NAJCZĘSTSZE CZYNNIKI ETIOLOGICZNE ZAKAŻEŃ DIAGNOZOWANYCH W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAJCZĘSTSZE CZYNNIKI ETIOLOGICZNE ZAKAŻEŃ DIAGNOZOWANYCH W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO R."

Transkrypt

1 NAJCZĘSTSZE CZYNNIKI ETIOLOGICZNE ZAKAŻEŃ DIAGNOZOWANYCH W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO R. LEK. MED. DOROTA KONASZCZUK LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP.

2 Zakażenia szpitalne Zakażenia szpitalne mogą występować jako pojedyncze przypadki infekcji lub w postaci tzw. ognisk epidemicznych Definicje: - Ognisko epidemiczne szpitalne wystąpienie w szpitalu co najmniej dwóch powiązanych ze sobą przypadków zakażeń - Podejrzenie ogniska epidemicznego- wystąpienie w szpitalu co najmniej dwóch powiązanych ze sobą przypadków zakażeń objawowych i/lub kolonizacji Zgłoszenia do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do 24 godzin od rozpoznania lub podejrzenia rozpoznania zakażenia

3 ZGŁASZANIE OGNISK EPIDEMICZNYCH Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Art. 14. ust.7 minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 1) Listę czynników alarmowych, 2) Sposób prowadzenia rejestru zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych, (...), 3) Wzory oraz sposób sporządzania raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala, ( ) oraz tryb i terminy ich przekazywania właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu

4 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala Rozporządzenie określa: listę czynników alarmowych ( zał.1); sposób prowadzenia rejestru zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych, udostępniania danych nim objętych oraz okres ich przechowywania (do 20 lat) ; wzory oraz sposób sporządzania raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala oraz terminy ich przekazywania właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

5 Raporty o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala sporządzane są w postaci tabel: Raport wstępny o podejrzeniu lub wystąpieniu ogniska epidemicznego (zał. nr 2) powinien być przekazany do właściwego państwowego inspektora sanitarnego w terminie 24 godzin od powzięcia podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia ogniska epidemicznego; Raport końcowy z wygaszania z ogniska epidemicznego (zał. nr 3) powinien być przekazany w terminie do 30 dni od daty zakończenia wygaszenia ogniska; Raport okresowy (zał. nr 4) powinien być przekazany w terminie 30 dni od dnia jego sporządzenia, a jeżeli raport obejmuje okres roku kalendarzowego, nie później niż do dnia 15 lutego następnego roku kalendarzowego co roku Główny Inspektor Sanitarny modyfikuje instrukcję do raportowania alert- patogenów.

6 OGNISKA EPIDEMICZNE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 2016 W POLSCE W Polsce, w 2016 roku zgłoszono do powiatowych stacji sanitarnoepidemiologicznych: 532 ogniska epidemiczne zakażeń szpitalnych, to jest o 11,5% więcej niż w 2015 roku, w którym liczba ta wynosiła 477. W ogniskach łącznie zachorowało pacjentów oraz 339 pracowników medycznych. Źródło: Stan Sanitarny Kraju w roku 2016 ( GIS)

7 OGNISKA EPIDEMICZNE W POLSCE 2016R. Wyraźny wzrost liczby ognisk epidemicznych spowodowanych Klebsiella pneumoniae NDM odnotowano w woj.: mazowieckim i podlaskim Nieznaczny wzrost ognisk epidemicznych odnotowano w woj.: śląskim, małopolskim, podkarpackim, lubuskim, lubelskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim świętokrzyskim Zmniejszyła się liczba ognisk epidemicznych w województwach : łódzkim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, opolskim Źródło: Stan Sanitarny Kraju w roku 2016 ( GIS)

8 OGNISKA EPIDEMICZNE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 2015, 2016 W POLSCE Źródło: Stan Sanitarny Kraju w roku 2016 ( GIS)

9 Znaczny wzrost liczby ognisk epidemicznych w Polsce wywołanych: Klebsiella pneumoniae MBL 0,9% 0,6% Klebsiella pneumoniae KPC 0,6% 1,1% Świerzbiowiec Enterococcus faecium VRE 1,7% 2,3% 3,2% 4,3% Klebsiella pneumoniae NDM 1,9% 6,6% Wirus grypy AH1N1 0,6% 9,8% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0%

10 Nieznaczny wzrost liczby ognisk epidemicznych w Polsce wywołanych: Acinetobacter baumanni oporny na karbapenemy 0,0% 0,9% Staphylococcus aureus MRSA 1,7% 1,5% Acinetobacter baumanni 5,5% 5,4% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

11 OGNISKA EPIDEMICZNE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH W 2016R. W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2016r. zgłoszono 26 ognisk epidemicznych zakażeń szpitalnych tj. o 6 więcej niż rok wcześniej. Łącznie zakażeniu uległo 378 osób, w tym: - u 352 z nich uzyskano potwierdzenie laboratoryjne (93 % ogółu chorych). Wśród zakażonych odnotowano: - 33 osoby z personelu medycznego. W analogicznym okresie roku ubiegłego 176 osób uległo zakażeniu, w tym 17 osób z personelu medycznego.

12 Źródło zakażenia w ogniskach szpitalnych woj. lubuskiego Rok Liczba ognisk Ustalono źródło zakażenia Ustalono źródło zakażenia w % Liczba osób zakażonych w ognisku % % % % 378 Źródło: Dane WSSE w Gorzowie Wlkp.

13 LICZBA OSÓB ZAKAŻONYCH W OGNISKU WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE liczba osób zakażonych w ognisku potwierdzona badaniami liczba osób zakażonych w ognisku nie potwierdzona badaniami r. 2015r. 2016r.

14 LICZBA PERSONELU MEDYCZNEGO ZAKAŻONEGO W OGNISKU - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE liczba osób zakażonych w tym personel medyczny

15 OGNISKA EPIDEMICZNE WOJ. LUBUSKIEGO W 2016R. W 2016r. wystąpił wyraźny wzrost liczby ognisk wywołanych przez Clostridium difficile (toksyna A i B). Zarejestrowano 8 ognisk epidemicznych wywołanych przez Clostridium difficile (toksyna A i B) - co stanowiło 31% ( w roku %) ogółu wszystkich zgłoszonych ognisk epidemicznych. Zarejestrowano również wzrost ognisk wywołanych przez świerzbowca drążącego ludzkiego (Sarcoptes scabiei var. Hominis) z 1 ogniska w 2015r. na 4 w 2016r. oraz zarejestrowano ogniska grypy potwierdzone badaniami laboratoryjnymi ( w jednym przypadku czynnikiem etiologicznym był wirus grypy typu B, w trzech przypadkach wirus grypy typu A H1N1).

16 Udział czynników etiologicznych w ogniskach epidemicznych woj. lubuskiego w latach

17 OGNISKA EPIDEMICZNE WOJ. LUBUSKIEGO W 2016R. C.D. W 2016r. nie zgłoszono ognisk wywołanych przez: Rotawirusy (w 2015r. wystąpiło 6 ognisk), Acinetobacter baumani (w 2015r. wystąpiło 1 ogniska) Klebsiella pneumoniae ESBL (w 2015r. wystąpiło 1 ognisko), Wesz ludzką (w 2015r. wystąpiły 3 ogniska), Klebsiella pneumoniae typu NDM (w 2015r. wystąpiło 1 ognisko)

18 OGNISKA EPIDEMICZNE WOJ. LUBUSKIEGO W 2016R. POSTAĆ KLINICZNA 4% stanowiły zakażenia układu moczowego ( głównym czynnikiem wywołujacym zakażenia był Enterococcus faecalis VRE) 15% stanowiły zakażenia układu oddechowego ( głównym czynnikiem wywołujacym zakażenia był wirus grypy typu B i AH1N1) 16% - zakażenia inne o nieustalonym czynniku etiologicznym 26% stanowiły zakażenia skóry ( głównym czynnikiem wywołujacym zakażenia był Świerzbowiec a także wirus ospy wietrznej i Staphylococcus aureus MSSA) 39% stanowiły zakażenia przewodu pokarmowego ( głównym czynnikiem wywołujacym zakażenia było Clostridium difficile)

19 KLEBSIELLA PNEUMONIAE NDM + POLSKA (OGNISKA) 2014 rok 2015 rok 2016 rok zgłoszono 7 ognisk epidemicznych Zgłoszono 9 ognisk epidemicznych Zgłoszono 35 ognisk epidemicznych co stanowiło 1,7 % ogółu zgłoszonych ognisk Źródło: Stan Sanitarny Kraju 2015, 2016 ( GIS) Co stanowiło 1,9% ogółu zgłoszonych ognisk Ogniska zarejestrowano w podmiotach leczniczych w województwie: Dolnośląskim Lubuskim Mazowieckim Co stanowiło 6,6% ogółu zgłoszonych ognisk Ogniska zarejestrowano w podmiotach leczniczych w województwie: Mazowieckim Podlaskim Zachodniopomorskim

20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala Rozporządzenie określa: listę czynników alarmowych ( zał.1); sposób prowadzenia rejestru zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych, udostępniania danych nim objętych oraz okres ich przechowywania (do 20 lat) ; wzory oraz sposób sporządzania raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala oraz terminy ich przekazywania właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

21

22

23

24 NAJCZĘSTSZE PATOGENY ALARMOWE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH

25 PATOGENY ALARMOWE W PODMIOTACH LECZNICZYCH WOJ. LUBUSKIEGO W 2016 R. LICZBA ODDZIAŁÓW 200 LICZBA PACJENTÓW LICZBA ŁÓŻEK 6017 LICZBA BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH LICZBA BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH NA ŁÓŻKO/ROK 12,11 LICZBA BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH NA 100 PACJENTÓW 38,12

26 Liczba szczepów KLEBSIELLA SPP. ESBL (+) Szczep dominował w oddziałach: - intensywnej terapii dorosłych, - zabiegowych chirurgicznych, - niezabiegowych dorosłych b.d. b.d Lata liczba przypadków ogółem wykryte do 72 godz. od przyjęcia wykryte po 72 godz. od przyjęcia Źródło: Dane WSSE w Gorzowie Wlkp.

27 ROTAWIRUSY 700 Liczba szczepów 600 Szczep dominował w oddziałach pediatrycznych b.d. b.d liczba przypadków ogółem wykryte do 72 godz. od przyjęcia wykryte po 72 godz. od przyjęcia Źródło: Dane WSSE w Gorzowie Wlkp.

28 Liczba szczepów 350 CLOSTRIDIUM DIFFICILE Clostridium difficile Szczep dominował w oddziałach: - niezabiegowych dorosłych, - niezabiegowych dzieci, - hematologii/onkologii, b.d. b.d Lata liczba przypadków ogółem wykryte do 72 godz. od przyjęcia wykryte po 72 godz. od przyjęcia Źródło: Dane WSSE w Gorzowie Wlkp.

29 Liczba szczepów STAPHYLOCOCCUS AUREUS MRSA Szczep dominował w oddziałach: - niezabiegowych dorosłych, - niezabiegowych dzieci, - hematologii/onkologii, b.d. b.d Lata liczba przypadków ogółem wykryte do 72 godz. od przyjęcia wykryte po 72 godz. od przyjęcia

30 500 Liczba szczepów ESCHERICHIA COLI ESBL (+) Szczep dominował w oddziałach: - zabiegowych dorosłych, - niezabiegowych dorosłych, b.d. b.d liczba przypadków ogółem wykryte do 72 godz. od przyjęcia wykryte po 72 godz. od przyjęcia Lata Źródło: Dane WSSE w Gorzowie Wlkp.

31 Liczba 250 szczepów 200 CANDIDA ALBICANS Szczep dominował w oddziałach: - niezabiegowych dorosłych, - niezabiegowych dzieci, - hematologii/onkologii, b.d. b.d liczba przypadków ogółem wykryte do 72 godz. od przyjęcia wykryte po 72 godz. od przyjęcia Lata Źródło: Dane WSSE w Gorzowie Wlkp.

32 PATOGENY ALARMOWE W PODMIOTACH LECZNICZYCH WOJ. LUBUSKIEGO W 2016R.C.D. W 2016R. NIE REJESTROWANO PACJENTÓW Z : E.COLI CPE KLEBSIELLA SPP. CPE ZAKAŻENIA KLEBSIELLA PNEUMONIAE NDM (+) KOLONIZACJĄ KLEBSIELLA PNEUMONIAE NDM(+) ENTEROBACTER SPP. CPE (+)

33 PATOGENY ALARMOWE W PODMIOTACH LECZNICZYCH WOJ. LUBUSKIEGO W 2016R. ( LICZBA PACJENTÓW Z PAT. ALARMOWYM) Ogółem nabytych przed 72 godz. od przyjecia nabytych po 72 godz. od przyjęcia

34 Liczba badań mikrobiologicznych a współczynnik zakażeń 2016r. w szpitalach woj. lubuskiego 45 42, , ,35 15,11 14,15 12,3 11,96 11,68 8,3 7,75 2,87 3,6 3,8 1,76 1,18 0,069 1,3 0,24 0,52 1,42 4,54 5,95 2,5 0,16 0,37 1,8 1,1 1,47 0,79 1,2 0,34 0,98 0,35 0,16 0, ,56 liczba badań na łóżk/rok 2016 wsp.zakażeń 2016

35 Współczynnik zakażeń szpitalnych (2015, 2016r.) - w przeliczeniu na osobodni 4 3,5 3,8 3,6 3 2,87 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1,76 1,47 1,42 1,3 1,2 1,18 0,98 0,79 0,56 0,52 0,37 0,35 0,34 0,24 0,16 0, wsp. zakażeń 2015 wsp.zakażeń 2016

36 4 3,5 Współczynnik zakażeń szpitalnych w 2015 i 2016r. szpitale wielospecjalistyczne 3,56 3,8 3 2,5 2,85 2,87 2 1,76 1,5 1 1,01 0, wsp. zakażeń 2015 wsp.zakażeń 2016

37 4 3,5 3,8 3,6 Współczynnik zakażeń szpitalnych w 2015 i 2016r. szpitale powiatowe 3 2,5 2 1,8 1,5 1,44 1,47 1,42 1,3 1,2 1,18 1,21 1 0,5 0 0,68 0,6 0,56 0,79 0,89 0,8 0,52 0,34 0,24 0,17 0, ,16 wsp. zakażeń 2015 wsp.zakażeń 2016

38 Współczynnik zakażeń szpitalnych w 2015 i 2016r. szpitale specjalistyczne 1,2 1,14 1 0,98 0,9 0,8 0,6 0,56 0,4 0,35 0,37 0,35 0,2 0 0,08 0, wsp. zakażeń 2015 wsp.zakażeń ,

39 PODSUMOWANIE OGNISKA EPIDEMICZNE 1. W województwie lubuskim oraz w Polsce obserwuje się wzrost zgłaszanych ognisk epidemicznych w szpitalach. 2. W Polsce w 2016r. odnotowano wyraźny wzrost liczby ognisk wywołanych Klebsiella pneumoniae NDM. 3. W województwie lubuskim w 2016r. odnotowano wyraźny wzrost ognisk wywołanych przez: - Clostridium difficile - Wirusa grypy typu B i AH1N1 - Świerzbowca

40 PODSUMOWANIE PATOGENY ALARMOWE w 2016r. 1. W szpitalach województwa lubuskiego najczęściej rejestrowano, następujące patogeny alarmowe: - Klebsiella spp Rotawirusy Escherichia coli ESBL(+) Clostridium difficile Candida albicans Staphylococcus aureus 152

41 PODSUMOWANIE PATOGENY ALARMOWE w 2016r. 2. W szpitalach województwa lubuskiego rejestrowano (w większej liczbie) po 72 godzinach od przyjęcia pacjenta do szpitala, następujące patogeny alarmowe: - Clostridium difficile, - Pseudomonas aeruginosa spp. - Enterococcus faecalis VRE - Enterococcus faecium VRE

42 PODSUMOWANIE ZAKAŻENIA SZPITALNE Żaden ze szpitali województwa lubuskiego nie wykazuje minimum standardu epidemiologicznego w systemie rejestracji zakażeń szpitalnych tj. 5%. Najwyższy współczynnik zakażeń szpitalnych w 2016r. wykazały: - Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. ( 3,8%) - Szpital Powiatowy w Drezdenku ( 3,6%) - Wojewódzki Szpital Kliniczny w Zielonej Górze ( 2,87%) Liczba wykonywanych badań mikrobiologicznych /na łóżko/ na rok w szpitalach woj. lubuskiego nie koreluje ze spodziewaną liczbą zakażeń szpitalnych.

43 PODSUMOWANIE ZAKAŻENIA SZPITALNE c.d. Obserwowany jest coraz krótszy średni okres hospitalizacji pacjentów, w związku z czym należy zwrócić uwagę na element systemu nadzoru nad zakażeniami, jakim jest rejestracja po wypisowa zakażeń szpitalnych we współpracy z poradniami przyszpitalnymi ( zakażenia rejestrowane ambulatoryjnie).

44 WNIOSKI: Skuteczna kontrola zakażeń szpitalnych powinna stać się jednym z priorytetów systemu zarządzania jakością w szpitalu, zwłaszcza w takim, w którym wykonywanych jest wiele inwazyjnych procedur diagnostycznych i terapeutycznych oraz prowadzona jest intensywna terapia. Strategia walki z zakażeniami szpitalnymi powinna obejmować kompleksowe działania w kilku kierunkach, a mianowicie: szczegółowe monitorowanie i rejestrację bieżącej sytuacji epidemiologicznej, diagnostykę mikrobiologiczną, racjonalne stosowanie antybiotyków oraz program kontroli zakażeń dostosowany do charakteru prowadzonych świadczeń zdrowotnych i oszacowanego ryzyka z nimi związanego.

45 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Szpitalne ogniska epidemiczne w Polsce w 2014 roku

Szpitalne ogniska epidemiczne w Polsce w 2014 roku Szpitalne ogniska epidemiczne w Polsce w 2014 roku Izabela Kucharska Alicja Rychlewska Departamentu Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi Główny Inspektorat Sanitarny Warszawa

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz drobnoustrojów alarmowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych podmiotów leczniczych.

I. Wykaz drobnoustrojów alarmowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych podmiotów leczniczych. Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego dotycząca raportowania występowania zakażeń zakładowych i drobnoustrojów alarmowych z dnia 02 stycznia 2012 r. W celu zapewnienia jednolitego sposobu sporządzania

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Najważniejsze zagrożenia epidemiczne w oddziałach dziecięcych w Polsce Dr med. Paweł Grzesiowski STOWARZYSZENIE HIGIENY LECZNICTWA SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zakażeń szpitalnych, w województwie opolskim

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zakażeń szpitalnych, w województwie opolskim Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zakażeń szpitalnych, w województwie opolskim { Opole, dnia 22.10.2014r. Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Opolu CO WIEMY o zakażeniach szpitalnych? Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZAKAZENIA ZAKLADOWE (SZPITALNE): - RAPORTY ROCZNE DROBNOUSTROJÓW ALARMOWYCH ZA ROK 2005, - OGNISKA ZAKAZEN SZPITALNYCH W LATACH 2001-2005.

ZAKAZENIA ZAKLADOWE (SZPITALNE): - RAPORTY ROCZNE DROBNOUSTROJÓW ALARMOWYCH ZA ROK 2005, - OGNISKA ZAKAZEN SZPITALNYCH W LATACH 2001-2005. ZAKAZENIA ZAKLADOWE (SZPITALNE): - RAPORTY ROCZNE DROBNOUSTROJÓW ALARMOWYCH ZA ROK 2005, - OGNISKA ZAKAZEN SZPITALNYCH W LATACH 2001-2005. lek. med. Maria Szulc WSSE SZCZECIN Wedlug definicji WHO ZAKAZENIE

Bardziej szczegółowo

z dnia 11 marca 2005 r. (Dz. U. z dnia 3 kwietnia 2005 r.)

z dnia 11 marca 2005 r. (Dz. U. z dnia 3 kwietnia 2005 r.) Dz.U.05.54.484 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie rejestrów zakażeń zakładowych oraz raportów o występowaniu tych zakażeń (Dz. U. z dnia 3 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wpływ racjonalnej antybiotykoterapii na lekowrażliwość drobnoustrojów

Wpływ racjonalnej antybiotykoterapii na lekowrażliwość drobnoustrojów WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Wpływ racjonalnej BYDGOSZCZ antybiotykoterapii na lekowrażliwość drobnoustrojów 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy dr n. med. Joanna Sierzputowska

Bardziej szczegółowo

Pałeczki jelitowe Enterobacteriaceae wytwarzające karbapenemazy (CPE) w Polsce sytuacja w 2016

Pałeczki jelitowe Enterobacteriaceae wytwarzające karbapenemazy (CPE) w Polsce sytuacja w 2016 Pałeczki jelitowe Enterobacteriaceae wytwarzające karbapenemazy (CPE) w Polsce sytuacja w 206 Autorzy Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej NIL: Dorota Żabicka Katarzyna Bojarska Małgorzata Herda

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Krystyna Paszko Monitorowanie patogenów alarmowych w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku nowe przepisy i ich konsekwencje dla monitorowania patogenów alarmowych XII Konferencja naukowo-szkoleniowa SHL Stare

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Dorota Żabicka, NPOA, KORLD, Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej NIL

Dr n. med. Dorota Żabicka, NPOA, KORLD, Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej NIL Raport opracowany ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 06-00 Narodowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV Elżbieta Narolska-Wierczewska Krajowy Koordynator Programów HCV można pokonać i STOP! HCV WSSE w Bydgoszczy Seminarium edukacyjne "Innowacje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 294 17195 Poz. 1741 1741 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Kontrakty na usługi dla szpitali SIWZ dla badań mikrobiologicznych Danuta Pawlik SP ZOZ ZZ Maków Mazowiecki Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa Warunki prawne dotyczące konkursu ofert Ustawa z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Strategia kontroli Klebsiella pneumoniae opornych na karbapenemy na Mazowszu efekty realizacji w 2016 r.

Strategia kontroli Klebsiella pneumoniae opornych na karbapenemy na Mazowszu efekty realizacji w 2016 r. Strategia kontroli Klebsiella pneumoniae opornych na karbapenemy na Mazowszu efekty realizacji w 2016 r. Dr med. Paweł Grzesiowski, członek zespołu ekspertów przy WSSE w Warszawie, Przewodniczący Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl NOWE PRZEPISY W SPRAWIE CZYNNIKÓW ALARMOWYCH, REJESTRACJI I RAPORTOWANIA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH Dr med. Paweł Grzesiowski STOWARZYSZENIE HIGIENY LECZNICTWA FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ 1.03.2012

Bardziej szczegółowo

Zalecenia rekomendowane przez Ministra Zdrowia. KPC - ang: Klebsiella pneumoniae carbapenemase

Zalecenia rekomendowane przez Ministra Zdrowia. KPC - ang: Klebsiella pneumoniae carbapenemase Zalecenia dotyczące postępowania w przypadku identyfikacji w zakładach opieki zdrowotnej szczepów bakteryjnych Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy typu KPC * * KPC - ang: Klebsiella pneumoniae

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl BEZPIECZEŃSTWO EPIDEMIOLOGICZNE A PROCEDURY TERAPII INFUZYJNEJ STARE JABŁONKI, 07.10.2014 MARIA BUDNIK SZYMONIUK Z OSTATNIEJ CHWILI Komisja Europejska zażądała dzisiaj wyjaśnień od Hiszpanii w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

Ochrony Antybiotyków. AktualnoŚci Narodowego Programu. Podsumowanie aktualnych danych nt. oporności na antybiotyki w Unii Europejskiej.

Ochrony Antybiotyków. AktualnoŚci Narodowego Programu. Podsumowanie aktualnych danych nt. oporności na antybiotyki w Unii Europejskiej. AktualnoŚci Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków Numer 3/2016 Podsumowanie aktualnych danych nt. oporności na antybiotyki w Unii Europejskiej. Dane z monitorowania sieci EARS-Net (listopad 2016) Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Co to jest CPE/NDM? Czy obecność szczepu CPE/NDM naraża pacjenta na zakażenie?

Co to jest CPE/NDM? Czy obecność szczepu CPE/NDM naraża pacjenta na zakażenie? Aktualne problemy związane z diagnostyką, leczeniem i rozprzestrzenianiem zakażeń szczepami wielolekoopornymi, a także przygotowania do Światowych Dni Młodzieży to główne tematy narady kierowników oddziałów

Bardziej szczegółowo

Oporność na antybiotyki w Unii Europejskiej Dane zaprezentowane poniżej zgromadzone zostały w ramach programu EARS-Net, który jest koordynowany przez

Oporność na antybiotyki w Unii Europejskiej Dane zaprezentowane poniżej zgromadzone zostały w ramach programu EARS-Net, który jest koordynowany przez Informacja o aktualnych danych dotyczących oporności na antybiotyki na terenie Unii Europejskiej Październik 2013 Główne zagadnienia dotyczące oporności na antybiotyki przedstawione w prezentowanej broszurze

Bardziej szczegółowo

Pałeczki jelitowe Enterobacteriaceae wytwarzające karbapenemazy(cpe)

Pałeczki jelitowe Enterobacteriaceae wytwarzające karbapenemazy(cpe) Pałeczki jelitowe Enterobacteriaceae wytwarzające karbapenemazy(cpe) w Polsce sytuacja w 206 Autorzy Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej NIL: Dorota Żabicka Katarzyna Bojarska Małgorzata Herda

Bardziej szczegółowo

Klebsiella pneumoniae New Delhi alert dla polskich szpitali

Klebsiella pneumoniae New Delhi alert dla polskich szpitali Klebsiella pneumoniae New Delhi alert dla polskich szpitali Jak zatrzymać falę zakażeń powodowanych przez drobnoustrój o skrajnej oporności na antybiotyki? Tomasz Ozorowski Analiza faktów FAKT 1. SKRAJNA

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie najnowszych danych dotyczących oporności na antybiotyki w krajach Unii Europejskiej Dane z monitorowania sieci EARS-Net

Podsumowanie najnowszych danych dotyczących oporności na antybiotyki w krajach Unii Europejskiej Dane z monitorowania sieci EARS-Net EUROPEJSKI DZIEŃ WIEDZY O ANTYBIOTYKACH A European Health Initiative EUROPEJSKIE CENTRUM DS. ZAPOBIEGANIA Podsumowanie najnowszych danych dotyczących oporności na antybiotyki w krajach Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA SZPITALI W POLSCE

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA SZPITALI W POLSCE SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA SZPITALI W POLSCE Dr med. Tomasz Ozorowski XVII FORUM SZPITALI KLINICZNYCH, POZNAŃ 17-18.10.18 2017 rok 160 szpitali 32 szpitale kliniczne: 11103 pacjentów Odsetek zakażeń szpitalnych

Bardziej szczegółowo

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Dr med. Tomasz Ozorowski Sekcja ds. kontroli zakażeń szpitalnych Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu

Zarządzanie ryzykiem. Dr med. Tomasz Ozorowski Sekcja ds. kontroli zakażeń szpitalnych Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu Zarządzanie ryzykiem Dr med. Tomasz Ozorowski Sekcja ds. kontroli zakażeń szpitalnych Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu Szkolenie Małopolskiego Stowarzyszenia Komitetów i Zespołów

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok ZAKAŻENIA SZPITALNE Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok REGULACJE PRAWNE WHO Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Meldunki epidemiologiczne

Meldunki epidemiologiczne Meldunki epidemiologiczne Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Rok: 2019 Miesiąc:

Bardziej szczegółowo

Meldunki epidemiologiczne

Meldunki epidemiologiczne Meldunki epidemiologiczne Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Rok: 2019 Miesiąc:

Bardziej szczegółowo

Meldunki epidemiologiczne

Meldunki epidemiologiczne Meldunki epidemiologiczne Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Rok: 2019 Miesiąc:

Bardziej szczegółowo

Meldunki epidemiologiczne

Meldunki epidemiologiczne Meldunki epidemiologiczne Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Rok: 2019 Miesiąc:

Bardziej szczegółowo

Meldunki epidemiologiczne

Meldunki epidemiologiczne Meldunki epidemiologiczne Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Rok: 2019 Miesiąc:

Bardziej szczegółowo

Meldunki epidemiologiczne

Meldunki epidemiologiczne Meldunki epidemiologiczne Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Rok: 2019 Miesiąc:

Bardziej szczegółowo

ETIOLOGIA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH REJESTROWANYCH W SZPITALU UNIWERSYTECKIM NR 2 W BYDGOSZCZY W LATACH

ETIOLOGIA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH REJESTROWANYCH W SZPITALU UNIWERSYTECKIM NR 2 W BYDGOSZCZY W LATACH PRACA ORYGINALNA ETIOLOGIA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH REJESTROWANYCH W SZPITALU UNIWERSYTECKIM NR 2 W BYDGOSZCZY W LATACH 2015 2017 ETIOLOGY OF HOSPITAL INFECTIONS REGISTERED IN UNIVERSITY HOSPITAL NO. 2 IN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Meldunki epidemiologiczne

Meldunki epidemiologiczne Meldunki epidemiologiczne Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Rok: 2019 Miesiąc:

Bardziej szczegółowo

Meldunki epidemiologiczne

Meldunki epidemiologiczne Meldunki epidemiologiczne Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Rok: 2019 Miesiąc:

Bardziej szczegółowo

Meldunki epidemiologiczne

Meldunki epidemiologiczne Meldunki epidemiologiczne Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Rok: 2019 Miesiąc:

Bardziej szczegółowo

Meldunki epidemiologiczne

Meldunki epidemiologiczne Meldunki epidemiologiczne Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Rok: 2019 Miesiąc:

Bardziej szczegółowo

Badanie mikrobiologiczne płynów z jam ciała

Badanie mikrobiologiczne płynów z jam ciała Badanie mikrobiologiczne płynów z jam ciała Dorota Olszańska Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej USK w Białymstoku Kierownik Prof. Dr hab. n. med. Elżbieta Tryniszewska Cel badań

Bardziej szczegółowo

Meldunki epidemiologiczne

Meldunki epidemiologiczne Meldunki epidemiologiczne Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Rok: 2019 Miesiąc:

Bardziej szczegółowo

Meldunki epidemiologiczne

Meldunki epidemiologiczne Meldunki epidemiologiczne Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Rok: 2019 Miesiąc:

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Ognisko epidemiczne noro/rota wirusów w szpitalu - zasady postępowania Barbara Hewelt Katarzyna Nastały Adam Hermann Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wejherowie Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Bardziej szczegółowo

Oporność na antybiotyki w Unii Europejskiej

Oporność na antybiotyki w Unii Europejskiej Podsumowanie danych z 2014 roku o oporności na antybiotyki w Unii Europejskiej Dane z monitorowania sieci EARS-Net Listopad 2015 Poważne zagrożenie: oporność na antybiotyki w Unii Europejskiej Oporność

Bardziej szczegółowo

PRACA ORYGINALNA. Andrzej Siwiec. 1 mgr Iwona Kowalska, Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu. Dyrektor dr nauk. med.

PRACA ORYGINALNA. Andrzej Siwiec. 1 mgr Iwona Kowalska, Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu. Dyrektor dr nauk. med. PRACA ORYGINALNA MONITOROWANIE I KONTROLA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH W CENTRUM PEDIATRII IM. JANA PAWŁA II W SOSNOWCU [PROPHYLAXIS AND INSPECTION OF HOSPITAL INFECTIONS ON CENTRUM PEDIATRII IM. JANA PAWŁA II

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania dla medycyny zakażeń w świetle zachodzących zmian w epidemiologii drobnoustrojów oraz demografii pacjentów

Nowe wyzwania dla medycyny zakażeń w świetle zachodzących zmian w epidemiologii drobnoustrojów oraz demografii pacjentów Ełk 11-13 października 2017r. REGIONALNE FORUM MEDYCYNY ZAKAŻEŃ w EŁKU 11-13 października 2017r. Nowe wyzwania dla medycyny zakażeń w świetle zachodzących zmian w epidemiologii drobnoustrojów oraz demografii

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI BENCHMARKING SZPITALI W RÓŻNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI. Restrukturyzacja i zarzadzanie infrastrukturą

OGÓLNOPOLSKI BENCHMARKING SZPITALI W RÓŻNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI. Restrukturyzacja i zarzadzanie infrastrukturą OGÓLNOPOLSKI BENCHMARKING SZPITALI W RÓŻNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI. Restrukturyzacja i zarzadzanie infrastrukturą VIII KONFERENCJA HOSPITAL MANAGMENT WYZWANIA 2014 Biuro projektu: ul. Jurowiecka 56, Białystok

Bardziej szczegółowo

Meldunki epidemiologiczne

Meldunki epidemiologiczne Meldunki epidemiologiczne Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Rok: 2019 Miesiąc:

Bardziej szczegółowo

Meldunki epidemiologiczne

Meldunki epidemiologiczne Meldunki epidemiologiczne Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Rok: 2019 Miesiąc:

Bardziej szczegółowo

Meldunki epidemiologiczne

Meldunki epidemiologiczne Meldunki epidemiologiczne Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Rok: 2019 Miesiąc:

Bardziej szczegółowo

Meldunki epidemiologiczne

Meldunki epidemiologiczne Meldunki epidemiologiczne Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Rok: 2019 Miesiąc:

Bardziej szczegółowo

Meldunki epidemiologiczne

Meldunki epidemiologiczne Meldunki epidemiologiczne Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Rok: 2019 Miesiąc:

Bardziej szczegółowo

Meldunki epidemiologiczne

Meldunki epidemiologiczne Meldunki epidemiologiczne Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Rok: 2019 Miesiąc:

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE Z PUNKTÓW KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNYCH

WYBRANE DANE Z PUNKTÓW KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNYCH WYBRANE DANE Z PUNKTÓW KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNYCH SPOTKANIE ZESPOŁU DS. REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS 7 grudnia 2016 r. DANE SKUMULOWANE (dane NIZP-PZH)

Bardziej szczegółowo

Dane opracowane ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn.

Dane opracowane ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Dane opracowane ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020 W sieci EARS-Net

Bardziej szczegółowo

Meldunki epidemiologiczne

Meldunki epidemiologiczne Meldunki epidemiologiczne Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Rok: 2019 Miesiąc:

Bardziej szczegółowo

Meldunki epidemiologiczne

Meldunki epidemiologiczne Meldunki epidemiologiczne Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Rok: 2019 Miesiąc:

Bardziej szczegółowo

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r.

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Narodowa Służba Zdrowia Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce Priorytet I: Budowa sprawnego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Instytut Leków ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa Tel. 022 851-46-70, Fax. 022 841-29-49 www.korld.edu.pl Warszawa, dn. 21.10.2009r.

Narodowy Instytut Leków ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa Tel. 022 851-46-70, Fax. 022 841-29-49 www.korld.edu.pl Warszawa, dn. 21.10.2009r. Narodowy Instytut Leków ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa Tel. 022 851-46-70, Fax. 022 841-29-49 www.korld.edu.pl Warszawa, dn. 21.10.2009r. Wytyczne postępowania w przypadku wykrycia szczepów pałeczek

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie europejskiego badania nt. rozpowszechnienia bakterii opornych na karbapenemy. Podsumowanie. Projekt EuSCAPE

Podsumowanie europejskiego badania nt. rozpowszechnienia bakterii opornych na karbapenemy. Podsumowanie. Projekt EuSCAPE Podsumowanie europejskiego badania nt. rozpowszechnienia bakterii opornych na karbapenemy Październik 2013 Podsumowanie Celem Europejskiego Badania nt. Rozpowszechnienia Pałeczek Enteriobacteriaceae Wytwarzających

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i leczenie cukrzycy typu 2 wnioski z kontroli NIK

Profilaktyka i leczenie cukrzycy typu 2 wnioski z kontroli NIK Picture-Factory - stock.adobe.com Profilaktyka i leczenie cukrzycy typu 2 wnioski z kontroli NIK Najwyższa Izba Kontroli Warszawa, maj 2018 r. 01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę? Kontrola, obejmująca lata

Bardziej szczegółowo

Inwazyjna choroba pneumokokowa w Polsce w 2018 roku Dane KOROUN

Inwazyjna choroba pneumokokowa w Polsce w 2018 roku Dane KOROUN Inwazyjna choroba pneumokokowa w Polsce w 218 roku Dane KOROUN Przy wykorzystywaniu i publikowaniu danych umieszczonych w niniejszym opracowaniu, wymagane jest podanie źródła Warszawa, 22.7.219 Liczba

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe dziedziny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2019 r.

Priorytetowe dziedziny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2019 r. lubelskie kujawsko-pomorskie dolnośląskie Województwo Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2019 r. z podziałem na województwa

Bardziej szczegółowo

Zakażenia w chirurgii.

Zakażenia w chirurgii. Zakażenia w chirurgii. Rola personelu pielęgniarskiego. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ Cacałowska Dorota Zakażenia Zakażenia w chirurgii stanowią istotny problem współczesnej medycyny,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii IV posiedzenie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego przy Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

salus aegroti, educatio, scientio SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

salus aegroti, educatio, scientio SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Lp. Instytucja kontrolująca

Bardziej szczegółowo

Gorączka Q epidemiologia, patogeneza oraz diagnostyka laboratoryjna. Wskazówki dla lekarzy weterynarii i hodowców

Gorączka Q epidemiologia, patogeneza oraz diagnostyka laboratoryjna. Wskazówki dla lekarzy weterynarii i hodowców Gorączka Q epidemiologia, patogeneza oraz diagnostyka laboratoryjna. Wskazówki dla lekarzy weterynarii i hodowców Agnieszka Warda-Sporniak Główny Inspektorat Weterynarii gorączka Q tabela 4 choroby rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

Hematologia. Mapy potrzeb zdrowotnych Krajowa Sieć Onkologiczna Rejestry. Jerzy Gryglewicz Warszawa 18 września 2018 r.

Hematologia. Mapy potrzeb zdrowotnych Krajowa Sieć Onkologiczna Rejestry. Jerzy Gryglewicz Warszawa 18 września 2018 r. Hematologia Mapy potrzeb zdrowotnych Krajowa Sieć Onkologiczna Rejestry Jerzy Gryglewicz Warszawa 18 września 2018 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura opieki psychiatrycznej

Infrastruktura opieki psychiatrycznej Załącznik nr 3 Infrastruktura opieki psychiatrycznej Tabela 3.1. Poradnie zdrowia psychicznego w 2009 roku według województw Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Dane opracowane ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn.

Dane opracowane ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Dane opracowane ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020 EARS-Net (do 2010

Bardziej szczegółowo

Antybiotykoterapia empiryczna. Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz

Antybiotykoterapia empiryczna. Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz Antybiotykoterapia empiryczna Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz W szpitalu o ogólnym profilu zakażenia stwierdza się u 15-20% pacjentów Zakażenia pozaszpitalne 10-15% Zakażenia szpitalne 5% Prawie wszyscy

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Przemysław Sielicki Warszawa, 09 marca 2017 r. HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r. Warszawa, 17.3.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 214 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 214 r. oddano do użytkowania 2378 mieszkań, tj. o 4,9% mniej w porównaniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

Ogniska epidemiczne:

Ogniska epidemiczne: Ogniska epidemiczne: ogólne zasady postępowania Inne, wybrane, ogniska epidemiczne Dr med. Tomasz Ozorowski www.antybiotyki.edu.pl Npoa.szpitale@cls.edu.pl 1 Szpitalne ognisko epidemiczne 5% zakażeń szpitalnych

Bardziej szczegółowo

1. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek 2. Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek 3. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek

1. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek 2. Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek 3. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych do dofinansowania z budżetu państwa w latach 2007-2008, z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych w poszczególnych województwach Lp

Bardziej szczegółowo

Zakażenia bakteriami otoczkowymi Polsce epidemiologia, możliwości profilaktyki. Anna Skoczyńska KOROUN, Narodowy Instytut Leków

Zakażenia bakteriami otoczkowymi Polsce epidemiologia, możliwości profilaktyki. Anna Skoczyńska KOROUN, Narodowy Instytut Leków Zakażenia bakteriami otoczkowymi Polsce epidemiologia, możliwości profilaktyki Anna Skoczyńska KOROUN, Narodowy Instytut Leków Liczba izolatów/pcr+ Liczba przypadków zakażeń inwazyjnych potwierdzonych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 93/2012. Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r.

ZARZĄDZENIE NR 93/2012. Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r. Gliwice, dnia 11.12.2012r. WYCIĄG ZARZĄDZENIE NR 93/2012 Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r. Pkt.1 Sprawy mające wpływ na organizację i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w I półroczu 2014 roku.

Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w I półroczu 2014 roku. liczba wypadków Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w I półroczu 2014 roku. Wypadki przy pracy rolniczej Zgłoszenia wypadków W I półroczu 2014 roku do placówek terenowych i

Bardziej szczegółowo

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne Rok 2014 kwartał: L.p. NAZWA JEDNOSTKI Instytucja kontrolująca Temat kontroli/okres objęty kontrolą Termin kontroli 1 Krakowski Szpital IZ MRPO:

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE HIGIENY RĄK PERSPEKTYWA POLSKA I MIĘDZYNARODOWA

ZNACZENIE HIGIENY RĄK PERSPEKTYWA POLSKA I MIĘDZYNARODOWA ZNACZENIE HIGIENY RĄK PERSPEKTYWA POLSKA I MIĘDZYNARODOWA Dr med STOWARZYSZENIE HIGIENY LECZNICTWA FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WARSZAWA, 7.01.2013 DOGMAT EPIDEMIOLOGII CHORÓB ZAKAŹNYCH DO PRZENIESIENIA

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. W 2012 r. (oraz dla porównania w 2011 r.) do stacji sanitarno epidemiologicznych woj. pomorskiego zgłoszono zachorowania na poniższe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11)

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) Ogólnopolskie Badanie chorobowości szpitalnej jest prowadzone w ramach Programu Badań Statystycznych

Bardziej szczegółowo

Przestępstwa drogowe wg jednostek podziału administracyjnego kraju - przestępstwa stwierdzone, przestępstwa wykryte, % wykrycia.

Przestępstwa drogowe wg jednostek podziału administracyjnego kraju - przestępstwa stwierdzone, przestępstwa wykryte, % wykrycia. Przestępstwa drogowe wg jednostek podziału administracyjnego kraju - przestępstwa stwierdzone, przestępstwa wykryte, % wykrycia. Jednostka podziału administracyjnego Rok Przestępstwa Przestępstwa stwierdzone

Bardziej szczegółowo

Ocena szpitala w zakresie systemu kontroli zakażeń szpitalnych

Ocena szpitala w zakresie systemu kontroli zakażeń szpitalnych Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego I. Informacje ogólne: Ocena szpitala w zakresie systemu kontroli zakażeń szpitalnych 1. Rodzaj szpitala (właściwe zakreśl): - powiatowy - wojewódzki - kliniczny

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 201 ze środków Funduszu Pracy L.p. Województwo L.p. nazwa dziedziny 1 2 Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Zakres kontroli wewnętrznej obejmuje: Obowiązek prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń

Zakres kontroli wewnętrznej obejmuje: Obowiązek prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń Obowiązek prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń Zgodnie z art. 11 i 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

Bardziej szczegółowo

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w województwie wielkopolskim (okres od do )

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w województwie wielkopolskim (okres od do ) Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w województwie wielkopolskim (okres od 01.01.2017 do 15.02.2017) Wiek (ukończone lata) Liczba zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na grypę 1) Ogółem w tym

Bardziej szczegółowo

STANDARDY AKREDYTACYJNE A BEZPIECZEŃSTWO EPIDEMIOLOGICZNE mgr Katarzyna Konrad Paprotnia, 26 maja 2011 r. Idea akredytacji placówek służby zdrowia powstała w USA w 1898 roku, jako odpowiedź na niską jakość

Bardziej szczegółowo

Antybiotykooporność. Mgr Krystyna Kaczmarek. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu Laboratorium Badań Klinicznych

Antybiotykooporność. Mgr Krystyna Kaczmarek. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu Laboratorium Badań Klinicznych Antybiotykooporność Mgr Krystyna Kaczmarek Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu Laboratorium Badań Klinicznych Antybiotykooporność Antybiotykooporność to zdolność bakterii do przeŝywania

Bardziej szczegółowo

Wirusy 2018 aktualne dane dotyczące zagrożeń epidemicznych

Wirusy 2018 aktualne dane dotyczące zagrożeń epidemicznych Wirusy 2018 aktualne dane dotyczące zagrożeń epidemicznych Dr med. Iwona Paradowska-Stankiewicz Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru Konsultant Krajowy w dziedzinie Epidemiologii Warszawa, 6

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Małgorzata Czerniawska Ankiersztejn 18 20 września 2012 r. Zakażenia szpitalne są jedną z przyczyn

Bardziej szczegółowo

Szpitalna polityka antybiotykowa. Agnieszka Misiewska Kaczur Szpital Śląski w Cieszynie

Szpitalna polityka antybiotykowa. Agnieszka Misiewska Kaczur Szpital Śląski w Cieszynie Szpitalna polityka antybiotykowa Agnieszka Misiewska Kaczur Szpital Śląski w Cieszynie Niezwłoczne zdiagnozowanie zakażenia Dobór antybiotykoterapii wstępnejempirycznej Optymalizacji parametrów farmakokinetycznych

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa. NARKOMANIA W POLSCE W 2010 R. DANE LECZNICTWA STACJONARNEGO (Tabele i wykresy)

Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa. NARKOMANIA W POLSCE W 2010 R. DANE LECZNICTWA STACJONARNEGO (Tabele i wykresy) Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa NARKOMANIA W POLSCE W 2010 R. DANE LECZNICTWA STACJONARNEGO (Tabele i wykresy) Tabela 1. Przyjęci do lecznictwa stacjonarnego w latach 1990-1996

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE 30 stycznia 2012 roku Andrzej Jagusiewicz Główny Inspektor Ochrony Środowiska Aktualny stan

Bardziej szczegółowo