Skalowanie i ustawianie arkuszy/układów wydruku w AutoCAD autor: M. Motylewicz, 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skalowanie i ustawianie arkuszy/układów wydruku w AutoCAD autor: M. Motylewicz, 2012"

Transkrypt

1 1 z 72 Rysunek rysujemy w skali rzeczywistej tzn. jeżeli pas ruchu ma szerokość 3,5m to wpisujemy w AutoCAD: 3,5 jednostki (mapa oczywiście również musi być wstawiona w skali 1:1). Opisany w dalszym ciągu algorytm ustawiania arkuszy jest OK, pod warunkiem, że w Modelu rysujemy właśnie w skali 1:1.

2 2 z 72 jeden z arkuszy o nazwie druk ustawiony do wydruku po arkuszu można normalnie pisać i rysować; dlatego tytuł rysunku oraz ramki najlepiej jest wstawiać właśnie w arkuszach po pierwsze bo nie zaśmieca to właściwego rysunku w Modelu, po drugie na każdym arkuszu czcionka będzie tej samej wielkości niezależnie od skali rysunku.

3 3 z 72 prawym przyciskiem myszy możemy dodać nowy arkusz/układ

4 4 z 72 rzutnia arkusz papieru marginesy wydruku dodano nowy układ wyświetla się arkusz z domyślną wielkością papieru oraz wstawioną jedną rzutnią

5 5 z 72 klikamy prawym przyciskiem myszy w nowy Układ i wybieramy Menedżer ustawień strony... żeby ustawić wielkość papieru oraz ustawić opcje wydruku

6 6 z 72 domyśle ustawienia wydruku i rozmiaru papieru klikamy Zmień...

7 7 z 72 wybieramy drukarkę, np. DWG to PDF, żeby wydrukować (zapisać) rysunek do PDF bądź inną drukarkę lub ploter

8 8 z 72 następnie wybieramy rozmiar papieru a jeżeli potrzebujemy papieru o niestandardowych rozmiarach np. wstążka o wysokości A4 czyli 297mm oraz długości np. 1250mm...

9 9 z 72...klikamy Właściwości żeby ustawić swoje niestandardowe rozmiary papieru

10 10 z 72 Wybieramy Niestandardowe rozmiary papieru i klikamy Dodaj

11 11 z 72 Dalej

12 12 z 72 Wpisujemy potrzebne rozmiary arkusza papieru

13 13 z 72 Ustawiamy marginesy wydruku. Niektóre drukarki, szczególnie atramentowe wymagają większych marginesów. Po ustawieniu marginesów na papierze będą widoczne przerywane linie pokazujące pozycję marginesów. Część rysunku która znajdzie się poza marginesami nie będzie drukowana.

14 14 z 72 Nadajemy nazwę rozmiaru papieru

15 15 z 72 Zakończ

16 16 z 72 Teraz odszukujemy i wybieramy nasz rozmiar papieru

17 17 z 72 Ważne jest żeby tutaj była ustawiona skala 1:1 dla jednostki mm inaczej opisany w dalszej części sposób skalowania nie będzie działał. Można też ustawić inne opcje wydruku, kolory (monochrome), orientacja itp.

18 18 z 72 po kliknięciu OK, strona zmienia rozmiar a w powyższym okienku widzimy główne ustawienia: -nazwa drukarki -rozmiar wydruku

19 19 z 72 Teraz przystępujemy do ustawiania rzutni na ustawionej kartce papieru możemy ją np. rozciągnąć na całą kartkę...

20 20 z 72...lub tylko na jej część. Po kliknięciu w obrys rzutni w pasku rzutnie (można go włączyć) widzimy obecną skalę rzutni = 1/n - tutaj jest to 0,2616 czyli skala 1/3,822...

21 21 z 72 I teraz najważniejsze: jeżeli w Modelu rysujemy w metrach (skala 1:1) to nasz rysunek jest wstępnie przeskalowany do 1:1000 (ponieważ główną jednostką w AutoCAD jest mm ). Zatem jeżeli chcemy żeby nasz wydruk na kartce był np. w skali 1:2000 to powinniśmy dla naszego arkusza wybrać skalę 1:2 (ponieważ 1:1000 x 1:2 = 1:2000). Jeżeli chcemy uzyskać po wydruku np. skalę 1:250 = 0,004 to w arkuszu ustawimy skalę o tysiąc większą czyli 4 (czyli 4:1).

22 22 z 72 Po wybraniu w tym wypadku skali 1:2 rysunek ustawia się w tym wypadku po wydruku rysunek będzie więc w skali 1:2000. Może być tak że rysunek przesunie się poza rzutnię tak jak to było wyżej...

23 23 z 72...można wtedy kliknąć 2 razy w obszar rzutni i ustawić rysunek (aktywna rzutnia ma pogrubiony obrys) uwaga wtedy na kółko myszy bo zmieniamy wtedy skalę rzutni. Polecenie które otwiera rzutnię to _.mspace jeżeli ktoś posługuje się poleceniami. Aby przesunąć rysunek w rzutni można wybrać łapkę (żeby nie zruszyć rysunku) i przesunąć obraz na miejsce polecenie kończymy klawiszem Escape.

24 24 z 72 Żeby wyjść z obszaru rzutni klikamy 2 razy poza obrysem rzutni...

25 25 z 72...lub wpisujemy polecenie, które zamyka rzutnię _.pspace. Warto pamiętać to polecenie ponieważ czasami może być tak, że przy dużym powiększeniu kartki nie możemy kliknąć poza obrys rzutni bez użycia polecenia _.pspace praktycznie nie można sobie poradzić w takim przypadku pozostaje użycie klawiszy Ctrl+Alt+Delete i zabicie programu...

26 26 z 72 Przećwiczmy więc jeszcze raz ustawianie skali wydruku: teraz jest wybrane 1:2 czyli po wydruku rysunek będzie o tysiąc razy mniejszy czyli w skali 1:2000

27 27 z a teraz mamy 1:1 czyli po wydruku będzie to 1:1000

28 28 z 72 Możemy oczywiście na naszym papierze ustawić kilka rzutni np. jeżeli chcemy pokazać jakiś szczegół rysunku w większej skali. Uwaga: Każda rzutnia czyta ten sam rysunek z Modelu czyli jeżeli dorysujemy coś na rysunku w Modelu w każdej z rzutni pojawią się zamiany.

29 29 z 72 Dodajemy rzutnię i tak jak wcześniej klikając w jej obrys ustawiamy skalę według wcześniej opisanej metody.

30 30 z 72 Tutaj skala dla wskazanej rzutni to 2:1 czyli po wydruku tysiąc razy mniej czyli 0,002 = 1:500.

31 31 z 72 Możemy też z każdego dowolnego kształtu zrobić rzutnię będzie to obrys naszej rzutni.

32 32 z W menu Rzutnie klikamy Obiekt...

33 33 z 72...i wskazujemy kształt tutaj wskazano narysowany wcześniej okrąg.

34 34 z 72 Okrąg zamienia się w rzutnię.

35 35 z 72 Klikamy w nową rzutnię i ustawiamy skalę, niech będzie to skala 1:500 po wydruku - czyli ustawiamy 2:1.

36 36 z 72 Gotowe! szczegół trasy w skali 1:500 (oczywiście po wydruku).

37 37 z 72 Możemy całą rzutnię dopasować do rozmiaru papieru tutaj dopasowano do marginesów wydruku.

38 38 z 72 A co jeżeli nasz rysunek nie mieści się na papierze? Gdybyśmy aktywowali rzutnię i obrócili rysunek w rzutni za pomocą standardowego polecenia Obrót rysunek obróciłby się również w Modelu co spowodowałoby obrót również np. w innych wcześniej ustawionych rzutniach czego nie chcemy. Możemy więc albo zmienić rozmiar papieru np. na szerszy (ale tylko do szerokości formatki A0) lub wydrukować nasz rysunek w podziale na arkusze często spotykane w projektach dróg.

39 39 z ale najpierw zmieńmy nazwę dla naszego arkusza żeby wiedzieć co to za rysunek Ten będzie miał tytuł Ark.1

40 40 z 72 Przechodzimy do Modelu.

41 41 z 72 Ustawiamy nowy LUW (układ współrzędnych), najlepiej klikając na mapie 3 punkty: początek układu, punkt który wskazuje kierunek osi X, a następnie punkt który wskazuje kierunek osi Y.

42 42 z 72 W tym wypadku oś X ustawiono wzdłuż początkowego odcinka drogi.

43 43 z 72 Ustawiamy widok rysunku dla bieżącego LUW.

44 44 z 72 Gotowe!

45 45 z 72 Następnie wywołujemy polecenie Widok lub _view otwiera się Menedżer widoków. Klikamy nowy...

46 46 z 72...i nadajemy nazwę nowemu widokowi. Klikamy w Definiuj okno widoku żeby zdefiniować obszar widoku.

47 47 z zaznaczamy obszar widoku

48 48 z 72 Gotowe! Klikamy OK i w kolejnym oknie ponownie OK.

49 49 z 72 Możemy powrócić do pierwotnych ustawień LUW wybieramy Globalny.

50 50 z 72 I na koniec widok Globalny.

51 51 z 72 Gotowe!

52 52 z 72 Wracamy do naszego arkusza wydruku ark.1. Będziemy potrzebować jeszcze jednego identycznego arkusza więc możemy zrobić kopię (klikamy prawym przyciskiem myszy na kopiowanym arkuszu).

53 53 z 72

54 54 z 72 Mamy kopię arkusza nr 1 któremu od razu zmieniamy nazwę na ark. 2

55 55 z 72 Gotowe!

56 56 z 72 Teraz możemy nadać naszej rzutni ustawiony przed chwilą w Modelu widok spowoduje to dostosowanie widoku w rzutni (ale nie obrót rysunku w Modelu i innych rzutniach) i o to nam chodziło! Wywołujemy więc ponownie polecenie Widok lub _view...

57 57 z 72...i wybieramy ustalony widok w menu Widok model, a następnie klikamy Ustaw bieżący...

58 58 z 72...a następnie Zastosuj...

59 59 z 72...i klikamy w rzutnie dla której chcemy zastosować widok.

60 60 z 72 Gotowe! Kończymy OK.

61 61 z 72 Widok ustawiony. Teraz możemy ustawić skalę taką jak dla arkusza 1, czyli...

62 62 z :500 (po wydruku). Gotowe! Widok arkusza 2.

63 63 z 72 Widok arkusza 1. Mamy teraz dwa arkusze na tzw. wstążkach a nie jeden ogromy rysunek, który miałby mnóstwo niepotrzebnego niezadrukowanego papieru.

64 64 z 72 Przejdźmy teraz do Modelu. Tak jak wspomniano wcześniej, rysując cokolwiek na głównym rysunku w karcie Model, wszystkie rzutnie ustawione we wszystkich Układach/Arkuszach również aktualizują się o wprowadzone zmiany w rysunku. W planach tras drogowych często zaznacza się np. linię która pokazuje połączenie arkuszy 1 i 2.

65 65 z 72 Dodajmy więc taką linię.

66 66 z 72 I teraz tak wygląda arkusz 1...

67 67 z 72...a tak wygląda arkusz 2.

68 68 z 72 Na koniec wydruk arkusza. W tym przypadku ustawiona w arkuszach drukarka to drukarka systemowa DWG to PDF czyli wydruk do pliku PDF. Klikamy Ctrl+P lub Drukuj w menu Plik.

69 69 z 72 I jeżeli wszystko ustawiliśmy w Menedżerze ustawień strony danego arkusza (tzn. opcje wydruku, kolory, itp.) to wystarczy kliknąć OK i gotowe! Można zauważyć, że w ten sposób otwierając plik nawet po kilku latach przy ustawionych wcześniej arkuszach można szybko wydrukować rysunki. Można też szybko zmienić skalę np. z 1:2000 na 1:500.

70 70 z 72 I na koniec podgląd wydrukowanego ark.2 do pliku PDF...

71 71 z 72 oraz ark.1 PDF.

72 72 z 72 Jeżeli wybierzemy menu Plik/Właściwości to widzimy że plik PDF ma ustawione przez nas rozmiary strony. Podsumowując: Zaletą druku do pliku PDF jest to że sami sobie ustawiamy skalę i rozmiar papieru (konieczna jest tylko znajomość dostępnych szerokości rolek w drukarni długość dowolna tak jak w tym przypadku 1,25m). Po drugie widzimy czy wszystko się wydrukowało, czy linie mają odpowiedni kolor, grubość itd.

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika Program do prezentacji rysunków rastrowych, wektorowych oraz dokumentów złożonych dla Microsoft Windows TM Tessel Systems Tessel Software Line TM is a

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uż ytkowania dodatku Excel CONT-EVO MAP w wersji komercyjnej

Instrukcja uż ytkowania dodatku Excel CONT-EVO MAP w wersji komercyjnej Instrukcja uż ytkowania dodatku Excel CONT-EVO MAP w wersji komercyjnej CONT-EVO Arkadiusz Doliński 1 S t r o n a Spis treści Uwagi ogólne... 3 Wymagania techniczne... 3 Uruchomienie... 3 Automatyczne

Bardziej szczegółowo

Zaglądamy do Internetu

Zaglądamy do Internetu Zaglądamy do Internetu 2.2. Przeglądanie Internetu 2.2.1. Uruchamiamy przeglądarkę Przeglądarka to typowy program komputerowy, który sposobem otwierania i zamykania możemy porównać z prostym edytorem

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Politechnika Lubelska

Podręczniki Politechnika Lubelska Agnieszce Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Jerzy Montusiewicz Modelowanie 2D w programie AutoCAD Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Tytuł oryginału: ArchiCAD 16 Tłumaczenie: Hanna Zielińska ISBN: 978-83-246-7943-0 2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Translated

Bardziej szczegółowo

AutoCAD -- kurs podstawowy

AutoCAD -- kurs podstawowy AutoCAD -- kurs podstawowy I. Podstawy podstaw. 1. Lekcja 1 -- Podstawy podstaw Filozofia pracy z programem AutoCAD Wygląd głównego okna aplikacji Dopasowanie programu do własnych potrzeb zmiana wyglądu

Bardziej szczegółowo

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia ArCADia Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

W menu Plik znajdują się polecenia do zarządzania projektami, rysunkami, drukowaniem jak I również ustawienia standardowe.

W menu Plik znajdują się polecenia do zarządzania projektami, rysunkami, drukowaniem jak I również ustawienia standardowe. Menu Programu Polecenia SEE Electrical są podzielone na Kategorie. Każda Kategoria zawiera Panele. Panel zawiera pojedyncze polecenia lub całe grupy poleceń związanych z danym narzędziem. Menu Plik W menu

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 Arkusz kalkulacyjny jest programem, który umożliwia wprowadzanie i edycję danych w różnych postaciach. Patrz menu Format komórki liczby (menu zakładkowe).

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 OPROGRAMOWANIE Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 PRO100 Podręcznik użytkownika Wstęp 1. Wstęp Program PRO100 staraliśmy się stworzyć maksymalnie prosty

Bardziej szczegółowo

Rhinoceros NURBS modeling for Windows

Rhinoceros NURBS modeling for Windows Rhinoceros NURBS modeling for Windows Podręcznik szkoleniowy Poziom 1 Wersja 4.0 R40TML1 cze-2009 Rhinoceros Level 1 Training Manual v4.0 Robert McNeel & Associates 2009 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano

Bardziej szczegółowo

Podręcznik elektroniczny Selection CAD

Podręcznik elektroniczny Selection CAD Podręcznik elektroniczny Selection CAD Wersja: 1.0 Nazwa: PL_AutoCAD_V1.PDF Tematy: 1 Podstawy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Powierzchnia AutoCAD...2 2.1 Funkcje menu...2 2.2 Funkcje ikon AutoCAD...4 3

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel. Materiały pomocnicze

Microsoft Excel. Materiały pomocnicze Microsoft Excel Materiały pomocnicze 1 Spis treści: 1. WSTĘP...3 2. URUCHOMIENIE PROGRAMU...4 3. WYGLĄD OKNA PROGRAMU...5 4. WPROWADZANIE DANYCH DO KOMÓREK...6 5. WPROWADZANIE PODPISÓW...7 6. WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy Patrycjusz Różański AGENDA Co to jest Impress Libre office Schemat działania i sposoby zapisu prezentacji Tworzenie, przenoszenie i kopiowanie slajdów, szablony

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Warszawa 1999 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Adres e-mail: Janusz@oeiizk.waw.pl Marta.Wnukowicz@twardagim.edu.pl 1. Wstęp Kurs

Bardziej szczegółowo

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień strona 61 Rozdział 6 Ustawienia projektu i programu Podczas codziennej pracy w ArchiCADzie można dostosować program do własnych potrzeb, zdefiniować standardowe opcje dla wszystkich projektów w biurze,

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 podstawy Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Spis treści WSTĘP... 4 PROGRAM GŁÓWNY... 4 MENU POMOCNICZE... 5 MENU APLIKACJI... 6 SEKCJE... 6 Dodanie nowej sekcji... 7 Ukrywanie sekcji... 7 Przesuwanie

Bardziej szczegółowo

4.3 Arkusze kalkulacyjne

4.3 Arkusze kalkulacyjne 4-49 4.3 Arkusze kalkulacyjne Arkuszem kalkulacyjnym nazywamy obszerną tabelę, do której można wprowadzać różnego rodzaju dane, takie jak tekst, liczby, ceny, czy jakiekolwiek inne przetwarzane przez komputer

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com. InstalSoft ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.pl Znaki handlowe: InstalSoft, InstalSystem, Gredi, OZC

Bardziej szczegółowo

Rozdział 12. Inkscape szczegóły obsługi

Rozdział 12. Inkscape szczegóły obsługi Rozdział 12 Inkscape szczegóły obsługi 677 Rozdział 12. Inkscape szczegóły obsługi Na Inkscape natknąłem się przypadkiem. Szukałem wtedy czegoś, w czym można by było wygodnie rysować (i poprawiać) linie

Bardziej szczegółowo

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 17 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej.

Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej. Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej. Cele kursu: Umieszczać tekst i obrazy na slajdach. Uzyskiwać żądane obrazy tła, kolory, czcionki i tekst. Poruszać się w oknie programu PowerPoint. Stosować

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Wizualizacja CoDeSys Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 by 3S Smart Software Solutions GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD

Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD Instrukcja metodyczna dla nauczycieli Spis treści 1. Wstęp 3 2. Pierwsze kroki z tablicą 6 3. Podstawy pracy z oprogramowaniem RM Easiteach 9 3.1. Pulpit nawigacyjny

Bardziej szczegółowo