TEMAT : Przykłady innych funkcji i ich wykresy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEMAT : Przykłady innych funkcji i ich wykresy."

Transkrypt

1 Elżbieta Kołodziej matematyka, informatyka Gimnazjum Nr Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 55 SCENARIUSZ LEKCJI PRZEPROWADZONEJ W KLASIE III TEMAT : Przykłady innych funkcji i ich wykresy. Czas x 45 min. Cel ogólny: uczeń sporządza wykres funkcji kwadratowej i wykres funkcji typu y = a / x przy użyciu komputera. Cele operacyjne. Uczeń: - zna sposoby poruszania się po arkuszu kalkulacyjnym - zna i praktycznie stosuje pojęcia adres względny i bezwzględny - potrafi wprowadzać dane, modyfikować zawartość komórek oraz formatować elementy arkusza - potrafi sporządzić wykres funkcji kwadratowej y = ax + bx +c - potrafi sporządzić wykres funkcji y = a / x, dla x 0 - potrafi odczytać z wykresu funkcji kwadratowej miejsca zerowe, minimum / maksimum funkcji - potrafi określić dziedzinę funkcji - wie, że funkcja kwadratowa określona jest wzorem y = ax + bx +c, dla a 0 - wie, że wykresem funkcji kwadratowej jest krzywa zwana parabolą - wie, że wykresem funkcji typu y = a / x, dla x 0 jest krzywa zwana hiperbolą Metoda nauczania: ćwiczeniowa, praca z komputerem, dyskusja Materiały i pomoce wykorzystane na lekcji: program EXCEL, INSTRUKCJA I, II ( podane na kartkach) Metody pracy: Pogadanka wstępna, Wyjaśnienie Praktyczna Ćwiczenia Przebieg lekcji: 1. Przypomnienie podstawowych informacji dotyczących arkusza kalkulacyjnego.. Powtórzenie wiadomości o funkcji liniowej podaj wzór funkcji liniowej? jak nazywają się liczby a i b we wzorze funkcji liniowej? co jest wykresem funkcji liniowej? o czym mówią współczynniki funkcji liniowej? 3.Krótkie wyjaśnienie uczniom, o czym będziemy uczyć się na dzisiejszej lekcji. zapoznanie ze wzorem funkcji kwadratowej y = ax + bx +c, dla a 0. wyjaśnienie własności współczynników w sporządzaniu wykresu funkcji kwadratowej.

2 wyjaśnienie uczniom, że wykresem funkcji kwadratowej jest krzywa, którą nazywamy parabolą. 4. Polecenie dla ucznia: ( ZAŁĄCZNIK I) Zad. 1. Dana jest funkcja kwadratowa: y = x - 4. Ustal jakie są współczynniki a, b, c w tej funkcji. Sporządź wykres funkcji korzystając z programu EXCEL ( ZAŁĄCZNIK II) Uczniowie pracując w dwu osobowych grupach ustalają współczynniki funkcji kwadratowej: a =1, b = 0, c = - 4 i przechodzą do tworzenia wykresu funkcji kwadratowej dla ustalonych wcześniej współczynników 5. Tworzenie wykresu funkcji kwadratowej przy użyciu programu EXCEL (ZAŁĄCZNIK II) Polecenia dla ucznia: a) Sporządź tabelkę dla danej funkcji kwadratowej y = x - 4 b) Sporządź wykres danej funkcji przy pomocy kreatora wykresu, c) Sformatuj wykres. Zapisz pracę na dysku D w katalogu KLASA III c pod nazwą pliku: FUNKCJA KWADRATOWA FUNKCJA KWADRATOWA y = a * x *x + b * x +c Podaj a= 1 X pocz. -5 Podaj b= 0 X końc. 5 Podaj c= -4 Dx 0,1 y = *x * x - 4 X Y -5,0 1,0-4,9 0,0-4,8 19,0-4,7 18,1-4,6 17, -4,5 16,3-4,4 15,4-4,3 14,5-4, 13,6-4,1 1,8-4,0 1,0-3,9 11, -3,8 10,4-3,7 9,7-3,6 9,0-3,5 8,3-3,4 7,6-3,3 6,9-3, 6, -3,1 5,6-3,0 5,0 -,9 4,4 -,8 3,8 -,7 3,3 -,6,8 -,5,3 -,4 1,8 -,3 1,3 -, 0,8 -,1 0,4 -,0 0,0 FUNKCJA KWADRATOWA 6. Ćwiczenia. ( ZAŁĄCZNIK III) Na podstawie sporządzonego wykresu funkcji kwadratowej wykonaj poniższe polecenia: Y X

3 a. Odczytaj z wykresu miejsca zerowe funkcji kwadratowej. b. Podaj najmniejszą wartość tej funkcji. Dla jakiego argumentu funkcja tę wartość przyjmuje? c. Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartość 5? d. Jakie wartości ( dodatnie czy ujemne ) przyjmuje ta funkcja dla x > e. Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości ujemne? 7. Krótkie zapoznanie uczniów z funkcją typu y = a / x, dla x 0. zapoznanie ze wzorem funkcji typu y = a / x, dla x 0. wyjaśnienie własności współczynnika a w sporządzaniu wykresu funkcji typu y = a / x wyjaśnienie uczniom, że wykresem funkcji typu y = a / x jest krzywa, którą nazywamy hiperbolą Tworzenie wykresu funkcji typu y = a / x, x 0, przy użyciu programu EXCEL (ZAŁĄCZNIK IV) Polecenia dla ucznia: a. Sporządź tabelkę dla danej funkcji typu y = / x, b. Sporządź wykres danej funkcji przy pomocy kreatora wykresu c. Sformatuj wykres. Zapisz pracę na dysku D w katalogu KLASA III c pod nazwą pliku FUNKCJA POTĘGOWA y = a / x. FUNKCJA POTĘGOWA y = a / x Podaj a= X pocz. -5 X końc. 5 D x 0,1 X Y -5,0-0,40-4,9-0,41-4,8-0,4-4,7-0,43-4,6-0,43-4,5-0,44-4,4-0,45-4,3-0,47-4, -0,48-4,1-0,49-4,0-0,50-3,9-0,51-3,8-0,53-3,7-0,54-3,6-0,56-3,5-0,57-3,4-0,59-3,3-0,61-3, -0,6-3,1-0,65-3,0-0,67 -,9-0,69 -,8-0,71 -,7-0,74 -,6-0,77 -,5-0,80 FUNKCJA POTĘGOWA y = a / x 5 Y X Ćwiczenia ( ZAŁĄCZNIK V) Na podstawie sporządzonego wykresu funkcji wykonaj poniższe polecenia:

4 a) Określ dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne? b) Jaką wartość przyjmuje ta funkcja dla argumentu x =, a jaką dla argumentu x = -4? c) Sprawdź, czy punkty A = ( 1, ) i B = ( -, -1) należą do wykresu tej funkcji? 10. Podsumowanie lekcji: Czego nauczyłem się na lekcji? Jak oceniłbyś swoją pracę na lekcji? Oceń zalety i wady pracy z komputerem. INSTRUKCJE ZAŁĄCZNIK I Zad1. Dana jest funkcja kwadratowa: y = x - 4. a) Ustal jakie są współczynniki a =, b =, c = tej funkcji. b) Sporządź wykres funkcji korzystając z programu EXCEL ZAŁĄCZNIK II Etap 1. Wpisywanie danych. Otwórz program EXCEL. W komórce A1 wpisz: FUNKCJA KWADRATOWA y = a * x * x + b * x + c Scal komórki A1: J1 ( w tym celu zaznacz zakres A1: J1 kliknij FORMAT WYRÓWNANIE SCAL KOMÓRKI OK. Wyśrodkuj napis i pogrub. Współczynniki a, b, c dla danej funkcji kwadratowej są stałe, więc je w tej chwili ustalimy i wpiszemy. W tym celu: W komórce A wpisz: Podaj a = W komórce A3 wpisz: Podaj b = W komórce A4 wpisz: Podaj c = W komórce B wpisz: 1 W komórce B3 wpisz: 0 W komórce B4 wpisz: -4 Ustalmy też zakres argumentów, np. od -5 do 5 z przyrostem, co 0,1, w tym celu: W komórce D wpisz: X pocz. W komórce D3 wpisz: X końc. W komórce D4 wpisz: Dx W komórce E wpisz: - 5 W komórce E3 wpisz 5 W komórce E4 wpisz: 0,1 (przez Dx oznaczyliśmy przyrost argumentów) (o tyle będzie wzrastał kolejny argument). Komórki A4, B4, C4, D4, E4 podkreśl grubą linią. Etap. Tworzenie tabelki. W komórce A6 wpisz: X ( W kolumnie X będą argumenty funkcji)

5 W komórce B6 wpisz: Y ( W kolumnie Y będą wartości funkcji kwadratowej). Wypełnij kolumnę A argumentami, w tym celu: w komórce A7 wpisz: = E, w komórce A8 wpisz: = A7 + $E$4 (formułę zatwierdź ENTER). Skopiuj tę komórkę do leżących niżej komórek, aż uzyskasz argument 5 ( komórka A107). UWAGA: Sformatuj liczby z zakresu A7: A107 W komórce B7 wpisz formułę: = $B$*A7*A7 + $ B$3* A7 + $B$4 ( formułę zatwierdź ETEREM) Formuła ta pozwala obliczać kolejne wartości funkcji kwadratowej dla kolejnych argumentów znajdujących się w kolumnie A. Następnie skopiuj formułę w dół. Otrzymałeś wartości dla wszystkich wybranych argumentów. UWAGA: Sformatuj liczby z zakresu B7 : B107 Etap 3. Tworzenie wykresu. Zaznacz zakres komórek A6: B107 i kliknij na przycisku kreatora wykresów W 1 kroku kreatora wybierz typ wykresu: liniowy, podtyp wykresu np. 1 W kroku kreatora na zakładce zakres danych, zostaw serie danych w: komórkach. Na zakładce serie, zaznacz w okienku serie, serię X i kliknij przycisk usuń (jako, że nie chcesz jej ilustrować na wykresie) W okienku etykiety osi kategorii (x), kliknij czerwony przycisk zaznaczania i zaznacz myszką zakres komórek A7: A 107, które od tej pory będą pełniły rolę opisu osi X. W 3 kroku kreatora wykresu na zakładce tytuły w okienku tytuł wykresu wpisz: Wykres funkcji kwadratowej, w okienku Oś kategorii(x) wpisz: X; w okienku Oś kategorii(y) wpisz: Y; na zakładce linie siatki wyłącz pola wyboru przy wszystkich liniach zarówno oś kategorii (X) jak i oś kategorii (Y) na zakładce legenda wyłącz pole wyboru pokazuj legendę W 4 kroku kreatora zostaw opcję jako obiekt w: bieżącym arkuszu Kliknij przycisk ZAKOŃCZ. WYKRES JEST GOTOWY. POZOSTAŁO JESZCZE PRZEPROWADZIĆ KOREKTĘ WYKRESU, KTÓRĄ WYKONAMY WSPÓLNIE. ( Wyjaśniam uczniom jak formatujemy oś wartości i oś kategorii, po czym uczniowie formatują osie samodzielnie wg. załącznika Etap 4.) E tap 4.Formatowanie osi: Oś wartości prawym przyciskiem myszy kliknij Formatuj osie lewym przyciskiem kliknij Skala w oknie dialogowym Minimum (wpisz) - 5, w oknie dialogowym Maksimum (wpisz) 5, w oknie dialogowym Jednostka główna (wpisz) 1, w oknie dialogowym Jednostka pomocnicza (wpisz) 0,5 zatwierdź: OK. Oś kategorii prawym przyciskiem kliknij: Formatuj osie lewym przyciskiem kliknij Skala w oknie dialogowym Przecięcie z osią wartości (Y) przy kategorii numer: (wpisz) 51, w oknie dialogowym Liczba kategorii pomiędzy etykietami znaczników osi: (wpisz) 10, w oknie dialogowym Liczba kategorii pomiędzy znacznikami osi: (wpisz) 5 zatwierdź: OK

6 ZAŁĄCZNIK III Zad. Na podstawie sporządzonego wykresu funkcji kwadratowej wykonaj poniższe polecenia: a) Odczytaj z wykresu miejsca zerowe funkcji kwadratowej. b) Podaj najmniejszą wartość tej funkcji. Dla jakiego argumentu funkcja tę wartość przyjmuje? c) Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartość 5? d) Jakie wartości ( dodatnie czy ujemne ) przyjmuje ta funkcja dla x > e) Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości ujemne? ZAŁĄCZNIK IV Zad 3. Dana jest funkcja potęgowa typu y = / x. a) Ustal dziedzinę tej funkcji. b) Ustal jaki jest współczynnik a = c) Sporządź wykres funkcji korzystając z programu EXCEL. ZAŁĄCZNIK V Etap 1. Wpisywanie danych. Otwórz program EXCEL. W komórce A1 wpisz: FUNKCJA POTĘGOWA y = a / x Scal komórki A1: J1 ( w tym celu zaznacz zakres A1: J1 kliknij FORMAT WYRÓWNANIE SCAL KOMÓRKI OK. Wyśrodkuj napis i pogrub. Współczynnik a dla danej funkcji potęgowej jest stały, więc go w tej chwili ustalimy i wpiszemy. W tym celu: W komórce A3 wpisz: Podaj a = W komórce B3 wpisz: Ustalmy też zakres argumentów, np. od -5 do 5 z przyrostem, co 0,1, w tym celu: W komórce D3 wpisz: X pocz. W komórce D4 wpisz: X końc. W komórce D5 wpisz: Dx (przez Dx oznaczyliśmy przyrost argumentów) W komórce E3 wpisz: - 5 W komórce E4 wpisz: 5 W komórce E5 wpisz: 0,1 (o tyle będzie wzrastał kolejny argument). Komórki A5, B5, C5, D5, E5 podkreśl grubą linią. Etap. Tworzenie tabelki. W komórce A7 wpisz: X W komórce B7 wpisz: Y ( W kolumnie X będą argumenty funkcji) ( W kolumnie Y będą wartości funkcji kwadratowej).

7 Wypełnij kolumnę A argumentami, w tym celu: w komórce A8 wpisz: = E, w komórce A9 wpisz: = A8 + $E$5 (formułę zatwierdź ENTER). Skopiuj tę komórkę do leżących niżej komórek, aż uzyskasz argument 5 ( komórka A108). UWAGA: Sformatuj liczby z zakresu A8: A108 W komórce B8 wpisz formułę: = $B$3 / A8 ( formułę zatwierdź ETEREM) Formuła ta pozwala obliczać kolejne wartości funkcji potęgowej typu y = a / x dla kolejnych argumentów znajdujących się w kolumnie A. Następnie skopiuj formułę w dół. Otrzymałeś wartości dla wszystkich wybranych argumentów. UWAGA: Sformatuj liczby z zakresu B8 : B108 Etap 3. Tworzenie wykresu. Zaznacz zakres komórek A7: B108 i kliknij na przycisku kreatora wykresów W 1 kroku kreatora wybierz typ wykresu: liniowy, podtyp wykresu np. 1 W kroku kreatora na zakładce zakres danych, zostaw serie danych w: komórkach. Na zakładce serie, zaznacz w okienku serie, serię X i kliknij przycisk usuń (jako, że nie chcesz jej ilustrować na wykresie) W okienku etykiety osi kategorii(x), kliknij czerwony przycisk zaznaczania i zaznacz myszką zakres komórek A8: A 108, które od tej pory będą pełniły rolę opisu osi X. W 3 kroku kreatora wykresu na zakładce tytuły w okienku tytuł wykresu wpisz: Wykres funkcji potęgowej y = a / x w okienku Oś kategorii(x) wpisz: X; w okienku Oś kategorii(y) wpisz: Y; na zakładce linie siatki wyłącz pola wyboru przy wszystkich liniach zarówno oś kategorii (X) jak i oś kategorii (Y) na zakładce legenda wyłącz pole wyboru pokazuj legendę W 4 kroku kreatora zostaw opcję jako obiekt w: bieżącym arkuszu Kliknij przycisk ZAKOŃCZ S formatuj wykres według Etapu 4 z ZAŁĄCZNIKA II.. ZAŁĄCZNIK VI Zad. 4. Na podstawie sporządzonego wykresu funkcji y = / x odczytaj z wykresu: a) Dla jakich argumentów funkcja ta przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne? b) Jaką wartość przyjmuje ta funkcja dla argumentu x = 4, a jaką dla argumentu x = -? c) Wykonaj polecenia a) i b) dla a = -. POWODZENIA ŻUCZKI!!!

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny To program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro Lotus 1-2-3 Gnumeric KSpread OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 Arkusz kalkulacyjny jest programem, który umożliwia wprowadzanie i edycję danych w różnych postaciach. Patrz menu Format komórki liczby (menu zakładkowe).

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy Zespół Szkół w Świnoujściu Microsoft Excel kurs podstawowy 1. Budowa arkusza Excel uruchamiamy wybierając z Menu start Programy - Microsoft Office -. Pliki programu Excel nazywamy zeszytami (skoroszytami).

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna

Technologia Informacyjna 1 Technologia Informacyjna Akusz kalkulacyjny 2 Czym jest arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przeznaczony do przetwarzania danych, głównie liczbowych, z wykorzystaniem tabel.

Bardziej szczegółowo

=A1*A2 (gwiazdka w arkuszu oznacza operator mnożenia) A6 formułę

=A1*A2 (gwiazdka w arkuszu oznacza operator mnożenia) A6 formułę Wstęp Uruchom arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel. Każdy arkusz kalkulacyjny składa się z pionowych kolumn i poziomych wierszy. Kolumny numerowane są literami alfabetu łacińskiego, zaś wiersze liczbami

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Excela?

Jak korzystać z Excela? 1 Jak korzystać z Excela? 1. Dane liczbowe, wprowadzone (zaimportowane) do arkusza kalkulacyjnego w Excelu mogą przyjmować różne kategorie, np. ogólne, liczbowe, walutowe, księgowe, naukowe, itd. Jeśli

Bardziej szczegółowo

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE 1 Spis treści Skrypt 1. Środowi ko pracy użytkownika... 3 2. Dane w arkuszu... 10 3. Formatowanie komórek...11 4. Proste formaty warunkowe...17 5. Budowanie

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

4.3 Arkusze kalkulacyjne

4.3 Arkusze kalkulacyjne 4-49 4.3 Arkusze kalkulacyjne Arkuszem kalkulacyjnym nazywamy obszerną tabelę, do której można wprowadzać różnego rodzaju dane, takie jak tekst, liczby, ceny, czy jakiekolwiek inne przetwarzane przez komputer

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel)

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) opracował A. Zimowski 1998 opracowanie niniejsze poprawione i rozszerzone 2005 i 2006

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Zagadnienie 1. Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym środowisko, zastosowania, możliwości, ograniczenia. Podstawowe pojęcia: zeszyt (skoroszyt), arkusz,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia Temat 23 : Poznajemy podstawy pracy w programie Excel. 1. Arkusz kalkulacyjny to: program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników, utworzony (w

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY. Arkusz kalkulacyjny. Ćw. 1 MP 2012-02-12

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY. Arkusz kalkulacyjny. Ćw. 1 MP 2012-02-12 GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Arkusz kalkulacyjny Ćw. 1 MP 2012-02-12 Spis treści Opis... 3 Narzędzia główne... 3 Wstawianie... 3 Formuły... 4 Dane... 4 Wprowadzanie danych... 5 Budowa komórki... 5 Adresacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows PROEKO Ryszard Samoć 62-800 Kalisz, ul. Biernackiego 8 tel. (62) 757 39 87, 5977-081, fax. 5977-800 E-mail : ryszard@samoc.net, biuro@proeko-rs.pl www.proeko-rs.pl Instrukcja obsługi programu Krzywa DB

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Czym jest OpenOffice Calc?... 4 3. Tworzenie tabel... 5 4. Nawigacja w arkuszu

Bardziej szczegółowo

11. Tabele przestawne

11. Tabele przestawne 11. Tabele przestawne 11.1. Wprowadzenie Arkusz kalkulacyjny jest zwykle postrzegany, jako narzędzie do wykonywania prostych lub bardziej zaawansowanych obliczeń, z wykorzystaniem wbudowanych funkcji lub

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO 1. Wstęp Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania wszelkiego rodzaju obliczeń matematycznych, statystycznych, finansowych, tworzenia zestawień,

Bardziej szczegółowo

Excel zadania sprawdzające 263

Excel zadania sprawdzające 263 Excel zadania sprawdzające 263 Przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie 1 Wpisać dane i wykonać odpowiednie obliczenia. Wykorzystać wbudowane funkcje Excela: SUMA oraz ŚREDNIA. Sformatować

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Graficzna prezentacja danych. Wykresy w programie Microsoft Excel

Graficzna prezentacja danych. Wykresy w programie Microsoft Excel Graficzna prezentacja danych Wykresy w programie Arkusz kalkulacyjny umożliwia tworzenie dokumentów w postaci tabel. Można w nich umieszczać dane i zlecać programowi wykonanie skomplikowanych obliczeń

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO

WPROWADZENIE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO WPROWADZENIE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Arkusz kalkulacyjny (spreadsheet) komputerowy program umożliwiający wykonywanie obliczeń na danych w postaci tekstu, liczb i formuł (wzorów). Wbudowane w programie

Bardziej szczegółowo