Spis Treści SPIS TREŚCI... 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis Treści SPIS TREŚCI... 1"

Transkrypt

1 Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP...25 Dla kogo jest przeznaczona ta książka Konwencje...25 Omówienie książki Od autora...25 Przykłady kodu...26 CZYM JEST PHP DLACZEGO POWINIENEŚ UŻYĆ PHP GDZIE SZUKAĆ POMOCY PODZIĘKOWANIA O AUTORZE...28 ROZDZIAŁ 1. KOMPILACJA I INSTALOWANIE PHP...29 WSTĘP...29 POBIERANIE PHP INSTALOWANIE WERSJI BINARNEJ...29 Binarna instalacja dla Windows...29 Instalowanie PHP w postaci modułu ISAPI...30 Użycie PHP jako CGI...32 Inne instalacje binarne KOMPILOWANIE PHP Kompilowanie PHP w Uniksach...33 Kompilacja modułu CGI Kompilacja PHP jako statycznie dołączanego modułu Apache...35 Kompilacja PHP do postaci dynamicznie ładowanego modułu Apache...35 Podsumowanie kompilacji PHP w systemach Unix Kompilowanie PHP w środowisku Windows...36 Podsumowanie kompilacji PHP KONFIGUROWANIE PHP Korzystanie z pliku php.ini Inne metody zmiany konfiguracji PHP PODSUMOWANIE ROZDZIAŁ 2. JĘZYK WSTĘP...41 OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT SKŁADNI TYPY Liczby całkowite i zmiennoprzecinkowe...42 Ciągi Tablice ZMIENNE I STAŁE Zmienne predefiniowane...44 Zasięg zmiennych...48

2 Stałe OPERATORY I KOLEJNOŚĆ OPERATORÓW...48 PROGRAMOWANIE PRZEPŁYWU STEROWANIA if, else, elseif...49 while...50 do.. while...50 for...50 foreach switch break i continue include i require...53 FUNKCJE...54 Klasy i programowanie obiektowe PORÓWNYWANIE WZORCÓW Podsumowanie ROZDZIAŁ 3. FORMULARZE I COOKIE...57 WSTĘP...57 OBSŁUGA FORMULARZY W PHP...58 Skalarne i wielowartościowe elementy formularza Alternatywne metody odczytywania wartości z formularza...60 Użycie formularzy do przesyłania plików...62 Użycie rysunku jako przycisku wysłania danych KONTROLA POPRAWNOŚCI DANYCH FORMULARZA Kontrola danych za pomocą wyrażeń regularnych Kontrola poprawności za pomocą sprawdzania typów Klasa Validator...65 COOKIE WAŻNE ZAGADNIENIA PROGRAMOWANIA DLA 67 Obsługa nieprawidłowych danych...67 Obsługa i formatowanie wyświetlanych danych...69 PODSUMOWANIE ROZDZIAŁ 4. OPERACJE NA PLIKACH...75 WSTĘP...75 ODCZYT I ZAPIS PLIKÓW UŻYCIE GNIAZD UŻYCIE POTOKÓW KLASA FILE PODSUMOWANIE ROZDZIAŁ 5. WYSYŁANIE PLIKÓW PRZEZ FORMULARZ...79 WSTĘP...79 WYSYŁANIE POJEDYNCZEGO PLIKU...79 PUŁAPKI PRZESYŁANIE WIELU PLIKÓW BEZPIECZEŃSTWO...82 PODSUMOWANIE ROZDZIAŁ 6. WSPÓŁPRACA Z BAZAMI DANYCH...84 WSTĘP...84 WPROWADZENIE FUNKCJE BAZ DANYCH MYSQL...85 Spis Treści 2

3 Rozpoczynamy pracę z MySQL...85 Użycie MySQL ODBC...88 Podstawy ODBC Instalowanie i kompilowanie unixodbc Kompilowanie PHP z obsługą unixodbc Instalowanie sterownika OOB...89 Konfigurowanie OOB Korzystanie z ODBC...90 PHPLIB PRZECHOWYWANIE DANYCH Z FORMULARZY WYKORZYSTANIE MOŻLIWOŚCI BAZY DANYCH...94 PODSUMOWANIE ROZDZIAŁ 7. SESJE I STAN APLIKACJI...96 WSTĘP...96 PODSTAWY MECHANIZMU SESJI WBUDOWANY W PHP MECHANIZM ZARZĄDZANIA SESJAMI Rozpoczęcie pracy z sesjami w PHP...97 Przesyłanie identyfikatora sesji bez użycia cookie Zapisywanie zmiennych sesji w bazie danych Inne funkcje i opcje dotyczące sesji UŻYCIE PHPLIB DO OBSŁUGI SESJI TWORZENIE WŁASNEGO MECHANIZMU SESJI INŻYNIERIA PROGRAMOWANIA A SESJE PODSUMOWANIE ROZDZIAŁ 8. UWIERZYTELNIANIE WSTĘP PODSTAWOWE UWIERZYTELNIANIE W APACHE AKTUALIZACJA PLIKU.HTACCESS PRZY UŻYCIU PHP PODSTAWOWE UWIERZYTELNIANIE ZA POMOCĄ PHP KOMPLETNY SYSTEM UWIERZYTELNIANIA OPARTY O PHP PODSUMOWANIE ROZDZIAŁ 9. NIEZALEŻNOŚĆ OD PRZEGLĄDARKI WSTĘP ROZPOCZYNAMY WEWNĘTRZNE FUNKCJE PHP Dodatkowe informacje na temat Browscap BROWSERHAWK WYKORZYSTANIE DANYCH O PRZEGLĄDARCE PODSUMOWANIE ROZDZIAŁ 10. URUCHAMIANIE WSTĘP INŻYNIERIA PROGRAMOWANIA A URUCHAMIANIE Projekt aplikacji Definiowanie standardów programowania Przegląd oprogramowania Testowanie Uruchamianie PROGRAMOWANIE DEFENSYWNE WŁASNA OBSŁUGA BŁĘDÓW PHP Kompendium wiedzy

4 ZAAWANSOWANA OBSŁUGA BŁĘDÓW PODSUMOWANIE BIBLIOGRAFIA ROZDZIAŁ 11. PONOWNE WYKORZYSTANIE KODU WSTĘP PONOWNE WYKORZYSTANIE KODU A INŻYNIERIA PROGRAMOWANIA PONOWNE UŻYCIE ISTNIEJĄCEGO KODU PHP C/C Java Dodawanie obsługi Javy w PHP na *niksach Dołączanie obsługi Javy w PHP dla Windows Opcje konfiguracji Javy COM Inne metody PODSUMOWANIE BIBLIOGRAFIA ROZDZIAŁ 12. ODDZIELANIE KODU HTML OD PHP WSTĘP WPROWADZENIE ODDZIELENIE I INTEGRACJA PRZY UŻYCIU WBUDOWANYCH FUNKCJI PHP Motywacja Implementacja Czego należy unikać Podsumowanie: Oddzielanie i integracja przy wykorzystaniu funkcji PHP WYKORZYSTANIE SYSTEMU SZABLONÓW FastTemplate Zaawansowane techniki użycia FastTemplate PODSUMOWANIE BIBLIOGRAFIA ROZDZIAŁ 13. FAJNY PHP WSTĘP WYSYŁANIE DO PRZEGLĄDARKI PLIKÓW INNYCH NIŻ HTML SKRYPTY AUTOMATYZUJĄCE WDDX MONITOROWANIE SIECI PODSUMOWANIE ROZDZIAŁ 14. WITRYNY OPARTE O SZABLONY PODSTAWY WYKORZYSTANIA SZABLONÓW ZAPOŻYCZANIE PERSONALIZACJA WITRYNY OBSŁUGA WIELU JĘZYKÓW PODSUMOWANIE ROZDZIAŁ 15. WITRYNY OPARTE O BAZĘ DANYCH WSTĘP PROJEKT BAZY DANYCH ZARZĄDZANIE DANYMI APLIKACJI WYŚWIETLANIE DANYCH PODSUMOWANIE Spis Treści 4

5 ROZDZIAŁ 16. GENEROWANIE STATYCZNYCH STRON HTML W OPARCIU O DYNAMICZNE DANE WSTĘP KONCEPCJA GENEROWANIE STRON STATYCZNYCH Użycie buforowania Użycie FastTemplate TECHNIKI BUFOROWANIA PODSUMOWANIE ROZDZIAŁ 17. WITRYNY HANDLU ELEKTRONICZNEGO WSTĘP BEZPIECZEŃSTWO Zastosowanie SSL Certyfikaty Bezpieczeństwo bazy danych PRZETWARZANIE PŁATNOŚCI DOSTARCZANIE PRODUKTÓW PODSUMOWANIE DODATEK A. FUNKCJE function_exists func_get_arg func_get_args func_num_args fwrite getallheaders getcwd getdate getenv gethostbyaddr gethostbyname gethostbynamel GetImageSize getlastmod getmxrr getmyinode getmypid getmyuid getprotobyname getprotobynumber getrandmax getrusage getservbyname gettext gettimeofday gettype get_browser get_cfg_var get_class get_class_methods get_class_vars get_current_user PHP Kompendium wiedzy

6 get_declared_classes get_extension_funcs get_html_translation_table get_included_files get_loaded_extesions get_magic_quotes_gpc get_magic_quotes_runtime get_meta_tags get_object_vars get_parent_class get_required_files gmdate gmmktime gmstrftime GregorianToJD gzclose gzcompress gzeof gzfile gzgetc gzgets gzgetss gzopen gzpassthru gzputs gzread gzrewind gzseek gztell gzuncompress gzwrite header headers_sent hebrev hebrevc hexdec highlight_file highlight_string htmlentities htmlspecialchars hw_array2objrec hw_children hw_childrenobj hw_close hw_connect hw_cp hw_deleteobject hw_docbyanchor hw_docbyanchorobj hw_document_attributes hw_document_bodytag hw_document_content hw_document_setcontent hw_document_size Spis Treści 6

7 7 hw_edittext hw_error hw_errormsg hw_free_document hw_getanchors hw_getanchorsobj hw_getandlock hw_getchildcoll hw_getchildcollobj hw_getchilddoccoll hw_getchilddoccollobj hw_getobject hw_getobjectbyquery hw_getobjectbyquerycoll hw_getobjectbyquerycollobj hw_getobjectbyqueryobj hw_getparents hw_getparentsobj hw_getremote hw_getremotechilden hw_getsrcbydestobj hw_gettext hw_getusername hw_identify hw_incollections hw_info hw_inscoll hw_insdoc hw_insertdocument hw_insertobject hw_mapid hw_modifyobject hw_mv hw_new_document hw_objrec2array hw_output_document hw_pconnect hw_pipedocument hw_root hw_unlock hw_who ibase_close ibase_connect ibase_execute ibase_fetch_object ibase_fetch_row ibase_free_query ibase_free_result ibase_num_fields ibase_pconnect ibase_prepare ibase_query ibase_timefmt icap_close PHP Kompendium wiedzy

8 icap_delete_event icap_fetch_event icap_list_alarms icap_list_events icap_open icap_snooze icap_store_event ifxus_close_slob ifxus_create_slob ifxus_free_slob ifxus_open_slob ifxus_read_slob ifxus_seek_slob ifxus_tell_slob ifxus_write_slob ifx_affected_rows ifx_blobinfile_mode ifx_byteasvarchar ifx_close ifx_connect ifx_copy_blob ifx_create_blob ifx_create_char ifx_do ifx_error ifx_erormsg ifx_fetch_row ifx_fieldproperties ifx_fieldtypes ifx_free_blob ifx_free_char ifx_free_result ifx_getsqlca ifx_get_blob ifx_get_char ifx_htmltbl_result ifx_nullformat ifx_num_fields ifx_num_rows ifx_pconnect ifx_query ifx_textasvarchar ifx_update_blob ifx_update_char ignore_user_abort ImageArc ImageChar ImageCharUp ImageColorAllocate ImageColorAt ImageColorClosest ImageColorDeAllocate ImageColorExact ImageColorResolve Spis Treści 8

9 9 ImageColorSet ImageColorsForIndex ImageColorsTransparent ImageCopy ImageCopyResized ImageCreate ImageCreateFromGif ImageCreateFromJPEG ImageCreateFromPNG ImageDashedLine ImageDestroy ImageFill ImageFilledPolygon ImageFilledRectangle ImageFillToBorder ImageFontHeight ImageFontWidth ImageGammaCorrect ImageGIF ImageInterlace ImageJPEG ImageLine ImageLoadFont ImagePNG ImagePolygon ImagePSBBox ImagePSEncodeFont ImagePsExtendfont ImagePSFreeFont ImagePSLoadFont ImagePsSlantFont ImagePSText ImageRectangle ImageSetPixel ImageString ImageStringUp ImageSX ImageSY ImageTTFBBox ImageTTFText ImageTypes imap_8bit imap_alerts imap_append imap_base imap_binary imap_body imap_check imap_clearflag_full imap_close imap_creat box imap_delete imap_delet box imap_errors PHP Kompendium wiedzy

10 imap_expunge imap_fetchbody imap_fetchheader imap_fetchstructure imap_fetch_overview imap_getmailboxes imap_getsubscribed imap_header imap_headerinfo imap_headers imap_last_error imap_listmailbox imap_listsubscribed imap_mail imap_mailboxmsginfo imap_mail_compose imap_mail_copy imap_mail_move imap_mime_header_decode imap_msgno imap_num_msg imap_num_recent imap_open imap_ping imap_qprint imap_renam box imap_reopen imap_rfc822_parse_adrlist imap_rfc822_parse_headers imap_rfc822_write_address imap_scanmailbox imap_search imap_setflag_full imap_sort imap_status imap_subscribe imap_uid imap_undelete imap_unsubscribe imap_utf7_decode imap_utf7_encode imap_utf implode ini_alter ini_get ini_restore ini_set intval in_array ip2long iptcparse isset is_array is_bool Spis Treści 10

11 11 is_dir is_double is_executable is_file is_float is_int is_integer is_link is_long is_numeric is_object is_readable is_real is_resource is_string is_subclass_of is_uploaded_file is_writeable JDDayOfWeek JDMonthName JDToFrench JDToGregorian JDToJewish JDToJulian jdtounix JewishToJD join JulianToJD key krsort ksort lcg_value ldap_add ldap_bind ldap_close ldap_compare ldap_connect ldap_count_entries ldap_delete ldap_dn2ufn ldap_err2str ldap_errno ldap_error ldap_explode_dn ldap_first_attribute ldap_first_entry ldap_free_result ldap_get_attributes ldap_get_dn ldap_get_entries ldap_get_values ldap_get_values_len ldap_list ldap_modify PHP Kompendium wiedzy

12 ldap_mod_add ldap_mod_del ldap_mod_replace ldap_next_attribute ldap_next_entry ldap_read ldap_search ldap_unbind leak levenshtein link linkinfo list listen localtime log log long2ip lstat ltrim mail max mcal_append_event mcal_close mcal_create_calendar mcal_date_compare mcal_date_valid mcal_days_in_month mcal_day_of_week mcal_day_of_year mcal_delete_calendar mcal_delete_event mcal_event_add_attribute mcal_event_init mcal_event_set_alarm mcal_event_set_category mcal_event_set_class mcal_event_set_description mcal_event_set_end mcal_event_set_recur_daily mcal_event_set_recur_monthly_mday mcal_event_set_recur_monthly_wday mcal_event_set_recur_none mcal_event_set_recur_weekly mcal_event_set_recur_yearly mcal_event_set_start mcal_event_set_title mcal_expunge mcal_fetch_current_stream_event mcal_fetch_event mcal_is_leap_year mcal_list_alarms mcal_list_events mcal_next_recurrence Spis Treści 12

13 13 mcal_open mcal_popen mcal_rename_calendar mcal_reopen mcal_snooze mcal_store_event mcal_time_valid mcrypt_cbc mcrypt_cfb mcrypt_create_iv mcrypt_decrypt mcrypt_ecb mcrypt_encrypt mcrypt_enc_get_algorithms_name mcrypt_enc_get_block_size mcrypt_enc_get_iv_size mcrypt_enc_get_key_size mcrypt_enc_get_modes_name mcrypt_enc_get_supported_key_sizes mcrypt_enc_is_block_algorithm mcrypt_enc_is_block_algorithm_mode mcrypt_enc_is_block_mode mcrypt_enc_self_test mcrypt_generic mcrypt_generic_end mcrypt_generic_init mcrypt_get_block_size mcrypt_get_cipher_name mcrypt_get_iv_size mcrypt_get_key_size mcrypt_list_algorithms mcrypt_list_modes mcrypt_module_get_algo_block_size mcrypt_module_get_algo_key_size mcrypt_module_get_algo_supported_key_sizes mcrypt_module_is_block_algorithm mcrypt_module_is_block_algorithm_mode mcrypt_module_is_block_mode mcrypt_module_open mcrypt_module_self_test mcrypt_ofb md mdecrypt_generic metaphone method_exists mhash mhash_count mhash_get_block_size mhash_get_hash_name microtime min mkdir mktime move_uploaded_file PHP Kompendium wiedzy

14 msql msql_affected_rows msql_close msql_connect msql_createdb msql_create_db msql_data_seek msql_dbname msql_dropdb msql_drop_db msql_error msql_fetch_array msql_fetch_field msql_fetch_object msql_fetch_row msql_fieldflags msql_fieldlen msql_fieldname msql_fieldtable msql_fieldtype msql_field_seek msql_freeresult msql_free_result msql_listdbs msql_listfields msql_listtables msql_list_dbs msql_list_fields msql_list_tables msql_numfields msql_numrows msql_num_fields msql_num_rows msql_pconnect msql_query msql_regcase msql_result msql_selectdb msql_select_db msql_tablename mssql_close mssql_connect mssql_data_seek mssql_fetch_array mssql_fetch_field mssql_fetch_object mssql_fetch_row mssql_field_length mssql_field_name mssql_field_seek mssql_field_type mssql_free_result mssql_get_last_message mssql_min_error_severity Spis Treści 14

15 15 mssql_min_message_severity mssql_num_fields mssql_num_rows mssql_pconnect mssql_query mssql_result mssql_select_db mt_getrandmax mt_rand mt_srand mysql_affected_rows mysql_change_user mysql_close mysql_connect mysql_create_db mysql_data_seek mysql_db_name mysql_db_query mysql_drop_db mysql_errno mysql_error mysql_fetch_array mysql_fetch_assoc mysql_fetch_field mysql_fetch_lengths mysql_fetch_object mysql_fetch_row mysql_field_flags mysql_field_len mysql_field_name mysql_field_seek mysql_field_table mysql_field_type mysql_free_result mysql_insert_id mysql_list_dbs mysql_list_fields mysql_list_tables mysql_num_fields mysql_num_rows mysql_pconnect mysql_query mysql_result mysql_select_db mysql_tablename natcasesort natsort next nl2br number_format ob_end_clean ob_end_flush ob_get_contents ob_get_length PHP Kompendium wiedzy

16 ob_implicit_flush ob_start OCIBindByName OCIColumnIsNULL OCIColumnName OCIColumnSize OCIColumnType OCICommit OCIDefineByName OCIError OCIExecute OCIFetch OCIFetchInto OCIFetchStatement OCIFreeCursor OCIFreeDesc OCIFreeStatement OCIInternalDebug OCILogOff OCILogon OCINewCursor OCINewDescriptor OCINLogon OCINumCols OCIParse OCIPLogon OCIResult OCIRollback OCIRowCount OCIServerVersion OCIStatementType octdec odbc_autocommit odbc_binmode odbc_close odbc_close_all odbc_columnprivileges odbc_columns odbc_commit odbc_connect odbc_cursor odbc_do odbc_exec odbc_execute odbc_fetch_into odbc_fetch_row odbc_field_len odbc_field_name odbc_field_num odbc_field_precision odbc_field_scale odbc_field_type odbc_foreignkeys odbc_free_result Spis Treści 16

17 17 odbc_gettypeinfo odbc_longreadlen odbc_num_fields odbc_num_rows odbc_pconnect odbc_prepare odbc_primarykeys odbc_procedurecolumns odbc_procedures odbc_result odbc_result_all odbc_rollback odbc_setoption odbc_specialcolumns odbc_statistics odbc_tableprivileges odbc_tables opendir openlog Ora_Bind Ora_Close Ora_ColumnName Ora_ColumnSize Ora_ColumnType Ora_Commit Ora_CommitOff Ora_CommitOn Ora_Do Ora_Error Ora_ErrorCode Ora_Exec Ora_Fetch Ora_Fetch_Into Ora_GetColumn Ora_Logoff Ora_Logon Ora_Numcols Ora_Numrows Ora_Open Ora_Parse Ora_pLogon Ora_Rollback OrbitEnum OrbitObject OrbitStruct ord pack parse_str parse_url passthru pdf_add_outline pdf_arc pdf_begin_page pdf_circle PHP Kompendium wiedzy

18 pdf_clip pdf_close pdf_closepath pdf_closepath_fill_stroke pdf_closepath_stroke pdf_close_image pdf_continue_text pdf_curveto pdf_endpath pdf_end_page pdf_execute_image pdf_fill pdf_fill_stroke pdf_get_image_height pdf_get_image_width pdf_get_parameter pdf_get_value pdf_lineto pdf_moveto pdf_open pdf_open_gif pdf_open_image_file pdf_open_jpeg pdf_open_memory_image pdf_open_png pdf_open_tiff pdf_place_image pdf_put_image pdf_rect pdf_restore pdf_rotate pdf_save pdf_scale pdf_setdash pdf_setflat pdf_setgray pdf_setgray_fill pdf_setgray_stroke pdf_setlinecap pdf_setlinejoin pdf_setlinewidth pdf_setmiterlimit pdf_setrgbcolor pdf_setrgbcolor_fill pdf_setrgbcolor_stroke pdf_set_border_color pdf_set_border_dash pdf_set_border_style pdf_set_char_spacing pdf_set_duration pdf_set_font pdf_set_horiz_scaling pdf_set_info pdf_set_leading Spis Treści 18

19 pdf_set_parameter pdf_set_text_matrix pdf_set_text_pos pdf_set_text_rendering pdf_set_text_rise pdf_set_transition pdf_set_value pdf_set_word_spacing pdf_show pdf_show_boxed pdf_show_xy pdf_skew pdf_stringwidth DODATEK B. PREDEFINIOWANE ZMIENNE I STAŁE PHP ZMIENNE Zmienne Apache GATEWAY_INTERFACE SERVER_NAME SERVER_SOFTWARE SERVER_PROTOCOL REQUEST_METHOD QUERY_STRING DOCUMENT_ROOT HTTP_ACCEPT HTTP_ACCEPT_CHARSET HTTP_ENCODING HTTP_ACCEPT_LANGUAGE HTTP_CONNECTION HTTP_HOST HTTP_REFERER HTTP_USER_AGENT REMOTE_ADDR REMOTE_PORT SCRIPT_FILENAME SERVER_ADMIN SERVER_PORT SERVER_SIGNATURE PATH_TRANSLATED SCRIPT_NAME REQUEST_URI Zmienne środowiska Zmienne PHP argv argc PHP_SELF HTTP_COOKIE_VARS HTTP_GET_VARS HTTP_POST_VARS HTTP_POST_FILES HTTP_ENV_VARS HTTP_SERVER_VARS STAŁE FILE PHP Kompendium wiedzy 19

20 LINE PHP_VERSION PHP_OS TRUE FALSE E_ERROR E_WARNING E_PARSE E_NOTICE E_ALL DODATEK C. OPCJE KOMPILACJI PHP BAZY DANYCH with-adabas[=dir] enable-dba=shared enable-dbase with-db2[=dir] with-db3[=dir] with-dbm[=dir] with-dbmaker[=dir] with-empress[=dir] enable-filepro with-gdbm[=dir] with-hyperwave with-ibm-db2[=dir] with-informix[=dir] with-ingres[=dir] with-interbase[=dir] with-ldap[=dir] with-msql[=dir] with-mysql[=dir] with-ndbm[=dir] with-oci8[=dir] with-oracle[=dir] with-pgsql[=dir] with-solid[=dir] with-sybase-ct[=dir] with-sybase[=dir] with-openlink[=dir] with-iodbc[=dir] with-custom-odbc[=dir] with-unixodbc[=dir] with-velocis[=dir] HANDEL ELEKTRONICZNY with-ccvs[=dir] with-cybercash[=dir] with-pfpro[=dir] GRAFIKA enable-freetype-4bit-antialias-hack with-gd[=dir] without-gd with-jpeg-dir[=dir] with-png-dir[=dir] with-t1lib[=dir] Spis Treści 20

21 --with-tiff-dir[=dir] with-ttf[=dir] with-xpm-dir[=dir] RÓŻNE disable-libtool-lock disable-pear disable-pic disable-posix disable-rpath disable-session enable-bcmath enable-c9x-inline enable-calendar enable-debug enable-discard-path enable-dmalloc enable-exif enable-experimental-zts enable-fast-install[=pkgs] enable-force-cgi-redirect enable-inline-optimization enable-libgcc enable-maintainer-mode enable-memory-limit enable-safe-mode enable-satellite enable-shared[=pkgs] enable-sigchild enable-static[=pkgs] enable-sysvsem enable-sysvshm enable-trans-sid with-cdb[=dir] with-config-file-path=path with-cpdflib[=dir] with-esoob[=dir] with-exec-dir[=dir] with-fdftk[=dir] with-gnu-ld with-icap[=dir] with-imap[=dir] with-java[=dir] with-kerberos[=dir] with-mcal[=dir] with-mcrypt[=dir] with-mhash[=dir] with-mm[=dir] with-mod_charset with-pdflib[=dir] with-readline[=dir] with-regex=type with-servlet[=dir] with-swf[=dir] with-tsrm-pth[=pth-config] PHP Kompendium wiedzy 21

22 --with-tsrm-pthreads with-zlib-dir[=dir] with-zlib[=dir] without-pcre-regex SIEĆ with-curl[=dir] enable-ftp disable-url-fopen-wrapper with-mod-dav=dir with-openssl[=dir] with-snmp[=dir] enable-ucd-snmp-hack enable-sockets with-yaz[=dir] enable-yp DZIAŁANIE PHP enable-magic-quotes disable-short-tags SERWER with-aolserver-src=dir with-aolserver=dir with-apache[=dir] with-apxs[=file] enable-versioning with-fhttpd[=dir] with-nsapi=dir with-pi3web=dir with-roxen=dir enable-roxen-zts with-zeus=dir TEKST I JĘZYK with-aspell[=dir] with-gettext[=dir] with-pspell[=dir] with-recode[=dir] XML with-dom[=dir] enable-sablot-errors-descriptive with-sablot[=dir] enable-wddx disable-xml DODATEK D. OPCJE KONFIGURACJI PHP OGÓLNE DYREKTYWY KONFIGURACJI allow_url_fopen boolean asp_tags boolean auto_append_file string auto_prepend_file string cgi_ext string display_errors boolean doc_root string engine boolean error_log string error_reporting integer Spis Treści 22

23 open_basedir string gpc_order string ignore_user_abort string include_path string isapi_ext string log_errors boolean magic_quotes_gpc boolean magic_quotes_runtime boolean magic_quotes_sybase boolean max_execution_time integer memory_limit integer nsapi_ext string register_globals boolean short_open_tag boolean sql.safe_mode boolean track_errors boolean track_vars boolean upload_tmp_dir string user_dir string warn_plus_overloading boolean DYREKTYWY KONFIGURACJI POCZTY SMTP string sendmail_from string sendmail_path string DYREKTYWY KONFIGURACJI TRYBU BEZPIECZNEGO safe_mode boolean safe_mode_exec_dir string DYREKTYWY KONFIGURACJI DEBUGGERA debugger.host string debugger.port string debugger.enabled boolean DYREKTYWY ŁADOWANIA ROZSZERZEŃ enable_dl boolean extension_dir string extension string DYREKTYWY KONFIGURACJI MYSQL mysql.allow_persistent boolean mysql.default_host string mysql.default_user string mysql.default_password string mysql.max_persistent integer mysql.max_links integer DYREKTYWY KONFIGURACJI MSQL msql.allow_persistent boolean msql.max_persistent integer msql.max_links integer DYREKTYWY KONFIGURACJI POSTGRESQL pgsql.allow_persistent boolean pgsql.max_persistent integer pgsql.max_links integer DYREKTYWY KONFIGURACJI SYBASE sybase.allow_persistent boolean sybase.max_persistent integer sybase.max_links integer PHP Kompendium wiedzy 23

24 DYREKTYWY KONFIGURACJI SYBASE-CT sybct.allow_persistent boolean sybct.max_persistent integer sybct.max_links integer sybct.min_server_severity integer sybct.min_client_severity integer sybct.login_timeout integer sybct.timeout integer sybct.hostname string DYREKTYWY KONFIGURACJI INFORMIX ifx.allow_persistent boolean ifx.max_persistent integer ifx.max_links integer ifx.default_host string ifx.default_user string ifx.default_password string ifx.blobinfile boolean ifx.textasvarchar boolean ifx.byteasvarchar boolean ifx.charasvarchar boolean ifx.nullformat boolean DYREKTYWY KONFIGURACJI BC MATH bcmath.scale integer DYREKTYWY KONFIGURACJI MOŻLIWOŚCI PRZEGLĄDAREK browscap string DYREKTYWY KONFIGURACJI ZUNIFIKOWANEGO ODBC uodbc.default_db string uodbc.default_user string uodbc.default_pw string uodbc.allow_persistent boolean uodbc.max_persistent integer uodbc.max_links integer DODATEK E. ZASOBY SIECI Spis Treści 24

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP...

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 7 Dla kogo jest przeznaczona ta książka... 7 Konwencje... 7 Omówienie książki... 7 Od autora... 8 Przykłady kodu... 8 CZYM JEST PHP... 8 DLACZEGO POWINIENEŚ UŻYĆ PHP...

Bardziej szczegółowo

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir Apache serwer www oraz programy związne Maciej Mazur Oleksak Sławomir WSTĘP... 3 PORÓWNANIE SERWERÓW... 4 SERWER APACHE... 6 KOMPILACJA APACHE... 6 INSTALACJA... 7 URUCHAMIANIE... 8 MODUŁY... 11 CGI...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP Ryszard Myhan Wykład 4: Języki programowania PHP PHP - bibliografia PHP5. Praktyczny kurs Marcin Lis ISBN: 83-246-0307-7 PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne Andrzej Kierzkowski, Andrzej Kierzkowski

Bardziej szczegółowo

O autorach...9. Wprowadzenie... 11

O autorach...9. Wprowadzenie... 11 O autorach...9 Wprowadzenie... 11 Rozdział 1. Czym jest Ajax?... 17 Narodziny Ajax... 18 Ewolucja sieci WWW... 18 JavaScript... 19 Ramki... 19 Technika ukrytej ramki... 19 Dynamiczny HTML i model DOM...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

Ajax. Zaawansowane programowanie

Ajax. Zaawansowane programowanie IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Java 2. Podstawy IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE

Java 2. Podstawy IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE. Programowanie w xul

PROGRAMOWANIE. Programowanie w xul PROGRAMOWANIE Programowanie w xul I: POJĘCIA PODSTAWOWE 1.1 Znaczenie nazw produktów Mozilli Słowo Mozilla było pierwotnie nazwą projektu. Zaproponowaną przez Jamie Zawinskiego, pracownika Netscape Communication,

Bardziej szczegółowo

Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand

Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0 Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand SC85-0410-00 IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0 Planowanie, instalowanie i konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Spis treści Podziękowania...9 O autorach... 11 Wstęp... 13 Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Rozdział 1. O systemie Damn Small Linux... 21 Miara sukcesu Damn Small Linux... 22 Co Damn

Bardziej szczegółowo

2. Archiwizowanie wszystkich danych...39

2. Archiwizowanie wszystkich danych...39 Spis treści Przedmowa...11 I Wprowadzenie... 25 1. Filozofia archiwizacji... 27 Rozbudowana archiwizacja przy niskim budżecie 27 Dlaczego powinno się przeczytać tę książkę? 28 Dlaczego należy archiwizować

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OD REDAKCJI...9

SPIS TREŚCI OD REDAKCJI...9 SPIS TREŚCI OD REDAKCJI...9 WSTĘP...10 CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ...10 UŻYCIE CZCIONEK...10 UKŁAD KSIĄŻKI...11 Wymagania programu...11 Struktura programu...11 Techniki języka JavaScript...11 Kierunki rozwoju...11

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych Wojciech Pragacz Student/studentka Nr albumu 4981 Promotor

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw Autor: Robert Vieira T³umaczenie: Piotr Balczyñski, Maria Chaniewska, Grzegorz Kostek ISBN: 83-246-0653-X Tytu³ orygina³u: Beginning SQL Server 2005 Programming

Bardziej szczegółowo

Joomla! 1.5 Instrukcja Instalacji

Joomla! 1.5 Instrukcja Instalacji Joomla! 1.5 Instrukcja Instalacji Autor: Andy Wallace Tłumaczenie: Tomasz Dobrzyński Joomla! User Documentation Team Wersja 0.5 30 Październik 2007 Podziękowania i Licencja Podziękowania Chciałbym złożyć

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II

PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych

AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

PodrÊcznik U ytkownika

PodrÊcznik U ytkownika Wies³aw M. Tr mpczy¼ski PodrÊcznik U ytkownika 2009 W.T. 1 Spis treści Projekt EOS założenia ogólne...3 Bardzo ogólnie...3 Bardziej szczegółowo...3 Zalety i Wady...4 Dodatkowe informacje...4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Internet Information Services (IIS) 7.0

Internet Information Services (IIS) 7.0 Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 William R. Stanek Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Internet

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9

Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9 Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9 1.1. Uwagi wstępne... 9 1.2. Czym są: Internet i World Wide Web?... 9 1.3. Historia Internetu... 10 1.4. Stan obecny i prognozy na przyszłość...

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X Instrukcja instalacji i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję niniejszego dokumentu ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo