Spis Treści SPIS TREŚCI... 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis Treści SPIS TREŚCI... 1"

Transkrypt

1 Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP...25 Dla kogo jest przeznaczona ta książka Konwencje...25 Omówienie książki Od autora...25 Przykłady kodu...26 CZYM JEST PHP DLACZEGO POWINIENEŚ UŻYĆ PHP GDZIE SZUKAĆ POMOCY PODZIĘKOWANIA O AUTORZE...28 ROZDZIAŁ 1. KOMPILACJA I INSTALOWANIE PHP...29 WSTĘP...29 POBIERANIE PHP INSTALOWANIE WERSJI BINARNEJ...29 Binarna instalacja dla Windows...29 Instalowanie PHP w postaci modułu ISAPI...30 Użycie PHP jako CGI...32 Inne instalacje binarne KOMPILOWANIE PHP Kompilowanie PHP w Uniksach...33 Kompilacja modułu CGI Kompilacja PHP jako statycznie dołączanego modułu Apache...35 Kompilacja PHP do postaci dynamicznie ładowanego modułu Apache...35 Podsumowanie kompilacji PHP w systemach Unix Kompilowanie PHP w środowisku Windows...36 Podsumowanie kompilacji PHP KONFIGUROWANIE PHP Korzystanie z pliku php.ini Inne metody zmiany konfiguracji PHP PODSUMOWANIE ROZDZIAŁ 2. JĘZYK WSTĘP...41 OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT SKŁADNI TYPY Liczby całkowite i zmiennoprzecinkowe...42 Ciągi Tablice ZMIENNE I STAŁE Zmienne predefiniowane...44 Zasięg zmiennych...48

2 Stałe OPERATORY I KOLEJNOŚĆ OPERATORÓW...48 PROGRAMOWANIE PRZEPŁYWU STEROWANIA if, else, elseif...49 while...50 do.. while...50 for...50 foreach switch break i continue include i require...53 FUNKCJE...54 Klasy i programowanie obiektowe PORÓWNYWANIE WZORCÓW Podsumowanie ROZDZIAŁ 3. FORMULARZE I COOKIE...57 WSTĘP...57 OBSŁUGA FORMULARZY W PHP...58 Skalarne i wielowartościowe elementy formularza Alternatywne metody odczytywania wartości z formularza...60 Użycie formularzy do przesyłania plików...62 Użycie rysunku jako przycisku wysłania danych KONTROLA POPRAWNOŚCI DANYCH FORMULARZA Kontrola danych za pomocą wyrażeń regularnych Kontrola poprawności za pomocą sprawdzania typów Klasa Validator...65 COOKIE WAŻNE ZAGADNIENIA PROGRAMOWANIA DLA 67 Obsługa nieprawidłowych danych...67 Obsługa i formatowanie wyświetlanych danych...69 PODSUMOWANIE ROZDZIAŁ 4. OPERACJE NA PLIKACH...75 WSTĘP...75 ODCZYT I ZAPIS PLIKÓW UŻYCIE GNIAZD UŻYCIE POTOKÓW KLASA FILE PODSUMOWANIE ROZDZIAŁ 5. WYSYŁANIE PLIKÓW PRZEZ FORMULARZ...79 WSTĘP...79 WYSYŁANIE POJEDYNCZEGO PLIKU...79 PUŁAPKI PRZESYŁANIE WIELU PLIKÓW BEZPIECZEŃSTWO...82 PODSUMOWANIE ROZDZIAŁ 6. WSPÓŁPRACA Z BAZAMI DANYCH...84 WSTĘP...84 WPROWADZENIE FUNKCJE BAZ DANYCH MYSQL...85 Spis Treści 2

3 Rozpoczynamy pracę z MySQL...85 Użycie MySQL ODBC...88 Podstawy ODBC Instalowanie i kompilowanie unixodbc Kompilowanie PHP z obsługą unixodbc Instalowanie sterownika OOB...89 Konfigurowanie OOB Korzystanie z ODBC...90 PHPLIB PRZECHOWYWANIE DANYCH Z FORMULARZY WYKORZYSTANIE MOŻLIWOŚCI BAZY DANYCH...94 PODSUMOWANIE ROZDZIAŁ 7. SESJE I STAN APLIKACJI...96 WSTĘP...96 PODSTAWY MECHANIZMU SESJI WBUDOWANY W PHP MECHANIZM ZARZĄDZANIA SESJAMI Rozpoczęcie pracy z sesjami w PHP...97 Przesyłanie identyfikatora sesji bez użycia cookie Zapisywanie zmiennych sesji w bazie danych Inne funkcje i opcje dotyczące sesji UŻYCIE PHPLIB DO OBSŁUGI SESJI TWORZENIE WŁASNEGO MECHANIZMU SESJI INŻYNIERIA PROGRAMOWANIA A SESJE PODSUMOWANIE ROZDZIAŁ 8. UWIERZYTELNIANIE WSTĘP PODSTAWOWE UWIERZYTELNIANIE W APACHE AKTUALIZACJA PLIKU.HTACCESS PRZY UŻYCIU PHP PODSTAWOWE UWIERZYTELNIANIE ZA POMOCĄ PHP KOMPLETNY SYSTEM UWIERZYTELNIANIA OPARTY O PHP PODSUMOWANIE ROZDZIAŁ 9. NIEZALEŻNOŚĆ OD PRZEGLĄDARKI WSTĘP ROZPOCZYNAMY WEWNĘTRZNE FUNKCJE PHP Dodatkowe informacje na temat Browscap BROWSERHAWK WYKORZYSTANIE DANYCH O PRZEGLĄDARCE PODSUMOWANIE ROZDZIAŁ 10. URUCHAMIANIE WSTĘP INŻYNIERIA PROGRAMOWANIA A URUCHAMIANIE Projekt aplikacji Definiowanie standardów programowania Przegląd oprogramowania Testowanie Uruchamianie PROGRAMOWANIE DEFENSYWNE WŁASNA OBSŁUGA BŁĘDÓW PHP Kompendium wiedzy

4 ZAAWANSOWANA OBSŁUGA BŁĘDÓW PODSUMOWANIE BIBLIOGRAFIA ROZDZIAŁ 11. PONOWNE WYKORZYSTANIE KODU WSTĘP PONOWNE WYKORZYSTANIE KODU A INŻYNIERIA PROGRAMOWANIA PONOWNE UŻYCIE ISTNIEJĄCEGO KODU PHP C/C Java Dodawanie obsługi Javy w PHP na *niksach Dołączanie obsługi Javy w PHP dla Windows Opcje konfiguracji Javy COM Inne metody PODSUMOWANIE BIBLIOGRAFIA ROZDZIAŁ 12. ODDZIELANIE KODU HTML OD PHP WSTĘP WPROWADZENIE ODDZIELENIE I INTEGRACJA PRZY UŻYCIU WBUDOWANYCH FUNKCJI PHP Motywacja Implementacja Czego należy unikać Podsumowanie: Oddzielanie i integracja przy wykorzystaniu funkcji PHP WYKORZYSTANIE SYSTEMU SZABLONÓW FastTemplate Zaawansowane techniki użycia FastTemplate PODSUMOWANIE BIBLIOGRAFIA ROZDZIAŁ 13. FAJNY PHP WSTĘP WYSYŁANIE DO PRZEGLĄDARKI PLIKÓW INNYCH NIŻ HTML SKRYPTY AUTOMATYZUJĄCE WDDX MONITOROWANIE SIECI PODSUMOWANIE ROZDZIAŁ 14. WITRYNY OPARTE O SZABLONY PODSTAWY WYKORZYSTANIA SZABLONÓW ZAPOŻYCZANIE PERSONALIZACJA WITRYNY OBSŁUGA WIELU JĘZYKÓW PODSUMOWANIE ROZDZIAŁ 15. WITRYNY OPARTE O BAZĘ DANYCH WSTĘP PROJEKT BAZY DANYCH ZARZĄDZANIE DANYMI APLIKACJI WYŚWIETLANIE DANYCH PODSUMOWANIE Spis Treści 4

5 ROZDZIAŁ 16. GENEROWANIE STATYCZNYCH STRON HTML W OPARCIU O DYNAMICZNE DANE WSTĘP KONCEPCJA GENEROWANIE STRON STATYCZNYCH Użycie buforowania Użycie FastTemplate TECHNIKI BUFOROWANIA PODSUMOWANIE ROZDZIAŁ 17. WITRYNY HANDLU ELEKTRONICZNEGO WSTĘP BEZPIECZEŃSTWO Zastosowanie SSL Certyfikaty Bezpieczeństwo bazy danych PRZETWARZANIE PŁATNOŚCI DOSTARCZANIE PRODUKTÓW PODSUMOWANIE DODATEK A. FUNKCJE function_exists func_get_arg func_get_args func_num_args fwrite getallheaders getcwd getdate getenv gethostbyaddr gethostbyname gethostbynamel GetImageSize getlastmod getmxrr getmyinode getmypid getmyuid getprotobyname getprotobynumber getrandmax getrusage getservbyname gettext gettimeofday gettype get_browser get_cfg_var get_class get_class_methods get_class_vars get_current_user PHP Kompendium wiedzy

6 get_declared_classes get_extension_funcs get_html_translation_table get_included_files get_loaded_extesions get_magic_quotes_gpc get_magic_quotes_runtime get_meta_tags get_object_vars get_parent_class get_required_files gmdate gmmktime gmstrftime GregorianToJD gzclose gzcompress gzeof gzfile gzgetc gzgets gzgetss gzopen gzpassthru gzputs gzread gzrewind gzseek gztell gzuncompress gzwrite header headers_sent hebrev hebrevc hexdec highlight_file highlight_string htmlentities htmlspecialchars hw_array2objrec hw_children hw_childrenobj hw_close hw_connect hw_cp hw_deleteobject hw_docbyanchor hw_docbyanchorobj hw_document_attributes hw_document_bodytag hw_document_content hw_document_setcontent hw_document_size Spis Treści 6

7 7 hw_edittext hw_error hw_errormsg hw_free_document hw_getanchors hw_getanchorsobj hw_getandlock hw_getchildcoll hw_getchildcollobj hw_getchilddoccoll hw_getchilddoccollobj hw_getobject hw_getobjectbyquery hw_getobjectbyquerycoll hw_getobjectbyquerycollobj hw_getobjectbyqueryobj hw_getparents hw_getparentsobj hw_getremote hw_getremotechilden hw_getsrcbydestobj hw_gettext hw_getusername hw_identify hw_incollections hw_info hw_inscoll hw_insdoc hw_insertdocument hw_insertobject hw_mapid hw_modifyobject hw_mv hw_new_document hw_objrec2array hw_output_document hw_pconnect hw_pipedocument hw_root hw_unlock hw_who ibase_close ibase_connect ibase_execute ibase_fetch_object ibase_fetch_row ibase_free_query ibase_free_result ibase_num_fields ibase_pconnect ibase_prepare ibase_query ibase_timefmt icap_close PHP Kompendium wiedzy

8 icap_delete_event icap_fetch_event icap_list_alarms icap_list_events icap_open icap_snooze icap_store_event ifxus_close_slob ifxus_create_slob ifxus_free_slob ifxus_open_slob ifxus_read_slob ifxus_seek_slob ifxus_tell_slob ifxus_write_slob ifx_affected_rows ifx_blobinfile_mode ifx_byteasvarchar ifx_close ifx_connect ifx_copy_blob ifx_create_blob ifx_create_char ifx_do ifx_error ifx_erormsg ifx_fetch_row ifx_fieldproperties ifx_fieldtypes ifx_free_blob ifx_free_char ifx_free_result ifx_getsqlca ifx_get_blob ifx_get_char ifx_htmltbl_result ifx_nullformat ifx_num_fields ifx_num_rows ifx_pconnect ifx_query ifx_textasvarchar ifx_update_blob ifx_update_char ignore_user_abort ImageArc ImageChar ImageCharUp ImageColorAllocate ImageColorAt ImageColorClosest ImageColorDeAllocate ImageColorExact ImageColorResolve Spis Treści 8

9 9 ImageColorSet ImageColorsForIndex ImageColorsTransparent ImageCopy ImageCopyResized ImageCreate ImageCreateFromGif ImageCreateFromJPEG ImageCreateFromPNG ImageDashedLine ImageDestroy ImageFill ImageFilledPolygon ImageFilledRectangle ImageFillToBorder ImageFontHeight ImageFontWidth ImageGammaCorrect ImageGIF ImageInterlace ImageJPEG ImageLine ImageLoadFont ImagePNG ImagePolygon ImagePSBBox ImagePSEncodeFont ImagePsExtendfont ImagePSFreeFont ImagePSLoadFont ImagePsSlantFont ImagePSText ImageRectangle ImageSetPixel ImageString ImageStringUp ImageSX ImageSY ImageTTFBBox ImageTTFText ImageTypes imap_8bit imap_alerts imap_append imap_base imap_binary imap_body imap_check imap_clearflag_full imap_close imap_creat box imap_delete imap_delet box imap_errors PHP Kompendium wiedzy

10 imap_expunge imap_fetchbody imap_fetchheader imap_fetchstructure imap_fetch_overview imap_getmailboxes imap_getsubscribed imap_header imap_headerinfo imap_headers imap_last_error imap_listmailbox imap_listsubscribed imap_mail imap_mailboxmsginfo imap_mail_compose imap_mail_copy imap_mail_move imap_mime_header_decode imap_msgno imap_num_msg imap_num_recent imap_open imap_ping imap_qprint imap_renam box imap_reopen imap_rfc822_parse_adrlist imap_rfc822_parse_headers imap_rfc822_write_address imap_scanmailbox imap_search imap_setflag_full imap_sort imap_status imap_subscribe imap_uid imap_undelete imap_unsubscribe imap_utf7_decode imap_utf7_encode imap_utf implode ini_alter ini_get ini_restore ini_set intval in_array ip2long iptcparse isset is_array is_bool Spis Treści 10

11 11 is_dir is_double is_executable is_file is_float is_int is_integer is_link is_long is_numeric is_object is_readable is_real is_resource is_string is_subclass_of is_uploaded_file is_writeable JDDayOfWeek JDMonthName JDToFrench JDToGregorian JDToJewish JDToJulian jdtounix JewishToJD join JulianToJD key krsort ksort lcg_value ldap_add ldap_bind ldap_close ldap_compare ldap_connect ldap_count_entries ldap_delete ldap_dn2ufn ldap_err2str ldap_errno ldap_error ldap_explode_dn ldap_first_attribute ldap_first_entry ldap_free_result ldap_get_attributes ldap_get_dn ldap_get_entries ldap_get_values ldap_get_values_len ldap_list ldap_modify PHP Kompendium wiedzy

12 ldap_mod_add ldap_mod_del ldap_mod_replace ldap_next_attribute ldap_next_entry ldap_read ldap_search ldap_unbind leak levenshtein link linkinfo list listen localtime log log long2ip lstat ltrim mail max mcal_append_event mcal_close mcal_create_calendar mcal_date_compare mcal_date_valid mcal_days_in_month mcal_day_of_week mcal_day_of_year mcal_delete_calendar mcal_delete_event mcal_event_add_attribute mcal_event_init mcal_event_set_alarm mcal_event_set_category mcal_event_set_class mcal_event_set_description mcal_event_set_end mcal_event_set_recur_daily mcal_event_set_recur_monthly_mday mcal_event_set_recur_monthly_wday mcal_event_set_recur_none mcal_event_set_recur_weekly mcal_event_set_recur_yearly mcal_event_set_start mcal_event_set_title mcal_expunge mcal_fetch_current_stream_event mcal_fetch_event mcal_is_leap_year mcal_list_alarms mcal_list_events mcal_next_recurrence Spis Treści 12

13 13 mcal_open mcal_popen mcal_rename_calendar mcal_reopen mcal_snooze mcal_store_event mcal_time_valid mcrypt_cbc mcrypt_cfb mcrypt_create_iv mcrypt_decrypt mcrypt_ecb mcrypt_encrypt mcrypt_enc_get_algorithms_name mcrypt_enc_get_block_size mcrypt_enc_get_iv_size mcrypt_enc_get_key_size mcrypt_enc_get_modes_name mcrypt_enc_get_supported_key_sizes mcrypt_enc_is_block_algorithm mcrypt_enc_is_block_algorithm_mode mcrypt_enc_is_block_mode mcrypt_enc_self_test mcrypt_generic mcrypt_generic_end mcrypt_generic_init mcrypt_get_block_size mcrypt_get_cipher_name mcrypt_get_iv_size mcrypt_get_key_size mcrypt_list_algorithms mcrypt_list_modes mcrypt_module_get_algo_block_size mcrypt_module_get_algo_key_size mcrypt_module_get_algo_supported_key_sizes mcrypt_module_is_block_algorithm mcrypt_module_is_block_algorithm_mode mcrypt_module_is_block_mode mcrypt_module_open mcrypt_module_self_test mcrypt_ofb md mdecrypt_generic metaphone method_exists mhash mhash_count mhash_get_block_size mhash_get_hash_name microtime min mkdir mktime move_uploaded_file PHP Kompendium wiedzy

14 msql msql_affected_rows msql_close msql_connect msql_createdb msql_create_db msql_data_seek msql_dbname msql_dropdb msql_drop_db msql_error msql_fetch_array msql_fetch_field msql_fetch_object msql_fetch_row msql_fieldflags msql_fieldlen msql_fieldname msql_fieldtable msql_fieldtype msql_field_seek msql_freeresult msql_free_result msql_listdbs msql_listfields msql_listtables msql_list_dbs msql_list_fields msql_list_tables msql_numfields msql_numrows msql_num_fields msql_num_rows msql_pconnect msql_query msql_regcase msql_result msql_selectdb msql_select_db msql_tablename mssql_close mssql_connect mssql_data_seek mssql_fetch_array mssql_fetch_field mssql_fetch_object mssql_fetch_row mssql_field_length mssql_field_name mssql_field_seek mssql_field_type mssql_free_result mssql_get_last_message mssql_min_error_severity Spis Treści 14

15 15 mssql_min_message_severity mssql_num_fields mssql_num_rows mssql_pconnect mssql_query mssql_result mssql_select_db mt_getrandmax mt_rand mt_srand mysql_affected_rows mysql_change_user mysql_close mysql_connect mysql_create_db mysql_data_seek mysql_db_name mysql_db_query mysql_drop_db mysql_errno mysql_error mysql_fetch_array mysql_fetch_assoc mysql_fetch_field mysql_fetch_lengths mysql_fetch_object mysql_fetch_row mysql_field_flags mysql_field_len mysql_field_name mysql_field_seek mysql_field_table mysql_field_type mysql_free_result mysql_insert_id mysql_list_dbs mysql_list_fields mysql_list_tables mysql_num_fields mysql_num_rows mysql_pconnect mysql_query mysql_result mysql_select_db mysql_tablename natcasesort natsort next nl2br number_format ob_end_clean ob_end_flush ob_get_contents ob_get_length PHP Kompendium wiedzy

16 ob_implicit_flush ob_start OCIBindByName OCIColumnIsNULL OCIColumnName OCIColumnSize OCIColumnType OCICommit OCIDefineByName OCIError OCIExecute OCIFetch OCIFetchInto OCIFetchStatement OCIFreeCursor OCIFreeDesc OCIFreeStatement OCIInternalDebug OCILogOff OCILogon OCINewCursor OCINewDescriptor OCINLogon OCINumCols OCIParse OCIPLogon OCIResult OCIRollback OCIRowCount OCIServerVersion OCIStatementType octdec odbc_autocommit odbc_binmode odbc_close odbc_close_all odbc_columnprivileges odbc_columns odbc_commit odbc_connect odbc_cursor odbc_do odbc_exec odbc_execute odbc_fetch_into odbc_fetch_row odbc_field_len odbc_field_name odbc_field_num odbc_field_precision odbc_field_scale odbc_field_type odbc_foreignkeys odbc_free_result Spis Treści 16

17 17 odbc_gettypeinfo odbc_longreadlen odbc_num_fields odbc_num_rows odbc_pconnect odbc_prepare odbc_primarykeys odbc_procedurecolumns odbc_procedures odbc_result odbc_result_all odbc_rollback odbc_setoption odbc_specialcolumns odbc_statistics odbc_tableprivileges odbc_tables opendir openlog Ora_Bind Ora_Close Ora_ColumnName Ora_ColumnSize Ora_ColumnType Ora_Commit Ora_CommitOff Ora_CommitOn Ora_Do Ora_Error Ora_ErrorCode Ora_Exec Ora_Fetch Ora_Fetch_Into Ora_GetColumn Ora_Logoff Ora_Logon Ora_Numcols Ora_Numrows Ora_Open Ora_Parse Ora_pLogon Ora_Rollback OrbitEnum OrbitObject OrbitStruct ord pack parse_str parse_url passthru pdf_add_outline pdf_arc pdf_begin_page pdf_circle PHP Kompendium wiedzy

18 pdf_clip pdf_close pdf_closepath pdf_closepath_fill_stroke pdf_closepath_stroke pdf_close_image pdf_continue_text pdf_curveto pdf_endpath pdf_end_page pdf_execute_image pdf_fill pdf_fill_stroke pdf_get_image_height pdf_get_image_width pdf_get_parameter pdf_get_value pdf_lineto pdf_moveto pdf_open pdf_open_gif pdf_open_image_file pdf_open_jpeg pdf_open_memory_image pdf_open_png pdf_open_tiff pdf_place_image pdf_put_image pdf_rect pdf_restore pdf_rotate pdf_save pdf_scale pdf_setdash pdf_setflat pdf_setgray pdf_setgray_fill pdf_setgray_stroke pdf_setlinecap pdf_setlinejoin pdf_setlinewidth pdf_setmiterlimit pdf_setrgbcolor pdf_setrgbcolor_fill pdf_setrgbcolor_stroke pdf_set_border_color pdf_set_border_dash pdf_set_border_style pdf_set_char_spacing pdf_set_duration pdf_set_font pdf_set_horiz_scaling pdf_set_info pdf_set_leading Spis Treści 18

19 pdf_set_parameter pdf_set_text_matrix pdf_set_text_pos pdf_set_text_rendering pdf_set_text_rise pdf_set_transition pdf_set_value pdf_set_word_spacing pdf_show pdf_show_boxed pdf_show_xy pdf_skew pdf_stringwidth DODATEK B. PREDEFINIOWANE ZMIENNE I STAŁE PHP ZMIENNE Zmienne Apache GATEWAY_INTERFACE SERVER_NAME SERVER_SOFTWARE SERVER_PROTOCOL REQUEST_METHOD QUERY_STRING DOCUMENT_ROOT HTTP_ACCEPT HTTP_ACCEPT_CHARSET HTTP_ENCODING HTTP_ACCEPT_LANGUAGE HTTP_CONNECTION HTTP_HOST HTTP_REFERER HTTP_USER_AGENT REMOTE_ADDR REMOTE_PORT SCRIPT_FILENAME SERVER_ADMIN SERVER_PORT SERVER_SIGNATURE PATH_TRANSLATED SCRIPT_NAME REQUEST_URI Zmienne środowiska Zmienne PHP argv argc PHP_SELF HTTP_COOKIE_VARS HTTP_GET_VARS HTTP_POST_VARS HTTP_POST_FILES HTTP_ENV_VARS HTTP_SERVER_VARS STAŁE FILE PHP Kompendium wiedzy 19

20 LINE PHP_VERSION PHP_OS TRUE FALSE E_ERROR E_WARNING E_PARSE E_NOTICE E_ALL DODATEK C. OPCJE KOMPILACJI PHP BAZY DANYCH with-adabas[=dir] enable-dba=shared enable-dbase with-db2[=dir] with-db3[=dir] with-dbm[=dir] with-dbmaker[=dir] with-empress[=dir] enable-filepro with-gdbm[=dir] with-hyperwave with-ibm-db2[=dir] with-informix[=dir] with-ingres[=dir] with-interbase[=dir] with-ldap[=dir] with-msql[=dir] with-mysql[=dir] with-ndbm[=dir] with-oci8[=dir] with-oracle[=dir] with-pgsql[=dir] with-solid[=dir] with-sybase-ct[=dir] with-sybase[=dir] with-openlink[=dir] with-iodbc[=dir] with-custom-odbc[=dir] with-unixodbc[=dir] with-velocis[=dir] HANDEL ELEKTRONICZNY with-ccvs[=dir] with-cybercash[=dir] with-pfpro[=dir] GRAFIKA enable-freetype-4bit-antialias-hack with-gd[=dir] without-gd with-jpeg-dir[=dir] with-png-dir[=dir] with-t1lib[=dir] Spis Treści 20

21 --with-tiff-dir[=dir] with-ttf[=dir] with-xpm-dir[=dir] RÓŻNE disable-libtool-lock disable-pear disable-pic disable-posix disable-rpath disable-session enable-bcmath enable-c9x-inline enable-calendar enable-debug enable-discard-path enable-dmalloc enable-exif enable-experimental-zts enable-fast-install[=pkgs] enable-force-cgi-redirect enable-inline-optimization enable-libgcc enable-maintainer-mode enable-memory-limit enable-safe-mode enable-satellite enable-shared[=pkgs] enable-sigchild enable-static[=pkgs] enable-sysvsem enable-sysvshm enable-trans-sid with-cdb[=dir] with-config-file-path=path with-cpdflib[=dir] with-esoob[=dir] with-exec-dir[=dir] with-fdftk[=dir] with-gnu-ld with-icap[=dir] with-imap[=dir] with-java[=dir] with-kerberos[=dir] with-mcal[=dir] with-mcrypt[=dir] with-mhash[=dir] with-mm[=dir] with-mod_charset with-pdflib[=dir] with-readline[=dir] with-regex=type with-servlet[=dir] with-swf[=dir] with-tsrm-pth[=pth-config] PHP Kompendium wiedzy 21

22 --with-tsrm-pthreads with-zlib-dir[=dir] with-zlib[=dir] without-pcre-regex SIEĆ with-curl[=dir] enable-ftp disable-url-fopen-wrapper with-mod-dav=dir with-openssl[=dir] with-snmp[=dir] enable-ucd-snmp-hack enable-sockets with-yaz[=dir] enable-yp DZIAŁANIE PHP enable-magic-quotes disable-short-tags SERWER with-aolserver-src=dir with-aolserver=dir with-apache[=dir] with-apxs[=file] enable-versioning with-fhttpd[=dir] with-nsapi=dir with-pi3web=dir with-roxen=dir enable-roxen-zts with-zeus=dir TEKST I JĘZYK with-aspell[=dir] with-gettext[=dir] with-pspell[=dir] with-recode[=dir] XML with-dom[=dir] enable-sablot-errors-descriptive with-sablot[=dir] enable-wddx disable-xml DODATEK D. OPCJE KONFIGURACJI PHP OGÓLNE DYREKTYWY KONFIGURACJI allow_url_fopen boolean asp_tags boolean auto_append_file string auto_prepend_file string cgi_ext string display_errors boolean doc_root string engine boolean error_log string error_reporting integer Spis Treści 22

23 open_basedir string gpc_order string ignore_user_abort string include_path string isapi_ext string log_errors boolean magic_quotes_gpc boolean magic_quotes_runtime boolean magic_quotes_sybase boolean max_execution_time integer memory_limit integer nsapi_ext string register_globals boolean short_open_tag boolean sql.safe_mode boolean track_errors boolean track_vars boolean upload_tmp_dir string user_dir string warn_plus_overloading boolean DYREKTYWY KONFIGURACJI POCZTY SMTP string sendmail_from string sendmail_path string DYREKTYWY KONFIGURACJI TRYBU BEZPIECZNEGO safe_mode boolean safe_mode_exec_dir string DYREKTYWY KONFIGURACJI DEBUGGERA debugger.host string debugger.port string debugger.enabled boolean DYREKTYWY ŁADOWANIA ROZSZERZEŃ enable_dl boolean extension_dir string extension string DYREKTYWY KONFIGURACJI MYSQL mysql.allow_persistent boolean mysql.default_host string mysql.default_user string mysql.default_password string mysql.max_persistent integer mysql.max_links integer DYREKTYWY KONFIGURACJI MSQL msql.allow_persistent boolean msql.max_persistent integer msql.max_links integer DYREKTYWY KONFIGURACJI POSTGRESQL pgsql.allow_persistent boolean pgsql.max_persistent integer pgsql.max_links integer DYREKTYWY KONFIGURACJI SYBASE sybase.allow_persistent boolean sybase.max_persistent integer sybase.max_links integer PHP Kompendium wiedzy 23

24 DYREKTYWY KONFIGURACJI SYBASE-CT sybct.allow_persistent boolean sybct.max_persistent integer sybct.max_links integer sybct.min_server_severity integer sybct.min_client_severity integer sybct.login_timeout integer sybct.timeout integer sybct.hostname string DYREKTYWY KONFIGURACJI INFORMIX ifx.allow_persistent boolean ifx.max_persistent integer ifx.max_links integer ifx.default_host string ifx.default_user string ifx.default_password string ifx.blobinfile boolean ifx.textasvarchar boolean ifx.byteasvarchar boolean ifx.charasvarchar boolean ifx.nullformat boolean DYREKTYWY KONFIGURACJI BC MATH bcmath.scale integer DYREKTYWY KONFIGURACJI MOŻLIWOŚCI PRZEGLĄDAREK browscap string DYREKTYWY KONFIGURACJI ZUNIFIKOWANEGO ODBC uodbc.default_db string uodbc.default_user string uodbc.default_pw string uodbc.allow_persistent boolean uodbc.max_persistent integer uodbc.max_links integer DODATEK E. ZASOBY SIECI Spis Treści 24

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP...

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 7 Dla kogo jest przeznaczona ta książka... 7 Konwencje... 7 Omówienie książki... 7 Od autora... 8 Przykłady kodu... 8 CZYM JEST PHP... 8 DLACZEGO POWINIENEŚ UŻYĆ PHP...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP...

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 7 Dla kogo jest przeznaczona ta książka... 7 Konwencje... 7 Omówienie książki... 7 Od autora... 8 Przykłady kodu... 8 CZYM JEST PHP... 8 DLACZEGO POWINIENEŚ UŻYĆ PHP...

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP. Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, obsługa formularzy oraz zmiennych

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics - Essentials for R: Instrukcje instalacji dla Linux

IBM SPSS Statistics - Essentials for R: Instrukcje instalacji dla Linux IBM SPSS Statistics - ssentials for R: Instrukcje instalacji dla Linux Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics - ssentials for R w systemach operacyjnych Linux. Przegląd

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Należy ściągnąć oprogramowanie Apache na platformę

Należy ściągnąć oprogramowanie Apache na platformę Programowanie Internetowe Język PHP - wprowadzenie 1. Instalacja Oracle+Apache+PHP Instalacja Apache, PHP, Oracle Programy i ich lokalizacja Oracle Database 10g Express Edition10.2 http://www.oracle.com/technology/products/database/

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi 1 Rozdział 1 Wprowadzenie do PHP i MySQL Opis: W tym rozdziale kursanci poznają szczegółową charakterystykę

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Widok uruchomienia polecenia apt-get install build-essential. Rys. 2. Widok uruchomienia polecenia apt-get install apache2

Rys. 1. Widok uruchomienia polecenia apt-get install build-essential. Rys. 2. Widok uruchomienia polecenia apt-get install apache2 1. Instalacja serwera WWW Aby zainstalować serwer WWW w systemie Linux, należy wykorzystać menedżer pakietów apt-get. Polecenia które należy wpisać w terminalu użytkownika root 1 : apt-get install build-essential

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD3/12_02/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Instalacja programu phpmyadmin (PD3) Zadanie 1 Program phpmyadmin jest jednym

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poszerzyć swoje umiejętności o tworzenie rozwiązań internetowych w PHP. Zajęcia zostały przygotowane w taki sposób, aby po ich ukończeniu można było rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP + bazy danych Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, współpraca PHP z bazami

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD3/11_06/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Instalacja obsługi języka PHP na serwerze SBS2003 Język skryptowy PHP

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - laboratorium

Aplikacje internetowe - laboratorium Aplikacje internetowe - laboratorium Administracja serwerem aplikacji. Celem ćwiczenia jest zainstalowanie i administracja prostym serwerem aplikacji. Ćwiczenie zostanie wykonane przy użyciu popularnego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 1. Wprowadzenie do aplikacji internetowych

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem 9. Internet Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na bezpieczne podłączenie komputera (lub całej sieci lokalnej) do Internetu. Firma Microsoft nie zrezygnowała z umieszczania w systemie przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Architektury Usług Internetowych. Laboratorium 2. Usługi sieciowe

Architektury Usług Internetowych. Laboratorium 2. Usługi sieciowe Architektury Usług Internetowych Laboratorium 2. Usługi sieciowe Wstęp Celem laboratorium jest zapoznanie się z modelem usług sieciowych na przykładzie prostego serwera Apache Axis2. Apache Axis2 Apache

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48 61 856 90 00 NIP: 777-00-05-497

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy

Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREœCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy Autor: Daniel Bargie³ ISBN: 83-246-0676-9 Format: B6, stron: 112 TWÓJ KOSZYK

Bardziej szczegółowo

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL.

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. Autor: Larry Ullman Poznaj zasady wirtualnego handlu i zarabiaj prawdziwe pieniądze Jak stworzyć doskonałą witrynę sklepu internetowego? Jak

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu oscommerce 2.3.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics - Essentials for Python: Instrukcje instalacji dla Windows

IBM SPSS Statistics - Essentials for Python: Instrukcje instalacji dla Windows IBM SPSS Statistics - ssentials for Python: Instrukcje instalacji dla Windows Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics - ssentials for Python w systemach operacyjnych Windows.

Bardziej szczegółowo

Platforma webowa IIS

Platforma webowa IIS Serwer WWW Serwer FTP Obsługa PHP Platforma webowa IIS (Internet Information Services) z rodziny Microsoft Stanisław Wszelak 1 Wersje IIS od wersji 2.0 do 4.0 dla Windows NT 4.0 IIS wersja 5.0 dla Windows

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 20 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW

System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW Dokument dostęny do pobrania Z początkiem bieżącego roku akademickiego 2011/2012 zotał uruchomiony nowy system zdalnego dostępu do sieci

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Język PHP Paweł Witkowski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesień 2011 P. Witkowski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. VIII Jesień 2011 1 /

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu.

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Dwa sposoby tworzenia apletów Dwa sposoby

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. T: Konfiguracja usługi ftp w systemie Windows 8.1. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. FTP (ang. File Transfer Protocol) protokół transferu plików umożliwiający

Bardziej szczegółowo

A. Instalacja serwera www

A. Instalacja serwera www Instalacja usług sieciowych WWW/FTP z wykorzystaniem IIS w Windows Serwer 2003 1/16 A. Instalacja serwera www 1. Korzystamy z aplikacji zarządzającej serwerem, a w zasadzie jego rolami: 2. Wybieramy dodanie

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu MacOS

Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu MacOS Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu MacOS Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 1 O platformie Platforma mforex Trader to część systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Microsoft Outlook do współpracy z serwerami hostingowymi obsługiwanymi przez Ideo

Instrukcja konfiguracji programu Microsoft Outlook do współpracy z serwerami hostingowymi obsługiwanymi przez Ideo Instrukcja konfiguracji programu Microsoft Outlook do współpracy z serwerami hostingowymi obsługiwanymi przez Ideo Ideo Sp. z o.o. www.ideo.pl Al. Niepodległości 124/2 ul. Nad Przyrwą 13 02-577 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej)

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Uruchom maszynę wirtualną Server 2008 Zaloguj się do konta

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie systemów operacyjnych

Aktualizowanie systemów operacyjnych Aktualizowanie systemów operacyjnych Na czym polega aktualizowanie systemów operacyjnych? Aktualizowanie systemów operacyjnych to jedna w czynności poinstalacyjnych, której zadaniem jest naprawa tzw. luk

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP + bazy danych Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, współpraca PHP z bazami

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK. Poniższa konfiguracja dedykowana jest dla Bankowości Internetowej SGB

KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK. Poniższa konfiguracja dedykowana jest dla Bankowości Internetowej SGB KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK Poniższa konfiguracja dedykowana jest dla Bankowości Internetowej SGB Spis treści Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 8.0... 2 Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu Linux

Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu Linux Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu Linux Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 1 O platformie Platforma mforex Trader to część systemu

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe systemu Linux

Usługi sieciowe systemu Linux Usługi sieciowe systemu Linux 1. Serwer WWW Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache, dostępny dla wielu platform i rozprowadzany w pakietach httpd. Serwer Apache bardzo często jest wykorzystywany do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0 Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup 2017 wersja 1.0 Spis treści: 1. Wstęp Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 2. Konfiguracja sprzętowa 2 3. Instalacja bazy danych MySQL 5.7 2 4. Import

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics - Essentials for R: Instrukcje instalacji dla Windows

IBM SPSS Statistics - Essentials for R: Instrukcje instalacji dla Windows IBM SPSS Statistics - ssentials for R: Instrukcje instalacji dla Windows Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics - ssentials for R w systemach operacyjnych Windows. Przegląd

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe 1) Znajdowanie komputerów podłączonych do sieci lokalnej. Z menu Start bądź z Pulpitu wybierz opcję Moje miejsca sieciowe. Z dostępnych

Bardziej szczegółowo

Administratora CSIZS - OTM

Administratora CSIZS - OTM Powykonawcza Dokumentacja Wykonawca: Asseco Poland S.A. Ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów Informacje o dokumencie: Autor Zespół ds. Wytwarzania i Analizy Tytuł Produkt 33.3 Dokumentacja administratora OTM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Modułu Payu dla Moodle 2.x

Instrukcja obsługi Modułu Payu dla Moodle 2.x Instrukcja obsługi Modułu Payu dla Moodle 2.x Wersja z 10 lutego 2015r. Spis treści 1. Wymagania............................................ 1 2. Instalacja.............................................

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ABA-X3 PXES v Podręczna instrukcja administratora. XDMCP Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian) Tryb X terminala

ABA-X3 PXES v Podręczna instrukcja administratora. XDMCP Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian) Tryb X terminala Tryb X terminala Terminal ABA-X3 może być wykorzystywany jako wielosesyjny X terminal. Umożliwia to współpracę terminala w trybie graficznym z maszynami wykorzystującymi systemy UNIX lub LINUX albo inne

Bardziej szczegółowo

Serwer druku w Windows Server

Serwer druku w Windows Server Serwer druku w Windows Server Ostatnimi czasy coraz większą popularnością cieszą się drukarki sieciowe. Często w domach użytkownicy posiadają więcej niż jedno urządzenie podłączone do sieci, z którego

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Magento 1.4 1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera.

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Wchodzimy w Centrum sieci -> Połączenia sieciowe -> następnie do właściwości naszej karty sieciowej. Następnie przechodzimy do Protokół internetowy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu pocztowego Mozilla Thunderbird do pracy w sieci NEO.pl

Konfiguracja programu pocztowego Mozilla Thunderbird do pracy w sieci NEO.pl Konfiguracja programu pocztowego Mozilla Thunderbird do pracy w sieci NEO.pl neo.pl ogólnopolski dostawca usług internetowych ul. Gen. Dąbrowskiego 38-40, 70-100 Szczecin tel. (091) 4244222, fax: (091)

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Języki skryptowe - PHP. PHP i bazy danych. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl. vl07

Pawel@Kasprowski.pl Języki skryptowe - PHP. PHP i bazy danych. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl. vl07 PHP i bazy danych Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Użycie baz danych Bazy danych używane są w 90% aplikacji PHP Najczęściej jest to MySQL Funkcje dotyczące baz danych używają języka SQL Przydaje się

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Być może jesteś doświadczonym programistą, biegle programujesz w Javie,

Być może jesteś doświadczonym programistą, biegle programujesz w Javie, Kompendium PHP 01 Być może jesteś doświadczonym programistą, biegle programujesz w Javie, C++, Pythonie lub jakimś innym języku programowania, których jak myślę, powstało już tyle, że chyba nie ma osoby,

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Joomla! Instalacja. Pobierz pakiet instalacyjny. instalacji XAMPP

Joomla! Instalacja. Pobierz pakiet instalacyjny. instalacji XAMPP Joomla! Instalacja Pobierz pakiet instalacyjny 1. Wejdź na witrynę http://www.apachefriends.org 2. Następnie przejdź do sekcji XAMPP for Windows 3. W sekcji XAMPP for Windows przejdź do działu Download

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - laboratorium

Aplikacje internetowe - laboratorium Aplikacje internetowe - laboratorium PHP Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej opartej o język PHP. Aplikacja ilustruje takie mechanizmy jak: obsługa formularzy oraz obsługa

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Gekosale 1.4 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do integracji...

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja czasu - protokół NTP

Synchronizacja czasu - protokół NTP Centrum Komputerowe Uniwersytet Zielonogórski ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra tel.: (68) 3282525, fax: (68) 3244012 http://www.ck.uz.zgora.pl/ Synchronizacja czasu - protokół NTP autor: Marcin Kliński

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo