Instalowanie i konfigurowanie - suplement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalowanie i konfigurowanie - suplement"

Transkrypt

1 IBM DB2 Universal Database Instalowanie i konfigurowanie - suplement Wersja 8 GC

2

3 IBM DB2 Universal Database Instalowanie i konfigurowanie - suplement Wersja 8 GC

4 Przed skorzystaniem z tych informacji i opisywanych przez nie produktów należy przeczytać informacje ogólne, które zawiera rozdział Uwagi. Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące produktów firmy IBM. Są one prezentowane zgodnie z warunkami umowy licencyjnej i są chronione prawem. Informacje zawarte w tej publikacji nie zawierają żadnych gwarancji dotyczących opisywanych produktów i żadnych zapisanych w niej stwierdzeń nie należy interpretować jako takich gwarancji. Publikacje firmy IBM można zamówić poprzez stronę WWW lub u lokalnego przedstawiciela firmy IBM. v v Aby zamówić książki poprzez stronę WWW, należy skorzystać ze strony IBM Publications Center pod adresem Aby znaleźć najbliższego lokalnego przedstawiciela firmy IBM, należy skorzystać z informacji umieszczonych na stronie IBM Directory of Worldwide Contacts pod adresem Aby zamówić książki DB2 w firmie IBM w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, należy zadzwonić do działu DB2 Marketing and Sales pod numer IBM-4YOU ( ). Wysłanie informacji do firmy IBM daje jej prawo do ich używania i dystrybucji w dowolny sposób, jaki uzna za właściwy, bez żadnych zobowiązań wobec ich nadawcy. Copyright International Business Machines Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone.

5 Spis treści Rozdział 1. Ręczne instalowanie serwerów DB Ręczne instalowanie produktu DB Instalowanie produktu DB2 za pomocą skryptu db2_install Instalowanie produktu DB2 w systemie AIX za pomocą narzędzia SMIT Instalowanie produktu DB2 w systemie Solaris za pomocą narzędzia pkgadd Instalowanie produktu DB2 w systemie Linux za pomocą komendy rpm Instalowanie produktu DB2 w systemie HP-UX za pomocą narzędzia swinstall Rozdział 2. Konfigurowanie serwera DB2 po instalacji ręcznej Konfigurowanie serwera DB2 po instalacji ręcznej 11 Tworzenie identyfikatorów grup i użytkowników dla instalacji DB Tworzenie serwera administracyjnego DB2 (DAS) 14 Tworzenie instancji za pomocą programu db2icrt 15 Tworzenie dowiązań dla plików programu DB Aktualizowanie klucza licencji produktu DB Rozdział 3. Konfigurowanie komunikacji klienta z serwerem Konfigurowanie połączenia z bazą danych za pomocą funkcji wykrywania Konfigurowanie połączenia z bazą danych za pomocą Asysty podczas konfigurowania Konfigurowanie połączenia z bazą danych przy użyciu profilu Konfigurowanie połączenia klienta z serwerem przy użyciu procesora wiersza komend Konfigurowanie protokołu TCP/IP na kliencie za pomocą procesora wiersza komend Arkusz wartości parametrów protokołu TCP/IP do konfigurowania połączenia klienta z serwerem.. 25 Dokonywanie transakcji adresu hosta serwera podczas konfigurowania połączenia klienta z serwerem Aktualizowanie pliku services na kliencie Katalogowanie węzła TCP/IP na kliencie Katalogowanie bazy danych za pomocą procesora wiersza komend Arkusz wartości parametrów stosowanych w katalogowaniu bazy danych Konfigurowanie protokołu NetBIOS na kliencie za pomocą procesora wiersza komend Określanie numeru logicznego adaptera na kliencie dla połączenia NetBIOS Arkusz wartości parametrów protokołu NetBIOS 35 Katalogowanie węzła NetBIOS na kliencie DB Aktualizowanie pliku konfiguracyjnego menedżera bazy danych na potrzeby połączenia NetBIOS.. 37 Konfigurowanie protokołu potoków nazwanych na kliencie za pomocą procesora wiersza komend.. 38 Arkusz wartości parametrów używanych do konfigurowania protokołu potoków nazwanych na kliencie Katalogowanie węzła potoków nazwanych na kliencie Konfigurowanie komunikacji APPC na kliencie DB Arkusz wartości parametrów protokołu APPC dla klienta DB Aktualizowanie profili APPC na kliencie DB Konfigurowanie oprogramowania IBM enetwork Personal Communications dla systemu Windows NT Konfigurowanie pakietu IBM enetwork Communications Server dla systemu Windows NT. 42 Konfigurowanie klienta API SNA programu IBM enetwork Communications Server dla systemu Windows Konfigurowanie programu Microsoft SNA Server 43 Konfigurowanie oprogramowania Microsoft SNA Client Konfigurowanie pakietu IBM enetwork Communications Server dla systemu AIX Konfigurowanie programu Bull SNA dla systemu AIX Konfigurowanie oprogramowania SNAPlus2 dla systemu HP-UX Konfigurowanie programu SNAP-IX dla systemu SPARC Solaris Katalogowanie węzła APPC na kliencie DB Konfigurowanie pakietu IBM enetwork Personal Communications dla systemu Windows Copyright IBM Corp iii

6 Konfigurowanie oprogramowania IBM enetwork Communications Server dla systemu Windows.. 48 Testowanie połączenia klienta z serwerem za pomocą procesora wiersza komend Rozdział 4. Konfigurowanie komunikacji z serwerem DB Konfigurowanie protokołów komunikacyjnych dla zdalnej instancji DB Konfigurowanie protokołów komunikacyjnych dla lokalnej instancji DB Konfigurowanie połączeń komunikacyjnych serwera DB2 za pomocą Centrum sterowania.. 54 Ustawianie protokołów komunikacyjnych dla instancji DB Konfigurowanie komunikacji NetBIOS dla instancji DB Konfigurowanie interfejsu NetBIOS w ramach konfigurowania komunikacji na serwerze DB Konfigurowanie automatycznego uruchamiania protokołu NetBIOS równocześnie z uruchamianiem instancji DB2 (Windows NT) Aktualizowanie pliku konfiguracyjnego menedżera bazy danych na serwerze na potrzeby protokołu NetBIOS Konfigurowanie komunikacji TCP/IP dla instancji DB Aktualizowanie pliku konfiguracyjnego menedżera bazy danych na serwerze na potrzeby protokołu TCP/IP Aktualizowanie pliku usług na serwerze na potrzeby protokołu TCP/IP Konfigurowanie komunikacji potoków nazwanych dla instancji DB Konfigurowanie komunikacji APPC dla instancji DB Arkusz wartości parametrów używanych przy konfigurowaniu protokołu APPC na serwerze DB2. 66 Konfigurowanie pakietu IBMeNetwork Communications Server dla systemu AIX (na serwerze DB2) Konfigurowanie pakietu IBM enetwork Communications Server dla systemu Windows NT (na serwerze DB2) Konfigurowanie pakietu Microsoft SNA Server dla systemu Windows NT (na serwerze DB2) Konfigurowanie programu IBM enetwork Personal Communications dla systemu Windows NT (na serwerze DB2) Aktualizowanie pliku konfiguracyjnego menedżera bazy danych na serwerze na potrzeby protokołu APPC Testowanie połączenia z bazą danych Rozdział 5. Konfigurowanie dostępu do serwerów UDB z aplikacji hosta i AS/ Dostęp do serwerów DB2 Universal Database z aplikacji hosta i AS/ Czynniki, które należy uwzględnić przy nawiązywaniu połączeń z serwerami DB2 Universal Database z aplikacji hosta i AS/400 za pomocą protokołu APPC Obsługiwane protokoły dostępu do serwerów DB2 Universal Database z systemów hosta lub OS/ Przykłady dostępu do serwerów DB2 UDB z aplikacji hosta lub AS/ Konfigurowanie narzędzi programu DB2 dla VSE & VM na potrzeby dostępu do serwera DB2 Universal Database Opcje wiązania obsługiwane przez serwer aplikacji DRDA programu DB Funkcje DRDA obsługiwane przez serwer DB2 UDB Rozdział 6. Przeprowadzanie instalacji z użyciem pliku odpowiedzi Typy instalacji z plikiem odpowiedzi Pliki odpowiedzi Dostępne przykładowe pliki odpowiedzi Parametry pliku odpowiedzi Parametry występujące w plikach odpowiedzi serwera sterującego DB2 w systemach operacyjnych Windows Generator plików odpowiedzi db2rspgn - generator plików odpowiedzi Zabijanie procesów DB2 podczas instalacji interaktywnej Zabijanie procesów DB2 podczas instalacji z plikiem odpowiedzi Instalowanie programu DB2 w systemie UNIX za pomocą pliku odpowiedzi Tworzenie pliku odpowiedzi w systemie UNIX.. 96 Wykonywanie instalacji z plikiem odpowiedzi w systemie UNIX Instalowanie programu DB2 w systemie Windows za pomocą pliku odpowiedzi Udostępnianie plików DB2 na potrzeby instalacji z plikiem odpowiedzi iv Instalowanie i konfigurowanie - suplement

7 Konfigurowanie wspólnego dostępu do katalogu w systemie Windows Tworzenie pliku odpowiedzi w systemie Windows 100 Przeprowadzanie instalacji z plikiem odpowiedzi w systemie Windows ze stacji roboczej klienta Instalowanie produktów DB2 za pomocą programu Microsoft Systems Management Server (SMS) Importowanie pliku instalacyjnego programu DB2 do programu SMS Tworzenie pakietu SMS na serwerze SMS Rozprowadzanie pakietu instalacyjnego DB2 w sieci Konfigurowanie zdalnego dostępu do bazy danych serwera Konfigurowanie pliku db2cli.ini na potrzeby instalacji z plikiem odpowiedzi Eksportowanie i importowanie profilu Rozdział 7. Konfigurowanie uszczuplonych klientów DB Klient uszczuplony Środowisko klienta uszczuplonego Kwestie dotyczące korzystania z klientów uszczuplonych (Windows) Konfigurowanie środowiska klienta uszczuplonego Instalowanie klienta administracyjnego DB2 lub programu DB2 Connect Personal Edition na serwerze kodu Konfigurowanie obsługi wieloplatformowej na serwerze kodu Udostępnianie katalogu kodu wszystkim uszczuplonym stacjom roboczym Tworzenie pliku odpowiedzi dla klienta uszczuplonego Odwzorowywanie dysku sieciowego z klienta uszczuplonego do serwera kodu Wykonywanie komendy thnsetup w celu włączenia klientów uszczuplonych Rozdział 8. Konfigurowanie Narzędzi DB2 w sieci Instalowanie Narzędzi DB2 w sieci WWW na serwerach aplikacji WebSphere Instalowanie Narzędzi DB2 w sieci WWW na serwerach aplikacji WebLogic Instalowanie Narzędzi DB2 w sieci WWW na innych serwerach aplikacji Centrum komend DB2 w sieci WWW (Narzędzia DB2 w sieci WWW) Centrum kontroli poprawności w sieci WWW programu DB2 (Narzędzia DB2 w sieci WWW). 138 Debugowanie Narzędzi DB2 w sieci Rozdział 9. Dodatkowe informacje referencyjne Podłączanie dysku CD-ROM w systemie AIX 143 Podłączanie dysku CD-ROM w systemie HP-UX 144 Podłączanie dysku CD-ROM w systemie Linux 145 Podłączanie dysku CD-ROM w systemie Solaris 145 Pliki licencji produktów DB Instalowanie klucza licencji programu DB2 za pomocą komendy db2licm Instalowanie klucza licencji programu DB2 za pomocą Centrum licencji Określanie strategii licencjonowania programu DB2 za pomocą komendy db2licm Określanie strategii licencjonowania programu DB2 za pomocą Centrum licencji Modele komunikacji klient-serwer Rozdział 10. Usuwanie programu DB Usuwanie programu DB2 z systemu Windows 153 Usuwanie programu DB2 z systemu UNIX Zatrzymywanie serwera administracyjnego DB2 (DAS) Zatrzymywanie instancji DB Usuwanie serwera administracyjnego DB2 (DAS) 156 Usuwanie instancji DB Usuwanie produktów DB2 z systemu UNIX Dodatek A. Informacje techniczne dotyczące programu DB2 Universal Database Informacje techniczne dotyczące programu DB2 Universal Database - przegląd Pakiety poprawek do dokumentacji DB Kategorie informacji technicznych dotyczących programu DB Drukowanie książek z biblioteki DB2 w formacie pliku PDF Zamawianie drukowanych książek z biblioteki DB Dostęp do pomocy elektronicznej Znajdowanie tematów w Centrum informacyjnym DB2 z poziomu przeglądarki Znajdowanie tematów w Centrum informacyjnym DB2 z poziomu narzędzi administracyjnych Spis treści v

8 Wyświetlanie dokumentacji technicznej bezpośrednio z dysku CD-ROM o nazwie Dokumentacja DB2 w formacie HTML Aktualizowanie dokumentacji HTML zainstalowanej na komputerze Kopiowanie plików z dysku CD-ROM z dokumentacją HTML programu DB2 na serwer Rozwiązywanie problemów z przeszukiwaniem dokumentacji programu DB2 w przeglądarce Netscape 4.x Przeszukiwanie dokumentacji programu DB Informacje online dotyczące rozwiązywania problemów z programem DB Ułatwienia dostępu Wprowadzanie danych i nawigacja za pomocą klawiatury Przystępny ekran Alternatywna sygnalizacja zdarzeń Zgodność z rozwiązaniami technicznymi dla niepełnosprawnych Dokumentacja w przystępnym formacie Kursy na temat programu DB Centrum informacyjne DB2 obsługiwane z poziomu przeglądarki Dodatek B. Uwagi Znaki towarowe Indeks Kontakt z firmą IBM Informacje o produkcie vi Instalowanie i konfigurowanie - suplement

9 Rozdział 1. Ręczne instalowanie serwerów DB2 Ręczne instalowanie produktu DB2 Zalecanym sposobem instalacji produktów DB2 jest instalacja z plikiem odpowiedzi lub skorzystanie z pomocy interaktywnego Kreatora instalacji DB2. Kreator instalacji DB2 ma łatwy w obsłudze graficzny interfejs użytkownika i obszerną pomoc, a ponadto automatycznie tworzy użytkowników i grupy, konfiguruje protokoły i tworzy instancję. Instalacja z plikiem odpowiedzi ma takie same zalety z wyjątkiem graficznego interfejsu. Dodatkowo plik odpowiedzi daje możliwość konfiguracji zaawansowanej przez ustawianie indywidualnych parametrów konfiguracyjnych menedżera bazy danych lub zmiennych rejestru w profilu. Oprócz tych dwóch metod zautomatyzowanych produkty DB2 w systemach z rodziny UNIX można instalować ręcznie za pomocą skryptu db2_install lub za pomocą narzędzi instalacyjnych wbudowanych w system operacyjny. Wymagania wstępne: Należy zapoznać się z dokumentacją instalacyjną dla odpowiedniego produktu DB2. Na przykład, jeśli instalowany ma być program DB2 Enterprise Server Edition, należy zapoznać się z podręcznikiem Serwery DB2 - Krótkie wprowadzenie, aby ustalić wymagania wstępne i inne ważne informacje dotyczące instalacji. Ograniczenia: Ręczna instalacja produktów DB2 w systemach operacyjnych Windows nie jest możliwa. W systemach z rodziny Windows produkty DB2 mogą być instalowane wyłącznie za pomocą Kreatora instalacji lub z użyciem pliku odpowiedzi. Procedura: Wybierz metodę instalacji ręcznej: v Instalowanie produktu DB2 za pomocą skryptu db2_install (pozwala przeprowadzić instalację w każdym z obsługiwanych systemów operacyjnych) v Instalowanie produktu DB2 w systemie AIX przy użyciu narzędzia SMIT v Instalowanie produktu DB2 w systemie Linux przy użyciu narzędzia rpm v Instalowanie produktu DB2 w systemie HP-UX przy użyciu narzędzia swinstall Pojęcia pokrewne: v Metody instalowania programu DB2 w podręczniku Serwery DB2 - Krótkie wprowadzenie Copyright IBM Corp

10 v Instalowanie produktu DB2 za pomocą skryptu db2_install na stronie 3 v Instalowanie produktu DB2 w systemie AIX za pomocą narzędzia SMIT na stronie 5 v Instalowanie produktu DB2 w systemie Linux za pomocą komendy rpm na stronie 7 v Instalowanie produktu DB2 w systemie HP-UX za pomocą narzędzia swinstall na stronie 8 v Installing DB2 Data Links manually using the db2_install command (AIX) w podręczniku Quick Beginnings for Data Links Manager v Installing DB2 Data Links Manager manually using the db2_install command (Solaris Operating Environment) w podręczniku Quick Beginnings for Data Links Manager v Instalowanie programu DB2 Personal Edition za pomocą Kreatora instalacji DB2 (Linux) w podręczniku DB2 Personal Edition - Krótkie wprowadzenie v Instalowanie programu DB2 w systemie UNIX za pomocą pliku odpowiedzi na stronie 95 v Instalowanie klientów DB2 w systemie UNIX w podręczniku Klienci DB2 - Krótkie wprowadzenie v Instalowanie programu DB2 Life Sciences Data Connect na serwerach AIX, HP-UX, Linux i Solaris Operating Environment w podręczniku DB2 Life Sciences Data Connect - Podręcznik planowania, instalowania i konfigurowania v Instalowanie łącznika DB2 Warehouse Manager Connector for SAP R/3 w podręczniku DB2 Warehouse Manager Podręcznik instalowania v Instalowanie łącznika DB2 Warehouse Manager Connector for the Web w podręczniku DB2 Warehouse Manager Podręcznik instalowania v Instalowanie programu DB2 Connect Personal Edition (w systemie Linux) w podręczniku DB2 Connect Personal Edition Krótkie wprowadzenie v Installing DB2 Connect Enterprise Edition (Solaris) w podręczniku Quick Beginnings for DB2 Connect Enterprise Edition v Installing DB2 Connect Enterprise Edition (Linux) w podręczniku Quick Beginnings for DB2 Connect Enterprise Edition v Installing DB2 Connect Enterprise Edition (HP-UX) w podręczniku Quick Beginnings for DB2 Connect Enterprise Edition v Installing DB2 Connect Enterprise Edition (AIX) w podręczniku Quick Beginnings for DB2 Connect Enterprise Edition v Setting up the server to access Microsoft SQL Server data sources w podręczniku Federated Systems Guide v Installing DB2 Spatial Extender for AIX w podręczniku Spatial Extender User s Guide and Reference 2 Instalowanie i konfigurowanie - suplement

11 Instalowanie produktu DB2 za pomocą skryptu db2_install Skrypt db2_install instaluje w systemie wszystkie komponenty określonego produktu DB2 przy wykorzystaniu wbudowanych mechanizmów instalacyjnych systemu operacyjnego. Skrypt db2_install instaluje wyłącznie obsługę języka angielskiego. Oznacza to, że treść pomocy, komunikaty i interfejs programów narzędziowych będą wyświetlane w języku angielskim. Takie czynności, jak tworzenie i konfigurowanie kont użytkowników, które w trakcie instalacji interaktywnej (Kreator instalacji DB2) lub instalacji z plikiem odpowiedzi są wykonywane automatycznie, w tym wypadku muszą być wykonane dopiero po zainstalowaniu produktu. Wymagania wstępne: Przed zainstalowaniem programu DB2 za pomocą skryptu db2_install: v Niezbędne są uprawnienia administratora. v Należy zapoznać się z dokumentacją instalacyjną dla odpowiedniego produktu DB2. Na przykład, jeśli instalowany ma być program DB2 Enterprise Server Edition, należy zapoznać się z dokumentacją instalacyjną programu DB2 Enterprise Server Edition, aby ustalić wymagania wstępne i inne ważne informacje na temat instalacji. Odwołania do dokumentacji instalacyjnej można znaleźć w sekcji Ręczne instalowanie produktu DB2. Ograniczenia: Skrypt db2_install nie umożliwia instalowania programu DB2 w systemach operacyjnych z rodziny Windows. Program DB2 dla systemu Windows musi być instalowany za pomocą Kreatora instalacji DB2 lub przy użyciu pliku odpowiedzi. Procedura: Aby zainstalować produktu DB2 za pomocą skryptu db2_install: 1. Zaloguj się jako użytkownik o uprawnieniach administratora. 2. Włóż i podłącz odpowiedni dysk CD-ROM. 3. Wprowadź komendę./db2_install, aby uruchomić skrypt db2_install. Skrypt db2_install znajduje się w katalogu root na instalacyjnym dysku CD-ROM programu DB2 wersja 8. Po uruchomieniu skryptu db2_install wyświetlane jest żądanie podania symbolu produktu. DB2.ADCL DB2 Application Development Client DB2.ADMCL DB2 Administration Client DB2.CONEE DB2 Connect Enterprise Edition Rozdział 1. Ręczne instalowanie serwerów DB2 3

12 DB2.CONPE DB2 Connect Personal Edition DB2.DLM DB2 Data Links Manager DB2.ESE DB2 Enterprise Server Edition DB2.GSE DB2 Spatial Extender DB2.LSDC DB2 Life Sciences Data Connect DB2.PE DB2 Personal Edition DB2.RCON DB2 Relational Connect DB2.RTCL DB2 Run-Time Client DB2.WM DB2 Warehouse Manager DB2.WMC DB2 Warehouse Manager Connectors DB2.WSE DB2 Workgroup Server Edition 4. Wpisz symbole instalowanych produktów. Symbole różnych produktów należy oddzielać spacjami. Katalog instalacyjny oprogramowania DB2 nosi nazwę: v /usr/opt/db2_08_01 w systemie AIX v /opt/ibm/db2/v8.1 w systemach HP-UX, Linux lub Solaris W systemie operacyjnym Solaris istnieje możliwość określenia innego podstawowego katalogu DB2. Domyślnym katalogiem podstawowym w systemie Solaris jest /opt. W razie skorzystania z możliwości zainstalowania programu DB2 w innym katalogu podstawowym zostaną automatycznie utworzone dowiązania dla domyślnego katalogu instalacyjnego DB2, /opt/ibm/db2/v8.1. Działanie niektórych komponentów produktu jest uzależnione od domyślnego katalogu instalacyjnego. Po zdefiniowaniu dowiązań program DB2 może fizycznie rezydować w innym katalogu podstawowym niż /opt. v Ręczne instalowanie produktu DB2 na stronie 1 v Podłączanie dysku CD-ROM w systemie AIX na stronie Instalowanie i konfigurowanie - suplement

13 v Podłączanie dysku CD-ROM w systemie HP-UX na stronie 144 v Podłączanie dysku CD-ROM w systemie Linux na stronie 145 v Konfigurowanie serwera DB2 po instalacji ręcznej na stronie 11 Instalowanie produktu DB2 w systemie AIX za pomocą narzędzia SMIT W tej procedurze opisano sposób instalacji produktu DB2 w systemie AIX za pomocą narzędzia SMIT (System Management Interface Tool). Takie czynności, jak tworzenie i konfigurowanie kont użytkowników, które w trakcie instalacji interaktywnej (Kreator instalacji DB2) lub instalacji z plikiem odpowiedzi są wykonywane automatycznie, w tym wypadku muszą być wykonane dopiero po zainstalowaniu produktu. Wymagania wstępne: Przed zainstalowaniem programu DB2 w systemie AIX za pomocą narzędzia SMIT: v Niezbędne są uprawnienia administratora. v Należy zapoznać się z dokumentacją instalacyjną dla odpowiedniego produktu DB2. Na przykład, jeśli instalowany ma być program DB2 Enterprise Server Edition, należy zapoznać się z dokumentacją instalacyjną programu DB2 Enterprise Server Edition, aby ustalić wymagania wstępne i inne ważne informacje na temat instalacji. Odwołania do dokumentacji instalacyjnej można znaleźć w sekcji Ręczne instalowanie produktu DB2. Procedura: Aby zainstalować produkt DB2 za pomocą narzędzia SMIT: 1. Zaloguj się jako użytkownik o uprawnieniach administratora. 2. Włóż i podłącz odpowiedni dysk CD-ROM. 3. Wprowadź komendę smit. 4. Wybierz kolejno opcje Instalacja i konserwacja oprogramowania --> Instalacja i aktualizacja oprogramowania --> Zainstaluj i zaktualizuj oprogramowanie nazwy pakietu. 5. Określ urządzenie lub katalog wejściowy dla nośnika instalacyjnego lub kliknij przycisk Lista, aby wyświetlić wszystkie urządzenia i katalogi wejściowe. 6. Wybierz podłączony napęd CD-ROM, a następnie naciśnij klawisz Enter. 7. Wybierz komponenty, które mają zostać zainstalowane. Każdy instalacyjny dysk CD-ROM produktu DB2 zawiera plik z listą wszystkich komponentów dostępnych do instalacji. Na podstawie tej listy wskaż wymagane, typowe i opcjonalne komponenty instalowanego produktu DB2. Lista komponentów znajduje się w pliku o nazwie ComponentList.htm umieszczonym w katalogu /db2/plat na dysku CD-ROM, gdzie plat odpowiada platformie, na której przeprowadzana jest instalacja. Rozdział 1. Ręczne instalowanie serwerów DB2 5

14 v Ręczne instalowanie produktu DB2 na stronie 1 v Podłączanie dysku CD-ROM w systemie AIX na stronie 143 v Konfigurowanie serwera DB2 po instalacji ręcznej na stronie 11 Instalowanie produktu DB2 w systemie Solaris za pomocą narzędzia pkgadd W tej procedurze opisano sposób instalowania produktu DB2 za pomocą narzędzia pkgadd w systemie Solaris. Takie czynności, jak tworzenie i konfigurowanie kont użytkowników, które w trakcie instalacji interaktywnej (Kreator instalacji DB2) lub instalacji z plikiem odpowiedzi są wykonywane automatycznie, w tym wypadku muszą być wykonane dopiero po zainstalowaniu produktu. Wymagania wstępne: Przed zainstalowaniem produktu DB2 w systemie Solaris za pomocą narzędzia pkgadd: v Niezbędne są uprawnienia administratora. v Należy zapoznać się z dokumentacją instalacyjną dla odpowiedniego produktu DB2. Na przykład, jeśli instalowany ma być program DB2 Enterprise Server Edition, należy zapoznać się z dokumentacją instalacyjną programu DB2 Enterprise Server Edition, aby ustalić wymagania wstępne i inne ważne informacje na temat instalacji. Odwołania do dokumentacji instalacyjnej można znaleźć w sekcji Ręczne instalowanie produktu DB2. Procedura: Aby zainstalować produkt DB2 w systemie Solaris za pomocą narzędzia pkgadd: 1. Zaloguj się jako użytkownik o uprawnieniach administratora. 2. Włóż i podłącz odpowiedni dysk CD-ROM. 3. Wskaż komponenty przeznaczone do zainstalowania. Każdy instalacyjny dysk CD-ROM produktu DB2 zawiera plik z listą wszystkich komponentów dostępnych do instalacji. Na podstawie tej listy ustal wymagane, typowe i opcjonalne komponenty DB2. Lista komponentów znajduje się w pliku o nazwie ComponentList.htm umieszczonym w katalogu /db2/plat na dysku CD-ROM, gdzie plat odpowiada platformie, na której przeprowadzana jest instalacja. 4. Uruchom komendę pkgadd dla wszystkich zainstalowanych komponentów: pkgadd nazwa_komponentu Na przykład, aby zainstalować Centrum sterowania, zainstaluj komponent db2wcc81, wprowadzając następującą komendę: pkgadd db2wcc81 6 Instalowanie i konfigurowanie - suplement

15 Po zakończeniu instalacji oprogramowanie DB2 będzie się znajdować w katalogu /opt/ibm/db2/v8.1. v Ręczne instalowanie produktu DB2 na stronie 1 v Konfigurowanie serwera DB2 po instalacji ręcznej na stronie 11 Instalowanie produktu DB2 w systemie Linux za pomocą komendy rpm W tej procedurze opisano sposób instalowania produktu DB2 w systemie Linux za pomocą komendy rpm. Takie czynności, jak tworzenie i konfigurowanie kont użytkowników, które w trakcie instalacji interaktywnej (Kreator instalacji DB2) lub instalacji z plikiem odpowiedzi są wykonywane automatycznie, w tym wypadku muszą być wykonane dopiero po zainstalowaniu produktu. Wymagania wstępne: Przed zainstalowaniem produktu DB2 w systemie Linux za pomocą komendy rpm: v Niezbędne są uprawnienia administratora. v Należy zapoznać się z dokumentacją instalacyjną dla odpowiedniego produktu DB2. Na przykład, jeśli instalowany ma być program DB2 Enterprise Server Edition, należy zapoznać się z dokumentacją instalacyjną programu DB2 Enterprise Server Edition, aby ustalić wymagania wstępne i inne ważne informacje na temat instalacji. Odwołania do dokumentacji instalacyjnej można znaleźć w sekcji Ręczne instalowanie produktu DB2. Procedura: Aby zainstalować produkt DB2 w systemie Linux za pomocą komendy rpm: 1. Zaloguj się jako użytkownik o uprawnieniach administratora. 2. Włóż i podłącz odpowiedni dysk CD-ROM. 3. Ustal komponenty, które mają zostać zainstalowane. Każdy instalacyjny dysk CD-ROM produktu DB2 zawiera plik z listą wszystkich komponentów dostępnych do instalacji. Na podstawie tej listy ustal wymagane, typowe i opcjonalne komponenty DB2. Lista komponentów znajduje się w pliku o nazwie ComponentList.htm umieszczonym w katalogu /db2/plat na dysku CD-ROM, gdzie plat odpowiada platformie, na której przeprowadzana jest instalacja. 4. Uruchom komendę rpm dla każdego z instalowanych komponentów: rpm -ivh nazwa_komponentu Na przykład, aby zainstalować Centrum sterowania, zainstaluj komponent db2wcc i386.rpm, wprowadzając następującą komendę: rpm -ivh IBM_db2wcc i386.rpm Rozdział 1. Ręczne instalowanie serwerów DB2 7

16 Po zakończeniu instalacji oprogramowanie DB2 będzie się znajdować w katalogu /opt/ibm/db2/v8.1. v Ręczne instalowanie produktu DB2 na stronie 1 v Podłączanie dysku CD-ROM w systemie Linux na stronie 145 v Konfigurowanie serwera DB2 po instalacji ręcznej na stronie 11 Instalowanie produktu DB2 w systemie HP-UX za pomocą narzędzia swinstall W tej procedurze opisano sposób instalowania produktu DB2 w systemie HP-UX za pomocą narzędzia swinstall. Takie czynności, jak tworzenie i konfigurowanie kont użytkowników, które w trakcie instalacji interaktywnej (Kreator instalacji DB2) lub instalacji z plikiem odpowiedzi są wykonywane automatycznie, w tym wypadku muszą być wykonane dopiero po zainstalowaniu produktu. Wymagania wstępne: Przed zainstalowaniem produktu DB2 w systemie HP-UX za pomocą narzędzia swinstall: v Niezbędne są uprawnienia administratora. v Należy zapoznać się z dokumentacją instalacyjną dla odpowiedniego produktu DB2. Na przykład, jeśli instalowany ma być program DB2 Enterprise Server Edition, należy zapoznać się z dokumentacją instalacyjną programu DB2 Enterprise Server Edition, aby ustalić wymagania wstępne i inne ważne informacje na temat instalacji. Odwołania do dokumentacji instalacyjnej można znaleźć w sekcji Ręczne instalowanie produktu DB2. Procedura: Aby zainstalować produkt DB2 w systemie HP-UX za pomocą narzędzia swinstall: 1. Zaloguj się jako użytkownik o uprawnieniach administratora. 2. Włóż i podłącz odpowiedni dysk CD-ROM. 3. Uruchom program swinstall, wpisując następującą komendę: swinstall -x autoselect_dependencies=true Komenda ta powoduje otwarcie okien dialogowych Software Selection (Wybór oprogramowania) i Specify Source (Określanie źródła). W razie potrzeby zmień wpis w polu Source Host Name (Nazwa hosta źródłowego) w oknie Specify Source (Określanie źródła). 4. W polu Source Depot Path (Ścieżka magazynu źródłowego) wprowadź /cdrom/db2/hpux, gdzie /cdrom odpowiada katalogowi podłączenia dysku CD-ROM. 8 Instalowanie i konfigurowanie - suplement

17 5. Kliknij przycisk OK, aby powrócić do okna Software Selection (Wybór oprogramowania). 6. Okno Software Selection (Wybór oprogramowania) zawiera listę programów dostępnych do instalacji. Ustal komponenty, które mają zostać zainstalowane. Każdy instalacyjny dysk CD-ROM produktu DB2 zawiera plik z listą wszystkich komponentów dostępnych do instalacji. Na podstawie tej listy ustal wymagane, typowe i opcjonalne komponenty DB2. Lista komponentów znajduje się w pliku o nazwie ComponentList.htm umieszczonym w katalogu /db2 na dysku CD-ROM. 7. Wybierz opcję Mark for Install (Oznacz do instalacji) z menu Actions (Czynności), aby wybrać komponenty do zainstalowania. 8. Wybierz przycisk OK, jeśli pojawi się poniższy komunikat: In addition to the software you just marked, other software was automatically marked to resolve dependencies. This message will not appear again. 9. Wybierz opcję Install (analysis) (Instaluj (analiza)) z menu Actions (Czynności), aby rozpocząć instalację produktu i wyświetlić okno Install Analysis (Analiza instalacji). 10. Kliknij przycisk OK w oknie Install Analysis (Analiza instalacji), kiedy w polu Status pojawi się komunikat Ready (Gotowe). 11. Kliknij przycisk Yes (Tak) w oknach potwierdzenia, aby potwierdzić zamiar zainstalowania oprogramowania. W trakcie instalacji w oknie Install (Instalacja) wyświetlane są informacje o bieżących operacjach. Po zakończeniu procesu w polu Status pojawia się komunikat Ready (Gotowe), po czym wyświetlane jest okno Note (Uwaga). Program swinstall ładuje zestaw plików i uruchamia skrypty sterujące związane z tym zestawem. 12. Wybierz opcję Exit (Zakończ) z menu File (Plik), aby zakończyć pracę programu swinstall. v Ręczne instalowanie produktu DB2 na stronie 1 v Podłączanie dysku CD-ROM w systemie HP-UX na stronie 144 v Konfigurowanie serwera DB2 po instalacji ręcznej na stronie 11 Rozdział 1. Ręczne instalowanie serwerów DB2 9

18 10 Instalowanie i konfigurowanie - suplement

19 Rozdział 2. Konfigurowanie serwera DB2 po instalacji ręcznej Konfigurowanie serwera DB2 po instalacji ręcznej W tej procedurze opisano sposób konfigurowania serwera DB2 po instalacji ręcznej w systemie operacyjnym UNIX. W wyniku ręcznej instalacji za pomocą skryptu db2_install lub wbudowanych narzędzi instalacyjnych systemu operacyjnego instalowane są wyłącznie komponenty programu DB2. Opisane poniżej czynności konfiguracyjne należy wykonać ręcznie. Procedura: Aby skonfigurować serwer DB2 po instalacji ręcznej: 1. Utwórz identyfikatory grup i użytkowników na potrzeby danej instalacji programu DB2. 2. Utwórz serwer administracyjny DB2 (DAS). 3. Utwórz instancję za pomocą komendy db2icrt. 4. Skonfiguruj protokoły komunikacyjne instancji: v Konfigurowanie protokołu APPC dla instancji DB2 v Konfigurowanie protokołu TCP/IP dla instancji DB2. 5. Zaktualizuj klucz licencji produktu. Aby ułatwić korzystanie z narzędzi DB2, takich jak Centrum zadań lub program planujący serwera administracyjnego DB2, zalecane jest skonfigurowanie katalogu narzędzi DB2. Katalog narzędzi DB2 zawiera metadane potrzebne do działania narzędzi i programu planującego DB2. v Tworzenie identyfikatorów grup i użytkowników dla instalacji DB2 na stronie 12 v Tworzenie serwera administracyjnego DB2 (DAS) na stronie 14 v Tworzenie instancji za pomocą programu db2icrt na stronie 15 v Konfigurowanie komunikacji TCP/IP dla instancji DB2 na stronie 61 v Konfigurowanie komunikacji APPC na kliencie DB2 na stronie 40 v Aktualizowanie klucza licencji produktu DB2 na stronie 17 v Instalowanie produktu DB2 w systemie AIX za pomocą narzędzia SMIT na stronie 5 v Instalowanie produktu DB2 w systemie Solaris za pomocą narzędzia pkgadd na stronie 6 Copyright IBM Corp

20 v Instalowanie produktu DB2 w systemie Linux za pomocą komendy rpm na stronie 7 v Instalowanie produktu DB2 w systemie HP-UX za pomocą narzędzia swinstall na stronie 8 v Instalowanie produktu DB2 za pomocą skryptu db2_install na stronie 3 v Ręczne instalowanie produktu DB2 na stronie 1 v Tools catalog database and DAS scheduler setup and configuration w podręczniku Administration Guide: Implementation Tworzenie identyfikatorów grup i użytkowników dla instalacji DB2 Ta procedura wchodzi w skład zadania nadrzędnego o nazwie Konfigurowanie serwera DB2 po instalacji ręcznej. Do obsługi programu DB2 potrzebne są trzy konta użytkowników i trzy grupy. Nazwy użytkowników i grup używane w poniższych instrukcjach zostały zestawione w tabeli. Można korzystać z innych nazw grup i użytkowników, pod warunkiem że spełniają one obowiązujące w programie DB2 konwencje nazewnictwa. Utworzone identyfikatory użytkowników będą potrzebne przy wykonywaniu kolejnych czynności instalacyjnych. Tabela 1. Wymagane konta użytkowników i grupy. Wymagany użytkownik Przykładowa nazwa Przykładowa nazwa grupy użytkownika Właściciel instancji db2inst1 db2iadm1 Użytkownik chroniony db2fenc1 db2fadm1 Użytkownik serwera administracyjnego DB2 db2as db2asgrp v Katalog osobisty właściciela instancji jest miejscem, w którym zostanie utworzona instancja DB2. v Konto użytkownika chronionego jest przeznaczone do uruchamiania funkcji zdefiniowanych przez użytkownika i procedur zapisanych w bazie poza przestrzenią adresową używaną przez bazę danych DB2. v Identyfikator użytkownika serwera administracyjnego DB2 służy do uruchamiania w systemie serwera administracyjnego. Wymagania wstępne: Do tworzenia użytkowników i grup wymagane są uprawnienia administratora. Procedura: 12 Instalowanie i konfigurowanie - suplement

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 24 Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............

Bardziej szczegółowo

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START Novell Messenger 1.0 SZYBKI START www.novell.com Program Novell Messenger służy do obsługi wiadomości błyskawicznych w wieloplatformowym środowisku przedsiębiorstwa i jest oparty na technologii Novell

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1 Praca

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Opis komponentów NetWare 4.2

Opis komponentów NetWare 4.2 WITAMY W NETWARE 4.2 VERSION 4.2 Opis komponentów NetWare 4.2 Aby zainstalować NetWare 4.2 Do napędu CD-ROM włóż dysk NetWare 4.2 Operating System, a dyskietkę License/ Boot do napędu dyskietek A:. Następnie

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Serwery DB2 - Krótkie wprowadzenie

Serwery DB2 - Krótkie wprowadzenie IBM DB2 Universal Database Serwery DB2 - Krótkie wprowadzenie Wersja 8 GC85-0082-00 IBM DB2 Universal Database Serwery DB2 - Krótkie wprowadzenie Wersja 8 GC85-0082-00 Przed skorzystaniem z tych informacji

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji acco_net_i_pl 12/14 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 20 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 152 24-03-2015 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Platforma Systemowa Wonderware 2014 R2 UWAGA! Przygotowując system operacyjny Windows na potrzeby oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI TcpMDT ver. 7 Aplitop, 2014 C/ Sumatra, 9 E-29190 MÁLAGA (SPAIN) web: www.aplitop.com e-mail: support@aplitop.com Spis treści Instalacja MDT ver. 7... 3 Wymagania systemowe... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 153 25-03-2015 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Wonderware Historian 2014 R2 UWAGA! Przygotowując system operacyjny Windows na potrzeby oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu Linux

Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu Linux Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu Linux Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 1 O platformie Platforma mforex Trader to część systemu

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r

Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota Aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. A Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r Wprowadzenie Niniejszy dokument opisuje proces instalacji

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali

Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali Łukasz Kuras Licencja sieciowa w przypadku produktów Autodesk rozdzielana jest za pomocą odpowiedniego oprogramowania zwanego Menedżerem licencji sieciowej.

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

GroupWise 6.5 dla systemu Linux

GroupWise 6.5 dla systemu Linux GroupWise 6.5 dla systemu Linux 29 marca 2004 r. 1.0 Omówienie produktu 2.0 Instrukcje dotyczące instalacji 3.0 Znane problemy 3.1 Problemy administracyjne 3.1.1 Brak obsługi NFS 3.1.2 Niedostępne funkcje

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania następujących wersji programu Acronis Backup & Recovery

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware

Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware Informator Techniczny nr 107 24-10-2008 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware Komponenty Application Server

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Zasady współpracy Doradcy Handlowego z Symfonią 1 S U P L E M E N T Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Konfiguracja połączenia Symfonia Doradca Handlowy Symfonia forte Finanse i Księgowość

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie wspomagające kontrolę cukrzycy OneTouch ZOOM Pro z modułem SnapShot Podręcznik instalowania

Oprogramowanie wspomagające kontrolę cukrzycy OneTouch ZOOM Pro z modułem SnapShot Podręcznik instalowania Oprogramowanie wspomagające kontrolę cukrzycy OneTouch ZOOM Pro z modułem SnapShot Podręcznik instalowania Procedura instalacji 1. Włóż instalacyjną płytę CD oprogramowania OneTouch Zoom Pro do napędu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu 1. Wersje i warianty programu Nr wersji programu składa się z trzech liczb oddzielonych kropkami: człon pierwszy oznacza główny nr wersji

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

DB2 Personal Edition Krótkie wprowadzenie

DB2 Personal Edition Krótkie wprowadzenie IBM DB2 Uniersal Database DB2 Personal Edition Krótkie wprowadzenie Wersja 8.2 GC85-0100-01 IBM DB2 Uniersal Database DB2 Personal Edition Krótkie wprowadzenie Wersja 8.2 GC85-0100-01 Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x)

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) Silent Setup ( cicha instalacja oprogramowania) pozwala na instalację Enterprise Guide (lub całości oprogramowania SAS) na wielu

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 HIS WAN (HIS 2) Opis laboratorium Celem tego laboratorium jest poznanie zaawansowanej konfiguracji urządzenia DSLAM Ericsson HIS NAE SR-16. Konfiguracja ta umożliwi

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy Xopero Backup Build your private cloud backup environment Rozpoczęcie pracy 07.05.2015 Spis treści Wstęp... 2 Pobierz aplikację Management Center... 2 Przygotuj Xopero do pracy... 3 Zmień hasło administratora...

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 New Features in Allplan 2016-0 i Allplan 2016 Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 ii Allplan 2016 Spis treści Nowy system licencji... 1 Aktywacja licencji w trybie online... 2 Zwrot licencji w

Bardziej szczegółowo

Sposoby zdalnego sterowania pulpitem

Sposoby zdalnego sterowania pulpitem Karolina Wieczorko, EMiI Sposoby zdalnego sterowania pulpitem Jest wiele opcji zdalnego sterowania pulpitem, począwszy od narzędzi systemowych, poprzez różnego rodzaju programy przez sieć internetową.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia poglądy oraz opinie firmy AdRem

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu dreryk

Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Kontakt: serwis@dreryk.pl +48-42-2912121 www.dreryk.pl Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2006 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 System

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics - Essentials for Python: Instrukcje instalacji dla Windows

IBM SPSS Statistics - Essentials for Python: Instrukcje instalacji dla Windows IBM SPSS Statistics - ssentials for Python: Instrukcje instalacji dla Windows Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics - ssentials for Python w systemach operacyjnych Windows.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalowania i konfigurowania

Podręcznik instalowania i konfigurowania IBM Security Directory Serer Wersja 6.3.1.5 Podręcznik instalowania i konfigurowania SC85-0425-02 IBM Security Directory Serer Wersja 6.3.1.5 Podręcznik instalowania i konfigurowania SC85-0425-02 Uwaga

Bardziej szczegółowo