Instalowanie i konfigurowanie - suplement

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalowanie i konfigurowanie - suplement"

Transkrypt

1 IBM DB2 Universal Database Instalowanie i konfigurowanie - suplement Wersja 8 GC

2

3 IBM DB2 Universal Database Instalowanie i konfigurowanie - suplement Wersja 8 GC

4 Przed skorzystaniem z tych informacji i opisywanych przez nie produktów należy przeczytać informacje ogólne, które zawiera rozdział Uwagi. Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące produktów firmy IBM. Są one prezentowane zgodnie z warunkami umowy licencyjnej i są chronione prawem. Informacje zawarte w tej publikacji nie zawierają żadnych gwarancji dotyczących opisywanych produktów i żadnych zapisanych w niej stwierdzeń nie należy interpretować jako takich gwarancji. Publikacje firmy IBM można zamówić poprzez stronę WWW lub u lokalnego przedstawiciela firmy IBM. v v Aby zamówić książki poprzez stronę WWW, należy skorzystać ze strony IBM Publications Center pod adresem Aby znaleźć najbliższego lokalnego przedstawiciela firmy IBM, należy skorzystać z informacji umieszczonych na stronie IBM Directory of Worldwide Contacts pod adresem Aby zamówić książki DB2 w firmie IBM w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, należy zadzwonić do działu DB2 Marketing and Sales pod numer IBM-4YOU ( ). Wysłanie informacji do firmy IBM daje jej prawo do ich używania i dystrybucji w dowolny sposób, jaki uzna za właściwy, bez żadnych zobowiązań wobec ich nadawcy. Copyright International Business Machines Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone.

5 Spis treści Rozdział 1. Ręczne instalowanie serwerów DB Ręczne instalowanie produktu DB Instalowanie produktu DB2 za pomocą skryptu db2_install Instalowanie produktu DB2 w systemie AIX za pomocą narzędzia SMIT Instalowanie produktu DB2 w systemie Solaris za pomocą narzędzia pkgadd Instalowanie produktu DB2 w systemie Linux za pomocą komendy rpm Instalowanie produktu DB2 w systemie HP-UX za pomocą narzędzia swinstall Rozdział 2. Konfigurowanie serwera DB2 po instalacji ręcznej Konfigurowanie serwera DB2 po instalacji ręcznej 11 Tworzenie identyfikatorów grup i użytkowników dla instalacji DB Tworzenie serwera administracyjnego DB2 (DAS) 14 Tworzenie instancji za pomocą programu db2icrt 15 Tworzenie dowiązań dla plików programu DB Aktualizowanie klucza licencji produktu DB Rozdział 3. Konfigurowanie komunikacji klienta z serwerem Konfigurowanie połączenia z bazą danych za pomocą funkcji wykrywania Konfigurowanie połączenia z bazą danych za pomocą Asysty podczas konfigurowania Konfigurowanie połączenia z bazą danych przy użyciu profilu Konfigurowanie połączenia klienta z serwerem przy użyciu procesora wiersza komend Konfigurowanie protokołu TCP/IP na kliencie za pomocą procesora wiersza komend Arkusz wartości parametrów protokołu TCP/IP do konfigurowania połączenia klienta z serwerem.. 25 Dokonywanie transakcji adresu hosta serwera podczas konfigurowania połączenia klienta z serwerem Aktualizowanie pliku services na kliencie Katalogowanie węzła TCP/IP na kliencie Katalogowanie bazy danych za pomocą procesora wiersza komend Arkusz wartości parametrów stosowanych w katalogowaniu bazy danych Konfigurowanie protokołu NetBIOS na kliencie za pomocą procesora wiersza komend Określanie numeru logicznego adaptera na kliencie dla połączenia NetBIOS Arkusz wartości parametrów protokołu NetBIOS 35 Katalogowanie węzła NetBIOS na kliencie DB Aktualizowanie pliku konfiguracyjnego menedżera bazy danych na potrzeby połączenia NetBIOS.. 37 Konfigurowanie protokołu potoków nazwanych na kliencie za pomocą procesora wiersza komend.. 38 Arkusz wartości parametrów używanych do konfigurowania protokołu potoków nazwanych na kliencie Katalogowanie węzła potoków nazwanych na kliencie Konfigurowanie komunikacji APPC na kliencie DB Arkusz wartości parametrów protokołu APPC dla klienta DB Aktualizowanie profili APPC na kliencie DB Konfigurowanie oprogramowania IBM enetwork Personal Communications dla systemu Windows NT Konfigurowanie pakietu IBM enetwork Communications Server dla systemu Windows NT. 42 Konfigurowanie klienta API SNA programu IBM enetwork Communications Server dla systemu Windows Konfigurowanie programu Microsoft SNA Server 43 Konfigurowanie oprogramowania Microsoft SNA Client Konfigurowanie pakietu IBM enetwork Communications Server dla systemu AIX Konfigurowanie programu Bull SNA dla systemu AIX Konfigurowanie oprogramowania SNAPlus2 dla systemu HP-UX Konfigurowanie programu SNAP-IX dla systemu SPARC Solaris Katalogowanie węzła APPC na kliencie DB Konfigurowanie pakietu IBM enetwork Personal Communications dla systemu Windows Copyright IBM Corp iii

6 Konfigurowanie oprogramowania IBM enetwork Communications Server dla systemu Windows.. 48 Testowanie połączenia klienta z serwerem za pomocą procesora wiersza komend Rozdział 4. Konfigurowanie komunikacji z serwerem DB Konfigurowanie protokołów komunikacyjnych dla zdalnej instancji DB Konfigurowanie protokołów komunikacyjnych dla lokalnej instancji DB Konfigurowanie połączeń komunikacyjnych serwera DB2 za pomocą Centrum sterowania.. 54 Ustawianie protokołów komunikacyjnych dla instancji DB Konfigurowanie komunikacji NetBIOS dla instancji DB Konfigurowanie interfejsu NetBIOS w ramach konfigurowania komunikacji na serwerze DB Konfigurowanie automatycznego uruchamiania protokołu NetBIOS równocześnie z uruchamianiem instancji DB2 (Windows NT) Aktualizowanie pliku konfiguracyjnego menedżera bazy danych na serwerze na potrzeby protokołu NetBIOS Konfigurowanie komunikacji TCP/IP dla instancji DB Aktualizowanie pliku konfiguracyjnego menedżera bazy danych na serwerze na potrzeby protokołu TCP/IP Aktualizowanie pliku usług na serwerze na potrzeby protokołu TCP/IP Konfigurowanie komunikacji potoków nazwanych dla instancji DB Konfigurowanie komunikacji APPC dla instancji DB Arkusz wartości parametrów używanych przy konfigurowaniu protokołu APPC na serwerze DB2. 66 Konfigurowanie pakietu IBMeNetwork Communications Server dla systemu AIX (na serwerze DB2) Konfigurowanie pakietu IBM enetwork Communications Server dla systemu Windows NT (na serwerze DB2) Konfigurowanie pakietu Microsoft SNA Server dla systemu Windows NT (na serwerze DB2) Konfigurowanie programu IBM enetwork Personal Communications dla systemu Windows NT (na serwerze DB2) Aktualizowanie pliku konfiguracyjnego menedżera bazy danych na serwerze na potrzeby protokołu APPC Testowanie połączenia z bazą danych Rozdział 5. Konfigurowanie dostępu do serwerów UDB z aplikacji hosta i AS/ Dostęp do serwerów DB2 Universal Database z aplikacji hosta i AS/ Czynniki, które należy uwzględnić przy nawiązywaniu połączeń z serwerami DB2 Universal Database z aplikacji hosta i AS/400 za pomocą protokołu APPC Obsługiwane protokoły dostępu do serwerów DB2 Universal Database z systemów hosta lub OS/ Przykłady dostępu do serwerów DB2 UDB z aplikacji hosta lub AS/ Konfigurowanie narzędzi programu DB2 dla VSE & VM na potrzeby dostępu do serwera DB2 Universal Database Opcje wiązania obsługiwane przez serwer aplikacji DRDA programu DB Funkcje DRDA obsługiwane przez serwer DB2 UDB Rozdział 6. Przeprowadzanie instalacji z użyciem pliku odpowiedzi Typy instalacji z plikiem odpowiedzi Pliki odpowiedzi Dostępne przykładowe pliki odpowiedzi Parametry pliku odpowiedzi Parametry występujące w plikach odpowiedzi serwera sterującego DB2 w systemach operacyjnych Windows Generator plików odpowiedzi db2rspgn - generator plików odpowiedzi Zabijanie procesów DB2 podczas instalacji interaktywnej Zabijanie procesów DB2 podczas instalacji z plikiem odpowiedzi Instalowanie programu DB2 w systemie UNIX za pomocą pliku odpowiedzi Tworzenie pliku odpowiedzi w systemie UNIX.. 96 Wykonywanie instalacji z plikiem odpowiedzi w systemie UNIX Instalowanie programu DB2 w systemie Windows za pomocą pliku odpowiedzi Udostępnianie plików DB2 na potrzeby instalacji z plikiem odpowiedzi iv Instalowanie i konfigurowanie - suplement

7 Konfigurowanie wspólnego dostępu do katalogu w systemie Windows Tworzenie pliku odpowiedzi w systemie Windows 100 Przeprowadzanie instalacji z plikiem odpowiedzi w systemie Windows ze stacji roboczej klienta Instalowanie produktów DB2 za pomocą programu Microsoft Systems Management Server (SMS) Importowanie pliku instalacyjnego programu DB2 do programu SMS Tworzenie pakietu SMS na serwerze SMS Rozprowadzanie pakietu instalacyjnego DB2 w sieci Konfigurowanie zdalnego dostępu do bazy danych serwera Konfigurowanie pliku db2cli.ini na potrzeby instalacji z plikiem odpowiedzi Eksportowanie i importowanie profilu Rozdział 7. Konfigurowanie uszczuplonych klientów DB Klient uszczuplony Środowisko klienta uszczuplonego Kwestie dotyczące korzystania z klientów uszczuplonych (Windows) Konfigurowanie środowiska klienta uszczuplonego Instalowanie klienta administracyjnego DB2 lub programu DB2 Connect Personal Edition na serwerze kodu Konfigurowanie obsługi wieloplatformowej na serwerze kodu Udostępnianie katalogu kodu wszystkim uszczuplonym stacjom roboczym Tworzenie pliku odpowiedzi dla klienta uszczuplonego Odwzorowywanie dysku sieciowego z klienta uszczuplonego do serwera kodu Wykonywanie komendy thnsetup w celu włączenia klientów uszczuplonych Rozdział 8. Konfigurowanie Narzędzi DB2 w sieci 129 Instalowanie Narzędzi DB2 w sieci WWW na serwerach aplikacji WebSphere Instalowanie Narzędzi DB2 w sieci WWW na serwerach aplikacji WebLogic Instalowanie Narzędzi DB2 w sieci WWW na innych serwerach aplikacji Centrum komend DB2 w sieci WWW (Narzędzia DB2 w sieci WWW) Centrum kontroli poprawności w sieci WWW programu DB2 (Narzędzia DB2 w sieci WWW). 138 Debugowanie Narzędzi DB2 w sieci 139 Rozdział 9. Dodatkowe informacje referencyjne Podłączanie dysku CD-ROM w systemie AIX 143 Podłączanie dysku CD-ROM w systemie HP-UX 144 Podłączanie dysku CD-ROM w systemie Linux 145 Podłączanie dysku CD-ROM w systemie Solaris 145 Pliki licencji produktów DB Instalowanie klucza licencji programu DB2 za pomocą komendy db2licm Instalowanie klucza licencji programu DB2 za pomocą Centrum licencji Określanie strategii licencjonowania programu DB2 za pomocą komendy db2licm Określanie strategii licencjonowania programu DB2 za pomocą Centrum licencji Modele komunikacji klient-serwer Rozdział 10. Usuwanie programu DB Usuwanie programu DB2 z systemu Windows 153 Usuwanie programu DB2 z systemu UNIX Zatrzymywanie serwera administracyjnego DB2 (DAS) Zatrzymywanie instancji DB Usuwanie serwera administracyjnego DB2 (DAS) 156 Usuwanie instancji DB Usuwanie produktów DB2 z systemu UNIX Dodatek A. Informacje techniczne dotyczące programu DB2 Universal Database Informacje techniczne dotyczące programu DB2 Universal Database - przegląd Pakiety poprawek do dokumentacji DB Kategorie informacji technicznych dotyczących programu DB Drukowanie książek z biblioteki DB2 w formacie pliku PDF Zamawianie drukowanych książek z biblioteki DB Dostęp do pomocy elektronicznej Znajdowanie tematów w Centrum informacyjnym DB2 z poziomu przeglądarki Znajdowanie tematów w Centrum informacyjnym DB2 z poziomu narzędzi administracyjnych Spis treści v

8 Wyświetlanie dokumentacji technicznej bezpośrednio z dysku CD-ROM o nazwie Dokumentacja DB2 w formacie HTML Aktualizowanie dokumentacji HTML zainstalowanej na komputerze Kopiowanie plików z dysku CD-ROM z dokumentacją HTML programu DB2 na serwer 178 Rozwiązywanie problemów z przeszukiwaniem dokumentacji programu DB2 w przeglądarce Netscape 4.x Przeszukiwanie dokumentacji programu DB Informacje online dotyczące rozwiązywania problemów z programem DB Ułatwienia dostępu Wprowadzanie danych i nawigacja za pomocą klawiatury Przystępny ekran Alternatywna sygnalizacja zdarzeń Zgodność z rozwiązaniami technicznymi dla niepełnosprawnych Dokumentacja w przystępnym formacie Kursy na temat programu DB Centrum informacyjne DB2 obsługiwane z poziomu przeglądarki Dodatek B. Uwagi Znaki towarowe Indeks Kontakt z firmą IBM Informacje o produkcie vi Instalowanie i konfigurowanie - suplement

9 Rozdział 1. Ręczne instalowanie serwerów DB2 Ręczne instalowanie produktu DB2 Zalecanym sposobem instalacji produktów DB2 jest instalacja z plikiem odpowiedzi lub skorzystanie z pomocy interaktywnego Kreatora instalacji DB2. Kreator instalacji DB2 ma łatwy w obsłudze graficzny interfejs użytkownika i obszerną pomoc, a ponadto automatycznie tworzy użytkowników i grupy, konfiguruje protokoły i tworzy instancję. Instalacja z plikiem odpowiedzi ma takie same zalety z wyjątkiem graficznego interfejsu. Dodatkowo plik odpowiedzi daje możliwość konfiguracji zaawansowanej przez ustawianie indywidualnych parametrów konfiguracyjnych menedżera bazy danych lub zmiennych rejestru w profilu. Oprócz tych dwóch metod zautomatyzowanych produkty DB2 w systemach z rodziny UNIX można instalować ręcznie za pomocą skryptu db2_install lub za pomocą narzędzi instalacyjnych wbudowanych w system operacyjny. Wymagania wstępne: Należy zapoznać się z dokumentacją instalacyjną dla odpowiedniego produktu DB2. Na przykład, jeśli instalowany ma być program DB2 Enterprise Server Edition, należy zapoznać się z podręcznikiem Serwery DB2 - Krótkie wprowadzenie, aby ustalić wymagania wstępne i inne ważne informacje dotyczące instalacji. Ograniczenia: Ręczna instalacja produktów DB2 w systemach operacyjnych Windows nie jest możliwa. W systemach z rodziny Windows produkty DB2 mogą być instalowane wyłącznie za pomocą Kreatora instalacji lub z użyciem pliku odpowiedzi. Procedura: Wybierz metodę instalacji ręcznej: v Instalowanie produktu DB2 za pomocą skryptu db2_install (pozwala przeprowadzić instalację w każdym z obsługiwanych systemów operacyjnych) v Instalowanie produktu DB2 w systemie AIX przy użyciu narzędzia SMIT v Instalowanie produktu DB2 w systemie Linux przy użyciu narzędzia rpm v Instalowanie produktu DB2 w systemie HP-UX przy użyciu narzędzia swinstall Pojęcia pokrewne: v Metody instalowania programu DB2 w podręczniku Serwery DB2 - Krótkie wprowadzenie Copyright IBM Corp

10 v Instalowanie produktu DB2 za pomocą skryptu db2_install na stronie 3 v Instalowanie produktu DB2 w systemie AIX za pomocą narzędzia SMIT na stronie 5 v Instalowanie produktu DB2 w systemie Linux za pomocą komendy rpm na stronie 7 v Instalowanie produktu DB2 w systemie HP-UX za pomocą narzędzia swinstall na stronie 8 v Installing DB2 Data Links manually using the db2_install command (AIX) w podręczniku Quick Beginnings for Data Links Manager v Installing DB2 Data Links Manager manually using the db2_install command (Solaris Operating Environment) w podręczniku Quick Beginnings for Data Links Manager v Instalowanie programu DB2 Personal Edition za pomocą Kreatora instalacji DB2 (Linux) w podręczniku DB2 Personal Edition - Krótkie wprowadzenie v Instalowanie programu DB2 w systemie UNIX za pomocą pliku odpowiedzi na stronie 95 v Instalowanie klientów DB2 w systemie UNIX w podręczniku Klienci DB2 - Krótkie wprowadzenie v Instalowanie programu DB2 Life Sciences Data Connect na serwerach AIX, HP-UX, Linux i Solaris Operating Environment w podręczniku DB2 Life Sciences Data Connect - Podręcznik planowania, instalowania i konfigurowania v Instalowanie łącznika DB2 Warehouse Manager Connector for SAP R/3 w podręczniku DB2 Warehouse Manager Podręcznik instalowania v Instalowanie łącznika DB2 Warehouse Manager Connector for the Web w podręczniku DB2 Warehouse Manager Podręcznik instalowania v Instalowanie programu DB2 Connect Personal Edition (w systemie Linux) w podręczniku DB2 Connect Personal Edition Krótkie wprowadzenie v Installing DB2 Connect Enterprise Edition (Solaris) w podręczniku Quick Beginnings for DB2 Connect Enterprise Edition v Installing DB2 Connect Enterprise Edition (Linux) w podręczniku Quick Beginnings for DB2 Connect Enterprise Edition v Installing DB2 Connect Enterprise Edition (HP-UX) w podręczniku Quick Beginnings for DB2 Connect Enterprise Edition v Installing DB2 Connect Enterprise Edition (AIX) w podręczniku Quick Beginnings for DB2 Connect Enterprise Edition v Setting up the server to access Microsoft SQL Server data sources w podręczniku Federated Systems Guide v Installing DB2 Spatial Extender for AIX w podręczniku Spatial Extender User s Guide and Reference 2 Instalowanie i konfigurowanie - suplement

11 Instalowanie produktu DB2 za pomocą skryptu db2_install Skrypt db2_install instaluje w systemie wszystkie komponenty określonego produktu DB2 przy wykorzystaniu wbudowanych mechanizmów instalacyjnych systemu operacyjnego. Skrypt db2_install instaluje wyłącznie obsługę języka angielskiego. Oznacza to, że treść pomocy, komunikaty i interfejs programów narzędziowych będą wyświetlane w języku angielskim. Takie czynności, jak tworzenie i konfigurowanie kont użytkowników, które w trakcie instalacji interaktywnej (Kreator instalacji DB2) lub instalacji z plikiem odpowiedzi są wykonywane automatycznie, w tym wypadku muszą być wykonane dopiero po zainstalowaniu produktu. Wymagania wstępne: Przed zainstalowaniem programu DB2 za pomocą skryptu db2_install: v Niezbędne są uprawnienia administratora. v Należy zapoznać się z dokumentacją instalacyjną dla odpowiedniego produktu DB2. Na przykład, jeśli instalowany ma być program DB2 Enterprise Server Edition, należy zapoznać się z dokumentacją instalacyjną programu DB2 Enterprise Server Edition, aby ustalić wymagania wstępne i inne ważne informacje na temat instalacji. Odwołania do dokumentacji instalacyjnej można znaleźć w sekcji Ręczne instalowanie produktu DB2. Ograniczenia: Skrypt db2_install nie umożliwia instalowania programu DB2 w systemach operacyjnych z rodziny Windows. Program DB2 dla systemu Windows musi być instalowany za pomocą Kreatora instalacji DB2 lub przy użyciu pliku odpowiedzi. Procedura: Aby zainstalować produktu DB2 za pomocą skryptu db2_install: 1. Zaloguj się jako użytkownik o uprawnieniach administratora. 2. Włóż i podłącz odpowiedni dysk CD-ROM. 3. Wprowadź komendę./db2_install, aby uruchomić skrypt db2_install. Skrypt db2_install znajduje się w katalogu root na instalacyjnym dysku CD-ROM programu DB2 wersja 8. Po uruchomieniu skryptu db2_install wyświetlane jest żądanie podania symbolu produktu. DB2.ADCL DB2 Application Development Client DB2.ADMCL DB2 Administration Client DB2.CONEE DB2 Connect Enterprise Edition Rozdział 1. Ręczne instalowanie serwerów DB2 3

12 DB2.CONPE DB2 Connect Personal Edition DB2.DLM DB2 Data Links Manager DB2.ESE DB2 Enterprise Server Edition DB2.GSE DB2 Spatial Extender DB2.LSDC DB2 Life Sciences Data Connect DB2.PE DB2 Personal Edition DB2.RCON DB2 Relational Connect DB2.RTCL DB2 Run-Time Client DB2.WM DB2 Warehouse Manager DB2.WMC DB2 Warehouse Manager Connectors DB2.WSE DB2 Workgroup Server Edition 4. Wpisz symbole instalowanych produktów. Symbole różnych produktów należy oddzielać spacjami. Katalog instalacyjny oprogramowania DB2 nosi nazwę: v /usr/opt/db2_08_01 w systemie AIX v /opt/ibm/db2/v8.1 w systemach HP-UX, Linux lub Solaris W systemie operacyjnym Solaris istnieje możliwość określenia innego podstawowego katalogu DB2. Domyślnym katalogiem podstawowym w systemie Solaris jest /opt. W razie skorzystania z możliwości zainstalowania programu DB2 w innym katalogu podstawowym zostaną automatycznie utworzone dowiązania dla domyślnego katalogu instalacyjnego DB2, /opt/ibm/db2/v8.1. Działanie niektórych komponentów produktu jest uzależnione od domyślnego katalogu instalacyjnego. Po zdefiniowaniu dowiązań program DB2 może fizycznie rezydować w innym katalogu podstawowym niż /opt. v Ręczne instalowanie produktu DB2 na stronie 1 v Podłączanie dysku CD-ROM w systemie AIX na stronie Instalowanie i konfigurowanie - suplement

13 v Podłączanie dysku CD-ROM w systemie HP-UX na stronie 144 v Podłączanie dysku CD-ROM w systemie Linux na stronie 145 v Konfigurowanie serwera DB2 po instalacji ręcznej na stronie 11 Instalowanie produktu DB2 w systemie AIX za pomocą narzędzia SMIT W tej procedurze opisano sposób instalacji produktu DB2 w systemie AIX za pomocą narzędzia SMIT (System Management Interface Tool). Takie czynności, jak tworzenie i konfigurowanie kont użytkowników, które w trakcie instalacji interaktywnej (Kreator instalacji DB2) lub instalacji z plikiem odpowiedzi są wykonywane automatycznie, w tym wypadku muszą być wykonane dopiero po zainstalowaniu produktu. Wymagania wstępne: Przed zainstalowaniem programu DB2 w systemie AIX za pomocą narzędzia SMIT: v Niezbędne są uprawnienia administratora. v Należy zapoznać się z dokumentacją instalacyjną dla odpowiedniego produktu DB2. Na przykład, jeśli instalowany ma być program DB2 Enterprise Server Edition, należy zapoznać się z dokumentacją instalacyjną programu DB2 Enterprise Server Edition, aby ustalić wymagania wstępne i inne ważne informacje na temat instalacji. Odwołania do dokumentacji instalacyjnej można znaleźć w sekcji Ręczne instalowanie produktu DB2. Procedura: Aby zainstalować produkt DB2 za pomocą narzędzia SMIT: 1. Zaloguj się jako użytkownik o uprawnieniach administratora. 2. Włóż i podłącz odpowiedni dysk CD-ROM. 3. Wprowadź komendę smit. 4. Wybierz kolejno opcje Instalacja i konserwacja oprogramowania --> Instalacja i aktualizacja oprogramowania --> Zainstaluj i zaktualizuj oprogramowanie nazwy pakietu. 5. Określ urządzenie lub katalog wejściowy dla nośnika instalacyjnego lub kliknij przycisk Lista, aby wyświetlić wszystkie urządzenia i katalogi wejściowe. 6. Wybierz podłączony napęd CD-ROM, a następnie naciśnij klawisz Enter. 7. Wybierz komponenty, które mają zostać zainstalowane. Każdy instalacyjny dysk CD-ROM produktu DB2 zawiera plik z listą wszystkich komponentów dostępnych do instalacji. Na podstawie tej listy wskaż wymagane, typowe i opcjonalne komponenty instalowanego produktu DB2. Lista komponentów znajduje się w pliku o nazwie ComponentList.htm umieszczonym w katalogu /db2/plat na dysku CD-ROM, gdzie plat odpowiada platformie, na której przeprowadzana jest instalacja. Rozdział 1. Ręczne instalowanie serwerów DB2 5

14 v Ręczne instalowanie produktu DB2 na stronie 1 v Podłączanie dysku CD-ROM w systemie AIX na stronie 143 v Konfigurowanie serwera DB2 po instalacji ręcznej na stronie 11 Instalowanie produktu DB2 w systemie Solaris za pomocą narzędzia pkgadd W tej procedurze opisano sposób instalowania produktu DB2 za pomocą narzędzia pkgadd w systemie Solaris. Takie czynności, jak tworzenie i konfigurowanie kont użytkowników, które w trakcie instalacji interaktywnej (Kreator instalacji DB2) lub instalacji z plikiem odpowiedzi są wykonywane automatycznie, w tym wypadku muszą być wykonane dopiero po zainstalowaniu produktu. Wymagania wstępne: Przed zainstalowaniem produktu DB2 w systemie Solaris za pomocą narzędzia pkgadd: v Niezbędne są uprawnienia administratora. v Należy zapoznać się z dokumentacją instalacyjną dla odpowiedniego produktu DB2. Na przykład, jeśli instalowany ma być program DB2 Enterprise Server Edition, należy zapoznać się z dokumentacją instalacyjną programu DB2 Enterprise Server Edition, aby ustalić wymagania wstępne i inne ważne informacje na temat instalacji. Odwołania do dokumentacji instalacyjnej można znaleźć w sekcji Ręczne instalowanie produktu DB2. Procedura: Aby zainstalować produkt DB2 w systemie Solaris za pomocą narzędzia pkgadd: 1. Zaloguj się jako użytkownik o uprawnieniach administratora. 2. Włóż i podłącz odpowiedni dysk CD-ROM. 3. Wskaż komponenty przeznaczone do zainstalowania. Każdy instalacyjny dysk CD-ROM produktu DB2 zawiera plik z listą wszystkich komponentów dostępnych do instalacji. Na podstawie tej listy ustal wymagane, typowe i opcjonalne komponenty DB2. Lista komponentów znajduje się w pliku o nazwie ComponentList.htm umieszczonym w katalogu /db2/plat na dysku CD-ROM, gdzie plat odpowiada platformie, na której przeprowadzana jest instalacja. 4. Uruchom komendę pkgadd dla wszystkich zainstalowanych komponentów: pkgadd nazwa_komponentu Na przykład, aby zainstalować Centrum sterowania, zainstaluj komponent db2wcc81, wprowadzając następującą komendę: pkgadd db2wcc81 6 Instalowanie i konfigurowanie - suplement

15 Po zakończeniu instalacji oprogramowanie DB2 będzie się znajdować w katalogu /opt/ibm/db2/v8.1. v Ręczne instalowanie produktu DB2 na stronie 1 v Konfigurowanie serwera DB2 po instalacji ręcznej na stronie 11 Instalowanie produktu DB2 w systemie Linux za pomocą komendy rpm W tej procedurze opisano sposób instalowania produktu DB2 w systemie Linux za pomocą komendy rpm. Takie czynności, jak tworzenie i konfigurowanie kont użytkowników, które w trakcie instalacji interaktywnej (Kreator instalacji DB2) lub instalacji z plikiem odpowiedzi są wykonywane automatycznie, w tym wypadku muszą być wykonane dopiero po zainstalowaniu produktu. Wymagania wstępne: Przed zainstalowaniem produktu DB2 w systemie Linux za pomocą komendy rpm: v Niezbędne są uprawnienia administratora. v Należy zapoznać się z dokumentacją instalacyjną dla odpowiedniego produktu DB2. Na przykład, jeśli instalowany ma być program DB2 Enterprise Server Edition, należy zapoznać się z dokumentacją instalacyjną programu DB2 Enterprise Server Edition, aby ustalić wymagania wstępne i inne ważne informacje na temat instalacji. Odwołania do dokumentacji instalacyjnej można znaleźć w sekcji Ręczne instalowanie produktu DB2. Procedura: Aby zainstalować produkt DB2 w systemie Linux za pomocą komendy rpm: 1. Zaloguj się jako użytkownik o uprawnieniach administratora. 2. Włóż i podłącz odpowiedni dysk CD-ROM. 3. Ustal komponenty, które mają zostać zainstalowane. Każdy instalacyjny dysk CD-ROM produktu DB2 zawiera plik z listą wszystkich komponentów dostępnych do instalacji. Na podstawie tej listy ustal wymagane, typowe i opcjonalne komponenty DB2. Lista komponentów znajduje się w pliku o nazwie ComponentList.htm umieszczonym w katalogu /db2/plat na dysku CD-ROM, gdzie plat odpowiada platformie, na której przeprowadzana jest instalacja. 4. Uruchom komendę rpm dla każdego z instalowanych komponentów: rpm -ivh nazwa_komponentu Na przykład, aby zainstalować Centrum sterowania, zainstaluj komponent db2wcc i386.rpm, wprowadzając następującą komendę: rpm -ivh IBM_db2wcc i386.rpm Rozdział 1. Ręczne instalowanie serwerów DB2 7

16 Po zakończeniu instalacji oprogramowanie DB2 będzie się znajdować w katalogu /opt/ibm/db2/v8.1. v Ręczne instalowanie produktu DB2 na stronie 1 v Podłączanie dysku CD-ROM w systemie Linux na stronie 145 v Konfigurowanie serwera DB2 po instalacji ręcznej na stronie 11 Instalowanie produktu DB2 w systemie HP-UX za pomocą narzędzia swinstall W tej procedurze opisano sposób instalowania produktu DB2 w systemie HP-UX za pomocą narzędzia swinstall. Takie czynności, jak tworzenie i konfigurowanie kont użytkowników, które w trakcie instalacji interaktywnej (Kreator instalacji DB2) lub instalacji z plikiem odpowiedzi są wykonywane automatycznie, w tym wypadku muszą być wykonane dopiero po zainstalowaniu produktu. Wymagania wstępne: Przed zainstalowaniem produktu DB2 w systemie HP-UX za pomocą narzędzia swinstall: v Niezbędne są uprawnienia administratora. v Należy zapoznać się z dokumentacją instalacyjną dla odpowiedniego produktu DB2. Na przykład, jeśli instalowany ma być program DB2 Enterprise Server Edition, należy zapoznać się z dokumentacją instalacyjną programu DB2 Enterprise Server Edition, aby ustalić wymagania wstępne i inne ważne informacje na temat instalacji. Odwołania do dokumentacji instalacyjnej można znaleźć w sekcji Ręczne instalowanie produktu DB2. Procedura: Aby zainstalować produkt DB2 w systemie HP-UX za pomocą narzędzia swinstall: 1. Zaloguj się jako użytkownik o uprawnieniach administratora. 2. Włóż i podłącz odpowiedni dysk CD-ROM. 3. Uruchom program swinstall, wpisując następującą komendę: swinstall -x autoselect_dependencies=true Komenda ta powoduje otwarcie okien dialogowych Software Selection (Wybór oprogramowania) i Specify Source (Określanie źródła). W razie potrzeby zmień wpis w polu Source Host Name (Nazwa hosta źródłowego) w oknie Specify Source (Określanie źródła). 4. W polu Source Depot Path (Ścieżka magazynu źródłowego) wprowadź /cdrom/db2/hpux, gdzie /cdrom odpowiada katalogowi podłączenia dysku CD-ROM. 8 Instalowanie i konfigurowanie - suplement

17 5. Kliknij przycisk OK, aby powrócić do okna Software Selection (Wybór oprogramowania). 6. Okno Software Selection (Wybór oprogramowania) zawiera listę programów dostępnych do instalacji. Ustal komponenty, które mają zostać zainstalowane. Każdy instalacyjny dysk CD-ROM produktu DB2 zawiera plik z listą wszystkich komponentów dostępnych do instalacji. Na podstawie tej listy ustal wymagane, typowe i opcjonalne komponenty DB2. Lista komponentów znajduje się w pliku o nazwie ComponentList.htm umieszczonym w katalogu /db2 na dysku CD-ROM. 7. Wybierz opcję Mark for Install (Oznacz do instalacji) z menu Actions (Czynności), aby wybrać komponenty do zainstalowania. 8. Wybierz przycisk OK, jeśli pojawi się poniższy komunikat: In addition to the software you just marked, other software was automatically marked to resolve dependencies. This message will not appear again. 9. Wybierz opcję Install (analysis) (Instaluj (analiza)) z menu Actions (Czynności), aby rozpocząć instalację produktu i wyświetlić okno Install Analysis (Analiza instalacji). 10. Kliknij przycisk OK w oknie Install Analysis (Analiza instalacji), kiedy w polu Status pojawi się komunikat Ready (Gotowe). 11. Kliknij przycisk Yes (Tak) w oknach potwierdzenia, aby potwierdzić zamiar zainstalowania oprogramowania. W trakcie instalacji w oknie Install (Instalacja) wyświetlane są informacje o bieżących operacjach. Po zakończeniu procesu w polu Status pojawia się komunikat Ready (Gotowe), po czym wyświetlane jest okno Note (Uwaga). Program swinstall ładuje zestaw plików i uruchamia skrypty sterujące związane z tym zestawem. 12. Wybierz opcję Exit (Zakończ) z menu File (Plik), aby zakończyć pracę programu swinstall. v Ręczne instalowanie produktu DB2 na stronie 1 v Podłączanie dysku CD-ROM w systemie HP-UX na stronie 144 v Konfigurowanie serwera DB2 po instalacji ręcznej na stronie 11 Rozdział 1. Ręczne instalowanie serwerów DB2 9

18 10 Instalowanie i konfigurowanie - suplement

19 Rozdział 2. Konfigurowanie serwera DB2 po instalacji ręcznej Konfigurowanie serwera DB2 po instalacji ręcznej W tej procedurze opisano sposób konfigurowania serwera DB2 po instalacji ręcznej w systemie operacyjnym UNIX. W wyniku ręcznej instalacji za pomocą skryptu db2_install lub wbudowanych narzędzi instalacyjnych systemu operacyjnego instalowane są wyłącznie komponenty programu DB2. Opisane poniżej czynności konfiguracyjne należy wykonać ręcznie. Procedura: Aby skonfigurować serwer DB2 po instalacji ręcznej: 1. Utwórz identyfikatory grup i użytkowników na potrzeby danej instalacji programu DB2. 2. Utwórz serwer administracyjny DB2 (DAS). 3. Utwórz instancję za pomocą komendy db2icrt. 4. Skonfiguruj protokoły komunikacyjne instancji: v Konfigurowanie protokołu APPC dla instancji DB2 v Konfigurowanie protokołu TCP/IP dla instancji DB2. 5. Zaktualizuj klucz licencji produktu. Aby ułatwić korzystanie z narzędzi DB2, takich jak Centrum zadań lub program planujący serwera administracyjnego DB2, zalecane jest skonfigurowanie katalogu narzędzi DB2. Katalog narzędzi DB2 zawiera metadane potrzebne do działania narzędzi i programu planującego DB2. v Tworzenie identyfikatorów grup i użytkowników dla instalacji DB2 na stronie 12 v Tworzenie serwera administracyjnego DB2 (DAS) na stronie 14 v Tworzenie instancji za pomocą programu db2icrt na stronie 15 v Konfigurowanie komunikacji TCP/IP dla instancji DB2 na stronie 61 v Konfigurowanie komunikacji APPC na kliencie DB2 na stronie 40 v Aktualizowanie klucza licencji produktu DB2 na stronie 17 v Instalowanie produktu DB2 w systemie AIX za pomocą narzędzia SMIT na stronie 5 v Instalowanie produktu DB2 w systemie Solaris za pomocą narzędzia pkgadd na stronie 6 Copyright IBM Corp

20 v Instalowanie produktu DB2 w systemie Linux za pomocą komendy rpm na stronie 7 v Instalowanie produktu DB2 w systemie HP-UX za pomocą narzędzia swinstall na stronie 8 v Instalowanie produktu DB2 za pomocą skryptu db2_install na stronie 3 v Ręczne instalowanie produktu DB2 na stronie 1 v Tools catalog database and DAS scheduler setup and configuration w podręczniku Administration Guide: Implementation Tworzenie identyfikatorów grup i użytkowników dla instalacji DB2 Ta procedura wchodzi w skład zadania nadrzędnego o nazwie Konfigurowanie serwera DB2 po instalacji ręcznej. Do obsługi programu DB2 potrzebne są trzy konta użytkowników i trzy grupy. Nazwy użytkowników i grup używane w poniższych instrukcjach zostały zestawione w tabeli. Można korzystać z innych nazw grup i użytkowników, pod warunkiem że spełniają one obowiązujące w programie DB2 konwencje nazewnictwa. Utworzone identyfikatory użytkowników będą potrzebne przy wykonywaniu kolejnych czynności instalacyjnych. Tabela 1. Wymagane konta użytkowników i grupy. Wymagany użytkownik Przykładowa nazwa Przykładowa nazwa grupy użytkownika Właściciel instancji db2inst1 db2iadm1 Użytkownik chroniony db2fenc1 db2fadm1 Użytkownik serwera administracyjnego DB2 db2as db2asgrp v Katalog osobisty właściciela instancji jest miejscem, w którym zostanie utworzona instancja DB2. v Konto użytkownika chronionego jest przeznaczone do uruchamiania funkcji zdefiniowanych przez użytkownika i procedur zapisanych w bazie poza przestrzenią adresową używaną przez bazę danych DB2. v Identyfikator użytkownika serwera administracyjnego DB2 służy do uruchamiania w systemie serwera administracyjnego. Wymagania wstępne: Do tworzenia użytkowników i grup wymagane są uprawnienia administratora. Procedura: 12 Instalowanie i konfigurowanie - suplement

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano

Bardziej szczegółowo

Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand

Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0 Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand SC85-0410-00 IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0 Planowanie, instalowanie i konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Rational Application Developer

Rational Application Developer Rational Application Developer Wersja 7.0 Podręcznik instalowania GI10-6758-00 Rational Application Developer Wersja 7.0 Podręcznik instalowania GI10-6758-00 Uwaga Przed wykorzystaniem podanych tu informacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i konfiguracji

Podręcznik instalacji i konfiguracji IBM Tioli Directory Serer Podręcznik instalacji i konfiguracji wersja 5.2 SC85-0109-00 IBM Tioli Directory Serer Podręcznik instalacji i konfiguracji wersja 5.2 SC85-0109-00 Uwaga Przed korzystaniem z

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemów stowarzyszonych

Podręcznik systemów stowarzyszonych IBM DB2 Information Integrator Podręcznik systemów stowarzyszonych Wersja 8.2 SC85-0104-01 IBM DB2 Information Integrator Podręcznik systemów stowarzyszonych Wersja 8.2 SC85-0104-01 Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Novell. Open Workgroup Suite Small Business Edition. Podręcznik administrowania i instalowania 2 maj 2008 2.0. novdocx (pl) 27 June 2008

Novell. Open Workgroup Suite Small Business Edition. Podręcznik administrowania i instalowania 2 maj 2008 2.0. novdocx (pl) 27 June 2008 Podręcznik administrowania i instalowania 2 maj 2008 Novell Open Workgroup Suite Small Business Edition 2.0 www.novell.com Podręcznik administrowania i instalowania programu Novell Open Workgroup Suite

Bardziej szczegółowo

Komputer osobisty IBM. Oprogramowanie Windows 98, aplikacje, oprogramowanie pomocnicze

Komputer osobisty IBM. Oprogramowanie Windows 98, aplikacje, oprogramowanie pomocnicze Komputer osobisty IBM Oprogramowanie Windows 98, aplikacje, oprogramowanie pomocnicze Komputer osobisty IBM Oprogramowanie Windows 98, aplikacje, oprogramowanie pomocnicze Uwaga Przed wykorzystaniem informacji

Bardziej szczegółowo

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor ii Instalowanie Spis treści Rozdział 1. Instalowanie produktu IBM Business Monitor........... 1 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Przewodnik użytkownika

Lipiec 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Przewodnik użytkownika Lipiec 2014 Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. XEROX i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation w Stanach

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY

Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0, 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora Przewodnik administratora Niniejszy przewodnik jest dostarczany w formacie PDF, zgodnym z programami do odczytywania

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2013

Podręcznik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2013 Podręcznik instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2013 Spis treści Informacje prawne...7 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM...10 2 Instalacja - Informacje ogólne...11 Wymagane komponenty instalacji...11

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2011

Przewodnik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2011 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2011 Spis treści Informacje prawne...vi 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM...8 2 Instalacja - Informacje ogólne...9 Wymagane komponenty instalacji...9

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012. SolidWorks Enterprise PDM 2012

Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012. SolidWorks Enterprise PDM 2012 Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012 SolidWorks Enterprise PDM 2012 Spis treści Informacje prawne...vi 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM...9 2 Instalacja - Informacje ogólne...10

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5

Acronis Backup & Recovery 11.5 Acronis Backup & Recovery 11.5 Podręcznik instalacji Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows Workstation

Bardziej szczegółowo

The World s Leading Label & RFID Software

The World s Leading Label & RFID Software The World s Leading Label & RFID Software Instrukcja obsługi pakietu aplikacji BarTender Przegląd, instalacja i podstawowe zasady użycia (Wydanie polskie) Wiodące na świecie oprogramowanie do etykiet oraz

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Acronis Backup & Recovery 11.5 Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Drukarki z serii ir3300/ ir2800/ ir2200

Drukarki z serii ir3300/ ir2800/ ir2200 Drukarki z serii ir3300/ ir2800/ ir2200 Instrukcja instalacji sieciowej Prosimy o zapoznanie się z treścią podręcznika przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Zalecamy zachowanie go na wypadek potrzeby

Bardziej szczegółowo

Przewodnik pracy w sieci

Przewodnik pracy w sieci Kolorowa drukarka laserowa Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect Model 610n

hp jetdirect Model 610n hp jetdirect Model 610n Przewodnik administratora Przewodnik administratora Serwer druku HP Jetdirect (Model 610N) Prawa autorskie Hewlett-Packard Company 2001 Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabroniona jest

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 Spis treści Informacje prawne...7 1 Przewodnik Instalacji SOLIDWORKS Enterprise PDM...10 2 Instalacja - Informacje ogólne...11 Wymagane komponenty instalacji...11

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo