Bezpieczna konfiguracja serwera linuksowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczna konfiguracja serwera linuksowego"

Transkrypt

1 Bezpieczna konfiguracja serwera linuksowego (na przykładzie hostingu na Ubuntu/Debianie) Tomasz Nowak AKAICamp #6: Security Poznań,

2 Aktualizacja pakietów z błędami bezpieczeństwa Ubuntu: Welcome to Ubuntu LTS Documentation: https://help.ubuntu.com/ 15 packages can be updated. 0 updates are security updates. apt-get update && apt-get upgrade /etc/sources.list deb testing/updates main contrib non-free /var/spool/cron/crontabs/root: apt-get update -qq Nakładka byobu pokazuje ostrzeżenia o oczekujących aktualizacjach AKAICamp #6: Security 2

3 Konta lokalne Usuwać konta tymczasowe Hasła generować, np. pwgen 12 -y Skonfigurować moduł spr. siły haseł: libpam-passwdqc Silne skróty kryptograficzne mechanizmu shadow (wtedy wyciek backupu /etc nie da dostępu) /etc/pam.d/common-password password [...] pam_unix.so obscure sha512 rounds=20000 /etc/shadow root:$6$rounds=20000$xi34htvy$mjg..:15643:0:99999:7::: Poblokować dostępy do usług lokalnych (np. stworzyć pliki /etc/cron.allow, /etc/at.allow) Ustawić minimalne uprawnienia dla wszelkich plików i katalogów Poprawić UMASK (np. z 022 na 077): pam_umask lub ~/.bashrc Używać mechanizmu sudo (zamiast konta root ) AKAICamp #6: Security 3

4 Rzut oka na listę usług sieciowych # netstat -tulnp (TCP, UDP, listening, numeric, PIDs) Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name tcp : :* LISTEN 633/sshd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 633/sshd tcp : :* LISTEN 1352/apache2 tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 1352/apache2 tcp : :* LISTEN 1332/dnsmasq tcp : :* LISTEN 21463/cupsd tcp : :* LISTEN 7252/java tcp : :* LISTEN 1459/postgres udp : :* 1216/avahi-daemon: udp : :* 28055/dhclient udp : :* 16841/openvpn Wyłączyć usługi niepotrzebne na serwerze, usługi konfigurujące serwer z zewnątrz Uwaga na usługi na interfejsach: / :: IPv6?... Wyłączyć lub pamiętać o ip6tables AKAICamp #6: Security 4

5 # ps faxu Rzut oka na listę procesów postgres 1459 sty08 0:05 /usr/lib/postgresql/8.4/bin/postgres -D /var/lib/postgresql/8.4/main -c config_file=/etc/postgresql/8.4/main/postgresql.conf dnsmasq 1332 sty08 0:06 /usr/sbin/dnsmasq --keep-in-foreground --enable-dbus -x /var/run/dnsmasq/dnsmasq.pid -u dnsmasq -r /var/run/dnsmasq/resolv.conf -7 /etc/dnsmasq.d,.dpkg-dist,.dpkg-old,.dpkg-new --local-service --trust-anchor=.,19036,8,2,49a root 1195 sty08 0:01 /usr/sbin/cron -f daemon 1196 sty08 0:00 /usr/sbin/atd -f redis 1245 sty08 11:04 /usr/bin/redis-server :6379 root :57 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start www-data :57 0:00 \_ /usr/sbin/apache2 -k start www-data :57 0:00 \_ /usr/sbin/apache2 -k start root 1189 sty08 0:00 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd root 1326 sty08 0:01 /usr/sbin/cups-browsed root 1327 sty08 0:13 /usr/sbin/rsyslogd -n Zgodność z przeznaczeniem serwera: niepotrzebne procesy wyłączamy Ważne: cmdline i ścieżki do plików konfiguracyjnych Kształt drzewa procesów zależności AKAICamp #6: Security 5

6 Konfiguracja SSH /etc/default/ssh (plik wczytywany z /etc/init.d/ssh zmienna SSHD_OPTS) /etc/ssh/sshd_config (ścieżka wkompilowana) AddressFamily inet # tzn. tylko IPv4 ListenAddress # sieć wewn. Port PermitRootLogin no # albo without-passwo StrictModes yes # spr.upr. ~/.ssh/authorized_keys PermitEmptyPasswords no AKAICamp #6: Security 6

7 PostgreSQL: Role Based Access Control Poziomy obiektów w PostgreSQL: Instance Database Schema Table/View/... Role dostępne są na poziomie instance i opisują uprawnienia ( privileges ) do obiektów na niższych poziomach; mają przypisane hasło Przykłady uprawnień: CONNECT, CREATE, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE Role mają też przypisane ustawienia (dostępna pamięć itp.) SELECT * FROM pg_settings where context='user'; Role jako grupy: GRANT group_role TO role1,... ; AKAICamp #6: Security 7

8 PostgreSQL RBAC: zalecenia Oddzielna rola z CONNECT dla każdej aplikac Jako właściciele obiektów (bazy, tabele,...): role nie pracujące (SELECT/INSERT/...) na danych w tych obiektach Nie przypisywać bezpośrednio uprawnień do obiektów rolom używanym do logowania. Role odpowiadające wzorcom zapytań ( access roles ) zastosować na zasadzie grupy AKAICamp #6: Security 8

9 PostgreSQL: Host Based Access Control Wpisy w pliku /etc/postgresql/8.4/main/pg_hba.conf: # local DATABASE USER METHOD [OPTIONS] # host DATABASE USER CIDR-ADDRESS METHOD [OPTIONS] # hostssl DATABASE USER CIDR-ADDRESS METHOD [OPTIONS] # hostnossl DATABASE USER CIDR-ADDRESS METHOD [OPTIONS] local all postgres ident host all all /32 md5 Zalecenia usunąć wpisy z METHOD=trust używać wpisów hostssl oddzielne wpisy dla każdego serwera aplikacji (ew. podsieci) tylko dla wybranych ról, tylko dla wybranych baz dostęp przez sieć: METHOD=md5 (nie password ) na końcu pliku wpisać all all /0 REJECT AKAICamp #6: Security 9

10 Konfiguracja Apache HTTP Server Wyłączyć nieużywane moduły: a2dismod Zainstalować i włączyć moduł mod-security /etc/apache2/apache2.conf Wyłączyć listowanie katalogów <Directory /var/www/html> Options -Indexes </Directory> Ukryć wersję z nagłówka i błędów: ServerSignature Off ServerTokens Prod Dodatkowe ustawienia: Options -FollowSymLinks -Includes -ExecCGI AKAICamp #6: Security 10

11 Konfiguracja PHP Uwaga na pliki z kodem źródłowym, które użytkownik mógłby pobrać, np. header.inc AddHandler application/x-httpd-php.inc (apache:.htaccess) umieścić powyżej katalogu web root Próby ukrycia technologii expose_php = Off # w /etc/php5/apache2/php.ini zmienić PHPSESSID: session.name (php.ini) lub session_name(...) mod-rewrite: obciąć rozszerzenie skryptów php.ini: Uzupełnić disable_functions : shell_exec, system, exec, link,... display_errors = Off allow_url_fopen = Off allow_url_include = Off file_uploads = Off session.cookie_httponly = AKAICamp #6: Security 11

12 SSL /etc/apache2/mods-available/ssl.conf SSLProtocol all -SSLv3 #TLSv1, TLSv1.1, TLSv1 SSLCipherSuite HIGH:!aNULL:!MD5:!RC4 PostgreSQL: konfiguracja systemowa `openssl version -d` ( /usr/lib/ssl/ ) AKAICamp #6: Security 12

13 Centralny serwer logów Zwykle używany jest rsyslog: /etc/rsyslog.{conf,d/*} Reguła na serwerach wysyłających: Reguła na serwerze odbierającym: $ModLoad imudp $UDPServerRun 514 $template FILENAME,"/var/log/%fromhost-ip%/syslog.log" *.*?FILENAME AKAICamp #6: Security 13

14 Zapora sieciowa iptables Reguły blokowania połączeń przychodzących, polityka DROP nie wpuszczać połączeń SSH z innych kontynentó Reguły blokowania połączeń wychodzących, polityka DROP, ale wypuścić ruch do: serwerów z aktualizacjami serwera NTP serwera zbierającego logi Jeśli są interfejsy IPv6, to również ip6tables! AKAICamp #6: Security 14

15 fail2ban Monitoruje logi usług oraz systemu i blokuje atakujące adresy IP (używając iptables) W komplecie z filtrami logów dla wielu standardowych usług i akcjami do wykonania AKAICamp #6: Security 15

16 Przydatne narzędzia nmap -p x Qualys SSL Test https://www.ssllabs.com/ssltest/ WordPress: SMTP: AKAICamp #6: Security 16

Podstawy administracji PostgreSQL. DCL Data Control Language. Użytkownicy, role, uprawnienia, kopie zapasowe.

Podstawy administracji PostgreSQL. DCL Data Control Language. Użytkownicy, role, uprawnienia, kopie zapasowe. PostgreSQL 1 Bazy Danych Podstawy administracji PostgreSQL. DCL Data Control Language. Użytkownicy, role, uprawnienia, kopie zapasowe. Antoni Ligęza, Marcin Szpyrka Wykorzystano materiały: http://www.postgresql.org/docs/8.3/interactive/

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Unix/Linux. Zarzadzanie systemem GNU/Linux. Sławomir Nowaczyk Slawomir.Nowaczyk@agh.edu.pl AGH. Katedra Automatyki.

System operacyjny Unix/Linux. Zarzadzanie systemem GNU/Linux. Sławomir Nowaczyk Slawomir.Nowaczyk@agh.edu.pl AGH. Katedra Automatyki. System operacyjny Unix/Linux Wykład 5 Zarzadzanie systemem GNU/Linux Sławomir Nowaczyk Slawomir.Nowaczyk@agh.edu.pl Laboratorium Informatyki Autormatyki Akademia Górniczo-Hutnicza May 22, 2010 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - konfiguracja serwera

Aplikacje WWW - konfiguracja serwera Aplikacje WWW - konfiguracja serwera Jan Wróblewski Wersja z 5 maja 2015 1 Wybór serwera i systemu 2 Podstawowa konfiguracja serwera na KVM 3 Konfiguracja serwera www - apache2, mysql, php, phpmyadmin

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja serwera FreeRADIUS v. 2

Instalacja i konfiguracja serwera FreeRADIUS v. 2 Instalacja i konfiguracja serwera FreeRADIUS v. 2 Maja Górecka-Wolniewicz, UCI, UMK dokument przygotowany w ramach projektu B-R eduroam-pionier Zaktualizowany w ramach projektu PLATON 2012-09-10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Warsztat Windows Server 2008 HEROES. happen {here}

Warsztat Windows Server 2008 HEROES. happen {here} Warsztat Windows Server 2008 HEROES happen {here} Spis treści Laboratorium Initial Configuration Tasks...1 Laboratorium Role i funkcje...2 Laboratorium Active Directory...3 Laboratorium Serwer CORE...6

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

Adam Warnowski adamrw@konto.pl NT Group 1 / 25

Adam Warnowski adamrw@konto.pl NT Group 1 / 25 APACHE Adam Warnowski adamrw@konto.pl NT Group 1 / 25 Plik konfiguracyjny - /etc/httpd/conf/httpd.conf AccessConfig directive *Składnia:* AccessConfig /nazwa_pliku/ *Domyślnie:* AccessConfig conf/access.conf,

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciami komputerowymi

Administrowanie sieciami komputerowymi Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Administrowanie sieciami komputerowymi studia niestacjonarne Rzeszów 2010 Tematyka ćwiczeń: Ćwiczenie nr 1: Elementy zarządzania routerem brzegowym Ethernet

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie serwerami oddziałów firmy... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie kontrolera RODC w oddziałach firmy...

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami informatycznymi. Zarządzanie serwerem httpd: Apache

Zarządzanie systemami informatycznymi. Zarządzanie serwerem httpd: Apache Zarządzanie systemami informatycznymi Zarządzanie serwerem httpd: Apache Serwer httpd Apache - zalety Apache - otwarty serwer HTTP dostępny dla wielu systemów operacyjnych (m.in. UNIX, GNU/Linux, BSD,

Bardziej szczegółowo

System zdalnego zarządzania serwerem Unix poprzez strony WWW Webmin. Autor: Karol Lewandowski IVFDS

System zdalnego zarządzania serwerem Unix poprzez strony WWW Webmin. Autor: Karol Lewandowski IVFDS System zdalnego zarządzania serwerem Unix poprzez strony WWW Webmin Autor: Karol Lewandowski IVFDS 1 STRESZCZENIE Praca przedstawia system Webmin, który poprzez interfejs sieci WWW pozwala na zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Korporacyjne rozwiązania G Data

Poradnik administratora Korporacyjne rozwiązania G Data Poradnik administratora Korporacyjne rozwiązania G Data Przejrzyj wybrane zagadnienia dotyczące obsługi aplikacji G Data do ochrony przedsiębiorstw. Dowiedz się w jaki sposób funkcjonują aplikacje G Data

Bardziej szczegółowo

Instalacja Xpress Scan dla systemu mmedica ver.1.0.9

Instalacja Xpress Scan dla systemu mmedica ver.1.0.9 Instalacja Xpress Scan dla systemu mmedica ver.1.0.9 1 Instalacja Xpress Scan : Uwaga: - po instalacji systemu wymagany jest restart serwera na który jest instalowany system Xpress Scan - do instalacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. IPSec...95 6.1. IPSec a translacja adresów (maskarada)... 98

Rozdział 6. IPSec...95 6.1. IPSec a translacja adresów (maskarada)... 98 Spis treści Przedmowa...9 Rozdział 1. Wstęp...11 Rozdział 2. Słabość protokołów sieciowych i związane z tym problemy...13 Rozdział 3. SSL jako standard bezpiecznego przesyłania danych...15 3.1. Historia

Bardziej szczegółowo

GravityZone PODRĘCZNIK INSTALACJI

GravityZone PODRĘCZNIK INSTALACJI GravityZone PODRĘCZNIK INSTALACJI Bitdefender GravityZone Podręcznik instalacji Data publikacji 2015.08.14 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja OpenVPN 2008-07-28. Parę słów o VPN i OpenVPN

Konfiguracja OpenVPN 2008-07-28. Parę słów o VPN i OpenVPN Parę słów o VPN i OpenVPN VPN (Virtual Private Network) Wirtualna Sieć Prywatna to tunel łączący komputery lub sieci komputerowe biegnący przez inną sieć najczęściej Internet. Tunel jak sama nazwa wskazuje

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie... Spis treści Część I O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...21 Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27 Rozdział 1. Wprowadzenie do architektury kopii zapasowych

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux. Praca dyplomowa

Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux. Praca dyplomowa Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux Praca dyplomowa 1 Spis Treści: Wstęp - strona 4 Rozdział I System Linux - strona 6 1.1 Wybór dystrybucji systemu. - strona 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności Załącznik nr 7 do siwz (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego systemu i sprzętu Przedmiot postępowania: Zakup oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych wraz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora BitDefender Management Server 3.5 Przewodnik administratora Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2.

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2. 1 Index 1 Opakowanie i zawartość...5 1.1 Opakowanie...5 1.2 Zawartość opakowania...5 1.3 Wersje modemu...6 2 Opis ogólny...7 2.1 Panel przedni...7 2.2 Panel tylni...7 2.3 Złącza zewnętrzne...8 2.3.1 Interfejsy

Bardziej szczegółowo