Pakiet 3 Dossier: podsumowanie dokumentacji promującej darmowe, poufne i dobrowolne testy w kierunku HIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pakiet 3 Dossier: podsumowanie dokumentacji promującej darmowe, poufne i dobrowolne testy w kierunku HIV"

Transkrypt

1

2 Pakiet 3 Dossier: podsumowanie dokumentacji promującej darmowe, poufne i dobrowolne testy w kierunku HIV Dziękujemy za pobranie dossier zawierającego podstawowe informacje dotyczące dostępnej prezentacji Dossier zostało napisane, by wesprzeć organizacje realizujące program Europejskiego Tygodnia Testowania w kierunku HIV. Naszym zdaniem dossier może być przydatne na dwa sposoby: 1. W celu przekazania i uzupełnienia wiedzy uzasadniającej konieczność zwiększenia ilości działań na rzecz testowania w kierunku HIV 2. W celach doradczych, dla ułatwienia współpracy pomiędzy partnerami (takimi jak politycy, krajowe i lokalne organy planujące i koordynujące działania związane z HIV/AIDS, służba zdrowia oraz organizacje społeczno obywatelskie) oraz w celu uzyskania ich poparcia w promowaniu regularnego testowania w kierunku HIV. Niniejszy dokument został opracowany w celu dostarczenia dodatkowych, nie zawartych w slajdach, informacji oraz jako pomoc przy prezentowaniu dossier zainteresowanym organom rządowym, partnerom i organizacjom. Zawarte w obu dokumentach informacje są uzasadnieniem i rozwinięciem kluczowych przesłań Europejskiego Tygodnia Testowania w kierunku HIV. Dokument zawiera: Sekcja 1 Lista skrótów i definicji Sekcja 2 Kluczowe przesłania tygodnia testowania Sekcja 3 Wiedza na temat lokalnej epidemii HIV: sytuacja HIV w Europie Sekcja 4 Późne rozpoznanie zakażenia HIV Sekcja 5 Charakterystyka osób z późno rozpoznanym zakażeniem HIV Sekcja 6 Konsekwencje późnego rozpoznania Sekcja 7 Bariery dla testowania w kierunku HIV Sekcja 8 Przezwyciężanie barier dla testowania w kierunku HIV Sekcja 9 Monitorowanie programu i ocena Sekcja 10 Podsumowanie Sekcja 11 Wzory slajdów Celem niniejszego dokumentu jest jedynie wsparcie i udzielenie porad. Wykorzystanie zawartych w nim informacji oraz/lub użycie Dossier jako elementu 1

3 działań w zakresie Europejskiego Tygodnia Testowania w kierunku HIV nie jest obowiązkowe. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem Przypominamy również o naszej aktywności na Facebooku (facebook.com/eurohivtestweek) i Twitterze (twitter.com/eurohivtestweek). Zachęcamy do dzielenia się planami, wszelkimi informacjami i zdjęciami, co pozwoli nam budować zainteresowanie tygodniem testowania oraz udział w jego przebiegu. 2

4 Sekcja 1 Lista skrótów i definicji Skróty użyte w niniejszym dokumencie AIDS Acquired immunodeficiency syndrome Zespół nabytego niedoboru odporności ART Antiretroviral treatment leczenie / terapia antyretrowirusowa CD4 Cluster of differentiation gronko różnicowania (jednostka miary ilości białych krwinek będąca jednostka miary zaawansowania infekcji HIV) ECDC European Centre for Disease Prevention and Control Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób HIV Human immunodeficiency virus Ludzki wirus niedoboru odporności HTC HIV testing and counselling Poradnictwo i testowanie w kierunku HIV IDU Injecting drug user Osoba uzależniona od dożylnych substancji psychoaktywnych MSM Men who have sex with men Mężczyźni mający kontakty seksualne z mężczyznami NGO Non-governmental organisation Organizacja pozarządowa PLHIV People living with HIV Ludzie żyjący z HIV STI Sexually transmitted infection Infekcje przenoszone drogą płciową SW Sex worker Pracownik seksualny TB Tuberculosis - Gruźlica UNAIDS United Nations Joint Programme on HIV/AIDS - Wspólny Program Narodów Zjednoczonych Zwalczania HIV i AIDS US CDC Centre for Disease Control Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom WHO World Health Organisation Światowa Organizacja Zdrowia Kraje należące do Europejskiego Regionu WHO Europa Zachodnia: Andora, Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Islandia, Irlandia, Izrael, Włochy, Luksemburg, Malta, Monako, Holandia, Norwegia, Portugalia, San Marino, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Europa Centralna: Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czech, Węgry, była Jugosławia, republika Macedonii, Montenegro, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja. 3

5 Europa Wschodnia: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Łotw, Litwa, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan. 4

6 Sekcja 2 Kluczowe przesłania tygodnia testowania Przegląd kluczowych przesłań Niniejsza sekcja zawiera kluczowe przesłania Europejskiego Tygodnia Testowania w kierunku HIV. Głównym celem tygodnia testowania na HIV jest zwiększenie świadomości o korzyściach wynikających z testowania w kierunku HIV, a tym samym zwiększenie ilości osób świadomych swojego zakażenia. Dossier zawiera informacje i dane będące uzasadnieniem konieczności dążenia do tych celów oraz kluczowe przesłania Europejskiego Tygodnia Testowania w kierunku HIV. Przesłanie skierowane do wszystkich odbiorców Organizacja HIV w Europie apeluje do społeczeństwa europejskiego, aby zjednoczyło się na ten jeden tydzień, w celu zwiększenia świadomości korzyści wynikających z testowania w kierunku HIV. Ma to na celu zwiększenie ilości osób wiedzących o swoim zakażeniu i mogących przystąpić do leczenia. Wiadomość skierowana do polityków i organizacji 1. Dzięki uzyskanym przez ostatnie 30 lat postępom w medycynie pozytywny wynik testu w kierunku HIV przestał być wyrokiem śmierci i stał się możliwym do opanowania stanem medycznym. Większość zakażonych, którzy zostali odpowiednio wcześnie zdiagnozowani i przystąpili do leczenia, może prowadzić normalne, zdrowe życie. 2. Fakt, iż około 30-50% z 2,3mln zakażonych w Europie nie jest świadoma swojego stanu, a 50% osób z potwierdzonym zakażeniem zostało zdiagnozowanych zbyt późno, co przesunęło w czasie rozpoczęcie ich leczenia jest nieakceptowalny. 3. Priorytetem rządów europejskich powinno być zapewnienie jak najszerszego dostępu do dobrowolnych, darmowych i poufnych testów w kierunku HIV oraz stosownego leczenia i opieki medycznej, a także wzrostu akceptacji dla tematów związanych z HIV. 4. Im późniejsza rozpoznanie zakażenia HIV, tym mniejsza skuteczność leczenia i większe prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań zdrowotnych. W konsekwencji koszty leczenia zwiększają się zarówno dla pacjenta jak i systemu opieki zdrowotnej. 5. Późne rozpoznanie, a w efekcie opóźnione podjęcie leczenia są najważniejszymi czynnikami prowadzącymi do wystąpienia chorób związanych z zakażeniem HIV i śmierci. Brak wiedzy o zakażeniu jest również najczęstszą przyczyną dalszego rozprzestrzeniania się wirusa. 6. Stygmatyzacja związana z HIV - niesłusznie pejoratywny, a wręcz oszczerczy stosunek społeczeństwa do wszystkiego, co związane z HIV - wywołująca 5

7 6 7. niechęć do samego siebie u osób zakażonych lub podejrzewających u siebie zakażenie, często powstrzymuje je od poddania się badaniu i leczeniu. 8. Dzięki nowym technologiom przeprowadzenie testu na HIV, w większości miejsc w Europie jest szybsze i łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Przesłania dla osób, które powinny poddać się testowi w kierunku HIV Grupa docelowa odbiorców: grupy ludzi i osoby o zwiększonym ryzyku zakażenia. 1. Test w kierunku HIV powinno się wykonywać przynajmniej raz do roku lub częściej, jeśli podejmowało się ryzykowne zachowania. 2. Dzięki aktualnie dostępnym metodom leczenia zakażenia HIV, osoby odpowiednio wcześnie zdiagnozowane mogą liczyć na długie, zdrowe życie. 3. Nie wiedząc o zakażeniu i nie lecząc go dużo łatwiej jest zakazić inne osoby. 4. Mówiąc otwarcie o zakażeniu HIV można pomóc w wyeliminowaniu bezpodstawnie pejoratywnego podejścia społeczeństwa do tego tematu. 5. W przypadku otrzymania dodatniego wyniku badania na inne choroby przenoszone drogą płciową, WZW typu C lub gruźlicę należy bezzwłocznie wykonać test w kierunku HIV. 6. W okresie pomiędzy kolejnymi testami należy zapobiegać zakażeniu między innymi poprzez stosowanie prezerwatyw. 7. Każdej osobie, u której rozpoznano zakażenie, powinien zostać zaoferowany dostęp do odpowiedniego leczenia i opieki medycznej. Przesłania dla osób, które powinny oferować test w kierunku HIV Grupa docelowa odbiorców: pracownicy służby zdrowia oraz osoby zarządzające programem testowania 1. Test w kierunku HIV powinien być oferowany w większej ilości placówek niż aktualnie, włączając w to placówki medyczne, społeczne oraz zewnętrzne programy. 2. Osobom, u których zdiagnozowano lub zlecono badanie w kierunku innych chorób przenoszonych drogą płciową, WZW typu C lub gruźlicy, powinno się zaproponować test w kierunku HIV. 3. Powinno być powszechną praktyką oferowanie testu w kierunku HIV wszystkim osobom wykazującym objawy mogące być wynikiem zakażenia lub objawy bezpośrednio związane z zakażeniem. 4. Test w kierunku HIV powinien być rutynowo proponowany wszystkim osobom, które mogły być narażone na zakażenie wirusem. 5. Nie należy się obawiać rozmów o HIV. Test w kierunku HIV powinien być proponowany w ten sam sposób jak wszystkie inne rutynowe badania. Przeprowadzone analizy pokazują, że większość osób, którym test został zaproponowany zgadza się na jego wykonanie.

8 7 6. Badanie w kierunku HIV powinno być dobrowolne, zaproponowane w odpowiednich okolicznościach z zachowaniem praw jednostki do prywatności i poufności. 7. Konsekwencją każdego pozytywnego wyniku badania w kierunku HIV powinno być włączenie danego pacjenta do stosownego programu leczenia i opieki medycznej.

9 Sekcja 3 Wiedza na temat lokalnej epidemii HIV: sytuacja HIV w Europie Sekcja zawiera przegląd informacji przedstawionych na slajdach Sytuacja HIV w Europie Zakażenie HIV stanowi w Europie znaczny problem dotyczący zdrowia publicznego. Szacuje się, że w Europejskim Regionie WHO żyje około 2,3 miliona ludzi zakażonych HIV; w tym prawie milion w zachodniej i centralnej Europie oraz 1,4 miliona we wschodniej Europie i centralnej Azji. Ponadto szacuje się, że jedna trzecia osób żyjących z HIV w krajach Unii Europejskiej nie jest świadoma swojego zakażenia, a w niektórych krajach Europy Wschodniej proporcja ta sięga nawet 50%. Liczba osób żyjących z HIV oraz osób nieświadomych swojego zakażenia została oszacowana przez firmę Hamers&Phillips oraz Working Group on Estimation of HIV Prevalence In Europe (Grupę roboczą szacującą powszechność występowania HIV w Europie ). Chociaż dane dotyczące niektórych krajów są niedostępne lub niepełne, opracowane modele matematyczne pozwalają na wykonanie wiarygodnych szacunków. 8

10 Poniższa tabela przedstawia oszacowaną procentową liczbę osób żyjących z nierozpoznanym zakażeniem HIV w krajach europejskich, w których dostępne są opublikowane dane. Procent osób żyjących z nierozpoznanym zakażeniem HIV Republika Czech 20-25% Dania 15-20% Francja 30% Niemcy 25-30% Włochy 25% Łotwa 50% Holandia 40% Norwegia 15% Polska 50% Słowacja 20-30% Szwecja 12-20% Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn. 30% Przeciwdziałanie występowaniu dużej liczby osób żyjących z nierozpoznanym zakażeniem HIV zostało w 2006 roku uznane za priorytet przez 25 państw członkowskich Unii Europejskiej, 5 nienależących do UE krajów, WHO, UNAIDS, US CDC, ECDC oraz inne publiczne organizacje obywatelskie. W 2010 roku WHO opublikowała zbiór zasad postępowania, dotyczących zwiększenia dostępu do poradnictwa i testowania w kierunku HIV w krajach Europejskiego Regionu WHO. Wspomniana publikacja miała na celu udowodnienie, iż dla zapewnienia największej efektywności strategii testowania konieczne jest docieranie do społeczności zwiększonego ryzyka zakażeniem poprzez różne placówki opieki medycznej i społeczne. ( Scaling up HIV testing and counselling in the WHO European Region, WHO, 2010) Istotą zwalczania epidemii HIV w Europie, jest zrozumienie przyczyn późnego rozpoznawania zakażenia, barier dla testowania w kierunku HIV, występujących w grupach wysokiego ryzyka oraz zaangażowanie pracowników służby zdrowia wszystkich specjalności, a nie tylko tych związanych bezpośrednio z HIV / AIDS i zobligowanie ich do proponowania testu w kierunku HIV osobom z grup zwiększonego ryzyka i wykazującym objawy mogące wskazywać na zakażenie. 9

11 Zwiększenie ilości wykonywanych testów, a tym samym osób świadomych swojego zakażenia jest obowiązkiem służb zdrowia publicznego, spełniającym ich podstawowe zadania redukowanie zachorowalności i śmiertelności oraz zmniejszanie ilości nowych zakażeń. Udowodniono też, że ma to również znaczenie z ekonomicznego punktu widzenia. Tempo i sposób rozprzestrzenienia się epidemii HIV są zróżnicowane w poszczególnych regionach Europy. Podczas gdy w krajach Europy Zachodniej i Centralnej epidemia HIV utrzymuje na stałym poziomie, w krajach Wschodniej Europy i Azji Centralnej nadal się rozwija. W Europie Zachodniej HIV przenoszony jest najczęściej pomiędzy mężczyznami mającymi stosunki seksualne z mężczyznami (MSM), natomiast w Europie Wschodniej najbardziej narażone na zakażenie są osoby herteroseksualne oraz zażywające dożylne środki psychoaktywne (IDU). Europejskie wytyczne dotyczące testowania w kierunku HIV obejmują zalecenie, że dostęp do dobrowolnych, poufnych i darmowych testów w kierunku HIV powinien być zapewniony w różnych rodzajach placówek. Rutynowe testowanie w kierunku HIV powinno być powszechnie oferowane osobom korzystającym z usług określonych placówek, takich jak kliniki chorób przenoszonych drogą płciową, kliniki opieki przedurodzeniowej oraz ośrodki odwykowe dla narkomanów. Testy w kierunku HIV powinny być również oferowane w społecznych ośrodkach testowania oraz poprzez programy skierowane do grup zwiększonego ryzyka. Kluczem do skutecznego przeprowadzenia działań na rzecz testowania w kierunku HIV są odpowiednie monitorowanie i ocena. Testowanie w kierunku HIV oraz rozpoznawanie zakażenia są kluczowymi krokami na drodze do zapewnienia osobom żyjącym z HIV odpowiedniego leczenia i opieki medycznej. Badanie przeprowadzone we Francji wykazało, że istnieje duża różnica pomiędzy liczbą wszystkich osób zakażonych (100%), a liczbą osób z rozpoznanym zakażeniem (81%) (Supervie et al 2012). Zwiększenie ilości przeprowadzanych testów jest istotnym krokiem w kierunku zmniejszenia tej różnicy. Mimo, że leczenie antyretrowirusowe jest coraz szerzej dostępne w większości krajów, we Wschodniej Europie i Centralnej Azji ilość nowych zakażeń nadal znacznie wyprzedza wzrost dostępności leczenia, co w wielu krajach znacząco wpływa na dużą ilość osób późno włączanych do leczenia. Chociaż w Europie Zachodniej ogólna sytuacja dotycząca HIV jest znacznie lepsza, nadal istnieje wiele obszarów, w których ilość wykonywanych testów oraz dostęp do testów i opieki medycznej pozostają na bardzo niskim poziomie. W wielu krajach europejskich opublikowane dane dotyczące opieki medycznej i leczenia osób 10

12 zakażonych są niepełne, a jedynie kilka krajów monitoruje jakość opieki medycznej lokalnie lub ogólnokrajowo. Zebrane ostatnio dane wykazały, że częstotliwość występowania zakażeń HIV wśród MSM w Wielkiej Brytanii znacznie wrosła, mimo iż ilość stosunków seksualnych odbywanych bez zabezpieczenia zwiększyła się jedynie w niewielkim stopniu. Wywnioskowano, iż stosowanie leczenia antyretrowirusowego wpływa jedynie w ograniczonym stopniu na spadek ilości zakażeń. Podsumowując można stwierdzić, że tylko zwiększenie ilości wykonywanych testów w kierunku HIV połączone z rozpoczynaniem leczenia bezpośrednio po rozpoznaniu będzie mogło doprowadzić do znacznego zmniejszenia ilości nowych zakażeń (Phillips et al). Literatura dodatkowa /uzupełniająca/ 1. Hamers FF & Phillips AN. Diagnosed and undiagnosed HIV-infected populations in Europe. HIV Medicine, Working Group on Estimation of HIV Prevalence in Europe. HIV in hiding: methods and data requirements for the estimation of the number of people living with undiagnosed HIV. AIDS, HIV in Europe. HIV Indicator Conditions: Guidance for implementing HIV testing in adults in Health Care Settings, WHO/Europe. Scaling up HIV testing and counselling in the WHO European Region, World Bank & WHO. HIV in the European Region. Policy Brief, UNAIDS. Global report: UNAIDS report on the global epidemic, Gardner et al. The Spectrum of Engagement in HIV Care and its Relevance to Test-and-Treat Strategies for Prevention of HIV Infection. Clinical Infectious Diseases, Phillips AN. et al. Increased HIV Incidence in Men Who Have Sex with Men Despite High Levels of ART-Induced Viral Suppression: Analysis of an Extensively Documented Epidemic. PLOS ONE,

13 Sekcja 4 Późne rozpoznanie zakażenia HIV Sekcja zawiera przegląd informacji przedstawionych na slajdach Późne rozpoznanie: definicja Wyrażenie późne rozpoznanie odnosi się do osób, które są nieświadome zakażenia i nie wykonują testu przed spadkiem liczby komórek CD4 poniżej określonego poziomu. Stosowanie różnych definicji wyrażenia późnego rozpoznania przez lata stanowiło problem. W październiku 2009 roku ustalono jednoznaczną, powszechnie obowiązującą definicję. Uzgodniono, iż termin późne rozpoznanie dotyczy: Osób zgłaszających się pod opiekę z liczbą CD4 poniżej 350 komórek/ml. Osób z chorobą wskaźnikową AIDS, niezależnie od ilości komórek CD4. Ustalono również, że zwrot zaawansowane zakażenie HIV dotyczy: Osób zgłaszających się pod opiekę z liczbą CD4 poniżej 200 komórek/ml Osób z chorobą wskaźnikową AIDS, niezależnie od ilości komórek CD4. Późne rozpoznania w Europie: kraje Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego W raporcie opublikowanym przez ECDC i WHO Europe pt.: HIV/AIDS surveillance in Europe 2011 napisano: W roku 2011 dostępne dane na temat liczby komórek CD4 w momencie rozpoznania pochodziły z 21 krajów i dotyczyły 15,625 przypadków, (co stanowi 56% wszystkich przypadków zgłoszonych w roku 2011). Jak wynika z tych danych połowa przypadków (49%) została zaklasyfikowana jako osoby z późno rozpoznanym zakażeniem (CD4 <350kmórek/mm 3 ), a 29% stanowiły osoby z zaawansowanym zakażeniem HIV (CD4 <200komórek/mm 3 ). Największy procent późnych rozpoznań stwierdzono wśród osób heteroseksualnych pochodzących z subsaharyjskich krajów afrykańskich (63%) oraz osób uzależnionych od dożylnych środków psychoaktywnych (IDU) (48%). Najniższy procent późnych rozpoznań stwierdzono natomiast u mężczyzn mających stosunki seksualne z mężczyznami (MSM)(38%) oraz w przypadkach przeniesienia wirusa z matki na dziecko (21%). Procent późnych rozpoznań waha się od 27% w Republice Czech do 33% w Rumunii i 56% we Włoszech. Fakt, że połowa osób, u których zbadano liczbę komórek CD4 bezpośrednio po rozpoznaniu uzyskała wynik poniżej 350 komórek/mm 3 jest bardzo niepokojący. Tak wysoki odsetek późno rozpoznanych zakażeń jest wynikiem niskiej dostępności testów w kierunku HIV oraz niewielkiej liczby wykonywanych testów. Im później 12

14 rozpoczęte leczenie, tym mniejsze korzyści kliniczne, a także mniejsza wartość prewencyjna w zakresie dalszego rozprzestrzeniania się wirusa. W celu zwiększenia ilości wczesnych rozpoznań zakażenia oraz zapewnienia zakażonym właściwej opieki medycznej i leczenie rozpoczynanego w odpowiednim momencie, należy promować i zwiększać dostępność poradnictwa w zakresie HIV w całej Europie. Działania te mogą wpłynąć na poprawę wyników leczenia, zwiększenie korzyści klinicznych, a także przyczynić się do zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa HIV. Poniższa tabela przedstawia listę 21 krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które udostępniły dane z 2011 roku na temat odsetka późnych rozpoznań zakażenia. Kraje Unii Europejskiej Odsetek późnych rozpoznań zakażenia HIV w 2011r. Austria 50% Grecja 53% Belgia 41% Irlandia 52% Bułgaria 46% Włochy 56% Cypr 48% Malta 66% Łotwa 44% Holandia 43% Luksemburg 44% Portugalia 68% Republika Czech 27% Rumunia 33% Dania 49% Słowacja 38% Finlandia 54% Hiszpania 46% Francja 50% Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn. 48% 13

15 Późne rozpoznania w Europie: kraje spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego W 7 krajach spoza UE i EOG sytuacja jest jeszcze gorsza. W tym regionie u około dwóch trzecich osób żyjących z HIV późno rozpoznano zakażenie, a u 38% zdiagnozowano zaawansowane zakażenie HIV. Poniższa tabela przedstawia listę 7 krajów spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które udostępniły dane z 2011 roku na temat odsetka późnych rozpoznań zakażenia : Kraje nie należące do Unii Europejskiej Odsetek późnych rozpoznań zakażenia HIV w 2011r Armenia 52% Montenegro 22% Azerbejdżan 66% Serbia 58% Bośnia i Hercegowina 64% Tadżykistan 76% Izrael 54% Literatura uzupełniająca 1. Antinori A et al. Late presentation of HIV infection: a consensus definition HIV Medicine, ECDC/WHO Europe. HIV/AIDS surveillance in Europe 2011 by ECDC/WHO Europe,

16 Sekcja 5 Charakterystyka osób z późno rozpoznanym zakażeniem HIV Sekcja zawiera przegląd informacji zawartych w slajdach Późne rozpoznanie Zgodnie z wynikami badania opublikowanymi w magazynie PLOS Medicine we wrześniu 2013 roku, późne rozpoznawanie zakażenia HIV oraz włączanie do leczenia stanowi poważny problem w całej Europie. Wymienione wyżej międzynarodowe badanie, kierowane przez Amandę Mocroft z University College London w Wielkiej Brytanii, obejmowało analizę danych zebranych podczas badania COHERE dotyczących 84,000 osób zakażonych HIV z 35 różnych krajów europejskich w okresie od stycznia 2000 do stycznia 2010 roku. Badacze przeanalizowali dane z ponad 20 ośrodków badawczych, przekazujących dane organizacji COHERE, z całej Europy i ustalili, że wśród osób biorących udział w badaniu, w czasie trwania badania, niemal 54% osób z rozpoznanym zakażeniem zgłosiło się na leczenie dopiero z liczbą CD4 niższą niż 350 komórek/mm 3 lub z chorobą wskaźnikową AIDS rozwiniętą w ciągu 6 miesięcy od rozpoznania. Badacze ustalili, że odsetek późnych rozpoznań we wszystkich populacjach spadł z 57,3% w roku 2000 do 51,7% w latach 2010/2011. Jednakże w niektórych subpopulacjach, np. wśród osób uzależnionych od dożylnych środków psychoaktywnych (IDU), żyjących w Europie Południowej, odsetek ten znacznie wzrósł w tym samym okresie czasu. Ponadto stwierdzono, że większa ilość późnych rozpoznań jest ściśle związana ze wzrostem śmiertelności w wyniku chorób związanych z AIDS, zwłaszcza w pierwszym roku po rozpoznaniu zakażenia. Ustalono również, że mniej niż 10% osób, u których rozpoznano zakażenie decyduje się na opóźnione zgłoszenie się pod opiekę medyczną, jednakże dostępne dane dotyczą niewielu pacjentów. Charakterystyka grup osób z późno rozpoznanym zakażeniem Późne rozpoznanie w Europie najczęściej dotyczy: imigrantów osób starszych osób heteroseksualnych (nie w Europie Wschodniej) osób mieszkających na obszarach o niskiej częstotliwości występowania HIV mężczyzn osób posiadających dzieci Powyższa charakterystyka to tylko ogólne wnioski, które nie mają odzwierciedlenia na wszystkich obszarach Europy. Na przykład, większość badań wykazuje, że u 15

17 osób heteroseksualnych ryzyko późnego rozpoznania jest większe niż u mężczyzn odbywających stosunki seksualne z mężczyznami, podczas gdy w Europie Wschodniej sytuacja jest odwrotna. Charakterystyka grup osób z późno rozpoznanym zakażeniem różni się w zależności od kraju oraz jest zależna od lokalnie występujących barier dla testowania zarówno na poziomie pacjenta, służby zdrowia jak i instytucjonalnym. Powszechność późnych rozpoznań jest proporcjonalna do ilości czynników ryzyka, z których niektóre przedstawione zostały na slajdzie 19. Literatura uzupełniajaca 1. Mocroft A et al. Risk Factors and Outcomes for Late Presentation for HIV- Positive Persons in Europe: Results from the Collaboration of Observational HIV Epidemiological Research Europe Study (COHERE). PLoS Med, Adler A, Mounier-Jack S & Coker J. Late diagnosis of HIV in Europe: definitional and public health challenges. AIDS Care, Mukolo, A, Villegas R, Aliyu M & Wallston KA. Predictors of Late Presentation for HIV Diagnosis: A Literature Review and Suggested Way Forward. AIDS Behav, Deblonde J, De Koker P, Hamers FF, Fontaine J, Luchters S & Temmerman M. Barriers to HIV testing in Europe: a systematic review. European Journal of Public Health, Mounier-Jack S, Nielsen S & Coker RJ. HIV testing strategies across European countries. HIV Medicine,

18 Sekcja 6 Konsekwencje późnego rozpoznania zakażenia Sekcja zawiera przegląd informacji zawartych w slajdach Konsekwencje późnego rozpoznania Konsekwencje późnego rozpoznania są groźne zarówno na poziomie jednostki jak i całego społeczeństwa. U pacjentów późne rozpoznanie łączy się z wyższą zachorowalnością i śmiertelnością, a na poziomie całego społeczeństwa skutkuje wzrostem częstotliwości przenoszenia wirusa na osoby niezakażone. To natomiast wpływa na system służby zdrowia zwiększając koszty opieki medycznej. Konsekwencje późnego rozpoznania: wzrost zachorowalności i śmiertelności Badania wykazały, że późne rozpoznanie zakażenia HIV skutkuje poważnymi problemami zdrowotnymi, które wpływają na znaczny wzrost zachorowalności i śmiertelności. Wczesne rozpoznanie zakażenia jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na prawdopodobieństwo prowadzenia normalnego, zdrowego trybu życia. Badania wykazały również, że jakość i długość życia osób, u których odpowiednio wcześnie rozpoznano zakażenie i włączono aktualnie dostępne leczenie antyretrowirusowe, nie musi odbiegać od jakości i długości życia osób niezakażonych. Szczegółowe informacje znaleźć można w wymienionej na końcu sekcji literaturze uzupełniającej. Konsekwencje późnego rozpoznania: wzrost możliwości przeniesienia wirusa na osoby niezakażone Ryzyko przeniesienia wirusa na inne, niezakażone osoby jest znacznie większe w przypadku osób nieświadomych swojego zakażenia. Badania pokazały, że rozpoznane zakażenie motywuje większość osób do zachowania niezbędnych środków ostrożności, zmniejszających ryzyko zakażenia innych osób. Jak wynika z zebranych danych, połowa i więcej nowych zakażeń w Stanach Zjednoczonych pochodzi od osób żyjących z HIV, u których nie rozpoznano zakażenia, w wyniku czego są nieświadome możliwości przeniesienia wirusa na osoby zdrowe. Dodatkowo u osób żyjących z HIV otrzymujących stosowne leczenie antyretrowirusowe, które zmniejsza ilość wirusa we krwi, prawdopodobieństwo przeniesienia zakażenia dramatycznie się zmniejsza (dotychczas zanotowano spadek prawdopodobieństwa zakażenia o 96% u osób wcześnie włączonych do leczenia antyrertowirusowego w stosunku do osób późno włączonych). 17

19 Ostatnio przeprowadzone w Wielkiej Brytanii badanie wykazało, że najczęstszym źródłem nowych zakażeń są mężczyźni żyjący z HIV, u których jeszcze nie rozpoznano zakażenia. Pomimo stopniowo zwiększającej się ilości MSM przyjmujących w pełni skuteczne leczenie antyretrowirusowe, w ostatnich 10 latach zaobserwowano wzrost częstotliwości występowania wirusa HIV. Skoro ryzyko zakażenia się od osób żyjące z HIV, skutecznie leczonych antyretrowirusowo jest znacznie mniejsze, wzrost zachorowalności należałoby łączyć z coraz rzadszym stosowaniem prezerwatyw podczas stosunków seksualnych. Opisane badanie udowadnia, że wzrost ilości przeprowadzanych testów może prowadzić do zmniejszenia ilości nowych zakażeń. (Phillips A et al 2013). Konsekwencje późnego rozpoznania: wzrost obciążenia finansowego dla systemu opieki zdrowotnej. Pełne koszty leczenia osób, u których późno rozpoznano zakażenie są znacznie wyższe, niż w przypadku osób wcześnie zdiagnozowanych. Badanie przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych (Fleishman) wykazało, że: podstawowe koszty opieki medycznej osób, u których późno rozpoznano zakażenie są od 1,5 do 3,7 razy wyższe, niż w przypadku osób wcześnie poddanych leczeniu. Podobne wyniki uzyskano w badaniu przeprowadzonym w Kanadzie. Chociaż różnice w kosztach opieki medycznej u osób wcześnie i późno zdiagnozowanych zmniejszyły się w przypadku leczenia trwającego ponad 5 lat, późne przystąpienie do leczenia wciąż wiązało się ze zwiększeniem pełnych kosztów nawet w przypadku osób przyjmujących leczenie przez 7 do 8 lat. Z innego badania przeprowadzonego w Stanach (Krentz & Gill) wywnioskowano, że: Koszty leczenia pozostają wysokie, a nawet wzrastają u pacjentów z CD4 75 komórek/ml. Do pacjentów z bardzo niską liczbą komórek CD4 należą: - pacjenci leczeni przez wiele lat, u których terapia antyretrowirusowa jest nieskuteczna w wyniku czego następuje gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia, - pacjenci pozbawieni opieki medycznej, - pacjenci z późno rozpoznanym zakażeniem, którzy nie byli świadomi swojego stanu do momentu hospitalizacji z powodu AIDS. Wymienieni pacjenci, z niską liczbą komórek CD4, zazwyczaj wymagają intensywnej kontroli, częstych wizyt lekarskich, licznych testów laboratoryjnych i skomplikowanego leczenia antyretrowirusowego. Udowodniono, że wczesne rozpoznanie zakażenia niesie ze sobą pewne korzyści, a testowanie w kierunku HIV ogranicza koszty. Badania sugerują, że testowanie na 18

20 HIV ogranicza ponoszone koszty tak długo jak procent nierozpoznanych zakażeń wynosi ponad 0,1% (Krentz HB & Gill MJ 2008). Literatura uzupełniająca 1. Adler A, Mounier-Jack S & Coker J. Late diagnosis of HIV in Europe: definitional and public health challenges. AIDS Care 21, Moreno S, Mocroft A & Monfonte A. Review: Medical and Societal consequences of late presentation. Antiviral Therapy, Antinori A, Johnson M, Moreno S, Rockstroh JK & Yasdanpanah Y. Editorial: Introduction to late presentation for HIV treatment in Europe. Antiviral Therapy, Hamers FF & Phillips AN. Diagnosed and undiagnosed HIV-infected populations in Europe. HIV Medicine, Marks G, Crepaz N and Janssen RS. Estimating sexual transmission of HIV from persons aware and unaware that they are infected with the virus in the USA. AIDS, Krentz, HB, Auld MC & Gill MJ.The high cost of medical care for patients who present late with HIV infection.hiv Medicine, Krentz, HB & Gill MJ. Cost of medical care for HIV-infected patients within a regional population from 1997 to HIV Medicine, John A. Fleishman, Baligh R. Yehia, Richard D. Moore, Kelly A. Gebo & HIV Research Network. The Economic Burden of Late Entry Into Medical Care for Patients With HIV Infection. Med Care, Phillips A, Cambiano V, Nakagawa F, Brown AE, Lampe F, Rodger A, Miners A, Elford J, Hart G, Johnson AM, Lundgren J, Delpech VC. Increased HIV Incidence in Men Who Have Sex with Men Despite High Levels of ART-Induced Viral Suppression: Analysis of an Extensively Documented Epidemic. PLoS One

EPIDEMIOLOGIA HIV/AIDS W Polsce i na świecie* www.aids.gov.pl. www.aids.gov.pl

EPIDEMIOLOGIA HIV/AIDS W Polsce i na świecie* www.aids.gov.pl. www.aids.gov.pl EPIDEMIOLOGIA HIV/AIDS W Polsce i na świecie* * Materiał do wykorzystania w ramach kampanii Krajowego Centrum ds. AIDS trwającej od 1 lipca 2008 do 1 grudnia 2009 r. - Wybrane problemy w walce z epidemią

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant.

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant. Presenter: CiaaSteek Date: 10.01.2017 Time: 10:00 City: France, Paris Spieldauer: 10min Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore Participant Gruppe A 1 Niemcy 7 Belgia 2 Polska

Bardziej szczegółowo

STOSOWANIE OPIOIDOWYCH TERAPII PRZECIWBÓLOWYCH W POLSCE

STOSOWANIE OPIOIDOWYCH TERAPII PRZECIWBÓLOWYCH W POLSCE STOSOWANIE OPIOIDOWYCH TERAPII PRZECIWBÓLOWYCH W POLSCE Biała księga dotycząca opioidów i bólu: wyzwania paneuropejskie! Leczenie łagodzące chroniczny ból jest prawem człowieka! Światowa Organizacja Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci.

Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci. Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci. dr n. med. Agnieszka Ołdakowska Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawski Uniwersytet Medyczny Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE

EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE Dane krajowe zostały opracowane na podstawie informacji przekazanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (zwany dalej NIZP-PZH) oraz zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce 2012/2013 Dane o zachorowaniach na gruźlicę w Polsce pochodzą z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę, który prowadzony jest w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

Społeczny Komitet ds. AIDS(SKA) Stowarzyszenie działające od 1993r.

Społeczny Komitet ds. AIDS(SKA) Stowarzyszenie działające od 1993r. Społeczny Komitet ds. AIDS(SKA) Stowarzyszenie działające od 1993r. Cele Kształtowanie racjonalnych zachowań indywidualnych i społecznych wobec epidemii HIV/AIDS oraz wobec Osób Żyjących z HIV/AIDS. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia zakażenia HIV. Specyfika pacjenta zakażonego.

Epidemiologia zakażenia HIV. Specyfika pacjenta zakażonego. Epidemiologia zakażenia HIV. Specyfika pacjenta zakażonego. dr med. Monika Bociąga-Jasik 1981 stwierdza się liczne przypadki pneumocystozowego zapalenia płuc i mięska Kaposiego u młodych, dotychczas zdrowych

Bardziej szczegółowo

Dodaj najnowszy element. Aktualne mapy drogowe i nowe punkty zainteresowania w aktualizacji nawigacji 2016 dają pełny obraz. Audi Oryginalne akcesoria

Dodaj najnowszy element. Aktualne mapy drogowe i nowe punkty zainteresowania w aktualizacji nawigacji 2016 dają pełny obraz. Audi Oryginalne akcesoria Dodaj najnowszy element. Aktualne mapy drogowe i nowe punkty zainteresowania w aktualizacji nawigacji 2016 dają pełny obraz. Audi Oryginalne akcesoria System nawigacji plus (RNS-D) System nawigacji (BNS

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka chorób układu krążenia - nowości zawarte w wytycznych ESC 2012

Profilaktyka chorób układu krążenia - nowości zawarte w wytycznych ESC 2012 Nowe wytyczne ESC/PTK w kardiologii Profilaktyka chorób układu krążenia - nowości zawarte w wytycznych ESC 2012 Przemysław Trzeciak Częstochowa 11.12.2012 Umieralność z powodu chorób ukł. krążenia w latach

Bardziej szczegółowo

Sewilla, lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU

Sewilla, lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU Sewilla, 11-12 lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU OGÓLNOEUROPEJSKIE BADANIE KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI (EU Menu) Propozycja przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013 12 grudnia 2012 Cele Programu Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym Europy Budowanie wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi Solidarność między młodymi

Bardziej szczegółowo

Ryzykowne zachowania seksualne aspekt medyczny

Ryzykowne zachowania seksualne aspekt medyczny Konferencja naukowa Wychowanie seksualne w szkole cele, metody, problemy. Lublin, 10 marca 2014 r. Ryzykowne zachowania seksualne aspekt medyczny dr n.med Ewa Baszak-Radomańska Gabinety TERPA ryzykowne

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA - wnioski z badania ankietowego Prowadzenie współpracy międzynarodowej (w %) nie tak 28% 72% Posiadanie opracowanego

Bardziej szczegółowo

Polska a Europa - w drodze do nowoczesnych standardów

Polska a Europa - w drodze do nowoczesnych standardów Polska a Europa - w drodze do nowoczesnych standardów Programy profilaktyczne, a rzeczywistość Finansowanie szczepień ze środków publicznych Joanna Zabielska-Cieciuch Wśród 27 krajów Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Rola prewencji pierwotnej (szczepień) w budowaniu zdrowia Polaków

Rola prewencji pierwotnej (szczepień) w budowaniu zdrowia Polaków Rola prewencji pierwotnej (szczepień) w budowaniu zdrowia Polaków Witold Zatoński Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Seminarium edukacyjne pt.: Innowacje w systemie szczepień

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia HIV: kto, kiedy i dlaczego zakaża się wirusem HIV w Polsce

Epidemiologia HIV: kto, kiedy i dlaczego zakaża się wirusem HIV w Polsce Epidemiologia HIV: kto, kiedy i dlaczego zakaża się wirusem HIV w Polsce Magdalena Rosińska, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny Jak powstają statystyki dotyczące HIV? Osoby,

Bardziej szczegółowo

Solidarity Payments. Gratyfikacje Solidarnościowe

Solidarity Payments. Gratyfikacje Solidarnościowe SPORT & BUSINESS FOUNDATION Football Business Group Styczeń 2007 Solidarity Payments Gratyfikacje Solidarnościowe SPORT & BUSINESS FOUNDATION Football Business Group Al. Niepodległości 8a/8 61-875 Poznań

Bardziej szczegółowo

Promocja zdrowego środowiska. z chorobami przewlekłymi Zdrowie publiczne i praca (PH Work)

Promocja zdrowego środowiska. z chorobami przewlekłymi Zdrowie publiczne i praca (PH Work) Promocja zdrowego środowiska pracy dla pracowników z chorobami przewlekłymi Zdrowie publiczne i praca (PH Work) Dane techniczne o projekcie Realizacja w latach 2011-2013 Finansowanie z Programu Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt Zapewnienie wszystkim w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrostanu stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

1. Akcja specjalna prowadzona jest pod nazwą Zakłady sportowe, zwana dalej Akcją specjalną.

1. Akcja specjalna prowadzona jest pod nazwą Zakłady sportowe, zwana dalej Akcją specjalną. REGULAMIN AKCJI SPECJALNEJ ZAKŁADY SPORTOWE I. Postanowienia ogóle 1. Akcja specjalna prowadzona jest pod nazwą Zakłady sportowe, zwana dalej Akcją specjalną. 2. Organizatorem Akcji specjalnej jest firma

Bardziej szczegółowo

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Zofia Pawłowska kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

1 GRUDNIA 2015R. Światowy Dzień Walki z AIDS

1 GRUDNIA 2015R. Światowy Dzień Walki z AIDS 1 GRUDNIA 2015R. Światowy Dzień Walki z AIDS O AIDS zaczęło być głośno w latach 80. Przede wszystkim dzięki działalności środowisk gejowskich w Stanach Zjednoczonych, które jako pierwsze padły ofiarą epidemii.

Bardziej szczegółowo

Czy potrzebujemy nowych. szczepionek. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Paostwowy Zakład Higieny Konferencja Prasowa 20.04.

Czy potrzebujemy nowych. szczepionek. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Paostwowy Zakład Higieny Konferencja Prasowa 20.04. Czy potrzebujemy nowych szczepionek Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Paostwowy Zakład Higieny Konferencja Prasowa 20.04.2015 Ewa Bernatowska Klinika Immunologii Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Bardziej szczegółowo

Oporność na antybiotyki w Unii Europejskiej

Oporność na antybiotyki w Unii Europejskiej Podsumowanie danych z 2014 roku o oporności na antybiotyki w Unii Europejskiej Dane z monitorowania sieci EARS-Net Listopad 2015 Poważne zagrożenie: oporność na antybiotyki w Unii Europejskiej Oporność

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia HIV/AIDS w woj. zachodniopomorskim z uwzględnieniem działalności Punktów Konsultacyjno- Diagnostycznych Konferencja wojewódzka w

Epidemiologia HIV/AIDS w woj. zachodniopomorskim z uwzględnieniem działalności Punktów Konsultacyjno- Diagnostycznych Konferencja wojewódzka w Epidemiologia HIV/AIDS w woj. zachodniopomorskim z uwzględnieniem działalności Punktów Konsultacyjno- Diagnostycznych Konferencja wojewódzka w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie 17.10.2013r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie realizacji w 2016 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

Zakażenie HIV u osób 50+

Zakażenie HIV u osób 50+ Zakażenie HIV u osób 50+ Alicja Wiercioska-Drapało Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych WUM/ Wojewódzki Szpital Zakaźny Warszawa Częstośd występowania zakażeo HIV i AIDS u osób starszych

Bardziej szczegółowo

Darmowe badania w kierunku HCV dla Pań w ciąży

Darmowe badania w kierunku HCV dla Pań w ciąży Darmowe badania w kierunku HCV dla Pań w ciąży Szanowna Pani, Do listopada 2014r. kobiety ciężarne mają możliwość bezpłatnego przebadania się w kierunku zakażenia wirusem zapalenia wątroby C (HCV). Stanowią

Bardziej szczegółowo

Co robię, aby nie zachorować na AIDS? Mateusz Hurko kl. III AG

Co robię, aby nie zachorować na AIDS? Mateusz Hurko kl. III AG Co robię, aby nie zachorować na AIDS? Mateusz Hurko kl. III AG -Czym jest HIV? -HIV jest wirusem. Jego nazwa pochodzi od: H human I immunodeficiency ludzki upośledzenia odporności V virus wirus -To czym

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Islandia Irlandia

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie. Maria Korzeniewska-Koseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie. Maria Korzeniewska-Koseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie Maria KorzeniewskaKoseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Zapadalność na gruźlicę na świecie w 2013 roku 8,6 mln 9,4 mln nowych zachorowań Zapadalność

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi InterNeo mobile data 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 200 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 500 250,00

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści. 10/9/2014 Synchronizing Healthcare

Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści. 10/9/2014 Synchronizing Healthcare Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści 1 10/9/2014 Synchronizing Healthcare Badania medyczne zrobiły tak niebywały postęp, że dziś praktycznie nie ma już ani jednego zdrowego

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia dla wypełniających raport o zachorowaniu na AIDS i /lub zgonie chorego na AIDS

Objaśnienia dla wypełniających raport o zachorowaniu na AIDS i /lub zgonie chorego na AIDS Państwowy Zakład Higieny - Instytut Naukowo-Badawczy - Zakład Epidemiologii 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, tel. (0-22) 54-21-204 Objaśnienia dla wypełniających raport o zachorowaniu na AIDS i /lub

Bardziej szczegółowo

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe (cena za minutę połączenia) 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł Transmisja danych (cena za 100

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom. PROJEKTUCHWALY Uchwala nr. Rady Miasta Katowice z dnia. BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wpl. 2012-09-., 2 BRM...... w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom". przeciwko pneumokokom

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile Obowiązuje od 01.07.2014 r. Informacje o usłudze 1. Usługa FreshNet Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy myavon - cennik skrócony w sieci myavon poza siecią 1 minuta 0.40 zł 0.69 zł SMS 0.20 zł 0.20 zł MMS 0.45 zł 0.45 zł myavon - cennik szczegółowy myavon myavon 1 minuta w naliczaniu 1-sekunwym myavon innych

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 23.08.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2014 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane

Bardziej szczegółowo

Aktualne problemy związane z nadzorem nad zakażeniami HIV i zachorowaniami na AIDS w Polsce

Aktualne problemy związane z nadzorem nad zakażeniami HIV i zachorowaniami na AIDS w Polsce Aktualne problemy związane z nadzorem nad zakażeniami HIV i zachorowaniami na AIDS w Polsce Magdalena Rosińska, Beata Werbińska Zakład Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny Stan prawny USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł CENNIK POSTPAID W SIECI LARK MOBILE Obowiązuje od 01.07.2013 r. Informacje o usłudze 1. Usługa Lark Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. 2. Usługa świadczona jest przez Operatora

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ZDROWIA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ HBSC) Joanna Mazur Instytut Matki i Dziecka

SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ZDROWIA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ HBSC) Joanna Mazur Instytut Matki i Dziecka SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ZDROWIA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ HBSC) Joanna Mazur Instytut Matki i Dziecka Informacje o badaniach HBSC 213/14 44 kraje członkowskie sieci HBSC (Health Behaviour

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Oczekiwania i bariery Paweł Kaczmarek Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu Projekt MAPEER SME MŚP a Programy wsparcia B+R Analiza

Bardziej szczegółowo

HI H V? AI A DS D? J.Kadowska 2006

HI H V? AI A DS D? J.Kadowska 2006 W Ŝyciu jak w tańcu kaŝdy krok ma znaczenie. HIV? AIDS? J.Kadowska 2006 HIV? To ludzki wirus upośledzenia odporności AIDS? To zespół nabytego upośledzenia odporności to końcowy etap zakażenia wirusem HIV

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski NIEPEŁNOSPRAWNI W EUROPIE Około 83,2 mln ogółu ludności Europy to osoby z niepełnosprawnością (11,7%

Bardziej szczegółowo

Statystyki zachorowań

Statystyki zachorowań I AIDS Informacje ogólne Budowa wirusa HIV Statystyki zachorowań Światowy dzień HIV/AIDS Aktywność fizyczna Zapobieganie HIV HIV u kobiet Możliwości z HIV Przeciwskazania Ciąża Ludzie młodzi HIV u dzieci

Bardziej szczegółowo

Drogi zakażenia. kontakt seksualny (sperma, preejakulat, śluz szyjkowy), dot. także kontaktów oralnych,

Drogi zakażenia. kontakt seksualny (sperma, preejakulat, śluz szyjkowy), dot. także kontaktów oralnych, Zespół nabytego niedoboru odporności, AIDS końcowe stadium zakażenia wirusem zespołu nabytego braku odporności (HIV) charakteryzujące się bardzo niskim poziomem limfocytów, a więc wyniszczeniem układu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS Dziennik Ustaw Nr 44 2922 Poz. 227 227 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom i Zwalczania Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Seks w populacji 50+ szczęście czy zagrożenie? Anna Marzec-Bogusławska

Seks w populacji 50+ szczęście czy zagrożenie? Anna Marzec-Bogusławska Seks w populacji 50+ szczęście czy zagrożenie? I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N G R E S S TA R Z E N I A S I Ę Anna Marzec-Bogusławska Sytuacja HIV/AIDS w Polsce Ponad 18 tys. zakażeń HIV wykrytych

Bardziej szczegółowo

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Spotkanie informacyjne 26 listopada 2012r Partner Projektu Dzielnica Mokotów Plan spotkania 1. Kilka słów

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę 8 maja 2014 Łukasz Zalicki 85+ 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

Bardziej szczegółowo

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Wstęp W niniejszej ulotce wyjaśniamy, jakie leczenie możesz uzyskać, jeśli mieszkasz w regionie Lothian (Edynburg, West Lothian, Midlothian

Bardziej szczegółowo

Nowotwory gruczołu krokowego skala problemu. Dr n med. Urszula Wojciechowska

Nowotwory gruczołu krokowego skala problemu. Dr n med. Urszula Wojciechowska Nowotwory gruczołu krokowego skala problemu Dr n med. Urszula Wojciechowska Rak gruczołu krokowego na świecie Rak gruczołu krokowego jest drugim najczęściej diagnozowanym rakiem i piątą co do częstości

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne dla pacjentów

Materiały informacyjne dla pacjentów Materiały informacyjne dla pacjentów HIV i AIDS Rozdziały tego tematu: Wprowadzenie Objawy Przyczyny Rozpoznanie Leczenie Zapobieganie Komentarze Wybrane linki Krótkie nagrania dźwiękowe Wprowadzenie AIDS

Bardziej szczegółowo

Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS

Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS 17 maja Warszawa 2015 Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS obchodzony jest w trzecią niedzielę maja od 1984 roku. Inicjatorem obchodów była międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Uchroń się przed HIV/AIDS

Uchroń się przed HIV/AIDS Uchroń się przed HIV/AIDS Dlaczego wiedza na temat HIV/AIDS jest tak ważna? HIV i AIDS zabiły już miliony ludzi na świecie. Na HIV nie ma lekarstwa. Każdy, kto nie wie jak się ustrzec przed HIV, może się

Bardziej szczegółowo

Kampania edukacyjna Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka

Kampania edukacyjna Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka Kampania edukacyjna Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną

Bardziej szczegółowo

Czy grozi mi wirusowe zapalenie wątroby typu B?

Czy grozi mi wirusowe zapalenie wątroby typu B? Czy grozi mi wirusowe zapalenie wątroby typu B? Co to jest? Wirus zapalenia wątroby typu B (HBW) powoduje zakażenie wątroby mogące prowadzić do poważnej choroby tego organu. Wątroba jest bardzo ważnym

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce Sekretariat Krajowej Rady BRD Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kraków, 26/02/2015

Bardziej szczegółowo

Kampania informacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS skierowana do środowisk medycznych. 29 listopada 2013 r.

Kampania informacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS skierowana do środowisk medycznych. 29 listopada 2013 r. Kampania informacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS skierowana do środowisk medycznych 29 listopada 2013 r. Logotyp Test na HIV należy rozważyć w przypadku każdej choroby przebiegającej nietypowo, niepoddającej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku

Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie, dla mieszkańców Miasta

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 26.10.2009 KOM(2009)569 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Bardziej szczegółowo

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska AGER2015 DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska PROJEKT SONDAŻU Edycja 6 edycja Partner Katedra Strategii i Organizacji Zarządzania, Uniwersytet Techniczny w Monachium, Niemcy. Okres prowadzenia badań

Bardziej szczegółowo

Wypracowane rezultaty. Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania

Wypracowane rezultaty. Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania Wypracowane rezultaty Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania Co użytkownicy wiedzą o TeleZdrowiu? Część I Pomimo iż, TeleZdrowie obecne jest na rynku już 20 lat, wciąż powszechny jest brak zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Rodzina katolicka - In vitro w ustawodawstwie krajów Europy i pozaeuropejskich wtorek, 30 października :06

Rodzina katolicka - In vitro w ustawodawstwie krajów Europy i pozaeuropejskich wtorek, 30 października :06 Metoda zapłodnienia in vitro ma swoje regulacje w prawodawstwie większości państw europejskich. Rozwiązania są różne i nie można wskazać jednego wzorcowego rozwiązania prawnego dla tego zagadnienia. Według

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

Karta Praska (The Prague Charter) Dlaczego jest to ważne. Prawo do opieki paliatywnej

Karta Praska (The Prague Charter) Dlaczego jest to ważne. Prawo do opieki paliatywnej Karta Praska (The Prague Charter) Dlaczego jest to ważne Prawo do opieki paliatywnej Dostęp do opieki paliatywnej stanowi prawny obowiązek, potwierdzony przez konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS Warunkiem koniecznym aby skorzystać z oferty SMS e-logis jest wykupienie abonamentu standardowego z dodatkową opcją sms-50 lub pakietu premium z dodatkową opcją sms-100. Cennik

Bardziej szczegółowo

Walczmy razem z epidemią HIV

Walczmy razem z epidemią HIV Walczmy razem z epidemią HIV Problem HIV/AIDS jest wciąż aktualny, nadal zakażają się i umierają kolejne osoby Pamiętajmy: w ostatnich latach nastąpił olbrzymi postęp w leczeniu zakażeń HIV. Czasy, w których

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na marzec 2012 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Odległe następstwa różnych scenariuszy polityki zdrowotnej w zakresie kontroli zakażeń HCV Robert Flisiak

Odległe następstwa różnych scenariuszy polityki zdrowotnej w zakresie kontroli zakażeń HCV Robert Flisiak Odległe następstwa różnych scenariuszy polityki zdrowotnej w zakresie kontroli zakażeń HCV Robert Flisiak Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł 0,10 zł 0,08 zł Jedna stawka za połączenia do wszystkich sieci

Bardziej szczegółowo

Opieka paliatywna u chorych na AIDS

Opieka paliatywna u chorych na AIDS Opieka paliatywna u chorych na AIDS Aleksandra Szymczak Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Kierownik: prof. dr

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Kompleksowe kompendium wiedzy Fakty i argumenty regulacje prawne dane liczbowe kontekst kulturowy

Bardziej szczegółowo

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) Broszura informacyjna Urzędu Mieszkalnictwa Komunalnego (Housing Executive) dla pracowników migracyjnych Ta broszura

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015: zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy

Bardziej szczegółowo

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń.

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń. NAZWA ABONAMENTU OSZCZĘDNY KORZYSTNY KOMFORTOWY BEZ LIMITU 15 zł 25 zł 5 110,58 zł Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe 1 usługa (TEL) 0 50 100 Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Mix

Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 3 września 2007r do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

1. Mechanizm alokacji kwot

1. Mechanizm alokacji kwot 1. Mechanizm alokacji kwot Zgodnie z aneksem do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez kraje UE 120 tys. migrantów znajdujących się obecnie na terenie Włoch, Grecji oraz Węgier, algorytm

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 20.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w

Bardziej szczegółowo

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r.

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. Report Card 13 Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. O UNICEF UNICEF jest agendą ONZ zajmującą się pomocą dzieciom

Bardziej szczegółowo

Źródła zakażeń HIV w Polsce

Źródła zakażeń HIV w Polsce Źródła zakażeń HIV w Polsce dr n. o zdr. Marta Niedźwiedzka-Stadnik AIDS 2016 IV edycja Narodowy program walki z zakażeniami HIV: stan obecny, przyszłość, oczekiwania Health Project Management Warszawa,

Bardziej szczegółowo

GODZENIE PRACY ZAWODOWEJ Z ŻYCIEM RODZINNYM SEMINARIUM ELASTYCZNA OPRGANIZACJA PRACY I CZASU PRACY. DLACZEGO TAK? DLACZEGO NIE? Dorota Głogosz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Biuro Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA OCHRONNE U DOROSŁYCH lek. Kamil Chudziński Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MSW w Warszawie 10.11.2015 Szczepionki Zabite lub żywe, ale odzjadliwione drobnoustroje/toksyny +

Bardziej szczegółowo

Karta Społeczna w zarysie

Karta Społeczna w zarysie Karta Społeczna w zarysie Europejska Karta Społeczna Traktat Rady Europy chroniący prawa człowieka 5 Europejska Karta Społeczna (dalej zwana Kartą) zawiera prawa i wolności oraz ustanawia mechanizm nadzoru

Bardziej szczegółowo

Europejskie Badanie Nadużyć Gospodarczych 2011. Podsumowanie wyników Maj 2011

Europejskie Badanie Nadużyć Gospodarczych 2011. Podsumowanie wyników Maj 2011 Europejskie Badanie Nadużyć Gospodarczych 2011 Podsumowanie wyników Maj 2011 Metodyka badania W dniach od 4 stycznia do 1 lutego 2011 roku nasi ankieterzy przeprowadzili łącznie 2.365 wywiadów - telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Waldemar Halota HCV. RAPORT W BUDOWIE Instytut Ochrony Zdrowia

Waldemar Halota HCV. RAPORT W BUDOWIE Instytut Ochrony Zdrowia Waldemar Halota HCV RAPORT W BUDOWIE Instytut Ochrony Zdrowia Instytut Ochrony Zdrowia Członkowie Rady Konsultacyjnej Waldemar Halota, Robert Flisiak, Małgorzata Pawłowska, Krzysztof Tomasiewicz, Mirosław

Bardziej szczegółowo