Epidemiologia HIV/AIDS w woj. zachodniopomorskim z uwzględnieniem działalności Punktów Konsultacyjno- Diagnostycznych Konferencja wojewódzka w

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Epidemiologia HIV/AIDS w woj. zachodniopomorskim z uwzględnieniem działalności Punktów Konsultacyjno- Diagnostycznych Konferencja wojewódzka w"

Transkrypt

1 Epidemiologia HIV/AIDS w woj. zachodniopomorskim z uwzględnieniem działalności Punktów Konsultacyjno- Diagnostycznych Konferencja wojewódzka w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie r. Renata Opiela- Kierownik Oddziału Epidemiologii WSSE w Szczecinie i Koordynator PKD w Szczecinie

2 Epidemiologia HIV/AIDS- świat Według szacunków UNAIDS od początku trwania epidemii na świecie HIV zakaziło się ok. 68 milionów osób. Obecnie z wirusem żyje na świecie ok. 33 miliony osób przy czym 96% zakażeń odnotowano w krajach nisko i średnio rozwiniętych Zakażenia HIV dotykają przede wszystkim osób młodych, a rozprzestrzeniają się głównie poprzez kontakty seksualne.

3

4 Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS w Polsce W Polsce od 1985 roku do 30 czerwca 2013r. wykryto tysięcy zakażeń. Kolejne 20 tysięcy osób nie wie, o swoim zakażeniu. Wśród osób zakażonych:5.973 osób uległo zakażeniu w związku z używaniem narkotyków, poprzez kontakt heteroseksualny oraz poprzez kontakt seksualny między mężczyznami Zarejestrowano: 2937 zachorowań na AIDS, 1217 chorych zmarło. Źródło: NIZP-PZH

5 Zakażenia HIV, zachorowania na AIDS i zgony chorych na AIDS w Polsce w latach

6 dane, poddawane weryfikacji przez Zakład Epidemiologii NIZP-PZH

7 dane, poddawane weryfikacji przez Zakład Epidemiologii NIZP-PZH

8 Średnia roczna liczba zakażeń HIV w latach Średnia roczna liczba zakażeń HIV w latach

9 Nowo wykryte zakażenia HIV w Polsce w 2012r.

10 Terapia zakażonych wirusem HIV w Polsce Na r. leczeniem ARV objętych było ponad 7004 (5 606 na koniec 2012r.) pacjentów, w tym 118 dzieci ( 130 na koniec 2012r.). Leczenie jest prowadzone i finansowane w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia "Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z HIV w Polsce na lata ".

11 Problemy wynikające z aktualnej sytuacji epidemiologicznej Obecnie w Polsce obserwuje się wzrost liczby zakażeń HIV drogą kontaktów seksualnych (homo/heteroseksualnych), szczególnie w populacji osób w wieku lat. Niepokojący jest wzrost liczby zakażeń w populacji mężczyzn mających kontakty seksualne z innymi mężczyznami (MSM). Problemem wśród Polaków pozostaje brak odniesienia ryzyka zakażeniem HIV do własnej osoby oraz zbyt mała świadomość konieczności poznania własnego statusu serologicznego (rozważenie wykonania testu w kierunku HIV).

12 Rozprzestrzenianie zakażenia Statystycznie każdego dnia 2-3 osoby dowiadują się w naszym kraju o fakcie zakażenia HIV. Są to zazwyczaj zakażenia, których można uniknąć, stosując odpowiednią profilaktykę.

13 EPIDEMIOLOGIA HIV/AIDS w woj. zachodniopomorskim

14 dane, poddawane weryfikacji przez Zakład Epidemiologii NIZP-PZH

15 dane, poddawane weryfikacji przez Zakład Epidemiologii NIZP-PZH

16 Rejestracja zakażeń HIV ( Rejestr wojewódzki) (stan na dzień: r.) : łącznie figuruje 659 osób; w tym w 2013r.- 47 osób ( po weryfikacji 43). Rejestracja zachorowań na AIDS ( Rejestr wojewódzki) (stan na dzień: r.) : łącznie figuruje 150 osób; w tym w 2013r.- 18 osób ( po weryfikacji 18) Dane podlegają ciągłej weryfikacji przez NIZP-PZH. Zarejestrowano ponadto 5 zgonów z powodu AIDS ( łącznie od 1985r.-53)

17 Analiza danych z Punktów Konsultacyjno- Diagnostycznych w Szczecinie i Koszalinie

18 Dobrowolne testowanie połączone z poradnictwem- prawo Rekomendacja nr(89)14 Komitetu Ministrów Rady Europy uznała dobrowolne testowanie połączone z poradnictwem za najskuteczniejszy środek prewencji zakażeń HIV Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata

19 Potrzeba poradnictwa Priorytety w zakresie profilaktyki m.in: - Prowadzenie długofalowych programów profilaktyczno-edukacyjnych, szczególnie dla młodzieży; - Systematyczne rozszerzanie sieci punktów konsultacyjnodiagnostycznych ( PKD) prowadzących anonimowe testowanie w kierunku HIV z profesjonalnym poradnictwem przed wykonaniem testu i po uzyskaniu jego wyniku

20 Wpływ HIV na zdrowie publiczne Szacowana zakaźność HIV wśród osób nieświadomych swojego zakażenia jest 3,5 razy wyższa niż wśród osób, które są świadome zakażenia Szacunkowy odsetek osób nieświadomych swojego zakażenia wirusem HIV: Polska > 50% Niemcy 25-30% Czechy 20-25% Szwecja 12 20% Źródło: materiały edukacyjne Krajowego Centrum ds. AIDS; Merks al. AIDS, 26 czerwca 2006, HIV in Europe 2007

21 Kiedy wykonać test w kierunku zakażenia HIV? Należy wykluczyć okres okna serologicznego - po 2-4 tygodniach od zakażenia można wykryć antygen p24 ( test IV generacji) - po 4 6 tygodniach od zakażenia ok. 80% osób posiada przeciwciała a-hiv (wykrywane testem serologicznym III generacji ) Bez względu na generację testu wykluczyć zakażenie można dopiero po 12 tygodniach od ryzykownego zachowania. Tylko na podstawie dodatniego wyniku testu potwierdzenia można rozpoznać zakażenie HIV

22 Działalność PKD na terenie woj. zachodniopomorskiego w latach

23 Poradnictwo HIV/AIDS Poufny dialog pomiędzy doradcą i osobą chcącą wykonać test ( pacjentem) Pomoc w sytuacji testowania powinna zawierać: - dostarczenie informacji pomocnych w podjęciu przez pacjenta decyzji o wykonaniu testu - pomoc w przyjęciu wyniku ( jakikolwiek by nie był) i dobrego korzystnego zareagowania Najważniejsze wnioski z rozmowy przed testem to szacowanie ryzyka zakażenia wirusem HIV!!!

24 Frekwencja pacjentów PKD w Szczecinie w 2012r. wg grup wiekowych

25 Analiza danych z Punktu Konsultacyjno- Diagnostycznego w Szczecinie- 2011/2012 Wśród osób z wykrytym zakażeniem HIV wszystkie stanowiły osoby, które uległy zakażeniu drogą kontaktów seksualnych (w 2012r. zakażeniu uległo 9 mężczyzn i 3 kobiety): homoseksualnych (6 osób/ 5 osób w grupie wiekowej: 20-29, lat ), heteroseksualnych ( 2 osoby / 6 osób w grupie wiekowej lat,30-39 lat, lat oraz lat, w tym 1 osoba IDU+ seks), biseksualnych (1 osoba / 1osoba w grupie wiekowej lat)

26 Analiza danych z Punktu Konsultacyjno- Diagnostycznego w Szczecinie- 2010/ r.Projekt Ciąża bez HIV- bezpieczne macierzyństwo Przetestowano 291 kobiet w ciąży, w tym 236 z dotacji Wojewody Zach.-Pom.+ 26 partnerów( plan: 300 testów!) 2011r. Projekt Test w kierunku HIV- bezpieczna przyszłość dla Twojego dziecka Przetestowano 414 kobiet w ciąży, w tym 276 z dotacji Wojewody+ 66 partnerów( plan:400 testów!) 2012r. ( realizacja od r.)Projekt Test w kierunku HIV- odpowiedzialne macierzyństwo Przetestowano 400 kobiet w ciąży, w tym 268 z dotacji Wojewody partnerów (plan 450 testów) 2013r.( realizacja od r.) Projekt Zmniejsz ryzyko zakażenia HIV- wykonaj test! wykonano 321 badań wśród adresatów tj osób w wieku lat plan 500 badań

27 Analiza danych z Punktu Konsultacyjno- Diagnostycznego w Szczecinie - w 2013r.(do r.) Zakażenie wirusem HIV wśród pacjentów PKD w 2013r. wykryto u 12 osób Wszystkie osoby z wykrytym zakażeniem HIV uległy zakażeniu drogą kontaktów seksualnych, przy czym 5 osób podało jako drogę zakażenia również IDU. Wśród osób zakażonych w 6 przypadkach były to kobiety oraz 6 mężczyzn, w tym 2 MSM, 1 biseksualny i 3 o orientacji heteroseksualnej. W 3 przypadkach partnerzy seksualni osób byli zakażeni ( 2 M i 1 K)

28 GŁÓWNE DROGI ZAKAŻENIA Testowanie w PKD daje odpowiedź na pytanie o drogi zakażenia bowiem praktycznie 100% pacjentów w rozmowie przed i po teście podaje drogę zakażenia- i jest to droga aktywności seksualnej!!!!

29 Testowanie w woj. zachodniopomorskim PUNKT KONSULTACYJNO DIAGNOSTYCZNY w SZCZECINIE ul. Wojska Polskiego 160 czynny: poniedziałki i środy , piątki PUNKT KONSULTACYJNO DIAGNOSTYCZNY w Koszalinie ul. Zwycięstwa136 czynny: środy

30 Rzetelna edukacja Choroby przenoszone drogą seksualną, Czynniki minimalizujące zagrożenie- zasady bezpieczniejszego seksu Drogi przenoszenia HIV, Asertywność, sztuka mówienia NIE Odpowiedzialność Miłość- emocjonalność, seksualność

31 Problemy psychologiczne związane z zakażeniem HIV Bez względu na okoliczności zakażenia, prowadzony styl życia ( zwłaszcza w kontekście aktywności seksualnej) oraz możliwą ekspozycję na zakażenie- informacja o zakażeniu dla każdego jest wstrząsem! Należy pamiętać, że rozpoznanie zakażenia HIV nie oznacza, że jesteś chory na AIDS!!! Paradoksalnie uzyskanie potwierdzenia zakażenia HIV może uratować życie zarówno osoby zakażonej ( która od momentu uzyskania wiedzy o zakażeniu kontroluje jego przebieg)jak też partnerów seksualnych czy przyszłego potomstwa!!!

32 Problemy psychologiczne związane z ujawnieniem zakażenia HIV-c.d. Informowanie innych o swoim statusie budzi strach i obawę przed brakiem akceptacji, ale może również pomóc poradzić sobie z sytuacją. Osoby, które poinformowały innych, cieszą się lepszym zdrowiem, prawdopodobnie dlatego, między innymi, że przestały odczuwać stres związany z utrzymywaniem swojego zakażenia w tajemnicy oraz otrzymały wsparcie od osób bliskich. Decyzja o przekazaniu informacji o zakażeniu należy do trudniejszych w życiu! Trudno jest bowiem przewidzieć reakcje osób informowanych. Stąd też należy poświęcić czas na zastanowienie się, kogo poinformować i starannie wybierać osoby, którym chce się przekazać tę informację.

33 Problemy psychologiczne związane z ujawnieniem zakażenia HIV-c.d. W niektórych sytuacjach poinformowanie innych osób może oznaczać ryzyko odrzucenia, złości, a nawet wrogości. Jeżeli istnieją obawy przed poinformowaniem osób ze swojego otoczenia o fakcie zakażenia, istotne jest aby znaleźć grupę wsparcia, terapeutę, aby skonsultować swoje wątpliwości zanim podejmie się ostateczną decyzję. Często osoby poinformowane początkowo nie reagują w oczekiwany sposób, gdyż potrzebują czasu na oswojenie się z tą informacją, przełamanie stereotypów nadal funkcjonujących w społeczeństwie i akceptację faktu zakażenia osoby bliskiej.

34 Informowanie o zakażeniu HIV w miejscu pracy/szkole itp. Nie ma przepisów zobowiązujących do informowania w miejscu pracy o swoim zakażeniu HIV. Nie ma więc żadnego uzasadnionego powodu dla którego należałoby informować pracodawcę o swoim zakażeniu! Decyzja o przekazaniu takiej informacji pracodawcy, czy też współpracownikom należy wyłącznie do osoby zakażonej. Niektóre osoby boją się, że w przypadku, przekazania takiej wiedzy, mogą doświadczyć dyskryminacji. Prawo polskie zabrania zarówno ujawniania informacji medycznych, jak i dyskryminacji osób HIV-pozytywnych. ( szczególne przypadki dot. prokuratury i przepisów sanitarnych) Nie można również zwolnić z pracy osoby tylko dlatego, że jest zakażona wirusem HIV.

35 Najważniejsze wyzwania w dobie HIV/AIDS Najważniejsza jest odpowiedzialność za swoje zachowania.. Najważniejsza jest wiedza przełożona na minimalizowanie ryzyka w zachowaniach seksualnych. Najważniejsze jest poczucie wartości i godność człowieka bez względu na status serologicznybo problem HIV/AIDS dotyczy KAŻDEJ OSOBY czy tego chcemy czy nie!!!

36 Dziękuję za uwagę

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS w 2013 roku MINISTER ZDROWIA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS w 2013 roku opracowane przez Krajowe Centrum do Spraw AIDS część I Podstawa prawna: 7 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych mgr Magdalena Ankiersztejn-Bartczak PSYCHOSPOŁECZNA SYTUACJA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV I CHORYCH NA AIDS W POLSCE Praca doktorska Praca wykonana pod

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu Raport Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim Warszawa, 2014 r. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NUMER 5 /271/ MAJ 2014 www.doipip.wroc.pl W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH KAMPANIA KRAJOWEGO CENTRUM DS. AIDS 10 LAT W UNI EUROPEJSKIEJ HISTORIA

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu Raport Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim Warszawa, 2014 r. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

CO MUSISZ WIEDZIEĆ O HIV I AIDS. bez względu na to, gdzie mieszkasz i pracujesz

CO MUSISZ WIEDZIEĆ O HIV I AIDS. bez względu na to, gdzie mieszkasz i pracujesz CO MUSISZ WIEDZIEĆ O HIV I AIDS bez względu na to, gdzie mieszkasz i pracujesz Spis treści Wprowadzenie... 3 Najważniejsze informacje o HIV i AIDS... 4 Fakty i mity... 6 HIV i AIDS w miejscu pracy...

Bardziej szczegółowo

PLAN - KONSPEKT do przeprowadzenia zaj z o nierzami z zakresu profilaktyki HIV/AIDS

PLAN - KONSPEKT do przeprowadzenia zaj z o nierzami z zakresu profilaktyki HIV/AIDS 1 2 PLAN - KONSPEKT do przeprowadzenia zaj z o nierzami z zakresu profilaktyki HIV/AIDS TEMAT: HIV/AIDS im wi cej wiesz, tym mniej ryzykujesz CZAS: 2 x 45' CELE: 1. Przekazanie wiedzy na temat dróg szerzenia

Bardziej szczegółowo

Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski. Redakcja wydawnicza: Joanna Kosturek. Opracowanie typograficzne: Katarzyna Kerschner

Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski. Redakcja wydawnicza: Joanna Kosturek. Opracowanie typograficzne: Katarzyna Kerschner Text Copyright by Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS Pozytywni w Tęczy, Warszawa 2012 This edition Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012 Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski

Bardziej szczegółowo

Co musisz wiedzieć. o hiv i aids. bez względu na to, gdzie mieszkasz i pracujesz

Co musisz wiedzieć. o hiv i aids. bez względu na to, gdzie mieszkasz i pracujesz Co musisz wiedzieć o hiv i aids bez względu na to, gdzie mieszkasz i pracujesz 1 Co musisz wiedzieć o hiv i aids bez względu na to, gdzie mieszkasz i pracujesz Egzemplarz bezpłatny wersja polska została

Bardziej szczegółowo

Dorota Rogowska-Szadkowska

Dorota Rogowska-Szadkowska Dorota Rogowska-Szadkowska Książkę opracowano na zlecenie Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej Na okładce: 1 grudnia 2009 r., w Światowy Dzień AIDS, na Pałacu Kultury

Bardziej szczegółowo

CO MUSISZ WIEDZIEĆ O HIV I AIDS

CO MUSISZ WIEDZIEĆ O HIV I AIDS CO MUSISZ WIEDZIEĆ O HIV I AIDS bez względu na to, gdzie mieszkasz i pracujesz 1 Co musisz wiedzieć o hiv i aids bez względu na to, gdzie mieszkasz i pracujesz Egzemplarz bezpłatny wersja polska została

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie teoretyczne

I. Wprowadzenie teoretyczne Magdalena Ankiersztejn-Bartczak Jakość życia osób żyjących z HIV i chorych na AIDS. Badania 150 osób sfinansowane ze środków Urzędu Miasta stołecznego Warszawy. I. Wprowadzenie teoretyczne Wiadomość o

Bardziej szczegółowo

GWIAZDY POKOLENIA MINUS

GWIAZDY POKOLENIA MINUS Pokolenie Minus rodzi się gdy w ciąży wykonasz test na HIV. Dodatni wynik testu decyduje o odpowiednim prowadzeniu ciąży, dając prawie 100% szans na urodzenie zdrowego dziecka. 1 grudnia 2013 r., w Światowy

Bardziej szczegółowo

JAK PRZEKAZYWANA JEST WIADOMOŚĆ O POZYTYWNYM WYNIKU TESTU NA HIV DOŚWIADCZENIA POLSKICH PACJENTÓW

JAK PRZEKAZYWANA JEST WIADOMOŚĆ O POZYTYWNYM WYNIKU TESTU NA HIV DOŚWIADCZENIA POLSKICH PACJENTÓW 214 WIADOMOŚCI LEKARSKIE 2006, Nowotworowa LIX, 3 4 Biopsja niedrożność wątroby jelita grubego Nr 3 4 Dorota Rogowska-Szadkowska, Brygida Knysz*, Jacek Gąsiorowski* JAK PRZEKAZYWANA JEST WIADOMOŚĆ O POZYTYWNYM

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Wybierz Życie Pierwszy Krok

Wybierz Życie Pierwszy Krok poradnik dla szkolnego koordynatora i realizatorów programu edukacyjnego Wybierz Życie Pierwszy Krok Autorzy: Magdalena Ankiersztejn Bartczak Agnieszka Górecka Konsultacja medyczna: Dr n. med. Piotr Bobkiewicz

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 Łódź 2011 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 4 I. Podstawy prawne Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dokumenty międzynarodowe, krajowe

Bardziej szczegółowo

W dniu 24 maja 2012 r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW)

W dniu 24 maja 2012 r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) www.swiss-contribution.admin.ch/poland www.programszwajcarski.gov.pl Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2013 r.

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2013 r. MINISTERSTWO ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2013 r. Podstawa prawna: art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU

MONITOROWANIE PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego MONITOROWANIE PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU Katowice, 2013 rok I. WPROWADZENIE Zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 Załącznik do uchwały Nr 473/XXXIX/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 2014 r. Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 WPROWADZENIE Pojęcie zdrowia można rozpatrywać

Bardziej szczegółowo

RAPORT z seminarium Zjawisko dyskryminacji pacjentów LGBT

RAPORT z seminarium Zjawisko dyskryminacji pacjentów LGBT RAPORT z seminarium Zjawisko dyskryminacji pacjentów LGBT Warszawa, 30 października 2014 roku Seminarium jest częścią projektu Pełny dostęp edukacja dla sektora ochrony zdrowia realizowanego przez Kampanię

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka HIV 1. Na czym polegają testy HIV? a) testy przesiewowe

Diagnostyka HIV 1. Na czym polegają testy HIV? a) testy przesiewowe Diagnostyka HIV 1. Na czym polegają testy HIV? a. testy przesiewowe b. test Western blot 2. Kto powinien zrobić sobie test na HIV? 3. Kiedy wykonywać testy HIV? 4. Dzieci kobiet zakażonych HIV 5. Gdzie

Bardziej szczegółowo

informacje na temat HIV/AIDS, skierowanych przede wszystkim do osób zakażonych HIV.

informacje na temat HIV/AIDS, skierowanych przede wszystkim do osób zakażonych HIV. ZAKAŻENIE, ROZPOZNANIE, I CO DALEJ? Materiały informacyjne dla osób żyjących z HIV Dorota Rogowska-Szadkowska, Elżbieta Bąkowska Copyright by Krajowe Centrum ds. AIDS Warszawa 2008 Wydanie pierwsze Zakażenie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. Na podstawie art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE

2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE ISSN 1830-0790 SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE PL SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE Nota prawna Niniejsza publikacja Europejskiego Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 Olsztyn, grudzień 2012 1 Strona Spis treści...... 2 Wprowadzenie........ 3 Rozdział I. PRZEPISY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Żyć z wirusem Poradnik dla osób żyjących z HIV

Żyć z wirusem Poradnik dla osób żyjących z HIV Żyć z wirusem Poradnik dla osób żyjących z HIV Pamięci dr Ireny Głowaczewskiej Wiedza dotycząca HIV/AIDS zmienia się i powiększa bardzo szybko. Dlatego zawsze sprawdzaj datę powstania informacji, które

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo