2012 Listopad. Quality Austria Polska Sp. z o.o. NEWSLETTER 2012 Str. 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2012 Listopad. Quality Austria Polska Sp. z o.o. www.qualityaustria.com.pl NEWSLETTER 2012 Str. 1"

Transkrypt

1 2012 Listopad Quality Austria Polska Sp. z o.o. NEWSLETTER 2012 Str. 1

2 Spis treści Drodzy Państwo! Drodzy Paostwo!... 2 Czy dzisiaj firmy mają potrzebę wdrażad nowoczesne narzędzia zarządzania i uzyskiwad certyfikaty ISO?... 3 Nie ma nic pewniejszego od zmian rewizje standardów Dydaktyczne obszary działania QAP... 6 Czy fundacje również działają w oparciu o standardy światowe?... 6 Zarządzanie ryzykiem teraz możliwe w sposób bardziej kompetentny... 7 Współpraca QAP z uczelniami wyższymi.. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Nieuchronnie zbliżamy się do kooca 2012 roku, ale przed nami jeszcze sporo ciekawych wydarzeo. Jak da się zauważyd na okładce naszego newslettera, niewątpliwym wydarzeniem był Quality Day i wbrew pozorom to nie nasze korporacyjne święto - chod Quality w nazwie zobowiązuje. Dzieo jakości obchodzony co roku w listopadzie jako święto międzynarodowe, zainicjowane zostało stosunkowo niedawno w stosunku np. do daty założenia organizacji jednego z jej inicjatorów jakim jest Europejska Organizacja Jakości. Niemniej nie data ropoczęcia jest tu najistotniejszym aspektem- lecz cel. Jeżeli celem jest min. Propagacja jakości to lepszego nie można było sobie wymyśled. I nie mam na myśli absolutnie norm isowskich, myślę raczej o czymś codziennym, namacalnym, praktycznym czyli elementach naszego życia, działaniach wpisanych w nasze środowisko pracy, dom itp. Od tematyki jakości nie da się uciec, przejawia się ona w każdym aspekcie naszego bytu. Myslę iż z okazji celebracji tego wydarzenia warto się pochylid nad artykułami i informacjami w niniejszym wydaniu newslettera. Niewątpliwie mogą okazad się one interesujące w swej zawartości nawiązując do przyszłości, gdzie bezpieczeostwo informacji nabiera coraz większego znaczenia. Gdzie zarządzanie ryzykiem tworzy fundamenty do stabilizacji w niepewnych czasach gospodarczych, a poparte kształceniem i doskonaleniem organizacji może stad się skutecznym narzędziem w rękach zarządzajacych organizacjami. Ale dośd przedmowy! Paostwa zapraszam do lektury, a ja z przyjemnością powrócę i zagłębię się w treści pierwszej normy jakościowej jaką miałem okazję poznad Traktat o dobrej robocie Tadeusza Kotarbioskiego. Michał Kubista Kierownik Marketingu i Działu Szkoleo Quality Austria-Polska Sp. z o.o. Quality Austria Polska Sp. z o.o. NEWSLETTER 2012 Str. 2

3 Czy dzisiaj firmy mają potrzebę wdrażać nowoczesne narzędzia zarządzania i uzyskiwać certyfikaty ISO? Na systemy zarządzania zwrócono uwagę w Polsce na początku lat 90-tych poprzedniego stulecia. Wówczas na terenie Polski rozpoczęły działalnośd firmy zagraniczne, które usługę wdrożeniową i certyfikacyjną oferowały w swoich krajach. Najczęściej były to kraje dużo bardziej rozwinięte gospodarczo niż Polska jak Niemcy, Francja czy też Anglia. W Paostwach tych firmy które pracowały z wykorzystaniem systemów zarządzania cechowały się dużym stopniem zrozumienia rozwoju gospodarczego w szczególności w zakresie możliwości pozyskania nowych rynków zbytu. Aby to zrealizowad należało zwrócid z jednej strony uwagę na budowanie swojej marki poprzez powtarzalną jakośd swoich wyrobów, a z drugiej strony należało zwracad uwagę na aspekty kosztowe w zakresie wytwarzania. Świadomi dyrektorzy firm czy też właściciele szybko zrozumieli, że jedynie te elementy mogą na trwałe dad im szansę ciągłego rozwoju. Już wtedy zdawali sobie sprawę, że konkurowad tylko i wyłącznie ceną jest złym rozwiązaniem. Ich produkty nigdy nie osiągną poziomu cenowego takich samych produktów które są wytwarzane wszędzie tam gdzie koszty produkcji są znacznie niższe. Brali pod uwagę perspektywę kilku a nawet kilkunastu lat. W tym okresie mieli wytworzyd narzędzia i budowad swoje marki które mogłyby przetrwad na rynku w okresie gdy podaż wszystkiego przewyższy popyt. Taka sytuacja samoczynnie wytworzy dyskomfort rynkowy i przełoży się na zmiany strukturalne w firmach. Efekty takich zjawisk są społecznie niekorzystne i doprowadzają do niezadowolenia ludzi. W ubiegłym wieku z takimi zjawiskami świat miał już do czynienia i rozwiązaniem takich napięd były fale różnych potyczek militarnych czy też okropnych dla ludzi wojen. Rozwiązania te same w sobie były dla ludzi tragiczne lecz dla gospodarek paostw wybawcze. Dzisiaj trudno nam sobie wyobrazid sytuację w której to tego rodzaju problemy rozwiązujemy przy wykorzystaniu takich metod. Cóż więc robid aby wyjśd z tego dołka w jakim znalazł się nasz kraj czy też Europa? decyzję o skorzystaniu z narzędzi zarządczych typu normy ISO sytuacja ekonomiczna ich firm była znakomita. Wiedzieli jednak, że zgodnie z analizami ekonomicznymi bardzo dobra sytuacja kiedyś ulegnie zmianie. Nie będą na to wpływ miały decyzje zarządcze ale otoczenie które nieustannie się zmienia a na które my tak dużego wpływu nie mamy. Rozmawiając w naszym kraju z osobami które zarządzają firmami bardzo często słyszę opinie negatywne co do wykorzystywania takich narzędzi zarządzania jakimi są normy ISO. Trochę mnie to śmieszy ponieważ jeżeli biorę pod uwagę fakt, że tacy giganci na świecie jakimi są firmy motoryzacyjne czy też firmy przemysłu lotniczego nie wyobrażają sobie pracy i współpracy z firmą która nie wykorzystuje takich narzędzi to firmy które dzięki pomocy z UE wybudowały okazałe siedziby i dopiero raczkują w Europie jako przedsiębiorcy butnie stwierdzają, że im to nie jest potrzebne. Często spotykam się z takim stwierdzeniem, że certyfikat ISO firmom nie jest potrzebny i że ma tylko pewne znaczenie marketingowe. Świadczy to tylko o ich słabym przygotowaniu menadżerskim i niewiedzy w zakresie nowoczesnych metod zarządczych. Jak dowodzą badania instytutów niemiecki na przebadanych upadłości firm tylko 16 firm stosowało u siebie a może raczej tylko chwaliło się, że mają wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania. Przykład tych 16 firm dowodem jest na to, że certyfikowane systemy zarządzania nie dają 100% gwarancji na sukces. I takie jest również przesłanie tych norm. Prawidłowe podejście do tych narzędzi ma tylko pomóc firmom minimalizowad ryzyko popełnienia błędu, odpowiedniego reagowania na określone sytuacje. Systemy zarządzania mają motywowad firmy do przeprowadzania analiz rynkowych i tym samym mają inicjowad rozwój. Jestem osobiście przekonany, że wszyscy ci którzy mają negatywne zdanie lub w ogóle nie mają zdania na temat nowoczesnych metod zarządzania przy wykorzystaniu norm ISO spotkają się z problemami które wymuszą na nich koniecznośd podejmowania nowych działao. Aby tego dokonad to trzeba jednak mied odpowiednią wiedzę, której niestety nawet bogatym na dzisiaj dyrektorom czy też prezesom nie da się wówczas kupid za żadne pieniądze. Wiedza musi byd wsparta doświadczeniem a tego im będzie brakowało. Powracam do tych którzy ze swoimi działaniami wybiegają daleko w przyszłośd. W czasie gdy podejmowali Mirosław Bienioszek Prezes Zarządu Quality Austria-Polska Sp. z o.o. Quality Austria Polska Sp. z o.o. NEWSLETTER 2012 Str. 3

4 Nie ma nic pewniejszego od zmian rewizje standardów. Standardy w fazie projektu Ponieważ jak w tytule, nie ma większej pewności wobec niczego innego niż zmiana również w dziedzinie normalizacji ta sekwencja znajduje odzwierciedlenie. Najistotniejsze chyba dla nas informacje to obszar zmian w standardach ISO 9001, ISO 14001, OHSAS jak głębokie będą to zmiany i na ile nastąpi koniecznośd modyfikacji funkcjonujących systemów zarządzania w organizacjach czas pokaże. Jedno jest już pewne zmiany idą w kierunku integracji systemów zarządzania. Wyprzedając te trendy zmian qualityaustria dopracowała się koncepcji ideowej dla zasad, wdrożeo i certyfikacji zintegrowanych systemów zarządzania. Ciekawa publikacja w tym temacie jest dostępna na portalu internetowym qualityaustria. ISO Systemy zarządzania bezpieczeostwem ruchu drogowego - wymagania i wytyczne - Projekt na etapie FDIS. Standard ukaże się we wrześniu 2012 ISO Przeciwdziałanie nadużyciom system zarządzania ochroną - Projekt na etapie CD. Standard ukaże się w 2013 ISO Systemy zarządzania jakością dla organów wyborczych wymagania. Projekt na etapie CD. W przygotowaniu DIS ISO Zarządzanie aktywami-wymagania. Projekt przewidywany do wydania w roku 2014 EN Usługi opieki zdrowotnej. Systemy zarządzania jakością wymagania na podstawie ISO 9001:2008. Oczekiwane wydanie standardu: wrzesieo 2012 Nowe i znowelizowane standardy Wobec tego poniżej, garśd informacji o statusach nowych standardów, zmianach w obecnych i wprowadzonych nowych. ISO Zarządzanie energią ISO usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia i szkolenia - podstawowe wymagania dla dostawców usług edukacyjnych ISO Zarządzanie ryzykiem zasady i wytyczne ISO Zarządzanie ciągłością biznesu (poprzednio BS 25999). Zawiera tylko wymagania (wytyczne dotyczące wdrożenia zawarte są w ISO 22313) ISO Odpowiedzialnośd społeczna ISO Informacja i dokumentacja Systemy zarządzania zapisami - wymagania ISO Systemy zarządzania wydarzeniami w sposób zrównoważony ISO Ocena zgodności wymagania dla jednostek prowadzących audytowanie i certyfikację systemów zarządzania Ponieważ przeważająca cześd Klientów Quality Austria-Polska posiada systemy zarządzania związane Quality Austria Polska Sp. z o.o. NEWSLETTER 2012 Str. 4

5 z normami ISO 9001, i OHSAS 18001, trochę więcej informacji w tym temacie poniżej. ISO 9001 Funkcjonujące standardy w trakcie prac nowelizacyjnych Stan prac nad projektem Wstępne studium koncepcyjne zakooczono w 2010 Przeprowadzono ankietę powszechną Projekt rewizji normy był ukooczony w marcu 2012 i został zarejestrowany w ISO jako wstępny projekt roboczy Powołano grupę roboczą ISO/TC176/SC2/WG24, która odbyła 1 spotkanie w czerwcu 2012; QA jest w niej reprezentowana Przeprowadzono studium uzasadniające zmiany, zatwierdzone przez komitet techniczny Opracowano specyfikację projektu, zorientowaną na gruntowną rewizję Ustalono harmonogram prac nad projektem Odbyło się pierwsze czytanie wstępnego projektu zakładającego integrację ISO 9001 z aneksem SL, czyli zarys przyszłej pełnej integracji w postaci ISO MS Prace nad projektem będą kontynuowane od października; najbliższe spotkanie grupy roboczej w St. Petersburgu Pierwszy projekt skonsolidowany (ISO / CD 9001:2013) zapowiedziano najpóźniej na czerwiec 2013, może wcześniej Publikacja nowej normy (ISO 9001:2015) w 4 kwartale 2015 ISO Stan prac nad projektem Przewaga czasowa nad projektem ISO 9001 około 10 miesięcy; Grupa robocza ISO/TC207/SC1/WG1 odbyła już 2 posiedzenia i pracuje nad projektem roboczym z lutego 2012 Kierunek zmian: pełna integracja z innymi standardami Trwają prace redakcyjne nad 2 wersją projektu roboczego, który będzie gotowy na koniec sierpnia; Grupa robocza na spotkaniu w Rochester (wrzesieo/październik) ma wypracowad 3 wersję; Pierwszy projekt skonsolidowany (ISO / CD 14001:2013-1) zapowiedziano najpóźniej na sierpieo 2013, DIS planowany na przełom 2013/2014; Publikacja nowej normy (ISO 14001:2014/2015) w styczniu 2015; Do tego czasu, projekt austriackiej normy będzie dostępny do wykorzystania, nawet do celów oceny przez jednostki certyfikacyjne, lecz bez akredytacji Perspektywy harmonizacji obu standardów Obie grupy pracują niezależnie, lecz informują się wzajemnie o postępach prac; Obie grupy stosują koncepcję opartą na ocenie ryzyka, zamiast dotychczasowego podejścia procesowego i PDCA Teksty projektów stanowią częśd Dyrektywy ISO ( ISO Supplement, Annex SL, Appendix 3); Integracja systemów powinna zostad znacznie ułatwiona, ponieważ struktura i podstawowe zagadnienia obu standardów zostały zharmonizowane OHSAS Dotychczas nie wprowadzono zmian w normie BS OHSAS 18001:2007. Do kooca 2012 powinien nastąpid gruntowny przegląd normy Tomasz Rychły Manager ds. Certyfikacji Quality Austria-Polska Sp. z o.o. Quality Austria Polska Sp. z o.o. NEWSLETTER 2012 Str. 5

6 Dydaktyczne obszary działania QAP Biznesowy zakres działao i powołanie zgodnie z polityką to oprócz certyfikacji i ekspertyz również i kształcenie. Realizowanie naszych założeo co do jakości kształcenia ma realne efekty, chodby w postaci zadowolonych uczestników szkoleo i ich opinii z którymi można się zapoznad. Z przyjemnością informujemy również iż nawiązaliśmy formalną współpracę w zakresie kształcenia. Naszym partnerem jest Politechnika Śląska i pierwszy z jej wydziałów Wydział Transportu. Synergiczny efekt działao to poszerzone możliwości dla studentów wydziału transportu. W wyniku programu kształcenia i certyfikatów qualityaustria absolwenci będą stanowili wykwalifikowaną kadrę dla przyszłych pracodawców. Możliwośd legitymowania się certyfikatami pełnomocnika czy tez audytora qualityaustria na rynku pracy to niewątpliwy atut. Kompetentni w dydaktyce Personel qualityaustria doskonali się tak samo jak w każdej organizacji ukierunkowanej na rozwój, sukces i ciągłe doskonalenie. Obszar zarzadzania ryzykiem w zakresie którego prowadzimy szklenia i kursy wymaga odpowiednich kompetencji od trenerów. W Quality Austria Polska Sp. z o.o. odbył się cykl kompleksowych szkoleo i warsztaty z zarządzania ryzykiem. Prowadził je ekspert w zarządzaniu Ryzykiem Eckehard Bauer. Do szeregów ekspertów QAP dołączyli akredytowani trenerzy w zakresie zarządzania ryzykiem (ISO 31000) Nasza współpraca z jednostkami dydaktycznymi stale i konsekwentnie podlega rozszerzaniu. Czy fundacje również działają w oparciu o standardy światowe? Fundacja Fortis Quality Austria Polska Sp. z o.o. NEWSLETTER 2012 Str. 6

7 Zarządzanie ryzykiem teraz możliwe w sposób bardziej kompetentny Kurs najbliższy Bezpieczeństwo informacji KATALOG SZKOLEO CERTYFIKATY MARTEK, Ceske Teplo, Tamtron, Quality Austria Polska Sp. z o.o. NEWSLETTER 2012 Str. 7

8 Politechnika Śląska Wydział Transportu Quality Austria - Polska Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury Mikołów Tel.: Fax: www: NIP: REGON KRS Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Quality Austria Polska Sp. z o.o. NEWSLETTER 2012 Str. 8

qualityaustria-polska Katalog usług 2015

qualityaustria-polska Katalog usług 2015 qualityaustria-polska Katalog usług 2015 www.qualityaustria.com.pl Akredytacja BMWFJ Spis treści Wprowadzenie Zintegrowane systemy zarządzania Jakość Środowisko Strona 7 Strona 20 Strona 26 Strona 37 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

12/2013. Nowa norma ISO 9001 - jaka będzie? www.pkn.pl WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY. germina - Fotolia.com

12/2013. Nowa norma ISO 9001 - jaka będzie? www.pkn.pl WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY. germina - Fotolia.com 12/2013 Nowa norma ISO 9001 - jaka będzie? WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY www.pkn.pl germina - Fotolia.com SPIS TREŚCI 12/2013 OD REDAKCJI 2 Od Redakcji Z ŻYCIA PKN 3 6 7 Konferencja Problematyka

Bardziej szczegółowo

Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etyka w firmie czego

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

Już XV lat razem! W tym numerze: TÜVPOL Sp. z o.o. jest członkiem Business Centre Club. NUMER 2 (WRZESIEŃ 20 11) Biuletyn Klientów TÜVPOL Sp. z o.o.

Już XV lat razem! W tym numerze: TÜVPOL Sp. z o.o. jest członkiem Business Centre Club. NUMER 2 (WRZESIEŃ 20 11) Biuletyn Klientów TÜVPOL Sp. z o.o. NUMER 2 (WRZESIEŃ 20 11) Biuletyn Klientów TÜVPOL Sp. z o.o. TÜVPOL Sp. z o.o. jest członkiem Business Centre Club W tym numerze: Już XV lat razem! Szanowni Państwo, Drodzy Klienci! Słowem wstępu Prof.

Bardziej szczegółowo

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ALPY KARPATOM PODRĘCZNIK STANDARDÓW JAKOŚCI PRODUKTÓW LOKALNYCH

ALPY KARPATOM PODRĘCZNIK STANDARDÓW JAKOŚCI PRODUKTÓW LOKALNYCH S t r o n a 1 ALPY KARPATOM PODRĘCZNIK STANDARDÓW JAKOŚCI PRODUKTÓW LOKALNYCH I TURYSTYKI PRZYJAZNEJ ŚRODOWISKU OPRACOWANIE: PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA, KROSNO HELVETAS SWISS INTERCOOPERATION, BERNO

Bardziej szczegółowo

Spis treści qualityaustria

Spis treści qualityaustria Katalog szkoleń 2014 Spis treści qualityaustria POLSKA Katalog szkoleń www.qualityaustria.com.pl Spis treści Quality Austria Przedmowa 4 O firmie 5 Jakość Zarządzanie procesami 22 Auditor procesu wg VDA

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jakość i certyfikacja Opracowanie: Damian Dec, PARP, 2001 Aktualizacja: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o grudzień 2005 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ,

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2014

Program szkoleniowy na rok 2014 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2014 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 3 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Klientów TÜVPOL Sp. z o.o.

Biuletyn Klientów TÜVPOL Sp. z o.o. NUMER 1 (CZERWIEC 2011) Biuletyn Klientów TÜVPOL Sp. z o.o. W tym numerze Słowem wstępu Słowem wstępu Szanowni Państwo, Drodzy Klienci! Komunikaty Artykuły: Po co nam ISO 9001? Ochrona danych osobowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ

RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ RAPORT ROCZNY 2013 KILKA SŁÓW OD PREZESA s. 3 KILKA SŁÓW NA TEMAT RAPORTU s. 4 GRUPA ATLAS W 2013 ROKU s. 7 W ROLI PRACODAWCY s. 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA s. 22

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594 Koordynatorka wydania: Justyna Januszewska Nadzór merytoryczny: Bolesław Rok Redakcja: Justyna Januszewska Iwona Kuraszko Współpraca: Ewa Albińska Joanna Bruszewska Przemysław Oczyp Mirella Panek-Owsiańska

Bardziej szczegółowo

Polskie wyroby medyczne zdobywają światowe rynki. Temat Numeru: Magazyn TÜV Rheinland Polska 2/2015 ISSN 2299-6249. Wiedza: Bezpieczenstwo:

Polskie wyroby medyczne zdobywają światowe rynki. Temat Numeru: Magazyn TÜV Rheinland Polska 2/2015 ISSN 2299-6249. Wiedza: Bezpieczenstwo: Jakosc Magazyn TÜV Rheinland Polska 2/2015 ISSN 2299-6249 Temat Numeru: Polskie wyroby medyczne zdobywają światowe rynki Technologie i biznes: INGLOT droga do jakości doskonałej 04, Bezpieczenstwo: Meble

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015

Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015 Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015 Urszula Kobylińska Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Organizacji i Zarządzania e-mail: u.kobylinska@pb.edu.pl DOI: 10.12846/j.em.2014.01.12

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

ISBN 978 83 7775 339 2

ISBN 978 83 7775 339 2 Recenzent prof. dr hab. inż. ROMUALD KOLMAN Autorstwo rozdziałów: MAŁGORZATA JASIULEWICZ KACZMAREK: 3.1 3.4, 4.1 4.5, 5.1, 5.2, 5.4, 6 AGNIESZKA MISZTAL: 2.1 2.3, 5.3 5.9 Projekt okładki Anita Szymankiewicz

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Liczy się długoterminowe patrzenie na biznes

Liczy się długoterminowe patrzenie na biznes 1/2012 Magazyn klientów i partnerów Archman 04 Liczy się długoterminowe patrzenie na biznes 08 Controlling to kompleksowy system wsparcia menedżera w jego pracy 10 Dlaczego konieczne jest szersze spojrzenie

Bardziej szczegółowo

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 6 e-marketing nadchodzi nowe Wywiad z Ministrem Gospodarki SSE - Raport Polska - USA relacje gospodarcze EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Wrocław, styczeo-czerwiec 2011r. 1 Dokument opracowany przez konsorcjum w składzie: Politechnika Wrocławska - Wrocławskie

Bardziej szczegółowo