SZKOLNE KONTA POCZTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNE KONTA POCZTOWE"

Transkrypt

1 SZKOLNE KONTA POCZTOWE INSTRUKCJA ADMINISTRATORA 1

2 SPIS TREŚCI Logowanie się do systemu zarządzania kontami pocztowymi... 3 Wyjaśnienie pojęd: użytkownik, alias... 3 Interfejs aplikacji EXIM po zalogowaniu administratora... 4 Dodawanie nowego użytkownika... 4 Dodawanie nowego aliasu... 6 Lista użytkowników... 6 Usunięcie użytkownika... 7 Edycja użytkownika... 7 Lista aliasów... 7 Usunięcie aliasu... 8 Edycja alisu... 8 Ustawianie wiadomości urlopowej... 8 Ustawienie wiadomości urlopowej przez administratora... 8 Ustawienie wiadomości urlopowej przez użytkownika... 9 Zmiana hasła do konta przez użytkownika

3 LOGOWANIE SIĘ DO SYSTEMU ZARZĄDZANIA KONTAMI POCZTOWYMI Aby zalogowad się do systemu zarządzania kontami pocztowymi, należy wejśd na stronę: poczta.blaster.pl/exim oraz wpisad swój adres pocztowy oraz hasło. Tutaj wpisujemy pełen adres pocztowy. WYJAŚNIENIE POJĘĆ: UŻYTKOWNIK, ALIAS Zakładając konto pocztowe należy podjąd decyzję, czy będzie to: użytkownik czyli konto rzeczywiście istniejące na serwerze pocztowym, alias inna nazwa dla już istniejącego konta na serwerze. PRZYKŁAD: Dla nauczycielki matematyki, która jest opiekunem Samorządu Szkolnego oraz organizatorem międzyszkolnego konkursu matematycznego Szarady, można założyd: użytkownika: alias: (z przekierowaniem na użytkownika alias: (z przekierowaniem na użytkownika 3

4 INTERFEJS APLIKACJI EXIM PO ZALOGOWANIU ADMINISTRATORA możliwośd dodania nowego aliasu lub obejrzenia listy aliasów wylogowanie sie z systemu możliwośd dodania nowego użytkownika lub obejrzenia listy użytkowników dodawanie nowego użytkownika lista wszystkich użytkowników; tutaj można też zedytowad lub usunąd konto; dodawanie nowego aliasu lista wszystkich aliasów; tutaj można też zedytowad lub usunąd alias; DODAWANIE NOWEGO UŻYTKOWNIKA Aby stworzyd konto użytkownikowi, należy nacisnąd przycisk: oraz wypełnid formularz z następującymi polami: NAZWA KONTA tutaj wpisujemy nazwę użytkownika stojącą w adresie mailowym przed np.: kowalska 4

5 DOMENA wpisujemy domenę, np. sp12.edu.pl HASŁO staramy się, aby hasło było wystarczająco skomplikowane dla robotów spamujących, aby konto nie zostało przez nie przejęte i w efekci zablokowane przez inne serwery pocztowe; używamy w nim także znaków specjalnych i cyfr; SMTP DOZWOLONE: TAK NIE domyślna wartośd TAK KONTO ZABLOKOWANE: TAK NIE domyślna wartośd NIE; konto należy zablokowad użytkownikowi, który np. kooczy pracę w szkole; INFORMACJA O UŻYTKOWNIKU informacja dodatkowa, bez znaczenia dla funkcjonowania konta; wartośd w polu może byd np. imieniem i nazwiskiem osoby lub jakąkolwiek informacją identyfikującą użytkownika; wartośd w polu nie ma ograniczonej długości; FORWARD - wartośd w polu musi byd poprawnym adresem , lub poprawnymi adresami wypisanymi po przecinku, jednak lista ta nie może byd dłuższa niż 255 znaków; adresy muszą byd obsługiwane przez serwer pocztowy poczta.blaster.pl (czyli są to adresy w domenie sp12.edu.pl); na te adresy zostanie dodatkowo wysłana każda wiadomośd; UWAGA! Wiadomości zostaną przesłane tylko na te wymienione w tym polu adresy, żadna kopia wiadomości nie zostanie zapisana na aktualnie dodawanym koncie. CC - wartośd w polu musi byd poprawnym adresem , lub poprawnymi adresami wypisanymi po przecinku, jednak lista ta nie może byd dłuższa niż 255 znaków; adresy muszą byd obsługiwane przez serwer pocztowy poczta.blaster.pl (czyli są to adresy w domenie sp12.edu.pl); na te adresy zostanie wysłana kopia każdej wiadomości; SMS - wartośd w polu musi byd poprawnym adresem , lub poprawnymi adresami wypisanymi po przecinku, jednak lista ta nie może byd dłuższa niż 255 znaków; adresy muszą byd obsługiwane przez serwer pocztowy poczta.blaster.pl (czyli są to adresy w domenie sp12.edu.pl); na te adresy zostanie wysłana kopia każdej wiadomośd z tą jednak różnicą że zostanie ona skrócona do podstawowych nagłówków. USTAWIĆ WIADOMOŚĆ URLOPOWĄ: TAK NIE domyślna wartośd NIE; po ustawieniu wartości TAK uaktywnią się pola: - Czas trwania urlopu:od: DO: - należy ustawid daty wysyłania wszystkim nadawcom maili informacji urlopowej; po kliknięciu na pole pojawia się kalendarz, z którego można wybrad datę; - Treść komunikatu urlopowego - wartośd w polu będzie informacją zwrotną, którą w okresie urlopu otrzymają nadawcy wiadomości; mail od nadawcy zostanie dostarczony na tworzone konto; WIELKOŚĆ KONTA - wartośd w polu musi byd liczbą całkowitą, wyrażającą wielkośd konta w MB; domyślnie wynosi 1024, tzn. że konto może mied rozmiar 1GB; KONTO POSTMASTER:TAK NIE domyślna wartośd NIE CATCHALL WŁĄCZONE:TAK NIE domyślna wartośd NIE KONTO ADMINISTRACYJNE DLA tutaj zapisuje się wymienione po średniku nazwy domen, dla jakich użytkownik jest administratorem; jeśli tworzone konto ma należed do administratora kont pocztowych, należy tutaj wpisad: sp12.edu.pl Po wypełnieniu pól formularza należy nacisnąd przycisk Dodaj użytkownika. 5

6 Po dodaniu użytkownika otworzy się okno z nowym pustym formularzem. W górnej jego części powinien wyświetlid siękomunikat: Nowe konto utworzone poprawnie. Formularz można wypełnid dla nowego użytkownika, albo wybrad jeden z górnych przycisków: DODAWANIE NOWEGO ALIASU Aby stworzyd alias, należy nacisnąd przycisk: oraz wypełnid formularz z następującymi polami: NAZWA KONTA tutaj wpisujemy nazwę użytkownika stojącą w adresie mailowym przed np.: szarady DOMENA wpisujemy domenę, np. sp12.edu.pl WYŚLIJ NA - wartośd w polu musi byd poprawnym adresem , lub poprawnymi adresami wypisanymi po przecinku, jednak lista ta nie może byd dłuższa niż 255 znaków; adresy muszą byd obsługiwane przez serwer pocztowy poczta.blaster.pl (czyli są to adresy w domenie sp12.edu.pl); na te adresy zostanie wysłana każda wiadomośd, jaka zostanie zaadresowna na tworzony alias; INTERNAL WŁĄCZONE: TAK NIE domyślna wartośd: NIE; tutaj można wprowadzid ograniczenie, aby wysyłane maile na ten alisa pochodziły tylko z domeny sp12.edu.pl LISTA UŻYTKOWNIKÓW Po naciśnięciu przycisku: przechodzimy do listy użytkowników: 6

7 Na tej liście widad, jak są ustawione poszczególne parametry kont pocztowych. USUNIĘCIE UŻYTKOWNIKA Jęśli chcemy usunąd użytkownika, klikamy na znaczek: Wyświeli się pytanie, czy na pewno chcemy usunąd użytkownika. EDYCJA UŻYTKOWNIKA Jeśli chcemy dokonad edycji któregoś konta, klikamy na znaczek: Wówczas otwiera się formularz, w którym możemy dokonad zmian we wszystkich polach za wyjątkiem nazwy konta i domeny, do której nazwa została przypisana. LISTA ALIASÓW Po naciśnięciu przycisku: przechodzimy do listy aliasów: 7

8 Na tej liście widad, jak są ustawione poszczególne parametry aliasów. USUNIĘCIE ALIASU Jęśli chcemy usunąd alias, klikamy na znaczek: Wyświeli się pytanie, czy na pewno chcemy usunąd alias. EDYCJA ALISU Jeśli chcemy dokonad edycji któregoś aliasu, klikamy na znaczek: Wówczas otwiera się formularz, w którym możemy dokonad zmian we wszystkich polach za wyjątkiem nazwy aliasu i domeny, do której nazwa została przypisana. USTAWIANIE WIADOMOŚCI URLOPOWEJ Wiadomośd urlopową użytkownika może ustawid administrator lub sam użytkownik. USTAWIENIE WIADOMOŚCI URLOPOWEJ PRZEZ ADMINISTRATORA Administrator loguje się do systemu poczta.blaster.pl/exim na własne konto. Wybiera z listy użytkowników właściwe konto, otwiera je do edycji i ustawia daty oraz treśd wiadomości urlopowej. 8

9 Od tej pory wiadomośd jest ustawiona dla danego konta i jego aliasów. USTAWIENIE WIADOMOŚCI URLOPOWEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA Użytkownik loguje się do systemu poczta.blaster.pl/exim na własne konto. Po zalogowaniu się użytkownika pojawia się okno: Aby ustawid wiadomośd urlopową, należy zaznaczyd opcję tej wiadomosci na TAK. Następnie trzeba ustawid czas wysyłania tej wiadomości (po kliknięciu na pola OD: i DO: otwiera się kalendarz) oraz wpisad jej treśd. Od tej pory wiadomośd jest ustawiona dla danego konta i jego aliasów. Działa ona w ten sposób, że na każdy mail, jaki przyjdzie na to konto (lub jego alias), wysyłana jest jej treśd. Przy czym mail, który przyjdzie na to konto zostaje zapisany na koncie. ZMIANA HASŁA DO KONTA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Aby zmienid sobie hasło do konta żytkownik loguje się do systemu poczta.blaster.pl/exim na własne konto. 9

10 Po zalogowaniu się użytkownika pojawia się okno: Użytkownik musi wypełnid pola: Hasło i Powtórz hasło 10

1. Sklep -> Administracja

1. Sklep -> Administracja 1. Sklep -> Administracja 1.1. Sklep -> Administracja -> Zmienne UWAGA: Każda wprowadzona zmiana w tym oknie musi byd potwierdzona przyciskiem OK (dół strony) oraz Zapisz (górne menu)! Część kliencka:

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 8 Spis tabel... 11 1. Wstęp... 12 2. Praca z aplikacją Wrota Celne... 13

Spis rysunków... 8 Spis tabel... 11 1. Wstęp... 12 2. Praca z aplikacją Wrota Celne... 13 Wersja 1.8.7 Spis treści Spis rysunków... 8 Spis tabel... 11 1. Wstęp... 12 2. Praca z aplikacją Wrota Celne... 13 2.1. Logowanie do aplikacji... 13 2.2. Kooczenie pracy... 14 2.3. Menu programu... 14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Zarządzania Usługami hostingu Sprint Data Center

Instrukcja obsługi Panelu Zarządzania Usługami hostingu Sprint Data Center Instrukcja obsługi Panelu Zarządzania Usługami hostingu Sprint Data Center Spis treści Logowanie do Panelu Zarządzania Usługami... 4 Strona Główna... 6 Moduł E-Mail... 8 Sekcja Konta E-mail... 9 Domena...

Bardziej szczegółowo

System zarządzania treścią na stronie WWW Instrukcja obsługi

System zarządzania treścią na stronie WWW Instrukcja obsługi S t r o n a 1 System zarządzania treścią na stronie WWW Instrukcja obsługi Spis treści 1. Logowanie do panelu administratora... 2 2. Podstawowe funkcje panelu administracyjnego... 2 2.1. Tworzenie i edycja

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2014-01-09 SWD-20140109135251664 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...7 Informacje o planach taryfowych BlackBerry Internet Service...7

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. administratora. Wersja: 4.5.1. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. administratora. Wersja: 4.5.1. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik administratora Opublikowano: 2014-01-16 SWD-20140116141228308 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...6 Dostępność funkcji administracyjnych...6 Dostępność

Bardziej szczegółowo

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja aplikacji 1.0

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja aplikacji 1.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wersja aplikacji 1.0 ZAWARTOŚD 1. MyDysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.2. Instalacja programu... 7 2.2.1. Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE Spis treści * 1. Tworzenie kursu... 2 2. Logowanie do systemu... 3 3. Wchodzimy do kursu... 4 4. Widok strony z kursem zmiany w ustawieniach kursu... 5 5. Zmiana profilu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Wstęp... 4 Logowanie/wylogowanie do/z panelu administracyjnego... 5 Część systemowa... 5 Menadżer stron... 5 Lista wszystkich stron...

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Wars zawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2012 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA 2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA ADMINISTRATORA ENTERPRISE INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA ADMINISTRATORA ENTERPRISE OPIS KONCEPCYJNY APLIKACJI ORAZ PRZEGLĄD FUNKCJI COPYRIGHT BY UBIQUITY

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Nadawca Skrócona instrukcja obsługi

Elektroniczny Nadawca Skrócona instrukcja obsługi Elektroniczny Nadawca Skrócona instrukcja obsługi Spis treści Konto w systemie Elektroniczny Nadawca... 3 1. Formularz kontaktowy.... 3 2. Potwierdzenie założenia konta, ustawienie hasła.... 3 Warto zapamiętad!!!...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont Systemy operacyjne 3 Konta użytkowników i grup Konta w systemie Windows 8 Rodzaje kont Konta użytkowników to podstawowe podmioty zabezpieczeo w systemie Windows, pozwalające użytkownikom na zalogowanie

Bardziej szczegółowo

CRM poczta elektroniczna

CRM poczta elektroniczna CRM poczta elektroniczna Klient poczty w programie Lefthand CRM jest bardzo prostym modułem, który ciągle jeszcze jest w fazie rozwoju i brak mu niektórych opcji dostępnych w większych aplikacjach takich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUG DOSTĘPNYCH W MODULE UNIFIED MESSAGING.

INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUG DOSTĘPNYCH W MODULE UNIFIED MESSAGING. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUG DOSTĘPNYCH W MODULE UNIFIED MESSAGING. Wersja.4 Warszawa 04 Spis treści. Opis modułu.... 3. Jak uruchomić moduł UM?... 3 3. Korzystanie z usługi e-fax... 4 3.. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Logowanie do panelu administracyjnego strony... 2 Modyfikacja wstępnej konfiguracji strony... 3 Zarządzanie stronami... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do.link. eentry - Moduł CRM 1.0

Instrukcja do.link. eentry - Moduł CRM 1.0 Instrukcja do.link. eentry - Moduł CRM 1.0 Spis treści Strona startowa... 2 Leady własne dealera (tworzenie)... 6 Leady od FAP (przypisywanie)... 10 Ręczne przypisywanie leadów... 10 Automatyczne przypisywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów Wersja 1.0 Warszawa, 26 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników strony internetowej www.polfarmed.pl w zakresie: modułu rejestracji

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć korzystać w HostedExchange.pl ze swojej domeny np. @firma.pl

Jak zacząć korzystać w HostedExchange.pl ze swojej domeny np. @firma.pl str. 1 Jak zacząć korzystać w HostedExchange.pl ze swojej domeny np. @firma.pl W tym dokumencie znajdziesz: Krok 1 - Kup domenę u dowolnego dostawcy... 1 Krok 2 - Dodaj domenę do panelu zarządzania HostedExchange.pl...

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Moodle

Korzystanie z platformy Moodle Korzystanie z platformy Moodle Rafał Michałowski Platforma oparta jest o system Moodle 2.2.x i znajduje się pod adresem: www.kno-koweziu.pl/moodle Platforma umożliwia tworzenie kursów e-learningowych oraz

Bardziej szczegółowo

Usługa Cisco IP Phone Messenger dla platformy Cisco Unified Presence Release 6.0(1)

Usługa Cisco IP Phone Messenger dla platformy Cisco Unified Presence Release 6.0(1) Usługa Cisco IP Phone Messenger dla platformy Cisco Unified Presence Release 6.0(1) ZAWIERA LICENCJĘ I GWARANCJĘ Siedziba w Ameryce Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0.

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0. Inwentaryzator Wersja 1.0.0.11 Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile Wersja dokumentu 1.0.14 14 września 2012 Treść zawarta w instrukcji zawiera informację

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

icomarch24 SA Al. Jana Pawła II 41E 31-864 Kraków www.ibard24.pl

icomarch24 SA Al. Jana Pawła II 41E 31-864 Kraków www.ibard24.pl ZAWARTOŚD 1. ibard24 backup online... 3 2. Jak rozpocząd pracę z programem... 4 2.1. Rejestracja nowego konta... 4 2.1. Instalacja programu... 6 2.1.1. Jak pobrad oprogramowanie... 6 2.1.2. Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo