9,80 zł (w tym 5%VAT) kwiecień 2014 ISSN X WOJCIECH JABŁOŃSKI FUNDUSZE ATRAKCYJNE PODATKOWO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9,80 zł (w tym 5%VAT) www.kapitalowy.com.pl kwiecień 2014 ISSN 2081-125X WOJCIECH JABŁOŃSKI FUNDUSZE ATRAKCYJNE PODATKOWO"

Transkrypt

1 ISSN X 9,80 zł (w tym 5%VAT) kwiecień 2014 WOJCIECH JABŁOŃSKI FUNDUSZE ATRAKCYJNE PODATKOWO

2 8 Na temat Wojciech Jabłoński FIZ-y szansą na optymalizację gos Z Wojciechem Jabłońskim, członkiem zarządu Copernicus Capital TFI SA, dyrektorem Departamentu Funduszy Zamkniętych, o optymalizacji podatkowej, potrzebach rynku i roli funduszy inwestycyjnych zamkniętych w gospodarce Polski, rozmawia Bartosz Bednarz. miesięcznik KAPITAŁOWY: Czy rynek Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ) w Polsce ma szansę na dynamiczny rozwój? Wojciech Jabłoński: W mojej ocenie ma zdecydowanie duże perspektywy wzrostu. Porównałbym rynek funduszy dedykowanych w Polsce do usług powierniczych w Luksemburgu lub na Cyprze, w kontekście tamtejszych spółek czy funduszy celowych. Dedykowany FIZ jest to specjalna struktura, zarządzana przez osoby trzecie, w ramach której inwestor ma jednak wpływ na sposób gospodarowania swoim majątkiem. Kryzys powoduje, że dotychczas słabo rozwinięte usługi powiernicze mają duży potencjał wzrostu. W Polsce rynek powierniczy jest utożsamiany wyłącznie z usługami domów maklerskich i bankami depozytariuszami. Rodzajem formy powiernictwa są także fundusze emerytalne i Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO). Brakuje stricte rynku usług powierniczych, jak to jest w krajach zachodnich, czyli w szczególności: fundacji, trustów, spółek celowych. Zmiany zachodzące na rynku powodują, że rynek usług funduszy dedykowanych czy usług powierniczych w Polsce będzie się rozwijać. Na poziomie europejskim, a nawet zaryzykowałbym Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) obserwujemy zacieśnianie i ograniczanie możliwości optymalizacji podatkowej, w tym również transgranicznej. Jest to po części bez wątpienia następstwo kryzysu gospodarczego. Państwa szukają dodatkowych dochodów z podatków. fot. M. Kaźmierczak

3 Wojciech Jabłoński Na temat 9 spodarki Przedsiębiorcy próbują za wszelką cenę optymalizować swoje podatki. Agresywna optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem rajów podatkowych, bądź spółek, które są w sposób uprzywilejowany opodatkowane, nie sprzyja zdrowej konkurencji. Przewagę w takiej sytuacji będzie uzyskiwał nie podmiot, który dobrze świadczy swoje usługi czy oferuje dobry produkt, ale ten, który płaci mniejsze podatki. Nie jest to dobry kierunek. Świat zaczyna się pod tym względem zmieniać. Na poziomie OECD krajem, który dotychczas uznawany był za bardzo liberalny, a przy tym bezpieczny, była Szwajcaria, w której obowiązywała tajemnica bankowa. Podpisała jednak konwencję OECD, która mówi o wymianie informacji z urzędami skarbowymi innych państw. Dla budżetu państwa unikanie płacenia podatków jest sporym problemem. Z tego też powodu obserwuje się w Europie trend wprowadzania przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych. Nowe zapisy znajdą się także w polskim ustawodawstwie, najprawdopodobniej od 2015 roku. Wspólnik spółki zagranicznej, który ma tylko pasywny dochód z tytułu dywidend w momencie, gdy spółka ta nie prowadzi fizycznej działalności gospodarczej, a siedzibę ma w kraju o znacząco niższej podstawie opodatkowania, będzie opodatkowany z tytułu całego dochodu uzyskiwanego przez spółkę zagraniczną. Mało tego, podatek będzie płacony zgodnie z krajem rezydencji tej osoby fizycznej. W tym momencie polskie osoby fizyczne, które są wspólnikami spółek cypryjskich, od dochodów zapłacą podatek za spółkę cypryjską, która jest z niego zwolniona. Rząd stara się rozwiązać problem z niepłaceniem podatków szykując coraz to nowsze regulacje, nakazy i zakazy. Czy kolejne zmiany są zagrożeniem dla rozwoju i funkcjonowania FIZ-ów w Polsce? Fundusze inwestycyjne w Polsce są zwolnione z podatku dochodowego. Ten przywilej nie zmienił się, w odróżnieniu od otoczenia prawnego. Planowana jest klauzula generalna o obejściu prawa podatkowego, na podstawie której urzędy skarbowe będą mogły kwestionować działania, nie mające uzasadnienia gospodarczego, a służące wyłącznie obejściu przepisów podatkowych. Inna wprowadzona już zmiana to opodatkowanie ostatnio spółki komandytowo- akcyjnej, która dotychczas była istotnym elementem struktur FIZ- ów. Na szczęście zmiany te mają ograniczony wpływ na tworzenie dedykowanych funduszy w kraju. Większość funduszy inwestycyjnych zamkniętych w Polsce, w mojej opinii, nie było agresywnymi optymalizacjami podatkowymi. Za ich tworzeniem przeważnie przemawiały względy gospodarcze, biznesowe, które uzasadniała działalność przedsiębiorstw w tej formie. Musimy wierzyć, że powody te nadal będą istotne. Właśnie w oparciu o realne potrzeby gospodarcze jesteśmy w stanie zaproponować w ramach FIZ- u takie konstrukcje, które będą nadal atrakcyjne z punktu optymalizacji podatkowej. Co rozumiemy przez optymalizację podatkową? W rozumieniu potocznym jest to minimalizowanie obciążeń podatkowych. na temat

4 10 Na temat Wojciech Jabłoński A z perspektywy FIZ-ów? Spółki portfelowe w funduszu są zwolnione z podatku dochodowego. Sam fundusz też jest zwolniony z podatku dochodowego. Niezapłacony od razu podatek dochodowy pozwala na jego reinwestowanie, tym samym wpływa na efektywność inwestycyjną kapitału, który posiada właściciel funduszu. Warto podkreślić, że w ramach optymalizacji podatek pojawia się dopiero w momencie wypłaty środków z funduszu przez inwestora. Wysokość podatku uzależniona jest od tego, czy płacić będzie osoba fizyczna, prawna, czy spółka zagraniczna. Zasadniczo relacje te zachodzą jakby ponad funduszem. W ramach FIZ- u, optymalizacja podatkowa opiera się na tym, że spółki portfelowe są zwolnione z podatku dochodowego, tak jak i sam fundusz. W jakie kategorie lokat może inwestować FIZ? Przede wszystkim w aktywa niepubliczne rozumiane jako papiery wartościowe, udziały w spółkach kapitałowych, lokaty bankowe, ale nie tylko. Tworzone są fundusze, które posiadają portfele akcji spółek publicznych. W tym momencie obrót tymi papierami wartościowymi jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych, a spółka z podatku dochodowego. Możliwe są także konstrukcje, w ramach których fundusz posiada nieruchomość. W przypadku, gdy taka nieruchomość jest biurowcem, centrum handlowym i generuje dochód, będzie on także zwolniony z opodatkowania. Gdy fundusz posiada nieruchomość, która następnie zostanie sprzedana, to sama sprzedaż także zostanie zwolniona z opodatkowania. Zmienia się de facto konstrukcja funduszy. Odchodzi się powoli od udziałów w spółkach, na rzecz nieruchomości bądź bezpośrednio dobiera publiczne papiery wartościowe. Jaka była geneza powstania dedykowanych FIZ-ów w Polsce? Ich pierwotny zarys został stworzony w ustawie o Funduszach Inwestycyjnych z 2004 roku. FIZ spółek niepublicznych wprowadzono na rynek z myślą o zagranicznych funduszach typu private equity czy venture capital. Gdyby chciały zainwestować w Polsce, miałyby do tego możliwość, przy wykorzystaniu właśnie takiego wehikułu inwestycyjnego. Nie musiałyby płacić podatków dochodowych na bieżąco, ale dopiero na wyjściu z inwestycji analogicznie do tego, jak to jest na całym świecie. Miała to być zachęta inwestycyjna dla międzynarodowego kapitału. W Europie zagraniczne fundusze inwestycyjne wykorzystują w tym celu fundusze luksemburskie. Tak też dzieje się w Polsce. Jeśli spojrzymy na największe firmy private equity czy venture capital, to wykorzystują one z powodzeniem ten wehikuł finansowy. Plan był taki, żeby do tych celów stworzyć konstrukcję polską, która jednak nie przyjęła się. Tym niemniej, polscy przedsiębiorcy docenili możliwość optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem funduszy dedykowanych. Czyli mamy do czynienia z adaptacją do potrzeb rynku. Zamysł ustawodawcy wyewoluował w coś zupełnie odmiennego? W momencie, gdy spółka komandytowo- akcyjna nie była podatnikiem, struktura funduszu dedykowanego w połączeniu z tą spółką kapitałowo- osobową była bardzo efektywna dla optymalizacji podatkowej. W kontekście wprowadzonych zmian ta efektywność trochę się zmieniła, poszukiwane więc będą nowe rozwiązania. Są już jakieś pomysły? Odrobiliśmy zadanie domowe wspólnie z doradcami podatkowymi, a mówiąc precyzyjnie, dostrzegamy możliwość posiadania przez fundusze polskie zagranicznych spółek, które są efektywnie zbliżone do polskiej spółki komandytowo- akcyjnej, tzn. są transparentne podatkowo. Czy są jakieś ograniczenia dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych z perspektywy możliwości inwestycyjnych, doboru aktywów, itp., jak to ma miejsce w przypadku FIO? W ogóle nie powinniśmy porównywać FIO z FIZ- ami. Polityka inwestycyjna funduszu zamkniętego zgodnie z ustawą o FI jest dużo mniej restrykcyjna, co przekłada się na znacznie większą swobodę w doborze inwestycji czy emitentów. Nie oznacza to oczywiście, że nie ma żadnych wymogów odnośnie dywersyfikacji aktywów w ramach portfela, ale są one znacznie mniej rygorystyczne. Przy FIO zaangażowanie kapitałowe w jednego emitenta nie powinno przekraczać 5 proc., w FIZ- ach jest to już granica 20 proc. Jest to zatem podstawowa różnica jeśli chodzi o politykę inwestycyjną. Co do zasady FIZ- y mogą inwestować w większość lokat/inwestycji dostępnych na polskim i zagranicznych rynkach. Inaczej kształtuje się ryzyko inwestycyjne jeśli w portfelu mamy kilkanaście spółek, a inaczej jeśli tylko 5. Można też pod tym kątem oceniać fundusze. Nie wydaje mi się jednak zasadna ocena ryzyka w funduszu dedykowanym, czy potrzeba jego określenia, jeśli decyzje inwestycyjne funduszu są dokonywane na podstawie uchwał zgromadzenia inwestorów. Tak naprawdę uczestnicy FIZ- ów wyrażają zgodę na dane działanie, tym samym są świadomi ryzyka, które podejmują. W tym kontekście fundusz dedykowany daje pewnego rodzaju kontrolę posiadaczowi certyfikatów inwestycyjnych nad aktywami dobieranymi do portfela inwestycyjnego funduszu. Kto może być uczestnikiem FIZ-ów? Osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty zagraniczne nie ma ograniczeń.

5 Wojciech Jabłoński Na temat 11 A minimalne wymogi kapitałowe? Jedyne ograniczenie: osoby fizyczne nie mogą obejmować certyfikatów o łącznej wartości mniejszej niż 40 tys. euro. Ograniczenie przeniesione w pewnym sensie z wymogów UE dla inwestorów kwalifikowanych. Nie jest to tak wysoki próg, by odstraszał osoby fizyczne przed wejściem do struktury FIZ- u. Osoby, które decydują się na tworzenie funduszu dedykowanego zazwyczaj posiadają majątek, czy to rozumiany jako przedsiębiorstwo, czy gotówkę. W tym kontekście, osoby które dołączają do FIZ-ów traktowane są jako inwestorzy kwalifikowani? Przy tego typu produkcie, jakim są certyfikaty inwestycyjne niepubliczne, nie ma potrzeby badania, czy mamy do czynienia z inwestorem profesjonalnym czy też nie, czy jest kwalifikowany, czy nie. Nie ma to żadnego przełożenia na to, czy dana osoba zasiada w zgromadzeniu inwestorów. Jest to prawo automatycznie przypisane do certyfikatów. Jest to kwestia konstrukcji statutu funduszu i określenia zakresu kompetencji zgromadzenia inwestorów. Jak często zmieniane są aktywa w portfelu dedykowanego FIZ-u? Portfele dedykowane są bardzo stabilne. Jeśli ktoś tworzy dla siebie fundusz i wnosi swoje aktywa, to dopóki ich nie sprzeda pozostają one w tym funduszu. Jeśli nie pojawi się całkiem nowy pomysł na nabycie aktywów, to rotacja spółek w funduszu jest ograniczona będą one w ramach FIZ- u tak długo, dopóki ich właściciel będzie chciał ten biznes prowadzić. Jaki jest minimalny okres inwestycji dla FIZ-ów? Nie ma określonego ani minimalnego, ani maksymalnego, czasu inwestycji w ramach funduszu zamkniętego. Mogą być one tworzone na dowolny okres, od funduszy na czas określony, jak i nieokreślony. Z naszej perspektywy jest to ciągle bardzo krótki okres. Ustawa dopuściła możliwość tworzenia FIZ- ów od 2004 roku. W rzeczywistości zaczęły się one pojawiać na rynku w 2008 roku. Z naszych doświadczeń wynika, że inwestorzy, którzy decydują się na otwarcie funduszu dedykowanego, zakładają jego długoterminowe funkcjonowanie. Rzadko zdarza się, że tworzy się fundusz krótkoterminowy pod daną transakcję. Czym się różni w takim razie fundusz dedykowany, w którym inwestorzy mają wpływ na dobór aktywów do portfela, od funduszy private equity? W przypadku PE fundusz wnosi pieniądze do funduszu, po czym dopiero dobierane są inwestycje, następnie restrukturyzowane i na koniec wyjście z inwestycji. W funduszu dedykowanym właściciel przedsiębiorstwa wnosi to przedsiębiorstwo, które zazwyczaj jest restrukturyzowane, a przekształceniu ulega jego forma prawna. Po tych zabiegach funkcjonuje pod funduszem. Zmienia się struktura własności, nie zmienia się profil jego działalności, co ważne najczęściej nie zmienia się zarząd. Dotychczasowi właściciele wnoszą swoje aktywa do funduszy dedykowanych i nadal mają wpływ na zarządzanie tym przedsiębiorstwem. W takim razie, co fundusz ma z tego typu nawiązania relacji? W miarę wzrostu wartości przedsiębiorstwa rośnie wartość certyfikatów inwestycyjnych, co bezpośrednio jest korzyścią dla inwestora. Sam fundusz jest powołany, by działać w interesie uczestników, czyli najprościej doprowadzić do wzrostu aktywów netto funduszu. Certyfikaty mogą być publiczne i niepubliczne. W funduszach dedykowanych najczęściej są one niepubliczne. Certyfikaty publiczne są natomiast tworzone w momencie, gdy towarzystwo postanawia stworzyć produkt, który będzie dystrybuowany do wielu niezależnych inwestorów. W tej drugiej sytuacji TFI samodzielnie zarządza funduszem, bez wpływu zgromadzenia inwestorów na podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Zazwyczaj w takim przypadku kompetencje zgromadzenia inwestorów w zakresie podejmowania decyzji są wyłączone. FIZ z certyfikatami publicznymi należałoby porównać do FIO, przy czym jego polityka inwestycyjna będzie znacznie mniej restrykcyjna. FIO ma obowiązek wyceny jednostki uczestnictwa nie rzadziej niż raz na 7 dni. Jak to wygląda w FIZ-ach? W funduszu zamkniętym wyceny muszą być dokonywane przynajmniej raz na kwartał, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, by robić to codziennie. Jest to kwestia odpowiedniego zapisu w statucie FIZ. Jeżeli myślimy o tym, że chcielibyśmy mieć FIZ z certyfikatami publicznymi i dochodzimy do wniosku, że naszym inwestorom będzie zależało na dużej płynności, to częściej wyceniamy certyfikaty. Pamiętajmy o tym, że funduszy zamkniętych nie należy porównywać pod względem płynności z FIO. Celem ich istnienia jest budowanie wartości w dłuższym horyzoncie czasowym i przy akceptacji wyższego poziomu ryzyka, a tym samym zapewnienie płynności jak w FIO jest praktycznie niemożliwe. Płynność powinna wynikać z obrotu certyfikatami na rynku wtórnym (przy certyfikatach publicznych), a nie tylko z tytułu odkupienia certyfikatów bądź ich umorzenia. Dla FIO jest to niedostępne. Certyfikaty można upublicznić w KDPW i dopuścić do obrotu na rynku wtórnym. Należy mieć na uwadze, że dotyczy to funduszy kierowanych do dużej

6 12 Na temat Wojciech Jabłoński liczby uczestników. Dla funduszy dedykowanych płynność jest faktycznie z punktu widzenia inwestora drugorzędna. Najważniejszy jest wzrost wartości inwestycji w wyniku planowania podatkowego, odroczenia podatku i reinwestycji środków w ten sposób pozyskanych. Rynek funduszy dedykowanych jest ciągle młody. Konkurencyjność na rynku jednak wzrasta. Rynek funkcjonuje de facto od 8 lat, a obecnie FIZów jest około 300. Nie jest to duża skala i nie mówimy tu o zjawisku masowym. Wynika to po części z faktu, że utrzymanie struktury funduszu to dodatkowe koszty, co wymusza od razu na wstępie odpowiednią wielkość działalności. Jaka jest minimalna wysokość kapitału dla dedykowanego FIZ-u? O funduszu inwestycyjnym zamkniętym można zacząć myśleć przy aktywach rzędu mln złotych i przy rentowności kapitału na poziomie co najmniej 10 proc. Podatek, który w końcu w strukturze FIZów się pojawi, musi być odpowiednio wysoki, by uzasadniał ekonomiczny sens tworzenia tego typu konstrukcji na rynku. Mowa zatem o przedsiębiorcach co najmniej średniej wielkości. Jak się zmienia struktura inwestorów w FIZ-ach? Coraz większe zainteresowanie dostrzegamy ze strony korporacji. W miarę upowszechniania się tego wehikułu na rynku, w tym w bankach, korporacje zaczęły dostrzegać ten produkt. W szczególności dostrzegły przewagi tego typu rozwiązań nad funduszami luksemburskimi. W miarę edukacji rynku, np. doradców podatkowych, którzy także w końcu zrozumieli tego typu struktury, ilość tworzonych FIZ- ów w gospodarce będzie rosnąć. Zakres możliwości jest olbrzymi. Podstawą jest, aby samemu zrozumieć, czym jest FIZ w warunkach polskich, w jaki sposób można wykorzystać jego mechanizmy, jak utworzyć i jaką strukturę wybrać. W jakich warunkach dotychczasowy właściciel przedsiębiorstwa będzie czuł się komfortowo, aby zdecydował się przekazać swoje aktywa do niezależnego podmiotu jakim jest FIZ - zachowując przy tym poczucie kontroli nad swoim majątkiem i gwarancję jego odzyskania w momencie, gdy zdecyduje się na sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych. Tworzenie FIZ- ów w Polsce nie jest zjawiskiem masowym. Będzie to jednak coraz popularniejsza forma zarządzania własnym kapitałem. To w końcu korzystna sytuacja dla Skarbu Państwa, by polscy przedsiębiorcy trzymali aktywa w FIZ- ach, mając przyzwolenie państwa na delikatną optymalizację podatkową, niż dopuszczać do sytuacji, gdy na Cypr przenosi się tys. polskich spółek. Każdy chce płacić mniejsze podatki. Z punktu widzenia ustawodawcy warto zastanowić się, czy jest jakaś granica między agresywną optymalizacją niepożądaną z punktu widzenia państwa i konkurencji na rynku, społeczeństwa a tą pozytywną, będącą stymulatorem rozwoju gospodarczego. Możliwość reinwestowania pieniędzy zamiast ich wpłacania do budżetu państwa w dłuższej perspektywie jest korzyścią. Głównym dochodem budżetu nie są podatki od przedsiębiorstw, tylko VAT i podatki od osób fizycznych. Warto może zastanowić się w końcu, jak wesprzeć polskie przedsiębiorstwa. Ostatnio słyszałem o przykładzie Wielkiej Brytanii, w której osoby fizyczne jeśli założą określoną formę działalności gospodarczej, wniosą swoje środki i przez 5 lat nie będą ich wypłacać, to przez cały ten okres pozostaną one nieopodatkowane. Granica rozsądnej, dobrej optymalizacji podatkowej jest potrzebna gospodarce. Nie można cały czas podatków tylko podnosić, należy stymulować rozwój gospodarczy. Tego w polskiej koncepcji przyszłości jednak brakuje. Rozumiejąc potrzeby budżetowe i konieczność ograniczenia optymalizacji podatkowej, ale traktowanej jako oszustwo podatkowe, nie można zapominać o równoważeniu potrzeb. W każdym społeczeństwie jest grupa ludzi z większą skłonnością do ryzyka. Jeśli ograniczy się możliwość tworzenia spółek na Cyprze, Luksemburgu, na Malcie to przeniosą się one do Singapuru, Malezji, Emiratów Arabskich, bądź jeszcze dalej, gdzie znajdą odpowiednie warunki by nie płacić podatków. Pod tym kątem istnienie FIZ- ów w Polsce należy oceniać jako zalążek infrastruktury analogicznej do tej w rajach podatkowych. Powszechnie znane są możliwości tworzenia spółek na wyspie Labuan, wykorzystywanie spółek kanałowych, ale także spółek limited partnership w Stanach Zjednoczonych. FIZ- y w Polsce oprócz tego, że służą optymalizacji podatkowej, mają także pozytywny wpływ na gospodarkę, w szczególności poprzez zatrzymanie kapitału w kraju. Warto przyjrzeć się, gdzie tak naprawdę podatki uciekają. Czysto teoretycznie, FIZ-y odgrywają pozytywną rolę w polskiej gospodarce. W praktyce nie osiągnięto jeszcze efektu skali. Aktywa zgromadzone w funduszach zarządzanych przez Copernicus Capital TFI SA to 9 mld złotych, więc nie jest to kwota mała. Ilość aktywów w 300 dedykowanych funduszach w Polsce to około mld złotych. Źle by się stało, gdyby te aktywa miały teraz wypłynąć z Polski za granicę.

7 Wojciech Jabłoński Na temat 13 fot. M. Kaźmierczak Wojciech Jabłoński członek zarządu Copernicus Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, odpowiedzialny za obsługę i pozyskiwanie klientów w zakresie funduszy inwestycyjnych zamkniętych i funduszy sekurytyzacyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania funduszy zamkniętych, pracownikiem CC TFI jest od 2008 roku. Nadzorował zakładanie i funkcjonowanie większości funduszy zamkniętych prowadzonych przez CC TFI. Pracował jako Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu (w randze Wicekonsula), w Copernicus Capital TFI SA początkowo jako analityk i kierownik projektów, później jako zastępca dyrektora Departamentu Corporate Finance. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Stosunków Międzynarodowych; Studium Dyplomowe Bezpieczeństwa Narodowego. Ukończył Szkołę Główną Handlową; Kierunek: Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne oraz Podyplomowe Studia, Inwestycje Kapitałowe i Projekty Rozwojowe Firmy. Jak się to odnosi do aktywów funduszy w Europie Zachodniej? Polski rynek kapitałowy jest na tyle mały, że w miarę łatwo można prześledzić aktywa wszystkich podmiotów i próbować je wyceniać, czy porównać. Na Zachodzie, gdzie rynek jest o wiele bardziej rozwinięty, nie ma takiej możliwości. W Luksemburgu inwestują instytucje z całego świata. Możemy powiedzieć, że ilość aktywów zgormadzonych w funduszach inwestycyjnych w Polsce w ogóle (FIO i FIZ) to 190 mld złotych. W Polsce nie ma dobrze rozwiniętych usług powierniczych. Nie ma fundacji, trustów, na które jednak jest coraz większe zapotrzebowanie. Warto byłoby nad tym pomyśleć. W oparciu o FIZ- y można stworzyć rozwiązania, które wychodzą naprzeciw potrzebom polskich inwestorów i przedsiębiorców. Świat zmienia się, a społeczeństwo potrzebuje coraz to nowszych rozwiązań, czy to private banking, czy family office nie uciekniemy od tego. W związku ze zmianami należałoby stworzyć korzystne warunki dla FIZ- ów w Polsce, a nie wypychać ludzi na siłę za granicę. Gdyby nie przeszkody formalne, podatkowe, nikt nie decydowałby się na tworzenie spółek za granicą, na Cyprze, czy agresywną optymalizację. Rząd nie dostrzega potrzeby optymalizacji gospodarki, jest głuchy na potrzeby rynku? Wydaje mi się, że zmiany rynkowe zachodzą na tyle szybko, że ustawodawca nie nadąża z dostosowaniem prawa do realnych potrzeb gospodarki. I pewnie nie jest o tylko polski problem. Chyba już zawsze państwo będzie dwa kroki wstecz za potrzebami i oczekiwaniami rynku. Nie wynika to zatem z niechęci rządu do zmian, tylko dostrzeżenia konieczności zmian po fakcie. Nowe rozwiązania potrzebują czasu. Brakuje zatem odważnej decyzji, która wyprzedzi obecne czasy? Odwagi politycznej i wizjonerstwa. Tego brakuje z bardzo prostego powodu. Każdy rząd skupia się na bieżących potrzebach i problemach. Na tym, że dzisiaj mamy kryzys i musimy zwiększyć dochody budżetowe. Trudno po tym jest nagle powiedzieć, że obniżamy podatki by pobudzić wzrost gospodarczy, gdyż pierwsze pozytywne aspekty takiej zmiany będą widoczne dopiero po czasie, najczęściej za kadencji już kolejnego rządu.

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w FIZ a kwestie podatkowe. Optymalizacja podatkowa

Inwestycje w FIZ a kwestie podatkowe. Optymalizacja podatkowa Tytuł: PARKIET Data: 28.10.2009 Autor: Paweł Tomczykowski Inwestycje w FIZ a kwestie podatkowe. Optymalizacja podatkowa Paweł Tomczykowski, doradca podatkowy, partner Ożóg i Wspólnicy sp. z o.o. W okresie

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Architektura rynku kapitałowego w Polsce 10 października 2011 Założenia: Rynek kapitałowy to rynek funduszy średnio i długoterminowych Rynek kapitałowy składa

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU Chorzów, 07 kwiecień 20111 SŁUCHAMY NASZYCH KLIENTÓW FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Fundusze nieruchomości w Polsce

Fundusze nieruchomości w Polsce Fundusze nieruchomości w Polsce Oferta funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest liczy sobie kilka funduszy, które prowadziły subskrypcję certyfikatów w różnym czasie. Klienci, którzy poprzez nabycie certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS)

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Luty 2015 Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Kluczowe informacje Dedykowany współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Powołany na okres 25 lat Środki

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

BRIdge Alfa współpraca naukowców z inwestorami - sposób na sukces w komercjalizacji. Poznań, czerwiec 2015 r.

BRIdge Alfa współpraca naukowców z inwestorami - sposób na sukces w komercjalizacji. Poznań, czerwiec 2015 r. BRIdge Alfa współpraca naukowców z inwestorami - sposób na sukces w komercjalizacji Poznań, czerwiec 2015 r. O co chodzi? Narodowe Centrum Badań i Rozwoju + SpeedUp Venture Capital Group i 9 innych funduszy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

Niepubliczny rynek kapitałowy w Polsce, a wpływ projektu ustawy o podatku dochodowym na działalność funduszy VC

Niepubliczny rynek kapitałowy w Polsce, a wpływ projektu ustawy o podatku dochodowym na działalność funduszy VC Niepubliczny rynek kapitałowy w Polsce, a wpływ projektu ustawy o podatku dochodowym na działalność funduszy VC Barbara Nowakowska PSIK Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Seminarium Rozwój

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Sieci Inwestorów Kapitałowych (Aniołów Biznesu) na świecie Roma Toft, MAEŚ Kraków, r. Agenda 1. Fazy rozwoju a finansowanie przedsięwzięcia - problemy

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Trendy międzynarodowej optymalizacji podatkowej w Europie i na Świecie. Dawid Strzała

Trendy międzynarodowej optymalizacji podatkowej w Europie i na Świecie. Dawid Strzała Trendy międzynarodowej optymalizacji podatkowej w Europie i na Świecie Dawid Strzała Spółka IP Holding IP Holding należności licencyjne CIT CY: 12,5% od 20% (zwolnienie: 80%) CIT CY: 12,5% od 20% (zwolnienie:

Bardziej szczegółowo

Investor Private Equity FIZ

Investor Private Equity FIZ Kwiecień 2015 Investor Private Equity FIZ Prezentacja funduszu Investor Private Equity FIZ Podstawowe informacje Fundusz powstał we wrześniu 2007 Nadzór KNF Wartość aktywów na koniec marca 2015r.: 158,9

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

2. Rozdział VI Informacje o Towarzystwie, pkt 2.3 Prokurenci oraz osoby zarządzające aktywami Funduszu, str 72 Brzmienie dotychczasowe:

2. Rozdział VI Informacje o Towarzystwie, pkt 2.3 Prokurenci oraz osoby zarządzające aktywami Funduszu, str 72 Brzmienie dotychczasowe: Warszawa, dnia 1 października 2012 r. Komunikat aktualizujący nr 3 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 BPH Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE. efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE. efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce ma przed sobą olbrzymie perspektywy. Silna pozycja polskiej gospodarki, najmniejsze

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Inwestowanie na rynku dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 13 października 2011 r. PLAN WYKŁADU I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Z Jackiem Chwedorukiem, prezesem banku inwestycyjnego Rothschild Polska, rozmawia Justyna Piszczatowska.

Z Jackiem Chwedorukiem, prezesem banku inwestycyjnego Rothschild Polska, rozmawia Justyna Piszczatowska. Z Jackiem Chwedorukiem, prezesem banku inwestycyjnego Rothschild Polska, rozmawia Justyna Piszczatowska. Czy Pana zdaniem polskie spółki powinny się obawiać wrogich przejęć w najbliższym czasie? Uważam,

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne stanowią istotny element rynku kapitałowego. Oszczędności wielu osób tworzą duże sumy, które mogą być profesjonalnie inwestowane na różnych rynkach. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ- idea funduszu Cykliczność gospodarki bazą do racjonalnego zarządzania portfelem funduszu Koncentracja na najlepiej zapowiadających się sektorach

Bardziej szczegółowo

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie.

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie. Fundusze inwestycyjne to instytucje, które zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje oszczędności każdy, kto nie chce ich trzymać w skarpecie. Wynajęci

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ MUNICYPALNY. Katowice, 14 stycznia 2016 r.

FUNDUSZ MUNICYPALNY. Katowice, 14 stycznia 2016 r. FUNDUSZ MUNICYPALNY Katowice, 14 stycznia 2016 r. Prezentacja w ramach konferencji Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla budownictwa mieszkaniowego w ramach programów rządowych i działalności własnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu

Bardziej szczegółowo

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA KOD: STR 01/14 Niniejszy dokument zawiera charakterystyki Ubezpieczeniowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od spółek 2015-06-10 16:56:15

Podatek dochodowy od spółek 2015-06-10 16:56:15 Podatek dochodowy od spółek 2015-06-10 16:56:15 2 Podatek dochodowy od spółek (Impôt sur les sociétes - IS) jest zbliżony do polskiego podatku dochodowego od osób prawnych. To podatek bezpośredni, któremu

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI Formularz zamówienia prosimy odesłać faksem na nr 22 314 14 10 1. Część ogólna 1.1. Podstawowe dane firmy A. WYPEŁNIA PRZEDSIĘBIORCA PROSZĘ ZAŁĄCZYĆ KOPIĘ AKTUALNEGO

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Radosław Pietrzyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 11 maja 2015 r. Plan prezentacji 1. Co to jest rynek i giełda?

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Strona 1 Wśród wielu prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce warto przyjrzeć się bliżej mało znanej przez przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za:

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za: Które z tych opłat są obligatoryjne, a których można uniknąć? Jeśli zamierzasz zainwestować w fundusz inwestycyjny, elementem na który powinieneś zwrócić szczególną uwagę podczas analizy ofert Towarzystw

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU LETUS CAPITAL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Katowice, 14 listopada 2012 1 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE Tabela 1 Rachunek zysków i strat - wybrane dane finansowe za III kwartał

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa Wycena przedsiębiorstwa O usłudze: Wycena przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych problemów współczesnej teorii finansów. Zapotrzebowanie na ustalenie wartości udziałów czy akcji powstaje w związku

Bardziej szczegółowo

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany jest przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółkę Akcyjną z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37

Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37 Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37 2 Podatnicy W Szwajcarii osoby prawne (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjne,

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta funduszy inwestycyjnych lokujących kapitał na rynku nieruchomości jest coraz szersza. Bessa na światowych giełdach

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 30 MAJA 2014 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 30 MAJA 2014 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 30 MAJA 2014 r. Niniejszym AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o następujących

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Grudzień 2010 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski -

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA HOLDINGOWA JAKO WEHIKUŁ RE-INWESTYCYJNY DLA TRANSAKCJI KAPITAŁOWYCH LUKSEMBURG I CYPR

SPÓŁKA HOLDINGOWA JAKO WEHIKUŁ RE-INWESTYCYJNY DLA TRANSAKCJI KAPITAŁOWYCH LUKSEMBURG I CYPR 27 28 luty 2012 r. SPÓŁKA HOLDINGOWA JAKO WEHIKUŁ RE-INWESTYCYJNY DLA TRANSAKCJI KAPITAŁOWYCH LUKSEMBURG I CYPR Janusz Gronowski Plan prezentacji Prezentacja Grupy Totalserve Podstawowe zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycje polskie. Kwiecień 2015

Program Inwestycje polskie. Kwiecień 2015 Program Inwestycje polskie Kwiecień 2015 Program Inwestycje polskie Co Jak Za co Utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego poprzez wsparcie wybranych inwestycji Program realizowany jest poprzez: finansowanie

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE 1 Osiągnięte wyniki: 35% 37% 50% 50% Wzrostu przychodów Wzrost EBIT Wzrostu zysku ne7o Proponowana wielkość dywidendy 2 Najważniejsze wydarzenia: FIZ Luksemburg Utworzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi Sukces Każdy z nas przychodzi na świat z sekretnym zadaniem. Jak myślisz, jakie jest Twoje? Czy jesteś gotowy wykorzystać w pełni swój potencjał? Do czego masz talent? Jakie zdolności, zainteresowania

Bardziej szczegółowo

BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Sektora Nieruchomości 2

BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Sektora Nieruchomości 2 BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 Zarabiajcie na inwestycjach w nieruchomości komercyjne!!! Czy widzieli Państwo kiedyś puste centrum handlowe? Czy wiedzą Państwo, że polski rynek

Bardziej szczegółowo

Program wsparcia funduszy kapitału zalążkowego

Program wsparcia funduszy kapitału zalążkowego Program wsparcia funduszy kapitału zalążkowego Tomasz Sypuła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 19 września 2006r. Plan prezentacji Co to jest fundusz kapitału zalążkowego? Cel udzielanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Rynek kapitałowopieniężny Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Uczestnicy rynku finansowego Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Jednostki administracji państwowej i lokalnej Podmioty zagraniczne

Bardziej szczegółowo

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna w drodze na NewConnect luty/marzec 2008 Plan prezentacji O firmie Obszary działalności, klienci Wyniki finansowe i plany 2008-2010 Wskaźniki O firmie Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Traci moc ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

W okresie pierwszych dwóch i pół roku istnienia funduszu ponad 50% podmiotów było lepszych od średniej.

W okresie pierwszych dwóch i pół roku istnienia funduszu ponad 50% podmiotów było lepszych od średniej. W okresie pierwszych dwóch i pół roku istnienia funduszu ponad 50% podmiotów było lepszych od średniej. Istnieje teoria, że fundusze inwestycyjne o stosunkowo krótkiej historii notowań mają tendencję do

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK2-421/6/12/DL Warszawa, dnia 07 maja 2012 r. DECYZJA Nr DKK -42/2012 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA

Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA Fundusz kapitałowy jest inwestorem (grupą inwestorów) finansowym, który aktywnie uczestniczy w rozwoju przedsięwzięcia. Poza wkładem finansowym

Bardziej szczegółowo

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N II EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U 27.12.2010 31.03.2011 30.09.2011 30.12.2011 25.06.2012 31.07.2012 28.09.2012 30.11.2012 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com Inwestujemy W POLSKIE FIRMY 2015 www.tarheelcap.com Wspólnicy Tar Heel Capital Zarządzający Funduszem O Tar Heel Capital 19 Przeprowadzonych transakcji 15 Od tylu lat inwestujemy w Polsce >200 mln zł Łączna

Bardziej szczegółowo

System emerytalny w Polsce

System emerytalny w Polsce System emerytalny w Polsce 1 Reformy systemów emerytalnych w wybranych krajach Europy Środkowo- Wschodniej i Ameryki Łacińskiej 20 18 16 Bułgaria Chorwacja Estonia Litwa Dominikana 14 12 10 Kazachstan

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Bądź tu mądry człowieku!!! czyli Jak inwestować w czasie kryzysu finansowego??? Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Możliwości inwestowania Konserwatywne : o Lokaty o Obligacje o Fundusze inwestycyjne o

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G PPE/Regulamin UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E OFEROWANYCH W RAMACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PPE PRO Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Przedmiot działalności Caspar Asset Management S.A. powstała w sierpniu 2009 roku. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja

Bardziej szczegółowo

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej.

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. Działalność FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. FUTURIS S.A. wspiera spółki z grupy kapitałowej: kapitałem, doświadczeniem w

Bardziej szczegółowo