Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013"

Transkrypt

1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.3: Kredyt technologiczny Załącznik nr.2 Opis wymaganej funkcjonalności,wyposażenia oraz warunków dostawy, gwarancji i odbioru. Maszyna: Cztero-osiowa maszyna pomiarowa do kół zębatych i innych elementów zębatych - CNC zgodna z wymaganiami wg VDI / VDE 2612/13 Grupa 1 -stabilna granitowa konstrukcja na tłumikach drgań,bez konieczności wykonywania fundamentów -prowadnice z naturalnego granitu wyposażone w łożyska powietrzne Moduł minimalny 0,5/średnica pomiaru od 5 mm do 400 mm zewnętrzne od 12 mm wewnętrzne / długość zęba 500 mm/ kąt pochylenia <90 o Rozdzielczość- głowica pomiaru min. 0,1 mikrometra Rozdzielczość w skali przyrostowej min. 0,1 mikrometra Zakres dostawy i akcesoria: Podstawowa maszyna z sondą skanowania. Kula referencyjna z certyfikatem Wszystkie wymagane sterowniki i licencje programów. Niezbędny do uzyskania pełnej funkcjonalności zestaw końcówek, sond(z certyfikatem,) trzpieni i uchwytów pomiarowych. Podstawa dla czujnika zegarowego, trzpień 8 mm Zestaw narzędzi Instrukcje obsługi i kalibracji polska + producenta Dokumentacja techniczna Automatyczna kompensacja temperatury osi maszyny i części Certyfikaty na czujniki temperatury Zabezpieczenie UPS sterowanie CNC zainstalowane w obudowie 19 cali wraz z przemysłowym komputerem PC i zasilaczem Monitor TFT, klawiatura,mysz DVD-CD Karta- LAN Drukarka laserowa Strona 1 z 9

2 Szuflada na akcesoria, ramię obrotowe na klawiaturę, wyświetlacz i mysz Joystick do ręcznego posuwu osi z wyłącznikiem awaryjnym i potencjometrem złącze sygnalizacyjne(diody) np. zielone-pomiar/czerwone-zakłócenie podłączenie powietrza, jeżeli wymagane(reduktor, filtr, odwadniacz) zabezpieczenie antykolizyjne (jakie/-opis) tabliczki informacyjne w j. polskim na elementach maszyny wymagających opisu; zgodność z wymaganiami UE i PN dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy(znak CE)- (uwaga-zabezpieczenie elementów obrotowych osłony) Oprogramowanie maszyny ; system operacyjny Windows 7-w języku polskim. W tekście niezaszyfrowanym obsługa diagnozy błędów. Należy rozpoznać rodzaj i typ błęduoprogramowanie-jakie? Komponenty maszyny-które?-automatyczna archiwizacja błędów. zdolność edycji równoległej bez okresów oczekiwania. bezpieczeństwo danych- podwójna archiwizacja programów pomiarowych na dysku twardym i w sieci (długoterminowa) przydziały dostępu do danych w zależności od uprawnień edycji. możliwość zapisania protokołu pomiarowego w języku polskim, niemieckim, angielskim oraz zmiany języka przed zapisem w formacie pdf. -automatyczna archiwizacja. Swobodny wybór miejsca zapisania danych dla części i danych pomiarowych. możliwość dołączenia do programu pliku ze zdjęciem zamocowania detalu, opisu/zarządzanie oprzyrządowaniem. program-zarządzanie trzpieniami pomiarowymi program- automatyczna kalibracja trzpieni i ich konfiguracji Przełączanie metryczne/calowe Zarządzanie bazami danych części oraz wyników pomiarów oraz łatwy wyboru różnych programów. Program do wyznaczania osi przedmiotu-(kompensacja błędów zamocowania ± 2mm ) możliwość ponownej analizy danych pomiarów archiwalnych. Oprogramowanie dla systemu usług online za pośrednictwem Internetu (Hotline / diagnoza zdalna) Strona 2 z 9

3 WYMAGANE OPROGRAMOWANIE FUNCJONALNE: KONTROLA KÓŁ ZĘBATYCH WALCOWYCH O ZĘBACH PROSTYCH I ŚRUBOWYCH Osobno wybierany kierunek obrotu przy pomiarze profilu/linii zęba oraz podziałki Definiowany przez mierzącego nagłówek Różne możliwości ustawień dla pomiaru profilu i linii zęba, jak na przykład ustalanie znaku według( DIN lub VDI/VDE,VW-PV-5311 oraz możliwość implementacji innych), ocena dodatniej odchyłki w obszarze końcowym i przy głowie zęba, wizualizacja krzywych pomiarowych i prostych regresji. ZAKRES: Kontrola uzębień zewnętrznych do fi 400 mm i wewnętrznych od fi 12 mm Ocena zarysu, linii wg DIN3960/62, AGMA 2000, VW-PV-5311 dalsze normy jako opcja (np. ZF 5005, JIS, PSA itd.). -Dialog wprowadzający dane pomiarowe i definiujący przebieg pomiaru - Pomiar profilu i linii zęba - Wprowadzanie dowolnych lub wewnętrznych tolerancji dla wszystkich wartości. -Określanie odchyłki aktywnego profilu lub linii zęba (regresja liniowa) -Ustalenie klasy dokładności wg DIN (metryczne) lub AGMA (metryczne / calowe), VW-PV-5311, dalsze normy jako opcja (np. ZF 5005, JIS, PSA itd.). -Graficzne przedstawienie krzywych pomiarowych i wyników pomiarów na standardowym protokole pomiarowym lub na monitorze z możliwością wydruku. -Obliczanie wartości średniej dla poszczególnych parametrów -Powiększanie wyników pomiarów w stopniach od 50 do 4000 razy. -Dowolnie ustawiana długość zapisu diagramów od 0,125 do 40:1, przy czym gdy przekroczony zostanie format skala jest dopasowywana automatycznie. -Wydruk protokołu z danymi koła zębatego, który posiada zapisane dane części dla celów dokumentacji. Pomiar podziałki i bicia wg DIN 3960/62 (metryczna) lub AGMA 2000 (metryczna / calowa), VW-PV-5311 dalsze normy jako opcja (np. ZF 5005, JIS, PSA itd.). dla następujących odchyłek: - nierównomierność sąsiednich podziałek fu - odchyłka podziałki fp - odchyłka sumaryczna podziałek koła Fp - odchyłka sumaryczna k podziałek Fpz/8 - bicie promieniowe uzębienia Fr Powiększenie wyników pomiarów w stopniach od 50 do 4000 razy Określenie klasy dokładności według DIN lub AGMA Graficzna wizualizacja fp, Fp, Fr na standardowym protokole pomiarowym Baryłkowość zarysu i linii zęba wg.din 3961lub AGMA 2000,, VW-PV-5311 dalsze normy jako opcja (np. ZF 5005, JIS, PSA itd.). - Obliczanie krzywych regresji - Drukowanie krzywych rzeczywistych i krzywych regresji oraz wizualizacja nominalnej krzywej baryłkowej -Zaznaczenie najwyższego punktu Strona 3 z 9

4 -Obliczanie i ocena klasy dokładności według DIN 3961lub AGMA 2000 dla następujących wartości: Fa, ffa, fha dla profilu /Fβ, ffβ, fhβ dla linii zęba -Obliczanie wysokości baryłkowości ch na profilu i szerokości baryłkowatości cb w kierunku linii zęba -Obliczanie wartości średniej dla poszczególnych wartości Szablony K (zarys i linia) wg DIN Definiowanie szablonów K według DIN 3961 rozszerzone o pole tolerancji z max. 500 punktami dla profilu i linii zęba. Dla łatwiejszej kontroli równolegle z wprowadzaniem danych na ekranie widać graficzną wizualizację szablonu K Najwyższy punkt zmierzonej krzywej rzeczywistej znajdujący się wewnątrz obszaru tolerancji ustala położenie szablonu K Pomiar przekroczenia tolerancji. Drukowanie szablonów K Modyfikacja głowy i stopy (zarys) - Definiowanie od 3 obszarów regresji i dwóch pól przekroju według VDI / VDE Obliczanie krzywych wyrównawczych dla części środkowej według specyfikacji lub obliczanie baryłkowości skorygowanej części środkowej - Wyznaczanie udziału modyfikacji głowy lub stopy liniowo lub po łuku (profil) - Wyznaczanie modyfikacji kształtu powierzchni bocznej zęba (linia zęba) modyfikacja na końcach zęba (linia) topografia-wizualizacja topografii pojedynczego zęba (prawy i lewy bok) na dodatkowym protokole. pomiar wszystkich zębów na jednym protokole można ustawić od 8 do 20 krzywych pomiarowych, wydruk na wielu protokołach. pomiar uzębień segmentowych- brakujące zęby lub brakujące wręby (uzębienie blokowe) są definiowane przy wprowadzaniu danych o kole i omijane podczas pomiaru podziałki. Pomiar położenia uzębień (pozycja kątowa) -pomiar położenia między uzębieniami -Wydruk położenia kątowego względem pierwszego uzębienia, otworu lub wpustu -Wydruk wyników jako listy w formacie kątowym (stopnie/minuty/sekundy i dziesiętnym) i jako wymiar długościowy -Automatyczny przebieg pomiaru Pomiar przerywanej linii zęba-wyniki pomiarów wewnątrz przerwania nie są uwzględniane w protokole. Końce przerwania wypełniane są prostymi łączącymi, które są uwzględniane przy wyznaczaniu regresji. Wyznaczanie średnicy okręgu głów i stóp podczas pomiaru profilu i linii zęba na wybranych w tym celu zębach lub wrębach. Wymiary można tolerować i są podawane na protokole pomiarowym. Pomiar skręcenia boku zęba -Pomiar profilu na 3 różnych płaszczyznach np. na dół/środek/góra oraz linii zęba na 3 różnych średnicach np. stopa/środek/głowa na zębie lub - Pomiar profilu na 2 różnych płaszczyznach np. dół/góra i linii zęba na 2 różnych średnicach np. na stopie i głowie. Kontrolowane są dwa zęby przy 0 0 i na obwodzie. Można również połączyć to ze standardowym pomiarem na 4 zębach i zmierzyć podcięcie dodatkowo na pierwszym zębie. -Ocena zgodnie z oprogramowaniem do kół walcowych -Wizualizacja na standardowym protokole pomiarowym Strona 4 z 9

5 Pomiar promienia stopy Po zeskanowaniu obszaru stopy zęba przez dopasowanie okręgu wyznaczyć promień stopy zęba i podcięcie. Wydruk do protokołu grafiki i wartości numerycznych. Kontrola porównawcza stanu, numeryczne i graficzne porównanie wyników pomiarów. Jako wynik podawane są różnice ocenianych parametrów profilu i linii zęba części w różnych stadiach obróbki. Wymiar przez dwie kulki-poprzez pomiar samocentrujący we wrębie zęba Archiwizacja długoterminowa -protokołów pomiarowych na dowolnym nośniku lub w sieci. Tolerancje wg ISO 1328 /1995 Oprogramowanie do pomiaru wielowypustów wg. DIN 5481, ISO 14 / DIN / ISO 5472 lub DIN /ISO 6413 itd. Wały wielowypustowe, piasty z wielowypustem oraz złącza wielokarbowe o profilu prostym: - pomiar linii zęba pomiar podziałki pomiar bicia - pomiar profilu Jednoznacznie zdefiniowany promieniowo pomiar dla: - profilu i linii zęba - średnica okręgu głów - średnica okręgu stóp - pomiar samocentrujący dla: -Pomiaru bicia, pomiaru okrągłości, średnicy - grubość zęba Kontrola wymiaru, kształtu i położenia za pomocą skaningu-program do pomiaru części obrotowo symetrycznych do pomiaru czopów pod łożyskami itp. Zakres pomiarów obejmuje: średnica/długość/ bicie promieniowe / bicie czołowe /prostopadłość, /równoległość/powierzchnia oś/okrągłość/ płaskość/prostoliniowość /bicie całkowite promieniowe/bicie całkowite czołowe/ pozycja/współśrodkowość/ symetria /walcowość/ przebieg przerywanych konturów / skanowanie nieznanych konturów. -Nieznane kontury mogą zostać całkowicie zeskanowane. Część może zostać użyta jako wzorzec a zmierzone dane są konwertowane służą jako dane nominalne. -wydawanie wyników jako grafiki -graficzne wspieranie wprowadzania danych o geometrii oraz do ustalania przebiegów pomiarowych -zarządzanie danymi o geometrii i danymi pomiarowymi za pomocą centralnej bazy danych -program do automatycznego przebiegu pomiaru -połączenie w automatyczny przebieg pomiaru przy kołach walcowych, lub ślimakach walcowych -program do numerycznego obliczenia i wizualizacji tabelarycznej wyników na monitorze lub drukarce. -pomiary błędów kształtu i położenia w odniesieniu do DIN/ISO ocena następuje według metody GAUSS. Strona 5 z 9

6 -połączenie z modułem oprogramowania do wyznaczanie położenia osi -wybierana wstępnie ocena standardowa graficzna ocena bicia promieniowego i czołowego, płaskości i prostoliniowości Program do konwersji danych dla programów z funkcją skaningu format Solid Works *.prt / format IGES Program do konwersji danych w formacie dla wszystkich programów z trybem skanowania jak np. - części obrotowo-symetryczne - wczytywanie danych nominalnych -zamiana specyficznych formatów w format VDA -manualne wprowadzanie i edycja danych nominalnych -transformacja współrzędnych danych nominalnych: obrót wokół dowolnej osi przestrzennej /odbicie lustrzane w dowolnej osi - tworzenie krzywych równoległych do danych nominalnych -obliczanie wektorów normalnych biegunowo i kartezjańsko -wprowadzanie dowolnych tolerancji Kontrola ślimaków i ślimacznic Kontrola ślimaków wg. DIN 3974 Wyznaczanie w przekroju osiowym i normalnym: - odchyłek skoku - odchyłek podziałki osiowej - odchyłek profilu - podziałka czołowa fp, fu oraz Fp - odchyłka bicia Fr - grubość zęba Profile : - Profil I (ZI-ślimaki, ślimaki ewolwentowe) - Profil K (ZK- ślimaki) - Profil N (ZN- ślimaki) - Profil A (ZA- ślimaki) - Profil C (Cavex- ślimaki) Kontrola ślimacznic według metody wzorca Rzeczywista topologia boku jest porównywana z otrzymanymi w wyniku digitalizacji danymi nominalnymi z koła wzorcowego. Odchyłki wyznaczane są w kierunku normalnym. pomiar: - topografia boku - podziałka i bicie zapis wyników pomiarów w formacie PDF Strona 6 z 9

7 Uruchomienie, odbiór i próba wydajności Badanie wstępne: Pozytywny wynik następujących badań jest podstawą do wydania do wysyłki przez zleceniodawcę. Udowodnienie wyszczególnionej dokładności przez zleceniobiorcę (VDI/VDE 2612 i 2613, ISO 10360) Badanie zdatności jednego lub dwóch elementów z całego spektrum elementów według procesu Cg Wybór elementów przez ZKZ sc. Minimalny zakres to ocena następujących parametrów uzębienia kół zębatych czołowych -ewolwentowych i uzębień pasowych: odchylenia profilu (wartości średnie): fh alfa, ff alfa odchylenia linii powierzchni nośnej (wartości średnie): fh beta, ff beta miara dwóch kulek pomiarowych MdK (wartość średnia) dokładny ruch obrotowy (przy uzębieniach pasowych z korektą mimośrodu) podziałka (podziałka sumaryczna) W ramach uruchomienia dostawca i odbiorca wspólnie przeprowadzają integrację sieci. Odbiór końcowy: Obok sprawdzenia uzgodnionego zakresu dostawy przez dział specjalistyczny, przeprowadza się następujące badania. Udowodnienie wyszczególnionej dokładności przez zleceniobiorcę (VDI/VDE 2612 i 2613, ISO 10360) Badanie zdatności jednego lub dwóch elementów ze spektrum elementów według procesu Cg Wybór elementów przez ZKZsc. Minimalny zakres to ocena następujących parametrów uzębienia kół zębatych czołowych - ewolwentowych i uzębień pasowych odchylenia profilu (wartości średnie): fh alfa, ff alfa odchylenia linii powierzchni nośnej (wartości średnie): fh beta, ff beta miara dwóch kulek pomiarowych MdK (wartość średnia) dokładny ruch obrotowy (przy uzębieniach pasowych z korektą mimośrodu) podziałka (podziałka sumaryczna) protokół sprawdzenia dysków twardych pod katem uszkodzeń fizycznych i programowych (boot-sektor) po zainstalowaniu wszystkich programów i sterowników. Strona 7 z 9

8 warunkiem odbioru jest potwierdzenie braku błędów w plikach zrzutu błędów systemowych i programowych oraz alarmów sprzętowych. Dostawca maszyny podda się dobrowolnie odbiorowi maszyny i dopuszczeniu do produkcji przez naszego odbiorcę strategicznego VW-EVS4-Wolfsburg zgodnie z normami wewnętrznymi koncernu VW AG. W przypadku braku umowy o poufności z koncernem VW- AG wymagane będzie podpisanie takiej umowy w celu uzyskania stosownych norm i zakresu odbioru. Gwarancja i serwis Termin gwarancji godzin roboczych (minimum jednakże 24 miesiące, gdyby te h zostały osiągnięte przed upływem 24 miesięcy). Początek okresu gwarancyjnego jest stwierdzony w protokole. Zobowiązanie gwarancyjne obejmuje również usunięcie wszystkich błędów w software. Ponadto podczas okresu gwarancyjnego muszą być dostarczone bezpłatnie wszystkie, wydane przez producenta dla tego typu maszyn, software updates /aktualizacje software (system operacyjny i software do pomiarów). Techniczna dostępność (gotowość do pracy) będzie podawana przez ZKZsc, w okresie gwarancji, zawsze co miesiąc. Jeżeli nie zostanie osiągnięta wartość gwarantowana przez dostawcę, to odpowiednio wydłuża się okres gwarancyjny. W celu pielęgnacji i profilaktycznej konserwacji należy przedłożyć w ofercie koncepcję, w której należy podać: okresy, w których musi być przeprowadzona konserwacja liczba/rodzaj działania, podział (obsługujący, personel pomiarowy, konserwator, dostawca) przewidywany czas trwania zakres konserwacji (np. elementy podlegające z zasady do wymiany, części, które należy wymienić, jeżeli jest taka potrzeba itd.) tworzenie zapasu materiałowego części zamiennych i części ścieralnych/zużywających się koszty Strona 8 z 9

9 Należy zaoferować coroczną konserwację/kalibrowanie w okresie gwarancyjnym (24 miesiące) i pewien czas potem. W przypadku kalibrowania należy włączyć też zastosowane czujniki temperatury. Oferta podstawowa: 48 h reakcja serwisowa (wpływ zgłoszenia zakłócenia do technika serwisanta u dostawcy). Przesłanki/warunki zaangażowania serwisu: gorąca linia serwisu (numer centralny) musi być osiągalna co najmniej od poniedziałku do piątku od 8:00-17h. Przykład do obliczenia czasu reakcji 48 h: wpływ meldunku zakłócenia w środę o godzinie 11, diagnoza zdalna czwartek do godz.11,jeżeli nie usunięto błędu- technik serwisant w piątek o godzinie 11 na miejscu w ZKZsc. Wysłani technicy serwisanci muszą być specjalistami danego typu urządzenia pomiarowego. Hotline / diagnoza zdalna: w okresie gwarancyjnym bezpłatnie. Wyszczególnić techniczne przesłanki, okresy osiągalności oraz koszty po zakończeniu okresu gwarancyjnego. Dostawa: Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia do dnia 30 kwietnia 2013 roku, w miejscu realizacji projektu adres: Oleśnica ul. Moniuszki 19. Strona 9 z 9