Wymagania techniczne - Laser Tracker wersja przenośna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania techniczne - Laser Tracker wersja przenośna"

Transkrypt

1 Wymagania techniczne - Laser Tracker wersja przenośna 1. Wymagania minimalne Laser Trackera Zakres pomiarowy co najmniej 40m Zakres pracy w temperaturach Zasięg poziomy >±300 Zasięg pionowy> +75,> -55 Rozdzielczość kątowa ± 0,018 o mierze łukowej Wilgotność 0 95% Wysokość pracy 2500m npm. Ciśnienie atmosferyczne 300mmHg 900mmHg Minimalna dokładność kątowa 3,5 µm/m Minimalna dokładność liniowa (MPE) - Xµm+1µm/m Ciągły dynamiczny pomiar punktów, informacje o pomiarze w czasie rzeczywistym. Określenie poziomu grawitacji w miejscu pomiarów Zintegrowana kamera z głowicą narzędzia, system automatycznego śledzenia i odzyskiwania zgubionej wiązki w polu widzenia znacznika pomiarowego minimum Sonda dotykowa 3D z końcówką pomiarową ~500mm umożliwiająca niwelację M28 wg szkicu. Wyposażenie umożliwiające mierzenie trudno dostępnych punktów na powierzchni płatowca. Możliwość zakładania wielu lokalnych układów współrzędnych w jednej sesji pomiarowej i wyświetlanie aktualnych współrzędnych na ekranie komputera. Urządzenie musi być przystosowane do wykonania niwelacji samolotu, pomiarów przyrządów i zespołów montażowych Laser Tracker musi być bezpieczny dla oczu Krótki czas nagrzewania urządzenia. System ciągłego ustalania pozycji lasera Klasa szczelności zapewniająca ochronę przed pyłem i wodą kapiącą możliwość pracy na zewnętrz. dopuszczalne maksymalne wymiary trackera: wysokość całkowita do 400mm, szerokość całkowita do 200mm Niewielkie gabaryty i ciężar, umożliwiające przemieszczenie urządzenia między halami produkcyjnymi bez użycia środków transportu, maksymalna łączna waga trackera wraz z kontrolerem do 12kg bezprzewodowa łączność trackera z laptopem Wi-FI/WLAN (IEE g) podstawka magnetyczna umożliwiająca mocowanie trackera bez statywu statyw przemysłowy reflektor o średnicy sfery 1,5 + dodatkowy o średnicy ok ,5 wraz z uchwytami magnetycznymi zestaw podstawek magnetycznych do punktów wiążących sterownik radiowy do zdalnego wyzwalania pomiarów stacja pogodowa do monitorowania środowiska w którym prowadzony jest pomiar obiektu mierzonego. 2. Komputer do obsługi Laser Trackera i oprogramowania Laptop DELL Precision M4600 lub co najmniej równoważny z systemem operacyjnym Windows 7 64-bit wraz z licencją. 3. Minimalne wymagania oprogramowania do analizy pomiarów graficzna kontrola zapisu i oceny danych pomiarowych oprogramowanie wykorzystujące 64 bitową technologię automatyczna kontrola kalibracji, transformacji, ruchu oraz jakości projekcji w trakcie każdego pomiaru obliczanie współrzędnych 3D A_W-1-

2 automatyczne łączenie pojedynczych pomiarów metodą najlepszego dopasowania bezpośrednio po pomiarze eksport danych 3D w formatach np: ASCII, Surf, POL, STL obliczanie przekrojów równoległych i prostopadłych; eksport jako VDA lub IGES zapis do globalnego układu współrzędnych np: 3-2-1, Best Fit, RPS możliwość budowania prostych elementów geometrycznych: linie, płaszczyzny, okręgi, walce, stożki pomiar tolerancji położenia i kształtu (GD&T) operacje: przecięcia, rzutowanie, średnie wymiary funkcjonalne, odległości, kąty import danych CAD w standartowych formatach np.: IGES, VDA, STEP, STL, JT Open import danych CAD w formatach macierzystych np.: CATIA v4 / v5, UG, Pro/E, Parasolid porównanie danych nominalnych i rzeczywistych porównanie z modelem CAD kolorowy wykres odchyłek z elastyczną legendą import danych nominalnych: ASCII, VDA/MDI etykiety, wykresy kierunkowe, dowolnie definiowane raporty pomiarowe eksport danych raportowych np: ASCII, HTML, JPG, PDF licencja 4. Minimalne wymagania dodatkowe Minimum 5 instalacji podobnego systemu w przemyśle w Polsce (jeżeli możliwe przedstawienie referencji) Minimum 24 miesiące gwarancji Szkolenie z zakresu obsługi trackera i oprogramowania umożliwiające samodzielną pracę po zakończeniu szkolenia. Minimum 12 miesięcy pomocy technicznej w zakresie oprogramowania i obsługi Serwis i wsparcie techniczne odbywać się będzie się poprzez producenta lub przedstawiciela na terenie RP. Preferowane oprogramowanie do analizy pomiarów w języku polskim, polska instrukcja obsługi. Deklaracja zgodności WE. certyfikat wydany przez akredytowane laboratorium z kalibracji/sprawdzenia dokładności pomiaru dla konkretnego trackera Możliwość doboru oprogramowania Możliwość odkupienia starego urządzenia pomiarowego laserowego w ramach recyklingu. 5. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: I. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; II. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; III. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; IV. nie podlegają wykluczeniu z postępowania. V. Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnianie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w niniejszych warunkach. Kontrola niwelacji samolotu M28 05 i M28B/PT zgodnie z arkuszami niwelacyjnymi samolotów. Zadania w/w urządzenia: A_W-2-

3 Wymiary zewnętrzne samolotu oraz ustawienie Laser Trackera do pomiarów niwelacyjnych: Zadaniem w/w urządzenia byłoby: - ustawienie samolotu w linii lotu wg punktów niwelacyjnych na samolocie tj. 6L, 6P, 5 i 2, 4 i 2, A_W-3-

4 - sprawdzenie ustawienia podwozia, A_W-4-

5 - sprawdzenie prawidłowości montażu kadłuba wg punktów niwelacyjnych 1, 2, 3, 4, 5, A_W-5-

6 - sprawdzenie ustawienia centropłatu i zewnętrznych części skrzydeł doczepnych, - niwelacja usterzenia kompletnego (sprawdzenie ustawienie a stateczników pionowych i poziomych), A_W-6-

7 - niwelacja silników, A_W-7-

8 - niwelacja makiety silnika, (jak niwelacja wyżej) - niwelacja ram silników, (jak niwelacja wyżej) - niwelacja platformy LCR 100, (jak niwelacja ustawienia samolotu w linii lotu) - sprawdzenie wymiarów liniowych głównych połączeo samolotu. A_W-8-

RAMIONA POMIAROWE Portable CMM s; Articulated Measuring Arms

RAMIONA POMIAROWE Portable CMM s; Articulated Measuring Arms W Y D Z I A Ł Z A R Z Ą D Z A N I A Prof. Eugeniusz RATAJCZYK RAMIONA POMIAROWE Portable CMM s; Articulated Measuring Arms 1 RAMIONA POMIAROWE 1.Wprowadzenie istota pomiarów współrzędnościowych 2.Budowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia 2. Ilość Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad.

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowy

Formularz asortymentowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo - cenowy Część 2 Załącznik nr 8 do SIWZ Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Dostarczony sprzęt ma być oznaczony znakiem CE, posiadać certyfikat

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań zamawianego sprzętu.

Opis wymagań zamawianego sprzętu. Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis wymagań zamawianego sprzętu. 1) Komputery przenośne dla uczniów 54 sztuki 1. Procesor umożliwiający uzyskanie minimum 190 punktów w teście wydajnościowym Bapco MobileMark 2007

Bardziej szczegółowo

Ramiona pomiarowe pomiary skaningowe i specjalne, pomiary w rozszerzonym zakresie, oprogramowania

Ramiona pomiarowe pomiary skaningowe i specjalne, pomiary w rozszerzonym zakresie, oprogramowania 38 MECHANIK NR 1/2009 Ramiona pomiarowe pomiary skaningowe i specjalne, pomiary w rozszerzonym zakresie, oprogramowania EUGENIUSZ RATAJCZYK* Pomiary skaningowe za pomocą bezstykowo pracujących głowic laserowych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa mikroskopu konfokalnego z wirującym dyskiem do przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

1.Komputer dla ucznia - 22 szt.

1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ.. ( pieczęć adresowa wykonawcy) CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO SPRZĘTU OFERTA WYKONAWCY 1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin.

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin. Załącznik Nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem sprzętu komputerowego w ramach projektu: " ZAWODOWEGO Program staży u pracodawców

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA załącznik Nr 1 Formularz oferty FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego oraz urządzeń sieciowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/88/13 ZAŁĄCZNIK NR 2

Numer sprawy DP/2310/88/13 ZAŁĄCZNIK NR 2 ZAŁĄCZNIK NR 2 Opis przedmiotu zamówienia część 1 Poz. 1 Drukarka laserowa monochromatyczna szt. 1 nominalna prędkość druku 16 str./min. rozdzielczość w pionie600 dpi rozdzielczość w poziomie 600 dpi pojemność

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3) 1 Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Komputer 1. Typ komputer stacjonarny 2. Zastosowanie aplikacje biurowe 3. Obudowa 1. małogabarytowa,

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR: ZP. 240-16/13 Zamawiający: UNIWERSYTET PAPIESKI

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji

Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji Laserowy system XL-80 Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji Obrabiarki i maszyny współrzędnościowe Jedyne w swoim rodzaju narzędzie do wzorcowania obrabiarek i maszyn współrzędnościowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK)

Bardziej szczegółowo

Odbiornik ostry jak brzytwa

Odbiornik ostry jak brzytwa Biuletyn informacyjny poszerza horyzonty poszerza horyzonty nr 2/2012 Odbiornik ostry jak brzytwa Spectra Precision ProMark 200 z technologią BLADE Niwelacja samolotu Nikonem Nivo M zastosowanie japońskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy Łódź: Rozbudowa systemu informatycznego CEM dla potrzeb wirtualizacji oraz szkieletu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, integracja i uruchomienie elementów zespołu napędowego o mocy 6 MW dla stanowiska badawczego Warszawa, kwiecień 2015 Strona 1/17 SPIS TREŚCI 1. UWAGI WSTĘPNE... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-VI/NZU/860/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 478230-2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 478230-2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 478230-2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo