KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZ"

Transkrypt

1 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIEM SZKOŁĄ mgr inż. Małgorzata Pokornowska Konopka awans na nauczyciela dyplomowanego II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli WSTĘP Wdążeniu do ulepszania szkoły, informatyzacja jest tylko środkiem, podmiotem wszelkich działań zaś człowiek. 1 Dobrze zaplanowana i przeprowadzona komputeryzacja odmienia na lepsze sposób funkcjonowania placówki. Coraz więcej szkół kupuje więc komputery i programy, które mają wspomagać działania kierownictwa i administracji. Komputer powoduje zmiany w stylu pracy szkoły. Ma na to wpływ kilka czynników: część czynności, które kiedyś zajmowały wiele czasu wykonuje się za pomocą kilku kliknięć myszką, szczególnie na początku pojawia się dodatkowa praca, dość często okazuje się, że wraz z komputeryzacją trzeba zmienić rozdział obowiązków pomiędzy pracownikami. Często drobna modyfikacja zakresu obowiązków sprawia, że pracuje się o wiele łatwiej. Komputeryzacja wymaga czasu z różnych powodów. Namysł, zebranie informacji o możliwościach sprzedawanych programów, zgromadzenie odpowiednich środków i wreszcie po zakupie komputerów i oprogramowania, samo przygotowanie do normalnej pracy to wszystko trwa. Przebieg informatyzacji należy zaplanować: zarówno cały proces zbierania informacji o systemach informatycznych jak i wdrożenia poszczególnych programów ta właśnie praca dyplomowa zawiera analizę dostępnych na rynku systemów oraz proces wdrażania takiego systemu w liceum ogólnokształcącym w którym pracuję. Rozdział pierwszy pracy zawiera diagnozę mojej placówki, w rozdziale drugim przedstawiam rynek programów współpracujących ze sobą tworząc system informatyczny dla szkoły, ostatni rozdział to opis koncepcji projektowej. ANALIZA STANU OBECNEGO SZKOŁY Ogólne wiadomości o szkole. II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli jest średniej wielkości szkołą ponadgimnazjalną z ponad 40 letnią historią. W roku szkolnym 2002/2003 otworzyliśmy 6 różnych klas z rozszerzonym programem nauczania matematykiifizyki, przedmiotów humanistycznych, języków, biologii i chemii oraz dwie klasy informatyczne Łącznie ze starszymi klasami w tym roku szkolnym 02/03 uczyć się będzie około 500 uczniów. Mamy 24 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin z czego połowa to nauczyciele z około 20 letnim stażem pracy. Zatrudnione są również osoby w niepełnym wymiarze godzin. 1 Czy jesteśmy skazani na system? Marek Konieczniak, Biuletyn informacyjny Vulcan 4/99 (28)

2 Szkoła posiada własną komórkę zajmującą się finansami oraz sekretariat i pracowników gospodarczych, jest również stanowisko wicedyrektora. Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatu Zduńska Wola, natomiast organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświatowe w Łodzi. W środowisku lokalnym postrzegani jesteśmy jako mała szkoła (w mieście istnieje jeszcze jedno większe liceum ogólnokształcące I LO), ale naszym atutem jest to, że uczeń nie jest u nas anonimowy oraz to, że jesteśmy szkołą bezpieczną dla ucznia. Dotychczasowe doświadczenia w zakresie edukacji informatycznej i komputerowego wspomagania zarządzaniem szkołą. Historia. Do roku 2001 nasza szkoła posiadała pracownię informatyczną wyposażoną w7 komputerów klasy IBM PC + 2 komputery PC OFEK 5166 oraz jeden serwer. Komputery te to dwukrotnie modernizowane stacje klasy PC XT z 1990 roku. Posiadały one następujące parametry: Stanowiska uczniowskie: - procesor WinChip PR pamięć RAM 32MB - dysk MB - karta grafiki mono VGA 640x480 - karta sieciowa Ethernet 10MB TP/BNC Serwer: - procesor Pentium pamięć RAM 64MB - dysk 2100 MB - karta grafiki SVGA 600x800 - karta sieciowa Ethernet 10MB TP/BNC Dodatkowo serwer był wyposażony w modem analogowy 56k, co pozwalało korzystać z Internetu. W pracowni zainstalowane było oprogramowanie MS Small Bussines Serwer, a na stacjach roboczych MS Windows 98. W ramach SBS a były skonfigurowane następujące elementy pakietu: - Domena Windows NT, - Serwer Exchange, - skrzynki pocztowe dla każdego ucznia i nauczyciela (około 250 skrzynek), - praca serwera pocztowego z tzw. serwerem pośredniczącym (SMTP relay serwer), - foldery publiczne, - firewall i cache server na oprogramowaniu MS Proxy, - profile użytkowników i klas zdefiniowane w systemie NT pozwalające na dostosowanie pulpitu użytkownika do zakresu realizowanego programu nauczania. Wszystkie te elementy pozwoliły na wprowadzenie do bieżących programów nauczania elementów związanych z technologią informacyjną tj.: - wprowadzenie do sieci komputerowych, - sieć Internet i jej usługi, - zbiory informacji i ich organizacja strony WWW, - korzystanie poczty elektronicznej, - dyskusja w sieci i jej formy grupy dyskusyjne news i IRC, - tworzenie stron WWW FrontPage (program rozszerzony), 2

3 3 - współpraca pakietów biurowych MS z Internetem (wysyłanie dokumentów, konwersja na HTML, itp.), - korelacja TI z innymi przedmiotami (nauka języków, wyszukiwanie informacji historia, WOS, j. polski), - godzina wychowawcza formy aktywizacji zawodowej (poszukiwanie pracy, programy praktyk, inne), Od 2001 roku szkoła posiada stałe łącze do internetu oparte o technologię SDITPS.A.oraz zarejestrowaną własną domenę, własny serwer WWW, obsługę serwera pocztowego pośredniczącego (SMTP relay w technologii TURN umożliwiającej odbiór i wysyłanie poczty przez serwer szkoły bez konieczności posiadania stałego adresu IP) Ponadto szkoła posiadała 2 komputery PC w administracji szkoły, jeden wykorzystywany był w sekretariacie dyrektora, a drugi w księgowości szkoły. Komputery te wyposażone były w następujące oprogramowanie: - Vulcan Sekretariat Uczniowski Vulcan Wypełnianie Świadectw Szkolnych - Vulcan Inwentarz Szkolny Vulcan Prawo w Oświacie Vulcan Płace 2000 Istniejące zasoby W kwietniu 2001 roku szkoła wzięła udział w Narodowym Programie Edukacji dla Społeczeństwa Informacji tworząc projekt organizacyjnych i merytorycznych przedsięwzięć dotyczących rozwoju edukacji informatycznej w szkole. Projekt ten wygrał rywalizację i szkoła otrzymała nową 15 stanowiskową pracownię komputerową wyposażoną w: - 15 komputerów CELERON 800, 64 MB RAM, HDD 20 G, zintegrowana karta grafiki i dźwiękowa, CD ROM oraz jeden CD-RW - oprogramowanie: Ms. Windows 2000 oraz Ms. Office 2000PL na każdym stanowisku, Visual Basic Standard - serwer PENTIUM III733 MHz, płyta główna dwuprocesorowa (jeden procesor),zintegrowany kontroler SCSI RAM 256 MB, HDD 40 GB, - 2urządzenia drukujące wielofunkcyjne: drukarka kolorowa, skaner, ksero, W ramach tzw. Multimedialnego Centrum Informacyjnego szkoła otrzymała także 4 komputery Apple MacIntosh (tzw. IMac) - procesor PC 400 MHz, pamięć operacyjna 128 MB, HDD 10 GB, napęd DVD,sieć bezprzewodowa Aiport, mysz Charakterystyka form edukacji informatycznej prowadzonych w szkole. W roku szkolnym 2002/2003 do szkół ponadgimnazjalnych weszła reforma szkolnictwa, przynosząc nam zmianę w formach edukacji informatycznej. Pojawił się nowy przedmiot: Technologia informacyjna. W związku z tym w naszej szkole prowadzone będą następujące formy edukacji informatycznej (z podziałem na grupy): INFORMATYKA

4 dla klas pierwszych informatycznych 4 godz. tygodniowo na cykl kształcenia, (dwa oddziały) dla klas 3-4 informatycznych 7 godz. tygodniowo na cykl kształcenia (dwa oddziały) TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA klasy pierwsze 2 godz tygodniowo na cykl kształcenia ( 6 oddziałów) Łącznie 10 oddziałów będzie pobierało nauki w pracowni komputerowej, co daje obciążenie tygodniowe pracowni 34 godziny. Formy wykorzystywania Internetu w szkole W chwili obecnej szkołą wykorzystuje Internet do: - realizacji programu nauczania przedmiotów informatycznych, - komunikacji z jednostkami organów oświaty, - pozyskiwania informacji na temat Reformy Oświaty, - wymiana informacji z innymi nauczycielami, - w nauczaniu języków obcych, - w zakresie innych przedmiotów (historia, WOS, j. polski) zdobywanie informacji - komunikacja ze szkołami we Francji i Niemczech w ramach programu europejskiego projektu edukacyjnego SOCRATES COMENIUS Akcja 1 Wykorzystanie Technologii Informacyjnej w zarządzaniu szkołą Szkoła posiada wdrożone następujące oprogramowanie firmy Vulcan: - Vulcan Sekretariat Uczniowski Vulcan Wypełnianie Świadectw Szkolnych - Vulcan Inwentarz Szkolny Vulcan Prawo w Oświacie Vulcan Płace 2000 Obecnie trwają przygotowania do komputeryzacji zasobów biblioteki szkolnej i wdrożenie oprogramowania Vulcan Biblioteka Szkolna MOL. W tym celu bibliotekarz został przeszkolony w zakresie obsługi ww. oprogramowania. Zmyślą o komputeryzacji szkolnej administracji, zasoby dwóch pracujących tam komputerów zostaną podłączone do szkolnej sieci informatycznej. W szkole funkcjonuje poczta elektroniczna niezbędna w sekretariacie, ale również w księgowości gdzie wykorzystywana jest np. do wysyłania comiesięcznych sprawozdań do ZUSu. W przyszłości poczta elektroniczna pozwoli na pełną komunikację pomiędzy komórkami szkoły (biblioteka, sekretariat, nauczyciele, uczniowie) i stworzenie za pomocą folderów publicznych MS Exchange szkolnej tablicy ogłoszeń, co powinno wymóc korzystanie z MCI i nowoczesnych technik informacyjnych zarówno wśród nauczycieli jak i uczniów. Inne obszary wykorzystania Technologii Informacyjnej przez szkołę Inne obszary wykorzystania TI w szkole: - tworzenie Planu Rozwoju Szkoły PRS, - opracowywanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania WSO, 4

5 - opracowywanie Przedmiotowych Systemów Oceniania PSO, - tworzenie innej dokumentacji w ramach procesu wdrażania Reformy Edukacji, IDENTYFIKACJA PROBLEMU Diagnoza stanu obecnego w zakresie edukacji informatycznej i komputerowego wspomagania zarządzaniem szkołą. Bardzo dużo mówisię ostatnio w Polsce i w Europie o edukacji informacyjnej, społeczeństwie informacyjnym, globalnej sieci komputerowej itd... Czy szkolna administracja może pozostać w tyle za tymi wszystkimi nowinkami, a właściwie już teraz codziennością. Nowy przedmiot w zreformowanej szkole ponadgimnazjalnej technologia informacyjna traktuje o tym jak wykorzystać, przeanalizować i zapamiętać otaczającą nas informację. W związku z powyższym zarówno nauczyciele jak i szkolna administracja wraz z dyrekcją powinna potrafić wykorzystywać technologie informacyjne w swej pracy. Tak jak wcześniej wspomniałam w naszej szkole funkcjonują już komputery w administracji, część nauczycieli też jest przeszkolona w zakresie technik informacyjnych. Część komputerów ze starej pracowni informatycznej funkcjonuje na terenie szkoły, ale to jeszcze za mało. Pracownice księgowościikadrsą częściowo przeszkolone, wspominałam o programach jakie już funkcjonują w tych działach. Mamy program do sekretariatu, ale jest to stara wersja, potrzebna jest nowa wersja tego programu, lub też inny. Jako informatyk, widzę tu wiele do zrobienia, programy które tu funkcjonują nie współpracują ze sobą, są wykorzystywane jedynie przez wąską grupę osób, nie ma programów do zarządzania szkołą np. do układania arkusza organizacyjnego, planów zajęć, zastępstw itp. Informatyczny system zarządzania szkołą to zbiór współpracujących ze sobą urządzeń i programów komputerowych, ułatwiające pracownikom szkoły przetwarzanie informacji. Programy te muszą ze sobą współpracować, czyli przekazywać pomiędzy sobą gromadzone dane, dlatego wszystkie komputery na terenie szkoły powinny być połączone w sieć komputerową. Sieć taką mamy na razie w pracowni komputerowej. Trochę lepsza sytuacja jest jeśli chodzi o edukację informatyczną. Otrzymana w roku 2001 nowa pracownia komputerowa otworzyła nowe możliwości w tym kierunku. Platforma sprzętowa pozwala na używanie lepszych programów, stosowanie nowych technik multimedialnych oraz wymianę informacji przez Internet z otaczającym nas światem. Celem mojej analizy jest wskazanie w jakich obszarach pracy szkoły i w jaki sposób można wykorzystać nowoczesne systemy informatyczne dla szkół, których oferta na rynku jest bardzo bogata. Pragnę również zaproponować kierunki działania i koncepcję wdrożeniową. Interesują mnie takie obszary działalności szkoły: dział kadr i księgowość szkolna praca sekretariatu uczniowskiego wspomaganie pracy dyrektora szkoły: układanie arkusza organizacyjnego szkoły plan lekcji prawo oświatowe poszukiwanie informacji, gromadzenie jej i zarządzanie w sposób uporządkowany komunikacja poprzez sieć Internet z organami oświatowymi i innymi placówkami statystyka semestralna wspomaganie pracy nauczyciela tj: wypełnianie dokumentacji klasowej arkusze ocen, dziennik, lekcyjny, świadectwa przygotowanie do zajęć dydaktycznych wykorzystując do tego dostępne źródła informacji 5

6 gromadzenie własnego warsztatu pracy tak aby mogli w przyszłości z tego skorzystać inni, młodsi nauczyciele w szkole wspomaganie pracy biblioteki szkolnej ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZKÓŁ Podstawy i założenia teoretyczne systemów informatycznych. Doktor informatyki, propagator systemów informatycznych Adrie J. Visscher Holender z pochodzenia, jest współtwórcą zintegrowanego systemu informatycznego dla szkół średnich. 2 Napisał na ten temat wiele artykułów. Zredagował dwa specjalne wydania pism informatycznych, w całości poświęcone systemom informatycznym w szkołach średnich. Swoje doświadczenia w tej dziedzinie prezentował na wielu międzynarodowych konferencjach. Na jednej z nich, poświęconej technologii informatycznej w zarządzaniu oświatą, wystąpił z ciekawym referatem, którego tekst został opublikowany w książce: Technologie informatyczne w zarządzaniu oświatą dla szkół przyszłości. Visscher wskazuje na fakt, że informatyczne systemy zarządzania szkołą nie są w pełni wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji. Zdaniem autora wartość informatycznych systemów zarządzania szkołami jest już na świecie powszechnie uznana, niemniej systemy te używane są głównie w sferze rutynowych prac biurowych. O wiele mniejszy jest zakres posługiwania się nimi jako wsparciem w podejmowaniu decyzji. Dla Visschera ważne są tzw. problemy otwarte (przy podejmowaniu decyzji): szukanie prawidłowości w wynikach nauczania, absencji, kosztach itd. wykrywanie zależności pomiędzy różnymi aspektami szkolnej codzienności np. kryteriami przyjęć do szkoły a końcowymi wynikami egzaminów monitorowanie efektywności środków polityki szkolnej, takich jak profile i programy nauczania, koncepcje wychowawcze, Autor wskazuje w swym referacie na parę przyczyn niesystemowego zbierania i przetwarzania informacji poprzedzających decyzję. Dyrektorzy komunikują się werbalnie przez % czasu ich pracy, dla nich liczy się przede wszystkim szybkość i subiektywna jakość otrzymywanej informacji. Proste informacje zapisane w postaci elektronicznej są bardziej neutralne w swej wymowie niż przekazywane tradycyjnymi środkami( np. werbalnie), są one szczegółowe i bezstronne. We wnioskach autor podkreśla, że w praktyce szkolnej korzystanie w celach decyzyjnych z danych przetworzonych przez komputer okazuje się dość trudne. Uzyskane w ten sposób informacje nie prowadzą wprost do decyzji, niemniej jednak zdaniem Visschera powinno się promować iwspierać używanie systemów informatycznych aby decyzje podejmowane przez kierownictwo szkoły były oparte na rzetelnych informacjach. Autor zwraca uwagę na fakt, że programy wchodzące w skład systemu musza ze sobą współpracować, czyli przekazywać pomiędzy sobą gromadzone informacje, a równocześnie powinny służyć pracownikom szkoły. Dyrektorzy bardzo często patrzą na systemy informatyczne jako na zbiór autonomicznych programów dla odrębnych, niezależnych dziedzin życia szkoły. KADRY to program dla kadrowej, KSIĘGOWOŚĆ to program dla pani księgowej a dla sekretarki program SEKRETARIAT. Takie postrzeganie problemu jest właściwym krokiem we wdrożeniu systemu ale jest to krok pierwszy, potem musi nastąpić integracja i całościowa analiza funkcjonowania szkoły. W swojej pracy przeanalizowałam produkty trzech firm specjalizujące się wsystemach wspomagających zarządzaniem szkołą: VULCAN, PROGMAN, KA 2. Interesujące oferty 2 Zintegrowany system informatyczny dla szkół zbiór współpracujących ze sobą urządzeń iprogramów komputerowych, ułatwiających pracownikom szkoły szybkie, wielostronne i wygodne przetwarzanie informacji istotnych w procesie zarządzania. 6

7 tych firm oraz programy demonstracyjne zawiera płyta CD będąca załącznikiem do niniejszej pracy. PROCES WDRAŻANIA SYSTEMU W SZKOLE Wybór systemu Podstawowymi czynnikami, które muszą być wzięte pod uwagę w trakcie wyboru systemu są: funkcjonujące do tej pory programy łatwość obsługi programu funkcjonalność programów w odniesieniu do obszarów funkcjonowania szkoły integracja danych w różnych modułach koszty wdrożenia zakup oprogramowania, instalacja, przeszkolenie pracowników, serwis koszty utrzymania oprogramowania zakup upgradów, nowych licencji zakres rozległość w czasie szkoleń Biorąc pod uwagę wyżej wymienione czynniki wybrałam oprogramowanie firmy VULCAN, składające się z następujących modułów/programów W zakresie księgowości, płac i spraw gospodarczych: Kadry 2000 Księgowość z modułami dodatkowymi Płace 2000 Inwentarz szkolny 2000 W zakresie planowania i organizacji roku szkolnego Arkusz organizacyjny Budżet 2000 Plan lekcji Prawo w oświacie Statystyka semestralna W zakresie wspomagania pracy nauczyciela Dziennik lekcyjny Wypełnianie świadectw W pracy sekretariatu szkoły Sekretariat uczniowski W pracy biblioteki szkolnej MOL Wybór pakietów oprogramowania dostarczanego przez jedną firmę pozwoli na elastyczne wykorzystywanie danych z różnych modułów w pozostałych modułach. Pozwoli to na dalsze usprawnienie procesu zarządzania i wymiany danych pomiędzy różnymi obszarami funkcjonowania szkoły. Aspekt integracji będzie też pogłębiany poprzez spójność danych gromadzonych w różnych modułach programowych różnych obszarach funkcjonalnych szkoły. Koncepcja projektowa W celu wdrożenia tak rozległego pakietu oprogramowania konieczne będzie wyposażenie szkoły w następujące stanowiska komputerowe: Stanowisko nr 1. w dziale kadr Kadry 2000 Płace 2000 Stanowisko nr 2. w dziale księgowość Księgowość z modułami dodatkowymi Inwentarz szkolny

8 Stanowisko nr 3. w gabinecie dyrektora szkoły Arkusz organizacyjny Budżet 2000 Plan lekcji Prawo w oświacie Statystyka semestralna Stanowisko nr 4. w sekretariacie szkoły Sekretariat uczniowski Stanowisko nr 5. w pokoju nauczycielskim Dziennik lekcyjny Wypełnianie świadectw Stanowisko nr 6. w szkolnej bibliotece MOL W chwili obecnej posiadany sprzęt komputerowy pozwala na stworzenie stanowisk nr. 1 i 6, a po modernizacji stanowiska nr. 4 W celu wyposażenia stanowisk nr. 2, 3, 5 należy nabyć nowe stanowiska komputerowe. W bibliotece szkolnej stanowisko komputerowe musi być dodatkowo wyposażone w czytnik kodów kreskowych oraz drukarkę zmożliwością wydruku kodów kreskowych. Wszystkie w/w stanowiska zostaną docelowo połączone w szkolną sieć komputerową izolowaną od pracowni komputerowej i MCI za pomocą posiadanego Oprogramowania klasy Firewall/Proxy firmy Microsoft Internet Security & Acceleration Server (ISA Server). Takie rozwiązanie jednocześnie ochroni dane szkoły przed penetracją ze strony osób nieuprawnionych i pozwoli na korzystanie z dobrodziejstw Internetu i poczty elektronicznej na stanowiskach wykorzystywanych do zarządzania szkołą. Dodatkowo pozwoli to na łatwe publikowanie w Internecie jak i w Intranecie informacji istotnych z punktu widzenia ucznia czy rodzica (plan zajęć, komunikaty o wywiadówkach, komunikaty dla rodziców z życia szkoły i inne). W ten sam sposób zostanie rozwiązany problem archiwizacji danych w oparciu o nagrywarkę w serwerze sieci szkolnej. Dla podłączenia w/w 6 stanowisk i utworzenia niezależnego i bezpiecznego segmentu sieci należy wykonać okablowanie strukturalne do 5 pomieszczeń szkoły oraz rozbudować punkt dystrybucyjny szkolnej sieci komputerowej o dodatkowe urządzenie tzw. switch (przełącznik) 10/100Mb/s minimum 8 portowy oraz wyposażyć serwer sieci szkolnej w dodatkową kartę sieciową 100/10Mb/s. Zakupy oprogramowania i realizacja rozbudowy bazy sprzętowej jak i stworzenie prywatnego segmentu sieci szkolnej będą następowały sukcesywnie w miarę posiadanych środków i możliwości organizacyjnych. Ułatwi to duża niezależność tak określonych obszarów funkcjonalnych i projektowych. Przyśpieszenie procesu wdrażania w/w modułów będzie w dużej mierze zależałaodszkoleń personelu. W tym celu planuje się przeprowadzenie następujących szkoleń w odniesieniu do osób obsługujących poszczególne stanowiska: Stanowisko nr 1. w dziale kadr warsztaty dla zaawansowanych użytkowników programu Kadry 2000 i Płace 2000 Stanowisko nr 2. w dziale księgowość warsztaty dla zaawansowanych użytkowników programu Księgowość szkolenie dla użytkownika programu Inwentarz szkolny 2000 Stanowisko nr 3. w gabinecie dyrektora szkoły 8

9 cykl szkoleń dla dyrektora placówki obejmujący następujące programy: Arkusz organizacyjny Budżet 2000 Plan lekcji Prawo w oświacie Statystyka semestralna Stanowisko nr 4. w sekretariacie szkoły Szkolenie dla pracownika obsługującego szkolny sekretariat: Sekretariat uczniowski dla szkoły średniej Stanowisko nr 5. w pokoju nauczycielskim aby komputer w pokoju nauczycielskim był narzędziem użytecznym należy przeszkolić całą kadrę nauczycielską, najpierw na szkoleniu z podstaw posługiwania się komputerem w ramach WDN organizowanych np. przez szkolnego informatyka, a następnie na szkoleniach: Dziennik lekcyjny 2000+, Wypełnianie świadectw Stanowisko nr 6. w szkolnej bibliotece szkolenie dla nauczyciela bibliotekarza - MOL Szkolenia te prowadzone są przez Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty Vulcan, z centralą we Wrocławiu oraz w filiach w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Warszawie. Całość realizacji rozciągnie się z pewnością na 2 do 3 najbliższych lat. Przewidywane i uzyskane efekty Już w trakcie procesu wdrażania przewiduje się uzyskanie pierwszych efektów wdrożenia: skrócenie czasu przygotowania różnych ważnych dla szkoły dokumentów np. arkusza organizacyjnego, planu lekcji elektroniczna księga uczniów szkoły pozwalająca na szybkie wyszukanie ucznia w bazie i wydanie mu stosownych dokumentów szybsza, łatwiejsza i wydajniejsza praca nauczyciela bibliotekarza Wdrożenie stanowiska i wyposażenie w oprogramowanie powinno dać efekt w postaci: Stanowisko nr 1. w dziale kadr szybki dostęp do danych o pracownikach szkoły takich jak: historie umów o pracę izmianich warunków (staż pracy, stanowisko, wymiar etatu, składniki wynagrodzeń), indywidualne rejestry czasu pracy (przerwy w pracy, urlopy, dodatkowe godziny pracy), informacje o wykształceniu, posiadanych kwalifikacjach, stopniach awansu zawodowego, doskonaleniu zawodowym, oceny pracy, informacje o nagrodach i karach, opracowanie odpowiednich statystyk i dokumentów na podstawie w/w danych usprawnienie takich operacji jak: sporządzania comiesięcznych list wypłat, dokonywanie przeszeregowań, rozliczanie należności za nieobecności w pracy, terminowe rozliczanie zobowiązań zurzędami skarbowymi i ZUS-em, przekazywanie wynagrodzeń na osobiste konta bankowe pracowników, sporządzanie zestawień, sprawozdań i innych dokumentów (np. PIT). Stanowisko nr 2. w dziale księgowość program ułatwia i przyspiesza wykonywanie wszystkich operacji księgowych. automatycznie przygotowany plan kont i standardowa klasyfikacja budżetowa, mechanizm importu dokumentów źródłowych z innych programów, np. list płac z programu Płace 2000, sporządzanie raportów, sprawozdań izestawień budżetowych przestaje być zadaniem zabierającym wiele czasu, wymagającym żmudnych obliczeń. 9

10 Program Inwentarz szkolny pozwala na zebranie danych w postaci elektronicznej i w łatwy sposób zarządzaniem tymi danymi: kasowanie spisanych pomocy naukowych, dopisywanie nowych elementów inwentarza Stanowisko nr 3. w gabinecie dyrektora szkoły Proponowane na tym stanowisku programy pomogą dyrektorowi szkoły w tworzeniu arkusza organizacyjnego, usprawnią i przyspieszą przygotowanie danych niezbędnych do ułożenia planu lekcji, umożliwią łatwe wyszukiwanie potrzebnych aktów prawnych, pomogą w podejmowaniu ważnych decyzji Stanowisko nr 4. w sekretariacie szkoły Program tu użyty ułatwi gromadzenie i aktualizowanie danych wszystkich uczniów oraz udostępnianie ich innym programom, ujednolici zapisy (wszystkie dokumenty są wystawiane przy wykorzystaniu wspólnego zbioru danych), co wykluczy wiele pomyłek i błędów powstających przy wielokrotnym przepisywaniu informacji. Program ułatwia organizację naboru do szkoły, pozwali zarejestrować iprześledzić przebieg nauki każdego ucznia - od przyjęcia do szkoły do jej opuszczenia. Stanowisko nr 5. w pokoju nauczycielskim Komputer pomaga nauczycielowi sprawdzić obecność, wstawić oceny, zapisać uwagi o zachowaniu uczniów, z łatwością pomoże poinformować rodziców o wszystkich sprawach dotyczących ich dzieci np. przez Internet lub SMSem. Każdy z użytkowników posługuje się własnym hasłem umożliwiającym mu dostęp do danych. Każdy zapis w dzienniku (np. nieobecność, ocena, uwaga) jest łączony z osobą, która go wprowadziła lub zmieniła. Program Wypełnianie świadectw przyspieszy proces wypisywania świadectw, w szczególności gdy będzie współpracował z sekretariatem uczniowskim pobierając z niego niezbędne dane. Stanowisko nr 6. w szkolnej bibliotece szybsza, łatwiejsza i wydajniejsza praca przy prowadzeniu ksiąg inwentarzowych, tworzeniu opisów do katalogów, rejestrowaniu czytelników, udostępnianiu książek, prowadzeniu statystyki czytelnictwa, kontrolowaniu terminów zwrotu książek. Całościowe efekty będą zależne od zakresu wdrożenia i stopnia zaangażowania nauczycieli i personelu szkoły. Duże znaczenie będą miały tu odbyte szkolenia i nastawienie kadry szkoły i nauczycieli do wprowadzanych zmian. Z pewnością wystąpi zjawisko socjologiczne określane jako opór przed zmianami. Właściwe, spokojne i rzeczowe wprowadzanie zmian w poszczególnych obszarach funkcjonalnych pozwoli na ograniczenie tego typu problemów wdrożeniowych i wpłynie dodatkowo na synergię efektów wdrożenia. Młody i zaangażowany zespół będzie miał tutaj decydujące znaczenie. Zakończenie całości procesu wdrożenia pozwoli szkole na: doskonalenie jej w oparciu o nowoczesne narzędzia zarządzania kształcenie kadry administracyjnej i dydaktycznej większa koncentracja na działaniach wychowawczych i dydaktycznych możliwa dzięki usprawnieniu prac organizacyjno biurowych lepsze zarządzanie i planowanie działań inwestycyjno remontowych dzięki możliwości budżetowania i bardziej elastycznej alokacji dostępnych środków finansowych Proponowane działanie jawi się w chwili obecnej jako jedno z podstawowych, i obok innych zagadnień stanowi trzon Planu Rozwoju Szkoły przyjętego przez organ prowadzący i obecnie realizowanego przez szkołę. 10

11 ZAKOŃCZENIE Społeczeństwo informacyjne - to społeczeństwo państw postindustrialnych 3, w których informacja jest podstawowym i najbardziej znaczącym towarem. Dostęp doniejumożliwia uzyskanie dobrobytu materialnego, jest także podstawowym warunkiem rozwoju kulturowego i społecznego. Przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym jest jednym z głównych zadań systemów edukacji krajów Unii Europejskiej. Zadanie to jest mocno związane z reformą systemu edukacji, a zwłaszcza z wprowadzeniem nowych podstaw programowych. Społeczeństwo informacyjne, tworzone m. in. poprzez obecność globalnej sieci komputerowej Internet w szkołach, pozwoli na przekroczenie barier między krajami, na zwiększenie i przyspieszenie postępu. 4 Myślę, że praca ta zapoczątkuje wprowadzenie pełnej informatyzacji do naszej szkoły, tak aby u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej, była to placówka oświatowa XXI wieku stosowne zapisy znajdują się w Planie Rozwoju Szkoły na lata Kończąc chcę zapewnić, że takie podejście do tematu informatyzacji szkoły jakie powyżej przedstawiłam, na pewno wpłynie pozytywnie również na wypełnienie misji naszej szkoły tj: KREOWANIE Aktywnych w poszukiwaniu prawdy; w odróżnieniu dobra od zła; w życiu społecznym. Asertywnych w stosunku do siebie w stosunku do otaczających osób Samodzielnych w podejmowaniu decyzji; w uczeniu się; w ocenianiu siebie i innych. Odpowiedzialnych za własne słowa i czyny; za siebie i innych; za własny rozwój. i Świadomych własnych praw obowiązków zagrożeń imożliwości Obywateli Świata LITERATURA Gawrecki L. Techniki pracy menedżera oświaty Wydawnictwo empi 2 Poznań 1997 Konopka M. Oferta II LO opracowana celem udziału w projekcie MEN Pracownia Internetowa w każdej szkole kwiecień 2001 Konieczniak M. Czy skazani jesteśmy na system Biuletyn informacyjny 4/99 (28) VULCAN, Materiały promocyjne prezentowanych firm. 3 industrialny (łc. industria nieustanna działalność, przemysł )ekon., polit. przemysłowy, związany z przemysłem. 4 Pracownia internetowa w każdej szkole Rafał M. Socha, Edukacja medialna, 4/99 grudzień 5 Plan Rozwoju Szkoły tworzony był w naszej szkole w roku 2000/2001, miałam przyjemność również współtworzyć ten ważny dla szkoły dokument 11

12 Moos J.,Wojtuś D., Koludo A. Innowacyjne rozwiązania szkolnych systemów edukacji informatycznej WCDNiKP Lódź 2001 Socha R. Pracownia internetowa w każdej szkole, Edukacja medialna, 4/99 grudzień 1999 Więcław Sz., Tabor M. Rzecz o remoncie i meblowaniu mieszkania, czyli jak wdrażać programy komputerowe Biuletyn informacyjny 4/99 (28) VULCAN, Więcław Sz., Tabor M. O kolejności wdrażania programów systemu VULCAN PLAN Biuletyn informacyjny 1/2000 (29) VULCAN Witryny internetowe: ZAŁĄCZNIKI Płyta CD zawierająca prezentację niektórych z opisanych w pracy programów. 12

ELEKTRONICZNA RZECZYWISTOŚĆ P U B L I C Z N E G I M N A Z J U M N R 1 Z Ą B K I D Y R E K T O R S Z K O Ł Y

ELEKTRONICZNA RZECZYWISTOŚĆ P U B L I C Z N E G I M N A Z J U M N R 1 Z Ą B K I D Y R E K T O R S Z K O Ł Y ELEKTRONICZNA RZECZYWISTOŚĆ K A R O L M A Ł O L E P S Z Y P U B L I C Z N E G I M N A Z J U M N R 1 Z Ą B K I D Y R E K T O R S Z K O Ł Y NOWE TECHNOLOGIE CO TO JEST? Nowe technologie to często używane,

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE DZIAŁAŃ SZKOŁY W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ PROJEKT

WSPOMAGANIE DZIAŁAŃ SZKOŁY W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ PROJEKT WSPOMAGANIE DZIAŁAŃ SZKOŁY W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ PROJEKT Opracowanie: mgr Danuta Kiałka Wrocław, 2003 SPIS TREŚCI 1. GŁÓWNE CELE DZIAŁAŃ W PROJEKCIE...str. 3 2. UZASADNIENIE DLA DZIAŁAŃ...str.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Siedlcach Intel uwzględniająca treści programu Nauczanie ku przyszłości 21-11-2002 1 Cel Kształcenie i doskonalenie umiejętności posługiwania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

OPIS I ANALIZA PRZYPADKU

OPIS I ANALIZA PRZYPADKU Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie OPIS I ANALIZA PRZYPADKU Rozbudowa bazy komputerowej [hardware i software] Copyright 2005 ROMAN ROŻEK Identyfikacja problemu PROBLEM: Trudności w organizacji

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY Załącznik do Uchwały Nr 383/LII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2009 r. STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY 1. Samorządowy Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Lesław Tomczak Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu RCRE

Lesław Tomczak Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu RCRE Lesław Tomczak Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu RCRE Wprowadzenie RCRE Zmiana oczekiwao wobec środowiska edukacyjnego, roli szkoły i nauczyciela Koniecznośd przygotowania uczniów do uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 Cele pracy biblioteki 1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl Literka.pl Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl Data dodania: 2006-02-03 13:00:00 Jest to plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego w gimnazjum mgr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 1. Konstantynów Łódzki. ul. Łódzka 5/7 www.gimkonst.pl. Projekt. Informatycznego Systemu Zarządzania Szkołą.

Gimnazjum Nr 1. Konstantynów Łódzki. ul. Łódzka 5/7 www.gimkonst.pl. Projekt. Informatycznego Systemu Zarządzania Szkołą. Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7 www.gimkonst.pl Projekt Informatycznego Systemu Zarządzania Szkołą Diagnoza i rozwój Andrzej Różycki Marzec 2011 SPIS TREŚCI Diagnoza i rozwój...1 2 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Aneta Galas Zawiercie, dnia... Zespół Szkół im. gen. J. Bema Zawiercie, ul. Parkowa 7 Nauczyciel mianowany Podstawa prawna Nr zada -nia Treść zadania Forma realizacji Termin Dokumentowanie

Bardziej szczegółowo

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki Formularz dobrych praktyk Metryczka szkoły: Nazwa szkoły Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) Adres poczty elektronicznej Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przekształcenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Konferencja podsumowująca realizację projektu System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających

Bardziej szczegółowo

Administracja szkolnych sieci komputerowych

Administracja szkolnych sieci komputerowych Administracja szkolnych sieci komputerowych Łukasz Lubasiński Administracja szkolnych sieci komputerowych 1. Infrastruktura sieciowa LAN; 2. Sieci bezprzewodowe; 3. Skuteczna Kontrola Internetu; 4. Poczta

Bardziej szczegółowo

ROLA SAMORZĄDU W CYFRYZACJI SZKÓŁ

ROLA SAMORZĄDU W CYFRYZACJI SZKÓŁ ROLA SAMORZĄDU W CYFRYZACJI SZKÓŁ HANNA SZAŁKOWSKA MATKA syn lat 28, POLONISTKA staż pracy 22 lata, EGZAMINATOR I WERYFIKATOR OKE 10 lat, ZASTĘPCA BURMISTRZA JAROCINA oświata, kultura, sprawy społeczne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY 25 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają aktualne przepisy w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Sobótka 6 czerwca 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Rejestry i ewidencje w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach. prowadzone są w formie zbiorów zarządzanych metodą tradycyjną lub za pomocą

Rejestry i ewidencje w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach. prowadzone są w formie zbiorów zarządzanych metodą tradycyjną lub za pomocą Rejestry i ewidencje w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach prowadzone są w formie zbiorów zarządzanych metodą tradycyjną lub za pomocą środków informatycznych. Udostępnianie ich następuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. Rozdział V Organizacja szkoły 51 Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 52 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Małgorzata Młyńska Miejsce pracy: Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Kościerzynie Okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze spotkania otwierającego program Szkoła z Klasą 2.0 w LO Nr XV we Wrocławiu

Sprawozdanie ze spotkania otwierającego program Szkoła z Klasą 2.0 w LO Nr XV we Wrocławiu Sprawozdanie ze spotkania otwierającego program Szkoła z Klasą 2.0 w LO Nr XV we Wrocławiu Cel spotkania otwierającego: integracja zespołu nauczycieli uczestniczących w programie, rozpoznanie zasobów,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Na rok szkolny 2008/2009 (4-6 szkoły podstawowej, oraz

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy biblioteki szkolnej

Standardy pracy biblioteki szkolnej Standardy pracy biblioteki szkolnej Opracował zespół nauczycieli bibliotekarzy członków Związku Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Stowarzyszenia Bibliotekarzy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2015. z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Środzie Wielkopolskiej

ZARZĄDZENIE NR 12/2015. z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Środzie Wielkopolskiej ZARZĄDZENIE NR 12/2015 z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej w sprawie planu nadzoru pedagogicznego Działając na podstawie 21 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania Certyfikatu Biblioteka+

Kryteria przyznawania Certyfikatu Biblioteka+ 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE Lp. Nazwa Wskaźnik 1. Biblioteka zorganizowana w formie instytucji kultury 2. Świadczenie nieodpłatnych usług bibliotecznych: udostępnianie zbiorów, działalność informacyjna

Bardziej szczegółowo

System Broker. Wersja 5.1

System Broker. Wersja 5.1 System Broker Wersja 5.1 1 System Broker wersja 5.1 System Broker to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o usprawnieniu pracy brokera ubezpieczeniowego. Przeznaczone jest zarówno dla małych

Bardziej szczegółowo

Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości. Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych

Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości. Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych DEFINICJA Szkolne Centrum Informacji to nowoczesna biblioteka,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowanie: Marek Kiestrzyn Rok szkolny 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE 1. Podstawa prawna -Ustawa z 7 września 1991roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W PRACY NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY

ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W PRACY NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY 1 ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W PRACY NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY Szkoła jest instytucją w bardzo dużym stopniu zbiurokratyzowaną. Z jednej strony powodem takiego stanu rzeczy jest duża liczba osób (uczniów, nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM OŚWIATOWY

ZINTEGROWANY SYSTEM OŚWIATOWY Perfektus System SYSTEM NABOROWY PORTAL INFORMACJI PRAWNEJ DZIENNIK ELEKTRONICZNY MULTIKATALOG BIBLIOTECZNY PORTAL INFORMACJI OŚWIATOWEJ ZINTEGROWANY SYSTEM OŚWIATOWY oprogramowanie do zarządzania oświatą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie. Autorzy: Edyta Walczyk Piotr Dobiecki. e szkoł@

Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie. Autorzy: Edyta Walczyk Piotr Dobiecki. e szkoł@ Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie Autorzy: Edyta Walczyk Piotr Dobiecki e szkoł@ XXI wiek - Społeczeństwo informacyjne Komputery Laptopy Tablety Internet Wi-Fi Palmtopy Netbooki

Bardziej szczegółowo

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Wykorzystanie mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Realizacja projektu Jarocin KREATYWNA SZKOŁ@ rozpoczęła się 1 września 2010 roku. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku 1. Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację pracy i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Szkolnej Publicznej Społecznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku

Regulamin Biblioteki Szkolnej Publicznej Społecznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku Regulamin Biblioteki Szkolnej Publicznej Społecznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku I. Postanowienia ogólne 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156

Bardziej szczegółowo

d) dziennik zajęć z art.42 KN w formie papierowej wypełniany ręcznie,

d) dziennik zajęć z art.42 KN w formie papierowej wypełniany ręcznie, Aneks nr 3 Na podstawie Uchwały nr 8/2016/2017 Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku z dnia 9 września 2016r. na podstawie art. 42, pkt.1 Ustawy z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Skład zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego, wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczących w tych klasach : - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny System Administracji Szkołą

Elektroniczny System Administracji Szkołą Elektroniczny System Administracji Szkołą z mobilną technologią Bluetooth 2010 http://www.sar-tech.pl/ Elektroniczny system administracji szkołą elsas Informacje ogólne elsas to zespół programów umoŝliwiających

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

www.dziennik.librus.pl

www.dziennik.librus.pl www.dziennik.librus.pl Dlaczego e-dziennik? nasi konsultanci są ekspertami i będą wspierad Paostwa bezpośrednio w placówce zarówno w momencie wdrożenia, jak i w trakcie użytkowania naszego dziennika; w

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016 Dydaktyka Cel strategiczny: - szkoła zapewnia wysoki standard nauczania.

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Puck, 23.12.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot.: postępowania o udzielenie zamåwienia publicznego. Numer sprawy: WZ.272.3.7.2013 Nazwa zadania: Zakup oprogramowania na potrzeby I Liceum OgÅlnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/KF/2016

Zarządzenie nr 3/KF/2016 Zarządzenie nr 3/KF/2016 z dnia 02 stycznia 2016 r. w sprawie systemu informatycznego stosowanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentów kadrowo-płacowych. Na podstawie art.10 pkt.2 ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie. Postanowienia wstępne

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie. Postanowienia wstępne Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa strukturę organizacyjną oraz prawa i obowiązki pracowników Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 dobrze zorganizowanym miejscem pracy. PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SFERA ORGANIZACYJNA CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOW. UWAGI Organizacja zespołu VIII

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Dyrektora Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie Dyrektora Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 Sprawozdanie Dyrektora Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 I. Organizacja pracy szkoły W roku szkolnym 2012/2013 zajęcia

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ŻYRARDOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ŻYRARDOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ŻYRARDOWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organem prowadzącym Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie jest Powiat Żyrardowski. 2. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin biblioteki szkolnej Załącznik Nr 5 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

IV.2.1. Przygotowanie szkoły podstawowej i gimnazjum. 1) Od strony technicznej. Szkoła powinna przygotować na potrzeby pracowni komputerowej:

IV.2.1. Przygotowanie szkoły podstawowej i gimnazjum. 1) Od strony technicznej. Szkoła powinna przygotować na potrzeby pracowni komputerowej: IV.2.1. Przygotowanie szkoły podstawowej i gimnazjum 1) Od strony technicznej. Szkoła powinna przygotować na potrzeby pracowni komputerowej: salę umoŝliwiającą swobodne rozmieszczenie min. 10 stanowisk

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

ZSI-FK, czyli wdrożenie systemu klasy ERP w Urzędzie Miasta Szczecin

ZSI-FK, czyli wdrożenie systemu klasy ERP w Urzędzie Miasta Szczecin ZSI-FK, czyli wdrożenie systemu klasy ERP w Urzędzie Miasta Szczecin Andrzej Feterowski Dyrektor Wydziału Informatyki Marek Dymek Z-ca Dyrektora Wydziału Informatyki CEL Przygotowanie i wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Agenda. Podstawowe informacje o IT Essentials Prezentacja systemu e- learning Akademii Cisco. nauczycieli Kolejne kroki na przyszłość Podsumowanie

Agenda. Podstawowe informacje o IT Essentials Prezentacja systemu e- learning Akademii Cisco. nauczycieli Kolejne kroki na przyszłość Podsumowanie Akademia sieci komputerowych Cisco IT Essentials Sprzęt i oprogramowanie komputerów PC Lucjan Hajder Krzysztof Kilar Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Agenda Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Stanowisko: Miejsce rozpoczęcia stażu: Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

IV.2. Zobowiązania organów prowadzących szkołę

IV.2. Zobowiązania organów prowadzących szkołę IV.2. Zobowiązania organów prowadzących szkołę Warunkiem niezbędnym do otrzymania internetowego centrum informacji multimedialnej jest przyjęcie przez organ prowadzący szkołę następujących zobowiązań:

Bardziej szczegółowo

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami.

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): Internet i sieci (Podr.cz. II, str.37-69) Podstawa programowa: Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Prowadzący: Piotr Urbaniak 1. CELE PROGRAMU Myślą przewodnią

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO: 1. Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa lubelskiego w

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela: podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji nauczyciel dyplomowany

Awans zawodowy nauczyciela: podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji nauczyciel dyplomowany Awans zawodowy nauczyciela: podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji nauczyciel dyplomowany Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące awansu zawodowego: 1. Karta nauczyciela z 26 stycznia 1982 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego statutu stanowi: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 30 maja 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/155/2012 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 30 maja 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/155/2012 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 maja 2012 r. Poz. 1114 UCHWAŁA NR XVI/155/2012 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie założenia Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Agata Kędroń Rozpoczęcie stażu: 01.09.2012 r. Okres trwania stażu:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/349/14 RADY GMINY WIERZBINEK. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXV/349/14 RADY GMINY WIERZBINEK. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXV/349/14 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Panic-Komorowska Posiadane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bochnia nauczyciel przyrody, informatyki, techniki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 Data zakończenia stażu: 31 maj 2009 Cele:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/251/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/251/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/251/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich

Bardziej szczegółowo