Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0190

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0190"

Transkrypt

1 Deutsches Institut für Bautechnik / Jednostka aprobująca wyroby i systemy budowane Urzędowa jednostka badawcza techniki budowanej Instytucja prawa pubicznego wspierana wspónie przez federację i kraje związkowe Koonnenstraße 30 B D Berin Te.: Fax.: E-mai: Upoważniony i notyfikowany zgodnie z art. 10 dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbiżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowanych (89/106/EWG) Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0190 Nazwa handowa Trade name Właścicie aprobaty Hoder of approva Przedmiot aprobaty oraz przeznaczenie Generic type and use of construction product Würth sef-tapping screws Adof Würth GmbH & Co. KG Reinhod-Würth-Straße Künzesau NIEMCY Samogwintujące wkręty przeznaczone do łączenia drewnianych eementów konstrukcji Sef-tapping screws for use in timber constructions Okres ważności: Vaidity: Manufacturing pant Zakład produkcyjny od from do to 27 czerwca czerwca 2018 Zakład 1, zakład 2, zakład 3, zakład 4, zakład 5, zakład 6, zakład 7, zakład 8, zakład 9, zakład 10, zakład 11, zakład 12 Niniejsza aprobata obejmuje This Approva contains Niniejsza aprobata zastępuje This Approva repaces 99 stron, w tym 6 załączników 99 pages incuding 6 annexes ETA-11/0190 ważną od do r. ETA-11/0190 with vaidity from to Europejska Organizacja ds. Aprobat Technicznych

2 Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0190 Strona 2 z czerwca 2013 I PODSTAWY PRAWNE I OGÓLNE WARUNKI UDZIELANIA EUROPEJSKICH APROBAT TECHNICZNYCH 1 Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna została wydana przez (Deutsches Institut für Bautechnik DIBt), zgodnie z: - Dyrektywą 89/106/EWG Rady z dnia 21 grudnia 1988 roku w sprawie zbiżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowanych 1, zmienioną dyrektywą 93/68/EWG Rady 2 oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Paramentu Europejskiego oraz Rady 3 ; - Ustawą o wprowadzeniu do obrotu i wonym obrocie wyrobami budowanymi, mającą na ceu wdrożenie Dyrektywy 89/106/EWG Rady z dnia 21 grudnia 1988 roku w sprawie zbiżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowanych oraz innych aktów prawnych Wspónot Europejskich (Ustawa o produktach budowanych - BauPG) z dnia 28 kwietnia 1998 roku 4, ostatnio zmienioną przez Ar. 2 Ustawy z dnia 8 istopada 2011 roku 5 ; - Wspónymi regułami postępowania w zakresie wnioskowania, przygotowania oraz udzieania Europejskich Aprobat Technicznych zgodnie z załącznikiem do decyzji 94/23/WE Komisji Europejskiej 6 ; 2 jest uprawniony do kontroowania, czy postanowienia niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej są spełniane. Kontroa taka może odbywać się w zakładzie produkcyjnym. Właścicie Europejskiej Aprobaty Technicznej pozostaje jednak odpowiedziany za zgodność wyrobów z Europejską Aprobatą Techniczną oraz za ich przydatność do zamierzonego zastosowania. 3 Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna nie może być przenoszona na producentów ub przedstawiciei producentów, innych niż wymienieni na stronie nr 1, ub też na zakłady produkcyjne, inne niż wyszczegónione na stronie nr 1 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. 4 może wycofać niniejszą Europejską Aprobatę Techniczną, w szczegóności na podstawie informacji Komisji w oparciu o art. 5 ust. 1 Dyrektywy 89/106/EWG. 5 Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna może być kopiowana jedynie w całości, włączając w to środki przekazu eektronicznego. Pubikowanie części dokumentu jest możiwe po uzyskaniu pisemnej zgody ego u. W takim przypadku na kopii powinna być umieszczona informacja, że jest to część dokumentu. Teksty i rysunki w materiałach rekamowych nie mogą być sprzeczne ub użyte niezgodnie z Europejską Aprobatą Techniczną. 6 Europejska Aprobata Techniczna jest wydawana przez Jednostkę Aprobującą w języku urzędowym wnioskodawcy. Niniejsza wersja w całości odpowiada wersji rozpowszechnianej w ramach EOTA. Inne wersje językowe powinny zawierać informację, że są to tłumaczenia. 1 Dziennik Urzędowy Wspónot Europejskich L 40 z dnia 11 utego 1989 r., str Dziennik Urzędowy Wspónot Europejskich L 220 z dnia 30 sierpnia 1993 r., str. 1 3 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 284 z dnia 31 października 2003 r., str Federany Dziennik Ustaw, Część I 1998, str Federany Dziennik Ustaw, Część I 2011, str Dziennik Urzędowy Wspónot Europejskich L 17 z dnia 20 stycznia 1994 r., str. 34

3 Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0190 Strona 3 z czerwca 2013 II SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ 1 Okreśenie wyrobu i zakresu jego stosowania 1.1 Okreśenie wyrobu Wkręty "ASSY", "ASSY-ISOTOP", "ASSY pus" oraz "ASSY pus VG" firmy Würth są wkrętami samogwintującymi wykonanymi ze specjanej stai węgowej ub stai nierdzewnej. Wkręty ze stai węgowej są hartowane, z wyjątkiem "ASSY-ISOTOP". Wkręty posiadają powłoką przeciwcierną oraz ochronę antykorozyjną wg załącznika A 1.6. Zewnętrzna średnica gwintu d wynosi od min. 3,0 mm do maks. 14,00 mm. Długość całkowita wkrętów wynosi od 18 mm do 2000 mm. Pozostałe wymiary podano w Załączniku 6. Podkładki wykonane są ze stai węgowej, stai nierdzewnej ub auminium. Wymiary podkładek podano w Załączniku Zakres stosowania Wkręty przeznaczone są do łączenia drewnianych eementów konstrukcji, w przypadku których spełnione są wymagania w zakresie nośności i stateczności, jak również bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z zasadniczymi wymaganiami nr 1 i nr 4 Dyrektywy Rady 89/106/EWG. Wkręty używane są w nośnych konstrukcjach drewnianych do łączenia drewnianych eementów konstrukcji ub drewnianych i staowych eementów konstrukcji: - Drewno ite z drzew igastych o kasie wytrzymałości C14-C40 zgodnie z EN / EN , - Drewno ite bukowe ub dębowe zgodnie z EN 338/ EN , - Drewno kejone warstwowo o kasie wytrzymałości GL24c zgodnie z EN / EN , - Drewno kejone warstwowo bukowe ub dębowe zgodnie z Europejską Aprobatą Techniczną ub przepisami krajowymi obowiązującymi w miejscu montażu. - Fornir kejony warstwowo LVL zgodnie z EN , - Drewno ite kejone warstwowo Duo- i Triobaken zgodnie z EN ub przepisami krajowymi obowiązującymi w miejscu montażu, - Drewno kejone krzyżowo zgodnie z Europejską Aprobatą Techniczną ub przepisami krajowymi obowiązującymi w miejscu montażu. Wkręty mogą być wykorzystywane do łączenia następujących płyt drewnopochodnych z wymienionymi powyżej drewnianymi eementami konstrukcji: - Skejka zgodnie z EN i EN , 7 EN 338:2009 Drewno konstrukcyjne - Kasy wytrzymałości 8 EN :2005+A1:2011 Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo - Część 1: Wymagania ogóne 9 EN 1194:1999 Konstrukcje drewniane - Drewno kejone warstwowo - Kasy wytrzymałości i okreśenie wartości charakterystycznych 10 EN 14080:2013 Konstrukcje drewniane - Drewno kejone warstwowo i drewno ite kejone warstwowo - Wymagania 11 EN 14374:2004 Konstrukcje drewniane - Fornir kejony warstwowo (LVL) - Wymagania 12 EN 636:2003 Skejka - Wymagania techniczne 13 EN 13986:2004 Płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie - Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie

4 Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0190 Strona 4 z czerwca Płyta o wiórach orientowanych (OSB) zgodnie z EN i EN 13986, - Płyty wiórowe zgodnie z EN i EN 13986, - Płyty piśniowe zgodnie z EN , EN i EN 13986, - Płyty wiórowo-cementowe zgodnie z przepisami krajowymi obowiązującymi w miejscu montażu. Płyty drewnopochodne powinny znajdować się wyłącznie po stronie łba wkręta. Wkręty "ASSY pus VG" oraz ASSY z gwintem pełnym firmy Würth można stosować do wzmocnienia drewnianych eementów konstrukcji, prostopade do kierunku włókien. "ASSY pus VG" można stosować także do wzmocnienia na ścinanie. o minimanej średnicy zewnętrznej gwintu 6 mm mogą być stosowane również do mocowania materiałów izoacyjnych na krokwiach. Zgodnie z normą EN wkręty ze stai węgowej o średnicy zewnętrznej gwintu d > 4 mm mogą być używane w konstrukcjach drewnianych, które narażone są na warunki kimatyczne okreśone kasami użytkowania 1 i 2. Zgodnie z normą EN wkręty o średnicy d 4 mm mogą być używane w konstrukcjach drewnianych, które narażone są na warunki kimatyczne okreśone kasą użytkowania 1. W zakresie warunków środowiskowych naeży przestrzegać przepisów krajowych obowiązujących w miejscu montażu wkrętów. Wkręty ze stai nierdzewnej można stosować również w warunkach okreśonych kasą użytkowania 3. Zakres zastosowania wkrętów naeży okreśić na podstawie przepisów krajowych obowiązujących w miejscu montażu. Wkręty można stosować do połączeń narażonych na obciążenia statyczne ub quasi-statyczne. Postanowienia niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej oparte są na założeniu przewidywanego 50-etniego okresu użytkowania wkrętów, pod warunkiem, że spełnione są wymogi wymienione w rozdziae 4.2. Założenie dotyczące okresu użytkowania wyrobu nie może być interpretowane jako gwarancja udzieana przez producenta, ecz jedynie jako informacja, która może być wykorzystana przy wyborze odpowiedniego wyrobu, w związku z przewidywanym, ekonomicznie uzasadnionym okresem użytkowania obiektu. 2 Właściwości wyrobu Właściwość Metody sprawdzania 2.1 Nośność i stateczność *) Wymiary Patrz Moment charakterystyczny upastycznienia Patrz Załącznik Nośność charakterystyczna na wyciąganie Patrz Załącznik Nośność charakterystyczna na Patrz Załącznik 1 przeciąganie łba Nośność charakterystyczna na rozciąganie Patrz Załącznik 1 14 EN 300:2006 Płyty o wiórach orientowanych (OSB) - Definicje, kasyfikacja i wymagania techniczne 15 EN 312:2003 Płyty wiórowe - Wymagania techniczne 16 EN 622-2:2004 Płyty piśniowe - Wymagania techniczne - Część 2: Wymagania da płyt piśniowych twardych 17 EN 622-3:2004 Płyty piśniowe - Wymagania techniczne - Część 3: Wymagania da płyt piśniowych półtwardych 18 EN :2004+A1:2008 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 1-1: Postanowienia ogóne - Reguły ogóne i reguły dotyczące budynków *) patrz podrozdział 2.1 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej

5 Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0190 Strona 5 z czerwca 2013 Właściwość Metoda sprawdzania Charakterystyczna granica pastyczności Patrz Załącznik Nośność charakterystyczna na skręcanie Patrz Załącznik Moment wkręcający Patrz Załącznik Rozstaw wkrętów, odegłości wkrętów od Patrz Załącznik 1 krańców i krawędzi oraz minimana grubość drewnianych eementów konstrukcji Moduł podatności da wkrętów Patrz Załącznik 1 obciążonych osiowo 2.2 Bezpieczeństwo pożarowe Reakcja na ogień Wkręty samogwintujące wyprodukowano ze stai, która zgodnie z Decyzją 96/603/WE Komisji Europejskiej uzupełnionej Decyzją 2000/605/WE Komisji Europejskiej została skasyfikowana w kasie A Higiena, zdrowie i środowisko Zawartość i/ ub wydzieanie substancji niebezpiecznych Bezpieczeństwo użytkowania Wymiary Patrz Moment charakterystyczny upastycznienia Patrz Załącznik Nośność charakterystyczna na wyciąganie Patrz Załącznik Nośność charakterystyczna na Patrz Załącznik 1 przeciąganie łba Nośność charakterystyczna na rozciąganiepatrz Załącznik Charakterystyczna granica pastyczności Patrz Załącznik Charakterystyczny moment niszczący Patrz Załącznik Moment wkręcający Patrz Załącznik 1 Wyrób nie zawiera kadmu. Przy uwzgędnieniu wszekich możiwych scenariuszy uwaniania, nie istnieje zagrożenie związane z uwonieniem związków chromu (VI), wchodzących w skład wkrętów ze stai węgowej chromowanej na żółto. **) Zgodnie z W uzupełnieniu do zapisów zawartych w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej, związanych z substancjami niebezpiecznymi, mogą obowiązywać inne wymagania odnoszące się do wyrobów dotyczące tego zagadnienia (np. transponowane europejskie prawodawstwo i prawa krajowe, reguacje i przepisy administracyjne). W ceu spełnienia postanowień Dyrektywy WE w sprawie wyrobów budowanych, wymagania te powinny być spełnione w każdym przypadku, gdy mają zastosowanie.

6 Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0190 Strona 6 z czerwca 2013 Właściwość Metoda sprawdzania Rozstaw wkrętów, odegłości wkrętów odpatrz Załącznik 1 krańców i krawędzi oraz minimana grubość drewnianych eementów konstrukcji Moduł podatności da wkrętów Patrz Załącznik 1 obciążonych osiowo Ochrona przed hałasem Nie dotyczy Oszczędność energii i ochrona ciepna Nie dotyczy 2.5 Ogóne aspekty przydatności do zamierzonego stosowania Wytrzymałość na korozję Patrz Załącznik Przydatność użytkowa Właściwość ta została ujęta w ocenie nośności oraz stateczności, jak również wytrzymałości na korozję. 2.1 Nośność i stateczność W załącznikach 1 do 5 przedstawiono nośności wkrętów samogwintujących Würth. Projektowanie, wymiarowanie i konstrukcję naeży wykonywać zgodnie z przepisami krajowymi obowiązującymi w miejscu montażu według koncepcji częściowych współczynników bezpieczeństwa, np. zgodnie z EN Ocena zgodności oraz oznakowanie CE 3.1 System oceny zgodności Zgodnie z Decyzją 97/638/WE Komisji Europejskiej 19 naeży stosować system 2+ oceny zgodności. Niniejszy system oceny zgodności opisano poniżej: System 2+: Dekarowanie zgodności wyrobu przez producenta na podstawie: (a) Zadania producenta: (1) wstępnego badania typu; (2) zakładowej kontroi produkcji; (3) badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym zgodnie z ustaonym panem badania (b) Zadania jednostki akredytowanej: (4) certyfikacji zakładowej kontroi produkcji na podstawie: - wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroi produkcji; - ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroi produkcji. Uwaga: Jednostki akredytowane nazywane są również jednostkami notyfikowanymi. 19 Dziennik Urzędowy Wspónot Europejskich L 268/36 z dnia 19 września 1997 r.

7 Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0190 Strona 7 z czerwca Zakres odpowiedzianości Obowiązki producenta Zakładowa kontroa produkcji Producent winien prowadzić stały wewnętrzny nadzór nad produkcją. Wszystkie okreśone przez producenta dane, wymagania i postanowienia powinny być dokumentowane w sposób systematyczny w formie pisemnych zasad i procedur, włącznie z zapisami wyników przeprowadzanych badań. Zakładowa kontroa produkcji powinna zapewniać zgodność wyrobu z niniejszą Europejską Aprobatą Techniczną. Producent może stosować wyłącznie materiały wymienione w dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej, do których dołączono odpowiednie dokumenty kontroi zgodnie z panem kontroi. Zakładowa kontroa produkcji powinna być zgodna z panem kontroi odnoszącym się do Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-11/0190 wydanej dnia 27 czerwca 2013 r., stanowiącym część dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Pan kontroi jest eementem systemu zakładowej kontroi produkcji ustanowionego przez producenta i jest przechowywany w m Instytucie DIBt. 20 Materiały przychodzące przed przyjęciem powinny być skontroowane i zbadane przez producenta. Sprawdzenie materiałów np. wacówki, powinno obejmować weryfikację przedłożonych przez dostawcę dokumentów kontroi (porównanie z wartościami nominanymi), przy czym naeży skontroować wymiary oraz okreśić właściwości materiału, np. skład chemiczny, właściwości mechaniczne i ochrona przeciwkorozyjna. Wykonane eementy konstrukcji naeży sprawdzić wzrokowo oraz pod kątem dokładności wymiarów. Pan kontroi obejmuje szczegółowe informacje dotyczące zakresu, rodzaju i częstotiwości badań i kontroi przeprowadzanych w ramach zakładowej kontroi produkcji. Wyniki czynności wykonywanych w ramach zakładowej kontroi produkcji powinny być zapisywane i oceniane zgodnie z postanowieniami panu kontroi. Zapisy winny obejmować co najmniej poniższe dane: - Nazwa produktu, podstawowych materiałów i składników, - Rodzaj kontroi ub badania, - Data produkcji wyrobu i data badania wyrobu ub jego podstawowych materiałów i składników, - Wynik kontroi i badania oraz ewentuane porównanie z wymaganiami, - Podpis osoby odpowiedzianej za zakładową kontroę produkcji. Zapisy naeży przedłożyć jednostce akredytowanej prowadzącej ciągły nadzór oraz na życzenie emu owi DIBt Wstępne badanie typu W przypadku wstępnego badania typu można wykorzystywać wyniki badań przeprowadzonych jako część oceny do Europejskiej Aprobaty Technicznej, dopóki nie nastąpią zmiany inii produkcyjnej ub zakładu produkcyjnego. W takich przypadkach, niezbędny zakres wstępnego badania typu powinien być uzgodniony między m em DIBt i jednostką notyfikowaną. 20 Pan kontroi to poufna część Europejskiej Aprobaty Technicznej i może być udostępniony tyko jednostce akredytowanej, uczestniczącej w procedurze oceny zgodności. Patrz podrozdział

8 Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0190 Strona 8 z czerwca Inne obowiązki producenta Producent winien, na podstawie umowy, zaangażować jednostkę posiadającą akredytację w zakresie zadań okreśonych w podrozdziae 3.1 dotyczących wkrętów, w ceu podjęcia przez nią działań przedstawionych w podrozdziae W tym ceu, pan kontroi powołany w podrozdziałach i 3.2.2, powinien być udostępniony przez producenta jednostce akredytowanej. Producent winien sporządzić dekarację zgodności stwierdzającą, że wyrób jest zgodny z wymaganiami Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-11/0190 wystawionej dnia 27 czerwca 2013 r Zadania jednostki akredytowanej Jednostka akredytowana reaizuje następujące zadania - wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroi produkcji, - ciągły nadzór, ocena i akceptacja zakładowej kontroi produkcji zgodnie z postanowieniami panu kontroi Wstępna inspekcja zakładu oraz zakładowej kontroi produkcji Jednostka akredytowana powinna zgodnie z ustanowionym panem kontroi sprawdzić, czy zakład produkcyjny, a w szczegóności persone i wyposażenie oraz zakładowa kontroa produkcji są właściwe do zapewnienia ciągłej i zgodnej z niniejszą Europejską Aprobatą Techniczną produkcji wkrętów Ciągły nadzór W ramach nadzoru jednostka akredytowana powinna wizytować zakład produkcyjny nie rzadziej niż raz na rok. Naeży przy tym sprawdzić, czy system zakładowej kontroi produkcji i okreśony proces produkcyjny są prowadzone z uwzgędnieniem panu kontroi Inne zadania jednostki akredytowanej Jednostka akredytowana jest zobowiązana przechowywać wyniki swoich badań oraz wnioski, odnoszące się do powyższych zadań, w formie pisemnych raportów. Wyniki certyfikacji i ciągłego nadzoru są przedkładane przez jednostkę certyfikującą emu owi DIBt. Akredytowana jednostka certyfikująca zaangażowana przez producenta powinna wydać certyfikat zgodności WE, który obejmuje certyfikację zakładowej kontroi produkcji, potwierdzającą zgodność z wymaganiami niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. W przypadku, gdy postanowienia Europejskiej Aprobaty Technicznej i panu kontroi nie są przestrzegane, jednostka certyfikująca powinna anuować certyfikat zgodności i niezwłocznie poinformować o tym DIBt. 3.3 Oznakowanie CE Oznakowanie CE powinno znajdować się na każdym opakowaniu wkrętów samogwintujących. Symboowi CE powinny towarzyszyć numer identyfikacyjny akredytowanej jednostki certyfikującej oraz następujące dodatkowe informacje: - nazwa i adres producenta (podmiotu prawnego odpowiedzianego za produkcję), - ostatnie dwie cyfry roku, w którym oznakowanie CE zostało umieszczone na wyrobie, - numer certyfikatu zgodności WE zakładowej kontroi produkcji, - numer Europejskiej Aprobaty Technicznej, - nazwa wyrobu, - średnica zewnętrzna gwintu i długość wkrętów samogwintujących, - rodzaj i średnia grubość ochrony antykorozyjnej, o ie dotyczy,

9 Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0190 Strona 9 z czerwca numer gatunku stai nierdzewnej, o ie dotyczy, 4 Założenia, na podstawie których pozytywnie oceniono przydatność wyrobu do zamierzonego stosowania 4.1 Wytwarzanie Samogwintujące wkręty Würth powinny być wytwarzane zgodnie z postanowieniami Europejskiej Aprobaty Technicznej przy zastosowaniu procesu produkcyjnego ustaonego podczas kontroi instaacji produkcyjnej przez notyfikowaną jednostkę badawczą i opisanego w dokumentacji technicznej. Europejska Aprobata Techniczna jest wydawana da wyrobu na podstawie uzgodnionych danych i informacji, przechowywanych w m Instytucie DIBt, które służą identyfikacji poddanego badaniom i ocenie wyrobu. Zmiany wyrobu ub jego procesu produkcyjnego, które mogłyby prowadzić do niezgodności z przechowywanymi danymi i informacjami, powinny być zgłoszone emu owi DIBt, przed ich wprowadzeniem. DIBt zdecyduje, czy zmiany te będą miały wpływ na ETA i w konsekwencji na ważność oznakowania CE na podstawie ETA oraz, czy dasza ocena ub zmiany w ETA będą konieczne. 4.2 Montaż Wkręty mogą być mocowane w drewnianych eementach konstrukcji z drewna drzew igastych bez wstępnego nawiercania otworów ub w drewnianych eementach konstrukcji z wstępnie nawierconymi otworami, przy czym średnica wstępnie nawierconych otworów musi odpowiadać wartościom podanym w Tabei 1. W przypadku drewnianych eementów konstrukcji wykonanych z buku ub dębu wkręty naeży wkręcać wyłącznie we wstępnie nawiercone otwory. Średnica wstępnie nawierconych otworów musi odpowiadać wartościom podanym w Tabei 1. Tabea 1 Średnica wstępnie nawierconych otworów w drewnie drzew igastych, dębinie ub drewnie bukowym Średnica zewnętrzna gwintu Średnica wstępnie nawierconych otworów z toerancją [mm] ± 0,1 mm [mm] Eementy konstrukcji z drewna drzew igastych Eementy konstrukcji z drewna dęboweg ub drewna bukowego 4,0 2,5 3,0 4,5 2,5 3,5 5,0 3,0 3,5 6,0 4,0 4,0 7,0 4,0 5,0 8,0 5,0 6,0 10,0 6,0 7,0 12,0 7,0 8,0 14,0 8,0 9,0 Wstępnie nawiercane otwory na wkręty w staowych eementach konstrukcji powinny mieć odpowiednią średnicę, większą niż zewnętrzna średnica gwintu. ASSY pus VG o zewnętrznej średnicy gwintu 14 mm i długości 800 mm w przypadku wkręcania w drewno drzew igastych wymagają otworu prowadzącego o średnicy 8 mm i minimanej długości 10 % długości wkręta.

10 Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0190 Strona 10 z czerwca 2013 Połączenia nośne wymagają zastosowania co najmniej dwóch wkrętów. Przy zachowaniu minimanej głębokości osadzenia wkrętów 20 d oraz panowego obciążenia wkręta w kierunku osi na połączeniach nośnych można stosować tyko jeden wkręt. W przypadku stosowania wkręta na połączeniu nośnym drewnianych eementów konstrukcji, nośność wkręta naeży zmniejszyć o 50%. Jeśi wkręt stosowany jest w ceu wzmocnienia drewnianych eementów konstrukcji prostopade do włókien, nie ma konieczności zmniejszania nośności wkręta. Jeśi wkręty o średnicy zewnętrznej gwintu d 8 mm wkręcane są w drewniane eementy konstrukcji bez wstępnie nawierconych otworów, wówczas eementy te muszą być wykonane z itego drewna, drewna kejonego warstwowo, drewna kejonego krzyżowo oraz forniru kejonego warstwowo ub drewna itego kejonego warstwo pochodzącego ze świerku, sosny ub jodły. Podczas mocowania systemów izoacyjnych na dachu wkręty naeży wkręcać w krokiew bez wstępnego nawiercania w ramach jednego etapu roboczego, tak aby przechodziły przez kontrłaty umieszczone nad materiałem izoacyjnym oraz przez materiał izoacyjny. Wkręty z łbem płasko-stożkowym ze stai węgowej naeży stosować z podkładkami zgodnie z Załącznikiem 6 na stronie 98. Po włożeniu wkręta, podkładki powinny w całości przyegać do powierzchni drewnianego eementu konstrukcji. Do połączeń sta-drewno można stosować wkręty z łbem płaskim stożkowym z podkładkami zgodnie z Załącznikiem 6 na stronie 99. Wkręty ze stai węgowej naeży stosować wyłącznie z podkładkami ze stai węgowej, a wkręty ze stai nierdzewnej wyłącznie z podkładkami ze stai nierdzewnej. W przypadku mocowania wkrętów w drewnianych eementach konstrukcji łby wkrętów powinny być zicowane z powierzchnią eementu konstrukcji. W przypadku łba typ pan head, top head, wkrętów z łbem podkładkowym, łba Emo, łba podkładkowego powiększonego, łba wkrętów do łączników ciesieskich, łba Kombi, łba sześciokątnego, łba zewnętrznego Torx, nie uwzgędnia się eementu łba. 5 Zaecenia da producenta 5.1 Użytkowanie, konserwacja, naprawa Ocena przydatności opiera się na założeniu, że konserwacja podczas przyjętego okresu użytkowania nie jest wymagana. Andreas Kummerow z up. Kierownik działu Poświadczono

11 Strona 11 Europejskiej Aprobaty Technicznej ZAŁĄCZNIK 1 Wartości charakterystyczne nośności Tabea 1.1 Wartości charakterystyczne nośności wkrętów samogwintujących Würth ze stai węgowej Średnica zewnętrzna gwintu [mm] 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0 14,0 Moment ASSY pus VG ,5-20,0 36,0 58,0 86,0 charakterystyczny ASSY pus VG upastycznienia cynkowany ,0 My,k [Nm] ogniowo ASSY Isotop , Nośność charakterystyczna na rozciąganie ftens,k [kn] Charakterystyczny moment skręcający ftor,k [Nm] a) łeb b) gwint z ostrzem 8,0/10,0 Pozostałe wkręty 1,6 1,8 3,3 3,7 5,9 9,5 14,0 20,0 36,0 58,0 - ASSY pus VG ,0-20,0 32,0 45,0 62,0 ASSY Isotop 8,0/10, , Pozostałe wkręty 2,8 3,0 5,0 5,3 7,9 11,0 15,0 20,0 26,0 41,0 - ASSY pus VG ,0-23,0 45,0 75,0 115 ASSY pus VG cynkowany ogniowo ASSY Isotop 8,0/10,0 Pozostałe wkręty a) 12 b) ,5 2,0 3,0 4,3 6,0 10,0 15,0 23,0 45,0 65,0 - Tabea 1.2 Wartości charakterystyczne nośności wkrętów samogwintujących Würth ze stai nierdzewnej Średnica zewnętrzna gwintu [mm] 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 8,0 10,0 Moment charakterystyczny upastycznienia 0,9 1,4 1,9 2,3 2,8 4,4 5,5 6,8 11,0 20,0 My,k [Nm] Nośność charakterystyczna na rozciąganie ftens,k [kn] Charakterystyczny moment skręcający ftor,k Nm] 1,8 2,4 3,1 3,6 4,2 5,9 7,1 8,3 12,0 18,8 0,85 1,35 2,0 2,6 3,3 5,0 6,4 7,5 16,0 30,0 Wartości charakterystyczne nośności Załącznik 1

12 Strona 12 Europejskiej Aprobaty Technicznej A.1.1 Informacje ogóne Minimana głębokość osadzenia wkrętów w nośnych drewnianych eementach konstrukcji musi wynosić 4 d, przy czym d to średnica zewnętrzna gwintu. W przypadku wkręcania wkrętów w drewno kejone krzyżowo średnica zewnętrzna gwintu wkręta musi wynosić przynajmniej 6 mm. Średnica rdzenia d1 wkrętów musi być większa niż szerokość szczein w warstwach drewna kejonego krzyżowo. A.1.2 Obciążenie prostopadłe do osi wkręta A Informacje ogóne Średnica zewnętrzna gwintu d powinna być stosowana jako skuteczna średnica wkręta zgodnie z normą EN W przypadku połączeń sta-drewno przy zastosowaniu wkrętów z łbem do łączników ciesieskich o średnicy d = 5, da bachy staowej o grubości t 1,5 mm naeży przyjąć obiczenia da grubej bachy staowej. A Lite drewno, drewno kejone warstwowo i drewno ite kejone warstwowo W przypadku wkrętów wkręcanych w eementy budowane z drewna drzew igastych bez wstępnego nawiercania, wytrzymałość na docisk przy kącie między osią wkręta a kierunkiem włókien 0 α 90 wynosi: W przypadku wkrętów wkręcanych we wstępnie nawiercane eementy budowane z drewna drzew igastych, dębiny ub drewna bukowego, wytrzymałość na docisk przy kącie między osią wkręta a kierunkiem włókien 0 α 90 wynosi: gdzie ρk charakterystyczna gęstość drewnianego eementu konstrukcji, w przypadku dębiny i drewna bukowego naeży uwzgędnić gęstość wynoszącą maksymanie ρk = 590 kg/m³ d średnica zewnętrzna gwintu wkręta [mm], α kąt między osią wkręta a kierunkiem włókien, 0 α 90 A Fornir kejony warstwowo W przypadku wkrętów, które wkręca się w wąskie powierzchnie forniru kejonego warstwowo, naeży przyjąć wartości wytrzymałości na docisk równe jednej trzeciej odnośnych wartości da wkrętów w powierzchniach wierzchnich. A Drewno kejone krzyżowo W przypadku wkrętów wkręcanych w wąskie powierzchnie równoege do warstw drewna kejonego krzyżowo, można przyjąć wartość wytrzymałości na docisk według równania (1.3), niezaeżnie od kąta między osią wkręta a włóknem warstw drewna 0 α 90 : (1.3) gdzie d jest średnicą zewnętrzną gwintu wkręta wyrażoną w mm. Równanie (1.3) dotyczy wyłącznie warstw z drewna igastego. Naeży przestrzegać postanowień zawartych w Europejskich ub Krajowych Aprobatach Technicznych odnoszących się do drewna kejonego krzyżowo. W przypadku wkrętów wkręcanych w powierzchnie boczne drewna kejonego krzyżowo można przyjąć wartość wytrzymałości na docisk taką, jak da drewna itego. Naeży przy tym uwzgędnić charakterystyczną gęstość warstwy zewnętrznej. Jeśi dotyczy, naeży uwzgędnić kąt pomiędzy siłą a kierunkiem włókien warstwy zewnętrznej. Siła musi działać prostopade do osi wkręta i równoege do powierzchni bocznej drewna kejonego krzyżowo. (1.1) (1.2) Wartości charakterystyczne nośności Załącznik 1

13 Strona 13 Europejskiej Aprobaty Technicznej W przypadku kąta 45 α < 90 pomiędzy osią wkręta a kierunkiem włókien zewnętrznej warstwy naeży przyjąć charakterystyczną wartość nośności równą 2/3 wartości da α = 90, jeśi uwzgędnia się jedynie głębokość osadzenia wkręta pod kątem prostym do powierzchni bocznej. A.1.3 Wkręty obciążone osiowo Wartość arytmetyczna modułu podatności Kser części gwintowanej wkrętów obciążonych osiowo, w przypadku stanu granicznego zdoności użytkowej boku ciętego, wynosi niezaeżnie od kąta α do kierunku włókien: gdzie: d ef średnica zewnętrzna gwintu wkręta [mm] głębokość osadzenia wkręta w drewnianym eemencie konstrukcji [mm]. A Nośność osiowa na wyciąganie Nośność charakterystyczną na wyciąganie w przypadku wkrętów osadzonych pod kątem do kierunku włókien 0 α 90 w drewnie itym (drewno drzew igastych, drewno bukowe ub dębina), drewnie kejonym warstwowo (drewno drzew igastych, drewno bukowe ub dębina), drewnie kejonym krzyżowo ub fornirze kejonym warstwowo naeży wyznaczyć wg równania (1.5): gdzie Fax,α,Rk nośność charakterystyczna na wyciąganie da grupy wkrętów pod kątem α do kierunku włókien [N] nef efektywna iczba wkrętów wg EN , Rozdział (8) W przypadku wkrętów osadzonych w nachyeniu pod kątem 30 α < 60 między płaszczyzną ścinania a osią wkręta: n kax (1.6) W przypadku wkrętów, które stosowane są do wzmocnienia drewnianych eementów konstrukcji przy naprężeniu ściskającym prostopadłym do kierunku włókien ub są rozmieszczone w nachyeniu jako eement mocujący eastycznie połączone beki ub słupy, ub służących do mocowania systemów izoacyjnych na dachu, nef = n. iczba wkrętów, które współdziałają w połączeniu współczynnik, który uwzgędnia kąt α między osią wkręta a kierunkiem włókien kax = 1,0 przy 45 α 90 przy 45 α 90 fax,k nośność charakterystyczna na wyciąganie przy charakterystycznej gęstości objętościowej drewnianego eementu konstrukcji 350 kg/m³ fax,k = 12,0 N/mm² da wkrętów o 3,0 mm d 5,0 mm, fax,k = 11,5 N/mm² da wkrętów o 6,0 mm d 7,0 mm praz wkrętów ASSY Isotop fax,k = 11,0 N/mm² da wkrętów o d = 8,0 mm fax,k = 10,0 N/mm² da wkrętów o d 10,0 mm Nośność charakterystyczna na wyciąganie dotyczy również warstw kejonego krzyżowo drewna drzew igastych. W przypadku wkrętów, które wiążą więcej niż jedną warstwę, poszczegóne warstwy można uwzgędnić proporcjonanie. W wąskie powierzchnie drewna kejonego krzyżowo wkręty naeży wkręcać tak, aby całkowicie wiązały jedną warstwę. W przypadku dębiny i drewna bukowego w równaniu (8.40a) normy EN naeży uwzgędnić charakterystyczną gęstość objętościową równą 590 kg/m³. (1.4) (1.5) Wartości charakterystyczne nośności Załącznik 1

14 Strona 14 Europejskiej Aprobaty Technicznej A Nośność na przeciąganie łba Charakterystyczna wartość parametru przeciągania łba wkrętów Würth w przypadku gęstości charakterystycznej drewna wynoszącej 350 kg/m³ oraz w przypadku następujących płyt drewnopochodnych: - Skejka zgodnie z EN 636 i EN Płyty o wiórach orientowanych (OSB) zgodnie z EN 300 i EN Płyty wiórowe zgodnie z EN 312 i EN Płyty piśniowe zgodnie z EN 622-2, EN i EN Płyty wiórowo-cementowe zgodnie z przepisami krajowymi obowiązującymi w miejscu montażu o grubości przekraczającej 20 mm, wynosi fhead,k = 13,0 N/mm² da wkrętów Würth o średnicy łba dh 19 oraz fhead,k = 10,0 N/mm² da wkrętów Würth o średnicy łba dh > 19 mm ub da podkładek. W równaniu (8.40b) normy EN naeży uwzgędnić charakterystyczną gęstość objętościową płyt drewnopochodnych równą maksymanie 380 kg/m³. W równaniu (8.40b) normy EN naeży uwzgędnić charakterystyczną gęstość objętościową dębiny ub drewna bukowego równą maksymanie 590 kg/m³. Średnica łba powinna być równa ub większa niż 1,8 ds, gdzie ds to średnica gładkiego trzpienia ub średnica rdzenia. W przeciwnym razie nośność charakterystyczna na przeciąganie łba w równaniu (8.40b) wynosi w przypadku wszystkich płyt drewnopochodnych: Fax,α,RK = 0. W przypadku płyt drewnopochodnych o grubości od 12 mm do 20 mm charakterystyczna wartość parametru przeciągania łba wkrętów Würth wynosi: fhead,k = 8 N/mm² W przypadku płyt drewnopochodnych o grubości poniżej 12 mm za nośność charakterystyczną na przeciąganie łba wkrętów Würth naeży przyjąć wartość charakterystyczną parametru przeciągania łba wynoszącą 8 N/mm². Nośność na przeciąganie łba naeży ograniczyć do 400 N. Naeży zachować minimaną grubość płyt drewnopochodnych wynoszącą 1,2 d, gdzie d to średnica zewnętrzna gwintu, oraz minimane grubości przedstawione w tabei 1.3. Tabea 1.3 Minimana grubość płyt drewnopochodnych Płyta drewnopochodna Minimana grubość w mm Skejka 6 Płyty o wiórach orientowanych (OSB) 8 Płyty wiórowe 8 Płyty piśniowe (płyty twarde i średnio twarde) 6 Płyty wiórowo-cementowe 8 W obiczeniach nie naeży uwzgędniać średnicy zewnętrznej podkładek dk> 32 mm. W przypadku wkrętów Würth ASSY pus VG, wkrętów ASSY z gwintem pełnym oraz wkrętów ASSY z częścią gwintowaną pod łbem, zamiast nośności na przeciąganie łba w drewnianym eemencie konstrukcji z łbem można przyjąć nośność na wyciąganie gwintu. Dotyczy to również wkrętów ASSY z gwintem niepełnym. Naeży zachować minimaną długość osadzenia wkrętów 4 d w drewnianym eemencie konstrukcji z łbem gwintu. W przypadku połączeń sta-drewno nośność na przeciąganie łba nie jest decydująca. Wartości charakterystyczne nośności Załącznik 1

15 Strona 15 Europejskiej Aprobaty Technicznej A Naprężenie ściskające Wartość projektowa nośności wkrętów Würth ASSY pus VG oraz wkrętów ASSY z gwintem pełnym w przypadku naprężenia ściskającego jest najmniejszą wartością oporu na przeciskanie wkręta przez drewniany eement konstrukcji z drewna drzew igastych oraz oporu wkręta na wyboczenie. fax,d wartość projektowa nośności na wyciąganie gwintu wkręta [N/mm²] d średnica zewnętrzna gwintu wkręta [mm] ef głębokość osadzenia gwintu wkręta w drewnianym eemencie konstrukcji [mm] (1.4) (1.5) (1.6) oraz odnośna smukłość (1.7) gdzie: Np,k charakterystyczna nośność pastyczna da siły osiowej przekroju poprzecznego netto w odniesieniu do średnicy rdzenia wkręta: (1.8) fy,k charakterystyczna granica pastyczności, fy,k = 1000 N/mm² da wkrętów Würth ASSY pus VG oraz wkrętów ASSY z gwintem pełnym fy,k = 800 N/mm² da wkrętów Würth ASSY pus VG cynkowanych ogniowo d1 średnica rdzenia wkręta [ mm] γm1 częściowy współczynnik bezpieczeństwa zgodnie z EN ub według odnośnego załącznika krajowego Charakterystyczne doskonae sprężyste obciążenie krytyczne przy wyboczeniu: Podłoże sprężyste wkrętów: (1.9) (1.10) ρk charakterystyczna gęstość objętościowa drewnianego eementu konstrukcji [kg/m³] α kąt między osią wkręta a kierunkiem włókien, 30 α 90 Moduł sprężystości wzdłużnej: Es = N/mm² Geometryczny moment bezwładności powierzchni: (1.11) (1.12) Wartości charakterystyczne nośności Załącznik 1

16 Strona 16 Europejskiej Aprobaty Technicznej A.1.4 Minimane odstępy wkrętów oraz minimane grubości eementów konstrukcji W przypadku wkrętów o zewnętrznej średnicy gwintu wynoszącej d < 8 mm grubość łączonych drewnianych eementów konstrukcji powinna wynosić co najmniej 24 mm, w przypadku wkrętów o zewnętrznej średnicy gwintu wynoszącej d = 8 mm co najmniej 30 mm, w przypadku wkrętów o zewnętrznej średnicy gwintu wynoszącej d = 10 mm co najmniej 40 mm, a w przypadku wkrętów o zewnętrznej średnicy gwintu wynoszącej d = 12 mm co najmniej 80 mm. A Obciążenie prostopadłe do osi wkręta i/ub wkręty poddane naprężeniom osiowym Wstępnie nawiercone drewniane eementy konstrukcji W przypadku wkręcania wkrętów Würth we wstępnie nawiercone drewniane eementy konstrukcji oraz w przypadku wkręcania wkrętów "ASSY pus" oraz "ASSY pus VG" w drewniane eementy konstrukcji bez wstępnego nawiercania można przyjąć wartości minimanych odstępów zgodnie z EN :2004+A1:2008, rozdział i tabea 8.2, tak jak w przypadku gwoździ z wstępnie nawierconymi otworami. W tym przypadku, do obiczeń, naeży stosować średnicę zewnętrzną gwintu d. Drewniane eementy konstrukcji bez wstępnego nawiercenia W przypadku wkrętów Würth, z wyjątkiem wkrętów "ASSY pus" oraz "ASSY pus VG", obowiązują minimane odstępy zgodnie z EN :2004+A1:2008, rozdział i tabea 8.2, tak jak w przypadku gwoździ bez wstępnie nawierconych otworów. W przypadku drewnianych eementów konstrukcji z dagezji minimane odstępy w kierunku włókien naeży zwiększyć o 50%. W przypadku wkrętów o średnicy zewnętrznej gwintu wynoszącej d 8 mm oraz grubości eementów konstrukcji t < 5 d, odstęp od obciążonej i nieobciążonej krawędzi równoege do kierunku włókien musi wynosić przynajmniej 15 d. Jeśi w przypadku wkrętów Würth odstęp w kierunku włókien i do końca drewna w przekroju czołowym wynosi przynajmniej 25 d, to również w przypadku eementów konstrukcji o grubości t < 5 d można zmniejszyć odstęp od nieobciążonej krawędzi prostopade do kierunku włókien do 3 d. A Wkręty poddane naprężeniom osiowym W przypadku wkrętów "ASSY pus" oraz "ASSY pus VG" poddanych wyłącznie obciążeniom osiowym można zachować następujące odstępy minimane, aternatywnie do podrozdziału A.1.4.1: Odstęp osiowy między wkrętami w płaszczyźnie równoegłej do kierunku włókien: a1 = 5 d Odstęp osiowy między wkrętami pod kątem prostym do płaszczyzny równoegłej do kierunku włókien: a2= 2,5 d Odstęp środka ciężkości gwintu wkręconego w drewno od powierzchni drewna w przekroju czołowym: a1,c = 5 d Odstęp środka ciężkości gwintu wkręconego w drewno od ściany bocznej: a2,c = 3 d Wynik odstępów a1 oraz a2: a1 a2 = 25 d 2 W przypadku wkręcania wkrętów "ASSY pus" oraz "ASSY pus VG" w drewniane eementy konstrukcji bez wstępnego nawiercenia naeży zachować minimaną grubość tych eementów wynoszącą 10 d oraz minimaną szerokość eementów konstrukcji wynoszącą 8 d ub 60 mm, przy czym decydująca jest wartość największa. W przypadku wkrętów "ASSY pus" oraz "ASSY pus VG" poddanych wyłącznie obciążeniom osiowym, które wkręcono w fornir kejony warstwowo, naeży zachować następujące odstępy minimane. Odstęp osiowy między wkrętami w płaszczyźnie równoegłej do kierunku włókien: a1 = 5 d Odstęp osiowy między wkrętami pod kątem prostym do płaszczyzny równoegłej do kierunku włókien: a2 = 2,5 d Odstęp środka ciężkości gwintu wkręconego w drewno od powierzchni drewna w przekroju czołowym: a1,c = 5 d Odstęp środka ciężkości gwintu wkręconego w drewno od ściany bocznej: a2,c = 3 d Wynik odstępów a1 oraz a2: a1 a2 = 25 d 2 Wartości charakterystyczne nośności Załącznik 1

17 Strona 17 Europejskiej Aprobaty Technicznej W przypadku wkręcania wkrętów "ASSY pus" oraz "ASSY pus VG" w eementy konstrukcji z forniru kejonego warstwowo bez wstępnego nawiercenia naeży zachować minimaną grubość tych eementów wynoszącą 6 d oraz minimaną szerokość eementów konstrukcji wynoszącą 8 d ub 60 mm, przy czym decydująca jest wartość największa. W przypadku wkrętów rozmieszczonych w układzie krzyżowym, które wkręcono w drewno ite, drewno kejone warstwowo, drewno ite kejone warstwowo ub fornir kejony warstwowo, naeży zachować minimany odstęp między wkrętami wynoszący 1,5 d. A Drewno kejone krzyżowo Wymogi dotyczące minimanych odstępów wkrętów w bocznych i czołowych powierzchniach drewna kejonego krzyżowo podano w tabei 1.4. Definicję minimanych odstępów podano na rysunkach 1.1 oraz 1.2. Minimane odstępy na powierzchniach czołowych są niezaeżne od kąta między osią wkręta a kierunkiem włókien. Warunkiem przyjęcia minimanych odstępów jest spełnienie następujących wymogów: - Minimana grubość drewna kejonego krzyżowo: 10 d - Minimana głębokość osadzenia wkrętów w powierzchni czołowej drewna kejonego krzyżowo: 10 d W przypadku naprężeń rozciągających działających prostopade do powierzchni bocznych (patrz rysunek 1.1), eementy konstrukcji z drewna kejonego krzyżowo można wzmocnić za pomocą wkrętów. Ściana Rysunek 1.1: Wzmocnienie eementów konstrukcji z drewna kejonego krzyżowo za pomocą wkrętów w przypadku naprężeń rozciągających działających prostopade do powierzchni bocznych Rysunek 1.2: Definicja minimanych odstępów w powierzchni bocznej Wartości charakterystyczne nośności Załącznik 1

18 Strona 18 Europejskiej Aprobaty Technicznej Tabea 1.4: Minimane odstępy wkrętów w powierzchni bocznej i czołowej drewna kejonego krzyżowo a1 a1,t a1,c a2 a2,t a2,c Powierzchnie boczne (patrz Rysunek 1.2) 4 d 6 d 6 d 2,5 d 6 d 2,5 d Powierzchnie czołowe (patrz Rysunek 1.3) 10 d 12 d 7 d 4 d 6 d 3 d Rysunek 1.3: Definicja minimanych odstępów w powierzchniach czołowych A.1.5 Moment wkręcający Wszystkie wkręty spełniają wymogi dotyczące stosunku momentu zrywającego ftor,k do momentu wkręcającego Rtor,mean. A.1.6 Wytrzymałość na korozję Wkręty i podkładki ze stai węgowej mogą być niepowekane, mosiądzowane, nikowane, oksydowane ub cynkowane gawanicznie i chromowane na żółto, biało, bądź czarno. Mogą być również cynkowane warstwowo, pokryte powłoką auminiową, powłoką Ruspert ub powłoką cynkowo-nikową. "ASSY pus VG" o średnicy zewnętrznej gwintu d = 14 mm mogą być cynkowane ogniowo. Średnia grubość powłoki cynkowej wynosi 5 µm, a powłoki cynkowo-nikowej 4 µm. Wkręty i podkładki ze stai nierdzewnej produkowane są ze stai gatunków , , , , , , , , i Wartości charakterystyczne nośności Załącznik 1

19 Strona 19 Europejskiej Aprobaty Technicznej ZAŁĄCZNIK 2 Wzmocnienie drewnianych eementów konstrukcji w przypadku naprężeń ściskających prostopade do kierunku włókien A.2.1 Informacje ogóne Do wzmocnienia drewnianych eementów konstrukcji w przypadku naprężeń ściskających prostopade do kierunku włókien mogą być stosowane wyłącznie wkręty Würth ASSY pus VG i wkręty ASSY z gwintem pełnym. Siła ściskająca musi być równomiernie rozłożona na wkręty używane jako wzmocnienie. Wkręty wkręcane są w drewniane eementy konstrukcji prostopade do powierzchni pod kątem pomiędzy osią wkręta a kierunkiem włókien wynoszącym 45 do 90. Łby wkrętów muszą być zicowane z powierzchnią drewna. Wzmacnianie płyt drewnopochodnych i drewnianych eementów konstrukcji z drewna iściastego za pomocą wkrętów z gwintem pełnym nie stanowi przedmiotu Europejskiej Aprobaty Technicznej. A.2.2 Wymiarowanie W przypadku wymiarowania wzmocnienia drewnianych eementów konstrukcji przy naprężeniu ściskającym prostopade do kierunku włókien naeży spełnić poniższe wymagania niezaeżnie od kąta pomiędzy osią wkręta a kierunkiem włókien. Nośność wzmocnionego drewnianego eementu konstrukcji wynosi: gdzie: kc,90 współczynnik zgodnie z EN :2004+A1:2008, B szerokość podpory [mm] ef,1 efektywna długość kontaktowa zgodnie z EN :2004+A1:2008, [mm] fc,90,d wartość projektowa wytrzymałości na ściskanie prostopade do kierunku włókien [N/mm²] n iczba wkrętów wzmacniających, n = n0 n90 n0 iczba wkrętów wzmacniających rozmieszczonych w rzędzie równoege do kierunku włókien n90 iczba wkrętów wzmacniających rozmieszczonych w jednym rzędzie prostopade do kierunku włókien (2.2) fax,d wartość projektowa nośności na wyciąganie gwintu wkręta [N/mm²] d średnica zewnętrzna gwintu wkręta [mm] κc według Załącznika 1, rozdział Naprężenie ściskające Np,d według Załącznika 1, rozdział Naprężenie ściskające" [N] ef0,2 rzeczywista długość kontaktowa w płaszczyźnie ostrza wkręta (patrz Rysunek 2.1) [mm] ef,2 = {ef + (n0-1) a1 + min(ef ; a1,c)} da podpory skrajnej (patrz Rysunek 2.1 po ewej stronie) ef,2 = {2 ef+ (n0-1) a1} da podpory pośredniej (patrz Rysunek 2.1 po prawej stronie) ef długość gwintu wkręta w drewnianym eemencie konstrukcji [mm] a1 odstęp osiowy między wkrętami w płaszczyźnie równoegłej do kierunku włókien, patrz rozdział A [mm] a1,c odstęp środka ciężkości wkręconego w drewno gwintu od powierzchni drewna w przekroju czołowym, patrz rozdział A [mm] (2.1) Wzmocnienie drewnianych eementów konstrukcji w przypadku naprężeń ściskających prostopade do kierunku włókien Załącznik 2

20 Strona 20 Europejskiej Aprobaty Technicznej Rozłożenie obciążenia Rozłożenie obciążenia Widok A-A Widok A-A Rysunek 2.1: Wzmocniona podpora skrajna (po ewej) oraz wzmocniona podpora pośrednia (po prawej) Wzmocnienie drewnianych eementów konstrukcji w przypadku naprężeń ściskających prostopade do kierunku włókien Załącznik 2

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON i GZODi Stalowe łączniki przypawane Steel weld pins Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Martę

Bardziej szczegółowo

FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe. Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050. Tłumaczenie

FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe. Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050. Tłumaczenie FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050 Tłumaczenie Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego 10829 Berlin, Kolonnenstraße 30 L Tel. +49(0)30-78730-0

Bardziej szczegółowo

ETA-14/0333 z 30/09/2014

ETA-14/0333 z 30/09/2014 Członek EOTA Europejska Ocena Techniczna ETA-14/0333 z 30/09/2014 EKOSPAN ŚCIANA/EKOSPAN WALL Kompozytowe płyty warstwowe do stosowania jako elementy ścian wewnętrznych i zewnętrznych Self-supporting composite

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0183

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0183 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego Koonnenstr. 30L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Upoważniony

Bardziej szczegółowo

ETA-14/0332 z 30/09/2014

ETA-14/0332 z 30/09/2014 Członek EOTA Europejska Ocena Techniczna ETA-14/0332 z 30/09/2014 EKOSPAN DACH/EKOSPAN ROOF Kompozytowe płyty warstwowe do stosowania w przekryciach dachowych i sufitach Self-supporting composite panel

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0361 THERMOMUR TH-7. Izolacyjne elementy dachowe pełniące funkcję nośną pod dachówki

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0361 THERMOMUR TH-7. Izolacyjne elementy dachowe pełniące funkcję nośną pod dachówki Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0361 THERMOMUR TH-7 Izolacyjne elementy dachowe pełniące funkcję nośną pod dachówki Roof insulation supporting roof tiles Europejska aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Placówka Prawa Publicznego Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Członek

Bardziej szczegółowo

GWOŹDZIE, WKRĘTY, PODKŁADKI

GWOŹDZIE, WKRĘTY, PODKŁADKI MOCOWANIE GWOŹDZIE, WKRĘTY, PODKŁADKI pierścieniowe CNA pierścieniowe są przeznaczone specjalnie do mocowania złączy do drewna. Karbowanie, czyli uformowane pierścienie tych gwoździ sprawiają, że w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0393

Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0393 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 - Prosek Republika Czeska Tel.: +420 286 019 458 www: www.tzus.eu Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0393

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-04/0003

Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-04/0003 Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin Tel.: +49 30 787 30 0 Fax: +49 30

Bardziej szczegółowo

3. Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta:

3. Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta: PWVTG001 DoP PWVTG001 str. 1 / 6 Wydana zgodnie z Dyrektywą o Wyrobach Budowlanych (CPD) 305/2011/EU. pgb-polska sp. z o.o. oświadcza, że poniższe produkty są zgodne z wymogami specyfikacji: EN 14592 2008+A1

Bardziej szczegółowo

Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej

Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie

BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie 1. Materiał budowlany "drewno" 1.1. Budowa drewna 1.2. Anizotropia drewna 1.3. Gęstość drewna 1.4. Szerokość słojów rocznych 1.5. Wilgotność drewna 1.6.

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0423 English

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0144

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0144 Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieć Wstępne wymiarowanie statyczne

Warto wiedzieć Wstępne wymiarowanie statyczne 9.2 Uwagi ogólne Wsporniki podszybowe służą do przenoszenia obciążeń z masy własnej szyb do rygli systemu fasadowego. Dla doboru wsporników podszybowych miarodajna jest z reguły przydatność użytkowa, którą

Bardziej szczegółowo

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach Płyty drewnopochodne do zastosowań konstrukcyjnych Płyty drewnopochodne, to szeroka gama materiałów wytworzonych z różnej wielkości cząstek materiału drzewnego, formowane przez sklejenie przy oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

KOP Wkręt do drewna DIN571 Wersja ze stali węglowej z galwanicznym ocynkowaniem białym i ze stali nierdzewnej A2

KOP Wkręt do drewna DIN571 Wersja ze stali węglowej z galwanicznym ocynkowaniem białym i ze stali nierdzewnej A2 KOP Wkręt do drewna DIN571 Wersja ze stali węglowej z galwanicznym ocynkowaniem iałym i ze stali nierdzewnej A2 EN14592 oznaczenie ce Śruy posiadające oznaczenie CE zgodne z EN14592 Łe sześciokątny Odpowiedni

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-6435/2012 2/17 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE Spis treści 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012 Łączniki stalowe typu WSW, WB6P do mocowania płyt warstwowych i WDFM, WDFD do mocowania dachowych płyt falistych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

Upoważniony. zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw

Upoważniony. zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw Tłumaczenie z języka angielskiego Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt / Jednostka Dopuszczająca Wyroby Budowlane i Konstrukcje Urzędowa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-4314/2015 str. 2/40 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31 EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31 EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIKI I. Podstawy prawne i warunki ogólne 1

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8987/2012 2/14 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7572/2014 Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9245/2014 Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0313

Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0313 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Jednostka zatwierdzająca produkty i konstrukcje budowlane Urząd ds. kontroli techniczno - budowlanej Zakład Prawa Publicznego podległy federacji i krajom związkowym

Bardziej szczegółowo

LVL drewno klejone warstwowo z fornirów materiały konstrukcyjne - naturalnie z drewna

LVL drewno klejone warstwowo z fornirów materiały konstrukcyjne - naturalnie z drewna LVL drewno klejone warstwowo z fornirów materiały konstrukcyjne - naturalnie z drewna ZAKRES ZASTOSOWANIA Belki, krokwie, podpory, płatwie, oczep, podwalina, nadproża okienne i drzwiowe, belki dźwigarowe,

Bardziej szczegółowo

Specjalista w zakresie techniki zamocowań. Wkręt do betonu

Specjalista w zakresie techniki zamocowań. Wkręt do betonu Wkręt do betonu 135 Wkręty do betonu F-TEC Wkręty do betonu F-TEC zostały opracowane do bezpośredniego zamocowania bez użycia kołków rozporowych w litych podłożach, takich jak beton i mur. Wkręty posiadają

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-9219/2014 str. 2/27 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie z języka niemieckiego. Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0087

Tłumaczenie z języka niemieckiego. Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0087 Tłumaczenie z języka niemieckiego Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt / Jednostka Dopuszczająca Wyroby Budowlane i Konstrukcje Urzędowa

Bardziej szczegółowo

Stalowe kotwy prętowe HAB-H, HAB-MH, HAB-S, HAB-MS i stalowe łączniki słupowe HCC

Stalowe kotwy prętowe HAB-H, HAB-MH, HAB-S, HAB-MS i stalowe łączniki słupowe HCC APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8890/2014 Stalowe kotwy prętowe H, MH, S, MS i stalowe łączniki słupowe HCC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania.

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Polskie przepisy wprowadzające uregulowania UE - OBSZAR REGULOWANY - budownictwo Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca1994

Bardziej szczegółowo

Wkręty, gwoździe, nity

Wkręty, gwoździe, nity Wkręty uniwersalne hartowane ocynkowane z nacięciem krzyżowym Zastosowanie: drewno, płyty drewnopodobne. - montaż bez wstępnego nawiercania, - szeroka gama rozmiarów, - wysoka odporność na korozję, - powierzchniowo

Bardziej szczegółowo

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0.

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0. 7. Więźba dachowa nad istniejącym budynkiem szkoły. 7.1 Krokwie Geometria układu Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00

Bardziej szczegółowo

DO WYKONYWANIA OGNIOCHRONNYCH ZABEZPIECZEŃ STROPÓW DREWNIANYCH

DO WYKONYWANIA OGNIOCHRONNYCH ZABEZPIECZEŃ STROPÓW DREWNIANYCH INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-950 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia łba. A h [mm²] 2,3x60 2,3 60,0 5,7 25,5 0,8 3,2. 2,8x75 2,7 75,0 6,7 35,2 1,0 3,7. 3,4x100 3,3 100,0 8,2 52,8 1,0 4,6

Powierzchnia łba. A h [mm²] 2,3x60 2,3 60,0 5,7 25,5 0,8 3,2. 2,8x75 2,7 75,0 6,7 35,2 1,0 3,7. 3,4x100 3,3 100,0 8,2 52,8 1,0 4,6 Dokument nr: CE-300366-A2 Gwoździe ze stali niskowęglowej, ze specjalnie profilowanym czworokątnym trzpieniem. Przeznaczone do mocowania różnych elementów drewnianych do konstrukcji drewnianej. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

nych (89/106/EWG) Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL Trade name 23 luty 2009 22 luty 2014 10 stron wraz z 2 załącznikami Techniczna obejmuje

nych (89/106/EWG) Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL Trade name 23 luty 2009 22 luty 2014 10 stron wraz z 2 załącznikami Techniczna obejmuje Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego 10829 Berlin, Kolonnenstraße 30 L Tel. +49(0)30-78730-0 Fax: +49(0)30-78730-320 e-mail: dibt@dibt.de Upoważniony i notyfikowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 73 2. MATERIAŁY... 73 3. SPRZĘT... 74 4. TRANSPORT... 75 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-B-03150

Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-B-03150 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-B-03150 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) Wstęp Złącza jednocięte

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4238/2012 Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLRCJ WŁŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH No. Hilti HUS 0672-CPD-0203 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa śrubowa Hilti HUS 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

I. Wstępne obliczenia

I. Wstępne obliczenia I. Wstępne obliczenia Dla złącza gwintowego narażonego na rozciąganie ze skręcaniem: 0,65 0,85 Przyjmuję 0,70 4 0,7 0,7 0,7 A- pole powierzchni przekroju poprzecznego rdzenia śruby 1,9 2,9 Q=6,3kN 13,546

Bardziej szczegółowo

Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę.

Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie Płyty izolacyjne to nowoczesne wyroby budowlane przeznaczone do izolacji termicznej budynków, tj. ścian zewnętrznych, sufitów, ścianek działowych. Płyty izolacyjne

Bardziej szczegółowo

Ocena Techniczna z dnia 8 stycznia 2014

Ocena Techniczna z dnia 8 stycznia 2014 Member of www.eota.eu Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe Europejska ETA-11/0192

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150

Wymiarowanie jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wymiarowanie jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) Wstęp Normy konstrukcji drewnianych PN-B-03150-0?:1981.

Bardziej szczegółowo

Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM

Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7313/2014 Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7047/2010 Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-06/0175

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-06/0175 Strona 1 Przedłużenia Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-06/0175 z dnia 5 września 2011 Członek EOTA Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

HBS Wkręty DO DREWNA Ø 3-12 mm

HBS Wkręty DO DREWNA Ø 3-12 mm HBS Wkręty DO DREWNA Ø 3-12 mm Wsad TX bardzo głęboki i optymalny kształt pozwalający na lepsze umocowanie TX HBS xxx Nacięcie długości śruby na łbie Specjalne woskowanie powierzchniowe w celu ograniczenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 1 DZIAŁ PROGRAMOWY V. PODSTAWY STATYKI I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Wkręty. Wkręty uniwersalne hartowane ocynkowane z nacięciem krzyżowym. Zastosowanie: drewno, płyty drewnopodobne.

Wkręty. Wkręty uniwersalne hartowane ocynkowane z nacięciem krzyżowym. Zastosowanie: drewno, płyty drewnopodobne. Wkręty Wkręty uniwersalne hartowane ocynkowane z nacięciem krzyżowym Zastosowanie: drewno, płyty drewnopodobne. - montaż bez wstępnego nawiercania, - szeroka gama rozmiarów, - wysoka odporność na korozję,

Bardziej szczegółowo

Średnica łba d Powierzchnia łba. profilowania l g [mm] 3,1x35 3,1 36,0 22,7 6,1 29,2 1,0 4,3. 3,4x60 3,4 61,2 47,2 6,8 36,3 1,2 4,8

Średnica łba d Powierzchnia łba. profilowania l g [mm] 3,1x35 3,1 36,0 22,7 6,1 29,2 1,0 4,3. 3,4x60 3,4 61,2 47,2 6,8 36,3 1,2 4,8 WYMIARY OCYNKOWANY ELEKTROLITYCZNIE profilowania l g łba d h Powierzchnia łba A h [mm ²] Grubość łba t 3,1x35 3,1 36,0 22,7 6,1 29,2 1,0 4,3 3,1x40 41,0 27,7 3,4x60 3,4 61,2 47,2 6,8 36,3 1,2 4,8 3,7x40

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HSL-3 1109-BPR-0002 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa do dużych obciążeń Hilti HSL-3 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010 Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu Obliczenia statyczne ekranu - 1 - dw nr 645 1. OBLICZENIE SŁUPA H = 4,00 m (wg PN-90/B-0300) wysokość słupa H 4 m rozstaw słupów l o 6.15 m 1.1. Obciążenia 1.1.1. Obciążenia poziome od wiatru ( wg PN-B-0011:1977.

Bardziej szczegółowo

SAS 670/800. Zbrojenie wysokiej wytrzymałości

SAS 670/800. Zbrojenie wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 Zbrojenie wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 zbrojenie wysokiej wytrzymałości Przewagę zbrojenia wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 nad zbrojeniem typowym można scharakteryzować następująco:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8977/2012 Wkręty stalowe WHO i WHOW do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13

PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13 PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13 3. DREWNO JAKO MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY DO BUDOWY MOSTÓW 39 3.1. Wady i zalety drewna 39 3.2. Gatunki drewna stosowane

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze

Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze 15. Przedmiot: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Kierunek: Mechatronika Specjalność: mechatronika systemów energetycznych Rozkład zajęć w czasie studiów Liczba godzin Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny Podciągu

1. Projekt techniczny Podciągu 1. Projekt techniczny Podciągu Podciąg jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla żeber. Jest to główny element stropu najczęściej ślinie bądź średnio obciążony ciężarem własnym oraz reakcjami

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8890/2012 Kotwy prętowe HAB-S i HAB-MS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw Tłumaczenie z języka angielskiego Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt / Jednostka Dopuszczająca Wyroby Budowlane i Konstrukcje Urzędowa

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB

Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7453/2014 Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

Odporność Ogniowa Dachowe Systemy Ruukki. www.ruukki.com

Odporność Ogniowa Dachowe Systemy Ruukki. www.ruukki.com Odporność Ogniowa Dachowe Systemy Ruukki www.ruukki.com Odporność Ogniowa Systemy Dachowe na bazie blachy trapezowej Ruukki 2 marzec 11 www.ruukki.com Wymagania prawne W Dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-06/0220

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-06/0220 NIEMIECKI INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ Jednostka aprobująca wyroby budowlane i rodzaje konstrukcji Ośrodek Badawczy Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego wspólna dla władz federalnych i krajowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST 1.2. Zakres stosowania SST 1.3. Zakres robót objętych SST 1.4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów.

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane w świetle ustawy Prawo Budowlane Art. 10 Stosownie do postanowień art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-0350 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (204) Drewno parametry (wspólne) Dane wejściowe

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM. Łączniki mechaniczne

KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM. Łączniki mechaniczne KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM Łączniki mechaniczne Asortyment śrub trzpień łeb Śruby z łbem sześciokątnym Śruby z gwintem na całej długości, z łbem sześciokątnym Śruby nie mniejsze niż M12 Gwinty

Bardziej szczegółowo

Budowa. drewna. Gatunki drewna. Wilgotność drewna w przekroju. Pozyskiwanie drewna budowlanego - sortyment tarcicy. Budowa drewna iglastego

Budowa. drewna. Gatunki drewna. Wilgotność drewna w przekroju. Pozyskiwanie drewna budowlanego - sortyment tarcicy. Budowa drewna iglastego Przekrój poprzeczny Budowa i właściwości drewna Budowa drewna iglastego Przekrój promienisty Przekrój styczny Budowa drewna liś liściastego (brzoza) Gatunki drewna Przekrój poprzeczny wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo

Drewno klejone warstwowo w budownictwie halowym

Drewno klejone warstwowo w budownictwie halowym Drewno klejone warstwowo w budownictwie halowym Konstrukcje nośne z drewna klejonego warstwowo Na poniższych stronach znajdą Państwo ogólny przegląd podstawowych rozwiązań stosowanych w konstrukcjach nośnych

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna Uprawniony i dopuszczony zgodnie z art. 10 dyrektywy 89/106/EWG z dn. 21 grudnia 1988 r., w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się

Bardziej szczegółowo

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

1. Połączenia spawane

1. Połączenia spawane 1. Połączenia spawane Przykład 1a. Sprawdzić nośność spawanego połączenia pachwinowego zakładając osiową pracę spoiny. Rysunek 1. Przykład zakładkowego połączenia pachwinowego Dane: geometria połączenia

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012 Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-09/0352

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-09/0352 Członek EOTA Member of EOTA Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-09/0352 Nazwa handlowa Trade name Właściciel aprobaty

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012 Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Elementy zginane. KONSTRUKCJE BUDOWLANE PROJEKTOWANIE BELEK DREWNIANYCH 2013 2BA-DI s.1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Rys. 1. Elementy zginane. KONSTRUKCJE BUDOWLANE PROJEKTOWANIE BELEK DREWNIANYCH 2013 2BA-DI s.1 WIADOMOŚCI OGÓLNE WIADOMOŚCI OGÓLNE O zginaniu mówimy wówczas, gdy prosta początkowo oś pręta ulega pod wpływem obciążenia zakrzywieniu, przy czym włókna pręta od strony wypukłej ulegają wydłużeniu, a od strony wklęsłej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konstrukcyjne przy budowie

Zagadnienia konstrukcyjne przy budowie Ogrodzenie z klinkieru, cz. 2 Konstrukcja OGRODZENIA W części I podane zostały niezbędne wiadomości dotyczące projektowania i wykonywania ogrodzeń z klinkieru. Do omówienia pozostaje jeszcze bardzo istotna

Bardziej szczegółowo

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane R-KEX Epoksydowa kotwa chemiczna do najwyższych obciążeń R-KEX R-STUDS R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE 08110 nazwa żywicy nazwa średnica długość METODA OBLICZENIOWA (wg EUROCODE 1) R S K K x g F = S D

Bardziej szczegółowo

vs01 - PL Numerr JHg12-054 ckclad Konstruktieweg System 1 Ocenęę Techniczną: ETA-Danmark Faks: +45 72 24 Strona 1 z 9 ROCKWOOL ROCKPANEL

vs01 - PL Numerr JHg12-054 ckclad Konstruktieweg System 1 Ocenęę Techniczną: ETA-Danmark Faks: +45 72 24 Strona 1 z 9 ROCKWOOL ROCKPANEL ROCKWOOL B.V. / ROCKPANEL Groupp Konstruktieweg 2 NL-6045 JD Roermond www.rockpanel.com DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Numerr JHg12-054 vs01 - PL 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ROCKPANEL

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE

KONSTRUKCJE DREWNIANE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-07 KONSTRUKCJE DREWNIANE 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-76-55; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Członek

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO Użtkownik: Biuro Inżnierskie SPECBUD Autor: mg inż. Jan Kowalski Ttuł: Konstrukcje drewniane wg PN-EN Belka - 1 - Kalkulator Konstrukcji Drewnianch EN v.1.0 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO 2013 SPECBUD

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012 Stalowe łączniki rozporowe ŁO do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

PAVUS a.s. (dawniej Pożarowy Zakład Doświadczalny Techniki Budowlanej S.A.) ORGAN NOTYFIKOWANY AO 216 Numer zlecenia: 501266 POŻAROWE ŚWIADECTWO KLASYFIKACYJNE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NR PKO-01-246 Dla wyrobu

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8947/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8947/2012 Seria: APROBATY TECHNICZNE archiwalny Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8947/2012 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych

Bardziej szczegółowo

WYTRZYMAŁOŚĆ RÓWNOWAŻNA FIBROBETONU NA ZGINANIE

WYTRZYMAŁOŚĆ RÓWNOWAŻNA FIBROBETONU NA ZGINANIE Artykul zamieszczony w "Inżynierze budownictwa", styczeń 2008 r. Michał A. Glinicki dr hab. inż., Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Warszawa WYTRZYMAŁOŚĆ RÓWNOWAŻNA FIBROBETONU NA ZGINANIE 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych.

Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych. 1. Przedmiot specyfikacji Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych. Specyfikacja techniczna obejmuje wymagania w zakresie konstrukcji, materiałów,

Bardziej szczegółowo