Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0027

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0027"

Transkrypt

1 ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Tel Faks Internet Autoryzowano i notyfikowano zgodnie z Art. 10 Dyrektywy Rady 89/106/EWG z 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna Tłumaczenie tekstu na podstawie oryginału w języku angielskim. Niniejsza ETA zastępuje poprzednią ETA o tym samym numerze i ważności od do Nazwa handlowa: Wkręty fischer Power-Fast i wkręty konstrukcyjne fischer FCS Właściciel aprobaty: fischerwerke GmbH & Co. KG Weinhalde D Waldachtal Tel Faks Internet Ogólny typ i zastosowanie wyrobu budowlanego: Wkręty do konstrukcji drewnianych Okres ważności od: do: Zakład produkcyjny: fischerwerke Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna zawiera: 34 strony włącznie z 3 załącznikami będącymi integralną częścią dokumentu Europejska Organizacja ds. Aprobat Technicznych

2 Strona 2 z 34 Europejskiej Aprobaty Technicznej nr I PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna została wydana przez ETA-Danmark A/S zgodnie z: - Dyrektywą Rady 89/106/EWG z 21 grudnia 1988 r. w sprawie ujednolicenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych 1), w wersji zmienionej przez Dyrektywę 93/68/EWG z 22 lipca 1993 r. 2). - wspólnymi proceduralnymi regułami dotyczącymi wnioskowania, przygotowania i przyznawania Europejskich Aprobat Technicznych zgodnie z załącznikiem do Decyzji Komisji 94/23/EC3 94/23/EC 3). 5 Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna może być rozpowszechniona jedynie w pełnej formie również w przypadku publikowania drogą elektroniczną. Częściowe rozpowszechnienie dokumentu może nastąpić jedynie za pisemną zgodą ETA- Dänemark A/S. W takim przypadku skrócone kopie dokumentów należy oznaczyć jako niepełne. Teksty i rysunki broszur reklamowych nie mogą być sprzeczne ani nadużywać Europejskiej Aprobaty Technicznej 6 Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna została wydana w języku angielskim przez ETA-Danmark A/S. Niniejsza wersja w pełni odpowiada wersji EOTA. Tłumaczenia na inne języki muszą zostać oznaczone jako takie. 2 ETA-Danmark A/S ma uprawnienia do sprawdzania czy spełnione są postanowienia niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Kontrola może odbywać się w zakładzie produkcyjnym. Niemniej jednak, właściciel Europejskiej Aprobaty Technicznej jest odpowiedzialny za zgodność wyrobów z Europejską Aprobatą Techniczną i ich przydatność do stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 3 Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna nie może być przekazywana producentom ani przedstawicielom producentów innym niż podano na stronie 1, ani też zakładom produkcyjnym innym niż podane na stronie 1 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. 4 ETA-Danmark A/S może cofnąć niniejszą Europejską Aprobatę Techniczną zgodnie z Artykułem 5(1) Dyrektywy Rady 89/106/EWG. 1) Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich N r L40, 11 lutego 1989, str ) Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich N r L220, 30 sierpnia 1993, str. 1. 3) Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich N r L17, 20 stycznia 1994, str. 34.

3 Strona 3 z 34 Europejskiej Aprobaty Technicznej nr 1 SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ 1 Opis wyrobu i jego zastosowanie Wkręty "fischer Power-Fast" i wkręty konstrukcyjne "fischer FCS" są samogwintującym wkrętami używanymi w konstrukcjach drewnianych. Wkręty "fischer Power-Fast" są nagwintowane na całej lub na części swojej długości. Wkręty są produkowane z drutu ze stali węglowej o średnicy nominalnej od 3,0 mm do 12,0 mm i z drutu ze stali nierdzewnej o średnicy nominalnej od 3,0 mm do 8,0 mm. Specyfikacja materiałowa wkrętów ze stali nierdzewnej jest przechowywana przez ETA- Danmark. W przypadku wymaganej ochrony przed korozją, należy zadeklarować materiał lub powłokę zgodnie z odpowiednią specyfikacją podaną w Załączniku A normy EN Geometria i materiał Średnica nominalna (zewnętrzna średnica gwintu) nie może być mniejsza od 3,0 mm i większa od 12,0 mm. Całkowita długość wkrętów L nie może być mniejsza od 20 mm i większa od 600 mm. Pozostałe wymiary podano w załącznikach A1 - A14. Stosunek wewnętrznej średnicy gwintu do zewnętrznej średnicy gwintu d i /d wynosi od 0,59 do 0,69. Wkręty są nagwintowane na minimalnej długości l g równej 4,0 d (tzn. l g 4,0 d). Skok gwintu p (odległość między dwoma sąsiednimi krawędziami) wynosi od 0,50 d do 0,67 d. Żadne pęknięcia nie mogą być widoczne w kącie zginania, α, mniejszym od (45/d 0,7 + 20) stopni. Specyfikacja materiałowa wkrętów ze stali nierdzewnej jest przechowywana przez ETA- Danmark Przeznaczenie Wkręty są używane w połączeniach drewnianych konstrukcji nośnych, elementów z litego drewna (drzew iglastych), sklejki, paneli CLT (drewno klejone krzyżowo), płyt fornirowanych, podobnych klejonych elementów drewnianych, płyt drewnopochodnych lub stali. Ponadto wkręty "fischer Power-Fast" o średnicy 6 mm, 8 mm, 10 mm i 12 mm mogą być również używane do mocowania izolacji cieplnej do krokwi i na pionowych fasadach. Grube blachy stalowe i panele drewnopochodne, oprócz płyt z litego drewna i paneli CLT można mocować jedynie od strony łba wkręta. Można stosować następujące płyty drewnopochodne: Sklejka zgodnie z normą EN 636 lub Europejską Aprobatą Techniczną Płyta wiórowa zgodnie z normą EN 312 lub Europejską Aprobatą Techniczną Płyta OSB, typu OSB/3 i OSB/4 zgodnie z normą EN 300 lub Europejską Aprobatą Techniczną Płyta pilśniowa zgodnie z normami EN i lub Europejską Aprobatą Techniczną (gęstość minimalna 650 kg/m 3 ) Płyta cementowo-wiórowa zgodnie z Europejską Aprobatą Techniczną Płyta z drewna litego według norm EN i EN oraz panele CLT zgodnie z Europejską Aprobatą Techniczną Płyta fornirowana zgodnie z normą EN lub Europejską Aprobatą Techniczną Wyroby drewnopochodne zgodnie z Europejską Aprobatą Techniczną, jeśli ETA produktów podaje możliwość stosowania wkrętów i obowiązują postanowienia ETA o wyrobach drewnopochodnych Wkręty można wkręcać w drewno bez nawiercania lub po wcześniejszym nawierceniu otworów o średnicy nie większej od wewnętrznej średnicy gwintu na całej długości gwintowanej części i maksymalnej średnicy gładkiego trzonu na całej jego długości. Wkręty są przeznaczone do połączeń drewnianych, spełniających wymagania dotyczące wytrzymałości mechanicznej, stabilności oraz bezpieczeństwa użytkowania, w sensie istotnych wymagań 1 i 4 Dyrektywy Rady 89/106/EWG. Kształt i wymiary podkładek zostały podane w załączniku A14. Podkładki muszą być wykonane ze stali. Projekt połączeń powinien być oparty na charakterystycznej nośności wkrętów. Nośności obliczeniowe należy wyznaczyć na podstawie nośności charakterystycznych zgodnie z Eurokodem 5 lub odpowiednią normą krajową (np. DIN 1052: ). Muszą być spełnione również wszystkie krajowe przepisy dotyczące warunków środowiskowych i prawo budowlane. Wkręty są przeznaczone do stosowania w połączeniach obciążonych statycznie lub kwazistatycznie. Wkręty ocynkowane są przeznaczone do zastosowania w konstrukcjach drewnianych w suchych pomieszczeniach, tak jak zostało to zdefiniowane w klasach użytkowania 1 i 2 normy EN :2008 (Eurokod 5). Wkręty wykonane ze stali nierdzewnej spełniają wymagania Eurokodu 5 (EN :2008), dotyczące używania w konstrukcjach narażonych na wilgoć, określonych jako klasa użytkowania 3. Przewidywany okres użytkowania Przewidywany okres użytkowania wkrętów zgodnie z przeznaczeniem wynosi 50 lat pod warunkiem, że są prawidłowo zastosowane i konserwowane.

4 Strona 4 z 34 Europejskiej Aprobaty Technicznej nr Informacja o okresie użytkowania nie może być traktowana jako gwarancja producenta lub instytucji wydającej ETA. "Przewidywany okres użytkowania" oznacza założenie, że po upływie tego okresu faktyczny czas użytkowania może być w normalnych warunkach znacznie dłuższy, bez jakiegokolwiek poważnego uszczerbku, wpływającego na istotne wymagania.

5 Strona 5 z 34 Europejskiej Aprobaty Technicznej nr 2 Charakterystyka i ocena wyrobu Charakterystyka Ocena charakterystyki 2.1 Wytrzymałość i stałość właściwości mechanicznych*) Wytrzymałość na rozciąganie Wartość charakterystyczna f tens,k : Wkręt d = 3,0 mm: 2,7 kn Wkręt d = 3,5 mm: 3,7 kn Wkręt d = 4,0 mm: 4,8 kn Wkręt d = 4,5 mm: 6,0 kn Wkręt d = 5,0 mm: 7,5 kn Wkręt d = 6,0 mm: 10,7 kn Wkręt d = 8,0 mm: 19,1 kn Wkręt d = 10,0 mm: 29,8 kn Wkręt d = 12,0 mm: 32,7 kn Wkręty ze stali nierdzewnej: Wkręt d = 3,0 mm: 1,6 kn Wkręt d = 3,5 mm: 2,1 kn Wkręt d = 4,0 mm: 2,8 kn Wkręt d = 4,5 mm: 3,5 kn Wkręt d = 5,0 mm: 4,3 kn Wkręt d = 6,0 mm: 6,2 kn Wkręt d = 8,0 mm: 13,0 kn Moment wkręcania Stosunek charakterystycznej wytrzymałości na skręcanie do średniego momentu wkręcania: f tor,k / R tor,mean 1, Wytrzymałość na skręcanie Wartość charakterystyczna f tor,k : Wkręty ze stali węglowej: Wkręt d = 3,0 mm: Wkręt d = 3,5 mm: Wkręt d = 4,0 mm: Wkręt d = 4,5 mm: Wkręt d = 5,0 mm: Wkręt d = 6,0 mm: Wkręt d = 8,0 mm: Wkręt d = 10,0 mm: Wkręt d = 12,0 mm: 1,3 Nm 2,0 Nm 3,5 Nm 5,0 Nm 6,5 Nm 9,5 Nm 25,0 Nm 40,0 Nm 55,0 kn 2.2 Bezpieczeństwo pożarowe Wkręty ze stali nierdzewnej: Wkręt d = 3,0 mm: 0,9 Nm Wkręt d = 3,5 mm: 1,3 Nm Wkręt d = 4,0 mm: 1,9 Nm Wkręt d = 4,5 mm: 2,6 Nm Wkręt d = 5,0 mm: 3,7 Nm Wkręt d = 6,0 mm: 6,5 Nm Wkręt d = 8,0 mm: 20,0 kn Reakcja na ogień Wkręty są wykonane ze stali należącej do Euroklasy A1 zgodnie z normą EN i decyzją KE 96/603/KE, zmienioną przez decyzję KE 2000/605/KE

6 Strona 6 z 34 Europejskiej Aprobaty Technicznej nr Charakterystyka Ocena charakterystyki 2.3 Higiena, zdrowie i środowisko naturalne Wpływ na jakość powietrza Brak niebezpiecznych materiałów **) 2.4 Bezpieczeństwo stosowania Nie dotyczy 2.5 Ochrona przed hałasem Nie dotyczy 2.6 Oszczędność energii i izolacyjność cieplna Nie dotyczy 2.7 Powiązane aspekty przydatności Trwałość Przydatność do użytku Wkręty wykazują zadowalającą trwałość i przydatność przy użyciu w konstrukcjach drewnianych, w których zastosowano typ drewna zgodny z Eurokodem 5 oraz warunki określone dla klas użytkowania 1 i Identyfikacja Patrz Załącznik A *) Patrz strona 6 ETA **) Zgodnie z Oprócz szczególnych klauzul dotyczących substancji niebezpiecznych zawartych w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej, mogą być inne wymagania obejmujące te produkty w tym zakresie (np. przeniesione prawodawstwo europejskie i prawa krajowe, regulacje i postanowienia administracyjne). Aby spełnić postanowienia Rozporządzenia UE o wyrobach budowlanych, wymagania te również muszą być spełnione, tam gdzie są stosowane.

7 Strona 7 z 34 Europejskiej Aprobaty Technicznej nr 2.1 Wytrzymałość i stałość właściwości mechanicznych Nośności wkrętów "fischer Power-Fast" i wkrętów konstrukcyjnych "fischer FCS" dotyczą materiałów drewnopochodnych wymienionych w punkcie 1, nawet jeśli poniżej użyto terminu "drewno". Charakterystyczne wytrzymałości na obciążenia boczne i charakterystyczne nośności na wyrywanie wkrętów "fischer Power-Fast" i wkrętów konstrukcyjnych "fischer FCS" należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu zgodnie z Eurokodem 5 lub odpowiednią norma krajową. Głębokość wkręcania części gwintowanej musi wynosić l ef 4-d, gdzie d jest zewnętrzną średnicą gwintu wkręta. Do przymocowania krokwi, głębokość wkręcania musi wynosić co najmniej 40 mm, l ef 40 mm. Należy uwzględnić Europejskie Aprobaty Techniczne elementów konstrukcyjnych, jeśli dotyczą wkrętów. Należy uwzględnić odpowiednie Europejskie Aprobaty Techniczne dotyczące płyt drewnopochodnych. Wytrzymałości wkrętów na obciążenia boczne Charakterystyczne nośności wkrętów "fischer Power-Fast" i wkrętów konstrukcyjnych "fischer FCS" na obciążenia boczne, należy stosować zgodnie z normą EN :2008 (Eurokod 5), przy uwzględnieniu zewnętrznej średnicy gwintu d jako nominalnej średnicy wkręta. Można uwzględnić wpływ efektu liny. Charakterystyczny moment uplastycznienia wynosi dla: wkrętów ze stali węglowej o średnicy 3,0 mm d 3,5 mm i 12,0 mm: M y,k = 0, (N/mm 2 ) d 2,6 [Nmm] wkrętów ze stali węglowej o średnicy 4,0 mm d 10,0 mm: M y,k = 0, (N/mm2) d 2,6 [Nmm] wkrętów ze stali nierdzewnej o średnicy 3,0 mm d 6,0 mm: M y,k = 0, (N/mm2) d 2,6 [Nmm] wkrętów ze stali nierdzewnej o średnicy d = 8,0 mm: M y,k = 0, (N/mm2) d 2,6 [Nmm] gdzie d zewnętrzna średnica gwintu [mm] Nośność na wyrywanie osiowe Nośność charakterystyczna na wyrywanie wkrętów "fischer Power-Fast" i wkrętów konstrukcyjnych "fischer FCS" w litym drewnie (iglastym), drewnie klejonym warstwowo lub krzyżowo pod kątem 0 a 90 do kierunku włókien obliczono ze wzoru: gdzie F ax.α,rk Nośność charakterystyczna połączenia kątem a do kierunku włókien [N] n ef k ax pod Efektywna liczba wkrętów według normy EN :2008 Współczynnik uwzględniający kąt α między osią wkręta i kierunkiem włókien f ax,k Nośność charakterystyczna na wyrywanie [N/mm 2 ] Wkręt d = 3,0 mm: f ax,k = 13,8 N/mm 2 Wkręt d = 3,5 mm: f ax,k = 13,4 N/mm 2 Wkręt d = 4,0 mm: f ax,k = 13,0 N/mm 2 Wkręt d = 4,5 mm: f ax,k = 12,6 N/mm 2 Wkręt d = 5,0 mm: f ax,k = 12,2 N/mm 2 Wkręt d = 6,0 mm: f ax,k = 11,6 N/mm 2 wkręt d 8,0 mm: f ax,k = 10,0 N/mm 2 d zewnętrzna średnica gwintu [mm] l ef Głębokość wkręcania części gwintowanej według normy EN :2008 [mm] α Kąt między włóknami i osią wkręta [ ] ρ k Gęstość charakterystyczna [kg/m 3 ] Nośność osiowa na wyrywanie jest ograniczona przez nośność na przeciąganie łba i wytrzymałość wkręta na rozciąganie. Nośność na przeciąganie łba Charakterystyczna nośność na przeciąganie łba dla wkrętów "fischer Power-Fast" i wkrętów konstrukcyjnych "fischer FCS" obliczono według normy EN :2008 ze wzoru: gdzie F ax, α,rk n ef f head, k d h ρ k dl a dla charakterystyczna nośność połączenia na przeciąganie łba pod kątem α 30 do kierunku włókien [N] efektywna liczba wkrętów według normy EN :2008 charakterystyczny parametr przeciągania łba [N/mm2] średnica łba wkręta [mm] charakterystyczna gęstość objętościowa [kg/ m 3 ], dla płyt drewnopochodnych ρ k = 380 kg/m 3 Charakterystyczny parametr przeciągania łba dla wkrętów o średnicy łba 21 mm w połączeniach z drewnem i płytami drewnopochodnymi o grubości powyżej 20 mm: f head,k = 12 N/mm 2

8 Strona 8 z 34 Europejskiej Aprobaty Technicznej nr Charakterystyczny parametr przeciągania łba dla wkrętów o średnicy łba 21 mm < d h 35 mm w połączeniach z drewnem i płytami drewnopochodnymi o grubości powyżej 20 mm: f head,k = 10 N/mm 2 Charakterystyczny parametr przeciągania łba dla wkrętów w połączeniach z płytami drewnopochodnymi o grubości od 12 mm do 20 mm: f head,k = 8 N/mm 2 Wkręty w połączeniach z płyt drewnopochodnych o grubości poniżej 12 mm (minimalna grubość płyt drewnopochodnych na podstawie 1,2-d, gdzie d jest zewnętrzną średnicą gwintu): f head,k = 8 N/mm 2 ograniczono do F ax,rk = 400 N Średnica łba d h powinna być większa od 1,8d s, gdzie d s jest średnicą gładkiego trzonu lub drutu. W innym przypadku charakterystyczna nośność na przeciąganie łba F ax, α,rk = 0. Średnica zewnętrzna podkładek d h > 35 mm nie powinna być brana pod uwagę. Musi być przestrzegana minimalna grubość płyt drewnopochodnych podana w punkcie 2.1. W połączeniach stal-drewno nośność na przeciąganie łba nie jest miarodajna. Wytrzymałość na rozciąganie Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie f tens,k wkrętów "fischer Power-Fast" i wkrętów konstrukcyjnych "fischer FCS" wynosi: Wkręty ze stali węglowej: Wkręt d = 3,0 mm: 2,7 kn Wkręt d = 3,5 mm: 3,7 kn Wkręt d = 4,0 mm: 4,8 kn Wkręt d = 4,5 mm: 6,0 kn Wkręt d = 5,0 mm: 7,5 kn Wkręt d = 6,0 mm: 10,7 kn Wkręt d = 8,0 mm: 19,1 kn Wkręt d = 10,0 mm: 29,8 kn Wkręt d = 12,0 mm: 32,7 kn Wkręty ze stali nierdzewnej: Wkręt d = 3,0 mm: 1,6 kn Wkręt d = 3,5 mm: 2,1 kn Wkręt d = 4,0 mm: 2,8 kn Wkręt d = 4,5 mm: 3,5 kn Wkręt d = 5,0 mm: 4,3 kn Wkręt d = 6,0 mm: 6,2 kn Wkręt d = 8,0 mm: 13,0 kn Dla wkrętów stosowanych w połączeniu z blachami stalowymi, wytrzymałość łba wkręta na zerwanie musi być wyższa od wytrzymałości wkręta na rozciąganie. Wkręty pod obciążeniem bocznym i osiowym gdzie F ax,ed F ax,ed F ax,rd osiowo F ax,rd bocznie obliczeniowe obciążenie osiowe wkręta obliczeniowe obciążenie boczne wkręta obliczeniowa nośność wkręta obciążonego obliczeniowa nośność wkręta obciążonego Moduł podatności (poślizgu) Osiowy moduł podatności K ser wkręta dla stanu granicznej użytkowania powinien być traktowany niezależnie od kąta do kierunku włókien jako: C = K ser = 780 d 0,2 l ef 0,4 [N/mm] gdzie l ef d zewnętrzna średnica gwintu [mm] głębokość wkręcania w element drewniany [mm] Izolacja cieplna na krokwiach Wkręty "fischer Power-Fast" o zewnętrznej średnicy gwintu d = 6 mm, 8 mm, 10 mm i 12 mm mogą być używane do mocowania izolacji cieplnej na krokwiach. Grubość materiału izolacyjnego może wynosić do 300 mm. Izolacja musi być umieszczona na krokwiach z drewna litego lub klejonego warstwo lub krzyżowo i zamocowana za pomocą kontrłat, ułożonych równolegle do krokwi lub płytami drewnopochodnymi na wierzchu warstwy izolacji. Podane reguły obowiązują również dla izolacji fasad pionowych. Wkręty należy wkręcać w jednej sekwencji roboczej do krokwi bez wcześniejszego nawiercenia, poprzez kontrłaty lub płyty zabezpieczające i izolację. Kąt między osią wkręta i kierunkiem włókien powinien wynosić od 30 do 90. Kontrłaty muszą być wykonane się z drewna litego (iglastego) zgodnie z normą EN 338: Minimalna grubość łat wynosi 80 mm, a szerokość minimalna 100 mm dla wkrętów o średnicy zewnętrznej gwintu d = 12 mm. Dla wkrętów o średnicy zewnętrznej gwintu d = 10 mm minimalna grubość łat wynosi 40 mm, a szerokość minimalna 60 mm. Dla wkrętów o średnicy zewnętrznej gwintu d = 6 mm i 8 mm minimalna grubość łat wynosi 30 mm a minimalna szerokość 50 mm. Alternatywnie, zamiast łat można używać również płyt o grubości minimalnej 20 mm ze sklejki zgodnie z EN 636, płyt wiórowych zgodnie z EN 312, grubych płyt wiórowych typu OSB/3 i OSB/4 zgodnie z normą EN 300 lub Europejską Aprobatą Techniczną albo płyt z drewna litego zgodnie z normą EN Dla połączeń skręcanych poddanych zarówno obciążeniom osiowym i bocznym, powinien być spełniony następujący warunek:

9 Strona 9 z 34 Europejskiej Aprobaty Technicznej nr Krokwie powinny być wykonane z drewna litego (iglastego) zgodnie z normą EN 338, drewna klejonego warstwowo zgodnie z normą EN 14081, krzyżowo, fornirów klejonych warstwowo zgodnie z normą EN lub Europejską Aprobatą Techniczną lub innych podobnych elementów klejonych zgodnych z Europejską Aprobatą Techniczną oraz posiadać minimalną szerokość 60 mm. Materiał izolacyjny musi mieć Europejską Aprobatę Techniczną. Izolacja powinna mieć minimalną wytrzymałość na ściskanie σ 10 % = 0,05 N/mm 2 przy 10 % odkształceniu według normy EN 826: Zamocowanie materiału izolacyjnego oraz kontrłat lub płyt można obliczyć na podstawie modelu statycznego, przedstawionego w Załączniku B. Łaty lub płyty muszą mieć wystarczającą wytrzymałość i sztywność. Maksymalny nacisk kontrłat lub płyt na izolację nie może przekraczać 1,1 σ 10%. Charakterystyczną nośność na wyrywanie wkrętów z krokwi lub izolacji fasady należy obliczać ze wzoru: Przy wyznaczaniu charakterystycznej nośności osiowej na wyciąganie wkrętów, nie należy uwzględniać sił tarcia. Nośność osiowa na wyciąganie jest ograniczona przez nośność na przeciąganie łba (patrz 2.1). W projekcie, należy uwzględnić zakotwienie przejmujące siły ssania wiatru oraz naprężenia zginające kontrłat lub płyt. Jeśli okaże się to konieczne, można rozważyć dodatkowe wkręty prostopadle do kierunku włókien krokwi (kąt α = 90 ). Wkręty do zakotwienia izolacji na krokwiach powinny być rozmieszczone zgodnie z Załącznikiem B. Maksymalny odstęp między wkrętami e S = 1,75 m. 2.7 Powiązane aspekty użyteczności Ochrona przed korozją w klasach użytkowania 1, 2 i 3. Wkręty fischer Power-Fast i wkręty konstrukcyjne fischer FCS są produkowane z drutu ze stali węglowej. Wkręty ze stali węglowej są cynkowane elektrolitycznie i chromianowane na żółto cynkowane na niebiesko. Średnia grubość powłoki cynkowej wynosi 5µm. Specyfikacja materiałowa wkrętów ze stali nierdzewnej jest przechowywana przez ETA- Danmark. gdzie F ax,α,rk Charakterystyczna nośność połączenia na wyrywanie pod kątem α do kierunku włókien [N] k ax Współczynnik uwzględniający kąt a między osią wkręta i kierunkiem włókien f ax,k Charakterystyczna nośność na wyciąganie [N/mm 2 ] D zewnętrzna średnica gwintu [mm] l ef α Głębokość wkręcania części gwintowanej według normy EN :2008 [mm] Kąt między włóknami i osią wkręta (α 30 ) k 1 min {1; 220/t HI } k 2 min {1; σ 10% /0,12} t HI Grubość izolacji cieplnej [mm] σ 10% Wytrzymałość izolacji na ściskanie przy 10 % odkształceniu [N/mm 2 ] σ 10% 0,05 N/mm 2 f head,k d h dl a Charakterystyczna nośność na przeciąganie łba [N/mm 2 ] Zewnętrzna średnica łba wkręta [mm] ρ k Charakterystyczna gęstość objętościowa [kg/m 3 ]

10 Strona 10 z 34 Europejskiej Aprobaty Technicznej nr 3 Ocena zgodności i oznakowanie CE 3.1 System oceny zgodności Systemem oceny zgodności jest 2+ opisany w Dyrektywie Rady 89/106/EWG (dyrektywa o wyrobach budowlanych), Załącznik III. a) Zadania producenta: (1) Zakładowa kontrola produkcji, (2) Wstępne badanie typu dla produktu, b) Zadania jednostki notyfikowanej: (1) Wstępna inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji, 2) Ciągły nadzór 3.2 Zakres obowiązków Zadania producenta Zakładowa kontrola produkcji Producent posiada zakładowy system kontroli produkcji i prowadzi stałą wewnątrzzakładową kontrolę produkcji. Wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta powinny być systematycznie dokumentowane w formie pisemnych instrukcji zakładowych i procedur. Zakładowa kontrola produkcji powinna zapewniać utrzymanie zgodności produktu z niniejszą Europejską Aprobatą Techniczną. Producent używa wyłącznie surowców dostarczonych z odpowiednimi dokumentami kontrolnymi, zgodnie z planem kontroli. 4. Dostarczone surowce przed odbiorem podlegają kontroli oraz testom przeprowadzanym przez producenta. Kontrola materiałów takich jak blacha obejmuje kontrolę dokumentów inspekcyjnych, przedłożonych przez dostawców (porównanie z wartościami nominalnymi) poprzez sprawdzenie wymiarów i określenie właściwości materiału Dla wyprodukowanych komponentów sprawdzaniu podlega: Specyfikacja surowców; Wymiary wkrętów; Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie f tens,k; Charakterystyczna wytrzymałość na skręcanie f tor,k ; 4 Plan kontroli jest złożony w ETA-Danmark i wydawany jedynie jednostkom notyfikowanym, biorącym udział w procedurze oceny zgodności. Charakterystyczny moment skręcający R tor,k ; Trwałość; Oznakowanie. Plan kontroli, będący częścią dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej, uwzględnia szczegóły dotyczące zakresu, charakteru i częstotliwości wykonywanych testów i kontroli, przeprowadzanych w ramach zakładowej kontroli produkcji i został uzgodniony przez właściciela aprobaty oraz ETA Danmark. Wyniki zakładowej kontroli produkcji są zapisywane i oceniane. Zapisy zawierają co najmniej następujące informacje: Nazwa produktu, podstawowego materiału oraz komponentów; Rodzaj kontroli lub testów; Data produkcji wyrobu i data testu produktu lub podstawowego materiału i komponentów; Wyniki kontroli i testów, jak również ewentualne porównanie z wymaganiami; Podpis osoby odpowiedzialnej za zakładową kontrolę produkcji. Dokumenty należy na żądanie przedłożyć ETA Danmark Wstępne badanie typu dla produktu Do wstępnego badania produktu należy wykorzystać wyniki testów wykonanych jako część oceny dla Europejskiej Aprobaty Technicznej, chyba że na linii produkcyjnej lub w zakładzie zaszły zmiany. W takich przypadkach konieczne wstępne badanie typu musi być uzgodnione przez ETA Danmark i jednostkę notyfikowaną. Wstępne badanie typu obejmuje następujące elementy: Specyfikacja surowców; Wymiary wkrętów; Charakterystyczny moment uplastycznienia M y,k ; Charakterystyczny parametr wyrywania f ax,k ; Charakterystyczny parametr przeciągania łba f head,k ; Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie f tens,k ; Charakterystyczna granica plastyczności, jeśli to konieczne; Charakterystyczna wytrzymałość na skręcanie f tor,k ; Charakterystyczny moment skręcający R tor,k ; Trwałość Zadania jednostek notyfikowanych Wstępna inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji

11 Strona 11 z 34 Europejskiej Aprobaty Technicznej nr Jednostka uprawniona powinna upewnić się, że zgodnie z planem kontroli zarówno zakład produkcyjny, a szczególnie pracownicy i wyposażenie, jak również zakładowa kontrola produkcji mogą zapewnić ciągła i należytą produkcję wkrętów zgodnie ze specyfikacjami podanymi w części Ciągły nadzór Jednostka notyfikowana co najmniej dwa razy w roku wizytuje zakład produkcyjny w celu przeprowadzenia rutynowych kontroli. Sprawdzeniu podlega to, czy jest zachowany system zakładowej kontroli produkcji oraz czy wyznaczone procesy produkcyjne są przeprowadzane z uwzględnieniem planu kontroli. Wyniki certyfikacji produktu oraz ciągłego nadzoru należy udostępnić ETA Danmark na żądanie jednostki certyfikującej. Jeśli postanowienia Europejskiej Aprobaty Technicznej oraz planu kontroli nie będą spełniane, certyfikat zgodności zostanie anulowany przez jednostkę notyfikowaną. 3.3 Oznakowanie CE Oznakowanie CE należy umieścić na każdym opakowaniu wkrętów. Po skrócie CE należy podać numer identyfikacyjny uprawnionej jednostki notyfikowanej oraz następujące informacje: Nazwa lub znak identyfikujący producenta Ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE Numer Europejskiej Aprobaty Technicznej Nazwa wyrobu Zewnętrzna średnica gwintu i długość wkrętów Rodzaj i średnią grubość powłoki antykorozyjnej Reakcja na ogień Numer certyfikatu zgodności WE

12 Strona 12 z 34 Europejskiej Aprobaty Technicznej nr 4 Założenia, na podstawie których pozytywnie oceniono przydatność wyrobu do zamierzonego celu zastosowania. 4.1 Produkcja Wkręty fischer Power-Fast i wkręty konstrukcyjne fischer FCS są produkowane zgodnie z postanowieniami niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej przy użyciu procesów produkcyjnych stwierdzonych podczas inspekcji zakładu przez kontrolującą jednostkę notyfikowaną, określonych w dokumentacji technicznej. 4.2 Montaż Montaż powinien być wykonany zgodnie z normą Eurokod 5 lub odpowiednią normą krajową; jeżeli poniżej nie określono inaczej. Podczas montażu należy uwzględniać instrukcję zakładu fischerwerke GmbH Co. KG. Wkręty są stosowane w połączeniach drewnianych konstrukcji nośnych, elementów z litego drewna (drzew iglastych), sklejki, paneli CLT (drewno klejone krzyżowo o minimalnej średnicy 6,0 mm), płyt fornirowanych, podobnych klejonych elementów drewnianych, płyt drewnopochodnych lub stali. Wkręty mogą być stosowane do połączeń w drewnianych konstrukcjach nośnych z elementami konstrukcyjnymi zgodnymi z odpowiednią Europejską Aprobatą Techniczną, gdzie połączenie wkrętami nośnych konstrukcji drewnianych jest dopuszczalne według Europejskiej Aprobaty Technicznej. Ponadto, wkręty o średnicach od 6 mm do 12 mm mogą być również używane do mocowania izolacji na krokwiach lub pionowych fasadach. Do łączenia drewnianych konstrukcji nośnych należy użyć co najmniej dwóch wkrętów. Minimalna głębokość wkręcania w elementy z drewna litego, klejonego warstwowo lub krzyżowo wynosi 4d. Płyty drewnopochodne lub płyty stalowe należy przymocować jedynie po stronie łba wkrętu. Grubość płyty drewnopochodnej powinna wynosić co najmniej 1,2d. Dodatkowo uwzględnić należy minimalną grubość dla poniższych materiałów drewnopochodnych: sklejka, płyta pilśniowa: 6 mm płyty wiórowe, OSB, płyty cementowowiórowe: 8 mm płyty z litego drewna: 12 mm W przypadku elementów budowlanych posiadających Europejską Aprobatę Techniczną muszą być uwzględnione wymagania opisane w tej europejskiej aprobacie. Jeśli stosuje się wkręty o zewnętrznej średnicy gwintu d 8 mm do drewnianych konstrukcji nośnych z drewna litego, drewna klejonego warstwowo, płyt fornirowanych oraz innych drewnopochodnych elementów klejonych, to te materiały muszą pochodzić ze świerka, sosny lub jodły. Nie dotyczy to wkrętów montowanych w nawierconych otworach. Minimalny kąt między osią wkręta i kierunkiem włókien α = Wkręty powinny być wwiercane w drewno z wstępnym nawiercaniem lub bez. Maksymalną średnicą nawiercenia jest wewnętrzna średnica gwintu na długości gwintowanej części i średnica gładkiego trzonu na głębokość gładkiego trzonu. Średnica nawierconych otworów w elementach stalowych musi być odpowiednia. Do wkręcenia wkrętów należy stosować wyłącznie narzędzia podane przez zakład fischerwerke GmbH Co. KG. W połączeniach za pomocą wkrętów z łbem wpuszczanym zgodnie z Załącznikami A1 do A4 i A4 do A12, łeb wkręta musi leżeć równo z powierzchnią łączonego elementu. Głębsze wkręcanie jest niedopuszczalne. Dotyczy to również wkrętów z łbem stożkowym oraz z łbem kołnierzowym, z wyjątkiem wkrętów z łbem typu k. Wkręty stożkowe wykonane ze stali węglowej według załączników A2 do A5, A7, A8 i A12 mogą być używane wraz z podkładkami według załącznika A. Podkładki muszą przylegać na całej powierzchni Dla drewnianych elementów konstrukcyjnych, minimalne odległości między wkrętami w nawierconych otworach podano w normie EN :2008 (Eurokod 5), rozdział , a dla gwoździ w nawierconych otworach w tabeli 8.2. Należy przy tym uwzględnić zewnętrzną średnicę gwintu d. Minimalne odległości i odstępy między wkrętami w nienawierconych otworach podano w normie EN :2008 (Eurokod 5), rozdział , a dla gwoździ w nienawierconych otworach w tabeli 8.2. Alternatywnie, dla wkrętów "fischer Power-Fast" obciążonych wyłącznie osiowo można przyjąć minimalne odległości i odstępy w nienawierconych otworach w elementach z litego drewna, drewna klejonego warstwowo lub podobnych produktach klejonych o minimalnej grubości t = 12 d i minimalnej szerokości 8 d lub 60 mm, w zależności od tego, co jest większe, jako: Odstęp 1 równolegle do włókien a 1 = 5 d Odstęp 2 prostopadle do włókien a 2 = 5 d Odległość a 3c od środka skręcanej części w drewnie do końca włókien a 3,c = 9 d Odległość a 4c od środka skręcanej części w drewnie do krawędzi a 4c = 4 d Odstęp a 2 prostopadle do włókien może być zmniejszony z 5 d do 2,5 d, jeśli spełniony jest warunek: a 1 a 2 25 d 2.

13 Strona 13 z 34 Europejskiej Aprobaty Technicznej nr W przypadku elementów budowlanych wykonanych z daglezji minimalne odstępy i odległości w kierunku włókien należy podwyższyć o 50 %. Minimalne odległości do krawędzi poddanej lub nie poddanej obciążeniu powinien w przypadku wkrętów z nienawierconymi otworami muszą wynosić 15 d przy średnicy zewnętrznej gwintu d 8 mm i grubości drewna t < 5 d. Minimalne odległości od krawędzi nie poddanej obciążeniu prostopadle do kierunku włókien mogą być zredukowane do 3 d, również przy grubości drewna t < 5 d, o ile odstęp w kierunku włókien i od końca drewna wynosi co najmniej 25 d. O ile nie podano inaczej w specyfikacji technicznej (ETA lub hen) drewna klejonego krzyżowo, można przyjąć następujące minimalne odległości i odstępy wkrętów na szerokiej powierzchni elementów drewnianych klejonych krzyżowo o minimalnej grubości t = 10 d (patrz Załącznik C): Odstęp a 1 równolegle do włókien a 1 = 4 d Odstęp a 2 prostopadle do włókien a 2 = 2,5 d Odległość a 3,c od środka skręcanej części w drewnie do nieobciążonego końca a 3,c = 6 d Odległość a 3,t od środka skręcanej części w drewnie do obciążonego końca a 3,t = 6 d Odległość a 4,c od środka skręcanej części w drewnie do nieobciążonej krawędzi a 4c = 2,5 d Odległość a 4,t od środka skręcanej części w drewnie do obciążonej krawędzi a 4t = 6 d Minimalna grubość elementów konstrukcji t = 24 mm dla wkrętów o zewnętrznej średnicy gwintu d < 8 mm, t = 30 mm dla wkrętów o zewnętrznej średnicy gwintu d = 8 mm, t = 40 mm dla wkrętów o zewnętrznej średnicy gwintu d = 10 mm i t = 80 mm dla wkrętów o zewnętrznej średnicy gwintu d = 12 mm. 4.3 Konserwacja i naprawa Konserwacja nie jest potrzebna podczas zakładanego okresu eksploatacji. Jeśli naprawa okaże się konieczna, należy po prostu wymienić wkręt. Thomas Bruun Kierownik, ETA-Danmark O ile nie podano inaczej w specyfikacji technicznej (ETA lub hen) drewna klejonego krzyżowo, można przyjąć następujące minimalne odległości i odstępy wkrętów na powierzchni brzegowej elementów drewnianych klejonych krzyżowo o minimalnej grubości t = 10 d i minimalną głębokość wkręcania 10 d prostopadle do krawędzi (patrz Załącznik C): Odstęp a 1 równolegle do płaszczyzny CLT a 1 = 10 d Odstęp a 2 prostopadle do płaszczyzny CLT a 2 = 4 d Odległość a 3c od środka skręcanej części w drewnie do nieobciążonej krawędzi a 3c = 7 d Odległość a 3t od środka skręcanej części w drewnie do obciążonego końca a 3,t = 12 d Odległość a 4c od środka skręcanej części w drewnie do nieobciążonego końca a 4,c = 3 d Odległość a 4t od środka skręcanej części w drewnie do obciążonej krawędzi a 4t = 6 d Dla przelotowych połączeń skręcanych minimalny odstęp między przelotowymi wkrętami wynosi 1,5 d.

14 Strona 14 z 34 Europejskiej Aprobaty Technicznej nr Załącznik A Rozmiary wkrętów i materiał Marka Żeberka frezujące pod łbem* gniazdo krzyżowe typu PZ * opcjonalnie Wkręt typu Power-Fast (mały łeb wpuszczany) z gwintem pełnym lub częściowym Gwint Ø 3,0 3,5 4,0 Średnica nominalna 3,15 3,65 4,15 d gwintu -0,40 Średnica rdzenia 2,00 2,20 2,50 d 1-0,25 / +0,10 Średnica łba 5,00 6,00 7,00 d head -0,50 / +0,10 Średnica trzonu d s h t Długość łba 1,90 2,10 2,50 Skok gwintu 1,50 1,80 2,00 p ±10% Gniazdo krzyżowe typu PZ 1 2 l s Standardowa długość gwintu l gf = gwint pełny l gp =gwint częściowy Tolerancja: ± 2,0 Rozmiar nominalny min maks l gf l gp l gf l gp l gf 20 18,95 21, ,75 26, ,75 31,25 26 Możliwa jest długość pośrednia przy l s. Wszystkie wymiary podano w mm. Dopuszczalna obróbka powierzchni: cynkowanie na żółto, cynkowanie na niebiesko Materiał: stal węglowa Wkręty fischer Power-Fast i wkręty konstrukcyjne Załącznik A1 Rozmiary i materiał

15 Strona 15 z 34 Europejskiej Aprobaty Technicznej nr Marka żeberka frezujące pod łbem* gniazdo krzyżowe typu PZ gniazdo Torx typ TX rdzeń z gwintem młynkowym* * opcjonalnie Wkręt Power-Fast (łeb wpuszczany) z gwintem pełnym lub częściowym Gwint Ø 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 d Średnica nominalna gwintu 3,15 3,65 4,15 4,65 5,15 6,15-0,40 Średnica rdzenia 2,00 2,20 2,50 2,70 3,10 3,80 d 1-0,30 / +0,10 Średnica łba 6,00 7,00 8,00 8,80 9,70 11,90 d head -0,50 / +0,10 Średnica trzonu 2,25 2,55 2,90 3,25 3,55 4,20 d s -0,30 / +0,10 h t Długość łba 1,90 2,10 2,50 2,70 3,00 3,40 Skok gwintu 1,50 1,80 2,00 2,20 2,50 3,00-4,50 p ±10% l r * Długość gwintu na rdzeniu 3,75 4,25 4,75 5,5 6,0 7,0 ±0,75 ±1,0 Gniazdo na Torx typ TX Gniazdo krzyżowe typ PZ l s Standardowa długość gwintu l gf = gwint pełny l gp =gwint częściowy Tolerancja: ± 2,0 Rozmiar nominalny min maks l gf l gp l gf l gp l gf l gp l gf l gp l gf l gp l gf 20 18,95 21, ,75 26, ,75 31, ,50 36, ,50 41, ,50 46, ,50 51, ,50 56, ,50 61, ,50 71, ,50 81, ,25 91, ,25 101, ,25 111, ,25 121, ,00 132, ,00 142, ,00 152, ,00 162, ,00 182,00 70 do ,00 302,00 70 Możliwa jest długość pośrednia w ls Wszystkie wymiary w mm. Dopuszczalna obróbka powierzchni: cynkowanie na żółto, cynkowanie na niebiesko, cynkowanie z kobaltem, nagniatanie, niklowanie, mosiądzowanie *Wkręty z gwintem częściowym o długości > 50 mm z trzpieniem żebrowanym Materiał: stal węglowa Wkręty fischer Power-Fast i wkręty konstrukcyjne Rozmiary i materiał Załącznik A2

16 Strona 16 z 34 Europejskiej Aprobaty Technicznej nr rdzeń z gwintem młynkowym* Marka Wkręt do drewna Power-Fast (łeb wpuszczany) z gwintem częściowym Gwint Ø 6,0 8,0 10,0 12,0 Średnica nominalna 6,15 8,15 10,15 12,15 d gwintu -0,4-0,4-0,5-0,6 Średnica rdzenia 4,00 5,40 6,40 7,60 d1-0,2 Średnica łba 12,10 14,80 18,60 22,60 d head -0,6 Średnica trzonu 4,30 5,90 7,10 8,30 d S -0,15 h t Długość łba 3,40 6,50 8,00 10,80 p Skok gwintu 3,00-4,50 6,00 7,50 7,50-0,1 l r * Długość gwintu młynkowego 13,00-2,0 Gniazdo na Torx typ TX l s l gp =gwint częściowy Tolerancja: ± 2,0 Rozmiar nominalny min maks l gf l gp l gp l gp 60 58,50 61, ,50 81, ,25 91, ,25 101, ,25 121, Możliwa jest długość pośrednia w l s Wszystkie wymiary w mm Dopuszczalna obróbka powierzchni: cynkowanie na żółto, cynkowanie na niebiesko, cynkowanie z kobaltem Materiał: stal węglowa Wkręty fischer Power-Fast i wkręty konstrukcyjne Załącznik A3 Rozmiary i materiał

17 Strona 17 z 34 Europejskiej Aprobaty Technicznej nr Gniazdo krzyżowe typu PZ Marka Żeberka frezujące pod łbem* Gniazdo krzyżowe typu PZ * opcjonalnie Wkręt Power-Fast (łeb wpuszczany) z gwintem pełnym lub częściowym Gwint Ø 4,0 4,5 5,0 6,0 d Średnica nominalna gwintu 4,15 4,65 5,15 6,15-0,40 Średnica rdzenia 2,50 2,70 3,10 3,80 d s -0,25 / +0,10-0,30 / +0,10 Średnica łba 8,00 8,80 9,70 11,60 d head -0,50 / +0,10 Średnica trzonu 2,90 3,25 3,55 4,30 d s -0,30 / +0,10 h t Wysokość łba 2,50 2,70 3,00 3,40 Skok gwintu 2,00 2,20 2,50 3,00-4,50 p ±10% Średnica trzonu 3,70 3,85 4,05 4,20 d s1-0,10 Gniazdo krzyżowe typu PZ 2 3 l s Standardowa długość gwintu l gf = gwint pełny l gp =gwint częściowy Tolerancja: ± 2,0 Rozmiar nominalny min maks l gf l gp l gf l gp l gf l gp l gf 25 23,75 26,25 17, ,75 28,25 19, ,75 31,25 22, ,50 36,50 27, ,50 41,50 32, ,50 46,50 37, ,50 51,50 42, ,50 56,50 47, ,50 61, ,50 71, ,50 81, ,25 91, ,25 101, Możliwa jest długość pośrednia w ls Wszystkie wymiary w mm Dopuszczalna obróbka powierzchni: cynkowanie na niebiesko Materiał: stal węglowa Wkręty fischer Power-Fast i wkręty konstrukcyjne Rozmiary i materiał Załącznik A4

18 Strona 18 z 34 Europejskiej Aprobaty Technicznej nr Marka Gniazdo krzyżowe typu PZ Gniazdo na Torx typ TX Wkręt Power-Fast (soczewkowy łeb stożkowy) z gwintem pełnym lub częściowym Gwint Ø 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 d Średnica nominalna gwintu 3,15 3,65 4,15 4,65 5,15 6,15-0,40 Średnica rdzenia 2,00 2,20 2,50 2,70 3,10 3,80 d 1-0,25 / +0,10-0,30 / +0,10 Średnica łba 6,00 7,00 8,00 8,80 9,70 11,60 d head -0,50 / +0,10 Średnica trzonu 2,25 2,55 2,90 3,25 3,55 4,30 d s -0,30 / +0,10 h t Wysokość łba 1,90 2,10 2,50 2,70 3,00 3,40 Skok gwintu 1,50 1,80 2,00 2,20 2,50 3,00-4,50 p ±10% Gniazdo na Torx typ TX Gniazdo krzyżowe typu PZ l s Standardowa długość gwintu lgf = gwint pełny lgp =gwint częściowy Tolerancja: ± 2,0 Rozmiar nominalny min maks l gf l gp l gf l gp l gf l gp l gf l gp l gf l gp l gf l gp 20 18,95 21, ,75 26, ,75 31, ,50 36, ,50 41, ,50 46, ,50 51, ,50 56, ,50 61, ,50 71, ,50 81, Możliwa jest długość pośrednia w l s Wszystkie wymiary w mm Dopuszczalna obróbka powierzchni: cynkowanie na żółto, cynkowanie na niebiesko, dodatkowa warstwa cynku, nagniatanie, niklowanie, mosiądzowanie Materiał: stal węglowa Wkręty fischer Power-Fast i wkręty konstrukcyjne Rozmiary i materiał Załącznik A5

19 Strona 19 z 34 Europejskiej Aprobaty Technicznej nr Marka Gniazdo krzyżowe typu PZ Gniazdo typu torx TX Wkręt Power-Fast (łeb soczewkowy) z gwintem pełnym lub częściowym Gwint Ø 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 d Średnica nominalna gwintu 3,15 3,65 4,15 4,65 5,15 6,15-0,40 Średnica rdzenia 2,00 2,20 2,50 2,70 3,10 3,80 d 1-0,25 / +0,10-0,30 / +0,10 Średnica łba 6,00 7,00 8,00 9,00 9,90 11,90 d head -0,50 / +0,10 Średnica trzonu 2,25 2,55 2,90 3,25 3,55 4,30 d s -0,30 / +0,10 h t Długość łba 2,30 2,50 2,90 3,10 3,40 3,40 Skok gwintu 1,50 1,80 2,00 2,20 2,50 3,00-4,50 p ±10% Gniazdo na Torx typ TX Gniazdo krzyżowe typu PZ l s Standardowa długość gwintu l gf = gwint pełny l gp =gwint częściowy Tolerancja: ± 2,0 Rozmiar nominalny min maks l gf l gp l gf l gp l gf l gp l gf l gp l gf l gp l gf l gp 20 18,95 21, ,75 26, ,75 31, ,50 36, ,50 41, ,50 46, ,50 51, ,50 56, ,50 61, ,50 71, ,50 81, ,25 91, ,25 101, Możliwa jest długość pośrednia w l s Wszystkie wymiary w mm Dopuszczalna obróbka powierzchni: cynkowanie na żółto, cynkowanie na niebiesko, dodatkowa warstwa cynku, nagniatanie, niklowanie, mosiądzowanie Materiał: stal węglowa Wkręty fischer Power-Fast i wkręty konstrukcyjne Rozmiary i materiał Załącznik A6

20 Strona 20 z 34 Europejskiej Aprobaty Technicznej nr Marka Żeberka frezujące pod łbem* rdzeń z gwintem młynkowym * Gniazdo krzyżowe typu PZ Gniazdo na Torx typ TX * opcjonalnie Wkręt Power-Fast (łeb wpuszczany) z gwintem pełnym lub częściowym Gwint Ø 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 8,0 d Średnica nominalna gwintu 3,15 3,65 4,15 4,65 5,15 6,15 8,15-0,40 d 1 Średnica rdzenia 2,00 2,20 2,50 2,70 3,10 3,80 5,40-0,25 / +0,10-0,30 / +0,10-0,2 d head Średnica łba 6,00 7,00 8,00 8,80 9,70 11,60 14,80-0,50 / +0,10-0,8 d s Średnica trzonu 2,25 2,55 2,90 3,25 3,55 4,30 5,90-0,30 / +0,10-0,15 h t Długość łba 1,90 2,10 2,50 2,70 3,00 3,40 6,50 p Skok gwintu 1,50 1,80 2,00 2,20 2,50 3,00-4,50 6,00 ±10% l r * Długość gwintu młynkowego 3,75 4,25 4,75 5,5 6,0 7,0 13,00 ±0,75 ±1,0-2,0 Gniazdo na Torx typ TX Gniazdo krzyżowe typu PZ l s Standardowa długość gwintu l gf = gwint pełny l gp =gwint częściowy Tolerancja: ± 2,0 Rozmiar nominalny min maks l gf l gp l gf l gp l gf l gp l gf l gp l gf l gp l gf l gp l gf l gp 20 18,95 21, ,75 26, ,75 31, ,50 36, ,50 41, ,50 46, ,50 51, ,50 56, ,50 61, ,50 71, ,50 81, ,25 91, ,25 101, ,25 111, ,25 121, ,00 132, ,00 142, ,00 152, ,00 162, ,00 182, do ,00 302, ,00 322, ,00 342, ,00 362, ,00 382, ,00 402, ,00 452, ,00 502, Możliwa jest długość pośrednia w l s Wszystkie wymiary w mm Materiał: stal nierdzewna Wkręty fischer Power-Fast i wkręty konstrukcyjne Rozmiary i materiał Załącznik A7 do Europejskiej Aprobaty Technicznej

21 Strona 21 z 34 Europejskiej Aprobaty Technicznej nr Marka Nacięcie krzyżowe typu PZ Nacięcie gwiazdkowe typu TX Wkręt Power-Fast (łeb soczewkowy wpuszczany) z gwintem pełnym lub częściowym Gwint Ø 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 d Średnica nominalna gwintu 3,15 3,65 4,15 4,65 5,15 6,15-0,40 Średnica rdzenia 2,00 2,20 2,50 2,70 3,10 3,80 d 1-0,25 / +0,10-0,30 / +0,10 Średnica łba 6,00 7,00 8,00 8,80 9,70 11,60 d head -0,50 / +0,10 Średnica trzonu 2,25 2,55 2,90 3,25 3,55 4,30 d s -0,30 / +0,10 h t Długość łba 1,90 2,10 2,50 2,70 3,00 3,40 Skok gwintu 1,50 1,80 2,00 2,20 2,50 3,00-4,50 p ±10% Gniazdo na Torx typ TX Gniazdo krzyżowe typu PZ l s, Standardowa długość gwintu l gf = gwint pełny l gp =gwint częściowy Tolerancja: ± 2,0 Rozmiar nominalny min maks l gf l gp l gf l gp l gf l gp l gf l gp l gf l gp l gf 20 18,95 21, ,75 26, ,75 31, ,50 36, ,50 41, ,50 46, ,50 51, ,50 56, ,50 61, ,50 71, ,50 81, Możliwa jest długość pośrednia w l s Materiał: stal nierdzewna Wkręty fischer Power-Fast i wkręty konstrukcyjne Rozmiary i materiał Wszystkie wymiary w mm Załącznik A8

22 Strona 22 z 34 Europejskiej Aprobaty Technicznej nr Marka Gniazdo krzyżowe typu PZ Gniazdo typu TX Wkręt Power-Fast (łeb soczewkowy) z gwintem pełnym lub częściowym Gwint Ø 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 Średnica nominalna 3,15 3,65 4,15 4,65 5,15 6,15 d gwintu -0,40 Średnica rdzenia 2,00 2,20 2,50 2,70 3,10 3,80 d 1-0,25 / +0,10-0,30 / +0,10 Średnica łba 6,00 7,00 8,00 9,00 9,90 11,90 d head -0,50 / +0,10 Średnica trzonu 2,25 2,55 2,90 3,25 3,55 4,30 ds -0,30 / +0,10 h t Długość łba 2,30 2,50 2,90 3,10 3,40 3,40 Skok gwintu 1,50 1,80 2,00 2,20 2,50 3,00-4,50 p ±10% Gniazdo na Torx typu TX Gniazdo krzyżowe typu PZ l s Standardowa długość gwintu l gf = gwint pełny l gp =gwint częściowy Tolerancja: ± 2,0 Rozmiar nominalny min maks l gf l gp l gf l gp l gf l gp l gf l gp l gf l gp l gf l gp 20 18,95 21, ,75 26, ,75 31, ,50 36, ,50 41, ,50 46, ,50 51, ,50 56, ,50 61, ,50 71, ,50 81, ,25 91, ,25 101, Możliwa jest długość pośrednia w ls Materiał: stal nierdzewna Wszystkie wymiary w mm Wkręty fischer Power-Fast Rozmiary i materiał Załącznik A9

23 Strona 23 z 34 Europejskiej Aprobaty Technicznej nr gwint młynkowy Marka Wkręt konstrukcyjny Power-Fast (łeb talerzykowy) z gwintem częściowym Gwint Ø 6,0 8,0 10,0 12,00 d Średnica 6,15 8,15 10,15 12,15 nominalna gwintu -0,4 Średnica rdzenia 4,00 5,40 6,40 7,60 d 1-0,2 Średnica łba 14,50 21,00 27,00 30,00 d head -2,0-1,00-3,00-3,00 Średnica trzonu 4,30 5,90 7,10 8,30 d s -0,15 h t Długość łba 2,50 2,60 3,40 4,40-0,2 p Skok gwintu 3,00-4,50 6,00 7,50 7,50-0,1 l r Długość gwintu młynkowego 13,00-2,0 Gniazdo na Torx typu TX l s Standardowa długość gwintu l gf = gwint pełny l gp =gwint częściowy Tolerancja: ± 2,0 Rozmiar nominalny min maks l gp l gp l gp l gp 60 58,50 61, ,50 81, ,25 91, ,25 101, ,25 121, Możliwa jest długość pośrednia w ls Wszystkie wymiary w mm Dopuszczalna obróbka powierzchni: cynkowanie na żółto, cynkowanie na niebiesko, cynkowanie z kobaltem Materiał: Stal węglowa Wkręty fischer Power-Fast i wkręty konstrukcyjne Załącznik A10 Rozmiary i materiał

24 Strona 24 z 34 Europejskiej Aprobaty Technicznej nr gwint młynkowy Marka Wkręt konstrukcyjny Power-Fast (łeb talerzykowy) z gwintem częściowym Gwint Ø 6,0 8,0 d Średnica 6,00 8,00 nominalna gwintu -0,50 / +0,15 Średnica rdzenia 4,00 5,40 d 1-0,35 / +0,15 Średnica łba 13,75 21,00 d head +/-0,75 +/- 1,00 Średnica trzonu 4,30 5,90 d s -0,30 / +0,10 h t Długość łba 2,3-2,5 2,5-4,5 Skok gwintu 4,50 6,00 p ±10% l r Długość gwintu młynkowego 12,0 ±1,0 Gniazdo na Torx typu TX l s Standardowa długość gwintu l gf = gwint pełny l gp =gwint częściowy Tolerancja: ± 2,0 Rozmiar nominalny min maks l gp l gp 60 58,50 61, ,50 81, ,25 91, ,25 101, ,25 121, Możliwa jest długość pośrednia w ls Materiał: stal nierdzewna Wszystkie wymiary w mm Wkręty fischer Power-Fast i wkręty konstrukcyjne Rozmiary i materiał Załącznik A11

25 Strona 25 z 34 Europejskiej Aprobaty Technicznej nr żebra na łbie i gwint młynkowy* Marka Gniazdo typu TX * opcjonalnie Wkręt konstrukcyjny FSC do drewna (łeb wpuszczany) z gwintem częściowym Gwint Ø 8,0 10,0 d Średnica 8,00 10,00 nominalna gwintu -0,50 / +0,15 Średnica rdzenia 5,40 6,35 d 1-0,35 / +0,15 Średnica łba 14,80 18,60 d head -0,80-0,60 Średnica trzonu 5,90 7,10 d s -0,30 / +0,10 ht Długość łba 6,0-7,0 7,5-8,5 Skok gwintu 5,20 5,60 p ±10% l r Długość gwintu młynkowego 12,0 ±1,0 Gniazdo na Torx typu TX 40 l s Standardowa długość gwintu l gf = gwint pełny l gp =gwint częściowy Tolerancja: ± 2,0 Rozmiar nominalny min maks l gp l gp l gp l gp 80 78,50 81, ,25 91, ,25 101, ,25 111, ,25 121, ,00 132, ,00 142, ,00 152, ,00 162, ,00 182, do ,00 402, Możliwa jest długość pośrednia w ls Wszystkie wymiary w mm. Dopuszczalna obróbka powierzchni: cynkowanie na żółto, cynkowanie na niebiesko Materiał: stal węglowa Wkręty fischer Power-Fast i wkręty konstrukcyjne Załącznik A 12 Rozmiary i materiał

26 Strona 26 z 34 Europejskiej Aprobaty Technicznej nr Gwint młynkowy* Marka Gniazdo na Torx typu TX * opcjonalnie Wkręt konstrukcyjny FCS do drewna (łeb talerzykowy) z gwintem częściowym Gwint Ø 8,0 10,0 d Średnica 8,00 10,00 nominalna gwintu -0,50 / +0,15 Średnica rdzenia 5,40 6,35 d 1-0,35 / +0,15 Średnica łba 21,00 27,00 d head +/- 1,00-3,00 Średnica trzonu 5,90 7,10 d s -0,30 / +0,10 h t Długość łba 2,5-4,5 3,7-5,7 Skok gwintu 5,20 5,60 p ±10% l r Długość gwintu młynkowego 12,0 ±1,0 Gniazdo na Torx typu TX 40 l s. Standardowa długość gwintu l gf = gwint pełny l gp =gwint częściowy Tolerancja: ± 2,0 Rozmiar nominalny min maks l gf l gp l gf l gp 80 78,50 81, ,25 91, ,25 101, ,25 111, ,25 121, ,00 132, ,00 142, ,00 152, ,00 162, ,00 182, do ,00 402, Możliwa jest długość pośrednia w ls Wszystkie wymiary w mm Dopuszczalna obróbka powierzchni: cynkowanie na żółto, cynkowanie na niebiesko Materiał: stal węglowa Wkręty fischer Power-Fast i wkręty konstrukcyjne Załącznik A 13 Rozmiary i materiał

27 Strona 27 z 34 Europejskiej Aprobaty Technicznej nr Podkładki do wkrętów Power-Fast i FCS Type 1 Type 2 Wielkość Średnica wewnętrzna 6,7 8,7 11,2 13,2 6,7 8,7 11,2 d b -0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4 Średnica zewnętrzna ,5 30,5 d a ±2,0 Wysokość 4,7 5,2 6,2 8,3 4,7 5,2 6,2 b -0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4 Wysokość 1,5 1,8 2,0 2,2 1,5 1,8 2,0 h -0,15-0,15-0,15-0,15-0,15-0,15-0,15 Wszystkie wymiary w mm Dopuszczalna obróbka powierzchni: cynkowanie na żółto, cynkowanie na niebiesko, cynkowanie z kobaltem Materiał: stal węglowa Wkręty fischer Power-Fast i wkręty konstrukcyjne Załącznik A 14 Akcesoria

28 Strona 28 z 34 Europejskiej Aprobaty Technicznej nr Załącznik B1 System mocowania izolacji dachowej na krokwiach Kontrłata Izolacja Krokiew Folia Płyty dachowe Oś kontrłaty Wiatr Ciężar własny dl i obciążenie śniegiem S L Krokiew Przenoszenie siły ściskającej w izolacji Oś wkrętu, siła rozciągająca F z Przenoszenie naprężeń ściskających w izolacji cieplnej W S = Ssanie wiatru e s = Odstępy wkrętów ß = Nachylenie dachu WP = Parcie wiatru lef = Gwintowana część wkręta w krokwi α = Kąt między osią wkręta i osią kontrłaty Wkręty fischer Power-Fast i wkręty konstrukcyjne Akcesoria Załącznik B1

29 Strona 29 z 34 Europejskiej Aprobaty Technicznej nr Załącznik B2 System mocowania izolacji dachowej na krokwiach Obciążenia skupione F b prostopadłe do kontrłat D b = d e b e r S b = s e b e r cos ß W b = w p e b e r F b = W b + (D b + S b ) cos ß gdzie D b = obciążenie skupione od ciężaru własnego S b = obciążenie śniegiem W b = obciążenie prostopadłe do kontrłaty od wiatru (parcie) e b = odległość między kontrłatami e b = odległość krokwi s = obciążenie śniegiem na m 2 powierzchni gruntu w p = parcie wiatru na powierzchnię dachu d = ciężar własny na m 2 powierzchni dachu ß = nachylenie dachu Wkręty fischer Power-Fast i wkręty konstrukcyjne Akcesoria Załącznik B2

30 Strona 30 z 34 Europejskiej Aprobaty Technicznej nr Obciążenia skupione F s prostopadłe do kontrłat na wkręty D S = d e s e r S S = s e S e r cos ß R S = (D S + S S ) sin ß F S = R S / tan α gdzie D S = obciążenie od ciężaru własnego S S = obciążenie śniegiem R S = obciążenie ścinające dachu od ciężaru własnego i śniegu e S = odległość między wkrętami e r = odległość między krokwiami α = kąt między osią wkręta i osią prostopadłą do krokwi Wkręty fischer Power-Fast i wkręty konstrukcyjne Akcesoria Załącznik B2

31 Strona 31 z 34 Europejskiej Aprobaty Technicznej nr Wymiarowanie kontrłat Naprężenia zginające oblicza się jako: gdzie l char = długość charakterystyczna EI = sztywność zginania kontrłaty K = współczynnik podatności podłoża W ef = efektywna szerokość izolacji cieplnej F b = Obciążenia skupione prostopadłe do łat F s = Obciążenia skupione prostopadłe do łat, przyłożenie obciążenia w obszarze łbów wkrętów Współczynnik podatności podłoża K można obliczyć z modułu sprężystości podłużnej E HI oraz grubości t HI izolacji cieplnej jeśli znana jest efektywna szerokość w ef izolacji cieplnej przy ściskaniu. Ze względu na rozkład obciążeń w izolacji cieplnej efektywna szerokość w ef jest większa niż szerokość łaty lub krokwi. Na potrzeby dalszych obliczeń efektywną szerokość w ef izolacji cieplnej można określić w następujący sposób: do: w ef = w + t HI /2 gdzie w = minimalna szerokość łaty lub krokwi t HI = grubość izolacji cieplnej Musi być spełniony następujący warunek: Przy obliczaniu wskaźnika wytrzymałości W należy uwzględnić przekrój poprzeczny netto. Naprężenia ścinające należy obliczyć w następujący sposób: Musi być spełniony następujący warunek: Przy obliczaniu powierzchni przekroju poprzecznego należy uwzględnić przekrój poprzeczny netto. Wymiarowanie izolacji cieplnej Naprężenia ściskające w izolacji cieplnej należy obliczyć w następujący sposób: Wartość obliczeniowa naprężenia ściskającego nie powinna być wyższa od 110% naprężenia ściskającego przy odkształceniu 10%, obliczonego zgodnie z EN 826. Wkręty fischer Power-Fast i wkręty konstrukcyjne Akcesoria Załącznik B

32 Strona 32 z 34 Europejskiej Aprobaty Technicznej nr Wymiarowanie wkrętów Wkręty są obciążone przede wszystkim osiowo. Wartość osiowej siły rozciągającej we wkręcie można obliczyć z naprężeń ścinających dachu R s : Nośność wkrętów poddanych naprężeniom w kierunku osi, stanowi minimalną wartość obliczeniową nośności osiowej na wyciąganie gwintu wkręta, nośności na przeciąganie łba oraz nośności wkręta na rozciąganie. Aby ograniczyć odkształcenie łba wkręta przy grubości izolacji cieplnej wynoszącej powyżej 200 mm lub przy wytrzymałości na ściskanie izolacji cieplnej wynoszącej poniżej 0,12 N/mm 2, należy zmniejszyć nośność wkrętów na wyrywanie za pomocą współczynników k1 i k2: gdzie fax,d d l ef nośność obliczeniowa na wyciąganie gwintowanej części wkręta średnica zewnętrzna gwintu wkręta głębokość osadzenia gwintu wkręta w krokwi, l ef 40 mm kąt pomiędzy osią wkręta a kierunkiem włókien ( 30 ) ρ k charakterystyczna gęstość objętościowa drewnianego elementu konstrukcji, [kg/m 3 ] f head,d d h nośność obliczeniowa na przeciąganie łba wkręta średnica łba wkręta k 1 min {1; 220/t HI } k 2 min {1; σ 10% /0,12} t HI σ 10% grubość izolacji cieplnej [mm] naprężenie ściskające izolacji cieplnej przy odkształceniu poniżej 10% [N/mm2] Jeśli równania k 1 i k 2 są spełnione, nie ma konieczności uwzględniania ugięcia łat. Alternatywnie, zamiast łat można używać również płyt o grubości minimalnej 20 mm ze sklejki zgodnie z EN 636 lub ETA lub przepisami lokalnymi w miejscu montażu, płyt wiórowych zgodnie z EN 312 lub ETA lub przepisami lokalnymi w miejscu montażu, grubych płyt wiórowych typu OSB/3 i OSB/4 zgodnie z normą EN 300 lub Europejską Aprobatą Techniczną lub przepisami lokalnymi w miejscu montażu, albo płyt z drewna litego zgodnie z normą EN lub ETA lub lub przepisami lokalnymi w miejscu montażu, albo drewna klejonego krzyżowo zgodnie z ETA. Wkręty fischer Power-Fast i wkręty konstrukcyjne Akcesoria Załącznik B

33 Strona 33 z 34 Europejskiej Aprobaty Technicznej nr Załącznik C Minimalne odległości i odstępy Osiowo lub bocznie obciążone wkręty na płaszczyźnie lub powierzchni brzegowej drewna klejonego krzyżowo Definicja odstępu, odległości od końca i od krawędzi na płaskiej powierzchni, o ile nie są określone inaczej w specyfikacji technicznej (ETA lub hen) dla drewna klejonego krzyżowo: Definicja odstępów osiowych, odległości od końca i od krawędzi na powierzchni brzegowej, o ile nie są określone inaczej w specyfikacji technicznej (ETA lub hen) dla drewna klejonego krzyżowo Wkręty fischer Power-Fast i wkręty konstrukcyjne Akcesoria Załącznik C1

34 Strona 34 z 34 Europejskiej Aprobaty Technicznej nr Wkręty fischer Power-Fast i wkręty konstrukcyjne Akcesoria Załącznik C2

Wkręty do drewna ESCR - ESCRC

Wkręty do drewna ESCR - ESCRC Szkielet drewniany Drewno klejone Wkręty do drewna ESCR - ESCRC www.strongtie.eu Szkielet drewniany Wkręty ESCR to stalowe wkręty ocynkowane elektrolitycznie (5 µm) o częściowym gwincie i łbie talerzykowym

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena ETA 13/0393 Techniczna z dnia

Europejska Ocena ETA 13/0393 Techniczna z dnia Członek www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praga Republika Czeska T: +420 286 019 400 W: www.tzus.cz Europejska Ocena ETA 13/0393 Techniczna z dnia 12.11.2018

Bardziej szczegółowo

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 of Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej)

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 of Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej) Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 of Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet ESCR - WKRęTY CIESIELSKIE TALERZYKOWE

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet ESCR - WKRęTY CIESIELSKIE TALERZYKOWE Wkręty ESCR to stalowe wkręty ocynkowane elektrolitycznie o częściowym gwincie i łbie talerzykowy (podkładkowym). Wkręty ESCR mają większą nośność na przeciągnięcie łba niż wkręty o łbie stożkowym. EN-ETA-130796,

Bardziej szczegółowo

R-CS-WH Wkręty konstrukcyjne do drewna z łbem podkładkowym

R-CS-WH Wkręty konstrukcyjne do drewna z łbem podkładkowym R-CS-WH Wkręty konstrukcyjne do drewna z łbem podkładkowym Wkręty hartowane o wysokiej wytrzymałości do mocowania elementów konstrukcji drewnianych Aprobaty PN-EN 14592 + A1:2012 ETA 17/0023 Cechy i korzyści

Bardziej szczegółowo

R-CS-CS Wkręty konstrukcyjne do drewna z łbem stożkowym

R-CS-CS Wkręty konstrukcyjne do drewna z łbem stożkowym R-CS-CS Wkręty konstrukcyjne do drewna z łbem stożkowym Wkręty hartowane o wysokiej wytrzymałości do mocowania elementów konstrukcji drewnianych Aprobaty PN-EN 14592 + A1:2012 Cechy i korzyści Łatwe do

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN-1995

Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) Wstęp Złącza jednocięte

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA DRAFT Europejska Aprobata Techniczna Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

KOP Wkręt do drewna DIN571 Wersja ze stali węglowej z galwanicznym ocynkowaniem białym i ze stali nierdzewnej A2

KOP Wkręt do drewna DIN571 Wersja ze stali węglowej z galwanicznym ocynkowaniem białym i ze stali nierdzewnej A2 KOP Wkręt do drewna DIN571 Wersja ze stali węglowej z galwanicznym ocynkowaniem iałym i ze stali nierdzewnej A2 EN14592 oznaczenie ce Śruy posiadające oznaczenie CE zgodne z EN14592 Łe sześciokątny Odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 32 Europejskiego Certyfikatu Technicznego ETA-11/0024

Strona 2 z 32 Europejskiego Certyfikatu Technicznego ETA-11/0024 Strona 2 z 32 Europejskiego Certyfikatu Technicznego ETA-11/0024 I. PODSTAWY PRAWNE I USTALENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Europejski Certyfikat Techniczny zostaje wydany przez ETA-Danmark A/S zgodnie z: - wytyczną

Bardziej szczegółowo

GWOŹDZIE, WKRĘTY, PODKŁADKI

GWOŹDZIE, WKRĘTY, PODKŁADKI MOCOWANIE GWOŹDZIE, WKRĘTY, PODKŁADKI pierścieniowe CNA pierścieniowe są przeznaczone specjalnie do mocowania złączy do drewna. Karbowanie, czyli uformowane pierścienie tych gwoździ sprawiają, że w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0580

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0580 Europejska Aprobata Techniczna GT02, GTO3FH, GT3, GTR3, GTX3, GTX3AL, GT5, GT5FH, GTR5, GTX5, GT6, GT8, GTR8, GT12, GT12FH, GTR12, GTX12, GTR16, GTA, GTB Wkręty do mocowania elementów metalowych i blach

Bardziej szczegółowo

3. Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta:

3. Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta: PWVTG001 DoP PWVTG001 str. 1 / 6 Wydana zgodnie z Dyrektywą o Wyrobach Budowlanych (CPD) 305/2011/EU. pgb-polska sp. z o.o. oświadcza, że poniższe produkty są zgodne z wymogami specyfikacji: EN 14592 2008+A1

Bardziej szczegółowo

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej)

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej) Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU)

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0393

Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0393 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 - Prosek Republika Czeska Tel.: +420 286 019 458 www: www.tzus.eu Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0393

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2018/0159 wydanie 1

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2018/0159 wydanie 1 CZŁONEK EOTA i UEAtc INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2018/0159 wydanie 1 Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna została wydana zgodnie

Bardziej szczegółowo

ETA-17/0847 z 29/09/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej TMH

ETA-17/0847 z 29/09/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej TMH Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU)

Bardziej szczegółowo

ETA-13/0199 GTSP, GTRSP, GTRWSP

ETA-13/0199 GTSP, GTRSP, GTRWSP Europejska Aprobata Techniczna GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Wkręty do mocowania płyt warstwowych Fastening screws for sandwich panels Europejska aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat

Bardziej szczegółowo

HBS Wkręty DO DREWNA Ø 3-12 mm

HBS Wkręty DO DREWNA Ø 3-12 mm HBS Wkręty DO DREWNA Ø 3-12 mm Wsad TX bardzo głęboki i optymalny kształt pozwalający na lepsze umocowanie TX HBS xxx Nacięcie długości śruby na łbie Specjalne woskowanie powierzchniowe w celu ograniczenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 - ZAMOCOWANIA

ROZDZIAŁ 4 - ZAMOCOWANIA ROZDZIAŁ 4 - ZAMOCOWANIA WKRĘTY DO DREWNA I PŁYT WIÓROWYCH WKRĘTY TARASOWE WKRĘTY DO ZŁĄCZY CIESIELSKICH WKRĘTY TYPU NORDIC WKRĘTY KONSTRUKCYJNE AKCESORIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH strona symbol nazwa WKRĘTY

Bardziej szczegółowo

HBS + ŚRUBY DO DREWNA Ø 4-10 mm. Wsad TX bardzo głęboki i optymalny kształt pozwalający na lepsze umocowanie. Nacięcie długości śruby na łbie

HBS + ŚRUBY DO DREWNA Ø 4-10 mm. Wsad TX bardzo głęboki i optymalny kształt pozwalający na lepsze umocowanie. Nacięcie długości śruby na łbie HBS + ŚRUBY DO DREWNA Ø 4-10 mm Wsad TX bardzo głęboki i optymalny kształt pozwalający na lepsze umocowanie TX HBS+ xxx Nacięcie długości śruby na łbie Pod główką płyta redukująca jej wnikanie w drewno

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8946/2012 2/19 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0453 English

Bardziej szczegółowo

Wkręt z gwintem na całej długości KonstruX

Wkręt z gwintem na całej długości KonstruX Wkręt z gwintem na całej długości KonstruX Optymalne rozwiązanie do nowych konstrukcji oraz do remontów System do wszystkich typów połączeń nośnych w konstrukcjach z drewna Zastosowanie budownictwie drewnianym

Bardziej szczegółowo

TITAN PLATE. Płytka na siły poziome Płytka perforowana płaska ze stali węglowej ocynkowana galwanicznie TITAN PLATE - 01 WSZECHSTRONNA INNOWACYJNA

TITAN PLATE. Płytka na siły poziome Płytka perforowana płaska ze stali węglowej ocynkowana galwanicznie TITAN PLATE - 01 WSZECHSTRONNA INNOWACYJNA TITAN PLATE Płytka na siły poziome Płytka perforowana płaska ze stali węglowej ocynkowana galwanicznie COMING SOON WSZECHSTRONNA Do użycia przy połączeniach ciągłych zarówno do płyt z drewna klejonego

Bardziej szczegółowo

fischer Termofix 6H-NT Mocowanie izolacyjne z wkrętem typu Power-Fast.

fischer Termofix 6H-NT Mocowanie izolacyjne z wkrętem typu Power-Fast. fischer Termofix 6H-NT Mocowanie izolacyjne z wkrętem typu Power-Fast. Termofix 6H-NT Kołek przeznaczony do mocowania systemowych płyt dociepleniowych ETICS, do drewna i materiałów płytowych. ETA-11/0027

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna. ETA-11/0268 z 30/09/2016. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

Europejska Ocena Techniczna. ETA-11/0268 z 30/09/2016. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl www.eota.eu Europejska Ocena Techniczna z 30/09/2016

Bardziej szczegółowo

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON i GZODi Stalowe łączniki przypawane Steel weld pins Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Martę

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0459 GZB, GZBs, GSZB, GZPMi, GZPMis i GSZPMi Stalowe łączniki przypawane

Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0459 GZB, GZBs, GSZB, GZPMi, GZPMis i GSZPMi Stalowe łączniki przypawane Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0459 GZB, GZBs, GSZB, GZPMi, GZPMis i GSZPMi Stalowe łączniki przypawane Steel weld pins Europejska aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

długości KonstruX i Wysoki opór wyciągania Mocne połączenie System do wszystkich typów połączeń nośnych w konstrukcjach z drewna

długości KonstruX i Wysoki opór wyciągania Mocne połączenie System do wszystkich typów połączeń nośnych w konstrukcjach z drewna Wkręt z gwintem na całej długości KonstruX Optymalne rozwiązanie do nowych konstrukcji oraz do remontów System do wszystkich typów połączeń nośnych w konstrukcjach z drewna Zastosowanie budownictwie drewnianym

Bardziej szczegółowo

ETA-11/0095 z dnia 11 marca Europejska Ocena Techniczna. Tłumaczenie z języka niemieckiego, oryginał w języku niemieckim.

ETA-11/0095 z dnia 11 marca Europejska Ocena Techniczna. Tłumaczenie z języka niemieckiego, oryginał w języku niemieckim. Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

I. Wstępne obliczenia

I. Wstępne obliczenia I. Wstępne obliczenia Dla złącza gwintowego narażonego na rozciąganie ze skręcaniem: 0,65 0,85 Przyjmuję 0,70 4 0,7 0,7 0,7 A- pole powierzchni przekroju poprzecznego rdzenia śruby 1,9 2,9 Q=6,3kN 13,546

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Ocena Techniczna z dnia 23 marca 2018

Ocena Techniczna z dnia 23 marca 2018 Member of www.eota.eu Placówka Certyfikująca wyroby budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe Europejska ETA-13/0177

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-10/0055-R-KER 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: R-KER Zdjęcie przedstawia przykładowy produkt z danego typu wyrobu 2. Zamierzone zastosowanie lub

Bardziej szczegółowo

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej)

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej) INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Placówka Prawa Publicznego Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Członek

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna

Europejska Ocena Techniczna Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach Płyty drewnopochodne do zastosowań konstrukcyjnych Płyty drewnopochodne, to szeroka gama materiałów wytworzonych z różnej wielkości cząstek materiału drzewnego, formowane przez sklejenie przy oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna. ETA-10/0183 z 25 czerwca Deutsches Institut für Bautechnik

Europejska Ocena Techniczna. ETA-10/0183 z 25 czerwca Deutsches Institut für Bautechnik Członek EOTA [logo EOTA] [logo DIBt] www.eota.eu Organ zatwierdzający wyroby budowlane i typy konstrukcji Bautechnisches Prufamt Instytucja powołana przez Rządy Federalne i Landów Wyznaczona zgodnie z

Bardziej szczegółowo

YOUR BEST CONNECTIONS 1 HALFEN GmbH

YOUR BEST CONNECTIONS 1 HALFEN GmbH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr H28109012/1 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Walcowane na gorąco profile stalowe HALFEN 2. 3. 4. 5. 6. 7. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

Dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie

Dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie Dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie Placówka Certyfikująca produkty i konstrukcje budowlane Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0149. GUNNEBO FASTENING łączniki do dachów płaskich

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0149. GUNNEBO FASTENING łączniki do dachów płaskich Europejska Aprobata Techniczna GUNNEBO FASTENING łączniki do dachów płaskich Łączniki do mocowania elastycznych wodochronnych pokryć dachowych Fasteners for flexible roof waterproofing systems Europejska

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0351. SALMET typów KB, ŁB, KS, KPW, ŁK, WB, WBW, WBD, KŁ, KK, KP, KR, KW, KB

Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0351. SALMET typów KB, ŁB, KS, KPW, ŁK, WB, WBW, WBD, KŁ, KK, KP, KR, KW, KB Europejska Aprobata Techniczna typów KB, ŁB, KS, KPW, ŁK, WB, WBW, WBD, KŁ, KK, KP, KR, KW, KB Trójwymiarowe łączniki mechaniczne do konstrukcji drewnianych Three-dimensional nailing plates Europejska

Bardziej szczegółowo

fischer SXRL NOWOŚĆ! Kołek ramowy do zadań specjalnych

fischer SXRL NOWOŚĆ! Kołek ramowy do zadań specjalnych fischer SXRL NOWOŚĆ! Kołek ramowy do zadań specjalnych Kołek ramowy SXRL: Mocny kołek do zadań specjalnych Specjalna geometria kołka o stożkowym kształcie i zoptymalizowanej strefie rozporowej umożliwia

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta:

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta: DoP SMLPZ001 str. 1 / 5 SMLPZ001 Unikatowy kod identyfikacji produktu: SMLPZ Typ, numer seryjny lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację cech produktu wg wymagań Artykułu 11(4): Zobacz

Bardziej szczegółowo

TYP X. Podstawa słupa krzyżowa Stal węglowa ocynkowana ogniowo TYP X - 01 USZTYWNIONY INNOWACYJNY DWIE WERSJE WSZECHSTRONNY ZASTOSOWANIE

TYP X. Podstawa słupa krzyżowa Stal węglowa ocynkowana ogniowo TYP X - 01 USZTYWNIONY INNOWACYJNY DWIE WERSJE WSZECHSTRONNY ZASTOSOWANIE TYP X Podstawa słupa krzyżowa Stal węglowa ocynkowana ogniowo USZTYWNIONY Wytrzymały na moment zginający dzięki wpuszczeniu metalowego elementu oporowego w nacięcia trzpienia słupa ZASTOSOWANIE Do połączeń

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-76-55; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Członek

Bardziej szczegółowo

GTR W SP A19 ŁĄCZNIKI Z PODKŁADKĄ DO MOCOWANIA PŁYT WARSTWOWYCH

GTR W SP A19 ŁĄCZNIKI Z PODKŁADKĄ DO MOCOWANIA PŁYT WARSTWOWYCH GTR W SP A19 ŁĄCZNIKI Z PODKŁADKĄ DO MOCOWANIA PŁYT WARSTWOWYCH OPIS PRODUKTU Łączniki samogwintujące (dwugwintowe) ze stali węglowej utwardzanej powierzchniowo, z punktem wiercącym do drewna, gwintem

Bardziej szczegółowo

ETA-14/0333 z 30/09/2014

ETA-14/0333 z 30/09/2014 Członek EOTA Europejska Ocena Techniczna ETA-14/0333 z 30/09/2014 EKOSPAN ŚCIANA/EKOSPAN WALL Kompozytowe płyty warstwowe do stosowania jako elementy ścian wewnętrznych i zewnętrznych Self-supporting composite

Bardziej szczegółowo

TYP R. Regulowana podstawa słupa Stal węglowa z ocynkowaniem Dac Coat TYP R - 01 REGULOWANE ODSTĘP OD PODŁOŻA DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁY DAC COAT KOTWY

TYP R. Regulowana podstawa słupa Stal węglowa z ocynkowaniem Dac Coat TYP R - 01 REGULOWANE ODSTĘP OD PODŁOŻA DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁY DAC COAT KOTWY KOTWY TYP R Regulowana podstawa słupa Stal węglowa z ocynkowaniem Dac Coat REGULOWANE Dostosowanie wysokości nawet po zamontowaniu. System regulacji został ukryty pod tuleją dla doskonałego efektu estetycznego

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

ETA-17/0677 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna

ETA-17/0677 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

Do mocowania: Konstrukcji stalowych Szyn Konsol Podpór Tras kablowych Maszyn Schodów Bram Fasad Futryn Regałów

Do mocowania: Konstrukcji stalowych Szyn Konsol Podpór Tras kablowych Maszyn Schodów Bram Fasad Futryn Regałów 108 MOCOWANIA DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ/KOTWY STALOWE FAZ II Sprawdzona miliony razy: najbardziej wytrzymała kotwa sworzniowa w swojej klasie. INFORMACJE OGÓLNE FAZ II, stal ocynkowana FAZ II A4, stal nierdzewna

Bardziej szczegółowo

R-LX-HF-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem stożkowym i zintegrowaną

R-LX-HF-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem stożkowym i zintegrowaną R-LX-HF-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem stożkowym i zintegrowaną podkładką Samogwintujący wkręt do betonu Aprobaty ETA 17/0806 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Efektywny czas instalacji dzięki

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014)

Bardziej szczegółowo

Trutek Sleeve TS kotwa tulejowa wersja z prętem i nakrętką

Trutek Sleeve TS kotwa tulejowa wersja z prętem i nakrętką TS kotwa tulejowa wersja z prętem i nakrętką pełny docisk mocowanego do, otwory w tulei zapobiegają obracaniu się kotwy w. Tuleje łączników rozporowych TS oraz trzpienie nagwintowane wykonane są ze stali

Bardziej szczegółowo

ETA-14/0332 z 30/09/2014

ETA-14/0332 z 30/09/2014 Członek EOTA Europejska Ocena Techniczna ETA-14/0332 z 30/09/2014 EKOSPAN DACH/EKOSPAN ROOF Kompozytowe płyty warstwowe do stosowania w przekryciach dachowych i sufitach Self-supporting composite panel

Bardziej szczegółowo

pobrano z

pobrano z INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Czł o nek Europejskiej Unii Aprobat Technicznych w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

pobrano z

pobrano z AT-15-7686/2008 2/14 ZAŁĄCZNIK POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

R-LX-CS-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem stożkowym

R-LX-CS-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem stożkowym R-LX-CS-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem stożkowym Samogwintujący wkręt do betonu Aprobaty ETA 17/0806 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Efektywny czas instalacji dzięki uproszczonej procedurze

Bardziej szczegółowo

R-LX-P-ZP Wkręt w ocynku galwanicznym do betonu z łbem soczewkowym, Zamocowania wielopunktowe

R-LX-P-ZP Wkręt w ocynku galwanicznym do betonu z łbem soczewkowym, Zamocowania wielopunktowe R-LX-P-ZP Wkręt w ocynku galwanicznym do betonu z łbem soczewkowym, Zamocowania wielopunktowe Samogwintujący wkręt do betonu Aprobaty ETA 17/0783 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Szybki montaż przelotowy

Bardziej szczegółowo

CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE

CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE Wykład 5: Łączenie elementów cienkościennych za pomocą wkrętów, gwoździ wstrzeliwanych i nitów jednostronnych ŁĄCZNIKI MECHANICZNE Śruby Wkręty samowiercące Gwoździe

Bardziej szczegółowo

ALUMINI. Wspornik belki ukryty bez otworów Płytka profilowana perforowana trójwymiarowa ze stopu aluminium ALUMINI - 01 ZESTAW STAL - ALUMINIUM

ALUMINI. Wspornik belki ukryty bez otworów Płytka profilowana perforowana trójwymiarowa ze stopu aluminium ALUMINI - 01 ZESTAW STAL - ALUMINIUM ALUMINI Wspornik belki ukryty bez otworów Płytka profilowana perforowana trójwymiarowa ze stopu aluminium ZESTAW Wkręty BS+ evo dołączone do opakowania POLA ZASTOSOWANIA Połączenia przy działaniu siły

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0144

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0144 Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200 Deutsches Institut für Bautechnik Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe

Bardziej szczegółowo

B 78. Kotwy chemiczne - pręty gwintowane. R-CAS-V Winyloestrowa kotwa chemiczna w szklanej ampułce do betonu R-CAS-V R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE

B 78. Kotwy chemiczne - pręty gwintowane. R-CAS-V Winyloestrowa kotwa chemiczna w szklanej ampułce do betonu R-CAS-V R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE R-CAS-V Winyloestrowa kotwa chemiczna w szklanej ampułce do betonu R-CAS-V R-STUDS R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE 08110 nazwa żywicy nazwa pręta średnica pręta MATERIAŁY PODŁOŻA: beton, skała beton niespękany

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2005

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2005 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

G1, G2 TULEJE TWORZYWOWE

G1, G2 TULEJE TWORZYWOWE 1, 2 TULEJE TWORZYWOWE OPIS PRODUKTU Tuleje tworzywowe ze standardowym okrągłym talerzykiem o średnicy 50, wykonane z wysokiej jakości kopolimeru polipropylenu. Talerzyk tulei 1 wyposażony w trzy dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Kotwa SXS Nowa klasa wytrzymałości oparta na bazie kołka SX w połączeniu z rewolucyjnym wkrętem CO-NA do betonu zarysowanego.

Kotwa SXS Nowa klasa wytrzymałości oparta na bazie kołka SX w połączeniu z rewolucyjnym wkrętem CO-NA do betonu zarysowanego. 161 Nowa klasa wytrzymałości oparta na bazie kołka SX w połączeniu z rewolucyjnym wkrętem CO-NA do betonu zarysowanego. INFORMACJE OGÓLNE SXS-T - z ocynkowanym wkrętem CO-NA i łbem stożkowym SXS-F US z

Bardziej szczegółowo

ocena techniczna z dnia 27/10/2014

ocena techniczna z dnia 27/10/2014 Europejska ocena techniczna z dnia 27/10/2014 Część ogólna Jednostka ds. oceny wydająca europejską ocenę techniczną: Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rodzina wyrobów, do której należy wyrób budowlany:

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-B-03150

Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-B-03150 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-B-03150 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) Wstęp Złącza jednocięte

Bardziej szczegółowo

pobrano z

pobrano z INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Czł o nek Europejskiej Unii Aprobat Technicznych w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna. ETA-13/0584 z 24/09/2014. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

Europejska Ocena Techniczna. ETA-13/0584 z 24/09/2014. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl www.eota.eu Europejska Ocena Techniczna z 24/09/2014

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WKRĘTY DO MONTAŻU PŁYT WARSTWOWYCH DO DREWNA I BETONU TYPU MC2S-P nr IM_MC2S-P_A19

INSTRUKCJA MONTAŻU WKRĘTY DO MONTAŻU PŁYT WARSTWOWYCH DO DREWNA I BETONU TYPU MC2S-P nr IM_MC2S-P_A19 BALTIC FASTENERS Sp. z o. o. ul. Jarzębinowa 10 PL 11-034 Stawiguda; NIP 739 386 17 99 tel. (089) 722 95 55, fax. 089-670 77 71 e-mail: info@balticfasteners.pl; www.balticfasteners.pl INSTRUKCJA MONTAŻU

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE Wersją oryginalną jest wersja niemiecka

TŁUMACZENIE Wersją oryginalną jest wersja niemiecka Urząd Oceny Technicznej, ktory wystawia Europejską Ocenę techniczną Deutsches Institut für Bautechnik (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej) Nazwa handlowa produktu budowlanego Grupa produktow, do ktorej

Bardziej szczegółowo

Topduo Wkręt dachowy. Ochrona przed korozją. Zalety powłoki blue+ Zalety wkrętów dachowych Topduo

Topduo Wkręt dachowy. Ochrona przed korozją. Zalety powłoki blue+ Zalety wkrętów dachowych Topduo Topduo Wkręt dachowy Wkręt do konstrukcji drewnianych dla każdego systemu izolacji nakrokwiowej Ochrona przed korozją blue+ jest innowacyjnym systemem powłok o wyższej odporności na korozję niż w przypadku

Bardziej szczegółowo

Throughbolt TT Kotwa segmentowa wersja ocynkowana galwanicznie

Throughbolt TT Kotwa segmentowa wersja ocynkowana galwanicznie Throughbolt TT Kotwa segmentowa wersja ocynkowana galwanicznie Zastosowania: kotwa przeznaczona do mocowania w zakresie średnich obciążeń elementów konstrukcji budowlanych, elewacji, barier, poręczy itd.,

Bardziej szczegółowo

R-LX-I-ZP Wkręt w ocynku galwanicznym do betonu z łbem z gwintem wewnętrznym, Zamocowania wielopunktowe

R-LX-I-ZP Wkręt w ocynku galwanicznym do betonu z łbem z gwintem wewnętrznym, Zamocowania wielopunktowe R-LX-I-ZP Wkręt w ocynku galwanicznym do betonu z łbem z gwintem wewnętrznym, Zamocowania wielopunktowe Samogwintujący wkręt do betonu Aprobaty ETA 17/0783 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Efektywny

Bardziej szczegółowo

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane R-KEX Epoksydowa kotwa chemiczna do najwyższych obciążeń R-KEX R-STUDS R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE 08110 nazwa żywicy nazwa średnica długość METODA OBLICZENIOWA (wg EUROCODE 1) R S K K x g F = S D

Bardziej szczegółowo

R-LX-P-ZP ocynkowany wkręt do betonu z soczewkowym, Część 6

R-LX-P-ZP ocynkowany wkręt do betonu z soczewkowym, Część 6 R-LX-P-ZP ocynkowany wkręt do betonu z soczewkowym, Część 6 Samogwintujący wkręt do betonu Aprobaty ETA 17/0783 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Szybki montaż przelotowy dzięki prostej procedurze

Bardziej szczegółowo

KOTWY MECHANICZNE. R-HPT Rozprężna kotwa opaskowa do średnich obciążeń - beton spękany 37 A METODA OBLICZENIOWA (ETAG)

KOTWY MECHANICZNE. R-HPT Rozprężna kotwa opaskowa do średnich obciążeń - beton spękany 37 A METODA OBLICZENIOWA (ETAG) Rozprężna kotwa opaskowa do średnich obciążeń - beton spękany nazwa OZNACZENIE PROJEKTOWE -10080/20 średnica długość grubość mocowanego elementu MATERIAŁY PODŁOŻA: beton, skała beton spękany i niespękany

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9256/2014 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

pobrano z

pobrano z INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Czł o nek Europejskiej Unii Aprobat Technicznych w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

R-WBT Wkręt do betonu

R-WBT Wkręt do betonu R-WBT do betonu dachowy do podłoży betonowych zabezpieczony antykorozyjnie systemem mikrocienkich powłok płatkowo-cynkowych Aprobaty ETA-09/0346 KOT-2017-0158 TC 4765-15 Informacja o produkcie Cechy i

Bardziej szczegółowo

R-LX-HF-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem stożkowym i zintegrowaną

R-LX-HF-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem stożkowym i zintegrowaną R-LX-HF-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem stożkowym i zintegrowaną podkładką Samogwintujący wkręt do betonu Aprobaty ETA 17/0806 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Efektywny czas instalacji dzięki

Bardziej szczegółowo

Kotwa reakcyjna R Kotwienie bezrozporowe w betonie niezarysowanym.

Kotwa reakcyjna R Kotwienie bezrozporowe w betonie niezarysowanym. 48 MOCOWANIA CHEMICZNE Kotwienie bezrozporowe w betonie niezarysowanym. INFORMACJE OGÓLNE Uwaga: nowsza wersja prętów gwintowanych nie posiada znacznika głębokości kotwienia. Ampułka żywiczna R M Pręt

Bardziej szczegółowo

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet ETC - WIESZAK BELKI KOSZOWY

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet ETC - WIESZAK BELKI KOSZOWY Koszowy wieszak belki ETC służy do połączenia 2-3 elementów zbiegających się w jednym węźle. Stosowane są przeważnie do połączeń wiązarów prefabrykowanych w dachach kopertowych. Szeroka półka eliminuje

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7240/2013 Łączniki wiercące, samogwintujące STALCO WSD, WSDT, WS-IMPAX, WS, WSPW, FD i FM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0013

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0013 Deutsches Institut für Bautechnik Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie na język polski przygotowane na zlecenie ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. - wersja

Tłumaczenie na język polski przygotowane na zlecenie ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. - wersja Organ oceny wyrobów budowlanych i klasyfikacji budowli Europejska Ocena Techniczna ETA-05/0010 z 21 stycznia 2015 r. - wersja oryginalna w języku niemieckim Część ogólna Organ Oceny Technicznej wydający

Bardziej szczegółowo

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet MAH - ZłąCZE KOTWIąCE GIęTE

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet MAH - ZłąCZE KOTWIąCE GIęTE Złącze kotwiące MAH umożliwia dwa sposoby kotwienia do fundamentu. Pierwszym jest standardowe połączenie słupka szkieletu z wierzchem płyty fundamentowej. Do wykonania takiego połączenia należy zgiąć złącze

Bardziej szczegółowo

Wkręty, gwoździe, nity

Wkręty, gwoździe, nity Wkręty uniwersalne hartowane ocynkowane z nacięciem krzyżowym Zastosowanie: drewno, płyty drewnopodobne. - montaż bez wstępnego nawiercania, - szeroka gama rozmiarów, - wysoka odporność na korozję, - powierzchniowo

Bardziej szczegółowo