1. Protokoły komunikacyjne w sieciach przemysłowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Protokoły komunikacyjne w sieciach przemysłowych"

Transkrypt

1 1. Protokoły komunikacyjne w sieciach przemysłowych Protokoły komunikacyjne to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia komunikacyjne w celu nawiązania łączności i wymiany danych. Dzięki temu, że połączenia z użyciem protokołów odbywają się całkowicie automatycznie, typowy użytkownik zwykle nie zdaje sobie sprawy z ich istnienia i nie musi o nich nic wiedzieć. Najczęściej spotykane sieci przemysłowe to: sieć Modbus, sieć Profibus, sieć Devicenet, sieć Ethernet, sieć CanOpen 1.1. Sieć Modbus Wprowadzenie Sieć Modbus opracowano w firmie Modicon w latach siedemdziesiątych. Mimo upływu dość znacznego czasu od chwili jej wprowadzenia jest ona nadal szeroko stosowana. Użyty w niej protokół, o takiej samej jak sieć nazwie, jest obecnie typowym protokołem znakowym wykorzystywanym dla organizacji komunikacji urządzeń pomiarowo-kontrolnych z komputerem nadrzędnym. Prostota tego protokołu pozwala na łatwą implementację w dowolnym urządzeniu posiadającym mikrokontroler. W procedury komunikacyjne realizujące protokół Modbus są wyposażone niemal wszystkie dostępne na rynku pakiety SCADA. Rys.1. Sieć Modbus 1

2 Sieć Modbus swą popularność zawdzięcza prostocie zastosowanych w niej rozwiązań technicznych oraz jawności specyfikacji protokołu. Posiada ona topologię magistrali i umożliwia połączenie wielu urządzeń pomiarowo-kontrolnych (rys. 1) z komputerem. Modbus jest siecią typu Master/Slave, wydzielona stacja Master posługując się listą wymian cyklicznych i wyzwalanych odpytuje kolejno poszczególnych abonentów sieci. Do przesyłania informacji przez magistralę sieci Modbus wykorzystywana jest asynchroniczna transmisja znakowa określona w standardzie (RS-232, RS-485) z niewielkimi szybkościami transmisji na ograniczonym dystansie. Sieć ta znalazła szerokie zastosowanie w aplikacjach przemysłowych o niskich wymaganiach dotyczących szybkości i częstości przesyłu danych Tryby komunikacji w protokole Modbus Polecenia są przesyłane ze stacji Master do stacji Slave w formie ramki o określonym początku i końcu. Pozwala to urządzeniu odbierającemu na odrzucenie ramek niekompletnych i co za tym idzie możliwość sygnalizacji błędów. W interfejsie Modbus jest możliwe przesyłanie danych w dwu trybach (ASCII i RTU). W zależności od typu urządzenia mamy do czynienie z ramką ASCII lub RTU. Długość [znak] ASCII - każdy bajt informacji przesyłany jest w postaci dwóch znaków ASCII, dopuszczalne znaki ASCII (0-9, A-F), odstęp pomiędzy poszczególnymi znakami w ramce nie może przekroczyć 1s, w ramce jest stały znak początku i końca, zabezpieczenie LRC Format ramki ASCII Znacznik początku Adres Funkcja Dane 1-znak 2 - znaki 2 - znaki Nx2 znaków Kontrola LRC Znacznik końca 2 - znaki 2 - znaki Wartości ":" ( 1-247) ( 1-255) (0-9, A-F) (CR LF) RTU - każdy bajt informacji przesyłany jest w postaci 1 znaku, dopuszczalne znaki Hex 0-9, A-F, odstęp pomiędzy znakami w ramce nie może przekraczać 1,5 znaku, znak początku i końca transmisji musi wynosić minimum 3,5 czasu trwania przesyłu jednego znaku, kod zabezpieczenia ramki CRC 2

3 Format ramki RTU Długość [bit] Wartości Znacznik początku Adres Funkcja Dane 3,5 x znak 8 - bitów 8 - bitów T1-T2-T3- T4 Nx 8 bitów ( 1-247) ( 1-255) (0-9, A-F) Kontrola CRC Znacznik końca 16 bitów 3,5 x znaku T1-T2-T3- T Funkcje interfejsu Modbus w sterownikach GE Fanuc Do transmisji danych pomiędzy poszczególnymi jednostkami w sieci Modbus RTU wykorzystywane są standardowe komendy zestawione w tabeli poniżej. Tabela 1. Komendy RTU Modbus dla modułu komunikacyjnego Komendy RTU Modbus Wartość Opis 1 Odczyt stanu wyjść dyskretnych 2 Odczyt stanu wejść dyskretnych 3 Odczyt rejestrów 4 Odczyt wejść analogowych 5 Ustawienie ON/OFF wybranego wyjścia dwustanowego 6 Zapis do rejestru 7 Odczyt statusu 15 Ustawienie ON/OFF grupy wyjść dwustanowych 16 Ustawienie wartości w grupie rejestrów Do właściwej organizacji transmisji danych przyjęte zostały wartości do adresowania pobieranych typów obszarów pamięci PLC zestawione w tabeli 2. 3

4 Tabela 2. Pobierane typy obszarów pamięci w sterowniku PLC Wartość Pobierane typy obszarów pamięci PLC Opis 70 %I - obszar wejść dyskretnych 72 %Q - obszar wyjść dyskretnych 74 %T - obszar zmiennych tymczasowych 76 %M - obszar zmiennych z pamięcią 8 %R - obszar zmiennych rejestrowych 10 %AI - obszar wejść analogowych 12 %AQ - obszar wyjść analogowych Przesyłane dane są organizowane w bloki danych kontrolnych dla urządzeń Slave (SCB) i urządzeń Master (MCB). Organizacja danych w Master Control Block (MCB) Blok danych dla urządzenia MASTER jest grupą 6 słów bitowych konfigurowany dla każdej komendy RTU. Wszystkie bloki MCB są przechowywane w obszarze pamięci sterownika programowalnego. Blok MCB zawiera dane dotyczące numeru identyfikacyjnego urządzenia SLAVE, do którego zostanie wysłana komenda, rodzaj komendy wysłanej do urządzenia, rodzaj pamięci urządzenia SLAVE, obszar tej pamięci oraz rodzaj i obszar pamięci służącej do przechowywania danych odbieranych lub przesyłanych z urządzenia SLAVE. Tabela 3. Organizacja danych w Master Control Block (MCB) Adres adres adres +1 adres +2 adres +3 adres +4 adres +5 Opis ID numer identyfikacyjny stacji Slave Komenda RTU Adres pierwszego bitu obszaru pamięci w urządzeniu Slave Długość obszaru pamięci urządzenia Slave Typ pamięci do lub z którego są przesyłane lub odbierane dane Adres pierwszego bitu obszaru pamięci w sterowniku Master Przesyłanie bloków danych między urządzeniami jest realizowane za pomocą specjalnej funkcji COMMREQ. 4

5 Funkcja COMMREQ dla ciągłych transakcji wymiany jest wywoływana tylko raz, zaś dla transakcji wyzwalanych jest wywoływana w określonych momentach. Aby zainicjalizować pracę sieci należy napisać program dla sterownika MASTER zapewniający wykonanie poniższych czynności, czyli: inicjalizacja Slave Control Błock, inicjalizacja Master Control Błock, inicjalizacja bloku danych dla funkcji COMMREQ wykonanie funkcji COMMREQ, monitoring i obsługa błędów. Dla przykładu poniżej zostanie zaprezentowany fragment programu dla sterownika Master realizujący wymuszenie grupy 8 wejść dwustanowych z urządzenia Slave i zapisanie ich na wyjściu sterownika Master. Rys. 2. Fragment programu dla sterownika Master realizujący przesłanie bloku danych z urządzenia Slave o numerze ID=111 5

6 1.2. Sieć Profibus Profibus jest siecią opracowaną przez firmę SIEMENS i przeznaczoną do wykorzystania w rozproszonych systemach sterowania oraz nadzoru. Jej elastyczność pozwala połączyć odmienne pod względem funkcjonalności i architektury urządzenia różnych producentów. Węzłami sieci mogą być zarówno proste urządzenia wejścia/wyjścia analogowe i cyfrowe, czujniki lub elementy wykonawcze, jak i komputery, sterowniki swobodnie programowalne, falowniki, czy też terminale operatorskie. Zadaniem sieci jest efektywne przekazywanie dużej ilości krótkich informacji, przy zachowaniu deterministycznego czasu przesyłania danych. Protokół komunikacyjny sieci Profibus definiuje norma DIN , która opisuje warstwę fizyczną, liniową i aplikacyjną siedmiowarstwowego modelu ISO/OSI. Użytkownicy korzystają z sieci wywołując usługi warstwy aplikacyjnej lub liniowej. Warstwa liniowa odpowiada za niezawodne przekazywanie komunikatu z odpowiedzią lub potwierdzeniem odbioru oraz przekazywanie komunikatu bez potwierdzenia, w tym rozgłaszanie (ang. broadcast). Usługi warstwy aplikacyjnej udostępniają obiekty programowe zdefiniowane w innych węzłach sieci (zmienne, zdarzenia, programy) oraz umożliwiają bezpołączeniowe przekazywanie wartości zmiennych i zdarzeń do odbiorców wykonywanych w wielu węzłach. Rys. 3. Warstwowy model sieci Profibus DP i FMS według standardu ISO/OSI. 6

7 W standardzie Profibus zdefiniowano trzy profile komunikacyjne FMS, DP i PA. Określają one mechanizmy współpracy protokołu komunikacyjnego z medium transmisyjnym, co zapewnia niezależność pracy aplikacji od zastosowanych w systemie urządzeń Profibus DP Złożona struktura sieci Profibus DP może zawierać wiele węzłów nadrzędnych pierwszego rodzaju (ang. DP-Master Class 1) oraz opcjonalnie węzeł nadrzędny drugiego rodzaju (ang. DP Master Class 2), pracujący jako programator sieci lub stacja konfiguracyjno-diagnostyczna. Prawo nadawania i odbierania komunikatów przez określony czas posiada węzeł nadrzędny, który w danej chwili przejął umowny znacznik (ang. token). Wymagania odnośnie szybkości transmisji ograniczają do trzech liczbę węzłów nadrzędnych DP (podsieci DP), pracujących na wspólnym kablu. Rys. 4. Sieć Profibus DP typu multimaster. Każdy węzeł podrzędny może być jednak odpytywany tylko przez jeden węzeł nadrzędny DP. Fizyczna konfiguracja sieci obok węzłów nadrzędnych Profibus DP może zawierać również węzły Profibus FMS, wykorzystujące ten sam kabel zgodnie ze znacznikowym protokołem dostępu. Podsieci DP podporządkowane różnym węzłom nadrzędnym muszą być logicznie rozłączne wzajemnie oraz względem podsieci FMS. Jedynie węzeł nadrzędny DP drugiego rodzaju może być użyty do konfigurowania wszystkich węzłów DP w sieci. Węzły sieci Profibus dzielące ten sam kabel objęte są spójnym systemem adresowania. Łączna liczba węzłów dołączonych do wspólnego kabla nie może przekraczać

8 Rys. 5. Sieć Profibus DP typu monomaster. W Standardzie Profibus DP (ang. Decentralized Peripherials) najczęściej występuje jeden węzeł nadrzędny (ang. master), odpytujący podporządkowane mu węzły podrzędne (ang. slave). Podstawowym trybem pracy sieci jest bardzo szybka, cykliczna wymiana danych między węzłem nadrzędnym i węzłami podrzędnymi. Protokół komunikacyjny Wszystkie komunikaty w sieci Profibus składają się z 11 bitowych znaków, zawierających: bit startu (stan logiczny niski - 0), 8 bitów danych (nadawanych od najmniej znaczącego bitu), bit parzystości i bit stopu (stan logiczny wysoki - 1). Kolejne znaki komunikatu nadawane są jeden po drugim, bez żadnych przerw między znakami. Rys. 6. Pojedynczy znak komunikatu w sieci Profibus DP. 8

9 Protokół komunikacyjny zawiera pięć rodzajów komunikatów sieciowych: 1. SD1 - przenosi polecenia zakodowane w znaku FC i nie zawiera danych; 2. SD2 - komunikat z polem danych o zmiennej długości, zapisanej w znakach LE i Ler ; 3. SD3 - komunikat z polem danych o długości 8 bajtów; 4. SD4 - komunikat przenoszący znacznik przekazywany następnemu węzłowi w pierścieniu obiegu znacznika; 5. SD5 - jednoznakowy komunikat potwierdzenia. Rys. 7. Struktury komunikatów w sieci Profibus. Czas TSDR wyznacza przerwę między komunikatem akcji, a komunikatem odpowiedzi. Następny komunikat akcji może być nadesłany po czasie dłuższym niż maksymalna wartość TSDR. Każdy komunikat składa się z ogranicznika początkowego (SD), pola danych o stałej lub zmiennej długości, sumy kontrolnej (FCS) i ogranicznika kodowego (ED). Komunikaty krótkiego potwierdzenia zawierają wyjątkowo tylko ogranicznik początkowy, który określa rodzaj przekazywanego komunikatu i wraz z ogranicznikiem końcowym zapewnia synchronizację transmisji danych. Pole danych rozpoczyna się 3 znakowym nagłówkiem zawierającym adres węzła odbiorcy (DA), adres węzła nadawcy (SA) i znak sterujący (FC). Łączna długość komunikatu nie może przekroczyć 255 znaków. Każdy znak adresu DA lub SA składa się z 8 bitów, z których siedem tworzy adres węzła, a jeden jest znacznikiem rozszerzenia adresu. 9

10 Indywidualne adresy węzłów muszą zawierać się w zakresie Wystawienie adresu DA=127 powoduje przesłanie komunikatów rozgłaszania, skierowanych do odbiorców we wszystkich w [iłach sieci. Podczas odbierania komunikatów węzeł sprawdza obecność bitów startu i stopu, parzystości każdego znaku, poprawność ograniczników początku i końca oraz sumę kontrolną komunikatu. Wykrycie błędu powoduje odrzucenie ramki. Rys. 8. Ramka protokołu komunikacyjnego w sieci Profibus DP Profibus FMS Standard FMS (ang. Fieldbus Message Specification) służy do przesyłania większej liczby danych procesowych pomiędzy stacjami takimi jak sterowniki PLC, stacje operatorskie, programatory, urządzenia zabezpieczające oraz komputery PC. Opiera się na strukturze Client-Server, co powoduje, że w jednej sieci może komunikować się większa ilość stacji (struktura multimaster). Profibus FMS definiuje warstwę aplikacyjną modelu ISO/OSI. Usługi tej warstwy umożliwiają użytkownikowi dostęp do obiektów programowych istniejących w innych węzłach sieci, takich jak zmienne, tablice i rekordy. Możliwe jest także przekazywanie programów i sterowanie wykonaniem programów między węzłami sieci. 10

11 Specyfikacja FMS definiuje każdą usługę za pomocą czterech operacji: - wywołanie usługi (ang. request); - sygnalizacja odebrania wywołania (ang. indication); - przekazanie potwierdzenia (ang. response); - sygnalizacja odebrania potwierdzenia (ang. confirm). Ich realizacja przez programy warstwy aplikacyjnej składa się na wykonanie usługi. Każda operacja związana z usługą ma dokładnie określoną funkcję, argumenty oraz format przekazywania danych w komunikatach sieciowych. Warstwę fizyczną stanowić mogą tylko szybkie łącza oparte na RS 485 lub światłowodach. Profil FMS umożliwia komunikację tylko z urządzeniami z katalogu obiektów OD, w którym opisano dokładnie ich właściwości, strukturę logiczną ora adresy logiczne i fizyczne Profibus PA W automatyce procesowej stosowany jest standard PA sieci Profibus. Połączenia zrealizowane są zgodnie ze standardem IEC , który pozwala na zastosowanie sieci w środowisku niebezpiecznym (np. zagrożonym wybuchem). Do transmisji danych oraz zasilania czujników i układów wykonawczych wykorzystywane są te same przewody. Szybkość transmisji ograniczona została do 31,25 kbit/s. Do pojedynczego segmentu kabla dołączyć można do 32 urządzeń. W aplikacjach opartych na profilu PA najczęściej stosowany jest profil komunikacyjny DP. Poprzez odpowiednie sprzęgi możliwe jest również połączenie sieci Profibus PA z siecią Profibus Ethernet Ethernet jest standardem wykorzystywanym w budowie lokalnych sieci komputerowych obejmującym specyfikację kabli oraz przesyłanych nimi sygnałów. Ethernet opisuje format pakietów i protokoły z dwóch najniższych warstw Modelu OSI. Ethernet bazuje na idei węzłów podłączonych do wspólnego medium wysyłających i odbierających za jego pomocą specjalne komunikaty (ramki). 11

12 Ta metoda komunikacji nosi nazwę CSMA/CD (ang. Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection). Wszystkie węzły posiadają unikalny adres MAC. Metoda CSMA/CD dostępu do łącza określa sposób sterowania transmisją danych realizowany przez stacje podłączone do sieci LAN tak, aby stacje nie nadawały jednocześnie i nie przerywały sobie wzajemnie transmisji. Protokół CSMA/CD nakazuje stacji nasłuch łącza przed transmisją. Jeżeli łącze jest zajęte, stacja wykryje przesył danych w linii transmisyjnej i musi zaczekać aż do zwolnienia łącza. Protokół Ethernet ma za zadanie przesłać pakiet od nadawcy do abonenta docelowego w obrębie sieci lokalnej. Jeżeli przy takiej transmisji wystąpi kolizja, stosowany jest mechanizm dwójkowego wykładniczego oczekiwania. Stacja wówczas opóźnia kolejną próbę transmisji o losowy czas. Implementacje protokołu Ethernet w sieciach przemysłowych to: Modbus TCP, EGD ( Ethernet Global Data ), SRTP (Service Reguest Transfer Protocol) dostępny w GE Fanuc Modbus TCP Modbus TCP oparty jest na modelu komunikacji Client/Serwer pomiędzy urządzeniami podłączonymi do sieci Modbus TCP bazuje na czterech typach wiadomości: MODBUS Request (zapytanie), MODBUS Confirmation (potwierdzenie), MODBUS Indication (wskazanie), MODBUS Response (odpowiedź). Ethernet TCP/IP. Model client/serwer dla wskazanie zapytanie MODBUS SERWER odpowiedź potwierdzenie MODBUS KLIENT Rys. 9 Zasada komunikacji w Modbus TCP 12

13 Modbus TCP jest wykorzystywany w systemach czasu rzeczywistego do wymiany danych: pomiędzy dwoma aplikacjami, pomiędzy aplikacjami a innymi urządzeniami, pomiędzy HMI/SCADA i urządzeniami w sieci, pomiędzy komputerami PC i urządzeniami na obiekcie. Przykład implementacji protokołu Ethernet w sterownikach Unitronics. Do zestawienia połączenia w sieci Ethernet z użyciem sterowników Unitronics wykorzystywane są specjalne bloki funkcyjne MODBUS IP FB, które umożliwiają: przesyłanie danych między PLC a siecią lokalną, dostęp do PLC z komputera PC za pomocą Modbus poprzez TCP, komunikację sterowników Unitronics PLC z innymi sterownikami PLC, zdalny dostęp z poziomu oprogramowania VisiLogic do PLC. Rys. 10. Przykłady komunikacji Modbus TCP w sterownikach Unitronics. 13

14 Realizacja komunikacji pomiędzy sterownikami PLC z użyciem TCP Poniżej przedstawiony jest fragment programu sterującego w sterowniku Master odpowiedzialny za zestawienie połączenia za pomocą Modbus TCP. W pierwszym kroku należy zainicjować kartę Ethernet w sterowniku oraz przeprowadzić inicjalizację gniazda nr 3 (socket 3 jest wymagany dla komunikacji między sterownikami Unitronics PLC. Następnie w programie sterującym jest umieszczony blok odpowiedzialny za konfigurację protokołu Modbus, w którym między innymi dla sterownika Master podaje się listę urządzeń Slave, z którymi będzie realizowane połączenie. Rys. 11. Fragment programu drabinkowego dla sterownika Master. W sterownikach Slave należy oprócz bloków inicjalizacji karty i gniazda Ethernet wstawić jedynie blok Modbus Scan FB. Rys. 12. Fragment programu drabinkowego dla sterownika Slave. 14

15 Po właściwym zestawieniu połączenia między sterownikami wystarczy w programie sterującym dla sterownika Master wstawić blok Modbus IP Read, w którym podaje się, jaki obszar danych z urządzenia Slave będzie zapisywany we wskazanym obszarze urządzenia Master. W prezentowanym przykładzie ze sterownika o adresie IP odczytywany jest blok danych typu MI o długości 3 bajtów począwszy od adresu MI 15 i przesyłany do Master PLC do obszaru MI począwszy od adresu 17. Zatem zawartość komórek MI MI 17 Slave PLC jest zapisana do komórek MI MI 19 Master PLC. Rys. 13. Konfiguracja bloku Modbus IP Read. 15

16 Przykład odczytu danych oddalonego urządzenia do PLC (GE Fanuc) Dla poszczególnych typów danych czytanych z oddalonego urządzenia przypisuje się odpowiednie kody. Poniższa tabela podaje kody i typy danych akceptowane przez funkcje odczytu 3003 (kod instrukcji). Word 9 kod funkcji protokołu Modbus Kod Opis Format Maksymalna długość 1 Odczyt wyjść dyskretnych Bit Odczyt wejść dyskretnych Bit Odczyt rejestrów Rejestr (16-bitowy) Odczyt rejestrów wejściowych Rejestr (16-bitowy) Odczyt statusu błędu Bajt - Przykładowy Blok Instrukcji. Odczyt rejestrów wejściowych od adresu 1 (bajty %l) z oddalonego urządzenia poprzez wcześniej otwarty kanał 5. Dane będą zapisane w lokalnej pamięci od rejestru %R1. CRS Word będzie zwracany do %R10. Dec Word Długość bloku danych ( 8 słów 16 bitowych ) Word Zawsze 0 Word Obszar pamięci dla CRS word ( %R) Word CRS word adres - 1 (%R10) Word Zarezerwowane Word Zarezerwowane Word Kod instrukcji Word Numer kanału Word Kod funkcji protokołu Modbus Word Typ lokalnej pamięci Word Adres startowy lokalnej pamięci Word Adres komórki pamięci w oddalonym urządzeniu Word Ilość rejestrów do odczytu Word Identyfikator jednostki 16

17 Przykład programu odczytującego dane z oddalonego urządzenia. Rys. 14. Fragment programu odczytu danych w SRTP kod instrukcji Drabinka 2 uruchomienie trigera do ustawienia flagi odpowiedzialnej za uruchomienie funkcji odczytu. Drabinka 3 zerowanie rejestru słowa statusowego i bitu błędu dla funkcji COMMREQ. Drabinka 4 przesłanie bloku danych związanych z instrukcją Drabinka 5 wywołanie funkcji COMMREQ. Program pobiera dane z %R1-%R4 i zapisuje do lokalnej pamięci od rejestru %R1. 17

18 EGD ( Ethernet Global Data ) EGD ( Ethernet Global Datę ) to dane globalne, które są automatycznie wysyłane z jednego urządzenia sieci Ethernet do drugiego lub wielu innych. Urządzenie wysyłające globalne dane jest nazywane nadawcą (producentem). Każde urządzenie odbierające dane globalne sieci Ethernet jest nazywane odbiorcą (konsumentem). EGD oparty jest na UDP (User Datagram Protocol) pozwala na cykliczne wysyłanie danych globalnych w postaci datagramow. Wykorzystanie EGD nie wymaga pisania programu sterującego. Wymagane jest jedynie skonfigurowanie portu Ethernet z deklaracją pakietów danych wysyłanych i odbieranych przez sterownik. Każda nadawana lub odbierana wymiana danych globalnych sieci Ethernet musi być skonfigurowana indywidualnie dla każdego sterownika. W przypadku np. jednostki centralnej CPU374 GE Fanuc można skonfigurować maksymalnie 128 wymian globalnych danych sieci Ethernet. Konfiguracja definiuje dla wymiany zarówno zawartość jej zakresów danych, jak i jej parametrów operacyjnych. Można skonfigurować do 1200 zakresów dla wszystkich wymian EGD dla jednej jednostki centralnej i do 100 zakresów danych na wymianę. Długość od 1 do 1400 bajtów na wymianę. Łączny rozmiar wymiany jest sumą długości danych ze wszystkich zakresów danych konfigurowanych dla tej wymiany. Dostęp do ekranów konfiguracyjnych danych globalnych można uzyskać poprzez konfigurację sprzętu (Hardware Configuration): dodanie komponentu EGD do Target oraz tworzenie nowych wymian (dla producenta i konsumenta). Rys. 15. Przykład konfiguracji wymiany EGD dla odbiorcy (Konsument1). W oknie wymiany zawsze musi się znaleźć linia z adresem Statusu komunikacji. 18

19 SRTP (Service Request Transfer Protocol) SRTP oparty jest na protokole SNP, wykorzystywanym przy komunikacji poprzez łącza szeregowe. Stanowi on warstwę aplikacyjną dla protokołu TCP/IP. SRTP pozwala na : komunikację pomiędzy sterownikami, komunikację pomiędzy sterownikami a systemami SCADA, programowanie sterowników on-line. Komunikacja w protokole SRTP jest typu klient/serwer. Inicjalizacja komunikacji wykonywana jest z poziomu programu sterującego w sterowniku pracującym jako klient. Do ustawienia sesji komunikacyjnej i wykonania określonych zadań wykorzystuje się bloki funkcyjne COMMREQ. Wymiana danych może się odbywać periodycznie (cyklicznie) lub żądaniem transmisji wyzwalanej (zdarzeniowo). Instrukcje kanałów komunikacyjnych Wymiana informacji pomiędzy sterownikami przy wykorzystaniu SRTP odbywa się poprzez tzw. kanały komunikacyjne: kanał do odczytu danych (2003), kanał do zapisu informacji (2004). Klient używając funkcji COMMREQ otwiera kanał komunikacyjny nawiązując w ten sposób połączenie z serwerem, poprzez które wymieniane są dane między sterownikami. Interfejs sieci Ethernet w sposób automatyczny obsługuje wymianę danych na podstawie informacji umieszczonych w Data Block Area. Proces konfiguracji przebiega analogicznie jak dla protokołu Modbus TCP. Zmieniają się jedynie kody sterujące dla poszczególnych słów bloku danych funkcji COMMREQ. Literatura: 1. ASTOR: GE Fanuc Automation. Moduły komunikacyjne do sieci Profibus DP. Podręcznik użytkownika. Warszawa, ASTOR: GE Fanuc Automation. Modbus RTU. Dokumentacja techniczna GFK 2220C. Warszawa, Modbus IP w sterownikach Unitronics. Podręcznik użytkownika. 19

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU.

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 2. Porty szeregowe w sterowniku VersaMax Micro Obydwa porty szeregowe sterownika

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Konwerter Protokołów

Uniwersalny Konwerter Protokołów Uniwersalny Konwerter Protokołów Autor Robert Szolc Promotor dr inż. Tomasz Szczygieł Uniwersalny Konwerter Protokołów Szybki rozwój technologii jaki obserwujemy w ostatnich latach, spowodował że systemy

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Politechnika Poznańska 1 Sieć Modbus w dydaktyce Protokół Modbus Rozwiązania sprzętowe Rozwiązania programowe Podsumowanie 2 Protokół Modbus Opracowany w firmie Modicon do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół MODBUS. Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI)

Protokół MODBUS. Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Protokół MODBUS Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia: rok II, semestr IV Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000041/PL Data: 09/06/2012. Zastosowanie zmiennych Raw Data Type WinCC v7.0

FAQ: 00000041/PL Data: 09/06/2012. Zastosowanie zmiennych Raw Data Type WinCC v7.0 Zmienne typu Raw Data są typem danych surowych nieprzetworzonych. Ten typ danych daje użytkownikowi możliwość przesyłania do oraz z WinCC dużych ilości danych odpowiednio 208 bajtów dla sterowników serii

Bardziej szczegółowo

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Podstawę działania internetu stanowi zestaw protokołów komunikacyjnych TCP/IP. Wiele z używanych obecnie protokołów zostało opartych na czterowarstwowym modelu

Bardziej szczegółowo

Kurs Certyfikowany Inżynier Sieci PROFIBUS DP. Spis treści. Dzień 1

Kurs Certyfikowany Inżynier Sieci PROFIBUS DP. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sieć PROFIBUS wprowadzenie (wersja 1405) I-3 FMS, DP, PA - 3 wersje protokołu PROFIBUS I-4 Zastosowanie sieci PROFIBUS w automatyzacji zakładu I-5 Architektura protokołu PROFIBUS

Bardziej szczegółowo

2010-04-12. Magistrala LIN

2010-04-12. Magistrala LIN Magistrala LIN Protokoły sieciowe stosowane w pojazdach 2010-04-12 Dlaczego LIN? 2010-04-12 Magistrala LIN(Local Interconnect Network) została stworzona w celu zastąpienia magistrali CAN w przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

Protokół MODBUS. Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI)

Protokół MODBUS. Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Protokół MODBUS Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia: rok II, semestr IV Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki Instytut Informatyki P.S. Topologie sieciowe: Sieci pierścieniowe Sieci o topologii szyny Krzysztof Bogusławski

Bardziej szczegółowo

IV - INSTRUKCJE SIECIOWE SPIS TREŚCI: 1. Charakterystyka protokołu komunikacyjnego PPI...2. 2. Charakterystyka interfejsu MPI...5

IV - INSTRUKCJE SIECIOWE SPIS TREŚCI: 1. Charakterystyka protokołu komunikacyjnego PPI...2. 2. Charakterystyka interfejsu MPI...5 SPIS TREŚCI: 1. Charakterystyka protokołu komunikacyjnego PPI...2 2. Charakterystyka interfejsu MPI...5 3. Parametry magistrali sieciowej wykorzystującej protokół PPI...6 4. Charakterystyka instrukcji

Bardziej szczegółowo

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny do wyświetlaczy SEM 04.2010 Str. 1/5 MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN W wyświetlaczach LDN protokół MODBUS RTU wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Sieć PROFIBUS. Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR)

Sieć PROFIBUS. Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR) Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR) Sieć PROFIBUS Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia:

Bardziej szczegółowo

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci.

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci. Struktura komunikatów sieciowych Każdy pakiet posiada nagłówki kolejnych protokołów oraz dane w których mogą być zagnieżdżone nagłówki oraz dane protokołów wyższego poziomu. Każdy protokół ma inne zadanie

Bardziej szczegółowo

TCP/IP. Warstwa łącza danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko

TCP/IP. Warstwa łącza danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko TCP/IP Warstwa łącza danych mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet

Sieci komputerowe. Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet Sieci komputerowe Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet Zadania warstwy łącza danych Organizacja bitów danych w tzw. ramki Adresacja fizyczna urządzeń Wykrywanie błędów Multipleksacja

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

Protokół Modbus RTU / Sieć RS-485

Protokół Modbus RTU / Sieć RS-485 Modbus Protokół komunikacyjny stworzony w 1979 roku przez firmę Modicon. Służył do komunikacji z programowalnymi kontrolerami tej firmy. * Opracowany z myślą do zastosowań w automatyce * Protokół jest

Bardziej szczegółowo

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami Struktury sieciowe Struktury sieciowe Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne 15.1 15.2 System rozproszony Motywacja

Bardziej szczegółowo

Sieć przemysłowa Genius Rew. 1.1

Sieć przemysłowa Genius Rew. 1.1 INSTRUKCJA LABORATORYJNA (PSK, KSR, SP, IP) Sieć przemysłowa Genius Rew. 1.1 INSTYTUT INFORMATYKI ZESPÓŁ PRZEMYSŁOWYCH ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI GLIWICE 2007 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Sieć Genius...4 2.1

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR)

Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR) Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR) Sie PROFIBUS Politechnika Gdaska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia:

Bardziej szczegółowo

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400 PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji Master Slave z wykorzystaniem sieci PROFIBUS DP pomiędzy sterownikami S7 300 i S7

Bardziej szczegółowo

Industrial Ethernet Dokumentacja techniczna połączenia Sterowniki S7-400(300) firmy Siemens - System PRO-2000 firmy MikroB

Industrial Ethernet Dokumentacja techniczna połączenia Sterowniki S7-400(300) firmy Siemens - System PRO-2000 firmy MikroB Industrial Ethernet Dokumentacja techniczna połączenia Sterowniki S7-400(300) firmy Siemens - System PRO-2000 firmy MikroB Zawartość: 1. Konfiguracja sterownika (STEP-7) 2. Definicja połączenia (STEP-7)

Bardziej szczegółowo

TCP/IP formaty ramek, datagramów, pakietów...

TCP/IP formaty ramek, datagramów, pakietów... SIECI KOMPUTEROWE DATAGRAM IP Protokół IP jest przeznaczony do sieci z komutacją pakietów. Pakiet jest nazywany przez IP datagramem. Każdy datagram jest podstawową, samodzielną jednostką przesyłaną w sieci

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Ethernet w sterownikach PLC

Ethernet w sterownikach PLC Ethernet w sterownikach PLC Metoda dostępu CSMA Metoda przypadkowego dostępu do łącza CSMA (Carrier Sense Multiple Access) Carrier Sense (śledzenie nośnej) - wszystkie stacje chcące rozpocząć transmisję

Bardziej szczegółowo

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium 1. Komunikacja PLC falownik, poprzez sieć Profibus DP Stanowiska A-PLC-5 oraz B-FS-4 1.1. Urządzenia i narzędzia 1.1.1. Sterownik SIMATIC S7-315 2DP (z wbudowanym portem Profibus DP). 1.1.2. Falownik MicroMaster440

Bardziej szczegółowo

Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011)

Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011) Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011) Interfejs sieciowy umożliwia przyłączenie jednego lub więcej przepływomierzy do wspólnej

Bardziej szczegółowo

asix4 Podręcznik użytkownika S7_TCPIP - drajwer do wymiany danych ze sterownikami SIMATIC poprzez Ethernet

asix4 Podręcznik użytkownika S7_TCPIP - drajwer do wymiany danych ze sterownikami SIMATIC poprzez Ethernet Podręcznik użytkownika S7_TCPIP - drajwer do wymiany danych ze sterownikami SIMATIC poprzez Ethernet Podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP4081 Wersja: 04-01-2007 Podręcznik użytkownika asix4 ASKOM i asix

Bardziej szczegółowo

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Zakład Napędu Elektrycznego ISEP PW Wstęp Sterowniki swobodnie programowalne S7-300 należą do sterowników średniej wielkości. Są

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP

Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP Gliwice, 7 stycznia 2007-01-07 Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP Janusz Serwin KSS, sem. 9 Informacje ogólne Profibus

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system zbierania danych.

Rozproszony system zbierania danych. Rozproszony system zbierania danych. Zawartość 1. Charakterystyka rozproszonego systemu.... 2 1.1. Idea działania systemu.... 2 1.2. Master systemu radiowego (koordynator PAN).... 3 1.3. Slave systemu

Bardziej szczegółowo

1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE

1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO 1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE IC200SET001 konwerter łącza RS (RS232 lub RS485) na Ethernet (10/100Mbit), obsługiwane protokoły: SRTP, Modbus TCP IC200USB001

Bardziej szczegółowo

Protokół wymiany sentencji, wersja 1

Protokół wymiany sentencji, wersja 1 Protokół wymiany sentencji, wersja 1 Sieci komputerowe 2011@ MIM UW Osowski Marcin 28 kwietnia 2011 1 Streszczenie Dokument ten opisuje protokół przesyłania sentencji w modelu klientserwer. W założeniu

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

SM211 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM103E. Æ Instrukcja obsługi

SM211 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM103E. Æ Instrukcja obsługi SM211 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM103E Æ Instrukcja obsługi Æ Spis treści Przygotowanie... 1 Informacje ogólne... 1 Montaż... 2 Programowanie... 3 Adres komunikacji... 4 Prędkość transmisji danych... 4 Kontrola

Bardziej szczegółowo

NX700 PLC www.atcontrol.pl

NX700 PLC www.atcontrol.pl NX700 PLC NX700 Podstawowe cechy Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 Autor: Ver: Marcin Ataman 1.0 Spis treści strona 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie....

Bardziej szczegółowo

1.1 SCHEMATY DLA PROJEKTANTÓW

1.1 SCHEMATY DLA PROJEKTANTÓW ASTOR SCHEMATY DLA PROJEKTANTÓW. SCHEMATY DLA PROJEKTANTÓW Sieć Komunikacja urządzeń GE Intelligent Platforms w sieci Komunikacja sterowników GE Intelligent Platforms w sieci z zastosowaniem redundancji

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 Spis treści 1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus ASCII/RTU............. 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus ASCII/RTU......... 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus ASCII/RTU...........

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wymagania edukacyjne w technikum SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wiadomości Umiejętności Lp. Temat konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Zapamiętanie Rozumienie W sytuacjach typowych W sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E. Æ Instrukcja obsługi

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E. Æ Instrukcja obsługi SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E Æ Instrukcja obsługi Æ Spis treści Przygotowanie... 1 Informacje ogólne... 1 Montaż... 2 Programowanie... 3 Wejście w tryb programowania (COde= 100)... 3 Adres komunikacji...

Bardziej szczegółowo

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sterowanie napędami wprowadzenie (wersja 1301) I-3 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-4 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-5 Przykładowa zależności momentu od

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i sieciowej

Sieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i sieciowej ieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i sieciowej 1969 ARPANET sieć eksperymentalna oparta na wymianie pakietów danych: - stabilna, - niezawodna,

Bardziej szczegółowo

SmartDRIVE protokół transmisji szeregowej RS-485

SmartDRIVE protokół transmisji szeregowej RS-485 SmartDRIVE protokół transmisji szeregowej RS-485 Dokumentacja przygotowana przez firmę Gryftec w oparciu o oryginalną dokumentację dostarczoną przez firmę Westline GRYFTEC 1 / 12 1. Przegląd Kontrolery

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Sieci Informatyczne

Przemysłowe Sieci Informatyczne Przemysłowe Sieci Informatyczne Wykład #2 - Charakterystyka sieci przemysłowych dr inż. Jarosław Tarnawski Co to jest przemysłowa sieć informatyczna? To sieć teleinformatyczna umożliwiająca komunikację

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 6 dr inż. Komunikowanie się procesów Z użyciem pamięci współdzielonej. wykorzystywane przede wszystkim w programowaniu wielowątkowym. Za pomocą przesyłania

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet Sieci Komputerowe Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet prof. nzw dr hab. inż. Adam Kisiel kisiel@if.pw.edu.pl Pokój 114 lub 117d 1 Kilka ważnych dat 1966: Projekt ARPANET finansowany przez DOD

Bardziej szczegółowo

asix4 Podręcznik użytkownika CtSNPX - drajwer protokołu SNPX sterowników GE Fanuc Podręcznik użytkownika

asix4 Podręcznik użytkownika CtSNPX - drajwer protokołu SNPX sterowników GE Fanuc Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika CtSNPX - drajwer protokołu SNPX sterowników GE Fanuc Podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP4060 Wersja: 05-10-2005 Podręcznik użytkownika asix4 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy

Bardziej szczegółowo

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 Instrukcja obsługi ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 1 ArtPlayer to proste oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików video i ich wybór poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie:

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie: Wykład 5 Ethernet IEEE 802.3 Ethernet Ethernet Wprowadzony na rynek pod koniec lat 70-tych Dzięki swojej prostocie i wydajności dominuje obecnie w sieciach lokalnych LAN Coraz silniejszy udział w sieciach

Bardziej szczegółowo

ETHERNET. mgr inż. Krzysztof Szałajko

ETHERNET. mgr inż. Krzysztof Szałajko ETHERNET mgr inż. Krzysztof Szałajko Ethernet - definicja Rodzina technologii wykorzystywanych w sieciach: Specyfikacja mediów transmisyjnych Specyfikacja przesyłanych sygnałów Format ramek Protokoły 2

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 1 Moduł Modbus ASCII/RTU Moduł Modbus ASCII/RTU daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość komunikacji z urządzeniami za pomocą protokołu Modbus. Moduł jest konfigurowalny w taki sposób, aby umożliwiał

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych. Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych

Architektura Systemów Komputerowych. Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych Architektura Systemów Komputerowych Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych 1 Transmisja szeregowa Idea transmisji szeregowej synchronicznej DOUT Rejestr przesuwny DIN CLK DIN Rejestr

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232

KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232 KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232 MK01 PRZEZNCZENIE Konwerter Ethernet-RS485/RS232 typu MK01 umożliwia podłączenie sterowników obsługujących MODUS RTU, w tym sterowników FRISKO, do sieci LN i ich zdalną obsługę

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl VLAN, trunk, intervlan-routing

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 12 Jan Kazimirski 1 Magistrale systemowe 2 Magistrale Magistrala medium łączące dwa lub więcej urządzeń Sygnał przesyłany magistralą może być odbierany przez wiele urządzeń

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Wykład 3

Sieci komputerowe Wykład 3 aplikacji transportowa Internetu dostępu do sieci Stos TCP/IP Warstwa dostępu do sieci Sieci komputerowe Wykład 3 Powtórka z rachunków 1 System dziesiętny, binarny, szesnastkowy Jednostki informacji (b,

Bardziej szczegółowo

UNIPROD 44-100 GLIWICE ul. Sowińskiego 3 tel: +48 32 238 77 31, fax +48 32 238 77 32 e-mail: kontakt@uniprod.pl 12.11.2011.1.

UNIPROD 44-100 GLIWICE ul. Sowińskiego 3 tel: +48 32 238 77 31, fax +48 32 238 77 32 e-mail: kontakt@uniprod.pl 12.11.2011.1. UNIPROD 44-100 GLIWICE ul. Sowińskiego 3 tel: +48 32 238 77 31, fax +48 32 238 77 32 e-mail: kontakt@uniprod.pl 12.11.2011.1 UniSonic_HL INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS SIECIOWY RS-485 MODBUS Spis treści.

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000053/PL Data: 9/04/2013 WinCC v7 Wymiana danych ze sterownikiem serii S7-1200 poprzez protokół Modbus TCP

FAQ: 00000053/PL Data: 9/04/2013 WinCC v7 Wymiana danych ze sterownikiem serii S7-1200 poprzez protokół Modbus TCP Pomimo faktu, iż większość producentów sterowników posiada w swojej ofercie również systemy SCADA, które można w łatwy sposób zintegrować we wspólnym projekcie często zachodzi potrzeba integracji w jednym

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

Sieci komputerowe. Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 5 1 / 22 Warstwa transportowa Cechy charakterystyczne:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja serwera OPC/DDE KEPSServerEX oraz środowiska Wonderware InTouch jako klienta DDE do wymiany danych

Konfiguracja serwera OPC/DDE KEPSServerEX oraz środowiska Wonderware InTouch jako klienta DDE do wymiany danych Ustawienia serwera 1. Uruchomić serwer KEPServerEX w trybie administracji 2. Wywołać ustawienia serwera 3. W zakładce Runtime Process ustawić opcję Process Mode w tryb Interactive 4. Zaakceptować ustawienia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC. Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Max-ON

INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC. Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Max-ON Informator techniczny nr 28 -- lipiec 2007 -- INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Max-ON GE Fanuc Max-ON to rozproszony system sterowania z gorącą rezerwacją,

Bardziej szczegółowo

UW-DAL-MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware UW-DAL v5 lub nowszą.

UW-DAL-MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware UW-DAL v5 lub nowszą. Dokumentacja techniczna -MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware v5 lub nowszą. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 3 2 Dane techniczne... 3 3 Wyprowadzenia... 3 4 Interfejsy... 4 4.1 1-WIRE... 4 4.2 RS232

Bardziej szczegółowo

Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus. DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna

Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus. DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna Wydział Informatyki i Zarządzania Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna. Opracował: Paweł Obraniak Wrocław 2014

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Mechanizmy kontroli błędów w sieciach

Sieci Komputerowe Mechanizmy kontroli błędów w sieciach Sieci Komputerowe Mechanizmy kontroli błędów w sieciach dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Zasady kontroli błędów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Przeznaczenie modułu komunikacyjnego MM-717. Moduł komunikacyjny MM-717 służy do realizacji transmisji z wykorzystaniem GPRS pomiędzy systemami nadrzędnymi (systemami SCADA)

Bardziej szczegółowo

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP Część sieciowa Jeśli nie jesteśmy dołączeni do Internetu wyssany z palca. W przeciwnym przypadku numer sieci dostajemy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH AUTOMATYKA I ROBOTYKA Laboratorium: Automatyzacja procesów przemysłowych Ćwiczenie 2 Sterowanie procesem mieszania

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ ZEG-E EE426063

KARTA KATALOGOWA. Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ ZEG-E EE426063 Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ EUKALIPTUS ZEG-E PRZEZNACZENIE Koncentrator komunikacyjny Eukaliptus przeznaczony jest do zapewnienia zdalnego dostępu, kontroli, sterowania oraz nadzoru nad

Bardziej szczegółowo

KATALOG MODUŁÓW INTERFEJSY Modbus

KATALOG MODUŁÓW INTERFEJSY Modbus KATALOG MODUŁÓW INTERFEJSY Modbus Interfejs Modbus KNX/EIB Interfejs Modbus BACnet/IP Interfejs Modbus M-Bus Interfejs Modbus LON Interfejs Modbus TCP Modbus RTU Interfejs Modbus Mitsubishi City Multi

Bardziej szczegółowo

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC LDN SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC SEM 08.2003 Str. 1/5 SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC INSTRUKCJA OBSŁUGI Charakterystyka Interfejs SBCD w wyświetlaczach cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki Wydział Informatyki P.S. Warstwy transmisyjne Protokoły sieciowe Krzysztof Bogusławski tel. 449 41 82 kbogu@man.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak Protokół TCP/IP Protokół TCP/IP (Transmission Control Protokol/Internet Protokol) to zestaw trzech protokołów: IP (Internet Protokol), TCP (Transmission Control Protokol), UDP (Universal Datagram Protokol).

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Systemów Sterowania WEiA PG. Przemysłowe Sieci Informatyczne Laboratorium

Katedra Inżynierii Systemów Sterowania WEiA PG. Przemysłowe Sieci Informatyczne Laboratorium Katedra Inżynierii Systemów Sterowania WEiA PG Przemysłowe Sieci Informatyczne Laboratorium Instrukcja do ćwiczenia: Komunikacja z wykorzystaniem protokołu MODBUS Opracowali: Mgr inż. Tomasz Karla Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i Organizacja Systemów Elektronicznych. Protokół MODBUS. Marek Niedostatkiewicz

Projektowanie i Organizacja Systemów Elektronicznych. Protokół MODBUS. Marek Niedostatkiewicz Projektowanie i Organizacja Systemów Elektronicznych Protokół MODBUS Marek Niedostatkiewicz Katedra Metrologii i Systemów Elektronicznych Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP. Trasa routingu. Warunek:

Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP. Trasa routingu. Warunek: Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP Poniższa procedura jest dokonywana dla każdego pakietu IP pojawiającego się w węźle z osobna. W routingu IP nie wyróżniamy połączeń. Te pojawiają się warstwę wyżej

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Połączenie sieciowe z wykorzystaniem VPN Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0014 Wersja: 16-04-2009 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice.

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

asix4 Podręcznik użytkownika DMS500 - drajwer protokołu analizatorów DURAG DMS 500 Podręcznik użytkownika

asix4 Podręcznik użytkownika DMS500 - drajwer protokołu analizatorów DURAG DMS 500 Podręcznik użytkownika asix4 Podręcznik użytkownika DMS500 - drajwer protokołu analizatorów DURAG DMS 500 Podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP4021 Wersja: 04-10-2005 Podręcznik użytkownika asix4 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

MODEL OSI A INTERNET

MODEL OSI A INTERNET MODEL OSI A INTERNET W Internecie przyjęto bardziej uproszczony model sieci. W modelu tym nacisk kładzie się na warstwy sieciową i transportową. Pozostałe warstwy łączone są w dwie warstwy - warstwę dostępu

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC seria NX700

Sterowniki PLC seria NX700 Sterowniki PLC seria NX700 Jednostki centralne CPU Pamięć programu 20K kroków (wbudowana), obsługa 1600 punktów (12 slotów i 1 rozszerzenie) lub do 2048 punktów w systemie oddalonych wejść/wyjść, 0,2 usek/instrukcję,

Bardziej szczegółowo

Artykuł został wydrukowany Technice Zagranicznej Maszyny Technologie Materiały w numerze 06/2006 poświęconym rozwiązaniom firmy SIEMENS

Artykuł został wydrukowany Technice Zagranicznej Maszyny Technologie Materiały w numerze 06/2006 poświęconym rozwiązaniom firmy SIEMENS Artykuł został wydrukowany Technice Zagranicznej Maszyny Technologie Materiały w numerze 06/2006 poświęconym rozwiązaniom firmy SIEMENS Modernizacja układów ze sterownikami SIMATIC S5-135/155 przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Protokoły internetowe

Protokoły internetowe Protokoły internetowe O czym powiem? Wstęp Model OSI i TCP/IP Architektura modelu OSI i jego warstwy Architektura modelu TCP/IP i jego warstwy Protokoły warstwy transportowej Protokoły warstwy aplikacji

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 dr inż. Michał Sajkowski Instytut Informatyki PP pok. 227G PON PAN, Wieniawskiego 17/19 Michal.Sajkowski@cs.put.poznan.pl tel. +48 (61) 8

Bardziej szczegółowo

ArtPlayer. Odtwarzacz plików video sterowany poprzez Artnet/DMX V Instrukcja obsługi.

ArtPlayer. Odtwarzacz plików video sterowany poprzez Artnet/DMX V Instrukcja obsługi. ArtPlayer Instrukcja obsługi Odtwarzacz plików video sterowany poprzez Artnet/DMX V1.1.0.2 1 ArtPlayer Modus to proste oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików video i ich kontrolę poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Smart home managing by Ethernet micro server. Zarządzanie systemem inteligentnego domu za pomocą mikro serwera Ethernet. 1. Cele

Smart home managing by Ethernet micro server. Zarządzanie systemem inteligentnego domu za pomocą mikro serwera Ethernet. 1. Cele Bartłomiej Czado, Andrzej Samiec, Marcin Stanowski IV rok Koło Naukowe Techniki Cyfrowej dr inż. Wojciech Mysiński opiekun koła Smart home managing by Ethernet micro server Zarządzanie systemem inteligentnego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.7.2: Śledzenie pakietów ICMP

Laboratorium 6.7.2: Śledzenie pakietów ICMP Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP R2-Central Serwer Eagle S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy Fa0/0 192.168.254.253 255.255.255.0

Bardziej szczegółowo