Ethernet w sterownikach PLC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ethernet w sterownikach PLC"

Transkrypt

1 Ethernet w sterownikach PLC Metoda dostępu CSMA Metoda przypadkowego dostępu do łącza CSMA (Carrier Sense Multiple Access) Carrier Sense (śledzenie nośnej) - wszystkie stacje chcące rozpocząć transmisję nasłuchują, czy w sieci znajduje się sygnał (nośna). na). Multiple Access (wielodostęp) - wszystkie stacje mają jednakowy dostęp do wspólnego ośrodka przesyłania sygnałów. Metoda dostępu CSMA A B C A B C A B C Stacja A rozpoczyna nadawanie, ponieważ nie odbiera w tym momencie żadnych sygnałów z innych stacji Po pewnym czasie sygnał dochodzi do stacji B, stacja B wykrywa sygnał w sieci i od tego momentu mentu stacja B nie może nadawać Stacja C zaczyna nadawać, ponieważ nie wykryła jeszcze sygnału w medium A B C Dochodzi do kolizji A B C Od momentu zajścia kolizji w łączu będzie się propagował sygnał nie mający sensu, powstały z przemieszania sygnałów z A i C. -1

2 Metoda dostępu CSMA/CD CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect) - dostęp wielokrotny z wykrywaniem nośnejnej i z detekcją kolizji, rozwinięcie metody CSMA. hcsma/cd jest protokołem nakazującym stacji nasłuch łącza przed transmisją. Jeżeli łącze jest zajęte, to znaczy jeżeli stacja wykryje przesył danych w linii transmisyjnej, to musi zaczekać aż do zwolnienia łącza (zaniku sygnału w linii), zanim będzie mogła wysłać własne dane. hjeżeli dwie lub więcej stacji będzie próbowało nadawać w tej samej chwili (kolizja), wszystkie one muszą przerwać transmisję (nie nadają całej ramki do końca) i odczekać przez pewien losowy odcinek czasu odmierzany w każdej stacji, zanim będą mogły ponowić próbę dostępu do łącza. hprzykład: Ethernet Metoda dostępu CSMA/CA CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) - dostęp wielokrotny z wykrywaniem nośnejnej i unikaniem kolizji hpo wykryciu kolizji urządzenie z niższym priorytetem przerywa nadawanie. hurządzenie z wyższym priorytetem kontynuuje nadawanie ramki. hpo zakończeniu nadawania przez urządzenie z wyższym priorytetem, urządzenie z niższym priorytetem może nadawać swoja ramkę. Ethernet hethernet obecnie najbardziej rozpowszechniony standard na świecie hethernet jest bardzo wrażliwy na przeciążenie magistrali. Przy dużym obciążeniu sieci ruch w linii transmisyjnej jest ogromny, co powoduje, że wiele stacji nie może się dostać do łącza i traci czas na permanentne próby przejęcia nad nim kontroli. Powoduje to wydłużenie czasu odpowiedzi. hz Z tego powodu protokół CSMA/CD nie nadaje się do wykorzystania w sieciach sterowników przemysłowych, gdzie sterowanie procesem wymaga odpowiedzi w pewnym nieprzekraczalnym czasie. hniedoceniany dotychczas w zastosowaniach przemysłowych ze względu na opinię sieci nie gwarantującej niezawodności przepływu informacji niederministycznej. hrozwój technologii komunikacyjnych oraz nieustanne zwiększanie jakości i funkcjonalności komponentów sieciowych, dobry stan standaryzacji dzięki normom międzynarodowym, brak opłat licencyjnych związanych z jego wykorzystywaniem spowodowały zmianę w ocenie sieci Ethernet. -2

3 Ethernet w przemyśle Process Control Factory Automation Building Automation h Złożoność dzisiejszych sieci sterowania od różnych dostawców i brak kompatybilności h Duża elastyczność na przyszłość, ciągły spadek cen przy wzroście prędkości h Możliwość zbudowania w zakładzie przemysłowym jednolitej platformy wymiany danych pomiędzy poszczególnymi systemami, zarówno informatycznymi, jak i automatyki przemysłowej. h Od przemysłowych systemów sterowania wymaga się współpracy z sieciami rozległymi, w tym także z siecią Internet. Sprzętowy MAC address hmac address (Media Access Control) - każdy węzeł sieci Ethernet (karta sieciowa, kontroler) ma przypisany adres sprzętowy - unikalny w skali światowej, nadawany przez producenta danego urządzenia. hnajczęściej prezentowany w postaci liczb w zapisie szesnastkowym. hadres ten zawiera 48-bitów z czego 46-bitów opisuje producenta i numer urządzenia. hpierwsze 22 bity stanowią kod producenta a następne 24 bity numer urządzenia. hmac address pozwala na identyfikację i adresację urządzeń (węzłów) w sieci Ethernet. Przykład: Kod producenta (GE Fanuc) E8-51-C4 Numer urządzenia Warstwy OSI a model rodziny TCP/IP faktyczny przebieg komunikacji Aplikacji logiczny przebieg komunikacji Aplikacji HTTP, FTP Prezentacji Prezentacji Sesji Sesji TCP/IP Transportu Sieci Transportu Sieci TCP, UDP IP Ethernet Łącza danych Fizyczna Łącza danych Fizyczna ARP Okablowanie -3

4 Protokoły hprotokół ARP (Address Resolution Protocol) - pracuje na granicy warstwy 2. i 3. dokonując konwersji adresów IP (warstwa 3.) na adresy MAC (warstwa 2.) i na odwrót. Najczęściej jego działanie realizowane jest poprzez zapytania rozgłoszeniowe (ARP Request Broadcast) zapytanie o adres MAC i odbieranie odpowiedzi (ARP Replay) ) z adresem MAC stacji docelowej (na broadcast odpowiada sama stacja lub router znający adres stacji). ARP odpowiada za samorzutne rozgłaszanie adresu MAC stacji po włączeniu jej do sieci lub po zmianie adresu IP. hprotokół IP (Internet Protocol) usługa datagramowa, tryb bezpołączeniowy: poszczególne pakiety są przekazywane w sposób niezależny i niezależnie określa się najlepszą trasę transmisji. Usługa jest realizowana bez gwarancji przekazania danych, z możliwością zmiany kolejności pakietów, bez potwierdzenia dostarczenia pakietów. hprotokól TCP (Transmission Control Protocol) - protokół połączeniowy, realizuje dzielenie i łączenie dużych pakietów. Eliminuje wady protokołu IP błędne lub zagubione pakiety są retransmitowane, steruje ruchem w sieci, nie gwarantuje punktualności dostawy. hprotokół UDP (User Datagram Protocol) - protokół bezpołączeniowy, możliwość sterowania czasem wysyłki pakietów, brak pewności doręczenia kompensowany jest poprzez mechanizm potwierdzeń. Ethernet - pakiet TCP/IP Budowa pakietu danych ISO/OSI- model TCP - Nagłówek TCP - Data TCP - Segment 4: Warstwa Transportowa owa (Data transport) IP - Nagłówek IP - Data IP - Packet, Datagram 3: Warstwa sieci (Path finding) Ethernet - Nagłówek Ethernet - Data FCS 2: Warstwa łącza (MAC and LLC) Ethernet - Packet Ethernet: 10BASE-T, 10BASE-FL, 100BASE-TX, etc. 1: Warstwa fizyczna (Bit transmission) Address IP W protokole IP adresy zostały podzielone na 5 klas oznaczonych kolejno A, B, C, D, E. Każdą z klas adresów dzieli się za pomocą maski bitowej na dwie części: adres sieci adres hosta Standardowe maski dla poszczególnych klas to: A , B , C O klasie adresu mówi pierwszy bajt. Pierwszy bajt klasa zakres (stand.: sieć.host) A B C D (rez. multicast) E (rez. eksperyment.) Z w/w klas adresów wydzielone są adresy IP do użytku w sieciach prywatnych: Klasa A Klasa B Klasa C

5 Address IP Do podziału adresów IP na sieci stosuje się 32-bitowe maski. Maska określa jak duży zakres adresów IP znajduje się w danej sieci lub podsieci i dzieli adres na adres sieci i adres hosta. Każda sieć (podsieć) IP zawiera: - adres sieci (np.: ) - maskę sieci (np.: ) - adresy hostów (np.: , ,., ) - adres rozgłoszeniowy (np.: ) (broadcast-owy) owy) Przykład 1: Jeśli chcemy uzyskać podsieć posiadającą 32 adresy IP dla przykładowego adresu , to definiujemy maskę: - Maska (dec): Maska (bin): inny zapis: / 27 (gdzie: 27 liczba 1 w masce) gdzie: adres sieci = , adr. rozgł. = , hosty = Przykład 2: Address IP Jeśli chcemy obliczyć adres sieci dla przykładowego adresu / to wykonujemy działanie logiczne AND na adresie IP i masce: IP: Maska (bin): funkcja AND: = adres sieci: Przykład 3: Jeśli chcemy obliczyć adres rozgłoszeniowy dla przykładowego adresu / to wykonujemy działanie logiczne NOT na masce i OR na adresie IP i zanegowanej masce: Maska (bin): NOT maska: IP: funkcja OR: = adres rozgł: Protokoły Ethernet w PLC GE Fanuc h SRTP (Service Request Transfer Protocol) oparty na protokole SNP, stanowi warstwę aplikacyjną dla protokołu TCP. Pozwala na: - komunikację między sterownikami - komunikację między sterownikami a systemami SCADA - programowanie sterowników h Modbus TCP oparty na protokole Modbus RTU. Pozwala na: - komunikację między sterownikami - komunikację między sterownikami a systemami SCADA h EGD (Ethernet Global Data) oparty jest na UDP (User Datagram Protocol). Pozwala na: - komunikację między sterownikami -5

6 Ethernet w serii hic693cmm321 - moduł komunikacyjny 10 Mbit/s, protokoły SRTP i Modbus TCP hcpu364 1 port Ethernet 10 Mbit/s, protokoły SRTP i EGD hcpu374/372plus - dwa porty Ethernet 10/100 Mbit/s, współdzielą ten sam adres IP, zastępuje Ethernet switch, protokoły SRTP, Modbus TCP, EGD, podgląd zmiennych oraz tablic błędów z poziomu przeglądarki www hic693niu004 montowany w kasecie głównej zamiast CPU, 10/100 Mbit/s, wbudowany switch CPU374Plus Ethernet restart Port RS-232 do terminala znakowego (Station Manager Port) Porty komunikacyjne do sieci Ethernet CMM321 Ethernet w serii VersaMax hic200cpue05 jednostka centralna z wbudowanym portem 10 Mbit/s qprotokoły komunikacyjne SRTP (tylko serwer) i EGD hic200ebi001 moduł komunikacyjny NIU 10 Mbit/s qprotokoły komunikacyjne Modbus TCP i EGD hwymagają zasilacza w wersji wzmocnionej 3.3 V Ethernet w serii RX3i hic695etm001 - moduł komunikacyjny 0 10/100 MB/s, Half/Full Duplex 0 wbudowany switch (jeden adres IP) 0 protokoły SRTP serwer i klient, Modbus TCP serwer i klient, EGD producent i konsument hic695niu001 moduł NIU, montowany w kasecie głównej zamiast CPU -6

7 Network Interface Unit RX3i CPU CPU VersaMax NIU NIU Ethernet Ethernet VersaPoint NIU RX3i NIU IC693NIU CPU NIU Ethernet montowany w kasecie głównej zamiast CPU 10/100 Mbits wbudowany switch LAN Interface Status dla RX3i Bit statusu Opis 1 Port 1 full duplex 2 Port Mbps 3 Port 2 full duplex 4 Port Mbps 5 Network Time Locked 6 Aktywny redundantny adres IP zarezerwowane Bit statusu Opis Wystąpił błąd w dowolnym kanale 14 Problem zasobów zawsze 0 15 Przegrzanie modułu Sie Sieć ć LAN w porzą porządku (LAN OK) 16 Interfejs sieci LAN w porz porzą ądku 17 Transmisja danych przez kanał Błą Błąd w kanale Transmisja danych przez kanał Błą Błąd w kanale Transmisja danych przez kanał Błą Błąd w kanale

8 Protokół SRTP h Komunikacja typu klient/serwer. Inicjacja komunikacji z poziomu programu sterującego (COMM_REQ) w sterowniku pracującym jako klient. h Typy wymiany informacji: - transmisja cykliczna - transmisja wyzwalana h Wymiana informacji pomiędzy sterownikami poprzez tzw. kanały komunikacyjne. Idea kanału komunikacyjnego oparta jest na cyklicznej wymianie danych. Klient (lokalne PLC) za pomocą COMM_REQ otwiera kanał komunikacyjny nawiązując w ten sposób połączenie z serwerem (oddalone PLC). Interfejs sieci Ethernet w sposób automatyczny obsługuje wymianę danych na podstawie Data Block Area. h Dla modułu komunikacyjnego IC693CMM321 i jednostek centralnych IC693CPU364, IC693CPU374 można otworzyć maksymalnie 16 kanałów komunikacyjnych, dla IC200CPUE05 8 kanałów, dla IC695ETM kanały Protokół SRTP COMM_REQ Blok funkcyjny Opis IN: blok instrukcji SYSID: kaseta.slot TASK: 0 dla CMM321, 21 dla CPU364 i CPU374 FT: błąd Słowo 1 Słowo 2 Słowo 3 Słowo 4 Słowo 5 0 Słowo 6 0 Common Area Długość bloku danych Flaga WAIT/NOWAIT (0 dla SRTP) Typ pamięci dla COMM_REQ Status Word Adres COMM_REQ Status Word Blok instrukcji dla COMM_REQ w RX3i -8

9 Protokół SRTP - Establish Read Channel Słowo Kod instrukcji odczytu z oddalonego PLC (Establish Read Channel) Słowo 8 5 Nr kanału Słowo 9 10 Liczba odczytów Słowo 10 3 Jednostka czasu dla częstotliwości odczytu (1-0.01s, 2-0.1s, 3 1 s, 4 1 min., 5 1 godz.) Słowo 11 7 Liczba jednostek czasu dla cyklu odczytu Słowo Time-out (500 ms) Słowo 13 8 Typ pamięci lokalnego PLC (%R) Słowo Adres początkowy pamięci lokalnego PLC (%R00020) Słowo 15 8 Typ pamięci oddalonego PLC (%R) Słowo Adres początkowy pamięci oddalonego PLC (%R00080) Słowo 17 9 Liczba odczytywanych jednostek pamięci (9 rejestrów) Słowo 18 1 Zawsze 1 Słowo 19 4 Liczba słów do zapisu adresu IP oddalonego PLC Słowo Adres IP Słowo Adres IP Słowo Adres IP Słowo Adres IP Protokół SRTP - Establish Write Channel Słowo Kod instrukcji zapisu do oddalonego PLC (Establish Write Channel) Słowo 8 6 Nr kanału Słowo 9 0 Zapis cykliczny Słowo 10 3 Jednostka czasu dla częstotliwości zapisu (1-0.01s, 2-0.1s, 3 1 s, 4 1 min., 5 1 godz.) Słowo 11 5 Liczba jednostek czasu dla cyklu zapisu Słowo Time-out (500 ms) Słowo 13 8 Typ pamięci lokalnego PLC (%R) Słowo Adres początkowy pamięci lokalnego PLC (%R00010) Słowo 15 8 Typ pamięci oddalonego PLC (%R) Słowo Adres początkowy pamięci oddalonego PLC (%R00030) Słowo 17 7 Liczba zapisywanych jednostek pamięci (7 rejestrów) Słowo 18 1 Zawsze 1 Słowo 19 4 Liczba słów do zapisu adresu IP oddalonego PLC Słowo Adres IP Słowo Adres IP Słowo Adres IP Słowo Adres IP Protokół SRTP - Abort Channel Słowo Kod instrukcji zamknięcia aktywnego kanału komunikacyjnego (Abort Channel) Słowo 8 5 Nr kanału (16#FFFF jeżeli chcemy zamknąć wszystkie kanały) Powody zamknięcia aktywnego kanału komunikacyjnego: hwykonanie instrukcji Abort Channel hzakończenie instrukcji Establish Read Channel lub Establish Write Channel po określonej liczbie odczytów lub zapisów hprzejście PLC w Stop hzerwanie fizycznego połączenia hwystąpienie błędu krytycznego -9

10 Protokół SRTP Retrieve Detailed Channel Status Słowo Kod instrukcji odczytu statusu (Retrieve Detailed Channel Status) Słowo 8 5 Nr kanału Słowo 9 8 Typ pamięci lokalnego PLC (%R) Słowo Adres początkowy pamięci lokalnego PLC (%R00200) Instrukcja zwraca dwa rejestry informacji o statusie transmisji kanał aktywny/nieaktywny i kod ostatniego błędu Ramka Ethernet Preambuła (8 B) Adres stacji Adres stacji odbiorczej (6 B) nadawczej (6 B) Typ (2 B) Dane ( B) CRC 32 (4 B) Preambuła naprzemienny ciąg bitów 0 i 1, informujący urządzenie odbiorcze o nadchodzącej cej ramce Adres stacji odbiorczej MAC adres stacji odbiorczej Adres stacji nadawczej MAC adres stacji nadawczej Typ określa protokół wyższej warstwy służący do odbierania danych po zakończeniu działania mechanizmu Ethernet Dane po zrealizowaniu zadań w warstwach 1 i 2 dane zawarte w ramce zostają przesłane do protokołu wyższej warstwy określonego w polu Typ CRC 32 4 bajty kontrolne CRC (Cyclic Redundancy Check) tworzone przez stację nadawczą, wykorzystywane do sprawdzenia poprawności transmisji przez stację odbiorczą Kapsułkowanie ramek Modbus/TCP Budowa pakietu danych Adres abonenta (1 B) Kod Funkcji (1 B) Protokół Modbus RTU Dane, adresy (0-252 B) CRC 16 (2 B) Warstwa aplikacji Nagłówek TCP (20 B) Ramka Modbus RTU Protokół TCP Warstwa transportowa Nagłówek IP (20 B) Segment Segment TCP TCP Protokół IP Warstwa sieci Nagłówek Ethernet (22 B) Datagram IP CRC 32 (4 B) Warstwa łącza Protokół Ethernet Warstwa fizyczna -10

11 Protokół Modbus TCP h Podobnie jak w protokole SRTP wymiana informacji pomiędzy sterownikami odbywa się poprzez tzw. kanały komunikacyjne. Można otworzyć maksymalnie 16 kanałów komunikacyjnych. h Liczba kanałów aktualnie przeznaczonych dla SRTP limituje ilość dostępnych kanałów dla Modbus TCP. h Dostępne są 4 funkcje: - otwarcie połączenia Modbus TCP - zamknięcie połączenia Modbus TCP - odczyt danych z oddalonego urządzenia do PLC - zapis danych z PLC do oddalonego urządzenia h Obsługuje funkcje protokołu Modbus zgodne z: Conformance Class 0 (funkcje 3 i 16) Conformance Class 1 (funkcje 1, 2, 4, 5, 6, 7) Protokół Modbus TCP COMM_REQ Blok funkcyjny Opis IN: blok instrukcji SYSID: kaseta.slot TASK: 0 dla CMM321, 21 dla CPU372, CPU374 FT: błąd Słowo 1 Słowo 2 Słowo 3 Słowo 4 Słowo 5 0 Słowo 6 0 Common Area Długość bloku danych Flaga WAIT/NOWAIT (0 dla Modbus TCP) Typ pamięci dla COMM_REQ Status Word Adres COMM_REQ Status Word Protokół Modbus TCP otwarcie i zamknięcie połączenia (Open & Close Client Connection) Słowo Kod instrukcji otwarcie połączenia (Open Client Connection) Słowo 8 5 Nr kanału Słowo 9 1 Typ adresu IP (zawsze 1) Słowo 10 4 Liczba słów do zapisu adresu IP oddalonego PLC Słowo Adres IP Słowo Adres IP Słowo Adres IP Słowo Adres IP Słowo Kod instrukcji zamknięcie połączenia (Close Client Connection) Słowo 8 5 Nr kanału -11

12 Adresy referencji dla IC693CMM321 w protokole Modbus TCP IC693CMM321 (Internal Tables) Modbus Register Table %I (words) %AI (words) %Q (words) %AQ (words) %R (words) %M (words) Protokół Modbus TC odczyt (Read Data) Słowo Kod instrukcji odczytu Słowo 8 5 Nr kanału Słowo 9 2 Kod funkcji protokołu Modbus Słowo 10 8 Typ pamięci lokalnego PLC (%R) Słowo Adres początkowy pamięci lokalnego PLC (%R00011) Słowo 12 2 Adres początkowy pamięci oddalonego PLC (%I00002) Słowo 13 2 Liczba odczytywanych jednostek pamięci (2 bity) Słowo 14 1 Nr stacji (różny od 1, gdy konwersja Ethernet na multidrop) Kod Funkcja protokołu Modbus 1 Odczyt wyjść dyskretnych 2 Odczyt wejść dyskretnych 3 Odczyt rejestrów 4 Odczyt wejść analogowych 7 Odczyt statusu Protokół Modbus TCP przykłady Słowo Kod instrukcji odczytu Słowo 8 5 Nr kanału Słowo 9 3 Kod funkcji protokołu Modbus Słowo 10 8 Typ pamięci lokalnego PLC (%R) Słowo Adres początkowy pamięci lokalnego PLC (%R00011) Słowo 12 1 Adres początkowy pamięci oddalonego PLC (%I00001) Słowo 13 2 Liczba odczytywanych jednostek pamięci (32 wejścia) Słowo 14 1 Nr stacji (różny od 1, gdy konwersja Ethernet na multidrop) Słowo Kod instrukcji odczytu Słowo 8 5 Nr kanału Słowo 9 3 Kod funkcji protokołu Modbus Słowo 10 8 Typ pamięci lokalnego PLC (%R) Słowo Adres początkowy pamięci lokalnego PLC (%R00011) Słowo 12 2 Adres początkowy pamięci oddalonego PLC (%I00017) Słowo 13 2 Liczba odczytywanych jednostek pamięci (32 wejścia) Słowo 14 1 Nr stacji (różny od 1, gdy konwersja Ethernet na multidrop) -12

13 Protokół Modbus TCP zapis (Write Data) Słowo Kod instrukcji zapisu Słowo 8 5 Nr kanału Słowo 9 5 Kod funkcji protokołu Modbus Słowo Typ pamięci lokalnego PLC (%I) Słowo Adres początkowy pamięci lokalnego PLC (%I00017) Słowo 12 1 Adres początkowy pamięci oddalonego PLC (%Q00001) Słowo 13 1 Liczba zapisywanych jednostek pamięci (1 bit) Słowo 14 1 Nr stacji (różny od 1, gdy konwersja Ethernet na multidrop) Kod Funkcja protokołu Modbus 5 Zapis pojedynczej cewki 6 Zapis pojedynczego rejestru 16 Zapis wielu rejestrów Protokół Modbus TCP przykłady Słowo Kod instrukcji zapisu Słowo 8 5 Nr kanału Słowo 9 6 Kod funkcji protokołu Modbus Słowo Typ pamięci lokalnego PLC (%I) Słowo Adres początkowy pamięci lokalnego PLC (%I00017) Słowo Adres początkowy pamięci oddalonego PLC (%Q00001) Słowo 13 1 Liczba zapisywanych jednostek pamięci (1 słowo) Słowo 14 1 Nr stacji (różny od 1, gdy konwersja Ethernet na multidrop) Słowo Kod instrukcji zapisu Słowo 8 5 Nr kanału Słowo 9 16 Kod funkcji protokołu Modbus Słowo 10 8 Typ pamięci lokalnego PLC (%R) Słowo Adres początkowy pamięci lokalnego PLC (%R00017) Słowo Adres początkowy pamięci oddalonego PLC (%R00001) Słowo 13 2 Liczba zapisywanych jednostek pamięci (2 słowa) Słowo 14 1 Nr stacji (różny od 1, gdy konwersja Ethernet na multidrop) Modbus TCP zalety i wady h Długość ramki definiowana przez Modus RTU wynosi bajtów, a długość ramki Modbus TCP poprzez kolejne etapy kapsułkowania może wzrosnąć do 372 bajtów. h Wada ta jest rekompensowana znacznie większą szybkością transmisji w stosunku do Modbus RTU. h Zastosowanie protokołu Modbus opartego na modelu Master- Slave gwarantuje dla wydzielonego segmentu sieci brak występowania kolizji w warstwie fizycznej sieci Ethernet. -13

14 Protokół EGD (Ethernet Global Data) h Ethernet Global Data to jeden z protokołów wykorzystywanych do przesyłania danych za pomocą sieci Ethernet. h Protokół ten opiera się na UDP (User Datagram Protocol) ) i pozwala na cykliczne wysyłanie danych globalnych. h Po skonfigurowaniu dane globalne są automatycznie wysyłane z jednego urządzenia w sieci Ethernet do drugiego lub wielu innych. h Trzy sposoby nadawania: q Unicast nadawanie tylko do jednego odbiorcy identyfikowanego za pomocą adresu IP, q Multicast nadawanie do kilku odbiorców zdefiniowanych za pomocą grupy (Group ID), q Broadcast nadawanie do wszystkich urządzeń znajdujących się w sieci. h Komunikacja typu Producent-Konsument: q Producent urządzenie wysyłające dane globalne, q Konsument urządzenie odbierające. Konfigurowanie EGD w RX3i Konfigurowanie EGD w RX3i adres lokalnego producenta ramek -14

15 IC200EBI001 hinterfejs komunikacyjny do rozproszonych wejść/wyjść serii VersaMax NIU (Network Interface Unit) hwymaga zasilacza w wersji wzmocnionej 3.3 V hprotokoły komunikacyjne EGD i Modbus TCP IP Address dla NIU h Posługując się narzędziem Set. Temporary IP Address konfigurujemy tymczasowy adres IP w NIU. h Adres tymczasowy pamiętany jest do wyłączenia zasilania. h Służy do stworzenia kanału komunikacyjnego, za pomocą którego wgrywamy trwałe ustawienia konfiguracyjne interfejsu sieciowego. Konfigurowanie NIU -15

16 Konfigurowanie wymian h Wykorzystywanie EGD do przesyłu informacji nie wymaga pisania programu sterującego. Zadanie osoby wdrażającej komunikację EGD sprowadza się jedynie do skonfigurowania portu Ethernet w sterowniku oraz deklaracji pakietów danych wysyłanych i odbieranych. h Pakiety danych nadawanych i odbieranych deklaruje się w odpowiednich tablicach. h Pojedyncza ramka danych umożliwia przesłanie maksymalnie 1400 bajtów. Jeżeli dane nie mieszczą się w pojedynczej ramce EGD, można je przesłać w kilku ramkach, tzn. można zakładać wiele ramek EGD do komunikacji z tym samym urządzeniem. h Numer wysyłanej ramki musi się zgadzać z zadeklarowanym numerem ramki odbieranej (parametr Exchange ID). Nazwa wymiany dla producenta Konfigurowanie wymiany producenta w RX3i Identyfikator wymiany (numer wysyłanej ramki musi się zgadzać z zadeklarowanym numerem ramki odbieranej) Nazwa adaptera: kaseta.slot, w którym znajduje się IC695ETM001 Typ odbiorcy: - Unicast - Multicast - Broadcast ( ) Okres [ms] z jakim dane są wystawiane do sieci ( ms co 2 ms) Konfigurowanie wymiany producenta ilość danych nadawanych bajt.bit 16-bitowy status ramki (1 = brak błędu) IC200EBI001 wymaga dwóch rejestrów na status interfejsu komunikacyjnego (umieszczonych na początku wymiany) -16

17 Konfigurowanie wymiany konsumenta w RX3i Nazwa wymiany dla konsumenta ID producenta Group ID: 0: Unicast 1-32: Multicast Identyfikator wymiany (numer odbieranej ramki musi się zgadzać z zadeklarowanym numerem ramki nadawanej) Nazwa adaptera: kaseta.slot, w którym znajduje się IC695ETM001 Czas skanowania lokalnego adaptera sieci dla nowych danych [ms] Konfigurowanie wymiany konsumenta ilość danych odbieranych bajt.bit 16-bitowy status ramki (1 = brak błędu) IC200EBI001 wymaga dwóch rejestrów na status interfejsu komunikacyjnego (umieszczonych na początku wymiany) EGD stempel czasowy Synchronizacja zegarem w CPU Synchronizacja z serwera NTP (Network Time Protocol) -17

18 Protokół EGD (Ethernet Global Data) Można skonfigurować: h do 1400 bajtów na wymianę ę (łączny rozmiar wymiany jest sumą długości danych ze wszystkich zakresów danych konfigurowanych dla tej wymiany) h max 128 wymian globalnych dla CPU364 i CPU , max 32 wymiany danych globalnych dla CPUE05 05, h do 100 zakresów danych na wymianę, h do 1200 zakresów dla wszystkich wymian EGD dla jednej jednostki centralnej. Podsumowanie h Bardzo szybki wzrost popularności protokołu TCP/IP również w przemyśle spowodowany jest tym, że szereg funkcji związanych z wizualizacja i sterowaniem można udostępniać zdalnie przez Internet. h W konfrontacji z wysokimi cenami producentów znanych i sprawdzonych standardów przemysłowych, Ethernet coraz częściej wykorzystywany jest w rozwiązaniach sieci przemysłowych. h Zagadnienia związane z determinizmem czasowym w sieciach przemysłowych wykorzystujących protokół TCP/IP są dosyć złożone bezpieczeństwo sieci zależy od wyższych warstw oprogramowania komunikacyjnego. Urządzenia komunikacyjne hhub: używany w celu powiększenia topologii gwiaździstej wzmacnia i odtwarza ten sam typ sygnału na wszystkich portach nie zmniejsza liczby kolizji hrepeater: używany w celu dołączenia segmentu sieci wzmacnia i odtwarza ten sam typ sygnału hswitch: używany w celu powiększenia topologii gwiaździstej wzmacnia i odtwarza ten sam typ sygnału na jednym porcie może być używany w celu zmniejszenia liczby kolizji -18

19 Urządzenia komunikacyjne htransceiver: używany w celu podłączenia innego typu segmentu do sieci hbridge: używany do połączenia dwóch sieci z tym samym protokołem, ale z różnymi warstwami niższymi Urządzenia komunikacyjne hrouter: używany do połączenia dwóch sieci tego samego typu hgateway: używany do połączenia dwóch sieci różnych typów Routing - router / gateway Router

20 Gdzie jest błąd? Sieć: Maska: Brama: Router Sieć: Maska: Brama: Translacja adresów IP LAN (Jeden adres publiczny) Router WAN: IP: M: WAN Router LAN: IP: M: N.p. Internet Literatura 1. Wikipedia, 2. Gaj P., Zastosowanie protokołu TCP/IP do transmisji informacji dla potrzeb przemysłowych systemów kontrolno-nadzorczych, nadzorczych, Rozprawa doktorska. 3. Kwiecień A. Analiza przepływu informacji w komputerowych sieciach przemysłowych, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice TCP/IP Ethernet Communications for the Series 90 PLC. User s Manual. May 2002, GFK-1541B. 5. Katalog sterowników GE Fanuc serii 90-30, LI-ASK-PLC-GE3, Astor, Kraków. 6. Sterowniki programowalne serii 90-30, Opis funkcji, LI-ASK-OF-GE1, Astor, Sterowniki VersaMax. Podręcznik użytkownika. Astor, Kraków

Konfigurowanie komunikacji w protokole EGD w sterownikach PLC, kontrolerach PAC i układach wejść/wyjść rozproszonych GE Fanuc

Konfigurowanie komunikacji w protokole EGD w sterownikach PLC, kontrolerach PAC i układach wejść/wyjść rozproszonych GE Fanuc INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC Informator techniczny nr 30 -- grudzień 2007-- Konfigurowanie komunikacji w protokole EGD w sterownikach PLC, kontrolerach PAC i układach wejść/wyjść rozproszonych GE Fanuc

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Protokoły sieciowe - TCP/IP Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet Sieci Komputerowe Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet prof. nzw dr hab. inż. Adam Kisiel kisiel@if.pw.edu.pl Pokój 114 lub 117d 1 Kilka ważnych dat 1966: Projekt ARPANET finansowany przez DOD

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Konwerter Protokołów

Uniwersalny Konwerter Protokołów Uniwersalny Konwerter Protokołów Autor Robert Szolc Promotor dr inż. Tomasz Szczygieł Uniwersalny Konwerter Protokołów Szybki rozwój technologii jaki obserwujemy w ostatnich latach, spowodował że systemy

Bardziej szczegółowo

Zadania z sieci Rozwiązanie

Zadania z sieci Rozwiązanie Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU.

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 2. Porty szeregowe w sterowniku VersaMax Micro Obydwa porty szeregowe sterownika

Bardziej szczegółowo

TCP/IP. Warstwa łącza danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko

TCP/IP. Warstwa łącza danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko TCP/IP Warstwa łącza danych mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

asix4 Podręcznik użytkownika SRTP - drajwer protokołu SRTP Podręcznik użytkownika

asix4 Podręcznik użytkownika SRTP - drajwer protokołu SRTP Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika SRTP - drajwer protokołu SRTP Podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP4061 Wersja: 05-10-2005 Podręcznik użytkownika asix4 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice.

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - warstwa fizyczna

Sieci komputerowe - warstwa fizyczna Sieci komputerowe - warstwa fizyczna mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail: watza@kt.agh.edu.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet

Sieci komputerowe. Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet Sieci komputerowe Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet Zadania warstwy łącza danych Organizacja bitów danych w tzw. ramki Adresacja fizyczna urządzeń Wykrywanie błędów Multipleksacja

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Modele warstwowe sieci

Sieci Komputerowe Modele warstwowe sieci Sieci Komputerowe Modele warstwowe sieci mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail: watza@kt.agh.edu.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zadania warstwy łącza danych. Ramka Ethernet. Adresacja Ethernet

Sieci komputerowe. Zadania warstwy łącza danych. Ramka Ethernet. Adresacja Ethernet Sieci komputerowe Zadania warstwy łącza danych Wykład 3 Warstwa łącza, osprzęt i topologie sieci Ethernet Organizacja bitów danych w tzw. ramki Adresacja fizyczna urządzeń Wykrywanie błędów Multipleksacja

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Materiały dodatkowe Krótka charakterystyka protokołu MODBUS

Materiały dodatkowe Krótka charakterystyka protokołu MODBUS Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Materiały dodatkowe Krótka charakterystyka protokołu MODBUS Opracowali: mgr inż. Tomasz Karla Data: Luty, 2017 r. Dodatkowe informacje Materiały dodatkowe mają charakter

Bardziej szczegółowo

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak Protokół TCP/IP Protokół TCP/IP (Transmission Control Protokol/Internet Protokol) to zestaw trzech protokołów: IP (Internet Protokol), TCP (Transmission Control Protokol), UDP (Universal Datagram Protokol).

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

1. Protokoły komunikacyjne w sieciach przemysłowych

1. Protokoły komunikacyjne w sieciach przemysłowych 1. Protokoły komunikacyjne w sieciach przemysłowych Protokoły komunikacyjne to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia komunikacyjne w celu nawiązania

Bardziej szczegółowo

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Podstawę działania internetu stanowi zestaw protokołów komunikacyjnych TCP/IP. Wiele z używanych obecnie protokołów zostało opartych na czterowarstwowym modelu

Bardziej szczegółowo

ARP Address Resolution Protocol (RFC 826)

ARP Address Resolution Protocol (RFC 826) 1 ARP Address Resolution Protocol (RFC 826) aby wysyłać dane tak po sieci lokalnej, jak i pomiędzy różnymi sieciami lokalnymi konieczny jest komplet czterech adresów: adres IP nadawcy i odbiorcy oraz adres

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Wykład 3

Sieci komputerowe Wykład 3 aplikacji transportowa Internetu dostępu do sieci Stos TCP/IP Warstwa dostępu do sieci Sieci komputerowe Wykład 3 Powtórka z rachunków 1 System dziesiętny, binarny, szesnastkowy Jednostki informacji (b,

Bardziej szczegółowo

1.1 SCHEMATY DLA PROJEKTANTÓW

1.1 SCHEMATY DLA PROJEKTANTÓW ASTOR SCHEMATY DLA PROJEKTANTÓW. SCHEMATY DLA PROJEKTANTÓW Sieć Komunikacja urządzeń GE Intelligent Platforms w sieci Komunikacja sterowników GE Intelligent Platforms w sieci z zastosowaniem redundancji

Bardziej szczegółowo

Sieć przemysłowa Genius Rew. 1.1

Sieć przemysłowa Genius Rew. 1.1 INSTRUKCJA LABORATORYJNA (PSK, KSR, SP, IP) Sieć przemysłowa Genius Rew. 1.1 INSTYTUT INFORMATYKI ZESPÓŁ PRZEMYSŁOWYCH ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI GLIWICE 2007 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Sieć Genius...4 2.1

Bardziej szczegółowo

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1 I Wprowadzenie (wersja 1307) Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka Spis treści Dzień 1 I-3 Dlaczego Ethernet w systemach sterowania? I-4 Wymagania I-5 Standardy komunikacyjne I-6 Nowe zadania

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Plan wykładu Warstwa sieci Miejsce w modelu OSI/ISO unkcje warstwy sieciowej Adresacja w warstwie sieciowej Protokół IP Protokół ARP Protokoły RARP, BOOTP, DHCP

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa Adresy sprzętowe Adresy logiczne System adresacji IP (wersja IPv4)

Sieć komputerowa Adresy sprzętowe Adresy logiczne System adresacji IP (wersja IPv4) Sieć komputerowa Siecią komputerową nazywamy system (tele)informatyczny łączący dwa lub więcej komputerów w celu wymiany danych między nimi. Sieć może być zbudowana z wykorzystaniem urządzeń takich jak

Bardziej szczegółowo

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie:

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie: Wykład 5 Ethernet IEEE 802.3 Ethernet Ethernet Wprowadzony na rynek pod koniec lat 70-tych Dzięki swojej prostocie i wydajności dominuje obecnie w sieciach lokalnych LAN Coraz silniejszy udział w sieciach

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - administracja

Sieci komputerowe - administracja Sieci komputerowe - administracja warstwa sieciowa Andrzej Stroiński andrzej.stroinski@cs.put.edu.pl http://www.cs.put.poznan.pl/astroinski/ warstwa sieciowa 2 zapewnia adresowanie w sieci ustala trasę

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki Instytut Informatyki P.S. Topologie sieciowe: Sieci pierścieniowe Sieci o topologii szyny Krzysztof Bogusławski

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Adresowanie w sieciach Klasy adresów IP a) klasa A

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Adresowanie w sieciach Klasy adresów IP a) klasa A i sieci komputerowe Szymon Wilk Adresowanie w sieciach 1 1. Klasy adresów IP a) klasa A sieć host 0 mało sieci (1 oktet), dużo hostów (3 oktety) pierwszy bit równy 0 zakres adresów dla komputerów 1.0.0.0-127.255.255.255

Bardziej szczegółowo

1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE

1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO 1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE IC200SET001 konwerter łącza RS (RS232 lub RS485) na Ethernet (10/100Mbit), obsługiwane protokoły: SRTP, Modbus TCP IC200USB001

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC. Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Max-ON

INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC. Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Max-ON Informator techniczny nr 28 -- lipiec 2007 -- INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Max-ON GE Fanuc Max-ON to rozproszony system sterowania z gorącą rezerwacją,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe test

Sieci komputerowe test Uwaga: test wielokrotnego wyboru. Sieci komputerowe test Oprac.: dr inż. Marek Matusiak 1. Sieć komputerowa służy do: a. Korzystania ze wspólnego oprogramowania b. Korzystania ze wspólnych skryptów PHP

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy EL-ETH. Instrukcja obsługi

Moduł Ethernetowy EL-ETH. Instrukcja obsługi Moduł Ethernetowy EL-ETH Instrukcja obsługi Spis treści 1. Dane techniczne... 3 2. Opis złącz... 3 3. Elementy interfejsu... 3 4. Przykładowy schemat podłączenia modułu do sterownika PLC... 3 5. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi)

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 2 a) HTTPs, b) HTTP, c) POP3, d) SMTP. Co oznacza skrót WWW? a) Wielka Wyszukiwarka Wiadomości, b) WAN Word Works,

Bardziej szczegółowo

Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP. Trasa routingu. Warunek:

Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP. Trasa routingu. Warunek: Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP Poniższa procedura jest dokonywana dla każdego pakietu IP pojawiającego się w węźle z osobna. W routingu IP nie wyróżniamy połączeń. Te pojawiają się warstwę wyżej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ruchem w sieci IP. Komunikat ICMP. Internet Control Message Protocol DSRG DSRG. DSRG Warstwa sieciowa DSRG. Protokół sterujący

Zarządzanie ruchem w sieci IP. Komunikat ICMP. Internet Control Message Protocol DSRG DSRG. DSRG Warstwa sieciowa DSRG. Protokół sterujący Zarządzanie w sieci Protokół Internet Control Message Protocol Protokół sterujący informacje o błędach np. przeznaczenie nieosiągalne, informacje sterujące np. przekierunkowanie, informacje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Automatyki 2005/2006

Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Automatyki 2005/2006 Bezpośrednia akwizycja zmiennych ze sterownika PLC do bazy danych Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Automatyki 2005/2006 Promotor: Autor: dr inż. Tomasz Szczygieł Aleksander Piecha Gliwice 27 listopad

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez:

W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez: Zadanie 61 W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez: A. chipset. B. BIOS. C. kontroler dysków. D. system operacyjny. Zadanie 62 Przesyłanie

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wymagania edukacyjne w technikum SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wiadomości Umiejętności Lp. Temat konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Zapamiętanie Rozumienie W sytuacjach typowych W sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji Opracowanie: mgr Bożena Marchlińska NKJO w Ciechanowie Czas trwania jednostki lekcyjnej: 90 min.

Scenariusz lekcji Opracowanie: mgr Bożena Marchlińska NKJO w Ciechanowie Czas trwania jednostki lekcyjnej: 90 min. Scenariusz lekcji Opracowanie: mgr Bożena Marchlińska NKJO w Ciechanowie Czas trwania jednostki lekcyjnej: 90 min. Temat lekcji: Adresy IP. Konfiguracja stacji roboczych. Część I. Cele lekcji: wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe model ISO-OSI Opracował: Andrzej Nowak

Protokoły sieciowe model ISO-OSI Opracował: Andrzej Nowak Protokoły sieciowe model ISO-OSI Opracował: Andrzej Nowak OSI (ang. Open System Interconnection) lub Model OSI to standard zdefiniowany przez ISO oraz ITU-T, opisujący strukturę komunikacji sieciowej.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą sieciową Modele funkcjonowania sieci

Zarządzanie infrastrukturą sieciową Modele funkcjonowania sieci W miarę rozwoju sieci komputerowych pojawiały się różne rozwiązania organizujące elementy w sieć komputerową. W celu zapewnienia kompatybilności rozwiązań różnych producentów oraz opartych na różnych platformach

Bardziej szczegółowo

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny

Bardziej szczegółowo

Sieci Ethernet. Autor: dr inŝ. K. Miśkiewicz

Sieci Ethernet. Autor: dr inŝ. K. Miśkiewicz Sieci Ethernet Autor: dr inŝ. K. Miśkiewicz Model warstwowy transmisji danych Model warstw ISO/OSI ❿ Warstwa sprzętowa interfejs sieciowy (wtyczki złącza), medium transmisji (rodzaj kabla, poziomy napięć

Bardziej szczegółowo

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami Struktury sieciowe Struktury sieciowe Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne 15.1 15.2 System rozproszony Motywacja

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wyznaczanie tras. Podsieci liczba urządzeń w klasie C. Funkcje warstwy sieciowej

Plan wykładu. Wyznaczanie tras. Podsieci liczba urządzeń w klasie C. Funkcje warstwy sieciowej Wyznaczanie tras (routing) 1 Wyznaczanie tras (routing) 2 Wyznaczanie tras VLSM Algorytmy rutingu Tablica rutingu CIDR Ruting statyczny Plan wykładu Wyznaczanie tras (routing) 3 Funkcje warstwy sieciowej

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

Sieci komputerowe. Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 5 1 / 22 Warstwa transportowa Cechy charakterystyczne:

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000053/PL Data: 9/04/2013 WinCC v7 Wymiana danych ze sterownikiem serii S7-1200 poprzez protokół Modbus TCP

FAQ: 00000053/PL Data: 9/04/2013 WinCC v7 Wymiana danych ze sterownikiem serii S7-1200 poprzez protokół Modbus TCP Pomimo faktu, iż większość producentów sterowników posiada w swojej ofercie również systemy SCADA, które można w łatwy sposób zintegrować we wspólnym projekcie często zachodzi potrzeba integracji w jednym

Bardziej szczegółowo

Informator techniczny

Informator techniczny Synchronizacja czasu z serwerem SNTP w kontrolerach RX3i i sterownikach VersaMax Wstęp Synchronizacja zegara sterownika może być konieczna, gdy kilka jednostek rejestruje czasy zajść pewnych zdarzeń, a

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne - wykład 8 -

Technologie informacyjne - wykład 8 - Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Instytut Budownictwa Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Technologie informacyjne - wykład 8 - Prowadzący: Dmochowski

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Politechnika Poznańska 1 Sieć Modbus w dydaktyce Protokół Modbus Rozwiązania sprzętowe Rozwiązania programowe Podsumowanie 2 Protokół Modbus Opracowany w firmie Modicon do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Jest to zbiór komputerów połączonych między sobą łączami telekomunikacyjnymi, w taki sposób że Możliwa jest wymiana informacji (danych) pomiędzy komputerami

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Dr inż. Robert Banasiak. Sieci Komputerowe 2010/2011 Studia niestacjonarne

Sieci komputerowe. Dr inż. Robert Banasiak. Sieci Komputerowe 2010/2011 Studia niestacjonarne Sieci komputerowe Dr inż. Robert Banasiak Sieci Komputerowe 2010/2011 Studia niestacjonarne 1 Sieci LAN (Local Area Network) Podstawowe urządzenia sieci LAN. Ewolucja urządzeń sieciowych. Podstawy przepływu

Bardziej szczegółowo

Urządzenia sieciowe. Część 1: Repeater, Hub, Switch. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Urządzenia sieciowe. Część 1: Repeater, Hub, Switch. mgr inż. Krzysztof Szałajko Urządzenia sieciowe Część 1: Repeater, Hub, Switch mgr inż. Krzysztof Szałajko Repeater Regenerator, wzmacniak, wtórnik Definicja Repeater jest to urządzenie sieciowe regenerujące sygnał do jego pierwotnej

Bardziej szczegółowo

Struktura adresu IP v4

Struktura adresu IP v4 Adresacja IP v4 E13 Struktura adresu IP v4 Adres 32 bitowy Notacja dziesiętna - każdy bajt (oktet) z osobna zostaje przekształcony do postaci dziesiętnej, liczby dziesiętne oddzielone są kropką. Zakres

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i sieciowej

Sieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i sieciowej ieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i sieciowej 1969 ARPANET sieć eksperymentalna oparta na wymianie pakietów danych: - stabilna, - niezawodna,

Bardziej szczegółowo

Warstwa sieciowa. Model OSI Model TCP/IP. Aplikacji. Aplikacji. Prezentacji. Sesji. Transportowa. Transportowa

Warstwa sieciowa. Model OSI Model TCP/IP. Aplikacji. Aplikacji. Prezentacji. Sesji. Transportowa. Transportowa Warstwa sieciowa Model OSI Model TCP/IP Aplikacji Prezentacji Aplikacji podjęcie decyzji o trasowaniu (rutingu) na podstawie znanej, lokalnej topologii sieci ; - podział danych na pakiety Sesji Transportowa

Bardziej szczegółowo

Programowanie Sieciowe 1

Programowanie Sieciowe 1 Programowanie Sieciowe 1 dr inż. Tomasz Jaworski tjaworski@iis.p.lodz.pl http://tjaworski.iis.p.lodz.pl/ Cel przedmiotu Zapoznanie z mechanizmem przesyłania danych przy pomocy sieci komputerowych nawiązywaniem

Bardziej szczegółowo

Warstwa łącza danych. Model OSI Model TCP/IP. Aplikacji. Aplikacji. Prezentacji. Sesji. Transportowa. Transportowa. Sieciowa.

Warstwa łącza danych. Model OSI Model TCP/IP. Aplikacji. Aplikacji. Prezentacji. Sesji. Transportowa. Transportowa. Sieciowa. Warstwa łącza danych Model OSI Model TCP/IP Aplikacji Prezentacji Aplikacji Sesji - nadzór nad jakością i niezawodnością fizycznego przesyłania informacji; - podział danych na ramki Transportowa Sieciowa

Bardziej szczegółowo

Pytania na kolokwium z Systemów Teleinformatycznych

Pytania na kolokwium z Systemów Teleinformatycznych Pytania na kolokwium z Systemów Teleinformatycznych Nr Pytanie 1 Podaj maksymalną długość jaką może osiągać datagram protokołu IP w wersji 4. 5 2 Podaj ile adresów może maksymalnie obsłużyć protokół IP

Bardziej szczegółowo

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci.

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci. Struktura komunikatów sieciowych Każdy pakiet posiada nagłówki kolejnych protokołów oraz dane w których mogą być zagnieżdżone nagłówki oraz dane protokołów wyższego poziomu. Każdy protokół ma inne zadanie

Bardziej szczegółowo

Enkapsulacja RARP DANE TYP PREAMBUŁA SFD ADRES DOCELOWY ADRES ŹRÓDŁOWY TYP SUMA KONTROLNA 2 B 2 B 1 B 1 B 2 B N B N B N B N B Typ: 0x0835 Ramka RARP T

Enkapsulacja RARP DANE TYP PREAMBUŁA SFD ADRES DOCELOWY ADRES ŹRÓDŁOWY TYP SUMA KONTROLNA 2 B 2 B 1 B 1 B 2 B N B N B N B N B Typ: 0x0835 Ramka RARP T Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP Część sieciowa Jeśli nie jesteśmy dołączeni do Internetu wyssany z palca. W przeciwnym przypadku numer sieci dostajemy od NIC organizacji międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP Część sieciowa Jeśli nie jesteśmy dołączeni do Internetu wyssany z palca. W przeciwnym przypadku numer sieci dostajemy

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000041/PL Data: 09/06/2012. Zastosowanie zmiennych Raw Data Type WinCC v7.0

FAQ: 00000041/PL Data: 09/06/2012. Zastosowanie zmiennych Raw Data Type WinCC v7.0 Zmienne typu Raw Data są typem danych surowych nieprzetworzonych. Ten typ danych daje użytkownikowi możliwość przesyłania do oraz z WinCC dużych ilości danych odpowiednio 208 bajtów dla sterowników serii

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY HORNER. Konfiguracja komunikacji GPRS pomiędzy sterownikiem XLe i oprogramowaniem Proficy HMI/SCADA Cimplicity

INFORMATOR TECHNICZNY HORNER. Konfiguracja komunikacji GPRS pomiędzy sterownikiem XLe i oprogramowaniem Proficy HMI/SCADA Cimplicity INFORMATOR TECHNICZNY HORNER Informator techniczny nr 2 -- Grudzień 2008 Konfiguracja komunikacji GPRS pomiędzy sterownikiem XLe i oprogramowaniem Proficy HMI/SCADA Cimplicity Komunikacja w sieci GPRS

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Plan wykładu Warstwa sieci Miejsce w modelu OSI/ISO Funkcje warstwy sieciowej Adresacja w warstwie sieciowej Protokół IP Protokół ARP Protokoły RARP, BOOTP, DHCP

Bardziej szczegółowo

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców METODY WYMIANY INFORMACJI W SIECIACH PAKIETOWYCH Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców TRANSMISJA

Bardziej szczegółowo

KATALOG MODUŁÓW INTERFEJSY Modbus

KATALOG MODUŁÓW INTERFEJSY Modbus KATALOG MODUŁÓW INTERFEJSY Modbus Interfejs Modbus KNX/EIB Interfejs Modbus BACnet/IP Interfejs Modbus M-Bus Interfejs Modbus LON Interfejs Modbus TCP Modbus RTU Interfejs Modbus Mitsubishi City Multi

Bardziej szczegółowo

MODEL OSI A INTERNET

MODEL OSI A INTERNET MODEL OSI A INTERNET W Internecie przyjęto bardziej uproszczony model sieci. W modelu tym nacisk kładzie się na warstwy sieciową i transportową. Pozostałe warstwy łączone są w dwie warstwy - warstwę dostępu

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - adresacja internetowa

Sieci komputerowe - adresacja internetowa Sieci komputerowe - adresacja internetowa mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH 1 Wprowadzenie Co to jest adresacja? Przedmioty adresacji Sposoby adresacji Układ domenowy, a układ numeryczny

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

ETHERNET. mgr inż. Krzysztof Szałajko

ETHERNET. mgr inż. Krzysztof Szałajko ETHERNET mgr inż. Krzysztof Szałajko Ethernet - definicja Rodzina technologii wykorzystywanych w sieciach: Specyfikacja mediów transmisyjnych Specyfikacja przesyłanych sygnałów Format ramek Protokoły 2

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Kurs Ethernet S7. Spis treści. Dzień 1. I Wykorzystanie sieci Ethernet w aplikacjach przemysłowych - wprowadzenie (wersja 1307)

Kurs Ethernet S7. Spis treści. Dzień 1. I Wykorzystanie sieci Ethernet w aplikacjach przemysłowych - wprowadzenie (wersja 1307) Spis treści Dzień 1 I Wykorzystanie sieci Ethernet w aplikacjach przemysłowych - wprowadzenie (wersja 1307) I-3 Dlaczego Ethernet w systemach sterowania? I-4 Wymagania I-5 Standardy komunikacyjne I-6 Nowe

Bardziej szczegółowo

asix4 Podręcznik użytkownika CtSNPX - drajwer protokołu SNPX sterowników GE Fanuc Podręcznik użytkownika

asix4 Podręcznik użytkownika CtSNPX - drajwer protokołu SNPX sterowników GE Fanuc Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika CtSNPX - drajwer protokołu SNPX sterowników GE Fanuc Podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP4060 Wersja: 05-10-2005 Podręcznik użytkownika asix4 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Podstawowe wiadomości

SIECI KOMPUTEROWE. Podstawowe wiadomości SIECI KOMPUTEROWE Podstawowe wiadomości Co to jest sieć komputerowa? Sieć komputerowa jest to zespół urządzeń przetwarzających dane, które mogą wymieniać między sobą informacje za pośrednictwem mediów

Bardziej szczegółowo

Architektura INTERNET

Architektura INTERNET Internet, /IP Architektura INTERNET OST INTERNET OST OST BRAMA (ang. gateway) RUTER (ang. router) - lokalna sieć komputerowa (ang. Local Area Network) Bramy (ang. gateway) wg ISO ruter (ang. router) separuje

Bardziej szczegółowo

Protokół sieciowy: Zbiór formalnych reguł i konwencji dotyczących formatu i synchronizacji w czasie wymiany komunikatów między procesami

Protokół sieciowy: Zbiór formalnych reguł i konwencji dotyczących formatu i synchronizacji w czasie wymiany komunikatów między procesami Protokoły sieciowe Opracował: Andrzej Nowak Protokół sieciowy: Zbiór formalnych reguł i konwencji dotyczących formatu i synchronizacji w czasie wymiany komunikatów między procesami LAN punkt - punkt repeater

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE Adresowanie IP

SIECI KOMPUTEROWE  Adresowanie IP Adresowanie IP Podstawowa funkcja protokołu IP (Internet Protocol) polega na dodawaniu informacji o adresie do pakietu danych i przesyłaniu ich poprzez sieć do właściwych miejsc docelowych. Aby umożliwić

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE STEROWNIKÓW ASTRAADA ONE MIĘDZY SOBĄ Z WYKORZYSTANIEM PROTOKOŁU UDP. Sterowniki Astraada One wymieniają między sobą dane po UDP

POŁĄCZENIE STEROWNIKÓW ASTRAADA ONE MIĘDZY SOBĄ Z WYKORZYSTANIEM PROTOKOŁU UDP. Sterowniki Astraada One wymieniają między sobą dane po UDP POŁĄCZENIE STEROWNIKÓW ASTRAADA ONE MIĘDZY SOBĄ Z WYKORZYSTANIEM PROTOKOŁU UDP Sterowniki Astraada One wymieniają między sobą dane po UDP Wstęp Celem informatora jest konfiguracja i przygotowanie sterowników

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieciach komputerowych

Komunikacja w sieciach komputerowych Komunikacja w sieciach komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK 2 Plan prezentacji Wstęp do adresowania IP Adresowanie klasowe Adresowanie bezklasowe - maski podsieci Podział na podsieci Translacja NAT i PAT

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 2: Sieci LAN w technologii Ethernet. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

Sieci komputerowe. Wykład 2: Sieci LAN w technologii Ethernet. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe Wykład 2: Sieci LAN w technologii Ethernet Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 2 1 / 21 Sieci LAN LAN: Local Area Network sieć

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - warstwa transportowa

Sieci komputerowe - warstwa transportowa Sieci komputerowe - warstwa transportowa mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail: watza@kt.agh.edu.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Adresacja IP w sieciach komputerowych. Adresacja IP w sieciach komputerowych

Adresacja IP w sieciach komputerowych. Adresacja IP w sieciach komputerowych Adresacja IP w sieciach komputerowych 1. Model odniesienia OSI. Przyczyny powstania: - Gwałtowny rozwój i sieci komputerowych na początku lat 70. XX wieku, - Powstanie wielu niekompatybilnych ze sobą protokołów

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Zasada działania i konfigurowanie przełączników

Sieci komputerowe Zasada działania i konfigurowanie przełączników Sieci komputerowe Zasada działania i konfigurowanie przełączników dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Domena kolizyjna, zadania

Bardziej szczegółowo

Protokół wymiany sentencji, wersja 1

Protokół wymiany sentencji, wersja 1 Protokół wymiany sentencji, wersja 1 Sieci komputerowe 2011@ MIM UW Osowski Marcin 28 kwietnia 2011 1 Streszczenie Dokument ten opisuje protokół przesyłania sentencji w modelu klientserwer. W założeniu

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-02

Konwerter Transmisji KT-02 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-02 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Protokół Modbus RTU / Sieć RS-485

Protokół Modbus RTU / Sieć RS-485 Modbus Protokół komunikacyjny stworzony w 1979 roku przez firmę Modicon. Służył do komunikacji z programowalnymi kontrolerami tej firmy. * Opracowany z myślą do zastosowań w automatyce * Protokół jest

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Sieci komputerowe Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2012 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS w. VI Jesień 2012 1 / 24 Historia 1 Komputery mainframe P. Daniluk (Wydział Fizyki)

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Połączenie sieciowe z wykorzystaniem VPN Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0014 Wersja: 16-04-2009 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja sterowników Horner APG do pracy w trybie Modbus RTU Master

Konfiguracja sterowników Horner APG do pracy w trybie Modbus RTU Master INFORMATOR TECHNICZNY HORNER Informator techniczny nr 10 -- grudzień 2008 Konfiguracja sterowników Horner APG do pracy w trybie Modbus RTU Master Konfiguracja sterownika MASTER Konfiguracja sterowniki

Bardziej szczegółowo

ISO/OSI warstwach 2 i 1 Standardy IEEE podwarstwy

ISO/OSI warstwach 2 i 1 Standardy IEEE podwarstwy Ethernet Standard Ethernet zorganizowany jest w oparciu o siedmiowarstwowy model ISO/OSI. Opisuje funkcje toru komunikacyjnego, umieszczonego w modelu ISO/OSI w warstwach 2 i 1 (fizyczna i łącza danych).

Bardziej szczegółowo

Technologie WAN transmisja synchroniczna i asynchroniczna

Technologie WAN transmisja synchroniczna i asynchroniczna Technologie WAN transmisja synchroniczna i asynchroniczna transmisja asynchroniczna dane OIIIOI OOOO IOIOO OIOII OIIIOI OOOO IOIOO OIOII transmisja synchroniczna dane OIIIOI OOOO IOIOO OIOII OIIIOI OOOO

Bardziej szczegółowo

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 Instrukcja obsługi ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 1 ArtPlayer to proste oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików video i ich wybór poprzez protokół

Bardziej szczegółowo