Informatyka 2MPDI. Wykład 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyka 2MPDI. Wykład 4"

Transkrypt

1 Informatyka 2MPDI Wykład 4

2 Strony WWW (World Wide Web) Mosaic pierwsza przeglądarka 1993 Internet Explorer Opera Firefox(Mozilla) Safari Chrome(Google)

3 HTML HTML (ang. HyperText Markup Language, pol. hipertekstowy język znaczników) język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych HTML kod źródłowy języka, można bezpośrednio pisać korzystając z edytora tekstu nieformatowanego (ASCII) np. Notatnik zapis w pliku tekstowym ASCII, z rozszerzeniem htm lub html HTML zdefiniowanie sposobu strukturalnej i wizualnej prezentacji dokumentu w przeglądarce internetowej, osadzanie ciągów instrukcji języków skryptowych, wpływających na zachowanie przeglądarek lub innych parserów HTML przeglądarka dla przesyłu dokumentów HTML korzysta przede wszystkim z protokołu HTTP (hypertext transfer protocol) ale także bezpieczniejszego (szyfrowanego) protokołu HTTPS.

4 Dynamiczny HTML lub DHTML (ang. Dynamic HyperText Markup Language, dynamiczny hipertekstowy język znaczników) techniki służące do dynamicznej zmiany treści, wyglądu, zachowania dokumentu HTML w przeglądarce umożliwiające interakcję strony WWW z użytkownikiem i stosowanie efektów wizualnych plik HTML - tekst nieformatowany małe pliki łatwe do przesyłu w sieci

5 Znaczniki (tagi) postać ogólna <ZNACZNIK atrybuty> zawartość </ZNACZNIK> atrybuty są opcjonalne (niekonieczne) PODSTAWOWA STRUKTURA dokumentu HTML konfiguracja treść strony <HTML> <HEAD> <TITLE> Tytuł w nagłówku okna </TITLE> </HEAD> <BODY> Tu są elementy pojawiające się na stronie </BODY> </HTML>

6 Przykład <A href="jakiś_adres"> Onet </A> znacznik otwierający nazwa atrybutu wartość atrybutu zawartość znacznik zamykający

7 Znaczniki podstawowe (jest ich ok. 80) Strukturalne, np. H1 nagłówek P akapit TABLE - tabela DIV, SPAN - grupujące Prezentacyjne określające formę np. B pogrubienie I italic Hiperłącza (kotwice) A

8 Zagnieżdżanie znaczników <P> Tekst1<B><I> Tekst2 </I> Tekst 3</B></P> Tekst1 Tekst2 Tekst3 <TD><IMG src="obraz.jpg" /></TD> obrazek w komórce tabeli

9 Znaczniki elementów pustych przykładowo: <ZNACZNIK /> <BR /> wymuszona zmiana wiersza <IMG /> grafika <INPUT /> pole formularza można pisać: <BR> </BR> lub <BR/> lecz zgodnie z XHTML powinno być: <BR /> ze spacją

10 Wybrane znaczniki Akapit tekstowy - znacznik <P> - Przykłady: <P align="center"> Tytuł </P> <P align="left"> Tytuł2 </P> wybór kroju, koloru, rozmiaru czcionki przez atrybut style i jego cechy o tym za chwilę Dawniej określał to znacznik <FONT> ale niezalecany dla nowszych standardów HTML Akapity nagłówkowe określonych gotowych stylów <H1> Nagłówek pierwszy </H1> <H2> Nagłówek drugi </H2> <H3> Nagłówek trzeci </H3> <H4> Nagłówek czwarty</h4> <H5> Nagłówek piąty</h5> <H6> Nagłówek szósty</h6>

11 Linie poziome znacznik HR pusty nie ma znacznika zamykającego <HR SIZE="7" WIDTH="400" COLOR="yellow" /> <HR SIZE="8" WIDTH="100" ALIGN=left COLOR="navy" /> white aqua silver gray blue fuchsia lime red teal olive yellow maroon navy

12 Kolory Oprócz nazw ang. można podawać 3 dwupozycyjne liczby w układzie szesnastkowym (cyfry ABCDEF), określające nasycenie składowych RGB (red, green, blue) od 00 (minimum) do FF (maksimum = ) np. #17AACF R G B czyli np. #00FF00 to zielony

13 Styl czcionki <B> tekst </B> <I> tekst </I> <U> tekst </U> pogrubiona kursywa podkreślona Stosuje się tylko lokalnie, np. wewnątrz akapitu dla krótkiego fragmentu tekstu <P>Litwo, <B> Ojczyzno </B> moja</p> tylko jedno słowo pogrubione

14 Kolor tła strony jako atrybut znacznika BODY <BODY BGCOLOR="nazwa koloru"> poprawniej: <BODY style="background-color:nazwa koloru"> motywy lub obrazek w tle strony można zdefiniować innymi parametrami stylu dla BODY o tym za chwilę

15 Tabele <TABLE BORDER="1">. </TABLE> <TR> </TR> znacznik wiersza <TD> </TD> znacznik kolumny Przykład: <TABLE BORDER="1"> <TR> <TD> AA </TD> <TD> AB </TD></TR> <TR> <TD> BA </TD> <TD> BB </TD> </TR> <TR> <TD> CA </TD> <TD> CB </TD> </TR> </TABLE>

16 Lista wypunktowana <UL> <LI> tekst punktu pierwszego </LI> <LI> tekst punktu drugiego </LI> <LI> tekst punktu trzeciego </LI> </UL> Lista numerowana <OL> <LI> tekst punktu pierwszego </LI> <LI> tekst punktu drugiego </LI> <LI> tekst punktu trzeciego </LI> </OL>

17 Przykład <ol> <li>punkt 1.</li> <li>punkt 2. <ul> <li>podpunkt 1.</li> <li>podpunkt 2.</li> </ul> </li> </ol> 1. Punkt 1. efekt 2. Punkt 2. Podpunkt 1. Podpunkt 2.

18 Grafika znacznik IMG <IMG SRC="ścieżka_do_pliku/nazwa_pliku" /> <IMG border="0" src=" _7.gif" width="55" height="45" /> <IMG SRC="OBRAZY/plik.jpg" HEIGHT="80" /> folder podrzędny względem tego, w którym jest plik HTML

19 Odsyłacze (link hiperłącze) Odsyłaczem jest konstrukcja, która wskazuje pewien adres (zakładka na tej samej stronie, inna strona, inny adres URL) i pozwala skoczyć do niego za pomocą kliknięcia na niej myszką. <A HREF= "adres " > Tekst (lub obrazek), który należy kliknąć </A> Np. <A HREF= " > Wirtualna Polska </A> <A HREF="http://www.microsoft.com/poland/ > Możesz zaglądnąć pod ten adres </A> <A HREF="./reklama.htm"> <IMG SRC="reklama.jpg" > </A>

20 Formularze <FORM> <SELECT name="typy" multiple="multiple"> <OPTION selected="selected">rock and roll</option> <OPTION>Jazz</OPTION> <OPTION>Blues</OPTION> </SELECT> ta sama nazwa <INPUT type="radio" name="wybor" value="p" />Podstawowe <INPUT type="radio" name="wybor" value="s" />Średnie <INPUT type="radio" name="wybor" value="w" />Wyższe Wpisz tekst:<input type="text" name="t1" size="20"/> <INPUT type="submit" value="ok" name="b1" /> <INPUT type="reset" value="reset" name="b2" /> cd.

21 <INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="ok" VALUE="B" /> OK <TEXTAREA NAME="TEKST" ROWS="5" COLS="20"> MIEJSCE NA WIĘKSZY TEKST </TEXTAREA><BR /> </FORM>

22 efekt

23 Dla obsługi danych wpisanych do formularzy (np. ich wysłanie na serwer w celu zapisu czy też analizy) konieczne jest zastosowanie specjalnych metod

24 Przykład dokumentu HTML <HTML> <HEAD> <TITLE> Moja strona </TITLE> </HEAD> <BODY bgcolor="gray"> <H1> To jest moja strona </H1> <HR size="2" align=left color="navy" /> <TABLE BORDER="3"> <TR> <TD> AA </TD> <TD> AB </TD></TR> <TR> <TD> BA </TD> <TD> BB </TD> </TR> <TR> <TD> CA </TD> <TD> CB </TD> </TR> </TABLE> <UL> <LI> <A HREF='http://www.onet.pl>Onet</A> <LI> <A HREF='http://www.google.pl>GOOGLE</A> <LI> <A HREF='http://www.interia.pl>Interia</A> </UL> </BODY> </HTML> HEAD tabela lista hiperłączy BODY

25 CSS arkusze stylów opiera się na zasadzie określania cech elementy dzięki atrybutowi style <ZNACZNIK style="cecha:wartość">... Styl może mieć wiele cech, np.: <P style="font-size:20px;color:blue">... <TABLE style=" background-color:#ff0000; border:2px solid red;">... cechy stylu oddzielamy średnikami

26 Przykładowe cechy stylów Styl Opis Przykładowa wartość background-color #ff0000 albo rgb(255,0,0) kolor tła blue background-image adres tła graficznego url('rys1.gif ') border-color kolor ramki red border-style styl i wygląd obramowania dotted dashed solid border wiele cech obramowania 2px solid yellow color yellow kolor tekstu # font-family rodzaj oraz rodzina czcionki Arial sans-serif font-size 14px wielkość czcionki 2cm font-style styl czcionki italic

27 font-weight grubość (waga) czcionki bold lighter height wysokość elementu 10px 3mm width szerokość elementu 100px left odległość od lewej (górnej) 10cm 3mm krawędzi top position margin margin-top margin-bottom margin-left margin-right określenie współrzędnych elementu odległości od zewnętrznego elementu każdy margines osobno fixed relative 3px 3px 10px 20px 5cm text-align wyrównanie poziome tekstu left center justify text-decoration wygląd tekstu underline vertical-align wyrównanie w pionie top bottom padding oddalenie wewnętrznego elementu

28 definiowany element element wewnętrzny element zewnętrzny

29 Przykład zastosowania margin i padding <DIV style="border:1px solid red; width:600px;background-color:yellow;"> <DIV style=" border:1px solid black; margin:20px 20px 20px 20px;padding: 100px 10px 100px 30px;text-align:center;background-color:grey;" > <P style="background-color:green;">tekst w komórce</p> </DIV> </DIV> Obejrzeć efekt w przeglądarce

30 Sposoby definicji stylów znaczników 1 sposób: bezpośrednio w elemencie <P style="color:red"> To jest tekst </P> To jest tekst

31 2 sposób: w bloku HEAD wewnątrz znacznika <STYLE> <HTML><HEAD><TITLE>Indeks: elementy</title> <STYLE type="text/css"> p {font-size: 44px;} table {background-color:#ff0000;} </STYLE> </HEAD> <BODY> <P> To jest tekst 1</P> <TABLE> <TR><TD>AAA</TD></TR></TABLE> </BODY></HTML> dla akapitów dla tabel

32 Można zestaw cech nazwać jest to tzw. klasa i stosować atrybut class dla różnych znaczników <HTML><HEAD><TITLE>Indeks: elementy</title> <STYLE type="text/css"> </STYLE> </HEAD> <BODY>.czerwony {background-color:#ff0000;} zastosowania klasy. (kropka) <TABLE class="czerwony"><tr><td>a</td><td>b</td></tr></table> <P class="czerwony"> Tekst </P> </BODY></HTML> A B tabela Tekst akapit

33 Przykład2: <style type="text/css"> body, td, p {font: 14px helvetica, sans-serif; border:2px solid red} table {border:2px solid black;}.gruby {font: bold 18px helvetica, sans-serif;} </style> i dalej.. <TABLE> <TR><TD>A</TD><TD>B</TD></TR> </TABLE> <p class="gruby"> tekst akapitu </p> A B tekst akapitu

34 Można też stosować identyfikatory znaczników # <HTML><HEAD><TITLE>Indeks: elementy</title> <STYLE type="text/css"> #maly {font-size:10px;} #duzy {font-size:30px;} </STYLE> </HEAD> <BODY> <P id="maly"> Tekst 1 </P> <P id="duzy"> Tekst 2 </P> </BODY></HTML> Tekst 1 Tekst 2

35 3 sposób: W osobnym pliku robimy definicje stylów Plik style.css p {font-size: 44px;}.czerwony {background-color:#ff0000;} Plik index.html <HTML><HEAD><TITLE>Indeks: elementy</title> <LINK rel=stylesheet href="style.css" type="text/css" /> </HEAD> <BODY> <P> To jest tekst 1</P> <TABLE class="czerwony"> <TR><TD>AAA</TD></TR></TABLE> </BODY></HTML>

36 Przykład skryptu HTML z arkuszem stylów <HTML> <HEAD> <TITLE> Moja strona </TITLE> <link rel=stylesheet href="style.css" type="text/css"> </HEAD> <BODY> <H1> To jest moja strona </H1> <HR size="2" align=left color="navy"> <TABLE> <TR> <TD> AA </TD> <TD> AB </TD></TR> <TR> <TD> BA </TD> <TD> BB </TD> </TR> <TR> <TD> CA </TD> <TD> CB </TD> </TR> </TABLE> <UL class="lista"> <LI> <A HREF='http://www.onet.pl>Onet</A> </LI> <LI> <A HREF='http://www.google.pl>GOOGLE</A> </LI> <LI> <A HREF='http://www.interia.pl>INTERIA</A> </LI> </UL> </BODY> </HTML> plik style.css body{ background-color:gray} table{border-width:3px;}.lista {font-size:20px}

37 Javascript JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. JavaScript jest oddzielnym językiem (nie jest uproszczoną wersją Javy). Może być osadzany w innych programach, na przykład w przeglądarce internetowej, aby, mając dostęp do obiektów otoczenia (np. modelu obiektowego przeglądarki internetowej - DOM), można sprawować nad tym otoczeniem kontrolę. Javascript jest łatwy w nauce i pozwala na pewne zdynamizowanie stron internetowych. Przeglądarki mogą pytać o zezwolenie na wykonanie skryptu.

38 Wstawienie skryptu do dokumentu HTML Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w dokumentach HTML. Skrypt JavaScript umieszczane są między znacznikami <SCRIPT> i </SCRIPT>. <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> treść skryptu </SCRIPT>

39 <HTML><HEAD></HEAD> <BODY> <P> To jest tekst 1</P> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> treść skryptu 1 </SCRIPT> <P> To jest tekst 2</P> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> treść skryptu 2 </SCRIPT> </BODY></HTML> Może istnieć wiele skryptów naprzemiennie z pozostałym kodem HTML

40 Aby tworzyć działające skrypty JavaScript wymagane są: - jakaś metoda wprowadzania i przechowania danych (liczb, tekstów) - jakieś instrukcje, które umożliwią obliczenia wyników - jakieś metody pokazania wyniku

41 Wykorzystanie skryptu Javascript w dokumencie HTML <HTML><HEAD></HEAD> <BODY> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> // obiekt document i jego metoda write - wypisanie tekstu document.write ("To jest zwykły tekst"); // wysyłamy też znacznik HTML document.write ("<BR />"); //nadajemy wartość zmiennej x=5; //... i wyświetlamy jej wartość document.write("wartość zmiennej <I>x</I> : "+x); document.write ("<BR>To jest liczba PI:"+Math.PI); </SCRIPT> <P> a to już akapit poza skryptem</p> </BODY></HTML> właściwość obiektu

42 Kilka zasad pisania skryptów Komentarze Komentarz o kilku wierszach, /* treść komentarza */ Jednowierszowy komentarz // tekst Wykorzystywane są w celu: - opisy wyjaśniające - dezaktywowanie instrukcji (testy, błędy)

43 Identyfikatory Są to nazwy elementów (zmiennych, obiektów, funkcji) Zmienne służą do przechowania wartości określonego typu Jednym z podstawowych sposobów nadania wartości zmiennej jest instrukcja przypisania (nadania wartości) Ciąg liter, cyfr, znaków podkreślenia (nie wolno spacji!) Musi się zaczynać od litery Ważne duże i małe litery! (w odróżnieniu od innych języków) Przykłady identyfikatorów dla zmiennych: x alfa Alfa mojazmienna B11 c_33 to dwie różne zmienne styl "wielbłądzi"

44 Operatory Arytmetyczne: + - * / %(reszta z dzielenia) Przypisania: = += x+=5 odpowiada x=x+5, = x =5 odpowiada x=x 5, *= x*=5 odpowiada x=x*5, /= x/=5 odpowiada x=x/5, ++ inkrementacja zwiększenie o 1 x++ odpowiada x=x+1 -- dekrementacja zmniejszenie o 1 x-- odpowiada x=x-1 %= x%=5 odpowiada x=x%5 (reszta z dzielenia) + konkatenacja (łączenie tekstów) "Mateusz " + 'Kowalski' para " lub para '

45 Przykładowo: <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> x = 7; //początkowo x ma wartość 7 x++; //zwiększamy o 1 x += 4; //dodajemy 4 x %= 10; //reszta z dzielenia z przez 10, a więc.. 2 //tu trzeba by wypisać wartość x na ekranie, zaraz się nauczymy </SCRIPT>

46 Operatory porównania wyrażenie operator wyrażenie ==!=(nierówne) <= < > >= Przykładowo: x==5 x>=3 a+b> 3*y jest to pytanie: czy jest spełnione odpowiedź: tak lub nie (TRUE/FALSE)

47 Operatory logiczne koniunkcja (i) && alternatywa (lub) negacja! true && false daje false!false daje true

48 Instrukcje wykonanie akcji! Instrukcje języka oddzielamy średnikami (jeśli zapisujemy w tym samym wierszu). Czasem blok kilku instrukcji otaczamy klamrami { } zazwyczaj we wnętrzu instrukcji warunkowych i iteracyjnych (np. if, for, while) o nich za chwilę <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> instrukcja1; { instrukcja2; instrukcja3; instrukcja4; } </SCRIPT> traktowany w całości jako blok instrukcji

49 Typy instrukcji - przypisania (nadania wartości); - warunkowe - pętle - wykonania funkcji (metody obiektu)

50 Instrukcja przypisania zmienna = wyrażenie; Po lewej stronie znaku = tylko nazwa zmiennej!!! Po prawej stronie znaku = piszemy wyrażenie (bardzo podobne jak w Excelu), zawierające liczby, operatory, nawiasy okrągłe, funkcje metody obiektów, oraz zmienne o ZNANYCH WARTOŚCIACH Wyrażenie jest obliczane i jego wartość przechowana w zmiennej Przykłady: x=5; alfa= 3*x; b15=(3-x)+2/alfa;

51 Instrukcja wypisania na ekranie document.write (element); document to wbudowany obiekt w Javascript, a write (pisz) to jedna z jego funkcji (tzw. metoda) identyfikator obiektu i identyfikator jego metody oddzielamy kropką Przykład <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> document.write ("To jest zwykły tekst<br />"); x=5; //przypisujemy wartość zmiennej // wyświetlamy jej wartość document.write("wartość zmiennej <I>x</I> : "+x+"<br />"); napis="mateusz " + 'Kowalski'; document.write(napis); </SCRIPT> Jak widzimy można wysyłać znaczniki (do pozycjonowania, formatowania itp.)

52 Obiekt Math (uwaga! z dużą literą M) Wbudowany obiekt Math zawiera wartości matematyczne, jako właściwości (ang. property) i metody (ang. method). Są tutaj przechowywane pewne stałe matematyczne: Math.property lub gotowe funkcje Math.method gdzie property lub method jest jednym z podanych niżej elementów.

53 property (właściwości) E e - stała Eulera, która wynosi ok PI wartość liczby π, czyli ok

54 method (metody) abs(wyrażenie) cos(wyrażenie) sin(wyrażenie) tan(liczba) ceil(liczba) floor(liczba) round(liczba) exp(liczba) wartość bezwzględna liczby funkcje trygonometryczne (argument w radianach!!!) zaokrąglenie do całkowitej w górę zaokrąglenie do całkowitej w dół zaokrąglenie do najbliższej całkowitej e x UWAGA!!! log(liczba) logarytm naturalny liczby! pow(liczba1,liczba2) random() sqrt(liczba) wartość liczby1 podniesionej do potęgi liczby2 wartość pseudolosowa z przedziału (0,1) bez argumentu pierwiastek kwadratowy liczby

55 Przykłady: <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> document.write(math.sin(4*math.pi/180)+"<br />"); </SCRIPT> lub wykorzystując zmienną: <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> wynik=math.sin(3*math.pi/180); document.write(wynik); </SCRIPT>

Informatyka MPDI 3 semestr

Informatyka MPDI 3 semestr Informatyka MPDI 3 semestr Wykład 2 CSS JavaScript CSS arkusze stylów opiera się na zasadzie określania cech elementy dzięki atrybutowi style ... Styl może mieć wiele cech,

Bardziej szczegółowo

CSS (kaskadowe arkusze stylów) to narzędzie do formatowania dokumentu. Obecna wersja to CSS 2.1

CSS (kaskadowe arkusze stylów) to narzędzie do formatowania dokumentu. Obecna wersja to CSS 2.1 CSS (kaskadowe arkusze stylów) to narzędzie do formatowania dokumentu. Obecna wersja to CSS 2.1 Wstawianie stylów Przeglądarka wyświetla strony pozbawione stylów autorskich, stosując własne, wbudowane

Bardziej szczegółowo

Technologie prezentacji w aplikacjach internetowych dr inż. Marek Wojciechowski

Technologie prezentacji w aplikacjach internetowych dr inż. Marek Wojciechowski Technologie prezentacji w aplikacjach internetowych dr inż. Marek Wojciechowski Marek.Wojciechowski@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/mwojciechowski/wsnhid Plan przedmiotu Podstawowe technologie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie stron www

Projektowanie stron www Projektowanie stron www Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest poznanie podstaw projektowania stron WWW w zakresie stosowania języków ich przygotowania: HTML, CSS i JavaScript. Realizacja zajęć Zajęcia są

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH JĘZYK (X)HTML. Agenda wykładu. Zaliczenie przedmiotu 2012-01-09. Kolokwium z wykładu na ostatnich zajęciach!!!

PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH JĘZYK (X)HTML. Agenda wykładu. Zaliczenie przedmiotu 2012-01-09. Kolokwium z wykładu na ostatnich zajęciach!!! Programowanie Stron Internetowych 2 PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH dr inż. Łukasz Bartczuk bartczuk@kik.pcz.pl Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska p. 517 Agenda wykładu Język

Bardziej szczegółowo

Podstawy HTML i styli CSS. selektor {właściwość1: wartość1; właściwość2: wartość2}

Podstawy HTML i styli CSS. selektor {właściwość1: wartość1; właściwość2: wartość2} Kaskadowe arkusze stylów (CSS) W trakcie projektowania własnego serwisu w języku HTML napotkamy problem z określeniem precyzyjnego pozycjonowania tekstu i grafiki oraz elastycznym formatowaniem tekstu.

Bardziej szczegółowo

HTML & CSS. Spis treści

HTML & CSS. Spis treści HTML & CSS Spis treści 1. HTML... 2 1.1. Podstawy... 2 1.2. Struktura dokumentu... 2 1.3. Nagłówek... 2 1.4. Bloki tekstu... 3 1.5. Tekst... 4 1.6. Listy... 4 1.7. (Hiper)łącza... 5 1.8. Tabele... 5 1.9.

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web

Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web Arkadiusz Curulak Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web część I Wprowadzenie do HTML i CSS Olsztyn 2001 Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web część I Wprowadzenie do HTML

Bardziej szczegółowo

Informatyka i Multimedia [IM] dr inż. Michał Głębowski

Informatyka i Multimedia [IM] dr inż. Michał Głębowski [IM] dr inż. Michał Głębowski Plan zajęć bazy danych (cz.2) teoria, definicje, tabele, relacje język SQL, interfejs, zapytania MySQL, własna baza język (x)html budowa, struktura, tagi, CSS, walidacja,

Bardziej szczegółowo

Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych

Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych Projektowanie architektury informacji stron WWW Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych Spis treści I. Wstęp... 6 II. Warsztat webmastera... 6 III. Szablon strony WWW... 7 IV. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Paweª Witkowski. Jesie«2014

Paweª Witkowski. Jesie«2014 Bazy Danych i Usªugi Sieciowe Wst p do usªug sieciowych Paweª Witkowski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesie«2014 P. Witkowski (Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. I Jesie«2014

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika I

Interfejs użytkownika I Interfejs użytkownika I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Interfejs użytkownika I 1 Plan wykładu Formatowanie HTML za pomocą arkuszy stylów CSS Język XML ogólna struktura dokumentów opis struktury za

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4... 12 Akapit... 12 Ćwiczenie 5... 13 Tekst pogrubiony... 13 Tekst pochylony... 13 Tekst podkreślony... 13 Ćwiczenie 6...

Ćwiczenie 4... 12 Akapit... 12 Ćwiczenie 5... 13 Tekst pogrubiony... 13 Tekst pochylony... 13 Tekst podkreślony... 13 Ćwiczenie 6... Zawartość Wyjaśnienie...3 Edytory...3 Windows...3 Pajączek...3 CoreEditor...3 Ager Web Edytor...3 EdHTML...3 Edytor Znaczników HTML - ezhtml...4 HateML Pro...4 JTHTML...4 ked...4 PSPad...4 Web Edit...5

Bardziej szczegółowo

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista HTML kurs podstawowy Wykład: język znaczników, atrybuty, XML, XHTML, rodzaje znaczników, wybór edytora, struktura dokumentu, head, title, body, kodowanie, utf-8, iso-8859-2, meta, link, akapit, font, color,

Bardziej szczegółowo

"Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski

Promocja multimedialna strony web. autor: Piotr Ciechomski "Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski Konspekt zajęć "Promocja multimedialna strony web". 1. Wprowadzenie do zajęć, przedstawienie warunków zaliczenia. Zajęcia organizacyjne. 2.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Zakres tematyczny zajęć Rozmieszczanie elementów za pomocą CSS; JavaScript wprowadzenie, zagadnienia podstawowe; Wykorzystanie JavaScript-u do kontroli formularzy. Rozmieszczanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE STRON WWW

PROJEKTOWANIE STRON WWW PROJEKTOWANIE STRON WWW Pierwszy protokół umożliwiający połączenie się komputerów w WWW (World Wide Web) wg określonego adresu IP karty sieciowej komputera był protokół TCP/IP. W dzisiejszych czasach jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE STRON WWW

PROJEKTOWANIE STRON WWW PROJEKTOWANIE STRON WWW Pierwszy protokół umożliwiający połączenie się komputerów w WWW (World Wide Web) wg określonego adresu IP karty sieciowej komputera był protokół TCP/IP. W dzisiejszych czasach jest

Bardziej szczegółowo

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych WebDesign Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Program zajęć Wprowadzenie, czyli jak to działa? (w uproszczeniu) HTML ewolucja języka W3C HTML versus XHTML Web design struktura strony

Bardziej szczegółowo

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne.

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Podstawy tworzenia stron internetowych w HTML u dla wszystkich HTML??? nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Opracował: Krzysztof Dzierbicki KADEK - 2003 - 1 - - 2 - Wiek XXI charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe arkusze stylów cz. 2

Kaskadowe arkusze stylów cz. 2 Formatowanie wyglądu tekstu Właściwości związane z czcionką Wybór czcionki Tworzenie czcionki pochyłej Pogrubianie czcionki Określanie wielkości czcionki Wykorzystanie kapitalików Określanie wysokości

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika II

Interfejs użytkownika II Interfejs użytkownika II wykład prowadzi Mikołaj Morzy Interfejs użytkownika 1 Plan wykładu Formularze HTML Wprowadzenie do języka JavaScript Zmienne, wyrażenia i operatory Struktury kontrolne, instrukcje

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe Arkusze Stylów CSS

Kaskadowe Arkusze Stylów CSS ITA-103 Aplikacje Internetowe Piotr Bubacz Moduł 2 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Przykładowe rozwiązanie...

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Learning Web Design: A Beginner s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics Tłumaczenie: Aleksander Lamża (wstęp, rozdz. 1 11), Wojciech Moch (rozdz. 12 22, dodatki), z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe

Technologie internetowe Technologie internetowe Cascading Style Sheets Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu Wprowadzenie Wstawienie arkusza CSS, Reguły CSS Drzewo dokumentu Grupowanie, jednostki

Bardziej szczegółowo

Szkielety tworzenia aplikacji

Szkielety tworzenia aplikacji Szkielety tworzenia aplikacji dr inż. Andrzej Grosser Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Rok akademicki 2013/14 Kwestie organizacyjne Kontakt: mail: andrzej.grosser@icis.pcz.pl

Bardziej szczegółowo

Arkusze stylów CSS Cascading Style Sheets

Arkusze stylów CSS Cascading Style Sheets Arkusze stylów CSS Cascading Style Sheets HTML a CSS HTML odpowiada za strukturę tworzonej witryny internetowej i poszczególnych dokumentów (ich stronę semantyczną) CSS odpowiada za wizualną prezentację

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5, JavaScript, CSS3 i jquery Łukasz Bartczuk Moduł 1 Podstawy tworzenia stron internetowych Agenda Podstawy stron internetowych Przegląd języka HTML Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla pocz¹tkuj¹cych webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla pocz¹tkuj¹cych webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla pocz¹tkuj¹cych webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice Autor: Jennifer Niederst Robbins T³umaczenie: Anna Trojan ISBN: 978-83-246-1375-5 Tytu³ orygina³u:

Bardziej szczegółowo