Mechatronika PWSW. Informatyka. Wykład 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mechatronika PWSW. Informatyka. Wykład 2"

Transkrypt

1 Mechatronika PWSW Informatyka Wykład 2

2 Strony WWW (World Wide Web) Mosaic pierwsza przeglądarka 1993 Internet Explorer Opera Firefox(Mozilla) Safari Chrome(Google)

3 HTML HTML (ang. HyperText Markup Language, pol. hipertekstowy język znaczników) język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych HTML kod źródłowy języka, można bezpośrednio pisać korzystając z edytora tekstu nieformatowanego (ASCII) np. Notatnik zapis w pliku tekstowym ASCII, z rozszerzeniem htm lub html HTML zdefiniowanie sposobu strukturalnej i wizualnej prezentacji dokumentu w przeglądarce internetowej, osadzanie ciągów instrukcji języków skryptowych, wpływających na zachowanie przeglądarek lub innych parserów HTML przeglądarka dla przesyłu dokumentów HTML korzysta przede wszystkim z protokołu HTTP (hypertext transfer protocol) ale także bezpieczniejszego (szyfrowanego) protokołu HTTPS.

4 Dynamiczny HTML lub DHTML (ang. Dynamic HyperText Markup Language, dynamiczny hipertekstowy język znaczników) techniki służące do dynamicznej zmiany treści, wyglądu, zachowania dokumentu HTML w przeglądarce umożliwiające interakcję strony WWW z użytkownikiem i stosowanie efektów wizualnych plik HTML - tekst nieformatowany małe pliki łatwe do przesyłu w sieci

5 PODSTAWOWA STRUKTURA dokumentu HTML konfiguracja treść strony <HTML> <HEAD> <TITLE> Tytuł w nagłówku okna </TITLE> </HEAD> <BODY> Tu są elementy pojawiające się na stronie </BODY> </HTML>

6 Znaczniki (tagi) postać ogólna <ZNACZNIK atrybuty> zawartość </ZNACZNIK> atrybuty są opcjonalne (niekonieczne) znacznik otwierający znacznik zamykający

7 Przykład dla znacznika opisującego hiperłącze <A href="http://onet.pl"> Onet </A> nazwa atrybutu wartość atrybutu zawartość

8 Znaczniki podstawowe (jest ich ok. 80) Strukturalne (pewien obiekt), np. P akapit H1 akapit nagłówkowy TABLE tabela UL, LI listy DIV, SPAN grupujące IMG obraz i inne Prezentacyjne określające formę np. B pogrubienie I italic U - podkreślenie Hiperłącza (kotwice) A

9 Zagnieżdżanie znaczników <P> Tekst1<B><I> Tekst2 </I> Tekst 3</B></P> Tekst1 Tekst2 Tekst3 np. <TD><IMG src="obraz.jpg" /></TD> obrazek w komórce tabeli UWAGA: ciąg spacji HTML traktuje jak jedną przy konieczności użycia kilku spacji stosuje się twarde spacje text text

10 Znaczniki elementów pustych (bez zawartości) <ZNACZNIK atrybuty/> można pisać: <ZNACZNIK> </ZNACZNIK> przykładowo: <BR /> wymuszona zmiana wiersza <IMG /> grafika <INPUT /> pole formularza <BR/> lecz zgodnie z XHTML powinno być: <BR /> ze spacją

11 Wybrane znaczniki Akapit tekstowy - znacznik <P> - Przykłady: <P> Tytuł </P> <P> Tytuł2 </P> wybór kroju, koloru, rozmiaru czcionki przez atrybut style i jego cechy o tym za chwilę Dawniej określał to znacznik <FONT> ale niezalecany dla nowszych standardów HTML Akapity nagłówkowe określonych gotowych stylów <H1> Nagłówek pierwszy </H1> <H2> Nagłówek drugi </H2> <H3> Nagłówek trzeci </H3> <H4> Nagłówek czwarty</h4> <H5> Nagłówek piąty</h5> <H6> Nagłówek szósty</h6>

12 Linie poziome znacznik HR pusty nie ma znacznika zamykającego <HR style="tu opis stylu"/>

13 Styl czcionki <B> tekst </B> <I> tekst </I> <U> tekst </U> pogrubiona kursywa podkreślona Stosuje się tylko lokalnie, np. wewnątrz akapitu dla krótkiego fragmentu tekstu <P>Litwo, <B> Ojczyzno </B> moja</p> tylko jedno słowo pogrubione

14 Kolor tła strony jako atrybut znacznika BODY <BODY style="background-color:nazwa koloru"> motywy lub obrazek w tle strony można zdefiniować innymi parametrami stylu dla BODY np. background-image

15 Kolory white aqua silver gray blue fuchsia lime red teal olive yellow maroon navy Oprócz nazw ang. można podawać 3 dwupozycyjne liczby w układzie szesnastkowym (cyfry ABCDEF), określające nasycenie składowych RGB (red, green, blue) od 00 (minimum) do FF (maksimum = ) np. #17AACF R G B czyli np. #00FF00 to zielony

16 Tabele <TABLE BORDER="1">. </TABLE> <TR> </TR> znacznik wiersza <TD> </TD> znacznik kolumny Przykład: <TABLE BORDER="1"> <TR> <TD> AA </TD> <TD> AB </TD></TR> <TR> <TD> BA </TD> <TD> BB </TD> </TR> <TR> <TD> CA </TD> <TD> CB </TD> </TR> </TABLE>

17 Lista wypunktowana <UL> <LI> tekst punktu pierwszego </LI> <LI> tekst punktu drugiego </LI> <LI> tekst punktu trzeciego </LI> </UL> Lista numerowana <OL> <LI> tekst punktu pierwszego </LI> <LI> tekst punktu drugiego </LI> <LI> tekst punktu trzeciego </LI> </OL>

18 Przykład <ol> <li>punkt 1.</li> <li>punkt 2. <ul> <li>podpunkt 1.</li> <li>podpunkt 2.</li> </ul> </li> </ol> efekt 1. Punkt Punkt 2. Podpunkt 1. Podpunkt 2.

19 Grafika znacznik IMG <IMG SRC="ścieżka_do_pliku/nazwa_pliku" /> <IMG SRC="OBRAZY/plik.jpg" style="opis_stylu"/> folder podrzędny względem tego, w którym jest plik HTML

20 Odsyłacze (link hiperłącze) Odsyłaczem jest konstrukcja, która wskazuje pewien adres (zakładka na tej samej stronie, inna strona, inny adres URL) i pozwala skoczyć do niego za pomocą kliknięcia na niej myszką. <A HREF= "adres URL" >Element, który należy kliknąć </A> Np. <A HREF= " > Wirtualna Polska </A> <A HREF="http://www.microsoft.com/poland/ > Możesz zaglądnąć pod ten adres </A> <A HREF="./reklama.htm"> <IMG SRC="reklama.jpg" /> </A>

21 Formularze <FORM> <SELECT name="typy" multiple="multiple"> <OPTION selected="selected">rock and roll</option> <OPTION>Jazz</OPTION> <OPTION>Blues</OPTION> </SELECT> <INPUT type="radio" name="wybor" value="p" />Podstawowe <INPUT type="radio" name="wybor" value="s" />Średnie <INPUT type="radio" name="wybor" value="w" />Wyższe Wpisz tekst:<input type="text" name="t1" size="20"/> <INPUT type="submit" value="ok" name="b1" /> <INPUT type="reset" value="reset" name="b2" /> ta sama nazwa cd.

22 <INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="ok" VALUE="B" /> OK <TEXTAREA NAME="TEKST" ROWS="5" COLS="20"> MIEJSCE NA WIĘKSZY TEKST </TEXTAREA><BR /> </FORM>

23 efekt

24 Dla obsługi danych wpisanych do formularzy (np. ich wysłanie na serwer w celu zapisu czy też analizy) konieczne jest zastosowanie specjalnych metod

25 Przykład dokumentu HTML <HTML> <HEAD> <TITLE> Moja strona </TITLE> </HEAD> <BODY bgcolor="gray"> <H1> To jest moja strona </H1> <HR /> <TABLE> <TR> <TD> AA </TD> <TD> AB </TD></TR> <TR> <TD> BA </TD> <TD> BB </TD> </TR> <TR> <TD> CA </TD> <TD> CB </TD> </TR> </TABLE> <UL> <LI> <A HREF='http://www.onet.pl>Onet</A> <LI> <A HREF='http://www.google.pl>GOOGLE</A> <LI> <A HREF='http://www.interia.pl>Interia</A> </UL> </BODY> </HTML> HEAD tabela lista hiperłączy BODY

26 CSS arkusze stylów <TABLE style=" lista cech stylu">... Styl może mieć wiele parametrów: <TABLE style=" background-color:#ff0000; border:2px solid red;">... cechy oddzielamy średnikami cecha1:wartość; cecha2:wartość itd.

27 Definicje stylów znaczników lub klasy 1. bezpośrednio w elemencie <P style="color:red"> To jest tekst </P> 2. w bloku HEAD <HTML><HEAD><TITLE>Indeks: elementy</title> <style type="text/css"> p {font-size: 144px;}.czerwony {background-color:#ff0000;border:1px solid black;} #moj {background-color:#00cc00;} identyfikator </style> </head> <BODY> <P> To jest tekst 1</P> <TABLE class="czerwony" style="margin:0 auto;font-size:40px;"> <TR><TD>AAA</TD> <TR><TD id="moj">bbb</td></tr></table> </BODY></HTML> tag klasa

28 3. W osobnym pliku Plik style.css p {font-size: 44px;}.czerwony {background-color:#ff0000;} Plik index.html <HTML><HEAD><TITLE>Indeks: elementy</title> <link rel=stylesheet href="style.css" type="text/css">'; </head> <BODY> <P> To jest tekst 1</P> <TABLE class="czerwony"> <TR><TD>AAA</TD></TR></TABLE> </BODY></HTML>

29 Przykładowe cechy stylów Styl Opis Przykładowa wartość background-color kolor tła red background-image adres tła graficznego url('rys.gif') border-color kolor ramki #33FF99 border-style styl i wygląd obramowania solid dotted dashed border grubość, styl i kolor ramki 1px solid green cursor wygląd kursora hand color kolor czcionki tekstu yellow font-family rodzaj oraz rodzina czcionki Arial sans-serif font-size wielkość czcionki 14px font-style styl czcionki italic

30 font-weight grubość (waga) czcionki bold lighter height wysokość elementu 10cm left top odległość od lewej (górnej) krawędzi 20px 10mm 2in (cale) 10cm text-align wyrównanie poziome tekstu left text-decoration wygląd tekstu underline vertical-align wyrównanie w pionie top width szerokość elementu 200px margin padding odległość od zewnętrznego elementu odległość od krawędzi elementu 10px 20px 30px 50px (góra prawy dół lewy) jak wyżej Pełny opis możliwych do zastosowania cech stylów: np.

31 Przykładowo: <DIV style="border:1px solid red; width:600px;backgroundcolor:yellow;margin:0 auto;"> <DIV style=" border:1px solid black; margin:20px 20px 20px 20px;padding: 100px 20px 200px 60px;text-align:center;background-color:grey;" > <p style="background-color:white;margin:0;font-size:44px;">tekst w komórce</p> </DIV> </DIV> Obejrzeć efekt w przeglądarce margin padding

32 Przykładowo: <head><style type="text/css"> body{font: 14px helvetica, sans-serif;} td {font: 14px helvetica, sans-serif;} p.gruby {font: bold 16px helvetica, sans-serif;} </style></head> i dalej.. <BODY>. <table style="border: 3px solid green;"><tr><td>.. itd </table> <p class="gruby"> tekst akapitu </p>.

33 JavaScript Język programowania: interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy. JavaScript jest oddzielnym językiem, nie jest uproszczoną wersją Javy. Osadzany w innych programach, na przykład w plikach HTML, interpreter zaimplementowany we wszystkich przeglądarkach Ma dostęp do obiektów otoczenia (np. modelu obiektowego przeglądarki internetowej DOM Dynamic Object Model), można sprawować nad tym otoczeniem kontrolę

34 Porównanie JavaScript Interpretowany przez klienta Tworzy skrypty, które mogą być bezpośrednio wstawiane do stron HTML Łatwy Java Wykonywany przez klienta Tworzy "aplety", które są wywoływane ze strony HTML Wymaga doświadczenia programistycznego

35 Wstawienie skryptu do dokumentu HTML Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w dokumentach HTML. Skrypt JavaScript umieszczane są między znacznikami <SCRIPT> i </SCRIPT>. <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> treść skryptu </SCRIPT> Treść skryptu stanowią instrukcje wykonawcze (pisane w osobnych wierszach) Można pisać dwie instrukcje w jednym wierszu (trzeba je wtedy oddzielać znakiem ; Instrukcje wykonywane są po kolei od pierwszej do ostatniej

36 Wykorzystanie skryptu Javascript w dokumencie HTML <HTML><HEAD></HEAD> <BODY> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> // obiekt document i jego metoda write - wypisanie tekstu document.write ("To jest zwykły tekst<br/>"); document.write ("<BR/>"); // wysyłamy znacznik html //przypisujemy wartość zmiennej x=5; //... i wyświetlamy jej wartość document.write("wartość zmiennej <I>x</I> : ",x); document.write ("<BR>To jest liczba PI:",Math.PI); </SCRIPT> </BODY></HTML> obiekt

37 Zasady tworzenia skryptów JavaScript Komentarze Komentarz o kilku wierszach, /* treść komentarza */ Jednowierszowy komentarz // tekst

38 Można tu tworzyć zmienne przechowujące wartości (liczbowe, tekstowe, logiczne i inne) Nazwa zmiennej musi się zaczynać od litery potem ciąg liter lub cyfr (bez spacji) dopuszczalny w nazwie znak _ Ważne duże i małe litery. Najczęściej zmienną tworzy tzw. instrukcja przypisania (nadania wartości) np. x=5 y=12 z= x+y v=x/z+(1-x)/y zmienna = wyrażenie Zamiast = mogą być też inne operatory przypisania Wyrażenia po prawej stronie znaku = budujemy bardzo podobnie jak w Excelu

39 Operatory Arytmetyczne: + - * / %(reszta z dzielenia) Przypisania: = = x+=5 odpowiada x=x+5, zwiększ o 5 = x =2 odpowiada x=x 2, zmniejsz o 2 *= x*=3 odpowiada x=x*3, pomnóż x przez 3 /= x/=5 odpowiada x=x/5, podziel x przez 3 %= x%=5 odpowiada x=x%5 (reszta z dzielenia x przez 5) Przykładowo: x = 7; x++; x += 4; x - -; x %= 10; + też konkatenacja (łączenie tekstów) "Mateusz" + "Kowalski" stałe tekstowe " lub '

40 Operatory porównania ==!=(nierówne) <= < > >= Przykładowo: 4==5 3>=x 3!=4 (x=2)<(3*y+50); Porównania używane są w instrukcji if i pętlach warunkowych Można też przypisywać ich wartość wartość do zmiennej typu Boolean

41 Operatory logiczne koniunkcja (i) && alternatywa (lub) negacja! true && false daje false!false daje true

42 Instrukcja wypisania na ekranie document.write (elementy); document to wbudowany obiekt w JavaScript, a write (pisz) to jedna z jego funkcji (tzw. metoda) identyfikator obiektu i identyfikator jego metody oddzielamy kropką Przykład <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> document.write ("To jest zwykły tekst<br />"); x=5; //przypisujemy wartość zmiennej // wyświetlamy jej wartość document.write("wartość zmiennej <I>x</I> : ",x,"<br />"); napis="mateusz " + 'Kowalski'; document.write(napis); </SCRIPT> Jak widzimy można wysyłać do przeglądarki znaczniki HTML(dla pozycjonowania, formatowania itp.)

43 W document.write elementy w nawiasie okrągłym oddzielamy przecinkami, (lub znakiem +) teksty piszemy otoczone znakami " " lub ' ' elementami mogą być nazwy zmiennych lub wyrażenia wtedy wyświetlana jest ich wartość x=6; y=8; document.write("wartość zmiennej <I>x</I> : ", x, "<BR />"); document.write("stosunek x do y wynosi : ",x/y, "<BR />"); document.write("suma x i y wynosi : ",(x+y), "<BR />");

44 Interaktywne podawanie wartości zmienna = prompt ("Tekst zachęty"); Metoda prompt powoduje otwarcie okienka do wpisania wartości. Wartość zmiennej jest typu tekstowego, aby wykonywać działania arytmetyczne należy skonwertować ją na liczbę wykorzystując funkcję Number(x). <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> x= prompt ("Podaj x:"); y= prompt ("Podaj y:"); z=x+y; document.write(z, "<BR>"); //tu zadziała "sklejenie" v=number(x)+number(y); document.write(v, "<BR>");//tu dodawanie arytmetyczne </SCRIPT>

45 Obiekt Math Obiekt Math przechowuje wartości matematyczne, jako właściwości i metody. Są tutaj przechowywane pewne stałe i funkcje matematyczne. Składnia: Math.stała (właściwość) lub Math.funkcja (metoda) gdzie property lub method jest jednym z podanych niżej elementów.

46 właściwości E e - stała Eulera, która wynosi ok PI wartość liczby π, czyli ok i inne np. LN2

47 metody abs(wyrażenie) cos(wyrażenie) sin(wyrażenie) tan(liczba) ceil(liczba) floor(liczba) round(liczba) exp(liczba) wartość bezwzględna liczby funkcje trygonometryczne (argument w radianach) zaokrąglenie do całkowitej w górę zaokrąglenie do całkowitej w dół zaokrąglenie do najbliższej całkowitej e x log(liczba) logarytm naturalny liczby! pow(liczba1,liczba2) random() sqrt(liczba) wartość liczby1 podniesionej do potęgi liczby2 wartość pseudolosowa z przedziału (0,1) pierwiastek kwadratowy liczby

48 Instrukcje Instrukcje języka oddzielamy średnikami (jeśli zapisujemy w tym samym wierszu). Blok instrukcji otaczamy klamrami { } zazwyczaj w ciele funkcji, instrukcjach warunkowych i iteracyjnych (np. if, for, while) Jeszcze raz przypomnijmy.. Ważne są duże i małe litery w identyfikatorach (nazwach) zmiennych, obiektów, metod, funkcji!!!!

49 Instrukcja przypisania zmienna operator_przypisania [wyrażenie]; Po lewej stronie operatora tylko nazwa zmiennej!!! inicjowanej (pierwszy raz definiowanej) lub istniejącej i przedefiniowywanej. Po prawej stronie operatora piszemy wyrażenie (bardzo podobne jak w Excelu), zawierające liczby, operatory, nawiasy okrągłe, funkcje metody obiektów, oraz zmienne o ZNANYCH WARTOŚCIACH Wyrażenie jest obliczane i jego wartość przechowana w zmiennej Wyrażenie jest opcjonalne (pomijamy w przypadku operatorów ++ i --) opcjonalność określają nawiasy [ ] Przykłady: x=5; alfa= 3*x; b15=(3-x)+2.7/alfa; b15++; x+=4; stałe - liczby dziesiętne z KROPKĄ!!!

50 Oczywiście ważna jest kolejność instrukcji przypisania! a=5; a++; //to ma sens b++; //jeśli nieznane b - błąd b=5; a=78 a= a+4; //zmiana wartości a a+=4 ; //tak też można zapisać zwiększenie wartości a o 4

51 Przykład pisania wyrażeń zapis w skrypcie JavaScript y = sin 2 x x 3 3 ( x ) x x=math.pi; //musimy określić wartość x y= (Math.pow(Math.sin(x),2) - Math.pow((x-3)*x,1/3)) /(Math.abs(Math.pow(x,-3))+4); document.write(y); łatwo o błędy (dużo nawiasów!) Uwaga: wolno spacje, ale nie wewnątrz nazw wolno przenieść do następnego wiersza

52 jak sobie ułatwić? wprowadzać zmienne pomocnicze liczymy etapami. y = sin 2 x x 3 3 ( x ) x <SCRIPT language="javascript"> x=math.pi; //jak poprzednio L1= Math.pow(Math.sin(x),2); L2=Math.pow((x-3)*x,1/3); L= L1- L2;//licznik M= Math.abs(Math.pow(x,-3))+4; //mianownik y= L/M; //wynik document.write(y); </SCRIPT>

53 Debugging detekcja błędów kodu JavaScript Przykładowo: document.write("log(5)<br />"); document.write(math.log(5)/math.log(10)+"<br />"); W IExplorerze Menu Narzędzia (Narzędzia developerskie - F12) w oknie konsoli klikamy menu Skrypt Po odświeżeniu strony w konsoli pojawi się komunikat: SCRIPT5009: Brak definicji math

54 Instrukcja warunkowa if...else Instrukcja if powoduje wykonanie kodu źródłowego instrukcja1 tylko wtedy, gdy warunek logiczny jest spełniony. Jeżeli zostanie użyty poszerzony wariant instrukcji if, to po spełnieniu warunku zostanie wykonany kod instrukcja1 lecz w przeciwnym wypadku zostanie wykonany kod instrukcja2. if (warunek) { kod wykonywany jeżeli warunek spełniony } else { kod wykonywany jeżeli warunek nie spełniony } blok else opcjonalny (niekonieczny)

55 Przykład dla instrukcji warunkowej <HTML><HEAD></HEAD><BODY> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> document.write ("Sprawdzenie<BR>"); x=math.log(1); //przypisujemy wartość zmiennej //.. i wyświetlamy jej wartość document.write("wartość zmiennej <I>x</I> : "+x+"<br />"); if (x>0) document.write("liczba dodatnia"); // warunkowo else document.write("ujemna lub 0"); </SCRIPT> </BODY></HTML>

56 można zagnieżdżać instrukcje if x=math.log(1.1); //przypisujemy wartość zmiennej //.. i wyświetlamy jej wartość document.write("wartość zmiennej <I>x</I> : "+x+"<br />"); if (x<0) document.write("liczba ujemna"); // warunkowo else if (x==0) document.write("liczba równa 0"); // warunkowo else document.write("dodatnia");

57 Pętla for Pętla for powtarza instrukcje wnętrza pętli aż do momentu, aż testowany warunek staje się fałszywy. W JavaScript pętla for jest podobna do pętli w Java i C.

58 Pętla for posiada następującą składnię: lub for ( inicjalizacja licznika; test_logiczny; inkrementacja ) instrukcja; for ( inicjalizacja licznika; test_logiczny; inkrementacja ) { } instrukcja1; instrukcja2;... w klamrach { } instrukcje wewnętrzne

59 Przykład dla iteracji for <HTML> <HEAD></HEAD> <BODY> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> for (i=0; i<11; i++) { document.write(i+"<br>"); } </SCRIPT> </BODY></HTML>

60 Pętla while while (warunek) { instrukcje } Pętla wykonuje iterację (powtarza instrukcję) gdy warunek spełniony, gdy nie, to przechodzi dalej. Sprawdzenie warunku na początku. n = 0; x = 0; while( n < 10 ) { n ++; x += n; document.write(x+"<br>"); }

61 Pętla do while do instrukcja while (warunek); Wykonuje iterację (powtarza instrukcję) gdy warunek spełniony, gdy nie, to przechodzi dalej. Sprawdzenie warunku na końcu. n = 0; x = 0; do { n ++; x += n; document.write(x+"<br>"); } while ( n < 10 )

62 Pętle while i do.. while różnią się tym, że w pętli while warunek może być od razu fałszywy i instrukcja nigdy się nie wykona, zaś w pętli do.. while instrukcja zawsze jest co najmniej raz wykonana.

63 Przykład <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> for (i=0; i<91; i++) { document.write(i+" " +Math.sin(i*Math.PI/180) +"<br>"); } </SCRIPT> metoda write może też być wieloargumentowa (argumenty oddzielane przecinkami)

64 alert Metoda dla obiektu window, tworząca okienko dialogowe z napisem informacyjnym. <script language="javascript"> alert("witaj!"); </script> dokładnie window.alert, ale domyślny obiekt to window

Informatyka 2MPDI. Wykład 4

Informatyka 2MPDI. Wykład 4 Informatyka 2MPDI Wykład 4 Strony WWW (World Wide Web) Mosaic pierwsza przeglądarka 1993 Internet Explorer Opera Firefox(Mozilla) Safari Chrome(Google) HTML HTML (ang. HyperText Markup Language, pol. hipertekstowy

Bardziej szczegółowo

Informatyka MPDI 3 semestr

Informatyka MPDI 3 semestr Informatyka MPDI 3 semestr Wykład 2 CSS JavaScript CSS arkusze stylów opiera się na zasadzie określania cech elementy dzięki atrybutowi style ... Styl może mieć wiele cech,

Bardziej szczegółowo

Informatyka M1T1 sem.2

Informatyka M1T1 sem.2 Informatyka M1T1 sem.2 Wykład 3 Bezpieczeństwo sieci Linux HTML Bezpieczeństwo w sieci Zagrożenia: - dostęp do przechowywanych danych (odtajnienie, podmiana-fałszerstwo, utrata) - dostęp do transmitowanych

Bardziej szczegółowo

CSS (kaskadowe arkusze stylów) to narzędzie do formatowania dokumentu. Obecna wersja to CSS 2.1

CSS (kaskadowe arkusze stylów) to narzędzie do formatowania dokumentu. Obecna wersja to CSS 2.1 CSS (kaskadowe arkusze stylów) to narzędzie do formatowania dokumentu. Obecna wersja to CSS 2.1 Wstawianie stylów Przeglądarka wyświetla strony pozbawione stylów autorskich, stosując własne, wbudowane

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Piotr Bubacz Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Piotr Bubacz 2008 Piotr Bubacz. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników uczelni oraz

Bardziej szczegółowo

Projektowanie stron www

Projektowanie stron www Projektowanie stron www Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest poznanie podstaw projektowania stron WWW w zakresie stosowania języków ich przygotowania: HTML, CSS i JavaScript. Realizacja zajęć Zajęcia są

Bardziej szczegółowo

C y z m m się ę b ęd ę zi z em e y m za z jmo m wa w ć?

C y z m m się ę b ęd ę zi z em e y m za z jmo m wa w ć? INTERNET i PROJEKTOWANIE STRON WWW WYKŁAD HTML 4.0, XHTML 1.0 Transitional, CSS 1.0 i 2.0, tabele, formularze, wyrażenia regularne, JavaScript, PHP, formularze, ciasteczka, dynamiczne generowanie treści,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4... 12 Akapit... 12 Ćwiczenie 5... 13 Tekst pogrubiony... 13 Tekst pochylony... 13 Tekst podkreślony... 13 Ćwiczenie 6...

Ćwiczenie 4... 12 Akapit... 12 Ćwiczenie 5... 13 Tekst pogrubiony... 13 Tekst pochylony... 13 Tekst podkreślony... 13 Ćwiczenie 6... Zawartość Wyjaśnienie...3 Edytory...3 Windows...3 Pajączek...3 CoreEditor...3 Ager Web Edytor...3 EdHTML...3 Edytor Znaczników HTML - ezhtml...4 HateML Pro...4 JTHTML...4 ked...4 PSPad...4 Web Edit...5

Bardziej szczegółowo

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www 1. Architektura www, HTTP, Cookies, HTML Historia rozwoju: Późne lata 60 projekt sieci ARPANet powstał jako inicjatywa Departamentu Obrony USA. 1969

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH JĘZYK (X)HTML. Agenda wykładu. Zaliczenie przedmiotu 2012-01-09. Kolokwium z wykładu na ostatnich zajęciach!!!

PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH JĘZYK (X)HTML. Agenda wykładu. Zaliczenie przedmiotu 2012-01-09. Kolokwium z wykładu na ostatnich zajęciach!!! Programowanie Stron Internetowych 2 PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH dr inż. Łukasz Bartczuk bartczuk@kik.pcz.pl Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska p. 517 Agenda wykładu Język

Bardziej szczegółowo

Technologie prezentacji w aplikacjach internetowych dr inż. Marek Wojciechowski

Technologie prezentacji w aplikacjach internetowych dr inż. Marek Wojciechowski Technologie prezentacji w aplikacjach internetowych dr inż. Marek Wojciechowski Marek.Wojciechowski@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/mwojciechowski/wsnhid Plan przedmiotu Podstawowe technologie

Bardziej szczegółowo

HTML. Witamy w wirtualnym języku HTML

HTML. Witamy w wirtualnym języku HTML HTML Witamy w wirtualnym języku HTML ostatni WYJAŚNIENIE: Określenie "HTML" będzie używane w znaczeniu ogólnego języka opisującego strukturę dokumentów stron WWW. Zapoznając się z tym językiem poznasz

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web

Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web Arkadiusz Curulak Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web część I Wprowadzenie do HTML i CSS Olsztyn 2001 Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web część I Wprowadzenie do HTML

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika I

Interfejs użytkownika I Interfejs użytkownika I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Interfejs użytkownika I 1 Plan wykładu Formatowanie HTML za pomocą arkuszy stylów CSS Język XML ogólna struktura dokumentów opis struktury za

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Zakres tematyczny zajęć Rozmieszczanie elementów za pomocą CSS; JavaScript wprowadzenie, zagadnienia podstawowe; Wykorzystanie JavaScript-u do kontroli formularzy. Rozmieszczanie

Bardziej szczegółowo

HTML & CSS. Spis treści

HTML & CSS. Spis treści HTML & CSS Spis treści 1. HTML... 2 1.1. Podstawy... 2 1.2. Struktura dokumentu... 2 1.3. Nagłówek... 2 1.4. Bloki tekstu... 3 1.5. Tekst... 4 1.6. Listy... 4 1.7. (Hiper)łącza... 5 1.8. Tabele... 5 1.9.

Bardziej szczegółowo

Znaczniki HTML. Struktura dokumentu. Nagłówek strony

Znaczniki HTML. Struktura dokumentu. Nagłówek strony Znaczniki HTML HTML (HyperText Markup Language), po polsku język hipertekstowy. Podstawą budowy każdej strony internetowej jest język znaczników HTML. Składa się on z kilkudziesięciu komend, tzw. tagów.

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika II

Interfejs użytkownika II Interfejs użytkownika II wykład prowadzi Mikołaj Morzy Interfejs użytkownika 1 Plan wykładu Formularze HTML Wprowadzenie do języka JavaScript Zmienne, wyrażenia i operatory Struktury kontrolne, instrukcje

Bardziej szczegółowo

Informatyka i Multimedia [IM] dr inż. Michał Głębowski

Informatyka i Multimedia [IM] dr inż. Michał Głębowski [IM] dr inż. Michał Głębowski Plan zajęć bazy danych (cz.2) teoria, definicje, tabele, relacje język SQL, interfejs, zapytania MySQL, własna baza język (x)html budowa, struktura, tagi, CSS, walidacja,

Bardziej szczegółowo

Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych

Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych Projektowanie architektury informacji stron WWW Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych Spis treści I. Wstęp... 6 II. Warsztat webmastera... 6 III. Szablon strony WWW... 7 IV. Wybrane

Bardziej szczegółowo

"Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski

Promocja multimedialna strony web. autor: Piotr Ciechomski "Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski Konspekt zajęć "Promocja multimedialna strony web". 1. Wprowadzenie do zajęć, przedstawienie warunków zaliczenia. Zajęcia organizacyjne. 2.

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z językiem HTML i JavaScript, zasadami tworzenia stron WWW i umieszczania na nich skryptów w języku JavaScript.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z językiem HTML i JavaScript, zasadami tworzenia stron WWW i umieszczania na nich skryptów w języku JavaScript. Instrukcja laboratoryjna do ćwiczenia: 1. Cel ćwiczenia Strona internetowa w systemach unix-owych Celem ćwiczenia jest zapoznanie z językiem HTML i JavaScript, zasadami tworzenia stron WWW i umieszczania

Bardziej szczegółowo

Blok dokumentu.

Blok dokumentu. <div> </div> Blok dokumentu Polecenie div (blok, sekcja) jest jednym z najbardziej fundamentalnym poleceń języka HTML, które odgrywa kluczową rolę w grupowaniu wielu różnych elementów i pozycjonowaniu większych fragmentów

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Wykład: Plan spotkań 2 marca 2013 r. sala 307 15:00-19:55 (6 godzin), 23 marca 2013 r. sala 307 15:00-19:55 (6

Bardziej szczegółowo

Paweª Witkowski. Jesie«2014

Paweª Witkowski. Jesie«2014 Bazy Danych i Usªugi Sieciowe Wst p do usªug sieciowych Paweª Witkowski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesie«2014 P. Witkowski (Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. I Jesie«2014

Bardziej szczegółowo

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista HTML kurs podstawowy Wykład: język znaczników, atrybuty, XML, XHTML, rodzaje znaczników, wybór edytora, struktura dokumentu, head, title, body, kodowanie, utf-8, iso-8859-2, meta, link, akapit, font, color,

Bardziej szczegółowo

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne.

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Podstawy tworzenia stron internetowych w HTML u dla wszystkich HTML??? nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Opracował: Krzysztof Dzierbicki KADEK - 2003 - 1 - - 2 - Wiek XXI charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Szkielety tworzenia aplikacji

Szkielety tworzenia aplikacji Szkielety tworzenia aplikacji dr inż. Andrzej Grosser Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Rok akademicki 2013/14 Kwestie organizacyjne Kontakt: mail: andrzej.grosser@icis.pcz.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA NIE TYLKO DLA LAIKA

INFORMATYKA NIE TYLKO DLA LAIKA Paweł Tatarzycki INFORMATYKA NIE TYLKO DLA LAIKA Materiały edukacyjne W niniejszej publikacji położono nacisk na wskazanie praktycznych zastosowań rozwiązań informatycznych w wybranych aspektach życia.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I : TYPOGRAFIA STRONY WPROWADZENIE

CZĘŚĆ I : TYPOGRAFIA STRONY WPROWADZENIE WEBMASTERING CSS CZĘŚĆ I : TYPOGRAFIA STRONY WPROWADZENIE Przed nadejściem CSS, projektanci stron używali znacznika font dla ustawiania koloru, rozmiaru i stylu tekstu w różnych częściach strony WWW.

Bardziej szczegółowo