Informatyka M1T1 sem.2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyka M1T1 sem.2"

Transkrypt

1 Informatyka M1T1 sem.2 Wykład 3 Bezpieczeństwo sieci Linux HTML

2 Bezpieczeństwo w sieci Zagrożenia: - dostęp do przechowywanych danych (odtajnienie, podmiana-fałszerstwo, utrata) - dostęp do transmitowanych danych odtajnienie, podszycie Wykorzystywane przez hackerów - wady protokołu TCP/IP i innych - błędy systemu oprogramowania - zaniechania administratora

3 Phishing podszywanie się pod inną osobę lub instytucję, w celu wyłudzenia informacji (np. haseł, szczegółów karty kredytowej) Sniffing (podsłuch transmisji danych) np. sesje TELNET czy FTP, można przechwycić hasło wymagane przy logowaniu Spoofing - podszywanie się pod inny składnik sieci, np. fałszowanie nagłówka strony internetowej lub nadawcy maila Cracking - łamanie haseł metodą słownikową (czyli bardzo dużo prób) - "brut force" Hijacking (przechwytywanie zdalnej sesji legalnego użytkownika systemu), Keyloger - program przechwytujący wszelkie kombinacje znaków wprowadzonych z klawiatury (np. kawiarenki internetowe)

4 Metody przeciwdziałania Skuteczne metody autoryzacji (autentykacji) silne hasła, autentykacja wielopoziomowa (np.. hasła główne i dodatkowe, karta magnetyczna i PIN) Firewalle ściany ogniowe oprogramowanie blokujące niechciane programy, niepożądane operacje, niebezpieczne porty transmisyjne. Dobre oprogramowanie antywirusowe Szyfrowanie przesyłanych danych kryptografia (np. szyfrowanie asymetryczne RSA, certyfikaty, podpis elektroniczny), protokół SSL strony https (banki!)

5 Ręczne urządzenia uwierzytelniające Uwierzytelnianie silne: uwierzytelnianie oparte na tym, co użytkownik posiada, a nie na tym co wie (lub nie wyłącznie na tym). Ręczne urządzenia uwierzytelniające (ang. Handhold Authentication Devices): przenośne urządzenia (zwykle formatu karty kredytowej), które maja możliwość lokalnego przechowywania i przetwarzania informacji. Stosują one rozmaite techniki wytwarzania unikalnych haseł jednorazowych

6 Zaliczamy tu: tokeny karty kodów jednorazowych karty chipowe karty magnetyczne Prawdopodobieństwo złamania systemu Prawdopodobieństwo złamania systemu zabezpieczonego jedynie hasłem jest znacznie większe niż prawdopodobieństwo złamania systemu opartego na tokenie i haśle.

7 Zabezpieczenia dostępu, transmisji (np. e-biznes, bankowość itp.) hasła karty magnetyczne kody jednorazowe (SMS) firewall (programowy, sprzętowy) transmisja szyfrowana (protokół SSL ze 128-bitową długością klucza) strony https wykorzystanie zaufanej trzeciej strony w transakcjach szyfrowanie symetryczne i asymetryczne (klucz prywatny i publiczny) - podpis cyfrowy

8 Modele architektury komunikacyjnej klient-serwer scentralizowany komputer świadczący usługi dla innych rozdzielenie funkcji komputera żądającego i komputera świadczącego usługi P2P (od ang. peer-to-peer równy z równym) model komunikacji bezpośredniej komputerów kążdy może pełnić rolę klienta lub serwera

9 Klient/serwer asymetryczna architektura oprogramowania w celu zwiększenia elastyczności, ułatwienia wprowadzania zmian w każdej z części. Serwer zapewnia usługi dla klientów, którzy mogą komunikować się z serwerem wysyłając żądanie (request). Np. serwer pocztowy, serwer WWW, serwer plików, serwer aplikacji. Z usług jednego serwera może zazwyczaj korzystać wielu klientów, jeden klient może korzystać jednocześnie z usług wielu serwerów. P2P- gwarantuje obydwu stronom równorzędne prawa. Każdy komputer może jednocześnie pełnić zarówno funkcję klienta jak i serwera. Implementacje modelu P2P: jaką są programy do wymiany plików w Internecie (Napster, edonkey, emule czasem serwery katalogują pliki do wymiany), także Skype (protokół UDP), IRC Uwaga: Ochrona praw autorskich przy wymianie plików

10 Typy architektury klient/serwer: architektura dwuwarstwowa przetwarzanie i składowanie danych odbywa się w jednym module np. przeglądarka klienta (1 warstwa), żąda strony statycznej od serwera HTTP (2 warstwa) architektura trójwarstwowa przetwarzanie i składowanie danych następuje w dwóch osobnych modułach np. przeglądarka klienta (1 warstwa), żąda od serwera HTTP (2 warstwa), a ten współpracuje z bazą danych SQL (3 warstwa) czyli serwer HTTP jest jednocześnie klientem serwera SQL architektura wielowarstwowa przetwarzanie, składowanie i inne operacje na danych odbywają się w wielu osobnych modułach.

11 Architektura klient/serwer Zalety wszystkie informacje przechowywane są na serwerze - bezpieczeństwo danych. serwer może decydować kto ma prawo do odczytywania i zmiany danych. Wady przepustowość (duża liczba klientów) awaria serwera odcina wszystkich klientów

12 PODSTAWOWE SYSTEMY SIECIOWE Unix system operacyjny napisany w 1969 r. w Bell Labs Linux rodzina uniksopodobnych systemów operacyjnych opartych o jądro systemu Linux. Linux jest jednym z przykładów wolnego i otwartego oprogramowania. Posiada wersje tzw. dystrybucje: RedHat, Debian, Ubuntu, Fedora i inne wielozadaniowość i wieloużytkownikowość

13 Struktura katalogów hierarchiczna (drzewiasta) jak w Windows Nie ma literowych oznaczeń dysków (pamięci trwałe mogą być osobnymi katalogami) W ścieżce do katalogu oddzielamy katalogi znakiem / /home/wbmil/kowalski Nazwy plików i katalogów - nie ma takiej roli rozszerzeń nazw jak w Windows ważne duże i małe litery

14 Powłoki Powłoka (ang. shell) jest interfejsem między użytkownikiem a systemem operacyjnym. Jej podstawową funkcją jest interpretacja i wykonanie poleceń użytkownika. powłoka Bourne'a (sh) powłoka Korna (ksh) powłoka C (csh) Polecenia wpisujemy ręcznie Języki powłoki albo tworzymy pliki z ciągiem poleceń w osobnych wierszach, a potem wykonanie pliku Strumienie kierowanie wejściem i wyjściem <z > do Potoki polecenie może przekazać dane do innego polecenia

15 W systemie wielodostępnym potrzebne jest narzędzie, które zapewnić powinno organizację i ochronę dostępu do danych. W Linuksie (UNIX-ie) wyróżniamy trzy rodzaje praw dostępu do pliku/katalogu: prawo czytania (r - read) prawo pisania (w - write) prawo wykonywania (x - execute) Powyższe prawa w stosunku każdego pliku (katalogu) są niezależnie nadawane w trzech kategoriach: prawa właściciela pliku prawa użytkowników należących do określonej grupy prawa pozostałych użytkowników

16 Każdy plik (katalog) ma swojego właściciela indywidualnego (najczęściej jest to użytkownik, który utworzył plik) oraz właściciela zbiorowego (grupę). Właściciel pliku jest automatycznie członkiem grupy (czasami jest to grupa jednoosobowa). Pozostałym użytkownikom, również mogą być przypisane określone prawa do danego pliku. Wyjątkowym użytkownikiem jest root, który posiada wszystkie prawa dostępu do każdego pliku - może je zawsze zmienić, nawet gdy nie jest właścicielem pliku. W odniesieniu do konkretnego pliku(katalogu) określony użytkownik może posiadać dane prawo dostępu lub też nie.

17 Posiadanie prawa dla pliku: * czytania - umożliwia otwieranie pliku i przeglądanie jego zawartości * pisania - umożliwia otwieranie pliku i modyfikację jego zawartości * wykonywania - umożliwia wykonywanie programu (jeżeli jest to plik binarny) lub skryptu powłoki Dla katalogu: * prawo czytania umożliwia listowanie zawartości katalogu, * prawo wykonywania daje dostęp do zawartości katalogu

18 Programy do zdalnej pracy na odległym komputerze: telnet, putty polecenie: ls l informacja o zawartości katalogu ekran po zalogowaniu Login: LOGIN Password: HASŁO ewa% tu piszemy polecenia zgłoszenie powłoki prawa dostępu właściciel i grupa rozmiar - bajty data nazwa pliku lub foldera

19 Polecenia systemowe Składnia: polecenie [ opcje] [obiekty] co ma robić w jaki sposób czym się zajmuje [ ] opcjonalne nie zawsze wymagane

20 Podstawowe polecenia pwd - podaj nazwę katalogu bieżącego ls ls ścieżka ls l % ls -l - wypisanie spisu elementów w katalogu bieżącym - zawartość katalogu wg ścieżki - zawartość z opcją dokładnych danych polecenie właściciel grupa rozmiar nazwa --rw-r--r-- 1 tbajorek wbmil 12 Oct 16 00:57 2.t.nowy d-wxr-xr-x 2 tbajorek wbmil 4096 Mar 14 22:41 pliki -rw-r--r-- 1 tbajorek wbmil 7 Jan 7 20:31 b.t -rw tbajorek wbmil 302 Dec dead.letter d katalog prawa - plik

21 cd - zmiana katalogu bieżącego cd kat1 cd.. cd cd / do podrzędnego o nazwie do nadrzędnego do domowego do głównego mkdir - tworzenie katalogu mkdir nazwa tworzy katalog podrzędny rmdir usuniecie katalogu (pustego) rmdir nazwa usuwa podrzędny rm usunięcie plików lub katalogu niepustego (rm r) rm plik lub wzorzec rm *.* rm a* rm r katalog -wszystkie w katalogu -rozpoczynające się od litery a -usunięcie katalogu niepustego

22 mv zmiana nazwy lub przeniesienie mv stara_nazwa nowa_nazwa cp kopiowanie cp plik(lub wzorzec) cel cp plik.. do nadrzędnego cp plik../nowa_nazwa zmiana nazwy kopii cp * nowy do podrzędnego wzorzec zawiera: * - dowolny ciąg znaków? 1 znak ważne czy pliki (-i) są w katalogu bieżącym jeśli nie to podajemy jego położenie - ścieżka bezwzględna (od kat. głównego) /kat1/kat2/plik -ścieżka względna, np.../../plik - 2 poziomy wyżej

23 cat albo touch tworzenie pliku Utworzenie pustego pliku touch plik Utworzenie nowego pliku z tekstem cat > nazwa_pliku treść pliku ^D (przykład strumienia > do pliku) CTRL+D (wstawia znak końca pliku) Wyświetlenie treści pliku! domyślnie na ekran cat nazwa_pliku edycja pliku EDYTOR VI (vi-aj) trudny!

24 chmod ustawianie praw dostępu chmod u+r plik nadanie prawa czytania u=user chmod g-x odebranie prawa wykonywania g=grupie u user (użytkownik) g grupa o other (inni) r prawo czytania w prawo zapisu x prawo wykonania

25 Inne polecenia ps lista procesów find wyszukiwanie plików (ma wiele opcji) cmp porównywanie plików grep wyszukiwanie plików wg treści

26 HTML HTML (ang. HyperText Markup Language, pol. hipertekstowy język znaczników) język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych HTML kod źródłowy języka, można bezpośrednio pisać korzystając z edytora tekstu nieformatowanego (ASCII) np. Notatnik zapis w pliku z rozszerzeniem htm lub html HTML zdefiniowanie sposobu wizualnej prezentacji dokumentu w przeglądarce internetowej, osadzanie ciągów instrukcji języków skryptowych, wpływających na zachowanie przeglądarek lub innych parserów HTML.

27 Strony WWW (World Wide Web) przeglądarki Mosaic pierwsza przeglądarka 1993 r Internet Explorer (95) Firefox(Mozilla) wcześniej Netscape Navigator (94) Opera Safari Chrome(Google)

28 Pierwsza dostępna specyfikacja języka HTML, nazwana HTML Tags (znaczniki HTML) została opublikowana przez: Berners'a-Lee 1991r. Zawiera 22 znaczniki Wersje późniejsze: HTML 3.0, do HTML r. - szkic próba standaryzacji usuwanie starych elementów

29 Dynamiczny HTML lub DHTML (ang. Dynamic HyperText Markup Language, dynamiczny hipertekstowy język znaczników) techniki służące do dynamicznej zmiany treści, wyglądu, zachowania dokumentu HTML umożliwiających interakcję strony www z użytkownikiem i stosowanie efektów wizualnych określa format dokumentów tekstowych (ASCII) przechowywanych na serwerze możemy je sami tworzyć (np. Notatnikiem) rozszerzenie.htm albo.html

30 Przeglądarki internetowe Berners-Lee www, protokół http Mosaic pierwsza przeglądarka 1994 PHP Rasmus Lerdorf stworzył zbiór narzędzi do obsługi swojej strony domowej mechanizm interpretacji zestawu makr; np.: książka gości, licznik odwiedzin (PHP Personal Home Pages) włączenie baz danych INTERAKCJA UŻYTKOWNIKÓW problemy i wojny przeglądarek- Microsoft, Netscape

31 Narzędzia "webmasterskie" MS Word oraz MS FrontPage Pajączek 3.0 Light ACE HTML FREE HTML Macromedia Dreamweaver Visual Studio.NET

32 Znaczniki (tagi) <znacznik atrybuty> zawartość </znacznik> STRUKTURA dokumentu HTML <HTML> <HEAD> <TITLE> Tytuł w nagłówku okna </TITLE> </HEAD> <BODY> Tu będą elementy pojawiające się na stronie </BODY> </HTML> zapisane w pliku tekstowym o rozszerzeniu html (jako typ UTF8) duże/małe litery bez znaczenia

33 Przykładowy znacznik hiperłącza (odnośnika): <A href="http://www.onet.pl"> Onet </A> atrybut znacznik hiperłącza (otwierający) znacznik zamykający zawartość (może być inny znacznik)

34 Podział znaczników Strukturalne, np. P akapit, TABLE tabela, IMG - obraz DIV, SPAN - grupujące Prezentacyjne, np. B pogrubienie I italic stosowane tylko dla małych fragmentów tekstu Hiperłącza (kotwice) A

35 Zagnieżdżanie znaczników <P> Tekst1<B><I> Tekst2 </I> Tekst 3</B></P> Tekst1 Tekst2 Tekst3 domyślnie elementy wewnętrzne dziedziczą cechy elementu zewnętrznego

36 Znaczniki elementów pustych <TAG /> przykładowo: <BR /> znacznik zmiany wiersza w akapicie <IMG /> <INPUT /> <HR/> można pisać: lub <BR> </BR> <BR/> lecz zgodnie z XHTML powinno być <BR /> (ze spacją)

37 Wybrane znaczniki Akapit - znacznik <P> Przykłady: <P align="center"> Tytuł </P> <P align="left"> Tytuł2 </P> Akapity specjalne nagłówkowe (zdefiniowane style) <H1> Nagłówek pierwszy </H1> <H2> Nagłówek drugi </H2> <H3> Nagłówek trzeci </H3> <H4> Nagłówek czwarty</h4> <H5> Nagłówek piąty</h5> <H6> Nagłówek szósty</h6> Linie poziome: <HR style="opis stylu"/>

38 Kolory white aqua silver gray blue fuchsia lime red teal olive yellow maroon navy Oprócz nazw angielskich można podawać poprzedzone znakiem # 3 dwupozycyjne liczby w układzie szesnastkowym (cyfry ABCDEF), określające nasycenie składowych RGB (red, green, blue) od 00 (minimum) do FF (maksimum = ) np. #17AACF R G B czyli np. #00FF00 to zielony

39 Style czcionki <B> </B> pogrubiona <I> </I> kursywa <U> </U> podkreślona <FONT size= "6"> <FONT> rozmiar ale tak się już pisze rzadko lepiej jest stosować atrybut style dla poszczególnych znaczników Kolor tła strony można tak: <BODY BGCOLOR="red"> ale lepiej <BODY style="background-color: red"> atrybut style = suma cech zastąpił stare atrybuty

40 Tabele <TABLE> </TABLE> <TR> znacznik wiersza <TD> znacznik kolumny Przykład: <TABLE> <TR> <TD> AA </TD> <TD> AB </TD></TR> <TR> <TD> BA </TD> <TD> BB </TD> </TR> <TR> <TD> CA </TD> <TD> CB </TD> </TR> </TABLE> Tabela o rozmiarze 3 wiesze x 2 kolumny

41 Lista wypunktowana <UL> <UL> <LI> tekst punktu pierwszego </LI> <LI> tekst punktu drugiego </LI> <LI> tekst punktu trzeciego </LI> </UL> Lista numerowana <OL> <OL> <LI> tekst punktu pierwszego </LI> <LI> tekst punktu drugiego </LI> <LI> tekst punktu trzeciego </LI> </OL>

42 Grafika znacznik <IMG SRC= /> (bez treści) lokalizacja grafiki to atrybut SRC <IMG SRC="ścieżka\plik_graficzny" /> <IMG border="0" src=" _7.gif" width="55" height="45" /> albo poprawniej <IMG SRC="plik.jpg" style="width:55px;height:45px" />

43 Odsyłacze (linki, hiperłącza) Odsyłaczem jest konstrukcja, która wskazuje pewne miejsce w Internecie i pozwala skoczyć do niego za pomocą kliknięcia na niej myszką. Jej konstrukcję można przedstawić w postaci: <A HREF= "adres strony " > Tekst (lub obrazek), który należy kliknąć </A> Np. hiperłącze do URL <A HREF= " > Wirtualna Polska </A> hiperłączem jest obrazek <A HREF="./reklama.htm"> <IMG SRC="reklama.jpg" /> </A> hiperłącze do klienta poczty <A HREF=mailto:imię Napisz do autorów tej strony</a> hiperłącze do nazwanej zakładki <A HREF="#zakladka1"> Skocz do rozdziału 1</A> definicja zakładki <P id="zakladka1">rozdział 1</P> lub <A name="zakladka1"> Rozdział 1</P>

44 Formularze <FORM> <SELECT name="typy" multiple="multiple"> <OPTION selected="selected">rock and roll</option> <OPTION>Jazz</OPTION> <OPTION>Blues</OPTION> </SELECT> <INPUT type="text" name="t1" size="20"/> <INPUT type="submit" value="ok" name="b1"/> <INPUT type="reset" value="reset" name="b2"/> </FORM>

45 Bloki grupujące <DIV> i <SPAN> <DIV> wnętrze </DIV> <SPAN> wnętrze </SPAN> Fragment dokumentu wydzielony za pomocą bloku. DIV z elementami poprzedzającymi i następującymi wyświetlany jest w pionowo, a SPAN w jednym wierszu. np: 1<DIV> wnętrze div </DIV>1 <BR /> 2<SPAN> wnętrze span</span>2

Projektowanie stron www

Projektowanie stron www Projektowanie stron www Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest poznanie podstaw projektowania stron WWW w zakresie stosowania języków ich przygotowania: HTML, CSS i JavaScript. Realizacja zajęć Zajęcia są

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE STRON WWW

PROJEKTOWANIE STRON WWW PROJEKTOWANIE STRON WWW Pierwszy protokół umożliwiający połączenie się komputerów w WWW (World Wide Web) wg określonego adresu IP karty sieciowej komputera był protokół TCP/IP. W dzisiejszych czasach jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE STRON WWW

PROJEKTOWANIE STRON WWW PROJEKTOWANIE STRON WWW Pierwszy protokół umożliwiający połączenie się komputerów w WWW (World Wide Web) wg określonego adresu IP karty sieciowej komputera był protokół TCP/IP. W dzisiejszych czasach jest

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web

Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web Arkadiusz Curulak Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web część I Wprowadzenie do HTML i CSS Olsztyn 2001 Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web część I Wprowadzenie do HTML

Bardziej szczegółowo

1. System operacyjny Linux

1. System operacyjny Linux Kierunek: Informatyka i Ekonometria Przedmiot: Informatyka ekonomiczna Forma zajęć: Ćwiczenia Temat: Systemy operacyjne. System Linux 1. System operacyjny Linux 1.1. Systemy operacyjne w laboratoriach

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4... 12 Akapit... 12 Ćwiczenie 5... 13 Tekst pogrubiony... 13 Tekst pochylony... 13 Tekst podkreślony... 13 Ćwiczenie 6...

Ćwiczenie 4... 12 Akapit... 12 Ćwiczenie 5... 13 Tekst pogrubiony... 13 Tekst pochylony... 13 Tekst podkreślony... 13 Ćwiczenie 6... Zawartość Wyjaśnienie...3 Edytory...3 Windows...3 Pajączek...3 CoreEditor...3 Ager Web Edytor...3 EdHTML...3 Edytor Znaczników HTML - ezhtml...4 HateML Pro...4 JTHTML...4 ked...4 PSPad...4 Web Edit...5

Bardziej szczegółowo

host name: 192.168.11.110 protokół SSH System plików - wprowadzenie Ścieżki dostępu

host name: 192.168.11.110 protokół SSH System plików - wprowadzenie Ścieżki dostępu Ćw. 13 Linux - operacje systemu plików 1. Ściągnąć program PUTTY ze strony z materiałami dydaktycznymi - zapisać, rozpakować skompresowany plik i uruchomić. 2. Skonfigurować host name: host name: 192.168.11.110

Bardziej szczegółowo

BasicCMS Podręcznik użytkownika

BasicCMS Podręcznik użytkownika BasicCMS Podręcznik użytkownika Strona 1 z 29 Spis treści Słowo wstępne 1. Opis techniczny 1.1 Wymagania minimalne 1.2 Zgodność generowanych stron 1.3 Przeglądarka 2. Konfiguracja 2.1 Wprowadzenie 2.2

Bardziej szczegółowo

Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych

Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych Projektowanie architektury informacji stron WWW Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych Spis treści I. Wstęp... 6 II. Warsztat webmastera... 6 III. Szablon strony WWW... 7 IV. Wybrane

Bardziej szczegółowo

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista HTML kurs podstawowy Wykład: język znaczników, atrybuty, XML, XHTML, rodzaje znaczników, wybór edytora, struktura dokumentu, head, title, body, kodowanie, utf-8, iso-8859-2, meta, link, akapit, font, color,

Bardziej szczegółowo

Samouczek. - poznaj program Zajączek. Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp.

Samouczek. - poznaj program Zajączek. Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp. Samouczek - poznaj program Zajączek Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp.pl Białystok 2004 Spis treści: Wstęp... 3 1. Platforma sieciowa...

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci I

Systemy operacyjne i sieci I Systemy operacyjne i sieci I Laboratorium materiały i konspekty zajęć, wersja 1.0 Opracowanie: mgr inż. Krzysztof Dorosz przy wykorzystaniu opracowania zagadnień do przedmiotu SOS1 studentów Grzegorza

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Sromala Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Informatyka i Multimedia [IM] dr inż. Michał Głębowski

Informatyka i Multimedia [IM] dr inż. Michał Głębowski [IM] dr inż. Michał Głębowski Plan zajęć bazy danych (cz.2) teoria, definicje, tabele, relacje język SQL, interfejs, zapytania MySQL, własna baza język (x)html budowa, struktura, tagi, CSS, walidacja,

Bardziej szczegółowo

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych WebDesign Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Program zajęć Wprowadzenie, czyli jak to działa? (w uproszczeniu) HTML ewolucja języka W3C HTML versus XHTML Web design struktura strony

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

RED HAT LINUX ESSENTIALS

RED HAT LINUX ESSENTIALS RED HAT LINUX ESSENTIALS UNIT 1 Linux Ideas and History Linux - rodzina uniksopodobnych systemów operacyjnych opartych o jądro Linux. Jest przykładem wolnego i otwartego oprogramowania (FLOSS): jego kod

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Rozdział I - Internet 1. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych i Internecie Różnice między WWW a URL Poznanie pojęć typu TCP/IP, domena, hipertekst, http,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNY KURS BLOGOWANIA. mgr Jarosław Kępa

INFORMATYCZNY KURS BLOGOWANIA. mgr Jarosław Kępa INFORMATYCZNY KURS BLOGOWANIA mgr Jarosław Kępa Łódź 2013 Spis treści 1 Wprowadzenie...4 2 Instalacja i konfiguracja Xampp czyli pakietu w skład którego wchodzą serwer www moduł Php oraz baza danych MySql...4

Bardziej szczegółowo

Studenci niewidomi i słabowidzący poradnik dla wyższych uczelni

Studenci niewidomi i słabowidzący poradnik dla wyższych uczelni Studenci niewidomi i słabowidzący poradnik dla wyższych uczelni Dostępne WWW Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego W serii publikacji Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego ukażą się również: Nauczanie

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego WYDZIAŁ CYBERNETYKI PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I Temat: SYSTEM REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE INTERNETOWYM Autor: Piotr KWIATEK Kierownik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML

Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML TOMASZ SITEK Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 Czym jest HTML?... 2 Jak poprawnie kodować?... 2 Struktura dokumentu... 2 Nagłówek dokumentu... 3 Ciało

Bardziej szczegółowo

Szkielety tworzenia aplikacji

Szkielety tworzenia aplikacji Szkielety tworzenia aplikacji dr inż. Andrzej Grosser Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Rok akademicki 2013/14 Kwestie organizacyjne Kontakt: mail: andrzej.grosser@icis.pcz.pl

Bardziej szczegółowo

Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand

Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0 Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand SC85-0410-00 IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0 Planowanie, instalowanie i konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium numer 1

Laboratorium numer 1 Laboratorium numer 1 Podstawy HTML część I: HTML (ang. HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. HTML pozwala opisać strukturę

Bardziej szczegółowo

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci.

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. Sieć komputerowa zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH...gdyż jak wiadomo, najtrudniej odpowiedzieć na najprostsze pytania... 1. ADRESOWANIE W SIECI INTERNET. Jest to sposób ustalania

Bardziej szczegółowo