(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FR97/00077

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)185435. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 16.01.1997, PCT/FR97/00077"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (21 ) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FR97/00077 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: , WO97/26418, PCT Gazette nr 32/97 (13)B1 (51) IntCl7 E04B 1/24 E04H 9/02 (54) Konstrukcja budynku w stanie surowym (30) Pierwszeństwo: ,FR, (73) Uprawniony z patentu: M.I., Rueil-Malmaison, FR (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 01/99 (72) Twórcy wynalazku: Roland P. Germain, Carrieres sur Seine, FR (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 05/03 (74) Pełnomocnik: Słomczyńska Elżbieta, POLSERVICE PL B1 (57) 1 Konstrukcja budynku w stanie surowym, zwłaszcza domku jednorodzinnego, mająca ułożony na obwodzie fundament i ściany zewnętrzne oraz zawierająca wiele betonowych elementów kotwiących o wydłużonym kształcie podtrzymujących ściany zewnętrzne budynku i ułożonych wzdłuż obwodu o zamkniętym konturze, przy czym te elementy kotwiące zawierają zbrojenie kotwiące, mocowane w fundamentach, zbrojenie poziome j metalowe pręty, zawierające pionowy człon i zakrzywiony człon przedłużający pionowy człon, a na elementach kotwiących są zamocowane metalowe słupy, które są przymocowane do górnych wolnych końców pionowych członów metalowych prętów, znam ienna tym, że element kotwiący (3, 103, 203) posiada centralny żłobek wzdłużny o osi (L) całkowicie przechodzący przez niego, umieszczony pod ścianami zewnętrznymi (4) i równolegle do tych ścian zewnętrznych (4), oraz od dołu i od strony zewnętrznej budynku ograniczony ściankami elementu kotwiącego (3, 103, 203), a od góry górną ściankę, przy czym zbrojenie poziome (18) elementu kotwią-cego (3, 103, 203) jest umieszczone w tym żłobku wzdłużnym o osi (L) zaś zbrojenie poziome (18) każdego elementu kotwiącego (3, 103, 203) wzdłuż obwodu o zamkniętym zarysie jest sztywno połączone ze zbrojeniami poziomymi (18) przylegających elementów kotwiących (3, 103, 203), a w górnej ściance żłobka wzdłużnego o osi (L) jest umocowany pionowy człon co najmniej jednego pręta (15), którego zagięty człon jest umieszczony w żłobku wzdłużnym o osi (L), zaś wolny...

2 Konstrukcja budynku w stanie surowym Zastrzeżenia patentowe 1. Konstrukcja budynku w stanie surowym, zwłaszcza domku jednorodzinnego, mająca ułożony na obwodzie fundament i ściany zewnętrzne oraz zawierająca wiele betonowych elementów kotwiących o wydłużonym kształcie podtrzymujących ściany zewnętrzne budynku i ułożonych wzdłuż obwodu o zamkniętym konturze, przy czym te elementy kotwiące zawierają zbrojenie kotwiące, mocowane w fundamentach, zbrojenie poziome i metalowe pręty, zawierające pionowy człon i zakrzywiony człon przedłużający pionowy człon, a na elementach kotwiących są zamocowane metalowe słupy, które są przymocowane do górnych wolnych końców pionowych członów metalowych prętów, znamienna tym, że element kotwiący (3, 103, 203) posiada centralny żłobek wzdłużny o osi (L) całkowicie przechodzący przez niego, umieszczony pod ścianami zewnętrznymi (4) i równolegle do tych ścian zewnętrznych (4), oraz od dołu i od strony zewnętrznej budynku ograniczony ściankami elementu kotwiącego (3, 103, 203), a od góry górną ściankę, przy czym zbrojenie poziome (18) elementu kotwiącego (3,103, 203) jest umieszczone w tym żłobku wzdłużnym o osi (L) zaś zbrojenie poziome (18) każdego elementu kotwiącego (3, 103, 203) wzdłuż obwodu o zamkniętym zarysie jest sztywno połączone ze zbrojeniami poziomymi (18) przylegających elementów kotwiących (3,103, 203), a w górnej ściance żłobka wzdłużnego o osi (L) jest umocowany pionowy człon co najmniej jednego pręta (15), którego zagięty człon jest umieszczony w żłobku wzdłużnym o osi (L), zaś wolny górny koniec jest umieszczony na zewnątrz wzdłużnego żłobka o osi (L) i kształtuje występ powyżej górnej powierzchni języczka (14,114, 214), przy czym zbrojenia kotwiące (12) zawiera co najmniej jeden pręt metalowy w kształcie litery L, mający pionowy człon i poziomy człon, przy czym pionowy człon jest sprzęgnięty swoim wolnym końcem w fundamentach (F) a poziomy człon jest umieszczony w żłobku wzdłużnym o osi (L), korzystnie powyżej zagiętych członów metalowych prętów (15), zaś żłobek o osi (L) w znany sposób jest wypełniony betonem (17) wylanym in situ i metalowe pręty (15), zbrojenia kotwiące (12) i zbrojenia poziome wtopione są w beton (17). 2. Konstrukcja według zastrz. 1, znamienna tym, że zbrojenie poziome zawiera wiele poprzecznych ram (19) i wiele poziomych metalowych prętów (18) połączonych sztywno z ramami (19), przy czym ramy (19) są umieszczone w regularnych odstępach wzdłuż poziomych prętów. 3. Konstrukcja według zastrz. 1, znamienna tym, że pionowy człon pręta zbrojenia kotwiącego (12) jest ustawiony liniowo z metalowym słupem (5). 4. Konstrukcja według zastrz. 1, znamienna tym, że górna ściana żłobka wzdłużnego o osi (L) jest ukształtowana z oddalonych od siebie języczków (14, 114, 214), i co najmniej dwa pręty (15) są umocowane równolegle do siebie w każdym języczku (14,114, 214). 5. Konstrukcja według zastrz. 1 albo 4, znamienna tym, że zbrojenie kotwiące (12) zawiera dwa metalowe pręty, których pionowe człony odchodzące od fundamentów (F) są ułożone równolegle pomiędzy dwoma prętami (15) tego samego języczka (14, 114, 214), a poziome człony tych dwóch metalowych prętów (12a, 12b) są zwrócone w przeciwne strony. 6. Konstrukcja według zastrz. 1, znamienna tym, że na elemencie kotwiącym (3, 103, 203) jest zamocowana płytka stopowa (22) słupa (5), z której część wystaje nieco na zewnątrz i jest wpuszczona we wcięcie ustawcze (23) usytuowane w płycie (6) od strony wewnętrznej powierzchni. 7. Konstrukcja według zastrz. 1, znamienna tym, że element kotwiący (3, 103, 203) zawiera odsądzenie (13, 113) usytuowane przy jego górnej powierzchni przeciwległe do żłobka o osi (L), przy czym na odsądzeniu (13, 113) jest umieszczona uszczelka wodoszczelna (35) oddzielająca element kotwiący (3, 103, 203) od płyty (6).

3 Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja budynku w stanie surowym. Z europejskiego opisu patentowego EP znana jest konstrukcja budynku odpornego na wstrząsy sejsmiczne. Fundament budynku zawiera elementy kotwiące ułożone obok siebie w kształt prostokątnej siatki. Element kotwiący w przekroju poprzecznym, ma kształt odwróconej litery T i ramieniem poprzecznym jest umieszczony w ziemi, natomiast ramię pionowe wystaje ku górze. Na poziomej górnej powierzchni ramienia pionowego jest umieszczony zespół mocujący, który łączy pionowe słupy budynku z elementem kotwiącym. Ten zespół mocujący zawiera wiele równooddalonych od siebie prostokątnych płytek poziomych połączonych ze sobą przy brzegach dwoma równoległymi prętami. W pobliżu każdego rogu płytki poziomej jest umocowany pionowy pręt zakrzywiony na dolnym końcu i wystający ku górze drugim prostym końcem ponad górną powierzchnię płytki poziomej. Pionowe pręty zakrzywionym końcem są umocowane w ramieniu pionowym elementu kotwiącego w kształcie litery T, natomiast proste, wystające ku górze końce prętów służą do mocowania pionowych słupów budynku. Znane konstrukcje wymagają użycia również bardzo ciężkiego sprzętu podnoszącego, co wydłużą czas trwania montażu szkieletu budynku. Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji lekkiej, odpornej na wstrząsy sejsmiczne oraz prostej i szybkiej w montażu. Konstrukcja budynków w stanie surowym, zwłaszcza domku jednorodzinnego, mająca ułożony na obwodzie fundament i ściany zewnętrzne oraz zawierająca wiele betonowych elementów kotwiących o wydłużonym kształcie podtrzymujących ściany zewnętrzne budynku i ułożonych wzdłuż obwodu o zamkniętym konturze, przy czym te elementy kotwiące zawierają zbrojenie kotwiące, mocowane w fundamentach, zbrojenie poziome i metalowe pręty, zawierające pionowy człon i zakrzywiony człon przedłużający pionowy człon, a na elementach kotwiących są zamocowane metalowe słupy, które są przymocowane do górnych wolnych końców pionowych członów metalowych prętów, według wynalazku charakteryzuje się tym, że element kotwiący posiądą centralny żłobek wzdłużny o osi L całkowicie przechodzący przez niego, umieszczony pod ścianami zewnętrznymi i równolegle do tych ścian zewnętrznych, oraz od dołu i od strony zewnętrznej budynku ograniczony ściankami elementu kotwiącego, a od góry górną ściankę, przy czym zbrojenie poziome elementu kotwiącego jest umieszczone w tym żłobku wzdłużnym o osi L zaś zbrojenia poziome każdego elementu kotwiącego wzdłuż obwodu o zamkniętym zarysie jest sztywno połączone ze zbrojeniami poziomymi przylegających elementów kotwiących, a w górnej ściance żłobka wzdłużnego o osi L jest umocowany pionowy człon co najmniej jednego pręta, którego zagięty człon jest umieszczony w żłobku wzdłużnym o osi L, zaś wolny górny koniec jest umieszczony na zewnątrz wzdłużnego żłobka o osi L i kształtuje występ powyżej górnej powierzchni języczka, przy czym zbrojenia kotwiące zawiera co najmniej jeden pręt metalowy w kształcie litery L, mający pionowy człon i poziomy człon, przy czym pionowy człon jest sprzęgnięty swoim wolnym końcem w fundamentach F a poziomy człon jest umieszczony w żłobku wzdłużnym o osi L, korzystnie powyżej zagiętych członów metalowych prętów, zaś żłobek o osi L w znany sposób jest wypełniony betonem wylanym in situ i metalowe pręty, zbrojenia kotwiące i zbrojenia poziome wtopione są w beton. Korzystnie, zbrojenie poziome zawiera wiele poprzecznych ram i wiele poziomych metalowych prętów połączonych sztywno z ramami, przy czym ramy są umieszczone w regularnych odstępach wzdłuż poziomych prętów. Korzystnie, pionowy człon pręta zbrojenia kotwiącego jest ustawiony liniowo z metalowym słupem. Korzystnie, górna ściana żłobka wzdłużnego o osi L jest ukształtowana z oddalonych od siebie języczków, i co najmniej dwa pręty są umocowane równolegle do siebie w każdym języczku. Korzystnie, zbrojenie kotwiące zawiera dwa metalowe pręty, których pionowe człony odchodzące od fundamentów F są ułożone równolegle pomiędzy dwoma prętami tego samego języczka, a poziome człony tych dwóch metalowych prętów są zwrócone w przeciwne strony.

4 Korzystnie, na elemencie kotwiącym jest zamocowana płytka stopowa słupa, z której część wystaje nieco na zewnątrz i jest wpuszczona we wcięcie ustawcze usytuowane w płycie od strony wewnętrznej powierzchni. Korzystnie, element kotwiący zawiera odsądzenie usytuowane przy jego górnej powierzchni przeciwległe do żłobka o osi L, przy czym na odsądzeniu jest umieszczona uszczelka wodoszczelna oddzielająca element kotwiący od płyty. Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania jest przedstawiony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schematyczny widok z góry szkieletu domu jednorodzinnego, fig. 2 - widok schematyczny w bocznym rzucie pionowym obudowy zewnętrznej w rozwinięciu fig. 1, fig. 3 - widok perspektywiczny od strony wewnętrznej zwykłego elementu kotwiącego systemu według wynalazku, fig. 4 - widok, analogiczny jak na fig. 3, ukazujący poszczególne zbrojenia, w połączeniu z elementem kotwiącym, fig. 5 - widok, analogiczny jak na fig. 4, i ukazujący wypukły narożny element kotwiący, fig. 6 przedstawia widok z góry z fig. 5, bez zbrojeń, fig. 7 - widok, analogiczny jak na fig. 4, i ukazujący wklęsły narożny element kotwiący, fig. 8 - przekrój poprzeczny elementu kotwiącego z fig. 3 wzdłuż osi VIII-VIII w jego finalnym stanie zamurowania, fig. 9 przedstawia widok schematyczny, analogiczny jak na fig. 8, ukazujący obudowę zewnętrzną, podtrzymywana przez słup, który jest zmontowany na elemencie kotwiącym, fig widok częściowy i w przekroju poprzecznym z fig. 9, wzdłuż strzałki X, fig widok szczegółu, wskazanego przez strzałkę XI na fig. 10, fig. 12 -widok częściowy i perspektywiczny z fig. 9, wzdłuż strzałki XII, fig widok częściowy i perspektywiczny z fig. 9, wzdłuż strzałki XIII, przed zamocowaniem płyty na konstrukcji nośnej, fig widoki częściowe i perspektywiczne powierzchni wewnętrznej odpowiednio płyty zwykłej, płyty wyjściowej i obramowania otworu ściennego. Według przykładu wykonania, przedstawionego na rysunku, system stanu surowego według wynalazku zawiera szkielet zewnętrzny 1 do budowy domu jednorodzinnego. Ten szkielet zewnętrzny 1 zawiera fundament 2, złożony z wielu betonowych elementów kotwiących 3, 103, tworzących obwód fundamentu domu, oraz cztery ściany zewnętrzne 4, złożone z ustawionych szeregów metalowych pionowych słupów 5, tworzących konstrukcję nośną oraz z wielu płyt 6 i obramowań 7 otworów ściennych, podtrzymywanych przez tę konstrukcję. Na fig. 1 uwidocznione są również poprzeczne i podłużne belki kratowe 8 szkieletu zewnętrznego 1. Obecnie opisane będą bardziej szczegółowo odporne na wstrząsy sejsmiczne elementy kotwiące 3 przedstawione na fig. 3 i 4. Figury 3 i 4 uwidaczniają element kotwiący 3 mający w pionowym przekroju poprzecznym kształt kątownika. Element kotwiący 3 składa się z podłużnego poziomego cokołu 9, który jest połączony wzdłuż zewnętrznej krawędzi podłużnej z pionową ścianką 10 ustawioną pod kątem prostym względem cokołu 9. Ściankę 10 możną odlać jako jedną całość z cokołem 9 lub też wpuścić w cokół 9. Cokół 9 jest wyposażony w przechodzące przez niego pionowo otwory 11 przez które przechodzą zbrojenia kotwiące 12, przedstawione na fig. 4 linią przerywaną. Pionowa ścianka 10 zawiera w górnej części swej powierzchni zewnętrznej odśrodkowe odsadzenie 13, usytuowane na całej długości elementu kotwiącego 3, w celu umożliwienia odprowadzenia kondensatu, który tworzy się u podstawy ściany domu. Od górnej krawędzi pionowej ścianki 10 odchodzą do wewnątrz elementu kotwiącego 3 ułożone poziomo i oddalone od siebie języczki 14 stanowiące górną ściankę żłobka wzdłużnego o osi L. Na fig. 3 i 4 widoczne jest, że element kotwiący 3 zawiera dwa odsunięte od siebie języczki 14. Do języczka 14 są przymocowane dwa zagięte na końcu pręty 15, przy czym pręt 15 jest do języczka 14 przymocowany przy swoim górnym końcu. Pręt 15 ma człon pionowy, którym jest przymocowany do języczka 14 i zagięty człon umieszczony w żłobku wzdłużnym o osi L.

5 Na fig. 3, 4 i 7 uwidoczniono linie osiowe 15a górnych końców prętów 15, przy czym górny koniec pionowego członu pręta 15 jest umieszczony na zewnątrz żłobka wzdłużnego o osi L i kształtuje występ powyżej górnej powierzchni języczka 14., Element kotwiący 3 na całej swojej długości ma żłobek, przedstawiony na fig. 3 za pośrednictwem jego osi L, przy czym żłobek wzdłużny o osi L jest otwarty do wewnątrz elementu kotwiącego 3 i ograniczonym górną powierzchnią cokołu 9, wewnętrzną powierzchnią ścianki 10 i dolną po wierzchnią języczków 14. Zagięte na końcu pręty 15 są tak rozmieszczone, że ich swobodny odgięty koniec, przeciwległy względem ich końca górnego, jest zawieszony w żłobku o osi L. Wcięcie pionowe 16 jest wykonane w powierzchni wewnętrznej ścianki 10 pod każdym języczkiem 14, w celu ułatwienia przepuszczenia prętów 15 i ich otulania masą betonową, wylaną in situ (fig. 8) i kształtuje płytę betonową 17. W żłobku jest umieszczone poziome zbrojenie kotwiące, ułożone na całym obwodzie wewnętrznym fu n damentu domu, tworząc nieprzerwaną linię i łącząc ze sobą poszczególne elementy kotwiące 3. Jak uwidoczniono na fig. 4, kotwiące zbrojenia poziome 18 składają się z jednego lub wielu prętów poziomych np. z czterech prętów poziomych, które są rozmieszczone w postaci równoległoboku, oraz z wielu metalowych poprzecznych ram 19, które są sztywno zamocowane na prętach korzystnie w równomiernych odstępach i umieszczone w żłobku. Zbrojenia kotwiące 12 są przeznaczone do zakotwienia elementów kotwiących 3 dolnej części F fundamentu 2, przechodząc przez fundamentową stopę ciągłą lub przez blok betonowy 20 Żbrojenie kotwiące 12 składa się z dwóch prętów, które są ułożone w przybliżeniu pionowo od fundamentów i następnie po przejściu przez cokół 9 elementu kotwiącego 3, są zagięte w przeciwnych kierunkach, w przybliżeniu poziomo na kształt litery L i umieszczone w żłobku, przechodząc nad odgiętymi końcami prętów 15. Zatem gdy zagięte na końcu pręty 15, kotwiące zbrojenia poziome 18, z ich ramami 19 i zbrojenia kotwiące 12 są zatopione w płycie betonowej 17, wylanej in situ w żłobku, całość tworzy ścisłe połączenie, umożliwiające ciągłość i przenoszenie sił, działających na dom przy fundamentach, co pozwala mu wytrzymywać wstrząsy sejsmiczne. Można przewidzieć - (fig. 4 i 8), aby zakrzywiony koniec każdego pręta 15 zahaczał się z jednym z prętów kotwiących zbrojeń poziomych 18. Na fig. 5 i 6 jest przedstawiony element kotwiący 103 w postaci naroża wypukłego. Element kotwiący 103 w postaci naroża wypukłego różni się od elementu kotwiącego 3 tym, że pionowa ścianka 110 i cokół 109 składają się z dwóch części usytuowanych względem siebie pod kątem np. pod kątem prostym. W analogiczny sposób jak na fig. 3 pionowa ścianka 110 zawiera w górnej części swej powierzchni zewnętrznej wcięte odsądzenie 113 do odprowadzania skroplin. Przewidziany jest tu tylko jeden otwór 111 przy wierzchołku cokołu 109, w celu przepuszczenia zbrojeń kotwiących 12 (zob. fig.5). Zagięte na końcu pręty 15, których górny koniec i linia osiowa 15a jest widoczna na fig. 6, są tu zawieszone za pomocą języczka 114, stanowiącego szablon montażowy, aby przytrzymywać w sposób prowizoryczny pręty 15 przed wylaniem płyty betonowej 17. Na fig. 7 przedstawiony jest jeszcze inny element kotwiący 203 o kącie wklęsłym. Pionowa ścianka 210 i cokół 209 składają się tu również z dwóch części, ułożonych względem siebie pod kątem np. pod kątem prostym, a także wykonany jest otwór 211 w części narożnej cokołu 209, w celu przepuszczania zbrojeń kotwiących 12. Obrzeże do zawieszania zagiętych na końcu prętów 15 jest tu utworzone przez wystający narożny języczek 214, przez który może przechodzić np. pięć prętów 15. Element kotwiący 103 i 203 ma żłobek ułożony poziomo na całej stronie poziomo na całej stronie wewnętrznej wzdłuż naroża. Na fig. 8 jest widoczne, że na podłożu S jest ułożona blokada 21 na styku z obwodem wewnętrznym cokołu 9, aby powstał wewnętrzny ogranicznik obwodowy dla płyty betonowej 17.

6 Szczególna postać elementów kotwiących 3, 103, 203, mających na wysokości języczków 14 kształt litery L lub C umożliwia zmniejszenie ich ciężaru i wylewanie płyty betonowej 17 bez użycia deskowania oraz wykonanie tej płyty betonowej 17 z całkowicie poziomą powierzchnią górną bez stosowania osłon wykańczających. Na fig. 8 i 9 widać jest wyraźnie, że górne końce zagiętych na końcu prętów 15 wystają nieco z górnej powierzchni języczków 14, w celu umożliwienia zamocowania metalowych słupów 5 konstrukcji nośnej. Metalowe słupy 5 (fig. 9, 13) są zamocowane na elementach kotwiących 3 za pośrednictwem płytki stopowej 22 słupa 5, przez którą przechodzą górne końce prętów 15, przy czym płytka 22 wystaje nieco na zewnątrz pionowej ścianki 10 i jest wpuszczona we wcięcie ustawcze 23, wykonane na wewnętrznej powierzchni płyty 6, zwanej wyjściową. To wcięcie 23 może służyć jednocześnie do szybkiego ustawiania płyt 6 oraz jako ich punkt podparcia. Metalowe słupy 5 mają w przekroju poziomym kształt dwuteowy, a ich pas zewnętrzny 5 a, ułożony wzdłuż całej wysokości słupów 5 w płaszczyźnie, równoległej do płyt 6, służy do mocowania ich na konstrukcji nośnej. Na fig widoczne jest, że samoprzylepna taśma 24 z impregnowanego tworzywa piankowego jest naklejona na całej powierzchni zewnętrznej pasa zewnętrznego 5a i jest przeznaczona do dociśnięcia, podczas zaciskania płyt 6, do metalowego słupa 5, co eliminuje powstawanie naprężeń zarysowujących w betonowych płytach 6 i zapewnia gazoszczelność na wysokości przestrzeni pośredniej 25 pomiędzy dwiema przyległymi pionowo płytami 6. Na fig widoczne jest, że na powierzchni wewnętrznej płyt 6 zakotwione są tuleje 26, w które wkręcone są śruby 27, pomiędzy łbem śrub 27 i powierzchnią wewnętrzną płyt 6 są umieszczone kołnierze 28 o przekroju stopniowanym, których przeciwległe końce opierają się na wewnętrznej powierzchni pasa zewnętrznego 5 a słupów 5. Widoczne jest zatem, że przez dokręcanie śrub 27 w tulejach 26 dociska się za pośrednictwem kołnierzy 28 pas 5 a, a tym samym samoprzylepną taśmę 24, do wewnętrznej powierzchni płyt 6. Powołując się w szczególności na fig. 12, zauważa się, że na słupie 5 można zamocować cztery płyty przy ich wzajemnie przyległych rogach, za pomocą nakładki 29, zaopatrzonej w cztery otwory 29a do przepuszczenia śrub 27, przy czym nakładka 29 jest umieszczona pomiędzy słupem 5 a płytą 6. Na fig jest przedstawiona bardziej szczegółowo struktura płyt 6 i obramowań 7 otworów ściennych. Płyty 6 są cienkimi płytami betonowymi, wzmocnionymi na ich wewnętrznej powierzchni siecią żeber 30, przecinających się wzajemnie i zbrojonych prętami metalowymi 31 ze stali, które są osadzone korzystnie wzdłuż żeber 30. Sieć żeber 30 może zawierać żebra 30, ułożone na całym obwodzie płyty 6, a także pośrednie, ułożone pionowo na jej powierzchni wewnętrznej. Tuleje 26 są zatopione w płytach 6 na poziomie obwodowych żeber 30, korzystnie w czterech narożach, oraz są zakotwione na zbrojeniu z pręta metalowego 31, aby wytrzymywać siłę wyrywającą podczas zaciskania płyt 6 na konstrukcji nośnej. Widać również, że żebra 30 rozszerzają się od ich powierzchni wewnętrznej w kierunku dna 6A płyty 6 pod kątem, w celu umożliwienia rozformowywania płyt 6 podczas ich wytwarzania. Wcięcie ustawcze 23 jest wytworzone w dolnych narożach płyty, 6 (fig. 15) na poziomie obwodowych żeber 30. Płyty 6 zawierają prócz tego wcięcie 32, które jest wykonane na całej wysokości ich bocznych obrzeży dla uzyskania dekompresyjnej przestrzeni pośredniej 25 pomiędzy dwiema przyległymi pionowo płytami 6. Analogicznie obramowanie 7 zawiera takie wcięcie 32 na całej wysokości bocznych krawędzi jego stojaków 36.

7 Wcięcie 33 i obrzeże są umieszczone na całej długości odpowiednio, jednej z krawędzi dolnych i górnych każdej płyty 6, w celu uzyskania przestrzeni, w której umieszczona jest uszczelka wodoszczelna 35 usytuowana pomiędzy dwiema przyległymi poziomo płytami 6 lub pomiędzy płytą 6 a położonym poniżej elementem kotwiącym 3 (fig. 9). Płyta 6, przedstawioną na fig. 15, jest wyjściowa, ponieważ jest przeznaczona do umieszczenia tuż nad elementami kotwiącymi 3, natomiast płyta 6, przedstawiona na fig. 14, jest bieżącą, gdyż jest przeznaczona do umieszczenia nad wyjściowymi płytami 6. Obramowanie 7, przedstawione na fig. 16, jest przeznaczone np. do zamocowania drzwi, okien lub ram zaszklonych. Boczne stojaki 36 i nadproże 37 obramowania 7 ma kształt ogólny litery L, złożony z pierwszego ramienia, które jest pionowe, i dochodzi do poziomu zbioru płyt 6, oraz z drugiego ramienia, prostopadłego względem i pierwszego ramienia i przeznaczonego do wyrównania różnicy pomiędzy szerokością ściany a grubością stolarki. Część progowa 38 obramowania 7 jest płaska i pozioma i jest przeznaczona do kompensacji różnicy pomiędzy szerokością ściany a grubością stolarki. Na fig. 16 uwidocznione jest ponadto, że mocujące tuleje 26 są umieszczone w dwóch górnych narożach pionowego ramienia nadproża 37 i na ramionach pionowych stojaków 36. Ogół płyt 6 i obramowań 7 stanowi obudowę zewnętrzną szkieletu i służy do utrzymywania elementów architektonicznych (nie uwidocznionych), związanych z wykończeniem elewacji, oraz zapewnia szczelność domu względem przenikania hałasów i dostateczną odporność na działanie zewnętrznych czynników klimatycznych. Konstrukcję nośną można obudować wewnątrz płytami gipsowymi (nie uwidocznionym), przymocowanymi do słupów za pomocą łapek i szyn metalowych, oraz pokryć elementami ognioodpornymi w sposób, analogiczny do systemów tradycyjnych. Jest zrozumiałe, że w ramach wynalazku elementy kotwiące 3, płyty 6 i obramowania 7 są modularne, mogą mieć różne rozmiary i kształty i mogą być wykonane jako monolityczne lub wieloczęściowe.

8

9 F I G. 5 F I G. 6 F I G. 7

10 F I G. 1 0 FIG.11 F I G. 1 2 FIG.9 F I G. 8

11 F I G. 1 4 F I G. 1 5 F I G. 1 6

12 FIG.2 FIG.3 F I G. 1 Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 60 egz. Cena 4,00 zł.

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 64419 Y1 B23Q 3/00 (2006.01) G01B 5/004 (2006.01) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin, PL 15.09.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 64419 Y1 B23Q 3/00 (2006.01) G01B 5/004 (2006.01) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin, PL 15.09. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116680 (22) Data zgłoszenia: 05.03.2007 (19) PL (11) 64419 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172279 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 300123 Urząd Patentowy ( 2 2 ) Data zgłoszenia: 16.08.1993 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: E04B 5/19

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183202

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183202 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183202 (21) Numer zgłoszenia: 319207 (22) Data zgłoszenia: 28.03.1997 (13) B1 (51) IntCl7: A47F 5/13 B25H

Bardziej szczegółowo

PL 207585 B1. BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL 04.02.2008 BUP 03/08. ARKADIUSZ CZYSZ, Poznań, PL 31.01.

PL 207585 B1. BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL 04.02.2008 BUP 03/08. ARKADIUSZ CZYSZ, Poznań, PL 31.01. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207585 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 380297 (51) Int.Cl. B65D 5/08 (2006.01) B65D 5/72 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14 PL 219985 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219985 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 402214 (51) Int.Cl. F03D 3/02 (2006.01) B64C 11/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS OCHRONNY PL 61792

OPIS OCHRONNY PL 61792 RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 61792 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej f2n Numer zgłoszenia: 112484 @ Data zgłoszenia: 27.08.2001 0 Intel7:

Bardziej szczegółowo

(13) B2 FIG.1. (76) U praw niony i tw órca wynalazku: (43) Z głoszenie ogłoszon o: 11.12.1989 BU P 25/89

(13) B2 FIG.1. (76) U praw niony i tw órca wynalazku: (43) Z głoszenie ogłoszon o: 11.12.1989 BU P 25/89 R Z E C Z P O S P O L IT A ( 12) OPIS PATENTOWY PL15868B2 (19) PL (11) 158688 P O L S K A (13) B2 (21) Numer zgłoszenia: 278051 (51) In tc l.5: E04H 6/04 U rz ą d P a te n to w y (22) Datazgłoszenia: 03.03.1989

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY B62D 61/10 (2006.01) Wiesław Królik, Warka, PL. (22) Data zgłoszenia: 11.08.

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY B62D 61/10 (2006.01) Wiesław Królik, Warka, PL. (22) Data zgłoszenia: 11.08. EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114995 (22) Data zgłoszenia: 11.08.2004 (19) PL rl (11)63055

Bardziej szczegółowo

PL 215061 B1. SZWAJCA TADEUSZ STOSOWANIE MASZYN, Katowice, PL 09.05.2011 BUP 10/11. TADEUSZ SZWAJCA, Katowice, PL 31.10.

PL 215061 B1. SZWAJCA TADEUSZ STOSOWANIE MASZYN, Katowice, PL 09.05.2011 BUP 10/11. TADEUSZ SZWAJCA, Katowice, PL 31.10. PL 215061 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215061 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389444 (51) Int.Cl. F03C 2/30 (2006.01) F04C 2/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 153 870

RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 153 870 RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 153 870 POLSKA Patent dodatkowy do patentunr Zgłoszono: 89 04 19 (P. 278970) Pierwszeństwo Int. Cl.5 F26B 11/06 '"'TElHIA H L li A URZĄD PATENTOWY Zgłoszenie ogłoszono: 89

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 [2n Numer zgłoszenia: 111749 f~\ T,7.

WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 [2n Numer zgłoszenia: 111749 f~\ T,7. EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA OPIS OCHRONNY PL 61439 WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 [2n Numer zgłoszenia: 111749 f~\ T,7. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 20.12.2000 E04B

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 172025 B1. (21) Numer zgłoszenia 298568 F24H 1/36. Vetter Richard, Peine-Dungelbeck, DE. Richard Vetter, Peine-Dungelbeck, DE

(13) B1 PL 172025 B1. (21) Numer zgłoszenia 298568 F24H 1/36. Vetter Richard, Peine-Dungelbeck, DE. Richard Vetter, Peine-Dungelbeck, DE RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172025 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia 298568 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia 15.04.1993 Rzeczypospolitej Polskiej (5 1) Int.Cl.6 F24H 1/36 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187221 (13) B1 PL 187221 B1 A47B 85/00 A47C 17/52 A47D 9/00

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187221 (13) B1 PL 187221 B1 A47B 85/00 A47C 17/52 A47D 9/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187221 (21) Numer zgłoszenia: 333214 (22) Data zgłoszenia: 17.05.1999 (13) B1 (51) IntCl7 A47B 85/00 A47C

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62251

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62251 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62251 WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112787 (22) Data zgłoszenia: 05.12.2001

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118702 (22) Data zgłoszenia: 07.01.2010 (19) PL (11) 65817 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO. (19) PL (n)62895. (i2,opis OCHRONNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO. (19) PL (n)62895. (i2,opis OCHRONNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (i2,opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114534 (22) Data zgłoszenia: 23.12.2003 (19) PL (n)62895

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65109 Y1 B60Q 1/26 (2006.01) F21W 101/00 (2006.01) Frieske Tomasz, Bydgoszcz, PL 26.10.2009 BUP 22/09

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65109 Y1 B60Q 1/26 (2006.01) F21W 101/00 (2006.01) Frieske Tomasz, Bydgoszcz, PL 26.10.2009 BUP 22/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117442 (22) Data zgłoszenia: 25.04.2008 (19) PL (11) 65109 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2580549. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.06.2011 11723971.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2580549. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.06.2011 11723971. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2580549 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.06.2011 11723971.5 (13) (51) T3 Int.Cl. F25D 23/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 216323 B1. ZENTIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żelków Kolonia, PL 10.10.2011 BUP 21/11

PL 216323 B1. ZENTIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żelków Kolonia, PL 10.10.2011 BUP 21/11 PL 216323 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216323 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390842 (51) Int.Cl. B65B 69/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

121 OPIS OCHRONNY PL 60169 WZORU UŻYTKOWEGO Y1

121 OPIS OCHRONNY PL 60169 WZORU UŻYTKOWEGO Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY 121 OPIS OCHRONNY PL 60169 WZORU UŻYTKOWEGO Y1 [21J Numer zgłoszenia: 108138 5i) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 14.05.1998

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

PL 217187 B1. ALREH MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 10.04.2012 BUP 08/12. ZBIGNIEW ŁUKASIAK, Aleksandrów Łódzki, PL

PL 217187 B1. ALREH MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 10.04.2012 BUP 08/12. ZBIGNIEW ŁUKASIAK, Aleksandrów Łódzki, PL PL 217187 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217187 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 392529 (22) Data zgłoszenia: 29.09.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2354370. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.01.2011 11151968.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2354370. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.01.2011 11151968. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2354370 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.01.2011 11151968.2 (13) (51) T3 Int.Cl. E04F 15/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7-

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 59115 WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 07.10.1997

Bardziej szczegółowo

PL 218206 B1. GAWERSKI RYSZARD, Gdańsk, PL 04.02.2013 BUP 03/13. RYSZARD GAWERSKI, Gdańsk, PL 31.10.2014 WUP 10/14. rzecz. pat.

PL 218206 B1. GAWERSKI RYSZARD, Gdańsk, PL 04.02.2013 BUP 03/13. RYSZARD GAWERSKI, Gdańsk, PL 31.10.2014 WUP 10/14. rzecz. pat. PL 218206 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218206 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 395843 (22) Data zgłoszenia: 02.08.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne

Materiały informacyjne Materiały informacyjne Stropy styropianowe Dystrubucja: Inwest Studio 58-210 Sieniawka, Akwen 40 woj. Dolnośląskie tel./fax (74) 893-82-64 tel. kom. 605 287-100 e-mail: InwestStudio@wp.pl http://www.inweststudio.pl

Bardziej szczegółowo

PL 205090 B1 SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,GLIWICE,PL 29.12.2003 BUP 26/03. Jacek Kuc,Zielonka,PL

PL 205090 B1 SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,GLIWICE,PL 29.12.2003 BUP 26/03. Jacek Kuc,Zielonka,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205090 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 354598 (22) Data zgłoszenia: 19.06.2002 (51) Int.Cl. E04C 2/26 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL 18581. FUNDACJA SYNAPSIS, Warszawa, (PL) 31.10.2012 WUP 10/2012

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL 18581. FUNDACJA SYNAPSIS, Warszawa, (PL) 31.10.2012 WUP 10/2012 PL 18581 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 18581 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 19021 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2011 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 169851 B1. (54) Szkielet przegubowy korpusu lalki lub kukiełki A63H 3/46

(13) B1 PL 169851 B1. (54) Szkielet przegubowy korpusu lalki lub kukiełki A63H 3/46 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 169851 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 296615 (22) Data zgłoszenia: 16.11.1992 (51)IntCl6 A63H 3/46 (54) Szkielet

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (12) PL (11) 189831

(12) OPIS PATENTOWY (12) PL (11) 189831 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (12) PL (11) 189831 (21) Numer zgłoszenia: 340955 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 15.12.1998 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 22.05.2002, PCT/SE02/00998 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 22.05.2002, PCT/SE02/00998 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200574 (21) Numer zgłoszenia: 373239 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 22.05.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 10.05.1995, PCT/FR95/00615

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 10.05.1995, PCT/FR95/00615 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177082 (21) Numer zgłoszenia: 312495 (22) Data zgłoszenia: 10.05.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189083 (13) B1 PL 189083 B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189083 (13) B1 PL 189083 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189083 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (2 1 ) Numer zgłoszenia: 334166 (22) Data zgłoszenia: 01.07.1999 (51 ) IntCI7 F24D 5/12 F24H

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173386

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173386 RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173386 POLSKA (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 303886 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 17.06.1994 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: F02M25/08 (54)

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY HALI WARSZTATOWEJ I PRZEWIĄZKI INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU PAN Adres : ul. Reymonta 27, Kraków Inwestor : Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Opracowała:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2559562. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.08.2011 11461532.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2559562. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.08.2011 11461532. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2962 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.08.11 1146132.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B42D 1/ (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2354360. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2010 10000509.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2354360. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2010 10000509. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2354360 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2010 10000509.9 (13) (51) T3 Int.Cl. E04D 13/03 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19)PL (11)16604 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 16675 (22) Data zgłoszenia: 07.06.2010 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 60 EIS 120

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 60 EIS 120 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 0 EIS 0 Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

PL 217782 B1. Układ impulsowego wzmacniacza światłowodowego domieszkowanego jonami erbu z zabezpieczaniem laserowych diod pompujących

PL 217782 B1. Układ impulsowego wzmacniacza światłowodowego domieszkowanego jonami erbu z zabezpieczaniem laserowych diod pompujących PL 217782 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217782 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 389082 (22) Data zgłoszenia: 21.09.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 217812 B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL 04.06.2012 BUP 12/12

PL 217812 B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL 04.06.2012 BUP 12/12 PL 217812 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217812 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 393051 (51) Int.Cl. F16C 17/03 (2006.01) F16C 17/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323078. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.11.2010 10191129.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323078. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.11.2010 10191129. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323078 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.11.2010 10191129.5 (13) (51) T3 Int.Cl. G06K 19/077 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS EIS 0 EIS 0 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH EISROCKWOOL 0 EIS 0.. Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS Talerzyk zaciskowy CONLIT

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2215951. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.09.2007 10160879.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2215951. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.09.2007 10160879. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 22191 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.09.07 160879.2 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 9/14 (06.01) A47L 9/

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 113999 (22) Data zgłoszenia: 18.03.2003 d9) PL (11)62705 (13)

Bardziej szczegółowo

PL 205384 B1 POLKOWSKI SŁAWOMIR, KRAKÓW, PL 26.07.2004 BUP 15/04

PL 205384 B1 POLKOWSKI SŁAWOMIR, KRAKÓW, PL 26.07.2004 BUP 15/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205384 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 358444 (22) Data zgłoszenia: 24.01.2003 (51) Int.Cl. A61H 1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO ~ yi Numer zgłoszenia: 110542 S~\ T ^ i7

WZORU UŻYTKOWEGO ~ yi Numer zgłoszenia: 110542 S~\ T ^ i7 RZECZPOSPOLITA POLSKA OPIS OCHRONNY PL 61200 WZORU UŻYTKOWEGO ~ yi Numer zgłoszenia: 110542 S~\ T ^ i7 h (51) Intel : Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 31.01.2000 B63B 41/00

Bardziej szczegółowo

PL 199203 B1 16.12.2002 BUP 26/02. Szymczak Andrzej,Szczytna,PL Wiertel Zygmunt,Milicz,PL 29.08.2008 WUP 08/08

PL 199203 B1 16.12.2002 BUP 26/02. Szymczak Andrzej,Szczytna,PL Wiertel Zygmunt,Milicz,PL 29.08.2008 WUP 08/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199203 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 354791 (51) Int.Cl. A01G 9/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 28.06.2002

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 1.6. Wymagania techniczno-montażowe dla konstrukcji ścianek działowych Konstrukcja ścianki działowej

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCRMLW 9 OPIS OCHRONNY PL 58589. @ Intel7: @ Data zgłoszenia: 03.10.1996 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1. (2\J Numer zgłoszenia: 105388

EGZEMPLARZ ARCRMLW 9 OPIS OCHRONNY PL 58589. @ Intel7: @ Data zgłoszenia: 03.10.1996 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1. (2\J Numer zgłoszenia: 105388 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej EGZEMPLARZ ARCRMLW 9 OPIS OCHRONNY PL 58589 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 (2\J Numer zgłoszenia: 105388 @ Data zgłoszenia: 03.10.1996 @ Intel7:

Bardziej szczegółowo

(12) OPI S OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPI S OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (12) OPI S OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11 ) Rp.186 (21) Nume r zgłoszenia: 1759 8 (51) Klasyfikacja : 23-02 (22) Data zgłoszenia: 14.02.199 9 (54) Komple t łazienkowy (30) Pierwszeństwo : 15.09.1998

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62059. Litwin Stanisław, Przybysławice, PL G09F 15/00 (2006.

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62059. Litwin Stanisław, Przybysławice, PL G09F 15/00 (2006. EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112601 (22) Data zgłoszenia: 09.10.2001 (19) PL (n)62059 (13)

Bardziej szczegółowo

PL 215182 B1. RAK ROMAN ROZTOCZE ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY, Tomaszów Lubelski, PL 17.01.2011 BUP 02/11 31.10.2013 WUP 10/13

PL 215182 B1. RAK ROMAN ROZTOCZE ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY, Tomaszów Lubelski, PL 17.01.2011 BUP 02/11 31.10.2013 WUP 10/13 PL 215182 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215182 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388515 (51) Int.Cl. E05B 65/02 (2006.01) E05C 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL 219778 B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL 03.12.2012 BUP 25/12. ZBIGNIEW KOWAL, Kielce, PL ANDRZEJ SZYCHOWSKI, Kielce, PL

PL 219778 B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL 03.12.2012 BUP 25/12. ZBIGNIEW KOWAL, Kielce, PL ANDRZEJ SZYCHOWSKI, Kielce, PL PL 219778 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219778 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398996 (22) Data zgłoszenia: 26.04.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY 12^ OPIS OCHRONNY PL 59435 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 [21j Numer zgłoszenia: 107058 5i) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 11.09.1997

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZ PRAKTYCZNA azwa kwalifikacji: Monta systemów suchej zabudowy Oznaczenie kwalifikacji: B. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu umer PESEL zdaj cego* Wype nia zdaj cy Miejsce

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (2\)Numer zgłoszenia:110963 /7J\ T,7

WZORU UŻYTKOWEGO (2\)Numer zgłoszenia:110963 /7J\ T,7 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej OPIS OCHRONNY PL 61219 WZORU UŻYTKOWEGO @ yi (2\)Numer zgłoszenia:110963 /7J\ T,7 B65D 85/72 (22) Data zgłoszenia: 13.05.2000 B65D 85/36

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 161821 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821

(13) B1 PL 161821 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 283615 (22) Data zgłoszenia: 02.02.1990 (51) IntCl5: G05D 7/00 (54)Regulator

Bardziej szczegółowo

(12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO (12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11)Rp.1318 (21) Nume r zgłoszenia: 19237 (51) Klasyfikacja : 28-03 (22) Dat a zgłoszenia: 29.12.1999 (54) Depilato r z przystawk ą (30) Pierwszeństwo :

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 \2\J Numer zgłoszenia: 110713

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 \2\J Numer zgłoszenia: 110713 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej EGZEMPLARZ ARCHIWALNY m OPIS OCHRONNY PL 61348 WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 \2\J Numer zgłoszenia: 110713 @ Data zgłoszenia: 09.03.2000 0 Intel7:

Bardziej szczegółowo

PL 213344 B1. JAŁYŃSKI JERZY JAŁYŃSKA-JACKOWIAK MONIKA INTEX OŚRODEK INNOWACJI TECHNICZNYCH I KOOPERACJI, Poznań, PL 25.10.

PL 213344 B1. JAŁYŃSKI JERZY JAŁYŃSKA-JACKOWIAK MONIKA INTEX OŚRODEK INNOWACJI TECHNICZNYCH I KOOPERACJI, Poznań, PL 25.10. PL 213344 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213344 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387791 (51) Int.Cl. B66F 9/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878558. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.07.2007 07112191.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878558. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.07.2007 07112191. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878558 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.07.2007 07112191.7 (13) (51) T3 Int.Cl. B29C 51/38 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09 PL 215455 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215455 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383749 (51) Int.Cl. B62M 23/02 (2006.01) B62M 6/60 (2010.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

PL 216482 B1. LINKA SYLWESTER, Wyszków, PL 27.09.2010 BUP 20/10. SYLWESTER LINKA, Wyszków, PL 30.04.2014 WUP 04/14. rzecz. pat.

PL 216482 B1. LINKA SYLWESTER, Wyszków, PL 27.09.2010 BUP 20/10. SYLWESTER LINKA, Wyszków, PL 30.04.2014 WUP 04/14. rzecz. pat. PL 216482 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216482 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387608 (51) Int.Cl. F02B 69/02 (2006.01) F02B 75/24 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Zdejmowanie miary. Jeżeli w narożu są nierówności, trzeba zanotować wartości niższe. Podczas montażu nowej ościeżnicy nierówności

Zdejmowanie miary. Jeżeli w narożu są nierówności, trzeba zanotować wartości niższe. Podczas montażu nowej ościeżnicy nierówności Wymiana okna z PVC Zdejmowanie miary Sprawdzić stan ościeżnicy. Jeżeli jest w dobrym stanie, posłuży za ramę zewnętrzną. Do niej zostanie przytwierdzona z PVC nowego okna. Należy sprawdzić pion i poziom

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Opis do konstrukcji budynku 3 4. Część graficzna 7 2 OPIS DO KONSTRUKCJI BUDYNKU Dane ogólne Inwestor: Projekt: Adres: Faza: Branża:

Bardziej szczegółowo

PL 212435 B1. SIENIAWSKI BOHDAN PROJEKTOWANIE MASZYN, Gdańsk, PL SKORYNKIEWICZ SŁAWOMIR PROJEKTOWANIE TECHNICZNE, Gdańsk, PL 15.02.

PL 212435 B1. SIENIAWSKI BOHDAN PROJEKTOWANIE MASZYN, Gdańsk, PL SKORYNKIEWICZ SŁAWOMIR PROJEKTOWANIE TECHNICZNE, Gdańsk, PL 15.02. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212435 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385828 (51) Int.Cl. F03C 2/08 (2006.01) F03C 2/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (9) (11>

WZORU UŻYTKOWEGO (9) (11> EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA *fc7 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (9) (11> (21) Numer zgłoszenia: 115139 (22) Data zgłoszenia: 18.11.2004 63411

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189815

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189815 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189815 (21) Numer zgłoszenia: 329648 (22) Data zgłoszenia: 09.11.1998 (13) B1 (51) IntCl7 B62B 3/06 (54) Wózek

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA ZAWARTOŚC OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA STATYCZNE ( w projekcie budowlanym ) III. RYSUNKI: 1. Rzut fundamentów nr K-01 2. Stopa fundamentowa St1 nr K-02 3. Stopa fundamentowa St2 i St3

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 05.06.2000, PCT/US00/040100 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 05.06.2000, PCT/US00/040100 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205872 (21) Numer zgłoszenia: 351942 (22) Data zgłoszenia: 05.06.2000 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL 215399 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 03.01.2011 BUP 01/11. RAFAŁ TALAR, Kościan, PL 31.12.2013 WUP 12/13

PL 215399 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 03.01.2011 BUP 01/11. RAFAŁ TALAR, Kościan, PL 31.12.2013 WUP 12/13 PL 215399 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215399 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388446 (51) Int.Cl. B23F 9/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SZYBKO wykonać kompletowanie profili!

SZYBKO wykonać kompletowanie profili! Akcesoria 104 KANYA Akcesoria SZYBKO wykonać kompletowanie profili! Rozległy asortyment zawiera również dostosowane akcesoria, przez co system profili konstrukcyjnych KANYA jest jeszcze bardziej ekonomiczny.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH A B G F C D E 2 OPIS SYSTEMU (zob. rysunek powyżej). System kanałów powietrznych EasyFlow jest elastycznym systemem kanałów powietrznych służącym do wentylacji.

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 06.03.2002, PCT/DE02/000790 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 06.03.2002, PCT/DE02/000790 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206300 (21) Numer zgłoszenia: 356960 (22) Data zgłoszenia: 06.03.2002 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej OPIS OCHRONNY PL 61498 WZORU UŻYTKOWEGO r2l) Numer zgłoszenia: 110985 @ Data zgłoszenia: 18.05.2000 13) Y1 @ Intel7:

Bardziej szczegółowo

(54) Urządzenie do wytwarzania i pakowania torebek foliowych, zwłaszcza do napojów

(54) Urządzenie do wytwarzania i pakowania torebek foliowych, zwłaszcza do napojów RZECZPO SPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190063 (21) Numer zgłoszenia: 333519 (22) Data zgłoszenia: 02.06.1999 (13) B1 (51 ) IntCl7 B31B 23/00 B31B

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY. Patent dodatkowy do patentu nr. Zgłoszono: 12.01.1972 (P. 152862) Pierwszeństwo: 13.01.1971 Szwajcaria

OPIS PATENTOWY. Patent dodatkowy do patentu nr. Zgłoszono: 12.01.1972 (P. 152862) Pierwszeństwo: 13.01.1971 Szwajcaria POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA OPIS PATENTOWY 77347 Patent dodatkowy do patentu nr Zgłoszono: 12.01.1972 (P. 152862) KI. 49c,45/02 URZĄD PATENTOWY PRL Pierwszeństwo: 13.01.1971 Szwajcaria Zgłoszenie ogłoszono:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL POLSKA (11) 185832 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 325593 (22) Data zgłoszenia: 27.03.1998 (51) IntCl7 G06F 17/60 G07G

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62749 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Zbigniew Kuska, Mysłowice, PL Michał Żydek, Piekary Śląskie, PL

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62749 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Zbigniew Kuska, Mysłowice, PL Michał Żydek, Piekary Śląskie, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114133 (22) Data zgłoszenia: 14.06.2003 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (11)62749

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.5. Montaż systemów suchej

Bardziej szczegółowo

( 5 4 ) Sposób i urządzenie do sterowania dźwigiem, zwłaszcza towarowym,

( 5 4 ) Sposób i urządzenie do sterowania dźwigiem, zwłaszcza towarowym, RZECZPOSPOLITA PO LSK A Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183665 (21) Numer zgłoszenia: 322262 (22) Data zgłoszenia: 24.09.1997 (13) B1 (51) IntCl7 B66B 1/32 (

Bardziej szczegółowo

PL 210032 B1. GEO GLOBE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Katowice, PL 04.08.

PL 210032 B1. GEO GLOBE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Katowice, PL 04.08. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210032 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 381637 (51) Int.Cl. E21D 11/15 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 30.01.2007

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej

Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej Lodówka z zamrażalnikiem Instrukcja montażu aparatów chłodniczo-zamrażalniczych w obudowie meblowej jest przeznaczona dla fachowca. Zamontowanie i podłączenie

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 159575 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 159575 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 159575 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 277746 (22) Data zgłoszenia: 15.02.1989 (51) IntCl5: B66C 17/20 Urządzenie do podnoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2470112. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.08.2010 10767915.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2470112. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.08.2010 10767915. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2470112 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.08.2010 10767915.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A61C 8/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161058 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161058 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161058 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 284111 (51) IntCl5: B65G 57/02 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 28.02.1990 (54)Urządzenie

Bardziej szczegółowo

PL 216076 B1. Sposób przygotowania próbki gruntu do badania współczynnika filtracji, zwłaszcza dla warunków anizotropowych

PL 216076 B1. Sposób przygotowania próbki gruntu do badania współczynnika filtracji, zwłaszcza dla warunków anizotropowych PL 216076 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216076 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 393040 (22) Data zgłoszenia: 25.11.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych.

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Montaż lekkich ścian osłonowym musi być wykonany w oparciu o katalogi systemowe producenta profili aluminiowych. Należy stosować systemowe elementy jednego systemodawcy.

Bardziej szczegółowo

PL 217792 B1. Sposób termicznego łączenia w łuku elektrycznym włóknistych światłowodów fotonicznych

PL 217792 B1. Sposób termicznego łączenia w łuku elektrycznym włóknistych światłowodów fotonicznych PL 217792 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217792 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387170 (51) Int.Cl. G02B 6/24 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA ORAZ MONTAŻU ROLET NADPROŻOWYCH

INSTRUKCJA SKŁADANIA ORAZ MONTAŻU ROLET NADPROŻOWYCH R Z K A LI S Z A INSTRUKCJA SKŁADANIA ORAZ MONTAŻU ROLET NADPROŻOWYCH Przed przystąpieniem do montażu rolety należy zapoznać się z poniższą instrukcją. W czasie transportu i składowania roleta powinna

Bardziej szczegółowo

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce Systemy techniki budowlanej www.ustec.pl GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów

Bardziej szczegółowo

PL 210400 B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL 02.05.2006 BUP 09/06. ROBERT P. SARZAŁA, Łódź, PL WŁODZIMIERZ NAKWASKI, Łódź, PL MICHAŁ WASIAK, Łódź, PL

PL 210400 B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL 02.05.2006 BUP 09/06. ROBERT P. SARZAŁA, Łódź, PL WŁODZIMIERZ NAKWASKI, Łódź, PL MICHAŁ WASIAK, Łódź, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210400 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370876 (51) Int.Cl. H01S 5/00 (2006.01) H01S 5/183 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Ściany. Ściany. Podręcznik A5

Ściany. Ściany. Podręcznik A5 Podręcznik A5 Ściany Ściany Ściany nośne, działowe i osłonowe Ściany oddzielenia przeciwpożarowego W budowlano-technicznej ochronie przeciwpożarowej rozróżnia się ściany oddzielenia przeciwpożarowego,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1994542. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.02.2007 07701340.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1994542. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.02.2007 07701340. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 199442 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.02.07 07701340.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H01H 71/02 (06.01) H01H

Bardziej szczegółowo