(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189083 (13) B1 PL 189083 B1"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (2 1 ) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (51 ) IntCI7 F24D 5/12 F24H 4/06 F25B 30/06 ( 5 4 ) Sposób optymalizacji parametrów pracy pompy ciepła, układ pompy ciepła oraz pompa ciepła (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 00/01 (73) Uprawniony z patentu: Politechnika Szczecińska, Szczecin, PL (72) Twórcy wynalazku: Bogusław Zakrzewski, Szczecin, PL (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 06/05 (74) Pełnomocnik: Biegała Teresa, Dział Patentów i Transferu, Technologu Politechniki Szczecińskiej PL B1 (57) 15. Pompa ciepła zawierająca dolne źródło ciepła oraz górne źródło ciepła połączone w obiegu termodynamicznym lewobieżnym, wyposażona w układ i urządzenia automatycznej regulacji i sterowania, wentylatory powietrza i urządzenia do odwracania obiegu czynnika roboczego, znamienna tym, że ma kanał wentylacyjny główny (KG) i połączone z nim kanały wentylacyjne pomocnicze (K 1, K2), przy czym kanał główny łączy pomieszczenie ogrzewane (P) z otoczeniem zewnętrznym, przy czym w położonych przeciwległe ścianach kanału głównego (KG) zainstalowane są obydwa źródła ciepła, górne źródło ciepła (1, 1') i dolne źródło ciepła (2, 2'), zaś pomiędzy tymi źródłami zainstalowana jest sekwencyjna kierownica powietrza (9), przy czym kanały wentylacyjne pomocnicze (K 1, K2) połączone są ze źródłami ciepła (1, 1', 2, 2') i z pomieszczeniem (P) poprzez wewnętrzne kierownice powietrza (10, 13) zainstalowane w ścianach kanałów pomocniczych od strony pomieszczenia ogrzewanego, zaś w ścianach zewnętrznych kanałów pomocniczych zainstalowane są zewnętrzne kierownice powietrza (11, 12), przy czym kanał główny (KG) połączony jest z wentylatorem dolnego źródła ciepła (7) i wentylatorem górnego źródła ciepła (8). Fig 4

2 Sposób optymalizacji parametrów pracy pompy ciepła, układ pompy ciepła oraz pompa ciepła Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób optymalizacji parametrów pracy pompy ciepła, w którym stosuje się wymuszony obieg powietrza oraz odwracanie obiega czynnika roboczego, znamienny tym, że w czasie pracy pompy ciepła zasilającej pomieszczenie ogrzewane (P) ciepłym powietrzem z górnego źródła ciepła (1), po osiągnięciu zadanej wartości parametru mierzonego na dolnym źródle ciepła (2), odwraca się obieg czynnika roboczego, przy czym przerywa się dopływ powietrza z pomieszczenia ogrzewanego (P) na nowe górnego źródła ciepła (1') i po pewnym czasie pracy obiegu, gdy temperatura na powierzchni tego górnego źródła ciepła (1') osiągnie w przybliżeniu wartość zadanej temperatury powietrza w pomieszczeniu (P), podaje się strumień powietrza pobieranego z pomieszczenia ogrzewanego (P) na górne źródło ciepła ( l 1), a na nowe dolne źródło ciepła (2') podaje się powietrze pobrane z otoczenia zewnętrznego i gdy na tym dolnym źródle ciepła (2') mierzony parametr osiągnie zadaną wartość ponownie przełącza się obieg w przeciwnym kierunku, przerywa się podawanie powietrza na aktualne górne źródło ciepła (1) i dalej wymienione czynności powtarza się cyklicznie w tej samej kolejności, przy czym kierunki ruchu powietrza zmienia się stosownie do zmian kierunku obiegu czynnika roboczego tak, że w każdym obiegu górne źródło ciepła (1, 1') omywane jest powietrzem z pomieszczenia ogrzewanego (P), a dolne źródło ciepła (2, 2') omywane jest powietrzem z otoczenia, przy czym korzystnie do sterowania strumieni powietrza stosuje się kanały wentylacyjne (KG, KI, K2) i kierownice powietrza, korzystnie przepustnice powietrza (9,10,11,12,13). 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że powietrze na górne źródło ciepła podaje się korzystnie wentylatorem (8) górnego źródła ciepła, zaś powietrze na dolne źródło ciepła podaje się korzystnie wentylatorem (7) dolnego źródła ciepła, przy czym po wyłączeniu wentylatora (8) podaje się wentylatorem (7) powietrze z otoczenia jednocześnie na górne źródło ciepła (1, 1 ) i dolne źródło ciepła (2, 2') aż do chwili gdy temperatura górnego źródła ciepła osiągnie wartość zbliżoną do temperatury pomieszczenia (P). 3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że parametr mierzony stanowi określony czas pracy obiegu. 4. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że wartość mierzoną na dolnym źródle ciepła stanowi grubość warstwy szronu na jego powierzchni. 5. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że wartość mierzoną na dolnym źródle ciepła (2, 2') stanowi różnica temperatury powietrza w otoczeniu i temperatury na powierzchni szronu tego źródła. 6. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że wartość mierzoną na dolnym źródle ciepła (2, 2') stanowi różnica temperatury punktu rosy w otoczeniu i temperatury powierzchni szronu na powierzchni dolnego źródła ciepła. 7. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że wartość mierzoną na dolnym źródle ciepła (2, 2') stanowi masa szronu. 8. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że wartość mierzoną na dolnym źródle ciepła (2, 2') stanowi różnica ciśnień powietrza przed i za dolnym źródłem ciepła. 9. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że wartość mierzoną na dolnym źródle ciepła (2, 2') stanowi różnica temperatur powietrza mierzonych przed i za dolnym źródłem ciepła. 10. Układ pompy ciepła zawierający dolne źródło ciepła i górne źródło ciepła połączone w obiegu termodynamicznym lewobieznym, wyposażony w układ automatycznej regulacji i sterowania, wentylatory powietrza i urządzenia do odwracania obiegu czynnika roboczego, znamienny tym, że ma układ sterujący ruchem powietrza zawierający kanały wentylacyjne (KG, KI, K2) połączone z pomieszczeniem ogrzewanym (P), kanał główny (KG) i połączone z nim kanały pomocnicze pierwszy kanał (KI), i drugi kanał (K2), przy czym kanał główny (KG) i kanały pomocnicze połączone są z górnym źródłem ciepła (1) i dolnym źródłem ciepła (2), pomiędzy którymi to źródłami ciepła umieszczona jest sekwencyjna kierownica powietrza (9),

3 przy czym kanały pomocnicze (KI, K2) połączone są kierownicami powietrza wewnętrznymi (10, 13) z pomieszczeniem ogrzewanym (P) i kierownicami powietrza zewnętrznymi (11, 12) z otoczeniem zewnętrznym, przy czym kanał główny (KG) połączony jest z wentylatorem (7) dolnego źródła ciepła i z wentylatorem górnego źródła ciepła (8). 11. Układ pompy ciepła według zastrz. 10, znamienny tym, że kanał główny (KG) połączony jest z pomieszczeniem (P) przepustnicą powietrza (14). 12. Układ pompy ciepła według zastrz. 10, znamienny tym, że źródła ciepła stanowią wymienniki ciepła, górne źródło ciepła (1,1') stanowi skraplacz zaś dolne źródło ciepła (2, 2') stanowi parowacz, połączone ze sprężarką (3), elementem dławiącym (6) i zaworami wielodrożnymi (Z l, Z2). 13. Układ pompy ciepła według zastrz. 10, znamienny tym, że na wlocie kanału głównego (KG) znajduje się wentylator (7) dolnego źródła ciepła (2, 2'), zaś na wylocie kanału głównego w pomieszczeniu ogrzewanym (P) znajduje się wentylator (8) górnego źródła ciepła (1,1'). 14. Układ pompy ciepła według zastrz. 10 albo 11, znamienny tym, że kierownica powietrza (9) ma postać przepustnicy sekwencyjnej powietrza, korzystnie trój położeniowej, zaś kierownice powietrza wewnętrzne (10, 13, 14) i kierownice powietrza zewnętrzne (11, 12) mają postać przepustnic powietrza. 15. Pompa ciepła zawierająca dolne źródło ciepła oraz górne źródło ciepła połączone w obiegu termodynamicznym lewobieżnym, wyposażona w układ i urządzenia automatycznej regulacji i sterowania, wentylatory powietrza i urządzenia do odwracania obiegu czynnika roboczego, znamienna tym, że ma kanał wentylacyjny główny (KG) i połączone z nim kanały wentylacyjne pomocnicze (K I, K2), przy czym kanał główny łączy pomieszczenie ogrzewane (P) z otoczeniem zewnętrznym, przy czym w położonych przeciwległe ścianach kanału głównego (KG) zainstalowane są obydwa źródła ciepła, górne źródło ciepła (1, 1 ) i dolne źródło ciepła (2, 2 ), zaś pomiędzy tymi źródłami zainstalowana jest sekwencyjna kierownica powietrza (9), przy czym kanały wentylacyjne pomocnicze (K I, K2) połączone są ze źródłami ciepła (1,1 ', 2, 2') i z pomieszczeniem (P) poprzez wewnętrzne kierownice powietrza (10,13) zainstalowane w ścianach kanałów pomocniczych od strony pomieszczenia ogrzewanego, zaś w ścianach zewnętrznych kanałów pomocniczych zainstalowane są zewnętrzne kierownice powietrza (11, 12), przy czym kanał główny (KG) połączony jest z wentylatorem dolnego źródła ciepła (7) i wentylatorem górnego źródła ciepła (8). 16. Pompa ciepła według zastrz. 15, znamienna tym, że kierownicę powietrza (9) w kanale głównym (KG) stanowi przepustnicą sekwencyjna powietrza, przy czym kierownice wewnętrzne (10, 13) i kierownice zewnętrzne (11, 12) kanałów pomocniczych (K I, K2) stanow ią przepustnice powietrza. 17. Pompa ciepła według zastrz. 16, znamienna tym, że przepustnicą sekwencyjna (9) jest przepustnicą dwupołożeniową o kącie obrotu Pompa ciepła według zastrz. 16, znamienna tym, że sekwencyjna przepustnicą powietrza (9) jest przepustnicą trójpołożeniową, o kącie obrotu 45, przy czym na wejściu kanału głównego (KG) od strony pomieszczenia (P) umieszczona jest trzecia przepustnicą wewnętrzna powietrza (14). 19. Pompa ciepła według zastrz. 15, znamienna tym, że na wlocie kanału głównego (KG) od strony zewnętrznej zainstalowany jest wentylator dolnego źródła ciepła (7), zaś na wylocie kanału w pomieszczeniu (P) zainstalowany jest wentylator górnego źródła ciepła (8). 20. Pompa ciepła według zastrz. 15, znamienna tym, że źródła ciepła stanowią wymienniki ciepła, górne źródło ciepła (1, 1') stanowi skraplacz zaś dolne źródło ciepła (2, 2') stanowi parowacz, połączone przewodami rurowymi 7e sprężarką (3), elementem dławiącym (6) i zaworami wielodrożnymi (Z l, Z2).

4 Przedmiotem wynalazku jest sposób optymalizacji parametrów pracy pompy ciepła, układ pompy ciepła oraz pompa ciepła. W znanych urządzeniach pompy ciepła pracujących według zasady obiegów termodynamicznych lewobieżnych, stosowanych w instalacjach klimatyzacyjnych, na wytworzenie energii cieplnej urządzenie zużywa w przybliżeniu od 25% do 40% mocy energii elektrycznej napędu sprężarki. Jednak gdy brakuje mocy cieplnej, szczególnie gdy proces przebiega przy niewysokich temperaturach zewnętrznych otoczenia, przy temperaturach poniżej 0 C, powierzchnia dolnego źródła ciepła ulega oszronieniu i zachodzi potrzeba jej odszronienia. W znanych urządzeniach pompy ciepła do odszraniania dolnego źródła ciepła stosuje się grzałki elektryczne, co podnosi koszty eksploatacji urządzenia i powoduje konieczność wyłączenia z pracy urządzenia na czas odszraniania. Znane sprężarkowe pompy ciepła zawierają wymienniki ciepła, górne źródło ciepła, którym jest skraplacz i dolne źródło ciepła, którym jest parowacz, sprężarkę i zawór rozprężny, wentylatory parowacza i skraplacza oraz zawory wielodrożne umożliwiające zmianę kierunku obiegu czynnika roboczego. Układy te wyposażone są w urządzenia i układy automatycznej regulacji i sterowania pracą układu. Powietrze z wentylatorów kierowane jest bezpośrednio na skraplacz i parowacz, a kierunek strumieni powietrza jest stały. Zgodnie z wynalazkiem, sposób optymalizacji parametrów pracy pompy ciepła, w którym stosuje się wymuszony obieg powietrza i odwracanie obiegu czynnika roboczego wyróżnia się tym, że w czasie pracy pompy ciepła zasilającej pomieszczenie ogrzewane ciepłym powietrzem z górnego źródła ciepła, po osiągnięciu zadanej wartości parametru mierzonego na dolnym źródle ciepła, odwraca się obieg czynnika roboczego tak, że dotychczasowe górne źródło ciepła staje się w nowym - odwróconym - obiegu dolnym źródłem ciepła, a dotychczasowe dolne źródło ciepła staje się w odwróconym obiegu górnym źródłem ciepła. Jednocześnie przerywa się dopływ powierza podawanego z pomieszczenia ogrzewanego na nowe górne źródło ciepła. Po pewnym czasie pracy obiegu, gdy temperatura na powierzchni tego górnego źródła ciepła osiągnie w przybliżeniu zadaną wartość temperatury pomieszczenia ogrzewanego podaje się, korzystnie wentylatorem, powietrze z pomieszczenia ogrzewanego na górne źródło ciepła. Na dolne źródło ciepła w tym obiegu podaje się korzystnie drugim wentylatorem powietrze z otoczenia zewnętrznego. Po upływie pewnego czasu pracy obiegu, gdy na dolnym źródle ciepła mierzony parametr osiągnie zadaną wartość, ponownie przełącza się obieg w przeciwnym kierunku, przerywa się podawanie powietrza na górne źródło ciepła i dalej wymienione czynności powtarza się cyklicznie w tej samej kolejności, przy czym kierunki ruchu powietrza zmienia się stosownie do zmian kierunku obiegu czynnika roboczego tak, że w każdym obiegu górne źródło ciepła omywane jest powietrzem z pomieszczenia ogrzewanego, a dolne źródło ciepła omywane jest powietrzem z otoczenia zewnętrznego. Korzystnie do sterowania strumieni powietrza stosuje się przepustnice powietrza. Korzystnie, po wyłączeniu wentylatora górnego źródła ciepła, podaje się wentylatorem dolnego źródła ciepła powietrze z otoczenia zewnętrznego, jednocześnie na górne źródło ciepła i dolne źródło ciepła tak długo aż temperatura górnego źródła ciepła osiągnie wartość zbliżoną do temperatury pomieszczenia. Dzięki zerowej różnicy temperatur czynnika roboczego w górnym i dolnym źródle ciepła, w tym czasie obieg pompy ciepła ma maksymalną sprawność, a czas odszraniania jest bardzo krótki i zuzycie energii na proces odszraniania jest minimalne. Korzystnie, parametr mierzony stanowi określony czas pracy obiegu. Korzystnie, wartość mierzoną na dolnym źródle ciepła stanowi grubość warstwy szronu na jego powierzchni. Korzystnie, wartość mierzoną na dolnym źródle ciepła stanowi różnica temperatury powietrza w otoczeniu i temperatury na powierzchni szronu tego źródła. Korzystnie, wartość mierzoną na dolnym źródle ciepła stanowi różnica temperatury punktu rosy w otoczeniu i temperatury powierzchni szronu na powierzchni dolnego źródła ciepła. Korzystnie, wartość mierzoną na dolnym źródle ciepła stanowi masa szronu. Korzystnie wartość mierzoną na dolnym źródle ciepła stanowi różnica ciśnień powietrza przed i za dolnym źródłem ciepła. Korzystnie, wartość mierzoną na dolnym źródle ciepła stanowi różnica temperatur powietrza mierzonych przed i za dolnym źródłem ciepła. Zgodnie z wynalazkiem, układ pompy ciepła zawierający dolne źródło ciepła i górne źródło ciepła połączone w obiegu termodynamicznym lewobieżnym, wyposażony w układ automatycznej regulacji i sterowania oraz wentylatory powietrza wyróżnia się tym, że ma

5 układ sterujący ruchem powietrza zawierający kanały wentylacyjne, połączone z pomieszczeniem ogrzewanym, kanał główny i połączone z nim kanały pomocnicze pierwszy kanał i drugi kanał, przy czym kanał główny i kanały pomocnicze połączone są z górnym źródłem ciepła i dolnym źródłem ciepła, pomiędzy którymi to źródłami ciepła umieszczona jest sekwencyjna kierownica powietrza przy czym kanał główny i kanały pomocnicze, połączone są kierownicami powietrza wewnętrznymi, pierwszą kierownicą wewnętrzną, drugą kierownicą wewnętrzną z pomieszczeniem ogrzewanym i połączone są kierownicami powietrza zewnętrznymi z otoczeniem zewnętrznym. Kanał główny połączony jest z wentylatorem dolnego źródła ciepła i wentylatorem górnego źródła ciepła. Korzystnie, źródła ciepła stanowią wymienniki ciepła, górne źródło ciepła stanowi skraplacz zaś dolne źródło ciepła stanowi parowacz, połączone ze sprężarką, elementem dławiącym i zaworami wielodrożnymi. Korzystnie, górne źródło ciepła i dolne źródło ciepła usytuowane są przeciwległe względem siebie. Korzystnie, na wlocie kanału głównego znajduje się wentylator dolnego źródła ciepła, zaś na wylocie kanału głównego w pomieszczeniu ogrzewanym znajduje się wentylator górnego źródła ciepła. Korzystnie, kierownica powietrza ma postać przepustnicy sekwencyjnej powietrza, dwupołożeniowej albo trójpołożeniowej, zaś kierownice powietrza wewnętrzne i kierownice powietrza zewnętrzne mają postać przepustnic powietrza. Według wynalazku, pompa ciepła zawierająca dolne źródło ciepła oraz górne źródło ciepła połączone w obiegu termodynamicznym lewobieznym, wyposażona w układ i urządzenia automatycznej regulacji i sterowania oraz wentylatory powietrza wyróżnia się tym, ze ma kanał wentylacyjny główny i połączone z nim kanały wentylacyjne pomocnicze, przy czym kanał główny łączy pomieszczenie ogrzewane z otoczeniem zewnętrznym. W położonych przeciwległe ścianach kanału głównego zainstalowane są górne źródło ciepła i dolne źródło ciepła, zaś pomiędzy tymi źródłami zainstalowana jest sekwencyjna kierownica powietrza, przy czym kanały wentylacyjne pomocnicze połączone są ze źródłami ciepła i z pomieszczeniem ogrzewanym wewnętrznymi kierownicami powietrza zainstalowanymi w wewnętrznych ścianach kanałów pomocniczych, od strony pomieszczenia ogrzewanego. W ścianach zewnętrznych kanałów pomocniczych zainstalowane są zewnętrzne kierownice powietrza. Kanał główny połączony jest z wentylatorem dolnego źródła ciepła i wentylatorem górnego źródła ciepła. Korzystnie, kierownicę powietrza w kanale głównym stanowi przepustnica sekwencyjna powietrza, przy czym kierownice wewnętrzne i kierownice zewnętrzne kanałów pomocniczych stanowią przepustnice powietrza. Korzystnie, przepustnica sekwencyjna jest przepustnicą dwupołożeniową o kącie obrotu 90, w położeniach roboczych zamyka ona dostęp powietrza zewnętrznego raz do jednego kanału pomocniczego i na przemian do drugiego kanału pomocniczego. Sekwencyjna przepustnica powietrza może być przepustnicą trójpołożeniową, o kącie obrotu 45, która w środkowym położeniu roboczym ustawia się w osi kanału głównego rozdzielając strumień powietrza zewnętrznego do obydwóch kanałów pomocniczych, przy czym w tym przypadku na wejściu kanału głównego od strony pomieszczenia ogrzewanego umieszczona jest trzecia przepustnica wewnętrzna powietrza.w tym położeniu przepustnicy uzyskuje się zrównanie temperatur czynnika roboczego w górnym i dolnym źródle ciepła i w tym czasie obieg pompy ciepła ma maksymalną sprawność, czas odszraniania jest bardzo krótki, a zużycie energii na proces oszraniania jest minimalne. Korzystnie, na wlocie kanału głównego od strony zewnętrznej zainstalowany jest wentylator dolnego źródła ciepła, zaś na wylocie kanału w pomieszczeniu zainstalowany jest wentylator górnego źródła ciepła. Korzystnie, źródła ciepła stanowią wymienniki ciepła, górne źródło ciepła stanowi skraplacz zaś dolne źródło ciepła stanowi parowacz, połączone przewodami rurowymi ze sprężarką, elementem dławiącym i zaworami wielodrożnymi. Zaletą rozwiązań według wynalazku jest wykorzystanie zakumulowanego w otoczeniu niskotemperaturowego ciepła do obniżenia zuzycia energii napędowej na proces odszraniania dolnego źródła ciepła, praktycznie pominięcie czasu odszraniania. Pozwala to na zwiększenie zakresu temperatur pracy pomp ciepła w warunkach, którym towarzyszy szronienie, pozwala na pracę zamienną wymienników ciepła przy nieprzerwanej realizacji obiegu pompy ciepła. Nieoczekiwanie okazało się, że przez cykliczną zmianę kierunku obiegu czynnika roboczego i odpowiednie sterowanie dopływem powietrza na obydwa źródła ciepła można zmniejszyć do minimum zjawisko szronienia i ograniczyć do minimum jego niekorzystny wpływ na pracę

6 obiegu pompy ciepła. W efekcie daje to wyraźne zwiększenie sprawności pompy ciepła i optymalizację jej parametrów pracy przez stworzenie większych możliwości w p ija n ia na przebieg procesu szronienia i odszraniania. Przedmiot wynalazku objaśniony jest bliżej w przykładach realizacji i na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schematycznie fragment pompy ciepła z pomieszczeniem ogrzewanym, z wymiennikami ciepła i z kanałami wentylacyjnymi, przy czym strzałkami zaznaczono kierunki przepływu powietrza odpowiednie dla stanu, w którym górne źródło ciepła - wymiennik ciepła 1 po lewej stronie kanału głównego pełni rolę skraplacza, zaś usytuowane naprzeciw niego dolne źródło ciepła - wymiennik ciepła 2 pełni rolę parowacza, a kierownica sekwencyjna zajmuje pierwsze położenie robocze, fig. 2 - schematycznie fragment pompy ciepła z pomieszczeniem ogrzewanym, z wymiennikami ciepła i z kanałami wentylacyjnymi, przy czym strzałkami zaznaczono kierunki przepływu powietrza odpowiednie dla stanu, w którym wymiennik ciepła 2' po lewej stronie kanału głównego pełni rolę parowacza, zaś usytuowany naprzeciw niego wymiennik ciepła 1' pełni rolę skraplacza, a przepustnica sekwencyjna znajduje się w drugim położeniu roboczym, w pozycji osiowej, fig. 3 - schematycznie fragment pompy ciepła z pomieszczeniem ogrzewanym, z wymiennikami ciepła i z kanałami wentylacyjnymi, przy czym strzałkami zaznaczono kierunki przepływu powietrza odpowiednio dla stanu, w którym kierownica sekwencyjna zajmuje trzecie położenie robocze, fig. 4 - w uproszczeniu układ sprężarkowej pompy ciepła. Przykład I Układ sprężarkowej pompy ciepła zawiera sprężarkę 3, której rurociąg tłoczny połączony jest z króćcem wlotowym zaworu czterodrożnego tłocznego Z l, zaś pozostałe króćce tego zaworu połączone są z parowaczem 1, skraplaczem 2 i zbiornikiem 4 z wymiennikiem regeneracyjnym 4a. Zbiornik 4 połączony jest z rurociągiem ssawnym sprężarki 3. Wymiennik regeneracyjny 4a swoim wlotem połączony jest z króćcem wylotowym zaworu czterodrożnego wrzenia Z2, a wylotem, poprzez filtr-dehydrator 5 i zawór rozprężny 6, z króćcem wlotowym tego zaworu Z2. Pozostałe dwa króćce zaworu czterodrożnego wrzenia Z2 połączone są z drugimi końcami skraplacza 1 i parowacza 2. Pomieszczenie ogrzewane P połączone jest z kanałami wentylacyjnymi, kanałem głównym KG i przylegającymi do niego kanałami pomocniczymi, pierwszym kanałem pomocniczym KI i drugim kanałem pomocniczym K2. Pomieszczenie P połączone jest z pierwszym kanałem wentylacyjnym KI pierwszą przepustnicą wewnętrzną powietrza 13, i drugą wewnętrzną przepustnicą powietrza 10 połączone jest z drugim kanałem pomocniczym K2. Pierwszy kanał KI ma na ścianie zewnętrznej zainstalowaną pierwszą przepustnicę zewnętrzną powietrza 12, a na ścianie wspólnej z kanałem wentylacyjnym głównym KG ma zainstalowany skraplacz 1 jako jeden z wymienników ciepła. Naprzeciw skraplacza 1, po drugiej stronie kanału głównego KG zainstalowany jest w drugim kanale K2 parowacz 2, jako drugi z wymienników ciepła. W ścianie tego kanału K2 zainstalowana jest również druga zewnętrzna przepustnica powietrza 11. W kanale głównym KG, pomiędzy wymiennikami ciepła, skraplaczem 1, a parowaczem 2 zainstalowana jest przepustnica sekwencyjna powietrza 9, trój położeniowa, która wykonuje obrót co 45 w jedną lub w drugą stronę i zajmuje położenie pierwsze robocze, w którym zamyka dostęp powietrza zewnętrznego do kanału KI, drugie położenie robocze, w którym ustawia się osiowo otwierając dostęp powietrza zewnętrznego do obydwóch kanałów pomocniczych oraz trzecie położenie robocze, w którym zamyka dostęp powietrza zewnętrznego do drugiego kanału pomocniczego K2. Dostęp powietrza zewnętrznego do pomieszczenia P zamyka trzecia przepustnica wewnętrzna 14 umieszczona na wylocie kanału głównego KG w pomieszczeniu P. Na wlocie powietrza z zewnątrz do kanału głównego KG zainstalowany jest wentylator parowacza 7, zaś na wylocie z tego kanału do pomieszczenia P zainstalowany jest wentylator skraplacza 8. Przykład II Sprężarkowa pompa ciepła pomieszczenia ogrzewanego P zawiera rurociąg tłoczny sprężarki 3 połączony z króćcem wlotowym zaworu czterodrożnego tłocznego Z l, przy czym pozostałe króćce tego zaworu połączone są z wymiennikami ciepła, skraplaczem 1, parowaczem 2 i zbiornikiem 4 z wymiennikiem regeneracyjnym 4a. Zbiornik 4 połączony jest z rurociągiem ssawnym sprężarki 3. Wymiennik regeneracyjny 4a swoim wlotem połączony jest z króćcem wylotowym zaworu czterodrożnego wrzenia Z2, a wylotem, poprzez filtr-dehydrator 5 i zawór rozprężny 6, z króćcem wlotowym tego zaworu Z2. Pozostałe dwa króćce

7 zaworu czterodroznego wrzenia Z2 połączone są z drugimi końcami skraplacza 1 i parowacza 2. Pomieszczenie P wyposażone jest w kanały wentylacyjne przylegające do niego, kanał główny KG i usytuowane z jego obydwóch stron kanały pomocnicze, pierwszy kanał KI i drugi kanał K2. Pomieszczenie P połączone jest z pierwszym kanałem wentylacyjnym KI pierwszą przepustnicą wewnętrzną powietrza 13 usytuowaną w ścianie komory i drugą wewnętrzną przepustnicą powietrza 10 zainstalowaną w jej ścianie połączone jest z drugim kanałem wentylacyjnym K2. Pierwszy kanał KI ma na ścianie zewnętrznej zainstalowaną pierwszą przepustnicę zewnętrzną powietrza 12, a na ścianie wspólnej z kanałem wentylacyjnym głównym KG ma zainstalowany skraplacz 1. Naprzeciw skraplacza 1, po drugiej stronie kanału głównego KG zainstalowany jest w drugim kanale K2 drugi wymiennik ciepła parowacz 2. W ścianie zewnętrznej tego kanału K2 zainstalowana jest druga zewnętrzna przepustnicą powietrza 11. W kanale głównym KG, pomiędzy wymiennikami ciepła, skraplaczem 1, a parowaczem 2 zainstalowana jest przepustnica sekwencyjna powietrza 9, dwupołożeniowa, która wykonuje obrót co 90 w jedną lub w drugą stronę i zajmuje położenie pierwsze robocze A, w którym zamyka dostęp powietrza zewnętrznego do kanału KI oraz trzecie położenie robocze B, w którym zamyka dostęp powietrza zewnętrznego do drugiego kanału pomocniczego K2. Na wlocie powietrza z zewnątrz do kanału głównego KG zainstalowany jest wentylator parowacza 7, zaś na wylocie z tego kanału do pomieszczenia P zainstalowany jest wentylator skraplacza 8. Przykład III Pompa ciepła analogiczna do przykładu II przy czym przepustnicą sekwencyjna 9 zainstalowana w kanale głównym KG jest przepustnicą trójpołożeniową, która wykonuje obrót co 45 w jedną lub w drugą stronę i zajmuje położenie pierwsze robocze A, w którym zamyka dostęp powietrza zewnętrznego do kanału KI, drugie położenie robocze O, w którym ustawia się osiowo otwierając dostęp powietrza zewnętrznego do obydwóch kanałów pomocniczych KI i K2 oraz trzecie położenie robocze B, w którym zamyka dostęp powietrza zewnętrznego do drugiego kanału pomocniczego K2. Natomiast na wylocie kanału głównego KG do pomieszczenia P zainstalowana jest dodatkowa, trzecia wewnętrzna przepustnicą powietrza 14, która zamyka dostęp powietrza z otoczenia zewnętrznego do pomieszczenia P w drugim położeniu roboczym przepustnicy 9 to jest kiedy zajmuje ona położenie w osi kanału głównego KG. Przykład IV Podczas pracy sprężarkowej pompy ciepła, kiedy parowacz 2 jest na etapie szronienia, powietrze z pomieszczenia ogrzewanego P tłoczy się wentylatorem 8, przez otwartą pierwszą przepustnicę wewnętrzną 13 do pierwszego kanału wentylacyjnego pomocniczego KI, gdzie omywa skraplacz 1 i wpływa do kanału głównego wentylacyjnego KG skąd jest kierowane przepustnicą sekwencyjną 9, znajdującą się w pierwszym położeniu roboczym A, z powrotem do pomieszczenia. Położenie przepustnicy sekwencyjnej w kanale głównym jest takie, że zamyka ona dopływ powietrza zewnętrznego do kanału KI. W tym czasie jest zamknięta pierwsza zewnętrzna przepustnicą 12 tego kanału. Powietrze zewnętrzne tłoczy się wentylatorem 7 parowacza usytuowanym na wlocie kanału głównego KG, które omywa parowacz 2 i ochładza się oddając jemu ciepło i wpływa do drugiego kanału pomocniczego wentylacyjnego K2, skąd przez otwartą drugą przepustnicę zewnętrzną 11 przepływa z powrotem do otoczenia. W tym czasie druga wewnętrzna przepustnicą powietrza 10 jest zamknięta. Z chwilą powstania na powierzchni parowacza 2 warstwy szronu o zadanej grubości podaje się sygnał na układ automatycznej regulacji, nieuwidoczniony na rysunku, który przełącza zawory czterodrożne Z1 i Z2 w drugie położenie i następuje zmiana obiegu czynnika roboczego w odwrotnym kierunku. Jednocześnie z przełączeniem zaworów wyłącza się wentylator powietrza 8 i zamyka się przepustnicę wewnętrzną 13. Obieg pracuje dalej i gdy skraplacz 1' osiągnie temperaturę zblizoną do temperatury powietrza w pomieszczeniu P, przepustnicą sekwencyjna 9 obróci się o 90 i zajmie trzecie położenie robocze B otwierając dostęp ciepłego powietrza z pomieszczenia P do byłego zaszronionego parowacza, a obecnie skraplacza 1 i zamyka się przepustnicą 11. Z chwilą zrównania się temperatury na powierzchni skraplacza 1' z temperaturą pomieszczenia P włącza się wentylator 8 i otwiera się przepustnicą wewnętrzna 10 drugiego pomocniczego kanału K2. Powietrze cyrkuluje z pomieszczenia P do kanału K2 i przez skraplacz 1' wraca z powrotem do pomieszczenia. Powietrze z otoczenia cyrkuluje przez parowacz 2' i przez kanał KI do otoczenia. Z chwilą osiągnięcia na parowaczu 2' zada-

8 nej wartości grubości warstwy szronu zostaje podany sygnał do urządzenia automatycznej regulacji, które przełącza zawory czterodrożne Z l, Z2 powodując odwrócenie obiegu w przeciwnym kierunku. Dalej, przedstawione wyżej czynności powtarza się cyklicznie i w takiej samej kolejności. Przykład V Sposób analogiczny do przykładu IV, przy czym po wyłączeniu wentylatora 8 i zamknięciu przepustnicy wewnętrznej 13 w kanale K I, ale przed przełączeniem przepustnicy sekwencyjnej 9 w trzecie położenie robocze B, przepustnica sekwencyjna powietrza 9 wykonuje obrót o 45 i ustawia się równolegle do osi kanału KG zajmując drugie położenie robocze O otwierając dostęp powietrza zewnętrznego do obydwóch kanałów pomocniczych K I, K2. Przepustnica wewnętrzna 14 kanału głównego KG jest w tym czasie zamknięta, a otwarte są przepustnice zewnętrzne 12, 11 kanałów K I i K2. Powietrze zewnętrzne omywa skraplacz 1', który był uprzednio parowaczem i oddaje mu ciepło, a także czynnik chłodniczy oddaje mu ciepło pobierane z obecnego parowacza 2'. Po pewnym czasie pracy obiegu następuje wyrównanie się temperatur na parowaczu i skraplaczu. Dzięki zerowej różnicy temperatur czynnika roboczego w parowaczu i skraplaczu w tym czasie obieg pompy ciepła ma maksymalną sprawność, a czas odszraniania jest bardzo krótki, i zuzycie energii na proces odszraniania jest minimalne. Powietrze zewnętrzne omywa parowacz 2' dostarczając ciepła na odszronienie wymiennika 1' obecnego skraplacza. Przykład VI Sposób analogiczny do przykładu IV i V z tym, że zmienia się kierunek obiegu po określonym czasie pracy pompy ciepła wyznaczonym empirycznie, na przykład co kilka godzin. Przykład VII Sposób analogiczny do przykładu IV i V przy czym mierzy się temperaturę otoczenia i temperaturę powierzchni szronu na parowaczu 2, 2' i gdy różnica tych temperatur osiągnie wartość zadaną zmienia się kierunek obiegu. Przykład VIII Sposób analogiczny do przykładu IV i V przy czym mierzy się temperaturę punktu rosy otoczenia i temperaturę powierzchni szronu na parowaczu 2, 2 i gdy różnica tych temperatur osiągnie wartość zadaną zmienia się kierunek obiegu. Przykład IX Sposób analogiczny do przykładu IV i V przy czym mierzy się masę szronu na powierzchni parowacza 2,2' i po osiągnięciu zdanej wartości tej masy zmienia się kierunek obiegu. Przykład X Sposób analogiczny do przykładu IV i V przy czym mierzy się ciśnienie powietrza przed parowaczem i za parowaczem 2, 2' i gdy różnica ciśnień osiągnie wartość zadaną zmienia się kierunek obiegu. Przykład XI Sposób analogiczny do przykładu IV i V, przy czym mierzy się temperaturę powietrza przed parowaczem i za parowaczem 2, 2' i gdy różnica tych temperatur osiągnie wartość zadaną zmienia się kierunek obiegu.

9 Fig 4

10 Fig 1 Fig 2 Fig 3 Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz. Cena 2,00 zł.

(13) B1 PL 161821 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821

(13) B1 PL 161821 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 283615 (22) Data zgłoszenia: 02.02.1990 (51) IntCl5: G05D 7/00 (54)Regulator

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14 PL 219985 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219985 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 402214 (51) Int.Cl. F03D 3/02 (2006.01) B64C 11/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118702 (22) Data zgłoszenia: 07.01.2010 (19) PL (11) 65817 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 172025 B1. (21) Numer zgłoszenia 298568 F24H 1/36. Vetter Richard, Peine-Dungelbeck, DE. Richard Vetter, Peine-Dungelbeck, DE

(13) B1 PL 172025 B1. (21) Numer zgłoszenia 298568 F24H 1/36. Vetter Richard, Peine-Dungelbeck, DE. Richard Vetter, Peine-Dungelbeck, DE RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172025 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia 298568 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia 15.04.1993 Rzeczypospolitej Polskiej (5 1) Int.Cl.6 F24H 1/36 (54)

Bardziej szczegółowo

PL 217782 B1. Układ impulsowego wzmacniacza światłowodowego domieszkowanego jonami erbu z zabezpieczaniem laserowych diod pompujących

PL 217782 B1. Układ impulsowego wzmacniacza światłowodowego domieszkowanego jonami erbu z zabezpieczaniem laserowych diod pompujących PL 217782 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217782 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 389082 (22) Data zgłoszenia: 21.09.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183202

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183202 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183202 (21) Numer zgłoszenia: 319207 (22) Data zgłoszenia: 28.03.1997 (13) B1 (51) IntCl7: A47F 5/13 B25H

Bardziej szczegółowo

PL 208442 B1. INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI- -PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radom, PL 21.07.2008 BUP 15/08. ANDRZEJ WINIARSKI, Radom, PL

PL 208442 B1. INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI- -PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radom, PL 21.07.2008 BUP 15/08. ANDRZEJ WINIARSKI, Radom, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208442 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 381518 (51) Int.Cl. C10G 33/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 12.01.2007

Bardziej szczegółowo

PL 216323 B1. ZENTIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żelków Kolonia, PL 10.10.2011 BUP 21/11

PL 216323 B1. ZENTIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żelków Kolonia, PL 10.10.2011 BUP 21/11 PL 216323 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216323 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390842 (51) Int.Cl. B65B 69/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 64419 Y1 B23Q 3/00 (2006.01) G01B 5/004 (2006.01) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin, PL 15.09.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 64419 Y1 B23Q 3/00 (2006.01) G01B 5/004 (2006.01) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin, PL 15.09. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116680 (22) Data zgłoszenia: 05.03.2007 (19) PL (11) 64419 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 199203 B1 16.12.2002 BUP 26/02. Szymczak Andrzej,Szczytna,PL Wiertel Zygmunt,Milicz,PL 29.08.2008 WUP 08/08

PL 199203 B1 16.12.2002 BUP 26/02. Szymczak Andrzej,Szczytna,PL Wiertel Zygmunt,Milicz,PL 29.08.2008 WUP 08/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199203 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 354791 (51) Int.Cl. A01G 9/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 28.06.2002

Bardziej szczegółowo

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09 PL 215455 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215455 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383749 (51) Int.Cl. B62M 23/02 (2006.01) B62M 6/60 (2010.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL 207585 B1. BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL 04.02.2008 BUP 03/08. ARKADIUSZ CZYSZ, Poznań, PL 31.01.

PL 207585 B1. BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL 04.02.2008 BUP 03/08. ARKADIUSZ CZYSZ, Poznań, PL 31.01. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207585 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 380297 (51) Int.Cl. B65D 5/08 (2006.01) B65D 5/72 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO. (19) PL (n)62895. (i2,opis OCHRONNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO. (19) PL (n)62895. (i2,opis OCHRONNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (i2,opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114534 (22) Data zgłoszenia: 23.12.2003 (19) PL (n)62895

Bardziej szczegółowo

PL 215061 B1. SZWAJCA TADEUSZ STOSOWANIE MASZYN, Katowice, PL 09.05.2011 BUP 10/11. TADEUSZ SZWAJCA, Katowice, PL 31.10.

PL 215061 B1. SZWAJCA TADEUSZ STOSOWANIE MASZYN, Katowice, PL 09.05.2011 BUP 10/11. TADEUSZ SZWAJCA, Katowice, PL 31.10. PL 215061 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215061 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389444 (51) Int.Cl. F03C 2/30 (2006.01) F04C 2/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCRMLW 9 OPIS OCHRONNY PL 58589. @ Intel7: @ Data zgłoszenia: 03.10.1996 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1. (2\J Numer zgłoszenia: 105388

EGZEMPLARZ ARCRMLW 9 OPIS OCHRONNY PL 58589. @ Intel7: @ Data zgłoszenia: 03.10.1996 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1. (2\J Numer zgłoszenia: 105388 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej EGZEMPLARZ ARCRMLW 9 OPIS OCHRONNY PL 58589 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 (2\J Numer zgłoszenia: 105388 @ Data zgłoszenia: 03.10.1996 @ Intel7:

Bardziej szczegółowo

PL 213344 B1. JAŁYŃSKI JERZY JAŁYŃSKA-JACKOWIAK MONIKA INTEX OŚRODEK INNOWACJI TECHNICZNYCH I KOOPERACJI, Poznań, PL 25.10.

PL 213344 B1. JAŁYŃSKI JERZY JAŁYŃSKA-JACKOWIAK MONIKA INTEX OŚRODEK INNOWACJI TECHNICZNYCH I KOOPERACJI, Poznań, PL 25.10. PL 213344 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213344 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387791 (51) Int.Cl. B66F 9/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL 219639 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL 16.09.2013 BUP 19/13

PL 219639 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL 16.09.2013 BUP 19/13 PL 219639 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219639 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398457 (22) Data zgłoszenia: 15.03.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 158917 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 158917 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 158917 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 2 7 8 7 9 3 (51) IntCl5: F 2 4 F 1 /0 2 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 1 0.0

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI Ćwiczenie 18 ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI 1. Wstęp W różnego rodzaju maszynach produkcyjnych wyszczególnić można zasadniczo trzy rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 153 870

RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 153 870 RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 153 870 POLSKA Patent dodatkowy do patentunr Zgłoszono: 89 04 19 (P. 278970) Pierwszeństwo Int. Cl.5 F26B 11/06 '"'TElHIA H L li A URZĄD PATENTOWY Zgłoszenie ogłoszono: 89

Bardziej szczegółowo

PL 215399 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 03.01.2011 BUP 01/11. RAFAŁ TALAR, Kościan, PL 31.12.2013 WUP 12/13

PL 215399 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 03.01.2011 BUP 01/11. RAFAŁ TALAR, Kościan, PL 31.12.2013 WUP 12/13 PL 215399 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215399 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388446 (51) Int.Cl. B23F 9/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187221 (13) B1 PL 187221 B1 A47B 85/00 A47C 17/52 A47D 9/00

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187221 (13) B1 PL 187221 B1 A47B 85/00 A47C 17/52 A47D 9/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187221 (21) Numer zgłoszenia: 333214 (22) Data zgłoszenia: 17.05.1999 (13) B1 (51) IntCl7 A47B 85/00 A47C

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172279 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 300123 Urząd Patentowy ( 2 2 ) Data zgłoszenia: 16.08.1993 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: E04B 5/19

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173386

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173386 RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173386 POLSKA (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 303886 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 17.06.1994 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: F02M25/08 (54)

Bardziej szczegółowo

PL 219778 B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL 03.12.2012 BUP 25/12. ZBIGNIEW KOWAL, Kielce, PL ANDRZEJ SZYCHOWSKI, Kielce, PL

PL 219778 B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL 03.12.2012 BUP 25/12. ZBIGNIEW KOWAL, Kielce, PL ANDRZEJ SZYCHOWSKI, Kielce, PL PL 219778 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219778 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398996 (22) Data zgłoszenia: 26.04.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 216482 B1. LINKA SYLWESTER, Wyszków, PL 27.09.2010 BUP 20/10. SYLWESTER LINKA, Wyszków, PL 30.04.2014 WUP 04/14. rzecz. pat.

PL 216482 B1. LINKA SYLWESTER, Wyszków, PL 27.09.2010 BUP 20/10. SYLWESTER LINKA, Wyszków, PL 30.04.2014 WUP 04/14. rzecz. pat. PL 216482 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216482 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387608 (51) Int.Cl. F02B 69/02 (2006.01) F02B 75/24 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (2\)Numer zgłoszenia:110963 /7J\ T,7

WZORU UŻYTKOWEGO (2\)Numer zgłoszenia:110963 /7J\ T,7 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej OPIS OCHRONNY PL 61219 WZORU UŻYTKOWEGO @ yi (2\)Numer zgłoszenia:110963 /7J\ T,7 B65D 85/72 (22) Data zgłoszenia: 13.05.2000 B65D 85/36

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7-

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 59115 WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 07.10.1997

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (12) PL (11) 189831

(12) OPIS PATENTOWY (12) PL (11) 189831 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (12) PL (11) 189831 (21) Numer zgłoszenia: 340955 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 15.12.1998 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 06.03.2002, PCT/DE02/000790 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 06.03.2002, PCT/DE02/000790 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206300 (21) Numer zgłoszenia: 356960 (22) Data zgłoszenia: 06.03.2002 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna Dostawa i montaż instalacji stanowiącej kaskadowe urządzenie chłodnicze z komorą chłodniczą. Dolny stopień urządzenie sprężarkowe z czynnikiem roboczym CO

Bardziej szczegółowo

PL 217187 B1. ALREH MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 10.04.2012 BUP 08/12. ZBIGNIEW ŁUKASIAK, Aleksandrów Łódzki, PL

PL 217187 B1. ALREH MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 10.04.2012 BUP 08/12. ZBIGNIEW ŁUKASIAK, Aleksandrów Łódzki, PL PL 217187 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217187 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 392529 (22) Data zgłoszenia: 29.09.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 217812 B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL 04.06.2012 BUP 12/12

PL 217812 B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL 04.06.2012 BUP 12/12 PL 217812 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217812 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 393051 (51) Int.Cl. F16C 17/03 (2006.01) F16C 17/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2580549. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.06.2011 11723971.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2580549. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.06.2011 11723971. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2580549 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.06.2011 11723971.5 (13) (51) T3 Int.Cl. F25D 23/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62749 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Zbigniew Kuska, Mysłowice, PL Michał Żydek, Piekary Śląskie, PL

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62749 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Zbigniew Kuska, Mysłowice, PL Michał Żydek, Piekary Śląskie, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114133 (22) Data zgłoszenia: 14.06.2003 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (11)62749

Bardziej szczegółowo

( 5 4 ) Sposób i urządzenie do sterowania dźwigiem, zwłaszcza towarowym,

( 5 4 ) Sposób i urządzenie do sterowania dźwigiem, zwłaszcza towarowym, RZECZPOSPOLITA PO LSK A Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183665 (21) Numer zgłoszenia: 322262 (22) Data zgłoszenia: 24.09.1997 (13) B1 (51) IntCl7 B66B 1/32 (

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62251

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62251 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62251 WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112787 (22) Data zgłoszenia: 05.12.2001

Bardziej szczegółowo

PL 210032 B1. GEO GLOBE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Katowice, PL 04.08.

PL 210032 B1. GEO GLOBE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Katowice, PL 04.08. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210032 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 381637 (51) Int.Cl. E21D 11/15 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 30.01.2007

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65109 Y1 B60Q 1/26 (2006.01) F21W 101/00 (2006.01) Frieske Tomasz, Bydgoszcz, PL 26.10.2009 BUP 22/09

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65109 Y1 B60Q 1/26 (2006.01) F21W 101/00 (2006.01) Frieske Tomasz, Bydgoszcz, PL 26.10.2009 BUP 22/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117442 (22) Data zgłoszenia: 25.04.2008 (19) PL (11) 65109 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161058 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161058 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161058 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 284111 (51) IntCl5: B65G 57/02 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 28.02.1990 (54)Urządzenie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2559562. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.08.2011 11461532.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2559562. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.08.2011 11461532. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2962 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.08.11 1146132.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B42D 1/ (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 10.05.1995, PCT/FR95/00615

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 10.05.1995, PCT/FR95/00615 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177082 (21) Numer zgłoszenia: 312495 (22) Data zgłoszenia: 10.05.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI

WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI HYDRO-POMP WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI ANDRZEJ BŁASZCZYK GRZEGORZ KOŹBA MARIUSZ NAWROCKI ADAM PAPIERSKI ARTUR STANISZEWSKI MARIUSZ SUSIK DARIUSZ WOŹNIAK Licheń 2013 Modernizacje

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

PL 205384 B1 POLKOWSKI SŁAWOMIR, KRAKÓW, PL 26.07.2004 BUP 15/04

PL 205384 B1 POLKOWSKI SŁAWOMIR, KRAKÓW, PL 26.07.2004 BUP 15/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205384 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 358444 (22) Data zgłoszenia: 24.01.2003 (51) Int.Cl. A61H 1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY B62D 61/10 (2006.01) Wiesław Królik, Warka, PL. (22) Data zgłoszenia: 11.08.

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY B62D 61/10 (2006.01) Wiesław Królik, Warka, PL. (22) Data zgłoszenia: 11.08. EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114995 (22) Data zgłoszenia: 11.08.2004 (19) PL rl (11)63055

Bardziej szczegółowo

OPIS OCHRONNY PL 61792

OPIS OCHRONNY PL 61792 RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 61792 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej f2n Numer zgłoszenia: 112484 @ Data zgłoszenia: 27.08.2001 0 Intel7:

Bardziej szczegółowo

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wytwórnia Kotłów Grzewczych Gierałtowice 118 34-122 Wieprz www.protech-wkg.pl tel.0338755187 fax 0338755284 1 Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY 12^ OPIS OCHRONNY PL 59435 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 [21j Numer zgłoszenia: 107058 5i) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 11.09.1997

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (9) (11>

WZORU UŻYTKOWEGO (9) (11> EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA *fc7 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (9) (11> (21) Numer zgłoszenia: 115139 (22) Data zgłoszenia: 18.11.2004 63411

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 22.05.2002, PCT/SE02/00998 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 22.05.2002, PCT/SE02/00998 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200574 (21) Numer zgłoszenia: 373239 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 22.05.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

System centralnego ogrzewania

System centralnego ogrzewania System centralnego ogrzewania Zadaniem systemu ogrzewania jest zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń w okresie zimy. Ogrzewanie wodne Ciepło dostarczane jest do budynku (instalacji

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2215951. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.09.2007 10160879.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2215951. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.09.2007 10160879. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 22191 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.09.07 160879.2 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 9/14 (06.01) A47L 9/

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY 9 OPIS OCHRONNY PL 59770

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY 9 OPIS OCHRONNY PL 59770 RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY 9 OPIS OCHRONNY PL 59770 WZORU UŻYTKOWEGO @ Numer zgłoszenia: 108039 13) Y1 Ti) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 22.04.1998

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

PL 212435 B1. SIENIAWSKI BOHDAN PROJEKTOWANIE MASZYN, Gdańsk, PL SKORYNKIEWICZ SŁAWOMIR PROJEKTOWANIE TECHNICZNE, Gdańsk, PL 15.02.

PL 212435 B1. SIENIAWSKI BOHDAN PROJEKTOWANIE MASZYN, Gdańsk, PL SKORYNKIEWICZ SŁAWOMIR PROJEKTOWANIE TECHNICZNE, Gdańsk, PL 15.02. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212435 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385828 (51) Int.Cl. F03C 2/08 (2006.01) F03C 2/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

(13) B2 FIG.1. (76) U praw niony i tw órca wynalazku: (43) Z głoszenie ogłoszon o: 11.12.1989 BU P 25/89

(13) B2 FIG.1. (76) U praw niony i tw órca wynalazku: (43) Z głoszenie ogłoszon o: 11.12.1989 BU P 25/89 R Z E C Z P O S P O L IT A ( 12) OPIS PATENTOWY PL15868B2 (19) PL (11) 158688 P O L S K A (13) B2 (21) Numer zgłoszenia: 278051 (51) In tc l.5: E04H 6/04 U rz ą d P a te n to w y (22) Datazgłoszenia: 03.03.1989

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Gdańsk 2010 AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat 12: Systemy sterowania stosowane w układach ogrzewania wolnostojących budynków mieszkalnych z wykorzystaniem powietrznej pompy ciepła: budowa +

Bardziej szczegółowo

PL 217792 B1. Sposób termicznego łączenia w łuku elektrycznym włóknistych światłowodów fotonicznych

PL 217792 B1. Sposób termicznego łączenia w łuku elektrycznym włóknistych światłowodów fotonicznych PL 217792 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217792 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387170 (51) Int.Cl. G02B 6/24 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL 216076 B1. Sposób przygotowania próbki gruntu do badania współczynnika filtracji, zwłaszcza dla warunków anizotropowych

PL 216076 B1. Sposób przygotowania próbki gruntu do badania współczynnika filtracji, zwłaszcza dla warunków anizotropowych PL 216076 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216076 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 393040 (22) Data zgłoszenia: 25.11.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELACZ PROGRESYWNY BVA

ROZDZIELACZ PROGRESYWNY BVA ROZDZIELACZ PROGRESYWNY BVA Charakterystyka wyrobu Rozdzielacz BVA jest blokowym, tłoczkowym rozdzielaczem dozującym o progresywnej (postępowej) zasadzie działania. Jest on przeznaczony do dozowania w

Bardziej szczegółowo

PL 204343 B1. Zakład Mechaniki i Elektroniki ZAMEL S.J. Józef Dzida, Wojciech Dzida, Katarzyna Łodzińska,Pszczyna,PL 27.12.

PL 204343 B1. Zakład Mechaniki i Elektroniki ZAMEL S.J. Józef Dzida, Wojciech Dzida, Katarzyna Łodzińska,Pszczyna,PL 27.12. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204343 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 360814 (51) Int.Cl. G10K 1/062 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 23.06.2003

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2322367. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.08.2009 09811412.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2322367. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.08.2009 09811412. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2322367 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.08.2009 09811412.7 (13) (1) T3 Int.Cl. B60H 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

PL 215182 B1. RAK ROMAN ROZTOCZE ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY, Tomaszów Lubelski, PL 17.01.2011 BUP 02/11 31.10.2013 WUP 10/13

PL 215182 B1. RAK ROMAN ROZTOCZE ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY, Tomaszów Lubelski, PL 17.01.2011 BUP 02/11 31.10.2013 WUP 10/13 PL 215182 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215182 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388515 (51) Int.Cl. E05B 65/02 (2006.01) E05C 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 113999 (22) Data zgłoszenia: 18.03.2003 d9) PL (11)62705 (13)

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP. 3 1.1 Podstawa opracowania. 3 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 II OPIS TECHNICZNY 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. 4 2.1 Opis projektowanej instalacji.

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY PATENTU TYMCZASOWEGO. Patent tymczasowy dodatkowy do patentunr. Zgłoszono: 85 06 24 (P. 254167) Zgłoszenie ogłoszono: 86 05 06

OPIS PATENTOWY PATENTU TYMCZASOWEGO. Patent tymczasowy dodatkowy do patentunr. Zgłoszono: 85 06 24 (P. 254167) Zgłoszenie ogłoszono: 86 05 06 POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA OPIS PATENTOWY PATENTU TYMCZASOWEGO 140 828 M/2* URZĄD PATENTOWY PRL Patent tymczasowy dodatkowy do patentunr Zgłoszono: 85 06 24 (P. 254167) Pierwszeństwo Zgłoszenie ogłoszono:

Bardziej szczegółowo

PL 216484 B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL 20.06.2011 BUP 13/11. GRZEGORZ WIECZOREK, Zabrze, PL 30.04.2014 WUP 04/14

PL 216484 B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL 20.06.2011 BUP 13/11. GRZEGORZ WIECZOREK, Zabrze, PL 30.04.2014 WUP 04/14 PL 216484 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216484 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390277 (51) Int.Cl. G01V 3/08 (2006.01) G01V 3/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL 210400 B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL 02.05.2006 BUP 09/06. ROBERT P. SARZAŁA, Łódź, PL WŁODZIMIERZ NAKWASKI, Łódź, PL MICHAŁ WASIAK, Łódź, PL

PL 210400 B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL 02.05.2006 BUP 09/06. ROBERT P. SARZAŁA, Łódź, PL WŁODZIMIERZ NAKWASKI, Łódź, PL MICHAŁ WASIAK, Łódź, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210400 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370876 (51) Int.Cl. H01S 5/00 (2006.01) H01S 5/183 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI DLACZEGO WARTO ICH UŻYWAĆ? Wszystkie świeże produkty zawierają naturalną florę bakteryjną, która w sprzyjających warunkach

Bardziej szczegółowo

Metrologia cieplna i przepływowa

Metrologia cieplna i przepływowa Metrologia cieplna i przepływowa Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne, I rok mgr Pomiar małych ciśnień Instrukcja do ćwiczenia Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska AGH Kraków

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski, tel: +(48 22) 8222123, fax: +(48 22) 6592714 e-mail: slcj@slcj.uw.edu.pl http://www.slcj.uw.edu.pl Warszawa,24.02.2016 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU

Bardziej szczegółowo

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara Pompy odkamieniające Dostępne modele występują z ręcznym i automatycznym przełączaniem Niszczą osady po obu stronach obiegu wody przez co proces odkamieniania następuje samoczynnie, nawet przy prawie całkowicie

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189815

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189815 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189815 (21) Numer zgłoszenia: 329648 (22) Data zgłoszenia: 09.11.1998 (13) B1 (51) IntCl7 B62B 3/06 (54) Wózek

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2004 04718222.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2004 04718222.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1661223 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.04 04718222.

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I HARMONOGRAM SZKOLENIA Szkolenie akredytowane przez Urząd Dozoru Technicznego, nr akredytacji: F-gazy i SZWO

PROGRAM I HARMONOGRAM SZKOLENIA Szkolenie akredytowane przez Urząd Dozoru Technicznego, nr akredytacji: F-gazy i SZWO PROGRAM I HARMONOGRAM SZKOLENIA Szkolenie akredytowane przez Urząd Dozoru Technicznego, nr akredytacji: F-gazy i SZWO Szkolenie f-gazowe zgodnie ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

121 OPIS OCHRONNY PL 60169 WZORU UŻYTKOWEGO Y1

121 OPIS OCHRONNY PL 60169 WZORU UŻYTKOWEGO Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY 121 OPIS OCHRONNY PL 60169 WZORU UŻYTKOWEGO Y1 [21J Numer zgłoszenia: 108138 5i) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 14.05.1998

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 7-PC POMPA CIEPŁA

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 7-PC POMPA CIEPŁA LABORATORIUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 7-PC POMPA CIEPŁA 1. Cel i zakres ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Dobór nastaw PID regulatorów LB-760A i LB-762

Dobór nastaw PID regulatorów LB-760A i LB-762 1 z 5 Dobór nastaw PID regulatorów LB-760A i LB-762 Strojenie regulatorów LB-760A i LB-762 Nastawy regulatora PID Regulatory PID (rolnicze np.: LB-760A - poczynając od wersji 7.1 programu ładowalnego,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim. Rozdział 1 Obywatele polscy

USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim. Rozdział 1 Obywatele polscy Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1962 Nr 10 poz. 49 USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim Rozdział 1 Obywatele polscy Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353, z 2001

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Dane techniczne Ceny: patrz cennik VITOTRANS 333. wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej

VIESMANN. Dane techniczne Ceny: patrz cennik VITOTRANS 333. wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej VIESMANN VITOTRANS 333 Wymiennik ciepła spaliny/woda wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej Dane techniczne Ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka Vitotec, rejestr 24 VITOTRANS

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62059. Litwin Stanisław, Przybysławice, PL G09F 15/00 (2006.

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62059. Litwin Stanisław, Przybysławice, PL G09F 15/00 (2006. EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112601 (22) Data zgłoszenia: 09.10.2001 (19) PL (n)62059 (13)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 [2n Numer zgłoszenia: 111749 f~\ T,7.

WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 [2n Numer zgłoszenia: 111749 f~\ T,7. EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA OPIS OCHRONNY PL 61439 WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 [2n Numer zgłoszenia: 111749 f~\ T,7. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 20.12.2000 E04B

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 I. Cel ćwiczenia: Poznanie poprzez samodzielny pomiar, parametrów elektrycznych zasilania

Bardziej szczegółowo