Szanowni Państwo. Początek Funduszu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo. Początek Funduszu"

Transkrypt

1

2

3 Szanowni Państwo W czerwcu 2012 r. Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. obchodzi 10 lat swojego działania i wspierania lubuskich przedsiębiorstw. Okrągła rocznica skłania do refleksji i podsumowań. W niniejszym folderze znajdziecie Państwo zapis najważniejszych faktów i osiągnięć Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., kilka słów historii a wszystko to uwiecznione na licznych fotografiach, pozwalających cofnąć się do tamtych dni. Początek Funduszu Akt założycielski Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. został podpisany 14 czerwca 2002 roku z inicjatywy Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Celem nadrzędnym jego powołania było ożywienie działalności podmiotów gospodarczych działających na terenie Województwa Lubuskiego poprzez udzielanie poręczeń zabezpieczających zwrot kredytów i pożyczek przyznanych przez Instytucje Finansowe. Pierwsze udziały w Funduszu objęło Województwo Lubuskie z kapitałem 2 mln zł. Pod koniec 2002 r. LFPK Sp. z o.o. pozyskała dwóch kolejnych udziałowców: Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, którzy na początku 2003 r. wnieśli po 1 mln kapitału każdy. Po niespełna półrocznej działalności LFPK Sp. z o.o. udało się pozyskać udziałowców dających gwarancję bezpieczeństwa i wiarygodności. Udziałowcy Województwo Lubuskie jednostka samorządowa, której jedną ze strategii jest rozwój przedsiębiorczości regionu lubuskiego. Aktualnie posiada ono w LFPK Sp. z o.o. 46% udziałów i wkład kapitałowy w wys. 3,6 mln zł. Bank Gospodarstwa Krajowego - bank państwowy działający od 1924 r., którego główną misją jest wspieranie gospodarki i przedsiębiorczości. Obecnie BGK posiada w LFPK Sp. z o.o. 38% udziałów i wkład kapitałowy w wys. 3 mln zł.

4 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze - Podmiot samorządowy z 19 letnią tradycją, którego nadrzędnym celem jest finansowanie, głównie inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z kierunkami polityki ekologicznej państwa i strategią zrównoważonego rozwoju województwa lubuskiego. WFOŚiGW w Zielonej Górze posiada w LFPK Sp. z o.o. 16% udziałów i wkład kapitałowy w wys. 1,3 mln zł. Historia LFPK Czym jest historia? Echem przeszłości odbitym przez przyszłość. Odblaskiem przyszłości rzuconym w przeszłość Victor Hugo Zbysław Górny Prezes Zarządu LFPK w latach Rok 2002 był pierwszym rokiem działalności LFPK. Województwo Lubuskie z kapitałem 2 mln zł. powołało Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w formie Aktu Notarialnego. Na stanowisko Prezesa Zarządu został powołany Pan Zbysław Górny. Pierwszy nie znaczy nie owocny. Dwa miesiące po podpisaniu aktu założycielskiego, Spółka podpisała już swoją pierwszą Generalną Umowę o Współpracy z bankiem PKO BP S.A., a niespełna miesiąc później z Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym Międzyrzecz. We wrześniu tego roku LFPK Sp. z o.o. udzieliła też pierwszego poręczenia dla firmy z branży transportowej, która otrzymała kredyt w banku PKO BP S.A. W październiku natomiast Fundusz nawiązał współpracę z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. Cztery pierwsze miesiące działalności LFPK zakończył szesnastoma zawartymi umowami o poręczenie. Rok ten też został wykorzystany na pozyskanie nowych udziałowców: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, (powiększenie kapitału poręczeniowego o łącznie 2 mln zł. nastąpiło na początku 2003 roku).

5 Lata Kolejny rok działalności LFPK upłynął pod znakiem pozyskiwania nowych partnerów a tym samym zwiększenia obszaru i dostępności do poręczeń LFPK w Województwie Lubuskim. Fundusz podpisał aż 6 nowych Generalnych Umów o współpracy. Już na początku b.r. LFPK nawiązało współpracę z Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Barlinku, miesiąc później z Bankiem Spółdzielczym w Santoku a w maju z Bankiem Spółdzielczym we Wschowie. W sierpniu przedsiębiorcy mogli już ubiegać się o kredyt z poręczeniem LFPK w Lubusko Wielkopolskim Banku Spółdzielczym w Drezdenku, a pod koniec roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Pierwsi pracownicy Funduszu Banku Przemysłowo-Handlowym S.A. Wraz z intensyfikacją działań mających na celu rozszerzenie dostępności poręczeń na terenie Województwa Lubuskiego, Fundusz podjął starania o zwiększenie kapitału poręczeniowego od udziałowców i tak w 2003 r. Bank Gospodarstwa Krajowego dokapitalizował Spółkę kwotą 2 mln zł, Województwo Lubuskie 900 tys. zł. Rok 2004 przyniósł podpisanie kolejnych Generalnych umów o Współpracy z: Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Gorzowie Wlkp., Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Bankiem Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim. To także rok kolejnego dokapitalizowania ze strony Województwa Lubuskiego 700 tys. zł a WFOŚiGW 300 tys. zł. Rok 2004 Fundusz zamknął kapitałem zakładowym w wys. 7,9 mln zł. Rok kwietnia 2005 roku LFPK Sp. z o.o. złożyła do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wniosek o dofinansowanie projektu w ramach SPO WKP, lata , Działanie 1.2 Pięć miesięcy później, tj. 05 września 2005 roku LFPK podpisał umowę z PARP o dofinansowanie ww. projektu, którego realizację założono do 30 czerwca 2008 roku. W dniu 28 października 2005 roku LFPK złożył do PARP wniosek o kolejne dokapitalizowanie i 02 grudnia 2005 roku LFPK otrzymał pierwszą płatność w wysokości 3 mln zł, dzięki czemu kapitał poręczeniowy Funduszu wzrósł do 11 mln zł. LFPK powiększyło też liczbę instytucji finansowych, w których przedsiębiorcy mogą się ubiegać o poręczenie. Fundusz podpisał siedem nowych Generalnych Umów o Współpracy z: Bankiem Spółdzielczym

6 w Trzebielu, Bankiem Spółdzielczym w Iłowej, Bankiem Spółdzielczym w Siedlcu, Bankiem Spółdzielczym w Nowej Soli, Bankiem Spółdzielczym w Rzepinie, Bankiem Spółdzielczym w Krośnie Odrzańskim i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Rok tego marca 2006 roku Fundusz podpisał umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie kolejnego projektu realizowanego w ramach SPO WKP Działanie 1.2., którego koniec realizacji założono na 30-tego czerwca 2008 roku. Oprócz działań skierowanych na pozyskiwanie nowego kapitału poręczeniowego, LFPK podjęło się także organizacji szkolenia dla inspektorów i doradców bankowych, aby poszerzyć wiedzę nt. poręczeń, w szczególności udzielanych przez LFPK. Owo szkolenie odbyło się w dniach września 2006 r. w Kalsku k/sulechowa. Działania regionalne podejmowane do tej pory nie zaspokajały w pełni naszych ambicji do promowania funduszy poręczeniowych i idei ich działania, dlatego 06 listopada 2006 r. Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych, wraz z 18 innymi regionalnymi i lokalnymi funduszami poręczeniowymi, podpisał porozumienie o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, którego celem było zintensyfikowanie działań promocyjnych oraz usprawnienie funkcjonowania systemu poręczania dla sektora miko, małych i średnich przedsiębiorstw. Rok 2007 Rok 2007 upłynął pod znakiem spotkań biznesowych, które w mniejszy lub większy sposób pozwoliły na zacieśnienie współpracy z różnymi instytucjami otoczenia biznesu. Zacznijmy jednak od początku. Już w styczniu 2007 r. roku postanowiliśmy zaprosić naszych partnerów na spotkanie noworoczne, które odbyło się w Zielonogórskiej Palmiarni. Przy tej okazji nagrodziliśmy także laureatów konkursu organizowanego przez LFPK dla bankowców w 2006 r. W marcu 2007 r. LFPK podpisała dwie nowe Generalne Umowy o Współpracy z: Polską Fundacją Przedsiębiorczości, w ramach której prowadzony jest Subregionalny Fundusz Pożyczkowy ODRA oraz Lubuskim Funduszem Pożyczkowym w Zielonej Górze, prowadzonym przez Agencję godło promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców

7 Rozwoju Regionalnego S.A. Wraz z rozszerzeniem listy instytucji finansowych, w których można uzyskać poręczenie LFPK, zwiększyła się liczba wniosków o poręczenie. Mając na uwadze bezpieczeństwo wypłat Fundusz cały czas prowadził działania mające na celu powiększanie kapitału poręczeniowego. 26 kwietnia 2007 r. Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych otrzymał kolejne płatności pośrednie w ramach realizowanych projektów SPO WKP w wysokości ,- zł, w skutek czego kapitał poręczeniowy uzyskany z dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej wzrósł do 19,2 mln zł a łączny kapitał poręczeniowy LFPK osiągnął wartość ponad 27,2 mln zł. W 2007 r. przypadło też 5 lat istnienia i działalności LFPK. Nasza praca została uhonorowana wyróżnieniem Krajowej Izby Gospodarczej oraz Polsko - Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych Przedsiębiorców w postaci Godła Promocyjnego Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. 5 lat działalności LFPK to okazja do podsumowań, ale też do zdobywania nowych doświadczeń na kolejne lata. W związku z powyższym nasz Fundusz w dniach września 2007 r. podjął się organizacji Konferencji Krajowej Grupy Poręczeniowej, która odbyła się w Domu nad Rzeką w Skwierzynie. Uczestnikami byli przedstawiciele funduszy poręczeniowych z całej Polski a sama Konferencja miała na celu wymianę doświadczeń w zakresie prowadzenia funduszy oraz udzielania poręczeń, jak również poszerzenia wiadomości z zakresu bezpieczeństwa poręczeniowego i windykacji. Wśród prelegentów był Pan Jarosław Kała Dyrektor Departamentu Ogólnokrajowego Systemu Poręczeniowego Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz Pan Rafał Romaniuk - Pełnomocnik Zarządu w Krajowym Rejestrze Długów. Koniec roku uwieńczony został podpisaniem kolejnej Generalnej Umowy o współpracy, tym razem z PEKAO S.A. Rok 2008 Rok 2008 był rokiem dużych zmian dla Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. W styczniu 2008 r. LFPK uczestniczył po raz drugi w X edycji ogólnopolskiego konkursu zorganizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Polsko - Amerykańską Fundację Doradztwa dla Małych Przedsiębiorców, zdobywszy tam Wyróżnienie Honorowe wraz z Godłem Promocyjnym Fundusz Przyjazny dla Przedsiębiorców za wysoką kulturę współpracy ze wszystkimi interesariuszami, nieustanną dbałość o profesjonalizm kadry, potwierdzony ocenami klientów oraz rozbudowę efektywnej sieci współpracy z bankami. Tak dobry początek roku mógł tylko zwiastować kolejne osiągnięcia. Na początku 2008 r. Fundusz w wyniku decyzji Urzędu Marszałkowskiego musiał szukać nowej siedziby, i już w kwietniu 2008 r. udało nam się zmienić lokalizację z ul. Zacisze na ul. Kupiecką. Nowa siedziba położona w centrum miasta Zielonej Góry, w okolicy współpracujących Instytucji Finansowych, tylko

8 ułatwiła nam funkcjonowanie i pozwoliła na rozpoczęcie pracy w nowych wnętrzach i nowym otoczeniu. Niedługo potem, tj. w lipcu 2008 r. udało nam się udzielić jubileuszowego 1000-go poręczenia dla jednego z zielonogórskich przedsiębiorców. Chcąc uczcić te wydarzenie i docenić Poręczeniobiorcę, zorganizowaliśmy w lipcu w Zielonogórskiej Palmiarni Jubileuszowe spotkanie z naszymi partnerami. Niestety w wyniku nowej polityki Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie działalności poręczycielskiej, tj. zapewnienie przejrzystości systemu poręczeniowego budowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w oparciu Nowa siedziba Funduszu przy ulicy Kupieckiej o współpracę z funduszami poręczeniowymi niwelującej konflikt interesów oraz wprowadzającej przejrzystość w zakresie relacji właścicielskich, 25 września 2008 r. została rozwiązana Generalna umowa o współpracy z BGK O/Zielona Góra. Rok 2008 był także rokiem rozliczenia dofinansowania ze środków EFRR z przyznanej w ogólnej kwocie ,00 zł. Do r. LFPK rozliczył w/w dofinansowanie, otrzymując końcową transzę środków, co pozwoliło na zamknięcie roku z kapitałem poręczeniowym w wysokości ponad 31 mln zł. Rok 2009 Początek roku przyniósł zmiany w strukturach Funduszu. Ustanowiono dwuosobowy Zarząd LFPK, w skład którego wchodził Pan Zbysław Górny, dotychczasowy Prezes Zarządu LFPK, oraz Pani Agnieszka Czarnolewska, powołana w styczniu b.r. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

9 Agnieszka Czarnolewska Wiceprezes Zarządu LFPK w latach W marcu LFPK został udziałowcem Krajowej Grupy Poręczeniowej Sp. z o.o., obejmując udziały o łącznej nominalnej wartości 50 tys. zł. Mając na uwadze misję, dla której zostaliśmy powołani i chcąc jeszcze znaczniej podkreślić własną wiarygodność poręczeniową w oczach Instytucji Finansowych i naszych Klientów, w 2009 r. LFPK Sp. z o.o. pierwszy raz została poddana ocenie ryzyka kredytowego przez Agencję Ratingową Eurorating, która bada wszystkie fundusze poręczeniowe zrzeszone w Krajowej Grupie Poręczeniowej. LFPK Sp. z o.o. otrzymała - według metodologii przyjętej przez Eurorating - rating na poziomie A+, ze stabilną perspektywą ratingu. Eurorating ocenił sytuację finansową Funduszu jako bardzo dobrą i stabilną, a ryzyko kredytowe jako niskie. W konsekwencji złożonego przez LFPK projektu pn. Dokapitalizowanie Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Zielonej Górze i umieszczenia go w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w ramach Priorytetu II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego, działanie 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu, Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych uzyskał dofinansowanie ze środków LRPO w wysokości zł przy poziomie dofinansowania 95%. Umowa z Marszałkiem Województwa Lubuskiego została podpisana 24 lipca 2009 r. Wszystkie te działania jak i nasza codzienna działalność poręczeniowa zostały docenione w konkursie organizowanym przez Zachodnią Izbę Przemysłowo - Handlową we współpracy z Gazetą Lubuską pn. Lubuski Lider Biznesu, gdzie znaleźliśmy się w pierwszej trójce w kategorii mikrofirm. Rok 2010 Rok 2010 LFPK rozpoczął od otrzymania już po raz trzeci Godła Promocyjnego Fundusz Przyjazny dla Przedsiębiorców przyznawanego przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Polsko-Amerykańską Fundację Doradztwa dla Małych Przedsiębiorców. Udało nam się lutym 2010 r. także sfinalizować Generalną Umowę o Współpracy z Alior Bank S.A., dzięki czemu poręczenia LFPK były już dostępne w 23 Instytucjach Finansowych. We wrześniu 2010 r. LFPK Sp. z o.o. otrzymała kolejną nagrodę. Tym

10 razem zajęliśmy I miejsce w III edycji konkursu organizowanego przez Zachodnią Izbę Przemysłowo - Handlową we współpracy z Gazetą Lubuską pn. Lubuski Lider Biznesu w kategorii mikrofirm. W dniu 11 września 2010 r. Prezes Zarządu Pan Zbysław Górny z rąk Marszałka Województwa Lubuskiego odebrał statuetkę Lubuskiego Lidera oraz Certyfikat. Miło jest być docenianym i przyjmować nagrody, ale jeszcze milej nagradzać, dlatego postanowiliśmy również docenić pracowników instytucji finansowych, z którymi współpracujemy. W październiku zorganizowaliśmy specjalnie dla nich spotkanie połączone z rozstrzygnięciem, ogłoszonego w 2009 r., konkursu Złote Portfele LFPK i uhonorowaliśmy tych, którzy najaktywniej z nami współdziałali. Rok 2011 Rok 2011 to przede wszystkim zmiany w strukturach Funduszu. W związku z rezygnacją pod koniec 2010 r. ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu Rozstrzygnięcie konkursu Złote Portfele LFPK

11 Pani Agnieszki Czarnolewskiej od stycznia 2011 r. Zarząd LFPK był jednoosobowy. W czerwcu 2011r. odszedł na emeryturę pierwszy Prezes Zarządu LFPK Pan Zbysław Górny, a na to stanowisko powołano Pana Romualda Krenia od 29 listopada 2011 r. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu został powołany Pan Łukasz Pabierowski. W listopadzie 2011 r. LFPK podpisała Generalną Umowę o Współpracy Romuald Kreń Prezes Zarządu LFPK z Getin Noble Bank S.A. poszerzając listę współpracujących instytucji finansowych do dwudziestu czterech. I niedaleka historia W styczniu 2012 r., na początku 10 roku działalności Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych udzielił 2000-nego poręczenia. Klient, który otrzymał to poręczenie działa w branży transportowej. Na samym początku roku zorganizowane zostało również cykliczne spotkanie podsumowujące ubiegły rok działalności Funduszu w zielonogórskiej Łukasz Pabierowski Palmiarni. Podczas spotkania rozwiceprezes Zarządu LFPK strzygnięte zostały konkursy organizowane przez fundusz dla doradców finansowych oraz studentów. W lutym w pobliskim Drzonkowie odbyły się coroczne Targi Budownictwa. To największa tego typu impreza w naszym regionie goszcząca ponad 100 wystawców w tym również z branży finansowej. Korzystając z okazji przedstawienia swojej oferty wśród lubuskich firm Fundusz zgłosił się do konkursu organizowanego przez tygodnik lokalny Tydzień Lubuski i zajął I miejsce zdobywając nagrodę Złotej Kielni od czytelników czasopisma. Oto w kilku słowach nasza historia... a pozostała jej część to nasza przyszłość.

12 Ludzie, którzy tworzą LFPK Romuald Kreń Prezes Zarządu Łukasz Pabierowski Wiceprezes Zarządu Alicja Danlowska Główny Specjalista Koordynator Agata Puszko Specjalista Ewa Perszewska Starszy specjalista Karolina Trybus Specjalista Małgorzata Szynczewska Inspektor Radosław Sawaściuk Starszy specjalista Piotr Korotyniec Specjalista ds. prawnych

13

14 Nasze nagrody i wyróżnienia Nasi partnerzy Współpracujące Instytucje Finansowe PKO BP S.A. Alior Bank S.A. Bank Pekao S.A. Bank BPH S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Getin Bank S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Santoku we Wschowie Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Międzyrzeczu

15 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp. Lubusko-Wielkopolski w Drezdenku w Ośnie Lubuskim w Trzebielu w Siedlcu w Rzepinie w Krośnie Odrzańskim w Nowej Soli w Iłowej Subregionalny Fundusz Pożyczkowy Lubuski Fundusz Pożyczkowy Instytucje wspierające naszą działalność

16

Zostań Lubuskim Liderem Biznesu

Zostań Lubuskim Liderem Biznesu WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 6 (51) /2012 Zostań Lubuskim Liderem Biznesu zgłoszenia do 16 lipca Finał konkursu 24 września w Filharmonii Gorzowskiej czerwiec 2012 1 2 czerwiec 2012

Bardziej szczegółowo

JEREMIE. dla instytucji finansowych

JEREMIE. dla instytucji finansowych JEREMIE dla instytucji finansowych 24 JEREMIE dla instytucji finansowych 24 Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacją, w której przedstawiamy naszych Partnerów

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com.

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com. Zeszyty BRE Bank CASE ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP Nr78 2005 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013 5lat Lubuskiego Lidera Biznesu wrzesień 2013 1 Laptop: 3 kg Smartfon: 150 g Biznes tym lepiej funkcjonuje, im łatwiej Ci wziąć go ze sobą.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2007. Raport Roczny 2007

Raport Roczny 2007. Raport Roczny 2007 Raport Roczny 2007 Raport Roczny 2007 1 Prostota jest szczytem wyrafinowania. Leonardo da Vinci Przestrzeń, postęp, rozwój. Z jednej strony swoboda - a z drugiej precyzja. Wizja i odpowiedzialność. Prostota

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

4. Sytuacja w sektorze bankowym na koniec czerwca 2006 r. 58

4. Sytuacja w sektorze bankowym na koniec czerwca 2006 r. 58 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Sytuacja w sektorze bankowym w latach 1989 1997 8 2.1. Zmiany w sektorze bankowym oraz funkcje nadzoru 8 2.1.1. Funkcja licencyjna 8 2.1.2. Funkcja regulacyjna 12 2.1.3. Funkcja

Bardziej szczegółowo

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Raport z badania OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wykonawca: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. 1 List Prezesa Zarządu Warszawa, 29 lutego 2012 r. Szanowni Państwo! W 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2013 roku...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SGB. Konsumencki Konkurs Jakości Usług BS PM-S Sieraków i BS Chodzież str. 4. Solidarny Bank listopadowa konferencja relacja str.

INFORMATOR SGB. Konsumencki Konkurs Jakości Usług BS PM-S Sieraków i BS Chodzież str. 4. Solidarny Bank listopadowa konferencja relacja str. Konsumencki Konkurs Jakości Usług BS PM-S Sieraków i BS Chodzież str. 4 Solidarny Bank listopadowa konferencja relacja str. 9-10 INFORMATOR SGB Poznań, listopad-grudzień 2011 nr 6/161 def3000 doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY Nr 31 wrzesień 2013 Fundusze Europejskie w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny POMOC ZWROTNA Z FE POMYSŁ NA DOBRY START Nowa perspektywa 2014-2020 Europa to My! w w w. f u

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Magazynu Twój Bank. Ostatnie miesiące to okres intensywnej pracy, podejmowanej w trudnych warunkach, jakie stwarza nam gospodarcze

Bardziej szczegółowo

K2 INTERNET S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA w 2012 r.

K2 INTERNET S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA w 2012 r. K2 INTERNET S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA w 2012 r. sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

Bardziej szczegółowo

YOUR WORLD, OUR LIGHT

YOUR WORLD, OUR LIGHT YOUR WORLD, OUR LIGHT Jednostkowy raport roczny LUG S.A. 2011 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA LUG S.A.... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE LUG S.A. ZA OKRES 01.01.2011-31.12.2011....5 1. WPROWADZENIE... 6 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2001 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA

RAPORT 2001 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA RAPORT 2001 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA WPROWADZENIE Szanowni Państwo! Przedstawiam Państwu raport z działalności Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA za 2001 rok. W 2001 roku podobnie jak w latach poprzednich

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-937363-7-9

ISBN: 978-83-937363-7-9 2014 Wydawca: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ul. Gombrowicza 19 01-682 Warszawa telefon: +48 22 684 03 90 faks: +48 22 864 03 61 www.fdpa.org.pl ISBN: 978-83-937363-7-9 2015 Copyright by

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. Za okres od 28 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. Za

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię Innowacyjni 5/2009 ISSN 1689-7447 EgzEmplarz bezpłatny Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8-10 Inkubowanie dla zysku 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu 18 Kapitał wysokiej szansy

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń 2011

Kalendarium wydarzeń 2011 Kalendarium wydarzeń 2011 Styczeń ENEA S.A. uruchamia nowy edukacyjny serwis internetowy, promujący ekologiczne postawy www.wkontakcieznatura.pl. Wiceprezes Zarządu ENEA Operator ds. infrastruktury sieciowej

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011. Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2011

Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011. Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2011 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011 1 Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo