Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych"

Transkrypt

1 Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych III Konferencja Czerwiec 2009

2 Misja MFPK Sp. z o.o. Celem Funduszu jest pomoc przedsiębiorcom z segmentu MŚP w zakresie zwiększania dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej

3 MFPK Sp. z o.o. ZałoŜony w 2003 r z inicjatywy samorządów województwa mazowieckiego Jeden z największych w Polsce Pozycja 1 w rankingu BGK

4 lp. Ranking funduszy wg oceny BGK (dane na ) DFG - Dolnośląski Fundusz Ranking nazwa funduszu punkty pozycja 1 MFPK 32, PFPK-RZ 31, TFPK 28, PFPK 27, DFG 27, ORFPK 27, LFPK 26, ZRFPK 25, KPFPK 25, SFPK-GOS 25,28 10 Gospodarczy KPFPK - Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych LFPK - Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych MFPK Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych ORFPK - Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych PFPK-RZ - Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych - Rzeszów PFPK Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych SFPK-GOS Samorządowy Fundusz Poreczeń Kredytowych w Gostyniu TFPK Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych ZRFPK - Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

5 Udziałowcy Funduszu Urząd Marszałkowski Miasto Stołeczne Warszawa Bank Gospodarstwa Krajowego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 5 powiatów, 8 miast, 3 gminy, 2 stowarzyszenia gospodarcze

6 Współpracujące Banki 1. PKO BP S.A. 2. Bank Rozwoju Eksportu S.A. 3. Bank PEKAO S.A. 4. Mazowiecki Bank Regionalny S.A. 5. ING Bank S.A. 6. Bank BPH S.A. 7. Bank Spółdzielczy w Ciechanowie 8. DNB NORD S.A. 9. I i III Oddział BGK 10. HSBC Bank Polska S.A. - w trakcie negocjowania umów 11. Bank Millennium S.A. - w trakcie negocjowania umów

7 Do kogo jest adresowana oferta Funduszu? 1. Firm z segmentu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2. Firm zarejestrowanych na terenie Mazowsza lub posiadających jedną ze swoich filii, oddziałów na terenie województwa (fakt potwierdzony dokumentacją rejestrową firmy)

8 Korzyści dla MSP wynikające ze współpracy z Funduszem 1. MoŜliwość finansowania działalności gospodarczej środkami zewnętrznymi 2. Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw dzięki nowym inwestycjom 3. Uzyskanie w Banku współpracującym statutu klienta wiarygodnego 4. MoŜliwość skorzystania z funduszy unijnych 5. Lepsza współpraca z branŝowymi stowarzyszeniami przedsiębiorstw

9 Podsumowanie działalności MFPK 1. Fundusz w ciągu 5 lat działalności zgromadził ponad 52 mln PLN kapitału poręczeniowego. 2. Fundusz udzielił niemal 1500 poręczeń. 3. Łączna kwota udzielonych poręczeń wynosi ponad 250 mln złotych, zaś łączna kwota poręczonych kredytów przekracza kwotę 440 mln złotych. 4. MFPK w roku 2008 zakończył drugi projekt realizowany ze środków UE w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności (Poprawa dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania) łączna kwota dofinansowania 15 mln PLN

10 NajbliŜsze zamierzenia Funduszu 1. Zwiększenie kapitału poręczeniowego (do 110 mln) 2. Zwiększenie ilości i wartości udzielanych poręczeń (do 1000 rocznie) 3. Zwiększenie dostępności do poręczeń poprzez uproszczenie procedur 4. Doradztwo dla klientów Funduszu w zakresie moŝliwości korzystania ze środków UE 5. Nawiązanie i utrzymanie współpracy z zagranicznymi Funduszami Poręczeń

11 Udzielone poręczenia (w sztukach narastająco) IV/2009

12 Wolumen poręczeń (w mln narastająco) ,1 286, ,3 42,3 1 11, IV/2009

13 Wspólnicy razem Kwota poręczeń Woj..Mazowieckie (pozostałe) ,98 Miasto Garwolin ,00 Powiat Płocki ,84 Gmina Wołomin ,00 Poręczenia udzielone w latach w podziale na Udziałowców MFPK Sp. z o.o. Powiat Mława ,00 u Miasto Józefów ,00 Miasto Legionowo ,98 Powiat Otwock ,00 Gmina Gordzisk Maz ,00 Miasto Siedlce ,00 Powiat Sochaczew ,00 Miasto Ostrołęka ,00 Powiat Kozienice ,00 Gmina Teresin ,00 razem Mazowsze ,80 Miasto Stołeczne Warszawa ,58 razem ,38

14 Wartość udzielonych poręczeń w stosunku do kapitału poręczeniowego (w mln narastająco) PLN Wartość Poręczeń Kapitał Poręczeniowy Prognoza 2008 Rok

15 Stosunek przychodów MFPK Sp. z o.o. z działalności statutowej spółki do kosztów działalności (w mln narastająco) PLN Przychody Koszty Prognoza 2008 Rok

16 ETAPY PROCESU UDZIELANIA PORĘCZENIA MŚP MFPK BANK Kompletny wniosek klienta o udzielenie poręczenia składany jest w placówce Banku 2. Decyzja Warunkowa Banku o przyznaniu kredytu wraz z dokumentacją kredytową przekazywana jest do Funduszu 3. Po przeprowadzeniu analizy wniosku MSP, Fundusz informuje oddział Banku o decyzji w sprawie udzielenia poręczenia 4. Po wydaniu pozytywnej decyzji, Fundusz podpisuje umowę z MSP lub teŝ przesyła komplet dokumentów poręczeniowych drogą elektroniczną do oddziału Banku 5. MFPK i Bank podpisują dwustronną umowę poręczenie

17 PROCES UDZIELANIA PORĘCZEŃ CD. MFPK rozpatruje wniosek o poręczenie w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentów. Decyzje dotyczące wniosków klientów zapadają na spotkaniu Zarządu MFPK w kaŝdy piątek w godzinach porannych. Decyzja Funduszu (w formie Uchwały Zarządu) przesyłana jest niezwłocznie pracownikowi banku drogą elektroniczną lub faxem. W tym samym czasie wysyłane jest powiadomienie o decyzji Funduszu do Wnioskodawcy. Podstawą do przygotowania dokumentów poręczeniowych dla Klienta i Banku jest przesłanie przez Pracownika Banku informacji dotyczących zawieranej z Klientem umowy kredytowej lub jej projektu. Fundusz sporządza umowy dotyczące poręczenia dla Klienta i Banku. Kompletna przygotowana przez MFPK dokumentacja poręczeniowa zawiera: umowę o udzielenie poręczenia, deklarację wekslową wraz z wekslem, umowę poręczenia.

18 DOKUMENTACJA GROMADZONA DO WNIOSKU O PORĘCZENIE Za komplet dokumentów MFPK uznaje kompletnie i prawidłowo wypełniony wniosek klienta o udzielenie poręczenia, z załączonymi do niego: - kopią wniosku kredytowego wraz z załącznikami, - oryginałem powiadomienia o decyzji warunkowej banku, - potwierdzeniem uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku o poręczenie, - kopią dokumentacji rejestrowej Wnioskodawcy, - kopią dokumentacji finansowej wnioskodawcy za ostatni zamknięty rok podatkowy i okres bieŝący, - kopią oświadczenia majątkowego Wnioskodawcy i/lub Poręczycieli, - opinie bankowe, leasingowe z innych instytucji finansowych, z którymi współpracuje Wnioskodawca,

19 KORZYŚCI DLA BANKU WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY Z FUNDUSZEM Perspektywa zwiększenia akcji kredytowej poprzez zaproponowanie nisko kosztowego (nie rzeczowego) zabezpieczenia zobowiązań Kredytobiorców Rozszerzenie oferty kredytowej MoŜliwość pozyskania nowego klienta Poprawa jakości portfela kredytowego Przywiązanie klienta do Banku Okazja kompleksowej analizy przedsiębiorstwa

20 Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Dziękuję za uwagę Wiesław Kołodziejski

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com.

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com. Zeszyty BRE Bank CASE ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP Nr78 2005 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

JEREMIE. dla instytucji finansowych

JEREMIE. dla instytucji finansowych JEREMIE dla instytucji finansowych 24 JEREMIE dla instytucji finansowych 24 Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacją, w której przedstawiamy naszych Partnerów

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach rynkowych przez banki współpracujące z BGK na realizację inwestycji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PORĘCZENIACH I GWARANCJACH UDZIELONYCH W 2012 ROKU PRZEZ SKARB PAŃSTWA, NIEKTÓRE OSOBY PRAWNE ORAZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

INFORMACJA O PORĘCZENIACH I GWARANCJACH UDZIELONYCH W 2012 ROKU PRZEZ SKARB PAŃSTWA, NIEKTÓRE OSOBY PRAWNE ORAZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO INFORMACJA O PORĘCZENIACH I GWARANCJACH UDZIELONYCH W 2012 ROKU PRZEZ SKARB PAŃSTWA, NIEKTÓRE OSOBY PRAWNE ORAZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO WARSZAWA 2013 Spis treści: 1. Streszczenie najważniejszych informacji...

Bardziej szczegółowo

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006 Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm Lublin 24-11-2006 Geneza Lubelskiego Funduszu Poręczeń Sp. z o. o. -Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 2014 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Warszawa, maj 2011 r. 1. Wprowadzenie Æ Badanie możliwości stworzenia

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości.

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. od 7,76% Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Jesteś przedsiębiorcą, chcesz rozwijać działalność gospodarczą, ale brakuje Ci środków? W takiej sytuacji ratunkiem dla Twojej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Sopocie ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wytyczne dla Wnioskodawców

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wytyczne dla Wnioskodawców Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wytyczne dla Wnioskodawców Pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego w ramach instrumentu Linia Pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Udzielania Poręczeń Funduszu Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN Udzielania Poręczeń Funduszu Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tekst jednolity / zmiany obowiązują od 28 marca2012r. Załącznik do uchwały nr 8/2012 Rady Nadzorczej FPK w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. REGULAMIN Udzielania Poręczeń Funduszu Poręczeń Kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 r.

Warszawa, kwiecień 2013 r. ZASADY udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia inwestycyjne

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia inwestycyjne Wykaz dokumentów wymaganych przed podjęciem uchwały o przyznaniu pomocy finansowej wymaganych do zawarcia umowy cywilno-prawnej z WFOŚiGW w Poznaniu poniższe dokumenty zostaną doprecyzowane w piśmie o

Bardziej szczegółowo

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna to forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Wszystko o gwarancji de minimis

Wszystko o gwarancji de minimis Wszystko o gwarancji de minimis Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Gwarancja de minimis informacje ogólne... 3 1.1 Na czym polegają gwarancje?... 3 1.2 Dlaczego gwarancje de

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu nr 1 /PG/2012 na wybór Pośredników Finansowych METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Raport z badania OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wykonawca: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw. Paweł Bizoń Departament Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski październik 2013 r.

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw. Paweł Bizoń Departament Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski październik 2013 r. Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw Paweł Bizoń Departament Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski październik 2013 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego Grupę Kapitałową PKO BP tworzy Bank oraz

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo