Blok tematyczny: dla każdego nauczyciela Warsztat umiejętności wychowawczych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Blok tematyczny: dla każdego nauczyciela Warsztat umiejętności wychowawczych"

Transkrypt

1 Blok tematyczny: dla każdego nauczyciela Warsztat umiejętności wychowawczych Joanna Kamińska Absolwentka psychologii Uniwersytetu Łódzkiego i Studium Socjoterapii. Ukończyła m. in. kwalifikacyjny kurs socjoterapii, studia podyplomowe z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i mediacja społecznej. Obecnie jest uczestnikiem 4- letniego studium profesjonalnej psychoterapii w Centrum Psychoterapii Krótkoterminowej. Od 2007 r. jest mediatorem stałym na listach Sądu Okręgowego w Łodzi, a od 2011 jest certyfikowanym socjoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 2003 r. prowadzi warsztaty, treningi, konsultacje zespołów i konsultacje indywidualne oraz superwizuje pracę zespołów socjoterapeutycznych. W swojej pracy trenerskiej i psychoedukacyjnej działa w oparciu o procesy grupowe i uczenie się przez doświadczenie, pracuje w oparciu o dynamikę grupy. Wymiar godzin 8 Program i cele rozszerzenie wiedzy o praktycznym zastosowaniu teorii wychowawczych, o zadaniach i cechach dobrego wychowawcy, uświadomienie sobie własnych zasobów w kontakcie z dziećmi, nabycie umiejętności nawiązania dobrego kontaktu z dziećmi, wypracowanie sposobów realizacji wybranych zadań wychowawczych, nabycie umiejętności służących rozwiązywaniu problemów wychowawczych celem prawidłowego

2 stymulowania rozwoju dziecka poprzez zrozumienie jego potrzeb oraz wykorzystując własne zasoby, nabycie wiedzy z zakresu zasad współdziałania społecznego, potrzebną do tworzenia właściwej współpracy z dzieckiem i jego rodzicami, rozwinięcie umiejętności właściwego komunikowania się zarówno z dzieckiem jak i z rodzicami, z uwzględnieniem potrzeby dostosowania komunikatów do możliwości komunikacyjnych i potrzeb odbiorcy, kształtowanie i rozwijanie własnych mocnych stron służących skutecznym oddziaływaniom wychowawczym. Formy/ metody pracy warsztat psychologiczny / metody aktywnej edukacji: praca w kręgu i gniazdach, symulacje na forum grupy, gry edukacyjne, mini-wykład Minimalna liczba uczestników 9 Maksymalna liczba uczestników 16 Cena (zł/os) 110 zł

3 Emocjonalne problemy dzieci i młodzieży a sposoby radzenia sobie z nimi Joanna Kamińska Absolwentka psychologii Uniwersytetu Łódzkiego i Studium Socjoterapii. Ukończyła m. in. kwalifikacyjny kurs socjoterapii, studia podyplomowe z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i mediacja społecznej. Obecnie jest uczestnikiem 4- letniego studium profesjonalnej psychoterapii w Centrum Psychoterapii Krótkoterminowej. Od 2007 r. jest mediatorem stałym na listach Sądu Okręgowego w Łodzi, a od 2011 jest certyfikowanym socjoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 2003 r. prowadzi warsztaty, treningi, konsultacje zespołów i konsultacje indywidualne oraz superwizuje pracę zespołów socjoterapeutycznych. W swojej pracy trenerskiej i psychoedukacyjnej działa w oparciu o procesy grupowe i uczenie się przez doświadczenie, pracuje w oparciu o dynamikę grupy. Wymiar godzin 8 Program i cele zdobycie wiedzy z zakresu przyczyn zaburzeń emocjonalnych, zdobycie wiedzy z zakresu symptomów zaburzeń emocjonalnych, zdobycie umiejętności opracowywania procedur pracy z dzieckiem z zburzeniami emocjonalnymi, zdobycie umiejętności stawiania diagnozy zaburzeń emocjonalnych, zdobycie wiedzy na temat celu i etapów procesu terapeutycznego, nabycie umiejętności analizy i wyciągania wniosków oraz

4 aktualizowania kierunków pracy z podopiecznym przejawiającym zaburzenia emocjonalne. Formy/ metody pracy warsztat psychologiczny / metody aktywnej edukacji: praca w kręgu i gniazdach, symulacje na forum grupy, gry edukacyjne, mini-wykład Minimalna liczba uczestników 8 Maksymalna liczba uczestników 16 Cena (zł/os) 110 zł

5 Podstawy pracy socjoterapeutycznej Joanna Kamińska Absolwentka psychologii Uniwersytetu Łódzkiego i Studium Socjoterapii. Ukończyła m. in. kwalifikacyjny kurs socjoterapii, studia podyplomowe z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i mediacja społecznej. Obecnie jest uczestnikiem 4- letniego studium profesjonalnej psychoterapii w Centrum Psychoterapii Krótkoterminowej. Od 2007 r. jest mediatorem stałym na listach Sądu Okręgowego w Łodzi, a od 2011 jest certyfikowanym socjoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 2003 r. prowadzi warsztaty, treningi, konsultacje zespołów i konsultacje indywidualne oraz superwizuje pracę zespołów socjoterapeutycznych. W swojej pracy trenerskiej i psychoedukacyjnej działa w oparciu o procesy grupowe i uczenie się przez doświadczenie, pracuje w oparciu o dynamikę grupy. Wymiar godzin 30 Program i cele zdobycie wiedzy na temat podstaw teorii socjoterapii, istoty socjoterapii i programu szkolenia w zakresie socjoterapii, poznanie metody oraz etapów procesu socjoterapeutycznego poznanie specyfiki diagnozy zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży w różnych obszarach relacji człowieka ze światem w oparciu o metodę socjoterapii oraz konstruowania sytuacji psychokorekcyjnych. Formy/ metody pracy warsztat psychologiczny / metody aktywnej edukacji: praca w kręgu i gniazdach, symulacje na forum grupy, gry edukacyjne, mini-wykład

6 Forma zaliczenia udział i aktywność podczas zajęć Minimalna liczba uczestników 8 Maksymalna liczba uczestników 16 Cena (zł/os) 390 zł (Możliwość obniżenia ceny po przekroczeniu minimalnej liczby uczestników)

7 Zachowania agresywne, buntownicze, prowokacyjne i demonstracyjne dzieci i młodzieży Zofia Minkiewicz Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego (specjalność: psychologia kliniczna) i Szkoły Trenerów i Terapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie oraz wielu szkoleń prowadzonych przez specjalistów z polskich, europejskich i amerykańskich instytutów. Od 17 lat pracuje z młodzieżą jako pedagog szkolny. Prowadzi prywatną praktykę psychologiczną dla dorosłych i młodzieży. Jako wykładowca i trener przedstawia psychologię jako pasjonującą i bliską codziennego życia dziedzinę nauki. Właściwie rozumiejąc odpowiedzialność swojego zawodu pracuje pod superwizją indywidualną i grupową oraz stale doskonali swoje umiejętności. Wymiar godzin 24 ( dwa weekendy) Program 1. Rozwój psychiczny dziecka i adolescenta. 2. Fazy rozwojowe ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wczesnych doświadczeń na kształtowanie osobowości. 3. Okres adolescencji : cele rozwojowe, mechanizmy. 4. Zjawisko agresji w ujęciu rozwojowym. 5. Mechanizmy funkcjonowania systemu rodzinnego i ich wpływ na rozwój dziecka. 6. Komunikacja interpersonalna jako podstawa tworzenia więzi. 7. Własne zasoby i ograniczenia w pracy z młodzieżą. Cele Poszerzenie lub/i nabycie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej. Spojrzenie na agresję i zachowania buntownicze jako

8 mechanizmy przystosowawcze i właściwe ich rozumienie. Poszerzenie kompetencji interpersonalnych w pracy z młodzieżą w aspekcie osobistych zasobów i ograniczeń. Formy/ metody pracy Warsztat z elementami wykładu interaktywnego, ćwiczenia: prace w parach, prace z obserwatorem, prace małych grupach,,,case study, praca na osobistym doświadczeniu Forma zaliczenia aktywny udział, sporządzenie karty samoobserwacji zawierającej obszary osobistego kontekście relacji z adolescentem Minimalna liczba uczestników 7 Maksymalna liczba uczestników 20 Cena (zł/os) 350 zł (Możliwość obniżenia ceny po przekroczeniu minimalnej liczby uczestników)

9 Praca z uczniem "trudnym" Joanna Kamińska Absolwentka psychologii Uniwersytetu Łódzkiego i Studium Socjoterapii. Ukończyła m. in. kwalifikacyjny kurs socjoterapii, studia podyplomowe z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i mediacja społecznej. Obecnie jest uczestnikiem 4- letniego studium profesjonalnej psychoterapii w Centrum Psychoterapii Krótkoterminowej. Od 2007 r. jest mediatorem stałym na listach Sądu Okręgowego w Łodzi, a od 2011 jest certyfikowanym socjoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 2003 r. prowadzi warsztaty, treningi, konsultacje zespołów i konsultacje indywidualne oraz superwizuje pracę zespołów socjoterapeutycznych. W swojej pracy trenerskiej i psychoedukacyjnej działa w oparciu o procesy grupowe i uczenie się przez doświadczenie, pracuje w oparciu o dynamikę grupy. Wymiar godzin 6 Program i cele zrozumienie przyczyn trudnych zachowań uczniów; poznanie podstawowych typów charakterologicznych uczniów i umiejętności pracy z nimi, rozwiniecie umiejętności budowania zdrowej relacji z trudnym uczniem poznanie strategii efektywnych interwencji w sytuacjach niesubordynowanego zachowania uczniów, diagnoza własnych zasobów i ograniczeń w pracy z uczniami sprawiającymi trudności, rozwiniecie umiejętności

10 interpersonalnych nauczyciela użytecznych w prowadzeniu skutecznych rozmów z uczniami, rozwiniecie umiejętności interpersonalnych nauczyciela użytecznych podczas przyjmowania krytycznych komunikatów ze strony uczniów, rozwiniecie umiejętności interpersonalnych nauczyciela użytecznych w nawiązywaniu porozumienia podczas rozwiązywania tzw. sytuacji trudnych z uczniem. Formy/ metody pracy warsztat psychologiczny / metody aktywnej edukacji: praca w kręgu i gniazdach, symulacje na forum grupy, gry edukacyjne, mini-wykład Forma zaliczenia udział i aktywność podczas zajęć Minimalna liczba uczestników 7 Maksymalna liczba uczestników 16 Cena (zł/os) 90 zł

11 Emisja głosu z elementami rehabilitacji dr n. med. Anna Pajor mgr Joanna Hima Anna Pajor absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, specjalista otolaryngolog, audiolog i foniatra, zatrudniona w Uniwersytecie Medycznym na stanowisku p.o. kierownika Zakładu Audiologii i Foniatrii I Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz w USK nr 1 im. Barlickiego. Od wielu lat prowadzi zajęcia ze studentami UM, na kursach doskonalących dla lekarzy do specjalizacji z otolaryngologii oraz z audiologii i foniatrii i dla słuchaczy logopedii Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Joanna Hima absolwentka Podyplomowego Studium Logopedii Ogólnej Uniwersytetu Łódzkiego, oraz Podyplomowego Studium Emisji Głosu przy Katedrze Języka Polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi i Podyplomowego Studium Logopedii Medialnej przy Uniwerysytecie Łódzkim. Zatrudniona przy Klinice Laryngologii Uniwerytetu Medycznego w Łodzi na stanowisku starszego asystenta-logopedy. Przewodnicząca sekcji logopedycznej w Polskim Towarzystwie Audiologicznym i Foniatrycznym, oraz vice przewodnicząca oddziału łódzkiego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Wymiar godzin 15 Program 1. Patofizjologia narządu głosu. 2. Opieka foniatryczna w Polsce. 3. Oddech fizjologiczny

12 i dynamiczny. 4. Techniki fonacyjne. 5. Siła, barwa i średnica głosu. 6. Wybrane ćwiczenia dykcyjne. 7. Podstwy psychologicznych aspektów głosu. Cele Zapoznanie uczestników z podstawami anatomicznymi i fizjologicznymi tworzenia głosu. Wypracowanie walorów głosu, wspomagających efektowność i efektywność komunikacji. Formy/ metody pracy Wykład, warsztaty. Forma zaliczenia Obecność na zajęciach Minimalna liczba uczestników 7 Maksymalna liczba uczestników 15 Cena (zł/os) 300 zł (Możliwość obniżenia ceny po przekroczeniu minimalnej liczby uczestników)

13 Promocja zdrowia i profilaktyka zaburzeń odżywiania Beata Wawrzyniak- Chrzanowska mgr pedagogiki specjalnej specjalność: oligofrenopedagogika (Uniwersytet Łódzki Katedra Wychowania) i zdrowia publicznego specjalność: pedagogika zdrowia (Wojskowa Akademia Medyczna Wydział Lekarski). Koordynator i autor około 15 ogólnopolskich i ponadnarodowych programów celowych nt. profilaktyki, zdrowia i edukacji dzieci i młodzieży. W latach v-ce przewodnicząca Miejskiej Społecznej Rady ds. osób niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Łodzi; dyrektor Przedszkola integracyjnego dla dzieci z wadami słuchu; straż terapeutyczny w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży. Wymiar godzin 8 Program 1. Rodzaje zaburzeń w odżywianiu dzieci i młodzieży. 2. Charakterystyka najczęstszych zaburzeń odżywiania proces, przebieg i objawy: anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się, anarchia żywieniowa. 3. Przyczyny i statystyki zaburzeń w odżywianiu. Filozofia życia: pro-ana i pro-mia. 4. Metody i formy terapii zaburzeń odżywiania dzieci i młodzieży. Część warsztatowa: diagnoza, plan postępowania konstruowanie planów i rozwiązań, profilaktyka zaburzeń odżywiania, formy wsparcia dzieci i młodzieży, metody pracy z grupą zagrożoną

14 Cele Formy/ metody pracy Forma zaliczenia Minimalna liczba uczestników 6 Maksymalna liczba uczestników 18 Cena (zł/os) zaburzeniem odżywiania. zapoznanie uczestników z symptomatologią, przebiegiem, przyczynami, skutkami, formami i metodami leczenia zaburzeń odżywiania; doskonalenie umiejętności w zakresie diagnozowania zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży; zapoznanie z formami działalności profilaktycznej odnośnie do zaburzeń odżywiania, możliwymi do realizacji w środowisku szkolnym; przygotowanie uczestników do prawidłowego reagowania w przypadku wystąpienia zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży; rozwijanie umiejętności pracy z uczniami chorującymi na zaburzenia odżywiania i ich rodzicami/ opiekunami. Wykład i warsztaty Obecność i stworzenie planu postępowania 140 zł (Możliwość obniżenia ceny po przekroczeniu minimalnej liczby uczestników)

15 Profilaktyka uzależnień Iwona Jankowska specjalista ds. resocjalizacji i socjoterapii, wieloletni nauczyciel- wychowawca w ośrodku wychowawczym i socjoterapeutycznym, animator trzeźwości, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Egzaminator (sprawdzian VI, egzamin gimnazjalny, maturalny), doktorantka Wydziału Pedagogicznego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Wymiar godzin 12 Program 1. Uzależnienie jako śmiertelna choroba. 2. Metody diagnozy uzależnienia. 3. Podstawowe zagadnienia z zakresu profilaktyki uzależnień. 4. Formy pomocy w przypadku uzależnień. 5. Ja w pracy z osobami uzależnionymi. 6. Problemy etyczne w pracy z osobami uzależnionymi. Cele Zapoznanie z: terminem uzależnienie, mechanizmami powstawania uzależnień, metodami diagnozy uzależnień, czynnikami profilaktycznymi uzależnień, różnymi formami oddziaływań pomocowych w przypadku uzależnień. Kształtowanie umiejętności w zakresie: rozpoznawania oraz określania kierunków działań pomocowych w przypadku uzależnień, doskonalenia własnych kompetencji do

16 pracy z osobami z uzależnieniami. Formy/ metody pracy Pogadanka, pokaz, praca w grupach, praca w parach, burza mózgów, odgrywanie scenek, mini wykład, dyskusja i niezależne studiowanie. Minimalna liczba uczestników 7 Maksymalna liczba uczestników 20 Cena (zł/os) 180 zł (Możliwość obniżenia ceny po przekroczeniu minimalnej liczby uczestników)

17 Współpraca z sądem rodzinnym, kuratorem, opieką społeczną i policją Beata Macińska Absolwentka UŁ, mgr pedagogiki przedszkolnej, pracownik pogotowia opiekuńczego i przedszkola integracyjnego z dużym doświadczeniem, instruktor harcerski, absolwentka wielu szkoleń i kursów dotyczących pracy z dzieckiem i rodziną. Wymiar godzin 4 Program 1. Zapoznanie z hierarchią i procedurami współpracy placówek interwencyjnych i opiekuńczowychowawczych z sądem, policją i opieką społeczną. 2. Zapoznanie z niezbędną dokumentacją. 3. Poznanie sposobów wymiany informacji między tymi instytucjami i planowania pracy na rzecz ochrony interesów dziecka i rodziny w sytuacjach kryzysowych. Cele Formy/ metody pracy Poprawa jakości pracy, efektywności podjętych działań i skuteczności w działaniu pedagogów i nauczycieli w sytuacji kryzysowej rodziny. Zajęcia o charakterze warsztatowym z elementami prelekcji. Forma zaliczenia Obecność na zajęciach Minimalna liczba uczestników 7 Maksymalna liczba uczestników 20 Cena (zł/os) 60 zł

18 Różnice, które łączą. Integracja ucznia z niepełnosprawnością z grupą pełnosprawną Agnieszka Nalepa, Urszula Stobnicka Agnieszka Nalepa nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Współautorka programów autorskich. Aktywny członek Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i Ich Rodzinom AMICO. Urszula Stobnicka nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, pracownik dydaktyczny Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu. Współautorka programów autorskich i innowacji pedagogicznych. Wymiar godzin 5 Program 1. Charakterystyka uczniów niepełnosprawnych. 2. Stereotypy i uprzedzenia dotyczące dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. 3. Uczucia i emocje jakich doświadczają uczniowie niepełnosprawni izolowani przez grupę. 4. Potrzeby uczniów niepełnosprawnych. 4. Sposoby na włączanie, integrowanie uczniów niepełnosprawnych z grupą pełnosprawnych. 5. Wspieranie rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Cele Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę na temat potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Ukazanie sposobów wpierania rozwoju ucznia niepełnosprawnego oraz jego integracji ze społeczeństwem. Formy/ metody pracy Forma zajęć: warsztaty Metody pracy: metody aktywizujące Forma zaliczenia aktywny udział w zajęciach Minimalna liczba uczestników 6 Maksymalna liczba uczestników 15

19 Cena (zł/os) 90 zł

20 Rodzic przyjaciel czy wróg? Jak konstruktywnie pracować z rodzicami? Agnieszka Nalepa, Urszula Stobnicka Agnieszka Nalepa nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Współautorka programów autorskich. Aktywny członek Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i Ich Rodzinom AMICO. Urszula Stobnicka nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, pracownik dydaktyczny Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu. Współautorka programów autorskich i innowacji pedagogicznych. Wymiar godzin 10 Program 1. Przepisy prawa, czyli co wolno rodzicom w szkole. 2. Obszary współpracy rodziców ze szkołą. 3. Przykłady efektywnej współpracy rodziców ze szkołami. 4. Zasady współpracy z rodzicami. 5. Formy współpracy. 6. Metody współpracy. 7. Rozpoznawanie oczekiwań rodziców. 8. Idealne zebranie z rodzicami. 9. Organizowanie wspólnych działań. 10. Szkolenia dla rodziców. 11. Jak pracować z rodzicami z rodzin dysfunkcyjnych? 12. Konflikty w relacjach nauczyciel - rodzice. 13. Model szkoły prorodzinnej. Cele Wyposażenie uczestników szkolenia w umiejętności planowania i prowadzenia spotkań zbiorowych oraz indywidualnych z rodzicami Formy/ metody pracy Forma zajęć: warsztaty Metody pracy: metody aktywizujące Forma zaliczenia aktywny udział w zajęciach

21 Minimalna liczba uczestników 9 Maksymalna liczba uczestników 15 Cena (zł/os) 120 zł

22 Zabawy rozwijające inteligencję emocjonalną u dzieci Agnieszka Nalepa, Urszula Stobnicka Agnieszka Nalepa nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Współautorka programów autorskich. Aktywny członek Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i Ich Rodzinom AMICO. Urszula Stobnicka nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, pracownik dydaktyczny Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu. Współautorka programów autorskich i innowacji pedagogicznych. Wymiar godzin 6 Program 1. Dzieciństwo i jego strona emocjonalna. 2. Rola dorosłych w procesie emocjonalnego dojrzewania dziecka. 3. Elementy inteligencji emocjonalnej. 4. Zabawy rozwijające inteligencję emocjonalną. 5. Dostrzeganie i poznawanie własnych emocji. 6. Radzenie sobie z emocjami. 7. Przełożenie emocji na działanie. 8. Rozwijanie empatii. 9. Zdobywanie społecznych kompetencji. 10. Rola nauczycieli i wychowawców w procesie emocjonalnego dojrzewania dziecka. Cele Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę na temat inteligencji emocjonalnej oraz w umiejętność jej rozwijania u dzieci.

23 Formy/ metody pracy Forma: warsztaty Metody pracy: metody oparte na działalności praktycznej Forma zaliczenia aktywny udział w zajęciach Minimalna liczba uczestników 6 Maksymalna liczba uczestników 15 Cena (zł/os) 100 zł

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Studium w DCP Jesień 2015

Studium w DCP Jesień 2015 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje 2010 2010 Oferta szkoleniowa Studium DCP- Jesień 2015 Studium w DCP Jesień 2015 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii od początku swojej

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2014/2015

INFORMATOR 2014/2015 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57 85-023 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 12-14 85-098 Bydgoszcz tel./fax 52 321 11 88 tel.

Bardziej szczegółowo

Studium w DCP Jesień 2014

Studium w DCP Jesień 2014 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje 2010 2010 Oferta szkoleniowa Studium DCP- Jesień 2014 Studium w DCP Jesień 2014 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii od początku swojej

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE Epodyplomowe

PODYPLOMOWE Epodyplomowe KIERUNKI PEDAGOGICZNE...otwieramy świat możliwości PODYPLOMOWE Epodyplomowe świat Poznaj możliwości nasze studia Szanowni Państwo, to kolejny rok, w którym mamy zaszczyt przedstawić naszą różnorodną ofertę

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI ROK SZKOLNY 2013/2014 OŚRODEK USŁUG PEDAGOGICZNYCH I SOCJALNYCH ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO - Placówka OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI Strona0 Na szkolenia zapraszamy: Dyrektorów szkół i ich zastępców

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2006 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo