Bezpieczeństwo i ochrona prywatności dzieci i młodzieży w Internecie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczeństwo i ochrona prywatności dzieci i młodzieży w Internecie"

Transkrypt

1 Bezpieczeństwo i ochrona prywatności dzieci i młodzieży w Internecie Autor: Agnieszka Borowiecka W dobie społeczeostwa informacyjnego dostęp do Internetu jest coraz powszechniejszy, jednocześnie coraz częściej słyszymy o cyberprzemocy. Dlatego zadaniem nauczyciela w polskich szkołach nie jest jedynie zachęcanie dzieci i młodzieży do korzystania z sieci, ale także nauczenie ich, jak robid to w bezpieczny sposób. O zagrożeniach związanych z korzystaniem z komputerów czy sieci Internet mówimy od wielu lat, przygotowywane są na ten temat liczne opracowania zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Wielokrotnie ta tematyka pojawiała się na licznych konferencja metodycznych dla nauczycieli informatyki i innych przedmiotów. W 2009 roku odbyło się kilka konferencji dotyczących bezpieczeostwa i ochrony prywatności dzieci i młodzieży. Czy pracując w szkole jesteśmy skazani na samodzielne przygotowywanie materiałów i dwiczeo dla ucznia związanych z tą tematyką? A może wystarczy by nasi uczniowie poczytali na ten temat w podręcznikach do informatyki? W Internecie są dostępne bezpłatne materiały pomagające przekazad wiedzę dotyczącą bezpieczeostwa w sieci naszym podopiecznym, a także pozwalające uzupełnid nasze własne wiadomości. Portal Partnerstwo dla Przyszłości Jedną z inicjatyw portalu Partnerstwo dla Przyszłości (http://www.pdp.edu.pl) jest prowadzona pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej kampania promująca bezpieczeostwo i prywatnośd w Internecie wśród dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu materiału e-learningowego. Dostęp do tych zasobów umożliwia link znajdujący się na pierwszej stronie portalu: Bezpieczeostwo i ochrona prywatności dzieci i młodzieży w Internecie. Rysunek Portal Partnerstwo dla Przyszłości strona główna Opracowanie: Agnieszka Borowiecka S t r o n a 1

2 W części portalu dotyczącej bezpieczeostwa w Internecie znajdziemy informacje o organizowanych konferencjach, forum dyskusyjne oraz, co dla nas najważniejsze, poradnik Bądź bezpieczny w Internecie. Materiały te powstały w oparciu o witrynę internetową Bezpieczeostwo informacji dla szkół założoną w roku 2005 w związku z obchodami fioskiego Dnia Bezpieczeostwa Informacji (http://www.tietoturvakoulu.fi). Rysunek Menu działu Bezpieczeostwo w Internecie Poradnik składa się z czterech części: materiałów dla uczniów (historyjki dla uczniów w wieku 7 12 lat, historyjki dla uczniów w wieku lat), quizów, wskazówek dla nauczyciela oraz informacji dla rodziców i opiekunów. Rysunek Poradnik Bądź bezpieczny w Internecie Materiały dla uczniów zostały przygotowane w postaci czterech interaktywnych historyjek obrazkowych przedstawiających sytuacje w jakich mogą się oni znaleźd, zwracających uwagę na zagadnienia związane z bezpieczeostwem i sprawdzających wiedzę uczniów związaną z przedstawianą tematyką. Uczniowie mogą zapoznawad się z materiałami samodzielnie, w małych grupach lub wspólnie, pod okiem nauczyciela. Do obejrzenia historii niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania Flash. Opracowanie: Agnieszka Borowiecka S t r o n a 2

3 Rysunek Opowieśd Bezkresny las Quizy, podobnie jak historyjki obrazkowe, dostępne są w dwóch kategoriach wiekowych: pytania dla uczniów w wieku 7 10 lat lub w wieku lat. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu quizu do każdego z pytao pojawia się komentarz uzasadniający poprawnośd udzielonej odpowiedzi. Quizy również wymagają zainstalowania oprogramowania Flash. Rysunek Fragment quizu dla uczniów w wieku 7-10 lat Wskazówki dla nauczycieli pomagają nam przypomnied sobie podstawowe zagadnienia związane z bezpieczeostwem w sieci, prawem autorskim, terminologią związaną z usługami sieciowymi. Dostępne są także krótkie wskazówki dotyczące przeprowadzenia lekcji w oparciu o materiały udostępniane przez portal. Opracowanie: Agnieszka Borowiecka S t r o n a 3

4 Rysunek Wskazówki dla nauczycieli Autorzy serwisu nie zapomnieli także o rodzicach i opiekunach, przedstawiając szereg informacji i wskazówek dotyczących bezpieczeostwa w Internecie. W tej części również dostępne są animowane prezentacje (Flash) przewodnik opracowany z wykorzystaniem materiałów dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu organizacji Childnet International. Rysunek Informacje dla rodziców i opiekunów Opracowanie: Agnieszka Borowiecka S t r o n a 4

5 Kampania społeczna Dziecko w sieci Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Dziecko w Sieci realizowany jest projekt E- learning (http://elearning.dzieckowsieci.pl), w ramach którego na specjalnej platformie udostępniane są kursy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz rodziców i nauczycieli. Rysunek Platforma e-learning Dziecko w sieci Warunkiem koniecznym do korzystania z kursów jest rejestracja na stronie projektu. Wybieramy rejestrację profesjonalisty, podajemy wymagane dane i naciskamy przycisk Rejestruj. Po chwili otrzymujemy zawierający link konieczny do zakooczenia rejestracji oraz kod aktywacyjny, który należy przekazad uczniom uczestniczącym w kursie. Rysunek Rejestracja nauczyciela w portalu Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie uczniów. Po zarejestrowaniu i zalogowaniu będą oni mieli dostęp do pierwszego modułu kursu. Jest to prezentacja w technologii Flash, wymagająca podłączenia do komputera słuchawek bądź głośników. Opracowanie: Agnieszka Borowiecka S t r o n a 5

6 Rysunek Kurs dla ucznia IV klasy Kolejne moduły zawierają animowane interaktywne prezentacje przedstawiające różne zagadnienia dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczestnicy kursu rozwiązują krótkie testy, zapoznają się z przykładowymi konsekwencjami konkretnych zachowao. Podczas całego kursu dostępny jest słownik zawierający listę omawianych terminów. Obecnie dostępne są dwa kursy dla uczniów szkół podstawowych z klas I-III oraz IV-VI. Udostępniony kurs dla uczniów klas I-III składa się z następujących modułów: wstęp, Internet, udostępnianie danych osobowych, znajomi w Sieci, niebezpieczne treści, niegrzeczni w Sieci, komputeromania, wirusy. Kurs kooczy się testem koocowym, po którym pojawia się możliwośd otrzymania dyplomu ukooczenia kursu. Kurs dla uczniów z klas IV-VI składa się z modułów: wstęp do kursu i Internet, udostępnianie danych osobowych, znajomości w Sieci, niebezpieczne treści, przemoc w Internecie, uzależnienie od Internetu, zakupy. Dzięki mechanizmom platformy nauczyciele mogą śledzid postępy uczniów, wysyład do nich wiadomości. Mogą także uczestniczyd w udostępnionych szkoleniach. Rysunek Informacje o uczniach uczestniczących w kursie Opracowanie: Agnieszka Borowiecka S t r o n a 6

7 Platforma dostępna jest także dla zainteresowanych rodziców, po zarejestrowaniu się mogą oni ukooczyd szkolenia, w których uczestniczą ich dzieci. Rysunek Rejestracja rodzica w portalu Internet Program Internet poświęcony jest bezpieczeostwu dzieci w Internecie, opracowany został przy współudziale Fundacji Dzieci Niczyje i firmy Microsoft. Ambasadorem projektu (i komentatorem omawianych treści) jest Krzysztof Hołowczyc. Materiały dotyczące projektu są dostępne na stronie W ramach materiałów edukacyjnych Internet, nauczyciele otrzymują scenariusz dwugodzinnych zajęd do realizacji w klasach IV-VI oraz prezentację multimedialną. Wprowadzenia dzieci w zagadnienia bezpiecznego korzystania z Internetu dokonujemy przy użyciu pięciu kreskówek dotyczących potencjalnie niebezpiecznych elementów pracy w sieci: Dobry żart cyberprzemoc; Znajomi-nieznajomi spotkania z osobami znanymi wyłącznie z Internetu; Małe zdjęcie duży problem upublicznianie danych osobowych; Moja praca domowa piractwo w sieci; Komputeromania uzależnienie od Internetu. Rysunek Aplikacja Internet Rysunek Kreskówka Dobry żart Opracowanie: Agnieszka Borowiecka S t r o n a 7

8 P. Krzysztof Hołowczyc wygłasza zaproszenie do udziału w zajęciach, zapowiada i komentuje kolejne kreskówki. Różne formy zagrożenia są przedstawiane w formie przygód pięciorga uczniów szkoły podstawowej Kuby, Ani, Sandry, Szymona i Piotrka. Każda historia zostaje przerwana w kluczowym momencie wyboru między zachowaniem bezpiecznym a ryzykownym. Mamy także do wyboru dwa różne zakooczenia pozytywne (rozwiązujące problem) i negatywne. Scenariusz zajęd poza prezentacją kreskówek obejmuje także dwiczenia indywidualne (uczniowie notują własną propozycję rozwiązania problemu oraz pracę grupową (dyskusja w grupie nad zadanym problemem). Rysunek Ćwiczenie indywidualne Rysunek Ćwiczenie grupowe Do prowadzenia zajęd potrzebny jest sprzęt umożliwiający odtwarzanie materiałów pobranych z Internetu lub zapisanych na płycie DVD, np. komputer i rzutnik lub odtwarzacz DVD i telewizor. Opracowanie: Agnieszka Borowiecka S t r o n a 8

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr letni)............................... 5 Oferta szkoleń na

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp.................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2011/2012 (semestr letni)............................... 4 Platforma obsługi

Bardziej szczegółowo

Ambasadorowie programu etwinning Bezpieczeństwo w Sieci

Ambasadorowie programu etwinning Bezpieczeństwo w Sieci Ambasadorowie programu etwinning Bezpieczeństwo w Sieci Biała tablica (interaktywna) Blog Centralne Biuro Programu etwinning (CSS) Comenius Comenius Partnerskie Projekty Szkół Licencje Creative Commons

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Polski Związku Głuchych, Oddział Łódzki ICT

Polski Związku Głuchych, Oddział Łódzki ICT Projekty dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zrealizowane do grudnia 2013 r. w ramach zadania Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych Oferent i tytuł zadania Polski

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA TIK WSPOMAGAJĄCE PROJEKT GIMNAZJALNY PORADNIK DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW

NARZĘDZIA TIK WSPOMAGAJĄCE PROJEKT GIMNAZJALNY PORADNIK DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW NARZĘDZIA TIK WSPOMAGAJĄCE PROJEKT GIMNAZJALNY PORADNIK DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW Dorota Janczak Ewa Kędracka Małgorzata Rostkowska Wprowadzenie dlaczego TIK w projekcie gimnazjalnym?... 3

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i publikowanie. strony internetowej. w programie Microsoft FrontPage

Tworzenie i publikowanie. strony internetowej. w programie Microsoft FrontPage Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych KP Nr albumu: 007 Tworzenie i publikowanie strony internetowej w programie Microsoft

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Akademia Cyfrowych Kompetencji

Akademia Cyfrowych Kompetencji 1 Oddajemy w Państwa ręce publikację będącą efektem 9-miesięcznej pracy przy realizacji II edycji projektu. Projekt ten ma na celu podniesienie umiejętności posługiwania się tzw. nowymi mediami w różnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 SZCZECIN Szanowni Państwo, edukacja nie stoi w miejscu naszym zadaniem jest praca z kolejnymi pokoleniami młodzieży, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dzieci w Internecie scenariusze zajęć. Dziecko w Sieci Sieciaki

Bezpieczeństwo dzieci w Internecie scenariusze zajęć. Dziecko w Sieci Sieciaki Dziecko w Sieci Sieciaki Bezpieczeństwo dzieci w Internecie scenariusze zajęć Podręcznik zawiera scenariusze zajęć dotyczących bezpieczeństwa w Internecie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz

Bardziej szczegółowo

Pracuję z klasą. Jasna strona Internetu. Zaloguj kreatywność czyli jak wykorzystać. nowe media w edukacji. Warsztaty filmowe Psychologia w kinie

Pracuję z klasą. Jasna strona Internetu. Zaloguj kreatywność czyli jak wykorzystać. nowe media w edukacji. Warsztaty filmowe Psychologia w kinie Materiały warsztatowe dla nauczycieli Pracuję z klasą Warsztaty filmowe Psychologia w kinie Jasna strona Internetu Zaloguj kreatywność! Jak wykorzystać nowe media w edukacji? Jasna strona sieci, czyli

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne

IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne Część II I nte rnet w dydakty ce pogram IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne 53 IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne Joachim Bednorz, Barbara Gaworska, Robert

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

Narzędzia rzeczywistości wirtualnej i kamera dokumentacyjna SMART.

Narzędzia rzeczywistości wirtualnej i kamera dokumentacyjna SMART. Tematyka warsztató w Narzędzia rzeczywistości wirtualnej i kamera dokumentacyjna SMART. Prowadzący: Arkadiusz Stefan IRS Kamera dokumentacyjna SMART i narzędzia rzeczywistości wirtualnej oferują nowe rozwiązanie,

Bardziej szczegółowo

Polskie Centrum Programu Safer Internet

Polskie Centrum Programu Safer Internet Główny Partner: Polskie Centrum Programu powołane zostało w 2005 r. w ramach programu Komisji Europejskiej. Tworzą je Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Centrum

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIĘKINI W PROJEKCIE CYFROWA SZKOŁA. Autor prezentacji: Paulina Matkowska

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIĘKINI W PROJEKCIE CYFROWA SZKOŁA. Autor prezentacji: Paulina Matkowska ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIĘKINI W PROJEKCIE CYFROWA SZKOŁA Autor prezentacji: Paulina Matkowska CZYM JEST CYFROWA SZKOŁA? CYFROWA SZKOŁA to rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie

Bardziej szczegółowo