Pod redakcją Włodzimierza Dąbrowskiego. Podstawy zarządzania projektami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pod redakcją Włodzimierza Dąbrowskiego. Podstawy zarządzania projektami"

Transkrypt

1 Pod redakcją Włodzimierza Dąbrowskiego Podstawy zarządzania projektami

2 Pod redakcją: Włodzimierza Dąbrowskiego Podstawy zarządzania projektami

3 c Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2014 Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm. Książki w całości lub w części nie wolno powielać ani przekazywać w żaden sposób, nawet za pomocą nośników mechanicznych i elektronicznych (np. zapis magnetyczny) bez uzyskania pisemnej zgody Wydawnictwa. Edytor prof. zw. dr hab. Leonard Bolc Korekta Anna Bittner Komputerowy skład tekstu Grażyna Domańska-Żurek Projekt okładki Rafał Masłyk Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych ul. Koszykowa 86, Warszawa tel , fax ISBN

4 Spis treści 1 Wprowadzenie do zarządzania projektem (Włodzimierz Dąbrowski, współpraca: Karol Domagała) Wprowadzenie Podstawowe pojęcia Cechy projektów Historia Złożoność projektów IT Przyczyny niepowodzeń Sukcesy projektów Metodyczne zarządzanie projektem Podejście klasyczne (PRINCE 2) Podejście zwinne (Agile) Podejście adaptacyjne Planowanie zadań i konstruowanie harmonogramu Definiowanie projektu Karta projektu Planowanie projektu Struktura podziału prac Konstruowanie diagramu WBS Metody opracowywania WBS Planowanie sieci zadań - diagramy precedensji Ścieżka krytyczna Szacowanie pracochłonności Literatura

5 VI 2 Komunikacja w projekcie (Małgorzata Rzeźnik) Planowanie komunikacji w projekcie Zasady planowania Analiza interesariuszy Formy i techniki komunikacji Przykładowe formy planu komunikacji Organizacja, prowadzenie i protokołowanie zebrań Przygotowanie i wygłaszanie prezentacji W trakcie prezentacji Negocjacje Literatura Zarządzanie zespołem projektowym (Małgorzata Rzeźnik) Rekrutacja i selekcja Cykl życia zespołu Role w zespole Motywacja główne teorie i ich praktyczne implikacje Piramida potrzeb Maslowa Czynniki higieny i czynniki motywujące według Herzberga Model witaminowy Zarządzanie zespołem wirtualnym Zarządzanie zespołem projektowym okiem praktyka Literatura Zarządzanie finansami w projekcie (RafałMuniak) Źródła finansowania projektów Środki wewnętrzne - kapitałwłasny Środki zewnętrzne - kapitałwłasny Aniołowie biznesu Środki zewnętrzne kapitałobcy Środki bezzwrotne lub częściowo umarzalne Środki zewnętrzne kapitałmieszany Ocena ekonomiczno-finansowa projektów

6 VII Analiza pionowa, pozioma i wskaźnikowa sprawozdań finansowych Próg rentowności Metody oceny projektów Wewnętrzna stopa zwrotu Ryzyko w ocenie projektów Ryzyko w ocenie projektu (case study) CASE STUDY Metodyki zarządzania projektami (Piotr Habela) Pojęcie metodyki zarządzania projektami Metodyka PRINCE2 a biznesowe uzasadnienie prac Główne wymiary określające przedsięwzięcie. PMBOK jako rama dla metodyk projektowych Metoda Wartości Zarobionej (EVM) jako metodyka zarządcza Zarządzanie projektami metodą Łańcucha Krytycznego Metodyki zwinne i adaptacyjne. Metodyka Scrum Metodyka TenStep Metodyka Method Literatura Komputerowe Systemy Wspomagania Zarządzania (Tomasz Pieciukiewicz) Systemy Enterprise Project Management Systemy zarządzania procesami pracy Wprowadzenie Modelowanie procesów pracy Business Process Modeling Notation Symulowanie procesów pracy Tworzenie aplikacji obsługujących procesy pracy Zarządzanie dokumentami Zarządzanie zgłoszeniami Zarządzanie wiedzą Pozyskiwanie, kodyfikowanie i reprezentacja wiedzy Dystrybucja wiedzy Zarządzanie kontaktami z klientami Analityczne CRM Operacyjne CRM

7 VIII 6.7 Zarządzanie wymaganiami Systemy Business Intelligence Zarządzanie komunikacją Literatura

8 Wstęp Oddajemy do rąk Czytelnika książkę poświęconą zarządzaniu projektami. Świat projektów jest światem fascynującym i porywającym, w którym ciągle rodzi się coś nowego i w którym nie sposób się nudzić. Świat ten może być też przyczyną stresu, frustracji i źródłem niepowodzeń. Wiele zależy od tego, czy jesteśmy w stanie nad nim zapanować i czy potrafimy kontrolować wydarzenia z nim związane. Choć nie ma recepty na stuprocentowe powodzenie realizacji projektu, to można, stosując odpowiednie, sprawdzone wzorce i zasady postępowania, znacznie zwiększyć szansę na sukces projektu. Sprawne prowadzenie tego typu projektów wymaga znajomości zarządzania, socjologii, psychologii, technologii informatycznej i innych dyscyplin oraz doświadczenia. Książka Podstawy zarządzania projektami przeznaczona jest dla tych wszystkich, którzy chcieliby zwiększyć swoje szanse na sukces w czasie realizacji projektów. Adresujemy ją do osób, które po raz pierwszy stykają się z problematyką zarządzania projektami, jak też do osób, które mają już doświadczenie w tej dziedzinie, a chciałyby zebrać i uporządkować swoje wiadomości, do uczestników projektów, do studentów zarządzania, informatyki, słuchaczy studiów podyplomowych studiujących zarządzanie projektami. Książka powstała jako praca wielu autorów, którzy prezentują w niej najważniejsze zagadnienia zarządzania projektami. Wszyscy oni obok głębokiej wiedzy mają też bogate, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów. Tą wiedzą i doświadczeniem dzielą się z Czytelnikiem. Rozdział pierwszy poświęcony jest wprowadzeniu w świat i terminologię projektów. Czytelnik znajdzie w nim definicję projektu, omówienie najważniejszych cech działalności projektowej, które wyróżniają ten rodzaj działalności od innych. Zapozna się też z podstawowymi terminami i technikami zarządzania projektami takimi jak struktura podziału prac (WBS), diagramy sieciowe, diagramy Gantta, ścieżka krytyczna. Czytelnik spojrzy też na problemy szacowania złożoności projektów IT oraz metodycznego podejścia do prowadzenia projektów.

9 ii Rozdział drugi poświęcony jest bardzo ważnemu zagadnieniu w realizacji projektów - komunikacji w zespole projektowym. Prezentuje on formy i techniki komunikacji, metody i zasady organizacji i prowadzenia zebrań oraz techniki prezentacji. Czytelnik dowie się też, jak podejść do negocjacji w projekcie. Rozdział trzeci omawia zasady organizacji i zarządzania zespołem projektowym. Czytelnik poznaje tu modele zarządzania zespołem, cykl życia zespołu projektowego oraz może uzyskać odpowiedź na ważne pytanie: Jak motywować zespól do skutecznego działania. Coraz częściej współczesne projekty realizowane są w zespołach rozproszonych, w których udziałowcy projektu pracują w różnych miejscach i czasie. Dlatego też w tym rozdziale znajdziemy ważne informacje o zarządzaniu zespołem wirtualnym. Obok wiadomości teoretycznych Czytelnik znajdzie wiele bardzo praktycznych uwag, które są efektem wieloletnich doświadczeń Autorki w pracy z różnymi zespołami projektowymi. Rozdział czwarty wprowadza czytelnika do trudnych zagadnień związanych z zarządzaniem finansami projektu. Autor charakteryzuje różnorodne źródła finansowania projektów, omawia środki pochodzące z kapitału własnego, kapitału obcego, środki bezzwrotne lub częściowo umarzalne oraz kapitał mieszany. Lektura tego rozdziału daje też pogląd na temat metod oceny projektów i metod zarządzania ryzykiem w projekcie. Czytelnik znajdzie tu liczne przykłady oraz rozbudowane case-study przykładowej kalkulacji ryzyka. Rozdział piąty stanowi rozwinięcie myśli sformułowanej w rozdziale pierwszym na temat metodycznego zarządzania projektem. Rozdział definiuje pojęcie metodyki w kontekście zarządzania projektem oraz formułuje zakres i cel metodyk zarządzania projektem. Rozróżniono metodyki techniczne oraz zarządcze i wprowadzono pojęcia ścieżki życiowej projektu a także biznesowego uzasadnienia prac. Krótko scharakteryzowano kilka reprezentatywnych metodyk takich jak: metodyka Prince 2, metodyka EVM, metoda CCPM, metodyka SCRUM, metodyka TenStep i metodyka Method123. Rozdział szósty poświęcony jest technicznemu wsparciu procesów zarządzania projektem. Autor przedstawia różnorodne systemy wspomagające pracę kierownika projektu i całego zespołu projektowego. Omówione zostały systemy wspomagania zarządzania procesami pracy, systemy zarządzania dokumentami, zarządzania wiedzą, wymaganiami, systemy klasy CRM oraz systemy Business Intelligence (BI) w kontekście ich wykorzystania w zarządzaniu projektem. Pracę z książką warto rozpocząć od zapoznania się z rozdziałem pierwszym, który wprowadza podstawową terminologię zarządzania projektami. Kolejne rozdziały mogą być czytane w zaproponowanej kolejności, dając obraz różnorodnych zagadnień zarządzania projektem. Czytelnik może też bez utraty płynności wywodu wybrać inną kolejność rozdziałów lub wybrać tylko te zagadnienia, które są dla niego interesujące. Zdajemy sobie sprawę, że problematyka zarządzania projektem jest bardzo szeroka i różnorodna. Książka, którą oddajemy do rąk Czytelnika, nie wyczerpuje tej problematyki. Powinna natomiast dać Czytelnikowi podstawy wiedzy

10 z zarządzania projektami i umożliwić mu swobodne studiowanie tych zagadnień w przyszłości. Na zakończenie pragniemy podziękować wszystkim naszym współpracownikom, członkom naszych zespołów projektowych oraz studentom, którzy dzielili się z nami swoimi uwagami, doświadczeniami i wpłynęli na kształt niniejszej książki. iii Życzymy udanej lektury w imieniu zespołu Autorskiego Włodzimierz Dąbrowski

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się:

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: 1. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) Karol i Maria Kolenda 2. Clienting Jedyne, co przeszkadza, to klient Edgar Geffroy 3. Controlling

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PJWSTK katalog 2013

Wydawnictwo PJWSTK katalog 2013 Wydawnictwo PJWSTK katalog 2013 O wydawnictwie Na polskim rynku wydawniczym wciąż brakuje podstawowych publikacji dla studentów informatyki szkół wyższych. Istnieje pilna potrzeba wydawania szybko i profesjonalnie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Wydawca Joanna Dzwonnik. Redaktor prowadzący Janina Burek. Opracowanie redakcyjne Renata Włodek. Korekta i łamanie

Wydawca Joanna Dzwonnik. Redaktor prowadzący Janina Burek. Opracowanie redakcyjne Renata Włodek. Korekta i łamanie Wydawca Joanna Dzwonnik Redaktor prowadzący Janina Burek Opracowanie redakcyjne Renata Włodek Korekta i łamanie www.wydawnictwojak.pl Projekt graficzny okładki Barbara Widłak Zdjęcie wykorzystane na okładce

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 Program studiów opracował: Grzegorz Karpiuk CEL STUDIÓW 1. Zdobycie przez uczestników wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania projektami oraz

Bardziej szczegółowo

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI 1 Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi ROZPRAWA DOKTORSKA ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Marcin Sikorski. Usługi on-line. Jakość, interakcje, satysfakcja klienta

Marcin Sikorski. Usługi on-line. Jakość, interakcje, satysfakcja klienta Marcin Sikorski Usługi on-line Jakość, interakcje, satysfakcja klienta Marcin Sikorski (dr hab. inż., profesor nadzw. Politechniki Gdańskiej, profesor PJWSTK) od kilkunastu lat prowadzi prace badawcze

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH mini MBA 3 Szanowni Państwo, Kieruję do Państwa unikalny program szkoleniowy adresowany do średniej i

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka w projektach

Analiza ryzyka w projektach Białystok Białystok 2012 www.europe-direct.bialystok.pl Punkt informacyjny EUROPE DIRECT Białystok ul. Lipowa 14, 15-427 Białystok, tel. 0048 85 7442 443, fax. 0048 85 653 77 53, e-mail: europe-direct@bialystok.bia.pl

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To właśnie

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To właśnie

Bardziej szczegółowo

Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D

Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D Kraków, dn. 08.04.2013r. Spis treści Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA D....

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PJWSTK katalog 2014

Wydawnictwo PJWSTK katalog 2014 Wydawnictwo PJWSTK katalog 2014 O WYDAWNICTWIE Na polskim rynku wydawniczym wciąż brakuje podstawowych publikacji dla studentów informatyki szkół wyższych, istnieje pilna potrzeba wydawania szybko i profesjonalnie

Bardziej szczegółowo

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego -------------

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego ------------- OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Podstawy Zarządzania Projektami Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr inż. Kazimierz Frączkowski dr inż. Bogumił Tomasz Dałkowski GET Manager dr inż.

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE MIASTEM W TEORII I PRAKTYCE URZĘDU MIASTA POZNANIA

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE MIASTEM W TEORII I PRAKTYCE URZĘDU MIASTA POZNANIA Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE MIASTEM W TEORII I PRAKTYCE URZĘDU MIASTA POZNANIA Redakcja naukowa Barbara Kożuch, Cezary Kochalski

Bardziej szczegółowo