Sprawozdanie z realizacji projektu pt. Bezpieczny Przedszkolak to Ja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji projektu pt. Bezpieczny Przedszkolak to Ja"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji projektu pt. Bezpieczny Przedszkolak to Ja Dzieci z Przedszkola Pod Wesołą Chmurką w Tarnowie Podgórnym uczestniczyły w roku szkolnym 2013/2014 w realizacji projektu pt. Bezpieczny Przedszkolak to Ja. W projekcie wzięły udział wszystkie grupy wiekowe, razem 200 dzieci. Wiek przedszkolny to czas intensywnego rozwoju fizycznego i umysłowego dziecka. Już od najmłodszych lat dzieci wprowadzane są w świat wartości dotyczących bezpieczeństwa. Edukacja związana z bezpieczeństwem jest fundamentalnym prawem socjalnym dziecka zagwarantowanym przez Konwencję o Prawach Dziecka. Podejmując zadania edukacyjne ku bezpieczeństwu dziecka, ważne jest zapoznanie dzieci ze sposobem radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu, wzbudzenie czujności w celu zapobiegania ewentualnym zagrożeniom, wyposażenie Dzieci w wiedzę, umiejętności i nawyki bezpiecznego postępowania w życiu codziennym. Realizując treści projektu pt. Bezpieczny Przedszkolak to Ja podjęto następujące działania: 1. We wrześniu Dzieci zostały zapoznane z rozkładem pomieszczeń oraz zasadami bezpiecznego poruszania się w przedszkolu, poznały i utrwalały zasady bezpieczeństwa i higieny. Nauczycielki zapoznały Przedszkolaków z ogrodem, placem zabaw i ich przeznaczeniem, zasadami bezpiecznej zabawy w przedszkolnym ogrodzie.

2 2. Wszystkie grupy aktywnie tworzyły Kodeks Bezpiecznego Przedszkolaka, w którym znalazły się normy zachowania i postępowania dla Dzieci. 3. Odbyło się spotkanie informacyjne dla Rodziców, w czasie którego Nauczyciele zapoznali wszystkich z dokumentami (procedurami) dotyczącymi bezpieczeństwa Dziecka w Przedszkolu, w czasie spacerów i wycieczek. 4. Podczas spotkania z leśniczym Dzieci miały okazję zapoznać się z zasadami bezpiecznego poruszania się po lesie oraz właściwego zachowania się w stosunku do roślin i zwierząt. Z dużym zainteresowaniem słuchały opowieści, mogły wykazać się swoją wiedzą przyrodniczą. Poznały nowe odmiany drzew leśnych i wspólnie, pod okiem Leśnika, zasadziły drzewko. Zobowiązały się do opieki nad nim. 5. Po wprowadzeniu Kodeksu Bezpiecznego Przedszkolaka nastąpiło praktyczne zastosowanie i utrwalanie zasad bezpiecznej zabawy w sali, ogrodzie przedszkolnym i w czasie spacerów. Nauczycielki realizowały tematy kompleksowe poruszające tematykę bezpieczeństwa z wykorzystaniem literatury dziecięcej, z zastosowaniem różnorodnych form i aktywnych metod pracy. 6. Gościliśmy w naszym Przedszkolu przedstawicieli Policji oraz Straży Gminnej, którzy przypomnieli nam zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, korzystania ze środków transportu oraz obowiązek noszenia elementów odblaskowych na ubraniach. Podsumowana została akcja Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka organizowana przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Dzieci dowiedziały się, do kogo i w jaki sposób należy zwrócić się o pomoc. Zapoznano Dzieci z zasadą ograniczonego zaufania wobec obcych, wspierano w nabywaniu umiejętności przewidywania zagrożeń i unikania ich.

3 Podczas zabawy Uwaga-pies doskonaliliśmy pozycje obronne żółwia i drzewka. Poznaliśmy ważne, alarmowe numery telefonów (997-Policja, 998-Staż, 999-Pogotowie Ratunkowe, ogólny numer alarmowy do wszystkich jednostek). Przeprowadziliśmy symulowaną rozmowę telefoniczną mającą na celu zawiadomienie o niebezpieczeństwie, w której Dzieci: przedstawiały się, udzielały informacji o miejscu zdarzenia albo własnym adresie, rodzaju niebezpieczeństwa. Obserwowaliśmy ruch uliczny na skrzyżowaniu ulic. Dzieci z najstarszych grup przedszkolnych wyruszyły na wycieczkę do Komisariatu Policji. Poznaliśmy charakter pracy policjanta, wozy policyjne i sprzęt. Niebywałą atrakcją dla Dzieci było wejście do wozu policyjnego, a także odciśnięcie na papierze własnych linii papilarnych. W czasie wizyty przedstawicieli Straży Pożarnej w naszym Przedszkolu wysłuchaliśmy opowieści o akcjach ratowniczo gaśniczych, utrwaliliśmy zasady bezpieczeństwa mające na celu eliminowanie zagrożenia pożarowego, przypomnieliśmy sobie numery alarmowe: 998 oraz niezbędne w sytuacjach zagrożenia. Dzieci mogły przymierzyć strój strażaka, rozwinąć wąż gaśniczy, obejrzeć wyposażenie wozu strażackiego oraz wejść do niego.

4 Podsumowaniem spotkań z Policją, Strażą Gminną i Strażą Pożarną był konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w starszych grupach przedszkolnych. 7. W celu utrwalenia zasady ograniczonego zaufania wobec obcych uczestniczyliśmy w spotkaniu z przedstawicielem Sądu Najwyższego nt. Nie ufaj obcym. 8.Dzieci brały udział w warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej. Utrwaliły numer alarmowy 999 oraz zasady udzielania oraz wzywania pomocy. 9. Wzbogaciliśmy wiedzę i utrwalaliśmy zasady racjonalnego odżywiania się w ramach cyklu spotkań ze specjalistą dietetykiem. Uczyliśmy się dokonywać właściwego wyboru produktów spożywczych dla zachowania zdrowia. Budowaliśmy świadomość Dzieci w zakresie zależności pomiędzy sposobem odżywiania się a zdrowiem. Samodzielnie przygotowywaliśmy sałatki, szaszłyki i soki owocowo - warzywne. Walory smakowe oceniały Panie Kucharki, Pani Intendentka oraz Koledzy z najmłodszych grup przedszkolnych.

5 10. Zorganizowaliśmy konkurs plastyczny pt. Bezpieczne zabawy dzieci jesienią, w celu utrwalenia w rodzinie zasad bezpieczeństwa wprowadzanych w Przedszkolu. Do wzięcia udziału w konkursie zaproszone zostały Dzieci wraz z Rodzicami. Prace zostały zaprezentowane w przedszkolnej galerii. 11. Wspólnie z Dziećmi i Rodzicami zgromadzono literaturę dziecięcą na temat bezpieczeństwa, którą udostępniano całej społeczności przedszkolnej. Nauczycielki we wszystkich grupach wykorzystywały książki do zajęć o bezpieczeństwie. 12. Ciekawym doświadczeniem dla Dzieci było spotkanie z pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu entomologiem pt. Co w trawie piszczy. Dowiedzieliśmy się, jak pożyteczną rolę pełnią owady, gdzie możemy je spotkać oraz dlaczego nie warto się ich bać. 13. Jak bezpiecznie uprawiać sport przekonywała nas grupa Teakwondo z Tarnowa Podgórnego. 14. Pan Konserwator Przedszkola Pod Wesołą Chmurką opowiadał Dzieciom o zagrożeniach związanych z urządzeniami elektrycznymi w najbliższym otoczeniu. Odwiedził nas również Tata Dziewczynki uczęszczającej do naszego Przedszkola, który jest stolarzem. Dzieci wzbogaciły wiadomości dotyczące zachowania bezpieczeństwa w miejscu pracy, pod bacznym okiem specjalisty wykonały drewniany medal. 15.Na spotkaniu z niecodziennym gościem - Panią Farmaceutą Dzieci dowiedziały się, że nie wolno im samemu przyjmować leków, tylko Rodzice mogą podawać im lekarstwa, ponadto odkrywały, że zdrowsze są witaminy naturalne niż sztuczne. 16. Zasad bezpiecznego korzystania z komputera uczył nas informatyk - Tata Przedszkolaka. Każdy z uczestników spotkania otrzymał kontrakt bezpiecznego korzystania z komputera przez dziecko z przeznaczeniem do zawarcia przez Dziecko i Rodzica w domu.

6 17. W Białym tygodniu, który jest organizowany od kilku lat w ramach działań na rzecz włączenia się do Wielkopolskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie Dzieci miały okazję spotkać się z : Dentystą, który przyniósł ze sobą różne szczoteczki do mycia zębów, Dzieci mogły je dotknąć, obejrzeć. Zademonstrował również z wykorzystaniem powiększonej sztucznej szczęki sposób prawidłowego szczotkowania zębów, Pielęgniarką pracującą w szpitalu, która uczyła nas właściwego reagowania w sytuacji zagrożenia życia, m. in. w sytuacji wypadku w domu, pokazała jak opatrzyć ranę, kogo i w jaki sposób należy wezwać do udzielenia pierwszej pomocy (przypomniano numer alarmowy Pogotowia Ratunkowego), Pielęgniarką środowiskową - Dzieci poznały charakter jej pracy, utrwaliły zasady bezpiecznej zabawy, Dietetykiem, podczas spotkania Dzieci budowały świadomość zależności między żywieniem a zdrowiem. 18. O tym, że bezpieczny wypoczynek jest bardzo ważny opowiadała nam miłośniczka przyrody i Przewodniczka wycieczek Pani Alina. Wodne Ochotnicze Pogodowie Ratunkowe Brygada TT (Tarnowskie Termy) w maju 2014 roku uczyła Dzieci zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą. 19. W jaki sposób należy zachowywać się w kontaktach z końmi przybliżał nam Pan Michał - właściciel ośrodka jazdy konnej, który prowadzi także szkółkę jeździecką dla dzieci. 20. Utrwalając zdobytą wiedzę na temat Jak zachowywać się w kontaktach z psem, spotkaliśmy się z właścicielem i treserem psów, obserwowaliśmy tresurę psa w ogrodzie przedszkolnym.

7 21. Rozwijaliśmy tężyznę fizyczną i sprawność ruchową pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego pani Agnieszki i pani Katarzyny. Przeprowadzony projekt wyposażył Dzieci w odpowiednią wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożenia, została utrwalona znajomość numerów alarmowych, zasady zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw w sali, w ogrodzie przedszkolnym i na podwórku. Dzieci dowiedziały się, jak udzielać pierwszej pomocy, unikać sytuacji niebezpiecznych w kontaktach z ludźmi, zwierzętami, roślinami, urządzeniami elektrycznymi, środkami chemicznymi, lekarstwami. W wyniku realizacji projektu nastąpiło wzmocnienie pozytywnego wizerunku Przedszkola Pod Wesołą Chmurką w Tarnowie Podgórnym, jako odpowiedzialnego i bezpiecznego miejsca pobytu dla Dzieci. Jednym z podstawowych zadań nauczycieli jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo Dzieci. Nauczyciele nieustannie czuwają nad swoimi Podopiecznymi, obserwują i wspierają ich podczas zajęć i zabaw dowolnych. Zapewniają im bezpieczeństwo w salach, na terenie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym, w czasie ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych z wykorzystaniem sprzętu sportowego. Proces nabywania nawyków warunkujących bezpieczeństwo własne i innych prowadzony jest w ścisłej współpracy ze środowiskiem rodzinnym Dziecka. Przyswajanie zasad bezpieczeństwa poparte jest organizacją sytuacji edukacyjnych dotyczących tej tematyki z wykorzystaniem literatury dziecięcej,

8 pedagogicznej, poparte jest też obserwacją właściwych zachowań osób dorosłych przebywających w najbliższym otoczeniu. Tworzone sytuacje edukacyjne inspirowały Wychowanków do gromadzenia i porządkowania doświadczeń. W przedszkolu przestrzegane są zasady prowadzenia zajęć według ramowego rozkładu dnia, który jest zgodny z realizowaną Podstawa Programową oraz zasadami zdrowego, higienicznego trybu życia. Inspirację do napisania i realizacji projektu stanowiła świadomość Nauczycieli, że bezpieczeństwo i zdrowie to podstawa harmonijnego, prawidłowego rozwoju Dziecka. Problematyka bezpieczeństwa Dziecka dotyczy wielu obszarów Jego funkcjonowania, nie ogranicza się do kształtowania umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach, uświadomienia niebezpieczeństw zabaw w źle wybranym miejscu bądź też zabaw niebezpiecznymi i nie przeznaczonymi do zabaw przedmiotami, ostrożnego zachowania wobec obcych osób i zwierząt. Są to problemy zadania, wokół których zazwyczaj koncentruje się wychowanie Dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie dbałości o własne bezpieczeństwo. Projekt Bezpieczny Przedszkolak to Ja stanowił natomiast propozycję szerszego, wieloaspektowego ujęcia problemu edukacji Dziecka ku bezpieczeństwu, przyjętą i realizowaną we współpracy z całą społecznością przedszkolną oraz przedstawicielami instytucji związanych ze służbą zdrowia i ratownictwem.

JESTEM ZDROWY, JESTEM BEZPIECZNY

JESTEM ZDROWY, JESTEM BEZPIECZNY PRZEDSZKOLE nr 88 Ul. Meissnera 4 Gdańsk JESTEM ZDROWY, JESTEM BEZPIECZNY PROJEKT EDUKACYJNY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I BEZPIECZEŃSTWA 1 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 127 im. Koszałka Opałka w Krakowie

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 127 im. Koszałka Opałka w Krakowie Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 127 im. Koszałka Opałka w Krakowie "(...) musimy cały czas pamiętać, czym jest dzieciństwo. Jest wprowadzeniem do całej reszty (...) fundamentem, na którym

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013

ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013 ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013 WSZYSTKIEGO, CO NAPRAWDĘ TRZEBA WIEDZIEĆ NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU- O TYM JAK ŻYĆ, CO ROBIĆ I JAK

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, w placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Jaworze.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE Autor: Ewa Miśta Realizacja: od września do czerwca każdego roku szkolnego Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną w terminie pieczęć

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja i promocja przedszkola w środowisku lokalnym.

Popularyzacja i promocja przedszkola w środowisku lokalnym. PRZEDSZKOLE NR 2 IM JANA BRZECHWY W STALOWEJ WOLI Popularyzacja i promocja przedszkola w środowisku lokalnym. Bardzo ważnym aspektem pracy przedszkola jest jego właściwe eksponowanie w środowisku lokalnym.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Przedszkole Nr 1 w Gryfinie Gryfino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA 2013-2015 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima,, Julianek w Golubiu-Dobrzyniu

Bardziej szczegółowo

ROCZNA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TURKU SŁONECZNE

ROCZNA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TURKU SŁONECZNE 5 ROCZNA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TURKU SŁONECZNE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 ZATWIERDZONY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ Zadania do realizacji Sposoby realizacji

Bardziej szczegółowo

Opracowała mgr Aneta Kawecka 1

Opracowała mgr Aneta Kawecka 1 Spis treści WSTĘP...2 CELE PROGRAMU...4 CEL GŁÓWNY...4 CELE SZCZEGÓŁOWE...4 METODY I FORMY REALIZACJI...5 TREŚCI PROGRAMOWE...7 PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA...13 Opracowała mgr Aneta Kawecka 1 WSTĘP Zdrowie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Samorządowe w Będzinie Będzino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 3 IM.J. BRZECHWY W SIERADZU NA ROK SZKOLNY 2014/15

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 3 IM.J. BRZECHWY W SIERADZU NA ROK SZKOLNY 2014/15 Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy Rok szkolny 2014/15 w Sieradzu PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 3 IM.J. BRZECHWY W SIERADZU NA ROK SZKOLNY 2014/15 Zatwierdzony do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Prywatne Entliczek Pentliczek Lublin Lubelski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Lublinie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

W krainie sześciolatka

W krainie sześciolatka Barbara Papierz, Barbara Lauba W krainie sześciolatka Program Wychowania Przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich Program dopuszczony do użytku na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Ewy Brańskiej i mgr

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Przedszkole Samorządowe Nr 1 "Pod Topolą" ełchatów Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg

Bardziej szczegółowo

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Daj mi czas KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Kołobrzeg 2011 1 WERSJA ZMODYFIKOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

Zbiorcza informacja o wykonaniu zadań konkursowych konkursu Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń

Zbiorcza informacja o wykonaniu zadań konkursowych konkursu Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Zbiorcza informacja o wykonaniu zadań konkursowych konkursu Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Informujemy, że Szkoła Podstawowa w Szwarszowicach w okresie od 20.11.2013r. do26.05.2014r. wykonywała zadania

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola) P. P. 411-2/11 ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ NR 5 /11 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011R. Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU TEKST JEDNOLITY Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku 1 1. Publiczne Przedszkole działa jako jednostka

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o

Bardziej szczegółowo

Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska. Odkryjmy. Montessori. raz jeszcze...

Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska. Odkryjmy. Montessori. raz jeszcze... Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska Odkryjmy Montessori raz jeszcze... Program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NA ROK 2008 / 2009

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NA ROK 2008 / 2009 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NA ROK 2008 / 2009 został opracowany na podstawie : -wniosków sformułowanych na podsumowującej Radzie Pedagogicznej w czerwcu 2008r -załoŝeń

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 86 Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Bo przedszkole uczy bawi nas, bo w przedszkolu miło płynie czas... 2. Sześciolatek uczniem Szkoły Podstawowej w Przywieczerzynie...

Bo przedszkole uczy bawi nas, bo w przedszkolu miło płynie czas... 2. Sześciolatek uczniem Szkoły Podstawowej w Przywieczerzynie... 1 Spis treści Bo przedszkole uczy bawi nas, bo w przedszkolu miło płynie czas... 2 Sześciolatek w szkole Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu... 5 Sześciolatek uczniem Szkoły Podstawowej w Przywieczerzynie...

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Prywatne Przedszkole Językowe Montessori Tęcza Swarzędz Wielkopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Poznaniu Przebieg

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO NR 5 IM. MISIA USZATKA W LEGIONOWIE

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO NR 5 IM. MISIA USZATKA W LEGIONOWIE KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO NR 5 IM. MISIA USZATKA W LEGIONOWIE Legionowo, maj 2013 r. Wstęp Niniejsza koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Miejskiego

Bardziej szczegółowo