Jeden dla wszystkich czy wszyscy do jednego? Raport dotyczący oczekiwań najemców nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jeden dla wszystkich czy wszyscy do jednego? Raport dotyczący oczekiwań najemców nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce"

Transkrypt

1 Jeden dla wszystkich czy wszyscy do jednego? Raport dotyczący oczekiwań najemców nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce Kwiecień 2010

2 Jeden dla wszystkich czy wszyscy do jednego? Kwiecień Czy dzisiejsze magazyny odpowiadają potrzebom jutra? Różnorodność form Zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce wykazują silne zróżnicowanie - od dużych centrów dystrybucyjnych w Teresinie czy wrocławskich Bielanach poprzez wielopoziomowe, w pełni zautomatyzowane obiekty w Piotrkowie Trybunalskim, po małe moduły typu City Storages w Warszawie i Łodzi. Mimo iż każdy z nich służy do składowania towarów, warto wspomnieć o różnicach pomiędzy poszczególnymi formatami i konceptami magazynów. Centra dystrybucji zlokalizowane są głównie w okolicy dużych miast, w bezpośrednim sąsiedztwie autostrad oraz dróg ekspresowych, obsługujące transfer towarów z innych lokalizacji w kraju i zagranicą. Szacujemy, iż centra dystrybucji stanowią obecnie około 96% całkowitych zasobów magazynowych w Polsce. Ze względu na rozwój infrastruktury drogowej uważamy, że jest to jednocześnie kategoria o największym potencjale rozwoju. Biznes parki są dostarczane na rynek zarówno przez międzynarodowych, jak i lokalnych deweloperów w celu zaspokojenia popytu na małe, efektywne powierzchnie magazynowe w granicach miast. Niektóre z istniejących biznes parków oferują najemcom powierzchnię bez słupów, z dodatkową opcją wynajmu wysokiej jakości powierzchni biurowej połączonej bezpośrednio z wynajmowanym magazynem. Kategoria ta obejmuje około 4% nowoczesnych zasobów magazynowych w Polsce, zlokalizowanych głównie w warszawskiej strefie 1 1 oraz Łodzi. Centra przeładunkowe zlokalizowane przeważnie w bezpośrednim sąsiedztwie portów lub lotnisk. Wykorzystując nadmorską lokalizację, stworzenie logistycznej platformy portowej planowane jest w ramach Pomorskiego Centrum Logistycznego w Gdańsku (Trójmiasto). Mimo wielu kontrowersji wokół tego tematu, jesteśmy zdania, iż pod warunkiem gruntownego usprawnienia procedur administracyjnych oraz prawno-podatkowych, polskie porty, w tym w szczególności przyszła baza logistyczna Gdańska, są w stanie skutecznie konkurować z portami niemieckimi (np. w Hamburgu). Różnorodność funkcji magazynowych obrazuje doskonale Warszawa. Różnice dotyczą nie tylko odmiennej charakterystyki obiektów zlokalizowanych w strefie 1 (w granicach miasta) oraz strefach 2 i 3, ale także różnych poziomów stawek czynszowych. Do późnych lat 90-tych to Warszawa, która skupiała większość zasobów magazynowych kraju, wyznaczała poziom stawek czynszowych dla Polski. Obecnie, wraz z rozwojem rynku nowoczesnych powierzchni magazynowych w innych regionach kraju oraz ich zróżnicowanych formatach, warszawskie czynsze przestały być uznawane za reprezentatywne dla całego kraju. Najwyższe czynsze transakcyjne dla Polski wahają się aktualnie w granicach / m 2 / miesiąc. Wynajem powierzchni magazynowej w Warszawie jest o około 40-50% droższy, co znajduje uzasadnienie w ograniczonej dostępności magazynów, wysokich cenach gruntów inwestycyjnych oraz zupełnie innym rodzaju produktu (formatach magazynów). Najwyższe czynsze transakcyjne Stawki czynszów wykazują zróżnicowanie głównie ze względu na typ magazynu oraz jego funkcję, a mniejsze znaczenie odgrywa w tym względzie lokalizacja. Najwyższe czynsze transakcyjne ( /m 2 /miesiąc) Warszawa III Poz nań Centralna Polska Małe powierzchnie Wrocław Śląsk Warszawa II Północna Polska Kraków Warszawa I Źródło: Jones Lang LaSalle, Kwiecień 2010 Najwyższy poziom czynszów transakcyjnych kształtuje się w parkach biznesu warszawskiej strefy 1. Ze względu na niskie zasoby dostępnej powierzchni magazynowej (najniższy w skali kraju wskaźnik pustostanów na poziomie 8%) oraz ograniczoną podaż gruntów inwestycyjnych, relatywnie wysokimi w skali kraju stawkami czynszowymi w granicach / m 2 /miesiąc charakteryzuje się także Kraków. Czynsze transakcyjne w Polsce Centralnej oscylują pomiędzy 3.00, a 3.90 / m 2 / miesiąc. Wyjątek stanowią przy tym małe moduły zlokalizowane w granicach miasta, w których stawki najmu wynoszą około 5.00 / m 2 / miesiąc. 1 Rynek magazynowy w Warszawie podzielony jest na trzy strefy: strefę 1 (do 15km od centrum), strefę 2 (pomiędzy 15 a 30km od centrum) oraz strefę 3 (powyżej 30km od centrum).

3 Jeden dla wszystkich czy wszyscy do jednego? Kwiecień Więcej niż standard A Powierzchnie magazynowe klasy A stały się w Polsce swoistym rynkowym standardem. Specyfikacja techniczna obiektów klasy A (zestawienie w tabeli poniżej) stopniowo przestaje jednak spełniać rosnące oczekiwania potencjalnych najemców. Obecnie wynajmujący coraz większą uwagę zwracają na elementy, takie jak bardziej komfortowe warunki pracy dla swoich pracowników, duże parkingi, rozwinięta wewnętrzna infrastruktura drogowa, konstrukcja bez słupów (element szczególnie istotny dla małych najemców szukających efektywnych powierzchni), obustronny dostęp do magazynu (tzw. cross-docking), czy reprezentatywna powierzchnia biurowa przy magazynie. W związku z powyższym coraz silniej zaznacza się potrzeba rozszerzenia rynkowej oferty o klasę A+, łączącą dostępny obecnie standard A z dodatkowymi elementami wspomnianymi powyżej. Typowy Magazyn klasy A w Polsce Standardowa specyfikacja: Lekka konstrukcja Nośność posadzki: 5T/ m 2 Niepylna posadzka Wysokość składowania: 10 m Siatka słupów: 12 x 25 m Doki: 1 x m 2 Tryskacze Możliwość podziału pow. dla wielu użytkowników Ogrodzony i chroniony teren Plac manewrowy o minimalnej głębokości 35 m Dodatkowe udogodnienia na żądanie: Klimatyzacja Dodatkowe doki Antresola Wyższa wysokość składowania Źródło: Jones Lang LaSalle W obliczu trudności ze znalezieniem powierzchni magazynowej z elementami wykraczającymi poza standardy klasy A, wielu operatorów logistycznych (a także firm handlowych) stanęło przed koniecznością budowy własnych obiektów magazynowych. To uzasadnia upowszechnianie się systemów dystrybucji krajowych i międzynarodowych przesyłek drobnicowych typu hub-and-spoke, które mogą funkcjonować sprawnie i efektywnie jedynie przy wykorzystaniu niestandardowych obiektów logistycznych. Wiele z firm poszukujących powierzchni magazynowej w pełni odpowiadającej ich indywidualnym potrzebom pod względem lokalizacji oraz specyfikacji technicznej (tj. wysokość, liczba docków, tzw. cross-docking czy nośność posadzki etc.) zdecydowało się natomiast na inwestycje typu built-to-suit (BTS). Najemcy tego typu obiektów muszą jednak liczyć się z dłuższą umową najmu (minimum 10-letnią) aniżeli w przypadku standardowych magazynów. Możliwość szybkiego dostosowania się do zmieniających rynkowych realiów poprzez rozszerzanie lub zmniejszania powierzchni najmu stanowi niewątpliwie jeden z najistotniejszych atutów magazynów spekulacyjnych. Czego oczekują najemcy reprezentujący sektor logistyki oraz handlu? By móc lepiej zrozumieć potrzeby najemców powierzchni magazynowych w Polsce, Jones Lang LaSalle i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przeprowadziły badania typu CAWI. Respondentami (70) byli reprezentanci dwóch ważnych grup najemców magazynowych w Polsce, tj. operatorów logistycznych oraz firm handlowych. Poniżej zaprezentowano wyniki badań. Własność vs. wynajem, nowoczesny vs. stary 20% firm handlowych oraz 31% operatorów logistycznych zarówno posiada, jak i wynajmuje powierzchnie magazynowe. Kolejne 20% firm handlowych deleguje usługi magazynowania towarów podmiotom zewnętrznym. 44% operatorów logistycznych wynajmuje magazyny na terenie Polski. Respondenci preferują wynajem aniżeli posiadanie powierzchni magazynowej na własność, jako że umożliwia on szybsze dostosowanie się do zmieniających rynkowych realiów oraz wolumenu popytu. Znaczną większość wykorzystywanej przez siebie powierzchni magazynowej badane firmy określiły jako wysokiej klasy, charakteryzującą się odpowiednią nośnością posadzki oraz wysokością, dokami czy systemem tryskaczy. Jedna czy wiele lokalizacji? Połowa ankietowanych firm handlowych posiada jeden centralny magazyn w Polsce, obsługujący dystrybucję towarów zarówno w kraju, jak i zagranicą, przy czym 80% posiada w Polsce maksymalnie 3 lokalizacje. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku operatorów logistycznych, którzy w związku z koniecznością minimalizacji czasu dostaw posiadają więcej niż 5 lokalizacji. Rozwój wewnętrzny czy outsourcing? Jedynie 20% z przebadanych firm handlowych planuje powiększenie swojej lub wynajmowanej bazy magazynowej, z czego większość deklaruje chęć powiększenia użytkowanej powierzchni o maksymalnie m 2. Tylko 4% sieci planuje powiększenie powierzchni o ponad m 2. Tak zachowawcze plany związane z ekspansją mogą świadczyć o kilku czynnikach. Z jednej strony może być to spowodowane dostępem do wystarczającego już potencjału magazynowego zapewniającego obsługę dostaw na satysfakcjonującym poziomie. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę korzyści, jakie zapewnia outsourcing usług związanych z magazynowaniem i transportem, firmy mogą się skłaniać właśnie ku zewnętrznym usługom logistycznym, które zapewniają elastyczność. Znaczna większość firm handlowych (74%), które outsourcują usługi logistyczne i

4 Jeden dla wszystkich czy wszyscy do jednego? Kwiecień Logistycy: Czy korzystają Państwo z magazynów? Firmy handlowe: Czy korzystają Państwo z magazynów? spedycyjne robi to na szczeblu krajowym. Jedynie 21% sieci zleca outsourcing na poziomie Europy. Aż 73% firm handlowych w swoich działaniach związanych z magazynowaniem i transportem korzysta z usług więcej niż dwóch firm outsourcingowych. Szczególnie zauważalne może być to w okresie spowolnienia i niepewnej sytuacji ekonomicznej na rynku. Mimo zawirowań na rynku logistycznym i spadku liczby przewozów około 64% logistyków i spedytorów drobnicowych planuje w ciągu najbliższych 24 m-cy zwiększenie wykorzystywanych zasobów magazynowych. 58% firm, które mają zamiar się rozwijać planuje rozwój o powierzchnię powyżej m 2. Znajduje to potwierdzenie w fakcie, iż ponad połowa ankietowanych logistyków i spedytorów sporadycznie (np. 1 raz w roku) doświadcza niedoboru powierzchni magazynowej. Dodatkowo ponad 50% logistyków i spedytorów deklaruje bardzo wysoki średnioroczny wskaźnik wykorzystania potencjału magazynowego na poziomie %. Wymagania funkcjonalne Ponad 50% sieci handlowych oraz 67% firm logistycznych i spedycyjnych uważa, że dystans do 5 km od najbliższego wjazdu na autostradę jest maksymalną akceptowalną odległością. Logistycy: Ile lokalizacji magazynowych mają Państwo na terenie Polski? 73% firm logistycznych i spedycyjnych za optymalną liczbę w celu eliminacji przestojów uważa minimum 3 doki na każde m 2 zajmowanej powierzchni magazynowej. Wielkość ta jednak znacznie wykracza ponad obecne rynkowe standardy. Zastosowanie bardziej efektywnych systemów dystrybucji wymusza potrzebę szybkiej rotacji naczep dostarczających lub odbierających towar z magazynu. Wymagane są także dodatkowe doki do tymczasowego (np. kilka godzin) postoju kontenerów. W takim wypadku kontenery te są traktowane jako dodatkowa powierzchnia magazynowa. Firmy handlowe: Ile lokalizacji magazynowych mają Państwo na terenie Polski? Pomimo spowolnienia na rynku logistycznym w Polsce w 2009 roku, planujemy wzrost sprzedaży kompleksowych rozwiązań logistycznych w kolejnych latach, gdyż dzięki nowoczesnej logistyce nasi klienci budują swoją przewagę rynkową. Od deweloperów powierzchni magazynowych oczekujemy elastyczności we wspólnym rozwiązywaniu zadań logistycznych, które klienci stawiają przed operatorami. Janusz Anioł Dyrektor Generalny, Raben Polska Sp.z o.o. 60% użytkowników powierzchni magazynowych wymaga minium 2 miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych (o ładowności powyżej 12 ton) na każdy dok, co także nie jest aktualnym standardem na rynku. Wymagania dotyczące parkingu (tj. zapewnienie wystarczającej liczby miejsc parkingowych w bezpośredniej bliskości docelowego załadunku/rozładunku) będą

5 Jeden dla wszystkich czy wszyscy do jednego? Kwiecień Logistycy: Czy w ciągu najbliższych 24 miesięcy planują Państwo powiększenie wynajmowanej/posiadanej powierzchni magazynowej? musiały stać się jednym z istotnych elementów branych pod uwagę przez deweloperów. Firmy dążą do maksymalizacji efektywności łańcucha dostaw, w tym przede wszystkim do szybszej rotacji towarów (w tym mniejszych i częstszych dostaw). Wzrost popytu na usługi dystrybucji przesyłek drobnicowych i kurierskich jest istotnym czynnikiem rozwoju sieci, które są obsługiwane przez operatorów logistycznych. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają, iż operatorzy logistyczny planują zwiększenie zajmowanej powierzchni magazynowej (własnej lub wynajmowanej). Poszukują oni nowych lokalizacji, które pomogą im zoptymalizować posiadaną sieć dystrybucji. Firmy handlowe: Czy w ciągu najbliższych 24 miesięcy planują Państwo powiększenie wynajmowanej/posiadanej powierzchni magazynowej? Gotowi zapłacić więcej za magazyn odpowiadający idei zrównoważonego rozwoju? Większość firm handlowych nie chce płacić więcej za magazyn, który będzie bardziej przyjazny pracownikom, wpływając na polepszenie ich środowiska pracy. Inaczej jest w przypadku logistyków i spedytorów drobnicowych, którym zależy na tym by zapewnić swoim pracownikom wygodne miejsce pracy. Jest to spowodowane tym, iż sam magazyn jest podstawowym elementem ich działalności, dlatego też, co drugi jest w stanie zapłacić 1-5% więcej za magazyn, a co dziesiąty nawet 5-10%. Zielony rozwój? Firmy handlowe: Ile firm outsourcingowych obsługuje Państwa pod kątem logistyki? W okresie rosnących kosztów oraz zwiększającego się zapotrzebowania na paliwa, potrzeba budowania zrównoważonych nieruchomości i minimalizowania ich negatywnego wpływu na środowisko staje się bardzo istotna. Nieruchomości magazynowe nie są tutaj wyjątkiem i w niektórych krajach widać już znaczny postęp w tej dziedzinie. Często z góry przyjmuje się, że dodatkowe koszty związane z wybudowaniem zrównoważonego budynku są bardzo wysokie, jednakże badania wykazują, że średni zwrot dodatkowych nakładów następuje już po 3-4 latach, co biorąc pod uwagę długi cykl życia typowej nieruchomości, jest relatywnie krótkim okresem. Logistycy: Czy bywają przypadki, że nie wystarcza Państwu potencjału magazynowego? Nieruchomości przemysłowe, np. fabryki, najbardziej zatruwają środowisko naturalne. Obiekty magazynowe mają przeważnie dużo mniej negatywny wpływ na środowisko, jednakże w tej kwestii ciągle jest miejsce na poprawę i można wiele zrobić. W Wielkiej Brytanii liderem zrównoważonego rozwoju w nieruchomościach magazynowych stał się Gazeley. Pierwszy zielony projekt tego dewelopera powstał w Milton Keynes w Anglii w 2005 r. Aktualnie Gazeley planuje również budowę zrównoważonego magazynu w Polsce. Deweloper potwierdza, że najemcy mogą oszczędzić nawet do 60% wody w porównaniu ze standardowym magazynem. Dodatkowo Gazeley wyposaża wnętrze magazynu w ogrzewanie o

6 Jeden dla wszystkich czy wszyscy do jednego? Kwiecień Logistycy: Jaka wg Państwa powinna być proporcja liczby bram do powierzchni magazynowej, by nie tworzyć tzw. wąskiego gardła przy rozładunkach/załadunkach? Logistycy: Czy Państwa firma zwraca uwagę na kwestię zrównoważonego rozwoju jeśli chodzi o wynajem powierzchni w parkach magazynowych? (obiekty ekologiczne tzw. zielone budynki, prowadzące np. recycling wody deszczowej, oszczędne gospodarowanie energią etc., przyjazne pracownikom i środowisku) Logistycy: Czy są Państwo w stanie zapłacić więcej za magazyn, który będzie bardziej przyjazny Państwa pracownikom i będzie miał wpływ na lepsze środowisko pracy? Jeśli tak to ile? (procentowo)? Logistycy: Czy uważają Państwo za istotny dostęp do terminala transportu kombinowanego w odległości do 50 km od Państwa magazynu? niskim poborze energii elektrycznej i energooszczędne oświetlenie, co przekłada się na jeszcze mniejszy negatywny wpływ na środowisko naturalne. Firma szacuje, że w najnowszym projekcie G.Park Blue Planet w North Staffordshire w Anglii oszczędności na energii elektrycznej sięgają 40% oraz kolejnych 48% na gazie w porównaniu do standardowego magazynu zakładając 25 letni cykl życia nieruchomości magazynowej. Taki wynik był możliwy do uzyskania dzięki szczegółowej analizie naturalnych czynników jakie występują w obrębie i w okolicach działki. W celu osiągnięcia zadowalającego rezultatu projekt dostosowano pod kątem kierunku wiatru i uwarunkowań hydrogeologicznych. Oszczędność energii w G.Park Blue Planet została osiągnięta dzięki: ogrzewaniu pod posadzką zasilanemu energią elektryczną z biomasowej mikro elektrowni wybudowanej specjalnie do tego celu; wydajnemu energetycznie oświetleniu w biurach połączonemu z czujnikami ruchu; wydajnemu energetycznie oświetleniu w magazynach połączonemu z czujnikami ruchu oraz dobrym doświetleniem światłem dziennym; podwyższonej o 25% szczelności elewacji i wydajności termalnej; naturalnej wentylacji; zoptymalizowaniu dziennego oświetlenia w biurach, które pomaga zredukować zużycie światła sztucznego; odzyskiwaniu wody deszczowej i ponemu jej wykorzystywaniu; zastosowaniu urządzeń umożliwiających ograniczenie zużycia wody w sanitariatach. Czy zrównoważone magazyny występują już w Polsce? Jakie są plany z nimi związane? Z ankiety Jones Lang LaSalle i Szkoły Głównej Handlowej przeprowadzonej wśród firm logistycznych wynika, że jedna trzecia z nich już dziś uważa, że teoria zrównoważonego rozwoju oraz elementy zielonych magazynów są ważne dla ich firmy. Dodatkowo 44% będzie brała pod uwagę te kwestie przy wynajmie magazynu w przyszłości. Co ważniejsze, 65% ankietowanych firm logistycznych i spedycyjnych jest w stanie zapłacić więcej za magazyn, który będzie zrealizowany zgodnie z teorią zrównoważonego rozwoju. Ukazuje to rosnącą świadomość wśród najemców powierzchni magazynowych dotyczącą zielonych nieruchomości, jak również daje pole do działania deweloperom chcącym sprostać rosnącym wymaganiom użytkowników powierzchni magazynowych.

7 Jeden dla wszystkich czy wszyscy do jednego? Kwiecień Nasz pierwszy w Polsce ekomagazyn, który aktualnie powstaje w rejonie Poznania dla H&M, to początek nowego trendu na rynku nowoczesnych powierzchni magazynowych. Coraz większe wymagania najemców i ich polityka związana z ochroną środowiska naturalnego, a przede wszystkim chęć stworzenia wygodnego i komfortowego miejsca pracy dla ich pracowników, będą miały wpływ na rozwój rynku zielonych i zrównoważonych magazynów w Polsce. Szyty na miarę obiekt będzie lepiej doświetlony, zainstalowane zostaną m.in. panele słoneczne do podgrzewania wody, system odzyskiwania wody deszczowej, a wśród materiałów użytych do budowy nie będzie PCV ani styropianu. Robert Dobrzycki Pertner Zarządzajacy na Europę Środkowo-Wschodnią, Panattoni Europe W Kraków Airport Logistics Centre zdecydowaliśmy się na instalację elementów green building, ponieważ jednym z głównych założeń działalności Goodman Group jest ochrona środowiska naturalnego. Szczególnie zastosowanie oddzielenia inwestycji pasem zieleni izolacyjnej, budowa ekranów akustycznych obniżających poziom emitowanego hałasu oraz specjalnie zastosowanie innowacyjnego systemu wolnego odparowania wody opadowej z powierzchni dachów, pozwolą nam zminimalizować ingerencję naszego projektu w naturalne walory regionu. Nasze szerokie doświadczenia w budowie centrów logistycznych na całym świecie potwierdzają, że zastosowanie elementów green building zaczyna mieć znaczenie nie tylko dla firm deweloperskich, ale również do potencjalnych najemców, którzy posiadając wewnętrzną politykę green products chcą, aby również ich partnerzy biznesowi wpisywali się w tę strategię. Zbigniew Kmiecik Development Manager, Goodman Group ProLogis nieustannie przywiązuje ogromną wagę do zielonego budownictwa. Poprzez budowę magazynów o najwyższych standardach ekologicznych, dążymy do minimalizacji ingerencji w środowisko naturalne. Nasze inwestycje wyróżniają się pod kątem oszczędności energii. Wszystkie nowe nieruchomości projektowane i budowane w Europie Środkowo-Wschodniej powstają zgodnie z naszym zintegrowanym podejściem do zrównoważonego rozwoju (sustainable development approach). W rezultacie obiekty ProLogis pomagają naszym klientom w oszczędności energii, redukcji emisji dwutlenku węgla oraz ochronie środowiska. Kombinacja pasywnych i energooszczędnych rozwiązań w budynkach ProLogis pomaga zredukować zużycie energii oraz emisję dwutlenku węgla o 50-60% w odniesieniu do istniejących budynków oraz o 30-40% w porównaniu do nowych obiektów. Jest to potwierdzone certyfikatami energetycznymi, które uzyskaliśmy dla naszych nowych budynków (zgodnie z dyrektywą UE ze stycznia 2009). Ponadto przy każdej inwestycji, tam gdzie jest to możliwe i korzystne dla środowiska, ProLogis rozważa możliwość zainstalowania odnawialnego źródła energii oraz takich usprawnień jak ogrzewanie wody z wykorzystaniem energii słonecznej, panele słoneczne, pompy ciepła czy turbiny wiatrowe,. Rozwiązania te dostarczane są we współpracy z naszymi klientami, którzy bezpośrednio korzystają z oszczędności możliwych dzięki ich implementacji. Ben Bannatyne Dyrektor Zarządający, ProLogis CEE W P3 realizacja działań związanych ze wspieraniem zrównoważonego rozwoju i inwestycjami proekologicznymi stanowi ważny element strategii firmy. Co więcej, rozwiązania w pełni ekologiczne znalazły już zastosowanie w naszych parkach, a kilka miesięcy temu zainstalowaliśmy ekologiczne panele solarne w naszym centrum dystrybucyjnym w Czechach. Rozwiązania wspierające zrównoważony rozwój są istotne w przypadku budowy naszych magazynów teraz i na pewno zyskają jeszcze większe znaczenie w przyszłości. Z pewnością takie projekty będziemy realizować w krajach, w których jesteśmy obecni. P3 angażuje się w wyszukiwanie alternatywnych źródeł energii odnawialnej i to stało się jednym z priorytetów firmy. Craig Maguire Dyrektor Zarządzający, PointPark Properties

8 Jeden dla wszystkich czy wszyscy do jednego? Kwiecień Konkluzje Raport Jeden dla wszystkich czy wszyscy do jednego? jest wynikiem współpracy pomiędzy Katedrą Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Jones Lang LaSalle. Chcąc wyjść poza klasyczny standard prezentacji rynku przez pryzmat aktualnej podaży, popytu i poziom czynszów, raport prezentuje rynek magazynowy w Polsce z perspektywy jego końcowych użytkowników. Dokument opiera się na najlepszej wiedzy jego współautorów, jak również 70 ankietach przeprowadzonych wśród dwóch ważnych grup użytkowników powierzchni magazynowych w Polsce - operatorów logistycznych oraz firm handlowych. Mimo odmiennych strategii działania oraz potrzeb poszczególnych grup użytkowników powierzchni magazynowych w Polsce, dla każdego z nich głównym celem pozostaje szybsza rotacja towarów. Dobrym przykładem maksymalizacji efektywności systemu dostaw jest European Direct Express firmy TNT wprowadzony w marcu b.r. Towary odbierane są bezpośrednio od klientów i dostarczone do centrum dystrybucji w kraju odbioru, z pominięciem takiego centrum w kraju nadania. Coraz większą rolę przy wyborze powierzchni magazynowej zaczynają odgrywać elementy wykraczające poza standardy wyznaczone przez istniejące obiekty klasy A, takie jak komfortowe warunki pracy dla swoich pracowników, duże parkingi, rozwinięta wewnętrzna infrastruktura drogowa, konstrukcja bez słupów (element szczególnie istotny dla małych najemców szukających efektywnych powierzchni), obustronny dostęp do magazynu, czy reprezentatywna powierzchnia biurowa przy magazynie. Z powodu trudności ze znalezieniem odpowiedniej powierzchni magazynowej, część z firm stanęła przed koniecznością budowy własnych obiektów. 10% operatorów logistycznych oraz 31% firm handlowych posiada własny magazyn, a odpowiednio 43% oraz 31% ankietowanych zarówno posiada, jak i wynajmuje powierzchnie magazynowe. Znaczna grupa firm handlowych (20%) deleguje usługi magazynowania towarów podmiotom zewnętrznym. Dodatkowo, w celu pełnego dopasowania powierzchni magazynowych do swoich specyficznych potrzeb, niektóre z firm decydują się na rozwiązania typu built-to-suit. Mimo zahamowania tempa rozwoju rynku logistycznego, szczególnie widocznego w 2009 roku, około 64% logistyków i spedytorów drobnicowych planuje w ciągu najbliższych 24 m-cy zwiększenie wykorzystywanych zasobów magazynowych. 58% firm, które mają zamiar się rozwijać planuje rozwój o powierzchnię powyżej m 2. Znajduje to potwierdzenie w fakcie, iż ponad połowa ankietowanych logistyków i spedytorów sporadycznie (np. 1 raz w roku) doświadcza niedoboru powierzchni magazynowej. Dodatkowo ponad 50% logistyków i spedytorów deklaruje bardzo wysoki średnioroczny wskaźnik wykorzystania potencjału magazynowego na poziomie %. Raport dowodzi rosnącego znaczenia kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem. Jedna trzecia operatorów logistycznych już dziś uważa, że teoria zrównoważonego rozwoju oraz elementy zielonych magazynów są ważne dla ich firmy. Dodatkowo 44% będzie brała pod uwagę te kwestie w przyszłości przy wyborze magazynu na wynajem. Co ważniejsze, 65% ankietowanych firm logistycznych i spedycyjnych jest w stanie zapłacić więcej za magazyn, który będzie zrealizowany zgodnie z teorią zrównoważonego rozwoju. Daje to pole do działania deweloperom, którzy chcą lub już implementują elementy zielonego rozwoju w swoich inwestycjach w Polsce.

9 Jeden dla wszystkich czy wszyscy do jednego? Kwiecień Polska Infrastruktura drogowa i korytarze logistyczne Źródło: GDDKiA, Jones Lang LaSalle, Kwiecień 2010

10 Jones Lang LaSalle ul. Królewska Warszawa Szkoła Główna Handlowa Al. Niepodległości Warszawa Pokój John Duckworth Managing Director CEE Anna Bartoszewicz-Wnuk Head of Research Poland Prof. dr hab. Wojciech Paprocki Katedra Transportu Dr Michał Wolański Katedra Transportu Beata Hryniewska Associate Director, Industrial Agency Kwiecień COPYRIGHT JONES LANG LASALLE IP, INC. & SGH All rights reserved. No parts of this publication may be reproduced, stored or distributed in any way (electronically, mechanically, as a copy or in any other way) without the prior consent of the authors of the publication. The publication was developed based on materials that were drafted with due diligence and in good faith. Every effort was made to ensure the reliability of data contained herein, although no warranty is granted as to their accuracy or reliability, or permanent character in the future. If you notice any errors, please notify the authors of the publication so that they can make relevant corrections.

Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni

Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni Pierwszy kwartał 2011 na rynku magazynowym potwierdza tendencje zaobserwowane pod koniec 2010 roku. Czynsze najmu rosną w większości

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów [%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 W pierwszym kwartale br. odnotowano wyraźny wzrost aktywności najemców i deweloperów

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce m kw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Na koniec czwartego kwartału 215 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce osiągnęły

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost popytu i podaży na rynku magazynowym w Polsce, o czym świadczy rekordowy wolumen transakcji - na poziomie prawie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PRZYPADKU 52 MILIONY PRZESYŁEK ROCZNIE JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH HUBÓW LOGISTYCZNYCH W POLSCE 20% WIĘCEJ POWIERZCHNI SKŁADOWEJ

STUDIUM PRZYPADKU 52 MILIONY PRZESYŁEK ROCZNIE JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH HUBÓW LOGISTYCZNYCH W POLSCE 20% WIĘCEJ POWIERZCHNI SKŁADOWEJ 52 MILIONY PRZESYŁEK ROCZNIE JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH HUBÓW LOGISTYCZNYCH W POLSCE 20% WIĘCEJ POWIERZCHNI SKŁADOWEJ BUDYNEK NOWEJ GENERACJI, KTÓRY POZWOLI ZAOSZCZĘDZIĆ AŻ 1 080 000 EUR W CIĄGU 7 LAT STUDIUM

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W drugim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Na

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku. Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku

Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku. Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w 213 roku Wrocław to jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce. W ciągu ostatniej dekady stał się jednym z największych i najważniejszych ośrodków

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Q3 2015

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Q3 2015 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Łączne zasoby nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce mkw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W pierwszym kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w I połowie 2015 r. Research type

Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w I połowie 2015 r. Research type Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w I połowie 215 r. Research type 2 On Point Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Podsumowanie I połowy 215 sierpień 215 Podsumowanie rynku powierzchni magazynowych

Bardziej szczegółowo

Jones Lang LaSalle 2013

Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle jest międzynarodową firmą doradczą świadczącą kompleksowe usługi na rynku nieruchomości. Doświadczone zespoły ekspertów Jones Lang LaSalle oferują zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w I połowie 2016 r.

Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w I połowie 2016 r. Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w I połowie 216 r. Podsumowanie rynku powierzchni magazynowych i przemysłowych w I połowie 216 r. Warszawa Miasto Okolice Warszawy Górny Śląsk Poznań Polska Centralna

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów[%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 W drugim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na

Bardziej szczegółowo

Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland

Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008 Raport przygotowany przez Colliers International Poland Podsumowanie Pierwsza połowa 2008 roku okazała się być dla rynku nieruchomości magazynowych bardzo

Bardziej szczegółowo

Włodawa. GO EAST Lubelskie Centrum Logistyczne

Włodawa. GO EAST Lubelskie Centrum Logistyczne Włodawa GO EAST Lubelskie Centrum Logistyczne Włodawa GO EAST Lubelskie Centrum Logistyczne Nowe powierzchnie magazynowe, biurowe i ekspozycyjne w najwyższym standardzie (A+) DOSTĘPNA POWIERZCHNIA Powierzchnie

Bardziej szczegółowo

Raport: Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce - Podsumowanie I połowy 2011 roku

Raport: Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce - Podsumowanie I połowy 2011 roku August 2011 Raport: Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce - Podsumowanie I połowy 2011 roku COPYRIGHT JONES LANG LASALLE IP, INC. 2007. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced

Bardziej szczegółowo

Rynek biurowy w Polsce

Rynek biurowy w Polsce Rynek biurowy w Polsce IV kw. 2016 3,9 mln m² nowoczesnej powierzchni biurowej Główne wskaźniki dla Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta, Katowic, Poznania, Łodzi, Lublina oraz Szczecina 819 700 m² w budowie

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Rynek Magazynowy w Polsce I poł. 2015

Rynek Magazynowy w Polsce I poł. 2015 Rynek Magazynowy w Polsce I poł. 215 4/8/215 Istniejąca Powierzchnia Magazynowa wg Lokalizacji 2 5 2 311 I poł. 215 9 215 5 m kw. 2 1 5 1 575 1 516 1 235 1 162 1 63 5 268 184 115 96 67 5 6 23 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Raport: III kwartał 2017 na rynku powierzchni magazynowych w Polsce

Raport: III kwartał 2017 na rynku powierzchni magazynowych w Polsce Raport: III kwartał 2017 na rynku powierzchni magazynowych w Polsce Wysoki wolumen inwestycji w budowie przy spadającym udziale spekulacji. Powolny wzrost czynszów w wybranych lokalizacjach. Dobre wyniki

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Bożena Ewa Matusiak UŁ REC 2013 2013-11-24 REC 2013 Nałęczów 1 Agenda 1 2 3 Wprowadzenie Model prosumenta i model ESCO Ciepło rozproszone a budownictwo

Bardziej szczegółowo

Raport Rynek magazynowy w I kw r.

Raport Rynek magazynowy w I kw r. Raport Rynek magazynowy w I kw. 2017 r. Rynek magazynowy na fali sukcesów. Polska niekwestionowanym hubem logistycznym Europy. Drugi rok z rzędu rekordowe otwarcie na rynku powierzchni magazynowych. W

Bardziej szczegółowo

YOU. Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS

YOU. Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS YOU Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS Odkryj WIĘCEJ możliwości pomiędzy Tobą a Twoimi pacjentami Jako dostawca zintegrowanych usług w sektorze ochrony

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądane lokalizacje logistyczne

Najbardziej pożądane lokalizacje logistyczne Najbardziej pożądane lokalizacje logistyczne data aktualizacji: 2016.02.09 Firma Prologis Inc. opublikowała raport przedstawiający najpopularniejsze wśród najemców lokalizacje logistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE W pierwszej połowie roku nastąpił znaczny spadek w dynamice nowej podaży. Jest to konsekwencja wycofania się deweloperów z projektów

Bardziej szczegółowo

Raport Rynek magazynowy w I połowie 2017 r.

Raport Rynek magazynowy w I połowie 2017 r. Raport Rynek magazynowy w I połowie 2017 r. Świetne perspektywy dla polskiego rynku magazynowego. Historycznie wysoki popyt w pierwszym półroczu 2017 wygenerowały duże kontrakty. Popyt netto 1,27 mln mkw.

Bardziej szczegółowo

ergo energy to: www.ergoenergy.pl

ergo energy to: www.ergoenergy.pl ergo energy to: Sprzedaż energii elektrycznej na terenie całego kraju. Lider w implementacji nowatorskich rozwiązań. Realizacja projektów w ramach programów unijnych. Realizacja programów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

POBIERZ. INFORMACJE O RYNKU MAGAZYNOWYM czerwiec 2009. Szanowni Państwo!

POBIERZ. INFORMACJE O RYNKU MAGAZYNOWYM czerwiec 2009. Szanowni Państwo! INFORMACJE O RYNKU MAGAZYNOWYM czerwiec 2009 Szanowni Państwo! Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Newsletterem opracowanym przez Dział Powierzchni Przemysłowo Magazynowych firmy Cushman & Wakefield

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości magazynowych w I poł. 2014 r.

Rynek nieruchomości magazynowych w I poł. 2014 r. Rynek nieruchomości magazynowych w I poł. 214 r. years Sierpień 214 in Poland magazyny.pl 2 On Point Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Podsumowanie I połowy 214 sierpień 214 Podsumowanie rynku powierzchni

Bardziej szczegółowo

Głos developera w kontekście budownictwa efektywnego energetycznie

Głos developera w kontekście budownictwa efektywnego energetycznie Głos developera w kontekście budownictwa efektywnego energetycznie firma założona w 1995 roku do 2010 roku przekazano Klientom 14 889 mieszkań, głównie w segmencie popularnym działalność skoncentrowana

Bardziej szczegółowo

Lidl zaprezentował "sklep przyszłości". Zobacz zdjęcia 600. placówki sieci w Polsce

Lidl zaprezentował sklep przyszłości. Zobacz zdjęcia 600. placówki sieci w Polsce Lidl zaprezentował "sklep przyszłości". Zobacz zdjęcia 600. placówki sieci w Polsce data aktualizacji: 2016.10.20 Sieć Lidl otworzyła 20 października w Poznaniu swój 600. sklep w Polsce. Placówka zaaranżowana

Bardziej szczegółowo

DOBRA STRONA HANDLU RADOM

DOBRA STRONA HANDLU RADOM DOBRA STRONA HANDLU Street Mall Vis a Vis, to wyjątkowa propozycja dla obszarów miejskich oparta na idei dostępności (convenience). Street Mall Vis a Vis dobrze wpisuje się w zurbanizowaną przestrzeń,

Bardziej szczegółowo

informacje o firmie Knight Frank Polska

informacje o firmie Knight Frank Polska informacje o firmie Knight Frank Polska Informacje o firmie 1. Knight Frank na świecie Knight Frank Sp. z o.o. jest częścią Grupy Knight Frank, wiodącej międzynarodowej grupy doradców w dziedzinie nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport ul. Batarowska, Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU.

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU. ul. Jerzmanowska 18 54-530 Wrocław tel. +48 71 355 77 25 fax. +48 71 359 16 46 e-mail: arkop@arkop.com.pl www.arkop.com.pl OFERTA INWESTYCYJNA HALE MAGAZYNOWE / PRODUKCYJNE: 1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM.

Bardziej szczegółowo

HISTORIA FIRMY CBRE. Wall Street Journal uznaje CBRE za najlepszą markę nieruchomościową świata

HISTORIA FIRMY CBRE. Wall Street Journal uznaje CBRE za najlepszą markę nieruchomościową świata Styczeń 2015 HISTORIA FIRMY CBRE CB Richard Ellis łączy się z Insignia/ESG i staje się największą na świecie firmą na rynku nieruchomości komercyjnych CB Richard Ellis debiutuje na liście Fortune 1000,

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ( PGE, Spółka ) informuje, że w dniu 6

Bardziej szczegółowo

ZIELONA STRONA MAGENTY - Green Technology w PTC. Warszawa, 14.09.2011

ZIELONA STRONA MAGENTY - Green Technology w PTC. Warszawa, 14.09.2011 ZIELONA STRONA MAGENTY - Green Technology w PTC Warszawa, 14.09.2011 1 Strategia Grupy Deutsche Telekom Inteligentne zarządzanie zużyciem energii 30,000 MWh mniej w roku 2011 tylko w Niemczech Ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. 26.03.2012 r. Warszawa Opracowali: Monika Orłowska tel. 22 860 54 09

Bardziej szczegółowo

Zalando studium przypadku e-commerce

Zalando studium przypadku e-commerce Zalando studium przypadku e-commerce Od start-upu modowego do e-detalisty, który zrewolucjonizował handel ubraniami on-line Zalando jest wiodącą internetową platformą modową w Europie. W ciągu zaledwie

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m SEGRO.pl SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ Centrum logistyczne strategicznie usytuowane

Bardziej szczegółowo

Rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych w Lublinie

Rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych w Lublinie Rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych w Lublinie Czerwiec 2016 Spis treści 1. RYNEK NOWOCZESNYCH POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE...4 2. POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE ISTNIEJĄCE...7 2.1. CENTRUM LOGISTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości Efektywność w budownictwie czyli Wykorzystać szansę Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości maria.dreger@rockwool.pl Rezerwy są wszędzie, ale uwaga na budynki - ponad 5 mln obiektów zużywających

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT MULTIMODALNY

TRANSPORT MULTIMODALNY WSTĘP Eco Spedycja jest polską firmą specjalizującą się w transporcie intermodalnym. Dzięki współpracy z renomowanymi partnerami dysponuje największą multimodalną siecią transportową w Europie. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

Wynajem palet. Case studies

Wynajem palet. Case studies Wynajem palet Case studies 2 Case Study COCA COLA & CHEP Wyzwanie: - Wymogi sieci dyskontowych związane z wprowadzeniem nowych formatów palet - Duże straty białych półpalet wynikające z niskiej jakości

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH Q3 2014

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH Q3 2014 RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH Q3 1 Copyright 1 Walter Herz. All rights reserved. WARSZAWA W III kwartale 1 roku popyt wygenerowany przez najemców, na warszawskim rynku nieruchomości biurowych wyniósł tys.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 1 Mazowsze wobec wyzwań przyszłości Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 2 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych

Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych DTZ Research PROPERTY TIMES Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych II poł. 2014 09 lutego 2015 Spis treści Sytuacja makroekonomiczna 2 Podaż 3 Popyt 4 Stopa pustostanów i czynsze 5 Definicje

Bardziej szczegółowo

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO TRENDY Od kilku lat na polskim rynku handlu zachodzą bardzo dynamiczne zmiany. Klienci cenią wygodę i szybkość zakupów dokonywanych blisko domu oraz

Bardziej szczegółowo

informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o.

informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o. informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o. Knight Frank na świecie Knight Frank Sp. z o.o. jest częścią Grupy Knight Frank, wiodącej międzynarodowej grupy doradców w dziedzinie nieruchomości. Knight Frank

Bardziej szczegółowo

Czy możliwe jest wybudowanie w Polsce domu o zerowym lub ujemnym zapotrzebowaniu na energię?

Czy możliwe jest wybudowanie w Polsce domu o zerowym lub ujemnym zapotrzebowaniu na energię? Czy możliwe jest wybudowanie w Polsce domu o zerowym lub ujemnym zapotrzebowaniu na energię? Budynki o ujemnym potencjale energetycznym są szczytem w dążeniu do oszczędności energetycznych w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

Inteligentny dom plus-energetyczny. Ryszard Mocha Marta Mastalerska Michał Zakrzewski

Inteligentny dom plus-energetyczny. Ryszard Mocha Marta Mastalerska Michał Zakrzewski Inteligentny dom plus-energetyczny Ryszard Mocha Marta Mastalerska Michał Zakrzewski Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 40% energii zużywanej w UE wykorzystywana jest

Bardziej szczegółowo

CBRE RESEARCH H CRE in POLAND. Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce w 1 połowie 2017r.

CBRE RESEARCH H CRE in POLAND. Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce w 1 połowie 2017r. CBRE RESEARCH H1 2017 CRE in POLAND Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce w 1 połowie 2017r. POLSKA GOSPODARKA POZOSTAJE W FAZIE WZROSTU PERSPEKTYWY GOSPODARCZE Rysunek 1: Prognozy gospodarcze dla

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O MLP GROUP

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O MLP GROUP NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O MLP GROUP 28 czerwca 2010 MLP Group jest wiodącym deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych w Polsce. Grupa prowadzi działalność na rynku nieruchomości komercyjnych, specjalizując

Bardziej szczegółowo

Z off-line do on-line do hybrydy. Jak wygrać

Z off-line do on-line do hybrydy. Jak wygrać Z off-line do on-line do hybrydy Jak wygrać 1 Ile razy się to Wam przydarzyło? Wszyscy chcemy tego samego 2 SKLEP INTERNETOWY TEORIA: OSTATNIĄ PRZEWAGĄ HANDLU TRADYCYJNEGO JEST CZAS PERCEPCJA KLIENTA SKLEP

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie w klimatyzacji i wentylacji z zastosowaniem gazowych pomp ciepła GHP. dr inż. Tomasz Wałek

Nowoczesne technologie w klimatyzacji i wentylacji z zastosowaniem gazowych pomp ciepła GHP. dr inż. Tomasz Wałek Nowoczesne technologie w klimatyzacji i wentylacji z zastosowaniem gazowych pomp ciepła GHP dr inż. Tomasz Wałek Nowoczesne budownictwo - skuteczna izolacja cieplna budynków - duże zyski ciepła od nasłonecznienia

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Mamy energię,

Bardziej szczegółowo

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast dr Aneta Pluta-Zaremba Konferencja Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP) kluczem do pozyskiwania środków europejskich Płock, 11 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Czy bycie EKO to domena wyłącznie nowo realizowanych biurowców? Listopad 2016

Czy bycie EKO to domena wyłącznie nowo realizowanych biurowców? Listopad 2016 Czy bycie EKO to domena wyłącznie nowo realizowanych biurowców? Listopad 2016 Preferencje najemców względem biura 2 Preferencje najemców względem biura 3 EKO co oznacza w branży budowalnej? EKO to sposób

Bardziej szczegółowo

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej Świadectwa charakterystyki energetycznej Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 191, poz. 1373) wdraża postanowienia dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Czym jest certyfikat BREEAM?

Czym jest certyfikat BREEAM? Czym jest certyfikat BREEAM? BREEAM jest jedną z najpopularniejszych metod oceny budynków pod względem proekologicznych rozwiązań i budownictwa odpowiedzialnego społecznie. Stworzony przez BRE (Building

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE+

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE+ Press kit Polska+ NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE+ STAN NA 31 GRUDNIA 2016 Myślimy globalnie, działamy lokalnie. Nasze decyzje oparte są o 30-letnie doświadczenie oraz rozległą wiedzę na temat rynków, na których

Bardziej szczegółowo

Rynek. nieruchomości. komercyjnych. Market. Presentation. February 2010 we Wrocławiu. Konferencja Prospects in Dolnośląskie 13 maja 2010 r.

Rynek. nieruchomości. komercyjnych. Market. Presentation. February 2010 we Wrocławiu. Konferencja Prospects in Dolnośląskie 13 maja 2010 r. Rynek Market nieruchomości Presentation komercyjnych February 2010 we Wrocławiu Konferencja Prospects in Dolnośląskie 13 maja 2010 r. Plan Prezentacji Dane ekonomiczne Rynek powierzchni biurowych Rynek

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1 STRYKÓW, SMOLICE 1 NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość netto 10 m Siatka słupów 12 m x 22,5 m Wytrzymałość posadzki 5

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY TO NASZA PASJA

MAGAZYNY TO NASZA PASJA MAGAZYNY TO NASZA PASJA WAREHOUSES ARE OUR PASSION Londyn Frankfurt Warszawa Paryż Luksemburg Praga Bratysława Mediolan Bukareszt Kraje, w których działa P3 DZIAŁAMY NA SKALĘ EUROPEJSKĄ ponad 140 obiektów

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre

Goodman Kraków Airport Logistics Centre NA WYNAJEM POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA Goodman Kraków Airport Logistics Centre REGION: KRAKÓW Goodman Kraków Airport Logistics Centre Magazyn Goodman Kraków Airport Logistic Centre to nowoczesne centrum logistyczne,

Bardziej szczegółowo

Rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych w Lublinie

Rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych w Lublinie Rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych w Lublinie Styczeń 2017 Spis treści 1. Rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce...3 2. Powierzchnie magazynowe istniejące...7 2.1. CENTRUM LOGISTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Regionalne Property Forum Trójmiasto 19 lutego 2014 r. CENTRUM BIUROWE NEPTUN

Regionalne Property Forum Trójmiasto 19 lutego 2014 r. CENTRUM BIUROWE NEPTUN Regionalne Property Forum Trójmiasto 19 lutego 2014 r. CENTRUM BIUROWE NEPTUN CENTRUM BIUROWE NEPTUN BUDYNEK INFORMACJE O BUDYNKU Pierwszy nowoczesny wysokościowy budynek biurowy w Gdańsku (86 metrów)

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny"

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny LED Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny" oraz Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie i wnioski

Podsumowanie i wnioski AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 13 Podsumowanie i wnioski W 755.13 2/7 I. Podstawowe zadania Aktualizacji założeń

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania

Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania Grupa Rynku Nieruchomości Ernst & Young Śniadanie prasowe - Warszawa, 9 maja 2012r. Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania Wprowadzenie Barometr Inwestycyjny Rynku Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych w Lublinie

Rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych w Lublinie Rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych w Lublinie Sierpień 2017 Spis treści 1. Rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce...3 2. Powierzchnie magazynowe istniejące...7 2.1. CENTRUM LOGISTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Segro Logistics Park Poznań m 2 / 250,000 sq m

Segro Logistics Park Poznań m 2 / 250,000 sq m Segro Logistics Park Poznań KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m Segro Logistics Park Poznań Centrum logistyczne strategicznie usytuowane bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Augustowa"

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Augustowa AUG Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Augustowa" Przedsięwzięcie polegało będzie na aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta

Bardziej szczegółowo

Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r.

Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r. Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r. Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Sylabus kursu. Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych budynków. Dla Projektu ETEROB

Sylabus kursu. Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych budynków. Dla Projektu ETEROB Sylabus kursu Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych Dla Projektu ETEROB 1 Kontrolka dokumentu Informacje Kraj Polska Właściciel dokumentu BSW Data sporządzenia 23/11/2014

Bardziej szczegółowo

Czy mniej i szybciej zawsze musi oznaczać taniej? studia przypadków rozwiązań logistycznych. Jakub Karoń Regionalny kierownik sprzedaży

Czy mniej i szybciej zawsze musi oznaczać taniej? studia przypadków rozwiązań logistycznych. Jakub Karoń Regionalny kierownik sprzedaży Czy mniej i szybciej zawsze musi oznaczać taniej? studia przypadków rozwiązań logistycznych Jakub Karoń Regionalny kierownik sprzedaży Rozwiązania GEFCO To już wam prezentowaliśmy Stand by - trailers Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Redukcja emisji dwutlenku węgla a zwiększenie udziału kolei w rynku transportowym

Redukcja emisji dwutlenku węgla a zwiększenie udziału kolei w rynku transportowym Redukcja emisji dwutlenku węgla a zwiększenie udziału kolei w rynku transportowym Warszawa, 23 lutego 2010 r. 1 Transport kolejowy przyjazny środowisku i zasadzie zrównowaŝonego rozwoju Jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

Przed podjęciem decyzji o kupnie mieszkania

Przed podjęciem decyzji o kupnie mieszkania 01. Poradnik dla kupujących mieszkanie Przed podjęciem decyzji o kupnie mieszkania Na polskim rynku znajdziemy wiele atrakcyjnych ofert sprzedaży mieszkań. Bez wątpienia nie każda z nich spełni nasze oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

on point Sierpień 2013 Rynek powierzchni magazynowych w Polsce Pierwsza połowa 2013 r.

on point Sierpień 2013 Rynek powierzchni magazynowych w Polsce Pierwsza połowa 2013 r. on point Sierpień 213 Rynek powierzchni magazynowych w Polsce Pierwsza połowa 213 r. 2 On Point Industrial Market in Poland Summary of the First Half of 212 July 212 Podsumowanie rynku powierzchni magazynowych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja magazynowania w przemyśle farmaceutycznym jako sposób na oszczędność powierzchni i czasu

Automatyzacja magazynowania w przemyśle farmaceutycznym jako sposób na oszczędność powierzchni i czasu 2. KONGRES ŚWIATA PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO Automatyzacja magazynowania w przemyśle farmaceutycznym jako sposób na oszczędność powierzchni i czasu Andrzej Anielski, Marcin Pardyak ISL Innowacyjne Systemy

Bardziej szczegółowo

Warszawski Rynek Biurowy. Prelegent: Tomasz Czuba National Director Head of Office Leasing Jones Lang LaSalle tomasz.czuba@eu.jll.

Warszawski Rynek Biurowy. Prelegent: Tomasz Czuba National Director Head of Office Leasing Jones Lang LaSalle tomasz.czuba@eu.jll. Warszawski Rynek Biurowy Prelegent: Tomasz Czuba National Director Head of Office Leasing Jones Lang LaSalle tomasz.czuba@eu.jll.com Warszawa: Rejony biurowe Podaż i współczynnik powierzchni niewynajętej

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 33/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 26 listopada 2015 r. OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa III Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Hala Produkcyjno-Magazynowa Nowa Siódemka

Hala Produkcyjno-Magazynowa Nowa Siódemka Hala Produkcyjno-Magazynowa Nowa Siódemka Oferta wynajmu powierzchni produkcyjno-magazynowych Wrocław, 2015 r. Szanowny Panie, Zapraszamy do wynajmu powierzchni w Hali Nowa Siódemka, inwestycji realizowanej

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH 1H 2013 WARSZAWA Znaczenie rynku W pierwszej połowie 2013 roku dostarczono ponad 150 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, kształtując całkowitą podaż na poziomie ponad

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu: Logistyka Bytom. GC Investment, Katowice, 2014

Prezentacja projektu: Logistyka Bytom. GC Investment, Katowice, 2014 Prezentacja projektu: Logistyka Bytom GC Investment, Katowice, 2014 1 Lokalizacja: Górny Śląsk Powierzchnia: 1 218 km 2 Liczba ludności: 1 978,6 tys. Najatrakcyjniejszy subregion w Polsce - wg. raportu

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna CZA Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Czarnkowa" oraz "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN poziom ambicji

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN poziom ambicji Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN poziom ambicji Szymon Liszka, FEWE Łukasz Polakowski, FEWE Olsztyn, 23 październik 2014 Zakres prezentacji Doświadczenia FEWE Rynek PGN PGN dla Katowic Najczęściej

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie OZE na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum

Wykorzystanie OZE na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Wykorzystanie OZE na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Co robimy? Koncentrujemy się na rozwoju technologii energooszczędnych oraz poszanowaniu energii w budynkach Szkolimy Badamy

Bardziej szczegółowo

Trane: Ceremonia wręczenia nagrody Trane Energy Efficiency Leader Award zakładowi Ferrero Polska w Belsku

Trane: Ceremonia wręczenia nagrody Trane Energy Efficiency Leader Award zakładowi Ferrero Polska w Belsku Trane: Ceremonia wręczenia nagrody Trane Energy Efficiency Leader Award zakładowi Ferrero Polska w Belsku Ferrero może być najbardziej znane z opakowanych w złotą folię czekoladowych kreacji, ale ten globalny

Bardziej szczegółowo