17 listopada 2014 r. Kongregacja Kupiecka Zrzeszenie Handlu i Usług z siedzibą w Nowym Sączu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "17 listopada 2014 r. Kongregacja Kupiecka Zrzeszenie Handlu i Usług z siedzibą w Nowym Sączu"

Transkrypt

1 17 listopada 2014 r. Kongregacja Kupiecka Zrzeszenie Handlu i Usług z siedzibą w Nowym Sączu Spotkanie 1. prowadzący: Jerzy Wrona 2. miejsce: Firma Gastronomiczno-Handlowa Wrona Barbara Wrona, Jerzy Wrona sp.j. ul. Piłsudskiego 10, Limanowa 3. czas trwania: (od godziny do godziny) 9:00-12:00 4. liczba osób: osób (sposób jej prowadzenia)/ nie W ramach spotkania z przedsiębiorcą uczestnicy będą mogli zapoznać się z historią i przedmiotem działalności Firmy Gastronomiczno-Handlowej Wrona sp.j. Limanowa. Ponadto w ramach wizyty w firmie przewidziane jest spotkanie z kierownikami poszczególnych działów, którzy przedstawią informacje z zakresu: - oferowanego asortymentu towarów, - oferowanych usług w ramach prowadzonej działalności, - zasad prowadzenia sprzedaŝy bezpośredniej, - zasad prowadzenia telesprzedaŝy, - działań marketingowych, - systemu zamówień, dostaw i logistyki, prowadzenia rozliczeń finansowo- księgowych Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu WYKŁAD Kreowanie postaw przedsiębiorczych 1. prowadzący: dr Teresa Myjak 2. miejsce: Instytut Ekonomiczny Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61, s czas trwania: ; ; liczba osób: 120 rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie internetowej Instytutu Ekonomicznego Państwowej WyŜszej Szkoły : ns.edu.pl/ie/ Cele: wskazanie moŝliwości kształtowania postaw przedsiębiorczych oraz ukazanie aktywności przedsiębiorczej popartej przykładami z praktyki gospodarczej. WARSZTATY Strategia planowania - czyli jak skutecznie zaplanować karierę zawodową 1. prowadzący: mgr Monika Makowiecka 2. miejsce: Instytut Ekonomiczny Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61, s czas trwania: ; ; liczba osób: 120 rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie internetowej Instytutu Ekonomicznego Państwowej WyŜszej Szkoły : ns.edu.pl/ie/ W trakcie warsztatów uczestnicy będą mogli: ocenić siłę osobistych wartości oraz zasad jakimi kierują się w Ŝyciu i ich wpływu na podejmowane decyzje; wskazać posiadane przez siebie umiejętności;

2 określić m.in.: sposób pracy zespole, zdolności przywódcze, skuteczność w rozwiązywaniu problemów, łatwość dostosowania się do zmian, nawiązywanie kontaktów, efektywność pracy w stresie; dokonać oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych; nauczyć się samodzielnego tworzenia strategii planowania z uwzględnieniem wyznaczania celów, które w przyszłości przyczynią się do rozwoju osobistego i zawodowego. SZKOLENIE E-biznes - prowadzenie i budowa sklepu internetowego 1. prowadzący: mgr Mariusz Bołoz; mgr Oskar Kiercz 2. miejsce: Instytut Ekonomiczny Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61, s. 12 i s czas trwania: ; ; liczba osób: 2 x 40 na kaŝdą godzinę szkolenia rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie internetowej Instytutu Ekonomicznego Państwowej WyŜszej Szkoły : ns.edu.pl/ie/ Celem warsztatów jest przekazanie zainteresowanym podstaw budowy, obsługi i promocji sklepu internetowego. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli: zapoznać sie z budową sklepu internetowego; poznać obsługę sklepu internetowego; poznać elementy reklamy w Internecie (w tym podstawy SEO, funpage sklepu). SYMULACYJNA GRA INWESTYCYJNA Giełda 1. prowadzący: mgr ElŜbieta Gajecka-Mirek 2. miejsce: Instytut Ekonomiczny Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61, s czas trwania: liczba osób: bez limitu rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie internetowej Instytutu Ekonomicznego Państwowej WyŜszej Szkoły : ns.edu.pl/ie/ Gra inwestycyjna oparta na modelowaniu i predykcji szeregów czasowych (sygnałów rynkowych) za pomocą modeli ARMA. Cele gry: pozyskanie i rozwijanie wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej na tematy związane z giełdami papierów wartościowych oraz sygnałów giełdowych, modelowanie sygnałów rynkowych/giełdowych, moŝliwość zastosowania teorii w praktyce poprzez udział w przygotowanej na warsztaty grze giełdowej. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego Dni otwarte udzielanie informacji i porad dotyczących samozatrudnienia 1. prowadzący: doradca zawodowy 2. Miejsce: Nowy Sącz, ul. Nawojowska czas trwania: liczba osób: rejestracja: nie

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Spotkanie: Czy nadaję się na przedsiębiorcę? Spotkanie filmowo dyskusyjne z rozgrywkami Chłopskiej szkoły biznesu 1. prowadzący: Doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 2. miejsce: Zespół Szkół Nr. 1 im. I. Łukasiewicza w Gorlicach 3. czas trwania: liczba osób: rejestracja: TAK (grupa zorganizowana ZS Nr 1 w Gorlicach ) Spotkanie filmowo dyskusyjne dla młodzieŝy wchodzącej na rynek pracy. Podczas spotkania młodzieŝ ma moŝliwość sprawdzenia swoich cech i predyspozycji przedsiębiorczych podczas interaktywnej gry biznesowej. Udział w grze jest doskonałą okazją do przećwiczenia umiejętności przydatnych na rynku pracy, takich jak: komunikatywność, zdolności negocjacyjne, odporność na stres, myślenie analityczne, planowanie strategiczne, zarządzanie czasem. 18 listopada 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego Dni otwarte badanie predyspozycji przedsiębiorczych 1. prowadzący: doradca zawodowy 2. miejsce: Nowy Sącz, ul. Nawojowska czas trwania: liczba osób: rejestracja: nie Testy zawodowe, w tym z przedsiębiorczości, rozmowa doradcza omówienie wyników. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Seminarium pn. Ekonomia społeczna szansą dla młodych ludzi na lokalnym rynku pracy" 1. Prowadzący: Michał Góra 2. Miejsce: PWSZ w Nowym Sączu, ul. Staszica 1 3. Czas trwania: Liczba osób: Rejestracja: TAK, Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu Grupowa informacja zawodowa pn.: Droga do działalności gospodarczej z SUP. 1. Prowadzący: doradca zawodowy SUP oraz zaproszone osoby z zewnętrznych instytucji specjalizujące się w zagadnieniach tematyki spotkania 2. Miejsce: Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146, Nowy Sącz Czas trwania: Liczba osób: Rejestracja: nie Spotkanie adresowane będzie przede wszystkim do osób zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy rozwaŝających załoŝenie własnej działalności gospodarczej. W ramach

4 spotkania uczestnicy uzyskają informacje m.in. na temat: procedury rejestracji działalności gospodarczej w Nowym Sączu, moŝliwości uzyskiwania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz instytucji działających na rzecz przedsiębiorczości. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery I. Seminarium: Wszystko o własnej firmie i przedsiębiorczości na transgranicznym rynku pracy Polski i Słowacji 1. prowadzący: Doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 2. miejsce: PWSZ w Nowym Sączu 3. czas trwania: liczba osób: rejestracja: NIE, wstęp wolny, oraz studenci z PWSZ Uczestnicy seminarium dowiedzą się jak rozpocząć działalność gospodarczą, o czym warto pamiętać i do kogo udać się po poradę. Przedstawiciele takich instytucji jak: Wydział Przedsiębiorczości Urzędu Miasta, Inkubator Przedsiębiorczości, ZUS, Urząd Skarbowy, odpowiedzą na nurtujące pytania. Natomiast pośrednik pracy i doradca EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przedstawią moŝliwości prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski i Słowacji. II. Spotkanie informacyjne pt. Przedsiębiorczość społeczna szansą na rynku pracy dla osób opuszczających zakład karny 1. prowadzący: Doradca zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 2. miejsce: Zakład Karny w Nowym Sączu 3. czas trwania: liczba osób: rejestracja: TAK (grupa zorganizowana osoby osadzone w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu ) Spotkanie informacyjne na temat przedsiębiorczości społecznej, moŝliwości zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych przez osoby opuszczające zakłady karne. Uczestnicy spotkania poznają zasady funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz dowiedzą się na jakie wsparcie instytucjonalne i finansowe mogą liczyć osoby planujące załoŝenie spółdzielni socjalnej. 19 listopada 2014 r. Centrum Informacyjne FEM Spotkanie informacyjne z elementami warsztatów Wystartuj przedsiębiorczo pomyśl i zaplanuj! 1. prowadzący: Katarzyna Kasprzyk, Lokalny Punkt Informacyjny w Nowym Sączu 2. miejsce: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Instytut Ekonomiczny, ul. Jagiellońska 61, Nowy Sącz, sala wykładowa 3. czas trwania: 10:00 do 13:00 4. liczba osób: 20 (podpis na liście obecności i odbiór materiałów szkoleniowych będzie moŝliwy pół godziny przed rozpoczęciem spotkania)

5 (sposób jej prowadzenia) - formularz elektroniczny na stronie W spotkaniu mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane tematyką spotkania, w szczególności osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą. Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości Seminarium pod tytułem: Źródła finansowania działalności gospodarczej w latach prowadzący: Anna Wroniewicz 2. miejsce: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, Nowy Sącz 3. czas trwania: liczba osób: telefonicznie pod numerem telefonu Przedstawienie podstawowych załoŝeń, zasad, celu wykorzystywania środków unijnych w rozpoczynającej się perspektywie skierowanych do sektora MŚP z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery I. Warsztat: Twoja przyszłość - twoja kariera 1. prowadzący: Doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 2. miejsce: Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Grybowie 3. czas trwania: liczba osób: 30 grupa zorganizowana przy współpracy z pedagogiem szkolnym 5. rejestracja: TAK Warsztat dla młodzieŝy wchodzącej na rynek pracy, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postaw przedsiębiorczych oraz planowania ścieŝki edukacyjnej i zawodowej. II. Spotkanie szkoleniowo - informacyjne pn. Małopolskie Gwarancje dla MłodzieŜy prowadzący: Doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 1. miejsce: Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Grybowie 2. czas trwania: liczba osób: 20 grupa zorganizowana przy współpracy z pedagogiem szkolnym 4. rejestracja: TAK Spotkanie szkoleniowo informacyjne dla młodzieŝy wchodzącej na rynek pracy, pochodzącej z terenu powiatu nowosądeckiego. Gwarancje dla młodzieŝy to nowa inicjatywa na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodych ludzi, która ma zagwarantować, Ŝe osoby poniŝej 25 roku Ŝycia niezaleŝnie od tego, czy zarejestrują się w urzędzie pracy, czy teŝ nie uzyskają ofertę pracy lub pakiet szkoleń w ciągu czterech miesięcy od zakończenia formalnego kształcenia lub utraty pracy.

6 20 listopada 2014 r. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Szkolenie pn. MARR dla przedsiębiorczych 1. prowadzący: Piotr Dyrek, MARR S.A. 2. miejsce: Urząd Miasta Nowego Sącza 3. czas trwania: do liczba osób: 50 - poprzez zgłoszenia owe na oraz pod numerami telefonów: , , Perspektywa wsparcia z programów krajowych (m.in. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój), oraz oferta MARR S.A. w zakresie pozyskiwania finansowania zwrotnego na inwestycje oraz inne pozadotacyjne formy wsparcia rozwoju dla małopolskich przedsiębiorców. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Szkolenie: Wsparcie przedsiębiorczości z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w perspektywie finansowej prowadzący: Pani Magdalena Migalska, Pani Magdalena Zyguła 2. miejsce: Urząd Miasta Nowego Sącza 3. czas trwania: 11:00-15:00 4. liczba osób: 50 - poprzez zgłoszenia owe na oraz pod numerami telefonów: , , Szkolenie dotyczy moŝliwości uzyskania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata (RPO WM) na rozwój przedsiębiorczości, w tym finansowanie przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym, badawczo-rozwojowym oraz inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii. Podczas spotkania omówione zostaną mechanizmy, w tym instrumenty zwrotne, z których będą mogli skorzystać przedsiębiorcy w ramach nowego RPO WM, a takŝe formy wsparcia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i działania podnoszące kompetencje kadr MŚP. W sprawie szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Jasnogórskiej 11 w Krakowie, Punkt Konsultacyjny, pok Infolinia: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości Seminarium pod tytułem: Zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej. 1. prowadzący: Anna Wroniewicz 2. miejsce: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, Nowy Sącz 3. czas trwania: liczba osób: telefonicznie pod numerem telefonu Podczas spotkania zostaną zaprezentowane pozadotacyjne zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej tj.; oferta biur pracy na załoŝenie działalności gospodarczej oraz refundacja kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy, Fundusze poŝyczkowe i poręczeniowe, instytucje otoczenia biznesowego wspierające lokalną przedsiębiorczość.

7 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego Warsztaty "Przedsiębiorczość i samozatrudnienie" 1. prowadzący: doradca zawodowy 2. miejsce: Nowy Sącz, ul. Nawojowska czas trwania: liczba osób: 16 Wsparcie informacyjno- doradcze dla osób planujących załoŝyć własną firmę, testy zawodowe, w tym z przedsiębiorczości, rozmowa doradcza omówienie wyników. Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu I. Szkolenie pn. Lekcja z przedsiębiorczości (grupa pierwsza) 1. Prowadzący: - Magdalena Januszek Gródek Dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza - Alina Marek Kierownik Biura Obsługi Przedsiębiorcy w Wydziale ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza 2. Miejsce: Biuro Wydziału ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza: ul. Narutowicza 6 (piętro I), Nowy Sącz 3. Czas trwania: Liczba osób: 15 osób 5. Rejestracja: nie II. Szkolenie pn. Lekcja z przedsiębiorczości (grupa druga) 1. Prowadzący: Magdalena Januszek Gródek Dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz Alina Marek Kierownik Biura Obsługi Przedsiębiorcy w Wydziale ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza 2. Miejsce: Biuro Wydziału ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza: ul. Narutowicza 6 (piętro I), Nowy Sącz 3. Czas trwania: Liczba osób: 15 osób 5. Rejestracja: nie Spotkanie edukacyjno informacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących w Nowym Sączu, bez względu na miejsce zamieszkania ucznia. Podczas szkolenia zostaną omówione: formy wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości stosowane przez Władze Miasta Nowego Sącza ze wskazaniem komórek merytorycznych Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz jednostek miejskich; zasady funkcjonowania jednego okienka na przykładzie rejestracji firmy osoby fizycznej. Uczestnicy będą mogli zobaczyć jak w praktyce wygląda załatwianie spraw przedsiębiorców w ramach jednego okienka, zgłaszanych za pośrednictwem Urzędu Miasta Nowego Sącza prezentacja Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery I. Spotkanie informacyjne pt. Przedsiębiorczość społeczna szansą na rynku pracy dla osób niepełnosprawnych 1. prowadzący: Doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 2. miejsce: ŚDS Gniazdo w Cyganowicach Starym Sączu 3. czas trwania: liczba osób: rejestracja: TAK (grupa zorganizowana : pracownicy i podopieczni ŚDS w Cyganowicach) Spotkanie informacyjne na temat przedsiębiorczości społecznej, moŝliwości zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych przez osoby niepełnosprawne. Uczestnicy spotkania poznają zasady funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz dowiedzą się na jakie wsparcie instytucjonalne i finansowe mogą liczyć osoby planujące załoŝenie spółdzielni socjalnej. 21 listopada 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi Centrum Informacji i Planowania Kariery 1. prowadzący: Doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 2. miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu, ul. Węgierska czas trwania: liczba osób: 5. rejestracja: TAK - wskazane wcześniejsze zapisy do doradców zawodowych Tel: ; e- mail; Badanie preferencji i zainteresowań zawodowych w kierunku przedsiębiorczości indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi - określenie zainteresowań zawodowych, przeprowadzane na podstawie testu i rozmowy z doradcą zawodowym, ułatwi zainteresowanym osobom podjęcie racjonalnych i świadomych decyzji m.in.: w zakresie podejmowania decyzji o załoŝeniu działalności gospodarczej. Pozwoli równieŝ na wzmacnianie potencjału osobistego.

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń -----

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły, zapraszam WSZYSTKICH CHĘTNICH na bezpłatne szkolenia z zakresu:

Bardziej szczegółowo

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim - Raport z badań 1 Spis treści: Spis treści:... 2 I Wstęp... 3 1.1 Cele badania i metodologia realizacji badań... 4 II Uwarunkowania społeczno

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Rejestracja / poranna kawa: 8:30 9:00 Sesja główna: 9:00 10:30 (30 min) Powitanie - Łukasz Żelewski, Prezes

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

BIULETYN nr 3/2010 (6)

BIULETYN nr 3/2010 (6) BIULETYN nr 3/2010 (6) Słowo wstępne... 3 Jednorazowa dotacja z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej... 4 Dotacja na start biznesu w ramach Działania 6.2 POKL... 5 Dotacja na utworzenie i

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE M.IN.: Barbara Golanko Możliwości wsparcia Finansowego spółdzielni socjalnej ze strony Urzędów Pracy

W NUMERZE M.IN.: Barbara Golanko Możliwości wsparcia Finansowego spółdzielni socjalnej ze strony Urzędów Pracy MARZEC 2014 6 W NUMERZE M.IN.: Barbara Golanko Możliwości wsparcia Finansowego spółdzielni socjalnej ze strony Urzędów Pracy Agnieszka Pacut Kształcenie pozaformalne w zakresie przedsiębiorczości społecznej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Poznań 2011 Człowiek - najlepsza inwestycja! Podręcznik przygotowany na potrzeby projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Województwo Kujawsko-Pomorskie 3 Miasto Łódź 4 Województwo Łódzkie 5 Województwo

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Podręcznik dobrych praktyk Toruń 2012 Świadoma Przedsiębiorczość Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nr 4/2013 kurs na pracę Własny biznes szansą na sukces Pomorski Ośrodek Kompetencji IDG ma już 4 lata Issn 2082-0275 fot.

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM IV ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY. Poniedziałek 14.11.2011

PROGRAM IV ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY. Poniedziałek 14.11.2011 PROGRAM IV ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY Poniedziałek 14.11.2011 8.00 16.00 Konsultacje dla osób zakładających działalność gospodarczą w zakresie zasad administracyjno-prawnych i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo