II. Punkt informacyjny, Mobilny Punkt Konsultacyjny Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krakowie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. Punkt informacyjny, Mobilny Punkt Konsultacyjny Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krakowie."

Transkrypt

1 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 17 listopada 2014 r. (poniedziałek) I. Spotkanie informacyjne, Fundusze Europejskie dla przedsiębiorczości. 1. prowadzący: Monika Biel, Bartłomiej Gąciarz konsultanci Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krakowie 3. czas trwania: 11:00 13:30 4. liczba osób: rejestracja: tak, za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie Spotkanie informacyjne, w czasie którego zostaną zaprezentowane moŝliwości pozyskania Funduszy Unijnych na rozwój przedsiębiorczości. Prowadzący przekaŝą kompleksowe informacje na temat dostępnych Funduszy Europejskich, omówią procedury aplikowania oraz inne zagadnienia związane z pozyskiwaniem wsparcia. II. Punkt informacyjny, Mobilny Punkt Konsultacyjny Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krakowie. 1. prowadzący: Monika Biel, Bartłomiej Gąciarz konsultanci Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krakowie 3. czas trwania: 13:30 15:00 5. rejestracja: brak W punkcie informacyjnym specjaliści oferować będą bezpłatną i fachową pomoc przy ubieganiu się o wsparcie ze środków unijnych. Konsultanci udzielą informacji na temat aktualnie dostępnych środków zwrotnych i bezzwrotnych, terminów naborów oraz miejsca składania wniosków. PrzekaŜą wskazówki dotyczące poprawnego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, zasad podpisywania umów o dofinansowanie oraz reguł obowiązujących w zakresie prawidłowej realizacji, rozliczania i kontroli projektu. III. Mobilny punkt konsultacyjny, Przedsiębiorczość Kobiet. 1. prowadzący: Agnieszka Kaczanowska przedstawicielka portalu Mamopracuj.pl sala czas trwania: 11:00 14:00 5. rejestracja: brak

2 Punkt konsultacyjny prowadzony przez przedstawicielkę portalu Mamo Pracuj, promujący aktywność i przedsiębiorczość kobiet, a zwłaszcza matek. W czasie trwania bezpłatnych konsultacji będzie moŝna zapytać o wszystko, co pomoŝe pogodzić Ŝycie zawodowe i osobiste. Problemy do rozwiązania będą zaleŝeć od indywidualnych potrzeb uczestników - zainteresowani będą mogli dowiedzieć się m.in. jaka praca moŝe być najlepsza dla mamy, które zawody dają szansę zatrudnienia, jak pogodzić bycie mamą i pracę zawodową, jak efektywnie zarządzać swoim czasem będąc mamą, a takŝe poznać przykłady Mam, którym się to udaje! Spotkanie umoŝliwi takŝe uzyskanie informacji np. na temat elastycznych form zatrudnienia, zakładaniu własnego biznesu, dbania o swój rozwój. IV. Warsztat, JDG czy Sp. z o.o. którą formę wybrać? 1. prowadzący: Sylwia Bednarek trener BiznesTUBE Sp. z o.o. 2. miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1, parter, sala czas trwania: 14:00 16:00 5. rejestracja: tak, zgłoszenia mailem na adres z tytułem ŚTP 2014 Warsztat poświęcony dwóm formom prowadzenia działalności jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnie z uczestnikami zastanowimy się nad wadami oraz zaletami obu form, wyliczymy podstawowe koszty działania jednej i drugiej, powiemy o podstawowych aspektach prawnych. Po szkoleniu nie będziesz się juŝ bać, zakładając swoją firmę. Spora dawka wiedzy praktycznej i motywacja gwarantowana. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, gdzie przewiduje się pracę w grupach pod opieką trenera. Zajęcia organizują i poprowadzą trenerzy BiznesTUBe Sp. z o. o. 18 listopada 2014 r. (wtorek) I. Szkolenie: Wsparcie przedsiębiorczości z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w perspektywie prowadzący: Magdalena Migalska, Katarzyna Podraza - Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 2. miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1, parter, sala czas trwania: 11:00 15:00 4. liczba osób: rejestracja: tak, mailowo na adres oraz pod numerami telefonów: (12) , (12) , (12) Szkolenie składające się z dwóch części: Od 11:00 do 13:30 spotkanie nt. Wsparcia przedsiębiorczości z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w perspektywie poprowadzą specjaliści z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Będzie ono dotyczyć moŝliwości

3 uzyskania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata (RPO WM) na rozwój przedsiębiorczości, w tym finansowanie przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym, badawczo-rozwojowym oraz inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii. Podczas spotkania omówione zostaną mechanizmy, w tym instrumenty zwrotne, z których będą mogli skorzystać przedsiębiorcy w ramach nowego RPO WM, a takŝe formy wsparcia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i działania podnoszące kompetencje kadr MŚP. Od 13:30 do 15:00 spotkanie pt. MARR dla przedsiębiorczych poprowadzą przedstawiciele Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Szkolenie będzie dotyczyć wsparcia z programów krajowych (m.in. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój) oraz oferty MARR S.A. w zakresie pozyskiwania finansowania zwrotnego na inwestycje, a takŝe omówienia innych, pozadotacyjnych, form wsparcia rozwoju dla małopolskich przedsiębiorców. II. Warsztat: Zaloguj się do pracy. 1. prowadzący: Urszula Kawecka - Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie 2. miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1, I piętro, sala czas trwania: 16:30 18:00 Szkolenie przeznaczone dla osób poszukujących pracy oraz dla tych, którzy zastanawiają się nad wyborem lub zmianą zawodu. W czasie spotkania zaprezentowane zostaną narzędzia stanowiące przystępny przewodnik po rynku pracy. Za ich pośrednictwem uczestnicy będą mogli nie tylko przekonać się jakie są ich predyspozycje zawodowe, ale takŝe zapoznać się z katalogiem zawodów, stworzyć zawodową sieć kontaktów, lub wyszukać aktualne i wiarygodne oferty pracy. 19 listopada 2014 r. (środa) I. Warsztat: Mit jednego okienka 1. prowadzący: Jagoda Nowak Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie sala czas trwania: 15:00 16:30 InstruktaŜ na temat zakładania firmy, mający na celu zapoznanie uczestników krok po kroku

4 z procedurą rejestracji własnej działalności gospodarczej. W czasie spotkania uczestnicy będą mogli poznać podstawowe formy prowadzenia działalności, a takŝe prześledzić kolejne etapy prowadzące do samozatrudnienia (rejestracja firmy, załoŝenie konta bankowego, wizyty w urzędzie skarbowym i ZUS-ie, zgłoszenie do Inspekcji Handlowej itd.) II. Warsztat: Mobilność młodzieŝy w Unii Europejskiej 1. prowadzący: Dariusz Krupa Konsultant Regionalnego Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Krakowie, dyrektor Forum Współpracy Międzynarodowej sala czas trwania: 12:00 14:00 W ramach zajęć będzie moŝna zapoznać się z polityką młodzieŝową Unii Europejskiej, w tym z programami unijnymi wspierającymi mobilność i przedsiębiorczość ludzi młodych. Uczestnicy poznają program Erasmus+ (z akcentem na wymiany międzynarodowe i program praktyk zagranicznych) oraz dowiedzą się, gdzie szukać informacji na temat moŝliwości dofinansowania unijnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 20 listopada 2014 r. (czwartek) I. Warsztat: Wszyscy ludzie są przedsiębiorcami, ale niewielu ma moŝliwość, by się o tym przekonać. 1. prowadzący: dr inŝ. Sylwia Bednarek, ElŜbieta Zwolak BiznesTUBE Sp. z o.o. 2. miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1, parter, sala czas trwania: 17:30 20:30 4. liczba osób: 50 Warsztat motywacyjny, w trakcie którego trenerzy postarają się nie tylko pokazać jak efektywnie wykorzystywać posiadany potencjał, ale przede wszystkim opowiedzą od czego zacząć swoją przygodę z przedsiębiorczością. WskaŜą jakie działania czynią z nas ludzi biznesu, a jakie hamują zarówno rozwój osobisty jak i zawodowy. Przedstawią moŝliwości na rozpoczęcia własnego biznesu oraz przyjrzą się najwaŝniejszym umiejętnościom potrzebnym do jego prowadzenia. II. Warsztat: Planowanie kariery zawodowej. 1. prowadzący: Joanna Kowalik - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie sala 247

5 3. czas trwania: 9:00 12:00 4. liczba osób: rejestracja: tak, zapisy telefoniczne (tel.: ), osobiście (Kraków, plac Na Stawach 1, parter pokój 003) lub poprzez formularz zapisów na zajęcia dostępny na stronie Zajęcia grupowej informacji zawodowej. Celem spotkania jest wyzwolenie kreatywności oraz nowego sposobu myślenia o przyszłości zawodowej. Zaprezentowane zostaną koncepcje rozwoju zawodowego, modele kariery oraz etapy planowania drogi zawodowej. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli wypełnić kwestionariusz Scheina w celu określenia rodzaju kariery zawodowej, bądź potwierdzenia dokonanych wyborów. 21 listopada 2014 r.(piątek) I. Spotkanie informacyjne: Wolontariat Europejski. 1. prowadzący: Izabela Górska Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji MłodzieŜy Strim 3. czas trwania: 10:30 12:00 4. liczba osób: 30 Wolontariat Europejski a właściwie European Voluntary Service (EVS) to akcja umoŝliwiająca wszystkim będącym pomiędzy 17 a 30 rokiem Ŝycia podjęcie pracy społecznej w Unii Europejskiej oraz krajach współpracujących. W czasie spotkania informacyjnego uczestnicy zapoznają się z procedurą oraz przebiegiem procesu rekrutacyjnego, dowiedzą się jaką pracę moŝna podjąć oraz do których instytucji aplikować, by zdobyć kompetencje i umiejętności wpływające na rozwój osobisty i zawodowy.

Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie PROGRAM KRAKÓW Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w Krakowie BiznesTUBE Sp. z o.o. Business Link Kraków Centrum Informacyjne FEM Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

BIULETYN nr 3/2010 (6)

BIULETYN nr 3/2010 (6) BIULETYN nr 3/2010 (6) Słowo wstępne... 3 Jednorazowa dotacja z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej... 4 Dotacja na start biznesu w ramach Działania 6.2 POKL... 5 Dotacja na utworzenie i

Bardziej szczegółowo

Głowy. Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości 2013. Zawrót. Szkoleniowy. Wstęp na każde szkolenie jest bezpłatny!

Głowy. Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości 2013. Zawrót. Szkoleniowy. Wstęp na każde szkolenie jest bezpłatny! Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości 2013 Szkoleniowy Zawrót Głowy Wstęp na każde szkolenie jest bezpłatny! Od 10 do 18 października br. można rezerwować miejsce na szkolenie oraz odebrać bilety wstępu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM IV ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY. Poniedziałek 14.11.2011

PROGRAM IV ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY. Poniedziałek 14.11.2011 PROGRAM IV ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY Poniedziałek 14.11.2011 8.00 16.00 Konsultacje dla osób zakładających działalność gospodarczą w zakresie zasad administracyjno-prawnych i

Bardziej szczegółowo

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń -----

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły, zapraszam WSZYSTKICH CHĘTNICH na bezpłatne szkolenia z zakresu:

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie. Listopad 2012

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie. Listopad 2012 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie Listopad 2012 5-9.11 KURS INSPIRACJI 8.11 PISANIE śyciorysu I LISTU MOTYWACYJNEGO 8.11 KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIE POSZUKIWANIA PRACY

Bardziej szczegółowo

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Rejestracja / poranna kawa: 8:30 9:00 Sesja główna: 9:00 10:30 (30 min) Powitanie - Łukasz Żelewski, Prezes

Bardziej szczegółowo

43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz

43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz W powiecie cieszyńskim działa 9 GCI. Są to Centra funkcjonujące w Cieszynie, Dębowcu, Goleszowie, HaŜlachu, Istebnej, Skoczowie, Ustroniu, Brennej i Zebrzydowicach: 1. 43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30,

Bardziej szczegółowo

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS Z prac WUP w Warszawie IV Dzień Otwarty w WUP Lista zawodów refundowanych Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia WUP rozpoczyna współpracę z pracodawcami Współpraca polsko - fińska E-Centra Telepracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 okres sprawozdawczy 01.01.2009-31.12.2009 Wstęp Działania informacyjne

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

15 listopada 2010 r.

15 listopada 2010 r. Od planu do biznesu Konkurs NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN termin składania ofert do 8 listopada 2010 w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Kraków ul. Kordylewskiego 11 I miejsce nagroda pieniężna

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS W NUMERZE STAN W KOŃCU PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU WUP w Warszawie listopad - grudzień 2010 NUMER 6 (38) 2010 rok (VII) Dyplom nie gwarantuje pracy Targi Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Pomagamy w

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

IV. KROK - Rejestracja

IV. KROK - Rejestracja Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu od wielu już lat wspiera lokalną przedsiębiorczość, poprzez udzielanie pomocy w uruchomieniu własnej działalności gospodarczej. W ciągu ostatnich sześciu lat, dzięki wsparciu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Podręcznik dobrych praktyk Toruń 2012 Świadoma Przedsiębiorczość Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Fundusz Pracy okrojony str.2 Własna firma dla zwalnianych z pracy str.3 Spadek tempa zatrudnienia w I kwartale str.22

Fundusz Pracy okrojony str.2 Własna firma dla zwalnianych z pracy str.3 Spadek tempa zatrudnienia w I kwartale str.22 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e styczeń - luty 2011 NUMER 1 (39) 2011 rok (VIII) ISSN 2082-856X Fundusz Pracy okrojony str.2 Własna firma dla zwalnianych

Bardziej szczegółowo

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW 18.10.2013 Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Leasing w praktyce księgowego. Umowy leasingu operacyjno-finansowego od A do Z - rozliczanie w bilansie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 11 (360) 17-23 marca 2014 r.

Biuletyn Informacyjny nr 11 (360) 17-23 marca 2014 r. Biuletyn Informacyjny nr 11 (360) 17-23 marca 2014 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU KONFERENCJA: OBSZAR FUNKCJONALNY ZAGŁĘBIA GÓRNICZO-ENERGETYCZNEGO BEŁ- CHATÓW Podsekretarz stanu w MIR Paweł Orłowski weźmie

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Biuletyn informacyjny NR 3 2015 Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Niniejszy biuletyn wydany został w ramach projektu Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) WAśNE INFORMACJE Informacja dotycząca naboru kandydatów na ekspertów do oceny projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Raport merytoryczny po konferencji Mentoring i Coaching w służbie przedsiębiorczości

Raport merytoryczny po konferencji Mentoring i Coaching w służbie przedsiębiorczości Raport merytoryczny po konferencji Mentoring i Coaching w służbie przedsiębiorczości Warszawa, 28 czerwca 2011 r. Patronat honorowy: Patronat medialny: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Program konferencji:...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo