QUINTUS ACCOUNTING LTD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "QUINTUS ACCOUNTING LTD"

Transkrypt

1 SPÓŁKA LTD (LIMITED) PODATKI, UBEZPIECZENIE I WAŻNE INFORMACJE Ogólne informacje Każda osoba może założyć spółkę Ltd jako formę prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Spółka Ltd musi być zarejstrowana ( incorporated ) w Companies House i do takiej rejestracji potrzebne są następujące informacje: nazwa firmy spełniająca odpowiednie warunki, adres firmy, minimum 1 dyrektor, minimum 1 udziałowiec, dokumentacja spółki składająca się z memorandum of association, details of company shares oraz articles of association. Po rejestracji spółki otrzymujemy dokument Certificate of Incorporation potwierdzający istnienie spółki, numer spółki oraz datę rejestracji. Kiedy spółka rozpoczyna swoją działalność, należy również dokonać odpowiednich rejstracji w urzędzie podatkowym HMRC dotyczących: podatku dochodowego spółki Corporation Tax, pracowników, podatku VAT jeśli spółka będzie zarejstrowana do VAT. Powierzenie rejestracji nowej spółki specjalistom to pewność, że wszystkie dane rejstracyjne będą odpowiednio sprawdzone i ujęte w dokumentacji spółki. QA rejestruje spókę ltd w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania informacji rejstracyjnych, po czym dokonuje odpowiednich pozostałych rejestracji. Adres spółki Zarejestrowany adres spółki to adres, na który będzie wysyłana urzędowa korespondencja kierowana do spółki, np. z Companies House lub HMRC.

2 Adres spółki musi być: - fizycznym istniejącym adresem - adresem w kraju, w którym rejstrowana jest spółka Można użyć adresu z PO Box, ale adres ten musi zawierać fizyczny adres i kod pocztowy po linijce PO Box. Można użyć adresu domowego jako adresu spółki lub innego wynajętego w tym celu adresu. Adres spółki będzie podany do publicznej wiadomości i każdy będzie mógł go sprawdzić w rejestrze spółek Ltd. Dyrektor/dyrektorzy w spółce Ltd Spółka Ltd musi mieć co najmniej 1 dyrekora. Dyrektor musi mieć powyżej 16 lat i nie może być osobą, która została wcześniej wykluczona z możliwości bycia dyrektorem. Dyrektor w spółce Ltd jest legalnie odpowiedzialany za prowadzenie spółki oraz dbanie o to, aby odpowiedznie rozliczenia oraz raporty były sporządzane poprawnie i wysyłane na czas do odpowiednich urzędów. Imiona, nazwiska oraz adresy dyrektorów są podane do publicznej wiadomości w rejestrze spółek Ltd. Udziałowcy i udziały w spółce Ltd Spółka Ltd musi posiadać minimum 1 udziałowca, który może być jednocześnie dyrektorem. Nie istnieje maksymalna ilość udziałowców. Udziałowcy to właściciele spółki Ltd, którzy mają pewne prawa związane z podejmowaniem decyzji dotyczących spółki. Podczas rejestracji spółki sporządzany jest tzw. statement of capital potwierdzający: - ilość udziałów, ich wartość oraz całkowitą wartość kapitału spółki, - imiona, nazwiska oraz adresy udziałowców spółki Np. Spółka posiada 100 udziałów o wartości 1 funt. Łączny kapitał spółki to 100 funtów. Odpowiedzialność dyrektora w spółce Ltd Osoba pełniąca funkcję dyrektora w spółce Ltd jest prawnie odpowiedzialna za:

3 - bieżące prowadzenie działalności spółki nakierowane na osiąganie zysków, - prowadzenie spółki zgodnie z zasadami zapisanymi w dokumentacji założycielskiej, - podejmowanie decyzji mających na celu dobro spółki, a nie własne dobro dyrektora, - utrzymywanie należytej dokumentacji spółki oraz zgłaszanie jakichkolwiek zmian do Companies House oraz HMRC - sporządzanie sprawozdań finansowych spółki, które przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz finansów spółki, - zarejestrowanie się, sporządzanie oraz wysyłanie do HMRC personalnego rozliczenia podatkowego (director s Self Assessment Tax return). Dyrektor może zostać pociągnięty do personalnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki, może zostać ukarany lub zdjęty z funkcji dyrektora. Dyrektor może zlecić większość wymienionych wyżej czynności wyspecjalizowanemu doradcy, którym jest księgowy, przy czym to zawsze dyrektor ponosi odpowiedzialność za spełnienie powyższych obowiązków. QA specjalizuje się w pełnej obsłudze spółek Ltd obejmującej wszystkie wymienione wyżej obowiązki. Sposoby wypłacania pieniędzy ze spółki przez dyrektora. Osoba pełniąca funkcję dyrektora w spółce Ltd, może wypłacać pieniądze ze spółki na kilka sposobów: Wynagrodzenie Spółka powinna zostać zarejestrowana jako pracodawca w HMRC w celu naliczania wynagrodzeń czyli obliczenia i wysłania do urzędu składek na podatek dochodowy oraz ubezpieczenie społeczne. Dyrektor pacujący dla spółki może wypłacać sobie wynagrodzenie za wykonaną pracą podobnie jak dla każdego innego pracownika, pracującego dla spółki. Zwrot kosztów dla dyrektora/pracownika Jeśli dyrektor/pracownik zapłaci ze swoich prywatnych pieniędzy za wydatki poniesione dla spółki, wówczas może otrzymać zwrot poniesionych kosztów z pieniędzy firmowych.

4 Jeśli dyrektor/pracownik będzie czerpał korzyści z używania rzeczy należących do spółki (np. samochód służbowy), wówczas należy to zgłosić jako korzyść do opodatkowania podatkiem dochodowym. Dywidenda Dywidenda to wypłata wypracowanego przez spółkę zysku dla udziałowców, a więc może zostać wypłacona tylko w przypadku kiedy spółka osiąga zysk i nie można wypłacić więcej w formie dywidendy niż wysokość wypracowanego zysku. Warunkiem wypłacenia dywidendy jest: - zorganizowanie zebrania dyrektorów, podczas którego zostanie zadeklarowana dywidenda, - sporządzenie i przechowywanie odpowiedniej dokumentacji wypłaty dywidendy, nawet jeśli spółka ma tylko jednego dyrektora. Pożyczka dla dyrektora Jeśli dyrektor wyciągnie ze spółki więcej pieniędzy niż do niej wpłacił, poza wynagrodzeniem i dywidendą jest to nazywane pożyczką dla dyrektora. W księgach spółki prowadzone jest tzw. konto dyrektora, a pożyczki dla dyrektora nie spłacone w określonym czasie, są opodatkowane podobnie jak wynagrodzenie. Czy istnieją sposoby minimalizacji obciążenia podatkowego dyrektora w spółce Ltd? Tak, jednym rozwiązaniem jest zatrudnienie w spółce do pomocy członka rodziny i wypłacanie mu wynagrodzenie nie przekraczającego kwoty wolnej od podatku. Zyskujemy wówczas kolejną kwotę około funtów bez podatku. Drugim sposobem jest wypłata dywidendy. Jeżeli kwota Twojego łącznego dochodu (wraz z dywidendą) wynosi do funtów rocznie wówczas nie zapłacisz dodatkowego podatku od dywidendy. Dywidenda jest atrakcyjnym podatkowo sposobem wypłacania pieniędzy ze spółki, ponieważ w większości przypadków ani spółka, ani dyrektor nie płacą podatku od dywidendy. Z tego względu właśnie kwestię wypłaty dywidendy należy skonsultować z doświadczonym księgowym, ponieważ obszar ten jest często badany przez urząd podatkowy.

5 QA specjalizuja się w planowaniu podatkowym podatków spółek Ltd oraz planowaniu obciążeń z tytułu podatków indywidualnych ich właścicieli. Współpraca z osobami prowadzącymi działalność lub innymi firmami Spółka Ltd może swobodnie wspołpracować z innymi firmami lub osobami prowadzącym działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii oraz innych krajach na świecie, dokonując zakupów, sprzedaży, świadcząć usługi lub podpisując umowy o współpracy. Każdy dokument firmowy, w tym faktura, zamówienie, strona internetowa, materiały reklamowe czy list, powinien zawierać: - pełną nazwę firmy wraz ze słowem Ltd lub Limited - numer spółki Ltd - adres spółki - gdzie spółka jest zarejestrowana - można umieścić nazwiska dyrektorów oraz kapitał spółki. Jeśli nasz kontrahent prowadzi działalność gospodarczą w innym kraju Unii, wówczas możemy posługiwać się funtami brytyjskimi lub walutą innego kraju (należy wówczas pokazać kurs, który został zastosowany do przeliczenia). Zatrudnienie pracowników Każda aktywna spółka LTD powinna mieć przynajmniej jednego pracownika. Do zatrudnienia pracownika potrzebny jest jego numer ubezpieczeniowy (National Insurance Number). Dyrektor może być jednocześnie pracownikiem spółki. Spółka powinna zostać zgłoszona w urzędzie jako pracodawca. Poniżej przedstawiamy symulacje rozliczenia podatkowego pracownika/dyrektora w spółce Ltd: Podatek dochodowy Pensja roczna funtów Minus kwota wolna od podatku funtów Kwota do opodatkowania 9400 funtów Podatek 20% z = 1880 funtów Ubezpieczenie społeczne

6 Pensja roczna funtów Minus kwota wolna od ubezpieczenia 7740 funtów Ubezpieczenie (National Insurance) 12% z funtów = 1471 funty Pensja do wypłaty netto: funtów Spółka ma obowiązek opłacać ubezpieczenie społeczne za pracowników zarabiających ponad 645 funtów miesięcznie w wysokości 13.8% nadwyżki czyli w przypadku pensji 1000 funtów miesięcznie pracodawca zapłaci około 50 funtów. Podatek dochodowy spółki (tzw. Corporation tax). Podatek spółki płacony jest w wysokości 20% z zysku czyli różnicy pomiędzy przychodami ze sprzedaży, a kosztami poniesionymi przez spółkę w trakcie roku podatkowego. Przykładowa symulacja rocznego rozliczenia podatkowego spółki: Roczne przychody spółki funtów Koszty materiałów 1000 funtów Koszty wynagrodzenia dla dyrektora 7500 funtów Koszty telefonu, internetu, wydatków biurowych 500 funtów Koszty wynajmu biura 2000 funtów Wynik z działalności to zysk w wysokości 4000 funtów. Z tego zapłacimy 20% podatku czyli 800 funtów. Co może być ujęte w kosztach spółki? W koszty możemy zaliczyć wszystko co jest związane tylko i wyłącznie z prowadzoną działalnością czyli wydatki, bez których nie byłoby możliwe prowadzenie naszej działalności. Mogą to być koszty zakupu materiałow do odsprzedaży, matraiałów i narzędzi do wykonywania przez nas usług oraz pozostałe koszty jak strona internetowa i usługi z tym związane, telefon, wydatki na materiały biurowe, wynajęcie biura, wyposażenie biura, komputer, oprogramowanie. Podatek VAT. Sprawy dotyczące podatku VAT regulują inne przepisy niż podatek dochodowy. Obowiązkowi rejestracji do podatku VAT podlegają firmy, których sprzedaż za ostatnie 12 miesięcy przekroczy pułap ustalony przez urząd podatkowy. Obecnie jest to kwota funtów.

7 W niektórych przypadkach może być również opłacalna dobrowolna rejestracja do VAT, jeśli na przykład spółka brytyjska kupuje lub sprzedaje towary i usługi w innych krajach Unii Europejskiej. Warto tą kwestię przedyskutować z doświadczonym księgowym, który sprawdzi czy musimy obowiązkowo zarejestrować naszą spółkę do VAT i czy może opłacalna okaże się rejestracja dobrowolna. Emerytura Obecnie minimalna emerytura w Wielkiej Brytanii wynosi około 107 funtów na tydzień, a każdy kto zarabia minimalnie 107 funtów tygodniowo ma prawo do wszelkich świadczeń. Prawo do emerytury nabywa się po przepracowaniu 25% ilości kwalifikowanych lat, czyli 11 lat. Należy przepracować 5 pełnych lat podatkowych, aby mieć prawo do brytyjskiej emerytury. Wszystkie lata przepracowane w jakimkolwiek kraju Unii będą wliczane i brane pod uwagę przy wyliczaniu emerytury. Firmowe konto bankowe spółki. Spółka Ltd powinna posiadać konto w jednym z lokalnych banków. Konto bankowe społki Ltd powinno być zgłoszone w urzędach w momencie rejestracji spółki. Otwarcie konta firmowego dla spółki w jakimkolwiek banku nie stanowi żadnego problemu i potrzebne jedynie są dokumenty potwierdzające rejestrację i istnienie spółki. Likwidacja spółki. Fakt likwidacji spółki należy zgłosić do odpowiednich urzędów jak również należy przygotować końcowe rozliczenie spółki. Koszty prowadzenia obsługi księgowo-podatkowej spółki. Koszty usług księgowo-podatkowych mogą się znacznie wahać w zależności od rodzaju spółki, przedmiotu działalności, ilości dokumentów firmowych oraz zakresem usług księgowych. Na rejestracje spółki potrzebna będzie kwota około 100 funtów, a następnie

8 wszystko zależy od tego, jaki będzie zakres usług i jakie biuro księgowe wybierzemy do współpracy i prowadzenia naszych spraw. Jak dokonać wyboru biura księgowego? Dyrektor spółki odpowiada za rzetelność przygotowanych sprawozdań jak również ich terminowe złożenie w stosownych urzędach. Tak więc wybór odpowiedniego biura rachunkowego jest bardzo ważny, ponieważ niesie za sobą znaczne ryzyko. Przy wyborze biura należy sprawdzić nie tylko doświadczenie księgowych, ale przede wszystkim czy dane biuro posiada odpowiednie rejestracje, jest autoryzowane przez urząd skarbowy (HMRC) oraz czy posiada stosowne ubezpieczenie branżowe. Ważną rzeczą jest również sprawdzenie kwalifikacji księgowych i czy księgowy należy do jednego z instytutów księgowych w Wielkiej Brytanii, gdzie można go łatwo zweryfikować. Księgowy stowarzyszony w danym instytucie nie tylko odprowadza wysoką składkę, ale jest również zobligowany do przestrzegania kodeksu księgowych jak również raportowania wszelkich zabronionych prawem aktywności. Ważnym wyznacznikiem jest również cena. Istnieją biura, które mogą wydawać się tanie, ale później okazuje się że musimy płacić np za każdą rozmowę telefoniczną z księgowym. Każde biuro należy dokładnie sprawdzić w powyższych punktach, można też poprosić o referencje od klientów tego biura. Podsumowanie Tłumaczymy zawsze naszym klientom, że brytyjski system podatkowoubezpieczeniowy jest przyjazny i stabilny, a urząd skarbowy działa, aby pomagać firmom i podatnikom. Osoby, które stykały się w przeszłości z polskim urzędem skarbowym są pełne obaw i niestety często przykre doświadczenia z przeszłości w kontaktach z urzędem odciągają ich od realizacji świetnych pomysłów biznesowych. QA specjalizuje sie od wielu lat w kompleksowej pomocy przy otwieraniu i prowadzeniu wszystkich spraw podatkowo-księgowych spółek Ltd dbając o to, aby klient mógł skupić się na rozwoju firmy i realizacji swoich pomysłów. Zapraszamy serdecznie na pierwszą i niezobowiązującą konsultację!

Invest in Poland www.london.trade.gov.pl

Invest in Poland www.london.trade.gov.pl Szanowni Państwo, Z niezmierną radością przekazuję w Państwa ręce kolejne wydanie przewodnika dla polskiego przedsiębiorcy stworzonego przez Wydział Promocji Handlu I Inwestycji w Londynie. Jestem szczególnie

Bardziej szczegółowo

Zakładanie firmy. Przewodnik podatkowy

Zakładanie firmy. Przewodnik podatkowy Zakładanie firmy Czerwiec 2007 Misja Urzędu Skarbowego Służyć społeczeństwu poprzez sprawiedliwe i efektywne pobieranie podatków i opłat oraz poprzez sprawowanie kontroli nad importem i eksportem. Zakładanie

Bardziej szczegółowo

CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares)

CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares) CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares) PRZEWODNIK PRAWNOPODATKOWY wrzesień 2011 Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Budynek Focus, al. Armii Ludowej 26,

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W POLSCE

INWESTOWANIE W POLSCE T R I N I T Y T R U S T, F A C I L I T A T I O N & C L O S U R E WARSZAWA KRAKÓW INWESTOWANIE W POLSCE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WROCŁAW BUKARESZT SOFIA PRAGA Trinity Corporate Services Sp. z o.o. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po labiryncie na własny rachunek

Przewodnik po labiryncie na własny rachunek Przewodnik po labiryncie na własny rachunek Książka ta jest przeznaczona jedynie jako przykład i nie jest interpretacją wykładni prawnej każdego tematu zawartego w środku. Finansowane przez Departament

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny ABC Biznesu Jak założyć punkt przedszkolny Spis treści 2 1. Pomysł na firmę /3 1.1. Kim są odbiorcy i klienci punktu przedszkolnego /4 2. Cele i zasoby osobiste /4 3. Produkt/usługa /5 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz działalność?

Rozpoczynasz działalność? Rozpoczynasz działalność? Zapraszamy do naszego biura z chęcią odpowiemy na wszystkie nurtujące pytania, podpowiemy jak założyć działalność gospodarczą oraz jaką wybrać formę opodatkowania. Wszystkim którzy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Vademecum Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Lublin 2011 SPIS TREŚCI Nasze Biura:... 3 1. Idea Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości... 4 1.1 Wymagania formalne... 4 1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po europejskich rynkach pracy

Przewodnik po europejskich rynkach pracy Przewodnik po europejskich rynkach pracy Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2012 Wydawca: Agencja Wydawniczo-Reklamowa SAGITTARIUS 76-150 Darłowo, ul. Księżnej Anny 3b/8 tel./fax (+48

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Rejestracja obu spółek trwa do 5 dni roboczych!! Rachunki bankowe dla obu spółek można otworzyć w Polsce

Rejestracja obu spółek trwa do 5 dni roboczych!! Rachunki bankowe dla obu spółek można otworzyć w Polsce ADVICE & CONSULTING DEZI LTD Biuro rachunkowe obsługujące naszych Klientów, świadczy usługi z zakresu otwierania różnych form działalności i prowadzenia ich księgowości. W poniższych, wybranych pakietach

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo