Koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koszty prowadzenia działalności gospodarczej."

Transkrypt

1 Koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Katarzyna Andres Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Kraków,

2 Założenie działalności gospodarczej Jednoosobowa działalność gospodarcza Kolejne kroki przy zakładaniu działalności gospodarczej: 1. Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (gmina); 2. Otrzymanie numeru REGON (automatycznie); 3. Zgłoszenie w ZUS lub KRUS odpowiednich formularzy; 4. Zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym jako płatnik składek VAT (tylko jeśli będziemy od początku działalności opłacać VAT); 5. Wyrobienie pieczątki firmowej; 6. Otwarcie firmowego rachunku bankowego (nie ma obowiązku). 2/21

3 Założenie DG koszty wstępne Koszty: Krok 1 (wpis do EDG) bezpłatnie; Krok 2 (REGON) bezpłatnie; Krok 3 (ZUS/KRUS) bezpłatnie; Krok 4 (US-VAT) 170zł; Krok 5 (pieczątka) 50zł; Krok 6 (rachunek bankowy) 0zł. Obowiązek opłacania VAT-u: Firma musi opłacać VAT, gdy przychód przekroczy ok. 150tys. zł rocznie. Nie ma obowiązku płacenia VAT od razu, więc nie wykonujemy kroku 5. Koszty otwarcia jednoosobowej działalności gospodarczej: 50zł 3/21

4 Założenie DG Sp. z o.o. - koszty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wpis do rejestru przedsiębiorców zł Ogłoszenie o wpisie - 500zł Zawarcie umowy spółki (akt notarialny) - około 1000zł Rejestracja VAT - 170zł Koszty założenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością = ok. 3000zł Zatem decydujemy się na jednoosobową działalność gospodarczą. 4/21

5 Miesięczne wydatki na prowadzenie DG rachunek bankowy Stałym kosztem prowadzenia działalności gospodarczej opłacanie rachunku bakowego. Nie musimy go zakładać jednak niesie to pewne korzyści (np. comiesięczne opłaty do ZUS oraz US wykonuje się bezpłatnie). Jedną z najtańszych ofert prowadzenia rachunku bankowego dla firm posiada m-bank. Koszty: Karta 3,5zł/miesięcznie (przez pierwsze 6 mies. bezpłatnie); Przelewy do US i ZUS 0zł raz w miesiącu. Koszty prowadzenia rachunku bankowego: 0zł przez pierwsze 6 miesięcy 3,5zł w kolejnych miesiącach 5/21

6 Miesięczne wydatki prowadzenia DG - KRUS Jeśli przez co najmniej 3 lata przed rozpoczęciem prowadzenia działalności opłacany był KRUS (Kasa Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych), który może być opłacany przez osoby zamieszkałe bądź będące właścicielem gospodarstwa rolnego, to w chwili rozpoczęcia działalności można zdecydować się na dalsze płacenie KRUSu zamiast powszechnego ZUSu. Składki KRUS (dla gospodarstw rolnych poniżej 50ha): Składka wypadkowa, chorobowa, macierzyńska: 126zł/kw Składka emerytalno-rentowa: 219zł/kw*2 = 438zł/kw Suma kwartalnej składki KRUS: 564zł Co daje miesięcznie: 188zł 6/21

7 Miesięczne wydatki prowadzenia DG - KRUS UWAGA! Jeśli przedsiębiorca płaci KRUS, może bezpowrotnie stracić taką możliwość w momencie, gdy podatek, jaki zapłaci w ciągu danego roku kalendarzowego przekroczy kwotę około 2600zł. W takim przypadku przedsiębiorca przechodzi od razu na pełny ZUS. 7/21

8 Miesięczne wydatki na prowadzenie DG: ZUS Kolejnym stałym kosztem prowadzenia działalności gospodarczej są obowiązkowe składki ZUS. Składki ZUS dzielimy na pełną (tzw. ZUS wysoki) i preferencyjną (tzw. ZUS niski). Składkę preferencyjną przez pierwsze 2 lata prowadzenia DG mają prawo opłacać (zaczerpnięte ze strony Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które: 1.nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności; 2.nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. 8/21

9 Miesięczne wydatki na prowadzenie DG: ZUS Wysokości składek ZUS: Ubezpieczenie społeczne (bez/z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) ZUS pełny 547,99/ 597,37 ZUS preferencyjny 113,05/123,24 Ubezpieczenie zdrowotne 243,39 243,39 Fundusz pracy 49,38 brak SUMA (z dobrowolnym zdrowotnym) 890,16 366,63 Powyższe kwoty wyrażone są w zł/miesiąc. 9/21

10 Miesięczne wydatki na prowadzenie DG: ZUS Osoby, które poza prowadzeniem DG są także zatrudnione na umowę o pracę, co jest jednoznaczne z tym, że ich pracodawca odprowadza składki ZUS, opłacają w ramach prowadzonej działalności gospodarczej tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która zarówno dla ZUSu pełnego jak i preferencyjnego wynosi: 243,39zł/mies 10/21

11 Składki ZUS i KRUS a podatki Przepisy pozwalają na wprowadzenie w koszty działalności gospodarczej lub odpisanie od podatku części składek ZUS. Jako koszty prowadzenia działalności gospodarczej traktujemy składkę społeczną (dla ZUSu pełnego: 597,37zł, natomiast dla preferencyjnego: 123,24zł). Te koszty można odpisać tylko w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych. Ryczałt na to nie pozwala Od podatku odpisujemy składkę zdrowotną, jednak nie w całości a 7,75% podstawy. Opłacone przez nas 243,39zł to 9% podstawy, więc odpisać można 209,56zł. Jeśli nie zapłacimy podatku, nie możemy tego odpisać! Przepisy nie przewidują wprowadzenia w koszty ani odpisania składek KRUS! 11/21

12 Wybór opodatkowania. Ryczałt. Poza obowiązkowymi składkami ZUS lub KRUS, każda osboa prowadząca DG ma obowiązek odprowadzać podatek dochodowy. Można to robić w formie ryczałtu lub na zasadach ogólnych. Ryczałt dla działalności wytwórcza (produkcyjnej) wynosi: 5,5%. Ryczałt płaci się od przychodu, co w praktyce oznacza, że opłaca się na niego zdecydować tylko wtedy, gdy wiem, że nasz dochód będzie stanowił więcej niż kwota wolna od podatku i będzie on stosunkowo duży. Na ryczałcie można stracić. 12/21

13 Rozliczenie podatku na zasadach ogólnych. Zasady ogólne są mniej ryzykowne od ryczałtu, gdy nie wiemy jak dużo będziemy zarabiać albo nawet bardziej opłacalne, jeśli wiemy, że będziemy zarabiać niewiele. Kwota dochodu wolnego od podatku to w roku 2011: 3091zł. Dopiero jeśli nasz dochód przekroczy tę kwotę odprowadza się podatek dochodowy wg odpowiednich stawek. Dochód Sposób obliczania kwoty podatku Od 3091zł do 85528zł Powyżej 85528zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02zł 14839,02zł plus 32% nadwyżki ponad 85528,00zł 13/21

14 Wybór sposobu opodatkowania Dwa poprzednie slajdy można podsumować w następujący sposób: 1. Jeśli wiemy, że nasz dochód będzie duży, a chcemy zminimalizować kwotę zapłaconego podatku, wybieramy ryczałt. 2. Jeśli wiemy że dochód będzie niewielki lub nie chcemy ryzykować, wybieramy opodatkowanie na zasadach ogólnych. Podczas gdy na ryczałcie można stracić, nie tracimy w przypadku zasad ogólnych ponieważ, jeśli nie zarabiamy wystarczająco dużo, nie płacimy podatku! Zatem wybieramy opodatkowanie na zasadach ogólnych. 14/21

15 Koszty prowadzenia księgowości Zakładając, że chcemy zaoszczędzić i nie przekazujemy prowadzenia księgowości w ręce biura rachunkowego, natomiast robimy to sami, koszt prowadzenia księgowości wynosi: 0zł 15/21

16 Podsumowanie wydatków stałych w skali roku. Pierwsze pół roku. Dla podsumowania kosztów stałych w skali roku zakładamy, że dopiero rozpoczynamy prowadzenie działalności gospodarczej. Wydatki pierwszego półrocza przedstawiają się w poniższej tabeli. ZUS preferencyjny KRUS ZUS dla pracownika na umowę o pracę Miesięcznie 366, ,39 Konto firmowe Przez okres pierwszego roku 366,63*6-123,24*5= 2199,78zł 188zł*6 = 1128zł 243,39*6= 1460,34zł 16/21

17 Podsumowanie wydatków stałych w skali roku. Pierwszy rok. Wydatków pierwszego roku przedstawiają się w poniższej tabeli. Koszty z pierwszego półrocza ZUS preferencyjny KRUS ZUS dla pracownika na umowę o pracę 2199,78zł 1128zł 1460,34zł Miesięcznie 366, ,39 Konto firmowe 3,5 3,5 3,5 Przez okres pierwszego roku 2199, ,63*6+3,5* 6=4420,56zł *6+3,5*6= 2277zł 1460, ,39*6+3,5* 6=2941,68zł 17/21

18 Podsumowanie wydatków stałych w skali roku. Pierwsze dwa lata. Wydatki pierwszych dwóch lat przedstawiają się w poniższej tabeli. Koszty z pierwszego roku ZUS preferencyjny KRUS ZUS dla pracownika na umowę o pracę 4420,56zł 2277zł 2941,68zł Miesięcznie 366, ,39 Konto firmowe 3,5 3,5 3,5 Przez okres pierwszego roku 4420, ,63*12+3,5 *12=8855,12zł *12+3,5*12 =4575zł 2941, ,39*12+3,5 *12=5904,36zł 18/21

19 Podsumowanie wydatków stałych w skali roku. Kolejne lata. Wydatki w kolejnych latach przedstawiają się w poniższej tabeli. Koszty z pierwszych dwóch lat Miesięcznie w każdym kolejnym roku ZUS KRUS ZUS dla pracownika na umowę o pracę 8855,12zł 4575zł 5904,36zł 890,16 +3,5= 844, ,5= 191,50 243,39+3,5= 246,89 Po 5 latach 41026,88zł 11469zł 14792,4zł Po 10 latach 91682,48zł 22959zł 29605,80zł Zakładamy, że stawki ZUS i KRUS są stałe! 19/21

20 Wnioski 1. Ufff 2. W przypadku obliczania minimalnych wydatków prowadzenia DG nie brane były pod uwagę możliwości odliczenia: a) doliczenie do kosztów DG części ZUSu zostało pominięte, ponieważ tak czy inaczej trzeba pełną kwotę zapłacić b) odliczenie od podatku zostało pominięte, ponieważ aby go dokonać należy najpierw zapłacić jakikolwiek podatek 3. Najbardziej opłaca się być płatnikiem KRUS, jednak nie każdy może sobie na to pozwolić (jedynie rolnicy opłacający składki min. 3 lata przed rozpoczęciem prowadzenia DG) 4. W drugiej kolejności, najbardziej korzystne jest bycie zatrudnionym na umowę o pracę i opłacanie samej stawki zdrowotnej a i to w ciągu 10 lat generuje prawie 30tys zł kosztów. 20/21

21 Źródła z dnia z dnia z dnia z dnia /21

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy pamiętać o obowiązku wyboru formy opodatkowania zakładanej firmy. Musimy zdecydować się na jedną z czterech

Bardziej szczegółowo

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia 1 Podatki, wybór formy O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania (Stan prawny na dzień 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ ŹRÓDŁA PRAWA ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) zwana ustawą o sus, ustawa

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ZAKŁADANIE ADANIE DZIAŁALNO ALNOŚCI GOSPODARCZEJ 15 maja 2014 ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 Katarzyna Glanc 1. Etapy rejestracji 2. Opodatkowanie działalności

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Nasz serwis 2015 www.svagw.at Prosimy odwiedzić nas na Facebook

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej październik 2013r. Wstęp Nasze spotkanie ma celu przybliżenie Państwu podstawowych informacji związanych z czynnościami,

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, na Słowacji, w Czechach ROZPOCZYNAM PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W POLSCE Działalność gospodarcza to zgodnie z ustawą o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne dotyczące agroturystyki

Uwarunkowania prawne dotyczące agroturystyki Uwarunkowania prawne dotyczące agroturystyki Znajomość przepisów ma szczególne znaczenie przy wszelkich zobowiązaniach podatkowych, ubieganiu się środki pomocowe lub kredyty preferencyjne, a także w formułowaniu

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Dać radę w Polsce broszura informacyjna dla cudzoziemców Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska,

Bardziej szczegółowo

Magdalena Romańska-Ściseł

Magdalena Romańska-Ściseł SEMINARIUM: ZMIANY W PRAWIE PRACY I SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W KONTEKŚCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE RZESZÓW, 08.10.2014 R. Magdalena

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

Praca na czas określony

Praca na czas określony Praca na czas określony Umowa o pracę na czas nieokreślony to najbardziej kosztowna i mało elastyczna forma zatrudnienia. Tak postrzegają tego rodzaju umowy nie tylko pracodawcy, ale coraz częściej - pracownicy.

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Janusz Turakiewicz Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 1. Wprowadzenie. Danina publiczna, jaką są składki na ubezpieczenia społeczne, uznawana jest powszechnie za jeden z podstawowych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik. Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Skład i druk: Biuro Poligrafii ZUS w

Bardziej szczegółowo