REJESTRACJA FIRM W WIELKIEJ BRYTANII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REJESTRACJA FIRM W WIELKIEJ BRYTANII"

Transkrypt

1 Kiedy zaczniesz lub jeśli już prowadzisz działalność w Polsce i co miesiąc oddajesz znaczną część swoich pieniędzy do ZUS-u, ta oferta jest właśnie dla Ciebie! Szanowni Państwo, Oferujemy usługi z zakresu rejestracji spółek LTD w Wielkiej Brytanii, rejestracji pozyskania brytyjskiej emerytury. REJESTRACJA FIRM W WIELKIEJ BRYTANII Nasza firma prowadzi usługi w zakresie rejestracji firmy w UK, przeniesienia działalności gospodarczej z Polski do UK, otwierania oddziałów firmy Polskiej w Anglii lub oddziałów firmy Angielskiej w Polsce. Do zalet prowadzenia działalności w UK należą: ü niskie koszty obsługi przedsiębiorstwa, ü mniejsze ryzyko kontroli podatkowych, ü dużo większe możliwości odliczeń podatkowych, ü anonimowość, ü łatwiejsze prowadzenie spraw księgowych, VAT, prowadzenia księgowości, zgłoszenia do ubezpieczeń oraz https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/148e2848ad42f93f 1/6

2 ü pełne wyrejestrowanie z ZUS i mniejsze koszty związane z ZUS w UK, ü kwota wolna od podatku dla osoby fizycznej wynosi ok PLN, ü bardzo prosto wygenerować dodatkowe koszty dla firmy pozwalające na dodatkową optymalizację podatku z zysku firmy. Przeniesienie działalności do Wielkiej Brytanii szczególnie polecane jest firmom doradczym, consultingowym, marketingowym, sklepom internetowym oraz tym prowadzącym usługi niematerialne. EMERYTURA Z WIELKIEJ BRYTANII Dla uzyskania angielskiej emerytury niezbędne jest spełnienie pewnych warunków: ü posiadanie zatrudnienia w Wielkiej Brytanii, ü gromadzenie dokumentów potwierdzających zatrudnienie (np. świadectwa pracy, paski wynagrodzeń czy zeznania podatkowe), ü opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne. Po każdym roku składkowym na ternie UK przedsiębiorca już nabywa prawa do najniższej emerytury! Natomiast przy pełnym okresie składkowym uzyskuje emeryturę trzykrotnie wyższą niż w Polsce, w tym samym okresie składkowym. Pamiętajmy, iż lata przepracowane w Unii Europejskiej możemy łączyć. SPRZEDAŻ USŁUG I TOWARÓW Z BRYTYJSKIEJ FIRMY Do zalet prowadzenia sprzedaży przez internet z UK należy przede wszystkim to, że: ü odpowiedzialność finansowa spoczywa na spółce brytyjskiej, ü nie narażamy naszego majątku osobistego jak przy prowadzonej działalności w Polsce, ü zyskujemy wszystkie prawa do korzystania z kwot wolnych od podatku, ü zwiększamy prestiż i zaufanie działając jako Spółka Brytyjska, ü zyskujemy łatwość sprzedaży usług i towaru na cały świat, ü kasa fiskalna nie jest wymagana, ü nie zamrażamy podatku VAT jak w Polsce. UBEZPIECZENIA Ważne dla przedsiębiorców oraz osób prywatnych podróżujących po krajach Unii Europejskiej są sprawy dotyczące ubezpieczeń. Nasi specjaliści z zakresu ubezpieczeń oferują Państwu doradztwo w zakresie udzielania informacji o tym: ü Czy przedsiębiorca lub jego pracownik ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego w Wielkiej Brytanii i świadczeń medycznych, https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/148e2848ad42f93f 2/6

3 ü Czy członkowie najbliższej rodziny zamieszkujący w kraju unijnym mogą być zgłoszeni do ubezpieczenia, ü Czy przedsiębiorca lub jego pracownik mieszkający i pracujące w kraju UE, przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii (np. turystycznie) jest uprawniony do świadczeń medycznych, ü Czy przedsiębiorca lub jego pracownik jest uprawniony do skorzystania z bezpłatnej pomocy medycznej w krajach UE. OFERUJEMY üw 100% legalne i zweryfikowane prawne rozwiązanie optymalizacji kosztów biznesowych dla firm oparte na programie optymalizacji kosztów, üpełne wsparcie twojego biznesu, üdostęp do bazy systemu online gdzie można sprawdzać bieżące informacje dotyczące swoich danych wraz z możliwością ich zmiany oraz sprawdzenia płatności, üpełną ochronę i bezpieczeństwo stosowanych metod optymalizacji kosztów biznesowych, üjeśli prowadzisz firmę i nie masz zatrudnienia na umowę o pracę w Polsce to oferujemy Ci przeniesienie składek ZUS do Wielkiej Brytanii, üoptymalizacja ZUS polega na opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w innym kraju Unii Europejskiej, üopłacenie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, dającego możliwość korzystania z usług medycznych prywatnej służby zdrowia w Polsce o ile przedsiębiorca zamówi niniejszą usługę üwyłączenie zarówno z ubezpieczenia społecznego jak też z ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS (przedsiębiorca wówczas nie podlega pod ubezpieczenie ZUS), üze względu na niepodleganie pod ubezpieczenie w polskim ZUS brak możliwości jakiejkolwiek kontroli ze strony ZUS naszego Klienta i prób podważania zastosowanego rozwiązania, üpełną ochronę ubezpieczeniową obowiązującą w całej Unii Europejskiej dla Pracownika zatrudnionego na umowie o pracę oraz członków jego rodziny 100% świadczenia zdrowotne jak dotychczas z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego jako przedsiębiorca, übrak obowiązku wykupywania polis i innych produktów finansowych zaciągając w ten sposób długoterminowe zobowiązania finansowe, übrak konieczności natychmiastowego wyjazdu za granicę celem załatwienia formalności i ponoszenia związanych z tym dodatkowych kosztów finansowych, https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/148e2848ad42f93f 3/6

4 üciągłość ubezpieczenia liczonego do gwarantowanej emerytury według przepisów unijnych, ümożliwa obsługa prawna w ramach wykupionego abonamentu, ügwarantowana roczna optymalizacja składek ZUS na poziomie minimum zł rocznie, üuniknięcie podwójnego opodatkowania w związku ze stosowanym rozwiązaniem. NIE WYMAGAMY Wymuszonego zakupu polis ubezpieczeniowych i innych produktów finansowych. Natychmiastowego wyjazdu poza granice kraju w celu dopełnienia formalności. Informacje dodatkowe dotyczące oferty Do 30-tu faktur lub rachunków miesięcznie. Oferta założenia i obsługi Spółki Ltd. w Wielkiej Brytanii Jeżeli Spółka Ltd przekazuje większą liczbę dokumentów, dodatkowo pobieramy 0,50 za dokument. Abonament należy obowiązkowo opłacać do każdego 10-tego dnia miesiąca. Wyrobienie Europejskiej karty ubezpieczeniowej EHIC. Jeżeli klient posiada numer ubezpieczenia NIN. Klient raz w miesiącu otrzymuje fakturę po dokonaniu opłaty, na kwotę uzgodnioną w umowie. Założenie konta w banku Angielskim 0 zł - przy tym asystujemy jako tłumacz. Konto 18 m/c bezpłatne. Nie możemy działać w późniejszym etapie w banku na rzecz klienta. Klient, jako Dyrektor spółki Ltd pod koniec roku otrzymuje dokumenty potwierdzające opłacanie składek (PAYSLIP) oraz druk rozliczenia rocznego P60 lub P45 jeżeli odchodzi w trakcie roku podatkowego. Istnieje możliwość założenia konta w polskich bankach, lecz nie we wszystkich. W tych których jest taka możliwość zazwyczaj potrzebne są dokumenty tzw. Apostille Dokument potwierdzający oryginalność dokumentów zarejestrowanej Spółki, potwierdzony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Wielkiej Brytanii. Czas oczekiwania na dokument: około 2 tygodnie. Koszty: 150,00 funtów Apostille, 400,00 zł Tłumaczenie przysięgłe. Wyrejestrowanie Spółki następuje jedynie po uregulowaniu wszelkich płatności oraz podpisaniu oryginałów dokumentów, otrzymanych po około 2 tygodniach od wcześniejszego zgłoszenia wyrejestrowania. Zamknięcie Spółki trwa do 3 miesięcy i kosztuje 50 funtów. Rejestracja na NIN jest wliczona w abonament - N.I.N. jest to numer ubezpieczenia, którego posiadanie umożliwia prawidłowe odprowadzanie przez pracodawcę podatków, składki emerytalnej i zdrowotnej. Europejska Karta Ubezpieczeniowa EHIC: https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/148e2848ad42f93f 4/6

5 Każdy klient otrzymuje po około 4 tygodniach Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (odpowiednik polskiej karty EKUZ) Upoważnia ona do bezpłatnego lub częściowo refundowanego korzystania z usług medycznych podczas nagłych kwalifikowanych zdarzeń zagrażających życiu bądź zdrowiu. Sprawozdawczość : Spółka musi przekazywać do odpowiednich urzędów szereg dokumentów. Przede wszystkim dyrektorzy spółki muszą pamiętać o corocznym wysyłaniu do Companies House raportu rocznego (Annual Return) oraz sprawozdania finansowego (Annual Accounts). Do urzędu podatkowego musi być corocznie wysyłane rozliczenie podatkowe spółki (Corporation Tax Return) wraz z załączonym sprawozdaniem finansowym. Jeśli spółka ma pracowników (nawet jeśli tylko dyrektora) musi co roku wysyłać także rozliczenie pracodawcy (Employer's Annual Return). Cechy charakterystyczne Spółki Ltd. :Oferta założenia Spółki Limited w Wielkiej Brytanii W przeciwieństwie do zarejestrowanej działalności gospodarczej prowadzonej przez jedną osobę (sole trader) oraz spółki cywilnej (partnership), Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną, odrębną od swoich właścicieli. Oznacza to między innymi, że spółka prawnie jest oddzielona od swoich właścicieli, którzy są formalnie posiadaczami udziałów w spółce. Praktycznym efektem tej cechy jest fakt, że zmiana właściciela (właścicieli) lub jego (ich) śmierć nie wpływa na fakt istnienia spółki i jej podmiotowość prawną, a jedynie na własność jej udziałów. Spółka może przestać istnieć jedynie wówczas gdy zostaje formalnie zlikwidowana lub rozwiązana. Odrębna podmiotowość prawna oznacza także, że należności i zobowiązania spółki są niezależne od jej właścicieli i pozostają należnościami i zobowiązaniami spółki nawet w przypadku całkowitej wymiany właścicieli spółki. Udziały w spółce mogą być dowolnie sprzedawane lub przekazywane. Drugą cechą charakterystyczną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest właśnie ograniczona odpowiedzialność (limited liability). Oznacza to, że właściciele spółki nie odpowiadają osobiście za jej zobowiązania, nie licząc sumy zainwestowanej w udziały spółki. W efekcie spółka z.o. o. stanowi doskonałe zabezpieczenie właściciela (właścicieli) biznesu, którzy prowadząc działalność gospodarczą (w normalnych okolicznościach) nie narażają majątku własnego i swojej rodziny. Prawo angielskie nie narzuca rygoru, co do wielkości wniesienia kapitału Spółki Ltd. W momencie rejestracji firmy co najmniej jeden udział musi zostać przyznany w wysokości 1 funta. W akcie założycielskim należy wskazać wszystkich akcjonariuszy oraz przyznane im akcje. Akcjonariuszem może być osoba prawna. W momencie rejestracji firmy należy wskazać dyrektora firmy. Dyrektorem może być inna firma lub też osoba prywatna. W każdej firmie musi być przynajmniej jeden dyrektor. Jeżeli firma posiada przynajmniej dwóch dyrektorów jeden z nich może pełnić rolę sekretarza. Aby zarejestrować firmę należy wskazać adres siedziby firmy. Jest to adres pod który przesyłana jest ważna korespondencja z Companies House i HM Revenue and Customs. Korespondencja ta mus być na bieżąco sprawdzana, bowiem są to z reguły przypomnienia o wymaganych zwrotach. Istnieje możliwość zmiany roku podatkowego. Na koniec roku podatkowego firma zobowiązana jest do rozliczenia podatkowego w HM Revenue and Customs oraz do złożenia sprawozdań finansowych i raportu rocznego do Companies House. KONTAKT W celu skorzystania z naszych usług prosimy o kontakt, umówimy Cię na rozmowę z naszym konsultantem, który pomoże dobrać właściwe rozwiązanie. Chcesz optymalizować koszty w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/148e2848ad42f93f 5/6

6 Tel https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/148e2848ad42f93f 6/6

ZAŁOŻENIE FIRMY W ANGLII SZANSĄ DLA POLAKÓW

ZAŁOŻENIE FIRMY W ANGLII SZANSĄ DLA POLAKÓW ZAŁOŻENIE FIRMY W ANGLII SZANSĄ DLA POLAKÓW Jeśli dotąd nie odnalazłeś własnego sposobu na godziwe życie - Zostao przedsiębiorcą! Dla części z przedsiębiorców własna firma bywa koniecznością, ale dla zdecydowanej

Bardziej szczegółowo

Invest in Poland www.london.trade.gov.pl

Invest in Poland www.london.trade.gov.pl Szanowni Państwo, Z niezmierną radością przekazuję w Państwa ręce kolejne wydanie przewodnika dla polskiego przedsiębiorcy stworzonego przez Wydział Promocji Handlu I Inwestycji w Londynie. Jestem szczególnie

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja składek ZUS

Optymalizacja składek ZUS Optymalizacja składek ZUS (oszczędność minimalna 4110 zł rocznie) Fundamentem Programu jest idea oparta na wstępnych założeniach Programu Wsparcia Przedsiębiorstw. Dzięki atrakcyjnym modyfikacjom oraz

Bardziej szczegółowo

Rejestracja obu spółek trwa do 5 dni roboczych!! Rachunki bankowe dla obu spółek można otworzyć w Polsce

Rejestracja obu spółek trwa do 5 dni roboczych!! Rachunki bankowe dla obu spółek można otworzyć w Polsce ADVICE & CONSULTING DEZI LTD Biuro rachunkowe obsługujące naszych Klientów, świadczy usługi z zakresu otwierania różnych form działalności i prowadzenia ich księgowości. W poniższych, wybranych pakietach

Bardziej szczegółowo

QUINTUS ACCOUNTING LTD

QUINTUS ACCOUNTING LTD SPÓŁKA LTD (LIMITED) PODATKI, UBEZPIECZENIE I WAŻNE INFORMACJE Ogólne informacje Każda osoba może założyć spółkę Ltd jako formę prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Spółka Ltd musi być zarejstrowana

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja, dostarczona przez LIBER-PROJECT IV LTD

Darmowa publikacja, dostarczona przez LIBER-PROJECT IV LTD str. 2 Darmowa publikacja, dostarczona przez LIBER-PROJECT IV LTD Niniejsza publikacja może być kopiowana oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są

Bardziej szczegółowo

CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares)

CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares) CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares) PRZEWODNIK PRAWNOPODATKOWY wrzesień 2011 Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Budynek Focus, al. Armii Ludowej 26,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 Spis treści I. Pomysł na biznes 3 II. Indywidualna działalność gospodarcza 5 III. Wspólna działalność gospodarcza 13 IV. Pozyskiwanie środków na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENT NA RYNKU PRACY - FAQ

ABSOLWENT NA RYNKU PRACY - FAQ ABSOLWENT NA RYNKU PRACY - FAQ 1. Jestem zatrudniony na podstawie umowy o dzieło / umowy zlecenia. Czy obowiązują mnie i zamawiającego dzieło / zleceniodawcę przepisy Kodeksu pracy? Nie, umowa o pracę,

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji.

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji. Twoje marzenie to pierwszy krok do przyszłych pomysłów, w tym również pomysłów na prowadzenie działalności gospodarczej. Bycie przedsiębiorcą to umiejętność dostrzegania możliwości i przekształcania ich

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Vademecum Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Lublin 2011 SPIS TREŚCI Nasze Biura:... 3 1. Idea Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości... 4 1.1 Wymagania formalne... 4 1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W POLSCE

INWESTOWANIE W POLSCE T R I N I T Y T R U S T, F A C I L I T A T I O N & C L O S U R E WARSZAWA KRAKÓW INWESTOWANIE W POLSCE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WROCŁAW BUKARESZT SOFIA PRAGA Trinity Corporate Services Sp. z o.o. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych

Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych Rozpoczęcie działalności gospodarczej procedury związane z zakładaniem firmy, obowiązki przedsiębiorcy, podstawowe przepisy prawa czyli od czego zacząć

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU do własnej firmy

KROK PO KROKU do własnej firmy KROK PO KROKU do własnej firmy Aspekty formalno-prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie działalności gospodarczej (finansowe i pozafinansowe) na przykładzie Poznania. Karolina

Bardziej szczegółowo

Cz. 1. Informacja dla kandydata do podjecia pracy za pośrednictwem agencji pośrednictwa pracy JobSupply Polska Sp. z o.o.

Cz. 1. Informacja dla kandydata do podjecia pracy za pośrednictwem agencji pośrednictwa pracy JobSupply Polska Sp. z o.o. Zalacznik do umowy przedwstępnej Cz. 1 informacja dla kandydata na pracownika dotycząca minimalnych stawek wynagrodzenia oraz świadczeń socjalnych i zasad opodatkowania przygotowana w oparciu o przepisy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI O ROZLICZENIA W E-HANDLU BANFI GROUP ODPOWIADA NA 34 PYTANIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ KAŻDEMU E-SPRZEDAWCY

PYTANIA I ODPOWIEDZI O ROZLICZENIA W E-HANDLU BANFI GROUP ODPOWIADA NA 34 PYTANIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ KAŻDEMU E-SPRZEDAWCY PYTANIA I ODPOWIEDZI O ROZLICZENIA W E-HANDLU BANFI GROUP ODPOWIADA NA 34 PYTANIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ KAŻDEMU E-SPRZEDAWCY ED YCJA PIER WSZA - PAŹDZI ERNI K 2014 W lutym 2015 roku minie dekada od kiedy

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Szanowni Czytelnicy! W NUMERZE:

Szanowni Czytelnicy! W NUMERZE: Szanowni Czytelnicy! Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer najnowszego projektu Polish Connection oraz Norwegian Accounting AS- dwumiesięcznik dla polskiego przedsiębiorcy i pracownika w Norwegii. W bieżącym,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo