Prawo Prywatne Międzynarodowe Ćwiczenia 2013/2014 mgr Marta Ostrowska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawo Prywatne Międzynarodowe Ćwiczenia 2013/2014 mgr Marta Ostrowska"

Transkrypt

1 1 Mateusz Popiel Prawo Prywatne Międzynarodowe Ćwiczenia 2013/2014 mgr Marta Ostrowska PPM. Ćwiczenia 2 ( ) Pazdan od 2012, ale jest już nowe wydanie wyd. 15. PPPM sensu stricte to co napisał Pazdan PPM sensu largo merytoryczne normy PPM, jak np. normy MPH, Konwencja Wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów. Konwencja Wspólnoty europejskie rozporządzenia regulujące bezpośrednio daną dziedzinę prawa. Bruksela 1 czysta kalka z angielskiego. Prof. uważa, że nie jest to zgodne z regułami języka polskiego bo u nas się nie nazywa Rzym 1, czy Genewa 1, a Konwencja Genewska. Na egzaminie lepiej pisać Rozporządzenie Rzymskie pierwsze, czy Rozporządzenie rzymskie drugie. Konwencja brukselska. Powstawała wtedy dopiero UE. Obowiązuje drugie z kolei rozporządzenie 2201/203 z 27 listopada 2003 (Bruksela IIA Brukselskie drugie A) dot. jurysdykcji uznawania, wykonywania orzeczeń ws. małżeńskich i niektórych rodzicielskich. 1347/2000 (Bruksela II) /203 (Bruksela IIA) regulacja na tym poziomie jurysdykcje dla państw członkowskich. Bruksela IIA zastąpiło Bruksela II (II już nie obowiązuje) rok program Haski program działań legislacyjnych. Rzym I (593/2008 z o prawie właściwym dla zobowiązań umownych) 2007 r. 806/2007 Rzym II. Rzym I był po Rzym II, ale pracy trwały o wiele dłużej. ale obowiązują równolegle bo mają różne zakresy. Rzym 1 zobowiązania umowne (księga zobowiązań bez deliktów). Rzym 2 zobowiązania pozaumowne (delikty, ochrona środowiska, naruszenie praw autorskich). Rozpisane poszczególne sytuacje występujące w prawie cywilnym. Konwencja Haska uprowadzenie dziecka za granicę. Konwencja dot. rozrządzeń testamentowych. PPM niema dobrych odpowiedzi. Nawet jeżeli padnie pytanie gdzie nie macie pojęcia, ale pojawia się kwestia którą znamy piszcie. Najgorzej oddać pustą kartkę. Rozporządzenie 805/2004 ws utworzenia europejskiego tytułu egzekucyjnego dla roszczeń spornych. Stworzono pewne zaświadczenie procedura podobna do nakaz zapłaty. Rozporządzenie 4/2000 z oraz współpracy ws zobowiązań alimentacyjnych. Do tej pory mówiliśmy o rozdzielnym systemie.

2 2 Mateusz Popiel Prawo dot. testamentów. Rozporządzenia unijne mają charakter uniwersalny. PPM. Ćwiczenia 3 ( ) Prawo krajowe: kpc (cz. IV), ustawa z r. Prawo prywatne międzynarodowe Dania, Wielka Brytania, Irlandia? Normy Normy jurysdykcyjne sąd którego państwa właściwy Normy kolizyjne prawo właściwe Prawo UE Bruksela I, Bruksela IA (1215/2012 z ) Bruksela II wartość historyczna Bruksela IIA (2201/2003) Rzym I (593/2008), Rzym II (864/2007) wypiera w zakresie zobowiązań umownych ustawę PPM Konwencje Zwyczaj Spadki 650/2012 z r. Alimenty 4/2009 Bruksela I Sprawy cywilne i handlowe Rozporządzenie, które stosujemy do różnych systemów prawnych Wyłączane sprawy z: małżeństwa, prawo spadkowe, stan cywilny, przedstawicielstwo uregulowane są głównie zobowiązania. Wyłączone także ubezpieczenia społeczne, sądownictwo polubowne Dania nie weszła we współpracę w sprawie ujednolicania norm. Wielka Brytania i Irlandia prawo opcji, co znaczy, że mogą wyłączyć (przy Bruksela I weszły). Art. 2 przepisy ogólne sądem właściwym jurysdykcyjnie sąd miejsca zamieszkania (actor sequitur forum rei) Łącznik obywatelstwa prostsze do stwierdzenia. Art. 59 przepisy ogólne dot. tego, jakie prawo będzie rozstrzygało miejsce zamieszkania. Każdy sąd stosuje swoje prawo (polski polskie). Przy wielorakim obywatelstwie sądy polskie polskie prawo. Art. 60 osoby prawne w rozporządzeniu wskazane tam, gdzie jest jej statutowa siedziba.

3 3 Mateusz Popiel Pojęcie kwalifikacji w PPM jak należy normy wykładać. Art. 25 sąd stwierdza z urzędu brak jurysdykcji elementy w pozwie nie zawsze będą wystarczające do stwierdzenia tego. Art. 22 (EGZ) wymienienie jurysdykcji wyłącznej. Sąd je bada. Nieruchomości miejsce położenia rejestry, wyrok dotyczący nieruchomości nie pozostaje w próżni, bo zawsze zostaje gdzieś wpisany. Art. 1103^8 kpc Konsekwencja wpisy do rejestrów Sąd może zbadać, czy nie zachodzi jurysdykcja wyłączna Art. 24 jeżeli pozwany wda się, to już sąd jest właściwy wtedy. Zasada ciągłości jurysdykcji jeżeli sąd raz ją nabędzie, to ma ją na wsieh da. Trzy grupy umów: A) z konsumentami B) o pracę C) ubezpieczenia ochrona słabszej strony obrotu. Bruksela I^ - art ^8 kpc W ramach Brukseli I problemowo, bez kpc Art. 27 zawisłość sprawy. PPM. Ćwiczenia 5 ( ) Kazus 1 Kasia i Marek poznali się w Londynie, gdzie pracowali. Oboje są obywatelami polskimi. Po roku znajomości Kasia urodziła Julkę. Po urodzeniu dziecka nie pracowała, rodzinę utrzymywał Marek. Taka sytuacja zaczęła mu przeszkadzać. Kasia nie chciała wrócić do pracy, tłumacząc, że zarobki Marka i zasiłki wystarczą im, a ona najlepiej zajmie się małą. Awantury zaczęły się powtarzać. Kasia nie widząc możliwości porozumienia się z mężem, spakowała swoje i córki i wyjechała wraz z Julką do Polski. Marek dowiedział się o tym po kilku dniach, kiedy wrócił z wyjazdu integracyjnego organizowanego przez pracodawcę. Co ma zrobić Marek? Konwencja o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka. Art. 6 komórka Ministerstwa Sprawiedliwości (organ centralny) Art. 3 pkt. a i pkt. b Prawo do opieki może wynikać z mocy samego prawa Pozbawienie faktycznej możliwości opieki Marek ma złożyć wniosek art. 8. Gdy Marek nie złoży wniosku art. 13 może być to uznane za dorozumianą zgodę na uprowadzenie. Okres czasu, kiedy takie postępowanie może się toczyć 1 rok bo po

4 4 Mateusz Popiel dłuższym okresie dziecko się adaptuje w nowym środowisku albo wraca natychmiast, albo wcale. Kazus 2 To samo tylko modyfikujemy Kasia i Marek są małżeństwem. Ślub odbył się w Polsce, ale po nim małżonkowie zaraz wrócili do Wielkiej Brytanii, gdzie doszło do konfliktu. Kasia zaraz po przyjeździe do kraju złożyła pozew rozwodowy w Polsce. Co zrobi sąd? Bruksela IIA art. 3 Czy pozew w Wielkiej Brytanii coś zmienia? Marek ma prawo złożyć pozew (Kazus 3. To samo z tą modyfikacją, że Marek złożył pozew o rozwód w Wielkiej Brytanii. Jak ma się zachować sąd? ). Pozew rozwodowy przed sądem polskim. W lepszej sytuacji jest Marek, bo zawsze ma więcej opcji. A co, gdybyśmy oceniali samą władzę rodzicielską czy to nam wpłynie na jurysdykcję? Bruksela IIA Miejsce, w którym dziecko zamieszkuje to Polska. Art. 10 córka została uprowadzona w Wielkiej Brytanii prawo brytyjskie (forum shopping) Art. 10 fikcyjna jurysdykcja jurysdykcja, która by istniała, gdyby nie doszło do uprowadzenia Kasia musi się liczyć, że sąd brytyjski poprowadzi to postępowanie. Podobny kazus na egzaminie będzie się charakteryzował pewnym stopniem ogólności. Kazus 4 Wracamy do stanu opisanego w kazusie 1. Adwokat Kasi zażądał: - przedstawienia uwierzytelnionego orzeczenia rozstrzygającego władzę rodzicielską nad dzieckiem; - z uwagi na wysokie koszty procesu wniósł o wyznaczenie kaucji aktorycznej, którą ma złożyć Marek. Co ma zrobić sąd? Konwencja z 1980 r. rozdział V postanowienia ogólne. Art. 23 i 24 Konwencji nie wymaga się formalizmu, nie wymaga się tłumaczeń. Konwencja Haska nt legalizacji dokumentów. Wspólna dla wszystkich państw klauzula apostille owa mając dokument z USA nikt się nie zapyta, czy forma jest ok. w ramach Konwencji haskich jest zniesiony wymóg legalizacji Art kpc kaucja aktoryczna Art. 22 nie można stosować kaucji aktorycznej adwokat Kasi niesłusznie zniesiono, aby nie blokować prawa do sądu. Kazus 5 Marek chce wiedzieć od swojego adwokata, ile może potrwać postępowanie dotyczące uprowadzenia Julki. Jakiej odpowiedzi udzieli mu adwokat? Do czego muszą dążyć i dlaczego?

5 5 Mateusz Popiel Takie postępowanie może trwać do roku Art. 12 Kazus 6 Julka ma trzy lata i jest związana z mamą. Tata nie poświęcał jej wiele czasu, a ich kontakty ograniczały się do zabawy przed snem i weekendowych spacerów. Dziecko spontanicznie mówi, że chce być z mamą. Jak zareaguje na to sąd? Dobro dziecka art. 13 pkt. a i pkt. b. Kazus 7 Julka ma 16 lat i oświadcza, że nie czuje się związana z ojcem. Nie chce powrotu do Anglii. Zadomowiła się w Polsce u dziadków, a którymi również czuje się związana. Jak to wpłynie na decyzję sądu? Art. 13 kolejne ustępy 15 lat Julki 1 rok nie odniesie efektu postępowanie Konwencja z 1996 r.; Bruksela IIA Pół roku Zwykle się zawiera ugody w postępowaniu mediacyjnym w takich sprawach. Sąd wziąłby pod uwagę złą wolę w negocjacjach. Kazus 10 Marek zrozumiał, że nie obdarzy już Kasi zaufaniem i tego małżeństwa nie da się uratować. Wskaż wszystkie sądy właściwe dla rozwiązania tej sprawy. Sąd polski, brytyjski. Kazus 11 Marek wyjechał na kilkuletni kontrakt do Kolumbii i nie chce ciągnąć dalej tej sprawy. Nie zamierza podróżować przez cały ocean, żeby zakończyć to małżeństwo. Składa pozew o rozwód w Bogocie. Jak powinna się zachować Kasia? Bruksela IIA art. 6 tworzą jurysdykcję wyłączną. Taka sprawa w Portugalii nie mogłaby się toczyć. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń Wyjątki, procedura legalizacji Co ma zrobić komornik z brytyjskim wyrokiem? Uznawanie orzeczeń czy Kasia i Marek rzeczywiście się rozwiedli w UK? Dwa rozporządzenia i kpc.

6 6 Mateusz Popiel PPM. Ćwiczenia 6 ( ) Kazus Kolumbia, a rozwód w Polsce 1. Rozwiązuje przez rozwód mąż. Małżeństwo Marka i Kasi zawarte. 2. Wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jaką powierza się Kasi? 3. Prawo do kontaktów dla Marka, np. 1 miesiąc wakacji 4. Zasądza się alimenty od Marka na rzecz Julki w kwocie x. Kazus małżeński Kasia. Wyrok sądu Kolumbijskiego, gdzie mąż się rozwiódł mówiąc trzy razy idź stąd. Sąd brytyjski Rozporządzenie w sprawach małżeńskich art. 21 Dzieci art. 23 Kpc reguluje zbiorczo uznawanie. EGZ: Jak zmieniały się przesłanki do uznawania orzeczeń sądowych przez państwa? Alimenty to I wyłom. Art. 153 Bruksela I. Ważne! Nie badamy merytorycznie, badamy kwestie w zakresie przesłanek. Zakaz merytorycznej kontroli orzeczenia. Orzeczenie wydane w państwie członkowskim jest uznawane bez stwierdzenia wykonalności. EGZ: Często profesor pyta ewolucję instytucji. Zaczęło się od zmian w zakresie uznawania orzeczeń. Nie będzie dwa razy merytorycznie kontrolowane to orzeczenie. Potrzeba wykonalności orzeczeń. Ad. 4 kazusu. Miejsce Kolumbia i Kasia chce wyegzekwować kwotę art kpc. Art przesłanki. Kazus Cimoszewicz, Wprost, akcje Orlenu. Córka Cimoszewicza wniosła sprawę do sądu amerykańskiego o naruszenie dóbr osobistych przez Wprost. Zasądzono $1 mln. Wystąpiono o uznanie. SN: klauzula porządku publicznego, zbyt wysoka kwota odszkodowania. Ważne przesłanki uznania z art kpc. Art par. 2 dokument stwierdzający, że dokument / orzeczenie jest wykonalne w państwie, z którego pochodzi. Wyrok może być prawomocny, ale może nie być wykonalny.

7 7 Mateusz Popiel PPM. Ćwiczenia 7 ( ) Nabycie i utrata własności, ( ) podlegają prawu państwa, w którym przedmiot tych praw znajdował się w chwili, gdy nastąpiło zdarzenie pociągające za sobą wymienione skutki prawne O możności zawarcia małżeństwa rozstrzyga w stosunku do każdej ze stron jej prawo ojczyste z chwili zawarcia małżeństwa. Art. 2 Ustawy PPM Kazimierz Przybyłowski 30 Trammer norma Celem normy kolizyjnej wskazanie prawa właściwego. Na początku każdej normy kolizyjnej jej zakres zasiedzenie, wyzbycie się własności 48.0 przeszkody małżeńskie / przesłanki małżeństwa Łącznik - pewien element stanu faktycznego, który przez ustawodawcę został wybrany i na tej podstawie zostaje określone prawo właściwe (obywatelstwo, miejsce położenia rzeczy). Łącznik to element stanu faktycznego. Na poziomie normy jeżeli coś jest elementem stanu faktycznego my tego szukamy w normie, aby dokonać subsumcji. Trammer opis łącznika Podstawa łącznika + Obywatelstwo / miejsce zamieszkania / obywatelstwo denata +dopełnienie łącznika Przedmiot / osoba fizyczna/ stron które chcą zawrzeć małżeństwo Łącznik to co jest w stanie faktycznym Pazdan używa zamiennie słowa łącznik i mówi mylnie, że łącznik jest w normie Forma zawarcia małżeństwa Art. 49 Opis łącznika = określnik nominalny [podstawa łącznika (miejsce zawarcia) + dopełniacz (małżeństwa/ umowy)] + subokreślnik temporalny (czas, na jaki prawo właściwe ma być określony na chwilę zawarcia małżeństwa ) Forma zawarcia małżeństwa w miejscu, gdzie jest ono zawierane Powołanie się na ochronę dobrego imienia w momencie, gdy jest ono naruszone Zakres okoliczności Norma opis łącznika Łącznik element stanu fatycznego, łącznik nie występuje w normie, a jego opis.

8 8 Mateusz Popiel Przysposobienie (Art. 57 ust. 1) / art. 65 PPM 1. Zakres przysposobienie / testament 2. Podstawa łącznika obywatelstwo / obywatelstwo 3. Dopełniacz przysposabiający / spadkodawcy 4. Subokreślnik temporalny w chwili dokonania przysposobienia Obywatelstwo my nie oceniamy obywatelstwa innych państw według naszego prawa, a według prawa obcego danego państwa. Coraz mniej się mówi o obywatelstwie, a coraz więcej o miejscu zamieszkania. EGZ: pytania o wybór prawa Pobyt prosty pobyt tymczasowy. Pobyt zwykły nie akcentujemy animus. Prawo właściwe: lex patriae, lex domicili, lex causa. Art. 25 (forma czynności prawnej) lex causa mają wskazane prawo właściwe przez odniesienie się do czynności prawnej, której dotyczą. Nie zdekodujemy tak prawa właściwego. Umowa sprzedaży miejsce zamieszkania sprzedawcy. Lex causa. Przedawnienie roszczenia odsyła do lex causa Przelew wierzytelności art. 26 lex causa Przejecie długu lex causa Cauae - zdarzenie, np. sprzedaż. Wyjmując samą formę, dot. umowy i szukamy prawa właściwego. A) Normy zupełne i B) Normy jednostronne Art. 13 ust. 2 wśród norm kolizyjnych. Taka norma nie jest normą zupełną, tylko jednostronną Statut osobowy/ deliktowy/ kontraktowy. Statut przepisy prawa krajowego normujące daną kwestie. Art. 10 klauzula najściślejszego związku gdy nie da się bezpośrednio ustalić prawa właściwego stosujemy prawo najściślej związane. Ust. 2 nie można określić prawa w rozsądnym terminie. Art. 8 ustawy PPM. Ust. 1 zarówno prawo polskie. Ust. 2 jak i innego państwa A) prawa koniecznego zastosowania (EGZ) B) prawo wymuszające swoje zastosowanie (Pazdan) Prawo bezwzględnego stosowania Rzym I art. 9 Prawo cywilne prawo koniecznego zastosowania np. odsetki maksymalne tak bronimy kryteria naszego obrotu, że nie dopuszczamy powyżej. Klauzula porządku publicznego możliwość odmowy uznania orzeczenia.

9 9 Mateusz Popiel Prawo koniecznego zastosowania. Nasza ustawa najpóźniejsze regulacja, ale uwzględnia Konwencję Rzymska z końca lat 70 (Pazdan o tym nie pisze, bo jest współautorem UoPPM). Art. 9 PPM i art.16 Rzym II też przepisy o koniecznym zastosowaniu Art. 8 PPM przepisy koniecznego zastosowania Rzym II (art. 16) > Rzym I (najpełniejsze przepisy) > Ustawa polska PPM (wskazuje na Rzym II, mimo że Rzym I ma najpełniejsze przepisy). Klauzula porządku publicznego: art. 21 Rzym I i art. 26 Rzym II. PPM. Ćwiczenia 7 ( ) Kwalifikacja, odesłanie, prawo niejednolite Kwalifikacja Kwalifikacja w odniesieniu do norm kolizyjnych to wykładnia zakresu normy kolizyjnej. Stosując normy kolizyjne nie zawsze wiemy, które normy będą stosowane. W jednych miejscach niektóre czynności są sformalizowane, a w innych systemach nie (np. zaręczyny we Włoszech i w Polsce). Kwalifikacja w PPM rozgraniczenie działania norm między sobą. Cann i Barten jako pierwsi wskazali te metody (metody włączania obcych instytucji prawnych Teoria II. Kwalifikacja autonomiczna. Ernest Rabel (Niemcy) normy kolizyjne mają inny charakter, niż normy merytoryczne nawet jeżeli będą zachodziły różnice w instytucjach, to z racji cech przeważających można je określić. Teoria oderwana od rzeczywistości. IV Koncepcja. Kwalifikacja funkcjonalna. Dokonując wykładni pojęć mamy różne rodzaje instytucji będą się mieściły w zakresie normy. Art. 26 różne mogą być skutki przedawnienia. Trzeba zidentyfikować ten przedmiot czynności. IV teoria jest praktyczna. Art. 64 ust. 2. Małżeństwo, pokrewieństwo, przysposobienie. Kwestia wstępna od oceny zależy dalszy ciąg i dalsze rozstrzygnięcie. Trzy koncepcje / Teorie: A) Stosujemy normy kolizyjne legis fori. B) Sąd polski według prawa brytyjskiego lex causa po to ustalasz prawo właściwe, aby wszystko rozpoznać według niego. C) Nic nie zakładamy a priori, a wybieramy jedna z tych trzech koncepcji. Koncepcja miękka w zależności od okoliczności badamy okoliczności danej sprawy. Kwestia cząstkowa Związane z samym stosunkiem prawnym ubezpieczeniowym Art. 29 prawo właściwe + forma + zdolność do czynności prawnych.

10 10 Mateusz Popiel Ocena elementów istotnych z punktu widzenia oceny danego, konkretnego stosunku. Normy kolizyjne 2 stopnia (kwestia wstępna, odesłanie) Normy kolizyjne (UoPPM, Rzym I) Normy merytoryczne Odesłanie Różnica w okolicznościach istotnych dla ustalenia prawa właściwego. Sąd polski Francja Normy kolizyjne PPM, lex patriae NKPPM (lex patriae) normy merytoryczne (lex domicili) Zdolność do czynności prawnych art. 11 PPM Art. 5 PPM Francuz > polskie PPM > francuskie NKPPM > polskie PPM ok art. 5 PPM odesłanie przyjęte Art. 5 PPM mówi, że uznaje odesłanie, kiedy jest to tylko odesłanie zwrotne. Nie wszystkie systemy prawne dopuszczają odesłanie art. 4 Konwencji Rzymskiej Konwencja Rzym I Art. 22 i 24 Konwencji wyłączenie odesłania Art. 9 PPM Rozporządzenie Rzym I art. 22 Rzym II art. 25 PPM. Ćwiczenia 8 ( ) Przepisy kolizyjne Statut personalny Art. 11 PPM Śmierć cywilna nie byłaby uznana. Zawsze prawo ojczyste decyduje. Obywatelstwo łatwo sprawdzalne. Wielorakie obywatelstwo art. 2 PPM. Art. 3 apatrydzie (ust. 1) i uchodźcy (ust. 2) rozstrzyga miejsce zamieszkania. Przepisanie, superfluum z Konwencji Genewskiej o uchodźcach. Art. 12 umowa zawierana w tym samym czasie. Art. 12 ust. 1 czynności dwustronne Art. 12 ust. 2 czynności jednostronne Reklama Lidla Pascala i Okrasy 6x50 zł i ich książka gratis przyrzeczenie publiczne. Art. 11 ust. 2 prowadzenie przedsiębiorstwa zdolność według prawa prowadzenia działalności.

11 11 Mateusz Popiel Przedstawicielstwo i pełnomocnictwo Art. 22 i 23 lex causae Lex causae: Mocodawca (UK WWI emigrant) wykonanie - pełnomocnik (kuzyn na wycieczce do Polski) osoba trzecia umowa sprzedaży mocodawca lex causa Art. 23 zd. 2, zd. 3 Art. 11 ust. 2 i art. 12 Wybór prawa, to każdy wybór prawa może to być prawo Suahili. Tendencja, by jak najszerzej umożliwić stronom wybór prawa. Art. 4 ust. 2 nie naruszanie wyborem prawa praw osób trzecich. Pytania o zmiany wspomnij zawsze o wyborze prawa Ubezwłasnowolnienie, stwierdzenie zgonu, uznanie za zmarłego nowe przepisy. Wcześniej te kwestie wyprowadzano z prawa właściwego dla prawa o zdolności do czynności prawnych. Art. 15 i art. 16 nowe przepisy i regulacje imię i nazwisko osoby fizycznej. Art. 15 ust. 1 kraje Iberoamerykańskie mają inaczej sześcioczłonowe imiona lub/i nazwiska. W Polsce można mieć tylko dwa imiona i dwa nazwiska, ale się to zmienia i mogą wpisywać wszystkie. Są też już nadawane imiona fantazyjne. Zmiana imienia i nazwiska, a przestępstwa gospodarcze. Dobra osobiste. Nowa regulacja. Rzym I, Rzym II. Art. 1 ust. 2 pkt. g. Wielka Brytania + forum shopping + dobra osobiste = good Deal. Chętnie Wielka Brytania uznaje się właściwa i zasądzają tam wysokie odszkodowania. Art. 16 ust. 1 podlegają jej prawu ojczystemu. Art. 23, 24 jeden ze środków ochrony. Art. 16 ust. 2 Shakira (Kolumbijka, ewentualnie także Hiszpanka po Gerardzie Pique). The Sun w Wielkiej Brytanii napisał, że nie umie śpiewać. W Polsce spadła sprzedaż płyt. W Wielkiej Brytanii naruszenie. W Kolumbii trzeba wykazać, że naruszono jej dobra osobiste na podstawie prawa kolumbijskiego. Ust. 3 prawo prasowe prawo do odpowiedzi, sprostowania. Prawo pobytu nadawany / wydawany. PPM. Ćwiczenia 9 ( ) EGZ. 3 pytania przekrojowe. Na egzaminie jest Pazdan, o jurysdykcji (np. wyłączna, uznawanie orzeczeń, sąd właściwy), Bruksela I i II, Rzym I i II, kpc (kiedy stosujemy, jurysdykcja wyłączna), PPM, Rozporządzenie alimentacyjne, Rozporządzenie spadkowe. Weksle i czeki niekoniecznie. Resztę ustaw tylko przeczytać. Pytania układa profesor.

12 12 Mateusz Popiel Nie ma dobrych rozwiązań. Ważne jest także uznawanie i wykonywanie orzeczeń (często na egzaminie). Często jedno pytanie z części ogólnej. Historii nie będzie, raczej rozumiej instytucje. Małżeństwo i alimenty. Profesor pisał habilitacje o rozwodzie. Konwencje dotyczące dzieci wiek XX wiekiem dzieci i praw dziecka. Konwencja Haska dotycząca rozrządzeń testamentowych i dot. wypadków drogowych. Nie będzie pytań o prawo kolizyjne w sprawie upadłości. Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego. W kazusie nie ma dobrych odpowiedzi. Osoby prawne Prawo właściwe art. 17 Teoria siedziby art. 17 ust. 1 II teoria teoria miejsca utworzenia Art. 17 ust. 1 nawiązanie do Bruksela I i art. 60 miejsce zamieszkania. Art. 17 ust. 2 odesłanie dalsze. Art. 17 ust. 3 zakres zastosowania art. 17 ust. 1 i ust. 2 Art. 19 prawo właściwe dla oceny skutków łączących się ze zmianą siedziby. Może się to wiązać z utratą zdolności do zawierania jakichś umów. Art. 19 ust. 1 zd. 3 wyłączenie możliwości osobowości prawnej na skutek zmiany siedziby. Odmienna od osób fizycznych konstrukcji połączenie osób prawnych z różnych państw uzyskanie wpisu w obu tych rejestrach. Art. 21 Art. 24 ust. 1 (zgoda) ustalenia dokonania czynności prawnej. Art. 24 ust. 2 PPM czy to jest norma kolizyjna? Do kogo jest ona adresowana? Art. 24 ust. 1 prawo właściwe dla tej czynności. Forma Odrębna od zdolności. Czynnik najłatwiej powodujący obalenie Art. 25 lex causae Wystarczy wybrać najmniej rygorystyczne prawo nie stosujemy do czynności prawnych dotyczących nieruchomości (łącznik: siedziba), JONOP - zwykle są rejestry, gdzie te czynności prawne muszą być ujawnione. Wąski zakres kognicji polskich sądów rejestrowych. UoKWiH powództwo o ustalenie art. 10, ale trwa to nawet 3 lata. Ustawa i forma: małżeństwo i testament Art. 49 ust. 2 (forma zawarcia małżeństwa) kazus ślubu Edyty Górniak na wyspie Bali. Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego zawierania małżeństw w Polsce przez obcokrajowców.

13 13 Mateusz Popiel Lex loci solutionis matrimonii miejsce zawarcia małżeństwa. Co zrobić, gdy ktoś nie może przedstawić zaświadczania o braku przeszkód i możliwości zawarcia małżeństwa (EGZ). Art. 48., art. 50 Skutki: art Niezachowanie formy. Art. 25 Forma: A) Testamenty regulacja konwencyjna B) art. 40 forma umowy o arbitraż Art. 40 forma umowy o arbitraż podlega państwu zawarcia. Pisemna forma umowy o arbitraż. Forma uregulowana w sposób odrębny, niezależny od uregulowania prawa właściwego dla danego państwa. Prawo właściwe dla przedawnienia lex causae. Nawiązuj do klauzuli porządku publicznego. Małżeństwa, spadki nowy doktorat, więc profesor jest na bieżąco. PPM. Ćwiczenia 10 ( ) Nieobecny PPM. Ćwiczenia 11 ( ) Alimenty PPM odesłanie do Rozporządzenia Te przepisy nie mają żadnego charakteru drogi czytelniku just another act nie jesteśmy w stanie nic wydedukować. Art. 63 i Rozporządzenie alimentacyjne weszły w życie r. Art. 81 i art. 63 treść taka, że protokół Haski tak mówi. Rozporządzenia zmieniają się średnio raz na 5 lat , a wejście w życie ustawy które przepisy wyznaczały prawo właściwe? Protokół haski reguluje prawo właściwe. Jak uregulowano rozstrzyganie roszczeń alimentacyjnych w zakresie intertemporalnym. Decyzja Rady z r. o prawie właściwym 2009/941/WE o przystąpieniu Unii do Konwencji art. 4 i 5 (s. 164 od.nowa). Rozstrzygnięto kwestie intertemporalne. Roszczenie sprzed wejścia w życie protokołu od dnia , ale dotyczy okresu poprzedzającego, to przepisy Protokołu haskiego stosujemy. Prawo właściwe dla zobowiązań alimentacyjnych.

14 14 Mateusz Popiel Prawo właściwe dla zobowiązań według prawa haskiego. Rozporządzenie jurysdykcja. Protokół prawo właściwe. Dopuszczono wybór prawa. Jeżeli ewentualny wierzyciel jest U18, to wyłączamy wybór prawa. Generalnie dopuszczamy wybór prawa. To może być sąd, organ, instytucja. Umowa co do wyboru prawa forma pisemna Wybór prawa (in genere) na potrzeby konkretnego postępowania art. 7. Roszczenie alimentacyjne rozszerzenie jurysdykcji Jak dłużnik może się bronić? Kazus małżonków w UK. Jak mógłby się bronić Marek z UK. Zarzut zakorzeniony w art. 5, bo ostatnio wspólnie mieszkali w UK. Art. 6 Rozporządzenia Klauzula porządku publicznego w Rozporządzeniu Art. 14 Protokołu to nie jest norma kolizyjna, a przepis merytoryczny, pomocniczy charakter. Rozporządzenie charakter uniwersalny Art. 10 instytucje publiczne fundusz alimentacyjny. Umowa prorogacyjna niemożliwa na dzieci U18. W przyszłości warto uczyć się tego z oryginalnego tekstu. Słaba jakość tłumaczeń polskich. Czy strony mogą się umówić na dowolne państwo? Nie, obywatelstwo, zwykłe miejsce pobytu przez okres co najmniej 1 roku. Jeżeli strony nie dokonają wyboru zwykłe miejsce pobytu. Kolizje zakresów norm dotyczących przysposobienia i alimentów. Art. 5 wysłanie pozwu do osoby bez umowy prorogacyjnej czeka się na wdanie się w spór. Art. 8 trzeba iść do tego samego organu w tym samym państwie. Zwykłe miejsce wierzyciela, o ile on dalej tam mieszka. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w Rozporządzeniu Sekcja I i II jedne stosują Protokół haski, a inne nie. Kto przystąpił do Protokołu haskiego? Art. 10, 11, 12 odwołanie do decyzji Rady nie uczestniczy Dania, UK, ale uczestniczy Irlandia. Uznajemy orzeczenia w innym państwie członkowskim bez specjalnej procedury uznawania. Reguła: nie ma uznawania (jako procedury) Jak mam wyrok alimentacyjny z państwa członkowskiego, sygnatariusza Protokołu Haskiego, to ja go wykonuje. Państwa członkowskie nie-strony Protokołu haskiego podobnie uznajemy. A wykonalność na wniosek zainteresowanej strony.

15 15 Mateusz Popiel Zwróć uwagę na ogólne uzasadnienia regulacji. Prawo właściwe do spadków Zasadniczo polski PPM Forma Konwencja Prawo właściwe do praw spadkowych możliwość wyboru prawa przez spadkodawcę. Ograniczamy do: a) obywatelstwa, b) miejsca zamieszkania Jeżeli nie ma wyboru prawo właściwe spadkodawcy z chwili jego śmierci. Rozrządzenia testamentowe Konwencja Kto u nas może sporządzić testament? Zdolność testowania. Konwencje: wiek to kwestia należąca do formy (art. 5) W art. 65 jest wszystko to, co nie jest forma Forma wyboru prawa: A) forma dla umów majątkowych małżeńskich B) zobowiązania w formie umowy Do kiedy obowiązują przepisy (650/2012) o prawie spadkowym? Do r. Okolicznością decydująca miejsce zwykłego pobytu, a już nie obywatelstwo. Wybór prawa. Jurysdykcja (obecnie jest ona w kpc) teraz będzie miejsca zwykłego pobytu. Możliwość umowy prorogacyjnej przez zainteresowane strony. Nieruchomość będąca przedmiotem spadku może być inne. Przy kolizji obywatelstw czasem prawo inne, niż prawo ze względu na obywatelstwo. Pkt. 24 Preambuły Zasada numerus clausus praw rzeczowych. Mogłoby dojść, stosując statut źle, do powstania prawa, którego brak w katalogu. PPM. Ćwiczenia ( )

Prawo Prywatne Międzynarodowe

Prawo Prywatne Międzynarodowe 1 Mateusz Popiel Prawo Prywatne Międzynarodowe Ćwiczenia 2013/2014 mgr Marta Ostrowska PPM. Ćwiczenia 1 (2.10.13.) PDR Pazdan (ale tam nie wszystko, bo brak np. międzynarodowego postępowania cywilnego

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne

Prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne Prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne Redakcja Ewa Kamarad Mateusz Stankiewicz Tara Białogłowska, Ewa Kamarad Katarzyna Kaperczak, Zbigniew Kiedacz Aneta Sarwicka, Mateusz

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE. Maksymilian Pazdan. Wydanie IX uaktualnione. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis^

PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE. Maksymilian Pazdan. Wydanie IX uaktualnione. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis^ PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE Maksymilian Pazdan Wydanie IX uaktualnione Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis^ Warszawa 2005 SPIS TREŚCI OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW 11 PRZEDMOWA 15 Część ogólna Rozdział I. WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11.

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11. Spis treści Wykaz skrótów...11 Rozdział pierwszy Rys historyczny współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej...13 1. Międzynarodowe postępowanie

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe w praktyce radcy prawnego

Prawo prywatne międzynarodowe w praktyce radcy prawnego dr Michał Wojewoda radca prawny Prawo prywatne międzynarodowe w praktyce radcy prawnego 1. Wprowadzenie Przykłady: Umowa handlowa polska spółka z o.o. importuje tkaniny z Włoch duża partia towaru okazuje

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Nazwa Przedmiotu Prawo prywatne międzynarodowe; OBSZAR KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK SPOŁECZNYCH WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Prawa i

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 80 poz z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 80 poz z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/17 Dz.U. 2011 Nr 80 poz. 432 U S T AWA Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1792. z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Tabela porównawcza dawna i obowiązująca ustawa Prawo prywatne międzynarodowe

Tabela porównawcza dawna i obowiązująca ustawa Prawo prywatne międzynarodowe Tabela porównawcza dawna i obowiązująca ustawa Prawo prywatne międzynarodowe Dz.U.11.80.432 Nowa ustawa Dz.U.65.46.290 z późn. zm. USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe 1) (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Wprowadzenie... XXI Wykaz skrótów... XXXXV Wykaz literatury... XXXXVII. Część I. Ogólna

Spis treści. Str. Nb. Wprowadzenie... XXI Wykaz skrótów... XXXXV Wykaz literatury... XXXXVII. Część I. Ogólna Wprowadzenie... XXI Wykaz skrótów... XXXXV Wykaz literatury... XXXXVII Część I. Ogólna Rozdział I. Przedmiot międzynarodowego prywatnego prawa pracy... 3 1 1. Rodzaje kolizji norm prawa pracy... 3 1 2.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe 1)

USTAWA. z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe 1) Dziennik Ustaw Nr 80 4898 Poz. 432 432 USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa niniejsza reguluje właściwość prawa dla stosunków z zakresu

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe Prawo prywatne międzynarodowe Rok akademicki 2015/2016 Zajęcia nr 1 statut personalny osób fizycznych i prawnych mgr Maria Siemaszkiewicz maria.siemaszkiewicz@prawo.uni.wroc.pl Centrum Badań Problemów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 80, poz. 432. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa niniejsza reguluje

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Ewa Krentzel

POSTANOWIENIE. Protokolant Ewa Krentzel Sygn. akt I CSK 426/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 września 2014 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Iwona Koper SSN Krzysztof Pietrzykowski Protokolant

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Instytucje prawne regulujące sytuację dziecka w rodzinie... 17 1. Władza rodzicielska... 17 1.1. Rodzice... 17 1.2. Reprezentowanie małoletniego... 21 1.3. Zakres

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe Ostatnio wprowadzona aktualizacja: 1999.12.16 zm. Dz.U.99.52.532 USTAWA. z dnia 12 listopada 1965 r.

Prawo prywatne międzynarodowe Ostatnio wprowadzona aktualizacja: 1999.12.16 zm. Dz.U.99.52.532 USTAWA. z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe Ostatnio wprowadzona aktualizacja: 1999.12.16 zm. Dz.U.99.52.532 USTAWA z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z dnia 17 listopada 1965 r.) I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 2 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Gościoska. Testy na Aplikacje. Częśd XI. Prawo międzynarodowe prywatne

Agnieszka Gościoska. Testy na Aplikacje. Częśd XI. Prawo międzynarodowe prywatne 1 Agnieszka Gościoska Testy na Aplikacje Częśd XI Prawo międzynarodowe prywatne 2 1. Zgodnie z ustawą Prawo prywatne międzynarodowe, dla rozwodu w pierwszej kolejności właściwe jest: A. wspólne prawo ojczyste

Bardziej szczegółowo

Spadek w Unii Europejskiej - nowe regulacje prawne, które ułatwią załatwianie transgranicznych spraw spadkowych

Spadek w Unii Europejskiej - nowe regulacje prawne, które ułatwią załatwianie transgranicznych spraw spadkowych Spadek w Unii Europejskiej - nowe regulacje prawne, które ułatwią załatwianie transgranicznych spraw spadkowych 1. Informacja wstępna Od 17 sierpnia 2015 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział i. Ogólne zasady kolizyjnoprawnej ochrony konsumenta

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział i. Ogólne zasady kolizyjnoprawnej ochrony konsumenta Wstęp... Wykaz skrótów... xvii Bibliografia... xxi Rozdział i. Ogólne zasady kolizyjnoprawnej ochrony konsumenta... 1 1. Uwzględnianie wartości w prawie kolizyjnym... 1 I. Neutralność norm kolizyjnych...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Rozdział I. Władza rodzicielska

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Rozdział I. Władza rodzicielska Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Rozdział I. Władza rodzicielska A. Komentarz tezowy... 3 Kodeks rodzinny i opiekuńczy.... 3 Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo... 3 Dział

Bardziej szczegółowo

- Prawo prywatne międzynarodowe.

- Prawo prywatne międzynarodowe. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-184-08 Druk nr 1277 Warszawa, 31 października 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1% lut wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze Księga pierwsza. Proces (art. 15-505) 14 Tytuł I. Sad (art. 15-54) 14 Dział

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2)

niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo prywatne międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

POZEW ZBIOROWY NOWĄ BRONIĄ INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

POZEW ZBIOROWY NOWĄ BRONIĄ INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH POZEW ZBIOROWY NOWĄ BRONIĄ INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH w oparciu o projekt ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym radca prawny Leszek Koziorowski adwokat Aleksander Woźnicki GESSEL Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie należności w Austrii w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie polskich tytułów wykonawczych

Dochodzenie należności w Austrii w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie polskich tytułów wykonawczych Dochodzenie należności w Austrii w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie polskich tytułów wykonawczych Europejski Tytuł Egzekucyjny (ETE) W celu egzekucji należności w Austrii na podstawie polskiego orzeczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Władza rodzicielska. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Rozdział I. Władza rodzicielska. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa................................................ Wykaz skrótów............................................. Wykaz literatury............................................ XIII XV XIX Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów

Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów Wykaz ważniejszych skrótów... 11 1. Czasopisma... 11 2. Piśmiennictwo... 12 Wprowadzenie... 13 Rozdział I Regulacja skutków prawnych separacji w prawie obcym i kanonicznym oraz w prawie polskim w ujęciu

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W świetle art. 17 3 prawa prywatnego międzynarodowego samo miejsce zamieszkiwania małżonków może mięć zasadnicze znaczenie dla istniejącego między nimi reżimu majątkowego. Tego rodzaju zależność sprawia,

Bardziej szczegółowo

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014 data Temat wykladu grupa Wykładowca sala godzina 2013-1-10 Blok cywilny. Rozprawa a posiedzenie w postępowaniu cywilnym, jej przygotowanie, protokół z jej przebiegu 2013-1-10 Blok cywilny. Pozew, pismo

Bardziej szczegółowo

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY Po złożeniu kompletu dokumentów bez zbędnej zwłoki, a w sprawach skomplikowanych do 1 miesiąca

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY Po złożeniu kompletu dokumentów bez zbędnej zwłoki, a w sprawach skomplikowanych do 1 miesiąca URZĄD GMINY CZARNA WU - 10 UZNANIE ZAGRANICZNEGO WYROKU ROZWODOWEGO MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego w Czarnej pokój nr 12 tel. 17-226-22-21 e-mail: usc@gminaczarna.pl I Uznanie wyroku

Bardziej szczegółowo

Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Informacje ogólne Uprawnienia pracownika Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia uprawnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. o stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądu zagranicznego, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

POSTANOWIENIE. o stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądu zagranicznego, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej Sygn. akt II CSK 550/08 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 kwietnia 2009 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Marian Kocon w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Karol Weitz (sprawozdawca) SSA Janusz Kaspryszyn. Protokolant Katarzyna Bartczak

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Karol Weitz (sprawozdawca) SSA Janusz Kaspryszyn. Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 112/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 marca 2016 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Karol Weitz (sprawozdawca) SSA Janusz Kaspryszyn Protokolant Katarzyna Bartczak

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15 Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 15 Rozdział pierwszy Wprowadzenie do problematyki handlu elektronicznego... 21 1. Wpływ Internetu na tworzenie prawa handlu elektronicznego... 21 1.1. Światowa

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25 Postępowanie cywilne Skarga kasacyjna Wznowienie postępowania Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Istota postępowania kasacyjnego Nadzwyczajny środek zaskarżenia To nie trzecia instancja

Bardziej szczegółowo

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie Zakład Prawa Europejskiego Zestawy pytań na egzaminy magisterskie I 1. Prawo podmiotowe pojęcie; rodzaje; naduŝycie prawa podmiotowego 2.1. Zasada swobody umów i jej ograniczenia 2.2. Autorskie prawa osobiste

Bardziej szczegółowo

Praktyczne informacje na temat handlu transgranicznego czyli co przedsiębiorca musi wiedzieć decydując się na handel transgraniczny?

Praktyczne informacje na temat handlu transgranicznego czyli co przedsiębiorca musi wiedzieć decydując się na handel transgraniczny? Praktyczne informacje na temat handlu transgranicznego czyli co przedsiębiorca musi wiedzieć decydując się na handel transgraniczny? ANNA ŻOCHOWSKA - SYCHOWICZ Plan Wykładu I. Prawo właściwe dla zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3.

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja A.) s. 3. Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3 Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3. Wersja "A." - skrócona (przeglądowa) s. 3 Wersja "B." - pełna s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe prawo pracy

Międzynarodowe prawo pracy Andrzej Marian Świątkowski Międzynarodowe prawo pracy Tom II Międzynarodowe prywatne prawo pracy STUDIA PRAWNICZE Międzynarodowe prawo pracy W sprzedaży: T. Zieliński, L. Florek PRAWO PRACY, wyd. 11 Podręczniki

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA O UMOWACH DOTYCZĄCYCH JURYSDYKCJI. pragnąc wspierać międzynarodowy handel i inwestycje przez wzmocnienie współpracy sądowej,

KONWENCJA O UMOWACH DOTYCZĄCYCH JURYSDYKCJI. pragnąc wspierać międzynarodowy handel i inwestycje przez wzmocnienie współpracy sądowej, KONWENCJA O UMOWACH DOTYCZĄCYCH JURYSDYKCJI Państwa-Strony niniejszej Konwencji, pragnąc wspierać międzynarodowy handel i inwestycje przez wzmocnienie współpracy sądowej, w przekonaniu, że współpracę taką

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.)

KONWENCJA. o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.) Dz.U.01.53.561 KONWENCJA o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp PRAWO RODZINNE Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne 1.Rodzina i powiązania rodzinne 2.Prawo

Bardziej szczegółowo

Plan Wykładu. Postępowanie mediacyjne wszczęcie, przebieg, ugoda Postępowanie arbitrażowe przebieg, wszczęcie, wyrok sądu polubownego

Plan Wykładu. Postępowanie mediacyjne wszczęcie, przebieg, ugoda Postępowanie arbitrażowe przebieg, wszczęcie, wyrok sądu polubownego Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów powstałych między przedsiębiorcami a ich klientami lub kontrahentami na gruncie transakcji e commerce w obrocie krajowym MAGDALENA ROMATOWSKA Plan Wykładu I. Mediacja

Bardziej szczegółowo

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku-

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- 1 Plan szkolenia aplikantów adwokackich II roku Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- Prawo cywilne. postępowanie cywilne, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Ustawa o własności lokali, Ustawa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 1792 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Jan Górowski Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie ze skarg dłużniczki Beaty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów......................................... 11 Wprowadzenie......................................... 15 Rozdział I. Umowne ustroje majątkowe małżonków................. 23 1. Małżeńskie ustroje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów......................................... 11 Wprowadzenie......................................... 15 ROZDZIAŁ I. Miejsce zachowku w prawie spadkowym................ 17 1.1. Swoboda testowania....................................

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne 13. Znaczenie rozprawy. Posiedzenia sądowe Rozprawa Postępowania odrębne I

Postępowanie cywilne 13. Znaczenie rozprawy. Posiedzenia sądowe Rozprawa Postępowania odrębne I Postępowanie cywilne 13 Rozprawa Postępowania odrębne I Znaczenie rozprawy Centralny punkt procesu Kulminacja wydanie orzeczenia Realizuje zasady naczelne postępowania (ustność, jawność itd.) Ma znaczenie

Bardziej szczegółowo

BiBlioteka. Kodeks. postępowania cywilnego. z komentarzem. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r.

BiBlioteka. Kodeks. postępowania cywilnego. z komentarzem. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r. Łukasz Sobiech BiBlioteka Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r. Autor Łukasz Sobiech Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos Redaktor

Bardziej szczegółowo

Zachowek Wspólność majątku spadkowego

Zachowek Wspólność majątku spadkowego Zachowek Wspólność majątku spadkowego Zachowek cel instytucji Ochrona interesów najbliższych krewnych spadkodawcy oraz jego małżonka/ swoboda testowania niekiedy może być przyczyną pokrzywdzenia najbliższych

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 Wykaz skrótów... Przedmowa... XIX XXI Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 I. Pojęcie sprawy cywilnej... 3 Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sądowej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej II roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej II roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej II roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSA Elżbieta Fijałkowska

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSA Elżbieta Fijałkowska Sygn. akt V CSK 12/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 listopada 2014 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSA Elżbieta Fijałkowska w sprawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 159/13. Dnia 19 czerwca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 159/13. Dnia 19 czerwca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 159/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 czerwca 2013 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska SSN Kazimierz Zawada w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Zagadnienia ogólne

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Zagadnienia ogólne Wstęp... XV Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Sądownictwo polubowne w ogólności... 1 1. Istota sądownictwa polubownego... 1 2. Rodzaje sądownictwa polubownego...

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) Art. 556. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana

Bardziej szczegółowo

Stosunki prawne. PPwG

Stosunki prawne. PPwG Stosunki prawne PPwG Stosunki prawne Stosunek prawny - stosunek społeczny uregulowany prawem Art. 353 1 Kodeksu cywilnego Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 1137 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Prawo o notariacie oraz

Bardziej szczegółowo

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. (red.), (red.) Oddawany do rąk Czytelników podręcznik stanowi syntetyczny wykład podstawowych instytucji prawa cywilnego w odniesieniu do działalności

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Beata Rogalska

POSTANOWIENIE. Protokolant Beata Rogalska Sygn. akt I CSK 26/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 grudnia 2015 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Karol Weitz Protokolant Beata Rogalska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 611/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 czerwca 2014 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Artykuł 961 KC rozrządzenie poszczególnymi przedmiotami jako powołanie do spadku. Reguły interpretacyjne

Bardziej szczegółowo

Uznanie orzeczeń sądów zagranicznych w Stanach Zjednoczonych na przykładzie stanu Nowy Jork 2015-11-27 17:33:09

Uznanie orzeczeń sądów zagranicznych w Stanach Zjednoczonych na przykładzie stanu Nowy Jork 2015-11-27 17:33:09 Uznanie orzeczeń sądów zagranicznych w Stanach Zjednoczonych na przykładzie stanu Nowy Jork 2015-11-27 17:33:09 2 Niniejsze opracowanie odnosi się do tematyki uznawania orzeczeń sądów zagranicznych (w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 48/07 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 czerwca 2007 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Marian Kocon Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt V CZ 41/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku 183 Kazus 2.

Bardziej szczegółowo

Umowy w międzynarodowym obrocie handlowym w kontekście zarządzania należnościami. Magdalena Pakosińska-Krawczyńska

Umowy w międzynarodowym obrocie handlowym w kontekście zarządzania należnościami. Magdalena Pakosińska-Krawczyńska Umowy w międzynarodowym obrocie handlowym w kontekście zarządzania należnościami Magdalena Pakosińska-Krawczyńska Agenda 1. Właściwość sądu 2. Właściwość prawa 3. Zawieranie umowy reasekuracji 2 Właściwość

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz.

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłków. rodzinnych wraz z dodatkami na okres. zasiłkowy 2013/2014 należy składać do. 30.11.2013 r.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłków. rodzinnych wraz z dodatkami na okres. zasiłkowy 2013/2014 należy składać do. 30.11.2013 r. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2014/2015 są zobowiązane załączyć do wniosku o zasiłek rodzinny następującą dokumentację, tj. Wnioski o ustalenie prawa do zasiłków

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012)

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012) Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012) 1. Pojęcie postępowania cywilnego 2. Pojęcie sprawy cywilnej 3. Normy procesowe charakterystyka 4. Stosunek prawa cywilnego procesowego do

Bardziej szczegółowo

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw od pozwu sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 05/06 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze Umowa o zachowaniu poufności Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829 27 00,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV

Spis treści. Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Geneza i znaczenie umowy agencyjnej... 1 2. Umowa

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego

Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego DZIAŁ II Rękojmia za wady Art. 556. (13) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli

Bardziej szczegółowo

POPRAWKI 1-20. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2009/2170(INI) 12.1.2012. Projekt sprawozdania Diana Wallis (PE469.99.v02-00)

POPRAWKI 1-20. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2009/2170(INI) 12.1.2012. Projekt sprawozdania Diana Wallis (PE469.99.v02-00) PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Prawna 12.1.2012 2009/2170(INI) POPRAWKI 1-20 Projekt sprawozdania Diana Wallis (PE469.99.v02-00) zawierającego zalecenia dla Komisji w sprawie zmiany rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

C7-0045/13. Bruksela, dnia 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY

C7-0045/13. Bruksela, dnia 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) C7-0045/13 Wniosek DECYZJA RADY zmieniająca załączniki II i III do decyzji Rady z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E I. Cel i zakres zmian 1. Głównym celem projektu jest zmiana zawartej w części IV Kodeksu postępowania cywilnego regulacji międzynarodowego postępowania cywilnego (międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.490 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez

Bardziej szczegółowo

Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej

Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej Karta informacyjna tel. 12 263-42-13 Data publikacji karty 2014-09-25 09:48:18

Bardziej szczegółowo

FISZKA III POSZCZEGÓLNE UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE I ICH USTALENIA

FISZKA III POSZCZEGÓLNE UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE I ICH USTALENIA FISZKA III POSZCZEGÓLNE UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE I ICH USTALENIA Obowiązujące zasady dotyczą wszystkich niezależnie od wybranego małżeńskiego ustroju majątkowego i niezależnie od daty zawarcia związku

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dokumenty niezbędne do wytoczenia powództwa umowa zawarta między stronami, faktura VAT, wezwanie do dobrowolnego spełnienia

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. Prawne definicje rodziny Wspieranie rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej Prawne definicje

Bardziej szczegółowo

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, Rozdział I. Ustawowy ustrój majątkowy Art. 31 [Pojęcie] 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe

Bardziej szczegółowo

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 22.7.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 192/39 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) UMOWY MIĘDZYNARODOWE DECYZJA RADY z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SD-3 ZEZNANIE PODATKOWE O NABYCIU RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH

SD-3 ZEZNANIE PODATKOWE O NABYCIU RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika. Nr dokumentu. Status SD- ZEZNANIE PODATKOWE O NABYCIU RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH. Data powstania obowiązku podatkowego zgodnie

Bardziej szczegółowo