Prawo Prywatne Międzynarodowe Ćwiczenia 2013/2014 mgr Marta Ostrowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawo Prywatne Międzynarodowe Ćwiczenia 2013/2014 mgr Marta Ostrowska"

Transkrypt

1 1 Mateusz Popiel Prawo Prywatne Międzynarodowe Ćwiczenia 2013/2014 mgr Marta Ostrowska PPM. Ćwiczenia 2 ( ) Pazdan od 2012, ale jest już nowe wydanie wyd. 15. PPPM sensu stricte to co napisał Pazdan PPM sensu largo merytoryczne normy PPM, jak np. normy MPH, Konwencja Wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów. Konwencja Wspólnoty europejskie rozporządzenia regulujące bezpośrednio daną dziedzinę prawa. Bruksela 1 czysta kalka z angielskiego. Prof. uważa, że nie jest to zgodne z regułami języka polskiego bo u nas się nie nazywa Rzym 1, czy Genewa 1, a Konwencja Genewska. Na egzaminie lepiej pisać Rozporządzenie Rzymskie pierwsze, czy Rozporządzenie rzymskie drugie. Konwencja brukselska. Powstawała wtedy dopiero UE. Obowiązuje drugie z kolei rozporządzenie 2201/203 z 27 listopada 2003 (Bruksela IIA Brukselskie drugie A) dot. jurysdykcji uznawania, wykonywania orzeczeń ws. małżeńskich i niektórych rodzicielskich. 1347/2000 (Bruksela II) /203 (Bruksela IIA) regulacja na tym poziomie jurysdykcje dla państw członkowskich. Bruksela IIA zastąpiło Bruksela II (II już nie obowiązuje) rok program Haski program działań legislacyjnych. Rzym I (593/2008 z o prawie właściwym dla zobowiązań umownych) 2007 r. 806/2007 Rzym II. Rzym I był po Rzym II, ale pracy trwały o wiele dłużej. ale obowiązują równolegle bo mają różne zakresy. Rzym 1 zobowiązania umowne (księga zobowiązań bez deliktów). Rzym 2 zobowiązania pozaumowne (delikty, ochrona środowiska, naruszenie praw autorskich). Rozpisane poszczególne sytuacje występujące w prawie cywilnym. Konwencja Haska uprowadzenie dziecka za granicę. Konwencja dot. rozrządzeń testamentowych. PPM niema dobrych odpowiedzi. Nawet jeżeli padnie pytanie gdzie nie macie pojęcia, ale pojawia się kwestia którą znamy piszcie. Najgorzej oddać pustą kartkę. Rozporządzenie 805/2004 ws utworzenia europejskiego tytułu egzekucyjnego dla roszczeń spornych. Stworzono pewne zaświadczenie procedura podobna do nakaz zapłaty. Rozporządzenie 4/2000 z oraz współpracy ws zobowiązań alimentacyjnych. Do tej pory mówiliśmy o rozdzielnym systemie.

2 2 Mateusz Popiel Prawo dot. testamentów. Rozporządzenia unijne mają charakter uniwersalny. PPM. Ćwiczenia 3 ( ) Prawo krajowe: kpc (cz. IV), ustawa z r. Prawo prywatne międzynarodowe Dania, Wielka Brytania, Irlandia? Normy Normy jurysdykcyjne sąd którego państwa właściwy Normy kolizyjne prawo właściwe Prawo UE Bruksela I, Bruksela IA (1215/2012 z ) Bruksela II wartość historyczna Bruksela IIA (2201/2003) Rzym I (593/2008), Rzym II (864/2007) wypiera w zakresie zobowiązań umownych ustawę PPM Konwencje Zwyczaj Spadki 650/2012 z r. Alimenty 4/2009 Bruksela I Sprawy cywilne i handlowe Rozporządzenie, które stosujemy do różnych systemów prawnych Wyłączane sprawy z: małżeństwa, prawo spadkowe, stan cywilny, przedstawicielstwo uregulowane są głównie zobowiązania. Wyłączone także ubezpieczenia społeczne, sądownictwo polubowne Dania nie weszła we współpracę w sprawie ujednolicania norm. Wielka Brytania i Irlandia prawo opcji, co znaczy, że mogą wyłączyć (przy Bruksela I weszły). Art. 2 przepisy ogólne sądem właściwym jurysdykcyjnie sąd miejsca zamieszkania (actor sequitur forum rei) Łącznik obywatelstwa prostsze do stwierdzenia. Art. 59 przepisy ogólne dot. tego, jakie prawo będzie rozstrzygało miejsce zamieszkania. Każdy sąd stosuje swoje prawo (polski polskie). Przy wielorakim obywatelstwie sądy polskie polskie prawo. Art. 60 osoby prawne w rozporządzeniu wskazane tam, gdzie jest jej statutowa siedziba.

3 3 Mateusz Popiel Pojęcie kwalifikacji w PPM jak należy normy wykładać. Art. 25 sąd stwierdza z urzędu brak jurysdykcji elementy w pozwie nie zawsze będą wystarczające do stwierdzenia tego. Art. 22 (EGZ) wymienienie jurysdykcji wyłącznej. Sąd je bada. Nieruchomości miejsce położenia rejestry, wyrok dotyczący nieruchomości nie pozostaje w próżni, bo zawsze zostaje gdzieś wpisany. Art. 1103^8 kpc Konsekwencja wpisy do rejestrów Sąd może zbadać, czy nie zachodzi jurysdykcja wyłączna Art. 24 jeżeli pozwany wda się, to już sąd jest właściwy wtedy. Zasada ciągłości jurysdykcji jeżeli sąd raz ją nabędzie, to ma ją na wsieh da. Trzy grupy umów: A) z konsumentami B) o pracę C) ubezpieczenia ochrona słabszej strony obrotu. Bruksela I^ - art ^8 kpc W ramach Brukseli I problemowo, bez kpc Art. 27 zawisłość sprawy. PPM. Ćwiczenia 5 ( ) Kazus 1 Kasia i Marek poznali się w Londynie, gdzie pracowali. Oboje są obywatelami polskimi. Po roku znajomości Kasia urodziła Julkę. Po urodzeniu dziecka nie pracowała, rodzinę utrzymywał Marek. Taka sytuacja zaczęła mu przeszkadzać. Kasia nie chciała wrócić do pracy, tłumacząc, że zarobki Marka i zasiłki wystarczą im, a ona najlepiej zajmie się małą. Awantury zaczęły się powtarzać. Kasia nie widząc możliwości porozumienia się z mężem, spakowała swoje i córki i wyjechała wraz z Julką do Polski. Marek dowiedział się o tym po kilku dniach, kiedy wrócił z wyjazdu integracyjnego organizowanego przez pracodawcę. Co ma zrobić Marek? Konwencja o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka. Art. 6 komórka Ministerstwa Sprawiedliwości (organ centralny) Art. 3 pkt. a i pkt. b Prawo do opieki może wynikać z mocy samego prawa Pozbawienie faktycznej możliwości opieki Marek ma złożyć wniosek art. 8. Gdy Marek nie złoży wniosku art. 13 może być to uznane za dorozumianą zgodę na uprowadzenie. Okres czasu, kiedy takie postępowanie może się toczyć 1 rok bo po

4 4 Mateusz Popiel dłuższym okresie dziecko się adaptuje w nowym środowisku albo wraca natychmiast, albo wcale. Kazus 2 To samo tylko modyfikujemy Kasia i Marek są małżeństwem. Ślub odbył się w Polsce, ale po nim małżonkowie zaraz wrócili do Wielkiej Brytanii, gdzie doszło do konfliktu. Kasia zaraz po przyjeździe do kraju złożyła pozew rozwodowy w Polsce. Co zrobi sąd? Bruksela IIA art. 3 Czy pozew w Wielkiej Brytanii coś zmienia? Marek ma prawo złożyć pozew (Kazus 3. To samo z tą modyfikacją, że Marek złożył pozew o rozwód w Wielkiej Brytanii. Jak ma się zachować sąd? ). Pozew rozwodowy przed sądem polskim. W lepszej sytuacji jest Marek, bo zawsze ma więcej opcji. A co, gdybyśmy oceniali samą władzę rodzicielską czy to nam wpłynie na jurysdykcję? Bruksela IIA Miejsce, w którym dziecko zamieszkuje to Polska. Art. 10 córka została uprowadzona w Wielkiej Brytanii prawo brytyjskie (forum shopping) Art. 10 fikcyjna jurysdykcja jurysdykcja, która by istniała, gdyby nie doszło do uprowadzenia Kasia musi się liczyć, że sąd brytyjski poprowadzi to postępowanie. Podobny kazus na egzaminie będzie się charakteryzował pewnym stopniem ogólności. Kazus 4 Wracamy do stanu opisanego w kazusie 1. Adwokat Kasi zażądał: - przedstawienia uwierzytelnionego orzeczenia rozstrzygającego władzę rodzicielską nad dzieckiem; - z uwagi na wysokie koszty procesu wniósł o wyznaczenie kaucji aktorycznej, którą ma złożyć Marek. Co ma zrobić sąd? Konwencja z 1980 r. rozdział V postanowienia ogólne. Art. 23 i 24 Konwencji nie wymaga się formalizmu, nie wymaga się tłumaczeń. Konwencja Haska nt legalizacji dokumentów. Wspólna dla wszystkich państw klauzula apostille owa mając dokument z USA nikt się nie zapyta, czy forma jest ok. w ramach Konwencji haskich jest zniesiony wymóg legalizacji Art kpc kaucja aktoryczna Art. 22 nie można stosować kaucji aktorycznej adwokat Kasi niesłusznie zniesiono, aby nie blokować prawa do sądu. Kazus 5 Marek chce wiedzieć od swojego adwokata, ile może potrwać postępowanie dotyczące uprowadzenia Julki. Jakiej odpowiedzi udzieli mu adwokat? Do czego muszą dążyć i dlaczego?

5 5 Mateusz Popiel Takie postępowanie może trwać do roku Art. 12 Kazus 6 Julka ma trzy lata i jest związana z mamą. Tata nie poświęcał jej wiele czasu, a ich kontakty ograniczały się do zabawy przed snem i weekendowych spacerów. Dziecko spontanicznie mówi, że chce być z mamą. Jak zareaguje na to sąd? Dobro dziecka art. 13 pkt. a i pkt. b. Kazus 7 Julka ma 16 lat i oświadcza, że nie czuje się związana z ojcem. Nie chce powrotu do Anglii. Zadomowiła się w Polsce u dziadków, a którymi również czuje się związana. Jak to wpłynie na decyzję sądu? Art. 13 kolejne ustępy 15 lat Julki 1 rok nie odniesie efektu postępowanie Konwencja z 1996 r.; Bruksela IIA Pół roku Zwykle się zawiera ugody w postępowaniu mediacyjnym w takich sprawach. Sąd wziąłby pod uwagę złą wolę w negocjacjach. Kazus 10 Marek zrozumiał, że nie obdarzy już Kasi zaufaniem i tego małżeństwa nie da się uratować. Wskaż wszystkie sądy właściwe dla rozwiązania tej sprawy. Sąd polski, brytyjski. Kazus 11 Marek wyjechał na kilkuletni kontrakt do Kolumbii i nie chce ciągnąć dalej tej sprawy. Nie zamierza podróżować przez cały ocean, żeby zakończyć to małżeństwo. Składa pozew o rozwód w Bogocie. Jak powinna się zachować Kasia? Bruksela IIA art. 6 tworzą jurysdykcję wyłączną. Taka sprawa w Portugalii nie mogłaby się toczyć. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń Wyjątki, procedura legalizacji Co ma zrobić komornik z brytyjskim wyrokiem? Uznawanie orzeczeń czy Kasia i Marek rzeczywiście się rozwiedli w UK? Dwa rozporządzenia i kpc.

6 6 Mateusz Popiel PPM. Ćwiczenia 6 ( ) Kazus Kolumbia, a rozwód w Polsce 1. Rozwiązuje przez rozwód mąż. Małżeństwo Marka i Kasi zawarte. 2. Wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jaką powierza się Kasi? 3. Prawo do kontaktów dla Marka, np. 1 miesiąc wakacji 4. Zasądza się alimenty od Marka na rzecz Julki w kwocie x. Kazus małżeński Kasia. Wyrok sądu Kolumbijskiego, gdzie mąż się rozwiódł mówiąc trzy razy idź stąd. Sąd brytyjski Rozporządzenie w sprawach małżeńskich art. 21 Dzieci art. 23 Kpc reguluje zbiorczo uznawanie. EGZ: Jak zmieniały się przesłanki do uznawania orzeczeń sądowych przez państwa? Alimenty to I wyłom. Art. 153 Bruksela I. Ważne! Nie badamy merytorycznie, badamy kwestie w zakresie przesłanek. Zakaz merytorycznej kontroli orzeczenia. Orzeczenie wydane w państwie członkowskim jest uznawane bez stwierdzenia wykonalności. EGZ: Często profesor pyta ewolucję instytucji. Zaczęło się od zmian w zakresie uznawania orzeczeń. Nie będzie dwa razy merytorycznie kontrolowane to orzeczenie. Potrzeba wykonalności orzeczeń. Ad. 4 kazusu. Miejsce Kolumbia i Kasia chce wyegzekwować kwotę art kpc. Art przesłanki. Kazus Cimoszewicz, Wprost, akcje Orlenu. Córka Cimoszewicza wniosła sprawę do sądu amerykańskiego o naruszenie dóbr osobistych przez Wprost. Zasądzono $1 mln. Wystąpiono o uznanie. SN: klauzula porządku publicznego, zbyt wysoka kwota odszkodowania. Ważne przesłanki uznania z art kpc. Art par. 2 dokument stwierdzający, że dokument / orzeczenie jest wykonalne w państwie, z którego pochodzi. Wyrok może być prawomocny, ale może nie być wykonalny.

7 7 Mateusz Popiel PPM. Ćwiczenia 7 ( ) Nabycie i utrata własności, ( ) podlegają prawu państwa, w którym przedmiot tych praw znajdował się w chwili, gdy nastąpiło zdarzenie pociągające za sobą wymienione skutki prawne O możności zawarcia małżeństwa rozstrzyga w stosunku do każdej ze stron jej prawo ojczyste z chwili zawarcia małżeństwa. Art. 2 Ustawy PPM Kazimierz Przybyłowski 30 Trammer norma Celem normy kolizyjnej wskazanie prawa właściwego. Na początku każdej normy kolizyjnej jej zakres zasiedzenie, wyzbycie się własności 48.0 przeszkody małżeńskie / przesłanki małżeństwa Łącznik - pewien element stanu faktycznego, który przez ustawodawcę został wybrany i na tej podstawie zostaje określone prawo właściwe (obywatelstwo, miejsce położenia rzeczy). Łącznik to element stanu faktycznego. Na poziomie normy jeżeli coś jest elementem stanu faktycznego my tego szukamy w normie, aby dokonać subsumcji. Trammer opis łącznika Podstawa łącznika + Obywatelstwo / miejsce zamieszkania / obywatelstwo denata +dopełnienie łącznika Przedmiot / osoba fizyczna/ stron które chcą zawrzeć małżeństwo Łącznik to co jest w stanie faktycznym Pazdan używa zamiennie słowa łącznik i mówi mylnie, że łącznik jest w normie Forma zawarcia małżeństwa Art. 49 Opis łącznika = określnik nominalny [podstawa łącznika (miejsce zawarcia) + dopełniacz (małżeństwa/ umowy)] + subokreślnik temporalny (czas, na jaki prawo właściwe ma być określony na chwilę zawarcia małżeństwa ) Forma zawarcia małżeństwa w miejscu, gdzie jest ono zawierane Powołanie się na ochronę dobrego imienia w momencie, gdy jest ono naruszone Zakres okoliczności Norma opis łącznika Łącznik element stanu fatycznego, łącznik nie występuje w normie, a jego opis.

8 8 Mateusz Popiel Przysposobienie (Art. 57 ust. 1) / art. 65 PPM 1. Zakres przysposobienie / testament 2. Podstawa łącznika obywatelstwo / obywatelstwo 3. Dopełniacz przysposabiający / spadkodawcy 4. Subokreślnik temporalny w chwili dokonania przysposobienia Obywatelstwo my nie oceniamy obywatelstwa innych państw według naszego prawa, a według prawa obcego danego państwa. Coraz mniej się mówi o obywatelstwie, a coraz więcej o miejscu zamieszkania. EGZ: pytania o wybór prawa Pobyt prosty pobyt tymczasowy. Pobyt zwykły nie akcentujemy animus. Prawo właściwe: lex patriae, lex domicili, lex causa. Art. 25 (forma czynności prawnej) lex causa mają wskazane prawo właściwe przez odniesienie się do czynności prawnej, której dotyczą. Nie zdekodujemy tak prawa właściwego. Umowa sprzedaży miejsce zamieszkania sprzedawcy. Lex causa. Przedawnienie roszczenia odsyła do lex causa Przelew wierzytelności art. 26 lex causa Przejecie długu lex causa Cauae - zdarzenie, np. sprzedaż. Wyjmując samą formę, dot. umowy i szukamy prawa właściwego. A) Normy zupełne i B) Normy jednostronne Art. 13 ust. 2 wśród norm kolizyjnych. Taka norma nie jest normą zupełną, tylko jednostronną Statut osobowy/ deliktowy/ kontraktowy. Statut przepisy prawa krajowego normujące daną kwestie. Art. 10 klauzula najściślejszego związku gdy nie da się bezpośrednio ustalić prawa właściwego stosujemy prawo najściślej związane. Ust. 2 nie można określić prawa w rozsądnym terminie. Art. 8 ustawy PPM. Ust. 1 zarówno prawo polskie. Ust. 2 jak i innego państwa A) prawa koniecznego zastosowania (EGZ) B) prawo wymuszające swoje zastosowanie (Pazdan) Prawo bezwzględnego stosowania Rzym I art. 9 Prawo cywilne prawo koniecznego zastosowania np. odsetki maksymalne tak bronimy kryteria naszego obrotu, że nie dopuszczamy powyżej. Klauzula porządku publicznego możliwość odmowy uznania orzeczenia.

9 9 Mateusz Popiel Prawo koniecznego zastosowania. Nasza ustawa najpóźniejsze regulacja, ale uwzględnia Konwencję Rzymska z końca lat 70 (Pazdan o tym nie pisze, bo jest współautorem UoPPM). Art. 9 PPM i art.16 Rzym II też przepisy o koniecznym zastosowaniu Art. 8 PPM przepisy koniecznego zastosowania Rzym II (art. 16) > Rzym I (najpełniejsze przepisy) > Ustawa polska PPM (wskazuje na Rzym II, mimo że Rzym I ma najpełniejsze przepisy). Klauzula porządku publicznego: art. 21 Rzym I i art. 26 Rzym II. PPM. Ćwiczenia 7 ( ) Kwalifikacja, odesłanie, prawo niejednolite Kwalifikacja Kwalifikacja w odniesieniu do norm kolizyjnych to wykładnia zakresu normy kolizyjnej. Stosując normy kolizyjne nie zawsze wiemy, które normy będą stosowane. W jednych miejscach niektóre czynności są sformalizowane, a w innych systemach nie (np. zaręczyny we Włoszech i w Polsce). Kwalifikacja w PPM rozgraniczenie działania norm między sobą. Cann i Barten jako pierwsi wskazali te metody (metody włączania obcych instytucji prawnych Teoria II. Kwalifikacja autonomiczna. Ernest Rabel (Niemcy) normy kolizyjne mają inny charakter, niż normy merytoryczne nawet jeżeli będą zachodziły różnice w instytucjach, to z racji cech przeważających można je określić. Teoria oderwana od rzeczywistości. IV Koncepcja. Kwalifikacja funkcjonalna. Dokonując wykładni pojęć mamy różne rodzaje instytucji będą się mieściły w zakresie normy. Art. 26 różne mogą być skutki przedawnienia. Trzeba zidentyfikować ten przedmiot czynności. IV teoria jest praktyczna. Art. 64 ust. 2. Małżeństwo, pokrewieństwo, przysposobienie. Kwestia wstępna od oceny zależy dalszy ciąg i dalsze rozstrzygnięcie. Trzy koncepcje / Teorie: A) Stosujemy normy kolizyjne legis fori. B) Sąd polski według prawa brytyjskiego lex causa po to ustalasz prawo właściwe, aby wszystko rozpoznać według niego. C) Nic nie zakładamy a priori, a wybieramy jedna z tych trzech koncepcji. Koncepcja miękka w zależności od okoliczności badamy okoliczności danej sprawy. Kwestia cząstkowa Związane z samym stosunkiem prawnym ubezpieczeniowym Art. 29 prawo właściwe + forma + zdolność do czynności prawnych.

10 10 Mateusz Popiel Ocena elementów istotnych z punktu widzenia oceny danego, konkretnego stosunku. Normy kolizyjne 2 stopnia (kwestia wstępna, odesłanie) Normy kolizyjne (UoPPM, Rzym I) Normy merytoryczne Odesłanie Różnica w okolicznościach istotnych dla ustalenia prawa właściwego. Sąd polski Francja Normy kolizyjne PPM, lex patriae NKPPM (lex patriae) normy merytoryczne (lex domicili) Zdolność do czynności prawnych art. 11 PPM Art. 5 PPM Francuz > polskie PPM > francuskie NKPPM > polskie PPM ok art. 5 PPM odesłanie przyjęte Art. 5 PPM mówi, że uznaje odesłanie, kiedy jest to tylko odesłanie zwrotne. Nie wszystkie systemy prawne dopuszczają odesłanie art. 4 Konwencji Rzymskiej Konwencja Rzym I Art. 22 i 24 Konwencji wyłączenie odesłania Art. 9 PPM Rozporządzenie Rzym I art. 22 Rzym II art. 25 PPM. Ćwiczenia 8 ( ) Przepisy kolizyjne Statut personalny Art. 11 PPM Śmierć cywilna nie byłaby uznana. Zawsze prawo ojczyste decyduje. Obywatelstwo łatwo sprawdzalne. Wielorakie obywatelstwo art. 2 PPM. Art. 3 apatrydzie (ust. 1) i uchodźcy (ust. 2) rozstrzyga miejsce zamieszkania. Przepisanie, superfluum z Konwencji Genewskiej o uchodźcach. Art. 12 umowa zawierana w tym samym czasie. Art. 12 ust. 1 czynności dwustronne Art. 12 ust. 2 czynności jednostronne Reklama Lidla Pascala i Okrasy 6x50 zł i ich książka gratis przyrzeczenie publiczne. Art. 11 ust. 2 prowadzenie przedsiębiorstwa zdolność według prawa prowadzenia działalności.

11 11 Mateusz Popiel Przedstawicielstwo i pełnomocnictwo Art. 22 i 23 lex causae Lex causae: Mocodawca (UK WWI emigrant) wykonanie - pełnomocnik (kuzyn na wycieczce do Polski) osoba trzecia umowa sprzedaży mocodawca lex causa Art. 23 zd. 2, zd. 3 Art. 11 ust. 2 i art. 12 Wybór prawa, to każdy wybór prawa może to być prawo Suahili. Tendencja, by jak najszerzej umożliwić stronom wybór prawa. Art. 4 ust. 2 nie naruszanie wyborem prawa praw osób trzecich. Pytania o zmiany wspomnij zawsze o wyborze prawa Ubezwłasnowolnienie, stwierdzenie zgonu, uznanie za zmarłego nowe przepisy. Wcześniej te kwestie wyprowadzano z prawa właściwego dla prawa o zdolności do czynności prawnych. Art. 15 i art. 16 nowe przepisy i regulacje imię i nazwisko osoby fizycznej. Art. 15 ust. 1 kraje Iberoamerykańskie mają inaczej sześcioczłonowe imiona lub/i nazwiska. W Polsce można mieć tylko dwa imiona i dwa nazwiska, ale się to zmienia i mogą wpisywać wszystkie. Są też już nadawane imiona fantazyjne. Zmiana imienia i nazwiska, a przestępstwa gospodarcze. Dobra osobiste. Nowa regulacja. Rzym I, Rzym II. Art. 1 ust. 2 pkt. g. Wielka Brytania + forum shopping + dobra osobiste = good Deal. Chętnie Wielka Brytania uznaje się właściwa i zasądzają tam wysokie odszkodowania. Art. 16 ust. 1 podlegają jej prawu ojczystemu. Art. 23, 24 jeden ze środków ochrony. Art. 16 ust. 2 Shakira (Kolumbijka, ewentualnie także Hiszpanka po Gerardzie Pique). The Sun w Wielkiej Brytanii napisał, że nie umie śpiewać. W Polsce spadła sprzedaż płyt. W Wielkiej Brytanii naruszenie. W Kolumbii trzeba wykazać, że naruszono jej dobra osobiste na podstawie prawa kolumbijskiego. Ust. 3 prawo prasowe prawo do odpowiedzi, sprostowania. Prawo pobytu nadawany / wydawany. PPM. Ćwiczenia 9 ( ) EGZ. 3 pytania przekrojowe. Na egzaminie jest Pazdan, o jurysdykcji (np. wyłączna, uznawanie orzeczeń, sąd właściwy), Bruksela I i II, Rzym I i II, kpc (kiedy stosujemy, jurysdykcja wyłączna), PPM, Rozporządzenie alimentacyjne, Rozporządzenie spadkowe. Weksle i czeki niekoniecznie. Resztę ustaw tylko przeczytać. Pytania układa profesor.

12 12 Mateusz Popiel Nie ma dobrych rozwiązań. Ważne jest także uznawanie i wykonywanie orzeczeń (często na egzaminie). Często jedno pytanie z części ogólnej. Historii nie będzie, raczej rozumiej instytucje. Małżeństwo i alimenty. Profesor pisał habilitacje o rozwodzie. Konwencje dotyczące dzieci wiek XX wiekiem dzieci i praw dziecka. Konwencja Haska dotycząca rozrządzeń testamentowych i dot. wypadków drogowych. Nie będzie pytań o prawo kolizyjne w sprawie upadłości. Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego. W kazusie nie ma dobrych odpowiedzi. Osoby prawne Prawo właściwe art. 17 Teoria siedziby art. 17 ust. 1 II teoria teoria miejsca utworzenia Art. 17 ust. 1 nawiązanie do Bruksela I i art. 60 miejsce zamieszkania. Art. 17 ust. 2 odesłanie dalsze. Art. 17 ust. 3 zakres zastosowania art. 17 ust. 1 i ust. 2 Art. 19 prawo właściwe dla oceny skutków łączących się ze zmianą siedziby. Może się to wiązać z utratą zdolności do zawierania jakichś umów. Art. 19 ust. 1 zd. 3 wyłączenie możliwości osobowości prawnej na skutek zmiany siedziby. Odmienna od osób fizycznych konstrukcji połączenie osób prawnych z różnych państw uzyskanie wpisu w obu tych rejestrach. Art. 21 Art. 24 ust. 1 (zgoda) ustalenia dokonania czynności prawnej. Art. 24 ust. 2 PPM czy to jest norma kolizyjna? Do kogo jest ona adresowana? Art. 24 ust. 1 prawo właściwe dla tej czynności. Forma Odrębna od zdolności. Czynnik najłatwiej powodujący obalenie Art. 25 lex causae Wystarczy wybrać najmniej rygorystyczne prawo nie stosujemy do czynności prawnych dotyczących nieruchomości (łącznik: siedziba), JONOP - zwykle są rejestry, gdzie te czynności prawne muszą być ujawnione. Wąski zakres kognicji polskich sądów rejestrowych. UoKWiH powództwo o ustalenie art. 10, ale trwa to nawet 3 lata. Ustawa i forma: małżeństwo i testament Art. 49 ust. 2 (forma zawarcia małżeństwa) kazus ślubu Edyty Górniak na wyspie Bali. Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego zawierania małżeństw w Polsce przez obcokrajowców.

13 13 Mateusz Popiel Lex loci solutionis matrimonii miejsce zawarcia małżeństwa. Co zrobić, gdy ktoś nie może przedstawić zaświadczania o braku przeszkód i możliwości zawarcia małżeństwa (EGZ). Art. 48., art. 50 Skutki: art Niezachowanie formy. Art. 25 Forma: A) Testamenty regulacja konwencyjna B) art. 40 forma umowy o arbitraż Art. 40 forma umowy o arbitraż podlega państwu zawarcia. Pisemna forma umowy o arbitraż. Forma uregulowana w sposób odrębny, niezależny od uregulowania prawa właściwego dla danego państwa. Prawo właściwe dla przedawnienia lex causae. Nawiązuj do klauzuli porządku publicznego. Małżeństwa, spadki nowy doktorat, więc profesor jest na bieżąco. PPM. Ćwiczenia 10 ( ) Nieobecny PPM. Ćwiczenia 11 ( ) Alimenty PPM odesłanie do Rozporządzenia Te przepisy nie mają żadnego charakteru drogi czytelniku just another act nie jesteśmy w stanie nic wydedukować. Art. 63 i Rozporządzenie alimentacyjne weszły w życie r. Art. 81 i art. 63 treść taka, że protokół Haski tak mówi. Rozporządzenia zmieniają się średnio raz na 5 lat , a wejście w życie ustawy które przepisy wyznaczały prawo właściwe? Protokół haski reguluje prawo właściwe. Jak uregulowano rozstrzyganie roszczeń alimentacyjnych w zakresie intertemporalnym. Decyzja Rady z r. o prawie właściwym 2009/941/WE o przystąpieniu Unii do Konwencji art. 4 i 5 (s. 164 od.nowa). Rozstrzygnięto kwestie intertemporalne. Roszczenie sprzed wejścia w życie protokołu od dnia , ale dotyczy okresu poprzedzającego, to przepisy Protokołu haskiego stosujemy. Prawo właściwe dla zobowiązań alimentacyjnych.

14 14 Mateusz Popiel Prawo właściwe dla zobowiązań według prawa haskiego. Rozporządzenie jurysdykcja. Protokół prawo właściwe. Dopuszczono wybór prawa. Jeżeli ewentualny wierzyciel jest U18, to wyłączamy wybór prawa. Generalnie dopuszczamy wybór prawa. To może być sąd, organ, instytucja. Umowa co do wyboru prawa forma pisemna Wybór prawa (in genere) na potrzeby konkretnego postępowania art. 7. Roszczenie alimentacyjne rozszerzenie jurysdykcji Jak dłużnik może się bronić? Kazus małżonków w UK. Jak mógłby się bronić Marek z UK. Zarzut zakorzeniony w art. 5, bo ostatnio wspólnie mieszkali w UK. Art. 6 Rozporządzenia Klauzula porządku publicznego w Rozporządzeniu Art. 14 Protokołu to nie jest norma kolizyjna, a przepis merytoryczny, pomocniczy charakter. Rozporządzenie charakter uniwersalny Art. 10 instytucje publiczne fundusz alimentacyjny. Umowa prorogacyjna niemożliwa na dzieci U18. W przyszłości warto uczyć się tego z oryginalnego tekstu. Słaba jakość tłumaczeń polskich. Czy strony mogą się umówić na dowolne państwo? Nie, obywatelstwo, zwykłe miejsce pobytu przez okres co najmniej 1 roku. Jeżeli strony nie dokonają wyboru zwykłe miejsce pobytu. Kolizje zakresów norm dotyczących przysposobienia i alimentów. Art. 5 wysłanie pozwu do osoby bez umowy prorogacyjnej czeka się na wdanie się w spór. Art. 8 trzeba iść do tego samego organu w tym samym państwie. Zwykłe miejsce wierzyciela, o ile on dalej tam mieszka. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w Rozporządzeniu Sekcja I i II jedne stosują Protokół haski, a inne nie. Kto przystąpił do Protokołu haskiego? Art. 10, 11, 12 odwołanie do decyzji Rady nie uczestniczy Dania, UK, ale uczestniczy Irlandia. Uznajemy orzeczenia w innym państwie członkowskim bez specjalnej procedury uznawania. Reguła: nie ma uznawania (jako procedury) Jak mam wyrok alimentacyjny z państwa członkowskiego, sygnatariusza Protokołu Haskiego, to ja go wykonuje. Państwa członkowskie nie-strony Protokołu haskiego podobnie uznajemy. A wykonalność na wniosek zainteresowanej strony.

15 15 Mateusz Popiel Zwróć uwagę na ogólne uzasadnienia regulacji. Prawo właściwe do spadków Zasadniczo polski PPM Forma Konwencja Prawo właściwe do praw spadkowych możliwość wyboru prawa przez spadkodawcę. Ograniczamy do: a) obywatelstwa, b) miejsca zamieszkania Jeżeli nie ma wyboru prawo właściwe spadkodawcy z chwili jego śmierci. Rozrządzenia testamentowe Konwencja Kto u nas może sporządzić testament? Zdolność testowania. Konwencje: wiek to kwestia należąca do formy (art. 5) W art. 65 jest wszystko to, co nie jest forma Forma wyboru prawa: A) forma dla umów majątkowych małżeńskich B) zobowiązania w formie umowy Do kiedy obowiązują przepisy (650/2012) o prawie spadkowym? Do r. Okolicznością decydująca miejsce zwykłego pobytu, a już nie obywatelstwo. Wybór prawa. Jurysdykcja (obecnie jest ona w kpc) teraz będzie miejsca zwykłego pobytu. Możliwość umowy prorogacyjnej przez zainteresowane strony. Nieruchomość będąca przedmiotem spadku może być inne. Przy kolizji obywatelstw czasem prawo inne, niż prawo ze względu na obywatelstwo. Pkt. 24 Preambuły Zasada numerus clausus praw rzeczowych. Mogłoby dojść, stosując statut źle, do powstania prawa, którego brak w katalogu. PPM. Ćwiczenia ( )

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 20.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 351/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji

Bardziej szczegółowo

Postępowanie pojednawcze a postępowanie mediacyjne

Postępowanie pojednawcze a postępowanie mediacyjne Małgorzata Hanna Kurtasz adwokat Anna Marek aplikant radcowski Krystian Mularczyk radca prawny, członek kolegium redakcyjnego kwartalnika ADR Postępowanie pojednawcze a postępowanie mediacyjne Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO Fundacja Energia dla Europy, Warszawa 2013 ISBN 978-83-936459-2-3 Zespół redakcyjny: Grzegorz Kądzielawski, Karolina Krasnowska, Teresa Mioduszewska, Ewelina Palcar,

Bardziej szczegółowo

Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń

Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń na mocy rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE

PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE Warszawa 2011 1 WSTĘP Każdego roku ginie w Polsce ponad 15 tysięcy osób. Powody zaginięć są rozmaite: wypadek komunikacyjny, zaburzenia psychiczne, napad, porwanie, ucieczka

Bardziej szczegółowo

Kryzysy w rodzinie a prawo

Kryzysy w rodzinie a prawo Kryzysy w rodzinie a prawo Informator dla osób pomagających w trudnych sytuacjach życiowych KRYZYSY W RODZINIE A PRAWO INFORMATOR DLA OSÓB POMAGAJĄCYCH W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH INSTYTUT PSYCHOLOGII

Bardziej szczegółowo

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Kiedy rodzic porwał dziecko

Kiedy rodzic porwał dziecko 24h linia wsparcia Fundacji ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych 801 24 70 70 + 48 22 654 70 70 Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka Kiedy rodzic porwał dziecko PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

MEDIACJA? JESTEŚMY ZA!!! Sprawozdanie ze szkolenia 1

MEDIACJA? JESTEŚMY ZA!!! Sprawozdanie ze szkolenia 1 MEDIACJA? JESTEŚMY ZA!!! Sprawozdanie ze szkolenia 1 Według Joseph'a Grynbaum'a: uncja mediacji jest warta funta arbitrażu i tony sporów. Zgodzą się z tym twierdzeniem, ci, którzy choć raz mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO

KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE Wydane drugie poprawione Warszawa 2012 1 I. PORWANIE RODZICIELSKIE, ZAGINIĘCIE, DZIAŁANIA POLICJI... 5 A. PORWANIE RODZICIELSKIE A ZAGINIĘCIE...

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorca a konsument

przedsiębiorca a konsument przedsiębiorca a konsument Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści By przedsiębiorca był syty i konsument cały... 3 Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną... 4 Klauzule abuzywne w cyklu życia

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

POSTĘPOWANIE O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU PIOTR BEDNARCZYK POSTĘPOWANIE O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU Z serii Pierwsza wokanda Kraków 2014 Seria: Pierwsza wokanda Tytuł: Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku Autor: Piotr Bednarczyk Krajowa

Bardziej szczegółowo

MEDIACJA W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM Stan prawny na 1 grudnia 2012 r.

MEDIACJA W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM Stan prawny na 1 grudnia 2012 r. Ministerstwo Sprawiedliwości MEDIACJE W POLSKIM SYSTEMIE PRAWA MEDIACJA W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM Stan prawny na 1 grudnia 2012 r. sędzia Rafał Cebula Warszawa 2012 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektu Swarzędz os.cegielskiego 10

Biuro Projektu Swarzędz os.cegielskiego 10 1 Publikacja jest wydana w ramach realizowanego projektu pn: Udzielenie wsparcia prawnego mieszkańcom powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego i miasta Poznania. Projekt jest realizowany ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

PL Przewodnik praktyczny dotyczący zastosowania rozporządzenia w sprawie europejskiego tytułu egzekucyjnego

PL Przewodnik praktyczny dotyczący zastosowania rozporządzenia w sprawie europejskiego tytułu egzekucyjnego PL Przewodnik praktyczny dotyczący zastosowania rozporządzenia w sprawie europejskiego tytułu egzekucyjnego http://ec.europa.eu/civiljustice/ Europejska Sieć Sądownicza (EJN) w sprawach cywilnych i handlowych

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne II RP

Prawo prywatne II RP 1 Mateusz Popiel Prawo prywatne II RP Rok akademicki 2012/2013 Prof. dr hab. Dorota Malec Spis treści Wykład 1 - Partykularyzm prawny II RP.....2 Wykład 2 - Unifikacja prawa...4 Wykład 3 - Prawo prywatne

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 32 Prawo cywilne i rodzinne. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 32 Prawo cywilne i rodzinne. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 32 Prawo cywilne i rodzinne Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS CYWILNY KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Obywatel w postępowaniu cywilnym Obywatel w postępowaniu cywilnym Prawa i obowiązki Małgorzata Pyrcak Tomasz Sroka Ewa Stańczyk Grzegorz Szudy Redakcja naukowa: Tomasz Sroka Broszura współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje Prawne

Podstawowe informacje Prawne Podstawowe informacje Prawne Warszawa 2012 Podstawowe informacje prawne Warszawa 2012 1 WSTĘP Warszawa, wrzesień 2012 r. Każdego roku ginie w Polsce ponad 15 tysięcy osób. Problem zaginięcia dotyczy jednak

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Obywatelski niezbędnik seniora

Wstęp. Obywatelski niezbędnik seniora Wstęp Obywatelski niezbędnik seniora Znajomość prawa zwłaszcza wtedy, gdy mamy podejmować jakieś ważne życiowe decyzje jest bardzo przydatna i zawsze okazuje się korzystną. Tymczasem dotarcie do aktualnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. 1) jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, Art. 2. Art. 3.

USTAWA. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. 1) jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, Art. 2. Art. 3. Kancelaria Sejmu s. Opracowano 1/359 na podstawie: Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr USTAWA

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 1964 r. Tytuł wstępny Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków

z dnia 17 listopada 1964 r. Tytuł wstępny Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków Kancelaria Sejmu s. Opracowano 1/357 na podstawie: Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, USTAWA poz. 234, z 1982 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie WYDAWCA: Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny

z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Kancelaria Sejmu s. 1/358 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, USTAWA poz. 234, z 1982 r. Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/340 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Przepisy ogólne Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Zmiany aktu:

z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Zmiany aktu: wersje oczekujące: 2011-02-20 Dz.U. 2009, Nr 131, poz. 1075Art. 3 2010-04-19 Dz.U. 2010, Nr 7, poz. 45Art. 1 brzmienie od 2010-01-28 do 2010-04-18 Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296. USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY. PRZEPISY OGÓLNE

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296. USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY. PRZEPISY OGÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/378 Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 293, 379, 435, 567, 616. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych STUDIA PRAWA PUBLICZNEGO 2013 NR 1 ANDRZEJ JAROCHA Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych Wprowadzenie Uchwalona w dniu 6 listopada 2008 r. ustawa o prawach pacjenta

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze Kancelaria Sejmu s. 1/263 Opracowano na podstawie: Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82,

Bardziej szczegółowo