Dokumentacja techniczna interfejsu (Web Service) dla systemu sprzedaży internetowej - eraty Santander Consumer Bank

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja techniczna interfejsu (Web Service) dla systemu sprzedaży internetowej - eraty Santander Consumer Bank"

Transkrypt

1 Dokumentacja techniczna interfejsu (Web Service) dla systemu sprzedaży internetowej - eraty Santander Consumer Bank wersja 2.1

2 Spis treści 1 Wstęp Strony komunikacji Błędy operacji Pobranie linii kredytowych Pobranie linii kredytowych Symulacja kredytu Symulacja kredytu Pobranie wartości słownikowych Pobranie wartości słownikowych Pobranie klauzul prawnych Pobranie klauzul prawnych Zapisanie wniosku Zapisanie wniosku Sprawdzenie stanu przetwarzania wniosku Sprawdzenie stanu przetwarzania wniosku Pobranie informacji o wniosku Pobranie informacji o wniosku Ustawienie towarów w danym wniosku Ustawienie towarów w danym wniosku Identyfikacyjne dane testowe Adres wsdl i dane do testowego logowania Przykłady budowania obiektów dla potrzeb Webservice eraty Przykłady budowania obiektów dla potrzeb Webservice eraty

3 1 Wstęp Niniejszy dokument jest specyfikacją protokołu komunikacji usługi eraty Santander Consumer Bank z dowolnym innym systemem informatycznym Klientów przy pomocy protokołu SOAP, czyli serwisów webowych (Web Services) poprzez publiczny Internet. 1.1 Strony komunikacji W wymianie informacji uczestniczą dwie strony: Aplikacja eraty, pełniąca rolę serwera udostępniającego pewien zestaw funkcji,(nazywany w dalszej części Systemem), System informatyczny Klienta, (nazywany w dalszej części Klientem). Stroną aktywną jest Klient, który wysyła żądanie do Systemu i oczekuje na odpowiedź. 1.2 Błędy operacji W wypadku niepowodzenia wywołania operacji System sygnalizuje błąd zwracając komunikat błędu (wyjątek SOAP). Błąd, oprócz tekstowego komunikatu zawiera dodatkowe dane błędu, w postaci prostego dokumentu XML, którego węzeł EKredytException zawiera dwa podwęzły: kod zawierający kod błędu, informacja zawierający tekstowy błędu. Przykład błędu: <Exception> <kod>2</kod> <>Błąd logowania</> </Exception> W poniższej tabeli zaprezentowano komunikaty ogólne, przy każdym poleceniu tabela ta zostanie uzupełniona o komunikaty specyficzne dla danego polecenia: kod błędu 1 Błędny parametr 2 Błąd logowania 3 Brak uprawnień do sklepu 4 Błąd wewnętrzny systemu eraty 5 Niepoprawny typ produktu 6 Produkt niedostępny na sklepie 3

4 7 Nieprawidłowy wariant sklepu 2 Pobranie linii kredytowych 2.1 Pobranie linii kredytowych Metoda służy do pobrania podstawowych parametrów linii kredytowych dla sklepu. Jako dane podajemy parametry pozwalające na identyfikację Klienta, w odpowiedzi dostajemy zestaw obiektów zawierających dane linii kredytowych. Sygnatura metody: LinieKredytowe pobierzliniekredytowe (Identyfikacja identyfikacja, String[] kodyliniikredytowych); Parametry wejściowe: parametry identyfikacja standardowy obiekt identyfikacja Identyfikacja, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego własności login haslo numer sklepu typ produktu login Klienta hasło Klienta numer sklepu Klienta Long typ produktu(kredytu) wartość słownikowa int kod 0 sprzedaż ratalna (obowiązuje w tej wersji systemu) 1 pożyczki gotówkowe 2 kredyty na kasy fiskalne 3 kredyt gotówkowy 4 kredyty dla podmiotów gospodarczych 4

5 wariant sklepu 5 karta VISA 6 kredyt konsolidacyjny wariant sklepu Klienta int kodyliniikredytowych tablica kodów linii kredytowych, Klient opcjonalnie może podać kody linii kredytowych, aby pobrać ich podstawowe dane. W przypadku podania pustej tablicy, metoda zwraca informacje o wszystkich liniach kredytowych dostępnych na sklepie. [] Zwracana wartość: parametry podstawowe parametry linii kredytowych LinieKredytowe, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego nazwasklepu liniakredytowa nazwa sklepu internetowego lista obiektów ujących parametry linii kredytowej własności kodliniikredytowej minimalnaliczbarat maksymalnaliczbarat dostepneliczbyrat numersklepu typ umowy (aby zidentyfikować która linie kredytową klient wybrał) umowy minimalna liczba rat dla typu umowy int maksymalna liczba rat dla typu umowy int mozliwe raty - napis zerojedynkowy numer sklepu Long Błędy: kod błędu 22 Błędne identyfikatory linii kredytowych 5

6 6

7 3 Symulacja kredytu 3.1 Symulacja kredytu Metoda służy do przeprowadzenia symulacji kredytu. Jako dane podajemy parametry pozwalające na przeprowadzenie symulacji, w odpowiedzi dostajemy obiekt zawierający wynik symulacji. Sygnatura metody: WynikSymulacji wykonajsymulacje(identyfikacja identyfikacja, Symulacja symulacja); Parametry wejściowe: parametry identyfikacja symulacja standardowy obiekt identyfikacja Identyfikacja, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego obiekt zawierający dane potrzebne do przeprowadzenia symulacji Symulacja, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego własności kodliniikredytowej liczbarat wplatawlasna wartosctowarow typ umowy wybranej przez klienta liczba rat int wpłata własna double wartość zamówionych towarów, razem z kosztem przesyłki, który także może być kredytowany double Zwracana wartość: parametry obiekt zawierający wynik symulacji 7

8 WynikSymulacji, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego kwotakredytu wysokoscmiesiecznejraty wysokoscrocznejstopyproc APR kosztkredytu wplatawlasna liczbarat ubezpieczenie klauzula SposobPodpisUmowy kwota kredytu double wysokość miesięcznej raty double wysokość rocznej stopy procentowej double APR - Rzeczywista roczna stopa oprocentowania double całkowity koszt kredytu double wpłata własna double liczba rat int link do konkretnego dokumentu ującego ubezpiecznie, jeśli kredyt jest bez ubezpieczenia parametr pozostaje pusty klauzula prawna lista obiektów określających możliwy sposób podpisania umowy dla danego sklepu List<SposobPodpisUmowy> SposobPodpisUmowy, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego, który przyjmuje wartości słownikowe. kod 10 Umowa wysłana em w formacie PDF 20 Najbliższy Jost, klient podpisuje umowę w dowolnej jednostce operacyjnej 30 Umowa wysłana kurierem 40 Umowa dostarczona przed sprzedawca mobilnego 50 Umowa dostarczona razem z towarem przez kuriera Specyfikacja: własności kod int 8

9 Błędy: kod błędu 21 Brak aktywnych linii kredytowych 22 Błędne identyfikatory linii kredytowych 23 Ważność linii kredytowej wygasła 33 Błędna wartość koszyka 34 Błędny typ umowy 35 Błąd symulacji, przekroczony limit kredytu 36 Błąd symulacji, za niska kwota kredytu 37 Błąd symulacji, za niska kwota kredytu 9

10 4 Pobranie wartości słownikowych 4.1 Pobranie wartości słownikowych Metoda służy do pobrania wartości słownikowych. Jako dane podajemy parametry pozwalające na identyfikację Klienta, w odpowiedzi dostajemy zestaw wartości słownikowych, które umożliwią w późniejszym czasie poprawne złożenie wniosku. Sygnatura metody: Slowniki pobierzslowniki(identyfikacja identyfikacja); Parametry wejściowe: parametry identyfikacja standardowy obiekt identyfikacja Identyfikacja, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego Zwracana wartość: parametry zestaw wartości słownikowych Slowniki, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego godziny gtu sposobpodpisaniaumowy godziny kontaktu z klientem, TreeMap<Integer, String> key value wartość słownikowa Integer wartości asortyment towaru, TreeMap<Integer, String> key value wartość słownikowa Integer wartości sposób dostarczenia umowy TreeMap<Integer, String> 10

11 stancywilny statusmieszkania typdokumentu typdrugiegodokumentu wojewodztwo wyksztalcenie zawodwykonywany key value wartość słownikowa Integer wartości stan cywilny, TreeMap<Integer, String> key value wartość słownikowa Integer wartości status mieszkania, TreeMap<Integer, String> key value wartość słownikowa Integer wartości typ dokumentu tożsamości, TreeMap<Integer, String> key value wartość słownikowa Integer wartości typ drugiego dokumentu tożsamości, TreeMap<Integer, String> key value wartość słownikowa Integer wartości województwo, TreeMap<Integer, String> key value wartość słownikowa Integer wartości wykształcenie, TreeMap<Integer, String> key value wartość słownikowa Integer wartości zawód wykonywany, TreeMap<Integer, String> 11

12 zrodlodochodu key value wartość słownikowa Integer wartości źródło dochodu, TreeMap<Integer, ZrodloDochodu > key value wartość słownikowa Integer obiekt ujący dane źródło dochodu ZrodloDochodu, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego własności parametry Opis pola parametry wartości przyjmuje wartości ciągu n znaków parametr niewymagany 1 - parametr potrzebny do częściowego zapisu wniosku 2 parametr potrzebny do kompletnego zapisania wniosku 3 parametr dodatkowy, opcjonalny (20) Pozycja zrodlodochod udataod zrodlodochod udatado nazwa firmy adres stanowisko zawód wykonywany numer świadczenia nip Opis Data od której obowiązuje dane źródło dochodu Data do której obowiązuje dane źródło dochodu Nazwa firmy Adres Stanowisko Zawód wykonywany Numer świadczenia Nr NIP 12

13 regon gmina dochodnetto zrodlodochod u Nr Regon Gmina Dochód netto Źródło dochodu 5 Pobranie klauzul prawnych 5.1 Pobranie klauzul prawnych Metoda służy do pobrania klauzul prawnych. Jako dane podajemy parametry pozwalające na identyfikację Klienta, w odpowiedzi dostajemy zestaw klauzul prawnych wraz z podstawowymi informacjami na ich temat. Sygnatura metody: Klauzule pobierzklauzule (Identyfikacja identyfikacja); Parametry wejściowe: Parametry identyfikacja standardowy obiekt identyfikacja Identyfikacja, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego Zwracana wartość: Parametry obiekt zawierający listę klauzul prawnych Klauzule, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego, zawierający listę obiektów Klauzula Klauzula obiekt zawierający dane klauzuli Klauzula, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego nazwa nazwa klauzuli pozwalająca na jej identyfikację 13

14 tresc wymaganaodpowiedz wymaganazgoda treść klauzuli czy dana klauzula wymaja odpowiedzi, format zero-jeden int czy zgoda na dana klauzule jest wymagana, format zero-jeden int 6 Zapisanie wniosku 6.1 Zapisanie wniosku Metoda służy do zapisu wniosku o przyznanie kredytu. Jako dane podajemy parametry ujące ten wniosek, w odpowiedzi otrzymujemy identyfikator, pod którymi została zapisana wiadomość. Umożliwi to w późniejszym czasie odpytanie o status tej wiadomości. Sygnatura metody: String zlozwniosek (Identyfikacja identyfikacja, Symulacja symulacja, Zamowienie zamowienie); Parametry wejściowe: parametry identyfikacja symulacja zamowienie standardowy obiekt identyfikacja Identyfikacja, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego obiekt zawierajacy dane potrzebne do przeprowadzenia symulacji Symulacja, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego obiekt zawierający dane zamówienia z systemu klienckiego Zamowienie, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego klient dane klienta Klient, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego własności 14

15 PESEL imie nazwisko adres PESEL (11) imię (35) nazwisko (35) obiekt zawierający adres Adres, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego własności kodpocz kod pocztowy String(5) telefondomowy telefonsluzbowy komorkaprywatna komorkasluzbowa typdokumentutozs miasto ulica nrmieszkani a nrdomu (35) miasto String(50) ulica String(50) nr domu String(7) nr domu String(7) telefon domowy Klienta (9 cyfr) (9) telefon służbowy (9 cyfr) (9) telefon komórkowy prywatny Klienta (9 cyfr) (9) telefon komórkowy służbowy Klienta (9 cyfr) (9) typ dokumentu tożsamości wartość słownikowa 15

16 serdokumentutozs nrdokumentutozs typdokumentutozs2 serdokumentutozs2 nrdokumentutozs2 stancywilny wyksztalcenie int seria dokumentu tożsamości (3) numer dokumentu tożsamości (20) typ drugiego dokumentu tożsamości(musi być różny od typdokumentutozs ) wartość słownikowa int seria drugiego dokumentu tożsamości (3) numer drugiego dokumentu tożsamości (20) stan cywilny wartość słownikowa int wykształcenie wartość słownikowa int statusmieszkaniowy status mieszkaniowy wartość słownikowa int dochod Dane dotyczące źródła dochodu klienta Dochód, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego własności zrodlodocho du zrodlodocho dudataod źródło dochodów wartość słownikow a double(10, 2) data, od której obowiązuj e dane 16

17 zrodlodocho dudatado nazwafirmy nip regon stanowisko adres numerswiadc zenia źródło dochodów, format RRRR-MM- DD String data, do której obowiązuj e dane źródło dochodów, format RRRR-MM- DD String nazwa firmy String(60) NIP long(10) regon long(9) stanowisko pracy klienta String(50) obiekt zawierając y adres miejsca pracy Adres, typ złożony, zdefiniowan y w ramach serwisu webowego Numer świadczenia emerytalne 17

18 wojewodztwo godzod godzdo sposobpodpisumowy go/rentowe go String(30) dochodnetto dochód netto, wartość liczbowa z separatore m w postaci kropki String(10) zawod zawód wykonywa ny wartość słownikow a int województwo wartość słownikowa int preferowana godzina kontaktu od wartość słownikowa (2) preferowana godzina kontaktu do wartość słownikowa (2) preferowany sposób podpisania umowy wartość słownikowa (2) kod 10 Umowa wysłana em w formacie PDF 20 Najbliższ y Jost, klient podpisuj 18

19 towar e umowę w dowolnej jednostc e operacyj nej 30 Umowa wysłana kurierem 40 Umowa dostarcz ona przed sprzedaw ca mobilneg o 50 Umowa dostarcz ona razem z towarem przez kuriera element listy zawierający dane n-tego towaru, typu Towar Towar, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego własności idtowaru identyfikator ze sklepu n- tego towaru (20) nazwatowaru wartosctowaru liczbasztuktowaru jednostkatowaru nazwa n-tego towaru (50) cena n-tego towaru, z separatorem w postaci kropki double(11,2) ilość n-tego towaru double(7,2) jednostka n-tego towaru (10) idgtu asortyment towaru wartość słownikowa int 19

20 odpnaklauzule sposobdostarcz eniatowaru nrzamowienias klep lista odpowiedzi na klauzule prawne. Parametr ma formę ciągu 3 znaków 0-1, gdzie 1 zgoda, 0 brak zgody. (3) sposób dostarczenia towaru (50) nr zamówienia wygenerowanego przez sklep (30) Zwracana wartość: parametry nrwniosku nr wniosku (10) Błędy: kod błędu 21 Brak aktywnych linii kredytowych 22 Błędne identyfikatory linii kredytowych 23 Ważność linii kredytowej wygasła 33 Błędna wartość koszyka 34 Błędny typ umowy 35 Błąd symulacji, przekroczony limit kredytu 36 Błąd symulacji, za niska kwota kredytu 37 Błąd symulacji, za niska kwota kredytu 90 Wstępna weryfikacja po pesel: brak zgody 106 Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych. 20

21 7 Sprawdzenie stanu przetwarzania wniosku 7.1 Sprawdzenie stanu przetwarzania wniosku Polecenie służy do sprawdzenia stanu przetwarzania wniosku. Sygnatura metody: String sprawdzstanwniosku(identyfikacja identyfikacja, String nrwniosku); Parametry wejściowe: parametry identyfikacja nrwniosku standardowy obiekt identyfikacja Identyfikacja, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego numer wniosku (10) Zwracana wartość: parametry obiekt zawierający informacje na temat procesowania się wniosku InfoWniosekTo, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego nrumowyelrat numerzewn statuswniosku infozewolen numerzezwolen errkod message Numer wniosku w elratach Long Numer systemu zewnętrznego stan przetwarzania wniosku Informacja o warunkach otrzymania kredytu Numer systemu eraty Numer błędu Integer Opis błędu 21

22 Błędy: Metoda nie zwraca dodatkowych wyjątków, tylko podstawowe. Mogą pojawić się błędy dodatkowe ale już nie w postaci wyjątków. Jeżeli w obiekcie InfoWniosekTo wszystkie pola będą puste za wyjątkiem errkod oraz message, wówczas mamy błąd dodatkowy. Prawidłowe wykonanie metody zwróci obiekt InfoWniosekTo z pustymi polami errkod oraz message. 22

23 8 Pobranie informacji o wniosku 8.1 Pobranie informacji o wniosku Metoda służy do pobierania informacji o wniosku. Jako dane podajemy parametry pozwalające na identyfikację Klienta, oraz numer wniosku, w odpowiedzi dostajemy obiekt zawierający dane nt. wniosku. Sygnatura metody: WniosekDTO getinfown(identyfikacja identyfikacja, Long nrinternetowywn); Parametry wejściowe: parametry identyfikacja nrinternetowywn standardowy obiekt identyfikacja Identyfikacja, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego internetowy numer wniosku (numer wniosku w zezwoleniach) Long Zwracana wartość: parametry obiekt zawierający informację o danym wniosku WniosekDTO, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego, zawierający informacje o wniosku WniosekDTO obiekt transportowy zawierający informacje o wniosku WniosekDTO, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego nrsklepu wariantsklepu adreszamieszkania nr sklepu pozwalający na jego identyfikację wariant sklepu obiekt transportowy zawierający adres zamieszkania klienta AdresDTO, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu 23

24 adreskorespodencyjny datawprowadzenia statuswniosku internetowynrwniosku nrumowy wplatawlasna datakontaktu liczbatelefonow tel_domowy tel_sluzbowy tel_komorkowy_prywat ny tel_komorkowy_sluzbo wy webowego własności nazwisko imie ulica nrdomu kodpocztowy miasto nazwisko imię ulica nr domu kod pocztowy miasto obiekt transportowy zawierający adres korespondencyjny klienta AdresDTO sklepu data wprowadzenia Date status wniosku Short internetowy numer wniosku numer umowy kwota wpłaty własnej BigDecimal ostatnia data kontaktu Date liczba telefonów Long numer telefonu domowego numer telefonu służbowego numer prywatnego telefonu komórkowego numer służbowego telefonu komórkowego 24

25 towary liczbarat lista zamówionych towarów dla danego wniosku List<TowaryDTO>, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego własności idtowaruwsklepie id nazwa czydostepny czyusuniety szczegoly datapotwierdzenia liczba rat Short identyfikator jednoznaczn ie identyfikują cy towar w sklepie klucz główny Long nazwa towaru czy towar jest dostępny Boolean czy towar jest usunięty Boolean szczegóły zamówienia, np.ilość towaru Ostatnia data zmiany statusu dostępności towaru Date Błędy: 25

26 kod błędu 102 brak praw do wniosku 108 problem z pobraniem danych wniosku 500 problem z dostępem do elrat Kolejna metoda, także służy do pobierania informacji o wniosku. Jako dane podajemy parametry pozwalające na identyfikację Klienta, oraz numer zamówienia w sklepie internetowym, w odpowiedzi dostajemy obiekt zawierający dane nt. wniosku. Sygnatura metody: InfoWniosekTO sprawdzstanwnioskuidzewn(identyfikacja identyfikacja, String nrzamowieniazewn); Parametry wejściowe: parametry identyfikacja nrzamowieniazewn Opis standardowy obiekt identyfikacja Identyfikacja, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego numer zamówienia sklepu Zwracana wartość: parametry obiekt zawierający informację o danym wniosku InfoWniosekTO, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego, zawierający informacje o wniosku nrumowyelrat numerzewn numerzezwolen statuswniosku Błędy: kod błędu numer wniosku z Elrat BigInteger numer zamówienia ze sklepu identyfikator wniosku z Zezwoleń status wniosku 102 brak praw do wniosku 26

27 108 problem z pobraniem danych wniosku 500 problem z dostępem do elrat 51 Problem spójności danych, znaleziono kilka wniosków z takim samym numerem zamówienia 27

28 10 Ustawienie towarów w danym wniosku 10.1 Ustawienie towarów w danym wniosku Metoda służy do ustawiania atrybuty towarów w danym wniosku. Jako dane podajemy parametry pozwalające na identyfikację Klienta, oraz obiekt zawierający podstawowe dane o wniosku, a więc także listę towarów wraz z odpowiednimi atrybutami. Metoda nie zwraca żadnej wartości. Sygnatura metody: void ustawtowary(identyfikacja identyfikacja, WniosekDTO wniosekdto) Parametry wejściowe: parametry identyfikacja WniosekDTO standardowy obiekt identyfikacja Identyfikacja, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego obiekt transportowy zawierający informacje o wniosku WniosekDTO, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego nrsklepu wariantsklepu adreszamieszkania nr sklepu pozwalający na jego identyfikację wariant sklepu obiekt transportowy zawierający adres zamieszkania klienta AdresDTO, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego własności nazwisko imie ulica nrdomu nazwisko imię ulica nr domu 28

29 adreskorespodencyjny datawprowadzenia statuswniosku internetowynrwniosku nrumowy wplatawlasna datakontaktu liczbatelefonow tel_domowy tel_sluzbowy tel_komorkowy_prywat ny tel_komorkowy_sluzbo wy towary kodpocztowy miasto kod pocztowy miasto obiekt transportowy zawierający adres korespondencyjny klienta AdresDTO sklepu data wprowadzenia Date status wniosku Short internetowy numer wniosku numer umowy kwota wpłaty własnej BigDecimal ostatnia data kontaktu Date liczba telefonów Long numer telefonu domowego numer telefonu służbowego numer prywatnego telefonu komórkowego numer służbowego telefonu komórkowego lista zamówionych towarów dla danego wniosku List<TowaryDTO>, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego własności idtowaruwsklepie identyfikator jednoznaczn ie identyfikują 29

30 liczbarat id nazwa czydostepny czyusuniety szczegoly datapotwierdzenia liczba rat Short cy towar w sklepie klucz główny Long nazwa towaru czy towar jest dostępny Boolean czy towar jest usunięty Boolean szczegóły zamówienia, np.ilość towaru Ostatnia data zmiany statusu dostępności towaru Date Błędy: kod błędu 500 problem z dostępem do elrat 503 błędne dane, prawdopodobnie ktoś próbuje modyfikować inny wniosek 504 błędne stany towaru 505 brak możliwości edycji wniosku 30

31 11 Identyfikacyjne dane testowe 11.1 Adres wsdl i dane do testowego logowania Adres serwisu: https://www.eraty.pl:8443/eratywsservice/eratyws?wsdl Dane do logowania: <identyfikacja> <haslo>eratytest!1</haslo> <login>eratytest</login> <numersklepu> </numersklepu> <typproduktu>0</typproduktu> <wariantsklepu>1</wariantsklepu> </identyfikacja> Uwaga! Powyższe dane służą wyłącznie do testowania aplikacji korzystających z metod webservices. Nie ma możliwości wykorzystania ich do logowania w Panel Sklep. 31

32 12 Przykłady budowania obiektów dla potrzeb Webservice eraty 12.1 Przykłady budowania obiektów dla potrzeb Webservice eraty Budowanie klienta: $wsdl = "https://www.eraty.pl:8443/eratywsservice/eratyws?wsdl"; $client = new SoapClient($wsdl); Identyfikacja: $identyfikacja->login = $login; $identyfikacja->haslo = $haslo; $identyfikacja->numersklepu = $numersklepu; $identyfikacja->typproduktu = $typproduktu; // "0" dla sprzedaży ratalnej $identyfikacja->wariantsklepu = $wariantsklepu; // "1" dla podstawowego wariantu sklepu Pobranie linii kredytowych: try { $result = $client->pobierzliniekredytowe($identyfikacja); } catch(exception $e) { echo "<script>alert('".ereg_replace("\n", ";\\n", strip_tags($e- >faultstring))."');</script>"; } Przykładowy wynik: stdclass Object ( [liniakredytowa] => Array ( [0] => stdclass Object ( [dostepneliczbyrat] => [kodliniikredytowej] => OL009BYY [maksymalnaliczbarat] => 36 [minimalnaliczbarat] => 3 [numersklepu] => [] => Raty 1% miesięcznie ) [1] => stdclass Object ( 32

33 [dostepneliczbyrat] => [kodliniikredytowej] => CL00C1R1 [maksymalnaliczbarat] => 36 [minimalnaliczbarat] => 3 [numersklepu] => [] => Pakiet srebrny II test ) ) ) [nazwasklepu] => Wersja Testowa Sklepu (Wariant 1, DO TESTOWANIA) Symulacja: $symulacja->kodliniikredytowej = $kodliniikredytowej; $symulacja->liczbarat = $liczbarat; $symulacja->wplatawlasna = $wplatawlasna; $symulacja->wartosctowarow = $wartosctowarow; Adres: $adres->kodpocz = $kodpocz1; $adres->miasto = $miasto1; $adres->ulica = $ulica1; $adres->nrmieszkania = $nrmieszkania1; $adres->nrdomu = $nrdomu1; Adres korenspondencyjny: $adreskorespondencyjny->kodpocz = $kodpocz2; $adreskorespondencyjny->miasto = $miasto2; $adreskorespondencyjny->ulica = $ulica2; $adreskorespondencyjny->nrmieszkania = $nrmieszkania2; $adreskorespondencyjny->nrdomu = $nrdomu2; Dochód: $dochod->zrodlodochodu = substr($zrodlodochodu, 0,2); // źródło dochodu to pierwsze dwa znaki z ciągu pobranego ze słowników ( ) $dochod->zrodlodochodudataod = $zrodlodochodudataod; $dochod->zrodlodochodudataod = $zrodlodochodudatado; $dochod->nazwafirmy = $nazwafirmy; $dochod->nip = $nip; $dochod->regon = $regon; $dochod->stanowisko = $stanowisko; $dochod->adres = $adresfirma; // obiekt tworzony analogicznie do $klient- >adreskorespondencyjny $dochod->numerswiadczenia = $numerswiadczenia; $dochod->dochodnetto = $dochodnetto; $dochod->zawod = $zawodwykonywany; $dochod->gmina = $gmina; 33

34 Klient: $klient->pesel = $pesel; $klient->imie = $imie; $klient->nazwisko = $nazwisko; $klient->adres = $adres; // obiekt zdefiniowany powyżej $klient->adreskorespondencyjny = $adreskorespondencyjny; // obiekt zdefiniowany powyżej $klient-> = $ ; $klient->telefondomowy = ""; $klient->telefonsluzbowy = ""; $klient->komorkaprywatna = $komorkaprywatna; $klient->komorkasluzbowa = ""; $klient->typdokumentutozs = $typdokumentu; $klient->serdokumentutozs = $serdowodu; $klient->nrdokumentutozs = $nrdowodu; $klient->typdokumentutozs2 = $typdrugiegodokumentu; $klient->serdokumentutozs2 = $serdowodu2; $klient->nrdokumentutozs2 = $nrdowodu2; $klient->stancywilny = $stancywilny; $klient->wyksztalcenie = $wyksztalcenie; $klient->statusmieszkaniowy = $statusmieszkania; $klient->sposobpodpisumowy = $sposobpodpisumowy; $klient->identyfikatorkredytpunktu = $kp; // jeśli sposobpodpisumowy == 30, $kp = "" $klient->dochod = $dochod; // obiekt zdefiniowany powyżej $klient->wojewodztwo = $_POST['wojewodztwo']; $klient->godzod = $godzod; // godziny kontaktu od $klient->godzdo = $godzdo; // godziny kontaktu do $klient->liczbaczlonkowgospdomowego = $liczbaczlonkowgospdomowego; // liczba osób na utrzymaniu kredytobiorcy plus kredytobiorca (>=1) Towar: class towar { function construct() { } $towary = array(); for ($i=1;$i<=$_post['liczbasztuktowarow'];$i++) { $idtowaru = "idtowaru".$i; $nazwatowaru = "nazwatowaru".$i; $wartosctowaru = "wartosctowaru".$i; $liczbasztuktowaru = "liczbasztuktowaru".$i; $jednostkatowaru = "jednostkatowaru".$i; if (preg_replace('#[^1-9]#', '', $_POST[$wartoscTowaru])!= '') { if (strlen($_post[$nazwatowaru])>50) { $nowanazwatowaru = mb_substr($_post[$nazwatowaru], 0, 45)."..."; // nazwa towaru nie może być dłuższa niż 50 znaków } else { $nowanazwatowaru = $_POST[$nazwaTowaru]; } $towar = new towar(); 34

35 $towar->idtowaru = mb_substr($_post[$idtowaru], 0, 20); // id towaru nie może być dłuższe niż 20 znaków $towar->nazwatowaru = $nowanazwatowaru; $towar->wartosctowaru = str_replace(",", ".", $_POST[$wartoscTowaru]); // wartość towaru w zapisie nie może zawierać przecinków $towar->liczbasztuktowaru = str_replace(",", ".", $_POST[$liczbaSztukTowaru]); // liczba sztuk towaru w zapisie nie może zawierać przecinków $towar->jednostkatowaru = $_POST[$jednostkaTowaru]; $towar->idgtu = $idgtu; // pobierane ze słownika ale obecnie ustalane jest jedno dla wszystkich towarów $idgtu = 1 array_push($towary, $towar); } } Zamówienie: $zamowienie->klient = $klient; // obiekt zdefiniowany powyżej $zamowienie->towar = $towary; // obiekt zdefiniowany powyżej $zamowienie->nrzamowieniasklep = $nrzamowieniasklep; $zamowienie->odpnaklauzule = $odpnaklauzule; // obiekt stworzony na podstawie wartości słownikowych $zamowienie->sposobdostarczeniatowaru = $sposobdostarczeniatowaru; Złożenie wniosku: try { $result = $client->zlozwniosek($identyfikacja, $symulacja, $zamowienie); // obiekty zdefiniowane powyżej } catch(exception $e) { echo "<script>alert('kod błędu: ".ereg_replace("\n", ";\\n", strip_tags($e->faultstring))."'); history.back();</script>"; } 35

Dokumentacja techniczna interfejsu (Web Service) dla systemu sprzedaży internetowej eraty Santander Consumer Bank

Dokumentacja techniczna interfejsu (Web Service) dla systemu sprzedaży internetowej eraty Santander Consumer Bank Santander Consumer Bank ul. Strzegomska 42c 53-611 Wrocław tel. 71 387 74 04 Wsparcie@SantanderConsumer.pl Dokumentacja techniczna interfejsu (Web Service) dla systemu sprzedaży internetowej eraty Santander

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemów e-commerce z systemem internetowej sprzedaży ratalnej eraty Santander Consumer Banku

Instrukcja integracji systemów e-commerce z systemem internetowej sprzedaży ratalnej eraty Santander Consumer Banku Santander Consumer Bank SA ul. Strzegomska 42c 53-611 Wrocław tel. 71 387 74 04 wsparcie@santanderconsumer.pl Instrukcja integracji systemów e-commerce z systemem internetowej sprzedaży ratalnej eraty

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Comarch isklep24 6.1 Wersja Enterprise 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API serwisu korporacjakurierska.pl

Dokumentacja API serwisu korporacjakurierska.pl Dokumentacja API serwisu korporacjakurierska.pl wersja dokumentu: 1.3 28 maja 2015 r. Spis treści Historia zmian...3 Informacje ogólne...3 Dane autoryzacyjne...3 Wywoływanie funkcji i format danych...3

Bardziej szczegółowo

Platnosci.pl Dokumentacja techniczna dla partnerów.

Platnosci.pl Dokumentacja techniczna dla partnerów. PayU S.A. ul. Marcelińska 90 60-324 Poznań tel. (0-61) 860 27 00, fax (0-61) 860 27 22 Platnosci.pl Dokumentacja techniczna dla partnerów. Przygotował Sławomir Jaranowski c 2005-2009 PayU S.A. 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.3. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.3. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 17 Moduł Comarch isklep24 5.3 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Administracja sklepu

Administracja sklepu Spis treści...3 Logowanie...3 Opcje główne...5 Konfiguracja...5 SEO...6 Opcje...7 Strony...9 Prezentacja produktu... 10 Prezentacja produktów... 11 Wyróżnione produkty... 12 Wyszukiwanie produktów... 13

Bardziej szczegółowo

Wersja 2008. Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008

Wersja 2008. Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 NT Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL e-commerce Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 Spis treści Rozdział 1 Wstęp 1-1 Warunki licencji na użytkowanie aplikacji e- commerce dla systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemów klasy e-commerce. z systemem internetowej sprzedaży ratalnej

Instrukcja integracji systemów klasy e-commerce. z systemem internetowej sprzedaży ratalnej Instrukcja integracji systemów klasy e-commerce z systemem internetowej sprzedaży ratalnej 1 WERSJA 1.9.1 Z DNIA 31.03.2014 CEL DOKUMENTU Dokument stanowi kompletny opis możliwości integracji formy płatności

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownika Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum Aktualizacja: lipiec 2015 Szanowny Kliencie, Bankowość elektroniczna Meritum Banku przeznaczona jest zarówno dla Klientów indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

I-Bank Przewodnik dla klienta

I-Bank Przewodnik dla klienta I-Bank Przewodnik dla klienta System do obsługi banku internetowego 1 Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! Pragniemy zaoferować Państwu jedną z unikalnych, a zarazem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 24-08-2012 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Wersja 7.9

Pierwsze kroki. Wersja 7.9 Pierwsze kroki Wersja 7.9 Spis treści 1 RAZ, DWA GOTOWE!... 3 2 KROK 1. KONFIGURACJA COMARCH ERP OPTIMA... 4 2.1 KONFIGURACJA WSPÓŁPRACY Z COMARCH ERP E-SKLEP... 4 2.1.1 ZAKŁADKA OGÓLNE... 5 2.1.2 ZAKŁADKA

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API serwisu epaka.pl

Dokumentacja API serwisu epaka.pl Dokumentacja API serwisu epaka.pl wersja dokumentu: 1.6 14 lipca 2014 r. Spis treści Historia zmian...3 Informacje ogólne...3 Dane autoryzacyjne...3 Wywoływanie funkcji i format danych...4 Autoryzacja

Bardziej szczegółowo

SOFTECH Sp. z o. o. ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa Infolinia handlowa: 22 610 77 42 www.gastro.pl. Wydanie drugie

SOFTECH Sp. z o. o. ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa Infolinia handlowa: 22 610 77 42 www.gastro.pl. Wydanie drugie SOFTECH Sp. z o. o. ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa www.gastro.pl Wydanie drugie Spis treści 1. Wymagania systemowe... 4 1.1. Co otrzymujemy?... 4 2. Konfiguracja oprogramowania Gastro... 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

1) Informacje Ogólne. 1.1 O programie. 1.2 Wymaganie sprzętowe i systemowe

1) Informacje Ogólne. 1.1 O programie. 1.2 Wymaganie sprzętowe i systemowe Spis treści 1) Informacje Ogólne...2 1.1 O programie...2 1.2 Wymaganie sprzętowe i systemowe...2 1.3 Umowa licencyjna...3 2) Przygotowywanie programu do pracy...4 2.1 Instalacja programu...4 2.2 Zakładanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 (koszt wg taryfy operatora) 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 Bankowość Internetowa... 4 Bankowość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA IMPLEMENTACJI PŁATNOŚCI v0.8.28

INSTRUKCJA TECHNICZNA IMPLEMENTACJI PŁATNOŚCI v0.8.28 Dział Pomocy Technicznej Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków Tel. +48 126882600 Faks +48 126882649 E-mail: tech@dotpay.pl INSTRUKCJA TECHNICZNA IMPLEMENTACJI PŁATNOŚCI v0.8.28 Przyjmowanie płatności od

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 BSX PRINTER DLA PROGRAMISTÓW... 4 DLACZEGO WARTO UŻYĆ BSX PRINTER W SWOIM PROJEKCIE?... 4 NA CO POZWALA

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 6.1 Copyright 2012 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Suplement

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Suplement Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Suplement Wersja systemu: 3.38.006C Data wydania dokumentu: 2014-08-29 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny Identyfikator dokumentu: Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL Currenda Sp. z o.o. Al. Niepodległości 703 A 81-853 Sopot tel. (58) 550-38-75 w. 92 Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL wersja 12.03 b. 1956.7 Sopot, 30 marca 2012 roku Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA Spis treści 1. Wstęp...3 2. Rejestracja i wybór planu taryfowego...4 3. Pierwsze logowanie i konfiguracja...5 3.1 Przewoźnicy...6 3.2 Szablony

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEWODNIK DLA KLIENTA Raciąż 2015 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Rozdział 1... 4 1.1. Podpisanie umowy o UBE... 4 Rozdział 2... 4 3.1. Uruchomienie systemu...

Bardziej szczegółowo