Dokumentacja techniczna interfejsu (Web Service) dla systemu sprzedaży internetowej - eraty Santander Consumer Bank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja techniczna interfejsu (Web Service) dla systemu sprzedaży internetowej - eraty Santander Consumer Bank"

Transkrypt

1 Dokumentacja techniczna interfejsu (Web Service) dla systemu sprzedaży internetowej - eraty Santander Consumer Bank wersja 2.1

2 Spis treści 1 Wstęp Strony komunikacji Błędy operacji Pobranie linii kredytowych Pobranie linii kredytowych Symulacja kredytu Symulacja kredytu Pobranie wartości słownikowych Pobranie wartości słownikowych Pobranie klauzul prawnych Pobranie klauzul prawnych Zapisanie wniosku Zapisanie wniosku Sprawdzenie stanu przetwarzania wniosku Sprawdzenie stanu przetwarzania wniosku Pobranie informacji o wniosku Pobranie informacji o wniosku Ustawienie towarów w danym wniosku Ustawienie towarów w danym wniosku Identyfikacyjne dane testowe Adres wsdl i dane do testowego logowania Przykłady budowania obiektów dla potrzeb Webservice eraty Przykłady budowania obiektów dla potrzeb Webservice eraty

3 1 Wstęp Niniejszy dokument jest specyfikacją protokołu komunikacji usługi eraty Santander Consumer Bank z dowolnym innym systemem informatycznym Klientów przy pomocy protokołu SOAP, czyli serwisów webowych (Web Services) poprzez publiczny Internet. 1.1 Strony komunikacji W wymianie informacji uczestniczą dwie strony: Aplikacja eraty, pełniąca rolę serwera udostępniającego pewien zestaw funkcji,(nazywany w dalszej części Systemem), System informatyczny Klienta, (nazywany w dalszej części Klientem). Stroną aktywną jest Klient, który wysyła żądanie do Systemu i oczekuje na odpowiedź. 1.2 Błędy operacji W wypadku niepowodzenia wywołania operacji System sygnalizuje błąd zwracając komunikat błędu (wyjątek SOAP). Błąd, oprócz tekstowego komunikatu zawiera dodatkowe dane błędu, w postaci prostego dokumentu XML, którego węzeł EKredytException zawiera dwa podwęzły: kod zawierający kod błędu, informacja zawierający tekstowy błędu. Przykład błędu: <Exception> <kod>2</kod> <>Błąd logowania</> </Exception> W poniższej tabeli zaprezentowano komunikaty ogólne, przy każdym poleceniu tabela ta zostanie uzupełniona o komunikaty specyficzne dla danego polecenia: kod błędu 1 Błędny parametr 2 Błąd logowania 3 Brak uprawnień do sklepu 4 Błąd wewnętrzny systemu eraty 5 Niepoprawny typ produktu 6 Produkt niedostępny na sklepie 3

4 7 Nieprawidłowy wariant sklepu 2 Pobranie linii kredytowych 2.1 Pobranie linii kredytowych Metoda służy do pobrania podstawowych parametrów linii kredytowych dla sklepu. Jako dane podajemy parametry pozwalające na identyfikację Klienta, w odpowiedzi dostajemy zestaw obiektów zawierających dane linii kredytowych. Sygnatura metody: LinieKredytowe pobierzliniekredytowe (Identyfikacja identyfikacja, String[] kodyliniikredytowych); Parametry wejściowe: parametry identyfikacja standardowy obiekt identyfikacja Identyfikacja, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego własności login haslo numer sklepu typ produktu login Klienta hasło Klienta numer sklepu Klienta Long typ produktu(kredytu) wartość słownikowa int kod 0 sprzedaż ratalna (obowiązuje w tej wersji systemu) 1 pożyczki gotówkowe 2 kredyty na kasy fiskalne 3 kredyt gotówkowy 4 kredyty dla podmiotów gospodarczych 4

5 wariant sklepu 5 karta VISA 6 kredyt konsolidacyjny wariant sklepu Klienta int kodyliniikredytowych tablica kodów linii kredytowych, Klient opcjonalnie może podać kody linii kredytowych, aby pobrać ich podstawowe dane. W przypadku podania pustej tablicy, metoda zwraca informacje o wszystkich liniach kredytowych dostępnych na sklepie. [] Zwracana wartość: parametry podstawowe parametry linii kredytowych LinieKredytowe, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego nazwasklepu liniakredytowa nazwa sklepu internetowego lista obiektów ujących parametry linii kredytowej własności kodliniikredytowej minimalnaliczbarat maksymalnaliczbarat dostepneliczbyrat numersklepu typ umowy (aby zidentyfikować która linie kredytową klient wybrał) umowy minimalna liczba rat dla typu umowy int maksymalna liczba rat dla typu umowy int mozliwe raty - napis zerojedynkowy numer sklepu Long Błędy: kod błędu 22 Błędne identyfikatory linii kredytowych 5

6 6

7 3 Symulacja kredytu 3.1 Symulacja kredytu Metoda służy do przeprowadzenia symulacji kredytu. Jako dane podajemy parametry pozwalające na przeprowadzenie symulacji, w odpowiedzi dostajemy obiekt zawierający wynik symulacji. Sygnatura metody: WynikSymulacji wykonajsymulacje(identyfikacja identyfikacja, Symulacja symulacja); Parametry wejściowe: parametry identyfikacja symulacja standardowy obiekt identyfikacja Identyfikacja, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego obiekt zawierający dane potrzebne do przeprowadzenia symulacji Symulacja, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego własności kodliniikredytowej liczbarat wplatawlasna wartosctowarow typ umowy wybranej przez klienta liczba rat int wpłata własna double wartość zamówionych towarów, razem z kosztem przesyłki, który także może być kredytowany double Zwracana wartość: parametry obiekt zawierający wynik symulacji 7

8 WynikSymulacji, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego kwotakredytu wysokoscmiesiecznejraty wysokoscrocznejstopyproc APR kosztkredytu wplatawlasna liczbarat ubezpieczenie klauzula SposobPodpisUmowy kwota kredytu double wysokość miesięcznej raty double wysokość rocznej stopy procentowej double APR - Rzeczywista roczna stopa oprocentowania double całkowity koszt kredytu double wpłata własna double liczba rat int link do konkretnego dokumentu ującego ubezpiecznie, jeśli kredyt jest bez ubezpieczenia parametr pozostaje pusty klauzula prawna lista obiektów określających możliwy sposób podpisania umowy dla danego sklepu List<SposobPodpisUmowy> SposobPodpisUmowy, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego, który przyjmuje wartości słownikowe. kod 10 Umowa wysłana em w formacie PDF 20 Najbliższy Jost, klient podpisuje umowę w dowolnej jednostce operacyjnej 30 Umowa wysłana kurierem 40 Umowa dostarczona przed sprzedawca mobilnego 50 Umowa dostarczona razem z towarem przez kuriera Specyfikacja: własności kod int 8

9 Błędy: kod błędu 21 Brak aktywnych linii kredytowych 22 Błędne identyfikatory linii kredytowych 23 Ważność linii kredytowej wygasła 33 Błędna wartość koszyka 34 Błędny typ umowy 35 Błąd symulacji, przekroczony limit kredytu 36 Błąd symulacji, za niska kwota kredytu 37 Błąd symulacji, za niska kwota kredytu 9

10 4 Pobranie wartości słownikowych 4.1 Pobranie wartości słownikowych Metoda służy do pobrania wartości słownikowych. Jako dane podajemy parametry pozwalające na identyfikację Klienta, w odpowiedzi dostajemy zestaw wartości słownikowych, które umożliwią w późniejszym czasie poprawne złożenie wniosku. Sygnatura metody: Slowniki pobierzslowniki(identyfikacja identyfikacja); Parametry wejściowe: parametry identyfikacja standardowy obiekt identyfikacja Identyfikacja, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego Zwracana wartość: parametry zestaw wartości słownikowych Slowniki, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego godziny gtu sposobpodpisaniaumowy godziny kontaktu z klientem, TreeMap<Integer, String> key value wartość słownikowa Integer wartości asortyment towaru, TreeMap<Integer, String> key value wartość słownikowa Integer wartości sposób dostarczenia umowy TreeMap<Integer, String> 10

11 stancywilny statusmieszkania typdokumentu typdrugiegodokumentu wojewodztwo wyksztalcenie zawodwykonywany key value wartość słownikowa Integer wartości stan cywilny, TreeMap<Integer, String> key value wartość słownikowa Integer wartości status mieszkania, TreeMap<Integer, String> key value wartość słownikowa Integer wartości typ dokumentu tożsamości, TreeMap<Integer, String> key value wartość słownikowa Integer wartości typ drugiego dokumentu tożsamości, TreeMap<Integer, String> key value wartość słownikowa Integer wartości województwo, TreeMap<Integer, String> key value wartość słownikowa Integer wartości wykształcenie, TreeMap<Integer, String> key value wartość słownikowa Integer wartości zawód wykonywany, TreeMap<Integer, String> 11

12 zrodlodochodu key value wartość słownikowa Integer wartości źródło dochodu, TreeMap<Integer, ZrodloDochodu > key value wartość słownikowa Integer obiekt ujący dane źródło dochodu ZrodloDochodu, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego własności parametry Opis pola parametry wartości przyjmuje wartości ciągu n znaków parametr niewymagany 1 - parametr potrzebny do częściowego zapisu wniosku 2 parametr potrzebny do kompletnego zapisania wniosku 3 parametr dodatkowy, opcjonalny (20) Pozycja zrodlodochod udataod zrodlodochod udatado nazwa firmy adres stanowisko zawód wykonywany numer świadczenia nip Opis Data od której obowiązuje dane źródło dochodu Data do której obowiązuje dane źródło dochodu Nazwa firmy Adres Stanowisko Zawód wykonywany Numer świadczenia Nr NIP 12

13 regon gmina dochodnetto zrodlodochod u Nr Regon Gmina Dochód netto Źródło dochodu 5 Pobranie klauzul prawnych 5.1 Pobranie klauzul prawnych Metoda służy do pobrania klauzul prawnych. Jako dane podajemy parametry pozwalające na identyfikację Klienta, w odpowiedzi dostajemy zestaw klauzul prawnych wraz z podstawowymi informacjami na ich temat. Sygnatura metody: Klauzule pobierzklauzule (Identyfikacja identyfikacja); Parametry wejściowe: Parametry identyfikacja standardowy obiekt identyfikacja Identyfikacja, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego Zwracana wartość: Parametry obiekt zawierający listę klauzul prawnych Klauzule, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego, zawierający listę obiektów Klauzula Klauzula obiekt zawierający dane klauzuli Klauzula, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego nazwa nazwa klauzuli pozwalająca na jej identyfikację 13

14 tresc wymaganaodpowiedz wymaganazgoda treść klauzuli czy dana klauzula wymaja odpowiedzi, format zero-jeden int czy zgoda na dana klauzule jest wymagana, format zero-jeden int 6 Zapisanie wniosku 6.1 Zapisanie wniosku Metoda służy do zapisu wniosku o przyznanie kredytu. Jako dane podajemy parametry ujące ten wniosek, w odpowiedzi otrzymujemy identyfikator, pod którymi została zapisana wiadomość. Umożliwi to w późniejszym czasie odpytanie o status tej wiadomości. Sygnatura metody: String zlozwniosek (Identyfikacja identyfikacja, Symulacja symulacja, Zamowienie zamowienie); Parametry wejściowe: parametry identyfikacja symulacja zamowienie standardowy obiekt identyfikacja Identyfikacja, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego obiekt zawierajacy dane potrzebne do przeprowadzenia symulacji Symulacja, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego obiekt zawierający dane zamówienia z systemu klienckiego Zamowienie, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego klient dane klienta Klient, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego własności 14

15 PESEL imie nazwisko adres PESEL (11) imię (35) nazwisko (35) obiekt zawierający adres Adres, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego własności kodpocz kod pocztowy String(5) telefondomowy telefonsluzbowy komorkaprywatna komorkasluzbowa typdokumentutozs miasto ulica nrmieszkani a nrdomu (35) miasto String(50) ulica String(50) nr domu String(7) nr domu String(7) telefon domowy Klienta (9 cyfr) (9) telefon służbowy (9 cyfr) (9) telefon komórkowy prywatny Klienta (9 cyfr) (9) telefon komórkowy służbowy Klienta (9 cyfr) (9) typ dokumentu tożsamości wartość słownikowa 15

16 serdokumentutozs nrdokumentutozs typdokumentutozs2 serdokumentutozs2 nrdokumentutozs2 stancywilny wyksztalcenie int seria dokumentu tożsamości (3) numer dokumentu tożsamości (20) typ drugiego dokumentu tożsamości(musi być różny od typdokumentutozs ) wartość słownikowa int seria drugiego dokumentu tożsamości (3) numer drugiego dokumentu tożsamości (20) stan cywilny wartość słownikowa int wykształcenie wartość słownikowa int statusmieszkaniowy status mieszkaniowy wartość słownikowa int dochod Dane dotyczące źródła dochodu klienta Dochód, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego własności zrodlodocho du zrodlodocho dudataod źródło dochodów wartość słownikow a double(10, 2) data, od której obowiązuj e dane 16

17 zrodlodocho dudatado nazwafirmy nip regon stanowisko adres numerswiadc zenia źródło dochodów, format RRRR-MM- DD String data, do której obowiązuj e dane źródło dochodów, format RRRR-MM- DD String nazwa firmy String(60) NIP long(10) regon long(9) stanowisko pracy klienta String(50) obiekt zawierając y adres miejsca pracy Adres, typ złożony, zdefiniowan y w ramach serwisu webowego Numer świadczenia emerytalne 17

18 wojewodztwo godzod godzdo sposobpodpisumowy go/rentowe go String(30) dochodnetto dochód netto, wartość liczbowa z separatore m w postaci kropki String(10) zawod zawód wykonywa ny wartość słownikow a int województwo wartość słownikowa int preferowana godzina kontaktu od wartość słownikowa (2) preferowana godzina kontaktu do wartość słownikowa (2) preferowany sposób podpisania umowy wartość słownikowa (2) kod 10 Umowa wysłana em w formacie PDF 20 Najbliższ y Jost, klient podpisuj 18

19 towar e umowę w dowolnej jednostc e operacyj nej 30 Umowa wysłana kurierem 40 Umowa dostarcz ona przed sprzedaw ca mobilneg o 50 Umowa dostarcz ona razem z towarem przez kuriera element listy zawierający dane n-tego towaru, typu Towar Towar, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego własności idtowaru identyfikator ze sklepu n- tego towaru (20) nazwatowaru wartosctowaru liczbasztuktowaru jednostkatowaru nazwa n-tego towaru (50) cena n-tego towaru, z separatorem w postaci kropki double(11,2) ilość n-tego towaru double(7,2) jednostka n-tego towaru (10) idgtu asortyment towaru wartość słownikowa int 19

20 odpnaklauzule sposobdostarcz eniatowaru nrzamowienias klep lista odpowiedzi na klauzule prawne. Parametr ma formę ciągu 3 znaków 0-1, gdzie 1 zgoda, 0 brak zgody. (3) sposób dostarczenia towaru (50) nr zamówienia wygenerowanego przez sklep (30) Zwracana wartość: parametry nrwniosku nr wniosku (10) Błędy: kod błędu 21 Brak aktywnych linii kredytowych 22 Błędne identyfikatory linii kredytowych 23 Ważność linii kredytowej wygasła 33 Błędna wartość koszyka 34 Błędny typ umowy 35 Błąd symulacji, przekroczony limit kredytu 36 Błąd symulacji, za niska kwota kredytu 37 Błąd symulacji, za niska kwota kredytu 90 Wstępna weryfikacja po pesel: brak zgody 106 Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych. 20

21 7 Sprawdzenie stanu przetwarzania wniosku 7.1 Sprawdzenie stanu przetwarzania wniosku Polecenie służy do sprawdzenia stanu przetwarzania wniosku. Sygnatura metody: String sprawdzstanwniosku(identyfikacja identyfikacja, String nrwniosku); Parametry wejściowe: parametry identyfikacja nrwniosku standardowy obiekt identyfikacja Identyfikacja, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego numer wniosku (10) Zwracana wartość: parametry obiekt zawierający informacje na temat procesowania się wniosku InfoWniosekTo, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego nrumowyelrat numerzewn statuswniosku infozewolen numerzezwolen errkod message Numer wniosku w elratach Long Numer systemu zewnętrznego stan przetwarzania wniosku Informacja o warunkach otrzymania kredytu Numer systemu eraty Numer błędu Integer Opis błędu 21

22 Błędy: Metoda nie zwraca dodatkowych wyjątków, tylko podstawowe. Mogą pojawić się błędy dodatkowe ale już nie w postaci wyjątków. Jeżeli w obiekcie InfoWniosekTo wszystkie pola będą puste za wyjątkiem errkod oraz message, wówczas mamy błąd dodatkowy. Prawidłowe wykonanie metody zwróci obiekt InfoWniosekTo z pustymi polami errkod oraz message. 22

23 8 Pobranie informacji o wniosku 8.1 Pobranie informacji o wniosku Metoda służy do pobierania informacji o wniosku. Jako dane podajemy parametry pozwalające na identyfikację Klienta, oraz numer wniosku, w odpowiedzi dostajemy obiekt zawierający dane nt. wniosku. Sygnatura metody: WniosekDTO getinfown(identyfikacja identyfikacja, Long nrinternetowywn); Parametry wejściowe: parametry identyfikacja nrinternetowywn standardowy obiekt identyfikacja Identyfikacja, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego internetowy numer wniosku (numer wniosku w zezwoleniach) Long Zwracana wartość: parametry obiekt zawierający informację o danym wniosku WniosekDTO, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego, zawierający informacje o wniosku WniosekDTO obiekt transportowy zawierający informacje o wniosku WniosekDTO, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego nrsklepu wariantsklepu adreszamieszkania nr sklepu pozwalający na jego identyfikację wariant sklepu obiekt transportowy zawierający adres zamieszkania klienta AdresDTO, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu 23

24 adreskorespodencyjny datawprowadzenia statuswniosku internetowynrwniosku nrumowy wplatawlasna datakontaktu liczbatelefonow tel_domowy tel_sluzbowy tel_komorkowy_prywat ny tel_komorkowy_sluzbo wy webowego własności nazwisko imie ulica nrdomu kodpocztowy miasto nazwisko imię ulica nr domu kod pocztowy miasto obiekt transportowy zawierający adres korespondencyjny klienta AdresDTO sklepu data wprowadzenia Date status wniosku Short internetowy numer wniosku numer umowy kwota wpłaty własnej BigDecimal ostatnia data kontaktu Date liczba telefonów Long numer telefonu domowego numer telefonu służbowego numer prywatnego telefonu komórkowego numer służbowego telefonu komórkowego 24

25 towary liczbarat lista zamówionych towarów dla danego wniosku List<TowaryDTO>, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego własności idtowaruwsklepie id nazwa czydostepny czyusuniety szczegoly datapotwierdzenia liczba rat Short identyfikator jednoznaczn ie identyfikują cy towar w sklepie klucz główny Long nazwa towaru czy towar jest dostępny Boolean czy towar jest usunięty Boolean szczegóły zamówienia, np.ilość towaru Ostatnia data zmiany statusu dostępności towaru Date Błędy: 25

26 kod błędu 102 brak praw do wniosku 108 problem z pobraniem danych wniosku 500 problem z dostępem do elrat Kolejna metoda, także służy do pobierania informacji o wniosku. Jako dane podajemy parametry pozwalające na identyfikację Klienta, oraz numer zamówienia w sklepie internetowym, w odpowiedzi dostajemy obiekt zawierający dane nt. wniosku. Sygnatura metody: InfoWniosekTO sprawdzstanwnioskuidzewn(identyfikacja identyfikacja, String nrzamowieniazewn); Parametry wejściowe: parametry identyfikacja nrzamowieniazewn Opis standardowy obiekt identyfikacja Identyfikacja, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego numer zamówienia sklepu Zwracana wartość: parametry obiekt zawierający informację o danym wniosku InfoWniosekTO, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego, zawierający informacje o wniosku nrumowyelrat numerzewn numerzezwolen statuswniosku Błędy: kod błędu numer wniosku z Elrat BigInteger numer zamówienia ze sklepu identyfikator wniosku z Zezwoleń status wniosku 102 brak praw do wniosku 26

27 108 problem z pobraniem danych wniosku 500 problem z dostępem do elrat 51 Problem spójności danych, znaleziono kilka wniosków z takim samym numerem zamówienia 27

28 10 Ustawienie towarów w danym wniosku 10.1 Ustawienie towarów w danym wniosku Metoda służy do ustawiania atrybuty towarów w danym wniosku. Jako dane podajemy parametry pozwalające na identyfikację Klienta, oraz obiekt zawierający podstawowe dane o wniosku, a więc także listę towarów wraz z odpowiednimi atrybutami. Metoda nie zwraca żadnej wartości. Sygnatura metody: void ustawtowary(identyfikacja identyfikacja, WniosekDTO wniosekdto) Parametry wejściowe: parametry identyfikacja WniosekDTO standardowy obiekt identyfikacja Identyfikacja, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego obiekt transportowy zawierający informacje o wniosku WniosekDTO, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego nrsklepu wariantsklepu adreszamieszkania nr sklepu pozwalający na jego identyfikację wariant sklepu obiekt transportowy zawierający adres zamieszkania klienta AdresDTO, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego własności nazwisko imie ulica nrdomu nazwisko imię ulica nr domu 28

29 adreskorespodencyjny datawprowadzenia statuswniosku internetowynrwniosku nrumowy wplatawlasna datakontaktu liczbatelefonow tel_domowy tel_sluzbowy tel_komorkowy_prywat ny tel_komorkowy_sluzbo wy towary kodpocztowy miasto kod pocztowy miasto obiekt transportowy zawierający adres korespondencyjny klienta AdresDTO sklepu data wprowadzenia Date status wniosku Short internetowy numer wniosku numer umowy kwota wpłaty własnej BigDecimal ostatnia data kontaktu Date liczba telefonów Long numer telefonu domowego numer telefonu służbowego numer prywatnego telefonu komórkowego numer służbowego telefonu komórkowego lista zamówionych towarów dla danego wniosku List<TowaryDTO>, typ złożony, zdefiniowany w ramach serwisu webowego własności idtowaruwsklepie identyfikator jednoznaczn ie identyfikują 29

30 liczbarat id nazwa czydostepny czyusuniety szczegoly datapotwierdzenia liczba rat Short cy towar w sklepie klucz główny Long nazwa towaru czy towar jest dostępny Boolean czy towar jest usunięty Boolean szczegóły zamówienia, np.ilość towaru Ostatnia data zmiany statusu dostępności towaru Date Błędy: kod błędu 500 problem z dostępem do elrat 503 błędne dane, prawdopodobnie ktoś próbuje modyfikować inny wniosek 504 błędne stany towaru 505 brak możliwości edycji wniosku 30

31 11 Identyfikacyjne dane testowe 11.1 Adres wsdl i dane do testowego logowania Adres serwisu: https://www.eraty.pl:8443/eratywsservice/eratyws?wsdl Dane do logowania: <identyfikacja> <haslo>eratytest!1</haslo> <login>eratytest</login> <numersklepu> </numersklepu> <typproduktu>0</typproduktu> <wariantsklepu>1</wariantsklepu> </identyfikacja> Uwaga! Powyższe dane służą wyłącznie do testowania aplikacji korzystających z metod webservices. Nie ma możliwości wykorzystania ich do logowania w Panel Sklep. 31

32 12 Przykłady budowania obiektów dla potrzeb Webservice eraty 12.1 Przykłady budowania obiektów dla potrzeb Webservice eraty Budowanie klienta: $wsdl = "https://www.eraty.pl:8443/eratywsservice/eratyws?wsdl"; $client = new SoapClient($wsdl); Identyfikacja: $identyfikacja->login = $login; $identyfikacja->haslo = $haslo; $identyfikacja->numersklepu = $numersklepu; $identyfikacja->typproduktu = $typproduktu; // "0" dla sprzedaży ratalnej $identyfikacja->wariantsklepu = $wariantsklepu; // "1" dla podstawowego wariantu sklepu Pobranie linii kredytowych: try { $result = $client->pobierzliniekredytowe($identyfikacja); } catch(exception $e) { echo "<script>alert('".ereg_replace("\n", ";\\n", strip_tags($e- >faultstring))."');</script>"; } Przykładowy wynik: stdclass Object ( [liniakredytowa] => Array ( [0] => stdclass Object ( [dostepneliczbyrat] => [kodliniikredytowej] => OL009BYY [maksymalnaliczbarat] => 36 [minimalnaliczbarat] => 3 [numersklepu] => [] => Raty 1% miesięcznie ) [1] => stdclass Object ( 32

33 [dostepneliczbyrat] => [kodliniikredytowej] => CL00C1R1 [maksymalnaliczbarat] => 36 [minimalnaliczbarat] => 3 [numersklepu] => [] => Pakiet srebrny II test ) ) ) [nazwasklepu] => Wersja Testowa Sklepu (Wariant 1, DO TESTOWANIA) Symulacja: $symulacja->kodliniikredytowej = $kodliniikredytowej; $symulacja->liczbarat = $liczbarat; $symulacja->wplatawlasna = $wplatawlasna; $symulacja->wartosctowarow = $wartosctowarow; Adres: $adres->kodpocz = $kodpocz1; $adres->miasto = $miasto1; $adres->ulica = $ulica1; $adres->nrmieszkania = $nrmieszkania1; $adres->nrdomu = $nrdomu1; Adres korenspondencyjny: $adreskorespondencyjny->kodpocz = $kodpocz2; $adreskorespondencyjny->miasto = $miasto2; $adreskorespondencyjny->ulica = $ulica2; $adreskorespondencyjny->nrmieszkania = $nrmieszkania2; $adreskorespondencyjny->nrdomu = $nrdomu2; Dochód: $dochod->zrodlodochodu = substr($zrodlodochodu, 0,2); // źródło dochodu to pierwsze dwa znaki z ciągu pobranego ze słowników ( ) $dochod->zrodlodochodudataod = $zrodlodochodudataod; $dochod->zrodlodochodudataod = $zrodlodochodudatado; $dochod->nazwafirmy = $nazwafirmy; $dochod->nip = $nip; $dochod->regon = $regon; $dochod->stanowisko = $stanowisko; $dochod->adres = $adresfirma; // obiekt tworzony analogicznie do $klient- >adreskorespondencyjny $dochod->numerswiadczenia = $numerswiadczenia; $dochod->dochodnetto = $dochodnetto; $dochod->zawod = $zawodwykonywany; $dochod->gmina = $gmina; 33

34 Klient: $klient->pesel = $pesel; $klient->imie = $imie; $klient->nazwisko = $nazwisko; $klient->adres = $adres; // obiekt zdefiniowany powyżej $klient->adreskorespondencyjny = $adreskorespondencyjny; // obiekt zdefiniowany powyżej $klient-> = $ ; $klient->telefondomowy = ""; $klient->telefonsluzbowy = ""; $klient->komorkaprywatna = $komorkaprywatna; $klient->komorkasluzbowa = ""; $klient->typdokumentutozs = $typdokumentu; $klient->serdokumentutozs = $serdowodu; $klient->nrdokumentutozs = $nrdowodu; $klient->typdokumentutozs2 = $typdrugiegodokumentu; $klient->serdokumentutozs2 = $serdowodu2; $klient->nrdokumentutozs2 = $nrdowodu2; $klient->stancywilny = $stancywilny; $klient->wyksztalcenie = $wyksztalcenie; $klient->statusmieszkaniowy = $statusmieszkania; $klient->sposobpodpisumowy = $sposobpodpisumowy; $klient->identyfikatorkredytpunktu = $kp; // jeśli sposobpodpisumowy == 30, $kp = "" $klient->dochod = $dochod; // obiekt zdefiniowany powyżej $klient->wojewodztwo = $_POST['wojewodztwo']; $klient->godzod = $godzod; // godziny kontaktu od $klient->godzdo = $godzdo; // godziny kontaktu do $klient->liczbaczlonkowgospdomowego = $liczbaczlonkowgospdomowego; // liczba osób na utrzymaniu kredytobiorcy plus kredytobiorca (>=1) Towar: class towar { function construct() { } $towary = array(); for ($i=1;$i<=$_post['liczbasztuktowarow'];$i++) { $idtowaru = "idtowaru".$i; $nazwatowaru = "nazwatowaru".$i; $wartosctowaru = "wartosctowaru".$i; $liczbasztuktowaru = "liczbasztuktowaru".$i; $jednostkatowaru = "jednostkatowaru".$i; if (preg_replace('#[^1-9]#', '', $_POST[$wartoscTowaru])!= '') { if (strlen($_post[$nazwatowaru])>50) { $nowanazwatowaru = mb_substr($_post[$nazwatowaru], 0, 45)."..."; // nazwa towaru nie może być dłuższa niż 50 znaków } else { $nowanazwatowaru = $_POST[$nazwaTowaru]; } $towar = new towar(); 34

35 $towar->idtowaru = mb_substr($_post[$idtowaru], 0, 20); // id towaru nie może być dłuższe niż 20 znaków $towar->nazwatowaru = $nowanazwatowaru; $towar->wartosctowaru = str_replace(",", ".", $_POST[$wartoscTowaru]); // wartość towaru w zapisie nie może zawierać przecinków $towar->liczbasztuktowaru = str_replace(",", ".", $_POST[$liczbaSztukTowaru]); // liczba sztuk towaru w zapisie nie może zawierać przecinków $towar->jednostkatowaru = $_POST[$jednostkaTowaru]; $towar->idgtu = $idgtu; // pobierane ze słownika ale obecnie ustalane jest jedno dla wszystkich towarów $idgtu = 1 array_push($towary, $towar); } } Zamówienie: $zamowienie->klient = $klient; // obiekt zdefiniowany powyżej $zamowienie->towar = $towary; // obiekt zdefiniowany powyżej $zamowienie->nrzamowieniasklep = $nrzamowieniasklep; $zamowienie->odpnaklauzule = $odpnaklauzule; // obiekt stworzony na podstawie wartości słownikowych $zamowienie->sposobdostarczeniatowaru = $sposobdostarczeniatowaru; Złożenie wniosku: try { $result = $client->zlozwniosek($identyfikacja, $symulacja, $zamowienie); // obiekty zdefiniowane powyżej } catch(exception $e) { echo "<script>alert('kod błędu: ".ereg_replace("\n", ";\\n", strip_tags($e->faultstring))."'); history.back();</script>"; } 35

Dokumentacja techniczna interfejsu (Web Service) dla systemu sprzedaży internetowej eraty Santander Consumer Bank

Dokumentacja techniczna interfejsu (Web Service) dla systemu sprzedaży internetowej eraty Santander Consumer Bank Santander Consumer Bank ul. Strzegomska 42c 53-611 Wrocław tel. 71 387 74 04 wsparcie@santanderconsumer.pl Dokumentacja techniczna interfejsu (Web Service) dla systemu sprzedaży internetowej eraty Santander

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna interfejsu (Web Service) dla systemu sprzedaży internetowej eraty Santander Consumer Bank

Dokumentacja techniczna interfejsu (Web Service) dla systemu sprzedaży internetowej eraty Santander Consumer Bank Santander Consumer Bank ul. Strzegomska 42c 53-611 Wrocław tel. 71 387 74 04 Wsparcie@SantanderConsumer.pl Dokumentacja techniczna interfejsu (Web Service) dla systemu sprzedaży internetowej eraty Santander

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna interfejsu (Web Service) dla systemu sprzedaży internetowej eraty Santander Consumer Bank

Dokumentacja techniczna interfejsu (Web Service) dla systemu sprzedaży internetowej eraty Santander Consumer Bank Santander Consumer Bank ul. Strzegomska 42c 53-611 Wrocław tel. 71 387 74 04 wsparcie@santanderconsumer.pl Dokumentacja techniczna interfejsu (Web Service) dla systemu sprzedaży internetowej eraty Santander

Bardziej szczegółowo

ezwroty WebApi Dokumentacja techniczna

ezwroty WebApi Dokumentacja techniczna ezwroty WebApi Dokumentacja techniczna Wersja 1.0 Copyright: Poczta Polska S.A. Data aktualizacji: 2015-08-06 Wstęp WebApi EZwroty Poczty Polskiej jest zrealizowane w technologii SOAP i pozwala na zautomatyzowaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja obsługi Panelu Sklep Spis treści: Logowanie Lista wniosków Filtr Stan Edycja wniosku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blokada hasła Generator Linków w Panelu Sklep Strona 1 z 22 Logowanie Panel

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API. SOAP - webservice v. 0.2.1

Dokumentacja API. SOAP - webservice v. 0.2.1 Dokumentacja API SOAP - webservice v. 0.2.1 Zawsze wymagane parametry WSDL https://api.fabrykasms.pl/0.2/soap?wsdl http://fabrykasms.pl/api/acc/ przy koncie api wybieramy zdalne używanie aby uzyskać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl

Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl Wprowadzenie Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl Wersja 1.0 z dnia 24.03.2015 r. API serwisu SimPay.pl opiera się o danych wysyłanych i zwracanych w formie JSON. W przypadku napotkania jakiegokolwiek

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API BizIn

Dokumentacja API BizIn Dokumentacja API BizIn Spis treści Wstęp... 1 Dostęp do API BizIn... 1 Identyfikatory API... 1 Dostępne akcje... 3 Przykład wywołania API w języku PHP... 3 Pobieranie danych... 3 Wystawianie dokumentu

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. mprofi Interfejs API

Specyfikacja techniczna. mprofi Interfejs API Warszawa 09.04.2015. Specyfikacja techniczna mprofi Interfejs API wersja 1.0.2 1 Specyfikacja techniczna mprofi Interfejs API wersja 1.0.2 WERSJA DATA STATUTS AUTOR 1.0.0 10.03.2015 UTWORZENIE DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 2. Adres usługi 3. Konfiguracja 4. Metody 5. Typy danych 6. Przykład wywołania metody przy użyciu php i biblioteki nusoap 7.

1. Wstęp 2. Adres usługi 3. Konfiguracja 4. Metody 5. Typy danych 6. Przykład wywołania metody przy użyciu php i biblioteki nusoap 7. 1. Wstęp 2. Adres usługi 3. Konfiguracja 4. Metody 5. Typy danych 6. Przykład wywołania metody przy użyciu php i biblioteki nusoap 7. Odpowiedź serwera Wstęp Usługa udostępniona dla klientów serwisu pakka.pl,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14

Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14 Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14 2 Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14 Spis treści 1 Historia zmian w dokumentacji... 3 2 Dostęp do API Adres URL do Web Services (SOAP/WSDL)... 3 2.1 Środowisko

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl wersja.2.9 data 2014-11-21 Opis usług: P24 KOD P24 KLUCZ P24 WAPA SEND SMS Strona 1 z 8 P24 KOD Przebieg transakcji Operacje po stronie Sprzedawcy

Bardziej szczegółowo

RATY PRZEZ INTERNET. Zobacz, jakie to proste!

RATY PRZEZ INTERNET. Zobacz, jakie to proste! RATY PRZEZ INTERNET Zobacz, jakie to proste! Żagiel stawia na rozwój sprzedaży w kanale internetowym. Posiadamy: Sprzedaż Internetowa w Żagiel platformę informatyczną e-raty, wspierającą udzielanie kredytów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API serwisu KurierSerwis.com

Dokumentacja API serwisu KurierSerwis.com Dokumentacja API serwisu KurierSerwis.com wersja dokumentu: 1.1 6 października 2015 r. Spis treści Informacje ogólne...3 Dane autoryzacyjne...3 Wywoływanie funkcji i format danych...3 Autoryzacja i sesja...4

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill - SOAP

Płatności CashBill - SOAP Dokumentacja techniczna 1.0 Płatności CashBill - SOAP Dokumentacja wdrożenia systemu Płatności CashBill w oparciu o komunikację według protokołu SOAP CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

System DiLO. Opis interfejsu dostępowego v. 2.0

System DiLO. Opis interfejsu dostępowego v. 2.0 System DiLO Opis interfejsu dostępowego v. 2.0 Warszawa 2015 1 Wprowadzone zmiany Wersja Opis 1.0 Wersja bazowa 1.1 Dodanie możliwości przejścia z wydania karty w POZ (WK-POZ) do zabiegu operacyjnego (ZAB-OPER)

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja smsapi wersja 1.4

Dokumentacja smsapi wersja 1.4 Dokumentacja smsapi wersja 1.4 1. Wprowadzenie Platforma smsapi została skierowana do użytkowników chcących rozbudować swoje aplikacje o system wysyłania smsów. Aplikacja ta w prosty sposób umożliwia integrację

Bardziej szczegółowo

Przelewy24 Wirtualny Koszyk

Przelewy24 Wirtualny Koszyk Przelewy24 Wirtualny Koszyk Dialcom24 Sp. z o.o. wersja.1.1 data 2013-12-18 Spis treści: 1. Opis usługi 2 2. Obsługa interfejsu w panelu Przelewy24 2 2.1. Moduł konfiguracyjny 2 a) Dostawcy 2 b) Produkty

Bardziej szczegółowo

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Wirtu.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy towarów i usług: Kurier Serwisu (DPD Polska sp. z o.o.); Kurier

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja 1.2.1. Płatności CashBill. Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań.

Specyfikacja 1.2.1. Płatności CashBill. Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań. Specyfikacja 1.2.1 Płatności CashBill Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań. CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax:

Bardziej szczegółowo

Spis treści DOKUMENTACJA TECHNICZNA. STS API wersja 1.1

Spis treści DOKUMENTACJA TECHNICZNA. STS API wersja 1.1 Spis treści 1. Korzystanie z interfejsu STS API...2 1.1 Warunki korzystania z interfejsu...2 1.2 Zabezpieczenia interfejsu...2 2. Specyfikacja interfejsu STS API...3 2.1 Proces składania zamówienia za

Bardziej szczegółowo

apaczka Webservice API

apaczka Webservice API apaczka Webservice API Właściciel dokumentu: R2G Wersja dokumentu: 1.5 Status dokumentu: Draft Data utworzenia: 13.09.2012 Data zapisu: 15.09.2012 Autorzy: Piotr Jatymowicz, Piotr Dobrzyński R2G Polska

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API. wersja 1.1

Dokumentacja API. wersja 1.1 Dokumentacja API wersja 1.1 Dzięki API ewindykator możesz w łatwy sposób zintegrować nasz system ze swoją aplikacją. Wszystkie metody są wywoływane przy pomocy protokołu SOAP, więc istnieje możliwość zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.09

Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.09 Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.09 2 Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.09 Spis treści 1 Historia zmian w dokumentacji... 3 2 Dostęp do API Adres URL do Web Services (SOAP/WSDL)... 3 2.1 Środowisko

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 419/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków identyfikacji Klientów w kanałach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data: 2014-01-16 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy... 4 2. Podstawowe dane o kliencie... 7 3. Dodatkowe dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Terytorialna analiza danych

Terytorialna analiza danych Terytorialna analiza danych Dokumentacja systemu Marek Roj, Warszawa, luty 2013 Aktualizowano: 15.02.2013, wersja 0.196 Spis treści Wprowadzenie...3 Cel tego dokumentu...3 Informacje ogólne...3 Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

SMS Kod Automatyczny

SMS Kod Automatyczny Dokumentacja 2.0.0 SMS Kod Automatyczny Dokumentacja dla SMS Kod Automatyczny Web Service REST CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 90/2013/JM z dnia 4 września 2013 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Baza numerów Wersja 1.1

Baza numerów Wersja 1.1 Baza numerów Wersja 1.1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 1.1 Adresy URL do połączenia z aplikacją 1.2 Informacje zwrotne wysyłane z API w odpowiedzi na odebrane odwołania I. Zarządzanie grupami Bazy Numerów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API serwisu epaka.pl

Dokumentacja API serwisu epaka.pl Dokumentacja API serwisu epaka.pl wersja dokumentu: 1.6 14 lipca 2014 r. Spis treści Historia zmian...3 Informacje ogólne...3 Dane autoryzacyjne...3 Wywoływanie funkcji i format danych...4 Autoryzacja

Bardziej szczegółowo

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu DATA 16.09.2014. Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 mgr Katarzyna Wilder DLA DPD

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu DATA 16.09.2014. Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 mgr Katarzyna Wilder DLA DPD KURIER BY CTI DLA DPD Instrukcja do programu DATA 16.09.2014 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 AUTOR mgr Katarzyna Wilder 1. Opis Program Kurier DPD

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Wersja 7.9 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 OKAZJE.INFO... 4 2.2 SKĄPIEC... 4 2.3 SKLEPY24.PL... 4 3 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

Integracja sklepu internetowego z serwisem aukcyjnym Swistak.pl

Integracja sklepu internetowego z serwisem aukcyjnym Swistak.pl Integracja sklepu internetowego z serwisem aukcyjnym Swistak.pl email: swistak@swistak.pl Spis treści 1. Wstęp...2 2. Import oferty...2 3. Plik CSV...3 4. Przykład pliku...7 5. Aktualizacja oferty...7

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Wersja 2016 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 OKAZJE.INFO... 4 2.2 SKĄPIEC... 4 2.3 SKLEPY24.PL... 4 3 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

Standard pliku importu danych pracowników i firm do programu e-pity (od wersji e-pity 3.0)

Standard pliku importu danych pracowników i firm do programu e-pity (od wersji e-pity 3.0) Standard pliku importu danych pracowników i firm do programu e-pity (od wersji e-pity 3.0) Kodowanie: UTF-8 Pola: Pola String: dowolny string, znaki specjalne powinny być zakodowane za pomocą encji HTML

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemów e-commerce z systemem internetowej sprzedaży ratalnej e-raty Santander Consumer Bank

Instrukcja integracji systemów e-commerce z systemem internetowej sprzedaży ratalnej e-raty Santander Consumer Bank Santander Consumer Bank ul. Strzegomska 42c 53-611 Wrocław tel. 71 387 74 04 wsparcie@santanderconsumer.pl Instrukcja integracji systemów e-commerce z systemem internetowej sprzedaży ratalnej e-raty Santander

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu. Wersja dokumentacji 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu. Wersja dokumentacji 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu Spis treści 1. WSTĘP...3 2. OBSŁUGA ZAMÓWIENIA...4 2.1. WYBÓR SPOSOBU ZAKUPU...4 2.2. WYBÓR OFERTY...5 2.3.

Bardziej szczegółowo

OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL

OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL 1. MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Lojalni24.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy Towarów i Usług: Odbiór osobisty (Bon Towarowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJA O SERWISIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH... 3 3. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API BizIn

Dokumentacja API BizIn Dokumentacja API BizIn Spis treści Wstęp... 1 Dostęp do API BizIn... 1 Identyfikatory API... 1 Dostępne akcje... 3 Przykład wywołania API w języku PHP... 3 Pobieranie danych... 3 Wystawianie dokumentu

Bardziej szczegółowo

WebNotarius. Specyfikacja techniczna komunikacji z usługą WebNotarius. wersja 1.1

WebNotarius. Specyfikacja techniczna komunikacji z usługą WebNotarius. wersja 1.1 WebNotarius Specyfikacja techniczna komunikacji z usługą WebNotarius wersja 1.1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1 PRZEBIEG TRANSAKCJI W PROTOKOLE DVCS... 3 2. PROTOKÓŁ SOAP... 4 2.1 Poświadczenie ważności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemów e-commerce z systemem internetowej sprzedaży ratalnej e-raty Santander Consumer Finanse

Instrukcja integracji systemów e-commerce z systemem internetowej sprzedaży ratalnej e-raty Santander Consumer Finanse Santander Consumer Finanse ul. Strzegomska 42c 53-611 Wrocław tel. (081) 469 03 52 eraty@scfinanse.pl Instrukcja integracji systemów e-commerce z systemem internetowej sprzedaży ratalnej e-raty Santander

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA SOAP API. ver 2.0

DOKUMENTACJA SOAP API. ver 2.0 DOKUMENTACJA SOAP API ver 2.0 MEXT SP. Z O.O. 2011-2015 Zawartość Wprowadzenie... 3 Wysyłanie wiadomości SMS... 4 Przykład #1: wysyłka EkoSMS... 8 Przykład #2: wysyłka MaxSMS... 10 Raporty dostarczenia...

Bardziej szczegółowo

ipfon Web Services API wersja 1.0.3

ipfon Web Services API wersja 1.0.3 Zawartość Zawartość... 1 1. Historia zmian... 2 2. Wstęp... 2 3. Kampanie faksowe... 4 3.1. Informacje ogólne... 4 3.2. CreateFaxCampaign... 4 3.3. GetFaxCampaignState... 5 3.4. GetFaxResults... 6 4. Przykłady...

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Przelewy24 Wirtualny Koszyk

Przelewy24 Wirtualny Koszyk Dialcom24 Sp. z o.o. wersja.1.0 data 2012-05-25 Spis treści: 1. Opis usługi 2 2. Obsługa interfejsu w panelu Przelewy24 2 2.1. Moduł konfiguracyjny 2 a) Dostawcy 2 b) Produkty 4 c) Integracja 5 2.2. Historia

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

API transakcyjne BitMarket.pl

API transakcyjne BitMarket.pl API transakcyjne BitMarket.pl Wersja 20140402 1. Sposób łączenia się z API... 2 1.1. Klucze API... 2 1.2. Podpisywanie wiadomości... 2 1.3. Parametr tonce... 2 1.4. Limity zapytań... 3 1.5. Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

KatMPBSoft marekbilski@katmpbsoft.pl - 1 -

KatMPBSoft marekbilski@katmpbsoft.pl - 1 - Przedstawiona dokumentacja UML jest ściśle chroniona prawami autorskimi. Jej celem jest jedynie pokazanie w jaki sposób firma KatMPBSoft, takie dokumentacje przygotowuje. Dokumentacja UML nie może być

Bardziej szczegółowo

Funkcje dodatkowe. Wersja 1.2.1

Funkcje dodatkowe. Wersja 1.2.1 Funkcje dodatkowe Wersja 1..1 Dokumentacja SMSAPI (https) FUNKCJE DODATKOWE z dnia 1.06.01 Wersja 1..1 SPIS TREŚCI 1.Wprowadzenie 1.1 Adresy URL do połączenia z aplikacją dla funkcji zarządzania kontem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

eklient.piwet.pulawy.pl

eklient.piwet.pulawy.pl eklient.piwet.pulawy.pl Dokumentacja techniczna WEB SERVICE Wersja 1.03 z dnia 28.10.2015 Marcin Węglarz e: marcin.weglarz@piwet.pulawy.pl t: 81-889-34-05 1. Wstęp Niniejszy dokument specyfikuje interfejs

Bardziej szczegółowo

System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS

System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS KWSOFT Pleszew 8-03-2005 Ul. Witkiewicza 9 63-300 Pleszew tel. 0509 370 429 http://www.kwsoft.com.pl kwsoft@kwsoft.com.pl System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS Przygotowali: Krzysztof Juśkiewicz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemów Ecommerce z systemem internetowej sprzedaży ratalnej - eraty Żagiel

Instrukcja integracji systemów Ecommerce z systemem internetowej sprzedaży ratalnej - eraty Żagiel 1 Żagiel S.A. ul. Zana 39A 20-601 Lublin tel. (081) 469 05 75 eraty@zagiel.com.pl eraty Żagiel Instrukcja integracji systemów Ecommerce z systemem internetowej sprzedaży ratalnej - eraty Żagiel Wykonali:

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Mobilne Konto Osobiste Wygodna i nowoczesna forma zarządzania Twoimi finansami, która spełni

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Gatesms.eu Mobilne Rozwiązania dla biznesu

Gatesms.eu Mobilne Rozwiązania dla biznesu Mobilne Rozwiązania dla biznesu SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEB API-USSD GATESMS.EU wersja 0.9 Opracował: Gatesms.eu Spis Historia wersji dokumentu...3 Bezpieczeństwo...3 Wymagania ogólne...3 Mechanizm zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Informatycznych OTAGO

Zakład Usług Informatycznych OTAGO Zakład Usług Informatycznych OTAGO Opis konstrukcji Wirtualnego Numeru Rachunku dotyczący płatności masowych wersja 1.4 autor: Tomasz Rosochacki Gdańsk, 2012-11-27 Spis treści 1. Wprowadzenie.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

AXIS2 - tworzenie usługi sieciowej i klienta Axis Data Binding. dr inż. Juliusz Mikoda mgr inż. Anna Wawszczak

AXIS2 - tworzenie usługi sieciowej i klienta Axis Data Binding. dr inż. Juliusz Mikoda mgr inż. Anna Wawszczak AXIS2 - tworzenie usługi sieciowej i klienta Axis Data Binding dr inż. Juliusz Mikoda mgr inż. Anna Wawszczak Ustawienie zmiennych środowiskowych Przed rozpoczęciem pracy z pakietem AXIS należy ustalić

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie Instrukcja dla użytkowników wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne Zakupy. - specyfikacja techniczna implementacji uproszczonej

Bezpieczne Zakupy. - specyfikacja techniczna implementacji uproszczonej Bezpieczne Zakupy - specyfikacja techniczna implementacji uproszczonej P OL C AR D is a regis t e r e d t ra d e ma rk o f FI R S T D AT A P O L S K A S. A., FI RS T D AT A P O L S K A S. A., Al. J e roz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemów e-commerce z systemem internetowej sprzedaży ratalnej eraty Santander Consumer Banku

Instrukcja integracji systemów e-commerce z systemem internetowej sprzedaży ratalnej eraty Santander Consumer Banku Santander Consumer Bank SA ul. Strzegomska 42c 53-611 Wrocław tel. 71 387 74 04 wsparcie@santanderconsumer.pl Instrukcja integracji systemów e-commerce z systemem internetowej sprzedaży ratalnej eraty

Bardziej szczegółowo

Opis Web Service API dla usługi FAX. Wersja 1.0.0

Opis Web Service API dla usługi FAX. Wersja 1.0.0 Web Service API dla usługi FAX Spis treści 1. HISTORIA ZMIAN... 3 2. WSTĘP... 3 3. KAMPANIE FAKSOWE... 4 3.1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 3.2. CREATEFAXCAMPAIGN... 5 3.3. GETFAXCAMPAIGNSTATE... 6 3.4. GETFAXRESULTS...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10 000 punktów Sygma Bonus za Kredyt Gotówkowy 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Narzędzia i aplikacje Java EE Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Niniejsze opracowanie wprowadza w technologię usług sieciowych i implementację usługi na platformie Java EE (JAX-WS) z

Bardziej szczegółowo

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16.07.2013r. Nabywca: Rezerweo Sp. z o.o. Ul. Tamka38 00-355 Warszawa Tel./fax 22 556 23 42 e-mail: dariusz.urbanski@rezerweo.com Dane oferenta: ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna 2.0. Specyfikacja techniczna usługi dystrybucji kodów dostępowych PayCode

Specyfikacja Techniczna 2.0. Specyfikacja techniczna usługi dystrybucji kodów dostępowych PayCode Specyfikacja Techniczna 2.0 PayCode API Specyfikacja techniczna usługi dystrybucji kodów dostępowych PayCode CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja serwera REST do obsługi rezerwacji w systemie SaNAtoRIUm.pro

Dokumentacja serwera REST do obsługi rezerwacji w systemie SaNAtoRIUm.pro Dokumentacja serwera REST do obsługi rezerwacji w systemie SaNAtoRIUm.pro Kontakt: tel. 54 282 1385 e-mail: info@softor.pl Podstawowe informacje: Serwer REST dostępny pod adresem https://api.sanatorium.pro/v1/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja interfejsu API

Dokumentacja interfejsu API http://postivo.pl Dokumentacja interfejsu API wersja 1.14 [20 marca 2015] Dokumentacja API Postivo.pl ver. 1.14 [20.03.2015] str. 2 Spis treści 1. Historia zmian w dokumentacji... 4 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

System kolejek centralnych. Opis interfejsu dostępowego v. 2.0

System kolejek centralnych. Opis interfejsu dostępowego v. 2.0 System kolejek centralnych Opis interfejsu dostępowego v. 2.0 Katowice 2015 Wprowadzone zmiany Wersja Opis 2.0 Wersja bazowa 2 Wprowadzenie Przedstawiony dokument opisuje interfejs dostępowy z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket I. Wstęp 1. Czym jest blue pocket? blue pocket to mobilna aplikacja na telefony komórkowe - w szczególności smartfony, która umożliwia bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Rejestracja w serwisie martwekontabankowe.pl...2 Proces zamawiania usługi w serwisie martwekontabankowe.pl...4

Rejestracja w serwisie martwekontabankowe.pl...2 Proces zamawiania usługi w serwisie martwekontabankowe.pl...4 Spis treści Rejestracja w serwisie martwekontabankowe.pl...2 Proces zamawiania usługi w serwisie martwekontabankowe.pl...4 Odnowienie hasła...4 Rejestracja spadkodawcy...4 Płatności...5 Płatność przelewem...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi formularza WWW rejestracji wniosków

Instrukcja obsługi formularza WWW rejestracji wniosków Instrukcja obsługi formularza WWW rejestracji wniosków Kredyt ratalny plus Wprowadzenie Każdy klient zainteresowany KREDYTEM ratalnym plus zobligowany jest złożyć wniosek kredytowy w celu przystąpienia

Bardziej szczegółowo

Komunikator internetowy w C#

Komunikator internetowy w C# PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie Komunikator internetowy w C# autor: Artur Domachowski Elbląg, 2009 r. Komunikacja przy uŝyciu poczty internetowej

Bardziej szczegółowo

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego Siła Santander Consumer Banku lider w sprzedaży ratalnej współpracujący z 17 000 punktów sprzedaży, w tym ze sklepami

Bardziej szczegółowo

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242 e-mail biuro@sabaservice.net

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja interfejsu MySQL. Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez mysql

Dokumentacja interfejsu MySQL. Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez mysql Dokumentacja interfejsu MySQL Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez mysql Dokumentacja interfejsu mysql (strona 2) SPIS TREŚCI 1. Zawartość dokumentu str.3 2. Informacje ogólne 2.1 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY NADAWCA. OPIS WebAPI Wersja 0.14, 30.03.2012. Opis WebAPI udostępnianego przez program Elektroniczny Nadawca

ELEKTRONICZNY NADAWCA. OPIS WebAPI Wersja 0.14, 30.03.2012. Opis WebAPI udostępnianego przez program Elektroniczny Nadawca ELEKTRONICZNY NADAWCA OPIS WebAPI Wersja 0.14, 30.03.2012 Opis WebAPI udostępnianego przez program Elektroniczny Nadawca Spis treści Historia zmian...4 Wprowadzenie...5 Słownik pojęć...5 Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Założenia ogólne 2. Wymagania 3. Typy SMSów 4. Statusy SMSów 5. Wysyłanie SMSów - Web API 6. Wysyłanie SMSów - Email 7.

Spis treści 1. Założenia ogólne 2. Wymagania 3. Typy SMSów 4. Statusy SMSów 5. Wysyłanie SMSów - Web API 6. Wysyłanie SMSów - Email 7. V 1.1 2008 Spis treści 1. Założenia ogólne 2. Wymagania 3. Typy SMSów 4. Statusy SMSów 5. Wysyłanie SMSów - Web API 6. Wysyłanie SMSów - Email 7. Sprawdzanie stanu konta 1. Założenia ogólne PowiadomieniaSMS.pl

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT System obsługi ubezpieczeń FORT wersja 3.0 Pro Dokumentacja użytkownika MODUŁ SMS Kraków, kwiecień 2010 MODUŁ SMS... 3 Warunki techniczne... 3 Uaktywnienie modułu... 3 Przygotowanie bazy do wysyłania SMS...

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY NADAWCA. OPIS WebAPI Wersja 0.20, 29.11.2012. Opis WebAPI udostępnianego przez program Elektroniczny Nadawca

ELEKTRONICZNY NADAWCA. OPIS WebAPI Wersja 0.20, 29.11.2012. Opis WebAPI udostępnianego przez program Elektroniczny Nadawca OPIS WebAPI Wersja 0.20, 29.11.2012 Opis WebAPI udostępnianego przez program Elektroniczny Nadawca 1 Spis treści Historia zmian... 5 Wprowadzenie... 7 Słownik pojęć... 7 Ogólne zasady integracji... 7 Spis

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Obsługa bazy z poziomu języka PHP. opracowanie: Michał Lech

BAZY DANYCH. Obsługa bazy z poziomu języka PHP. opracowanie: Michał Lech BAZY DANYCH Obsługa bazy z poziomu języka PHP opracowanie: Michał Lech Plan wykładu 1. PHP - co to jest? 2. Bazy danych obsługiwane przez PHP 3. Podstawowe polecenia 4. Sesje 5. Przykład - dodawanie towaru

Bardziej szczegółowo

Metody i struktury usługi sieciowej śledzenia przesyłek Poczty Polskiej S.A.

Metody i struktury usługi sieciowej śledzenia przesyłek Poczty Polskiej S.A. Metody i struktury usługi sieciowej śledzenia przesyłek Poczty Polskiej S.A. Ostatnia aktualizacja: 2013-11-07 Pobierz najnowszą wersję dokumentu Informacje ogólne Poczta Polska S.A. udostępnia usługę

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w restauracjach Sphinx 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej 3x więcej

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill dla shopgold

Płatności CashBill dla shopgold Przewodnik 1.0.0 Płatności CashBill dla shopgold Instrukcja instalacji modułu płatności CashBill w systemie shopgold CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 4 raty 0% w karcie kredytowej Auchan

Regulamin promocji 4 raty 0% w karcie kredytowej Auchan Regulamin promocji 4 raty 0% w karcie kredytowej Auchan 1 Organizator promocji 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji 4 raty 0% w karcie kredytowej Auchan, zwanej dalej promocją.

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta

e-serwis Podręcznik dla Klienta e-serwis Podręcznik dla Klienta Z Tobą od A do Z Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna 4 2.5 Dyspozycje

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Integracji

Podręcznik Integracji Podręcznik Integracji Spis treści 1. Integracja oferty... 3 1.1. Samodzielne wprowadzanie oferty sklepu... 3 1.2. Automatyczne wprowadzanie oferty z pliku XML... 3 1.3. Cyklicznie pobieranie oferty ze

Bardziej szczegółowo