Rozkład materiału. WELTTOUR DEUTSCH 1 Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozkład materiału. WELTTOUR DEUTSCH 1 Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników"

Transkrypt

1 Rozkład materiału WELTTOUR DEUTSCH 1 Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników Realizacja wymagań szczegółowych określonych w nowej podstawie III.2.0 (z 2018 r.) i dotychczas obowiązującej podstawie IV.0 (z 2012 r.) Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch/trzech godzin tygodniowo: 6 rozdziałów x 10/13 lekcyjnych (L1 L3 x 2 lekcyjne + L4 x 1 lekcyjna + Grammatik EXTRA! x 1 lekcyjna + Deutschtrainig x 2 lekcyjne + x 1 lekcyjna + x 1 lekcyjna + sprawdzian rozdziałowy x 1 lekcyjna) + 2 x 3 lekcyjne (powtórzenie do testu z rozdziałów 1 3/1 6, test z rozdziałów 1 3/1 6, poprawa testu z rozdziałów 1 3/1 6) + Welttour Magazin (6 x 1 lekcyjna) = 60 lekcyjnych + 30 godzin lekcyjnych W dokumencie uwzględniono: materiał z podręcznika sekcja z zeszytu ćwiczeń: sekcja z Banku pomysłów: Kommunikationsecke,, Spielecke testy, dostępne na stronie

2 KAPITEL 1 Ich und meine Welt Zakres tematyczny: człowiek Ich stelle mich vor Wie ist Ihr Name? Berlin ist multikulti Was ist dein Hobby? podać podstawowe informacje o sobie, zapytać rozmówcę o jego dane osobowe, wymówić wybrane wyrazy niemieckie z głoskami: ei, ie, eu, s, tsch, ß, ch i ü. przeliterować swoje imię i nazwisko, podać swój adres i numer telefonu, policzyć do 19, zapytać rozmówcę o jego wiek, powiedzieć, ile ma lat, wypełnić formularz osobowy, wymówić wybrane wyrazy niemieckie z głoskami: sch, z, ä, ö i ü. znaleźć w tekście odpowiedzi na pytania, przygotować w 3- lub 4- osobowej grupie prezentację na temat tego, co łączy jej członków: kraj, miejsce zamieszkania, wiek, szkoła, zainteresowania i przedstawić ją w klasie, przywitać i pożegnać się o różnych porach, zapytać o samopoczucie, powiedzieć, jak się ma, wymówić wybrane wyrazy niemieckie z głoskami: v, ch, äu i tz. 1 wymienić dni tygodnia, nazwać wybrane formy spędzania czasu wolnego, powiedzieć, co robi w czasie wolnym, opowiedzieć o swoich zainteresowaniach, podać podstawowe informacje o Benie Wilsonie. Grammatik EXTRA! 1 zastosować w zdaniach zaimki osobowe, odmienić czasowniki regularne w liczbie pojedynczej i mnogiej, odmienić czasownik sein, utworzyć zdania pytające. potrzebne do podawania danych personalnych wyrazy niemieckie z głoskami: ei, ie, eu, s, tsch, ß, ch i ü. alfabet niemiecki potrzebne do podawania danych personalnych liczebniki do 19 wyrazy niemieckie z głoskami: sch, z, ä, ö i ü. nazwy wybranych zainteresowań nazwy wybranych szkół powitania pożegnania pytanie o samopoczucie zwroty opisujące samopoczucie wybrane wyrazy niemieckie z głoskami: v, ch, äu i tz nazwy dni tygodnia nazwy wybranych zainteresowań zaimki osobowe w mianowniku w liczbie pojedynczej zaimki dzierżawcze w mianowniku w liczbie pojedynczej czasowniki regularne w czasie teraźniejszym Präsens w liczbie pojedynczej forma grzecznościowa Sie zaimek dzierżawczy od formy grzecznościowej Sie Ihr/e czasowniki w formie grzecznościowej zaimki osobowe w liczbie pojedynczej i mnogiej czasowniki regularne w czasie teraźniejszym Präsens w liczbie pojedynczej i mnogiej czasownik sein w czasie teraźniejszym Präsens czasowniki regularne w czasie teraźniejszym Präsens w liczbie pojedynczej i mnogiej zaimki osobowe w mianowniku czasowniki regularne w czasie teraźniejszym Präsens w liczbie pojedynczej i mnogiej czasownik sein w czasie teraźniejszym Präsens forma grzecznościowa Sie zdania pytające I.1, II.5, IV.1, VI.1, VI.2, VIII.1, VIII.2, X, XIII, XIV I.1, II.4, IV.1, VI.1, VI.4, VIII.2, IX, XII, XIII I.1, II.5, V.1, VI.1, VIII.2, VIII.3, X, XIII, XIV I.1, II.4, V.1, VI.1, VIII.1, VIII.2, IX, XII, XIII I.1, II.6, III.3, III.4, VI.1, VI.2, VIII.2, IX.1, X, XI, XIII, XIV I.1, II.7, III.5, VI.1, VI.2, VIII.1, IX, X, XII, XIII I.1, II.5, IV.1, VI.3, VIII.1, X, XII, XIII I.1, II.4, IV.1, VI.4, VIII.1, I 2

3 Deutschtraining 1 1 TEST KAPITEL 1 1 rozdziału 1. znajomości funkcji językowych po rozdziale 1. z 1. rozdziału w zadaniach sprawdzających wszystkie sprawności z 1. rozdziału w zadaniach testowych sprawdzających wszystkie KAPITEL 2 Meine Familienwelt Zakres tematyczny: człowiek; życie prywatne; praca nazwać członków rodziny, Meine Familie und ich policzyć do 100, przedstawić wybranych członków rodziny, podać podstawowe informacje o swojej rodzinie, użyć rodzajników określonych przed rzeczownikiem w mianowniku. Wie sind deine Eltern von Beruf? Mein Hobby ist meine Familie nazwać wybrane zawody, utworzyć nazwy zawodów dla rodzaju żeńskiego, wymienić wybrane cechy charakteru, zastosować w zdaniach rodzajniki nieokreślone i określone w mianowniku, użyć zaimków dzierżawczych w mianowniku, powiedzieć, kim są jego rodzice z zawodu. uzupełnić tekst podanymi informacjami, opisać wygląd zewnętrzny znanej niemieckiej modelki Heidi Klum, odmienić czasownik haben w liczbie pojedynczej i mnogiej, nazwać stany cywilne, utworzyć liczbę mnogą od wybranych nazw członków rodziny, opisać siebie i swoją rodzinę. nazwy członków rodziny liczebniki do 100 nazwy wybranych zawodów cechy charakteru wygląd zewnętrzny i charakter stan cywilny rodzajniki określone w mianowniku rodzajniki nieokreślone i określone w mianowniku zaimki dzierżawcze w mianowniku czasownik haben w czasie teraźniejszym Präsens liczba mnoga wybranych rzeczowników I.1, II.1, II.5, III.5, V.1, V.2, VI.1, VIII.1, VIII.3, XIII I.1, II.1, II.4, III.2, III.3, V.1, V.2, VI.1, VIII.1, XII I.1, VI.1, VI.2, VI.4, VI.8, VI.14, VII.1, VII.2, XIII I.1, VI.1, VI.3, VI.5, VI.7, VII.1, VII.2, XII I.1, I.5, IV.1, VIII.2, X, XII, XIII I.1, I.5, IV.1, VIII.2, IX, XI, XII I.1, I.4, I.5, VI.1, VI.3, VIII.2, X, XII, XIII I.1, I.4, I.5, VI.1, VI.4, I.1, I.5, II.6, III.4, IV.1, VIII.1, X, XII, XIII I.1, I.5, II.7, III.3, IV.1, VIII.1, 3

4 Ich bin ein Tierfreund 1 nazwać wybrane zwierzęta domowe, opisać wybrane zwierzęta domowe, opowiedzieć o swoim ulubionym zwierzęciu domowym. Grammatik EXTRA! 1 utworzyć pytania z zaimkami pytającymi, zastosować rodzajnik nieokreślony i określony w mianowniku, zastosować rodzajnik nieokreślony i określony w bierniku, zastosować zaimki dzierżawcze w mianowniku i bierniku, odmienić czasownik haben. Deutschtraining rozdziału 2. nazwy wybranych zwierząt domowych przymiotniki i zwroty opisujące wybrane zwierzęta domowe rodzajniki nieokreślone i określone w bierniku zdania pytające z zaimkami pytającymi rodzajnik nieokreślony i określony w mianowniku oraz w bierniku I.1, I.13, II.5, II.6, VI.3, VI.5, X, XII, XIII I.1, I.13, II.4, II.7, VI.4, VI.7, I.1, I.4, I.5, I.13, II.1, II.5, III.4, V.1, VI.1, VIII.1, VIII.2, VIII.3, XIII 1 znajomości funkcji językowych po rozdziale 2. I.1, I.4, I.5, I.13, II.1, II.4, III.3, V.1, VI.1,VIII.1, VIII.2, XII I.1, I.5, I.13, VI.1, VI.2, VI.3, VI.4, VI.5, VI.8, VII.1, VII.3, XIII 1 TEST KAPITEL 2 1 z 2. rozdziału w zadaniach sprawdzających wszystkie sprawności z 2. rozdziału w zadaniach testowych sprawdzających wszystkie I.1, I.5, I.13, VI.1, VI.4, VI.5, VI.7, VII.1, VII.2, XII 4

5 KAPITEL 3 Bildung auf der Welt Zakres tematyczny: człowiek; edukacja Wie findest du deine Schule? Was ist dein Lieblingsfach? Was brauchst du für die Schule? Schule auf dem Wasser Grammatik EXTRA! 1 Deutschtraining odpowiedzieć na pytania do tekstu, wyrazić opinię na temat szkoły, opisać zdjęcie, powiedzieć, do jakiej szkoły uczęszcza, wyrazić zdanie na temat swojej szkoły, wyrazić zdanie na temat kolegów ze szkoły, zastosować w zdaniach czasowniki modalne müssen i können w czasie teraźniejszym Präsens, powiedzieć, co może i co musi robić w szkole. nazwać przedmioty szkolne, opowiedzieć o swoim planie lekcji, podać oceny szkolne z wybranych przedmiotów, porozmawiać o swoich ulubionych przedmiotach szkolnych i o tych, których nie lubi, zastosować w zdaniach czasowniki modalne mögen i wollen w czasie teraźniejszym Präsens. przyporządkować pytania do poszczególnych części tekstu, nazwać przybory szkolne, powiedzieć, czego potrzebuje do szkoły, powiedzieć, co ma i czego nie ma w plecaku, utworzyć zdania z przeczeniem kein w mianowniku i bierniku, zastosować w zdaniach czasownik modalny dürfen w czasie teraźniejszym Präsens. 1 opowiedzieć o szkole na wodzie w Wietnamie, opowiedzieć na podstawie obejrzanego filmu o życiu Thom dziewczynki z Wietnamu, powiedzieć, jaki jest z różnych przedmiotów szkolnych, opowiedzieć o powinnościach ucznia i nauczyciela, utworzyć zdania z czasownikiem modalnym sollen w czasie teraźniejszym Präsens. zastosować w zdaniach czasowniki modalne w czasie teraźniejszym Präsens, utworzyć zdania oznajmujące, zastosować w zdaniach rodzajnik określony i nieokreślony oraz przeczenie kein/keine w mianowniku i bierniku. rozdziału 3. rodzaje szkół szkołę cechy charakteru kolegów ze szkoły nazwy przedmiotów szkolnych nazwy ocen szkolnych nazwy przyborów szkolnych poziom wiedzy z przedmiotów szkolnych potrzebne do opisu powinności ucznia i nauczyciela czasowniki modalne müssen i können w czasie teraźniejszym Präsens czasowniki modalne mögen i wollen w czasie teraźniejszym Präsens przeczenie kein/keine w mianowniku i bierniku czasownik modalny dürfen czasownik modalny sollen czasowniki modalne w czasie teraźniejszym Präsens zdania oznajmujące przeczenie kein/keine w mianowniku i bierniku I.1, I.3, II.5, III.4, IV.1, IV.6, VIII.1, X, XII, XIII I.1, I.3, II.4, III.3, IV.1, IV.5, VIII.1, I.3, II.5, III.4, VI.3, VI.5, VIII.2, IX.1, X, XII, XIII I.3, II.4, III.3, VI.4, VIII.2, I.3, III.4, III.5, VI.3, VII.5, VIII.2, X, XII, XIII I.3, III.2, III.3, VI.4, VII.5, I.1, I.3, II.5, VI.3, VI.4, X, XII, XIII I.1, I.3, II.4, VI.4, VI.7, IX. XI. XII I.3, II.1, II.5, III.4, VI.3, VI.4, VI.5, V.1, V.6, VIII.1, VIII.2, VIII.3, XIII I.3, II.1, II.4, III.3, VI.4, VI.7, V.1, V.5, VIII.1, VIII.2, XII 5

6 1 znajomości funkcji językowych po rozdziale 3. I.3, VI.3, VI.4, VI.5, VI.10, VI.11, VI.14, VII.1, VII.2, VII.3, VIII.2, XIII 1 TEST KAPITEL 3 1 Powtórzenie do testu z rozdziałów TEST KAPITEL Poprawa testu KAPITEL 4 Alltag in der Welt Zakres tematyczny: życie prywatne Was machst du gern am Nachmittag? Wie viel Uhr ist es? z 3. rozdziału w zadaniach sprawdzających wszystkie sprawności z 3. rozdziału w zadaniach testowych sprawdzających wszystkie z rozdziałów 1 3 w zadaniach sprawdzających wszystkie sprawności z tych rozdziałów. z rozdziałów 1 3 w zadaniach testowych sprawdzających wszystkie podać wybrane formy spędzania czasu wolnego, nazwać pory dnia, powiedzieć, co robi w czasie wolnym, utworzyć pytania o rozstrzygnięcie, odpowiedzieć twierdząco i przecząco na pytania, odpowiedzieć na pytania na podstawie materiału ikonograficznego, utworzyć zdania z czasownikami nieregularnymi: fahren, lesen, sehen i treffen. zapytać o godzinę, podać czas zegarowy w formie oficjalnej i nieoficjalnej, zastosować w zdaniach czasowniki rozdzielnie złożone w czasie teraźniejszym Präsens, nazwać podstawowe czynności dnia powszedniego, znaleźć w tekście określone informacje na temat czynności dnia powszedniego. słownictwo dotyczące form spędzania czasu wolnego nazwy pór dnia czas zegarowy słownictwo dotyczące czynności dnia powszedniego zdania pytające tworzone przez inwersję odpowiedzi twierdzące i przeczące czasowniki nieregularne: fahren, lesen, sehen i treffen czasowniki rozdzielnie złożone I.3, VI.3, VI.4, VI.7, VI.6, VI.3, VII.1, VII.3, VII.6, VIII.2, XII I.5, II.5, II.6, VI.3, VIII.1, X, XI, XII, XIII I.5, II.4, II.7, VI.4, VIII.1, IX, X, XI, XII I.5, II.5, III.4, VIII.2, X, XII, XIII I.5, II.4, III.3, VIII.2, IX, IX, XII 6

7 Wie sieht dein Alltag aus? Ich interessiere mich für Tanzen Grammatik EXTRA! 1 Deutschtraining uzupełnić rozkład dnia na podstawie przeczytanego tekstu, opowiedzieć o dniu powszednim ucznia w najdroższej szkole świata, opowiedzieć o swoim dniu powszednim, zastosować w zdaniach czasowniki nieregularne: schlafen, tragen, waschen, essen, geben i sprechen. 1 nazwać wybrane zainteresowania, zapytać rozmówcę o jego zainteresowania, opowiedzieć o swoich zainteresowaniach, zastosować w zdaniach zaimek zwrotny, zapytać o pozwolenie, negocjować z rodzicami, wyrazić pozwolenie i jego brak. zastosować w zdaniach właściwe formy czasowników nieregularnych, utworzyć pytania przez inwersję, utworzyć zdania z czasownikami rozdzielnie złożonymi w czasie teraźniejszym Präsens, odmienić zaimek zwrotny sich. 1 1 TEST KAPITEL 4 1 rozdziału 4. znajomości funkcji językowych po rozdziale 4. z 4. rozdziału w zadaniach sprawdzających wszystkie sprawności wykorzystać wiedzę, umiejętności, słownictwo i struktury gramatyczne z 4. rozdziału w zadaniach testowych sprawdzających wszystkie słownictwo dotyczące czynności dnia powszedniego nazwy wybranych zainteresowań zwroty potrzebne do negocjowania, wyrażenia pozwolenia i jego braku czasowniki nieregularne: schlafen, tragen, waschen, essen, geben i sprechen czasowniki zwrotne sich interessieren i sich treffen zaimek zwrotny czasowniki nieregularne zdania pytające czasowniki rozdzielnie złożone zaimek zwrotny sich I.5, II.5, II.6, III.4, IV.1, IV.2, X, XII, XIII I.5, II.4, II.7, III.3, IV.1, IV.2, I.1, I.5, II.5, III.5, VI.8, VI.10, VIII.1, X, XII, XIII I.1, I.5, II.4, III.2, III.3, VI.5, VI.9, VIII.1, I.5, II.1, II.5, III.4, IV.1, VI.3, VIII.1, VIII.2, VIII.3, XIII I.5, II.1, II.4, III.3, IV.1, VI.4, VIII.1, VIII.2, XII I.3, I.5, IV.2, VI.3, VI.8, VI.10, VII.3, XIII I.3, I.5, IV.1, VI.4, VI.5, VI.6, VII.2, XII 7

8 KAPITEL 5 So schmeckt die Welt Zakres tematyczny: żywienie So isst die Welt Was isst du zu Mittag? Ich habe Hunger! Im Restaurant Was kostet ein Stück Torte? nazwać podstawowe artykuły spożywcze, powiedzieć, co się je i pije na śniadanie w wybranych krajach, zapytać rozmówcę, co jada i pija na śniadanie i kolację, powiedzieć, co je i pije na śniadanie, utworzyć zdania z zaimkiem nieokreślonym man. nazwać dania obiadowe, powiedzieć, co je i pije najchętniej na obiad, stopniować przysłówek gern, opisać smak potraw i napojów, uzasadnić, dlaczego lubi określoną potrawę, utworzyć rzeczowniki złożone. nazwać lokale gastronomiczne, nazwać opakowania, powiedzieć, że jest głodny i spragniony, zamówić posiłek w restauracji, poprosić o rachunek, napisać własną kartę dań, zastosować w zdaniach czasowniki nehmen i möcht w czasie teraźniejszym Präsens. 1 zapytać o cenę, podać cenę, poinformować o godzinach otwarcia restauracji oraz o zawartości menu, powiedzieć, z czego słynie Wiedeń. Grammatik EXTRA! 1 utworzyć zdania z zaimkiem nieokreślonym man, utworzyć rzeczowniki złożone, odmienić czasownik nehmen, utworzyć zdania wyrażające życzenie, podać ceny produktów. Deutschtraining rozdziału 5. nazwy wybranych artykułów spożywczych nazwy posiłków i potraw smak potraw i napojów przymiotniki potrzebne do uzasadnienia wyboru ulubionej potrawy nazwy lokali gastronomicznych nazwy opakowań i miar zwroty potrzebne do złożenia zamówienia w restauracji zwroty potrzebne do pytania o ceny i ich podawania zwroty potrzebne do przedstawienia przepisu kulinarnego zaimek nieokreślony man I.6, II.5, VI.3, VII.3, VIII.1, IX.1, X, XII, XIII stopniowanie przysłówka gern rzeczowniki złożone czasowniki nehmen i möcht I.6, II.4, VI.4, VII.2, VIII.1, I.6, II.5, VI.3, VI.5, VIII.1, VIII.2, X, XII, XIII I.6, II.4, VI.4, VI.7, VIII.1, I.6, II.4, II.5, III.4, III.5, VI.2, VI.3, VI.14, VII.3, VIII.1, X, XI, XII, XIII I.6, II.6, II.4, III.2, III.3, VI.1, VI.3, VI.4, VII.2, VIII.1, IX, X, XI, XII rzeczowniki złożone I.6, II.5, III.4, VIII.3, X, XII, XIII zaimek nieokreślony man rzeczowniki złożone czasowniki nehmen i möcht zdania wyrażające życzenie I.6, II.4, III.3, VIII.2, IX, XI, XII I.6, II.1, II.5, III.1, VI.3, V.5, VIII.1, VIII.2, VIII.3, XIII I.6, II.1, II.4, III.1, VI.4, V.4, VIII.1, VIII.2, XII 8

9 1 znajomości funkcji językowych po rozdziale 5. I.6, VI.2, VI.3, VI.5, VI.8, VII.3, VII.7, VIII.2, XIII I.6, VI.1, VI.4, VI.6, VI.5, VII.2, VII.3, VIII.2, XII 1 TEST KAPITEL 5 1 z 5. rozdziału w zadaniach sprawdzających wszystkie sprawności z 5. rozdziału w zadaniach testowych sprawdzających wszystkie KAPITEL 6 Reisen um die Welt Zakres tematyczny: świat przyrody; podróżowanie opisać pogodę, Wie ist das Wetter heute? nazwać kierunki świata, odmienić czasownik werden, tworzyć zdania w czasie przyszłym Futur I. Wohin wirst du in den Sommerferien fahren? Schöne Grüße aus Rom Urlaub in Cancún nazwać miesiące i pory roku, nazwać cele podróży, nazwać środki transportu, powiedzieć, dokąd jeździ na wakacje i czym podróżuje. odpowiedzieć na pytania do tekstu, uzupełnić tekst w języku polskim na podstawie przeczytanego tekstu w języku niemieckim, powiedzieć, gdzie spędza najchętniej wakacje, opowiedzieć, co robi chętnie na wakacjach. 1 odpowiedzieć na pytania na podstawie materiału ikonograficznego, opowiedzieć o wakacjach w Cancún, opowiedzieć o swoim ulubionym miejscu wypoczynku. słownictwo potrzebne do opisu warunków atmosferycznych nazwy miesięcy nazwy pór roku zwroty potrzebne do nazwania celów podróży nazwy środków transportu nazwy miejsc wypo- czynku nazwy czynności podczas wakacji nazwy czynności związanych z wypoczynkiem/ urlopem nazwy miejsc wypoczynku zaimek nieosobowy es czasz przyszły Futur I przyimki łączące się z celownikiem i biernikiem przyimki łączące się z celownikiem odpowiedzi na pytanie wohin? przyimki łączące się z celownikiem i biernikiem odpowiedzi na pytanie wo? I.13, II.5, IV.1, VI.3, VIII.1, X, XII, XIII I.13, II.4, IV.1, VI.4, VIII.1, I.8, I.13, IV.1, VI.3, VIII.1, VIII.2, X, XII, XIII I.8, I.13, IV.1, VI.4, VIII.1, I.8, I.13, II.5, III.4, VI.3, VI.5, VIII.2, X, XII, XIII I.8, I.13, II.4, III.3, VI.4, VI.7, czas teraźniejszy Präsens I.8, II.5, II.6, IV.2, VIII.1, X, XII, XIII I.8, II.4, II.7, IV.2, VIII.1, IX, XI, XII 9

10 Grammatik EXTRA! 1 zastosować w zdaniach przyimki łączące się z biernikiem i celownikiem, zastosować przyimki łączące się z celownikiem, uzupełnić zdania czasownikiem werden we właściwej formie, tworzyć zdania w czasie przyszłym Futur I. Deutschtraining 1 1 TEST KAPITEL 6 1 Powtórzenie do testu z rozdziałów 1 6 TEST KAPITEL 1 6 Poprawa testu rozdziału 6. znajomości funkcji językowych po rozdziale 6. z 6. rozdziału w zadaniach sprawdzających wszystkie sprawności z 6. rozdziału w zadaniach testowych sprawdzających wszystkie z rozdziałów 1 6 w zadaniach sprawdzających wszystkie sprawności z tych rozdziałów. z rozdziałów 1 6 w zadaniach testowych sprawdzających wszystkie przyimki łączące się z biernikiem i celownikiem przyimki łączące się z celownikiem czasownik werden czas przyszły Futur I I.8, I.13, II.1, II.5, III.5, V.2, V.3, VIII.1, VIII.3, XIII I.8, I.13, II.1, II.4, III.2, III.3, V.2, V.3, VIII.1, VIII.2, XII I.6, VI.3, VI.4, VI.5, VI.13, VI.14, VII.2, VII.3, VII.4, VIII.2, VIII.3, XIII I.6, VI.4, VI.5, VI.7, VI.8, VI.3, VII.1, VII.2, VII.5, VIII.2, XII 10

11 Welttour Magazin Die Goldbären-Story Traumberuf Wie schneller und effektiver lernen? Mit Musik klappt es! Alltag im Shaolin-Kloster ein hartes Leben Snackideen für Schule & unterwegs Reisefreak Zakres tematyczny: człowiek; praca; żywienie 1 utworzyć pytania do tekstu i zadać je na forum klasy, przetłumaczyć tekst na język polski, powiedzieć, jakie słodycze lubi najbardziej i dlaczego. Zakres tematyczny: człowiek; praca 1 odpowiedzieć na pytania do tekstu w języku polskim, przetłumaczyć fragmenty tekstu z języka polskiego na język niemiecki, powiedzieć, jaki jest jego wymarzony zawód i dlaczego. Zakres tematyczny: człowiek; edukacja 1 przetłumaczyć tekst na język polski, połączyć odpowiednio fragmenty zdań, tak aby były zgodne z treścią tekstu i poprawne gramatycznie, stworzyć własną playlistę, przy której najchętniej się uczy. Zakres tematyczny: życie prywatne 1 odpowiedzieć na pytania do tekstu, nazwać w języku polskim godziny czynności podanych w języku niemieckim, uzupełnić zdania brakującymi godzinami i ułożyć je we właściwej kolejności. Zakres tematyczny: żywienie 1 nazwać na podstawie tekstu powody otyłości wśród młodzieży, odpowiedzieć na pytania dotyczące własnego stylu życiu i dokonać oceny tego stylu, wybrać pomysł na zdrową przekąskę, który chętnie by wypróbował, i uzasadnić swój wybór, zaprezentować na forum klasy własny przepis na zdrowy posiłek. Zakres tematyczny: podróżowanie i turystyka 1 powtórzyć z pamięci zdania wywiadu, opowiedzieć w języku polskim o bohaterze wywiadu z perspektywy jego/jej przyjaciela/przyjaciółki, powiedzieć, czy podróżowanie jest jego największym hobby i jaką rolę odgrywa w jego życiu. I.1, I.4, I.6, IV.5, VI.3, VIII.2, IX.1, X, XII, XIII I.1, I.4, I.6, IV.4, VI.4, I.1, I.4, IV.5, VIII.2, VIII.3, X, XII, XIII I.1, I.4, IV.4, VIII.2, IX, XI, XII I.1, I.3, III.5, IV.5, VIII.2, IX.2, X, XII, XIII I.1, I.3, III.2, III.3, IV.4, I.5, III.4, III.5, VIII.2, X, XII, XIII I.5, III.2, III.3, VIII.2, IX, XI, XII I.6, III.4, VI.3, VI.5, VIII.1, X, XII, XIII I.6, III.3, VI.4, VI.7, VIII.1, I.8, IV.6, VIII.2, X, XII, XIII I.8, IV.5, 11

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE WELTTOUR DEUTSCH 1 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE WELTTOUR DEUTSCH 1 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE WELTTOUR DEUTSCH 1 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW Realizacja wymagań szczegółowych określonych w podstawie programowej III.2.0 i III.2.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE. WELTTOUR DEUTSCH część 1 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE. WELTTOUR DEUTSCH część 1 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE WELTTOUR DEUTSCH część 1 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW Realizacja wymagań szczegółowych określonych w nowej podstawie programowej III.2

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA WELTTOUR 1

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA WELTTOUR 1 13 ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA WELTTOUR 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA WELTTOUR DEUTSCH 1. PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW

PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA WELTTOUR DEUTSCH 1. PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA WELTTOUR DEUTSCH 1. PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch/trzech godzin

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE KAPITEL 1 Ich in der Welt ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA Meine Welttour cz. 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE. #trends cz. 1

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE. #trends cz. 1 ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE #trends cz. 1 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 4 rozdziały

Bardziej szczegółowo

Wymagania na egzamin poprawkowy z języka niemieckiego 2016/2017 nauczyciel - Renata Rębisz

Wymagania na egzamin poprawkowy z języka niemieckiego 2016/2017 nauczyciel - Renata Rębisz Wymagania na egzamin poprawkowy z języka niemieckiego 2016/2017 nauczyciel - Renata Rębisz podać podstawowe informacje o sobie, zapytać rozmówcę o jego dane osobowe, przeliterować swoje imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania. Podręcznik: rozdział I, lekcje 1 4. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, H1 H4 Vor dem Test.

Środki dydaktyczne, materiał nauczania. Podręcznik: rozdział I, lekcje 1 4. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, H1 H4 Vor dem Test. Język niemiecki grupa ni/2 (3 godz) 2014/1 PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA WELTTOUR 1 klasa 1 Treści nauczania / temat rozdziału ROZDZIAŁ I Ich und meine Welt Wymagania edukacyjne podstawowe (P) ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik: rozdział I, lekcje 1 4. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, H1 H4 Vor dem Test. Poradnik metodyczny. zadania dodatkowe. w wersji elektronicznej:

Podręcznik: rozdział I, lekcje 1 4. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, H1 H4 Vor dem Test. Poradnik metodyczny. zadania dodatkowe. w wersji elektronicznej: Poniższy przykładowy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: 8 rozdziałów x 4 godz. lekcyjne (L1 L4) + 8 godz. : sprawdziany rozdziałowe = 40 godz. materiał

Bardziej szczegółowo

W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III. 1

W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III. 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I REALIZACJA WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH OKREŚLONYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA 60 JEDNOSTEK LEKCYJNYCH

ROZKŁAD MATERIAŁU NA 60 JEDNOSTEK LEKCYJNYCH 1 ROZKŁAD MATERIAŁU NA 60 JEDNOSTEK LEKCYJNYCH Hallo! Ich bin hier neu Ich spreche etwas Deutsch formy powitań i pożegnań pytania o samopoczucie i odpowiedzi na takie pytania liczebniki 1 przedstawianie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału na jednostki lekcyjne dla podręcznika Das ist Deutsch! Kompakt

Rozkład materiału na jednostki lekcyjne dla podręcznika Das ist Deutsch! Kompakt Rozkład materiału na jednostki lekcyjne dla podręcznika Das ist Deutsch! Kompakt JĘZYK NIEMIECKI DLA KLASY SIÓDMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (II etap edukacyjny) Realizacja wymagań szczegółowych określonych w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII. Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski. Rozdział 1. zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji,

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII. Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski. Rozdział 1. zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji, Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski Rozdział 1 zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji, zna liczby od 0 do 20, potrafi przyporządkować poznane zwroty

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I

JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Temat L.g. Uczeń potrafi Słownictwo Tekst matyka. Przedmiotowy system oceniania. 2. Alfabet niemiecki 3. Kto jest dziś nieobecny

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział I, lekcje L1 L7. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, ćwiczenia do lekcji L1 L7 Mein Test

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział I, lekcje L1 L7. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, ćwiczenia do lekcji L1 L7 Mein Test PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 6 rozdziałów (rozdział 1.: 4 godz.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (II etap edukacyjny) Treści nauczania / zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji, zna liczby od 0 do 20, potrafi

Bardziej szczegółowo

Kompass Team 1 PWN Wydawnictwo Szkolne

Kompass Team 1 PWN Wydawnictwo Szkolne NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA PODRĘCZNIKA KOMPASS TEAM 1 Kryteria sukcesu Kraje w Europie Formy pozdrowień Przedstawianie się Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Dla klasy integracyjnej z językiem niemieckim

ROZKŁAD MATERIAŁU. JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Dla klasy integracyjnej z językiem niemieckim ROZKŁAD MATERIAŁU JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Dla klasy integracyjnej z językiem niemieckim Temat L.g. Uczeń potrafi Słownictwo Tekst Gramatyka.Test klasyfikujący.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Typ szkoły: szkoła podstawowa Podstawa progranowa - I.O Podręcznik: Meine Deutschtour Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POSZCZEGÓLNE OCENY ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POSZCZEGÓLNE OCENY NA PRZEDMIOT: język niemiecki Kl. 7 Rok szk. 2018/2019 Podręcznik: Das ist Deutsch! Kompakt. Jolanta Kamińska Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015 bardzo Rozdział 1 Kontakte stosować formy powitania i pożegnania stosownie do pory dnia przedstawić podstawowe informacje o sobie imię, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wiek, zainteresowania zastosować

Bardziej szczegółowo

rozdział 1 Ich und meine Welt

rozdział 1 Ich und meine Welt Poniższy przykładowy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu rozszerzonego w wymiarze trzech godzin tygodniowo: rozdziałów x (4 godz. lekcyjne: L1 L4 + 1 godz. lekcyjna: Grammatik EXTRA! + 2 godz. lekcyjne:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego kl. I Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 2. ocena dostateczna

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego kl. I Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 2. ocena dostateczna Uczeń potrafi: Dział tematyczny dopuszczająca Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego kl. I Podręcznik Deuts Aktuell Kompakt 2 dostateczna dobra bardzo dobra Rozdział 1 Wie smeckt s? - nazwać artykuły

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału na jednostki lekcyjne dla podręcznika Das ist Deutsch! Kompakt

Rozkład materiału na jednostki lekcyjne dla podręcznika Das ist Deutsch! Kompakt Rozkład materiału na jednostki lekcyjne dla podręcznika Das ist Deutsch! Kompakt JĘZYK NIEMIECKI DLA KLASY SIÓDMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (II etap edukacyjny) Realizacja wymagań szczegółowych określonych w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają: Rozumienie tekstu pisanego Rozumienie tekstu ze słuchu Wypowiedź pisemna Wypowiedź ustna Znajomość

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Ksawerowie. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego. 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają:

Szkoła Podstawowa w Ksawerowie. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego. 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają: Szkoła Podstawowa w Ksawerowie. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego. 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają: Rozumienie tekstu pisanego Rozumienie tekstu ze słuchu Wypowiedź pisemna

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I I. Starter: Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo - zna niemiecki alfabet, lecz tylko częściowo - zna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Guter Start!

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. Rozdział Zagadnienia Treści podstawowe Treści ponadpodstawowe KONTAKTE

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. Rozdział Zagadnienia Treści podstawowe Treści ponadpodstawowe KONTAKTE Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM PODRĘCZNIK Kompass 1 NAZWA SZKOŁY: Gimnazjum nr 2 w Łukowie NAUCZYCIEL: Magdalena Kępa, Dorota Jopek-Małycha ROK SZKOLNY:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI - treści szczegółowe klasa I LO

JĘZYK NIEMIECKI - treści szczegółowe klasa I LO JĘZYK NIEMIECKI - treści szczegółowe klasa I LO Wymagania edukacyjne podstawowe (P) ponadpodstawowe (PP) Uczeń: Uczeń: podaje podstawowe informacje o sobie i innych, podaje dane osobowe oraz cechy charakteru

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 opracowała: Iwona Chmielecka Rozdział I. KONTAKTE formy powitania i pożegnania stosownie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I. Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA Ocena DOPUSZCZAJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I. Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA Ocena DOPUSZCZAJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I Rozdział I Niemiecki moim nowym hobby Cel kształcenia wg nowej podstawy programowej Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Kompass 1 neu Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass 1 neu Wydawnictwo Szkolne PWN PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA I PODRĘCZNIKA Kompass 1 neu NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... Tematyka/ problematyka zajęć

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII SP PODRĘCZNIK MEINE DEUTSCHTOUR

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII SP PODRĘCZNIK MEINE DEUTSCHTOUR KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII SP PODRĘCZNIK MEINE DEUTSCHTOUR Starter Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny Uczeń wykazuje znajomość materiału większą

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI klasa VII szkoły podstawowej plan wynikowy dla podręcznika MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. Wymagania edukacyjne

JĘZYK NIEMIECKI klasa VII szkoły podstawowej plan wynikowy dla podręcznika MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. Wymagania edukacyjne JĘZYK NIEMIECKI klasa VII szkoły podstawowej plan wynikowy dla podręcznika MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. Wymagania edukacyjne: podstawowe (P) ocena dostateczna lub dopuszczająca ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Kompass 1 Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass 1 Wydawnictwo Szkolne PWN PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA I PODRĘCZNIKA Kompass 1 NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: GODZINY/ 38

Bardziej szczegółowo

Kompass neu Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass neu Wydawnictwo Szkolne PWN ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 1 GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass 1 neu NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 1 GODZINA/ TYDZIEŃ = (30

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są wiadomości ucznia (sprawdzane w formie pisemnej lub ustnej), jego umiejętności, wkład pracy, aktywność.

Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są wiadomości ucznia (sprawdzane w formie pisemnej lub ustnej), jego umiejętności, wkład pracy, aktywność. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są wiadomości ucznia (sprawdzane w formie pisemnej lub ustnej), jego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 1

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 1 PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 1 Podstawowe (P) Ponadpodstawowe (PP) Zadania sprawdzające ROZDZIAŁ 1 Hallo Leute! Formy powitania

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE język niemiecki KOMPASS 1 NEU Kryteria oceniania ROZDZIAŁ 1: KONTAKTE

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE język niemiecki KOMPASS 1 NEU Kryteria oceniania ROZDZIAŁ 1: KONTAKTE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE język niemiecki KOMPASS 1 NEU Kryteria oceniania ROZDZIAŁ 1: KONTAKTE 1. Länder in Europa Wymieniam nazwy krajów niemieckojęzycznych oraz ich stolice. Wymieniam nazwy innych krajów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA DO PODRĘCZNIKA DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2.

PLAN WYNIKOWY DLA DO PODRĘCZNIKA DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. PLAN WYNIKOWY DLA DO PODRĘCZNIKA DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin

Bardziej szczegółowo

Kompass 1 Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass 1 Wydawnictwo Szkolne PWN ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass 1 NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 2 GODZINY/ TYDZIEŃ = 76 GODZIN

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY:

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2014/2015 na podstawie podręcznika KOMPASS neu 1 Rozdział I. KONTAKTE stosować formy powitania

Bardziej szczegółowo

Kompass Team 1 PWN Wydawnictwo Szkolne

Kompass Team 1 PWN Wydawnictwo Szkolne ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass Team 1 NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 2 GODZINY/TYDZIEŃ = (60 GODZIN) Jednostka Länder

Bardziej szczegółowo

j. niemiecki klasa 5, kurs podstawowy

j. niemiecki klasa 5, kurs podstawowy Monika Anna Liesenfeld ZAKRES WYMAGAŃ j. niemiecki klasa 5, kurs podstawowy Na ocenę celującą uczeń ma opanowany bardzo dobrze materiał przewidziany na ocenę bardzo dobrą, ma osiągnięcia w konkursach językowych

Bardziej szczegółowo

Realizacja wymagań szczegółowych określonych w podstawie programowej wersji II.2. Słownictwo Gramatyka Funkcje językowe

Realizacja wymagań szczegółowych określonych w podstawie programowej wersji II.2. Słownictwo Gramatyka Funkcje językowe ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DO PODRĘCZNIKA DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MEINE DEUTSCHTOUR JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (II etap edukacyjny, klasy VII i VIII) Realizacja wymagań

Bardziej szczegółowo

Klasa IV. zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz

Klasa IV. zna elementy serii der, die, das neu do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz Klasa IV Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz zasady panujące na lekcji języka niemieckiego, potrafi przywitać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV. Dział I: Wer bist du?

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV. Dział I: Wer bist du? Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV opracowane na podstawie podręcznika Und so weiter Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło Nr programu nauczania DPN 5002-20/08 Dział I: Wer

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DO PODRĘCZNIKA DLA KL. 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DO PODRĘCZNIKA DLA KL. 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DO PODRĘCZNIKA DLA KL. 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Deutschtour 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (II etap edukacyjny, klasy VII i VIII) Realizacja wymagań szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Klasse! Super! Toll! 1 Język niemiecki dla gimnazjum 1 godz. w tygodniu ok. 40 godz. lekcyjnych na rok

Klasse! Super! Toll! 1 Język niemiecki dla gimnazjum 1 godz. w tygodniu ok. 40 godz. lekcyjnych na rok Rozdział Jednostka tematyczna Cele komunikacyjne Materiał leksykalny Materiał gramatyczny Materiał z podręcznika Materiał z zeszytu ćwiczeń Materiały dodatkowe Starter (2) Was kennst du schon? - rozpoznawać

Bardziej szczegółowo

2 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi

2 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi Moduł - dział - temat L.p. Zakres treści Test poziomujący 1 Lekcja organizacyjnazapoznanie z PSO Powtórzenie 2 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi 3 4 5 6 Cześć,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I Pierwszy OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA /2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA /2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA 7 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI ROZUMIENIA:

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE NA JEDNOSTKI LEKCYJNE cz. 1 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW Realizacja wymagań szczegółowych określonych w nowej podstawie programowej III.2.0 (z 2018 r.) i dotychczas obowiązującej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0 Podręcznik: Magnet 1 Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Guter Start! Rozdział I typowe zwroty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH DLA I KLASY poziom III.0 (podręcznik Das ist Deutsch! KOMPAKT część 1) OCENA ROCZNA

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE NA JEDNOSTKI LEKCYJNE cz. 1 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW Realizacja wymagań szczegółowych określonych w nowej podstawie programowej III.2. (z 2018 r.) Poniższy rozkład materiału

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE #trends cz. 2

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE #trends cz. 2 ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE #trends cz. 2 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 1 rozdział

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Podręcznik: MEIN BERUF 1

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Podręcznik: MEIN BERUF 1 ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Podręcznik: MEIN BERUF 1 Rozdział Realizowane zagadnienie z Podstawy Programowej Materiał gramatyczny Wymagania na poszczególne oceny

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI. Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw

JĘZYK NIEMIECKI. Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw JĘZYK NIEMIECKI Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw - dane personalne - przedstawianie się, narodowość, kraj, wiek, adres, zainteresowania, hobby, zawód - szkoła - przedmioty nauczania, oceny,

Bardziej szczegółowo

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim.

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim. REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LEKSYKALNO - GRAMATYCZNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Organizatorzy: Kinga Rembiesa, Małgorzata Bernowska I. CELE KONKURSU 1. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1. Nowa edycja

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1. Nowa edycja PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1. Nowa edycja NAZWA SZKOŁY:... ROK SZKOLNY:... NAUCZYCIEL:... KLASA:... Dział/Treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Zadania sprawdzające

Zadania sprawdzające PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 dla klas I Treści nauczania / temat rozdziału Starter! Wymagania edukacyjne podstawowe (P) (ocena dopuszczająca + dostateczna) Uczeń: zna niemiecki

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: Starter! Płyta CD-Audio

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: Starter! Płyta CD-Audio JĘZYK NIEMIECKI JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY PLAN WYNIKOWY DLA PROGRAMU MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7 WYMIAR 2 H TYGODNIOWO - 60 H NAUCZYCIEL : MARTYNA SWOBODA Wymagania edukacyjne: podstawowe (P) ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W I KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET. Wymagania edukacyjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W I KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET. Wymagania edukacyjne WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W I KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET Dział Guter Start! Wymagania edukacyjne stosuje typowe zwroty na powitane i pożegnanie rozróżnia powitania

Bardziej szczegółowo

Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo:

Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: 2 godz. lekcyjne: Starter! + 6 rozdziałów x (8

Bardziej szczegółowo

Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo:

Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: 2 godz. lekcyjne: Starter! + 6 rozdziałów

Bardziej szczegółowo

Słownictwo Gramatyka Funkcje językowe

Słownictwo Gramatyka Funkcje językowe ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Realizacja wymagań szczegółowych określonych w podstawie programowej III.0 Poniższy rozkład

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (wymagania edukacyjne): aha! Neu 1. Kurs podstawowy

Przedmiotowy system oceniania (wymagania edukacyjne): aha! Neu 1. Kurs podstawowy Przedmiotowy system oceniania (wymagania edukacyjne): aha! Neu 1. Kurs podstawowy Rozdział Kapitel 1 Hallo! Wie geht s? Ocena: dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń potrafi: Uczeń

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I - POZIOM III.0

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I - POZIOM III.0 JĘZYK NIEMIECKI KLASA I - POZIOM III.0 Celujący i gramatykę (wymagane i zawarte w danym rozdziale) w 95-100%. b) uczeń potrafi bezbłędnie stosować poznane słownictwo i struktury gramatyczne we wszystkiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 OCENĘ CELUJĄCĄ śródroczną lub końcowo roczną otrzymuje uczeń, który: uzyskał cząstkowe oceny celujące i bardzo dobre w trakcie nauki, wykracza wiedzą i umiejętnościami poza przedstawione poniżej wymagania

Bardziej szczegółowo

Deutschtour kl. 7, podstawa programowa II.2.

Deutschtour kl. 7, podstawa programowa II.2. PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA DLA KL. 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Deutschtour kl. 7, podstawa programowa II.2. Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Neue Expedition Deutsch. Starter

ROZKŁAD MATERIAŁU Neue Expedition Deutsch. Starter ROZKŁAD MATERIAŁU Neue Expedition Deutsch. Starter Tematyka jednostki lekcyjnej Cele komunikacyjne Zagadnienia gramatyczne Słownictwo Rozdział 1 Wir lernen uns kennen 1. Deutsch ist einfach 2. Ein Mountainbikertreffen

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: Starter! Płyta CD-Audio

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: Starter! Płyta CD-Audio PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA DO PODRĘCZNIKA DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA DO PODRĘCZNIKA DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2.

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA DO PODRĘCZNIKA DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA DO PODRĘCZNIKA DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. WERSJA PREZENTACYJNA

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. WERSJA PREZENTACYJNA PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. WERSJA PREZENTACYJNA Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW

PLAN WYNIKOWY PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW cz. 1 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW Deutsch unter uns część podręcznikowa + część ćwiczeniowa (1 godz. lekcyjna) + 1 rozdział x 7 godz. lekcyjnych (5 lekcji x 1 godz. lekcyjna

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I

ROZKŁAD MATERIAŁU JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I ROZKŁAD MATERIAŁU JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Poniższy rozkład materiału przewidziany jest dla kursu podstawowego: w wymiarze 2 godzin tygodniowo 8 rozdziałów x 7 godz.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1 PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1 NAZWA SZKOŁY:... ROK SZKOLNY:... NAUCZYCIEL:... KLASA:... Dział/Treści ROZDZIAŁ 1 Hallo Leute!

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Rozdział 1. Hallo! Wie geht s? rozpoznać znaczenie wybranych internacjonalizmów wymienić wybrane internacjonalizmy poprawnie wymawiać poznane internacjonalizmy poprawnie zapisać

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: język niemiecki KLASA PIERWSZA (grupa DSD) ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Rok szk. 2015/2016 Podręcznik: Meine Deutschtour Ewa Kościelniak-Walewska Ocena bieżąca postępów

Bardziej szczegółowo

Kompass 1 neu Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass 1 neu Wydawnictwo Szkolne PWN ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass 1 neu NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 3 GODZINY/ TYDZIEŃ = (90

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIA I WYMAGANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

KRYTERIA OCENIA I WYMAGANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KRYTERIA OCENIA I WYMAGANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Lp. PRZEDMIOT OCENY ZAKRES OCENY I SPOSÓB OCENIANIA 1. 1 Ocenianie Oceny wystawiane są zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klasy siódmej język niemiecki

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klasy siódmej język niemiecki Das deutsche Alphabet 2 Wer fehlt heute? 2 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klasy siódmej język niemiecki Rozdział I Deutsch ist mein neues Hobby zna niemiecki alfabet, zna liczebniki

Bardziej szczegółowo

Kompass 1 neu Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass 1 neu Wydawnictwo Szkolne PWN ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass 1 neu NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 2 GODZINY/ TYDZIEŃ = (60

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy piątej z wykorzystaniem podręcznika und so weiter

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy piątej z wykorzystaniem podręcznika und so weiter PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy piątej z wykorzystaniem podręcznika und so weiter Dział/Treści programowe podstawowe (P) Wymagania edukacyjne pełne (PP) Uwagi o trafności wymagań

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy piątej z wykorzystaniem podręcznika und so weiter neu 2

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy piątej z wykorzystaniem podręcznika und so weiter neu 2 PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy piątej z wykorzystaniem podręcznika und so weiter neu 2 Nauczyciel:. Klasa:.. Program:. Rok szkolny:.... Dział/Treści programowe podstawowe (P) Wymagania

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Transfer Deutsch 1

ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Transfer Deutsch 1 ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Transfer Deutsch 1 NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 2 GODZINY/TYDZIEŃ = (60 GODZIN) podstawa

Bardziej szczegółowo

Treści podkreślone na zielono wymagane są od ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Treści podkreślone na zielono wymagane są od ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Na podstawie materiałów dydaktycznych wydawcy Nowa Era. JĘZYK NIEMIECKI WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASY PIERWSZE Treści podkreślone na zielono wymagane są od ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA WELTTOUR DEUTSCH 1 Klasa 1 po szkole podstawowej I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa I technikum i liceum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa I technikum i liceum ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH JĘZYKÓW OBCYCH W GLIWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa I technikum i liceum GRAMATYKA CZASOWNIK - odmiana czasowników

Bardziej szczegółowo

Komplett plus 1 Plan wynikowy

Komplett plus 1 Plan wynikowy Komplett plus 1 Plan wynikowy podstawa programowa III.2.0, 1h/tydzień Intro Wie heißt du? - alfabet s. 12-13 - rozumie dialogi zapoznawcze - poznawanie się - pyta o imię i odpowiada na pytanie - nazwy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy 6. Szkoły Podstawowej Program autorski: Łukasz Pikus

Szczegółowe kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy 6. Szkoły Podstawowej Program autorski: Łukasz Pikus Szczegółowe kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy 6. Szkoły Podstawowej Program autorski: Łukasz Pikus Rozdział Treści programowe 1 Wer bist du? Wymagania programowe Ocena Uczeń potrafi -wita

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM JĘZYK NIEMIECKI KLASA I

GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM JĘZYK NIEMIECKI KLASA I GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM JĘZYK NIEMIECKI KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rozdział 1. Hallo! Wie geht s? rozpoznać znaczenie wybranych internacjonalizmów wymienić wybrane

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA Z REPETYTORIUM Das ist Deutsch! KOMPAKT III.0, DLA KURSU PODSTAWOWEGO

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA Z REPETYTORIUM Das ist Deutsch! KOMPAKT III.0, DLA KURSU PODSTAWOWEGO PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA Z REPETYTORIUM Das ist Deutsch! KOMPAKT III.0, DLA KURSU PODSTAWOWEGO JĘZYK NIEMIECKI GIMNAZJUM Treści nauczania / przedstawia siebie i innych pyta o dane personalne zna wybrane

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018 OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo

Bardziej szczegółowo

Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI

Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI I. Kryteria oceniania. Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI 1. Ocenę celującą otrzyma uczeń, który: a) wykaże się wiedzą i umiejętnościami, które wykraczają znacznie poza program nauczania

Bardziej szczegółowo