Nowoczesne spojrzenie na technologie zagospodarowania odpadów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowoczesne spojrzenie na technologie zagospodarowania odpadów"

Transkrypt

1 Nowoczesne spojrzenie na technologie zagospodarowania odpadów Andrzej Białowiec Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska Instytut Energii Sp. z o.o.

2 Postęp techniczny

3 Postęp techniczny Informatyzacja Innowacja Automatyzacja

4 Istnieje wiele interpretacji, dopatrujących się czynników sprawczych zmian społecznych w technologii, czyli wiedzy o manipulowaniu środowiskiem. Społeczności mogą być, bowiem zdefiniowane poprzez swoje technologie. Potężną siłą dokonującą zmiany w społeczeństwach ludzkich jest innowacja, czyli rozwój nowych technologii. Cywilizacja przeżyła dotychczas dwie wielkie fale przemian. Zmiana w społecznościach, które przeszły ewolucję od kultury łowiecko-zbierackiej do epoki rolnictwa. Była to rewolucja agrarna. Dalszy, stopniowy rozwój technologiczny, skutkujący zdobyciem wiedzy o wydobyciu surowców i ich przetwarzaniu, doprowadził do bardzo gwałtownych zmian, które dziś określamy mianem rewolucji przemysłowej. Pierwszej fali przemian, czyli rewolucji agrarnej, potrzeba było tysięcy lat do całkowitego wyczerpania. Druga fala- tworzenie się cywilizacji przemysłowej trwało już tylko trzysta lat.

5 Społeczeństwo informatyczne Obecnie przeżywamy kolejny okres dynamicznych zmian rewolucję informatyczną. Trzecia fala zmian społecznych, to rozwój społeczeństwa informacyjnego, kosztem zanikającego społeczeństwa industrialnego. Rozwój technologii produkcji oraz komunikacji w epoce postindustrialnej, informatycznej, powoduje zmiany w społeczeństwie na różnych płaszczyznach komunikacji społecznej, struktury zawodowej, aktywności ludzkiej, poziomu wykształcenia, kultury, hierarchii społecznej czy też władzy.

6 Społeczeństwo informatyczne Postęp technologiczny, związany szczególnie z technologiami informatycznymi. Każdego dnia powstają nowe wynalazki, nowe procesory, kości pamięci przyspieszające możliwości obliczeniowe komputerów, coraz szybsze łącza transmisji danych, nowe rozwiązania techniczne spełniające wymagania nawet najbardziej wybrednych klientów. Technologie informatyczne obecne są już w zasadzie w każdej instytucji, zakładzie pracy, uczelni, sklepie. Masowe użytkowanie Internetu, kart kredytowych, internetowej bankowości, przenośnych komputerów, telefonów komórkowych, systemów GPS, systemów bezpieczeństwa, identyfikacji, kontroli pracowników, zarządzania firmami, czy też organizacjami z zastosowaniem technologii sieci neuronowych i wielu innych rozwiązań, powoduje, że chcąc dotrzymać kroku, być na bieżąco, utrzymać się na rynku pracy czy też kontaktować się z przyjaciółmi, zmuszeni jesteśmy poznać i nauczyć się obsługiwać dostępne technologie.

7 Społeczeństwo informatyczne Technologie te są tylko narzędziami, jednak narzędziami wymagającymi od nas wiedzy oraz jej nieustającej aktualizacji. Ludzie, instytucje, firmy i ogół społeczeństwa przekształcają technologię każdą technologię ulepszając ją, dostosowując i eksperymentując z nią. To fundamentalna nauka płynąca ze społecznej historii postępu technicznego.

8 Społeczeństwo informatyczne Rewolucja informacyjna nie jest zupełnie nowym zjawiskiem. Początki jej sięgają stu lat wstecz, a jej pierwszymi symptomami były telegraf, telefon, gramofon, film, radio i telewizja jednak dopiero komputer oznaczał jej kulminację. Pierwszy na świecie cyfrowy komputer ENIAC, opracowany przez J.P. Eckerta i J.W. Mauchlyego, został zbudowany podczas wojny w latach na potrzeby amerykańskiej armii. Kolejnym elementem, który w dużej mierze spowodował rozwój technologii informatycznych była potrzeba utrzymania w integralności dużych, międzynarodowych korporacji przemysłowych. Dzięki temu rozwinęły się technologie telekomunikacyjne. Komputery, telefony, satelity, w firmach o zasięgu globalnym, są dziś, co najmniej tak samo ważne jak pracownicy czy też maszyny wytwarzające towary.

9 Społeczeństwo informatyczne Komputery oraz technologie telekomunikacyjne, jako centralne symbole oraz czynniki napędzające rewolucję informacyjną, mogą zostać uznane za źródło powstania społeczeństwa informacyjnego.

10 Społeczeństwo informatyczne Termin społeczeństwo informatyczne bywa używany zamiennie z terminem społeczeństwo informacyjne, pojawia się również określenie społeczeństwo sieci. Pojęcie społeczeństwa informacyjnego wywodzi się z Japonii. Pierwszy użył je Tadao Umesamow1963r.

11 Społeczeństwo informatyczne Społeczeństwo informacyjne, to takie, w którym następuje rewolucyjne skrócenie czasu potrzebnego do przekazania informacji do dowolnego miejsca na Ziemi. Informacja staje się głównym towarem na rynku. Większość pracowników sektora usługowego zajmuje się tworzeniem/przetwarzaniem i rozpowszechnianiem informacji. Dostęp do informacji i partycypacja coraz liczniejszych grup ludzi w systemach informacji i wiedzy, stale wzrastają. Są to czynniki charakterystyczne dla społeczeństwa informacyjnego.

12 Społeczeństwo informatyczne Informacja staje się towarem bardziej poszukiwanym niż towary przemysłowe. Wytworzył się rynek handlu informacjami, jak również rynek kradzieży informacji, która zapewnia władzę, powodzenie, prestiż, bogactwo.

13 Społeczeństwo informatyczne W społeczeństwie informatycznym pojawiają się nowe warunki komunikowania. W miejsce jednokierunkowych komunikatów z prasy, telewizji, radia, pojawiają się komunikacje interaktywne, oparte na zasadzie dialogu lub multilogu, pomiędzy równymi sobie partnerami w dyskusji, czego przykładem może być tzw. chat z głównym bohaterem danego programu telewizyjnego. W tej sytuacji dialog może być skuteczny jedynie, gdy kontekst jest zrozumiały a więc istnieje w danej grupie dyskusyjnej jednolity system kodowania i dekodowania informacji.

14 Społeczeństwo informatyczne Wydaje mi się, że problem stanowić może natłok dostępnych w Internecie i w mediach informacji w stosunku do kontekstu, ponieważ znajomość kontekstu może nie nadążać za dostępnością informacji. Narasta, więc rozbieżność między szybkim tempem przepływu informacji, a powolnym procesem zdobywania doświadczenia pozwalającym je zrozumieć.

15 Społeczeństwo informatyczne W społeczeństwie informatycznym, inaczej niż w industrialnym, odbiorca komunikatu zaczął odgrywać coraz bardziej aktywną rolę, jest on równocześnie inicjatorem, koordynatorem i beneficjentem wydarzeń komunikacyjnych. Komunikacja poprzez Internet stanowi konkurencję dla dotychczasowych mass mediów wymuszając ich przeobrażenie w media multimedialne, interaktywne.

16 Społeczeństwo informatyczne Internet zyskał na znaczeniu w chwili, kiedy Tim Berners-Lee stworzył w 1990 roku język komputerowy łączący teksty, obrazy i dźwięki- HTML(Hypertext Markup Language). Od tego czasu pojawiła się możliwość lokowania w Internecie baz danych (stron internetowych, witryn), interaktywnie dostępnych dla każdego odbiorcy, niezależnie od jego miejsca pobytu, o ile oczywiście miejsce to pozostaje w granicach funkcjonowania układu telekomunikacyjnego.

17 Społeczeństwo informatyczne Użytkownicy Internetu nie stanowią jednolitej populacji. Wprowadzono(niepełne) rozróżnienie społeczności internetowych na tych, którzy: traktują sieć jako narzędzie komunikacji, traktują sieć jako kontakt z usługami innych podmiotów, traktują sieć jako teren swej różnorodnej działalności. Populację użytkowników Internetu podzielić można na grupy społeczne realizujące różnorodne cele: techno-elity ludzie realizujący swoje cele zawodowe, hakerzy osoby starające się by zasobność Internetu była ogólnie dostępna, wirtualni kolektywiści osoby starające się odtwarzać i tworzyć grupy społeczne oparte na swobodnym dialogu i multilogu, przedsiębiorcy internetowi osoby prowadzące działalność gospodarczą za pomocą Internetu.

18 Społeczeństwo informatyczne Podstawową cechą Internetu jest brak hierarchii i struktury. Ludzie korzystający z Internetu tworzą na zasadzie doboru grupy instytucji i osób. Najbardziej popularnymi działaniami w Internecie są: kontakty za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz komunikatorów P2P, reklama, zakupy, przegląd wiadomości, usługi bankowe, kontakty z urzędami, wymiana danych Czynności te nie wyczerpują wszystkich możliwych działań w Internecie.

19 Społeczeństwo informatyczne Internet, a więc ogólnoświatowa sieć WWW (World Wide Web) daje jego użytkownikom (uczestnikom) wręcz nieograniczone możliwości. Siedząc w domu jesteśmy w stanie dokonywać transakcji, poszukiwać i podejmować pracę, wyszukiwać zgromadzone w bibliotekach informacje, prowadzić różnorodną działalność. Dziś dom może być miejscem pracy. W społeczeństwie industrialnym, pracownicy przemieszczali się z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, a dziś wszystkie niezbędne czynności przede wszystkim związane ze sferą usług, możemy wykonać z domowego komputera.

20 Społeczeństwo informatyczne Socjologowie uważają, że fabryka przestanie być głównym ośrodkiem życia społecznego i wzorem dla innych instytucji. Dzięki komputerom nie trzeba będzie jeździć do pracy; będzie można pracować we własnym domu w porze dogodnej dla każdego. Przeniesienie pracy do domu spowoduje zmianę modelu rodziny oraz zacieśnienie więzi międzyludzkich w mniej płynnych społecznościach lokalnych. Zmieni się cel ludzkiej pracy, tylko część wysiłku człowieka będzie pochłaniać tworzenie dóbr i usług przeznaczonych na wymianę. Wiele potrzeb każdy będzie mógł zaspokajać sam.

21 Społeczeństwo informatyczne Możliwość przesyłu danych zwiększyła możliwości pracy naukowców, powstają liczne zespoły badawcze. Stosowanie technik informatycznych wywołało sprzężenie zwrotne, które zdecydowanie przyspieszyło rozwój nauki.

22 Społeczeństwo informatyczne Dostępność Internetu daje edukacji nowe narzędzia działania. Są to środki nauczania na odległość. Przy wykorzystaniu sieci uczniowie, studenci zyskują nie tylko dostęp do informacji, ale również możliwość wykonywania ćwiczeń i testów oraz uzyskiwania konsultacji. Komputery, sieci informatyczne oraz inne urządzenia zwiększają tempo oraz efektywność pracy, produkcji, zwiększają możliwości kontroli i nadzoru, kierowania zasobami ludzkimi na odległość. Powodują, że firmy, instytucje i organizacje są bardziej skuteczne i konkurencyjne.

23 Społeczeństwo informatyczne Główne znamiona wejścia do fazy społeczeństwa informacyjnego to: -dominacja sektora usług w gospodarce; -rosnące znaczenie specjalistów i naukowców w strukturze zawodowej; -centralne znaczenie wiedzy teoretycznej jako źródła innowacji; -tworzenie nowych technologii intelektualnych jako podstaw podejmowania decyzji politycznych i społecznych.

24 Społeczeństwo informatyczne Teoretycy społeczeństwa informacyjnego spodziewają się wzrostu nowej klasy usług, robotników wiedzy, ludzi, których praca jest charakteryzowana przez wysoki poziom umiejętności technicznych i wiedzy teoretycznej, i które wymagają odpowiednio długiego okresu edukacji i szkoleń. Na poparcie tej tezy wskazują fakt, że naukowcy, inżynierowie i wykwalifikowani pracownicy byli najszybciej rosnącą grupą zawodową w całym społeczeństwie przemysłowym w ostatnich pięćdziesięciu latach. W podobny sposób, twierdzą, że fabryki wiedzy uniwersytety i instytuty naukowobadawcze, stają się teraz siłowniami współczesnego społeczeństwa, zastępując fabryki produkujące dobra materialne ery przemysłowej.

25 Społeczeństwo informatyczne Dzięki rozwojowi technologii informacyjnych, w znacznej części dzięki pracom badawczorozwojowym, wytworzyła się nowa dziedzina usług, nowe rodzaje działalności gospodarczej, wyrosła nowa, potężna, ponadnarodowa grupa przemysłowa technologii informatycznych. Technologie informatyczne stały się olbrzymią niszą działania przedsiębiorców. Powstały nowe firmy technologii informatycznych, a stare, działające dotąd w innych branżach przekwalifikowały się w tym kierunku. Wszystkie przedsiębiorstwa, które są w, albo próbują wejść na ten rynek, dążą, aby stać się zintegrowanymi centrami informacyjnymi krzemową doliną. Celem jest generowanie zysków dzięki zwiększeniu produkcji i wspólnych zależności tak, aby proponować kompletne produkty: komputery, telekomunikację, sprzęt elektroniczny, satelity, systemy radiowe, systemy telewizyjne, usługi programistyczne oraz fotografię.

26 Społeczeństwo informatyczne Oprócz powstania nowego towaru informacji, nowych technologii pozwalających na jej generowanie, kodowanie, przesył oraz odczyt, jak również nowych możliwości pracy na odległość, w domu, nastąpiły również zmiany w sposobie kontroli pracy szczególnie dotyczy to zawodów dotychczas wymagających wysokich kwalifikacji, takich jak urzędnicy, projektanci, architekci.

27 Społeczeństwo informatyczne Rewolucja przemysłowa, przyspieszyła system przetwarzania materialnego, co wpłynęło na wystąpienie kryzysu kontroli produkcji. Systemy przetwarzania informacji i technologie komunikacyjne powstały więc na potrzeby technologii produkcji i wykorzystania energii. Zastosowanie najpierw pary, a później elektryczności spowodowało innowacje w komunikacji ikontroli. Powstał system taśmowej produkcji w fabrykach określany mianem fordyzmu, oraz system zarządzania przebiegiem produkcji określany jako tayloryzm.

28 Społeczeństwo informatyczne Powstały scentralizowany system, system linii produkcyjnej, był też impulsem do wzrostu biurokracji w biznesie i organizacjach rządowych. Społeczeństwo informacyjne jest, więc efektem wzrostu tempa przetwarzania i przepływu dóbr, który rozpoczął się więcej niż 100 lat temu. A wykorzystywane dziś komputery, są narzędziem w systemie zarządzania produkcją.

29 Społeczeństwo informatyczne Tayloryzm do połowy XX wieku dotyczył w znacznym stopniu przemysłu wytwórczego, oraz pracowników fizycznych. Komputeryzacja umożliwiła objęcie pracowników wcześniej pominiętych np. pracowników biurowych rozwiązaniami organizacyjnymi zgodnymi z koncepcją tayloryzmu. Praca biurowa była dotychczas w znacznym stopniu pracą człowieka, obejmującą wiele stopni umiejętności i poziomów postępowania. Było to rzemiosło. W wyniku wprowadzenia koncepcji Taylora w system zarządzania pracą biurową, urzędnik, z rzemieślnika, szybko stał się prostym operatorem oraz filtrem formularzy.

30 Społeczeństwo informatyczne Rozpowszechnienie stosowania komputera i innych urządzeń elektronicznych przetwarzających dane w urzędach rozszerzyło ten proces. Pracownicy biurowi, stali się, jak to często podkreślają, niewolnikami komputerów, karmiącymi maszyny informacjami bez żadnego zrozumienia ogólnego celu ich pracy. Krytycy społeczeństwa informacyjnego uważają, że tyaloryzacja spowodowała obniżenie wymagań stawianych pracownikom pod kątem ich umiejętności. Niewielka wiedza, albo szkolenie wystarczają, aby wykonywać rutynowo zadania obejmujące przygotowanie danych dla komputera.

31 Społeczeństwo informatyczne Spadek umiejętności pracowników biurowych obejmuje, zarówno proces upraszczania, fragmentacji oraz standaryzacji wykonywanych zadań oraz zmniejszenie roli pracowników biurowych jako pośrednika pomiędzy kierownictwem i rzeszą pracowników fizycznych. Podobne obniżenie wymagań występuje wobec innych zawodów. W produkcji sterowanej numerycznie, maszyny już zastępują pewną ilość najbardziej wykwalifikowanych pracowników niższego szczebla.

32 Społeczeństwo informatyczne Architekci i projektanci uprościli swoją pracę, co jest również obniżeniem umiejętności, dzięki projektowaniu wspomaganemu komputerowo. Stoi to, więc w sprzeczności z założeniami teoretyków społeczeństwa informacyjnego, że człowiek przyszłości będzie człowiekiem dobrze wyedukowanym, człowiekiem wiedzy. Praca z wykorzystaniem komputera podąża również, w kierunku podobnych zmian rozdziału zadań, prowadząc ku coraz bardziej rutynowej pracy.

33 Społeczeństwo informatyczne Nastąpiło wydzielenie analityków systemów, programistów oraz użytkowników programów i komputerów. W szczególności zmniejszanie umiejętności programistów, wynikające z ogólnej tendencji do zmniejszania umiejętności pracowników biurowych w zautomatyzowanych urzędach, doprowadza do wyodrębnienia półwykwalifikowanych pracowników komputerowych jako typowego pracownika przyszłości. Dochodzi do coraz większej rutynizacji pracy, zaniku świadomości o potędze wykorzystywanego systemu komunikacji.

34 Społeczeństwo informatyczne Nowa, informacyjna luka otwiera się między producentami i użytkownikami nowych technologii zwyczajnymi obywatelami, półwykwalifikowanymi operatorami państw trzeciego świata, którzy są biernymi klientami i konsumentami.

35 Postęp techniczny

36 Innowacja

37 Innowacje INNOWACJA - działanie skierowane na wdrożenie zmian prowadzących do wzrostu nowoczesności i konkurencyjności firmy, a więc w efekcie do podniesienia jej wartości. Dla współczesnej firmy innowacje to: wprowadzanie nowych produktów, wdrażanie nowych technologii, zmiany infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej, działania zmierzające do lepszego wykorzystania wiedzy i umiejętności pracowników, rozwój sieci informacyjnych.

38 Innowacje INNOWACYJNOŚĆ zdolność i motywacja firm do ciągłego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wyników badań naukowych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków, prowadzących do wzrostu poziomu nowoczesności i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy. DZIAŁALNOŚC INNOWACYJNA działania o charakterze naukowym, technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym, których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych wyrobów i procesów, przy czym wyroby te i procesy są nowe przynajmniej z punktu widzenia wprowadzającego je przedsiębiorstwa.

39 Innowacje PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE przedsiębiorstwo, które w badanym okresie najczęściej trzyletnim wprowadziło przynajmniej jedną innowację technologiczną; nowy lub ulepszony produkt bądź nowy lub ulepszony proces, będący nowością przynajmniej z punktu widzenia tegoż przedsiębiorstwa. STRATEGIA INNOWACYJNA -strategia, która pozwala na uzyskiwanie z działalności innowacyjnej maksymalnych korzyści oraz minimalizację kosztów i związanego z tym ryzyka. Podstawowym zadaniem strategii innowacji produktu jest wyznaczenie ogólnego kierunku rozwoju innowacji oraz określenie rynków oraz produktów i technologii, w które należy inwestować, aby można było efektywnie konkurować.

40 Innowacje TRANSFER TECHNOLOGII-proces przepływu projektów (wynalazków) od źródła powstawania wynalazków do sfery produkcji i dalej do użytkownika. W tym ujęciu rozróżnia się źródła oraz realizatorów nowej techniki i technologii Źródłem nowej techniki dla firmy mogą być własne prace badawczo-rozwojowe (źródła wewnętrzne) bądź pomysły i projekty, które firma nabywa w źródłach zewnętrznych.

41 Innowacje PRODUKT NOWY POD WZGLĘDEM TECHNOLOGICZNYM -produkt, którego cechy technologiczne lub przeznaczenie różnią się znacząco od uprzednio wytwarzanych produktów. Innowacje tego rodzaju mogą wiązać się z całkowicie nowymi technologiami, opierać się na połączeniu istniejących technologii w nowym zastosowaniu lub też na wykorzystaniu wiedzy. PRODUKT UDOSKONALONY POD WZGLĘDEM TECHNOLOGICZNYM-istniejący produkt, którego działanie zostało znacząco ulepszone. Prosty produkt można udoskonalić (w sensie lepszego działania lub niższych kosztów) poprzez wykorzystanie komponentów lub materiałów warunkujących lepsze działanie, natomiast produkt złożony, składający się z szeregu zintegrowanych podzespołów technicznych, można udoskonalić wprowadzając częściowe zmiany do jednego podzespołu.

42 Innowacje INNOWACJE TECHNOLOGICZNE-obejmują nowe produkty i procesy oraz znaczące zmiany technologiczne w produktach i procesach.

43 Innowacje Innowacjaproduktowa -jest to wprowadzenie dobra lub usługi, która jest nowa bądź znacząco ulepszona. Obejmuje ona znaczące ulepszenia parametrów technicznych, komponentów i materiałów oraz funkcjonalności. Przykłady innowacji produktowych: a) dobra zastępowanie materiałów komponentami o podwyższonych parametrach (np. przyjazne dla środowiska plastiki), globalne systemy określenia położenia (GPS) w wyposażeniu środków transportowych, aparaty fotograficzne w telefonach komórkowych, wbudowana sieć bezprzewodowa w laptopach, znaczące zmiany w produktach, związane z dostosowaniem do standardów ochrony środowiska.

44 Innowacje Innowacjaproduktowa -jest to wprowadzenie dobra lub usługi, która jest nowa bądź znacząco ulepszona. Obejmuje ona znaczące ulepszenia parametrów technicznych, komponentów i materiałów oraz funkcjonalności. Przykłady innowacji produktowych: b) usługi nowe usługi, które znacząco ulepszają dostęp klientów do dóbr i usług, takie jak dowóz do domu, usługi internetowe takie jak bankowość, albo systemy płatności rachunków. nowe formy gwarancji, takie jak przedłużony termin gwarancji na nowe lub używane wyroby, wprowadzenie kart magnetycznych i plastikowych kart wielorakiego użytku, nowe, samoobsługowe banki.

45 Innowacje Innowacjaprocesowa -jest wprowadzaniem procesu nowego albo znacząco ulepszającego produkcję lub metodę dystrybucji. Obejmuje znaczące zmiany w technikach, wyposażeniu i oprogramowaniu. Przykłady innowacji procesowych: a) dobra instalacja nowej albo ulepszonej technologii produkcyjnej, takiej jak wyposażenie automatyzacji albo sensory czasu rzeczywistego, które mogą lepiej dostosować procesy do potrzeb, nowe wyposażenie związane z produkcją nowych lub ulepszonych produktów, wspomagany komputerowo proces.

46 Innowacje Innowacjaprocesowa -jest wprowadzaniem procesu nowego albo znacząco ulepszającego produkcję lub metodę dystrybucji. Obejmuje znaczące zmiany w technikach, wyposażeniu i oprogramowaniu. Przykłady innowacji procesowych: b) Dostawa i operacje wprowadzenie kodowanie kreskowego lub chipów radiowej identyfikacji (RFID), w celu śledzenia materiałów przepływających przez przedsiębiorstwo, namierzający system GPS w wyposażenia transportowym, wprowadzenie oprogramowania, w celu zidentyfikowania optymalnych tras dostaw. Nowe bądź ulepszone oprogramowanie, procedury do zakupów, księgowości, magazynowania, wprowadzenie elektronicznych systemów rozliczeniowych, nowe narzędzia i oprogramowanie, które projektuje poprawę przepływu strumieni odpadów, nowe albo znacząco poprawione sieci komputerowe.

47 Innowacje Innowacjaorganizacyjna -jest wprowadzaniem nowej metody organizacji w biznesowych praktykach firmy, organizacji miejsca pracy albo relacjach zewnętrznych. Przykłady innowacji organizacyjnych: zakładanie nowej bazy danych najlepszych praktyk, lekcji i innej wiedzy, aby była ona łatwiej dostępna dla innych osób, pierwsze wprowadzenie zintegrowanego systemu kontroli działalności firmy (produkcja, finanse, strategia, marketing), pierwsze wprowadzenie programów szkoleniowych, w celu utworzenia skutecznego i funkcjonalnego zespołu, który integruje pracowników różnych działów i obszarów odpowiedzialności.

48 Innowacje Innowacjaorganizacyjna -jest wprowadzaniem nowej metody organizacji w biznesowych praktykach firmy, organizacji miejsca pracy albo relacjach zewnętrznych. Przykłady innowacji organizacyjnych: pierwsze wprowadzenie decentralizacji odpowiedzialności pracy dla pracowników firmy, takiej jak przekazanie większej kontroli i odpowiedzialności dla pracowników działu produkcji, dystrybucji lub sprzedaży, pierwsze ustanowienie formalnych albo nieformalnych zespołów pracy, w celu ulepszenia dostępu i dzielenia się wiedzą pracowników z różnych działów, takich jak marketing, badania i produkcja, pierwsze wprowadzenie standardów kontroli jakości dla dostawców i podwykonawców, pierwsza współpraca z uniwersytetami albo innymi organizacjami badawczymi.

49 Innowacje Innowacjamarketingowa -jest wprowadzaniem nowej metody marketingu włączając w to znaczące zmiany w projektowaniu produktu i opakowania, plasowaniem produktu, promocją produktu i strategią cenową. Przykłady innowacji marketingowych wprowadzenie nowej metody, która pozwala klientom wybrać produkty o pożądanych specyfikacjach na stronie internetowej firmy z kalkulatorem indywidualnej ceny produktu, pierwsze zastosowanie znaków towarowych, pierwsze zastosowanie pozycjonowania produktu w filmach albo programach telewizyjnych, wprowadzenie zasadniczo nowego symbolu marki produktów, które firma zamierza umieścić na nowym rynku, pierwsze zastosowanie promowania produktu przez liderów opinii, sławy albo szczególne modnych grup, które wyznaczają trendy.

50 Innowacje Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstwa są różnorodne. Najogólniej można je podzielić na czynniki należące do otoczenia firmy, a więc niezależne bądź słabo od niej zależne i czynniki wewnętrzne poddające się procesowi zarządzania firmą, tworzące jej wewnętrzne zasoby. Do czynników zewnętrznych kształtujących innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw należy zaliczyć przede wszystkim: tendencje rozwoju technologicznego w skali globalnej i możliwości adaptacji nowoczesnych technologii w kraju, ogólny poziom rozwoju gospodarczego danego kraju, stopień otwartości gospodarki i możliwości inwestycyjne, uwarunkowania systemu społeczno-gospodarczego i prawnego, zasady i praktykę prowadzonej polityki gospodarczej, w tym w szczególności polityki innowacyjnej, sytuację na rynku produktów przemysłowych, konsumpcyjnych i usług.

51 Innowacje Czynniki zewnętrzne tworzące otoczenie firmy wywierają ogromny wpływ na kształtowanie innowacyjnych postaw poszczególnych przedsiębiorców, jednak szczególnie w przypadkach małych i średnich firm najważniejsze są czynniki wewnętrzne, zależne od cech osobowych właściciela i bezpośredniego kierownictwa firmy, od umiejętności wykorzystania twórczych zdolności personelu oraz prawidłowego zarządzania zasobami materialnymi i infrastrukturą firmy przy wykorzystaniu sprzyjającego otoczenia.

52 Innowacje 1. Czynniki wynikające z osobowości przedsiębiorcy: kreatywność, otwartość na innowacje, chęć wyróżnienia się, zdolności organizacyjne. 2. Czynniki wiążące się z doświadczeniem przedsiębiorcy: wykształcenie w danej dziedzinie, znajomość języków obcych, nabyte umiejętności zawodowe, przebieg pracy zawodowej, doświadczenia w kierowaniu firmą, umiejętność organizowania pracy z ludźmi, motywacja materialna, potrzeba sukcesu ekonomicznego.

53 Innowacje 3. Czynniki związane z personelem firmy: ambitna, wykształcona kadra, poczucie wspólnoty interesów, utożsamianie się z firmą, pozytywna ocena osoby przedsiębiorcy, właściwa organizacja, motywująca do działalności innowacyjnej, ogólne warunki pracy i płacy. 4. Czynniki związane z bezpośrednim otoczeniem rynkowym: oczekiwania innowacji ze strony klientów, współpraca z klientami, innowacyjność konkurencji, brak ograniczeń w dostępie do rynku, sytuacja na rynku pracy.

54 Innowacje 5. Czynniki wynikające z lokalizacji firmy: ograniczenia ze strony ochrony środowiska, konieczność współdziałania z władzami samorządowymi, możliwość kontaktu ze szkołą wyższą, bądź placówkami sfery B+R, ukształtowanie infrastruktury. 6. Przeszłe i bieżące wyniki działalności firmy: wartość i dynamika sprzedaży, wynik finansowy, płynność finansowa, wartość eksportu, zobowiązania na rzecz dostawców.

55 Innowacje 7. Uwarunkowania prawne i finansowe dotyczące firmy: prawo o rejestracji działalności gospodarczej, prawo podatkowe, warunki zaciągania i spłaty kredytów, uprawnienia klientów, prawna ochrona własności intelektualnej.

56 Automatyzacja sterowanie procesem

57 Automatyzacja Automatyzacja sterowanie procesem

58 Automatyzacja Ogólny model bilansu cieplnego procesu biostabilizacjiobrazuje równanie

59 Automatyzacja W celu rozwiązania powyższego równania, konieczna jest znajomość ilości ciepła wyprowadzanego z powietrzem, strat ciepła przez ściany, wielkości produkcji ciepła w wyniku przemian biologicznych, jak również zmiany masy wilgoci i odpadów w trakcie procesu.

60 Automatyzacja

61 Automatyzacja Założenia szacowania wilgotności bazują na analizach zawartości wilgoci w powietrzu doprowadzanym i odprowadzanym, jak również ilości wody wytwarzanej w wyniku przemian biologicznych. Podobne założenia przyjmuje się w przypadku szacowania zużycia tlenu jak i produkcji CO2. Poniższe równanie obrazuje bilans masowy wody :

62 Dodatkowe parametry Automatyzacja

63 Dodatkowe parametry Automatyzacja Wartość stałej szybkości reakcji mieści się w zakresie od 0,002 do 0,15 [d-1] (Haug, 1993) w zależności od rodzaju substratu, temperatury i innych czynników środowiskowych jak wilgotność, dostępność tlenu, czy porowatość odpadów.

64 Automatyzacja Systemy samodoskonalące się Sieci neuronowe

65 Automatyzacja Ilość dni trwania procesu biostabilizacji [t] w zależności od stałej szybkości rozkładu [k] 160 t [d] ,005 0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 0,12 0,16 0,2 k [d-1]

66 Od odpadów do energii

67 Informatyzacja Innowacja Automatyzacja

68 Dziękuję za uwagę!

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do Innowacja w przedsiębiorczości Andrzej Zakrzewski Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości andrzej.zakrzewski@inkubatory.pl Innowacja Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). (Kompilacja dokonana przez Fundację Centrum Analiz Transportowych

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia Lech Światły P r o j e k t y z w iązane z I N N O W A C J A M I z r e a l i z o w a n e p r z e z K u j a w s k o - P o m o r s k i Z w iązek

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE 1. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych CEL: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii, zasadami doboru

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

Innowacja geoinformacyjna. Geoinformation innovation

Innowacja geoinformacyjna. Geoinformation innovation Uniwersytet Śląski Instytut Informatyki Małgorzata Gajos Innowacja geoinformacyjna Geoinformation innovation Innowacje w różnych dziedzinach wiedzy ekonomia, marketing i zarządzanie, przedsiębiorczość,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości DEFINICJE KLASTRA: Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne?

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne? POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego

Bardziej szczegółowo

Oferta programu COSME

Oferta programu COSME EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. DZIEŃ INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP Lublin, 21.11.2014 Oferta programu COSME Magdalena Szukała Lubelskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne Konkurencja a procesy operacyjne W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Inteligentne instalacje BMS

Inteligentne instalacje BMS Inteligentne instalacje BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS 5 powodów dla których warto być w

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

Nauka i Edukacja dla innowacji. Lidia Szczygłowska

Nauka i Edukacja dla innowacji. Lidia Szczygłowska Nauka i Edukacja dla innowacji Lidia Szczygłowska Innovatis jako termin łaciński oznacza odnowę, tworzenie czegoś nowego. Według klasycznej definicji Josepha Schumpetera innowacja to: wprowadzenie do produkcji

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. V. Przedsiębiorczość a innowacje

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. V. Przedsiębiorczość a innowacje Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji V. Przedsiębiorczość a innowacje Tematy Innowacje w teorii przedsiębiorczości. Innowacja - co to znaczy? Innowacje a sukces w biznesie. Nowe trendy - skutki dla

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ O nas 7 lat doświadczenia w programach europejskich i krajowych specjalizacja

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu. Warszawa, 26 listopada 2013 r.

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu. Warszawa, 26 listopada 2013 r. Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu 1 Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza (RSI) horyzontalny dokument strategiczny, uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE a. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych szkolenie modułowe moduł I Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Lubliniec, dnia 17 kwietnia 2014r. Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska 34 42-700 Lubliniec Do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

"Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny".

Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny. "Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny". CZYNNIKI PROJEKTU Cel (zakres) projektu: wyznacza ramy przedsięwzięcia, a tym samym zadania

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Aspekty upowszechniania informacji

Aspekty upowszechniania informacji Aspekty upowszechniania informacji 1.Komunikacja międzyludzka informacje teoretyczne Mały słownik języka polskiego podaje, że: komunikować oznacza podać coś do wiadomości; przekazywać jakąś informację,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE realizuje projekt WZMOCNIENIE POTENCJAŁU PWSZ W KONINIE DROGĄ DO WZROSTU LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKU O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogromny kapitał intelektualny, doświadczenie oraz wykwalifikowana kadra to atuty Górnego Śląska. Poprzez działania jakie przewidzieliśmy w projekcie (rsptt) w woj. śląskim pragniemy promować ideę kreatywności

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Załącznik nr 1 do umowy DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN W PRAKTYCE

BIZNES PLAN W PRAKTYCE BIZNES PLAN W PRAKTYCE Biznes Plan Biznes Plan jest to dokument, dzięki któremu możemy sprzedać naszą fascynację prowadzoną działalnością oraz nadzieje, jakie ona rokuje, potencjalnym źródłom wsparcia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice20.04.2016 Fundusze do pozyskania w 2016 r. na gospodarkę odpadami

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Społeczny ład informacyjny dr inż. Janusz Górczyński 1 Podstawowe pojęcia (1) Informacja, procesy informacyjne i systemy informacyjne odgrywały zawsze istotną rolę w przebiegu

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Może inny podtytuł? Wszystkie prawa zastrzeżone Racjonalne i świadome podejmowanie decyzji zarządczych, lepsze zarządzanie i wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP Zasady skutecznego wnioskowania o fundusze pochodzące ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce?

Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce? Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce? Wojciech Cellary Katedra Technologii Informacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Mansfelda 4, 60-854 Poznań

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011

Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011 Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011 ILiM GS1 Polska rok założenia: 1967 forma prawna: instytut badawczy założyciel: Ministerstwo Gospodarki organizacja

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem

Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem dr, Katedra Zarządzania Innowacjami jakub.brdulak@gmail.com WARSZAWA 2013.10.15 Agenda prezentacji Główne wyzwania w polskim

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw prof. dr hab. Krystyna Poznańska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Zarządzania Innowacjami Poziom innowacyjności Polski na tle UE W raporcie

Bardziej szczegółowo

Miejsce i rola informacji w procesie kształtowania konsumpcji

Miejsce i rola informacji w procesie kształtowania konsumpcji KONSUMENT I RYNEK partnerstwo czy konflikt interesów? Miejsce i rola informacji w procesie kształtowania konsumpcji dr Jerzy Małkowski Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Warszawa, 14

Bardziej szczegółowo

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ?

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? PRZYJDŹ NA SPECJALIZACJĘ SOCJOLOGIA GOSPODARKI I INTERNETU CZEGO WAS NAUCZYMY? CZYM JEST SOCJOLOGIA GOSPODARKI Stanowi działsocjologii wykorzystujący pojęcia, teorie i metody socjologii

Bardziej szczegółowo

2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI. Piotr Markiewicz

2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI. Piotr Markiewicz 2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI Piotr Markiewicz PROBLEMATYKA Wyzwania gospodarki opartej na wiedzy Innowacja i innowacyjność Zespoły istota i cechy Specyfika pracy zespołowej Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo