ROZWÓJ PRZEZ RYNEK GIEŁDOWY NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK Z BRANŻY ELEKTROTECHNICZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWÓJ PRZEZ RYNEK GIEŁDOWY NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK Z BRANŻY ELEKTROTECHNICZNEJ"

Transkrypt

1 ROZWÓJ PRZEZ RYNEK GIEŁDOWY NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK Z BRANŻY ELEKTROTECHNICZNEJ Październik

2 Agenda 1 Dostęp do kapitału Rynki giełdowe Dlaczego GPW? Dylematy przyszłego emitenta Wszystko o akcjach i obligacjach Droga spółki na giełdę 6 Branża elektrotechniczna na GPW -2-

3 Pieniądze na rozwój firmy skąd je wziąć? Środki własne -3-

4 Inwestorzy giełdowi Udział w obrocie akcjami na Rynku Głównym Udział w obrocie akcjami na NewConnect instytucjonalni (38%) indywidualni (13%) zagraniczni (49%) instytucjonalni (32%) indywidualni (62%) zagraniczni (6%) Rosnące zainteresowanie inwestorów zagranicznych Baza inwestorów indywidualnych silnie związana z rynkiem kapitałowym Stabilna grupa krajowych inwestorów instytucjonalnych Największe źródło kapitału w regionie CEE z wysoką alokacją środków w spółki notowane na GPW Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe -4-

5 Kapitał dostępny na rynku inwestorzy indywidualni Oszczędności Polaków na koniec IV kw ,43 bln zł, w tym: Depozyty bankowe 591 mld zł Gotówka 113 mld zł Wartość aktywów finansowych gospodarstw domowych (mln zł) Inne Fundusze wspólnego inwestowania 107 mld zł Akcje notowane Udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na życie Udziały w funduszach wspólnego inwestowania Gotówka Źródło: NBP I kw. Akcje nienotowane i inne udziały kapitałowe -5-

6 Kapitał dostępny na rynku inwestorzy instytucjonalni Aktywa OFE (mld zł) Wrz 2014 Aktywa TFI (mld zł) Wrz 2014 Źródło: analizy Komisji Nadzoru Finansowego i Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, analizy.pl -6-

7 Agenda 1 Dostęp do kapitału Rynki giełdowe Dlaczego GPW? Dylematy przyszłego emitenta Wszystko o akcjach i obligacjach Droga spółki na giełdę 6 Branża elektrotechniczna na GPW -7-

8 Rynki GPW Rynek Główny rynek regulowany Rynek akcji działający zgodnie z dyrektywami UE, obejmuje rynek kasowy dla spółek o wartości rynkowej powyżej 15 mln EUR oraz rynek instrumentów pochodnych. NewConnect rynek alternatywny Rynek, który umożliwia pozyskanie kapitału małym firmom, łączy młode, dynamicznie rozwijające się spółki z inwestorami oraz z Głównym Rynkiem GPW. Catalyst rynek obligacji (regulowany i alternatywny) Platforma obrotu dla obligacji korporacyjnych (sp. z o.o., spółki akcyjne, banki spółdzielcze) oraz komunalnych (jednostki samorządu terytorialnego) -8-

9 Rynki GPW Rynek Główny rynek regulowany funkcjonuje od 1991 r.; 463 notowane spółki w tym 49 zagranicznych; kapitalizacja rynku: 893,6 mld zł liczba deibutów w 2014: 20 NewConnect rynek alternatywny funkcjonuje od 2007 r.; 435 notowanych spółek w tym 10 zagranicznych; kapitalizacja rynku: 9,6 mld zł liczba debiutów w 2014: 18 Catalyst rynek obligacji (regulowany i alternatywny) funkcjonuje od 2009 r.; 193 emitentów / 487 serii; wartość notowanych emisji obligacji nominowanych: 531,5 mld zł liczba debiutów w 2014: 44 * Dane na październik 2014 na podstawie -9-

10 Rynek regulowany czy alternatywny? OFERTA / DOPUSZCZENIE DO NOTOWAŃ OFERTA PUBLICZNA OFERTA PRYWATNA PROSPEKT EMISYJNY MEMORANDUM INFORMACYJNE DOKUMENT INFORMACYJNY Ustawa o ofercie publicznej Rozporządzenie Komisji WE 809/2004 Rozporządzenie z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -10-

11 GŁÓWNY RYNEK GPW rynek regulowany Stabilny rozwój rynku Liczba spółek Liczba debiutów Wartość IPO (mld zł) Zagraniczne Krajowe 0,8 2014: w. IPO 1,1mld zł w. SPO 2,1 mld zł wrz wrz-14 0,9 14,6 0,9 6,8 7,6 0,1 4,6 3,3 0,33 1, wrz

12 NEWCONNECT rynek alternatywny Struktura sektorowa na NewConnect Handel Usługi inne Inwestycje Informatyka Budownictwo Technologie Usługi finansowe Media Nieruchomości Ochrona zdrowia Wypoczynek E-handel Eco-energia Recykling Telekomunikacja Wartość ofert przeprowadzonych na rynku NewConnect -lewa oś (w mln PLN) i liczba debiutów prawa oś , IPO SPO Liczba debiutów (prawa oś) Stan na koniec CZERWCA

13 Rynek Regulowany CATALYST rynek regulowany i alternatywny Notowanie na Catalyst Dostęp do kapitału dywersyfikacja źródeł finansowania; Obligacje korporacyjne Obligacje komunalne Obligacje współdzielcze Listy zastawne Obligacje skarbowe ASO Bezpieczeństwo zachęta dla inwestorów, którzy inaczej nie byli zainteresowani takimi papierami; Płynność inwestorzy są skłonni zaakceptować niższą premię za płynność; Budowanie wiarygodności przejrzystość i równy dostęp inwestorów do informacji; Promocja Emitenci na Catalyst liczba emitentów liczba notowanych serii wrz

14 1 Dostęp do kapitału Rynki giełdowe Dlaczego GPW? Dylematy przyszłego emitenta Wszystko o akcjach i obligacjach Droga spółki na giełdę 6 Branża elektrotechniczna na GPW -14-

15 Pozyskanie kapitału - dylematy przedsiębiorcy CZY? Być albo nie być spółką publiczną KIEDY? GDZIE? Cele strategiczne Spółki - Cele inwestycyjne Właściwy czas, właściwe miejsce Horyzont czasowy ZA ILE? Racjonalna wycena Sytuacja i pozycja emitenta / Sytuacja rynkowa JAK? Wybór doradców Dostępne formy pozyskania kapitału -15-

16 Korzyści płynące z wejścia spółki na GPW Pozyskanie kapitału Promocja i efekt marketingowy Prestiż spółki giełdowej Możliwość pozyskania inwestora strategicznego/finansowego /branżowego Rynkowa wycena spółki Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy Dostęp do szerokiego grona inwestorów Sposób wyjścia z inwestycji Fuzje i przejęcia NOWA JAKOŚĆ Transparentność działań budowanie zaufania wśród inwestorów Zmiana kultury korporacyjnej - oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Obowiązki informacyjne podnoszą wiarygodność firmy Banki oceniają historię spółki, inwestorzy kupują jej przyszłość -16-

17 1 Dostęp do kapitału Rynki giełdowe Dlaczego GPW? Dylematy przyszłego emitenta Wszystko o akcjach i obligacjach Droga spółki na giełdę 6 Branża elektrotechniczna na GPW -17-

18 Akcje, czy obligacje? EMISJA AKCJI Instrument udziałowy (nabywca staje się współwłaścicielem firmy, zyskuje prawo do otrzymania dywidendy, a także uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy) umożliwia pozyskanie kapitału bezzwrotnego, bez kosztów odsetek, bez wymaganych zabezpieczeń dostęp do nowych inwestorów (finansowych, branżowych) rynkowa wycena spółki efektywniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem EMISJA OBLIGACJI Instrument dłużny (obligacje nie dają ich posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta typu współwłasność, dywidenda czy też uczestnictwo w walnych zgromadzeniach) umożliwia pozyskanie kapitału na korzystnych warunkach, bez konieczności dzielenia się zyskami firmy z obligatariuszami brak możliwości utraty kontroli nad spółką poprawa struktury bilansu elastyczność spłaty niższe koszty pozyskania kapitału Forma własności Pozyskanie kapitału Unikalne korzyści -18-

19 Emisja akcji Jeśli akcje to: 1 2 Sprzedaż istniejących akcji Emisja nowego pakietu akcji -19-

20 Emisja obligacji Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia art. 4 ust. 1 Ustawy o obligacjach, mogący być przedmiotem obrotu wtórnego pożyczka udzielana przez jednego lub więcej pożyczkodawców na rzecz Emitenta decyzja, że kapitał dłużny (obligacje) oferta prywatna/publiczna cel emisji, jeśli został określony opis emisji (rodzaj, liczba i wartość nominalna, oznaczenie serii, maksymalna wartość emisji, warunki oprocentowania i wykupu, wysokość i formy zabezpieczenia, jeśli ustanowione) wartość zaciągniętych zobowiązań Informację o ratingu, jeśli został nadany -20-

21 1 Dostęp do kapitału Rynki giełdowe Dlaczego GPW? Dylematy przyszłego emitenta Wszystko o akcjach i obligacjach Droga spółki na giełdę 6 Branża elektrotechniczna na GPW -21-

22 Proces przeprowadzania oferty debiut -22-

23 Wycena spółki Wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę Due-dilligence Prognozowany rozwój Spółki Pozycja rynkowa Spółki i jej udział w rynku Postrzeganie branży oraz perspektywy rozwoju Spółki Atrakcyjność biznesowa i inwestycyjna Spółki dla inwestorów Wycena wskaźnikowa -> dobór właściwych, porównywalnych spółek Wycena DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) -> realistyczne podejście do prognoz wyników finansowych Spółki Obecna i prognozowana sytuacja makroekonomiczna oraz koniunktura giełdowa -23-

24 Nowa jakość w komunikacji z rynkiem Klienci Partnerzy biznesowi Konkurencja Inwestorzy Regulator rynku / Giełda Analitycy Spółka giełdowa Media Pracownicy + Zarządzający /związki zawodowe Społeczności lokalne -24-

25 1 Dostęp do kapitału Rynki giełdowe Dlaczego GPW? Dylematy przyszłego emitenta Wszystko o akcjach i obligacjach Droga spółki na giełdę 6 Branża elektrotechniczna na GPW -25-

26 Spółki z branży elektrotechnicznej na GPW Przemysł elektromaszynowy: Handel: Usługi: Technologie: Budownictwo: Informatyka: Przemysł tworzyw sztucznych: -26-

27 Grupa Apator SA Lider na krajowym rynku aparatury łącznikowej i pomiarowej oraz systemów IT. Obecnie składa się z piętnastu spółek w tym z sześciu zagranicznych założenie Pomorskich Zakładów Wytwórczych Aparatury Niskiego Napięcia w Toruniu przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną Debiut (kwiecień 1997) kurs akcji: 1,98 zł kapitalizacja: 52,5 mln zł Obecnie (październik2014) kurs akcji: 38,40 zł kapitalizacja: 1,27 mld zł debiut na GPW założenie firmy Apator Elektro z siedzibą w Moskwie- sprzedaż produktów na rynku rosyjskim ekspansja na rynek niemiecki dalszy rozwój: poszerzenie Grupy o trzy spółki oraz budowa nowoczesnego Centrum Produkcyjno- Rozwojowego Struktura akcjonariatu ,57% od debiutu 6,40% 26,13% 38,92% 28,55% 5 osób fizycznych pozostali akcjonariusze Akcjonariusze instytucjonalni Apator Mining sp. Z o.o

28 Elektrobudowa S.A. Lider w produkcji i usługach branży elektroenergetycznej w Polsce. Swiadczy uslugi budowlano-montażowe realizując inwestycje z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użytecznosci publicznej. Debiut (luty1996) kurs akcji: 23,10 zł kapitalizacja: 9,37 mln zł Obecnie (październik 2014) kurs akcji: 79,50 zł kapitalizacja: 376,58 mln zł 1953 utworzenie Przedsiębiorstwa Montażu Elektrycznego Elektrobudowa 1996 pierwsze notowania na GPW 2003 w Petersburgu powstaje firma Kruelta Sp. z o.o. wspólne przedsięwzięcie Elektrobudowy i RK Tavrida Electric Sp. z o.o akwizycja dalszych spółek Energoeffekt Sp. z o.o. oraz Energotest Energopomiar Sp. z o.o., ekspansja na Rosję i Arabię Saudyjską 2010 w Sewastopolu powstaje nowa firma Elektrobudowa Ukraina Sp. z o.o. i Elektrobudowa SA wchodzi do Global Compact przy ONZ. Struktura akcjonariatu 32,76% 13,17% 9,95% +333,21% od debiutu 9,57% 5,09% 6,10% 6,31% 7,64% 9,41% Aviva OFE Aviva BZ WBK SA OFE PZU Zlota Jesien PKO BP Bankowy OFE Amplico OFE Pozostali akcjonariusze ING OFE AXA OFE PTE Allianz Polska SA* Generali OFE -28-4

29 Radpol SA Jedyny na polskim rynku dostawca kompletnych systemów infrastrukturalnych do przesyłu energii, gazu, wody i ciepła Debiut (maj 2007) kurs akcji: 8,85 zł kapitalizacja: 81 mln zł Obecnie (październik 2014) kurs akcji: 9,40 zł kapitalizacja: 241,77 mln zł początek działalności zakup akceleratora cząstkowego przekształcenie firmy w Spółkę Akcyjną debiut na GPW dynamiczny rozwój Grupy; awans do indeksu swig zakwalifikowanie akcji do indeksu WIGdiv Struktura akcjonariatu 6,54% 6,37% 6,32% 24,54% +29,65% od debiutu 6,95% 7,56% 11,90% 8,57% 9,46% 11,79% Pozostali Marcin Wysocki PKO TFI ING OFE THC Fund Management Ltd Aviva OFE BZ WBK Asset Management Allianz Polska OFE 5-29-

30 ZPUE ZA Wiodący w kraju producent urządzeń do przesyłu i rozdziału energii elektrycznej; głównymi odbiorcami są zakłady energetyczne oraz zakłady przemysłowe. Debiut (sierpień 1999) kurs akcji: 26,31 zł kapitalizacja: 4,41 mln zł Obecnie (październik 2014) kurs akcji: 301,00 zł kapitalizacja: 421,40 mln z początek działalności jako firma jednoosobowa pierwsze kontrakty zagraniczne; dynamiczny rozwój firmy przekształcenie w Spółkę Akcyjną wejście ZPUE na parkiet GPW ekspansja zagraniczna- wejście na rynki Bułgarii, Czech, Rosji, Ukrainy oraz Łotwy powstanie grupy kapitałowej oraz otwarcie biura handlowego na Węgrzech Struktura akcjonariatu +1078% od debiutu 6,46% 17,86% 50,03% 25,65% Koronea Investment Amplico PTE Pozostali Aviva Investors Poland -30-4

31 Beata Kacprzyk Dział Rozwoju Sieci Biznesowej (22) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, Warszawa tel. (22) , fax (22)

32 Back up LUG SA działa w segmencie profesjonalnej techniki świetlnej o wysokich wymaganiach technicznych i użytkowych: zewnętrznych do iluminacji budynków, ulic, parkingów czy obiektów sportowych, oraz wnętrzowych stosowanych w salonach sprzedaży, biurach i marketach. W 2011r. 49% prodkcji było przeznaczone na eksport (ponad 40 krajów swiata). W PL LUG działa za pośrednictwem 9 biur regionalnych + przedstawicielstwa zagraniczne w Niemczech, w Krajach Nadbałtyckich, w Paryżu, Londynie, Dubaju, spółka zależna LUG do Brasil z siedzibą w Sao Paulo Rozpoczęcie działalnosci Przekrztałcenie się w SA Debiut na NC -Pozyskany kapitał 20,7 mln PLN -Użycie srodków na budowe zakładu produkcyjno-magazynowo-biurowego w podstrefie Kostrzyńsko- Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz zakup w pełni zautomatyzowanej linii produkcyjnej Podwyższenie kapitału w serią C o 5,4 mln PLN wniosek o przejscie z NC na GPW został przez spółkę zatrzymany z powodu zbyt niskiej kapitalizacji, zapowiadano powrócenie do tematu, lecz spółka nadal jest na NC : przychody 102 mln, EBITDA 5,1, zysk netto 1,2 mln PLN

33 APS Energia SA Artykuł w Parkiecie odnosił się do tej spółki Podstawową działalnością Grupy jest projektowanie, produkcja, dystrybucja, montaż oraz serwis urządzeń zasilania gwarantowanego dla przemysłu. W skłąd grupy wchodzą: APS Energia S.A. podmiot dominujący Grupy, pełniący rolę holdingu.ooo APS Energia RUS,TOO APS Energia Kazachstan, APS Energia Caucasus LLC, APS Energia Czech s.r.o., OOO APS Energia Ukraina ENAP spółka akcyjna spółka komandytowa. Interesy w Rosji rozwijają się ponad oczekiwaniami spółki. W ramach dywersyfikacji dochodów spółka planuje rozwinąć działąnia w Turcji i USA początek działalnosci. Szerokie nawiązanie relacji z zagranicą przekrztałcenie na SA debiut na NC jako oferta prywatna ww. 4,3 mln PLN, 0 watosc sprzedaży istniejących akcji -2013: przychody 62 mln, EBITDA 10,2, zysk netto 6,1 mln PLN

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 Cykl rozwoju firmy, czyli od pomysłu do spółki giełdowej Zysk Pomysł Zasiew Startup Crowdfunding

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst. Warszawa, 21 października 2013 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst. Warszawa, 21 października 2013 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst Warszawa, 21 października 2013 r. Plan prezentacji: 1. Wprowadzenie 2. Giełda w Warszawie 3. Rozwój GPW 2 WPROWADZENIE 3 RYNEK

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

ROK 2007 na GPW GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. dowód na to jak łatwo i tanio można pozyskać kapitał z rynku na rozwój firmy

ROK 2007 na GPW GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. dowód na to jak łatwo i tanio można pozyskać kapitał z rynku na rozwój firmy ROK 2007 na GPW GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ dowód na to jak łatwo i tanio można pozyskać kapitał z rynku na rozwój firmy 2 Agenda Główny Rynek Podstawowe wskaźniki giełdowe NewConnect GPW rynek międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5 I. 1 I.

Bardziej szczegółowo

YOUR WORLD, OUR LIGHT

YOUR WORLD, OUR LIGHT YOUR WORLD, OUR LIGHT Jednostkowy raport roczny LUG S.A. 2011 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA LUG S.A.... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE LUG S.A. ZA OKRES 01.01.2011-31.12.2011....5 1. WPROWADZENIE... 6 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy

Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy Raport analityczny vol. 1, nr 1 pod redakcją Pawła Perza 1 ukrainskie_spolki.indb 1 2011-08-25 09:48:57 Opracowanie wydawnicze: Zespół Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. List Prezesa Zarządu APS Energia SA Informacje finansowe Grupy APS Energia za rok 2014 i 2013. 3 4 dr

Spis treści. List Prezesa Zarządu APS Energia SA Informacje finansowe Grupy APS Energia za rok 2014 i 2013. 3 4 dr Raport roczny Grupy APS Energia 2014 Spis treści List Prezesa Zarządu APS Energia SA Informacje finansowe Grupy APS Energia za rok 2014 i 2013 Wprowadzenie Podsumowanie 2014 roku Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Czy NewConnect jest dla mnie?

Czy NewConnect jest dla mnie? Czy NewConnect jest dla mnie? Trochę historii Egipt - początki wspólnego finansowania przedsięwzięć gospodarczych Holandia - pierwsze giełdy towarowe XIII w Anglia - XVI kodeks pracy brokera Pierwsza spółka

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz inwestować -1-

Zanim zaczniesz inwestować -1- Zanim zaczniesz inwestować -1- Inwestor kto to taki? PL B AUS D Źródło: SII, OBI, 2014-2- Kobiety wśród inwestorów Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Kobiety w OBI 2014 mężczyzna 82,6% Odsetek kobiet w latach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU 2013 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2013 r... 3 II. Podstawowe informacje... 6 1. Historia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ DLA FIRM 2010

KAPITAŁ DLA FIRM 2010 Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Rozwój na pełnych żaglach PARTNER GŁÓWNY PATRONI HONOROWI PATRONI MEDIALNI Nasze usługi pasują idealnie Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Biurowiec Focus al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII D ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH ZĄBKOWICE-ERG S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII D ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH ZĄBKOWICE-ERG S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII D ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH ZĄBKOWICE-ERG S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Niniejszy Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z publiczną

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo