BIULETYN INFORMACYJNY PROJEKTU NOWE KOMPETENCJE, NOWE MOŻLIWOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY PROJEKTU NOWE KOMPETENCJE, NOWE MOŻLIWOŚCI"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY PROJEKTU NOWE KOMPETENCJE, NOWE MOŻLIWOŚCI Biuletyn jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Bielsko-Biała, lipiec

2 2. 2.

3 Stowarzyszenie Diecezjalny Ośrodek Wspierania Rodziny w Bielsku-Białej realizowało w okresie od września 2009 do lipca 2010 projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Nowe kompetencje, nowe możliwości. Celem projektu było zwiększenie szans w znalezieniu zatrudnienia i podniesienie pozycji społecznej 24 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt skierowany był do osób zamieszkałych na terenie miasta Bielska-Białej oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, posiadających co najwyżej średnie wykształcenie, będących osobami niezatrudnionymi i korzystającymi z pomocy społecznej, osobami powracającymi na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich, osobami nieaktywnymi zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi, długotrwale bezrobotnymi i po 50. roku życia. Wśród uczestników projektu były osoby niepełnosprawne oraz przedstawiciele obu płci. Na czas zajęć rodzicom zapewniono opiekę nad dziećmi. Dzieci uczestników projektu przebywały w bawialni znajdującej się w budynku Stowarzyszenia pod specjalną opieką, gdzie uczestniczyły w zabawach. Dla uczestników przewidziano częściowy zwrot kosztów dojazdu, wypłatę stypendium oraz posiłek (catering). Projekt składał się z dwóch edycji - po 14 tygodni zajęć każda. W ramach jednej edycji każda osoba uczestniczyła łącznie w 76 godzinach zajęć. Zajęcia były realizowane w grupach sześcioosobowych (kursy zawodowe i warsztaty z poprawy wizerunku) i dwunastoosobowych (szkolenia z APP oraz warsztaty z psychologii komunikacji)

4 W każdej z edycji uczestniczyło po 12 osób, poszczególne grupy liczyły 6 osób. Łącznie w dwóch edycjach uczestniczyły 24 osoby z czego szkolenia ukończyły 23 osoby, które otrzymały zaświadczenie o ukończeniu kursu. Ukończenie kursu było poprzedzone sprawdzeniem wiadomości np. na kursie komputerowym lub uszyciem ubrania na kursie kroju i szycia. W ramach każdej edycji odbywały się następujące zajęcia: 1) kursy zawodowe obejmowały dwa moduły kurs kroju i szycia (14 spotkań x 3 godz. x 2 edycje) i kurs komputerowy (14 spotkań x 3 godz. x 2 edycje) do wyboru, w zależności od potrzeb i aspiracji zawodowych beneficjentów. Uczestnicy pierwszego kursu nauczyli się szycia pościeli, obrusów, fartucha kuchennego, spodni, spódnic itp. Uczestnicy drugiego kursu zapoznali się m. in. z pakietem biurowym Microsoft Office, każda osoba otrzymała podręcznik związany z tematyką zajęć. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu

5 2) szkolenie z aktywnego poszukiwania pracy (12 godzin), które miało za zadanie umożliwienie zapoznanie się z aktywnymi metodami poszukiwania pracy, wyposażenie w umiejętność sporządzania CV i listu motywacyjnego, nauczenie autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej, pomoc w odkryciu predyspozycji zawodowych oraz ukierunkowanie drogi zawodowej uczestników, 3) warsztaty z psychologii komunikacji (18 godzin) obejmowały trening umiejętności społecznych, naukę prawidłowej komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Uczestnicy otrzymali publikację nt. psychologii komunikacji, 4) warsztaty z poprawy wizerunku pomogły uczestnikom lepiej zadbać o własny wygląd, poprawiły ich autoprezentację. Do wyboru były zajęcia z wizażystką (2 spotkania x 2 godz. x 2 edycje) lub zajęcia wykonywania makramowych dodatków do ubioru (2 spotkania x 2 godz. x 2 edycje). Uczestnicy spotkań z wizażystką otrzymali komplet kosmetyków na potrzeby zajęć, a osoby wykonujące dodatki mogły zatrzymać wykonane przez siebie rzeczy

6 5) Indywidualne poradnictwo psychologiczne pomogło w przezwyciężaniu problemów emocjonalnych i motywowaniu uczestników. Wszystkie zajęcia miały na celu nabycie nowych lub wyższych kwalifikacji zawodowych, zdobycie wiedzy na temat aktywnych metod poszukiwania pracy i umiejętności redagowania CV oraz listu motywacyjnego, nabycie umiejętności prawidłowej komunikacji interpersonalnej, poprawę wizerunku i autoprezentacji, podniesienie poziomu samooceny, zwiększenie wiary we własne siły, podniesienie poziomu motywacji oraz osobistych i zawodowych aspiracji każdego uczestnika, poprawę umiejętności rozwiązywania problemów natury psychologicznej. Szkolenia prowadzili trenerzy i wykładowcy, którzy w przejrzysty i praktyczny sposób potrafili przekazać wiedzę. W ankietach podsumowujących ich pracę po zakończeniu kolejnych edycji uczestnicy wskazali na wysoki poziom wiedzy i bardzo dobre przekazanie wiadomości przez prowadzących szkolenia

7 WYKŁADOWCY Marek Wójcik - warsztaty z psychologii komunikacji Na warsztatach podjęta została m. in. tematyka systemu wartości, sposobów komunikowania się, nagradzania i karania, samoakceptacji. Michał Gluza kurs komputerowy Zajęcia odbywały się przede wszystkim w formie praktycznej tj. ćwiczeń na komputerze i praktycznej przydatności programów oraz Internetu. Zajęcia zakończyły się testem końcowym składającym się z części teoretycznej i części praktycznej. Małgorzata Derkacz - kurs kroju i szycia Nauka kroju i szycia na maszynach do szycia. Praktyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności dla potrzeb rodziny. Uczestniczki uszyły m.in. pościel, fartuszki kuchenne, spódnice, obrusy

8 8. Rafał Rojek - aktywne poszukiwanie pracy Tematem zajęć były m. in. autoprezentacja uczestników zajęć, omówienie problematyki poszukiwania pracy, wpływ cech charakteru, kwalifikacji i predyspozycji zawodowych na proces poszukiwania pracy. Magdalena Jabłońska - warsztaty z poprawy wizerunku - wizaż Zajęcia pokazujące jak się umalować, ubrać, jak wydobyć z siebie to co jest najpiękniejsze. Pokazano sposoby na poprawianie drobnych mankamentów i niedoskonałości naszej sylwetki oraz jak modelować twarz makijażem, doborem fryzury i biżuterią. Beata Pachut - warsztaty z poprawy wizerunku - makramowe dodatki do ubioru Prowadząca pokazała uczestnikom, że sznurek może być dodatkiem upiększającym ubiór, wprowadziła w tajniki splotów i możliwości wykorzystania sznurka jako dekoracji w ubiorze czy wnętrzu mieszkania. Psycholog Yelinet Szlósarczyk Aquiera - prowadziła rozmowy i porady indywidualne wśród uczestników projektu. Z tej formy wsparcia skorzystało aż 15 osób tj. o 10 więcej niż założono w projekcie. 8.

9 Wychowawcy - opiekunki dzieci - osobami uczestniczącymi w projekcie były też opiekunki dla dzieci Panie Anna Gach oraz Agnieszka Bierczak, które w profesjonalny sposób otoczyły opieką grupę dzieci organizując im zabawy i szeroką gamę zajęć w bawialni. Podczas rekrutacji osoby aplikujące na szkolenia wypełniały ankiety w których podawały dane osobowe, odpowiadały na pytania o swoich oczekiwaniach i pozycjonowały się na rynku pracy. Po zakończeniu każdej edycji uczestnicy wypełniali ankiety końcowe, które miały pokazać zmiany w postrzeganiu swojej osoby i swoich kwalifikacji, wady i zalety poszczególnych zajęć i pomóc przy ukierunkowaniu przyszłego projektu tak by jak najlepiej służył rozwojowi uczestniczących w nim osób. Pisząc projekt Nowe kompetencje, nowe możliwości założono, że kurs ukończy 20 osób, a kończąc II edycję wskaźnik okazał się wyższy tj. tylko jedna osoba zrezygnowała z kursu podczas dwóch edycji

10 10. Uczestnicy zapytani w ankietach podsumowujących ich udział w projekcie wskazali na zasadność organizowania takich kursów, na znaczne poszerzenie swoich wiadomości, na możliwość wyjścia z domu i zdobycia nowych umiejętności, oceniono wysoko umiejętność przygotowania CV, listów motywacyjny itp. Kursanci nie tylko uczyli się wspólnie, ale i zaprzyjaźnili się ze sobą i często nawzajem informują się, gdzie warto szukać pracy, pomagają sobie w problemach z dziećmi. Zajęcia pomogły niektórym z uczestników przełamać pewne bariery i zobaczyć, że problemy z którymi się zmagają są nie tylko do pokonania, ale że inne osoby też mają problemy podobne jak oni. Kursanci w ankietach podkreślili praktyczność zajęć, zarówno komputerowych, kroju i szycia, warsztatów z psychologii komunikacji czy też szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy oraz wysoko ocenili wykładowców. 10.

11

12 12.

2011 Dla Uczestników za: odwagę, wytrwałość, otwartość na zmiany...

2011 Dla Uczestników za: odwagę, wytrwałość, otwartość na zmiany... GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SADKACH Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Instytucja pośrednicząca Urząd Marszałkowski Toruń Instytucja Regionalny

Bardziej szczegółowo

CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU

CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU Publikacja wspó finansowana przez Uni Europejskà w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. CZ OWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Wydawca: Fundacja Civis Polonus Tel:

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego. w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego.

Realizacja projektu systemowego. w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego. Realizacja projektu systemowego pn. Mogę-Potrafię-Teraz w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego. Raport przygotowała: Katarzyna Jankowska pracownik merytoryczny ds. ewaluacji Rawicz 2010 Projekt

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce Raport przygotowany w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Katalog usług świadczonych osobom bezrobotnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku

Katalog usług świadczonych osobom bezrobotnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku Katalog usług świadczonych osobom bezrobotnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku ul. 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk www.pup.gda.pl Spis treści Zaczynamy od rejestracji w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 11 maj 2013 Psychologia w biznesie Czy biznes potrzebuje psychologii? Biznes społecznie odpowiedzialny Czy sukcesu i kreatywności

Bardziej szczegółowo

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z PORÓWNANIEM ZAKŁADANYCH I ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z PORÓWNANIEM ZAKŁADANYCH I ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z PORÓWNANIEM ZAKŁADANYCH I ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ W czasie trwania Projektu zrealizowano następujące działania: 1. Udzielanie porad obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 Spis treści Słowo wstępne...5 Wprowadzenie...7 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 2. Modele aktywizacji zawodowo-społecznej osób długotrwale bezrobotnych (wykluczonych

Bardziej szczegółowo

[Rok] PWP Oni grają, my uczymy Program aktywizacji zawodowej poprzez kurs na instruktora/trenera II klasy przy współudziale Fundacji Realu Madryt

[Rok] PWP Oni grają, my uczymy Program aktywizacji zawodowej poprzez kurs na instruktora/trenera II klasy przy współudziale Fundacji Realu Madryt PWP Oni grają, my uczymy Program aktywizacji zawodowej poprzez kurs na instruktora/trenera II klasy przy współudziale Fundacji Realu Madryt [Rok] ORGANIZATORZY: CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo

Najlepsza inwestycja w człowieka

Najlepsza inwestycja w człowieka Najlepsza inwestycja w człowieka Projekty wyróżnione w I edycji konkursu Dobre praktyki EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Najlepsza inwestycja w człowieka Projekty wyróżnione w I edycji konkursu Dobre

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia.

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. 2010 Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. Opisanych 20 projektów zostało wyłonionych w ramach regionalnego konkursu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 2 Nasze adresy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2014. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 31 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 20/2014. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 31 grudnia 2014r. KAPITAł. KAPITAŁ LU ZKI NAROOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI... Zarządzenie Nr 20/2014 yrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 31 grudnia 2014r. W sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo