Wykład 6 Technologia i organizacja wykonania robót ziemnych dla posadowień pośrednich i technik bezwykopowych TRB sem.5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 6 Technologia i organizacja wykonania robót ziemnych dla posadowień pośrednich i technik bezwykopowych TRB sem.5"

Transkrypt

1 Wykład 6 Technologia i organizacja wykonania robót ziemnych dla posadowień pośrednich i technik bezwykopowych TRB sem.5

2 Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych w 6 TECHNOLOGIA METOD BEZWYKOPOWYCH W BUDOWIE I REHABILITACJI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

3 TECHNOLOGIA METOD BEZWYKOPOWYCH W BUDOWIE I REHABILITACJI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ Metody budowy rurociągów podziemnych Mikrotunelowanie Przewierty sterowane Przeciski hydrauliczne Wiercenia kierunkowe Metody rehabilitacji rurociągów podziemnych Naprawy Renowacja Rekonstrukcja Wymiana

4 TECHNOLOGIA METOD BEZWYKOPOWYCH W BUDOWIE I REHABILITACJI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ Wybór technologii zależy od: wymaganej dokładności kierunku i pochylenia, bliskości innych instalacji podziemnych, średnicy zewnętrznej przewodu, długości na jakiej należy ułożyć rurociąg, minimalnej głębokości przekrycia.

5 TECHNOLOGIA METOD BEZWYKOPOWYCH W BUDOWIE I REHABILITACJI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ Metody bezwykopowej budowy sieci infrastruktury podziemnej Bezwykopowe metody budowy rurociągów podziemnych Metody dla małych średnic Metody dla dużych średnic Metody bez możliwości sterowania Metody z możliwością sterowania Metody bez możliwości sterowania Metody z możliwością sterowania Wciąganie rury za głowicą dynamiczną Wbijanie rury zamkniętej od czoła Metoda 2-etapowa przeciąganie-wciskanie Sterowane przewierty hydrauliczne Przewierty sterowane Przeciski dwufazowe Metoda przeciskowa Wbijanie rury otwartej od czoła Przewierty mechaniczne Przewierty sterowane wieloetapowe Metoda tarczowa Przeciski z zastosowaniem tarczy Mikrotunelowanie

6 TECHNOLOGIA METOD BEZWYKOPOWYCH W BUDOWIE I REHABILITACJI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ MIKROTUNELE

7 Mikrotuneling W przeszłości do mikrotuneli zaliczano instalacje o średnicach nie większych od mm. Obecnie, w wyniku rozwoju urządzeń do urabiania gruntu, mikrotunelowanie obejmuje wykonawstwo przewodów od 300 do 3000 mm. Maksymalne długości wykonywanych odcinków z jednej studni startowej, w zależności od warunków gruntowo-wodnych i średnicy rurociągu, mogą dochodzić przy hydraulicznym transporcie urobku do 500 m.

8 Mikrotuneling- technologia Technologia mikrotunelowania polega na drążeniu poziomego lub o wymaganym spadku otworu, pomiędzy dwoma uprzednio wykonanymi komorami (startową i końcową). Wymiary studni zależą od wymiarów urządzeń do mikrotunelowania i prefabrykatów stanowiących konstrukcję tunelu, a ich rozmieszczenie, od przewidywanej długości drążonych tuneli oraz przebiegu ich tras. W przypadku konieczności odwodnienia studni można pompować wodę z jej dna (w przypadku małych dopływów), zastosować system igłofiltrów (w przeciętnych warunkach gruntowo-wodnych), zastosować chemizację albo zamrażanie gruntu. Najczęściej stosowanymi sposobami zabezpieczania ścian wykopów są ścianki szczelne zabijane (w warunkach krajowych z grodzie G-62). W zwartej zabudowie, lub przy głębokich komorach, konstrukcja studni może być zrealizowana jako studnia zapuszczana, studnia z tubingów lub blach fałdowych albo ze ścian szczelinowych czy pali wierconych.

9 Mikrotuneling technologia wykonania Zespół urządzeń do mikrotunelowania: głowica wiertnicza, stacja siłowników z zespołem zasilającym, system smarowania, system usuwania urobku, system gospodarki płuczką, system sterującego.

10 Od czego zacząć??? Rozpoznanie warunków geologicznych Uzyskanie informacji o zagospodarowaniu terenu i sposobie jego wykorzystania Z punktu widzenia doboru maszyn, badane grunty należy zakwalifikować do następujących czterech : grunty luźne (żwir, piasek, rumowisko morenowe), grunty spoiste (gliny, iły, gliny zgrubne, margiel. kajper), warstwy organiczne (torf, sapropel - ciemny muł denny), formacje skalne. Dobór głowicy Dobór materiału rur

11 Dobór głowicy Nazwa głowicy Zakres stosowania Unclemole Typ uniwersalny dla większości warunków gruntowych w tym otoczków i miękkich skał Discmole Do twardych skał i głazów narzutowych Crunchingmole Do gruntów gruboziarnistych, piaskowców, żwirów, otoczaków MEPCB Do gruntów mokrych i niestabilnych EPB Unclemole Typ w pełni uniwersalny do pracy poniżej poziomu wody gruntowej ze ślimakowym lub płuczkowym transportem urobku

12 Głowice do mikrotunelingu

13 Dobór materiału rur Materiał rury Zalety Wady Stal Duża wytrzymałość Duża odporność zmęczeniowa Duża odkształcalność Łatwość uzyskania szczelnych połączeń Szeroki asortyment Czasochłonność wykonywania połączeń Mała odporność na czynniki agresywne Duży współczynnik przewodności cieplnej Łatwość utraty stateczności Beton polimerowy Duża wytrzymałość Duża odporność zmęczeniowa Duża odkształcalność Duża odporność na czynniki agresywne Szeroki asortyment Duży ciężar Konieczność stosowania uszczelniaczy Mała odkształcalność Duży koszt Mała odporność na uderzenia Kompozyty Duża odporność na czynniki agresywne Łatwy montaż Duża odkształcalność Duży koszt Mała odporność na uderzenia

14 Rury do mikrotunelingu

15 Mikrotuneling technologia wykonania Dobór materiału i średnicy rur odbywa się na podstawie analiz wymienionych warunków brzegowych. Wytrzymałościowe parametry rur, a przede wszystkim grubości ich ścianek, określa się na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymalościowych uwzględniających: siły wywierane przez zespół siłowników podczas pchania. obciążenia pionowe od gruntu i obciążeń naziomu.

16 Wykonawstwo

17 Wykonawstwo

18 Mikrotuneling technologia wykonania Podobnie jak inne technologie bezwykopowe, mikrotunelowanie wymaga niewielkiej przestrzeni roboczej. Elementami determinującymi rozmiary tej przestrzeni są przede wszystkim: długość odcinków pomiędzy komorami, średnice przewodów oraz warunki geologiczne. Całkowity wymiar stanowiska po stronie szybu startowego zamyka się zazwyczaj w wymiarach 30 m x 20 m, a w przypadku potrzeby użycia płuczni (dla formacji gruboziarnistych) 30 m x 50 m. Podstawowym elementem placu budowy jest komora startowa. Typowe wymiary takiej komory dla rur o długości 6 m wynoszą 4-5 m x 12 m, a dla rur o długości 3 m 4-5 m x 8 m Po stronie komory końcowej, powierzchnia placu budowy ogranicza się do wymiarów 15 m x 20 m, a szybu od 3-4 m x 5-6 m. Do obszaru lego musi zostać zapewniony dojazd drogą technologiczną w celu umożliwienia wydobycia i transportu głowicy po zakończeniu tunelowania.

19 Plac budowy

20 Podsumowanie Zalety MIKROTUNELINGU: praktycznie nie niszczenie powierzchni terenu i ograniczenie jego osiadań, możliwość prowadzenia prac bez obniżania zwierciadła wody gruntowej wzdłuż trasy tunelu, możliwość zmechanizowania robót, eliminującego konieczność pracy ludzi na przodku, możliwość stosowania w dowolnych warunkach gruntowych, od gruntów luźnych do formacji skalnych.

21 Przykłady mikrotunelingu w Polsce Obiekt Parametry Kanalizacja kolektor A+B w Toruniu DN1600, L=973m, rury HOBAS Gazociąg Jamał-Europa przekroczenie rzeki Warty 2N2000, L=2x105m, rury HOBAS Kanalizacja kolektor Ślęża we Wrocławiu etap I DN1600, L=221m, rury HOBAS Kanalizacja kolektor Ślęża we Wrocławiu etap II DN1600, L=670m, rury HOBAS Gazociąg Jamał-Europa przekroczenie rzeki Skrwy N2000, L=114m, rury HOBAS

22 Wymagania normowe PN-EN 12889:2003- rozdział 7 Wymagania MIKTOTUNELING - kierunek + pochylenie - maksymalna siła przyciskowa - szybkość / dystans przeciskania - ilość urobku oraz środka smarnego - odchylenie trasy - korekta sterowania

23 Przykłady realizacji

24 Przykłady realizacji

25 Przykłady realizacji

26 Przykłady realizacji

27 Literatura Gładki P. Zalecana procedura planowania i wykonania budowy rurociągów metodą mikrolunelu. Przedsiębiorstwo BETA SA, maszynopis niepublikowany,1998. Hakenberg J., 1999 MikrotunelingTechnologie Bezwykopowe, nr 3, s Herrenknecht Technologie bezwykopowe, Materiał reklamowy, nr1, s Iseki-pionier Mikrotunelingu, 1999 Technologie Bezwykopowe, nr 3, s Makuth G., 1998 Bezwykopowa technologia mikrotunelingu, Materiał niepublikowany na Seminarium Techniczne, Toruń.

28 Przewierty sterowane w budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Charakterystyka horyzontalnych przewiertów strowanych HDD (ang. Horizontal Directional Drilling). Technika ta stosowana jest w przypadku kabli, przewodów ciśnieniowych oraz (rzadziej) grawitacyjnych. Przygotowanie przedsięwzięcia polega na wykonaniu badań geologicznych, zaprojektowaniu profilu, doborze średnicy i materiału przewodu (jego trajektorii), płynu wiertniczego oraz urządzeń wiercących. W ogólności, jej istota polega na wykonaniu otworu pilotowego, jego rozwierceniu do wymaganej średnicy i wciągnięciu w tak przygotowany otwór projektowanej rury lub kabla. Podstawowymi parametrami decydującymi o możliwości zastosowania tej techniki są długość i średnica przewodu oraz lokalne warunki geologiczne. Najdłuższe odcinki przewodów wykonywanych tą metodą nie przekraczają zazwyczaj 2000 m a ich średnice 1200 mm.

29 Poszerzanie otworu pilotowego i montaż przewodu Otwór pilotowy poszerza się przy użyciu sferoidalnego rozwiertaka zamontowanego w miejsce zdemontowanej głowicy wiercącej. Podczas wykonywania otworu pilotowego i jego rozwiercania podawana jest płuczka. Zadaniami płuczki są: transport urobku i stabilizacja otworu, chłodzenie i smarowanie głowicy, rozwiertaków oraz sondy, przekazywanie mocy hydraulicznej do narzędzia urabiającego. ochrona rury i redukcja tarcia pomiędzy rurą a gruntem.

30 Poszerzanie otworu pilotowego i montaż przewodu

31 Montaż przewodu Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przeciąganie rury.

32 Montaż przewodu

33 W celu udokumentowania wykonanego przewiertu, powykonawczo wykonywany jest jego profil podłużny

34 Etapy wykonywania przewiertów sterowanych

35 Etapy wykonywania przewiertów sterowanych

36 Wymagania normowe PN-EN 12889: rozdział 7 Wymagania PRZEWIERTY STEROWANE - kierunek pochylenia - ilość i charakterystyka płuczki - maksymalna siła uciągu Pomiary przynajmniej raz na jedną żerdź

37 Przykłady przewiertów sterowanych

38 Przykłady przewiertów sterowanych

39 Przykłady przewiertów sterowanych w Polsce Obiekt Podstawowe charakterystyki techniczne Rok budowy Firma wykonawcza Instalacja telekomunikacyjna Ø200 (rury stalowe), L=205m, (pod rzeką w Zakrzowie k/wrocławia) 1993 TKC-KROS S.A. Kanalizacja Police Ø450, PEHD SDR/SN17 (KWH Pipe), L3x80m 1998 Europol Kanalizacja 1 i 2 Opole Ø , PEHD, SDR/SN17 (KWH Pipe) L=270m 2000 Energopol Trade Kanalizacja Gdańsk (pod Martwą Wisłą) Ø1200, PEHD, SDR/SN21 (KWH Pipe) L=860m 2000 BETA S.A. Wodociąg Szczecin Ø400, PEHD, SDR/SN17 (KWH Pipe) L=400m 2000 KB-GAZ Kable ochrony Westerplatte Ø200, PEHD, SDR/SN9 (KWH Pipe) L=3x140m 2001 BETA S.A.

40 Przykłady przewiertów sterowanych

41 Przykłady przewiertów sterowanych (Bocholt/Niemcy)

42 Przykłady przewiertów sterowanych (Taman Intan Kluang Johor/Malezja )

43 Przykłady przewiertów sterowanych (Remscheid / Niemcy )

44 Literatura Czudec K., Osikowicz R.1998 Wybrane zagadnienia wykonywania horyzontalnych przewiertów kierunkowych.nowoczesne Techniki i Technologie Bezwykopowe,nr1. Cieślik A Podstawy projektowania horyzontalnych przewiertów sterowanych (HDD), NTTB, Ergotel 1998 Technologie Bezwykopowe Materiał informacyjno-reklamowy, nr1, Ładki P. Zalecana procedura planowania i wykonania budowy rurociągów metodą mikrotunelu, Przedsiębiorstwo BETA SA., maszynopis niepublikowany Ganew D., p Horyzontalne przewierty sterowane - technologia. Technologie Bezwykopowe, nr2. Hakenberg J., 1999 MikrotunelingTechnologie Bezwykopowe, Hakenberg J Wiercenia kierunkowe. NTTB, nr4, Herrenknecht Tec/ino/ogie oezwy/copow, Materiał reklamowy, nr1. lseki - pionier Mikrotunelingu, 1999 Technologie Bezwykopowe, nr 3, Kuliczkowski A., Zwierzchowska A Wybrane problemy optymalnego doboru metod bezwykopowe/ budowy rurociągów podziemnych. Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Nr 48. Seria: Konferencje, Nr 18, Wrocław, Makuth G 1998 Bezwykopowa technologia mikrotunelingu, Materiał niepublikowany na Seminarium Techniczne, Toruń.

45 Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ZABEZPIECZANIA GŁĘBOKICH WYKOPÓW

46 Zawartość prezentacji W przedstawionej prezentacji zostaną przeanalizowane następujące technologie zabezpieczania głębokich wykopów: Ścianki szczelne stalowe Ściany szczelinowe Iniekcje strumieniowe Jet Grouting Gwoździe gruntowe

47 PRZEGLĄD TECHNOLOGII ZABEZPIECZANIA GŁĘBOKICH WYKOPÓW Ścianki szczelne stalowe Profile wybranych bursów stalowych

48 PRZEGLĄD TECHNOLOGII ZABEZPIECZANIA GŁĘBOKICH WYKOPÓW Ścianki szczelne stalowe Urządzenie Still Worker do wciskania stalowych grodzic

49 PRZEGLĄD TECHNOLOGII ZABEZPIECZANIA GŁĘBOKICH WYKOPÓW Ściany szczelinowe Etapy wykonania ściany szczelinowej 1 Murki prowadzące, 2 Głębienie szczeliny, 3 Montaż klatek zbrojeniowych, 4 Betonowanie sekcji

50 PRZEGLĄD TECHNOLOGII ZABEZPIECZANIA GŁĘBOKICH WYKOPÓW Iniekcja strumieniowa Jet - Grouting Metoda jednostrumieniowa Metoda jednostrumieniowa polega na rozpylaniu iniekcji pojedynczym strumieniem oraz rotacją dyszy rozpylającej. Ciśnienie iniekcji wynosi ponad 20MPa, a zasięg roboczy wynosi około 0,5m. Stosując tą metodę uzyskuje się w gruncie formowane kolumny. Poszczególne fazy metody jednostrumieniowej 1 Wiercenie, 2 Zakończenie wiercenia, 3 Rozpoczęcie iniekcji przy wysokim ciśnieniu, 4 Wyciąganie świdra z ustaloną prędkością, 5 Powtórzenie procesu w sąsiednim otworze

51 PRZEGLĄD TECHNOLOGII ZABEZPIECZANIA GŁĘBOKICH WYKOPÓW Iniekcja strumieniowa Jet - Grouting Metoda dwustrumieniowa Metoda dwustrumieniowa charakteryzuje się rozpylaniem powietrza, wody i zaprawy podwójnym strumieniem oraz możliwością ukierunkowania strumienia. Zasięg roboczy wynosi około 1,5m. Stosując tą metodę uzyskuje się kolumny lub przegrody (płaskie lub krzyżowe). Poszczególne fazy metody dwustrumieniowej 1 Wiercenie, 2 Rozpoczęcie iniekcji strumieniem powietrzno - wodnym, 3 Rozpoczęcie iniekcji zaczynem cementowym z jednoczesnym wyciąganiem świdra z ustaloną prędkością.

52 PRZEGLĄD TECHNOLOGII ZABEZPIECZANIA GŁĘBOKICH WYKOPÓW Gwoździe gruntowe Konstrukcja gwoździa gruntowego oraz przykład zastosowania

53 PRZEGLĄD TECHNOLOGII ZABEZPIECZANIA GŁĘBOKICH WYKOPÓW Gwoździe gruntowe pierwszy etap: wykonanie wykopu, torlretowanie i osadzanie gwoździ drugi etap: pogłębianie wykopu, torlretowanie gwoździ

54 PRZEGLĄD TECHNOLOGII ZABEZPIECZANIA GŁĘBOKICH WYKOPÓW Gwoździe gruntowe Metoda geoździowania w praktyce

55 NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PALI

56 RODZAJE PALI Wyróżniamy następujące typy pali: prefabrykowane wbijane wbijane Vibro wbijane Vibrex wbijane Franki wiercone Wolfsholza wiercone w rurze obsadowej wiercone w zawiesinie iłowej wwiercane CFA wkręcane Atlas wkręcane Omega wkręcane Tubex wbijane z rur stalowych zamkniętych wbijane (lub wwibrowywane) z rur stalowych otwartych Mikropale iniekcyjne jet-grouting

57 Pale prefabrykowane wbijane Prefabrykaty palowe o długości do 15.0 m betonowane są w zakładzie prefabrykacji i przywożone na budowę lub betonowane na budowie w specjalnych formach. W przypadku większych długości możliwe jest wykonywanie z odcinków łączonych o długości do 10 m. Podstawy pali mogą być zaostrzone lub tępe. Wbijanie za pomocą kafarów spalinowych (np. Delmag), hydraulicznych lub wolnospadowych. Pale o średniej i dużej nośności w gruncie i wykazujące małe osiadania. Szerokie zastosowanie, szczególnie w budownictwie hydrotechnicznym.

58 Pale prefabrykowane wbijane

59 Pale wbijane Vibro Etapy wykonawstwa: a) wbijanie rury stalowej ze stalowym szczelnym butem w podstawie (kafar spalinowy lub hydrauliczny) b) wprowadzenie szkieletu zbrojenia pala do suchego wnętrza rury stalowej c) wypełnienie wnętrza rury betonem d) wyciąganie rury za pomocą wyciągarki i wibratora, co powoduje zagęszczenie betonu i dogęszczenie gruntu wokół pala. Pale o dużej nośności w gruncie i wykazujące małe osiadania. Zastosowanie głównie w gruntach niespoistych średniozagęszczonych i zagęszczonych o ID 0.75.

60 Pale wbijane Vibrex Etapy wykonawstwa: a), b), c) jak pale Vibro d) wyciągnięcie rury na wysokość 3 4 m za pomocą wyciągarki i wibratora e) dopełnienie rury betonem i ponowne wbijanie rury kafarem (powoduje to spęczenie dolnego odcinaka pala) f) ewentualne powtórzenie czynności d) i e) g) ostateczne wyciągnięcie rury za pomocą wyciągarki i wibratora Pale o bardzo dużej nośności w gruncie i wykazujące bardzo małe osiadania. Zastosowanie głównie w gruntach niespoistych luźnych i średniozagęszczonych.

61 Pale wbijane Vibrex

62 Pale wbijane Franki Etapy wykonawstwa: a) wbijanie rury stalowej z korkiem z suchego betonu za pomocą bijaka wolno-spadowego b) zablokowanie rury stalowej i wybicie korka z podstawy pala c) wprowadzenie zbrojenia do wnętrza rury d) cykliczne wypełnianie rury betonem, podciąganie rury wyciągarką i ubijanie betonu bijakiem (beton o konsystencji wilgotnej). Pale o bardzo dużej nośności w gruncie i wykazujące bardzo małe osiadania. Zastosowanie głównie w gruntach niespoistych średniozagęszczonych i zagęszczonych o ID 0.75.

63 Pale wbijane Franki

64 Pale wiercone Wolfsholza Etapy wykonawstwa: a) wciskanie w grunt rury obsadowej z jednoczesnym wydobywaniem gruntu z wnętrza i dolewaniem wody do rury (uwaga: rura powinna wyprzedzać wiercenie, poziom wody w rurze powinien być wyższy niż poziom wody w gruncie) b) wprowadzenie zbrojenia do wnętrza rury wypełnionej wodą c) założenie na górny koniec rury szczelnego kołpaka z trzema króćcami i długą rurką do odprowadzania wody d) wprowadzenie do wnętrza rury sprężonego powietrza, które powoduje wypchnięcie wody przez rurkę i częściowo do gruntu w podstawie e) wypełnianie rury betonem pod ciśnieniem i jednoczesne podciąganie rury (rura obsadowa w wyniku ciśnienia powietrza może sama wychodzić) Pale o średniej nośności w gruncie. Technologia dość pracochłonna i coraz rzadziej stosowana. Zastosowanie w gruntach spoistych twardoplastycznych i niespoistych zagęszczonych nawodnionych, w terenie zabudowanym

65 Pale wiercone w rurze obsadowej Etapy wykonawstwa: a) i b) - jak w palach Wolfsholza (rura obsadowa składana z odcinków o długości do 6.0 m) c) wprowadzenie do wnętrza rury obsadowej rury do betonowania podwodnego tzw. metodą Kontraktor d) betonowanie pala z jednoczesnym podciąganiem rury obsadowej i rury kontraktor (rura kontraktor powinna być cały czas zanurzona w betonie na min. 1.5 m, beton od dołu wypiera wodę) Pale o średniej i umiarkowanej nośności w gruncie i wykazujące dość duże osiadania. Technologia powszechnie wykorzystywana do pali wielkośrednicowych. Zastosowanie w gruntach spoistych od zwartych do twardoplastycznych i niespoistych zagęszczonych, w terenie zabudowanym

66 Pale wiercone w zawiesinie iłowej Etapy wykonawstwa: a) wciśnięcie w grunt krótkiego odcinka rury prowadzącej z wydobyciem gruntu z wnętrza b) wiercenie otworu w osłonie z zawiesiny iłowej (zawiesina tiksotropowa pozwalająca na utrzymywanie ścianek otworu w stateczności, poziom zawiesiny powinien być wyższy niż poziom wody w gruncie) c) wprowadzenie zbrojenia do wnętrza rury wypełnionej zawiesiną d) wprowadzenie do wnętrza otworu wiertniczego rury do betonowania metodą Kontraktor e) betonowanie pala metodą kontraktor (beton wypiera zawiesinę iłową, która na powierzchni jest odbierana do ponownego użycia) Charakterystyka i zastosowanie jak pale wiercone w rurze obsadowej.

67 Pale wwiercane CFA Etapy wykonawstwa: a) wkręcenie w grunt ciągłego świdra talerzowego z rdzeniem rurowym, zakończonym od dołu końcówką stożkową b) podłączenie do rdzenia przewodu betonowego i tłoczenie betonu pod ciśnieniem ok. 6 atm. c) otwarcie końcówki stożkowej i wydostawanie się betonu do otworu pod świdrem, wyciąganie świdra bez obracania nim (ciśnienie betonu powinno samo wypychać świder, jeżeli przy ciśnieniu 6 atm. świder nie wychodzi wyciąganie wspomaga się wyciągarką) d) wyciągnięcie świdra otwór po świdrze wypełniany jest mieszanką betonową e) wprowadzenie do świeżej mieszanki betonowej zbrojenia za pomocą wibratora Pale o średniej i dość dobrej nośności w gruncie. Technologia bardzo szybka i efektywna. Zastosowanie w gruntach spoistych twardoplastycznych i niespoistych zagęszczonych w terenie zabudowanym.

68 Pale wwiercane CFA

69 Pale wkręcane Atlas Etapy wykonawstwa: a) wkręcenie w grunt rurowej żerdzi z głowicą rozpychającą grunt i traconym ostrzem b) wprowadzenie zbrojenia pala do wnętrza żerdzi c) wypełnienie wnetrza żerdzi i górnego leja zasypowego betonem d) wykręcanie żerdzi i wypełnianie otworu po głowicy betonem (ruch obrotowy żerdzi jest tak dopasowany do ruchu pionowego, aby głowica formowała w gruncie pobocznicę pala w kształcie przypominającym gwint) Pale o dość dużej nośności w gruncie. Technologia bardzo szybka i efektywna. Zastosowanie w gruntach spoistych twardoplastycznych i plastycznych oraz w gruntach niespoistych średniozagęszczonych do zagęszczonych o ID 0.70, w terenie zabudowanym.

70 Pale wkręcane Atlas

71 Pale wkręcane Omega Etapy wykonawstwa: a) wkręcenie w grunt rurowej żerdzi z głowicą rozpychającą grunt i traconym ostrzem b) wprowadzenie zbrojenia pala do wnętrza żerdzi (zbrojenie może być także wprowadzane po zabetonowaniu pala do świeżej mieszanki podobnie jak w palach CFA). c) podłączenie do żerdzi przewodu z betonem pod ciśnieniem d) wykręcanie żerdzi i wypełnianie betonem otworu pod głowicą (kierunek obrotów żerdzi jest taki sam jak przy wkręcaniu) Pale o dość dużej nośności w gruncie. Technologia bardzo szybka i efektywna. Zastosowanie w gruntach spoistych twardoplastycznych i plastycznych oraz w gruntach niespoistych średniozagęszczonych do zagęszczonych o ID 0.70, w terenie zabudowanym.

72 Pale wkręcane Omega Konstrukcja świdra pali OMEGA

73 Pale wkręcane Tubex Etapy wykonawstwa: a) wkręcenie w grunt rury stalowej z odpowiednim ostrzem przyspawanym do rury, w czasie wkręcania pod ostrze tłoczona jest iniekcja z zaczynu cementowego, która ułatwia pogrążanie rury, a po związaniu poprawia pracę pobocznicy w gruncie b) wprowadzenie zbrojenia pala do wnętrza rury c) wypełnienie wnętrza rury betonem (wykonawstwo pala zakończone, rura stalowa pozostaje na stałe) Pale o dużej i bardzo dużej nośności w gruncie. Technologia szybka i efektywna. Zastosowanie w gruntach niespoistych średniozagęszczonych do zagęszczonych o ID 0.70, w terenie zabudowanym, rzadziej w gruntach spoistych.

74 Pale wkręcane Tubex

75 Pale wbijane z rur stalowych zamkniętych Etapy wykonawstwa: a) wbijanie w grunt za pomocą kafara rury stalowej z zamkniętym dnem, wzmocnionym żebrami b) wypełnienie wnętrza rury piaskiem z dodatkiem wapna i pozostawienie niewypełnionego górnego odcinka o długości około 3.0 m c) wprowadzenie zbrojenia do wnętrza rury i wypełnienie betonem (wytrzymałość trzonu pala zapewnia rura stalowa, zbrojenie potrzebne jest do powiązania pala z żelbetowym oczepem) Pale o dużej nośności w gruncie. Zastosowanie w gruntach niespoistych średniozagęszczonych do zagęszczonych o ID 0.70, bardzo popularne w budownictwie hydrotechnicznym i na otwartej wodzie.

76 Pale wbijane z rur stalowych zamkniętych

77 Pale wbijane z rur stalowych otwartych Etapy wykonawstwa: a) wbijanie w grunt za pomocą kafara rury stalowej z otwartym dnem dnem, wewnątrz rury tworzy się korek gruntowy, stopniowo zamykający rurę b) wypełnienie wnętrza rury piaskiem z dodatkiem wapna i pozostawienie niewypełnionego górnego odcinka o długości około 3.0 m c) wprowadzenie zbrojenia do wnętrza rury i wypełnienie betonem (wytrzymałość trzonu pala zapewnia rura stalowa, zbrojenie potrzebne jest do powiązania pala z żelbetowym oczepem) Pale o średniej nośności w gruncie. Zastosowanie w gruntach niespoistych zagęszczonych i bardzo zagęszczonych, stosowane w budownictwie hydrotechnicznym i na otwartej wodzie w sytuacjach potrzebnego dużego zagłębienia w gruncie nośnym w celu utwierdzenia pala na siły poziome (np. dalby, pomosty, nabrzeża).

78 Mikropale iniekcyjne Etapy wykonawstwa: a) wkręcanie w grunt rury iniekcyjnej z końcówką wiercącą o powiększonej średnicy i jednoczesne tłoczenie zaczynu cementowego b) po dojściu do zakładanej głębokości dalsze tłoczenie zaczynu, aż do pojawienia się go na powierzchni terenu c) pozostawienie rury wypełnionej zaczynem na stałe (rura pełni rolę zbrojenia) Zastosowanie w gruntach niespoistych średniozagęszczonych i zagęszczonych oraz małospoistych, stosowane jako wzmocnienie istniejących fundamentów w gęstej zabudowie lub pod niewielkie nowe obiekty.

Pale prefabrykowane wbijane. Pale wbijane Vibro

Pale prefabrykowane wbijane. Pale wbijane Vibro Pale prefabrykowane wbijane Prefabrykaty palowe o długości do 15.0 m owane są w zakładzie prefabrykacji i przywożone na budowę lub owane na budowie w specjalnych formach. W przypadku większych długości

Bardziej szczegółowo

4.3.1. Wiadomości ogólne... 69 4.3.2. Rozkład naprężeń pod fundamentami... 70 4.3.3. Obliczanie nośności fundamentów według Eurokodu 7... 76 4.3.4.

4.3.1. Wiadomości ogólne... 69 4.3.2. Rozkład naprężeń pod fundamentami... 70 4.3.3. Obliczanie nośności fundamentów według Eurokodu 7... 76 4.3.4. Spis treści Przedmowa................................................................... 10 1. WSTĘP................................................................... 11 2. PODŁOŻE BUDOWLANE...................................................

Bardziej szczegółowo

Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego

Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego Przedmowa 10 1. WSTĘP 11 2. PODŁOŻE BUDOWLANE 12 2.1. Defi nicje i rodzaje podłoża 12 2.2. Klasyfi kacja gruntów 13 2.2.1. Wiadomości ogólne 13 2.2.2.

Bardziej szczegółowo

Fundamenty palowe. Cz. 2. Współczesne metody wykonywania pali. Fundamenty palowe są od wielu lat stosowane w różnych rodzajach budownictwa.

Fundamenty palowe. Cz. 2. Współczesne metody wykonywania pali. Fundamenty palowe są od wielu lat stosowane w różnych rodzajach budownictwa. Fundamenty palowe Cz. 2. Współczesne metody wykonywania pali tekst: MARIA SZRUBA Fundamenty palowe są od wielu lat stosowane w różnych rodzajach budownictwa. To obecnie jedna z najpopularniejszych metod

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Technologie bezwykopowe i maszyny w nich wykorzystywane

Technologie bezwykopowe i maszyny w nich wykorzystywane Technologie bezwykopowe i maszyny w nich wykorzystywane Koło Naukowe Drogowców Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Rzeszowska Zakres prezentacji: Zalety i wady technologii bezwykopowych

Bardziej szczegółowo

WISŁA - USTROŃ WPPK 2005 KRAKÓW. XX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI Wisła - Ustroń, 01 04 marca 2005 r.

WISŁA - USTROŃ WPPK 2005 KRAKÓW. XX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI Wisła - Ustroń, 01 04 marca 2005 r. WISŁA - USTROŃ WPPK 005 KRAKÓW XX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI Wisła - Ustroń, 01 04 marca 005 r. Przemysław Kościk 1 Jerzy Sukow Kazimierz Gwizdała PALE WKRĘCANE ATLAS

Bardziej szczegółowo

Pale SCREWSOL. Technologie Soletanche Polska

Pale SCREWSOL. Technologie Soletanche Polska Pale SCREWSOL Technologie Soletanche Polska Pale SCREWSOL należą do najnowszej generacji wierconych pali przemieszczeniowych typu FDP (ang. Full Displacement Piles) i wykonywane są specjalnym świdrem zaprojektowanym

Bardziej szczegółowo

Wyliczenia w dziedzinie bezwykopowych technik instalowania rurociągów. Wykonała: Joanna Kielar

Wyliczenia w dziedzinie bezwykopowych technik instalowania rurociągów. Wykonała: Joanna Kielar Wyliczenia w dziedzinie bezwykopowych technik instalowania rurociągów Wykonała: Joanna Kielar Wstęp teoretyczny Przeciski hydrauliczne można podzielić na dwie grupy: przeciski hydrauliczne niesterowane,

Bardziej szczegółowo

Pale wbijane z rur stalowych zamkniętych

Pale wbijane z rur stalowych zamkniętych Pale Atlas Pale Omega Pale TUBEX Pale wbijane z rur stalowych zamkniętych Pale wbijane z rur stalowych otwartych Pale wbijane z rur stalowych otwartych Mikropale Mikropale są przydatne do wzmacniania fundamentów,

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

WIERTNICA STEROWANA MNBSH-600

WIERTNICA STEROWANA MNBSH-600 OOO M E M P E X WIERTNICA STEROWANA Maszyna przeciskowo-przewiertowa z laserowym układem kontroli trajektorii. Przeznaczona do układania rurociągów liniowych o zadanym spadku (siła pchania 100 t) lub wymiany

Bardziej szczegółowo

Akademia MW budownictwo str. 1. Zalety pali JACBO to:

Akademia MW budownictwo str. 1. Zalety pali JACBO to: Akademia MW budownictwo str. 1 PALE SYSTEMU JACBO Zalety pali JACBO to: Szeroki zakres zastosowań Gwarancja wysokiej jakości Zachowanie czystości środowiska Niska emisja hałasu Bez wstrząsowe wykonawstwo

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty projektowe i wykonawcze w kontekście realizacji konstrukcji mostowych w technologii ścian szczelinowych

Wybrane aspekty projektowe i wykonawcze w kontekście realizacji konstrukcji mostowych w technologii ścian szczelinowych Wybrane aspekty projektowe i wykonawcze w kontekście realizacji konstrukcji mostowych w technologii ścian szczelinowych Autorzy: mgr inż. Błażej Tyburski mgr inż. Waldemar Zagożdżon mgr inż. Grzegorz Gryczka

Bardziej szczegółowo

- przeciski pneumatyczne przebijakiem tzw. kretem (Impact Moling), - pneumatyczne wbijanie rur stalowych (Impact Ramming),

- przeciski pneumatyczne przebijakiem tzw. kretem (Impact Moling), - pneumatyczne wbijanie rur stalowych (Impact Ramming), Podział bezwykopowych metod budowy sieci podziemnych wg. ISTT (International Society for Trenchless Technology Międzynarodowe Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych) - przeciski pneumatyczne przebijakiem

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

Polskie normy związane

Polskie normy związane (stan na 10.10.2013) Polskie normy związane Polskie normy opracowane przez PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) (wycofane) PN-55/B-04492:1985 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA realizacji pali wierconych wykonywanych w technologii ciśnieniowego betonowania ciągłego pale CFA. ATEiRI mkm PERFEKT Kraków 1 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLUS. mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-301 Ełk ul. Jana Pawła II 9/52 tel. 601-222-524 NIP: 848-108-03-52 REGON: 790188055

PROJEKT PLUS. mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-301 Ełk ul. Jana Pawła II 9/52 tel. 601-222-524 NIP: 848-108-03-52 REGON: 790188055 pracownia projektowa PROJEKT PLUS mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-301 Ełk ul. Jana Pawła II 9/52 tel. 601-222-524 NIP: 848-108-03-52 REGON: 790188055 PROJEKT BUDOWY STAŁEJ SCENY PLENEROWEJ NA PLACU

Bardziej szczegółowo

Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne

Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne Ścianki szczelne Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne jedynie w okresie wykonywania robót, np..

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE Rok III, sem. VI 14 1.0. Ustalenie parametrów geotechnicznych Przelot [m] Rodzaj gruntu WARIANT II (Posadowienie na palach) OBLICZENIA STATYCZNE Metoda B ρ [g/cm 3 ] Stan gruntu Geneza (n) φ u (n) c u

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY PROJEKT GEOTECHNICZNY OBIEKT : SIEĆ WODOCIĄGOWA LOKALIZACJA : UL. ŁUKASIŃSKIEGO PIASTÓW POWIAT PRUSZKOWSKI INWESTOR : MIASTO PIASTÓW UL. 11 LISTOPADA 05-820 PIASTÓW OPRACOWAŁ : mgr MICHAŁ BIŃCZYK upr.

Bardziej szczegółowo

Metody wgłębnego wzmocnienia podłoża pod nasypami drogowymi

Metody wgłębnego wzmocnienia podłoża pod nasypami drogowymi Zakład Dróg i Mostów Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Rzeszowska Metody wgłębnego wzmocnienia podłoża pod nasypami drogowymi Paweł Ślusarczyk www.knd.prz.edu.pl PLAN PREZENTACJI:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ST. 10.01.03.Wykonanie pali wierconych wykonywanych w technologii ciśnieniowego betonowania ciągłego - pale CFA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ST. 10.01.03.Wykonanie pali wierconych wykonywanych w technologii ciśnieniowego betonowania ciągłego - pale CFA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST. 10.01.03.Wykonanie pali wierconych wykonywanych w technologii ciśnieniowego betonowania ciągłego - pale CFA. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp str. 3-4 2. Materiały str. 4 3. Sprzęt str.

Bardziej szczegółowo

Fundamentowanie obiektów mostowych na palach żelbetowych

Fundamentowanie obiektów mostowych na palach żelbetowych Fundamentowanie obiektów mostowych na palach żelbetowych Data wprowadzenia: 22.06.2015 r. Podpory obiektów mostowych zazwyczaj posadowione są na palach. Z uwagi na intensywność obciążeń dynamicznych, jak

Bardziej szczegółowo

HOBAS we Wrocławiu Adam Klorek

HOBAS we Wrocławiu Adam Klorek HOBAS we Wrocławiu Adam Klorek Wrocław 07.11.2013 Surowce produkcyjne Żywica poliestrowa Włókno szklane Piasek kwarcowy Węglan wapnia 2 Przekrój poprzeczny zewnętrzna warstwa ochronna zewnętrzna warstwa

Bardziej szczegółowo

Obliczanie pali obciążonych siłami poziomymi

Obliczanie pali obciążonych siłami poziomymi Obliczanie ali obciążonych siłami oziomymi Obliczanie nośności bocznej ali obciążonych siłą oziomą Srawdzenie sztywności ala Na to, czy dany al można uznać za sztywny czy wiotki, mają wływ nie tylko wymiary

Bardziej szczegółowo

Przewierty sterowane HDD Horizontal Directional Drilling Wiercenia kierunkowe DD Directional Drilling

Przewierty sterowane HDD Horizontal Directional Drilling Wiercenia kierunkowe DD Directional Drilling Przewierty sterowane HDD Horizontal Directional Drilling Wiercenia kierunkowe DD Directional Drilling Technika przewiertów sterowanych jest połączeniem konwencjonalnych technik bezwykopowego pokonywania

Bardziej szczegółowo

Opis etapów i zadań zrealizowanych w okresie objętym raportem. Roboty drogowe:

Opis etapów i zadań zrealizowanych w okresie objętym raportem. Roboty drogowe: Opis etapów i zadań zrealizowanych w okresie objętym raportem. Roboty drogowe: Odhumusowanie trasy głównej: km 254+425-254+655, km 254+955-255+110, km 255+400+980, km 259+000-259+220, km 260+450-260+550

Bardziej szczegółowo

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą.

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. W przypadkach występowania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line F-Line DORW2160 06.02.2013 1 / 12 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Teren nad zbiornikiem nie może być zabudowany. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Rok III, sem. V 1 ZADANIE PROJEKTOWE NR 2 Projekt posadowienia na palach fundamentowych Fundamentowanie nauka zajmująca się projektowaniem i wykonawstwem fundamentów oraz robót fundamentowych w różnych

Bardziej szczegółowo

HOBAS. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych. Piotr Pawelczyk AWO-DT-HPL

HOBAS. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych. Piotr Pawelczyk AWO-DT-HPL HOBAS Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych Piotr Pawelczyk 1 AWO-DT-HPL Retencja podziemna o RETENCJA PODZIEMNA budowa podziemnych zbiorników i/lub kolektorów przechwytujących

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line F-Line DORW2009 17.01.2010 1 / 12 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Nie wolno zabudowywać terenu nad zbiornikiem. Minimalną odległość posadowienia

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gmina Dopiewo Obiekt : Kanalizacja sanitarna w Zakrzewie Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

Obiekty podziemne w warunkach gęstej zabudowy miejskiej - metody realizacji

Obiekty podziemne w warunkach gęstej zabudowy miejskiej - metody realizacji Podstawy inżynierii miejskiej i budownictwa podziemnego w.6. Obiekty podziemne w warunkach gęstej zabudowy miejskiej - metody realizacji Informacje podstawowe B.Przybyła, W-2, Politechnika Wrocławska Metody

Bardziej szczegółowo

PPI Chrobok S.A. Wiercenia poziome, przewierty sterowane WYKONAWCY. ul. Kowola 11 43-220 Bojszowy Nowe tel.: +48 32 218 98 88 fax: +48 32 218 94 47

PPI Chrobok S.A. Wiercenia poziome, przewierty sterowane WYKONAWCY. ul. Kowola 11 43-220 Bojszowy Nowe tel.: +48 32 218 98 88 fax: +48 32 218 94 47 Wiercenia poziome, przewierty sterowane 57 PPI Chrobok S.A. O FIRMIE PPI Chrobok S.A. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania i wykonywania specjalistycznych robót inżynieryjno-budowlanych

Bardziej szczegółowo

... Projekt Wykonawczy Palowania. Spis zawartości

... Projekt Wykonawczy Palowania. Spis zawartości Spis zawartości Opis techniczny str. 2 Metryka pali str. 11 Zestawienie stali zbrojeniowej str. 12 Rysunki str. 14 Rozmieszczenie pali CFA Skala 1:100 Zbrojenie pala średnicy 600 mm nośnego Skala 1:30

Bardziej szczegółowo

SONDA GEOLOGICZNA GEOPROBE

SONDA GEOLOGICZNA GEOPROBE SONDA GEOLOGICZNA GEOPROBE - 1 - GEOPROBE model 5400 jest samobieżną sondą geologiczną produkcji USA, zamontowaną na samochodzie terenowym FORD F-250 4WD. Według producenta, KEJR ENGINEERING, INC, sonda

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line F-Line DORW2009 04.02.2013 1 / 12 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Teren nad zbiornikiem nie może być zabudowany. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VII

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VII WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część VII Posadowienie budynków Gabiony www.wseiz.pl POSADOWIENIE BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

D-11.03.00 PALOWANIE (kod CPV 45262210-6)

D-11.03.00 PALOWANIE (kod CPV 45262210-6) PALE CFA - pale wiercone w technologii ciśnieniowego betonowania ciągłego -pale formowane świdrem ciągłym 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV Rozbudowa sieci rozdzielczej na terenie Gminy Łososina DZIAŁY Dolna KOSZTORYSU cz. 2.04. L p. Nazwa działu Od Do Kod wg CPV 1 Roboty ziemne 1 8 45231300-8 2 Roboty sieciowo-montażowe 9 60 45231300-8 3

Bardziej szczegółowo

Posadowienie fundamentów Biblioteki SGGW (III etap rozbudowy)

Posadowienie fundamentów Biblioteki SGGW (III etap rozbudowy) Posadowienie fundamentów Biblioteki SGGW (III etap rozbudowy) Dr inż. Simon Rabarijoely, SGGW, Warszawa 1. Wprowadzenie Istnieje wiele metod wzmacniania podłoża gruntowego dla potrzeb fundamentowania.

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA strona 1 listopad 2010 opracowanie TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA FUNDAMENTY PALOWE temat LABORATORIUM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII ELEKTROENERGETYCZNYCH I INTEGRACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII LINTE^2

Bardziej szczegółowo

Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482

Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482 Nośność pali Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482 Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482 Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482 Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482 Nośność

Bardziej szczegółowo

Bezwykopowa budowa sieci Trenchless Pipe Laying

Bezwykopowa budowa sieci Trenchless Pipe Laying Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

FRANKI POLSKA Sp. z o.o. - prezentacja

FRANKI POLSKA Sp. z o.o. - prezentacja FRANKI POLSKA Sp. z o.o. - prezentacja FRANKI POLSKA Sp. z o.o. Data wprowadzenia: 25.05.2016 r. Franki Polska Sp. z o.o. to firma, która zajmuje się fundamentowaniem specjalnym i wykonywaniem pali, głównie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3 OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3 1. Przedmiot i zakres opracowania 3 2. Zleceniodawca 3 3. Podstawa opracowania 3 4. Opis stanu istniejącego 3 5. Warunki górnicze 3 6. Istniejące

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury Warszawa, ul. Wawelska 14 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne.

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury Warszawa, ul. Wawelska 14 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część VII Posadowienie budynków Gabiony Warszawa 2010 r. Plansza 1 / 16

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Data

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ROLNICZY. im. Hugona Kołłątaja w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI. Kierunek Inżynieria Środowiska

UNIWERSYTET ROLNICZY. im. Hugona Kołłątaja w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI. Kierunek Inżynieria Środowiska UNIWERSYTET ROLNICZY im. Hugona Kołłątaja w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI Kierunek Inżynieria Środowiska Jacek Janicki Projekt przekroczenia rzeki i szlaku komunikacyjnego siecią wodociągową

Bardziej szczegółowo

PalePN 4.0. Instrukcja użytkowania

PalePN 4.0. Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA: 1. WPROWADZENIE 3 2. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 5. PARAMETRY OBLICZEŃ ZAKŁADKA OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa kierownicy wchodniej Wykopy i rozbiórki

Przebudowa kierownicy wchodniej Wykopy i rozbiórki Strona 1 z 8 KOSZTORYS OFERTOWY Lp Opis Jedn. miary Ilość Cena zł Przebudowa kierownicy wchodniej Wykopy i rozbiórki 1 Wydobywanie z konstrukcji podwodnych bloków betonowych o masie 30 t sprzętem pływającym

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia

Bardziej szczegółowo

Metody bezwykopowe w budowie przewodów podziemnej infrastruktury sieciowej

Metody bezwykopowe w budowie przewodów podziemnej infrastruktury sieciowej Metody bezwykopowe w budowie przewodów podziemnej infrastruktury sieciowej Mikrotuneling ze ślimakowym usuwaniem urobku, mikrotuneling z płuczką, mikrotuneling z próżniowym usuwaniem urobku, mikrotuneling

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II BRANśA KONSTRUKCYJNA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Wykopy i posadowienia kanalizacji Projektuje się wykopy o ścianach pionowych, umocnionych, wykonywane mechanicznie oraz ręcznie w miejscach kolizji z istniejącym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 08.00. ROBOTY PODZIEMNE PRZEKRACZANIE PRZESZKÓD TERENOWYCH (przeciski, przewierty sterowane) Kod CPV 45221250-9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 08.00. ROBOTY PODZIEMNE PRZEKRACZANIE PRZESZKÓD TERENOWYCH (przeciski, przewierty sterowane) Kod CPV 45221250-9 105 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 08.00 ROBOTY PODZIEMNE PRZEKRACZANIE PRZESZKÓD TERENOWYCH (przeciski, przewierty sterowane) Kod CPV 45221250-9 106 Spis treści 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Obiekt Budowa ul. Bema, 87-100 Toruń Inwestor Urząd Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń Biuro kosztorysowe THERMIT

Bardziej szczegółowo

1 INSTRUKCJA ZABUDOWY :SXVW\ L NDQDî\ ]H VWDOL QLHUG]HZQHM

1 INSTRUKCJA ZABUDOWY :SXVW\ L NDQDî\ ]H VWDOL QLHUG]HZQHM INSTRUKCJA ZABUDOWY INSTRUKCJA ZABUDOWY Grupa ACO ACO jest globalnym - - - - - - - - - - - Syfon 6 7 8 9 6 - Syfon 6 7 7 Syfon 6 7 8 Faza 9 Faza 0 Faza Faza Faza 6 - - - - - - 6 Syfon 7 8 9 0 Faza Faza

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.11.06.01. WZMACNIANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO KOLUMNAMI BETONOWYMI

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.11.06.01. WZMACNIANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO KOLUMNAMI BETONOWYMI WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WZMACNIANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO KOLUMNAMI BETONOWYMI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przedmiotem niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Mikropale wiercone dla fundamentów limnigrafu w Warszawie Składnik projektu budowlanego marzec 2007

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Mikropale wiercone dla fundamentów limnigrafu w Warszawie Składnik projektu budowlanego marzec 2007 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Mikropale wiercone dla fundamentów limnigrafu w Warszawie Składnik projektu budowlanego marzec 2007 Spis treści 1. Wstęp... 1 1.1. Przedmiot S.S.T... 1 1.2. Zakres stosowania S.S.T....

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Obiekt: Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV od ul. Marynarzy do ul. Steyera Świnoujście, działki geod. nr 269, 270, 271, 22/2, 18 z obrębu 10 1. OPIS TECHNICZNY : 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.11.03.02 WYKONANIE PALI WIELKOŚREDNICOWYCH FORMOWANYCH W GRUNCIE O ŚREDNICY 60 cm, PIONOWYCH, BEZ POZOSTAWIONEJ OSŁONY 197 1. Wstęp 1.1.

Bardziej szczegółowo

Roboty fundamentowe poniżej poziomu wód gruntowych

Roboty fundamentowe poniżej poziomu wód gruntowych Roboty fundamentowe poniżej poziomu wód gruntowych Wykonywanie fundamentów bezpośrednich poniżej poziomu występowania wód gruntowych wymaga zazwyczaj obniżenia jej zwierciadła na okres prowadzonych prac

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany wykonania pali CFA Ø630 mm wg systemu Kellera pod oczepy fundamentowe wielofunkcyjnej sali sportowej w Krzanowicach.

Projekt Budowlany wykonania pali CFA Ø630 mm wg systemu Kellera pod oczepy fundamentowe wielofunkcyjnej sali sportowej w Krzanowicach. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Wykorzystane materiały...3 3. Zakres projektu...3 4. Przyjęty sposób posadowienia oczepów fundamentowych...4 5. ZałoŜenia projektowe...4 6. Przyjęte rozwiązanie projektowe posadowienia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 1. WPROWADZENIE 41 2. DOKUMENTOWANIE GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNO INŻYNIERSKIE.. 43 2.1. Wymagania ogólne dokumentowania badań. 43 2.2. Przedstawienie danych

Bardziej szczegółowo

Rurociąg tłoczny D 160 mm - Stara Krobia - śychlewo. Podatek VAT... % :... zł. Słownie :... ... Podstawa wyceny :... Poziom cen :...

Rurociąg tłoczny D 160 mm - Stara Krobia - śychlewo. Podatek VAT... % :... zł. Słownie :... ... Podstawa wyceny :... Poziom cen :... K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Kanalizacja sanitarna Aglomeracja Krobia Obiekt : Kanalizacja snitarna z przykanalikami Adres : gmina Krobia Inwestor : Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Przebudowa kierownicy wschodniej

Przebudowa kierownicy wschodniej KOSZTORYS OFERTOWY Strona 1 z 8 Lp. Przebudowa kierownicy wschodniej Wykopy i rozbiórki 1 Wydobywanie z konstrukcji podwodnych bloków betonowych o masie 30 t sprzętem Holowanie barek - za następny 1 km

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA ŚCIANY OPOROWEJ

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA ŚCIANY OPOROWEJ OPIS TECHNICZNY dot: Projektu remontu konstrukcji ściany oporowej oraz wykonania tymczasowych zasieków na terenie koksowni w Bytomiu przy ul. Konstytucji 61 przedmiot: KONSTRUKCJA ŚCIANY OPOROWEJ Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY POSADOWIENIA PALE FUNDAMENTOWE

PROJEKT BUDOWLANY POSADOWIENIA PALE FUNDAMENTOWE INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKÓW DWUMIESZKANIOWYCH O CHARAKTERZE SOCJALNYM. BUDYNEK A i D. PROJEKT BUDOWLANY POSADOWIENIA PALE FUNDAMENTOWE PROJEKT NR 628 Adres inwestycji: Dz. Nr 504 Ul. Nowowiejskiego 64-500

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PALE FUNDAMENTOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PALE FUNDAMENTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-4 PALE FUNDAMENTOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 99 1.1. Przedmiot SST... 99 1.2. Zakres stosowania SST... 99 1.3. Zakres robót objętych ST...

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie terenu inwestycji

Uzbrojenie terenu inwestycji STRONA: 94. CZĘŚĆ VI. Uzbrojenie terenu inwestycji BRANŻA SANITARNA 1. PROJEKT PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI KAN. SANITARNEJ 2. PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ 3. PROJEKT PRZEŁOŻENIE ODCINKA

Bardziej szczegółowo

HOBAS. Poprawa funkcjonowania systemów kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie podziemnych zbiorników retencyjnych. Aleksandra Wojcik Marek Mathea

HOBAS. Poprawa funkcjonowania systemów kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie podziemnych zbiorników retencyjnych. Aleksandra Wojcik Marek Mathea HOBAS Poprawa funkcjonowania systemów kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie podziemnych zbiorników retencyjnych Aleksandra Wojcik Marek Mathea 1 AWO-DT-HPL HOBAS Podstawowe informacje o 1957 r. pierwsza

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Mikropali Iniekcyjnych

Specyfikacja Techniczna Mikropali Iniekcyjnych Specyfikacja Techniczna Mikropali Iniekcyjnych 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania, odbioru robót i badań kontrolnych związanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNNR 1, KNNR 4, KNR 2-19, KNR 2-28, KNR 2-18 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBÓT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNNR 1, KNNR 4, KNR 2-19, KNR 2-28, KNR 2-18 Waluta: PLN Wnioskodawca, Inwestor: GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WADOWICACH GÓRNYCH PRZEBENDÓW 44 39-308 WADOWICE GÓRNE PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa budowy: BUDOWA ZSILANIA AWARYJNEGO WODOCIĄGU DLA GMINY WADOWICE

Bardziej szczegółowo

Ściany szczelinowe. Technologie Soletanche Polska

Ściany szczelinowe. Technologie Soletanche Polska Ściany szczelinowe Technologie Soletanche Polska Ściany szczelinowe to konstrukcje żelbetowe, powstałe w wyniku zabetonowania wykopanej w gruncie szczeliny, do której uprzednio wprowadzano zbrojenie. Wykop

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

MIKROTUNEL GEOINŻYNIERIA. mgr inż. Rafał Czarnecki Prywatne Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Gerhard Chrobok sp.j. Geoinżynieria drogi mosty tunele

MIKROTUNEL GEOINŻYNIERIA. mgr inż. Rafał Czarnecki Prywatne Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Gerhard Chrobok sp.j. Geoinżynieria drogi mosty tunele Geoinżynieria GEOINŻYNIERIA Od komory do komory mgr inż. Rafał Czarnecki Prywatne Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Gerhard Chrobok sp.j. W ramach prac przy budowie kolektora do oczyszczalni ścieków Czajka

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa str Zawartość opracowania str Uprawnienia projektanta str Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6

1. Strona tytułowa str Zawartość opracowania str Uprawnienia projektanta str Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. 1 2. Zawartość opracowania str. 2 3. Uprawnienia projektanta str. 3-4 4. Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6 5. Oświadczenia projektanta str. 7-8 6. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZEWNĘTRZNE SIECI WODOCIĄGOWE

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZEWNĘTRZNE SIECI WODOCIĄGOWE F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Obiekt : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY

Bardziej szczegółowo

os. Powstañców Warszawy 7/11, 61-656 Poznañ REGON: 630849911 NIP: 972-028-74-54 SST-03

os. Powstañców Warszawy 7/11, 61-656 Poznañ REGON: 630849911 NIP: 972-028-74-54 SST-03 PRO-SAN os. Powstañców Warszawy 7/11, 61-656 Poznañ REGON: 630849911 NIP: 972-028-74-54 tel. (0-61) 82 66 834 kom. 0604 75 88 36 e-mail: prosan@ po.home.pl SST-03 ROBOTY PODZIEMNE - PRZEKRACZANIE PRZESZKÓD

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2

PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2 PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2 1. Część ogólna Wymagania techniczne dla fundamentów konstrukcji wsporczych słupów dotyczą fundamentów słupów stosowanych w liniach elektroenergetycznych 220

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA 1 Szczegółowa specyfikacja techniczna D - 03.02.01 Kanalizacja deszczowa 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA Załącznik nr 2. Specyfikacja techniczna do zapytania ofertowego fundamentowe Pale SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE PALI FUNDAMENTOWYCH POD POSADOWIENIE FUNDAMENTÓW INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

ST W.03.00.00 POZIOME WIERCENIA ŚLIMAKOWE

ST W.03.00.00 POZIOME WIERCENIA ŚLIMAKOWE 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST W.03.00.00 POZIOME WIERCENIA ŚLIMAKOWE Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45221250-9 Roboty podziemne inne niż dotyczące

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zespołu garaży na archiwum zakładowe UMiG Szamotuły wraz z infrastrukturą towarzyszącą Obiekt

Bardziej szczegółowo

Studnia chłonna Igloo DORW / 8

Studnia chłonna Igloo DORW / 8 Instrukcje montażu i instalacji Studnia chłonna typu Igloo S900 Studnia chłonna Igloo DORW3008 18.05.2009 1 / 8 Rys.1 Studnia chłonna Igloo: wersja Standard/ Profi Ważna uwaga: Aby uniknąć błędów przy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 42P-11-U

Przedmiar robót 42P-11-U Przedmiar robót 42P-11-U Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zadanie II etap I - Wanaty. Pompownia P-20 z kanałem tłocznym Kod CPV 45231300-8

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

KxGenerator wersja 2.5. Instrukcja użytkowania

KxGenerator wersja 2.5. Instrukcja użytkowania KxGenerator wersja.5 Instrukcja użytkowania Jakub Roch Kowalski Strona z 5 ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA:. WPROWADZENIE 3. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie iniekcji cementowej pod podstawami pali wierconych posadowionych w iłach pęczniejących

Zastosowanie iniekcji cementowej pod podstawami pali wierconych posadowionych w iłach pęczniejących Kraj Geotechnika Zastosowanie iniekcji cementowej pod podstawami pali wierconych posadowionych w iłach pęczniejących dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, prof. nadzw., Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE o Poj. 9m 3

PROJEKT BUDOWLANY. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE o Poj. 9m 3 PROJEKT BUDOWLANY DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE o Poj. 9m 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Część opisowa projektu 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ V SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04

CZĘŚĆ V SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04 CZĘŚĆ V SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04 ROBOTY PODZIEMNE INNE NIŻ DOTYCZĄCE TUNELI, SZYBÓW I KOLEI PODZIEMNYCH ( PRZEKRACZANIE PRZESZKÓD TERENOWYCH (kod 45221250-9)

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa urządzeń oczyszczających ścieki opadowe i roztopowe odprowadzane do potoku Rudka wylotami kanalizacji deszczowej nr 87 i 358

Przedmiar robót. Budowa urządzeń oczyszczających ścieki opadowe i roztopowe odprowadzane do potoku Rudka wylotami kanalizacji deszczowej nr 87 i 358 Przedmiar robót Budowa urządzeń oczyszczających ścieki opadowe i roztopowe odprowadzane do potoku Rudka wylotami kanalizacji deszczowej nr 87 i 358 Lp. Numer Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów

Bardziej szczegółowo