Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu"

Transkrypt

1 Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Obiekt Budowa ul. Bema, Toruń Inwestor Urząd Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8, Toruń Biuro kosztorysowe THERMIT BIS S.C Torun, ul. Lotników 15D/21, tel./fax (056) , Do powyższych cen doliczyć podatek VAT D19-D20 D7-D3 D3-D0 D3-D28 D29-D39 Sporządził Tomasz Łukaszewicz Toruń 20 sierpień 2012 r. "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.hoża 50

2 Nr Opis robót 1. KANALIZACJA DESZCZOWA 1.1. Roboty przygotowawcze i drogowe 1.2. Roboty ziemne 1.3. Roboty montażowe 2. POMPOWNIA, SEPARATOR 2.1. Roboty ziemne 2.2. Roboty montażowe 3. MATERIAŁ INWESTORA ZLOKALIZOWANE NA BUDOWIE 4. KOSZTY GEODEZYJNE I GEOLOGICZNE Spis działów przedmiaru robót Strona 2/8

3 Tabela przedmiaru robót Strona 3/8 Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość 1 KNR /04 2 KNR /06 3 KNR /01 4 KNR /02 5 KNR /04 6 KNNR /01 7 KNR 2-01u1 0810/03 8 KNR 2-01u1 0807/03 9 KNR 2-01u1 0810/03 10 KNR 2-01u1 0804/02 11 KNR 2-01u1 0807/02 12 KNNR /04 13 KNR /03 1. KANALIZACJA DESZCZOWA 1.1. Roboty przygotowawcze i drogowe Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu na głębokość do 11m w gruncie kategorii I-II 42 m 42,000 razem m 42,000 Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0m2 172 m2 172,000 12*3*4,5 m2 162,000 40*1,5*4,5 m2 270,000 razem m2 604,000 Wykonanie koryta pod nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych 604 m2 604,000 razem m2 604,000 Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0m2-PŁYTY Z ODZYSKU 1.2. Roboty ziemne Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym m2 604,000 m2 604, ,45/1000 km 0,277 razem km 0,277 Wykopy z zasypaniem o głębokości 7,20m i szerokości 2,0-3,0m, wykonywane w gruncie -ZASYPANIE I DEMONTAŻ OBUDOWY-(R i S)*0,5 odcinek D29-D32 D29-D32 28,15*(5,19+0,52)*3 m3 482,210 razem m3 482,210 Wykopy z zasypaniem o głębokości do 4,80m i szerokości 2,0-3,0m, wykonywane w gruncie D5-D4 24,7*(3,55+0,52)*3 m3 301,587 razem m3 301,587 Wykopy z zasypaniem o głębokości 7,20m i szerokości 2,0-3,0m, wykonywane w gruncie D32-D33 15,7*(5,13+0,52)*3 m3 266,115 D4-D4a 20*(4,94+0,52)*3 m3 327,600 D4a-D3 26,3*(5+0,52)*3 m3 435,528 D3-D28 17,55*(5,18+0,52)*3 m3 300,105 razem m ,348 Wykopy z zasypaniem o głębokości do 2,40m i szerokości 1,0-2,0m, wykonywane w gruncie D33-D34 15*(1,88+0,2)*1,4 m3 43,680 D34-D35 20,35*(1,81+0,2)*1,4 m3 57,265 D35-D36 14,15*(1,74+0,2)*1,4 m3 38,431 D36-D37 14*(1,71+0,2)*1,4 m3 37,436 D37-D38 9,5*(1,71+0,2)*1,4 m3 25,403 D38-D39 2,9*(1,7+0,2)*1,4 m3 7,714 STUDNIE 2*2*0,6*6 m3 14,400 D7-D6 8,45*(1,49+0,2)*1,4 m3 19,993 D6-D5 7*(1,83+0,2)*1,4 m3 19,894 STUDNIE 1,7*2*0,6*1 m3 2,040 podejście PEHD200 9,2*(1,3+0,2)*1,2 m3 16,560 16,5*(1,47+0,2)*1,2 m3 33,066 razem m3 315,882 Wykopy z zasypaniem o głębokości do 4,80m i szerokości 1,0-2,0m, wykonywane w gruncie D19-D20 28,3*(4,27+0,2)*1,3 m3 164,451 razem m3 164,451 Podłoże betonowe o grubości 52cm 132,4*0,675 m3 89,370 razem m3 89,370 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm

4 Tabela przedmiaru robót Strona 4/8 Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość 14 KNNR /05 15 KNNR /09 16 KNNR /09 17 KNNR /05 18 KNNR /06 19 KNNR /09 20 KNNR /11 21 KNNR /11 22 KNNR /03 23 KNR /04 24 KNR /05 25 KNR /11 26 KNNR /03 27 KNNR /04 28 KNR /05 29 KNR /02 fi400 91,35*0,8 m2 73,080 fi315 28,3*0,7 m2 19,810 fi200 25,7*0,6 m2 15,420 razem m2 108,310 Obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych fi315 28,3*0,7*0,4565 m3 9,043 fi400 91,35*0,8*0,55 m3 40,194 FI1400 1,72*3,0*132,4 m3 683,184-0,86*0,86*3,14*132,4 m3-307,478 fi200 25,7*0,6*0,35 m3 5,397 razem m3 430, Roboty montażowe Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 200mm 9,2+16,5 m 25,700 razem m 25,700 Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej rur 200mm metodą zgrzewania czołowego złącze 5,000 Kanały z rur PCW o średnicy 315mm łączone na wcisk Kanały z rur PCW o średnicy 400mm łączone na wcisk m 28,300 D33-D34 15 m 15,000 D34-D35 20,35 m 20,350 D35-D36 14,15 m 14,150 D36-D37 14 m 14,000 D37-D38 9,5 m 9,500 D38-D39 2,9 m 2,900 D7-D6 8,45 m 8,450 D6-D5 7 m 7,000 razem m 91,350 Kanały z rur żelbetowych typu WITROS o średnicy 1400mm 132,4 m 132,400 razem m 132,400 Izolacja zewnętrzna lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 1400mm - pierwsza warstwa m 132,400 Izolacja zewnętrzna lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 1400mm - każda następna warstwa m 132,400 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o średnicy 200mm próbę - 1, m Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300mm Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 400mm Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 1400mm Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m różnicy głębokości studni (Krotność= 2) Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 2000mm i głębokości 3m Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1000mm - za każde 0,5m różnicy głębokości studni-kominki STUDNI DN2000 m 28,300 m 91,350 m 132,400 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopiestudnię 7,000 0,5m -7,000 studnię 6,000

5 Tabela przedmiaru robót Strona 5/8 Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość 30 KNR /04 31 KNNR /02 32 KNNR /05 33 KNNR /03 34 KNNR /04 35 KNR /01 36 KNR 2-01u1 0810/04 37 KNR /04 38 KNR /03 39 KNR /01 40 KNNR /05 41 KNNR /06 42 Kalkulacja 43 KNNR /03 44 KNNR /04 45 KNNR /04 46 KNR /14 47 Kalkulacja (Krotność= 5) 0,5m 8,000 Pokrywa nadstudzienna żelbetowa z pierścieniem odciążającym i włazem dla kominów o średnicy 80cm pokrywę 8,000 Wykonanie różnych elementów dozbrajanych drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3-KASKADA 2,5*0,6*0,6 m3 0,900 razem m3 0,900 Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 315mm łączone na wcisk szt 1,000 Izolacje pionowych powierzchni murowanych i betonowych powłoką z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa 2,5*1,8 m2 4,500 razem m2 4,500 Izolacje pionowych powierzchni murowanych i betonowych powłoką z lepiku asfaltowego na zimno - każda następna warstwa m2 4, POMPOWNIA, SEPARATOR 2.1. Roboty ziemne Pomiary przy wykopach w terenie równinnym i nizinnym 144,19 m3 144,190 razem m3 144,190 Wykopy z zasypaniem o głębokości 7,20m i szerokości 3,0-4,0m, wykonywane w gruncie POMPOWNIA (2*0,5+2,3)*(2*0,5+2,3)*(7,63+0,2+0,2) m3 87,447 SEPARATOR I STUDZIENKI 8*(2,33+0,2)*(1,4+0,7*2) m3 56,672 razem m3 144,119 Podłoża betonowe o grubości 20cm 6,5*2 m2 13,000 razem m2 13,000 Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 8m szt 20,000 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, średnice otworów od mm 24*14 godz. 336,000 razem godz. 336, Roboty montażowe Komora pompowni Dn=2000 (k. ) Komora pompowni Dn=2000-nakłady dodatkowe (k. ) (Krotność= 7) Kompletne wyposażenie pompowni w pompy wraz z orurowaniem, armaturą odcinająca, pomostem obsługowym, drabiną i wszelkimi niezbędnymi elementami do prawidłowego działania pompowni, wraz z dokumentami i rozruchem. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie-rozprężna Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m różnicy głębokości studni (Krotność= 2) Studzienki włazowe fi1000 separatora Separator oleju stalowy NS10 z piaskownikiem 3. MATERIAŁ INWESTORA ZLOKALIZOWANE NA BUDOWIE Elementy sieci kanalizacyjnej: włazy żeliwne D400-15szt; rury DN400-93,177mb, DN315-19mb studnię 1,000 0,5m 1,000 kpl 1,000 studnię 1,000 0,5m -1,000 szt 2,000 szt 1,000

6 Tabela przedmiaru robót Strona 6/8 Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość 48 Kalkulacja 49 Kalkulacja 50 Kalkulacja 51 Kalkulacja Elementy studni betonowych: kręgi betonowe 1200/500-10szt; kręgi betonowe z dnem 4szt; pokrywy betonowe 1440/60-8szt; pierścienie dystansowe 800/600-13szt Zbiornik retencyjny: kręgi betonowe 1000/500-5szt; redukcje betonowe 100/600-2szt; pierścienie dystansowe 800/600-2szt; rura DN1400-3mb 4. KOSZTY GEODEZYJNE I GEOLOGICZNE Geodezja Geologia-odbiory zagęszczenia kpl -1,000 kpl -1,000 kpl -1,000 kpl 1,000 kpl 1,000

7 Kosztorys scalony Strona 7/8 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość 1. KANALIZACJA DESZCZOWA 1.1. Roboty przygotowawcze i drogowe 1 KNR /04 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu na głębokość do 11m w m 42,000 gruncie kategorii I-II 2 KNR /06 Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni m2 604,000 ponad 3,0m2 3 KNR /01 Wykonanie koryta pod nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych m2 604,000 4 KNR /02 Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt żelbetowych m2 604,000 pełnych 5 KNR /04 Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad m2 604,000 3,0m2-PŁYTY Z ODZYSKU 1.2. Roboty ziemne 6 KNNR /01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w km 0,277 terenie równinnym 7 KNR 2-01u1 0810/03 Wykopy z zasypaniem o głębokości 7,20m i szerokości 2,0-3,0m, m3 482,210 -ZASYPANIE I DEMONTAŻ OBUDOWY-(R i S)*0,5 odcinek D29-D32 8 KNR 2-01u1 0807/03 Wykopy z zasypaniem o głębokości do 4,80m i szerokości 2,0-3,0m, m3 301,587 9 KNR 2-01u1 0810/03 Wykopy z zasypaniem o głębokości 7,20m i szerokości 2,0-3,0m, m , KNR 2-01u1 0804/02 Wykopy z zasypaniem o głębokości do 2,40m i szerokości 1,0-2,0m, m3 315, KNR 2-01u1 0807/02 Wykopy z zasypaniem o głębokości do 4,80m i szerokości 1,0-2,0m, m3 164, KNNR /04 Podłoże betonowe o grubości 52cm m3 89, KNR /03 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm m2 108, KNNR /05 Obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych m3 430, Roboty montażowe 15 KNNR /09 Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej m 25, mm 16 KNNR /09 Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy złącze 5,000 zewnętrznej rur 200mm metodą zgrzewania czołowego 17 KNNR /05 Kanały z rur PCW o średnicy 315mm łączone na wcisk m 28, KNNR /06 Kanały z rur PCW o średnicy 400mm łączone na wcisk m 91, KNNR /09 Kanały z rur żelbetowych typu WITROS o średnicy 1400mm m 132, KNNR /11 Izolacja zewnętrzna lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur m 132,400 betonowych i żelbetowych o średnicy 1400mm - pierwsza warstwa 21 KNNR /11 Izolacja zewnętrzna lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 1400mm - każda następna warstwa m 132, KNNR /03 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o średnicy 200mm próbę - 200m 23 KNR /04 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300mm m 28, KNR /05 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 400mm m 91, KNR /11 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 1400mm m 132, KNNR /03 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości studnię 7,000 3m w gotowym wykopie- 27 KNNR /04 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm w gotowym 0,5m -7,000 wykopie - za każde 0,5m różnicy głębokości studni (Krotność= 2) 28 KNR /05 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o studnię 6,000 średnicy 2000mm i głębokości 3m 29 KNR /02 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o 0,5m 8,000 średnicy 1000mm - za każde 0,5m różnicy głębokości studni-kominki STUDNI DN2000 (Krotność= 5) 30 KNR /04 Pokrywa nadstudzienna żelbetowa z pierścieniem odciążającym i pokrywę 8,000 włazem dla kominów o średnicy 80cm 31 KNNR /02 Wykonanie różnych elementów dozbrajanych drobnowymiarowych o m3 0,900 objętości do 1,5m3-KASKADA 32 KNNR /05 Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe o średnicy szt 1,000 zewnętrznej 315mm łączone na wcisk 33 KNNR /03 Izolacje pionowych powierzchni murowanych i betonowych powłoką z m2 4,500 lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa 34 KNNR /04 Izolacje pionowych powierzchni murowanych i betonowych powłoką z m2 4,500 lepiku asfaltowego na zimno - każda następna warstwa 2. POMPOWNIA, SEPARATOR 2.1. Roboty ziemne 1,000

8 Kosztorys scalony Strona 8/8 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość 35 KNR /01 Pomiary przy wykopach w terenie równinnym i nizinnym m3 144, KNR 2-01u1 0810/04 Wykopy z zasypaniem o głębokości 7,20m i szerokości 3,0-4,0m, m3 144, KNR /04 Podłoża betonowe o grubości 20cm m2 13, KNR /03 Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez szt 20,000 obsypki do głębokości 8m 39 KNR /01 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, średnice otworów godz. 336,000 od mm 2.2. Roboty montażowe 40 KNNR /05 Komora pompowni Dn=2000 (k. ) studnię 1, KNNR /06 Komora pompowni Dn=2000-nakłady dodatkowe (k. ) 0,5m 1,000 (Krotność= 7) 42 Kalkulacja Kompletne wyposażenie pompowni w pompy wraz z kpl 1,000 orurowaniem, armaturą odcinająca, pomostem obsługowym, drabiną i wszelkimi niezbędnymi elementami do prawidłowego działania pompowni, wraz z dokumentami i rozruchem. 43 KNNR /03 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości studnię 1,000 3m w gotowym wykopie-rozprężna 44 KNNR /04 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm w gotowym 0,5m -1,000 wykopie - za każde 0,5m różnicy głębokości studni (Krotność= 2) 45 KNNR /04 Studzienki włazowe fi1000 separatora szt 2, KNR /14 Separator oleju stalowy NS10 z piaskownikiem szt 1, MATERIAŁ INWESTORA ZLOKALIZOWANE NA BUDOWIE 47 Kalkulacja Elementy sieci kanalizacyjnej: włazy żeliwne D400-15szt; rury kpl -1,000 DN400-93,177mb, DN315-19mb 48 Kalkulacja Elementy studni betonowych: kręgi betonowe 1200/500-10szt; kpl -1,000 kręgi betonowe z dnem 4szt; pokrywy betonowe 1440/60-8szt; pierścienie dystansowe 800/600-13szt 49 Kalkulacja Zbiornik retencyjny: kręgi betonowe 1000/500-5szt; redukcje kpl -1,000 betonowe 100/600-2szt; pierścienie dystansowe 800/600-2szt; rura DN1400-3mb 4. KOSZTY GEODEZYJNE I GEOLOGICZNE 50 Kalkulacja Geodezja kpl 1, Kalkulacja Geologia-odbiory zagęszczenia kpl 1,000 Razem

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Rodzaj robót Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przyłącza i zewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i zewnętrzna instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI strona nr: 1 Przedmiar robót 1 PN16 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Kod CPV 45231300-8 Budowa ul. Długa, ul. Kościelna w m. Łąg Gmina Czersk Inwestor Zaklad Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 42P-11-U

Przedmiar robót 42P-11-U Przedmiar robót 42P-11-U Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zadanie II etap I - Wanaty. Pompownia P-20 z kanałem tłocznym Kod CPV 45231300-8

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy ofertowy

Kosztorys ślepy ofertowy Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ślepy ofertowy KANALIZACJA DESZCZOWA Obiekt Kod CPV 45232130-2 Budowa Kętrzyn, powiat Kętrzyn Inwestor Powiat Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Budowa drogi dojazdowej na tereny zielone od ulicy Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Działki nr 4/41, 4/42, 9/25, 9/28, 9/29,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Adres : Skórzewo, ul. Radosna PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor : Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Adres : ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo Budowa : Adres : Skórzewo,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt Przyłącza kanalizacji sanitarnej Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, Kozielice 73

Przedmiar robót. Obiekt Przyłącza kanalizacji sanitarnej Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, Kozielice 73 Przedmiar robót Obiekt Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, 74-204 Kozielice 73 Kozielice czerwiec 2012 "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana

Bardziej szczegółowo

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PARKU MIEJSKIM W PILE URZĄD MIASTA PIŁY Poziom cen

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych GMINA MIASTO PŁOCK ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i kliatyzacyjnych NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZEWNĘTRZNE SIECI WODOCIĄGOWE

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZEWNĘTRZNE SIECI WODOCIĄGOWE F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Obiekt : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna

Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna Strona 1 z 10 Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna Obiekt Dobudowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łążynie-instalacje wod.-kan. Budowa Łążyn, Inwestor GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA ul. HANDLOWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Przedmiar robót Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Obiekt Budowa Suwałki, ul. Krzywólka / nr dz. ewid. Obręb nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie Przedmiar Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV Roboty budowlane w zakresie rurociagów

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV Roboty budowlane w zakresie rurociagów K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie rurociagów Data: 2011-12-10 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 00025

Przedmiar robót 00025 Przedmiar robót 00025 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45000000-7 - Roboty budowlane Kępka gm. Kępice Gmina kępice Sporządził Ryszard Lisiński - Biuro Obsługi Inwestora ABOL Bytów czerwiec 2009r. "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % : Wartość robót ogółem :... zł... zł... zł

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY ...... PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 108/2015 Obiekt Budowa Sejny, dz. nr 3 Inwestor Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, 16-500 Sejny ul. Edwarda

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Zbiornik retencyjny PRUŚLIN. Ilość. Cena zł (7 / 5) Wartość zł. miary. spec.techn. 1 Kanalizacja deszczowa

Kosztorys ofertowy. Zbiornik retencyjny PRUŚLIN. Ilość. Cena zł (7 / 5) Wartość zł. miary. spec.techn. 1 Kanalizacja deszczowa Kosztorys ofertowy Zbiornik retencyjny PRUŚLIN Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł (7 / 5) Wartość zł 1 2 3 4 5 6 7 1 Kanalizacja deszczowa 1.1 Roboty ziemne i budowlane 1 2 3 4 5 6 7 Igłofiltry

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zespołu garaży na archiwum zakładowe UMiG Szamotuły wraz z infrastrukturą towarzyszącą Obiekt

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 21. Kosztorys spotrządzono r. Ryszard Lisiński - projektant

Przedmiar robót 21. Kosztorys spotrządzono r. Ryszard Lisiński - projektant Przedmiar robót 21 Obiekt Kod CPV 45262220-9 - Wiercenie studni wodnych Budowa Piastoszyn dz nr 112/6 obręb Piastoszyn Inwestor Gmina Kęsowo 89-506 Kęsowo ul. Główna 11 Biuro kosztorysowe Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I Przedmiar robót Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość Branża kanalizacja deszczowa - etap I Pole przekroju kanału o średnicy DN200 PK200 3,14*(0,2^2)/4 0,03 Pole przekroju kanału o średnicy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna, ul. Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna, ul. Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym Przedmiar robót Kanalizacja sanitarna, ul. Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym Obiekt Kod CPV Budowa 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45232460-4 - Roboty sanitarne 45232130-2 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa przepompowni ścieków "Zagłoba" wraz z rurociagiem tłocznym, i rurociągiem kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu Obiekt : Przepompownia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Münnich DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Münnich DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 1, 6-01 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami - PRZYKANALIKI ADRES INWESTYCJI : Gózd, Łączna, Czerwona

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: OFERTOWY - ETAP III kanały K 2

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: OFERTOWY - ETAP III kanały K 2 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys OFERTOWY - ETAP III kanały K 2 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Budowa Kołobrzeg ul. Tarnowskiego - dz. nr 10/30 i nr 10/50 obręb 14 Inwestor Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa drogi od al lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu

Przedmiar robót. Budowa drogi od al lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu Przedmiar robót Budowa drogi od al. 1000-lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu Data: 2017-07-21 Budowa: Droga gminna wraz z rondem i wlotami Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version Przedmiar. Sośnicowice22

PDF created with pdffactory trial version  Przedmiar. Sośnicowice22 Przedmiar Budowa: Kanalizacja deszczowa Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Powiat Sanocki 38-500 Sanok, ul. Rynek 1 Koszty zakupu Sanok Styczeń 2014 "Rekomendacja Jakości"dla programu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Strona Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy

Przedmiar robót. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Strona Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej Przedmiar robót 1. Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy 1.1.1. Roboty ziemne Strona 1 1.ST-KD Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Wytyczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

proekobud 52-220 Wrocław, ul. Grota Roweckiego 8/6 PRZEDMIAR ROBÓT

proekobud 52-220 Wrocław, ul. Grota Roweckiego 8/6 PRZEDMIAR ROBÓT proekobud 52-220 Wrocław, ul. Grota Roweckiego 8/6 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Płaszczyzna pod hangar typu lekkiego dla statków powietrznych M28 w kopleksie wojskowy Gdynia -Babie Doły - INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa m. Wytowno, gm. Ustka Inwestor Gmina

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CON 128-12-2014

Przedmiar robót CON 128-12-2014 Przedmiar robót CON 128-12-2014 Obiekt Budowa Zamawiający (Inwestor) Biuro kosztorysowe Renowacja przyłącza kanalizacji deszczowej PVC do budynku biurowego przy ul. Niedźwiedziej 6E w Warszawie INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy.

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy. K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232410-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W UTRÓWCE Obiekt : Sieć wodociągowa z przyłączami w Utrówce Adres : m. Utrówka gm. Międzyrzec Podlaski Inwestor : Gmina Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CDI

Przedmiar robót CDI Przedmiar robót CDI 438-09-2011 Obiekt BUDOWA PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO W GÓRZE KALWARII - przyłącza sanitarne Budowa ul. Bema, Budowlanych, Kalwaryjskiej, Góra Kalwaria, działki o nr. ew. 7, 110, 112,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/1/04/13

Przedmiar robót 1/1/04/13 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 1/1/04/13 Zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45215000-7 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys spotrządzono dnia 02.11. 2014 r.

Przedmiar robót. Kosztorys spotrządzono dnia 02.11. 2014 r. Przedmiar robót Obiekt Inwestor Biuro kosztorysowe Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Borzyszkowy i Gliśno Wielkie oraz nad Jaziorem Borzyszkowskim - V etap Gmina Lipnica, ul. Słomińskiego 19, 77-130

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe Przedmiar robót Data: 2011-03-19 Budowa: BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO FI 90 MM PE ZLOKALIZOWANEGO UL. ŚLĄSKA CHRZANÓW Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3 ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa przedłużenia ul. Zawady w Białymstoku wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 A R N E J. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.

Arkusz1 A R N E J. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr. Lp. Podstawa Nr spec.techn. Opis i wyliczenia S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T j.. Poszcz Raze 1.1 R o b o t y z i e n e A R N E J Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkai

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2. KNR Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm Jednostka: m2 20,0000

Przedmiar robót. 2. KNR Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm Jednostka: m2 20,0000 Data utworzenia: 2009-07-15 Przyłącza wod.-kan. Zespołu Terenowych Urządzeń Sportowych Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Wodociąg - przyłącze Dział nr 1.1. roboty ziemne 1. KNR 2-01 0218-0200 Wykopy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Temat : ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA

PRZEDMIAR ROBÓT. Temat : ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA PRZEDMIAR ROBÓT Temat : ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA Grupa robót: Klasy robót:: Kategorie robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN. Na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej.

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN. Na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN PRZEDMIAR ROBÓT Na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej. Obiekt Kod CPV Budowa 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ZBIORNIK NA POZOSTAŁOSCI POFERMENTACYJNE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Przedmiar robót ZBIORNIK NA POZOSTAŁOSCI POFERMENTACYJNE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ Przedmiar robót INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ Budowa: Odrzechowa Obiekt lub rodzaj robót: Zbiornik Inwestor: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Sp. z o.o. Odrzechowa Data opracowania: 2017-09-18

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : Gminny Zakład Komunalny 64-305 Bolewice ul. Polna1 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Data : 2012-02-24 Str: 1 Lp. Kod

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR ROBÓT INWESTOR SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 ADRES Ul. Turystyczna 19, 87-100 Toruń BRANŻA Kanalizacja deszczowa i ogólnospławna na terenie Szkoły Stawka roboczogodziny 0.00 zł

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonawca: Inwestor: Urząd Gminy Osiek

Przedmiar robót. Wykonawca: Inwestor: Urząd Gminy Osiek Inwestor: Urząd Gminy 87-340 Osiek Wykonawca: Przedmiar robót Nazwa budowy: Kolektor tłoczny kanalizacji sanitarnej Adres budowy: Osiek, 87-340 Osiek Branża: sanitarna Podstawa opracowania:knnr, AW, KNNR,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej - zadanie 1

PRZEDMIAR ROBÓT. Przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej - zadanie 1 Przedsiębiorstwo Projektowo Inwestycyjne "Domino" W. Paprocki, K. Zwornicki 18-400 Łomża Al. Legionów 131 Data opracowania: 2008-05-20 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagów i rurociagów do odprowadzania scieków

PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagów i rurociagów do odprowadzania scieków Inwestor: Gmiana Kołbaskowo Sporządzający: mgr inż. Jakub Dłużewski mgr inż. Adam Nahalewicz Data opracowania przedmiaru: 07-03-2014 SPIS DZIAŁÓW Zamawiający: Gmiana Kołbaskowo PRZEDMIAR Strona 1 07-03-2014

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30. ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30. ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w

Bardziej szczegółowo

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Budowa : Obiekt : Data : 17.01.2017 Str: 1 1 Wykonanie kolektorów kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Kórnickiego w

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Temat nr : KOB-001-0011 P R Z E D M I A R R O B Ó T Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary A. STAN : Sieci kanalizacyjne A.a. ELEMENT : Roboty rozbiórkowe

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY /OFERTOWY* MODERNIZACJA KANLIZACJI METODĄ BEZWYKOPOWĄ W ULICY SZANIAWSKIEGO W LUBARTOWIE

KOSZTORYS ŚLEPY /OFERTOWY* MODERNIZACJA KANLIZACJI METODĄ BEZWYKOPOWĄ W ULICY SZANIAWSKIEGO W LUBARTOWIE KOSZTORYS ŚLEPY /OFERTOWY* MODERNIZACJA KANLIZACJI METODĄ BEZWYKOPOWĄ W ULICY SZANIAWSKIEGO W LUBARTOWIE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 5000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : kanalizacja sanitarna ul. Konopnicka ADRES INWESTYCJI : Ksawerów ul. Konopnicka INWESTOR : Gmina Ksawerów ADRES INWESTORA : Ksawerów ul. Kosciuszki h WYKONAWCA ROBÓT : wg przetargu BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2013-12-28 Grzegorz Gawlik, kosztorysant...

Przedmiar robót. 2013-12-28 Grzegorz Gawlik, kosztorysant... Przedmiar robót Budowa: Remont kanalizacji deszczowej - ETAP Ia Nazwa obiektu lub robót: Gimnazjum nr4 i Szkoła Podstawowa nr4 Lokalizacja: Knurów uljana Kilińskiego 6 Nazwy i kody CPV: 45231300-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inż. Sławomir Matuszak, ul. Rynek 25, Chełmno r

Przedmiar robót. mgr inż. Sławomir Matuszak, ul. Rynek 25, Chełmno r Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Inwestor Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami przyłączy w ul. Jacewskiej i Długiej w Inowrocławiu 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S Budowa : GMINA CZERWONAK Obiekt : Budowa ul. Kolejowej w Miękowie na odcinku od końcaistniejącej nawierzchni z kostki do skrzyżowania z ul. Majową wraz z odcinkiem ul. Ogrodowej do skrzyżowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REMONT SIECI CIEPLNEJ NISKOPARAMETROWEJ CO i CWU etap II

Przedmiar robót. REMONT SIECI CIEPLNEJ NISKOPARAMETROWEJ CO i CWU etap II Przedmiar robót Budowa: Kompleks wojskowy Kielce ul. Wojska Polskiego Obiekt lub rodzaj robót: roboty instalacyjne Lokalizacja: Kielce ul. Wojska Polskiego STWiOR: STWiOR 1 Inwestor: Rejonowy Zarząd Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Darłowo Inwestor Miasto Darłowo Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 4590-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański Kosztorys OFERTOWY Remont chodników wraz z placem manewrowym i odnową istniejącej nawierzchni bitumicznej przy drodze wojewódzkiej Sieniawa - Szczawne w miejscowości Pobiedno. Obiekt Budowa Inwestor Biuro

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Czerwiec 2013

Przedmiar robót. Czerwiec 2013 Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia 45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z rurami osłonowymi dla kanalizacji teletechnicznej na terenie osiedla Nowe Polkowice w

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY BRANŻY SANITARNEJ

Przedmiar robót ROBOTY BRANŻY SANITARNEJ Przedmiar robót ROBOTY BRANŻY SANITARNEJ Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Przebudowa dróg gminnych, ulic A. Dorsza i Zamkowej w Złotowie wraz z budową, przebudową i rozbudową infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Pan Kosztorys Krzysztof Panek ul. Gen. Orlicz-Dreszera 12/8, Lubartówi PRZEDMIAR ROBÓT

Pan Kosztorys Krzysztof Panek ul. Gen. Orlicz-Dreszera 12/8, Lubartówi PRZEDMIAR ROBÓT Pan Kosztorys Krzysztof Panek ul. Gen. Orlicz-Dreszera 12/8, 21-100 Lubartówi PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont drogi do pól rolniczych w Białce Tatrzańskiej

Przedmiar. Remont drogi do pól rolniczych w Białce Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-09-08 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Jednostka opracowująca kosztorys: Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROZBUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIOŁKOWA, STARA WIEŚ - GMINA GRYBÓW

Przedmiar robót ROZBUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIOŁKOWA, STARA WIEŚ - GMINA GRYBÓW Przedmiar robót SIOŁKOWA, STARA WIEŚ - GMINA GRYBÓW Data: 2015-05-11 Budowa: WODOCIĄGOWEJ WE WSI Lokalizacja: Siołkowa nr 944, 1012, 1015, 1017, 1034/3, 1042, 1043, 1044, 1782, 1783, 1851, 1864, 1865,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną w Braniewie ul.sportowa - Etap I ADRES INWESTYCJI : Braniewo ul.sportowa INWESTOR : Urząd Miasta Braniewa ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Kazimierz Jancewicz Identyfikator: KJ Data utworzenia: 2011-03-25 Sieć kanalizacji grawitacyjnej we wsi Kramkowo i sieć kanalizacji tłocznej relacji Oczyszczalnia ścieków w Wiźnie - Kramkowo Tabela przedmiaru

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach Przedmiar Data: 2009-04-22 Budowa: Kołaczyce Obiekt: ul. Ostoi Zamawiający: Gmina Kołaczyce Jednostka opracowująca kosztorys: Tadeusz Gajda Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 21, 26-021 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów - PRZYŁĄCZA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej Autorska Pracownia InŜynierii Sanitarnej APIS Al. Niepodległości 5, 6-90 Piła NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej ADRES INWESTYCJI : ul. Taszarowo, Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

KOSZTORYS DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : Kanał Olsztyn KOSZTORYS DATA OPRACOWANIA : 10.05.2010 Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2010 Data zatwierdzenia Dokument został

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja deszczowa. Data opracowania: 2014-04-04. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja deszczowa. Data opracowania: 2014-04-04. Nazwa zamówienia: Data opracowania: 24-04-04 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Łomża, ul. Strusia Zamawiający: Miasto Łomża, Urząd Miejski w Łomży, ul. Stary Rynek 4, 8-400 Łomża Rodzaje robót według Wspólnego

Bardziej szczegółowo

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. 34-324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Adres obiektu: SIEĆ KANALIZACJI

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Adres : Rewaloryzacja zespołu pałacowo -parkowego w Rogalinie Aneks - odwodnienie podwórza gospodarczego ul. Arciszewskiego

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa działu Od Do 1 WODOCIĄG - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Lp. Nazwa działu Od Do 1 WODOCIĄG - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę Zakład Usług Technicznych "ERGO-PRO- JEKT" Poznań, os. Orła Białego 82 m.7 KOSZTORYS ŚLEPY - PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

Usługi Inżynierskie Andrzej Roman Nidzica, Tatary 40

Usługi Inżynierskie Andrzej Roman Nidzica, Tatary 40 Usługi Inżynierskie Andrzej Roman 13-100 Nidzica, Tatary 40 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gmina Dopiewo Obiekt : Kanalizacja sanitarna w Zakrzewie Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko. ul. Brzozowa 24 A Kobyłka

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko. ul. Brzozowa 24 A Kobyłka PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko ul. Brzozowa 24 A 05-230 Kobyłka PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa sieci wodociągowej w ul. Staszica Sieć kanalizacji sanitarnej Sanitarne Żyrardów Żyrardów CPV:

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa sieci wodociągowej w ul. Staszica Sieć kanalizacji sanitarnej Sanitarne Żyrardów Żyrardów CPV: Samolicz sykalpl CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania scieków Budowa sieci wodociągowej w ul Staszica Sieć kanalizacji sanitarnej Żyrardów 96-300

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 262/2/S6-K

PRZEDMIAR ROBÓT NR 262/2/S6-K PRZEDMIAR ROBÓT NR 262/2/S6-K na wykonanie : przekładki wodociągu oraz przyłącza w ramach realizacji inwestycji pt; Budowa budynku Szkoły Podstawowej z urządzeniami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Opis robót : Kanalizacja deszczowa

Opis robót : Kanalizacja deszczowa K O S Z T O R Y S A d r e s :... I n w e s t o r : Gmina Gostyń ul.wrocławska 256, 63-800 Gostyń W y k o n a w c a :... A d r e s :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :... zł... zł WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

kategoria gruntu III-IV

kategoria gruntu III-IV POZ ST INSTALACJE SANITARNE CPV45232460-4 ILOSC JM CENA WARTOSC JEDN. 1 zewnętrzna kanalizacja sanitarna 1 1. 1 K001-0209 04 20,6080 m3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Arkadiusz Malinowski DATA OPRACOWANIA : 06. 2015 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Arkadiusz Malinowski DATA OPRACOWANIA : 06. 2015 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ART PROJEKT K&M Sp. z.o.o. ul. Przeysłowa 7f, 84-300 Kościerzyna PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+771 km 13+853

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Sanitarna. Słownie :...

KOSZTORYS OFERTOWY. Sanitarna. Słownie :... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań Egz. nr:... KOSZTORYS OFERTOWY Inwestor : Gmina Śrem Adres : Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach . KOSZTORYS OFERTOWY Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 45232150-8 CPV-45233142-6 NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej w

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gmina Lipno Obiekt : Lipno Adres : Lipno, ul. Ogrodowa Kod CPV : 45232130-2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej Inwestor : Gmina

Bardziej szczegółowo