Obliczanie pali obciążonych siłami poziomymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obliczanie pali obciążonych siłami poziomymi"

Transkrypt

1 Obliczanie ali obciążonych siłami oziomymi

2 Obliczanie nośności bocznej ali obciążonych siłą oziomą Srawdzenie sztywności ala Na to, czy dany al można uznać za sztywny czy wiotki, mają wływ nie tylko wymiary ala, ale także cechy otaczającego go odłoża. Najważniejszym jednak arametrem jest w tym rzyadku długość ala. Pale krótkie można zwykle uznać za sztywne. Według autorów normy PN-83/B (PN-83/B , 1983) sztywność ali o głowicach swobodnych wyznacza się na odstawie nastęujących zależności:

3 Zagłębienie srężyste ala: h s = n+4 4 EI Dk w którym: EI -sztywność giętna ala, k x -wsółczynnik odatności bocznej gruntu określany w rzyadku gruntu niesoistego jako: k x = S n x h n ( 750I I + ) D D D 150 γ oraz, dla gruntu soistego: (1 IL) kx = 9600 Sn D S n wsółczynnik uwzględniający stoień naruszenia gruntu w trakcie wykonywania ala

4 Sosób wrowadzania ala w grunt S n Wbijane w gruntach niesoistych Wwibrowywane w gruntach niesoistych a) dla I D > 0,33 b) dla I D 0,33 Włukiwane w gruntach niesoistych Wykonywane w gruncie a) rura obsadowa wbijana i silnie ubijany beton b) rura obsadowa wwiercana i silnie ubijany beton c) rura obsadowa wwiercana i słabo ubijany beton 1,1 1,1 1,2 0,8 1,15 1,1 0,9

5 h s = n+4 4 EI Dk x h n Ponadto D oznacza średnicę lub szerokość ala mierzoną rostoadle do kierunku działania siły oziomej, γ jest ciężarem objetościowym gruntu, n jest wykładnikiem otęgi, rzyjmowanym w zależności od rodzaju gruntu, rzy czym dla gruntów soistych rzekonsolidowanych n = 0, zaś dla gruntów niesoistych i gruntów soistych normalnie skonsolidowanych - n = 1. Dodatkowo I D oznacza stonień zagęszczenia gruntu niesoistego, a I L - stonień lastyczności gruntu soistego.

6 Jeżeli h < 1,5 h s, to ale uznaje się za sztywne, jeśli natomiast h > 3,0 h s, to ale traktuje się jako wiotkie, rzy czym h jest zagłębieniem ala w gruncie. Jeżeli 1,5 hs < h < 3,0 hs, to al zalicza się do kategorii ośredniej, dla której wykonuje się obliczenia zarówno, jak dla kategorii sztywnej jak i dla kategorii wiotkiej.

7 Podstawowa różnica w obliczeniach omiędzy alami sztywnymi i wiotkimi olega na tym, że w rzyadku ali sztywnych znajduje się wartość granicznej siły owodującej owstanie stanu granicznego w gruncie, natomiast w alach wiotkich zniszczenie ala jako żelbetowego słua na skutek jego zginania może nastąić znacznie wcześniej aniżeli owstanie stanu granicznego w gruncie.

8 Nośność boczna Schemat statyczny i równania równowagi Ddz z Ddz z H r r z L z u u u = 0 ) ( ) ( + = = r r z L z u u u u dz Dz z Dzdz z e H M 0 ) ( ) ( u (z) - oór graniczny gruntu na głębokości z oniżej owierzchni terenu

9 Stały oór gruntu u (z) = 0 z 1 ( 2 H u r = + 0D L) H u 2e 2 = (1 + ) + 1 (1 DL L + 2e ) 0 L

10 Liniowy oór gruntu = L e L z L e L e L z L z L L L L r L L r r + + = L r L r L L u L z L z DL H

11 Metody szacowania ooru granicznego: Metoda Brinch-Hansena Metoda Bromsa Poulos H.G., Davis E.H. (1980). Pile foundation analysis and design. J.Wiley, New York.

12 Obliczanie nośności bocznej ali wg PN-83/B Warunek stanu granicznego H r m H f = m (γ (r) Dh 2 N q i q S q + c u (r) Dh N c i c S c ) H f - obliczeniowa nośność boczna gruntu, m - wsółczynnik korekcyjny, który należy rzyjmować: 0,8 - rzy osadowieniu ali w gruntach niesoistych, 0,7 - rzy osadowieniu ali w gruntach soistych. H r - obliczeniowa siła ozioma rzyadająca na al, N q,n c -wsółczynniki nośności odczytywane z nomogramów w zależności od wartości obliczeniowej kąta tarcia wewnętrznego gruntu i stosunku h/d.

13 Obliczeniowe wartości arametrów geotechnicznych (z indeksem r u góry) uwzględniają niejednorodność gruntu oraz stoień jego naruszenia w trakcie wykonywania ala i związane są z arametrami charakterystycznymi (z indeksem n u góry) nastęującymi zależnościami: γ ( r ) = 0.9 S n γ ( n ) φ ( r) = 0.8 S n φ ( n ) c (r ) = 0.5 c ( n )

14 H r m (γ (r) Dh 2 N q i q S q + c u (r) Dh N c i c S c ) S q D1 D = 1+ βq Sc = 1+ 1 βc D D D 1 - długość rzekroju ala, mierzona w kierunku równoległym do kierunku działania siły, β q, β c -wsółczynniki uwzględniające wływ szerokości ala, odczytywane z nomogramów, i q, i c - wsółczynniki uwzględniające wysokość zaczeienia siły nad oziomem terenu, odczytywane z nomogramów w zależności od h H /h

15 Wyznaczenie maksymalnego momentu zginającego. Pale sztywne o głowicach swobodnych wymiaruje się na obliczeniowy maksymalny moment zginający M max wyznaczony ze wzoru: M max = H r (h H + h u ) Dla głowicy utwierdzonej M max = 0,6 H r (h H + h u ) gdzie: H r - obliczeniowa wartość siły oziomej, h H - h u - wysokość zaczeienia siły oziomej nad oziomem terenu, zagłębienie obliczeniowego oziomu utwierdzenia ala h u 0,4 h s

16 rzy czym 1.0 cm jest to wartość określona rzez normę jako douszczalna (o ile eksloatacja konstrukcji nie narzuca mniejszej wartości). Przemieszczenia głowicy swobodnej ala sztywnego określa się dla gruntu niesoistego według zależności: y = H H 18 n h 2 k x h h a dla gruntu soistego jako y = 4H n h h hdk x H

17 Przemieszczenia głowicy utwierdzonej ala sztywnego określa się dla gruntu niesoistego według zależności: y = 2H h 2 k n x a dla gruntu soistego jako: y = Hn Dhk rzy czym 1.0 cm jest to wartość określona rzez normę jako douszczalna (o ile eksloatacja konstrukcji nie narzuca mniejszej wartości). x

18 Klasyfikacje ali. Technologie alowe

19 Klasyfikacja ali Ze względu na zastosowany materiał: a) ale betonowe (żelbetowe) b) ale stalowe (z rur zamkniętych, otwartych lub z rofili walcowanych, najczęściej tyu H") c) ale drewniane Ze względu na technologie rzygotowania ali betonowych: a) ale refabrykowane, najczęściej o rzekroju kwadratowym b) ale monolityczne (betonowane w gruncie)

20 Fundamenty ośrednie ale fundamentowe Ze względu na wymiar średnicy ala: a) ale tyowych średnic - Ø mm b) ale wielkośrednicowe - Ø mm (1800 mm) c) mikroale - Ø mm

21 Fundamenty ośrednie ale fundamentowe Ze względu na technikę wrowadzania w grunt a) ale wbijane b) ale wiercone c) ale wciskane statycznie d) ale wwibrowywane e) ale wwiercane f) ale wkręcane g) ale iniekcyjne

22 Fundamenty ośrednie ale fundamentowe Ze względu na sosób rzekazywania obciążeń na grunt: a) ale rzekazujące obciążenia na grunt zarówno rzez oór odstawy jak i tarcie na obocznicy b) ale stojące - oarte odstawą na skale lub bardzo mocnym gruncie c) ale zawieszone - rzekazujące głównie obciążenia rzez tarcie na obocznicy

23 Fundamenty ośrednie ale fundamentowe Ze względu na wływ na strukturę gruntu wokół ala: a) ale rzemieszczeniowe - całkowicie rozychające grunt na boki (wbijane, wciskane statycznie, wwibrowywane, wkręcane) b) ale ółrzemieszczeniowe - częściowo rozychające grunt na boki, częściowo wynoszące go na zewnątrz (ale wwiercane, niektóre iniekcyjne) c) ale nierzemieszczeniowe - nie zmieniające struktury gruntu - całkowicie wynoszące urobek na zewnątrz (ale wiercone, niektóre ale iniekcyjne)

24 Fundamenty ośrednie ale fundamentowe Najbardziej znane technologie wykonywania ali Pale wbijane refabrykowane Pale wbijane Vibro" Pale wbijane Franki" Pale wiercone w rurach obsadowych Pale wiercone w zawiesinie iłowej Pale wiercone Wolfscholza" Pale wwiercane CFA Pale wkręcane Atlas" Pale wkręcane Omega" Pale wkręcane,,tubex' Pale wbijane i wwibrowywane z rur stalowych zamkniętych i otwartych Mikroale wciskane Mega" Mikroale iniekcyjne Pale iniekcyjne,jet-grouting"

25 Wymiary 30x30, 35x35, 40x40, 45x45 Technologie alowe Pale refabrykowane wbijane

26 Pale refabrykowane wbijane

27

28 Średnice: 38, 41, 46, 51, 56, 61 Pale wbijane Vibro

29

30

31 Średnice: 38, 41, 46, 51, 56, 61 Pale wbijane Vibrex

32

33 Średnice: 42, 52 Pale wbijane Franki

34 Pale wbijane Franki

35 Średnice: 30, 35, 40 Pale wiercone Wolfsholza

36 Pale wiercone w rurze obsadowej

37 Pale wiercone w zawiesinie iłowej

38 Pale wiercone CFA Średnice: 30, 35, 40, 50, 60, wielkośrednicowe

39

40

41

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 1 PROJEKTOWANIE ORAZ NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Janusz Drożak 43-344 Bielsko Biała ul Wysoka 8 tel.338107018 EGZEMPLARZ NR: 1 PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA INW ESTYCJA: HALA PRODUKCYJNA Z BUDYNKIEM

Bardziej szczegółowo

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ HOBAS System Polska Sp. z o.o. ania. ul. Koksownicza 11 PL 41-300 Dąbrowa Górnicza www.hobas.com.pl office@hobas.com.pl Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie iniekcji cementowej pod podstawami pali wierconych posadowionych w iłach pęczniejących

Zastosowanie iniekcji cementowej pod podstawami pali wierconych posadowionych w iłach pęczniejących Kraj Geotechnika Zastosowanie iniekcji cementowej pod podstawami pali wierconych posadowionych w iłach pęczniejących dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, prof. nadzw., Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Bardziej szczegółowo

Michał Maj WPŁYW KIERUNKU WSTĘPNEGO ODKSZTAŁCENIA NA PROCES MAGAZYNOWANIA ENERGII W POLIKRYSZTAŁACH

Michał Maj WPŁYW KIERUNKU WSTĘPNEGO ODKSZTAŁCENIA NA PROCES MAGAZYNOWANIA ENERGII W POLIKRYSZTAŁACH INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PRACA DOKTORSKA Michał Maj WPŁYW KIERUNKU WSTĘPNEGO ODKSZTAŁCENIA NA PROCES MAGAZYNOWANIA ENERGII W POLIKRYSZTAŁACH Promotor: dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA I WYMIANY KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM I I PIĘTREM W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W ŁOMŻY Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al.

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców oprogramowania do projektowania Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców

Bardziej szczegółowo

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych...

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych... 0 Przedsiębiorstwo Barbara KACZMAREK Spółka jawna INSTRUKCJA projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych z polipropylenu (PP) Malewo 2004 1 Spis treści 1. WSTĘP...4 1.1.

Bardziej szczegółowo

LSNS 70(50) WYKAZ FIRM UPRAWNIONYCH DO PRODUKCJI KONSTRUKCJI STALOWYCH (stan na okres wydruku lipiec 2013)

LSNS 70(50) WYKAZ FIRM UPRAWNIONYCH DO PRODUKCJI KONSTRUKCJI STALOWYCH (stan na okres wydruku lipiec 2013) LSNS70(50) WYKAZFIRMUPRAWNIONYCH DOPRODUKCJIKONSTRUKCJISTALOWYCH (stannaokreswydrukulipiec2013) 2. STRUNOBET-MIGACZSp.zo.o. Kuzki14A,29-100Włoszczowa tel.(41)3942113;(41)3941116, fax.(41)3944738;(41)3941117

Bardziej szczegółowo

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Zawiera również rozwiązania z przewodami BLL-T i BLX-T Czerwiec 2011 LSNi - ENSTO KATALOG LINII

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane 11 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

WYMIAROWANIE TYPOWYCH ELEMENTÓW I WĘZŁÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH W PROGRAMIE AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 2012 - PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

WYMIAROWANIE TYPOWYCH ELEMENTÓW I WĘZŁÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH W PROGRAMIE AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 2012 - PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK DO PRACY DYPLOMOWEJ: WYMIAROWANIE TYPOWYCH ELEMENTÓW I WĘZŁÓW KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie połączeń i złączy ciesielskich 712[02].Z1.05

Wykonywanie połączeń i złączy ciesielskich 712[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Małgorzata Chojnacka Wykonywanie połączeń i złączy ciesielskich 712[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

[TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA]

[TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA] [TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA] 1 Spis treści Wstęp... 4 Cel oraz zakres pracy... 4 Wprowadzenie w tematykę dźwigarów warstwowych oraz szczegółowe zdefiniowanie przedmiotu pracy... 4 Materiały okładzin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

WARUNKI STANU GRANICZNEGO DLA OŚRODKÓW ROZDROBNIONYCH

WARUNKI STANU GRANICZNEGO DLA OŚRODKÓW ROZDROBNIONYCH WARUNKI STANU GRANICZNEGO DLA OŚRODKÓW ROZDROBNIONYCH Katarzyna DOŁŻYK Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45 A, 5-5 Białystok Streszczenie: W latach 60-tych

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Strona 1

Opis techniczny. Strona 1 Ois techniczny Strona 1 1. Założenia dla instalacji solarnej a) lokalizacja inwestycji: b) średnie dobowe zużycie ciełej wody na 1 osobę: 50 [l/d] c) ilość użytkowników: 4 osób d) temeratura z.w.u. z sieci

Bardziej szczegółowo

Autodesk Robot Structural Analysis Professional Przykłady weryfikacyjne dla Polskich Norm SPIS TREŚCI

Autodesk Robot Structural Analysis Professional Przykłady weryfikacyjne dla Polskich Norm SPIS TREŚCI Autodesk Robot Structural Analysis Professional PRZYKŁADY WERYFIKACYJNE DO OBLICZEŃ WG POLSKICH NORM Marzec 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 STAL - PN-90/B-03200... 2 PRZYKŁAD WERYFIKACYJNY 1 - ŚCISKANIE OSIOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY WADLIWYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I EKSPERTYZOWYCH

PRZYKŁADY WADLIWYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I EKSPERTYZOWYCH Kazimierz CZAPLIŃSKI, Jan SUWALSKI PRZYKŁADY WADLIWYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I EKSPERTYZOWYCH Duże znaczenie w projektowaniu technicznym, a także w koncepcjach napraw przedstawionych w ekspertyzach, odgrywa

Bardziej szczegółowo

Słowniczek pojęć do Mapy Akustycznej Gliwic

Słowniczek pojęć do Mapy Akustycznej Gliwic Słowniczek ojęć do May kustycznej Gliwic Hałas Hałasem nazywamy wszystkie nieożądane, nierzyjemne, dokuczliwe i szkodliwe dźwięki; jako szkodliwy dla życia i zdrowia jest on uznawany za ważny czynnik decydujący

Bardziej szczegółowo

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul.

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul. TATIKU s.c. 8-3 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (58) 322-4-7 biuro@statikus.pl www.statikus.pl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Płyty metodą MES PLT. Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012

Płyty metodą MES PLT. Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012 Płyty metodą MES PLT Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012 PLT Płyty metodą MES PLT Uwaga: Niniejsza dokumentacja ograniczona jest do opisu bazującego na Eurokodach, opisy oparte

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

OBCIĄśENIE ŚNIEGIEM I ODDZIAŁYWANIA WIATRU WEDŁUG PN-EN 1991

OBCIĄśENIE ŚNIEGIEM I ODDZIAŁYWANIA WIATRU WEDŁUG PN-EN 1991 WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA Ul. DWORKOWA 14, 60-602 POZNAŃ e-mail: wkp@piib.org.pl tel. 61 854 20 10, 61 854 20 12 OBCIĄśENIE ŚNIEGIEM I ODDZIAŁYWANIA WIATRU WEDŁUG PN-EN 1991 ANTONI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OKREŚLANIA NOŚNOŚCI UŻYTKOWEJ DROGOWYCH OBIEKTÓW MOSTOWYCH

INSTRUKCJA DO OKREŚLANIA NOŚNOŚCI UŻYTKOWEJ DROGOWYCH OBIEKTÓW MOSTOWYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2004 roku INSTRUKCJA DO OKREŚLANIA NOŚNOŚCI UŻYTKOWEJ DROGOWYCH OBIEKTÓW MOSTOWYCH Warszawa 2004 r. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki Weho. Zbiorniki z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD)

Zbiorniki Weho. Zbiorniki z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) Zbiorniki Weho Zbiorniki z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) Informacje ogólne WH Pipe Poland należy do fińskiej Grupy WH Pipe, jednego z czołowych producentów rur i systemów do wodociągów i kanalizacji.

Bardziej szczegółowo