Wiadomości ogólne Rozkład naprężeń pod fundamentami Obliczanie nośności fundamentów według Eurokodu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4.3.1. Wiadomości ogólne... 69 4.3.2. Rozkład naprężeń pod fundamentami... 70 4.3.3. Obliczanie nośności fundamentów według Eurokodu 7... 76 4.3.4."

Transkrypt

1 Spis treści Przedmowa WSTĘP PODŁOŻE BUDOWLANE Definicje i rodzaje podłoża Klasyfikacja gruntów Wiadomości ogólne Rodzaje gruntów na podstawie uziarnienia według PN-EN ISO : Zasady klasyfikowania gruntów na podstawie uziarnienia według PN-EN ISO : Rodzaje gruntów i ich klasyfikacja ze względu na plastyczność Rodzaje gruntów i ich klasyfikacja ze względu na zawartość części organicznych Klasyfikacja gruntów według zagęszczenia, konsystencji i wytrzymałości Geneza gruntu Parametry geotechniczne gruntów do celów projektowania fundamentów Metody wyznaczania parametrów Wyznaczanie gęstości objętościowej Wyznaczanie kąta tarcia wewnętrznego i spójności Wyznaczanie modułów odkształcenia i ściśliwości edometrycznej Badania podłoża gruntowego do celów fundamentowania Wiadomości ogólne Badania geotechniczne podłoża gruntowego Dokumentacja badań podłoża gruntowego OGÓLNE WIADOMOŚCI O FUNDAMENTACH Wprowadzenie Podział fundamentów Dane niezbędne do projektowania fundamentów Wymagania ogólne dotyczące projektowania fundamentów FUNDAMENTY BEZPOŚREDNIE Wprowadzenie Podział fundamentów bezpośrednich Podział fundamentów pod względem głębokości posadowienia Podział fundamentów ze względu na kształt Podział fundamentów pod względem sposobu wykonania Podział ze względu na materiał Podział fundamentów ze względu na sztywność Obliczanie nośności i osiadań fundamentów bezpośrednich

2 Wiadomości ogólne Rozkład naprężeń pod fundamentami Obliczanie nośności fundamentów według Eurokodu Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności według Eurokodu 7 i metody obliczania osiadań fundamentów FUNDAMENTY NA PALACH Wprowadzenie Zastosowanie pali i fundamentów na palach Ogólny podział pali Pale przemieszczeniowe (gotowe, wbijane) Wiadomości ogólne Pale drewniane Pale stalowe Prefabrykowane pale żelbetowe Pale przemieszczeniowe gotowe wwiercane i wciskane Pale wwiercane Pale wciskane (odcinkowe) Pale przemieszczeniowe wykonywane w gruncie Wiadomości ogólne Pale Simplex Pale Vibro Pale Franki Pale systemu Fundex i Vibrex Pale wkręcane Atlas Pale wkręcane Omega Pale wkręcane FDP Pale wiercone (nieprzemieszczeniowe) Wiadomości ogólne Pale Straussa Pale Wolfsholza Pale Contractor Pale CFA i Starsol Pale wielkośrednicowe Benoto Pale wielkośrednicowe betonowane w otworach wierconych za pomocą wiertnicy Salzgitter Pale H-W Pale wielkośrednicowe wykonywane palownicą uniwersalną PPF Kujawy Zwiększanie nośności wierconych pali wielkośrednicowych przez iniekcyjne naprężanie ich podstaw Mikropale Wiadomości ogólne Mikropale wiercone Mikropale przemieszczeniowe Nośność mikropali Zalety mikropali Rozmieszczanie pali pod fundamentami i wyznaczanie sił działających na pale Połączenie pali z fundamentem Projektowanie nośności i obliczanie osiadań fundamentów na palach Wiadomości ogólne

3 Metody projektowania nośności pali Obliczanie osiadań pali i fundamentów palowych (stan graniczny użytkowalności) Próbne obciążenia pali FUNDAMENTY NA STUDNIACH OPUSZCZANYCH Wprowadzenie Konstrukcja studni opuszczanych Opuszczanie studni Opuszczanie studni na lądzie Opuszczanie studni na wodzie Wyprostowywanie studni w czasie opuszczania Opuszczanie studni przy zastosowaniu zawiesin iłowych Wypełnianie studni Rozwiązania konstrukcyjne fundamentów na studniach opuszczanych Przykłady fundamentów wykonanych na studniach opuszczanych Przykład posadowienia filarów mostowych Przykłady posadowienia obiektów gospodarki wodno-ściekowej Przykłady zastosowania studni opuszczanych w budownictwie wodnym Przykłady zastosowania studni opuszczanych w budownictwie ogólnym Projektowanie studni opuszczanej Siły działające na studnię Obliczenie grubości ścian studni Nośność studni FUNDAMENTY NA KESONACH Wprowadzenie Konstrukcja kesonów Urządzenia do śluzowania Zapuszczanie kesonów Bezpieczeństwo i higiena pracy Zalety i wady kesonów Zasady obliczania fundamentów na kesonach ŚCIANKI SZCZELNE Wprowadzenie Podział ścianek szczelnych Ścianki szczelne drewniane Ścianki szczelne stalowe Ścianki szczelne z tworzyw sztucznych Ścianki szczelne żelbetowe Ścianki szczelne z pali betonowych wykonywanych w gruncie Zasady projektowania ścianek szczelnych Zagłębienie ścianki szczelnej ze względu na działanie ciśnienia spływowego Obliczanie statyczne ścianek szczelnych Obliczanie ścianek szczelnych metodą Königa Obliczanie zakotwienia ścianek szczelnych ŚCIANY SZCZELINOWE I MURY OPOROWE Ściany szczelinowe Wiadomości ogólne Wykonawstwo ścian szczelinowych monolitycznych Ściany szczelinowe prefabrykowane i typu mieszanego

4 Fundamenty ze ścian szczelinowych Mury oporowe Wiadomości ogólne Mury masywne Mury płytowo-kątowe Mury płytowo-żebrowe Mury oporowe z gruntu zbrojonego Mury oporowe z gabionów Odwodnienie murów oporowych Ogólne warunki stateczności murów oporowych KOTWY GRUNTOWE Wprowadzenie Kotwy gruntowe iniekcyjne wstępnie naprężone Kotwy gruntowe bierne Kotwy gwoździe Kotwy linowe Projektowanie kotew Wiadomości ogólne Sprawdzenie stanów granicznych nośności Sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności Badania przydatności Badania odbiorcze FUNDAMENTY BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH Wprowadzenie Fundamentowanie budowli piętrzących Fundamentowanie zapór Fundamentowanie jazów i przyczółków jazów Fundamentowanie bloków siłowni wodnych Fundamentowanie śluz FUNDAMENTY WYBRANYCH BUDOWLI SPECJALNYCH Wprowadzenie Fundamentowanie elektrowni wiatrowych Ogólne wiadomości o elektrowniach wiatrowych Fundamenty pod elektrownie wiatrowe Fundamentowanie platform wiertniczych Ogólne wiadomości o platformach wiertniczych Posadawianie stałych platform na dnie morza Kotwiczenie platform pływających Fundamentowanie rurociągów podmorskich Ogólne wiadomości o rurociągach podmorskich Sposób posadawiania rurociągów podmorskich WYKONAWSTWO ROBÓT FUNDAMENTOWYCH I FUNDAMENTÓW NA LĄDZIE Wprowadzenie Wykonywanie robót fundamentowych Wytyczanie fundamentów i granic wykopu Rodzaj wykopów i metody umacniania ścian wykopów Odwodnienie wykopów fundamentowych Metody odspajania gruntu i wykonywania wykopów

5 13.3. Wykonawstwo i zasypywanie fundamentów Wykonywanie fundamentów Wykonywanie zasypki fundamentów Obserwacje geodezyjne podczas robót fundamentowych Urządzenia do kontroli osiadania fundamentów i pionowości ścian Prowadzenie pomiarów geodezyjnych WYKONAWSTWO ROBÓT FUNDAMENTOWYCH I FUNDAMENTÓW NA TERE- NACH POKRYTYCH WODĄ Wprowadzenie Wykonawstwo robót fundamentowych i fundamentów w grodzach Wiadomości ogólne Rodzaje gródz Wykonawstwo robót fundamentowych i fundamentów z wysp sztucznie uformowanych Wykonawstwo fundamentów z rusztowań i pomostów stałych Wykonawstwo fundamentów ze środków pływających Wykonawstwo fundamentów z gotowych skrzyń pływających Wykonawstwo fundamentów metodą betonowania podwodnego Wiadomości ogólne Betonowanie bezpośrednie Betonowanie w workach i za pomocą kubłów lub skrzyń z otwieranym dnem Betonowanie z zastosowaniem rury przesuwnej Betonowanie za pomocą podnoszonej rury nieruchomej Betonowanie za pomocą betonu pompowanego Wykonywanie robót fundamentowych z zastosowaniem kesonów-dzwonów powietrznych PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O METODACH WZMACNIANIA I USZCZELNIA- NIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Cel wzmacniania i uszczelniania podłoża gruntowego Podstawowe metody wzmacniania i uszczelniania gruntów Zagęszczanie gruntów Wymiana gruntu Stabilizacja gruntów Zastrzyki Prekonsolidacja gruntów Zbrojenie gruntów dla celów fundamentowania WZMACNIANIE I WYMIANA USZKODZONYCH FUNDAMENTÓW Wprowadzenie Ocena stanu fundamentów i projektowanie wzmocnienia Metody wzmacniania fundamentów Omówienie wybranych metod wzmocnienia i wymiany uszkodzonych fundamentów Pogłębianie fundamentów i poszerzanie fundamentów Wzmocnienie fundamentów przez połączenie Oparcie fundamentów na palach i kolumnach Obudowa fundamentów ścianką szczelną Wzmocnienie obiektów budowlanych ze względu na zapewnienie stateczności Prostowanie budynków Bibliografia

PROGRAMY DLA GEOTECHNIKI

PROGRAMY DLA GEOTECHNIKI DC- SOFTWARE PROGRAMY DLA GEOTECHNIKI Eksperci dla profesjonalistów Kompetencja w geotechnice Całodobowy serwis online DC- SOFTWARE Czego możesz od nas oczekiwać: Profesjonalizmu Wydajne produkty Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie iniekcji cementowej pod podstawami pali wierconych posadowionych w iłach pęczniejących

Zastosowanie iniekcji cementowej pod podstawami pali wierconych posadowionych w iłach pęczniejących Kraj Geotechnika Zastosowanie iniekcji cementowej pod podstawami pali wierconych posadowionych w iłach pęczniejących dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, prof. nadzw., Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ HOBAS System Polska Sp. z o.o. ania. ul. Koksownicza 11 PL 41-300 Dąbrowa Górnicza www.hobas.com.pl office@hobas.com.pl Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12. Studia stacjonarne I stopnia

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12. Studia stacjonarne I stopnia Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12 Studia stacjonarne I stopnia Dr inż. Wiesława Banachewicz 1. Koncepcja konstrukcji stropu stalowego o wymiarach 15 x 25 m, z belkami głównymi

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych REFORMA 2012 Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych Mirosława Popek Kwalifikacja B. 18.4 Podręcznik do nauki zawodu MURARZ-TYNKARZ TECHNIK BUDOWNICTWA Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA I WYMIANY KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM I I PIĘTREM W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W ŁOMŻY Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al.

Bardziej szczegółowo

C1-7 Zaawansow ane ko m p u t erow e ws p o m a gania pr o je k t ow a ni a

C1-7 Zaawansow ane ko m p u t erow e ws p o m a gania pr o je k t ow a ni a C1-7 Zaawansow ane ko m p u t erow e ws p o m a gania pr o je k t ow a ni a Kod przedmiotu: BUD-SIIKBiI-PSP-C1-7 Język w ykładowy: polski 2 / II Godzin w tygodniu - - 2 - Punkty kredytowe ECTS - - 2 -

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA STANDARDY TECHNOLOGICZNE JAKO WYTYCZNE DO REALIZACJI ZABUDOWY NA TERENACH NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI

POLITECHNIKA WARSZAWSKA STANDARDY TECHNOLOGICZNE JAKO WYTYCZNE DO REALIZACJI ZABUDOWY NA TERENACH NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD BUDOWNICTWA WODNEGO I HYDRAULIKI 00-653 Warszawa ul. Nowowiejska 20, tel. (0-22) 234-78-32, fax. (0-22) 625-4305, email: zbigniew.kledynski@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW: BUDOWNICTWO PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW. 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op.

SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW: BUDOWNICTWO PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW. 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op. INSTYTUT POLITECHNICZNY 38-404 KROSNO; ul. WYSPIAŃSKIEGO 20; Tel. 013 437 55 70 ZAKŁAD BUDOWNICTWA 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op.pl SYLABUSY PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKT PN. BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

ZagroŜenia dróg wodami powodziowymi w Polsce

ZagroŜenia dróg wodami powodziowymi w Polsce Polski Komitet Geotechniki ZagroŜenia dróg wodami powodziowymi w Polsce Dr hab. inŝ. Krzysztof Parylak prof. ndzw. Instytut InŜynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Czy drogi są zagroŝone

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji 7 - ii

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1

DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1 ARTYKUŁ: DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1 DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK RZECZOZNAWCA BUDOWLANY BIEGŁY SĄDOWY WYKŁADOWCA KATEDRA BUDOWNICTWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Alicja Kulczycka Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul.

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul. TATIKU s.c. 8-3 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (58) 322-4-7 biuro@statikus.pl www.statikus.pl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK

Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK CEMENT Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK Małogoszcz, 2007 Poradnik opracowany przez mgr inż. Jarosława Rutczyńskiego z Działu Doradztwa Technicznego Lafarge Cement S.A. Spis treści strona

Bardziej szczegółowo

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 miesięcznik HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 edycja 2015 poleca Iniekcja Krystaliczna 28 lat doświadczenia Trwałe osuszanie budynków poprzez wytworzenie blokady przeciwwilgociowej Iniekcja Krystaliczna, opracowana

Bardziej szczegółowo

OST 01 Wymagania ogólne.

OST 01 Wymagania ogólne. 1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel. 0-604 980 645 e-mail: wawrzczak@onet.pl REGON-770618962, NIP- 839-100-99-36, Nr ew. działalności

Bardziej szczegółowo

SST-02 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w murze preparatem INTRASIT VK 10A

SST-02 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w murze preparatem INTRASIT VK 10A SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod: 45453100 Roboty renowacyjne SST-02 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo

ZBROJONE ŚCIANY OPOROWE Z BETONOWYMI ELEMENTAMI

ZBROJONE ŚCIANY OPOROWE Z BETONOWYMI ELEMENTAMI TC_steny_PL 9.10.2007 10:37 Page 1 system wibroprasowanych elementów betonowych CZĘŚĆ TECHNICZNA ZBROJONE ŚCIANY OPOROWE Z BETONOWYMI ELEMENTAMI praktyczny podręcznik dla inwestorów, projektantów i budowniczych

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

LSNS 70(50) WYKAZ FIRM UPRAWNIONYCH DO PRODUKCJI KONSTRUKCJI STALOWYCH (stan na okres wydruku lipiec 2013)

LSNS 70(50) WYKAZ FIRM UPRAWNIONYCH DO PRODUKCJI KONSTRUKCJI STALOWYCH (stan na okres wydruku lipiec 2013) LSNS70(50) WYKAZFIRMUPRAWNIONYCH DOPRODUKCJIKONSTRUKCJISTALOWYCH (stannaokreswydrukulipiec2013) 2. STRUNOBET-MIGACZSp.zo.o. Kuzki14A,29-100Włoszczowa tel.(41)3942113;(41)3941116, fax.(41)3944738;(41)3941117

Bardziej szczegółowo