SQL/MySQL. Rafał Kern

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SQL/MySQL. Rafał Kern"

Transkrypt

1 SQL/MySQL Rafał Kern 1

2 SQL (Structured Query Language) Deklaratywny - opisujemy warunki, jakie musi spełniać wynik Służy do zarządzania danymi w relacyjnych bazach danych

3 Składnia/zapytania SQL DML (Data Manipulation Language): insert/update/delete SQL DDL (Data Definition Language): create/drop/alter SQL DCL (Data Control Language): grant/revoke/deny SQL DQL (Data Query Language): select 3

4 Baza danych customers PK id_customer invoices PK id_invoice invoice_items PK id_item first_name id_customer id_invoice last_name date_create product paid price id_country currency vat_rate SELECT customers.id_customer, FROM customers WHERE id_country = 5; 4

5 JOIN SELECT customers.id_customer, , date_create FROM customers JOIN invoices ON customers.id_customer = invoices.id_customer WHERE id_country = 5; JOIN == INNER JOIN == CROSS JOIN Dla zwykłego JOIN optymalizator wylicza kolejność łączenia tabel. LEFT/RIGHT JOIN wymusza kolejność łączenia tabel i może być nieefektywne. 5

6 GROUP BY SELECT customers.id_customer, , COUNT(id_invoice) AS total FROM customers JOIN invoices ON customers.id_customer = invoices.id_customer WHERE id_country = 5 GROUP BY invoices.id_customer; id_customer total

7 GROUP BY WITH ROLLUP SELECT customers.id_customer, , COUNT(id_invoice) AS total FROM customers JOIN invoices ON customers.id_customer = invoices.id_customer WHERE id_country = 5 GROUP BY invoices.id_customer WITH ROLLUP; id_customer total NULL 10 7

8 HAVING SELECT customers.id_customer, , COUNT(id_invoice) AS total FROM customers JOIN invoices ON customers.id_customer = invoices.id_customer WHERE id_country = 5 GROUP BY invoices.id_customer HAVING total > 10; dotyczy wyników zagregowanych, dlatego pojawia się po GROUP BY może zawierać kolumny nieagregowane, jeśli ONLY_FULL_GROUP_BY jest wyłączone 8

9 Explain EXPLAIN SELECT customers.id_customer, , COUNT(id_invoice) AS total FROM customers JOIN invoices ON customers.id_customer = invoices.id_customer WHERE id_country = 5 GROUP BY invoices.id_customer; id select_t ype table type possible _keys key key_len ref rows Extra 1 SIMPLE invoices ALL NULL NULL NULL NULL 4598 Using temporary; Using filesort SIMPLE customers eq_ref PRIMARY PRIMARY 4 invoices. id_custom er 1 Using where 9

10 Indeksy 10

11 Indeksy szybsze wyszukiwanie szybsze złączenia szybsze sortowanie MySQL używa tych indeksów, które determinują najmniejszą liczbę wierszy przebudowa indeksów - spowolniony zapis 11

12 Indeksy złożone INDEX name (last_name,first_name, ) Możliwości użycia indeksów: (last_name) (last_name,first_name) (last_name,first_name, ) Indeks nie zostanie użyty dla: SELECT FROM customers WHERE first_name = 'Marek'; Indeks zostanie częściowo użyty dla: SELECT FROM customers WHERE last_name= 'Nowak' OR first_name = 'Jacek'; 1

13 MySQL - fulltext char, varchar, text inverted index - wykorzystuje listę wyrazów oraz listę dokumentów, w których dany wyraz występuje zakładanie indeksu pełnotekstowego na dużych tabelach może być bardzo czasochłonne Sphinx, Xapian, Lucene 13

14 Cardinality & Selectivity Cardinality (liczność) - liczba wszystkich wierszy Selectivity (selektywność) - liczba pasujących wierszy w stosunku do wszystkich w tabeli (estymowana, nie wyliczana) Optymalizator MySQL-a z reguły nie stosuje indeksów przy selektywności powyżej 0% wczytywanie indeksów może być kosztowne 14

15 Explain raz jeszcze EXPLAIN SELECT customers.id_customer, , COUNT(id_invoice) AS total FROM customers JOIN invoices ON customers.id_customer = invoices.id_customer WHERE id_country = 5 GROUP BY invoices.id_customer; id select_t ype table type possible _keys key key_len ref rows Extra 1 SIMPLE invoices ALL NULL NULL NULL NULL 4598 Using temporary; Using filesort SIMPLE customers eq_ref PRIMARY PRIMARY 4 invoices. id_custom er 1 Using where 15

16 Po dodaniu indeksów... ALTER TABLE `customers` ADD INDEX(`id_country`); ALTER TABLE `invoices` ADD INDEX(`id_customer`); id select_t ype table type possible_k key eys key_ len ref row s Extra 1 SIMPLE customers ref PRIMARY, id_country id_country 4 const 1156 Using where SIMPLE invoices ref id_customer id_customer 4 customers. id_customer Using index 16

17 Indeks nie zostanie użyty... różne zestawy znaków (character set) np. latin1, utf8 złożona konwersja (CAST, CONVERT) duża liczba wierszy (duża selektywność) 17

18 Transakcje 18

19 Transakcje (ACID) Atomicity - operacja jest wykonana w całości albo wcale Consistency - po wykonaniu operacji dane będą spełniały kryteria integralności Isolation- dwie współbieżne transakcje nie widzą zmian wprowadzonych przez siebie (z reguły tak jest, zależy od poziomu izolacji) Durability- po ponownym uruchomieniu wyniki transakcji są dostępne 19

20 Transakcje START TRANSACTION; UPDATE invoices SET paid = 1 WHERE id_invoice = 1543; UPDATE invoices SET paid = 0 WHERE id_invoice = 1541; COMMIT/ROLLBACK; 0

21 MyISAM vs InnoDB MyIsam bez transakcji bez kluczy obcych nie spełnia ACID lockowanie na poziomie tabeli InnoDB wspiera transakcje klucze obce spełnia ACID lockowanie na poziomie wiersza 1

22 Klucze obce

23 Powiązania 3

24 Klucze obce pozwalają tworzyć powiązania między tabelami ten sam typ danych rozmiar i znak (signed/unsigned) stringi: długość, character set i collation unikać kluczy obcych na stringach! 4

25 Wywołania kaskadowe Gdy modyfikujesz lub usuwasz wiersz z tabeli głównej to: CASCADE - aktualizuj lub usuń powiązane z nią wiersze z tabeli potomnej, SET NULL - ustaw wartości powiązanych kolumn na null (kolumna nie może być zdefiniowana jako NOT NULL) NO ACTION/RESTRICT - brak akcji SET DEFAULT - MySQL rozpoznaje klauzulę ale NBD i InnoDB ignorują je i traktują jak RESTRICT 5

26 Wywołania kaskadowe DELETE FROM customers WHERE id_customer = ; customers invoices id_customer last_name id_invoice id_customer 1 Kowalski 1 Nowak 3 Zięba Bąk 4 4 6

27 Normalizacja brak zduplikowanych danych w bazie kolumny w tabeli są zależne tylko od klucza głównego łatwa modyfikacja danych w tabeli mogą znajdować się klucze obce 7

28 Denormalizacja zduplikowanie wybranych danych trudniejsze zarządzanie danymi łatwiejsze wyszukiwanie mniej joinów ilość zapisów vs. ilość odczytów uzasadnione zwłaszcza, gdy istnieje obawa dezaktualizacji danych. 8

29 Denormalizacja 9

30 30

31 Enum/Set Sortowane wg kolejności podanej w definicji ENUM( 3, 1, ), ENUM ( X, Z, Y ) Modyfikowane za pomocą ALTER - co z dużymi tabelami? Literówki podczas porównywania stringów Podczas wstawiania nieprawidłowej wartości zostanie ona podmieniona na. Jak pobrać listę opcji do selecta? 31

32 NOT IN SELECT c.id_contract, c.expiration_date FROM contracts AS c WHERE c.id_contract NOT IN(SELECT i.id_contract FROM invoices AS i); Query time: 36,189s lepiej tak: SELECT c.id_contract, c.expiration_date FROM contracts AS c WHERE NOT EXISTS (SELECT id_contract FROM invoices AS i WHERE i.id_contract = c.id_contract); Query time:,755s lub tak: SELECT c.id_contract, c.expiration_date FROM contracts AS c FROM contracts AS c LEFT JOIN invoices AS i ON i.id_contract = c.id_contract WHERE i.id_invoice IS NULL; Query time:,68s 3

33 Signed/unsigned SIGNED UNSIGNED ROZMIAR MIN MAX MIN MAX TINYINT SMALLINT MEDIUMINT INT czy jest potrzebny int, może wystarczy smallint lub tinyint? 33

34 Join SELECT c.id_customer, i.id_invoice, ii.product FROM customers AS c LEFT JOIN invoices AS i LEFT JOIN invoice_items AS ii ON (i.id_invoice=ii.id_invoice) WHERE i.id_currency=1; Problem: całkowite złączenie tabel customers i invoices zanim zacznie się filtrowanie wierszy. Rozwiązanie: SELECT c.id_customer, i.id_invoice, ii.product FROM invoices AS i LEFT JOIN customers AS c LEFT JOIN invoice_items AS ii ON (i.id_invoice=ii.id_invoice) WHERE i.id_currency=1; 34

35 SELECT c.id_customer, i.id_invoice, ii.product FROM customers AS c LEFT JOIN invoices AS i LEFT JOIN invoice_items AS ii ON (i.id_invoice=ii.id_invoice) WHERE i.id_currency=1; invoices customers id_customer 1 3 id_invoice id_customer id_currency

36 SELECT c.id_customer, i.id_invoice, ii.product FROM invoices AS i LEFT JOIN customers AS c LEFT JOIN invoice_items AS ii ON (i.id_invoice=ii.id_invoice) WHERE i.id_currency=1; invoices customers id_invoice id_customer id_currency id_customer

37 Wielokrotny JOIN Lepiej podzielić na mniejsze zapytania, wrzucić cache i łączyć na poziomie aplikacji 37

38 Float `price` float(10,5) unsigned NOT NULL, INSERT INTO `invoice_items` ('id_item`, `id_invoice`, `id_product`, `price`, `vat_rate`) VALUES (NULL, '606', '', '5000,4889', '3'); 38

39 Float - rozwiązanie `price` decimal(10,5) unsigned NOT NULL, INSERT INTO `invoice_items` ('id_item`, `id_invoice`, `id_product`, `price`, `vat_rate`) VALUES (NULL, '606', '', '5000,4889', '3'); 39

40 Typy kolumn 40

41 Typy kolumn zamiast typu string/varchar lepiej użyć id typu labelowanie dla poszczególnych id w osobnej tabeli słownikowej like jest relatywnie wolny użycie like %xxx% nie pozwala wykorzystać indeksów 41

42 Typy kolumn - rozwiązanie 4

43 Explain - podsumowanie minimalizować iloczyn liczby sprawdzanych wierszy unikać using temporary unikać ALL w joinach (pełny przegląd tabeli) łączyć przez eq_ref (jest najlepsze) 43

44 Dziękuję za uwagę Rafał Kern 44

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH Wykład 3,4 dr inż. Agnieszka Bołtuć Definicja, historia, cechy SQL Standardy SQL Formy i podzbiory SQL Typy danych Składnia DML DDL DCL Perspektywy Definicja dziedziny, asercja

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładów

Bazy danych. Plan wykładów Bazy danych Artur Gramacki Uniwersytet Zielonogórski A.Gramacki@iie.uz.zgora.pl wersja 1.2.0 ostatnia aktualizacja: 3 marca 2015 dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Wprowadzenie do SQL Język SQL w programie Access. Kwerenda wybierająca w języku SQL. Typy danych w języku SQL. Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Funkcjonowanie współczesnych systemów relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html PostgreSQL obiektowo-relacyjny SZBD oparty na Postgresie rozwijanym w University

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

Lab.8: Podstawy języka SQL.

Lab.8: Podstawy języka SQL. Lab.8: Podstawy języka SQL. SQL (Structured Query Language) jest językiem zapytań służącym do obsługi relacyjnych baz danych. Współcześnie każdy SZBD posiada własną implementację języka, opartą na wspólnym

Bardziej szczegółowo

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. SQL 1 Structured Query Lenguage

Wykład 2. SQL 1 Structured Query Lenguage Wykład 2 SQL 1 Structured Query Lenguage SQL (Structured Query Language) Język zapytań do bazy danych. IBM lata osiemdziesiąte. Stosowany w systemach zarządzania bazami danych (DBMS); Oracle, Paradox,Access,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium specjalizacyjne

Laboratorium specjalizacyjne Akademia Górniczo Hutnicza Im. St. Staszica w Krakowie Wydział EAIiE Katedra Automatyki Laboratorium specjalizacyjne Porównanie systemów relacyjnych baz danych PostgreSQL i Oracle Mirosław Jąkała Maciej

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 cechy warte odnotowania

IBM DB2 cechy warte odnotowania IBM DB2 cechy warte odnotowania v v v v v v Różne typy tabel w tym MDC - wielowymiarowe Podział jednej bazy danych na niezależne partycje nie tylko pojedynczej tabeli Łączenie pokrewnych instrukcji w jedną

Bardziej szczegółowo

Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie:

Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie: Zarządzanie danymi wycofania Cele Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie: Opisać zastosowanie danych wycofania Opisać zastosowanie danych wycofania Stosować automatyczne zarządzanie segmentami wycofania

Bardziej szczegółowo

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie 1. Utwórz bazę o nazwie test 2. Zaimportuj strukturę i dane z pliku baza_test.txt 3. Powyższy zbiór poleceo SQL utworzony w bazie tablice i wpiszę ich zawartości wg poniżeszego schematu: Pobieranie danych

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński BAZY DANYCH Materiały y do wykład adów dr inż.. Janusz Kosiński ski Wprowadzenie do tematyki baz danych 2 Typowy ręczny system ewidencjonowania. Kluczami ręcznej bazy danych są zapisy na papierze. 3 Komputerowa

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Str. 1 Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Cel ćwiczenia: Poznanie podstaw dotyczących korzystania z baz danych SQL. Przygotowanie interfejsu dostępu do bazy w postaci strony www. Przed przystąpieniem do ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Katarzyna Klessa ` Informacje organizacyjne 1. Dyżury: wtorek 11:50-13:20 pokój / room 312aB Coll. Novum 2. Warunki zaliczenia przedmiotu: semestr

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012 Projektowanie baz danych Bartosz Reichel PG 2011/2012 Zasady zaliczenia Laboratorium 50% Wykład (egzamin/zaliczenie) 50% Literatura Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL, Michael McLaughlin,

Bardziej szczegółowo

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008 Architektura SQL Serer: 2000, 2005, 2008 1. Architektura serwera Struktura SQL Serera 2. Bazy danych i pliki baz danych 3. Dziennik transakcyjny i odtwarzanie 4. Tabele 5. Indeksy 6. Blokady i współbieżność

Bardziej szczegółowo

Podstawy SQL. Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz

Podstawy SQL. Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz Podstawy SQL Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz Wprowadzenie do SQL SQL - Structured Query Language -strukturalny język zapytań Światowy standard przeznaczony do definiowania, operowania

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw Autor: Robert Vieira T³umaczenie: Piotr Balczyñski, Maria Chaniewska, Grzegorz Kostek ISBN: 83-246-0653-X Tytu³ orygina³u: Beginning SQL Server 2005 Programming

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Praca dyplomowa inżynierska Etapy projektowania, testowania i wdrażania bazy danych, na przykładzie aplikacji wspomagającej sprzedaż samochodów. Stages of project designs, testing

Bardziej szczegółowo

TYPOWE PROBLEMY OPTYMALIZACJI ZAPYTAŃ SQL PRZY TWORZENIU ŚREDNICH I DUŻYCH SERWISÓW/APLIKACJI WWW

TYPOWE PROBLEMY OPTYMALIZACJI ZAPYTAŃ SQL PRZY TWORZENIU ŚREDNICH I DUŻYCH SERWISÓW/APLIKACJI WWW STUDIA INFORMATICA 2012 Volume 33 Number 2B (106) Andrzej BARCZAK, Dariusz ZACHARCZUK Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Instytut Informatyki TYPOWE PROBLEMY OPTYMALIZACJI ZAPYTAŃ SQL PRZY TWORZENIU

Bardziej szczegółowo