Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres"

Transkrypt

1 Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Autor: Artur Wroński, IBM i przy okazji poznamy mechanizmy pozwalające na tworzenie optymalnych zapytań SQL Wykonując to ćwiczenie dowiesz się: Jak wygenerować identyfikator dla klucza głównego? Jak napisać procedurę składowaną? Jak sprawdzić, czy zapytanie SQL jest optymalnie wykonywane przez bazę? Co ma wpływ na optymalizację zapytań? Jak sprawdzić, jakie indeksy przydadzą się dla zapytania? Jak przekazywać zbiory wynikowe z procedury do aplikacji? Co to są wyrażenia common table expressions? 1

2 Projekt tabel imie nazwisko tabela: osoba id_osoby bigint (PK) imie varchar(50) nazwisko varchar(50) miejscowosc ulica nr_domu kod_pocztowy tabela: adres id_osoby bigint (FK) miejscowosc varchar(80) ulica varchar(80) nr_domu varchar(15) kod_pocztowy char(5) Założenia: imię i nazwisko nie może się powtarzać id_osoby musi być wygenerowane usunięcie osoby powinno usunąć rekordy z adresem osoba może posiadać tylko jeden adres Na przykładzie bardzo prostego ćwiczenia poznasz elementy przydatne dla dewelopera aplikacji działających na DB2. Ćwiczenie będzie polegało na napisaniu procedury składowanej, która dostaje na wejściu zestaw danych i wstawia je do dwóch tabel: osoba i adres. 2

3 Tworzymy tabelę OSOBA create table osoba ( id_osoby bigint not null, imie varchar(50) not null, nazwisko varchar(50) not null ); alter table osoba add constraint osoba_id_osoby_pk primary key (id_osoby); alter table osoba add constraint osoba_naz_uq unique (nazwisko,imie); Czy stosować reguły integralnościowe (constrains)? Jak wykonać przedstawione na slajdzie instrukcje? Jest wiele metod. Możesz uruchomić narzędzie graficzne Centrum Sterowania (DB2 Control Center), wybrać z menu Narzędzia -> Edytor Komend. W edytorze połącz się z wybraną bazą danych, wklej polecenie i wykonaj. Zwróć uwagę, że każda instrukcja zakończona jest średnikiem w narzędziach DB2 jest to domyślny znak kończący instrukcję. Możesz uruchomić okno poleceń tekstowych DB2 (w systemie Windows: db2cmd, na Linuksie/Uniksach jest to po prostu powłoka systemu operacyjnego), następnie przygotować plik z w/w instrukcjami i go wywołać go: db2 connect to baza1 db2 -tvf plik_z_instrukcjami.sql Opcja -t oznacza, że instrukcja jest zakończona znakiem specjalnym (terminated), domyślne takim znakiem jest średnik (;). Opcja -v wyświetla echo instrukcji (verbose), natomiast opcja -f czyta polecenia z pliku (file) Jeśli, chciałbyś przygotować i zarządzać bardziej złożonym modelem danych, IBM ma do tego odpowiednie narzędzie: IBM Rational Data Architect (na bazie Eclipse). Niektórzy deweloperzy unikają reguł integralnościowych (constraints), ponieważ spowalniają modyfikacje danych. Jednak tylko w taki sposób jesteśmy zagwarantować spójność danych w bazie. Zwróć uwagę, że baza danych wykorzystuje reguły integralnościowe przy optymalizacji zapytań, co może przyspieszyć wykonywanie zapytań. Pewnie zdziwisz się, ale w DB2 można zaznaczyć, by reguły integralnościowe nie były sprawdzane przy modyfikacji (NOT ENFORCED), a były wykorzystywane do optymalizacji (ENABLE QUERY OPTIMIZATION) zapytania działają szybciej, a modyfikacje nie są spowalniane. Takie więzy spójności (informational constraints) mają jednak sens, jeśli mamy 100% przekonanie, że dane są spójne. 3

4 Generowanie id alter table osoba alter column id_osoby set generated always as identity (start with 100); generated always - baza zawsze generuje dane insert into osoba (imie, nazwisko) values ('Adam', 'Mickiewicz'); Co zostało wygenerowane? values identity_val_local() Ostatnie w sesji wygenerowane ID. select id_osoby from new table ( insert into osoba (imie, nazwisko) values ('Adam', 'Mickiewicz') ) as t; SELECT z INSERT-a Jednym ze sposobów określenia nowej wartości klucza głównego są pola generowane. Pola generowane przechowują wartości, które zostały wygenerowane dowolną funkcją SQL. IDENTITY jest przykładem funkcji pozwalającej wygenerować kolejny numer, który bardzo przydaje się przy tzw. sztucznych kluczach głównych. Jeśli pole zdefiniowane było z atrybutem ALWAYS, wtedy w aplikacji nie mamy możliwości określenia wartości pola (musimy je pominąć w instrukcji wstawiającej, bądź modyfikującej). Jeśli pole zdefiniowane było z atrybutem BY DEFAULT, wtedy możemy mu także przypisać wartość jawnie. Wygenerowaną ostatnio wartość IDENTITY możemy pobrać specjalną funkcją identity_val_local(), ale także możemy wykorzystać specjalny rodzaj zapytania SELECT z instrukcji INSERT, który zwróci nam dane, które rzeczywiście zostały zapisane przez bazę danych. Na pierwszy rzut oka taka funkcjonalność może wydawać się zbędna, bo przecież wiemy, co zapisywaliśmy do bazy danych jednak w praktyce taka konstrukcja bardzo się przydaje. Zwróć uwagę, że każdą próbę modyfikacji danych możemy podmienić wyzwalaczem TRIGGER INSTEAD OF wtedy jedną instrukcją SQL możemy sprawdzić, co było zapisane. Zapytanie SELECT z INSERTa jest dużo bardziej wydajne niż zapisanie danych instrukcją INSERT i odczytanie rekordu dodatkowym zapytaniem. Zwróć uwagę, że SELECT można robić także na instrukcjach UPDATE, DELETE i zwrócić rekordy modyfikowane, bądź sprzed modyfikacji. 4

5 Generowanie id Jeśli baza zawsze generuje wartości to jak migrować tak założone tabele IMPORT-em? alter table osoba alter column id_osoby set generated by default; generated by default - baza pozwala na INSERT, UPDATE import from plik1 of del insert into osoba IMPORT alter table osoba alter column id_osoby set generated always; alter table osoba alter column id_osoby restart with 999; Zmiana na ALWAYS oraz ustawienie licznika Skoro tylko baza danych może wygenerować wartość pojawia się pytanie jak przenieść dane pomiędzy tak utworzonymi tabelami bądź pomiędzy bazami danych? Klauzula BY DEFAULT pozwala nam także na ręczne modyfikowanie generowanych pól, dzięki czemu będziemy mogli użyć standardowych narzędzi do migracji danych wykorzystujących SQL INSERT, takich jak IMPORT. Na czas ładowania danych zmieniamy definicję pola generowanego na GENERATED BY DEFAULT. Ładujemy dane IMPORT-em. W przykładzie ładowany plik ma postać pliku tekstowego z separtorem klauzula of del (delimited). Po załadowaniu danych zmieniamy definicję pola generowanego, tak by zagwarantować, że nikt ręcznie nie nadpisze wartości pola generowanego oraz zwiększamy wartość licznika związanego z polem IDENTITY. Import jest przykładem narzędzia do ładowania danych. Import czyta dane z pliku bądź z kursora. Plik może mieć postać tekstową (of del) bądź binarną ixf (integrated exchange format). Format ixf jest przenośny pomiędzy różnymi systemami DB2 i dodatkowo zawiera definicję tabeli, tzn. na podstawie pliku ixf możemy odtworzyć strukturę tabeli. Dane z bazy możesz wyeksportować poleceniem export. Oto przykłady exportu: db2 export to plik.del of del select * from tabela db2 export to plik.ixf of ixf select * from tabela 5

6 Generowanie id, cz. II Jeśli baza zawsze generuje wartości to jak migrować tak założone tabele IMPORT-em? alter table osoba alter column id_osoby drop identity; Usunięcie IDENTITY import from plik1 of del insert into osoba IMPORT alter table osoba alter column id_osoby set generated always as identity (start with 100); alter table osoba alter column id_osoby restart with 999; Założenie IDENTITY oraz ustawienie licznika Atrybut IDENTITY możemy także usunąć, a następnie odtworzyć po załadowaniu danych. Klauzula (start with 100) określa definicję pola generowanego (narzędzia do przenoszenia schematu bazy odczytają wartość początkową równą 100), natomiast klauzula restart with 999 określa bieżącą wartość licznika. Wartość licznika mogliśmy nadać tylko jednym poleceniem (start with 999), lecz w ten sposób tracilibyśmy informację, od jakiego numeru rozpoczęliśmy generowanie kluczy. Jeśli chciałbyś sprawdzić definicję tabeli możesz zrobić to przy pomocy narzędzia db2look (opcja e pochodzi od słowa extract): db2look -d baza1 -e -t tabela1 DDL (data definition language) tabeli możesz wygenerować także w Centrum Sterowania DB2: kliknij prawym klawiszem na wybraną tabelą i wybierz Generuj DDL. 6

7 Generowanie id, cz. III Jeśli baza zawsze generuje wartości to jak migrować tak założone tabele LOAD-em? load from plik1 of del modified by identityoverride insert into osoba LOAD alter table osoba alter column id_osoby restart with 999; Ustawienie licznika Tabelę z polem generowanym możemy także nadpisać na siłę, narzędziem LOAD, które zapisuje dane bezpośrednio na dysk z pominięciem dziennika transakcji oraz silnika SQL. W przykładzie wykorzystaliśmy modyfikator identityoverride, który pozwala na nadpisanie pól IDENTITY z opcja GENERATED ALWAYS. LOAD jest zupełnie inna metodą ładowania danych niż IMPORT. Przede wszystkim jest dużo szybszy. Narzędzie jest wielowątkowe i automatycznie powołuje odpowiednią ilość agentów, tak by w maksymalnym stopniu wykorzystać dostępne procesory. Indeksy budowane są dopiero po załadowaniu danych (mogą być budowane przyrostowo). Oczywiście zysk na szybkości musi odbywać się jakimś kosztem. Podczas ładowania danych obszar tabel, w którym znajduje się ładowana tabela dostępny jest tylko do odczytu. Dodatkowo, narzędzie LOAD nie sprawdza reguł integralnościowych, dlatego też po załadowaniu danych należy uruchomić specjalną komendę SET INTEGRITY, która sprawdza spójność danych i ponownie aktywuje więzy spójności (np. klucz główny klucz obcy). 7

8 Czy są inne metody generacji ID? CREATE SEQUENCE seq1 AS BIGINT START WITH 1; VALUES NEXTVAL FOR seq1 ; VALUES PREVVAL FOR seq1 ; ALTER SEQUENCE seq1 RESTART WITH 100 ; Jak jest różnica pomiędzy INDENTITY as SEQUENCE? - INDENTITY związane jest z tabelą, a SEQUENCE jest niezależnym obiektem, wykorzystywanym przez aplikacje. Kolejny identyfikator możemy także wygenerować przy wykorzystaniu sekwencji. Sekwencje jednak nie są skojarzone z danym obiektem bazy danych aplikacja musi być świadoma faktu istnienia sekwencji. Kolejne wartości sekwencji generuje się funkcją NEXTVAL (NEXT VALUE). Funkcja PREVVAL (PREVIOUS VALUE) podaje ostatnią wygenerowaną w sesji wartość dla danej sekwencji. Warto zaznaczyć, że sekwencje, jak i pola generowane generują po prostu następny numer i nie sprawdzają wartości, które są aktualnie w tabeli. Jeśli chcemy wygenerować wartość, która jest unikalna możemy skorzystać z funkcji GENERATE_UNIQUE(). 8

9 Po co wykorzystywać IDENTITY albo SEQUENCE? także dla WYDAJNOŚCI! db2look -d baza1 -e -t osoba /.../ "ID_OSOBY" BIGINT NOT NULL GENERATED ALWAYS AS IDENTITY ( START WITH +100 INCREMENT BY +1 MINVALUE +100 MAXVALUE NO CYCLE CACHE 20 NO ORDER, "IMIE" VARCHAR(50) NOT NULL, "NAZWISKO" VARCHAR(50) NOT NULL CACHE - generacja kolejnej paczki jest zapisywana do logu. Kluczowe dla wydajności! Atrybut IDENTITY oraz sekwencje przede wszystkim ułatwiają tworzenie aplikacji, ale także są dużo bardziej wydajne, niż własnoręczne metody generowania wartości. Kluczowym atrybutem wpływającym na wydajność generowanych sekwencji jest CACHE. Silnik bazy danych przygotowuje w pamięci paczkę wartości, które następnie rozdziela pomiędzy aplikacje (klauzula NO ORDER oznacza, że aplikacje niekoniecznie muszą dostawać generowane numerki w określonej kolejności wtedy jest jeszcze szybciej). 9

10 Tworzymy tabelę ADRES create table adres ( id_osoby bigint not null, miejscowosc varchar(80), ulica varchar(80), nr_domu varchar(15), kod_pocztowy char(5) ); alter table adres add constraint adres_id_osoby_fk foreign key(id_osoby) references osoba(id_osoby) on delete cascade on update restrict; alter table adres add constraint adres_id_uq unique (id_osoby); comment on table adres is 'Powiazane z tabela osoba'; Tworząc klucz obcy z klauzulą on delete cascase wymuszamy usuwanie rekordów zależnych, przy usunięciu rekordu głównego. Komentarze (instrukcja comment) opisujące znaczenie tabel i kolumn są przechowywane w słowniku systemowym bazy danych warto z nich korzystać, gdyż schemat bazy danych staje się bardziej czytelny. Struktura tabel osoba, adres: 10

11 Tworzymy procedurę Jeśli będziesz chciał tworzyć i śledzić procedury w narzędziu graficznym możesz sięgnąć po DB2 Developer Workbench. Narzędzie zostało oparte o środowisko Eclipse i jest bezpłatne, niezależnie od wykorzystywanej przez Ciebie edycji DB2. 1) Database Explorer w tym oknie możesz nawiązać połączenie z bazą danych i zobaczyć, jakie obiekty zostały w bazie utworzone. 2) Data Project Explorer tu tworzysz projekty, w których będziesz mógł budować procedury składowane, zapytania SQL oraz XQuery. 3) Okno pokazuje kod edytowanej procedury DODAJ_OSOBE. Procedurę możesz wdrożyć na dowolnej bazie danych (Deploy ) i wykonać. Procedurę możesz także debuggować po uruchomieniu odpowiedniej perspektywy. DB2 Developer Workbench możesz pobrać z adresu: 11

12 Tworzymy procedurę dodaj_osobe create procedure dodaj_osobe ( in p_imie varchar(50), in p_nazwisko varchar(50), in p_miejscowosc varchar(80), in p_ulica varchar(80), in p_nr_domu varchar(15), in p_kod_pocztowy char(5) ) specific dodaj_osobe begin atomic -- ciało procedury -- wstawienie do tabel: osoba i adres begin atomic -- blok nierozerwalny, traktowany jak pojedyncza, choć złożona instrukcja Jeśli tworzymy procedurę z interfejsu tekstowego, musimy przygotować plik z treścią procedury, a na końcu procedury musimy umieścić unikalny znak końca instrukcji (lub dwa znaki, w przykładzie Procedura składowana jest przykładem tzw. złożonej instrukcji SQL. Utworzenie procedury z tak przygotowanego skryptu: db2 -f twój_plik (opcje: -t = terminated, -d = defined). Oczywiście wcześniej musisz połączyć się z bazą danych. W procedurze zdefiniowana sześć parametrów wejściowych. Nazwy parametrów poprzedzono przedrostkiem p_ by później ułatwić rozróżnienie parametrów od zmiennych oraz nazw obiektów SQL. Blok: begin atomic end Instrukcja 1 Instrukcja 2 traktowany jest jak jedna złożona instrukcja, co oznacza, że wszystkie instrukcje SQL w bloku wykonają się w całości, albo się nie wykonają w ogóle. Jeśli wystąpi błąd, i błąd ten nie będzie obsłużony, wtedy żadna z elementarnych instrukcji zawartych w bloku nie wykona się. Działanie bloków nierozerwalnych można odnieść np. do pojedynczej instrukcji, która usuwa wiele rekordów z bazy (np. delete from tab1 where id > 1000). W wyniku działania takiej instrukcji usuną się wszystkie rekordy spełniające kryterium usuwania, albo żaden jeśli dla dowolnego rekordu wystąpi błąd. 12

13 Ciało procedury dodaj_osobe begin atomic declare v_id_osoby bigint; select id_osoby into v_id_osoby from new table( insert into osoba(imie,nazwisko) values (p_imie, p_nazwisko)) as t; insert into adres (id_osoby,miejscowosc,ulica,nr_domu,kod_pocztowy) values (v_id_osoby,p_miejscowosc,p_ulica, p_nr_domu, p_kod_pocztowy); Dzięki wykorzystaniu bloku nierozerwalnego możemy wstawić w jednej logicznej części osobę i adres. Mamy gwarancję, że jeśli wystąpi błąd przy wstawianiu adresu to wstawienie osoby zostanie automatycznie anulowane. Zwróć uwagę, że nie jest to wycofanie transakcji (rollback). Na zewnątrz bloku można umieścić instrukcję COMMIT bądź ROLLBACK, która będzie obejmowała także instrukcje wywołane przed uruchomieniem procedury (bloku). W programach funkcjonalność podobną do BEGIN ATOMC można uzyskać poprzez punkty zapisu transakcji (SAVEPOINT, ROLLBACK TO SAVEPOINT). Dla pseudo kodu poniżej: OK oznacza poprawne wykonanie, BŁĄD oznacza zakończenie instrukcji z błędem. instrukcja1; -- OK begin atomic end; instrukcja2; -- OK instrukcja3; -- BŁĄD instrukcja4; instrukcja5; -- OK commit; Transakcja niejawnie rozpoczyna się w momencie wykonania instrukcji1. Błąd, który wystąpił w instrukcji3 spowoduje, że modyfikacje dokonane w instrukcji2 będą anulowane. Instrukcja4 nie będzie wykonana ze względu na nieobsłużony błąd w instrukcji3. Instukcja commit zatwierdzi modyfikacje z instukcji1 oraz instrukcji5. 13

14 Testowanie procedury dodaj_osobe call dodaj_osobe( 'Anna', 'Kalinowska', 'Nowa Iwiczna', 'Biała', '23/14', '12123 '); commit; call dodaj_osobe( 'Anna', 'Kalinowska', 'Nowa Iwiczna', 'Biała', '23/14', '12123 '); SQLCODE Czy drugie wywołanie się powiedzie? SQL0803N One or more values in the INSERT statement, UPDATE statement, or foreign key update caused by a DELETE statement are not valid because the primary key, unique constraint or unique index identified by "2" constrains table "PL38219.OSOBA" from having duplicate rows for those columns. SQLSTATE=23505 SQLSTATE O jaką regułę spójności chodzi? Powtórne wywołanie procedury dodaj_osobę () z tymi samymi argumentami nie powiedzie się, ze względu na wcześniej zdefiniowaną regułę niepowtarzalności. Baza w komunikacie o błędzie podaje kod błędu oraz SQLSTATE. Kod błędu ma charakter specyficzny dla DB2, natomiast SQLSTATE ma charakter ogólny (standard ANSI) i jest zgodny z bazami danych innych producentów. Zwróć uwagę na wyjaśnienie kodu błędu. 14

15 Sprawdzenie błędu dodaj_osobe db2? SQL0803N db2? Sprawdzenie błędu SELECT INDNAME, INDSCHEMA, COLNAMES FROM SYSCAT.INDEXES WHERE IID = 2 AND TABSCHEMA = 'PL38219' AND TABNAME = 'OSOBA' ; Wynika z opisu błedu PL38219.OSOBA_NAZ_UQ (+NAZWISKO+IMIE) Informacja o naruszonym warunku Podając w linii poleceń tekstowych znak zapytania i kod błędu bądź SQLSTATE możemy szybko uzyskać opis błędu. Zwróć uwagę, że komunikat błędu dla SQLSTATE jest bardzo lakoniczny. db2? SQLSTATE 23505: Wystąpiło naruszenie ograniczenia narzuconego przez indeks unikalny lub ograniczenie przez unikalność (UNIQUE). Dużo dokładniejszy opis błędu można uzyskać wykorzystując kod błędu, który będzie zawierał także szczegółowe instrukcje objaśniające, jak dowiedzieć się która reguła integralnościowa została naruszona. W opisie wygenerowanym poleceniem db2? SQL0803N podane zostało zapytanie pozwalające na identyfikację nazwy naruszonej reguły niepowtarzalności. 15

16 Sprawdzenie błędu w proced. dodaj_osobe Modyfikujemy procedurę (trochę inaczej ): -jeśli OSOBA istnieje to uaktualnij ADRES begin atomic declare v_id_osoby bigint; zakres działania handler-a begin declare continue handler for sqlstate '23505' begin select id_osoby into v_id_osoby from osoba where imie = p_imie and nazwisko = p_nazwisko; end; select id_osoby into v_id_osoby from new table(insert into osoba(imie,nazwisko) values (p_imie, p_nazwisko)) as t; end; [..] W powyższym przykładzie najpierw próbujemy wstawiać nowy rekord i jeśli okaże się, że dany rekord już istnieje (to samo imię i nazwisko), wtedy pobieramy z bazy id_osoby. W ciele procedury zdefiniowaliśmy handler, czyli kod obsługi wyjątków, który będzie wywołany, jeśli wystąpi dany błąd. Handler typu kontynuuj oznacza, że po wystąpieniu błędu zostanie wywołany kod obsługi błędu (na rysunku na niebiesko), a następnie procedura zostanie kontynuowana od instrukcji, gdzie wystąpił błąd. Zwróć uwagę na zakres działania handlera. Gdybyśmy zdefiniowali exit handler, wtedy po wykonaniu kodu handlera, opuścilibyśmy blok begin end, a następnie dalej kontynuowalibyśmy wykonywanie procedury, ale od pierwszej instrukcji znajdującej się po bloku, z którego wyszliśmy. Innymi słowy, handler odnosi się do danego bloku, a nie całej procedury. Exit handler wychodzi z bloku begin..end a nie z całej procedury. Zwróć uwagę, że w naszym przykładzie wykorzystaliśmy dodatkowy, zagnieżdżony blok. Jeszcze jedna uwaga: deklaracje handlerów, jak i deklaracje zmiennych dopuszczane są tylko na początku bloku (zaraz po begin, a przed jakąkolwiek instrukcją SQL). 16

17 Zakres działania handlera begin atomic declare v_id_osoby bigint; begin declare continue handler for sqlstate '23505' [..] end; Na razie nie modyfikujmy tej części kodu insert into adres (id_osoby,miejscowosc,ulica,nr_domu,kod_pocztowy) values (v_id_osoby,p_miejscowosc,p_ulica, p_nr_domu, p_kod_pocztowy); Czy teraz powtórne wywołanie procedury z tymi samymi argumentami powiedzie się? SQL0803N One or more values in the INSERT statement, UPDATE statement, or foreign key update caused by a DELETE statement are not valid because the primary key, unique constraint or unique index identified by "1" constrains table "PL38219.ADRES" from having duplicate rows for those columns. SQLSTATE=23505 Gdybyśmy teraz chcieli wykonać tak utworzoną procedurę z tymi samymi argumentami jak wcześniej, dostaniemy znów błąd związany z naruszeniem reguły niepowtarzalności, ale tym razem już innej niż poprzednio (reguły mówiącej, że dana osoba może mieć tylko jeden adres sprawdź schemat tabeli adres ze wcześniejszych slajdów). 17

18 Uaktualnienie adresu merge into adres using table( values ( v_id_osoby, p_miejscowosc, p_ulica, p_nr_domu, p_kod_pocztowy) ) tmp (id_osoby,miejscowosc,ulica,nr_domu,kod_pocztowy) Zbiór wierszy, zwykle wynik SELECT-a on ( adres.id_osoby = tmp.id_osoby) when matched then update set (miejscowosc, ulica, nr_domu, kod_pocztowy) = (tmp.miejscowosc,tmp.ulica,tmp.nr_domu,tmp.kod_pocztowy) when not matched then insert (id_osoby,miejscowosc,ulica,nr_domu,kod_pocztowy) values (tmp.id_osoby,tmp.miejscowosc,tmp.ulica, tmp.nr_domu, tmp.kod_pocztowy); By nie dostawać błędu związanego z istnieniem danego adresu przyjmijmy, że w takiej sytuacji uaktualnimy dane adresowe. Można to zrobić jedną instrukcją SQL MERGE, która pozwala scalać nie tylko jeden rekord ale wiele rekordów z tabelą docelową. Po słowie kluczowym using można podać nazwę tabeli, albo zapytanie SQL.W przykładzie podaliśmy konstrukcje table, która tworzy wirtualną tabelę składającą się z jednego rekordu zbudowanego na podstawie parametrów wejściowych procedury: table( values ( v_id_osoby, p_miejscowosc, p_ulica, p_nr_domu, p_kod_pocztowy) ) tmp (id_osoby,miejscowosc,ulica,nr_domu,kod_pocztowy) Rekord ten będzie scalony z tabelą adres. Jeśli rekord o id_osoby będzie istniał w tabeli adres, wtedy wykona się uaktualnienie rekordu, jeśli nie będzie istniał, wtedy zostanie wstawiony nowy rekord. Klauzulę table(..) możemy zastąpić zapytaniem na specjalnej tabeli systemowej, która zawiera dokładnie jeden rekord: ( select v_id_osoby, p_miejscowosc, p_ulica, p_nr_domu, p_kod_pocztowy from sysibm.sysdummy1 ) Klauzula values dokonuje po prostu ewaluacji wyrażenia, np.: values zwróci

19 Wstawienie osoby - lepiej begin atomic declare v_id_osoby bigint default null; select id_osoby into v_id_osoby from osoba where imie = p_imie and nazwisko = p_nazwisko; if v_id_osoby is null then select id_osoby into v_id_osoby from new table(insert into osoba(imie,nazwisko) values (p_imie, p_nazwisko)) as t; end if; [..] Dlaczego lepiej niż sprawdzanie błędu? Ponieważ nieudana próba wstawienia niepotrzebnie zwiększa licznik pola generowanego i ogólnie jest kosztowna. Oczywiście fragment kodu związany ze sprawdzeniem, czy dana osoba już istnieje najlepiej poprawić, tak by nie wywoływać obsługi błędu, która z natury jest kosztowna. Dużo lepiej jest sprawdzić na wstępie, czy rekord istnieje, a dopiero potem ewentualnie go wstawić (chyba, że sytuacja, w której wstawiamy osobę, która istnieje już w bazie występuje niezmiernie rzadko). Przy wstawianiu osoby i pobraniu wygenerowanego identyfikatora wykorzystaliśmy klauzulę zapytanie ze wstawienia. 19

20 A co jeśli ktoś wprowadzi imię dużymi literami? call dodaj_osobe( 'Stanisława', 'Kowalska',... call dodaj_osobe( 'Stanisława', 'KOWALSKA',... alter table osoba drop constraint osoba_naz_uq; alter table osoba add column imie_szuk varchar(50) not null generated always as ( ucase( imie) ); alter table osoba add column nazwisko_szuk varchar(50) not null generated always as ( ucase( nazwisko) ); Teraz warunek unikalności dotyczy dużych liter alter table osoba add constraint osoba_naz_uq unique (nazwisko_szuk,imie_szuk) Tak jednak nie pójdzie A gdyby był warunek biznesowy mówiący, że nie możemy wstawić drugi raz osoby o tym samym imieniu i nazwisku, porównując dane dużymi literami? Rozwiązanie: wystarczy dodać pole generowane, które przechowuje imię i nazwisko dużymi literami a następnie założyć regułę niepowtarzalności na tak utworzonych polach. Pokazane na slajdzie instrukcje jednak nie zadziałają, ponieważ na czas dodania pola generowanego należy wyłączyć sprawdzanie integralności i przegenerować wartości dla istniejących rekordów (patrz następny slajd). 20

21 Teraz lepiej alter table osoba drop constraint osoba_naz_uq; set integrity for osoba off; alter table osoba add column imie_szuk varchar(50) not null generated always as ( ucase( imie) ); alter table osoba add column nazwisko_szuk varchar(50) not null generated always as ( ucase( nazwisko) ); set integrity for osoba, adres immediate checked force generated; alter table osoba add constraint osoba_naz_uq unique (nazwisko_szuk,imie_szuk); Tabela adres jest powiązana kluczem z tabelą osoba, stąd wymienione są dwie tabele Tak wygląda poprawny ciąg instrukcji SQL, pozwalający dodać nowe pole i wygenerować dla niego wartości. Zwróć uwagę na instrukcję, która włącza sprawdzanie integralności: set integrity for osoba, adres immediate checked force generated; Integralność należało włączyć nie tylko dla tabeli osoba, ale także dla tabeli adres. Dlaczego? Dlatego, iż tabele są powiązane ze sobą regułami referencyjnymi (klucz podstawowy klucz obcy). Wyłączając integralność tabeli osoba automatycznie wyłączyliśmy integralność tabel powiązanych (tu: adres). By sprawdzić, które tabele są w stanie wyłączenia sprawdzania integralności, najlepiej sięgnąć do systemowego słownika bazy danych (system catalog). 21

22 Modyfikacja kodu procedury - obsługa dużych liter begin atomic declare v_id_osoby bigint default null; select id_osoby into v_id_osoby from osoba where ucase(imie) = ucase(p_imie) and ucase(nazwisko) = ucase(p_nazwisko); [..] A co z wydajnością? Teraz sprawdzimy, czy osoba istnieje w bazie danych w następujący sposób: Funkcją UCASE podniesiemy do dużych liter zmienne będące argumentami procedury, a następnie porównamy je zawartością pól imię i nazwisko podniesionych do dużych liter także funkcją UCASE. Pewnie zadajesz sobie pytanie, a co z wydajnością?. Czy baza nie będzie nie będzie musiała sekwencyjnie odczytać całą tabelę (by podnieść do dużych liter)? Odpowiedź na następnych slajdach. 22

23 Plan wykonania zapytania dla pola generowanego (tekstowo) db2 -tf "%DB2PATH%\misc\EXPLAIN.DDL" Utworzenie tabel dla wyjaśnionych zapytań set current explain mode = EXPLAIN; Zapytania będą wyjaśniane oraz nie wykonywane select id_osoby from osoba where ucase(imie) = ucase('jerzy') and ucase(nazwisko) = ucase('pasula'); Plan zapytania jest zapisany w utworzonych tabelach db2exfmt -d %DBNAME% -e %USERNAME% -n %% -s %% -g TIC -o %1.exfmt -w -1 -# 0 Prezentowanie planów zapytań w formacie tekstowym To, jak baza danych wykonuje zapytanie najlepiej sprawdzić przy pomocy tzw. planu wykonania zapytania. W środowisku graficznym DB2 Centrum Sterowania jest to trywialne (klikasz prawym klawiszem na bazą danych i wybierasz Wyjaśnij zapytanie). W środowisku tekstowym będziesz musiał najpierw utworzyć zestaw tabel, w których będą pamiętane wyjaśnione plany zapytań (narzędzie graficzne robi to za Ciebie). Jeśli wykonasz następującą instrukcję: set current explain mode = EXPLAIN wtedy zapytania dla bieżącej sesji będą tylko wyjaśniane (bez wykonywania). Plan wykonania zapytania zostanie przechowany we wcześniej utworzonych (skryptem EXPLAIN.DDL) tabelach. Narzędzie db2exfmt podłącza się do bazy danych, sięga do tabel z wyjaśnionymi zapytaniami i formatuje wyniki zapisując je do pliku tekstowego. W przykładzie wykorzystano zmienne ustawione w systemie Windows (tak naprawdę jest to fragment skryptu): %DBNAME% nazwa bazy danych %USERNAME% nazwa użytkownika %1.exfmt plik, do którego będzie zapisany plan wykonania zapytania. W systemach Linux/UNIX użyj pojedynczego znaku % zamiast %%. 23

24 exfmt.ksh -- skrypt dla Linuksa/UNIX if [[ $1 = '' ]]; then echo Brak argumentow: <plik SQL> <poziom optymalizacji>" exit fi DBNAME="BAZA1" QF=${1:-'sql.filename'} QO=${2:-'7'} db2 set current query optimization = $QO db2 set current explain mode = EXPLAIN db2 -tvf $QF db2exfmt -d ${DBNAME} -e ${USER} -n % -s % -g TIC -o $QF.exfmt -w -1 -# 0 db2 set current explain mode = NO Oto przykładowy skrypty shell-owy exfmt.ksh dla systemów Linux/UNIX, który można wykorzystać do generowania planu wykonania zapytania. Skrypt tworzy plik ze sformatowanym planem zapytania o takiej nazwie, jak plik zawierający analizowane zapytanie, z doklejonym rozszerzeniem.exfmt Przykład wywołania: exfmt.ksh zapytanie.sql 5 Plik wynikowy: zapytanie.sql.exfmt Oto odpowiednik skryptu dla systemu Windows: exfmt.bat (zmień nazwę bazy danych wskrypcie) set DBNAME=BAZA1 set OPTLEVEL=%2 db2 set current query optimization = %OPTLEVEL% db2 set current explain mode = EXPLAIN db2 -tvf %1 db2exfmt -d %DBNAME% -e %USERNAME% -n %% -s %% -g TIC -o %1.exfmt -w -1 -# 0 db2 set current explain mode = NO 24

25 Plan wykonania zapytania - skrypt exfmt.bat Rows RETURN ( 1) Cost I/O 1 FETCH ( 2) / \ 1 18 IXSCAN ( 3) OSOBA INDEX: PL38219 OSOBA_NAZ_UQ TABLE: PL38219 Original Statement select id_osoby from osoba where ucase(imie) = ucase('jerzy') and ucase(nazwisko) = ucase('pasula') Optimized Statement SELECT Q1.ID_OSOBY AS "ID_OSOBY" FROM PL38219.OSOBA AS Q1 WHERE ( Q1.NAZWISKO_SZUK = UCASE('Pasula')) AND (Q1.IMIE_SZUK = UCASE('Jerzy')) Oto plan wykonania zapytania wyszukującego imię i nazwisko dużymi literami. Zwróć uwagę, że DB2 wykorzystało indeks OSOBA_NAZ_UQ. Na grafie węzeł (3) odszukuje dany rekord z wykorzystaniem indeksu, a następnie doczytuje z tabeli pozostałe kolumny węzeł (2). Analizując plan wykonania zapytania zwróć uwagę na zoptymalizowaną postać zapytania. DB2 przepisało zapytanie do postaci, w której sięga do pól generowanych (pola nazwisko_szuk, imie_szuk) i dlatego mogło wykorzystać indeks, który był na nich założony. Jak czytać graf? Zwróć uwagę, że korzeń grafu zawiera wyjaśniającą legendę. Czytając graf analizuj, w których gałęziach drzewa przyrasta koszt. 1 FETCH ( 2) Liczba zwróconych wierszy Wykonywana operacja Numer węzła, do którego nawiązuje dalsza część raportu Umowny koszt (jednostka: timeron) służący do porównywania różnych planów wykonania tego samego zapytania Umowny koszt operacji dyskowych IXSCAN - oznacza odczytanie wewnętrznego adresu rekordu z wykorzystaniem indeksu. FETCH - doczytuje pozostałe kolumny, dla rekordu o danym adresie wewnętrznym. 25

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) możemy określić do której grupy plików trafi

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) możemy określić do której grupy plików trafi 1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) Tworząc tabelę nie możemy określić, do którego pliku trafi, lecz możemy określić do której grupy plików trafi Zawsze istnieje grupa zawierająca

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wprowadzenie Definiowanie wyzwalaczy DML Metadane wyzwalaczy Inne zagadnienia, tabele mutujące Wyzwalacze INSTEAD OF Wyzwalacze

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Składowe wyzwalacza ( ECA ): określenie zdarzenia ( Event ) określenie

Bardziej szczegółowo

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN Procedury zapamiętane w Interbase - samodzielne programy napisane w specjalnym języku (właściwym dla serwera baz danych Interbase), który umożliwia tworzenie zapytań, pętli, instrukcji warunkowych itp.;

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio

Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio Temat: Aplikacje w Data Studio 1. Projekty Tworzenie procedur, UDF, trygerów zaczynamy od utworzenia projektu File -> New -> Project wybieramy Data Development Project.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście.

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście. Rodzaje triggerów Triggery DML na tabelach INSERT, UPDATE, DELETE Triggery na widokach INSTEAD OF Triggery DDL CREATE, ALTER, DROP Triggery na bazie danych SERVERERROR, LOGON, LOGOFF, STARTUP, SHUTDOWN

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Katarzyna Klessa Dygresja nt. operatorów SELECT 2^2 SELECT 2^30 SELECT 50^50 2 Dygresja nt. operatorów SELECT 2^30 --Bitwise exclusive OR

Bardziej szczegółowo

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678');

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678'); polecenie UPDATE służy do aktualizacji zawartości wierszy tabel lub perspektyw składnia: UPDATE { } SET { { = DEFAULT NULL}, {

Bardziej szczegółowo

SQL 4 Structured Query Lenguage

SQL 4 Structured Query Lenguage Wykład 5 SQL 4 Structured Query Lenguage Instrukcje sterowania danymi Bazy Danych - A. Dawid 2011 1 CREATE USER Tworzy nowego użytkownika Składnia CREATE USER specyfikacja użytkownika [, specyfikacja użytkownika]...

Bardziej szczegółowo

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego.

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. 77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. Przy modelowaniu bazy danych możemy wyróżnić następujące typy połączeń relacyjnych: jeden do wielu, jeden do jednego, wiele

Bardziej szczegółowo

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk Wstęp wprowadzający do laboratorium 2 mgr inż. Rafał Grycuk Plan prezentacji 1. Czym jest T-SQL i czym się różni od standardu SQL 2. Typy zapytań 3. Zapytanie typu SELECT 4. Słowo o indeksach T-SQL (1)

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML Laboratorium nr 4 Temat: SQL część II Polecenia DML DML DML (Data Manipulation Language) słuŝy do wykonywania operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wyzwalacze Wprowadzenie Tworzenie wyzwalacza Wyzwalacze typu,,po'' Wyzwalacze typu,,zamiast''

Bardziej szczegółowo

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 3 1 Bazy Danych Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka SQL, tworzenie, modyfikacja, wypełnianie tabel 3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota 1)

Bardziej szczegółowo

D D L S Q L. Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia?

D D L S Q L. Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia? D D L S Q L Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia? D D L S Q L - p o d s t a w y DDL SQL (Data Definition Language) Jest to zbiór instrukcji i definicji danych, którym posługujemy się

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika Programowanie w SQL procedury i funkcje UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika 1. Funkcje o wartościach skalarnych ang. scalar valued

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Podstawy języka SQL Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Plan wykładu Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność danych Współbieżność

Bardziej szczegółowo

I. Język manipulowania danymi - DML (Data Manipulation Language). Polecenia INSERT, UPDATE, DELETE

I. Język manipulowania danymi - DML (Data Manipulation Language). Polecenia INSERT, UPDATE, DELETE Wykład 9 Implementacja języka SQL w systemach baz danych Oracle manipulowanie danymi (DML), tworzenie, modyfikowanie i usuwanie obiektów bazy danych: tabel i perspektyw, więzów integralności, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

Aspekty aktywne baz danych

Aspekty aktywne baz danych Aspekty aktywne baz danych Aktywne aspekty baz danych Baza danych powinna zapewniać pewne własności i niezmienniki; Własności te powinny mogą być zapisane do bazy danych, a baza danych powinna zapewniać

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa)

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa) Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa dwunasty PL/SQL, c.d. 1 / 37 SQL to za mało SQL brakuje możliwości dostępnych w językach proceduralnych.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów baz danych

Projektowanie systemów baz danych Projektowanie systemów baz danych Seweryn Dobrzelewski 4. Projektowanie DBMS 1 SQL SQL (ang. Structured Query Language) Język SQL jest strukturalnym językiem zapewniającym możliwość wydawania poleceń do

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umożliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl 06-04-2013 Rozdział 1 Wstęp Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się projektem bazy danych.

Bardziej szczegółowo

Ile rekordów będzie zawierała tabela przy założeniu, że na początku była pusta?

Ile rekordów będzie zawierała tabela przy założeniu, że na początku była pusta? Gr Masyla: 1. Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące opcji recovery model w MS SQL Server a) Ustawienie Simple pozwala zaoszczędzid miejsce na dysku b) Model full jest zalecany dla baz danych, w których

Bardziej szczegółowo

SQL w języku PL/SQL. 2) Instrukcje języka definicji danych DDL DROP, CREATE, ALTER, GRANT, REVOKE

SQL w języku PL/SQL. 2) Instrukcje języka definicji danych DDL DROP, CREATE, ALTER, GRANT, REVOKE Instrukcje SQL dzielimy na następujące kategorie: 1) Instrukcje języka manipulowania danymi (DML) SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, SET TRANSACTION, EXPLAIN PLAN 2) Instrukcje języka definicji danych DDL

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Wprowadzenie do języka SQL. Polecenia generujące strukturę bazy danych: CREATE, ALTER i DROP. Polecenia: wprowadzające dane do bazy - INSERT, modyfikujące zawartość

Bardziej szczegółowo

Język SQL, zajęcia nr 1

Język SQL, zajęcia nr 1 Język SQL, zajęcia nr 1 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

PTI S1 Tabele. Tabele. Tabele

PTI S1 Tabele. Tabele. Tabele Tabele Tabele 43 1.3. Tabele Jako że bazy danych składają się z tabel, musimy nauczyć się jak je zaprojektować, a następnie stworzyć i zarządzać nimi w programie Microsoft Access 2013. Zajmiemy się również

Bardziej szczegółowo

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze Cechy bloków nazwanych: w postaci skompilowanej trwale przechowywane na serwerze wraz z danymi wykonywane na żądanie użytkownika lub w

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012:

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012: Systemy baz danych 16.04.2013 1. Plan: 10. Implementacja Bazy Danych - diagram fizyczny 11. Implementacja Bazy Danych - implementacja 2. Zadania: 1. Przygotować model fizyczny dla wybranego projektu bazy

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Zapytania SELECT. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Zapytania SELECT. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Zapytania SELECT Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Przykład HAVING Podaj liczebność zespołów dla których najstarszy pracownik urodził się po 1940 select idz, count(*) from prac p

Bardziej szczegółowo

Fizyczna struktura bazy danych w SQL Serwerze

Fizyczna struktura bazy danych w SQL Serwerze Sposób przechowywania danych na dysku twardym komputera ma zasadnicze znaczenie dla wydajności całej bazy i jest powodem tworzenia między innymi indeksów. Fizyczna struktura bazy danych w SQL Serwerze

Bardziej szczegółowo

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL,

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL, Mój projekt przedstawia bazę danych noclegów składającą się z 10 tabel. W projekcie wykorzystuje program LibreOffice Base do połączenia psql z graficznym interfejsem ( kilka formularzy przedstawiających

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu oscommerce 2.3.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

DECLARE typ [( )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } ];

DECLARE <nazwa_zmiennej> typ [(<rozmiar> )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } <wartość> ]; Braki w SQL obsługi zdarzeń i sytuacji wyjątkowych funkcji i procedur użytkownika definiowania złożonych ograniczeń integralnościowych Proceduralny SQL Transact- SQL używany przez Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu):

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): Utwórz bazę danych Cw: CREATE DATABASE Cw Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): DBCC USEROPTIONS Przykład z zapisem do tabeli tymczasowej: --Jeśli istnieje tabela tymczasowa

Bardziej szczegółowo

Kowalski Marcin 156439 Wrocław, dn. 3.06.2009 Jaśkiewicz Kamil 148592. Bazy Danych 1 Podstawy Projekt Temat: Baza danych do zarządzania projektami

Kowalski Marcin 156439 Wrocław, dn. 3.06.2009 Jaśkiewicz Kamil 148592. Bazy Danych 1 Podstawy Projekt Temat: Baza danych do zarządzania projektami Kowalski Marcin 156439 Wrocław, dn. 3.06.2009 Jaśkiewicz Kamil 148592 Bazy Danych 1 Podstawy Projekt Temat: Baza danych do zarządzania projektami Spis treści Założenia Projektowe...1 Schemat Bazy Danych...1

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Wykład nr 6 Analizy danych w systemach GIS Jak pytać bazę danych, żeby otrzymać sensowną odpowiedź......czyli podstawy języka SQL INSERT, SELECT, DROP, UPDATE

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Magento 1.4 1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych SQL SQL (ang. Structured Query Language): strukturalny język zapytań używany do tworzenia strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Gekosale 1.4 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do integracji...

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Metody tworzenia systemów informatycznych w tym, także rozbudowanych baz danych są komputerowo wspomagane przez narzędzia CASE (ang. Computer Aided Software

Bardziej szczegółowo

Ustawienie na poziomie sesji (działa do zmiany lub zakończenia sesji zamknięcia połączenia).

Ustawienie na poziomie sesji (działa do zmiany lub zakończenia sesji zamknięcia połączenia). POZIOMY IZOLACJI TRANSAKCJI 1. Microsoft SQL Server 2012 (od SQL Server 2005) W systemie SQL Server można wybrać sposób sterowania współbieżnością. Podstawowy sposób to stosowanie blokad. Wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacze. Anna Fiedorowicz Bazy danych 2

Wyzwalacze. Anna Fiedorowicz Bazy danych 2 Wyzwalacze Wyzwalacze są specjalnymi procedurami składowanymi, uruchamianymi automatycznie w następstwie zaistnienia określonego typu zdarzenia. Ich główne zadanie polega na wymuszaniu integralności danych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie tabeli Kwerendy (zapytania) Selekcja Projekcja Złączenie Relacja 1 Relacja 2 Tworzenie kwedend w widoku projektu Wybór tabeli (tabel) źródłowych Wybieramy

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Cz III. Transakcje, Triggery

BAZY DANYCH Cz III. Transakcje, Triggery BAZY DANYCH Cz III Transakcje, Triggery Transakcje Definicja: Zbiór operacji (modyfikacja danych, usuwanie, wstawianie, tworzenie obiektów bazodanowych), które albo wszystkie kończone są sukcesem, albo

Bardziej szczegółowo

SQL (ang. Structured Query Language)

SQL (ang. Structured Query Language) SQL (ang. Structured Query Language) SELECT pobranie danych z bazy, INSERT umieszczenie danych w bazie, UPDATE zmiana danych, DELETE usunięcie danych z bazy. Rozkaz INSERT Rozkaz insert dodaje nowe wiersze

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 10. SQL Widoki

Bazy danych 10. SQL Widoki Bazy danych 10. SQL Widoki P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2005/06 Widoki, AKA Perspektywy W SQL tabela, która utworzono za pomoca zapytania CREATE TABLE, nazywa się tabela

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia, role, synonimy

Uprawnienia, role, synonimy Uprawnienia, role, synonimy Schemat, użytkownicy, autoryzacja użytkowników, uprawnienia systemowe i obiektowe, nadawanie i odbieranie uprawnień, tworzenie ról, przywileje, synonimy Schematy i użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 5 Kursory w SQL Serverze Wprowadzenie Modele kursorów Używanie kursorów Rodzaje kursorów Praca

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I Podprogramy Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I Procedury do przeprowadzenia akcji Funkcje do obliczania wartości Pakiety do zbierania logicznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje SQL można podzielić na pięć kategorii, które zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Instrukcje SQL można podzielić na pięć kategorii, które zostały przedstawione w poniższej tabeli. SQL W JĘZYKU PL/SQL Strukturalny język zapytań SQL określa sposób manipulowania danymi w bazie danych. Konstrukcje proceduralne języka PL/SQL stają się bardziej użyteczne w połączeniu z mocą przetwarzania

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L P o d s t a w y j ę z y k a S Q L Adam Cakudis IFP UAM Użytkownicy System informatyczny Aplikacja Aplikacja Aplikacja System bazy danych System zarządzania baz ą danych Schemat Baza danych K o n c e p

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny Podstawy języka SQL SQL Structured Query Languagestrukturalny język zapytań DDL Język definicji danych (np. tworzenie tabel) DML Język manipulacji danych (np. tworzenie zapytań) DCL Język kontroli danych

Bardziej szczegółowo

Iwona Milczarek, Małgorzata Marcinkiewicz, Tomasz Staszewski. Poznań, 30.09.2015

Iwona Milczarek, Małgorzata Marcinkiewicz, Tomasz Staszewski. Poznań, 30.09.2015 Iwona Milczarek, Małgorzata Marcinkiewicz, Tomasz Staszewski Poznań, 30.09.2015 Plan Geneza Architektura Cechy Instalacja Standard SQL Transakcje i współbieżność Indeksy Administracja Splice Machince vs.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Wstęp Obiekty to struktury przechowujące, porządkujące lub operujące na danych takie jak: Tabele Więzy integralności Indeksy Widoki Sekwencje Procedury Linki

Bardziej szczegółowo

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej,

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej, 1. Wykonaj bazę danych biblioteki szkolnej, Otwórz MS Access a następnie z menu plik wybierz przycisk nowy, w oknie nowy plik wybieramy pusta baza danych nadaj jej nazwę Biblioteka i wybierz miejsce w

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. CREATE TABLE dbo.wydzialy (ID INT, Akronim VARCHAR(4) NOT NULL, Wydzial VARCHAR(30) NOT NULL, CONSTRAINT Kluczyk PRIMARY KEY(ID) )

BAZY DANYCH. CREATE TABLE dbo.wydzialy (ID INT, Akronim VARCHAR(4) NOT NULL, Wydzial VARCHAR(30) NOT NULL, CONSTRAINT Kluczyk PRIMARY KEY(ID) ) BAZY DANYCH laboratorium 3 tworzenie, modyfikacje i usuwanie tabel, operacje na danych Cel Stworzenie w ramach bazy danych Biblioteka nowych tabel według specyfikacji (CREATE TABLE Ustawianie właściwości

Bardziej szczegółowo

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Wprowadzenie Historia i standardy Podstawy relacyjności Typy danych DDL tabele, widoki, sekwencje zmiana struktury DML DQL Podstawy, złączenia,

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacze TWORZENIE WYZWALACZY

Wyzwalacze TWORZENIE WYZWALACZY Wyzwalacze: podobnie jak procedury i funkcje, są nazwanymi blokami PL/SQL zawierającymi sekcje deklaracji, wykonania i obsługi wyjątków; nie akceptują argumentów; muszą być składowane jako samodzielne

Bardziej szczegółowo

Proces ETL MS SQL Server Integration Services (SSIS)

Proces ETL MS SQL Server Integration Services (SSIS) Proces ETL MS SQL Server Integration Services (SSIS) 3 kwietnia 2014 Opis pliku z zadaniami Wszystkie zadania na zajęciach będą przekazywane w postaci plików PDF sformatowanych jak ten. Będą się na nie

Bardziej szczegółowo

kończy wysyłanie danych do pliku tworzy strukturę tabeli wyświetla opis struktury tabeli zmiana nazwy tabeli usuwanie tabeli

kończy wysyłanie danych do pliku tworzy strukturę tabeli wyświetla opis struktury tabeli zmiana nazwy tabeli usuwanie tabeli SPOOL moj_plik SPOOL OFF @ moj_ plik edit CREATE TABLE DESCRIBE ALTER TABLE RENAME DROP TABLE CONNECT CONNECT USER_NAME DISCONNECT EXIT zapisuje wszystkie wydane polecenia oraz ich wyniki do pliku moj_plik,

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz

Systemowe aspekty baz Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 Dariusz Bober Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej Streszczenie: W artykule przedstawiony został język QUERY, standardowe narzędzie pracy administratora

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH SIECI HOTELI

BAZA DANYCH SIECI HOTELI Paulina Gogół s241906 BAZA DANYCH SIECI HOTELI Baza jest częścią systemu zarządzającego pewną siecią hoteli. Składa się z tabeli powiązanych ze sobą różnymi relacjami. Służy ona lepszemu zorganizowaniu

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

Cele. Definiowanie wyzwalaczy

Cele. Definiowanie wyzwalaczy WYZWALACZE Definiowanie wyzwalaczy Cele Wyjaśnić cel istnienia wyzwalaczy Przedyskutować zalety wyzwalaczy Wymienić i opisać cztery typy wyzwalaczy wspieranych przez Adaptive Server Anywhere Opisać dwa

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL. definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE,

Programowanie w SQL. definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE, Programowanie w SQL definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE, kontynuacja działania od instrukcji za podaną etykietą GOTO etykieta, wyjście bezwarunkowe

Bardziej szczegółowo

Internetowe bazy danych

Internetowe bazy danych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Internetowe bazy danych wykład 3 dr inż. Jacek Mazurkiewicz e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl Typy tabel MySQL domyślny MyISAM inne możliwe:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http:www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych

Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych Aleksandra Kobusińska nr indeksu: 218366 Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych Zaprezentowana poniżej baza jest częścią większego projektu bazy danych wykorzystywanej w krajowych oddziałach wiosek

Bardziej szczegółowo

Bazy danych wykład szósty Więzy i wyzwalacze. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa)

Bazy danych wykład szósty Więzy i wyzwalacze. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa) Bazy danych wykład szósty Więzy i wyzwalacze Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa szósty Więzy i wyzwalacze 1 / 35 Wstęp Wiemy jak nakładać pewne ograniczenia (więzy) w

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL 1 Podstawy relacyjnego modelu danych. 3h UWAGA: Temat zajęć jest typowo teoretyczny i stanowi wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynamy import Kreator uruchamiamy przyciskiem Z tekstu, znajdującym się na karcie Dane, w grupie Dane zewnętrzne.

Rozpoczynamy import Kreator uruchamiamy przyciskiem Z tekstu, znajdującym się na karcie Dane, w grupie Dane zewnętrzne. 2. Zadania praktyczne rozwiązywane z użyciem komputera 91 2. Zadania praktyczne rozwiązywane z użyciem komputera Wczytywanie danych Dane do zadań rozwiązywanych na komputerze zapisane są w plikach tekstowych.

Bardziej szczegółowo

Wykład V. Indeksy. Struktura indeksu składa się z rekordów o dwóch polach

Wykład V. Indeksy. Struktura indeksu składa się z rekordów o dwóch polach Indeksy dodatkowe struktury służące przyśpieszeniu dostępu do danych o użyciu indeksu podczas realizacji poleceń decyduje SZBD niektóre systemy bazodanowe automatycznie tworzą indeksy dla kolumn o wartościach

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i usługi sieciowe

Bazy danych i usługi sieciowe Bazy danych i usługi sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2014 1 / 16 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_danych_i_usługi_sieciowe_-_2014z

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko. Typy rozproszonych baz danych. Systemy klient-serwer. Klient-serwer: Przykład

ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko. Typy rozproszonych baz danych. Systemy klient-serwer. Klient-serwer: Przykład ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko Typy rozproszonych baz Systemy typu klient-serwer (jeden serwer) Jednorodna rozproszona baza (kilka serwerow, jeden system zarzadzania baza ) Niejednorodna

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY

Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY Java jest językiem w pełni zorientowanym obiektowo. Wszystkie elementy opisujące dane, za wyjątkiem zmiennych prostych są obiektami. Sam program też jest obiektem pewnej

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski Plan wykładu Bazy danych Podstawy relacyjnego modelu danych Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz danych

Systemowe aspekty baz danych Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2011 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2011 1 / 15 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_Danych_i_Usługi_Sieciowe_-_2011z

Bardziej szczegółowo

Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS. Zapoznaj się ze sposobami użycia narzędzia T SQL z wiersza poleceń.

Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS. Zapoznaj się ze sposobami użycia narzędzia T SQL z wiersza poleceń. Cel: polecenia T-SQL Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS Authentication: SQL Server Authentication Username: student01,, student21 Password: student01,., student21

Bardziej szczegółowo

SQL :: Data Definition Language

SQL :: Data Definition Language SQL :: Data Definition Language 1. Zaproponuj wydajną strukturę danych tabela) do przechowywania macierzy o dowolnych wymiarach w bazie danych. Propozycja struktury powinna zostać zapisana z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL Itzik Ben-Gan Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL 2012 przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa.... xiii Wprowadzenie... xv Podziękowania... xix 1 Podstawy zapytań i programowania

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 4 Wsady Procedury składowane Procedury składowane tymczasowe, startowe Zmienne tabelowe Funkcje

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN Z PRZEDMIOTU ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH - 2005/2006-1- A Nazwisko i imię: Kierunek: Rok studiów: Pytanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punkty 5 5 5

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Stanisława Porzycka-Strzelczyk porzycka@agh.edu.pl home.agh.edu.pl/~porzycka Konsultacje: wtorek godzina 16-17, p. 350 A (budynek A0) 1 SQL Język SQL (ang.structured

Bardziej szczegółowo

2010-11-22 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH PODSTAWOWE KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA OGRANICZENIA DOSTĘPU DO DANYCH

2010-11-22 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH PODSTAWOWE KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA OGRANICZENIA DOSTĘPU DO DANYCH PLAN WYKŁADU Bezpieczeństwo w języku SQL Użytkownicy Uprawnienia Role BAZY DANYCH Wykład 8 dr inż. Agnieszka Bołtuć OGRANICZENIA DOSTĘPU DO DANYCH Ograniczenie danych z tabeli dla określonego użytkownika

Bardziej szczegółowo

3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych

3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych 3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych 1. Przy pomocy kreatora utwórz raport tabelaryczny, wyświetlający dane dotyczące prowadzących listę przebojów. W tym celu: a. Uruchom narzędzie Application

Bardziej szczegółowo

1. Pamięć wirtualna. 2. Optymalizacja pliku pamięci wirtualnej

1. Pamięć wirtualna. 2. Optymalizacja pliku pamięci wirtualnej 1. Pamięć wirtualna Jeśli na komputerze brakuje pamięci RAM wymaganej do uruchomienia programu lub wykonania operacji, system Windows korzysta z pamięci wirtualnej, aby zrekompensować ten brak. Aby sprawdzić,

Bardziej szczegółowo