Instrukcja podstawowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja podstawowa"

Transkrypt

1 Instrukcja podstawowa Kalisz, sierpień 2007r.

2 Rozdział 1 Wstęp Informacje ogólne Możliwości programu Comotel Wymagania techniczne... 3 Rozdział 2 Instalacja i uruchomienie programu Instalacja programu Rejestracja / Wgranie licencji Po instalacji i pierwszym logowaniu Instalowanie na kolejnych stanowiskach / odblokowanie zapory... 6 Rozdział 3 Funkcje ogólne Wyszukiwanie danych Dopisywanie danych Kasowanie danych Sortowanie Drukowanie Kopiowanie dokumentów... 9 Rozdział 4 Maksus Dokumenty Szczegółowe zasady działania dokumentów Kartoteki Parametry maksusa Wydruki zestawień Rozdział 5 Wykazy Kontrahenci Kontakty Personel kontrahenta Towary Listy Rozdział 6 Widok Rozdział 7 Administrator Definicje Użytkownicy Eksport / Import Ustawienia globalne Archiwizowanie i odtwarzanie bazy Skrypty SQL

3 Rozdział 1 Wstęp 1.1 Informacje ogólne Comotel jest programem pozwalającym na sprawniejsze zarządzanie firmą i jej poszczególnymi działami oraz obszarami: sekretariatem, serwisem, zleceniami realizowanymi dla klienta, działem handlowym. Zasadniczo program składa się z części magazynowej (maksus) oraz części specjalistycznej (np. serwis bądź wynajem urządzeń, projekty) przy czym program tworzy całość co oznacza, że tabele, wykazy maksusa i specjalistyczne są ze sobą zintegrowane. 1.2 Możliwości programu Comotel Podstawową zaletą wyróżniającą program Comotel od innych działających na rynku programów jest możliwość dopasowania struktury oraz wyglądu programu do wymagań danego użytkownika. Dzięki temu użytkownik programu nie jest zmuszany do używania narzuconych z góry przez producenta programu sztywnych struktur oraz sformułowań lecz może w procesie wdrożenia programu zastosować własne i charakterystyczne dla niego. Comotel posiada również funkcje charakterystyczne dla systemów CRM (Customer Relationship Management). Przejawia się to w możliwości gromadzenia wszelkich kontaktów biznesowych z kontrahentami, ich bieżącego edytowania i wglądu do ich historii. 1.3 Wymagania techniczne Wymagania wstępne: - MDAC w wersji co najmniej Microsoft DOT Net Framework > IE > UWAGA! Instalacja serwera wymaga co najmniej Windows 2000 Rozdział 2 Instalacja i uruchomienie programu 2.1 Instalacja programu Po włożeniu płyty do CD-ROM uruchom plik Setup.exe. Zobaczysz komunikat: Kreator Instalacji przeprowadzi Cię przez proces instalacji programu Comotel na tym komputerze. - w celu kontynuacji naciśnij Dalej - w celu rezygnacji naciśnij Anuluj Jeśli któreś z wymagań wstępnych nie zostało spełnione to zobaczysz okno: 3

4 Naciśnij podświetlony komunikat Instaluj w celu zainstalowania brakujących składników. Po zainstalowaniu możesz kontynuować właściwą instalację. Zapoznaj się z umową licencyjną - jeśli zgadzasz się na warunki naciśnij Zgadzam się - jeśli chcesz zrezygnować z dalszej instalacji naciśnij Anuluj Wybierz odpowiedni typ instalacji (kliknij na obrazek przy wybranym typie) Kompletna (Klient i serwer) zalecana Instaluje klienta i serwer bazy danych na tym komputerze. Wymagana dla użytkowników instalujących program na pierwszym stanowisku. 4

5 Klient Instaluje klienta na dodatkowych stanowiskach. Po wybraniu rodzaju instalacji zobaczysz komunikat o gotowości do instalacji. - jeśli chcesz kontynuować naciśnij Instaluj - jeśli chcesz cofnąć się naciśnij Wstecz - jeśli chcesz przerwać instalację naciśnij Anuluj Czekaj aż program zainstaluje się to może potrwać kilka minut Po zakończeniu instalacji zobaczysz komunikat: Zakończono I etap instalacji. Wybierz dalej, aby przejść do II etapu. Po wybraniu przycisku Dalej uruchomi się Instalator bazy danych (dotyczy instalacji Kompletnej). Program zdefiniuje pola w bazie danych, zapisze dane oraz skonfiguruje menu. - jeśli chcesz kontynuować naciśnij Dalej - jeśli chcesz zakończyć pracę naciśnij Anuluj Teraz pojawi się okno parametrów połączenia z bazą. Nazwę bazy można zmienić nie używaj wówczas polskich liter ani innych znaków specjalnych! UWAGA! Jeśli instalujesz program po raz kolejny i nie zmienisz nazwy bazy pojawi się komunikat Jeśli akceptujesz wybierz Tak, jeśli chcesz samodzielnie zmienić nazwę bazy wybierz Nie Jeśli wszystkie parametry są poprawne pojawi się komunikat o potwierdzeniu parametrów 5

6 - wybierz Dalej aby kontynuować instalację - wybierz Wstecz aby zmienić parametry - wybierz Anuluj w celu rezygnacji Czekaj dane ładują się do bazy, to może potrwać kilka minut. Gdy pojawi się informacja o zakończeniu konfiguracji bazy naciśnij Zakończ. Logując się po raz pierwszy oraz pracując na wersji demo programu należy wpisać: Użytkownik: A (A, B lub C) Hasło: 123 Jeśli pojawi się komunikat: Oznacza to, że prawdopodobnie zmieniałeś nazwę bazy podczas instalacji, bądź instalator samodzielnie ją zmienił. Należy wówczas wybrać w okienku logowania przycisk Ustawienia, wybrać prawidłową nazwę bazy i ponownie zalogować się. 2.2 Rejestracja / Wgranie licencji Po zalogowaniu się należy wgrać klucz licencyjny, który aktywuje program z DEMO do pełnej wersji. UWAGA! Klucze licencyjne dostarcza producent oprogramowania. Zawierają one dane firmy, ilość stanowisk oraz nabyte moduły. W celu wczytania licencji należy wejść w Menu Pomoc O programie i wybrać napis Wczytaj licencję. Po wskazaniu lokalizacji pliku z rozszerzeniem.lic program zostaje zarejestrowany. 2.3 Po instalacji i pierwszym logowaniu - W pierwszej kolejności zaleca się wprowadzenie danych właściciela programu (patrz rozdział 7.2.1). Dane te są drukowane w raportach dlatego wymagane jest chociażby wprowadzenie danych podstawowych. UWAGA!!! pole NIP jest wypełniane automatycznie po wczytaniu licencji programu. - Następnie należy dodać / edytować wprowadzonych użytkowników programu (patrz rozdział 7.2.2) - W dalszej kolejności zaleca się ustawienie wartości domyślnych używanych dokumentów zgodnie z panującymi w firmie procesami biznesowymi (patrz rozdział ) - Przy korzystaniu z kartoteki magazynowej należy wybrać sposób prowadzenia magazynu (średnie ważone netto / FIFO): Maksus Parametry maksusa. 2.4 Instalowanie na kolejnych stanowiskach / odblokowanie zapory Instalowanie kolejnych stanowisk możliwe jest po zainstalowaniu serwera. Aby program działał poprawnie na kolejnych stanowiskach niezbędne jest odblokowanie zapory dla systemu Windows XP zgodnie z poniższą instrukcją: należy odnaleźć następujący katalog: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$CALISIA\LOG 6

7 a tam z kolei znaleźć plik o nazwie errorlog. Za pomocą edytora tekstu, np. notatnika, otworzyć ten plik i znaleźć podobny wpis: SQL server listening on : SQL server listening on : Ostatnia liczba (po dwukropku w przykładzie jest to 1064), oznacza numer portu TCP, na którym pracuje serwer SQL. Należy zapamiętać tę liczbę, tak aby móc ją wykorzystać przy dalszych czynnościach. Jeśli w systemie zainstalowano Service Pack 1.0 wówczas należy: w Panelu Sterowania otworzyć Połączenia sieciowe Właściwości zakładka Zaawansowane i przy włączonej zaporze wybrać Ustawienia. Następnie należy dodać 6 portów: TCP o numerze 139 TCP o numerze 445 UDP o numerze 137 UDP o numerze 138 UDP o numerze 1434 TCP o wcześniej zapamiętanym numerze portu. Dodane porty muszą być zaznaczone na liście. Operację należy zakończyć, wciskając przycisk OK oraz zamykając poszczególne okna konfiguratora blokady. Jeśli w systemie zainstalowano Service Pack 2.0 wówczas należy: w Panelu Sterowania otworzyć program: Zapora systemu Windows. Następnie należy wybrać zakładkę Wyjątki i tam zaznaczyć opcję udostępnianie plików i drukarek. Dalej, wcisnąć przycisk Dodaj port. W nowym oknie, należy wpisać nazwę usługi dla której będziemy odblokowywać zaporę, np. Serwer programu Comotel oraz wprowadzić wcześniej zapamiętany numer portu TCP. Operację należy powtórzyć i dodać kolejny port UDP o numerze Na tym należy zakończyć, wciskając przycisk OK oraz zamykając poszczególne okna konfiguratora blokady. UWAGA!!! Sprawdzenie wersji Service Pack: Panel sterowania System zakładka Ogólne Rozdział 3 Funkcje ogólne Wszelkie dostępne dla danego miejsca operacje (dodaj/edytuj/usuń/drukuj itp.) dostępne są pod prawym przyciskiem myszy. 3.1 Wyszukiwanie danych Wyszukiwanie danych odbywa się dla każdego wykazu czy dokumentu jednakowo. Służy do tego panel wyszukiwania. W panelu wyszukiwania pomocne będą: - słowo 7

8 - kolumna W polu kolumna mamy do wyboru kilka opcji ( znajdują się one w rozwinięciu), które są nagłówkami kolumn, po których można sortować lub wyszukiwać dane. Aby wyszukać pożądany rekord należy w panelu wyszukiwania wybrać kolumnę po której będziemy wyszukiwać a następnie wpisać szukane słowo. Przykład: Chcemy znaleźć kontrahenta, którego NIP to: Najpierw w kolumnie wybieramy opcję nip, w polu słowo wpisujemy numer Program natychmiast zaczyna filtrować dane zbliżając nas do poszukiwanego wyniku. UWAGA! jeśli chcemy szukać ciągu znaków wówczas w polu słowo musimy szukaną frazę poprzedzić znakiem % Przykład: Szukamy firmy, której nazwa zawiera w sobie ciąg znaków food np. Fresh Food company. Najpierw w kolumnie wybieramy opcję nazwa, w polu słowo wpisujemy %food. Jeśli chcemy wyszukiwać wg kilku kryteriów jednocześnie możemy skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki dostępnej pod F3, gdzie warunki mogą być definiowane bardziej szczegółowo. 3.2 Dopisywanie danych Dopisanie nowego rekordu odbywa się poprzez wybranie przycisku Insert bądź pod prawym przyciskiem myszy wybranie opcji Dodaj. Możliwe jest wpisywanie danych we wszystkich polach oznaczonych jako dostępnych (z białym tłem). Pojedyncze pola wypełnia się poprzez ustawienie w odpowiednim miejscu kursora i wpisanie bądź wybranie informacji. Jeśli pole ma szare tło oznacza to, że użytkownik nie ma uprawnień do zmieniania danych w tym polu. UWAGA! Dopisywanie danych do listy rozwijanej w miejscu występowania tej listy CTRL Insert 3.3 Kasowanie danych Kasowanie danych odbywa się poprzez wybranie przycisku Delete bądź pod prawym przyciskiem myszy wybranie opcji Usuń. 8

9 3.4 Sortowanie Sortowanie można realizować poprzez naciśnięcie nagłówka kolumny. Istnieją również tzw. Szablony sortowania umożliwiające bardziej zaawansowane sortowanie. Pozwalają one na sortowanie danych z użyciem kilku warunków jednocześnie. 3.5 Drukowanie Dostępne dla danego miejsca raporty widoczne są pod prawym przyciskiem myszy i wybraniu opcji Drukuj. Pojawi się okno przedstawiające listę wszystkich raportów dotyczących danego wykazu bądź dokumentu. Po wybraniu raportu należy wybrać Podgląd i wydrukować raport. 3.6 Kopiowanie dokumentów Kopiowanie dokumentów (faktur, zleceń, dokumentów kasowych, innych) polega na skopiowaniu wybranego dokumentu poprzez utworzenie nowego dokumentu z innym prefiksem. Kopiowaniu ulegają wówczas wszystkie dane dokumentu wraz z pozycjami. Istnieje możliwość edytowania danych w skopiowanych dokumencie. Aby skopiować dokument należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Kopiuj. W pojawiającym się oknie należy wybrać prefiks tego dokumentu, który ma zostać utworzony i wybrać OK. Rozdział 4 Maksus Maksus jest kompleksowym narzędziem służącym do prowadzenia gospodarki magazynowej, pełnej dokumentacji VAT oraz kontroli stanu rozrachunków z kontrahentami. Możliwości programu maksus: - baza kontrahentów i towarów handlowych, - tworzenie, rejestracja i aktualizacja dokumentów sprzedaży, zakupu, korygujących i innych magazynowych, dowodów wpłaty, przelewów itp., - prowadzenie kartotek magazynowych dla wybranej liczby magazynów wraz z ewidencją zapasów, - prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT, - ewidencja przesunięć międzymagazynowych, - wyliczanie obrotów i marż za wybrany okres czasu, - kontrola należności i zobowiązań oraz podliczenie obrotów z kontrahentami, 9

10 - prowadzenie kartoteki zamówień, - elastyczne wydruki danych, - możliwość samodzielnego definiowania okien i struktury bazy - możliwość przesyłania danych do innych programów za pośrednictwem plików dyskowych, i wiele innych 4.1 Dokumenty Główne miejsce rejestracji danych w programie. Wszelkie dane jakie mogą być zarejestrowane należy wpisać wywołując odpowiednią opcję tego menu. Do wyboru mamy : Przychodowe - zestaw dokumentów przychodowych, pozwalających wprowadzić do magazynu towary oraz pozwalających na prowadzenie rozrachunków. Pz - Przyjęcie zewnętrzne Bo - Bilans otwarcia Pkr Korekta zakupu Pw Przyjęcie wewnętrzne Ksv Koszty VAT Ksr Koszty rachunki Zd Zamówienia do dostawców Rozchodowe - grupa dokumentów, która decyduje o Twoim sukcesie finansowym. Fv - Faktura Fp Kosztorys / Faktura proforma Zu Zlecenie Wz Wydanie zewnętrzne Fwz Faktura do Wz Fpf Paragon fiskalny Fpar Faktura do paragonu Rw Rozchód wewnętrzny Fkr Korekta sprzedaży Fkf Korekta paragonów Fzal Faktura zaliczkowa Inne - dokumenty o różnorodnym wpływie na stan zapasów: Mm - Przesunięcie magazynowe Ri - Różnice inwentaryzacyjne Iw Inwentura Cs Przecena cen sprzedaży Wpłaty- Wypłaty - standardowo zdefiniowano dokumenty, którymi najczęściej posługujemy się, dokonując rozliczeń z dostawcami i odbiorcami. Kasa przyjmie - dokumentuje zapłatę za sprzedany przez nas towar. Kasa wyda- dokumentuje zapłatę gotówką za zakupiony przez nas towar. Pp Przyjęcie przelewu Pr Przelew 10

11 Ustawienia dla dokumentów jak: liczenie od netto, udział kartotece magazynowej, start numeracji czy wartości domyślne można zmienić zgodnie z potrzebami w Administrator Definicje Struktura danych Dokumenty Maksusa (patrz rozdział ) 4.2 Szczegółowe zasady działania dokumentów Wystawianie dokumentu (faktura, inne dokumenty rozchodowe, dokumenty przychodowe) Chcąc wystawić dokument wybieramy przycisk Insert, bądź przycisk Dodaj z dołu ekranu. Wypełniamy kolejno pola z nagłówka dokumentu. Chcąc dodać pozycje wybieramy Insert (będąc na tabeli pozycji). Pojawi się okno dodawania pozycji dokumentu: Będąc na polu kodu bądź nazwy towaru wybieramy ENTER przeniesiemy się wówczas do kartoteki towarów. Można także wpisać początek kodu bądź nazwy, lub poprzedzić wyszukiwanie znakiem % - wówczas lista towarów w kartotece zostanie automatycznie przefiltrowana. UWAGA! Z poziomu wystawiania dokumentu, będąc w kartotece towarowej można dopisać towar na listę (Insert) bądź edytować istniejący wpis (przycisk E). Wypełniamy kolejne pola i zapisujemy. Jeśli chcemy ustalić upust globalny na wystawiony już dokument, należy w polu Upust % wpisać wartość i wybrać przycisk F10 program przeliczy wszystkie pozycje dokumentu wg wybranego procentu. Następnie zapisujemy dokument. Zatwierdzenie dokumentu spowoduje skutek w kartotece magazynowej (pod warunkiem, że dany dokument bierze udział w kartotece). 11

12 4.2.2 Dokument MM Standardowo dokument przesunięcia między magazynami powoduje wyjście towaru z jednego magazynu i wejście do drugiego bez zmiany cen ewidencyjnych. Czasami użytkownik chce wymusić cenę przesunięcia i wtedy ma możliwość edycji proponowanej ceny ewidencyjnej. Po zatwierdzeniu takiego dokumentu odpowiednio ulegną zmianie ceny ewidencyjne w magazynie. Powyższe zasady nie dotyczą cen sprzedaży, które są zupełnie niezależne. UWAGA! Ceny ewidencyjne są pamiętane w systemie z dokładnością do 6 miejsc po przecinku i są one wynikiem podzielenia wartości magazynu (dokł. 6 miejsc) przez ilość Korekty sprzedaży / zakupu Korekty dokumentów tworzymy poprzez kopiowanie dokumentów źródłowych. Chcąc utworzyć korektę zakupu (Pkr) musimy na danych dokumencie zakupu (Pz) wybrać Kopiuj i wskazać do jakiego prefiksu dokument ma być skopiowany. Na wykazie Pkr pojawi się wówczas dokument korekty, który możemy skorygować (na pozycjach korekcie ulega cena lub/i ilość towaru). Analogicznie postępujemy chcąc utworzyć korektę sprzedaży (Fkr) na podstawie Fv Zbiorcza faktura do Wz i Paragonów fiskalnych Możliwe jest wystawienie faktury do kilku dokumentów Wz oraz paragonów. Służą do tego serie: Fwz (dla dokumentów Wz) Fpar (dla paragonów Fpf). Należy otworzyć nowy dokument dla danej serii, wypełnić dane z nagłówka dokumentu głównie kontrahenta i będąc na pozycjach dokumentu należy wybrać: klawisz W wówczas pokażą się nierozliczone dokumenty Wz dla tego kontrahenta klawisz F - wówczas pokażą się nierozliczone paragony Fpf wystawione maksymalnie 7 dni wstecz licząc od daty bieżącej (ilość dni wstecz można ustawić w parametrach programu Maksus Parametry maksusa. Patrz rozdział 4.4). Z dostępnej listy dokumentów należy spacją wybrać te, które będą podlegały fakturowaniu Automatyczne rozliczanie dokumentu typu Wz lub Pz Po wystawieniu dokumentu sprzedaży (typ Wz) możemy go automatycznie rozliczyć generując odpowiedni dokument kasowy (typ Kp). Musimy na początku zaznaczyć w parametrach wybranego dokumentu serię dokumentu. typu Kp : Administrator/ Struktura danych/ Dokumenty maksusa/edycja/dodatkowe parametry Następnie należy wybrać jakim dokumentem kasowym chcemy rozliczyć dana serię. Zaznaczenie pola Twórz automatycznie spowoduje, że przy zatwierdzaniu dokumentu w tle utworzy się rozliczający go dokument kasowy. Nie zaznaczenie tego pola będzie wymagało wybrania klawisza K przy dokumencie aby utworzyć dok. kasowy oraz zapisania go (użytkownik zgadza się na utworzenie dokumentu kasowego i świadomie to potwierdza). Po ustawieniu parametrów należy się przelogować, aby naniesione zmiany zadziałały Faktura zaliczkowa 12

13 Faktury zaliczkowe Fzal są osobną serią dokumentów typu Wz i służą do rozliczania zaliczek pobranych na poczet przyszłego odbioru zamówionych towarów. Pozycje na takim dokumencie traktujemy jak zamówienie od klienta, które będzie mogło być potem zafakturowane i rozliczone w rozrachunkach (kartoteka magazynowa i rozrachunków). Procedura: - W wypadku zamówienia klienta i wpłaty zaliczki wystawiamy dokument Fzal (możemy uprzednio utworzyć zamówienie Fp i dopiero skopiować je do Fzal) - W pozycje wpisujemy kolejne towary - W pole Zaliczka dokumentu Fzal wpisujemy faktyczną kwotę zaliczki - System podzieli proporcjonalnie kwotę zaliczki na różne stawki Vat - Zatwierdzamy Fzal. Na rozrachunkach pojawia się kwota zaliczki, którą powinniśmy rozliczyć za pomocą Kp możemy też automatycznie utworzyć Kp poprzez wybranie przycisku K (aby dokument Kp powstał automatycznie w parametrach dokumentu Fzal musi być zadany warunek rozliczania go dokumentem Kp: Administrator/ Struktura danych/ Dokumenty maksusa/edycja/dodatkowe parametr) - Po zrealizowaniu zamówienia przystępujemy do wystawienia Faktury Vat. Robimy to poprzez kopiowanie naszej Fzal na właściwą serię faktur Vat, np. Fv. Po zatwierdzeniu Fv system zdejmie ze stanu towary, oraz powiększy należność o różnicę między kwotą całkowita faktury, a wpłaconą zaliczką. UWAGA! Faktury zaliczkowe muszą być osobną serią Fzal, ale możemy je kopiować do dowolnej serii np. standardowej Fv bądź innej osobno utworzonej serii. Takiej faktury utworzonej na podstawie Fzal nie należy edytować (np. dopisywać pozycji).!!! Inwentura i Różnice inwentarzowe Inwentura Aby wykonać inwenturę wchodzimy w Maksus Kartoteki Zapasy magazynowe (ikona Zap): - wybieramy kolejno zakres kodów, magazyn dla którego chcemy wykonać inwenturę, datę - zakładamy filtr ilościowy - przeliczamy stan - zapisujemy (przycisk: Zapisz jako dokument) do serii Iw Wchodzimy do inwentury - drukujemy Arkusz spisowy - edytujemy dokument Iw poprawiając ilości bądź dopisując nowe pozycje Zatwierdzamy dokument Iw - jeżeli są różnice pokaże nam się okno Różnice inwentaryzacyjne. Zatwierdzamy przez Ok. Różnice inwentarzowe Dokument Ri tworzy się przy zatwierdzeniu inwentury. Zatwierdzamy dokument i drukujemy różnice inwentarzowe Funkcja Tabela Cen Funkcja Tabela Cen działa w następujący sposób: każdemu kontrahentowi możemy przypisać wybraną kategorię cen i w trakcie wystawiania dokumentu sprzedaży, np. faktury, system automatycznie proponuje właściwą cenę. Żeby wykorzystać tę funkcję musimy wykonać kilka czynności: - W parametrach maksusa ustawić parametry: Cena sprzedaży wybierz Tabela cen - Wypełnić wykaz Kategorie cen: Wykazy/ Listy/ Listy maksusa/ Kategorie cen 13

14 - W wykazie Towarów przypisać ceny poszczególnym kategoriom cenowym - Wybranym kontrahentom przypisać ich kategorie cenowe Możemy juz wystawić faktury. Po wybraniu kontrahenta, podczas dopisywania pozycji system automatycznie zaproponuje cenę z tabeli. UWAGA! Jeżeli nie przypiszemy żadnej kategorii, aktualne będą ceny z Wykazu Towarów (cennika) Otwarcie nowego roku W prawym dolnym rogu ekranu mamy informację o tym, który rok rozliczeniowy jest aktywny w danej chwili. Przejście na nowy rok musi być poprzedzone aktualizacją stanów magazynowych i odbywa się w kilku etapach: Utworzenie dokumentu Inwentury Wchodzimy w Maksus Kartoteki Zapasy magazynowe (ikona Zap): - wybieramy kolejno zakres kodów, magazyn, dla którego chcemy wykonać inwenturę, datę (np ) - zakładamy filtr ilościowy (np. >0) - przeliczamy stan - zapisujemy (przycisk: Zapisz jako dokument) do serii Iw Wchodzimy do inwentury Maksus Dokumenty Inne Inwentura (ikona Iw): - drukujemy Arkusz spisowy i wypełniamy go - edytujemy dokument Iw poprawiając ilości bądź dopisując nowe pozycje - zatwierdzamy dokument Iw - jeżeli są różnice pokaże nam się okno Różnice inwentaryzacyjne. Zatwierdzamy przez Ok. Aktualizacja stanów magazynowych - Dokument Różnice inwentarzowe Ri tworzy się przy zatwierdzeniu inwentury. Wchodzimy do Maksus Dokumenty Inne Różnice inwentarzowe (ikona Ri). - zatwierdzamy dokument Ri Zatwierdzenie Ri skutkuje zmianami w kartotece magazynowej. Po zatwierdzeniu Ri drukujemy powstałe różnice inwentarzowe. Utworzenie dokumentu Bilans otwarcia Bo na nowy rok Utworzenie Bo można wykonać w dwojaki sposób: 1. Utworzenie Bo z poziomu aktualnych Zapasów magazynowych Wchodzimy w Maksus Kartoteki Zapasy magazynowe (ikona Zap): - wybieramy kolejno zakres kodów, magazyn, datę (np ) - zakładamy filtr ilościowy (np. >0) - przeliczamy stan - zapisujemy (przycisk: Zapisz jako dokument) do serii Bo i ustawiamy nowy rok - wchodzimy w menu Maksus Parametry Maksusa i zmieniamy rok rozrachunkowy - po przelogowaniu się otwieramy nowo utworzony dokument Bo i zmieniamy datę wystawienia na 1 stycznia nowego roku. Po zapisaniu i zatwierdzeniu dokumentu Bo na magazynie pojawią się stany z końca starego roku. 2. Utworzenie Bo poprzez skopiowanie inwentury - wcześniej utworzony i zatwierdzony dokument Iw możemy skopiować do serii Bo: podświetlamy dokument Iw i po wybraniu prawego przycisku myszy wybieramy Kopiuj do serii Bo Bilans otwarcia - i ustawiamy nowy rok. Zatwierdzamy przez Ok. - wchodzimy w menu Maksus Parametry Maksusa i zmieniamy rok rozrachunkowy 14

15 - po przelogowaniu się otwieramy nowo utworzony dokument Bo i zmieniamy datę wystawienia na 1 stycznia nowego roku. Po zapisaniu i zatwierdzeniu dokumentu Bo na magazynie pojawią się stany z końca starego roku. UWAGA! Pomiędzy zatwierdzeniem inwentury z aktualnymi stanami magazynowymi, a utworzeniem Bo nie należy dokonywać żadnych zmian na magazynie. 4.3 Kartoteki Opcja ta służy do przeglądania syntetycznych wyników operacji przeprowadzonych w opcji Dokumenty. Kartoteka magazynowa może być prowadzona w cenach średnich ważonych netto bądź wg kolejki FIFO co należy ustawić na początku pracy z programem (Maksus Parametry maksusa). Domyślnie ustawiono ceny średnie ważone Kartoteka magazynowa Po wybraniu tej opcji zazwyczaj musimy wybrać magazyn. Ukaże się nam lista towarów. Kolejne kolumny zawierają następujące dane: - Kod - kod towaru zdefiniowany przez klienta zgodnie z wewnętrzną organizacją magazynu - Nazwa towaru - pełna nazwa towaru - J.m. - jednostka miary - Stan -pokazuje aktualny stan magazynu - Cena zakupu- cena ewidencyjna - Wartość ewidencyjna towaru - Wartość w cenach netto towaru - Wartość w cenach brutto towaru Wybór danego towaru daje wgląd w jego historię tj. pokazuje dokumenty przychodowe oraz rozchodowe wystawione na ten towar. UWAGA! Cofnięcie się do poziomu wyższego poprzez naciśnięcie Esc Rozrachunki Treść w każdym z dokumentów rozrachunków można dowolnie sortować po kolumnach bądź skorzystać z okienka wyszukiwania. Dostępne WYDRUKI widnieją po wybraniu prawym przyciskiem myszy opcji Drukuj. Mamy następujące typy dokumentów: Należności bieżące. Otrzymamy wykaz kontrahentów, którzy są nam winni kwoty z tytułu zakupu naszych towarów Zobowiązania bieżące Otrzymamy wykaz naszych dostawców, którym jesteśmy winni kwoty wynikające z dokonanych przez nas zakupów Do rozliczenia Opcja ta służy do przeglądania nierozliczonych dokumentów Rozliczenia kontrahentów 15

16 Jest to wykaz wszystkich kontrahentów oraz sald. Wybranie danego kontrahenta daje wgląd w wystawione na niego dokumenty oraz pokazuje dokumenty nie rozliczone. Z tego poziomu można również oglądać wystawione dokumenty. UWAGA! Cofnięcie się do poziomu wyższego poprzez naciśnięcie Esc Zapasy magazynowe Okno to pokazuje zapasy magazynowe po zadaniu warunków związanych z kodem towaru, magazynem bądź ilością na magazynie. - Aby pokazać wszystkie towary bez względu na stan należy jedynie wybrać odpowiedni magazyn. - Aby zawęzić wyświetlanie do danego zakresu towarów należy podać wyświetlany zakres kodów towarów. - Filtr ilości pozwoli na wyświetlenie towarów z zadanym warunkiem dotyczącym ilości. Na przykład wpisanie warunku >0 pokaże nam towary, których stan na magazynie jest większy od zera. UWAGA! Pod prawym przyciskiem myszy opcja Drukuj pozwala wywołać raporty dotyczące zapasów magazynowych 4.4 Parametry maksusa Po wybraniu tej opcji można definiować podstawowe parametry programu mające generalny wpływ na cały program i jego działanie dla wszystkich operatorów jednocześnie. 16

17 Stany ujemne magazynu Określa sposób, w jaki zachowa się program w przypadku próby sprzedaży towaru, którego zapas wynosi 0 lub < 0. Mamy do wyboru trzy opcje: Kontrola - komputer ostrzega o występowaniu stanu ujemnego ( podczas wprowadzania towaru do dokumentu i podczas zatwierdzania dokumentu ) Brak kontroli - komputer nie reaguje na stan ujemny towaru, Blokada wydania - komputer odmawia sprzedaży towaru, którego brakuje w magazynie. Ceny ewidencyjne magazynu Określa sposób przeliczania wartościowego zapisów wchodzących do kartoteki magazynowej. Użytkownik ma do wyboru: Średnie ważone netto - ustawienie standardowe. Komputer ustala cenę ewidencyjną jako wynik dzielenia wartości ewidencyjnej towaru przez jego ilość. FIFO cena ewidencyjna jest wyliczana w oparciu o rzeczywistą ceną zakupu. Towary są rozchodowane w kolejności: pierwsze przyszło pierwsze wyszło. Połączenie z modułem Finansowo - Księgowym Przewidziane w kolejnych wersjach oprogramowania. Cena sprzedaży Opcja ta dotyczy cen sprzedaży z Wykazu Towarów. Musimy ustalić parametry w dwóch podgrupach: - Edycja - operator ma możliwość zmiany cen sprzedaży przy wystawianiu dokumentu - Tabela cen przypisanie kontrahentom cen z danej kategorii z Tabeli cen Parametry ceny sprzedaży - Wprowadzona- wpisujemy wybraną kwotę ceny sprzedaży w Wykazie Towarów Metoda upustu Dostępne opcje: - Wartość- upust jest liczony od wartości (zalecane) Ilość cyfr po przecinku Parametr ten określa ilość cyfr po przecinku przy pokazywaniu stanów magazynowych (ilości) w menu Kartoteki Magazynowe Rok rozrachunkowy Wybieramy rok rozrachunkowy Urządzenie fiskalne Wybieramy urządzenie fiskalne, z którym program współpracuje bądź urządzenie kompatybilne. Port urządzenia fiskalnego Wybieramy z listy. Blokada dokumentów Blokuje edycję dokumentów wystawionych przed zaznaczona datą. Ilość dni wstecz dla paragonów 17

18 Wykorzystywane przy wystawianiu faktur do paragonów. Określa, które paragony (wystawione z zaznaczoną ilością dni wstecz) system pokaże na pozycjach faktury do paragonu. 4.5 Wydruki zestawień Z tego miejsca dostępne są wydruki zestawień w podziale na kategorie. Rozdział 5 Wykazy Wykazy to tabele mogące zawierać dowolne informacje oraz dane (np. nazwy, adresy, kody, daty). Za pomocą wykazów dane te są grupowane w jednym miejscu. Ułatwia to ich gromadzenie oraz szybkie znalezienie i edytowanie. 5.1 Kontrahenci Główny wykaz kontrahentów, po wywołaniu widoczny jest w postaci listy. Wykaz zawiera następujące informacje: - kod kontrahenta - nazwa kontrahenta - numer NIP - miejscowość Wyszukiwanie kontrahenta Możemy skorzystać z panelu wyszukiwania bądź wyszukiwarki zaawansowanej dostępnej pod F3 W panelu wyszukiwania pomocne będą: - słowo - kolumna W polu kolumna mamy do wyboru kilka opcji ( znajdują się one w rozwinięciu), które są nagłówkami kolumn po których można sortować lub wyszukiwać dane. Aby wyszukać kontrahenta należy w panelu wyszukiwania wybrać kolumnę po której będziemy wyszukiwać a następnie wpisać szukane słowo. Przykład: Chcemy znaleźć kontrahenta, którego NIP to: Najpierw w kolumnie wybieramy opcję nip, w polu słowo wpisujemy numer Program natychmiast zaczyna filtrować dane zbliżając nas do poszukiwanego wyniku. UWAGA! jeśli chcemy szukać ciągu znaków wówczas w polu słowo musimy szukaną frazę poprzedzić znakiem % Przykład: Szukamy firmy, której nazwa zawiera w sobie ciąg znaków food np. Fresh Food company. Najpierw w kolumnie wybieramy opcję nazwa, w polu słowo wpisujemy %food. 18

19 5.1.2 Dodanie nowego kontrahenta Dodanie nowego kontrahenta można wykonać w dwojaki sposób: - poprzez naciśnięcie klawisza insert - poprzez naciśnięcie prawego przycisku myszki i wybranie opcji Dodaj Gdy pojawi się nowe okno wypełniamy następujące pola: Zakładka Inf. podstawowe FIRMA - Nazwa firmy (np. Fresh Food company sp. z.o.o) - Nazwa skrócona. Używana m.in. przy adresowaniu kopert (np. Fresh Food) - kod. Pole obowiązkowe do wypełnienia! Oznacza komputerowy numer kontrahenta. Dla każdego kontrahenta musi mieć unikalną wartość (np. FRESHFOOD) ADRESY Pole uzupełnia się poprzez naciśnięcie klawisza Insert lub poprzez naciśnięcie prawego przycisku myszki i wybranie opcji Dodaj. Uwaga! Można przypisać firmie dowolną ilość adresów. Następnie wypełniamy następujące pola: - Rodz. adresu (należy wybrać pozycję w rozwinięciu) - Ulica (pamiętajmy o podaniu skrótu: ul., pl., Al., os.) - Nr domu - Nr lokalu - Miasto (możemy wyszukać w rozwinięciu). Uwaga! Jeżeli nie znajdziemy interesującej nas nazwy dopisujemy nowy rekord po wybraniu CTRL Insert TELEFONY Pole uzupełnia się poprzez naciśnięcie klawisza Insert lub poprzez naciśnięcie prawego przycisku myszki i wybranie opcji Dodaj. Zakładka - Inf. dodatkowe BANKI - Nazwa banku i Numer konta. Pole służące do wprowadzenia nazwy banku, w którym kontrahent posiada konto. PERSONEL Dane pracowników do kontaktu Dodanie nowego rekordu: naciśnięcie klawisza Insert lub naciśnięcie prawego przycisku myszy i wybranie opcji Dodaj. GRUPA KTH Możemy stworzyć swoje grupy Kontrahentów RODZAJ KTH 19

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

FAKTURY. Spis treści:

FAKTURY. Spis treści: FAKTURY (https://edinetproducent.infinite.pl) Spis treści: 1. Filtry zawężające wyszukiwanie (Dokumenty -> Faktury) a) Ilość dni b) Dostawca / Nabywca / Miejsce dostawy c) Status d) Wyszukiwanie po numerze

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

10. Płatności Płatności Definicje

10. Płatności Płatności Definicje 10 Płatności [ Płatności ] 63 10. Płatności Po zakończonych transakcjach, przychodzi czas na rozliczenie wystawionych dokumentów. Temu służy specjalnie przygotowany moduł Płatności. Dostęp do tego modułu

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 Sprzedaż SPB 1 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 REJESTRACJA ZAKUPÓW/ PZ Przychód

Bardziej szczegółowo

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 Podstawowa zmiana to wprowadzenie możliwości pracy na wielu magazynach. Można zdefiniować dowolną ilość filii przedsiębiorstwa, gdzie każda z nich dysponuje własnym

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY!

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! Prosimy aby zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji a następnie przeprowadzić konfigurację na Państwa systemie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

INSTRUKCJA STANOWISKOWA INSTRUKCJA STANOWISKOWA SIMPLE.ERP Tworzenie faktur wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Spis treści 1 Dodanie dokumentu faktury wewnętrznej - faktura pierwotna nie została ona wprowadzona do systemu

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini.

Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini. Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini. Inwentaryzację wykonujemy wtedy, kiedy chcemy dokładnie poznać fizyczny stan towarów na sklepie. Najczęściej jest to spowodowane

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

Program Rabator dla Microsoft Windows.

Program Rabator dla Microsoft Windows. Program Rabator dla Microsoft Windows. Do czego służy program? Często zdarza się, że klient prosi o informację na temat ceny danego towaru. Pracownik posiadając jedynie ceny katalogowe musi własnoręcznie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt.

Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt. Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt. Warszawa, 20 luty 2007 r. Założenia : W rc-hurt może byc zdefiniowana dowolna liczba magazynów, na których mogą znajdować się różne towary.

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

HOTEL ONLINE - Szybki start

HOTEL ONLINE - Szybki start HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

UNISERV s.c. K.Gałązka, P.Szewczyk ul. Kościuszki 42, Wyszków NIP:

UNISERV s.c. K.Gałązka, P.Szewczyk ul. Kościuszki 42, Wyszków NIP: KRÓTKI WSTĘP Witamy Cię jako nowego użytkownika programu Kantor, przeznaczonego do prowadzenia ewidencji wymiany walut w kantorach. Żywimy nadzieję, że nasz program spełni Twoje oczekiwania i będzie stanowić

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12. Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika

4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12. Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika 4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12 Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika dzięki czemu przeniesiemy się ponownie do okna logowania, bądź przycisku, który

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Okno główne programu... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu mam wersja 1.02.

Instrukcja programu mam wersja 1.02. Strona programu: http://www.mietla.dobr.pl Proszowice, 17.02.2011r. Instrukcja programu mam wersja 1.02. Spis treści: 1. Wstęp. 2. Rejestracja -> 04 Wyszukanie właściciela rachunku bankowego. 3. Wymiar

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A

PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A I. INSTALACJA PROGRAMU W celu dokonania instalacji programu należy umieścić dostarczoną płytę w napędzie CD/DVD i uruchomić znajdujący się tam plik ADA.EXE. Program automatycznie

Bardziej szczegółowo

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku?

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Magazyn Optivum Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Aby w programie Magazyn Optivum przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku, należy wykonać następujące czynności: 1. Przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

System rabatowy dla Subiekta GT

System rabatowy dla Subiekta GT Do czego służy program? Program pozwala na zastosowanie zaawansowanej polityki cenowej i rabatowej w Subiekcie GT. Przy pomocy zestawów rabatowych można przypisać ceny towarów dla poszczególnych kontrahentów

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB URUCHOMIENIE DRUKARKI FISKALNEJ W SYSTEMIE KS-SOLAB UWAGA!!! Pracując z drukarką fiskalną, należy pamiętać aby nie uruchamiać równocześnie modułów REJESTRACJA oraz

Bardziej szczegółowo

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Program służy do rozliczania rozrachunków oraz zamówień na podstawie wyciągu przelewów z banku. Uruchamia się go przez zaznaczenie dowolnego rozrachunku i wybranie

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo