Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Autor: Piotr Krawczyk Wersja dokumentu: 1.3 Data ostatniej modyfikacji:

2 Spis treści 1 Wstęp Panel administracyjny Rozpoczęcie pracy z panelem Układ panelu Część narzędziowa i informacyjna Przestrzeń robocza Menu narzędziowe Listy rekordów Kończenie pracy z panelem Edytor wizualny Wstawianie, edycja i usuwanie obrazków Wstawianie, edycja i usuwanie tabel Wstawianie, edycja i usuwanie hiperłączy i kotwic Przydatne skróty klawiaturowe Menedżer plików Wgrywanie plików Operacje na plikach Komponenty pomocnicze Kalendarz Pola wielokrotnego wyboru Wersje językowe i literały Edycja literałów Publikacja wersji językowych Struktura serwisu Edycja stron i rodzaje treści Kompozytor treści Artykuły Dodawanie nowych artykułów Edycja artykułów Usuwanie artykułów Galerie Dodawanie nowej galerii Edycja galerii Usuwanie galerii Narzędzia administracyjne Użytkownicy Dodawanie nowego użytkownika Edycja użytkownika Usuwanie użytkownika Role uprawnień Dodawanie nowej roli Edycja roli Usuwanie roli Wyjątki reguł Blokowanie artykułów Blokowanie galerii Blokowanie podstron Słowniczek Historia zmian dokumentu...53 Strona 2 z 53

3 1 Wstęp 1 Wstęp System zarządzania treścią pełni funkcję narzędzia umożliwiającego użytkownikom administrację treścią na stronie internetowej. Pod pojęciem administracji można rozumieć dodawanie, edycję i usuwanie informacji zależnie od preferencji edytora. Podstawowym założeniem systemów CMS jest prostota. Systemy CMS są łącznikiem pomiędzy złożonym mechanizmem serwisu a samym użytkownikiem. Niniejsza dokumentacja ma na celu zapoznanie użytkownika z funkcjonalnością dystrybuowanego obok systemu CMS, wykorzystując zrozumiały, nie techniczny język. Dokument podzielony jest na cztery zasadnicze części: 1. Panel administracyjny rozdział opisujący rozpoczynanie pracy z panelem CMS, układ panelu, jego elementy i oczywiście proces kończenia pracy z panelem, 2. Elementy zarządzania treścią rozdział opisujący wszystkie funkcjonalności umożliwiające ingerencję w treść serwisu internetowego, 3. Narzędzia administracyjne rozdział opisujący wszystkie funkcjonalności umożliwiające zarządzanie elementami administracyjnymi samego panelu, 4. Słowniczek rozdział stanowiący zbiór pojęć wykorzystanych w niniejszej dokumentacji, wraz z ich tłumaczeniem. 2 Panel administracyjny Panel administracyjny to wszystkie elementy wizualne, spełniające założoną funkcjonalność. 2.1 Rozpoczęcie pracy z panelem Aby rozpocząć pracę z panelem administracyjnym, należy uruchomić panel wpisując umowny adres URL w pole adresu przeglądarki (adres do wiedzy użytkownika) i poprawnie przejść proces autoryzacji. Proces autoryzacji jest niezbędny aby zacząć pracę, gdyż do systemu CMS nie mają wstępu tzw. użytkownicy goście. Po wpisaniu adresu, wyświetli się ekran logowania jak na poniższej ilustracji: Strona 3 z 53

4 2 Panel administracyjny W pole ID użytkownika należy wpisać swój login, natomiast w pole Hasło, swoje hasło (oba pola są polami wymaganymi). Po wypełnieniu pól, należy kliknąć przycisk Zaloguj się. Jeżeli dane, które wprowadziliśmy były poprawne, zostaniemy przekierowani na stronę główną panelu administracyjnego. Jeżeli autoryzacja nie powiedzie się, zostaniemy o tym poinformowani adekwatnymi komunikatami zostając w widoku logowania. Dopiero od momentu poprawnego zalogowania, rozpoczynamy pracę z panelem. Dane do logowania otrzymamy pocztą elektroniczną podczas założenia dla nas konta przez administratora. 2.2 Układ panelu Panel dzieli się na trzy zasadnicze części: część narzędziową i informacyjną, menu narzędziowe i przestrzeń roboczą. Wszystkie trzy sekcje ilustruje poniższa ilustracja: Część narzędziowa i informacyjna Menu narzędziowe Przestrzeń robocza Część narzędziowa i informacyjna Ta sekcja panelu zawiera zbiór podręcznych ikon narzędziowych takich jak, szybkie przejście do widoku strony domowe, wyświetlenie menedżera plików, oraz zakończenie pracy z panelem. Dodatkowo Strona 4 z 53

5 2 Panel administracyjny można odczytać z niej aktualnie zalogowanego użytkownika, godzinę jego zalogowania, oraz czas ważności bieżącej sesji: Ikona otwarcia Okna menedżera plików Ikona przejścia do widoku startowego panelu Dane zalogowanej osoby Czas ważności Sesji użytkownika Ikona wylogowania Z panelu Czas ważności sesji określany jest na podstawie ustawień panelu administracyjnego i oznacza dokładnie czas bezczynności (w minutach) po jakim użytkownik zostanie automatycznie wylogowany, podczas próby wykonania jakiejkolwiek akcji. Czas ważności sesji automatycznie odnawia się, podczas pracy z panelem. Brak jakiejkolwiek reakcji od strony użytkownika przez okres trwania sesji spowoduje, że jego sesja wygaśnie i aby kontynuować pracę, będzie musiał zalogować się ponownie. Mechanizm ten pełni funkcję zabezpieczenia przypadków, kiedy użytkownik zostawia do użytku ogólnego komputer, pozostawiając panel w którym jest zalogowany. W tym przypadku osoby trzecie, nie będąc upoważnionymi, mogły by wprowadzić niechciane zmiany. Każdy użytkownik logując się, zaczyna swoją sesję od nowa. Panel na bieżąco sprawdza ważność sesji i wyświetla w pasku narzędziowym. Jeżeli czas sesji zakończy się, panel poinformuje o tym użytkownika stosownym komunikatem Przestrzeń robocza Ta sekcja prezentuje treść panelu administracyjnego. To tutaj wyświetlane będą listy artykułów, galerii, struktura serwisu, czy też formularze edycyjne Menu narzędziowe Ta sekcja prezentuje zbiór odnośników w formie pionowego, hierarchicznego menu, prowadzących do różnych modułów funkcjonalnych panelu. Postać menu zależy od poziomu uprawnień aktualnie zalogowanego użytkownika i liczby modułów zastosowanych w danym serwisie. Strona 5 z 53

6 2 Panel administracyjny Listy rekordów Do wyświetlania list rekordów (zbioru informacji) służą specjalne widoki list. Widoki list umożliwiają sortowanie rekordów w porządku malejącym lub rosnącym, oraz w przypadku dużej liczby rekordów, zawierają dodatkowo stronicowanie. Kolumny, według których można sortować informacje są w kolorze pomarańczowym i przybierają formę odnośników. Po kliknięciu na nazwę kolumny, pojawi się symbol strzałki oznaczający kierunek sortowania. Symbol strzałki, oznacza sortowanie rosnące (wartości od najmniejszych do największych, lub alfabetycznie od pierwszej litery alfabetu do ostatniej). Symbol strzałki, oznacza sortowanie malejące (wartości od największych do najmniejszych, lub alfabetycznie od ostatniej litery alfabetu do pierwszej). Jeżeli zbiór rekordów jest większy niż ustalony do wyświetlania na jednej stronie, wtedy na górze i dole listy pojawi się panel stronicowania. Panel stronicowania umożliwia nawigowanie pomiędzy kolejnymi stronami listy, skok do poprzedniej lub następnej strony, lub skok do pierwszej bądź ostatniej strony. Dostępność odnośników nawigacyjnych zależna jest od bieżącej strony: Strona aktywna Strona nie aktywna Odnośnik szybkiego przejścia do ostatniej strony Niektóre listy dysponują dodatkowym wierszem, który zawiera pola umożliwiające zawężanie zbioru rekordów. Pola kryteriów umieszczone są w kolumnach, których dotyczy filtr i mogą przyjmować formę pól tekstowych, oraz pól jednokrotnego wyboru (zależnie od typu danych). Wyszukiwanie za pomocą pól tekstowych polega na wpisaniu szukanego tekstu lub jego części, oraz wciśnięciu klawisza ENTER. Filtr anuluje się, usuwając z pola tekstowego wpisaną frazę (tym samym zostawiając puste pole) i naciskając klawisz ENTER. Pola te dotyczą danych tekstowych (np. tytuł artykułu). Wartości przeszukiwane są niezależnie od wielkości znaków. Wyszukiwanie przy pomocy listy jednokrotnego wyboru polega na wybraniu odpowiedniej opcji, według której chcemy wyszukać rekordy. Każda zmiana wyboru implikuje automatyczne wyszukiwanie według wybranego kryterium. Listy wyboru dotyczą przeważnie danych, które przyjmują ustalone wartości (np. stan publikacji, kategoria literałów). Filtr anuluje się, wybierając pustą wartość na liście. Strona 6 z 53

7 2 Panel administracyjny 2.3 Kończenie pracy z panelem Aby zakończyć pracę z panelem, należy kliknąć na ikonę znajdującą się po prawej stronie paska narzędziowego. Spowoduje to zakończenie sesji bieżącego użytkownika i wyświetlenie ekranu logowania. W rozdziale tym opisane zostaną elementy umożliwiające użytkownikom zarządzanie treścią serwisu internetowego. Kolejne podrozdziały zostały logicznie i hierarchicznie uporządkowane opisując wersje językowe serwisu, jego strukturę, elementy dynamiczne, takie jak artykuły i galerie, oraz ich dowolne kombinacje. 3.1 Edytor wizualny Panel administracyjny w celu edycji treści wykorzystuje edytor formatujący (wizualny). Edytory formatujące służą do łatwego formatowania stylów tekstu nie wymagając przy tym dużej wiedzy z zakresu arkuszy stylów kaskadowych, czy języka HTML. Charakteryzuje je funkcjonalność i prostota, ograniczająca do wybierania stylu formatowania w formie przycisków na pasku narzędziowym (podobnie jak w procesorze tekstu Microsoft Word). Obecnie, panel dysponuje dwoma rodzajami edytorów ze względu na możliwości formatujący: edytor uproszczony i edytor standardowy. Poniższa ilustracja obrazuje układy edytorów stosowanych w panelu. Górny edytor to edytor w układzie uproszczonym. Dolny, to edytor w układzie rozbudowanym: Strona 7 z 53

8 Pasek narzędiowy Przestrzeń robocza Aktywator rozszerzania Przestrzeni roboczej edytora Pasek stanu Edytor zawiera następujące możliwości formatowania: Ikona Opis Symbol zapisu treści na żądanie znajdującej się w oknie edytora. Umożliwia szybki zapis treści, pomijając zapisywanie całego formularza rekordu. Funkcjonalność aktywna tylko w trybie edycji rekordu. Symbol pogrubienia czcionki. Funkcjonalność aktywna tylko dla zaznaczonego tekstu. Symbol nadający styl kursywy. Funkcjonalność aktywna tylko dla zaznaczonego tekstu. Symbol nadający styl podkreślenia. Funkcjonalność aktywna tylko dla zaznaczonego tekstu. Symbol nadający styl przekreślenia. Funkcjonalność aktywna tylko dla zaznaczonego tekstu. Symbol usuwający formatowanie. Funkcjonalność aktywna tylko dla zaznaczonego tekstu. Symbol usuwający i kopiujący (w skrócie: wycinający) zaznaczony tekst (z zachowaniem formatowania) do schowka. Symbol aktywny tylko w momencie faktu zaznaczenia tekstu. Symbol kopiujący zaznaczony tekst (z zachowaniem formatowania) do schowka. Symbol Strona 8 z 53

9 Ikona Opis aktywny tylko w momencie faktu zaznaczenia tekstu. Symbol kopiowania zaznaczonego tekstu do obszaru roboczego edytora. Kliknięcie spowoduje otwarcie pośredniczącego okna. Nowy tekst zostanie skopiowany począwszy od miejsca ustawienia kursora z zachowaniem swojego źródłowego formatowania. Jeżeli zaznaczono tekst w oknie edytora, wtedy zaznaczony tekst zostanie zastąpiony nowo wklejonym. Symbol kopiowania zaznaczonego tekstu do obszaru roboczego edytora. Kliknięcie spowoduje otwarcie pośredniczącego okna. Nowy tekst zostanie skopiowany począwszy od miejsca ustawienia kursora. Jeżeli zaznaczono tekst w oknie edytora, wtedy zaznaczony tekst zostanie zastąpiony nowo wklejonym. Użycie tego symbolu spowoduje całkowite wyczyszczenie formatowania źródłowego i wklejeni czystego tekstu. Symbol kopiowania zaznaczonego tekstu do obszaru roboczego edytora (w przypadku kopiowania z programu Microsoft Word). Kliknięcie spowoduje otwarcie pośredniczącego okna. Nowy tekst zostanie skopiowany począwszy od miejsca ustawienia kursora. Jeżeli zaznaczono tekst w oknie edytora, wtedy zaznaczony tekst zostanie zastąpiony nowo wklejonym. Wskazane jest użycie tego symbolu w przypadku kopiowania tekstu z programu Microsoft Word. Symbol aktywny tylko w momencie wykonania akcji w ramach obszaru roboczego edytora. Pozwala na cofnięcie ostatniej akcji w ramach obszaru roboczego danego edytora. Każdorazowe kliknięcie na ikonę powoduje cofanie zmian według historii. Symbol aktywny tylko w momencie cofnięcia się w historii zmian (patrz symbol powyżej). Pozwala na powtórzenie ostatniej akcji w ramach obszaru roboczego danego edytora. Każdorazowe kliknięcie na ikonę powoduje powtarzanie zmian według historii (ikona pozwoli na powtórzenie zmian tyle razy, ile cofnięto się za pomocą symbolu cofania zmian). Symbol otwierający okno wyszukiwania tekstu w obszarze roboczym danego edytora. Okno wyszukiwarki umożliwia wyszukanie wzorca jak i podmianę na inny, określony wzorzec. Symbol otwierający okno zamiany tekstu w obszarze roboczym danego edytora. Okno wyszukiwarki umożliwia podmianę wzorca na inny, określony wzorzec, lub tylko wyszukanie wzorca w obszarze roboczym danego edytora. Symbol umożliwia wstawienie listy numerowanej. Symbol umożliwia wstawienie listy nie numerowanej. Symbol pozwala na zmniejszenie wcięcia tekstu o jeden umowny poziom. Symbol aktywny tylko w przypadku obecności kursora w obszarze, gdzie zastosowano wcięcie tekstu. Symbol pozwala na zwiększenie wcięcia tekstu o jeden umowny poziom. Symbol pozwala na zmniejszenie wcięcia pierwszego akapitu paragrafu o jeden umowny poziom. Symbol aktywny tylko w przypadku obecności kursora w obszarze paragrafu, gdzie zastosowano wcięcie tekstu w pierwszym akapicie. Symbol pozwala na zwiększenie wcięcia tekstu pierwszego akapitu paragrafu o jeden umowny poziom. Symbol wyrównuje tekst do lewej i ma zastosowanie do całego paragrafu w którym ustawiony jest kursor. Symbol wyrównuje tekst do środka i ma zastosowanie do całego paragrafu w którym ustawiony Strona 9 z 53

10 Ikona Opis jest kursor. Symbol wyrównuje tekst do prawej i ma zastosowanie do całego paragrafu w którym ustawiony jest kursor. Symbol justuje tekst i ma zastosowanie do całego paragrafu w którym ustawiony jest kursor. Symbol umożliwia wstawienie hiperłącza do adresu URL, kotwicy, pliku, lub zdjęcia i ma zastosowanie w momencie zaznaczenia tekstu (wtedy zamienia zaznaczony tekst na hiperłącze), lub braku zaznaczenia (wstawia nowe hiperłącze w miejsce począwszy od pozycji kursora). Symbol usuwa hiperłącze i jest aktywny tylko w przypadku zaznaczenia tekstu istniejącego hiperłącza, lub ustawienia kursora w miejscu obecności tekstu istniejącego hiperłącza. Usunięcie hiperłącza polega na usunięciu samej funkcji hiperłącza z tekstu, zostawiając zwykły tekst. Symbol umożliwia definiowane tzw. kotwicy, czyli miejsca zakotwiczenia ekranu. Funkcjonalność ta jest przydatna w przypadku dużych tekstów i w momencie, kiedy zajdzie potrzeba przewinięcia treści strony do ustalonego miejsca za pośrednictwem odnośnika zlokalizowanego gdzieś wyżej w treści strony. Symbol działa w ramach zaznaczonego tekstu, lub dla tekstu w którym ustawiono kursor. Symbol umożliwia wstawienie obrazka w treści strony. Symbol umożliwia wstawienie tabeli. Lista z opcjami wyboru sposobu formatowania bloku tekstu. Domyślnie, edytor udostępnia tylko paragraf, jednak lista ta może różnić się w zależności od serwisu. Paragrafy są najczęściej stosowanym typem bloku tekstu i cechują je odstępy pionowe od pozostałych bloków. Pozwalają grupować tekst w logiczne sekcje. Symbol przełączający widok obszaru roboczego edytora na widok na pełnym ekranie. Aby powrócić do widoku pierwotnego, należy ponownie kliknąć dany symbol. Symbol przełącza wyświetlanie bloków tekstu. Przydatny w przypadku rozeznania w kwestii rozmieszczenia i ilości bloków tekstu paragrafów. Bloki oznaczane są ramką z przerywanej linii i symbolem odpowiadającym nazwie taga HTML. Dla paragrafów będzie to symbol p. Dzięki tej funkcjonalności dokładnie widać umiejscowienie paragrafów w tekście (i innych bloków, zależnie od zakresu pola format ). Symbol wyświetla okno z informacją o autorze, wersji i informacji gdzie znaleźć dalszą pomoc w obsłudze edytora (dokumentacja jest w wersji angielskiej). Obszar roboczy edytora dysponuje zależnym od zaznaczonego elementu menu kontekstowym. Menu kontekstowe wywołać można klikając prawym przyciskiem myszy na zaznaczeniu tekstu, lub klikając punktowo w wybranym miejscu. Menu kontekstowe jest jedyną formą możliwości edycji elementu np. hiperłącza lub obrazka. Strona 10 z 53

11 3.1.1 Wstawianie, edycja i usuwanie obrazków Wstawianie elementów graficznych do treści strony polega na wciśnięciu symbolu, wyborze pliku za pośrednictwem menedżera plików, opcjonalnie podstawowym określeniu stylu umieszczenia zdjęcia w ramach otaczającego go tekstu i wciśnięciu przycisku OK. Każdy element graficzny może być miniaturką, prowadzącą do swojego większego odpowiednika, lub po prostu zdjęciem. Poniższa ilustracja obrazuje okno dialogowe dodawania i edycji elementu graficznego w treści strony: Przycisk otwierający mendeżer plików Obszar podglądu elementu graficznego Pole formularza Stylu obrazka Przycisk zatwierdzania zmian Formularz zawiera następujące pola: adres URL, czyli lokalizacja danego zdjęcia na serwerze. Pole jest wypełniane automatycznie, zależnie od wyboru pliku w menedżerze plików, tekst alternatywny, czy tekst jaki pojawi się w przypadku problemów z załadowaniem obrazka do przeglądarki internetowej. Odpowiednio dobrana fraza spowoduje, że strona będzie bardziej przyjazna praktykom SEO, przez co będzie lepiej pozycjonowana w popularnych wyszukiwarkach, lewy margines, czyli wielkość marginesu z lewej strony obrazka. Wielkość wyrażana w pikselach. prawy margines, czyli wielkość marginesu z prawej strony obrazka. Wielkość wyrażana w pikselach. Strona 11 z 53

12 górny margines, czyli wielkość marginesu od górnej linii tekstu. Wielkość wyrażana w pikselach. dolny margines, czyli wielkość marginesu od dolnej linii tekstu. Wielkość wyrażana w pikselach. wyrównanie, czyli ułożenie obrazka względem oblewającego go tekstu. Obrazek może być umiejscowiony po lewej, prawej, lub sam w linii bez tekstu po lewej i po prawej. Dodany element graficzny można edytować, wywołując polecenie Właściwości obrazka z menu kontekstowego. Aby wywołać menu kontekstowe obrazka, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na elemencie obrazka. Wybranie polecenia właściwości wyświetli identyczne okno dialogowe jak w przypadku dodawania nowego obrazka. Po wprowadzeniu zmian wystarczy kliknąć przycisk OK. Aby usunąć obrazek, wystarczy zaznaczyć go lewym klawiszem myszy, po czym wcisnąć klawisz Delete znajdujący się na klawiaturze Wstawianie, edycja i usuwanie tabel Wstawianie tabel do treści strony polega na wciśnięciu lewym klawiszem myszy symbolu i określeniu postaci tabeli za pomocą pól formularza okna dialogowego i wciśnięciu przycisku OK. Poniższa ilustracja ukazuje okno dialogowe wstawiania tabeli: Pole formularza Stylu tabeli Pole formularza Stylu tabeli Przycisk zatwierdzania zmian Formularz zawiera następujące pola: Strona 12 z 53

13 liczba wierszy, czyli jak nazwa pola wskazuje, liczba wierszy w tabeli, liczba kolumn, czyli jak nazwa pola wskazuje, liczba kolumn tabeli, szerokość, czyli szerokość tabeli wyrażona w pikselach. Pole opcjonalne, przydatne w przypadku gdy istnieje potrzeba ograniczenia szerokości tabeli na stałe, nagłówki, czyli opcja umiejscowienia komórek będących nagłówkami. Domyślnie brak nagłówków, wyrównaj, czyli opcja wyrównania tabeli względem treści. Tabela może być wyrównana do lewej, prawej, lub do środka. Domyślnie, wyrównanie tabeli zależy od stylu strony (przeważnie do lewej), tytuł, czyli tekst który pojawi się nad tabelą podsumowanie, czyli tekst opisujący organizację danych w tabeli. Atrybut odczytywany jest przez czytniki ekranowe (np. interpretacja danych na stronie i przetworzenie ich na dane w postaci głosowej). Treść nie jest widoczna na stronie i nie powinna dublować się z polem tytułu. Pole opcjonalne. Dodaną tabelę można edytować za pomocą menu kontekstowego, wywołując polecenie Właściwości tabeli. Menu kontekstowego w przypadku tabel, jest dosyć rozbudowane i zawiera również możliwość dodawania nowych wierszy i usuwania istniejących, dodawania kolumn i usuwania istniejących, oraz scalania komórek. Za jego pomocą można również usunąć całą tabelę. Wszystkie polecenia operacji na kolumnach, wierszach i komórkach dotyczą elementu, na którym aktualnie umieszczony jest kursor klawiatury. Obok stylu tabeli, istnieje również możliwość określania stylu samych komórek. Aby określić styl komórki, należy ustawić kursor klawiatury w komórce która ma podlegać edycji, po czym wybrać opcję Komórka i dalej Właściwości komórki. Otworzy się okno dialogowe właściwości komórki: Strona 13 z 53

14 Pole stylu komórki Pole stylu komórki Przycisk zatwierdzania zmian Pole stylu komórki Formularz zawiera następujące pola: szerokość, czyli szerokość komórki w pikselach lub procentach szerokości tabeli. Pole przydatne w przypadku potrzeby ustawienia stałej szerokości komórki, wysokość, czyli wysokość komórki ustalana w pikselach. Pole przydatne w przypadku potrzeby ustawienia stałej wysokości komórki, typ komórki, czyli pole wyboru typu komórki. Pole zawiera dwie wartości: dane (domyślne ustawienie), oraz nagłówek, zawijanie słów, pole pozwala określić, czy zawartość tekstowa komórki ma ulegać łamaniu. Domyślnie komórki łamią wiersze (przenoszą zawartość do następnej linii) w miejscu znaku spacji, ale można wymusić jedną linię tekstu jeżeli zajdzie taka potrzeba. Należy przy tym pamiętać, że długi tekst będzie w tym momencie ściskał pozostałe komórki w tabeli. wyrównanie poziome, czyli wyrównanie tekstu względem szerokości komórki. Tekst można wyrównać do lewej, do prawej lub do środka, wyrównanie pionowe, czyli wyrównanie tekstu względem wysokości komórki. Tekst można wyrównać do góry, do środka, do dołu lub względem linii bazowej wysokości komórki (czyli ściśle do dolnej krawędzi komórki), scalenie wierszy, czyli wartość liczbowa ilości wierszy jaką ma zajmować dana komórka, scalenie komórek, czyli wartość liczbowa ilości kolumn jaką ma zajmować dana komórka, Strona 14 z 53

15 kolor tła, czyli jak sama nazwa pola wskazuje, kolor tła komórki. Kolor można pobrać za pomocą pipety dostępnej w oddzielnym oknie wyboru koloru, kolor obramowania, czyli jak sama nazwa pola wskazuje, kolor obramowania komórki. Kolor można pobrać za pomocą pipety dostępnej w oddzielnym oknie wyboru koloru. Aby usunąć tabelę, wystarczy wybrać opcję Usuń tabelę z menu kontekstowego danej tabeli. To samo dotyczy wierszy (opcja Wiersz i dalej Usuń wiersze ), komórek (opcja Komórka i dalej Usuń komórki ), oraz kolumn (opcja Kolumna i dalej Usuń kolumnę ) Wstawianie, edycja i usuwanie hiperłączy i kotwic Wstawianie tabel do treści strony polega na wciśnięciu lewym klawiszem myszy symbolu. Tworzenie lub edycja hiperłącza może dotyczyć zaznaczonego bloku tekstu, lub jeżeli nie zaznaczono tekstu, miejsca ustawienia kursora klawiatury. Do określania właściwości hiperłącza służy okno dialogowe jak na poniższej ilustracji: Przycisk wyboru pliku Opcja wyświetlania Podglądu zdjęcia Po kliknięciu w zdjęcie osadzone na stronie Przycisk zatwierdzania zmian Formularz zawiera następujące pola: tekst, czyli tekst pełniący funkcję hiperłącza. Jeżeli hiperłącze tworzone jest dla zaznaczonego wcześniej tekstu, wtedy dane pole będzie wypełnione zaznaczeniem. Strona 15 z 53

16 adres URL, czyli adres URL do którego ma prowadzić hiperłącze. Jeżeli istnieje potrzeba utworzenia hiperłącza do pliku na serwerze, należy posłużyć się przyciskiem Wybierz plik w celu otwarcia menedżera plików. Po wybraniu pliku, pole zostanie automatycznie uzupełnione lokalizacją do wybranego pliku, opis hiperłącza, czyli tekst jaki pojawi się po zatrzymaniu kursora myszy na tekście będącym odnośnikiem. Tekst wyświetlany jest w tzw. dymkach i powinien krótko opisywać dane hiperłącze. Wartość ta jest częścią danych potrzebnych dla mechanizmów SEO, Po kliknięciu wyświetla się większa wersja zdjęcia, czyli określenie, czy dane hiperłącze jest tworzone na potrzeby wyświetlenia zdjęcia. Zdjęcie zostanie wyświetlone na tzw. warstwie. Dodane hiperłącze można edytować za pomocą menu kontekstowego, wywołując polecenie Właściwości hiperłącza. Hiperłącza można kierować bezpośrednio do określonego miejsca w treści strony. Aby to zrobić, należy posłużyć się tzw. kotwicami. Kotwice określa się w miejscu, do którego ma zostać przewinięta strona. Może to być kawałek tekstu, czy element graficzny. Aby dodać kotwicę, należy ustawić kursor klawiatury w miejscu przeznaczonym na kotwicę i kliknąć na symbol flagi. W otwartym oknie dialogowym należy wpisać nazwę kotwicy (przy czym nie może to być forma opisowa, lecz krótka nazwa nie zawierająca znaków spacji, ani polskich znaków diakrytycznych) i kliknąć przycisk OK. Kotwice oznaczane są w formie symbolu czerwonej flagi. Aby usunąć hiperłącze z tekstu, wystarczy zaznaczyć tekst będący hiperłączem i z menu kontekstowego wybrać opcję Usuń odnośnik. Aby usunąć kotwicę, wystarczy wybrać z menu kontekstowego opcję Usuń kotwicę Przydatne skróty klawiaturowe Skrót ENTER SHIFT + ENTER Opis Wstawia znak nowej linii Wstawia nowy paragraf CTRL + B Pogrubia fragment tekstu. Dotyczy tylko zaznaczonego fragmentu tekstu CTRL + I Ustawia kursywę zaznaczonego fragmentu tekstu CTRL+ U Ustawia styl podkreślenia zaznaczonego fragmentu tekstu CTRL + Ustawia kursor na początku następnego słowa CTRL + Ustawia kursor na początku poprzedniego słowa SHIFT + Zaznaczenie znaku po prawej stronie SHIFT + Zaznaczenie znaku po lewej stronie Strona 16 z 53

17 Skrót Opis CTRL + SHIFT + Zaznaczenie całego następnego słowa CTRL + SHIFT + Zaznaczenie całego poprzedniego słowa CTRL + C Skopiowanie zaznaczonego tekstu do schowka CTRL + X Wycięcie zaznaczonego tekstu do schowka CTRL + V Wklejenie tekstu ze schowka w miejsce ustawienia kursora klawiatury CTRL + Z Cofnięcie o jedną zmianę w historii edycji CTRL + Y Przejście do poprzedzającej zmiany w historii edycji (po operacji cofnięcia) Symbol plusa oznacza, że należy wcisnąć najpierw klawisz po lewej stronie, a następnie trzymając wciśnięty klawisz, wcisnąć klawisz po prawej stronie, czyli np. skrót CTRL + B oznacza, że należy wcisnąć klawisz CTRL i trzymając go wciśniętego, wcisnąć klawisz B (mała litera). 3.2 Menedżer plików Menedżer plików jest oddzielną aplikacją służącą do zarządzania zasobami plikowymi na serwerze. Za jego pomocą można tworzyć, edytować, usuwać, podglądać, kopiować i przenosić pliki w celu ich organizacji. Ilość plików jaką można przechowywać na serwerze zależna jest od konfiguracji. Menedżer może działać w dwóch podstawowych trybach: ogólnym (domyślnym) i interaktywnym. Tryb interaktywny dotyczy formularzy, które umożliwiają wybór pliku (np. dodawanie zdjęcia do galerii, wstawianie zdjęcia do treści strony etc.). W trybie tym, wybór pliku za pomocą odpowiedniej opcji wykonuje akcję umożliwiającą przekazanie wybranego pliku do formularza (pojawia się opcja w menu kontekstowym pliku Wybierz pliki ). Możliwy jest wybór tylko jednego pliku. Aby wyświetlić zasoby plikowe serwera, należy posiadać uprawnienie Pobranie zasobów plikowych serwera z poziomu menedżera plików. Do wywołania okna menedżera służy ikona dostępna w pasku narzędziowym panelu administracyjnego (górna część panelu z informacjami o sesji i aktualnie zalogowanym użytkowniku). Okno menedżera wyświetla się niezależnie od układu panelu. Może być rozszerzane, zwężane i przesuwane w dowolnym kierunku. Poniższa ilustracja prezentuje okno menedżera: Strona 17 z 53

18 Pasek tytułowy Przycisk zamknięcia okna menedżera Pasek narzędziowy Wyszukiwarka Zaznaczony symbol pliku Obszar drzewa plików i katalogów Pasek informacyjny Punkt zaczepienia umożliwiający zmianę rozmiaru kolumny Obszar podglądu plików w zaznaczonej lokalizacji po lewej stronie Punkt zaczepienia umożliwiający zmianę rozmiaru okna Okno podzielić można na trzy zasadnicze części: drzewo plików i katalogów, podgląd zawartości katalogu wybranego w drzewie, oraz pasek narzędziowy zawierający zbiór ikon: Ikona Opis Symbol jeżeli aktywny, umożliwia przejście do poprzedniej lokalizacji w jakiej gościł użytkownik na bazie zapisywanej historii lokalizacji Symbol jeżeli aktywny, umożliwia przejście do następnej lokalizacji w jakiej gościł użytkownik (licząc od aktualnej) na bazie zapisywanej historii lokalizacji. Symbol jest aktywny tylko w momencie cofnięcia się w historii nawigowania pomiędzy katalogami Symbol tworzy nowy katalog w lokalizacji aktualnie wybranej z drzewa plików i katalogów Symbol tworzy nowy plik tekstowy (o rozszerzeniu txt) w lokalizacji aktualnie wybranej z drzewa plików i katalogów Symbol wyświetla okno dialogowe przesyłania plików na serwer Strona 18 z 53

19 Ikona Opis Symbol otwiera zaznaczony obiekt. Jeżeli zaznaczono katalog, ikona pozwoli na otwarcie katalogu i przejście do środka. Jeżeli zaznaczono plik, ikona wyświetli oddzielne okno podglądu zawartości pliku Symbol pozwala na pobranie pliku z serwera na lokalny komputer użytkownika. Ikona aktywna tylko w przypadku zaznaczenia pliku Ikona aktywna tylko w przypadku działania menedżera plików w trybie interaktywnym (np. podczas dodawanie zdjęcia do galerii) i pozwala na wybranie pliku. Plik można również wybrać klikają nań dwukrotnie lewym klawiszem myszy, lub wybierają opcję Wybierz pliki z menu kontekstowego Symbol wyświetla informacje o zaznaczonym w oknie podglądu obiekcie. Informacje obejmują nazwę obiektu, rozmiar, poziom uprawnień w systemie plików, ścieżkę w systemie plików, datę modyfikacji i informacje dodatkowe, zależnie od typu obiektu (np. pliki graficzne będą dodatkowo posiadały informację o rozmiarze w pikselach) Symbol pozwala na podgląd plików graficznych. Ikona jest aktywna tylko w przypadku zaznaczenia pliku, a jej kliknięcie spowoduje wyświetlenie okna podglądu z możliwością nawigacji następny/ poprzedni, oraz skalowaniem okna podglądu na pełen ekran przeglądarki internetowej. Istnieje również możliwość zmiany rozmiaru okna podglądu przeciągając w wyznaczonym kierunku prawy dolny róg okna z wciśniętym lewym klawiszem myszy Ikona pozwala na skopiowanie pliku do schowka. Schowek może przechowywać plik, grupę plików, lub całe drzewo katalogów i plików. Oryginalny plik nie jest usuwany. Ikona aktywna jest w przypadku zaznaczenia pliku, lub grupy plików Ikona pozwala na skopiowanie pliku do schowka z usunięciem pliku oryginalnego. Ikona aktywna jest w przypadku zaznaczenia pliku, grupy plików, lub drzewa plików i katalogów przeznaczonego do skopiowania Symbol pozwala na skopiowanie pliku, bądź grupy plików przechowywanych w schowku. Zawartość schowka zostanie skopiowana do lokalizacji aktualnie zaznaczonej w drzewie plików i katalogów po lewej stronie okna menedżera. Skopiowanie zawartości schowka nie powoduje kasowania jego zawartości. Nadpisanie schowka możliwe jest dopiero po ponownym wykonaniu operacji kopiowania do schowka. Ikona aktywna dopiero w przypadku obecności obiektów w schowku Ikona pozwala na bezpowrotne usunięcie zaznaczonego obiektu, lub grupy zaznaczonych obiektów Symbol duplikuje zaznaczony obiekt, lub grupę obiektów. Do nazwy każdej kopii dodawany jest dopisek copy X, gdzie X oznacza numer porządkowy kopii Ikona pozwala na zmianę nazwy zaznaczonego pliku lub katalogu Ikona aktywna jest tylko w przypadku zaznaczenia pliku graficznego i wyświetla okno dialogowe pozwalające na przeskalowanie zdjęcia, kadrowanie, lub obrót o dowolny kąt w dowolnym kierunku Symbol aktywny jest tylko w przypadku zaznaczenia pliku archiwum i pozwala na rozpakowanie archiwum w bieżącej lokalizacji. Zawartość archiwum jest rozpakowywana do katalogu o nazwie pliku archiwum Symbol pozwala na utworzenie pliku archiwum zawierającego zaznaczone obiekty. Menedżer umożliwia utworzenie archiwów formatu: TAR, GZIP, BZIP, ZIP, RAR Strona 19 z 53

20 Ikona Opis Symbol pozwala przełączać się pomiędzy widokiem miniatur a widokiem listy plików Symbol pozwala wybrać rodzaj sortowania plików w oknie podglądu Symbol wyświetla informacje o aplikacji menedżera plików, jej wersji i autorach, oraz listę przydatnych skrótów klawiszowych, jakie można stosować w ramach okna menedżera Wgrywanie plików Pliki można wgrać na serwer trzema sposobami: Klikając na ikonę, co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego z możliwością zaznaczenia plików przeznaczonych do wysłania. Aby zaznaczyć kilka plików, należy wcisnąć klawisz CTRL podczas zaznaczania. Wciśnięcie klawisza SHIFT, spowoduje zaznaczenie grupy plików poczynając od zaznaczenia początkowego do zaznaczenia końcowego, Klikając prawym przyciskiem myszy w oknie podglądu zawartości, co spowoduje wyświetlenie menu kontekstowego. Aby wgrać plik, należy wybrać opcję Wyślij pliki. Wybranie opcji wyświetli okno pozwalające na wysłanie plików poprzez operację przeciągnięcia pliku z komputera lokalnego na nowo otwarte okno, lub określenie plików poprzez standardowe okno dialogowe. W przypadku pierwszego wariantu, pliki należy przeciągać na pole o nazwie Upuść pliki tutaj. Obszar jest zaznaczony obwódką z przerywanej linii i w przypadku umieszczenia pliku, zmieni kolor tła na biały, Po prostu przeciągając plik lub grupę plików na okno podglądu. Należy pamiętać, że miejsce zapisania wysyłanych plików zależy od lokalizacji wskazanej w sekcji po lewej stronie okna menedżera (wskazana lokalizacja podświetlona jest kolorem pomarańczowym). Proces przesyłania pliku lub grupy plików, sygnalizowany jest oknem z paskiem postępu i liczbą plików w kolejce. Pasek postępu dotyczy wszystkich plików w kolejce: Ilość plików w kolejce Pasek postępu Po poprawnym wgraniu pliku, jego ikona pojawi się w oknie podglądu. Postać ikony zależna jest od typu pliku. Strona 20 z 53

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów Ciech SA Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów 1 Projekt: Intranet Ciech SA Rodzaj dokumentu: Produkty \ Instrukcja Nazwa CiechSA_MOSS2007_InstrukcjaRedaktorzyPortalu_v1.0 dokumentu: Data

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski SPIS TREŚCI PLATFORMA INTERNETOWA ABSOLWENT I. Serwis Absolwenta... 2 II. Przygotowanie środowiska

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika

Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika Katowice 2011 2246PI01.00 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32) 209-07-15

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.1. Moduł e-sklep 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.1. Moduł e-sklep 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.1 Moduł e-sklep 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Edycja IV poziom podstawowy

Edycja IV poziom podstawowy Edycja IV poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik przypomni sobie wiadomości poznane w poprzednich edycjach kursu oraz zdobędzie nowe informacje

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Gekosale Poradnik - Jak zacząć

Gekosale Poradnik - Jak zacząć Gekosale Poradnik - Jak zacząć 1 Spis treści 2 Zakładanie sklepu 3 Asortyment 3 Dodawanie kategorii 2 Dodawanie produktów 6 Dodawanie producentów 2 Grupy cech produktów 15 Warianty produktów 16 Magazyn

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Wstęp... 4 Logowanie/wylogowanie do/z panelu administracyjnego... 5 Część systemowa... 5 Menadżer stron... 5 Lista wszystkich stron...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Podręcznik użytkownika Marcin Malinowski Patryk Nowacki Michał Wiktor Żmijewski Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas Sprzefak++

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

3aCMS. prezentacja systemu. 3arrow Sp. z o.o. ul. Prochowicka 1/7 54-072 Wrocław. www.3arrow.pl 894-299-57-83

3aCMS. prezentacja systemu. 3arrow Sp. z o.o. ul. Prochowicka 1/7 54-072 Wrocław. www.3arrow.pl 894-299-57-83 3aCMS prezentacja systemu 3arrow Sp. z o.o. adres: ul. Prochowicka 1/7 54-072 Wrocław telefon: 504 29 35 29 e-mail: www: info@3arrow.pl NIP: REGON: KRS: 894-299-57-83 021223146 0000352856 Czemu płacić

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja/Instrukcja. @ School CMS

Dokumentacja/Instrukcja. @ School CMS Dokumentacja/Instrukcja @ School CMS Wstęp... 4 1. Instalacja... 5 1.1. Wstępne przygotowanie.... 5 1.2. Instalacja... 5 1.3. Czynności po instalacyjne.... 6 2. Panel Administracyjny... 7 2.1 Menu Główne...

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo