Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Autor: Piotr Krawczyk Wersja dokumentu: 1.3 Data ostatniej modyfikacji:

2 Spis treści 1 Wstęp Panel administracyjny Rozpoczęcie pracy z panelem Układ panelu Część narzędziowa i informacyjna Przestrzeń robocza Menu narzędziowe Listy rekordów Kończenie pracy z panelem Edytor wizualny Wstawianie, edycja i usuwanie obrazków Wstawianie, edycja i usuwanie tabel Wstawianie, edycja i usuwanie hiperłączy i kotwic Przydatne skróty klawiaturowe Menedżer plików Wgrywanie plików Operacje na plikach Komponenty pomocnicze Kalendarz Pola wielokrotnego wyboru Wersje językowe i literały Edycja literałów Publikacja wersji językowych Struktura serwisu Edycja stron i rodzaje treści Kompozytor treści Artykuły Dodawanie nowych artykułów Edycja artykułów Usuwanie artykułów Galerie Dodawanie nowej galerii Edycja galerii Usuwanie galerii Narzędzia administracyjne Użytkownicy Dodawanie nowego użytkownika Edycja użytkownika Usuwanie użytkownika Role uprawnień Dodawanie nowej roli Edycja roli Usuwanie roli Wyjątki reguł Blokowanie artykułów Blokowanie galerii Blokowanie podstron Słowniczek Historia zmian dokumentu...53 Strona 2 z 53

3 1 Wstęp 1 Wstęp System zarządzania treścią pełni funkcję narzędzia umożliwiającego użytkownikom administrację treścią na stronie internetowej. Pod pojęciem administracji można rozumieć dodawanie, edycję i usuwanie informacji zależnie od preferencji edytora. Podstawowym założeniem systemów CMS jest prostota. Systemy CMS są łącznikiem pomiędzy złożonym mechanizmem serwisu a samym użytkownikiem. Niniejsza dokumentacja ma na celu zapoznanie użytkownika z funkcjonalnością dystrybuowanego obok systemu CMS, wykorzystując zrozumiały, nie techniczny język. Dokument podzielony jest na cztery zasadnicze części: 1. Panel administracyjny rozdział opisujący rozpoczynanie pracy z panelem CMS, układ panelu, jego elementy i oczywiście proces kończenia pracy z panelem, 2. Elementy zarządzania treścią rozdział opisujący wszystkie funkcjonalności umożliwiające ingerencję w treść serwisu internetowego, 3. Narzędzia administracyjne rozdział opisujący wszystkie funkcjonalności umożliwiające zarządzanie elementami administracyjnymi samego panelu, 4. Słowniczek rozdział stanowiący zbiór pojęć wykorzystanych w niniejszej dokumentacji, wraz z ich tłumaczeniem. 2 Panel administracyjny Panel administracyjny to wszystkie elementy wizualne, spełniające założoną funkcjonalność. 2.1 Rozpoczęcie pracy z panelem Aby rozpocząć pracę z panelem administracyjnym, należy uruchomić panel wpisując umowny adres URL w pole adresu przeglądarki (adres do wiedzy użytkownika) i poprawnie przejść proces autoryzacji. Proces autoryzacji jest niezbędny aby zacząć pracę, gdyż do systemu CMS nie mają wstępu tzw. użytkownicy goście. Po wpisaniu adresu, wyświetli się ekran logowania jak na poniższej ilustracji: Strona 3 z 53

4 2 Panel administracyjny W pole ID użytkownika należy wpisać swój login, natomiast w pole Hasło, swoje hasło (oba pola są polami wymaganymi). Po wypełnieniu pól, należy kliknąć przycisk Zaloguj się. Jeżeli dane, które wprowadziliśmy były poprawne, zostaniemy przekierowani na stronę główną panelu administracyjnego. Jeżeli autoryzacja nie powiedzie się, zostaniemy o tym poinformowani adekwatnymi komunikatami zostając w widoku logowania. Dopiero od momentu poprawnego zalogowania, rozpoczynamy pracę z panelem. Dane do logowania otrzymamy pocztą elektroniczną podczas założenia dla nas konta przez administratora. 2.2 Układ panelu Panel dzieli się na trzy zasadnicze części: część narzędziową i informacyjną, menu narzędziowe i przestrzeń roboczą. Wszystkie trzy sekcje ilustruje poniższa ilustracja: Część narzędziowa i informacyjna Menu narzędziowe Przestrzeń robocza Część narzędziowa i informacyjna Ta sekcja panelu zawiera zbiór podręcznych ikon narzędziowych takich jak, szybkie przejście do widoku strony domowe, wyświetlenie menedżera plików, oraz zakończenie pracy z panelem. Dodatkowo Strona 4 z 53

5 2 Panel administracyjny można odczytać z niej aktualnie zalogowanego użytkownika, godzinę jego zalogowania, oraz czas ważności bieżącej sesji: Ikona otwarcia Okna menedżera plików Ikona przejścia do widoku startowego panelu Dane zalogowanej osoby Czas ważności Sesji użytkownika Ikona wylogowania Z panelu Czas ważności sesji określany jest na podstawie ustawień panelu administracyjnego i oznacza dokładnie czas bezczynności (w minutach) po jakim użytkownik zostanie automatycznie wylogowany, podczas próby wykonania jakiejkolwiek akcji. Czas ważności sesji automatycznie odnawia się, podczas pracy z panelem. Brak jakiejkolwiek reakcji od strony użytkownika przez okres trwania sesji spowoduje, że jego sesja wygaśnie i aby kontynuować pracę, będzie musiał zalogować się ponownie. Mechanizm ten pełni funkcję zabezpieczenia przypadków, kiedy użytkownik zostawia do użytku ogólnego komputer, pozostawiając panel w którym jest zalogowany. W tym przypadku osoby trzecie, nie będąc upoważnionymi, mogły by wprowadzić niechciane zmiany. Każdy użytkownik logując się, zaczyna swoją sesję od nowa. Panel na bieżąco sprawdza ważność sesji i wyświetla w pasku narzędziowym. Jeżeli czas sesji zakończy się, panel poinformuje o tym użytkownika stosownym komunikatem Przestrzeń robocza Ta sekcja prezentuje treść panelu administracyjnego. To tutaj wyświetlane będą listy artykułów, galerii, struktura serwisu, czy też formularze edycyjne Menu narzędziowe Ta sekcja prezentuje zbiór odnośników w formie pionowego, hierarchicznego menu, prowadzących do różnych modułów funkcjonalnych panelu. Postać menu zależy od poziomu uprawnień aktualnie zalogowanego użytkownika i liczby modułów zastosowanych w danym serwisie. Strona 5 z 53

6 2 Panel administracyjny Listy rekordów Do wyświetlania list rekordów (zbioru informacji) służą specjalne widoki list. Widoki list umożliwiają sortowanie rekordów w porządku malejącym lub rosnącym, oraz w przypadku dużej liczby rekordów, zawierają dodatkowo stronicowanie. Kolumny, według których można sortować informacje są w kolorze pomarańczowym i przybierają formę odnośników. Po kliknięciu na nazwę kolumny, pojawi się symbol strzałki oznaczający kierunek sortowania. Symbol strzałki, oznacza sortowanie rosnące (wartości od najmniejszych do największych, lub alfabetycznie od pierwszej litery alfabetu do ostatniej). Symbol strzałki, oznacza sortowanie malejące (wartości od największych do najmniejszych, lub alfabetycznie od ostatniej litery alfabetu do pierwszej). Jeżeli zbiór rekordów jest większy niż ustalony do wyświetlania na jednej stronie, wtedy na górze i dole listy pojawi się panel stronicowania. Panel stronicowania umożliwia nawigowanie pomiędzy kolejnymi stronami listy, skok do poprzedniej lub następnej strony, lub skok do pierwszej bądź ostatniej strony. Dostępność odnośników nawigacyjnych zależna jest od bieżącej strony: Strona aktywna Strona nie aktywna Odnośnik szybkiego przejścia do ostatniej strony Niektóre listy dysponują dodatkowym wierszem, który zawiera pola umożliwiające zawężanie zbioru rekordów. Pola kryteriów umieszczone są w kolumnach, których dotyczy filtr i mogą przyjmować formę pól tekstowych, oraz pól jednokrotnego wyboru (zależnie od typu danych). Wyszukiwanie za pomocą pól tekstowych polega na wpisaniu szukanego tekstu lub jego części, oraz wciśnięciu klawisza ENTER. Filtr anuluje się, usuwając z pola tekstowego wpisaną frazę (tym samym zostawiając puste pole) i naciskając klawisz ENTER. Pola te dotyczą danych tekstowych (np. tytuł artykułu). Wartości przeszukiwane są niezależnie od wielkości znaków. Wyszukiwanie przy pomocy listy jednokrotnego wyboru polega na wybraniu odpowiedniej opcji, według której chcemy wyszukać rekordy. Każda zmiana wyboru implikuje automatyczne wyszukiwanie według wybranego kryterium. Listy wyboru dotyczą przeważnie danych, które przyjmują ustalone wartości (np. stan publikacji, kategoria literałów). Filtr anuluje się, wybierając pustą wartość na liście. Strona 6 z 53

7 2 Panel administracyjny 2.3 Kończenie pracy z panelem Aby zakończyć pracę z panelem, należy kliknąć na ikonę znajdującą się po prawej stronie paska narzędziowego. Spowoduje to zakończenie sesji bieżącego użytkownika i wyświetlenie ekranu logowania. W rozdziale tym opisane zostaną elementy umożliwiające użytkownikom zarządzanie treścią serwisu internetowego. Kolejne podrozdziały zostały logicznie i hierarchicznie uporządkowane opisując wersje językowe serwisu, jego strukturę, elementy dynamiczne, takie jak artykuły i galerie, oraz ich dowolne kombinacje. 3.1 Edytor wizualny Panel administracyjny w celu edycji treści wykorzystuje edytor formatujący (wizualny). Edytory formatujące służą do łatwego formatowania stylów tekstu nie wymagając przy tym dużej wiedzy z zakresu arkuszy stylów kaskadowych, czy języka HTML. Charakteryzuje je funkcjonalność i prostota, ograniczająca do wybierania stylu formatowania w formie przycisków na pasku narzędziowym (podobnie jak w procesorze tekstu Microsoft Word). Obecnie, panel dysponuje dwoma rodzajami edytorów ze względu na możliwości formatujący: edytor uproszczony i edytor standardowy. Poniższa ilustracja obrazuje układy edytorów stosowanych w panelu. Górny edytor to edytor w układzie uproszczonym. Dolny, to edytor w układzie rozbudowanym: Strona 7 z 53

8 Pasek narzędiowy Przestrzeń robocza Aktywator rozszerzania Przestrzeni roboczej edytora Pasek stanu Edytor zawiera następujące możliwości formatowania: Ikona Opis Symbol zapisu treści na żądanie znajdującej się w oknie edytora. Umożliwia szybki zapis treści, pomijając zapisywanie całego formularza rekordu. Funkcjonalność aktywna tylko w trybie edycji rekordu. Symbol pogrubienia czcionki. Funkcjonalność aktywna tylko dla zaznaczonego tekstu. Symbol nadający styl kursywy. Funkcjonalność aktywna tylko dla zaznaczonego tekstu. Symbol nadający styl podkreślenia. Funkcjonalność aktywna tylko dla zaznaczonego tekstu. Symbol nadający styl przekreślenia. Funkcjonalność aktywna tylko dla zaznaczonego tekstu. Symbol usuwający formatowanie. Funkcjonalność aktywna tylko dla zaznaczonego tekstu. Symbol usuwający i kopiujący (w skrócie: wycinający) zaznaczony tekst (z zachowaniem formatowania) do schowka. Symbol aktywny tylko w momencie faktu zaznaczenia tekstu. Symbol kopiujący zaznaczony tekst (z zachowaniem formatowania) do schowka. Symbol Strona 8 z 53

9 Ikona Opis aktywny tylko w momencie faktu zaznaczenia tekstu. Symbol kopiowania zaznaczonego tekstu do obszaru roboczego edytora. Kliknięcie spowoduje otwarcie pośredniczącego okna. Nowy tekst zostanie skopiowany począwszy od miejsca ustawienia kursora z zachowaniem swojego źródłowego formatowania. Jeżeli zaznaczono tekst w oknie edytora, wtedy zaznaczony tekst zostanie zastąpiony nowo wklejonym. Symbol kopiowania zaznaczonego tekstu do obszaru roboczego edytora. Kliknięcie spowoduje otwarcie pośredniczącego okna. Nowy tekst zostanie skopiowany począwszy od miejsca ustawienia kursora. Jeżeli zaznaczono tekst w oknie edytora, wtedy zaznaczony tekst zostanie zastąpiony nowo wklejonym. Użycie tego symbolu spowoduje całkowite wyczyszczenie formatowania źródłowego i wklejeni czystego tekstu. Symbol kopiowania zaznaczonego tekstu do obszaru roboczego edytora (w przypadku kopiowania z programu Microsoft Word). Kliknięcie spowoduje otwarcie pośredniczącego okna. Nowy tekst zostanie skopiowany począwszy od miejsca ustawienia kursora. Jeżeli zaznaczono tekst w oknie edytora, wtedy zaznaczony tekst zostanie zastąpiony nowo wklejonym. Wskazane jest użycie tego symbolu w przypadku kopiowania tekstu z programu Microsoft Word. Symbol aktywny tylko w momencie wykonania akcji w ramach obszaru roboczego edytora. Pozwala na cofnięcie ostatniej akcji w ramach obszaru roboczego danego edytora. Każdorazowe kliknięcie na ikonę powoduje cofanie zmian według historii. Symbol aktywny tylko w momencie cofnięcia się w historii zmian (patrz symbol powyżej). Pozwala na powtórzenie ostatniej akcji w ramach obszaru roboczego danego edytora. Każdorazowe kliknięcie na ikonę powoduje powtarzanie zmian według historii (ikona pozwoli na powtórzenie zmian tyle razy, ile cofnięto się za pomocą symbolu cofania zmian). Symbol otwierający okno wyszukiwania tekstu w obszarze roboczym danego edytora. Okno wyszukiwarki umożliwia wyszukanie wzorca jak i podmianę na inny, określony wzorzec. Symbol otwierający okno zamiany tekstu w obszarze roboczym danego edytora. Okno wyszukiwarki umożliwia podmianę wzorca na inny, określony wzorzec, lub tylko wyszukanie wzorca w obszarze roboczym danego edytora. Symbol umożliwia wstawienie listy numerowanej. Symbol umożliwia wstawienie listy nie numerowanej. Symbol pozwala na zmniejszenie wcięcia tekstu o jeden umowny poziom. Symbol aktywny tylko w przypadku obecności kursora w obszarze, gdzie zastosowano wcięcie tekstu. Symbol pozwala na zwiększenie wcięcia tekstu o jeden umowny poziom. Symbol pozwala na zmniejszenie wcięcia pierwszego akapitu paragrafu o jeden umowny poziom. Symbol aktywny tylko w przypadku obecności kursora w obszarze paragrafu, gdzie zastosowano wcięcie tekstu w pierwszym akapicie. Symbol pozwala na zwiększenie wcięcia tekstu pierwszego akapitu paragrafu o jeden umowny poziom. Symbol wyrównuje tekst do lewej i ma zastosowanie do całego paragrafu w którym ustawiony jest kursor. Symbol wyrównuje tekst do środka i ma zastosowanie do całego paragrafu w którym ustawiony Strona 9 z 53

10 Ikona Opis jest kursor. Symbol wyrównuje tekst do prawej i ma zastosowanie do całego paragrafu w którym ustawiony jest kursor. Symbol justuje tekst i ma zastosowanie do całego paragrafu w którym ustawiony jest kursor. Symbol umożliwia wstawienie hiperłącza do adresu URL, kotwicy, pliku, lub zdjęcia i ma zastosowanie w momencie zaznaczenia tekstu (wtedy zamienia zaznaczony tekst na hiperłącze), lub braku zaznaczenia (wstawia nowe hiperłącze w miejsce począwszy od pozycji kursora). Symbol usuwa hiperłącze i jest aktywny tylko w przypadku zaznaczenia tekstu istniejącego hiperłącza, lub ustawienia kursora w miejscu obecności tekstu istniejącego hiperłącza. Usunięcie hiperłącza polega na usunięciu samej funkcji hiperłącza z tekstu, zostawiając zwykły tekst. Symbol umożliwia definiowane tzw. kotwicy, czyli miejsca zakotwiczenia ekranu. Funkcjonalność ta jest przydatna w przypadku dużych tekstów i w momencie, kiedy zajdzie potrzeba przewinięcia treści strony do ustalonego miejsca za pośrednictwem odnośnika zlokalizowanego gdzieś wyżej w treści strony. Symbol działa w ramach zaznaczonego tekstu, lub dla tekstu w którym ustawiono kursor. Symbol umożliwia wstawienie obrazka w treści strony. Symbol umożliwia wstawienie tabeli. Lista z opcjami wyboru sposobu formatowania bloku tekstu. Domyślnie, edytor udostępnia tylko paragraf, jednak lista ta może różnić się w zależności od serwisu. Paragrafy są najczęściej stosowanym typem bloku tekstu i cechują je odstępy pionowe od pozostałych bloków. Pozwalają grupować tekst w logiczne sekcje. Symbol przełączający widok obszaru roboczego edytora na widok na pełnym ekranie. Aby powrócić do widoku pierwotnego, należy ponownie kliknąć dany symbol. Symbol przełącza wyświetlanie bloków tekstu. Przydatny w przypadku rozeznania w kwestii rozmieszczenia i ilości bloków tekstu paragrafów. Bloki oznaczane są ramką z przerywanej linii i symbolem odpowiadającym nazwie taga HTML. Dla paragrafów będzie to symbol p. Dzięki tej funkcjonalności dokładnie widać umiejscowienie paragrafów w tekście (i innych bloków, zależnie od zakresu pola format ). Symbol wyświetla okno z informacją o autorze, wersji i informacji gdzie znaleźć dalszą pomoc w obsłudze edytora (dokumentacja jest w wersji angielskiej). Obszar roboczy edytora dysponuje zależnym od zaznaczonego elementu menu kontekstowym. Menu kontekstowe wywołać można klikając prawym przyciskiem myszy na zaznaczeniu tekstu, lub klikając punktowo w wybranym miejscu. Menu kontekstowe jest jedyną formą możliwości edycji elementu np. hiperłącza lub obrazka. Strona 10 z 53

11 3.1.1 Wstawianie, edycja i usuwanie obrazków Wstawianie elementów graficznych do treści strony polega na wciśnięciu symbolu, wyborze pliku za pośrednictwem menedżera plików, opcjonalnie podstawowym określeniu stylu umieszczenia zdjęcia w ramach otaczającego go tekstu i wciśnięciu przycisku OK. Każdy element graficzny może być miniaturką, prowadzącą do swojego większego odpowiednika, lub po prostu zdjęciem. Poniższa ilustracja obrazuje okno dialogowe dodawania i edycji elementu graficznego w treści strony: Przycisk otwierający mendeżer plików Obszar podglądu elementu graficznego Pole formularza Stylu obrazka Przycisk zatwierdzania zmian Formularz zawiera następujące pola: adres URL, czyli lokalizacja danego zdjęcia na serwerze. Pole jest wypełniane automatycznie, zależnie od wyboru pliku w menedżerze plików, tekst alternatywny, czy tekst jaki pojawi się w przypadku problemów z załadowaniem obrazka do przeglądarki internetowej. Odpowiednio dobrana fraza spowoduje, że strona będzie bardziej przyjazna praktykom SEO, przez co będzie lepiej pozycjonowana w popularnych wyszukiwarkach, lewy margines, czyli wielkość marginesu z lewej strony obrazka. Wielkość wyrażana w pikselach. prawy margines, czyli wielkość marginesu z prawej strony obrazka. Wielkość wyrażana w pikselach. Strona 11 z 53

12 górny margines, czyli wielkość marginesu od górnej linii tekstu. Wielkość wyrażana w pikselach. dolny margines, czyli wielkość marginesu od dolnej linii tekstu. Wielkość wyrażana w pikselach. wyrównanie, czyli ułożenie obrazka względem oblewającego go tekstu. Obrazek może być umiejscowiony po lewej, prawej, lub sam w linii bez tekstu po lewej i po prawej. Dodany element graficzny można edytować, wywołując polecenie Właściwości obrazka z menu kontekstowego. Aby wywołać menu kontekstowe obrazka, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na elemencie obrazka. Wybranie polecenia właściwości wyświetli identyczne okno dialogowe jak w przypadku dodawania nowego obrazka. Po wprowadzeniu zmian wystarczy kliknąć przycisk OK. Aby usunąć obrazek, wystarczy zaznaczyć go lewym klawiszem myszy, po czym wcisnąć klawisz Delete znajdujący się na klawiaturze Wstawianie, edycja i usuwanie tabel Wstawianie tabel do treści strony polega na wciśnięciu lewym klawiszem myszy symbolu i określeniu postaci tabeli za pomocą pól formularza okna dialogowego i wciśnięciu przycisku OK. Poniższa ilustracja ukazuje okno dialogowe wstawiania tabeli: Pole formularza Stylu tabeli Pole formularza Stylu tabeli Przycisk zatwierdzania zmian Formularz zawiera następujące pola: Strona 12 z 53

13 liczba wierszy, czyli jak nazwa pola wskazuje, liczba wierszy w tabeli, liczba kolumn, czyli jak nazwa pola wskazuje, liczba kolumn tabeli, szerokość, czyli szerokość tabeli wyrażona w pikselach. Pole opcjonalne, przydatne w przypadku gdy istnieje potrzeba ograniczenia szerokości tabeli na stałe, nagłówki, czyli opcja umiejscowienia komórek będących nagłówkami. Domyślnie brak nagłówków, wyrównaj, czyli opcja wyrównania tabeli względem treści. Tabela może być wyrównana do lewej, prawej, lub do środka. Domyślnie, wyrównanie tabeli zależy od stylu strony (przeważnie do lewej), tytuł, czyli tekst który pojawi się nad tabelą podsumowanie, czyli tekst opisujący organizację danych w tabeli. Atrybut odczytywany jest przez czytniki ekranowe (np. interpretacja danych na stronie i przetworzenie ich na dane w postaci głosowej). Treść nie jest widoczna na stronie i nie powinna dublować się z polem tytułu. Pole opcjonalne. Dodaną tabelę można edytować za pomocą menu kontekstowego, wywołując polecenie Właściwości tabeli. Menu kontekstowego w przypadku tabel, jest dosyć rozbudowane i zawiera również możliwość dodawania nowych wierszy i usuwania istniejących, dodawania kolumn i usuwania istniejących, oraz scalania komórek. Za jego pomocą można również usunąć całą tabelę. Wszystkie polecenia operacji na kolumnach, wierszach i komórkach dotyczą elementu, na którym aktualnie umieszczony jest kursor klawiatury. Obok stylu tabeli, istnieje również możliwość określania stylu samych komórek. Aby określić styl komórki, należy ustawić kursor klawiatury w komórce która ma podlegać edycji, po czym wybrać opcję Komórka i dalej Właściwości komórki. Otworzy się okno dialogowe właściwości komórki: Strona 13 z 53

14 Pole stylu komórki Pole stylu komórki Przycisk zatwierdzania zmian Pole stylu komórki Formularz zawiera następujące pola: szerokość, czyli szerokość komórki w pikselach lub procentach szerokości tabeli. Pole przydatne w przypadku potrzeby ustawienia stałej szerokości komórki, wysokość, czyli wysokość komórki ustalana w pikselach. Pole przydatne w przypadku potrzeby ustawienia stałej wysokości komórki, typ komórki, czyli pole wyboru typu komórki. Pole zawiera dwie wartości: dane (domyślne ustawienie), oraz nagłówek, zawijanie słów, pole pozwala określić, czy zawartość tekstowa komórki ma ulegać łamaniu. Domyślnie komórki łamią wiersze (przenoszą zawartość do następnej linii) w miejscu znaku spacji, ale można wymusić jedną linię tekstu jeżeli zajdzie taka potrzeba. Należy przy tym pamiętać, że długi tekst będzie w tym momencie ściskał pozostałe komórki w tabeli. wyrównanie poziome, czyli wyrównanie tekstu względem szerokości komórki. Tekst można wyrównać do lewej, do prawej lub do środka, wyrównanie pionowe, czyli wyrównanie tekstu względem wysokości komórki. Tekst można wyrównać do góry, do środka, do dołu lub względem linii bazowej wysokości komórki (czyli ściśle do dolnej krawędzi komórki), scalenie wierszy, czyli wartość liczbowa ilości wierszy jaką ma zajmować dana komórka, scalenie komórek, czyli wartość liczbowa ilości kolumn jaką ma zajmować dana komórka, Strona 14 z 53

15 kolor tła, czyli jak sama nazwa pola wskazuje, kolor tła komórki. Kolor można pobrać za pomocą pipety dostępnej w oddzielnym oknie wyboru koloru, kolor obramowania, czyli jak sama nazwa pola wskazuje, kolor obramowania komórki. Kolor można pobrać za pomocą pipety dostępnej w oddzielnym oknie wyboru koloru. Aby usunąć tabelę, wystarczy wybrać opcję Usuń tabelę z menu kontekstowego danej tabeli. To samo dotyczy wierszy (opcja Wiersz i dalej Usuń wiersze ), komórek (opcja Komórka i dalej Usuń komórki ), oraz kolumn (opcja Kolumna i dalej Usuń kolumnę ) Wstawianie, edycja i usuwanie hiperłączy i kotwic Wstawianie tabel do treści strony polega na wciśnięciu lewym klawiszem myszy symbolu. Tworzenie lub edycja hiperłącza może dotyczyć zaznaczonego bloku tekstu, lub jeżeli nie zaznaczono tekstu, miejsca ustawienia kursora klawiatury. Do określania właściwości hiperłącza służy okno dialogowe jak na poniższej ilustracji: Przycisk wyboru pliku Opcja wyświetlania Podglądu zdjęcia Po kliknięciu w zdjęcie osadzone na stronie Przycisk zatwierdzania zmian Formularz zawiera następujące pola: tekst, czyli tekst pełniący funkcję hiperłącza. Jeżeli hiperłącze tworzone jest dla zaznaczonego wcześniej tekstu, wtedy dane pole będzie wypełnione zaznaczeniem. Strona 15 z 53

16 adres URL, czyli adres URL do którego ma prowadzić hiperłącze. Jeżeli istnieje potrzeba utworzenia hiperłącza do pliku na serwerze, należy posłużyć się przyciskiem Wybierz plik w celu otwarcia menedżera plików. Po wybraniu pliku, pole zostanie automatycznie uzupełnione lokalizacją do wybranego pliku, opis hiperłącza, czyli tekst jaki pojawi się po zatrzymaniu kursora myszy na tekście będącym odnośnikiem. Tekst wyświetlany jest w tzw. dymkach i powinien krótko opisywać dane hiperłącze. Wartość ta jest częścią danych potrzebnych dla mechanizmów SEO, Po kliknięciu wyświetla się większa wersja zdjęcia, czyli określenie, czy dane hiperłącze jest tworzone na potrzeby wyświetlenia zdjęcia. Zdjęcie zostanie wyświetlone na tzw. warstwie. Dodane hiperłącze można edytować za pomocą menu kontekstowego, wywołując polecenie Właściwości hiperłącza. Hiperłącza można kierować bezpośrednio do określonego miejsca w treści strony. Aby to zrobić, należy posłużyć się tzw. kotwicami. Kotwice określa się w miejscu, do którego ma zostać przewinięta strona. Może to być kawałek tekstu, czy element graficzny. Aby dodać kotwicę, należy ustawić kursor klawiatury w miejscu przeznaczonym na kotwicę i kliknąć na symbol flagi. W otwartym oknie dialogowym należy wpisać nazwę kotwicy (przy czym nie może to być forma opisowa, lecz krótka nazwa nie zawierająca znaków spacji, ani polskich znaków diakrytycznych) i kliknąć przycisk OK. Kotwice oznaczane są w formie symbolu czerwonej flagi. Aby usunąć hiperłącze z tekstu, wystarczy zaznaczyć tekst będący hiperłączem i z menu kontekstowego wybrać opcję Usuń odnośnik. Aby usunąć kotwicę, wystarczy wybrać z menu kontekstowego opcję Usuń kotwicę Przydatne skróty klawiaturowe Skrót ENTER SHIFT + ENTER Opis Wstawia znak nowej linii Wstawia nowy paragraf CTRL + B Pogrubia fragment tekstu. Dotyczy tylko zaznaczonego fragmentu tekstu CTRL + I Ustawia kursywę zaznaczonego fragmentu tekstu CTRL+ U Ustawia styl podkreślenia zaznaczonego fragmentu tekstu CTRL + Ustawia kursor na początku następnego słowa CTRL + Ustawia kursor na początku poprzedniego słowa SHIFT + Zaznaczenie znaku po prawej stronie SHIFT + Zaznaczenie znaku po lewej stronie Strona 16 z 53

17 Skrót Opis CTRL + SHIFT + Zaznaczenie całego następnego słowa CTRL + SHIFT + Zaznaczenie całego poprzedniego słowa CTRL + C Skopiowanie zaznaczonego tekstu do schowka CTRL + X Wycięcie zaznaczonego tekstu do schowka CTRL + V Wklejenie tekstu ze schowka w miejsce ustawienia kursora klawiatury CTRL + Z Cofnięcie o jedną zmianę w historii edycji CTRL + Y Przejście do poprzedzającej zmiany w historii edycji (po operacji cofnięcia) Symbol plusa oznacza, że należy wcisnąć najpierw klawisz po lewej stronie, a następnie trzymając wciśnięty klawisz, wcisnąć klawisz po prawej stronie, czyli np. skrót CTRL + B oznacza, że należy wcisnąć klawisz CTRL i trzymając go wciśniętego, wcisnąć klawisz B (mała litera). 3.2 Menedżer plików Menedżer plików jest oddzielną aplikacją służącą do zarządzania zasobami plikowymi na serwerze. Za jego pomocą można tworzyć, edytować, usuwać, podglądać, kopiować i przenosić pliki w celu ich organizacji. Ilość plików jaką można przechowywać na serwerze zależna jest od konfiguracji. Menedżer może działać w dwóch podstawowych trybach: ogólnym (domyślnym) i interaktywnym. Tryb interaktywny dotyczy formularzy, które umożliwiają wybór pliku (np. dodawanie zdjęcia do galerii, wstawianie zdjęcia do treści strony etc.). W trybie tym, wybór pliku za pomocą odpowiedniej opcji wykonuje akcję umożliwiającą przekazanie wybranego pliku do formularza (pojawia się opcja w menu kontekstowym pliku Wybierz pliki ). Możliwy jest wybór tylko jednego pliku. Aby wyświetlić zasoby plikowe serwera, należy posiadać uprawnienie Pobranie zasobów plikowych serwera z poziomu menedżera plików. Do wywołania okna menedżera służy ikona dostępna w pasku narzędziowym panelu administracyjnego (górna część panelu z informacjami o sesji i aktualnie zalogowanym użytkowniku). Okno menedżera wyświetla się niezależnie od układu panelu. Może być rozszerzane, zwężane i przesuwane w dowolnym kierunku. Poniższa ilustracja prezentuje okno menedżera: Strona 17 z 53

18 Pasek tytułowy Przycisk zamknięcia okna menedżera Pasek narzędziowy Wyszukiwarka Zaznaczony symbol pliku Obszar drzewa plików i katalogów Pasek informacyjny Punkt zaczepienia umożliwiający zmianę rozmiaru kolumny Obszar podglądu plików w zaznaczonej lokalizacji po lewej stronie Punkt zaczepienia umożliwiający zmianę rozmiaru okna Okno podzielić można na trzy zasadnicze części: drzewo plików i katalogów, podgląd zawartości katalogu wybranego w drzewie, oraz pasek narzędziowy zawierający zbiór ikon: Ikona Opis Symbol jeżeli aktywny, umożliwia przejście do poprzedniej lokalizacji w jakiej gościł użytkownik na bazie zapisywanej historii lokalizacji Symbol jeżeli aktywny, umożliwia przejście do następnej lokalizacji w jakiej gościł użytkownik (licząc od aktualnej) na bazie zapisywanej historii lokalizacji. Symbol jest aktywny tylko w momencie cofnięcia się w historii nawigowania pomiędzy katalogami Symbol tworzy nowy katalog w lokalizacji aktualnie wybranej z drzewa plików i katalogów Symbol tworzy nowy plik tekstowy (o rozszerzeniu txt) w lokalizacji aktualnie wybranej z drzewa plików i katalogów Symbol wyświetla okno dialogowe przesyłania plików na serwer Strona 18 z 53

19 Ikona Opis Symbol otwiera zaznaczony obiekt. Jeżeli zaznaczono katalog, ikona pozwoli na otwarcie katalogu i przejście do środka. Jeżeli zaznaczono plik, ikona wyświetli oddzielne okno podglądu zawartości pliku Symbol pozwala na pobranie pliku z serwera na lokalny komputer użytkownika. Ikona aktywna tylko w przypadku zaznaczenia pliku Ikona aktywna tylko w przypadku działania menedżera plików w trybie interaktywnym (np. podczas dodawanie zdjęcia do galerii) i pozwala na wybranie pliku. Plik można również wybrać klikają nań dwukrotnie lewym klawiszem myszy, lub wybierają opcję Wybierz pliki z menu kontekstowego Symbol wyświetla informacje o zaznaczonym w oknie podglądu obiekcie. Informacje obejmują nazwę obiektu, rozmiar, poziom uprawnień w systemie plików, ścieżkę w systemie plików, datę modyfikacji i informacje dodatkowe, zależnie od typu obiektu (np. pliki graficzne będą dodatkowo posiadały informację o rozmiarze w pikselach) Symbol pozwala na podgląd plików graficznych. Ikona jest aktywna tylko w przypadku zaznaczenia pliku, a jej kliknięcie spowoduje wyświetlenie okna podglądu z możliwością nawigacji następny/ poprzedni, oraz skalowaniem okna podglądu na pełen ekran przeglądarki internetowej. Istnieje również możliwość zmiany rozmiaru okna podglądu przeciągając w wyznaczonym kierunku prawy dolny róg okna z wciśniętym lewym klawiszem myszy Ikona pozwala na skopiowanie pliku do schowka. Schowek może przechowywać plik, grupę plików, lub całe drzewo katalogów i plików. Oryginalny plik nie jest usuwany. Ikona aktywna jest w przypadku zaznaczenia pliku, lub grupy plików Ikona pozwala na skopiowanie pliku do schowka z usunięciem pliku oryginalnego. Ikona aktywna jest w przypadku zaznaczenia pliku, grupy plików, lub drzewa plików i katalogów przeznaczonego do skopiowania Symbol pozwala na skopiowanie pliku, bądź grupy plików przechowywanych w schowku. Zawartość schowka zostanie skopiowana do lokalizacji aktualnie zaznaczonej w drzewie plików i katalogów po lewej stronie okna menedżera. Skopiowanie zawartości schowka nie powoduje kasowania jego zawartości. Nadpisanie schowka możliwe jest dopiero po ponownym wykonaniu operacji kopiowania do schowka. Ikona aktywna dopiero w przypadku obecności obiektów w schowku Ikona pozwala na bezpowrotne usunięcie zaznaczonego obiektu, lub grupy zaznaczonych obiektów Symbol duplikuje zaznaczony obiekt, lub grupę obiektów. Do nazwy każdej kopii dodawany jest dopisek copy X, gdzie X oznacza numer porządkowy kopii Ikona pozwala na zmianę nazwy zaznaczonego pliku lub katalogu Ikona aktywna jest tylko w przypadku zaznaczenia pliku graficznego i wyświetla okno dialogowe pozwalające na przeskalowanie zdjęcia, kadrowanie, lub obrót o dowolny kąt w dowolnym kierunku Symbol aktywny jest tylko w przypadku zaznaczenia pliku archiwum i pozwala na rozpakowanie archiwum w bieżącej lokalizacji. Zawartość archiwum jest rozpakowywana do katalogu o nazwie pliku archiwum Symbol pozwala na utworzenie pliku archiwum zawierającego zaznaczone obiekty. Menedżer umożliwia utworzenie archiwów formatu: TAR, GZIP, BZIP, ZIP, RAR Strona 19 z 53

20 Ikona Opis Symbol pozwala przełączać się pomiędzy widokiem miniatur a widokiem listy plików Symbol pozwala wybrać rodzaj sortowania plików w oknie podglądu Symbol wyświetla informacje o aplikacji menedżera plików, jej wersji i autorach, oraz listę przydatnych skrótów klawiszowych, jakie można stosować w ramach okna menedżera Wgrywanie plików Pliki można wgrać na serwer trzema sposobami: Klikając na ikonę, co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego z możliwością zaznaczenia plików przeznaczonych do wysłania. Aby zaznaczyć kilka plików, należy wcisnąć klawisz CTRL podczas zaznaczania. Wciśnięcie klawisza SHIFT, spowoduje zaznaczenie grupy plików poczynając od zaznaczenia początkowego do zaznaczenia końcowego, Klikając prawym przyciskiem myszy w oknie podglądu zawartości, co spowoduje wyświetlenie menu kontekstowego. Aby wgrać plik, należy wybrać opcję Wyślij pliki. Wybranie opcji wyświetli okno pozwalające na wysłanie plików poprzez operację przeciągnięcia pliku z komputera lokalnego na nowo otwarte okno, lub określenie plików poprzez standardowe okno dialogowe. W przypadku pierwszego wariantu, pliki należy przeciągać na pole o nazwie Upuść pliki tutaj. Obszar jest zaznaczony obwódką z przerywanej linii i w przypadku umieszczenia pliku, zmieni kolor tła na biały, Po prostu przeciągając plik lub grupę plików na okno podglądu. Należy pamiętać, że miejsce zapisania wysyłanych plików zależy od lokalizacji wskazanej w sekcji po lewej stronie okna menedżera (wskazana lokalizacja podświetlona jest kolorem pomarańczowym). Proces przesyłania pliku lub grupy plików, sygnalizowany jest oknem z paskiem postępu i liczbą plików w kolejce. Pasek postępu dotyczy wszystkich plików w kolejce: Ilość plików w kolejce Pasek postępu Po poprawnym wgraniu pliku, jego ikona pojawi się w oknie podglądu. Postać ikony zależna jest od typu pliku. Strona 20 z 53

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria zdjęć... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi panelu CMS Wordpress, która w krótkim czasie i bez większego kłopotu pozwoli na edycję treści i zawartości strony, w tym:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi systemu CMS. Prawie wszystkie treści wyświetlające się na stronie są zlokalizowane w dziale artykuły.

Kurs obsługi systemu CMS. Prawie wszystkie treści wyświetlające się na stronie są zlokalizowane w dziale artykuły. Kurs obsługi systemu CMS Zaczynając przygodę z systemem zarządzania treścią Joomla 2.5 należy przedstawić główny panel administratora. Całość zaprojektowana jest w kombinacji dwóch systemów nawigacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Informacje podstawowe

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Informacje podstawowe Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Informacje podstawowe 1 Spis treści 1. Logowanie... 4 1.1 Widok strony po zalogowaniu... 5 1.2 Widok zaplecza... 6 2. Kopia zapasowa... 9 3.

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 Przewodnik y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 zawiera ponad 200 różnych kombinacji klawiszy wraz z opisem ich działania, których użycie pozwala

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dodawania obiektów do strony Ekonomika.

Instrukcja dodawania obiektów do strony Ekonomika. Instrukcja dodawania obiektów do strony Ekonomika. Klikasz na zaloguj, aby przejść do strony logowania Podajesz login i hasło na WWW i klikasz Zaloguj W dodatkowym menu wybierasz Dodaj artykuł W edytorze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: 2015-02-24 Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES MySource Matrix CMS Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES Spis Treści Informacje Ogólne 3 Środowisko pracy 3 Logowanie do Prostego

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią CMS

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią CMS Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią CMS Wstęp System zarządzania treścią strony internetowej powstał by ułatwić Państwu pracę. Dzięki różnorodnym funkcjom samemu można edytować treść na stronie

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Metod na wystawienie aukcji na allegro jest co najmniej 2. W pierwszej przechodzimy do zakładki MOJA SPRZEDAŻ, w USTAWIENIACH SPRZEDAŻY odnajdujemy

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC

ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC I.Nawigacja / Poruszanie się pomiędzy działami. Po zalogowaniu na panel należy wybrać do którego działu chcemy wprowadzić zmiany. Lista z działami znajduję po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Nowy szablon stron pracowników ZUT

Nowy szablon stron pracowników ZUT Nowy szablon stron pracowników ZUT Uczelniane Centrum Informatyki ZUT przygotowało nowy szablon stron pracowników, zunifikowany z obecnymi stronami ZUT. Serdecznie zachęcamy Państwa do migracji na nowy

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

Jak posługiwać się edytorem treści

Jak posługiwać się edytorem treści Jak posługiwać się edytorem treści Edytor CKE jest bardzo prostym narzędziem pomagającym osobom niezaznajomionym z językiem HTML w tworzeniu interaktywnych treści stron internetowych. Razem z praktyka

Bardziej szczegółowo

POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI

POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Powiększanie mapy 2. Plakat 3. Schemat lekcji 4. Broszura informacyjna 5. Instrukcja obsługi Pasek narzędzi i menu wyboru Zmiana skali mapy Mini mapa - podgląd na położenie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

1.5. Formatowanie dokumentu

1.5. Formatowanie dokumentu Komputerowa edycja tekstu 29 1.5. Formatowanie dokumentu Pisanie, kopiowanie czy przenoszenie tekstu to jedynie część naszej pracy z dokumentem. O tym, jak będzie się on prezentował, decydujemy, wykonując

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja funkcji logowania

Skrócona instrukcja funkcji logowania Skrócona instrukcja funkcji logowania Logowanie 1. Wpisz swój identyfikator nie używając spacji, podkreśleń ani nawiasów. Aby przejść do pola tekstowego Hasło, wciśnij klawisz tabulatora lub kliknij wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Techniki zaznaczania plików i folderów

Techniki zaznaczania plików i folderów Techniki zaznaczania plików i folderów Aby wykonać określone operacje na plikach lub folderach (np. kopiowanie, usuwanie, zmiana nazwy itp.) należy je najpierw wybrać (zaznaczyć) nazwa i ikona pliku lub

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe Zestawienie wydatków rok 2015 1 Wstaw numerację stron. Aby to zrobić przejdź na zakładkę Wstawianie i w grupie Nagłówek i stopka wybierz Numer strony. Następnie określ pozycję numeru na stronie (na przykład

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY SPIS TREŚCI Pasek narzędzi i wyszukiwarka aplikacji... 2 Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 4 Zawartość portletu... 5 Ikonki wybierz oraz dodaj zawartość stron...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego:

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: WSTĘP Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: 1. Pasek tytułowy, w którym wyświetlana jest nazwa dokumentu 2. Pasek narzędzi szybki dostęp, w którym wyświetlane

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Notatnik

Edytor tekstu Notatnik Temat: komputerowe pisanie w edytorze tekstu 1 (pierwsze dokumenty tekstowe) Edytor tekstu umożliwia tworzenie dokumentu tekstowego, jego wielokrotne redagowanie (pisanie, modyfikowanie istniejącego tekstu,

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl 2 Do obsługi Twojego szablonu nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie - jedyne czego potrzebujesz to aktywne konto w serwisie allegro.pl. Dokładne

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę 1. Narzędzia główne: wycinamy tekst, grafikę stosowanie formatowania tekstu i niektórych podstawowych elementów graficznych umieszczane są wszystkie kopiowane i wycinane pliki wklejenie zawartości schowka

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Agencja IArt 2009r.

Instrukcja obsługi. Agencja IArt 2009r. Instrukcja obsługi Agencja IArt 2009r. 1 Spis treści Wstęp...3 Logowanie...3 Struktura...3 Menu przedmiotowe i menu podmiotowe...3 Grupy (strony tekstowe)...4 Dodawanie grupy (strony tekstowej)...4 Edycja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ)

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) www.budzet-zadaniowy.com 1 Spis treści I Kontrola Zarządcza... 3 II Ogólna budowa KZ... 4 III Tworzenie nowych dokumentów KZ opcja Nowy... 5 IV Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Umiejętność gromadzenia, a potem przetwarzania, wykorzystania i zastosowania informacji w celu rozwiązania jakiegoś problemu, jest uważana za jedną z kluczowych,

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer F2 Ctrl + F2 F3 Ctrl + F3 F4 Shift + F4 F5 Ctrl + Shift + F5 F7 Ctrl + F7 F8 Ctrl + F8 Shift + F8 Ctrl+Shift+F8 F9 Ctrl + F9 Shift + F9 Ctrl + Shift + F9 Ctrl

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

learningpanel - materiały pomocnicze - JAK ZROBIĆ... Jak zrobić...

learningpanel - materiały pomocnicze - JAK ZROBIĆ... Jak zrobić... Jak zrobić... W tym dziale prezentujemy przepisy "krok po kroku" jak stworzyć różne aplikacje multimedialne w generatorze lekcji learningpanel. APLIKACJA I: Zestaw ćwiczeń i zadań testowych. Przykład aplikacji,

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny

Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny Jadwiga Pawluk Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny Początek roku szkolnego skłania nas do zaplanowania zajęć na najbliższe

Bardziej szczegółowo