Kurs HR Business Partner

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kurs HR Business Partner"

Transkrypt

1 Kurs HR Business Partner ZAŁOŻENIA Kurs HR Business Partner Certes jest programem rozwoju kompetencji, który przygotowuje do pracy i rozwija kompetencje niezbędne na stanowisku HR Business Partnera w Organizacji. PROGRAM Kursu HR Business Partnera Certes został zaprojektowany w oparciu o Model Kompetencji HR Business Partnera Certes i ma na celu rozwój kompetencji i przygotowanie absolwentów Kursu do profesjonalnej i skutecznej pracy w roli HR Business Partnera w Organizacji. CO WYRÓŻNIA PROGRAM? Program KURSU HR Business Partnera wyróżnia: rozwój kompetencji w oparciu o Model Kompetencji HR Business Partnera CERTES zrównoważony poziom rozwoju kompetencji twardych narzędzi, metod i miękkich stylu pracy, komunikacji HR Business Partnera w Programie, diagnoza aktualnego poziomu kompetencji HR Business Partnera oraz określenie obszarów i możliwych metod rozwoju, realizacja praktycznych Projektów i zadań podczas trwania Programu przez Uczestników, podejście systemowe w rozwoju Organizacji, wsparcie rozwoju kompetencji HR Business Partnera w trakcie Programu poprzez indywidualne konsultacje, prowadzenie zajęć przez Ekspertów i wieloletnich Praktyków wdrażania zmian w obszarze HR oraz konsultingu biznesowego w Organizacjach. DLA KOGO? Kurs skierowany jest zwłaszcza do: osób, które mają objąć stanowisko HR Business Partnera w Organizacji albo właśnie takie stanowisko objęły, HR Business Partnerów chcących rozwinąć własne kompetencje w zakresie skutecznego wdrażania zmian w obszarze HR, współpracy i komunikowania się z Klientami wewnętrznymi oraz dostarczania rozwiązań adekwatnych do biznesowych potrzeb Organizacji, Menedżerów Działów HR, osób odpowiadających za rozwój Pracowników w Organizacji, Konsultantów Zarządzania oraz Rozwoju Organizacyjnego, którzy chcą rozwinąć własne kompetencje w zakresie skutecznego wspierania Organizacji w osiąganiu celów biznesowych i współpracy z HR, Junior Konsultantów chcących zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie współpracy z HR i Biznesem. KORZYŚCI Program Kursu HR Business Partnera: dostarcza praktycznej wiedzy w obszarze zadań HR Business Partnera, umożliwia zastosowanie w praktyce zawodowej zdobytej wiedzy i umiejętności pomiędzy poszczególnymi częściami i po zakończeniu Kursu, dostarcza praktycznych narzędzi i metod w pracy HR Business Partnera, umożliwia skorzystanie z wieloletniej, praktycznej wiedzy i sprawdzonych rozwiązań od prowadzących zajęcia Ekspertów, umożliwia uzyskanie certyfikatu kompetencyjnego HR Business Partnera Certes. Siedmiodniowy kurs (56 godzin) połączony z pracą własną Uczestników - konkretnymi zadaniami i projektami do wdrożenia pomiędzy spotkaniami oraz indywidualnymi konsultacjami i sesją informacji zwrotnych z trenerem/ ekspertem na podstawie raportu z badania kompetencji - pozwala zdobyć wiedzę i rozwinąć umiejętności niezbędne profesjonalnemu i skutecznemu HR Business Partnerowi do realizacji zadań wymaganych na tym stanowisku.

2 Uczestnicy otrzymają indywidualne wsparcie w ocenie i rozwoju swoich kompetencji osobistych i zawodowych. W ramach Programu przewidziane jest badanie kompetencji Uczestników Kursu - typu 360 stopni wraz z sesją informacji zwrotnych na podstawie indywidualnego raportu. Informacje zwrotne będą pozyskiwane od indywidualnie dobranej grupy respondentów. Efektem badania będzie wypracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju Kompetencji każdego Uczestnika Kursu HR Business Partner Certes. Siódmy dzień Kursu jest dniem potwierdzającym rozwój kompetencji w Programie (certyfikacja). KOMPETENCJE Program Kursu HR Business Partnera składa się z kilku bloków tematycznych, rozwijających kompetencje w obszarach: KOMPETENCJE I CELE W PRACY HR Business Partnera Kluczowe kompetencje HR Business Partnera identyfikacja kompetencji niezbędnych na stanowisku, diagnoza aktualnego poziomu indywidualnych kompetencji, obszary do rozwoju zawodowego i osobistego, możliwe metody rozwoju. Rola HR Business Partnera w Organizacji HR Business Partner jako Konsultant Rozwoju Organizacji, identyfikacja i określanie celów oraz korzyści z ich realizacji, grupy interesariuszy, możliwe strategie działania. OBSZARY DZIAŁANIA HR Business Partnera Podejście systemowe w pracy HR Business Partnera uczenie się organizacji, diagnoza obszarów interwencji, znaczenie i umiejętność pracy pytaniami, rozumienie procesów, kompetencje doradcze w pracy HR Business Partnera. Metody i narzędzia pracy w obszarach: efektywności biznesowej, skuteczności w realizacji zadań, kompetencji, odkrywania talentów i potencjału Organizacji, kultury organizacyjnej i zaangażowania pracowników (przykłady). AUTORYTET I PRZEŁAMYWANIE BARIER W PRACY HR Business Partnera Elementy budujące autorytet. Budowanie pozycji opartej na atrakcyjnej autoprezentacji. Zarządzanie własnym procesem etykietowania, czyli prowokowanie ocen, które służą profesjonalnemu wizerunkowi. Kreowanie wizerunku profesjonalisty za pomocą precyzyjnych komunikatów werbalnych i pozawerbalnych. Mosty zamiast murów. Jak słuchać i odpowiadać opierając się na ad rem zamiast ad personam? Rodzaje barier, metody minimalizowania i eliminowania barier. Zagrożenia w komunikacji ustnej i elektronicznej takie jak nadinterpretacja i projekcja własna. Jak rozmawiać w konflikcie, tak aby go minimalizować albo rozpoznać zanim się pojawi i do niego nie dopuścić? Jak się odnaleźć w komunikacji hierarchicznej? Szef a lider, wykorzystanie władzy płynącej z wiedzy i autorytetu zamiast tej, która wypływa ze stanowiska. Asertywność jako podstawa kontaktów biznesowych wewnątrz i za zewnątrz organizacji. Konsekwencje bierności, agresji i manipulacji jako postaw zastępczych.

3 PRACA ZE ZMIANĄ I SKUTECZNE WYWIERANIE WPŁYWU Co, jak, po co i kiedy zmieniać? Podstawowe zasady zarządzania zmianą. Zastosowanie modelu poziomów logicznych człowieka w pracy ze zmianą. Komunikowanie zmiany. Oswajanie ze zmianą. Korelacja miedzy poszczególnymi poziomami zmian, czyli jak jedna zmiana prowokuje drugą i jak brak zmiany w jednym obszarze blokuje zmianę w innym. Reguły wywierania wpływu w otoczeniu biznesowym i osobistym. Na jakie klik - robisz wrrr? Wywieranie wpływu a gramatyka perswazji, czyli jak mówić, aby się zgodzili? Wywieranie wpływu a rzetelna argumentacja, a prori, a posteriori i a contrario, czyli do kogo, jak argumentować? Wywieranie wpływu a negocjacje handlowe. Wywieranie wpływu a toczenie sporu. Etyczne techniki polemiczne. Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, sztuka przekazywania niepopularnych decyzji. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI HR I SKUTECZNOŚĆ W PRACY HR Business Partnera Skuteczne przygotowanie i wdrażanie projektów HR-owych projektowanie działań HR w oparciu o cele biznesowe, opracowywanie strategii działań HR uzasadnionej biznesowo, reagowanie na pomysły i zachcianki biznesu, skutki realizacji projektów, które zostały zaakceptowane spontanicznie, bez analizy biznesowej przydatności. Narzędzia pomiaru efektywności, czyli jak przekonać biznes, że to się opłaca - poziomy pomiaru efektywności działań HR-owych, trudności w oszacowaniu rzeczywistych skutków działań HR oraz sposoby na ich przezwyciężenie. Promocja projektów HR-owych w Organizacji, czyli jak zaangażować biznes w działania HRowe przykłady wdrożeń. CERTYFIKACJA KOMPETENCJI HR Business Partnera Weryfikacja rozwoju kompetencji w Programie zaliczenie projektów i zadań wdrożeniowych, prezentacje i rozwiązania. Możliwości dalszego rozwoju kompetencji Wręczenie certyfikatów EKSPERCI/ TRENERZY prowadzący zajęcia podczas Kursu HR Business Partner Konsultant biznesowy i rozwoju organizacji, trener zarządzania, wieloletni menedżer zespołu trenerów wewnętrznych w dużej, międzynarodowej instytucji finansowej, praktyk sprzedaży i obsługi Klienta w branżach: finansowej, ubezpieczeniowej, reklamowej, szkoleniowo-doradczej z ponad 14 letnim doświadczeniem zawodowym. Pracuje w Organizacjach z menedżerami odpowiedzialnymi za procesy sprzedaży, obsługi Klientów i Partnerów biznesowych oraz HR menedżerami, HR Business Partnerami i trenerami biznesowymi. Jako Konsultant Rozwoju Organizacji korzysta z różnych metod i narzędzi diagnozy Organizacji, dzięki którym pozyskuje informacje istotne dla rozwoju Organizacji i jej optymalnego funkcjonowania. W obszarze szkoleń pracuje w oparciu o model efektywności biznesowej.

4 Absolwentka wrocławskiej Akademii Ekonomicznej - Wydziału Zarządzania i Informatyki na Kierunku Zarządzanie i Marketing, w specjalizacjach: Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz Zarządzanie Kadrami. Posiada certyfikaty Profesjonalnego Menedżera Szkoleń, Profesjonalnego Menedżera Kompetencji oraz Konsultanta Rozwoju Organizacyjnego ADVISIO. Absolwentka Szkoły Trenerów Zarządzania przy Stowarzyszeniu Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK oraz Akademii Mistrzów Treningu (VI The European Qualifications Framework). Licencjonowany Konsultant "Insights Discovery", Członek PSTD (Polish Society of Training and Development), Współzałożyciel Grupy Rozwoju Konsultantów SKiTZ MATRIK. Współpracowała bezpośrednio z grupą ponad stu menedżerów różnego szczebla. Zbudowała i wdrożyła system szkoleń wprowadzających dla nowych menedżerów oraz program budowy zaangażowania menedżerów niższego szczebla w oparciu o rozwój kompetencji. Konsultowała i wspierała codzienną pracę menedżerów np. obszarze wdrażania coachingów dla Pracowników i motywowania. Prowadziła i uczestniczyła w wielu projektach HR w organizacji (dotyczących m.in. opisu stanowisk, systemu kompetencji trenerskich, Development Center dla kadry szkoleniowej, wdrożenia szkoleń i testów e-learningowych). Praca projektowa umożliwiła jej poznanie i zrozumienie różnych procesów biznesowych i specyfiki pracy w poszczególnych obszarach funkcjonowania firmy. Od 2012 roku realizuje projekty doradcze i rozwojowe dla Klientów z różnych branż. Jako konsultant zarządzania i rozwoju organizacyjnego wspiera Klientów w obszarach efektywności biznesowej, efektywności w realizacji zadań, kompetencji Pracowników, rozwoju Call Center/ Contact Center, programów talentów i korzystania z potencjału wewnątrz organizacji. Jako trener specjalizuje się w realizacji całych procesów szkoleniowych - od analizy i identyfikacji potrzeb rozwojowych, poprzez przygotowywanie, realizację szkoleń, wsparcie wdrożenia do oceny efektów. Specjalizuje się w szkoleniach i rozwoju kompetencji z zakresu rozmów telefonicznych, aktywnej sprzedaży i pozyskiwania Klientów, profesjonalnej obsługi, komunikacji, zarządzania zespołami, trudnych sytuacji w relacjach z Klientami. Prowadzi warsztaty strategiczne oraz kompetencyjne, warsztaty doskonalenia pracy zespołowej i efektywnego działania, a także indywidualne sesje rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych. W swojej pracy szczególnie ceni możliwość tworzenia rozwiązań, które w widoczny sposób zmieniają rzeczywistość. Zrealizowała projekty doradcze i szkoleniowe dla m.in. LUKAS Bank S.A. (Credit Agricole Bank Polska S.A.), T.U. Allianz Życie Polska S.A., Europejski Fundusz Leasingowy, VB LEASING Polska S.A., Accord Finance S.A, DSA Financial Group S.A., Protecta Finance Sp. z o.o., Tacoma Polska Sp. z o.o., Finances FOR YOU Doradcy Finansowi Sp. z o.o., Nextbike Polska Sp. z o.o., Cyfra+, Polsko- Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Ambra S.A., Micros Fidelio Sp. z o.o., Oferteo Sp. z o.o., Dr Zdrowie S.A., J.W. Construction Holding S.A., Elektrobudowa S.A., Grecos Holiday Sp. z o.o., SCA Hygiene Sp. z o.o., Peklimar Sp. z o.o., Innect Sp. z o.o., Kazar Footwear Sp. z o.o., PKN Orlen S.A., TiM S.A., Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., Biomedica Sp. z o.o., PRIMA MODA S.A., FAVORIT Sp. z o.o. Agnieszka Sowińska Wróbel Trener od 2002 roku. Coach. Konsultant projektów HR-owych. Członek PTP. Posiada certyfikację trenera warsztatu umiejętności psychospołecznych przyznaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Absolwentka kursu CoachWise Essentials wg akredytowanej w International Coach Federation metodyki CoachWise. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego filologia polska/kulturoznawstwo oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej - psychologia społeczna. Jako konsultant projektów HR-owych od lat realizuje projekty związane z rozwojem kadry managerskiej, m.in. opracowanie planów szkoleniowo rozwojowych, konsultacje programów szkoleń dla kadry menedżerskiej i specjalistycznej, konsultacje programów oraz formuły spotkań biznesowych i warsztatów strategicznych, wdrażanie projektów zarządzania wiedzą w organizacji.

5 Wspierała wdrażanie systemów ocen okresowych pracowników w organizacjach. Była odpowiedzialna za konsultowanie z pracownikami i ich przełożonymi Indywidualnych Programów Rozwoju. Autorka Programów Sukcesji, Programów dla Talentów oraz programów adaptacyjnych. Coach dla kadry menedżerskiej przedsiębiorstw oraz dla grup Talentów. Jako trener pracuje metodą warsztatową, w dużej mierze opierając się na indywidualnym doświadczeniu uczestników. Ćwiczenia dobiera tak, aby były jak najbliższe specyfice pracy szkolonych osób i w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom ich i organizacji, w której pracują. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu podnoszenia efektywności zawodowej i osobistej, przywództwa, budowania i zarządzania zespołem, motywowania innych oraz budowania własnego zaangażowania, zarządzania wiekiem w organizacji, zarządzania przez coaching, zarządzania przez cele, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, komunikacji, proaktywności w radzeniu sobie ze stresem, asertywności, obsługi klienta, zarządzania sobą w czasie, zarządzania zmianą. Współpracowała m.in. z: BRE Bank, mbank, MultiBank, Provident, Genexo, Dr Zdrowie, Prosper (Grupa Neuca), Roche, Grupa Waspol S.A., Kolporter S.A., Energa, Sealed Air, PM Sport, Polimex, OSiR Warszawa Bemowo, Strabag SE, Lasy Państwowe, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta Częstochowa, Tourpol, Spider Sp. z o.o. oraz szkoliła w projektach otwartych kadrę kierowniczą firmy Dell, Indesit, Atlas, Poczta Polska etc. Justyna Dworczyk Aktorka, konsultant, certyfikowany coach ICC (Internationale Coaching Community), praktyk NLP, Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, kierunek aktorstwo; Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Psychologii, kierunek Logopedia; Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna; Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek - Podyplomowe Studium Translacji. Do roli eksperta predestynuje ją interdyscyplinarny charakter dotychczasowej pracy. Doświadczenie zdobywała w aktorstwie (aktorka teatralna na profesjonalnych scenach teatralnych: Teatr Powszechny w Łodzi, Teatr Nowy w Łodzi, Teatr Polski w Poznaniu), biznesie (obsługa kluczowych Klientów Agencji Reklamowych Yellow i Graff Service takich jak: L Oreal, Procter & Gamble, Energizer, Jansen Cilag; Dyrektor Zarządzający i kreatywny Agencji Yellow; sprzedaż i doradztwo w przygotowaniu i wykorzystaniu indywidualnych produktów finansowych Pramerica Financial; obsługa Klienta i sprzedaż nieruchomości: Tecnocasa Hiszpania Sevilla), edukacji (wykładowca akademicki) i terapii (gabinet logopedyczny), co daje jej szerokie możliwości w odpowiadaniu na potrzeby i problemy osób, które spotkają się z nią, jako trenerem. Na jej doświadczenie zawodowe składa się przede wszystkim 7 lat pracy trenerskiej. Specjalizuje się w szkoleniach: komunikacja, sztuka prezentacji jako narzędzia sprzedaży i negocjacji, sugestywny sposób mówienia, komunikacja perswazyjna, wykorzystanie wpływu, retoryka i erystyka, wystąpienia publiczne, komunikacja medialna, budowanie zespołu i train the trainers. Szkoła aktorska, praca na scenie, potem handlowanie w branży reklamowej, finansowe i nieruchomościach, obsługa Klienta i zarządzanie własnym biznesem dały jej znakomite narzędzia do przekazywania wiedzy i umiejętności w sposób atrakcyjny, praktyczny i błyskotliwy. Praca trenerska oraz praca coacha daje jej ogromną satysfakcję i siłę. Nie uczy niczego, czego sama nie spróbowała w praktyce. Nieustannie się dokształca. Ciągle w podróży. Ta podróż nazywa się coaching. Zafascynowana jest efektem, skutecznością, szybkością i trwałością zmian, dokonywanych dzięki procesowi coachingu. Przygotowała i realizowała szkolenia m.in. dla: Daimler Chrysler, Volvo, Bank Zachodni WBK, CitiBank Handlowy, Narodowy Bank Polski, Sygma Bank, PKO BP, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Valeo, Bristol Myers Squibbe, Servier Polska, Novo Nordisk Pharma, Vipharm, Novartis, Berlin Chemie, Nivea Polska, Rossmann, IKEA, Wirtualna Polska, Philips, Mondi Packing, Strabag, Polomarket, Epa Wind, TVN, TVP, Rzeczpospolita, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Pracy w Szczecinie, Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Ursynów, Urząd Miasta Bydgoszcz, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski Łódź, Kancelaria Premiera RP, Coffee Heaven.

6 INFORMACJE ORGANIZACYJNE I HARMONOGRAM SESJI SZKOLENIOWYCH Łącznie realizowanych jest 6 dni szkoleniowych, podczas trzech, dwudniowych spotkań, 7 dzień jest dniem potwierdzającym rozwój kompetencji w Programie. Zajęcia odbywają się w Warszawie, w terminie od marca 2015 do września Termin Tematy sesji szkoleniowych/ Prowadzący Kompetencje i cele w pracy HR Business Partnera Obszary działania HR Business Partnera Zarządzanie projektami HR Agnieszka Sowińska-Wróbel Skuteczność w pracy HR Business Partnera Agnieszka Sowińska-Wróbel Autorytet i przełamywanie barier w pracy HR Business Partnera Justyna Dworczyk Praca ze zmianą i skuteczne wywieranie wpływu Justyna Dworczyk Certyfikacja kompetencji HR Business Partnera, Agnieszka Sowińska-Wróbel, Justyna Dworczyk Metody pracy: ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje moderowane, case studies oparte na praktycznych doświadczeniach z różnych firm i branż, najnowsze koncepcje i wyniki badań, play role i scenki, filmy, fragmenty obrazujące omawiane treści, testy, kwestionariusze - indywidualna diagnoza potencjału i obszarów do rozwoju, sesje informacji zwrotnych. Wartość inwestycji rozwojowej: Cena zł netto za 1 osobę (udział w całym Programie)/ 700 zł netto za 1 dzień. Liczba miejsc jest ograniczona do 12 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesyłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres: W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt telefoniczny lub owy: , Konsultant Rozwoju Organizacji/ Trener/ Koordynator Merytoryczny Kursu HR Business Partner

7

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Spis treści Proponowane etapy współpracy... 2 Szczegółowy przebieg etapów współpracy... 2 Kompetencje menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Human Partner Sp. z o. o.

Human Partner Sp. z o. o. JESIENNA OFERTA SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH Human Partner Sp. z o. o. 1 Szkolenia nic nie zmieniają w życiu firm y. Nie usprawniają jej działania, nie zwiększają zysków ani nie obniżają kosztów. Cóż z tego, że

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja Program specjalizacji: Innowacyjna Komunikacja Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

ROZVIYAK szkoła trenerów organizacji

ROZVIYAK szkoła trenerów organizacji ROZVIYAK szkoła trenerów organizacji Szkoła Trenerów Organizacji ROZVIYAK to jedna z najlepszych szkół trenerów biznesu w Polsce. Dotychczas w ramach 31 edycji szkoleń wykształciliśmy 372 trenerów biznesu.

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Rejestracja / poranna kawa: 8:30 9:00 Sesja główna: 9:00 10:30 (30 min) Powitanie - Łukasz Żelewski, Prezes

Bardziej szczegółowo

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PARP ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI W MSP

OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PARP ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI W MSP OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PARP ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI W MSP 13 MARCA 2014, POZNAŃ 1. Ramowy harmonogram seminarium

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej katalog szkolen' 1 strona 2 Szkolenia dla menadżerów 2 1. Przywództwo 3 2. Zarządzanie przez cele 4 3. Prezentacja 5 4. Negocjacje 6 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 7 6. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MERYTORYCZNY SEMINARIUM OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

PROGRAM MERYTORYCZNY SEMINARIUM OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PROGRAM MERYTORYCZNY SEMINARIUM OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA WROCŁAW 23 KWIETNIA 2014 SPIS TREŚCI 1. Ramowy harmonogram seminarium... 3 2. Elementy networkingu podczas seminarium...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM HUMAN RESOURCES BUSINESS PARTNER

PROGRAM HUMAN RESOURCES BUSINESS PARTNER PROGRAM HUMAN RESOURCES BUSINESS PARTNER ZARZĄDZANIE LUDŹMI W CZASACH KRYZYSU PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY W PROCESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM HUMAN

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo